İç Kontrol EylEm Planı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İç Kontrol EylEm Planı"

Transkript

1 KİLİS BELEDİYESİ İç Kontrol EylEm Planı Mali (Strateji Geliştirme Birimi)

2 KİLİS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI ( )

3 KİLİS BELEDİYESİ Adres : Tekye Mah. Belediye Sarayı Sok. No:2 KİLİS Telefon : Fax : Web : Dizgi-Tasarım: Musa KARA

4

5 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi İç Kontrol Kanunu ile ülkemizde iç kontrolün sistematik bir şekilde mali yönetim sistemine girmesi gerçekleştirilmiştir. İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir. Diğer bir ifadeyle iç kontrol, kurumun, yönetimi personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir günce sağlamak üzere tasarlanmış kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir. Belediyemiz dönemini kapsayan İç Kontrol Eylem Planını hazırlayarak iç kontrol uyum sürecini başlatmış olup, her yıl eylem planını revize ederek uyum sürecini sürdürmeye devam edecektir. Bizler Geleceğin Kilis ini sağlam temeller üzerine kurmak, yaşanabilir, markalaşmış bir Kilis oluşturmak için yola çıktık. Bu yolda şehrin her bölgesine eşit dağılan hizmetlerle birçok yenilikler yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Modern belediyecilik anlayışıyla kurumsal kimliğimizi daha da geliştirerek, belediye hizmetlerine ivme kazandırma, halkımızın hizmet ihtiyaçlarına cevap rebilme, mevcut kaynaklarımızı daha etkin rimli kullanmayı amaçlamış bulunmaktayız. Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek, halkımıza en iyi hizmetleri sunmak ancak iç kontrol eylem planında yer alan eylemlerin öngörülen zamanda tamamlanması ile sağlanacaktır. İç Kontrol sistemi; öncelikle yöneticilerimiz, birim müdürlerimiz tüm personelimiz tarafından sahiplenilerek, üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmesiyle başarıya ulaşacaktır. İlk adımlarını attığımız iç kontrol sisteminde kurum çalışanlarının üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getireceklerine inancım sonsuzdur. İç kontrol çalışmalarının sonuçlarından kurumumuz hizmet alan vatandaşlarımızın memnun kalmasını diler, eylem planının hazırlanmasında emeği geçen İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Grubuna tüm çalışanlarıma teşekkür ederim. Av. Hasan KARA Kilis Belediye Başkanı

6 6

7 Hesap rilebilirlik Sosyal belediyecilik Tarafsızlık şeffaflık İlkeli kararlı Tarihe doğal mirasa sahip çıkmak Hukuka uygunluk Halkın değerlerine saygılı Mesleki bilgi,uzmanlık deneyim Vatandaş odaklı Hizmette güleryüz Yenilikçi Hizmette kalite süreklilik 7

8 A-GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile kamuda mali yönetim kontrol sistemi bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Kamu mali yönetim kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile ikincil mevzuatı kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulmasını bunun bir unsuru da idarelerin yönetim sorumluluğu çerçesinde iç kontrol faaliyet süreçlerinin tasarlanıp uygulanmasını öngörmektedir. Kamu İç Kontrol ları; anılan Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası İç Kontrol Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Esasların 5 inci maddesi gereği Maliye Bakanlığı tarafından Treadway Komisyonu Sponsor Örgütler Komitesi (COSO) modeli, Uluslararası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) Kamu Sektörü İç Kontrol ları Rehberi Avrupa Birliği İç Kontrol ları çerçesinde belirlenmiş Kamu İç Kontrol ları Tebliği hazırlanarak, tarih sayılı Resmi gazetede yayımlanmıştır. Bahse konu tebliğde; iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı standart bir kontrol sisteminin kurulmasını uygulanmasını amaçlamaktadır. Kamu İç Kontrol ları, uluslararası standartlar iyi uygulama örnekleri çerçesinde, iç kontrolün;kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi iletişim ile izleme bileşenleri esas alınarak, 5 ana başlık altında toplam 18 standart bu standartlarla ilgili 79 genel şart belirlenmiş olup, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeydedir. 8

9 B- İÇ KONTROL NEDİR? İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir. Diğer bir ifadeyle iç kontrol, kurumun, yönetimi personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir günce sağlamak üzere tasarlanmış kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir. Önceden belirlenmiş olan genel hedefler iç kontrolün kendisi tarafından gerçekleştirilemez. Etkili bir kontrol sistemi, ne kadar iyi tasavvur edilirse edilsin ne kadar iyi çalışırsa çalışsın, kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesi ya kurumun ayakta kalması konusunda, yönetime, sadece makul günce mutlak değil sağlayabilir. Etkili bir iç kontrol sistemi, hedeflerin gerçekleşmeme ihtimalini azaltır. İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır: - İç kontrol bir süreçtir: Bunun anlamı iç kontrolün ulaşılmaya çalışılan bir amaç olmadığıdır. İç kontrolün süreç olması, aynı zamanda bir sonuç olmadığı anlamına da gelir. Bu süreç sonuca ulaşmak için kullanılan bir araçtır. İç kontrol insanlardan etkilenir. Bu süreç sadece politika kuralları, el kitapları talimat metinleri değildir. Kurumun her seviyesinde yer alan insanlar iç kontrolün bir parçasıdır uygulanmasından sorumludur. - İç kontrol kurumun hedeflerine ulaşmasında üst yönetime idarecilere sadece makul bir günce sağlar: Kurum, hedefine doğru ilerlerken iç dış etkenlere maruz kalır. Kurumun bir parçası olan çalışanlar iç etkenlere örnek gösterilebilir. Kişilerin karakter özellikleri, ahlaki değerleri yetkinlikleri iç kontrolün etkinliği ile doğrudan ilgilidir. İç kontrol ile insanların içsel özelliklerini tamamen kontrol etmek mümkün değildir. Dış etken gösterilebilecek risklerin de ( buna ekonomik kriz örnek rilebilir) tamamen kontrol etmek imkânsızdır. Bu nedenle iç kontrol kurum için kesin bir günce değil, makul bir günce sağlar. - İç kontrol sadece finansal işlemler raporlama ile ilgili değil; yönetimi, idare süreçlerini, stratejiyi kurumun diğer faaliyet operasyonlarını kapsayan, uyum performans ölçeğinde uygulanan tüm kontrolleri ifade eder. Bu yönüyle iç kontrol sadece finansman kontrolü anlayışından çok daha geniş çerçelidir. 9

10 - İç kontrol kurumun doğasına ihtiyaçlarına uygun olmalıdır: Bu süreç, kurumların misyonlarını gerçekleştirmelerinin en etkili yoludur. Ancak; her kurumun iç kontrol sistemi aynı değildir. Kurumlar kontrolleri; sektöre, organizasyon yapısına, kurum kültürüne yönetim felsefesine göre farklılaşır. Tek bir model rilen iç kontrol yapısını, her kurum kendine uyarlamalıdır. Yönetim, yerleştireceği kontrollerin yapısına kendi kurumunu dikkate alarak karar rmeli uyarlama işlemini yaparken kurumun özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır. Kamuda amaç genellikle bir hizmetin yerine getirilmesi ya kamu yararı sağlayan bir sonucun elde edilmesidir. Kamu sektöründe yönetimin sorumluluğu kaynakların kullanılması sonuçlara ulaşılmasıdır. Kurumlar hedeflerini gerçekleştirmek için iç kontrol sistemini kullanırlar. - İç kontrol bir amaç değil, idareyi hedeflerine ulaştırma amacı taşıyan bir yönetim aracıdır: İç kontrol sadece form, belge, el kitabı prosedür değil, bunlarla birlikte organizasyonu, personeli yönetim tarzını da kapsayan bir sistemdir. - İç Kontrol belli noktalarda, belli alanlarda belli zamanlarda değil; tüm faaliyetleri kapsayan devamlılık esasına dayanan bir süreçtir. İç Kontrolle ilgi önyargılarımız; YANLIŞ DOĞRU İç kontrol güçlü politikaların prosedürlerin kurulmasıyla başlar. İç kontrol güçlü kontrol ortamıyla başlar. İç kontrol sadece mali bir konudur. İç kontrol kurumun tüm fonksiyonlarını kapsamakta kurumun her alanını ilgilendirmektedir. İç kontrol çoğunlukla varlıklar, nakit faturaları nakit ödemeleri ile ilgilidir. İç kontroller işin her yönüyle iç içedir. İç kontrol bir kere kurulan uygulanan bir sistemdir. İç kontrol yaşayan bir süreçtir. gözden geçirilmesi gerektiğinde geliştirilmesi gerekir. İç kontrolden sadece belli kişiler belli birimler sorumludur. İç kontrolden kurumda çalışan tüm personel sorumludur. 10

11 İç kontrol sisteminin etkili bir biçimde uygulanabilmesi için iç kontrol bir yük değil, beklenmeyen olaylar ortaya çıktığında oluşacak kayıpları önlemek fırsatları değerlendirmek ile ilgili bir araç görülmelidir. Ancak iç kontrol sisteminin doğru anlaşılması gerekmektedir; sistem kurumun ana faaliyeti değildir yönetimin fonksiyonlarını icra etmez. Öncelikle iç kontrol kurum hedeflerinin elde edilmesini destekleyip onlara ulaşmayı engelleyecek risklere karşı erken uyarı sistemi olsa da hangi hedeflerin konulacağını belirleyemez. Karar rme sürecinde, yöneticiyi doğru bilgiyle destekler, rilen kararların iletilmesini sağlar ama hangi kararların alınacağı konusunda yönetimin yerini alamaz. İç kontrol, kurumun genel hedefleri gerçekleştirebileceği konusunda makul günce elde etmek amacıyla tasarlanır. Bu yüzden etkili bir iç kontrol sürecinin ön şartı hedeflerin açık biçimde belirlenmesidir. İç kontrol sisteminin esası kontrol ortamıdır. Kontrol ortamı iç kontrolün genel kalitesi üzerinde etkili olan iklimi yaratmanın yanı sıra disiplin sağlar yapı oluşturur. Nasıl bir strateji ne tür amaçlar belirleneceği konusunda genel bir atmosfer yaratır kontrol faaliyetlerini yapılandırır. Açık hedefler oluşturmak etkili bir kontrol ortamı tesis etmek suretiyle, kurumun misyonunu hedeflerini gerçekleştirmeye çalıştığında karşı karşıya kalacağı riskleri değerlendirmek bu risklere uygun bir biçimde yanıt rmeye yönelik bir zemin oluşturur. Risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik ana strateji iç kontrol faaliyetleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Kontrol faaliyetleri önleyici ya da ortaya çıkarıcı mahiyette olabilir. Hedefleri gerçekleştirmek bakımından iç kontrol faaliyetleri için gerekli tamamlayıcı unsur düzeltici önlemlerdir. Kontrol faaliyetlerinin düzeltici önlemlerin maliyetleri yararlarıyla orantılı olmalıdır. Bir kurumun faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi bunların kontrolü için etkili bilgi iletişim yaşamsal önem taşır. Nihayet, iç kontrol, organizasyonun karşı karşıya kaldığı risklere değişikliklere sürekli biçimde uyum gösteren dinamik bir süreç olduğundan, iç kontrolün değişen hedeflere, ortama, kaynaklara risklere ayak uydurabilmesini sağlamak bakımından iç kontrol sistemini izlemek gerekir. 11

12 C- İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununla, her bir kamu idaresinde geleneksel kontrol mekanizmaları yerine iç kontrol alanında yaşanan çağdaş gelişme uygulamalardan uluslararası örgütlerce oluşturulan standart yöntemlerden yararlanılarak bir iç kontrol sisteminin oluşturulması Kanun un İç Kontrol Sistemi başlıklı beşinci kısmında (madde 55-67) İç Kontrol Sistemi düzenlenmiştir. 1-Amaç: 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık yükümlülüklerinin etkili, ekonomik rimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara diğer düzenlemelere uygun faaliyet göstermesini, Her türlü malî karar işlemlerde usulsüzlük yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak izlemek için düzenli, zamanında günilir rapor bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması israfını önlemek kayıplara karşı korunmasını sağlamak belirlenmiştir. 2-Kapsam: İç Kontrol, faaliyetlerin belirlenmiş politikalara mevzuata uygun yürütülmesi, kaynakların etkili, ekonomik rimli bir şekilde kullanılması, varlıkların korunması, mali mali olmayan bilgilerin günilirliğinin sağlanması amacıyla idare tarafından geliştirilen her türlü organizasyon, yöntem süreçler ile iç denetimi kapsayan mali mali olmayan kontrolleri ifade etmektedir. 12

13 3-Dayanak: İç Kontrol sistemine ilişkin düzenlemeleri içeren yasal mevzuat şunlardır: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, İç Kontrol Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Esaslar, Strateji Geliştirme inin Çalışma Usul Esasları Hakkında Yönetmelik İç Denetçilerin Çalışma Usul Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İç Kontrol ları Tebliği, Kamu İç Kontrol larına Uyum Eylem Planı Rehberi, Diğer mevzuat. 4- İç Kontrolün Temel İlkeleri: İç Kontrol Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Esasların 6 ncı maddesinde İç kontrolün temel ilkeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçesinde yürütülür. İç kontrol faaliyet düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır. İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar. İç kontrol malî malî olmayan tüm işlemleri kapsar. İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir alınması gereken önlemler belirlenir. İç kontrol düzenleme uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap rebilirlik ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır. 13

14 5-İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri: Maliye Bakanlığı tarafından 26/12/2007 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol ları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi geliştirilmesi amacıyla 5 bileşen altında 18 standart bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir. Kamu İç Kontrol ları, idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde değerlendirilmesinde temel yönetim kurallarını gösterir. kamu idarelerinde tutarlı kapsamlı standart bir kontrol sisteminin kurulmasını uygulanmasını amaçlar. 14

15 Kamu İç Kontrol ları özetle şu şekildedir: Kontrol Ortamı ları: Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçedir. İdarenin yöneticileri çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağlaması, etik değerlere dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır. Performans esaslı yönetim anlayışı çerçesinde görev, yetki sorumlulukların uzmanlığa önem rilerek bilgili yeterli kişilere rilmesi personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir. Kontrol Ortamı bileşeni; Etik Değerler Dürüstlük, Misyon, Organizasyon Yapısı Görevler, Personelin Yeterliliği Performansı, Yetki devri, olmak üzere 4 standart altında 26 genel şarttan oluşmaktadır. Risk Değerlendirme ları: Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi gerekli önlemlerin alınması sürecidir. Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare, stratejik planında performans programında belirlenen amaç hedeflerine ulaşmak için iç dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir. Risk Değerlendirme bileşeni; Planlama Programlama, Risklerin Belirlenmesi Değerlendirilmesi, olmak üzere 2 standart altında 9 genel şarttan oluşmaktadır. 15

16 Kontrol Faaliyetleri ları: Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika prosedürlerdir. Önleyici, tespit edici düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir uygulanır. Kontrol faaliyetleri; tanımlanan değerlendirilen risklerin yönetilmesi amacıyla oluşturulan tüm prosedür, uygulama kararlardır. Her seviyede her faaliyet alanında bulunmalıdır. Kontrol Faaliyetleri bileşeni; Kontrol Stratejileri Yöntemleri, Prosedürlerin Belirlenmesi Değerlendirilmesi, Hiyerarşik Kontroller, Görevler Ayrılığı, Faaliyetlerin liği, Bilgi Sistemleri Kontrolleri olmak üzere 6 standart altında 17 genel şarttan oluşmaktadır. Bilgi İletişim ları: Bilgi iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel yöneticiye belirli bir formatta ilgililerin iç kontrol diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan recek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim kayıt sistemini kapsar. İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir, tasnif edilir ilgililerin iç kontrol diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde sürede iletilir. Bilgi İletişim bileşeni; Bilgi İletişim, Raporlama, Kayıt Dosyalama Sistemi, Hata, Usulsüzlük Yolsuzlukların Bildirilmesi olmak üzere 4 standart altında 20 genel şarttan oluşmaktadır. 16

17 İzleme ları: İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar. İç kontrol sistem faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir değerlendirilir. İzleme bileşeni; İç Kontrolün Değerlendirilmesi, İç Denetim olmak üzere 2 standart altında 7 genel şarttan oluşmaktadır. 6-İç Kontrol Sisteminde Yetki Sorumluluklar: İç kontrol sistemine ilişkin Belediyemizde dört aktörün görev, yetki sorumluluklarından bahsedilebilir. Üst Yönetici (Belediye Başkanı) Harcama i Strateji Geliştirme Birimi/ Mali İç Denetim Birimi Üst Yöneticiler, mali yönetim iç kontrol sisteminin; Kurulması İşleyişi Gözetilmesi İzlenmesi konusunda sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, strateji geliştirme / mali hizmetler birimi iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. 17

18 GÖREVLİLER YETKİ VE SORUMLULUKLAR İç kontrol sisteminin kurulması gözetimi. Mesleki değerlere dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, mali yetki sorumlulukların bilgili yeterli yöneticilerle personele rilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının saydamlığın sağlanmasından görev yetkileri çerçesinde sorumludurlar. İç kontrol günce beyanını her yıl düzenler idare faaliyet raporuna eklerler. Sertifikalı adaylar arasından iç denetçileri atar aynı usulle görevden alırlar. Kurumdaki iç kontrol sistem süreçlerini işlevsel açıdan denetlenmesi, Kontrol noktalarının etkinliğinin yeterliliğinin üst yöneticiye rapor edilmesi. Belirli konularda danışmanlık hizmeti rilmesi Görev yetki alanları çerçesinde, iç kontrolün işleyişinden sorumlu, Mesleki değerlere dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, mali yetki sorumlulukların bilgili yeterli yöneticilerle personele rilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının saydamlığın sağlanmasından görev yetkileri çerçesinde sorumlu, İç kontrol günce beyanını her yıl düzenler birim faaliyet raporlarına eklenmesi. İç kontrol alanında üst yönetici harcama yetkililerine danışmanlık yapma bilgilendirme faaliyetinin yürütülmesi, İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlamak üst yöneticinin onayına sunmak. Muhasebe hizmetlerinin yapılmasından muhasebe kayıtlarının usulüne standartlara uygun, saydam erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. Üst Yönetici İç Denetçiler Harcama Yetkilisi (Birim Müdürleri) Mali (Strateji Geliştirme Birimi) Muhasebe Yetkilisi 18

19 7-İç Kontrol Kapsamında İzlenmesi Gereken Yol: İç kontrol asıl yönetim sorumluluğunu esas almakla birlikte etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması işleyişinin sağlanması sürecinde idarenin bütün yönetim kademeleri personeli sorumludur. İç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmalarının, üst yöneticinin (Belediye Başkanının) gözetiminde, Strateji Geliştirme Biriminin teknik desteği koordinatörlüğünde, Harcama inin bizzat katılımıyla uygulamasıyla, İç Denetim Biriminin danışmanlık desteğiyle yürütülmesi gerekmektedir. Etkin Bir İç Kontrol Sistemi İşletildiğinde; - Planlama programlama faaliyetleri ile (stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu vb.) orta uzun vadeli amaç hedefler belirlenir. - Belirlenen amaçlara hedeflere ulaşmak kolaylaşır. - Amaç hedeflere ulaşılması yolunda karşılaşılması muhtemel riskler belirlenerek muhtemel risklerin ortadan kaldırılmasına ilişkin kontrol faaliyetleri önceden belirlenir. - Alınacak kontrol tedbirleri ile faaliyetlerin aksamadan yürütülmesini sağlayabiliriz. - Raporlama izleme faaliyetleri sayesinde amaç hedeflere ulaşıp ulaşamadığımızı ölçebiliriz. - Varlıkların daha etkili, ekonomik rimli kullanılmasını sağlayarak kaynak kaybı israfı önlenebilir. - Belediyemizin faaliyet alanlarında yer alan tüm iş süreçlerinin tanımlanmasını sağlayarak bu süreçlerde mevcut aksaklıların tespitini yapabiliriz. - İş süreçlerinde meydana gelebilecek aksamalar için kontrol faaliyetleri belirlenir. - Kurum içi dışı iletişim düzeyinin artırılması sağlanmış olur. - Çalışanların performansını ölçebilir, performansı yetersiz personelin performansının artırılmasına ilişkin tedbirler alınabilir ödül mekanizması çalıştırılabilir. - Yönetim Bilgi Sistemi ile karar alma süreçlerine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgilerin, doğru, eksiksiz uygun zamanda üst yönetime ulaştırılması sağlanarak yönetimin hızlı etkili karar alması sağlanır. -Evrak kayıt doküman yönetim sistemi etkili çalışır. - Bilgi günliği ile bilgi belgelerin kaybolması tahribatı önlenir. - Hata yolsuzlukların bildirilmesine ilişkin alt yapı mekanizmaları kurulur. - Hizmet rilenlere yönelik süreçler önceden hazırlanarak, haklarından müracaat yerlerinden haberdar olmaları sağlanır. 19

20 D- BELEDİYEMİZ İÇ KONTROL SİSTEMİ Maliye Bakanlığınca yayınlanan Kamu İç Kontrol ları Tebliği Kamu İç Kontrol larına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda tarih 108 sayılı Başkanlık Oluru ile iç kontrol çalışmaları başlatılmış olup, İç Kontrol Şube Sorumlusu Başkan Yardımcısı M. Akif YAVUZLU, Mali Müdürü M. Sait ÖZKESİCİ Mali Uzman Yardımcısı Arzu Buse ÇIRÇIR görevlendirilmiştir. Kilis Belediyesi Kamu İç Kontrol larına Uyum Yönergesi hazırlanıp Başkanlık Oluru alınarak tüm birimlere dağıtılmıştır. İç kontrol standartlarının oluşturulması eylem planının hazırlanması için tüm birimlerden en az bir personelin bulunduğu İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Grubu iç kontrol çalışmalaranın izlenip değerlendirilmesi için Başkan Yardımcısı M. Akif YAVUZLU başkanlığında tüm harcama yetkililerinden oluşan İç Kontrol İzleme Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur tarihinde tüm harcama yetkililerinin İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Grubu nun katılımı ile İç Kontrol Eylem Planı hakkında ön bilgilendirme yapılmıştır. Eylem planı hazırlama grubu düzenli aralıklarla toplanarak iç kontrol genel şartlarına göre belediyemizin mevcut u belirleyip, şartlar için eylemler öngörmüşlerdir. Hazırlanan Kilis Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı tarih 160 sayılı Başkanlık Oluru ile yürürlüğe girmiştir. İç kontrol sisteminin yerleşebilmesi, planda öngörülen eylemlerin uygulanabilir olmasına bağlıdır. Bu nedenle Eylem Planı, uygulanabilirliği artırmak için Belediyemizin üst düzey temsilcilerinin katılımı ile hazırlanmıştır. Belediyemiz İç Kontrol larına Uyum Eylem Planında, Kamu İç Kontrol larına uyum için gerekli görülen 110 eylem Eylemlerden sorumlu birimler belirlenmiş olup, öngörülen eylemlerin gerçekleştirilmesi için bir takvime bağlanmıştır. Etkili yeterli bir iç kontrol sisteminin kurulması amacıyla yerine getirilmesi gerekli görülmüş eylemlerin büyük bir kısmı yerine getirilmiştir. İç Kontrol Eylem Planı nda öngörülen faaliyetlerin sonuçları Strateji Geliştirme Birimi tarafından izlenecek değerlendirme raporu üst yöneticiye sunulacaktır. Eylem planı dönemini kapsayacak şekilde Kilis Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı hazırlanmıştır. 20

21 İç kontrol, yönetimin ulaşmayı planladığı hedeflerin gerçekleşmesine, yöneticinin kararları daha sağlam bilgiye dayanarak daha günle almasına, yönetimindeki kaynakları daha etkin kullanmasına, işini yapmasını engelleyebilecek olayları öngörebilmesine yaptığı işler ile ulaştığı sonuçlar için kanıtlara dayalı hesap rebilmesine yardımcı olan bir yönetim aracıdır. Çalışanların da görevlerini, sorumluluklarının daha fazla bilincinde yerine getirmelerini sağlar. İç kontrolün öngörülen faydaları sağlayabilmesi, kurumun üst yöneticisi ile yöneticilerinin iç kontrol sisteminin kurulmasına yeterli önemi rmelerine, iç kontrol sistemini düzenli gözden geçirmelerine güncellemelerine bağlıdır. Bu plan üst yönetici yöneticiler için iç kontrol sisteminin Belediyemizde yerleştirilmesine yönelik gerekli mekanizmaları oluşturmayı amaçlamaktadır. Eylem planında sırasıyla Bileşen, Genel Şart başlıkları yer aldıktan sonra başlığı altında o genel şarta ilişkin Belediyemizin şu anki a ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır. Daha sonra gelen Öngörülen Eylemler başlığı altında genel şartın tam sağlanması için belirlenen eylemler yer almaktadır. Öngörülen eylem var ise Eylem Numarasına göre sıralanan tablolarla gösterilmekte bu tablolarda Eylem Kod No, Eylem, Sorumlu Birim/ Çalışma Grubu Üyeleri, Yapılacak Birim, Çıktı/Sonuç Tamamlanma Tarihi bilgileri öngörülen bir eylem varsa nedenin eğer öngörülen bir eylem yoksa eylem öngörülmeme nedenin açıklandığı yer almaktadır. Eylem planında öngörülmüş olan eylemlerin Tamamlanma Tarihi bölümünde belirtilmiş olan tarihte tamamlanacak şekilde planlanarak gerçekleştirilmesi Eylem Planının başarıya ulaşması açısından büyük önem arz etmektedir. 21

22 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI 22

23 23

24 KOS1 Kod No KOS 1.1 Etik Değerler Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç Kontrol Standardı Genel Şartı İç kontrol sistemi işleyişi yönetici personel tarafından sahiplenilmeli desteklenmelidir. İç kontrol sistemi işleyişi kurumumuz üst yönetimi tarafından sahiplenilmiş olup üst yönetim tarafından onaylandıktan sonra yönetim kadrosunda çalışanlar tüm personelimiz tarafından eylemler gerçekleştirilecektir. İç Kontrol Eylem Planı Bilgilendirme toplantısı 08/11/2014 tarihinde tüm birimlerin katılımıyla yapılmıştır. Eylem Kod No Öngörülen Eylem ya Eylemler İç kontrol sistemi işleyişi hakkında personele her yıl eğitim rilecektir İç kontrol konusunda hazırlanan eylem planı hakkında üst yönetime bilgi rilecek.iç Kontrol Eylem Planı tüm birimlere tüm personele duyurulacaktır İç kontrol sistemi işleyişle ilgili düzenleyici eğitim, seminer, el kitabı, değerlendirme anketleri web sitesinden bilgi rilmesi sağlanacaktır İç kontrol sistemi işleyişinin tüm personel tarafından sahiplenilmesi desteklenmesi için her yıl iç kontrol değerlendirme raporu tüm birimlerin katılımıyla ortak hazırlanacaktır. Sorumlu Birim ya Çalışma Grubu Üyeleri Mali Mali Mali -Üst Yönetim - Mali - Harcama Yetkilileri Yapılacak Birim Basın Yayın Halkla İlişkiler Birimi Çıktı/Sonuç -Bilgilendirme toplantıları -Eğitim programı -slayt broşür v.s. -İç Kontrol Eylem Planı -İnternet Yayını - Bilgilendirme Eğitim -Memnuniyet Oranları Anketi -Bilgilendirme değerlendirme raporları Tamamlanma Tarihi Mevcut genel şartı tam karşılayabilmesi için öngörülen eylemlerin yerine getirilmesi s ağlanacaktır. 24

25 Kod No KOS 1.2 KOS 1.3 İç Kontrol Standardı Genel Şartı İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanması konusundaki çalışmaların gerekli süreçlerin b elirlenmesini takip edilmesini yönelik bir tutum içerisindedir. Etik kurallar bilinmeli tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. Etik kurul komisyonu üyeleri tarihinde yeniden belirlenmiştir. Etik değerler yönetmeliğinde yer alan etik değerlerin benimsetilmesi için harcama birimi yetkililerine eğitim rilmiştir. Etik kurallar personele tebliğ edilip imzalatılmıştır. Eylem Kod No Öngörülen Eylem ya Eylemler Yöneticilerin, idare personeli ile iç kontrol sistemi uygulamalarını paylaşma değerlendirme toplantıları yapması, anket çalışmaları ile farkındalığın değerlendirilmesi sonucunun sorumlu birime iletilmesi sağlanacaktır. Sorumlu Birim ya Çalışma Grubu Üyeleri Yapılacak Birim Çıktı/Sonuç -Toplantı tutanakları -Toplantı Değerlendirme Raporları Tamamlanma Tarihi İlk Kontrol () -Üst Yönetim -Harcama Yetkilileri Etik değerler yönetmeliğinde yer alan etik değerlerin benimsetilmesine ilişkin çalışmalar yapılacaktır. (yazı, broşür afiş) İnsan Kaynakları Eğitim Kamu görevlileri etik sözleşmesi Hizmet içi eğitim programlarında etik kanunu etik değerlere yer rilecektir. İnsan Kaynakları Eğitim Etik kurallar Mevcut genel şartı tam karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. Mevcut genel şartı tam karşılayabilmesi için öngörülen eylemlerin yerine getirilmesi sağlanacaktır. 25

26 Kod No İç Kontrol Standardı Genel Şartı Eylem Kod No Öngörülen Eylem ya Eylemler Sorumlu Birim ya Çalışma Grubu Üyeleri Yapılacak Birim Çıktı/Sonuç Tamamlanma Tarihi -Raporlar KOS 1.4 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık hesap rebilirlik sağlanmalıdır. Belediyemiz faaliyetlerinde dürüstlük, saydamlık şeffaflık hesap rebilirlik sağlanmıştır. Stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı, bütçe, mali durum diğer raporlar Belediyemiz web sayfasından düzenli yayınlanmaktadır Birim yöneticileri faaliyet raporlarını şeffaf sağlıklı gösteren birim işlem yönergesi hazırlayacaktır kurum web sitesinden yayınlanacaktır Stratejik Plan, Faaliyet Raporu Performans Programlarına kamu kurum kuruluşları, kurumiçi birimler vatandaşlar tarafından erişebilirliğin arttırılması sağlanacaktır. - Birim işlem yönergesi Web sitesi -Stratejik Plan - Performans yeterli günce yönelik eylemler öngörülmüştür programı -Faaliyet Raporları 26

27 Kod No KOS 1.5 İç Kontrol Standardı Genel Şartı İdarenin personeline hizmet rilenlere adil eşit davranılmalıdır. Kurum personele hizmet rilenlere adil eşit davranılmaktadır. Hizmet rilenler açısından AKMASA- BİMER - ANKET aracılığıyla şikayetler ilgili birimlere gönderilerek sonuçları yazılı ya sözlü değerlendirilerek geri dönüş yapılmaktadır yılı için vatandaşlarla anket yapılmış olup araştırma raporları üst yönetici birim müdürlerine bildirilmiştir. Personel için şikayet takip sistemi yoktur. Eylem Kod No Öngörülen Eylem ya Eylemler Sorumlu Birim ya Çalışma Grubu Üyeleri İdarenin personeline hizmet rilenlere adil eşit davranılıp davranılmadığı hususunda Belediye içi belediye dışı memnuniyet anketleri yapılacaktır. -Yazı İşleri - İnsan Kaynakları Eğitim - Kültür Sosyal İşler Hizmet içi eğitim programlarında hizmet rilenlere adil eşit davranılması konusu sürekli gözetilecek gerek kurum içi gerekse kurum dışında yazılı yada sözlü şikayet önerilerin değerlendirilmesine çalışılıcaktır. İnsan Kaynakları Eğitim Yapılacak Birim Çıktı/Sonuç Tamamlanma Tarihi Hizmet değerlendirme anketi yeterli günce yönelik eylemler Eğitim programı 27

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır.

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır. 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem ya Eylemler Sorumlu ya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB KOS 1.3 KOS 1.2 KOS 1.1 KOS 1 Standart Kod No SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler No Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ Sorumlu Birim Eylem Kod No SORUMLU BİRİMLER VE TAMAMLANMA TARİHLERİ Tamamlanma Tarihi

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Mevcut Durum Eylem Kod No Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç

1- KONTROL ORTAMI. Mevcut Durum Eylem Kod No Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç KOS 1 Mevcut Durum Eylem Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır:

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır: İç Kontrol Nedir? İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir.

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL BİRİMİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Sayfa 2 İç Kontrol Küreselleşme ile birlikte tüm dünyada hız kazanan

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STANDARTLARI Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü Neden İç Kontrol Harcama Yetkilisi Harcama Talimatı - İhale onay

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 (HAZİRAN-ARALIK) YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Üniversitemiz Kamu İç Kontrol

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler KOS 1.3-E1. verilecektir. İlgili personele eğitim. KOS 1.2-E1 verilecektir.

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler KOS 1.3-E1. verilecektir. İlgili personele eğitim. KOS 1.2-E1 verilecektir. 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI Standart Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart İS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartları Etik Değerler ve Dürüstlük Mevcut Durum Eylem Öngörülen

Detaylı

İÇ KONTROLÜN TEMEL İLKELERİ

İÇ KONTROLÜN TEMEL İLKELERİ İÇ KONTROL BÜLTENİ Bu e-bülten; iç kontrolle ilgili farkındalık sağlamak, iç kontrolün ne olduğu, kimler tarafından nasıl uygulandığı ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla,

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

(EYLEM PLANI REHBERİ)

(EYLEM PLANI REHBERİ) NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU (EYLEM PLANI REHBERİ) TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standar Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

T.C. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İÇ KONTROL. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2017

T.C. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İÇ KONTROL. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2017 T.C. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İÇ KONTROL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2017 SUNUM PLANI İç Kontrol Nedir? İç Kontrol Ne Değildir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak işlemler KONU: İÇ KONTROL SİSTEMİ Eylem 1.1.1: Tüm birimlerde birim yöneticileri ve yardımcıları tarafından Kamu İç

TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak işlemler KONU: İÇ KONTROL SİSTEMİ Eylem 1.1.1: Tüm birimlerde birim yöneticileri ve yardımcıları tarafından Kamu İç NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU. TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...3 KISALTMALAR...3 GİRİŞ...4 DEVAM EDEN EYLEMLER...5 GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ. İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ. İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI KOS 1..Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimiz, uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun şekilde

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 95347179-612.01-87 24/01/2014 Konu : İç Kontrol ları Uyum Eylem Planı Revizesi Hk. REKTÖRLÜK MAKAMINA Bilindiği üzere;

Detaylı

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE İÇ KONTROL 08-09/09/2006-Kızılcahamam M. Sait ARCAGÖK MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ İ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ SUNUM PLANI Mali yönetim ve kontrol yapısı İç

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Kod KOS 1.5 Kamu İç Kontrol Standardı Ve Şartı İdarenin personeline

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARLARINA UYUM EYLEM PLANI

TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARLARINA UYUM EYLEM PLANI TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARLARINA UYUM EYLEM PLANI TALAS BELEDİYESİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Revize Eylem Planı Revizyon No: 2015/01 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 01.01.2015 İÇİNDEKİLER Önsöz... 3 A- İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları... 4 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Dayanak... 5 4. Unsurları

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 01.01.2015 İÇİNDEKİLER Önsöz... 3 A- İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları... 4 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Dayanak... 5 4. Unsurları

Detaylı

T.C. SELÇUKLU BELEDİYESİ

T.C. SELÇUKLU BELEDİYESİ T.C. SELÇUKLU BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI (2009) KONYA İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI... 2 1. Amaç:... 2 2. Kapsam:... 2 3. Dayanak:... 2 5. Temel İlkeleri:...

Detaylı

KOCASİNAN BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 30.06.2015-31.12.2017

KOCASİNAN BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 30.06.2015-31.12.2017 2015 KOCASİNAN BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM PLANI 30.06.2015-31.12.2017 Kocasinan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 1 İÇİNDEKİLER A- Giriş 4 1- ile ilgili Genel Bilgilendirme 4

Detaylı

EYLEM PLANI KAPSAMINDA TAMAMLANACAK EYLEMLER VE SORUMLU BİRİMLER (Takvim) Tablo 1-2013 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacak Eylemler ve Sorumlu Birimler

EYLEM PLANI KAPSAMINDA TAMAMLANACAK EYLEMLER VE SORUMLU BİRİMLER (Takvim) Tablo 1-2013 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacak Eylemler ve Sorumlu Birimler EYLEM PLANI KAPSAMINDA TAMAMLANACAK EYLEMLER VE SORUMLU BİRİMLER (Takvim) Tablo 1-2013 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacak ler ve Sorumlu Birimler 1.1.1 Öngörülen Veya ler İç kontrol sistemi ve işleyişinin

Detaylı

T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞININ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUMUNU SAĞLAMAK ÜZERE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN EYLEM PLANI Başkanlığımız iç kontrol sistemiyle

Detaylı

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO : 8

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO : 8 AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO : 8 AYDIN BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2011-2014) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji

Detaylı

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve İlgili Mevzuatı Kapsamında İç Kontrol

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve İlgili Mevzuatı Kapsamında İç Kontrol Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve İlgili Mevzuatı Kapsamında İç Kontrol MURATPAŞA BELEDİYESİ 20 KASIM 2014 AŞAĞIDAKİLERİN HANGİLERİ İÇ KONTROL EYLEMİDİR? 01. Görev Ayrımı ve Dağılımına Dair Yıllık

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

*5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunundaki tanımı ile;

*5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunundaki tanımı ile; SUNUM PLANI İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde Sorumluluklar Kamu İç Kontrol Standartları Üniversitemizde İç Kontrol İzlenmesi Gereken Yol Risk Yönetimi İç Kontrol Nedir?

Detaylı

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş.

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş. Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş. Gör. Tansel KAYGISIZ AŞÇIOĞUL Arş. Gör. Pınar GÜNEYİ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 01.01.2017 İÇİNDEKİLER Önsöz... 3 A-İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları... 4 1.Amaç... 4 2.Kapsam... 4 3.Dayanak... 5 4.Unsurları

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI KOD NO KONTROL STANDARTLARI EYLEMLER SÜREÇ SORUMLULARI SÜRE Bu standardın yerine getirilebilmesi için en az üç kişinin yer alacağı

Detaylı

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. SAYI : B.08.0.SGB / /02/2009 KONU: Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. SAYI : B.08.0.SGB / /02/2009 KONU: Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.08.0.SGB.0.03.04/ 911 24/02/2009 KONU: Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi I.GĠRĠġ GENELGE 2009/24 Bilindiği üzere, 5018 sayılı

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI (HAZİRAN-2009) İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI...3 1. Amaç: 3 2. Kapsam : 3 3. Dayanak: 3 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5. Temel

Detaylı

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek!

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Uyum

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Mayıs 2010 ANKARA TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MAYIS 2010 - ANKARA İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 1 1.1 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve

Detaylı

T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014)

T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014) T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014) İÇİNDEKİLER A. İç Kontrol Sistemi Genel Esasları... 1 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı ve Amaçları... 1 2. İç Kontrol Sisteminde

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Ocak 016 - Aralık 016) Genel Şartların Dağılımı 4 0 5 Güvence Sağlananlar Öngörülenler Sonraki Döneme Bırakılanlar Sürekli İzleme 70 KAMU

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 64666044/ 19/01/2017 Konu : Üniversitemiz Birimlerine Yapılan Anketler Sonucunda İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

IV. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI I. GRUP ATÖLYE ÇALIŞMASI İÇ KONTROL REHBERİ TASLAĞI (KONTROL ORTAMI) 03-04 MAYIS 2012 BOLU

IV. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI I. GRUP ATÖLYE ÇALIŞMASI İÇ KONTROL REHBERİ TASLAĞI (KONTROL ORTAMI) 03-04 MAYIS 2012 BOLU IV. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI I. GRUP ATÖLYE ÇALIŞMASI İÇ KONTROL REHBERİ TASLAĞI (KONTROL ORTAMI) 03-04 MAYIS 2012 BOLU Naim ÇOBAN TBMM Strateji Geliştirme Başkanı Tüm bileşenler

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 15 Mayıs-2009 0 Yenimahalle Belediye Başkanlığı Ankara Yenimahalle Yenimahlle Belediye Başkanlığı İç Kontrol Standartları Eylem Planı

Detaylı

2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda

Detaylı

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI A. GENEL BİLGİLER Kayseri iline bağlı Talas Belediyesi Merkez İlçe belediyesi olup, 2010 yılı nüfus sayısı merkez nüfusu 93.769, köylerin nüfusu 6.081

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

RETÜ İÇ KONTROL STANDARLARINA UYUM EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU/FORMU

RETÜ İÇ KONTROL STANDARLARINA UYUM EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU/FORMU RETÜ İÇ KONTROL STANDARLARINA UYUM EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU/FORMU Birim : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarih : 21 Temmuz 2014 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No Kamu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ankara-2015 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı