İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi"

Transkript

1 İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi İKN (İhale Kayıt Numarası): 205/85902 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde - Sözleşmenin tarafları.. Bu Sözleşme, bir tarafta İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.. İdarenin a) Adı:İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı b) Adresi:ALEMDAR MAHALLESI ANKARA CADDESI, HÜKÜMET KONAGI SOKAK NO: 3446 CAĞALOĞLU - FATİH / İSTANBUL c) Telefon numarası: ç) Faks numarası: d) Elektronik posta 2.2. Yüklenicinin a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:... b) T.C. Kimlik No:... c) Vergi Kimlik No:... ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:... d) Telefon numarası:... e) Bildirime esas faks numarası:... f) Bildirime esas elektronik posta adresi: Her iki taraf, 2.. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 3.. İşin adı : İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi 3.2. İşin yapılma yeri: İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binası 3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

2 Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı DÖKME DİLİMLİ KOLONLU R ADYATÖR 44/800 mm DEMONT.DÖKME DİLİMLİ KO LONLU RADYATÖR 44/800 m 00 m. 3 3 MONT.DÖKME DİLİMLİ KOLO NLU RADYATÖR 44/800 mm PANEL RADYATÖR (Tip 22) RADYATÖR MUSLUĞU (Köşe) /2" YAĞLI BOYA İLE RADYATÖR VE KONVEKTÖR BOYANMASI KALORİFER KAZANI VE BRÜ LÖR BAKIMI 8 8 SAÇ PANO 800 mm. (TS EN /2) SIVA ÜSTÜ SAC TABLO M2. (TS EN 6439-/2 ) HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİ Cİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 3 OT 2 OMATİK SİGORTALIK HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİ Cİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO OT 52 OMATİK SİGORTALIK 2 2 HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİ Cİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 2 O 2 TOMATİK SİGORTALIK 3 3 HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİ Cİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 24 O 5 TOMATİK SİGORTALIK 4 4 BAKIR BARA TEMİNİ, MONTA kilogram JI VE BOYASI BIÇAKLI ŞALTER 3*300 A. (Ta blo Arkasına Monte) DEMONT.TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*63 5 A.(Tablo Arkası ( TS EN ) MONT.TERMİK,MAĞNETİK K 7 7 ORUYUCULU ŞALTER 3*63 A.( 5 Tablo Arkası ( TS EN ) TERMİK,MAĞNETİK KORUYU 8 8 CULU ŞALTER 3*20 A.(Tablo Arkası ( TS EN ) 9 9 TERMİK,MAĞNETİK KORUYU CULU ŞALTER 3*60 A.(Tablo 2 Arkası ( TS EN ) TERMİK,MAĞNETİK KORUYU 2

3 CULU ŞALTER 3*300 A.(Tablo Arkası ( TS EN ) 2 2 KURU TİP KORUYUCUSUZ KO NTAKTÖR 3*0 A KURU TİP KORUYUCUSUZ KO NTAKTÖR 3*6 A KURU TİP KORUYUCUSUZ KO NTAKTÖR 3*25 A KURU TİP TERMİK KORUYUC ULU KONTAKTÖR 3*6 A FOTOSEL ŞALTER KAÇAK AKIM KORUMA ŞALT ERİ 4*25 A.e KADAR(30mA) KAÇAK AKIM KORUMA ŞALT ERİ 4*6 A.e KADAR(30mA) KAÇAK AKIM KORUMA ŞALT ERİ 4*50 A.e KADAR(30mA) DEMONT.KAÇAK AKIM KORU MA ŞALTERİ 4*40 A.e KADAR( 6 30mA) MONT.KAÇAK AKIM KORUM A ŞALTERİ 4*40 A.e KADAR(30 6 ma) 3 3 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALT ERİ 4*63 A.e KADAR(30mA) OTOMATİK KUMANDALI MER KEZİ KOMPANZASYON BATA kvar 30 RYALARI İLAVE KOMPANZASYON BAT kvar ARYALARI (TS EN ) ANAHTARLI OTOMATİK SİGO RTA 20 A. (3KA) ( TS 508- EN ) DEMONT.ANAHTARLI OTOM ATİK SİGORTA 6 A. (3KA) ( T 80 S 508- EN ) MONT.ANAHTARLI OTOMATİ K SİGORTA 6 A. (3KA) ( TS EN ) FAZLI ANAHTARLI OTOMA TİK SİGORTA 6 A. (3KA) ( TS EN ) FAZLI ANAHTARLI OTOMA TİK SİGORTA 20 A. (3KA) ( TS EN ) FAZLI ANAHTARLI OTOMA TİK SİGORTA 40 A. (3KA) ( TS EN ) FAZLI ANAHTARLI OTOMA TİK SİGORTA 25 A. (3KA) ( TS 4 3

4 EN ) 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMA TİK SİGORTA 50 A. (3KA) ( TS EN ) 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMA TİK SİGORTA 32 A ( 3KA) ( TS EN ) DEMONT.3 FAZLI ANAHTARL I OTOMATİK SİGORTA 40 A. (3 6 KA) ( TS 508- EN ) MONT.3 FAZLI ANAHTARLI O TOMATİK SİGORTA 40 A. (3K 6 A) ( TS 508- EN ) 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMA TİK SİGORTA 63 A. (3KA) ( TS EN ) VOLTMETRE V.a Kadar ( TS 5588 EN 6005-) 3 AKIM ÖLÇÜ TRAFOSU /5 A. 6 PEŞEL,BERGMAN,PVC BORU İ ÇİNE DÖŞ.TOPRAKLAMA HAT 50 TI 6 mm2 PEŞEL,PVC BORU İÇİNDE BES LEME HATTI 3*2.5 mm2 H05V V-F (TTR) KABLO PEŞEL,PVC BORU İÇİNDE BES LEME HATTI 4*2.5 mm2 H05V.200 V-F (TTR) KABLO KURŞUNSUZ PVC İZOLELİ KA BLOYLA BESLEME HATTI 3* mm2 NYM KURŞUNSUZ PVC İZOLELİ KA BLOYLA BESLEME HATTI 4* mm2 NYM KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 3* mm2 NYY (TS IEC ) KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 4*0 mm2 200 NYY (TS IEC ) KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 4*6 mm2 00 NYY (TS IEC ) KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 4*4 mm2 00 NYY (TS IEC ) KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 5*2.5 mm NYY (TS IEC ) 4

5 58 58 KV Y.ALTI KABLOLARI İLE KOLON VE BESLEME HATTII 00 *6 mm2 NYY (TS IEC ) KV Y.ALTI KABLOLARI İLE KOLON VE BESLEME HATTII *0 mm2 NYY (TS IEC ) KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 3* mm2 NYFGY (TS IEC ) 6 6 YERALTI KABLO KOFRESI 3*3 00 A YERALTI KABLO BAŞLIĞI 3* mm YERALTI KABLO BAŞLIĞI 3* mm NORMAL AYDINLATMA SORT İSİ KOMÜTATÖR AYDINLATMA SORTİSİ PARALEL AYDINLATMA SOR TİSİ PRİZ SORTİSİ 5 PEŞEL,PVC BORU İÇİNDE ETA NŞ AYDINLATMA SORTİSİ (Ko 8 mütatör) PEŞEL,PVC BORU İÇİNDE ETA NŞ AYDINLATMA SORTİSİ (Pa 2 ralel) LİNYE-SORTİ HATTI KURŞ.SU Z ANTİGRON MALZ.ETANŞ A YDINLATMA SORTİSİ, Vaevien 7 7 LİNYE-SORTİ HATTI KURŞ.SU Z ANTİGRON MALZ.ETANŞ A 3 YDINLATMA SORTİSİ, Paralel BAKALİTTEN 3 FAZLI FİŞ PRİ Z VE MONTAJI 3*25 A º TAVAN TİPİ SIVA ÜSTÜ H AREKET SENSÖRÜ TİP U-2*40 W. ETANŞ FLÖRES AN ARMATÜR LED PRJ. 60 WAT'A KADAR (22 0 V. AC.) DEKORATİF AMAÇLI ASMA T AVAN ARMATÜRÜ: ATY- 4x 36 8 W DEKORATİF AMAÇLI SIVA ÜS TÜ ARMATÜRÜ: ATY- 4x8 W DEMONT.DEKORATİF AMAÇL I SIVA ÜSTÜ ARMATÜRÜ: AT 60 5

6 Y- 4x8 W MONT.DEKORATİF AMAÇLI S IVA ÜSTÜ ARMATÜRÜ: ATY- 60 4x8 W FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞLI KE SİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) 00 KVA 0 DAKİKAYA KADA R AKÜ BESLEME SÜRELİ( UPS için Doğrultucu (Redresör) ünitesi nde de IGBT kullanılacak ve bu sa yede < %3 giriş akım harmonik dis torsiyon değerlerini sağlanacaktır.) 8 8 GÖMME NORMAL PRİZ SIVA ÜSTÜ BUAT BALAST (220 V.20 W. Flüoresan Lamba İçin) FLÜORESAN LAMBA 8-20 W FLORESAN LAMBA W. 6 C TİPİ ARMATÜR VE OPAL CA M GLOBUNUN TEMİNİ VE MO 35 NTAJI KOMPAKT FLORESAN AMPÜL (E.27 DUYLU): 20 W- 200 LÜM 35 EN KABLO TAVA SİSTEMLERİ kilogram KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ 40 X 7-74 X 2 MM' YE KAD.000 AR X 50 MM' YE KADAR PVC KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ TOPRAKLI PRİZ 6 A V. ( 45 X 45 MM) 75 TOPRAKLI UPS PRİZİ (KIRMIZ I RENKLİ) 6 A V. (45 X MM) RG 6AU, 75 EMPEDANS KOAK SİYAL KABLOLAR 200 SINIF İNSAN ASANSÖRÜ KG.(VVVF) 5 DURAKLI.00M/ SN HIZLI DEMONT.SINIF İNSAN ASAN SÖRÜ 320 KG.(ÇİFT HIZLI) 5 D URAKLI TOPLAMALI KUMANDA DON ANIMI 5 Duraklı KG,.00 M/SN,SEYİR M ESAFESİ 35 MT.KADEMESİZ H IZ AYARLI TAHRİK FARKI MOTOR GÜCÜ 7,5KW ACİL KU RTARMA GÜÇ TERTİBATI FİY 6

7 AT FARKI KABİN İÇ YÜZEYİNİN SATİNE PASLANMAZ KAPLAMA FAR 8 KI IŞIN PERDESİ FİYAT FARKI 0 0 BİNA İHATA İLETKENİ MM GALVANİZLİ ÇELİK LAM 50 A TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBU K), ELEKTROLİTİK BAKIR ASANSÖR ELEKTRİK PANOSU 225 KVA JENERATÖRÜN DEM ONTAJ, MONTAJI VE NAKLİY grup ESİ KADEMELİ REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ ŞÖNT REAKTÖR ( 3 fazlı 0 KV AR 440 VOLT) ŞÖNT REAKTÖR (3 fazlı 7,5 KV AR 440 VOLT) ŞÖNT REAKTÖR ( 3 fazlı 5 KVA R 440 VOLT) ALÜMİNYUM PRİZ KUTUSU ( 2 ADET UPS, ADET ŞEBEKE, ADET DATA PRİZİ, ADET T 75 ELEFON PRİZİ OLACAK ÖLÇÜ LERDE) 0 0 0MM ÇAPLI ÇANAK ANTEN 0 ELEMANLI KASKATLI UYD U SANTRAL 2 2 ANTEN SANTRAL LNB 3 3 TV PRİZİ FOTOSELLİ KAPI ( 900 MM X 2200MM) ÇİFT KANAT 5 5 KAPI TİPİ ÜST ARAMA DEDEK TÖRÜ 6 6 METAL DEDEKTÖR SEHPASI 7 7 GÜÇ ARTIRIMI BEDELİ ve DA ĞITIM BEDELİ ( SÖZLEŞME G ÜCÜ 95 KW'dan 90 KW çıkması grup nedeniyle Enerji sağlayan elektrik şirketine verilecek güvence bedeli VE dağıtım bedelidir.) 8 8 PROJE BEDELİ ( elektrik imlatlar ı projelendirilecek ve kontrol mühe ndisine onaylatılacak ve proje ener grup ji sağlayan elektrik kurumuna onay latılacaktılacaktır) 9 9 ELEKTRİK TESİSATI DEMONT AJ İŞLERİ ( Elektrik tesisatı ile ilg grup 7

8 ili bütün demontaj işleri ve demont aj işi için her türlü işçilik ve malze me dahildir.) 225 KVA JENERATÖR BAKIMI ( motor yağı, yağ filtresi, yakıt filtr grup esi,hava filtresi ve antifiriz değişim i yapılacak ) PEŞEL,PVC BORU İÇİNDE BES LEME HATTI 3*.5 mm2 TTR 300 TELEFON PRİZİ RJ- VEYA RJ -2 (6 KONTAKLI) (22,5 X 45 M 75 M) DATA PRİZİ CAT 5E VEYA CA T 6E RJ-45 (8 KONTAKLI) (22,5 75 X 45 MM) KABLOSUZ LCD EKRANLI BU TONLU ÇAĞIRMA CİHAZI (en az 50m uzaktan butona basıldığınd a kablosuz olarak çalışan ve LCD e kranda yazılı ve sesli ikaz olacak ş ekilde mikro işlemcili çağırma ciha zının için her türlü malzeme monta j ve işcilik dahildir. BİNA İÇİ ANA HAT TESİSATI 2 0 Çifte kadar P BİNA İÇİ ANA HAT TESİSATI 5 0 Çifte kadar P ANALOG ADRESLİ YANGIN A LARM SANTRALI ÇEV.2BÖL.ANA.ADR.2GÖS ANALOG ADRESLİ OPTİK DU MAN DEDEKTÖRÜ 69 ANALOG ADRESLİ YANGIN İ HBAR BUTONU 0 "AKILLI ANALOG ADRESLİ Ç EVRİMDEN BESLEMELİ FLAŞ ÖRLÜ YANGIN İHBAR SİRENİ 6 " KESİNTİDE YANAN ACİL DUR UM YÖNLENDİRME ARMATÜ RÜ.( SAAT SÜR.SÜR) DİKİLİ TİP KABİNETLER 6U 6 00 mm * 800 mm 9" 5 DİKİLİ TİP KABİNETLER 20U 6 00 mm * 800 mm 9" SUNUCU KABİNLERİ 30U 800 mm * 000 mm 9" ÜRÜNE AİT AKSESUAR SABİT RAF 800 mm 2 8

9 36 36 ÜRÜNE AİT AKSESUAR TERM OSTATLI FAN MODÜLÜ (2 FA 7 NLI) ÜRÜNE AİT AKSESUAR 9" R ACK TİPİ 4 LÜ GRUP PRİZ SİG 7 ORTALI x2x J-Y (St) YANGIN A LARM KABLOLARI x2x.5+.5 J-Y (St) YANGIN A LARM KABLOLARI UTP CAT5E KABLO UTP CAT6 KABLO FTP CAT6 KABLO PORTLU UTP CAT5E PATCH PANEL PORTLU UTP CAT6 PATCH PANEL TİP SAYISAL TELEFON SETİ 2 IP SAYISAL TELEFON SANTR ALI (SANTRALIN MONTAJI, G EREKLI TÜM MALZEMELERİ DAHİL, TÜM ABONELERE ÇE grup VİR SESİ VERİLMİŞ HALDE V E SİSTEMİ ÇALIŞIR HALDE TE SLİM EDECEKTİR) TELEFON MAKİNESİ UTP CAT5E METRE PATCH C ORD UTP CAT6E METRE PATCH C ORD UTP CAT6E 3 METRE PATCH C ORD Kanal, 52 Mbps, 72Mp, ONVI F, 8*hdd SLOT, Nvr Kayıt Cihazı TB Surveillance Kayıt Cihazı Ha rddisk MP,30 FPS, 080p Full HD (9 20x080), Onvif, WDR Gece Görü 3 ş Dome IP Kamera MP,30 FPS, 080p Full HD (9 20x080), Onvif, WDR Gece Görü ş Dış Ortam IP Kamera Port Poe (70w) Gigabit Switch - rack tipi inç FULL HD LED MONİTÖR ,5 inç FULL HD LED MONİTÖ R EN GENİŞ KENARI 600 MM.YE KADAR OLANLARDA 0,60 MM. GALVANİZLİ SAÇTAN DİKD 50 9

10 ÖRTGEN HAVA KANALI YAPI LMASI DAĞITICI MENFEZ Çift Sıra Ka natlı cm MENFEZ DAMPERİ cm PANJUR (Galvanizli Saçtan) 0, ÇALIŞMA TEZGAHI (Paslanmaz Çelik) 600 mm ÇALIŞMA TEZGAHI EVİYELİ, Paslanmaz Çelik 600 mm ÇEKMECE İLAVESİ (PASLAN MAZ ÇELİK) DOLAP İLAVESİ (PASLANMAZ ÇELİK) 600 mm mm.eninde TEZGÂHLAR İ ÇİN ARA RAF İLAVESİ PASLANMAZ ÇELİK DUVAR D OLABI KANAL TİPİ ASPİRATÖR 000 m³/h CM YÜKS. HER RENK VE EB ATTA NORMAL ÇİM.BETON P ARKE TAŞLARI (TS 2824 EN ) ø 50 mm ANMA ÇAPLI TÜNEL TİPİ DRENAJ BORU (PVC ESAS 48 LI) 7 7 ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İ Kİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM M kilogram ALZEMESİ GR/M2 GEOTEKSTİL KEÇE MM KALINLIKTA RENKSİ Z SAYDAM AKUSTİK 0,76 PVB 24 'Lİ LAMİNE CAM MM KALINLIKTA RENKSİ Z SAYDAM AKUSTİK 0,76 PVB 5,5 'Lİ LAMİNE CAM EL İLE HER DERİNLİKTE YUM UŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK Z küp EMİNDE DAR DERİN KAZI YA 97 PILMASI TEK PROF.-60 CM AKS AR.İKİ YÜZÜDE 2.5 MM+2.5 MM Çİ FT KAT SUYA VE YANG.DAY. 725 ALÇI DUV.LEVH.TEK İSKEL.B ÖLME DUVAR>=4.5 MT PATLAYICISIZ ÇİMENTO HAR ÇLI KARGİR,HORASAN İNŞAA küp T YIKIMI 23 0

11 78 78 HER TÜRLÜ AHŞAP KAPI,PEN CERE,CAMEKAN SÖKÜLMESİ AHŞAP PARKE VE AHŞAP DÖŞ EME KAPLAMASI SÖKÜLMESİ ALÇIPAN DUVAR SÖKÜLMESİ KG. ÇİMENTO DOZLU TEC RİTLİ ŞAP YAPILMASI AHŞAPTAN YAPILAN SERİ KA LIP KAYIN KERESTESİNDEN DÜZ MERDİVEN KÜPEŞTESİ YAPIL MASI VE YERİNE KONULMAS 35 I MEVCUTTAKİ KASA, PERVAZ VE KANATLAR İLE BODRUM KATA KASA, PERVAZ VE KAN AT TAKILMASI MONTESİ LAMİNANT KAPLAMALI İÇ,DI Ş KAPILARA KAYIN KEREST.P ERVAZLI MASİF KASA YAPIL 56 MASI,MONTESİ ALÜMİNYUM ASMA TAVAN YAPILMASI ( DELİKLİ) 60* CM 40x40CM EBAD.MODÜLER MA T YÜZ.KUMLU GÖRÜNÜM.SIR SIZ PORS.GRANİT SERAMİK K 85 ARO İLE FUG. DÖŞEME KAPL AM. 60 X 60 CM EBADINDA PARLA K YÜZEYLİ, HER RENK VE DE SENDE, SIRSIZ PORSELEN KA ROLAR (GRANİT SERAMİK K ARO) İLE FUGALI DÖŞEME K 600 APLAMASI YAPILMASI (FAYA NS VE SERAMİK YAPIŞTIRICI SI İLE) CM RENKLİ MERMER İLE D ÖŞEME KAPLAMASI YAPILM 25 ASI (30cm x Serbest Boy) RENKLİ MERMER PLAKLAR İ LE MERDİVEN BASAMAĞI KA PLAMASI (BASAMAK 3 CM, RI 44 HT 2 CM KALINLIĞINDA) YAP ILMASI 9 9 ALÇI SIVA YAPILMASI MT. SONSUZ DÖNERLİ BAY RAK DİREĞİ kilogram GÖMME SİLİNDİRLİ İÇ VE DIŞ KAPI KİLİDİNİN YERİNE TAKI 65

12 LMASI (GENİŞ VE DAR TİP) GÖMME MAKARALI SİLİNDİR Lİ İÇ VE DIŞ KAPI KİLİDİNİN YERİNE TAKILMASI (DAR TİP 6 ) KAPI KOLU VE AYNALARINI N YERİNE TAKILMASI (KROM 65 AJLI) YAYLI MENTEŞENİN YERİNE YERİNE TAKILMASI 29 İSPANYOLET TAKIMININ YER İNE TAKILMASI (KOL, DEMİR 90 VE TEFERRUATLI) VASİSTAS TAKIMININ YERİN E TAKILMASI (ÇELİK MAKAS, 30 KROMAJ KOL TUTANAK) ALÜMİNYUM DOĞRAMA SÜR ME KANAT TUTAMAĞI VE RA 2 Y AKSININ TAKILMASI MENTEŞENİN YERİNE TAKIL MASI 240 AYARLI MENTEŞE (ÇİFT) PLA STİK KAPLAMALININ YERİNE 90 TAKILMASI İSPANYOLET TAKIMININ YER İNE TAKILMASI (KOL DAHİL) 80 CM'E KADAR, 3 KAVRAM 6 ALI PREFABRİK DRENAJ BACASI YAPILMASI VE YERİNE KONU küp 2 LMASI BACA KAPAĞI TİPİ PREKAST ELEMANLARIN İMALİ VE YE küp RİNE KONULMASI (C 25/30 HA ZIR BETON HARCI İLE) HER KALINLIKTA VE KESİTT E POLİKARBON LEVHA İLE K ONSTRÜKSİYON ÜZERİ KAPL 7 AMA YAPILMASI DEMİR YAĞMUR BORUSU SÖ KÜLMESİ VE TEKRAR MONTE 20 Sİ DÖKME MOZAYİK,KARO MO ZAYİK VE FAYANS SÖKÜMÜ 625 YANGIN MERDİVENİ KAPI KA NATLARININ ÇALIŞIR DURU MA GETİRİLMESİ VE KİLİT K 5 OL AKSESUARININ DEĞİŞİMİ PVC ESASLI MERDİVEN ÜSTÜ KAYDIRMAZ BANT 50 2

13 20 20 YAĞMUR İNİŞ BORULARI GİZ LEME SÖVESİ(STRAFOR MAL tül 80 ZEMEDEN) 2 2 MOLOZ TAŞ NAKLİ küp 30 ÇAKIL TEMİN EDİLEREK, EL İ LE SERME, SULAMA VE SIKIŞ küp 25 TIRMA YAPILMASI HAFİF AGREGA (ELENMİŞ KÖ MÜR CURUFU) İLE DOLGU YA küp 82 PILMASI BETON SANTRALİNDE ÜRETİ LEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILA küp N, C 8/0 BASINÇ DAYANIM SI 24 NIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) CM KALINLIĞINDAKİ TEC HİZATSIZ GAZBETON DUVAR BLOKLARI İLE DUVAR YAPIL MASI (GAZBETON TUTKALI İ 0 LE) (G2 SINIFI)(2,50 N/MM² VE 400 KG/M³) MM KALINLIKTA ELASTOM ER ESASLI (-20 SOĞUKTA BÜ KÜLMELİ) POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI POLİMER BİTÜML 368 Ü ÖRTÜLER İLE İKİ KAT SU Y ALITIMI YAPILMASI CM KALINLIKTA YÜZEYİ PÜ RÜZLÜ VEYA PÜRÜZLÜ KAN ALLI EXTRÜDE POLİSTREN L EVHALAR (XPS KPA BAS INÇ DAYANIMLI) İLE DIŞ DUV 300 ARLARDA İÇTEN ISI YALITIM I VE ÜZERİNE ISI YALITIM SI VASI YAPILMASI (MANTOLA MA) CM KALINLIKTA KARBON S İYAHI - GRAFİT ESASLI EXPA NDE POLİSTREN LEVHALAR ( EPS - 6 KG/M3 YOĞUNLUKTA ) İLE DIŞ DUVARLARDA DIŞT AN ISI YALITIMI VE ÜZERİNE ISI YALITIM SIVASI YAPILMA SI (MANTOLAMA) ÇİMENTO ESASLI KENDİLİĞİ NDEN YERLEŞEN (SELF LEVE LİNG) HARÇ İLE ORTALAMA 75 2MM KALINLIKTA ZEMİN TES VİYESİ YAPILMASI ÇELİK BORUDAN TAM GÜVE

14 NLİKLİ CEPHE İŞ İSKELESİ YA PILMASI (0,00-5,50M ARASI) AC3 SINIF 23-3 LAMİNAT YE R KAPLAMASI İLE DÖŞEME K APLAMASI YAPILMASI (SÜPÜ.400 RGELİK DAHİL) DÜZ MERDİVEN KÜPEŞTESİ Y APILMASI VE YERİNE KONUL 20 MASI LAMİNAT KAPLAMALI, İKİ Y ÜZÜ ODUN LİFİNDEN YAPILM IŞ LEVHALARLA (MDF) PRES Lİ, KRAFT DOLGULU İÇ KAPI 90 KANADI YAPILMASI, YERİNE TAKILMASI Ø 8- Ø 2 MM NERVÜRLÜ BET ON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKL ton ARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMES 0,8 İ VE YERİNE KONULMASI LAMA VE PROFİL DEMİRLER DEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ Y kilogram APILMASI VE YERİNE KONUL.800 MASI PLASTİK DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONU LMASI (SERT PVC DOĞRAMA kilogram PROFİLLERİNDEN HER ÇEŞİT KAPI, PENCERE, KAPLAMA V E BENZERİ İMALAT) NATUREL-MAT ELOKSALLI P ROFİLLERLE ISI YALITIMSIZ ALÜMİNYUM DOĞRAMA İMA kilogram LATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI RENKLİ-PARLAK KUMLANMI Ş VE ELOKSALLI ISI YALITIM LI ALÜMİNYUM DOĞRAMA İ kilogram 85 MALATI YAPILMASI VE YERİ NE KONULMASI DEMİR YÜZEYLERE İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK 220 BOYA YAPILMASI ESKİ BOYALI YÜZEYLERE AS TAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI YARIMAT BOYA YA PILMASI (İÇ CEPHE) YENİ SIVA YÜZEYLERE ASTA R UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI YARIMAT BOYA YAPIL.450 MASI (İÇ CEPHE) BRÜT BETON, SIVALI VEYA E

15 SKİ BOYALI YÜZEYLERE, AST AR UYGULANARAK AKRİLİK ESASLI SU BAZLI BOYA YAPI LMASI (DIŞ CEPHE) (25 X 33 CM) VEYA (25 X 40 C M) ANMA EBATLARINDA, HE R TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY Ö ZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENK Lİ SERAMİK DUVAR KAROLA 750 RI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DUVAR KAPLAMASI YAPILM ASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) (30 X 30 CM) VEYA (33 X 33 C M) ANMA EBATLARINDA, HE R TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY Ö ZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENK Lİ, SIRLI PORSELEN KARO İLE MM DERZ ARALIKLI DÖŞEM E KAPLAMASI YAPILMASI (K ARO YAPIŞTIRICISI İLE) 3 CM KALINLIĞINDA BEYAZ MERMER LEVHA İLE DIŞ DEN İZLİK YAPILMASI (3CMX CMXSERBEST BOY) (HONL U VEYA CİLALI) 200/250 KG KİREÇ/ÇİMENTO K ARIŞIMI KABA VE İNCE HARÇ LA SIVA YAPILMASI (İÇ CEPH 785 E SIVASI) PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRA MAYA PROFİL İLE 4+4 MM KA LINLIKTA 6 MM ARA BOŞLU 225 KLU ÇİFT CAMLI PENCERE Ü NİTESİ TAKILMASI 200 LT.ÇELİKTEN ATM.KAPAL I DEĞİŞ.DİYAFRAM.GEN.DEP O DİKİŞLİ ÇELİK BORU /2" (Bin a İçi Vidalı) 50 DİKİŞLİ VİDALI ÇELİK BORU 3/4" (Bina İçi Vidalı) 30 DİKİŞLİ VİDALI ÇELİK BORU 2" (Bina İçi Vidalı) 20 PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ S U BORUSU/2" (Bina İçinde) 250 PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ S U BORUSU3/4" (Bina İçinde) 50 PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ S U BORUSU " (Bina İçinde) 50 SERT PVC PLASTİK PİS SU BO RUSU Dış Çap Ø mm :50-40 Et 00 5

16 Kalınlığı mm : 3,0 Kullanım Yeri : B SERT PVC PLASTİK PİS SU BO RUSU Dış Çap Ø mm :75-70 Et Kalınlığı mm : 3,0 Kullanım Yeri : 25 B-BD SERT PVC PLASTİK PİS SU BO RUSU Dış Çap Ø mm :00-0 E t Kalınlığı mm : 3,0 Kullanım Yeri 50 : B-BD KÜRESEL VANA (Pirinç,Teflon Contalı) 20 Ø mm KÜRESEL VANA (Pirinç,Teflon Contalı) 25 Ø mm GERİ TEPME VENTİLİ, Pirinç,A di Döküm ø 50 mm GERİ TEPME VENTİLİ,Bronz,Ya tay Çalışan ø 25 mm mm.c.yünü ÜZ.ALÜM.FOL YO KAPLI BORU İZOLAS.ø mm mm.c.yünü ÜZ.ALÜM.FOL YO KAPLI BORU İZOLAS.ø mm mm.c.yünü ÜZ.ALÜM.FOL YO KAPLI BORU İZOLAS.ø mm mm.c.yünü ÜZ.ALÜM.FOL YO KAPLI BORU İZOLAS.ø mm mm.c.yünü ÜZ.ALÜM.FOL YO KAPLI BORU İZOLAS.ø mm mm.c.yünü ÜZ.ALÜM.FOL YO KAPLI BORU İZOLAS.ø mm SÜLYEN BOYAYLA BORU BO YANMASI ø 5 mm - 50 mm YAĞLI BOYA İLE BORU BOYA NMASI ø 5 mm - 50 mm FAZLI ELEKTRİKLİ PİS SU P OMPASI 6-8 mss YANGIN SÖNDÜRME POMPAS I BAKIMI x 55 CM KONSOLLU SIRLI S ERAMİK EKSTRA SINIF LAVA BOLAR X50 CM TEZGAH ALTI VE T EZGAH ÜSTÜ OVAL LAVABO LAVABO TESİSATI GÖMME Tİ takım 32 6

17 P BATARYALI.SINIF AYNA 40X50 CM (KRİSTAL CA M) ALATURKA WC TAŞI 50X60 C M EKSTRA SINIF PLAS.SİFON ALATURKA HELA TESİSATI P LASTİK REZERVUARLI takım KENDİNDEN REZERVUARLI A LAFRANGA HELA VE TESİSA takım 2 TI, 35 x 55 cm PİSUAR VE TESİSATI (Pirinç Sif takım onlu)35x40x50 EKSTRA SINIF PİSUAR BÖLMESİ (FAYANS C AMLAŞMIŞ ÇİNİ): 40x50 CM. E 0 KSTRA GÖZLÜ EVİYE TES.BATARY ALI,PİRİNÇ SİFONLU.SINIF SICAK VE SOĞUK SUYU AYA RLAYAN LAVABO BATARYA 2 SI SIVI SABUN MAKİNASI 24 YER SÜZGECİ h = 22 cm. Ø mm ÇIKIŞLI VE KOVALI 25X33.5 cm BANYO SÜZGECİ(Pik Döküm Iz garalı) 7X7 cm ,00 m3 PRİZMATİK MODÜLE R PASLANMAZ ÇELİK SU DEP OSU TEK POMPALI DÜŞEY MİLLİ S ANTRİFÜJ POMPALI TAM OTO MATİK PAKET HİDROFOR (De bi: 5-5 m³/h, Basınç: mss) ELEKTRİKLİ SU ISITICI 60 LT 800WATT (TS 222 EN /A2 ) Madde 4 - Sözleşmenin dili 4.. Sözleşmenin dili Türkçe'dir. Madde 5 - Tanımlar 5.. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. - Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 6.. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. 7

18 6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır. Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 7.. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir. Madde 8 - Sözleşmenin ekleri 8.. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir -Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2-İdari Şartname, 3-Sözleşme Tasarısı, 4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5-Mahal Listesi, 6-Özel Teknik Şartname, 7-Genel Teknik Şartname, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklamalar (varsa), 0-Diğer Ekler Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi 9.. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 75 (Yetmişbeş) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez Bu madde boş bırakılmıştır Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler tarihleri arasındaki (-) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır. Madde 0-Teminata ilişkin hükümler 0.. Kesin teminat 0... Yüklenici,... (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi../../... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır Ek kesin teminat Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. 8

19 Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır. Madde - Ödeme yeri ve şartları.. Yüklenicinin hakedişi İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ödenir..2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır..3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır..4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder..5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. Madde 2 - İş programı 2.. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 2 gün içinde onaylar İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 3 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 3.. Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde 4 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 4.. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Fiyat farkı hesaplanmayacaktır Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 5 - Alt yükleniciler 5.. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 9

20 5.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 6 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar 6.. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 7 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması 7.. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin, a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar, b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 8 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 8.. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 9 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 9.. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür Madde boş bırakılmıştır. Madde 20 - Teminat süresi 20.. Teminat süresi 4 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar. Madde 2 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar 2.. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu 22.. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması 23.. Yüklenici, maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır. Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri İnşaat Mühendisi ve Elektrik Mühendisi Yüklenici, yukarıda ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde; - (Mesleki ünvan) için TL/Gün İnşaat Mühendisi ve Elektrik Mühendisi 500 ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. 20

21 23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır. Cinsi Çeşidi Adedi Kapasitesi Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması 24.. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) İşin yapılma yeri, b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi 25.. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 0 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,04 (onbindedört) oranında gecikme cezası uygulanır İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz. Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 26.. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 27.. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti 28.. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır İş kalemi miktarının değişmesi Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında % 20'yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 'ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır. R = F x [ - (A x F) / S ] S = Sözleşme bedeli ( TL), F = İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL /...), A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.), R = Revize birim fiyat (TL /...). Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları 2

22 29.. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 30-İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması 30.. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5'i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. Madde 3 - Anlaşmazlıkların çözümü 3.. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller 32.. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Madde 33 - Diğer hususlar 33.. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 34 - Yürürlük 34.. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 35 - Sözleşmenin imzalanması 35.. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra.../.../... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir. İdare Yüklenici 22 22

Ilıca göleti Dolu savak inģaatı, Ġçmesuyu depoları ĠnĢaatı ve Muhtelif ĠnĢaat iģleri. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

Ilıca göleti Dolu savak inģaatı, Ġçmesuyu depoları ĠnĢaatı ve Muhtelif ĠnĢaat iģleri. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Ilıca göleti Dolu savak inģaatı, Ġçmesuyu depoları ĠnĢaatı ve Muhtelif ĠnĢaat iģleri İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/78855 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme,

Detaylı

AKÜ 2013 Yılı Merkez Kampüsleri Bakım Onarım İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

AKÜ 2013 Yılı Merkez Kampüsleri Bakım Onarım İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI AKÜ 203 Yılı Merkez Kapüsleri Bakı Onarı İnşaatı İKN (İhale Kayıt Nuarası): 203/63252 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde - Sözleşenin tarafları.. Bu Sözleşe, bir tarafta Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

YAKLAŞIK MALİYET PURSANTAJ TABLOSU

YAKLAŞIK MALİYET PURSANTAJ TABLOSU 01 İNŞAAT Sıra Poz No Tanımı Birimi Pursantaj No Nakliye Dahil Pursantaj 1 097.704 OLUK SÜZGECİ, DEMİR DÖKÜM 097.704 2 18.139/A4 DUVAR PROFİLLERİ İLE 12.5 MM TEK KAT ALÇI DUVAR LEVHASI İLE METAL İSKELETLİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/159736 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde

Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

Yemek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/93466 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta GEREDE

Yemek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/93466 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta GEREDE Yemek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/93466 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta GEREDE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 HİZMET

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binalarının malzemeli olarak 265 işçi ile 24 ay süreli genel temizlik ve bahçe bakımıtemizliği HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG 01 İNŞAAT Hizmet Binası Ön cephe ve yan cephe drenaj kanalı ø 150 mm ANMA ÇAPLI TÜNEL TİPİ DRENAJ BORU (PVC ESASLI) MT Q150 mm. Lik drenaj borusunun drenaj kanalı boyunca tekniğine uygun döşenmesi için

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı.

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/162628 Taşıt Tanıma sistemli akaryakıt MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2.

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2. ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Ankara Ticaret Odası (bundan sonra İdare olarak anılacaktır)

Detaylı

MERKEZİ DEPO 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

MERKEZİ DEPO 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI MERKEZİ DEPO 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/46668 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma Merkezi

Detaylı

Gıda Maddesi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Gıda Maddesi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/1977 Gıda Maddesi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK (bundan

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI

18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI 18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ İhale Kayıt Numarası: 2010/123512 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME TASLAĞI 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü.(bundan

Detaylı

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ SÖZLEŞMESİ [Birim Fiyat / Götürü Bedel

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ Sözleşme Taslağı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ Sözleşme Taslağı YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ 1 Mal Alım Sözleşmesi Taslak İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı

Detaylı

1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı