KAYIP ÖNLEME YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYIP ÖNLEME YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ"

Transkript

1 Merkezden yönetilen çok şubeli iş yapısı ülke geneline yayılabildiği gibi bazen uluslararası düzeyde olabilmektedir. Karmaşık lojistik kurgusu, çok hızlı değişen envanter çeşitliliği, yüksek personel sirkülasyonu ve en önemlisi yoğun insan trafi ğine sahip mağazalar çok sayıda yüksek risk taşımaktadır. Her bir riskin ayrı ayrı ele alınması, büyümeye ve merkezden yönetime uygun kurgulanması, bölgesel ihtiyaçlara göre özelleştirilebilmesi gerekmektedir. Kamuya açık tüm alanlarda genel iş ortamlarından daha farklı güvenlik seviyeleri sağlanmalıdır. Terör, deprem, hırsızlık, yangın gibi birçok riske sahip perakende satış alanları, müşterilerine ve personeline güvenli bir ortam yaratmalıdır. Birbirinden oldukça farklı tehlikelere karşı gerekli önlemlerin alınabilmesi için çok yönlü bir güvenlik KAYIP ÖNLEME YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ Her iş kolunun taşıdığı riskler ve dolayısıyla ihtiyaç duyulan güvenlik sistemleri farklılık göstermektedir. Hızla büyüyen ve yoğun insan trafiğine muhatap olan perakende sektöründeki güvenlik uygulamaları da ayrı bir bakış açısı, uzmanlık ve çözüm çeşitliliğine ihtiyaç duymaktadır. yönetimi, hiyerarşisi ve denetim mekanizması kurulmalıdır. Yüksek trafiğe sahip bu ticari alanlardaki ihtiyaçlar iki farklı yönde ele alınmalıdır. Söz konusu mekanları bir yandan kamu alanlarına yönelik güvenlik ihtiyaçları açısından değerlendirirken diğer yandan ticari alanlar olmaları nedeniyle işletmeci perakendecilerin ticari performansına yönelik çözümler açısından değerlendirmeliyiz. İçerik, kültürel ve ekonomik durumuna göre her kuruma ilişkin ihtiyaçlar da birbirinden farklılık göstermektedir. Güvenliğin ilk adımının uygulanmasında yani risk analizi sırasında perakende iş konsepti analiz içerisinde değerlendirmeye alınmalıdır. Devam etmekte olan perakende iş modeline en uygun güvenlik çözümünün sağlanması kritik bir unsurdur. Perakendeci şirketlerin merkez ofislerinde genel güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır. Merkezi yatırımların şubelerle entegre olabilmesi özel öneme sahip olduğundan bu sistemlerin es- nek, yetkin ve karmaşık yapılara göre kurgulanabilir olmasına dikkat edilmelidir. Merkezden takibin yapılabilmesi için kurulan altyapıların yüksek iletişim kapasitesine sahip olması önemlidir. Örneğin personelin geçiş kontrol ve personel devam takip sistemlerinin merkezde ve şubelerde aynı sistem üzerinde tesis edilmiş olması ve entegre olması güvenlik ve işletme verimliliğinde önemli faydalar sağlayacaktır. Güvenliğe konu olan iş kolunun perakendecilik olması her ne kadar akla hemen nakit gibi fi nansal kaynakları getirse de bu çok küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Perakendede güvenliğin temelinde yer alması gereken beş ana unsur bulunmaktadır. Müşteriler ve İnsan kaynağı Finansal kaynaklar (Kıymetlerle sınırlı değildir, veriler de fi nansal bir kaynaktır.) Fiziki satış alanı Envanter Marka ve nam Bir mağazanın genel riski her ne kadar hırsızlık ve soygun olsa da özellikle global markalar için terör ve vandalizm de riskler arasında önemli yer tutar.

2 Risklere karşı gerekli güvenlik tedbirleri üç başlıkta sıralanabilir. Bunlar Elemanlı Güvenlik, Fiziki Güvenlik ve Elektronik Güvenliktir. Müşterilerine daima cazip, konforlu ve özgür ortamlar sunma çabası içerisindeki perakende sektöründe elektronik güvenlik çözümleri daha çok tercih edilmektedir. Her geçen gün elektronik güvenlik şirketleri ile elemanlı güvenlik şirketlerinin daha yakın çalıştığını görüyoruz. Elemanlı güvenlik birimleri, elektronik güvenlik sistemleri sayesinde işlerini daha kolay kontrol edilebilir hale getiriyor, daha hızlı hareket edebiliyor ve uzaktan birden fazla noktaya hakim olabiliyorlar. Bu sistemlerin performansının belli süre sonra güvenlik elemanının performansı ile sınırlı kalması nedeniyle güncel teknolojilerle yenilenerek kişinin performansından bağımsız sonuçlar ortaya koyabilen akıllı teknolojilerle ikame edilmektedir. Fiziki güvenlik geleneksel bina unsurlarını ifade etse de (bariyer, kepenk vb.) perakendecilikte kilitli teşhir rafları gibi satışı olumsuz etkileyebilecek günümüzde terk edilmeye başlanmış yöntem ve ekipmanı da ifade etmektedir. Doğası gereği detayların önemli fark yarattığı, hızlı bir değişim ve alışveriş içerisindeki perakende noktaları ihtiyaç duydukları güvenlik seviyelerine daha çok elektronik güvenlik sistemleriyle ulaşmaktadır. Perakendecilik bir hizmet sektörü olması nedeniyle müşteriye dönük bir organizasyon yapısına sahiptir. Bu nedenle elektronik güvenlik sistemlerinin entegre, insan bağımsız ve hatasız çalışabilmesi gerekmekte, seçim aşamasında kalite beklentisi en üst düzeyde olmaktadır. Yangın Algılama ve İhbar sistemlerinin yanı sıra perakendecilikte yetkin Alarm Haber Alma Sistemleri ve kurumsal ihtiyaçlara uygun, özel beklentilere yanıt verebilecek yetkinlikte bir alarm haber alma merkezi ile ilişkilendirmesi ilk tedbirleri oluşturmaktadır. Ticari ve finansal envanterin vandalizm, yetkisiz giriş, su baskını, gaz kaçağına karşı gece ve gündüz takibi, olağanüstü durumlarda hızlı reaksiyon alınabilmesi için panik butonlarını da kapsayan altyapıya kavuşturulması gerekiyor. Yaygın olarak kullanılan Alarm Haber Alma sistemlerinin konut gibi bireysel kullanıma uygun sistemlerden seçilmiş olduğu izlenmektedir. Sektörün teknoloji seçiminde her geçen gün kurumsal yapılar için geliştirilmiş sistemlerden yararlandığı izlenmektedir. Bu sistemler ısı, nem, enerji tüketimi takibine olanak tanırken, soğuk hava deposu kapısının açık kalma süresi, ofis kapısı ile para kasası arasındaki ilişkinin takip edildiği, ürün kabul kurallarının kontrol edildiği senaryo takibine ve raporlanmasına imkan tanıyor. Yangın algılama sistemleri, açık bir platformda tasarlanan ve her türlü alarm sistemine entegre edilebilen ileri düzey yangın çözümlerinden oluşmalıdır. Oluşabilecek yangına önceden önlem almaya olanak tanıyan yangın alarm sistemleri, yangın dedektörleri, doğru değerlendirmenin yapılarak gerekli iletişimin kurulmasını sağlayan kontrol paneli ve sesli görsel uyarı cihazları gibi bileşenlerden oluşur. Bu sistemler, yangına ilk anda müdahale etmeyi, büyük yapılarda yangının meydana geldiği bölgenin koordinatlarının belirlenmesini, patlamalardan doğabilecek hasarı önlemeyi, panel üzerinden ya da gözlem merkezinden gönderilen direktiflerle yangının çıktığı bölgeye gerekli fiziki müdahaleyi tetiklemek gibi kritik fonksiyonları yerine getirir. Bu nedenle güvenilir, esnek ve stabil ürünler seçilmelidir. Konvansiyonel, adreslenebilir, patlamaya etkili, mobil video sistemleri, karbon monoksit duyarlı farklı algılama ve işlevlere sahip sistemlerle ihtiyaca uygun çözümler hayata geçirilmelidir.

3 Kurumsal alarm sistemleri ile yetkisiz kişilerin girişlerini kontrol altına alarak, soygun ve hırsızlığa karşı çözüm sağlanır. Alarm sistemi bileşenlerinin birbirleriyle doğru şekilde haberleşebilmesi ve farklı sistemlerle birlikte çalışabilmesi doğru zamanda doğru alarmın oluşması ve kayıpların engellenmesi nedeniyle her kurumsal ortamda önemli bir ihtiyacı karşılar. Kurumsal alarm sistemleri iş yerlerinin, mağazaların hırsızlıktan korunması, kötü niyetli kişilerin caydırılması, tehlike anlarında özel butonlar sayesinde gerekli birimlere acil bilgi gönderme, ortamdaki ölçülebilir değerlerin ani ya da büyük değişimlerinde alarm alma, su baskını, pencere kırılması, kapıların yetkisiz açılması gibi olaylarda alarm oluşturma ve bilgi göndermeyi sağlar. Şifre ve uzaktan kumanda cihazları ile işletilebilen bu sistemler kontrollü açılış ve kapanış takiplerinin yapılmasına olanak tanır. Alarm Haber Alma Merkezleri, gelişmiş alarm haber alma teknolojisi ve deneyimli profesyonellerin gözetiminde günün 24 saatinde kurumsal alarm ve izleme hizmetlerinden oluşmalıdır. Hızla gelişen iletişim teknolojileri sayesinde güvenli ve sürekli takiplerin yapılması kurumların ihtiyaç duyduğu önemli hizmetleri kapsar. Mevcut ya da kurulacak olan alarm sistemlerinin merkez ile haberleşmesi sayesinde gelen hırsızlık, soygun, yangın, su baskını, yetkisiz giriş gibi risk oluşturan alarmlar ve arızaları karasal hat, GPS, GPRS üzerinden adresli olarak haber alma merkezine ulaştırır ve bu sayede oluşan tehlike en hızlı ve en etkin şekilde bertaraf edilir ya da önlenir. Geçiş Kontrol Sistemleri, çalışanlara güvenli bir çalışma ortamı yaratırken, personelin çalışma saatlerinin takibi ve sirkülasyon yönetimine de olanak tanır. Mesai bilgisine bağlı olarak personel bordroları için gerekli veri ilgililere iletilir. Giriş ve çıkış kayıtlarının takibi ve raporlanmasına, belirlenen görev tanımları ile geçişlerde sınırlama yapılmasına, güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasına, gerçekleşen tüm hareketlerin kayıt altına alınmasına, olağan ya da olağanüstü olayların tanımlanarak senaryolar üretilmesine olanak tanır. Bu tip sistemlerin seçiminde mevcut diğer sistemler ile entegrasyona açık olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle CCTV ve AC tarafında sunulan entegrasyon sayesinde giriş çıkış yapan kişilerin ikinci kez doğrulanması sağlanır. Bunların yanında iris, parmak izi gibi biyometrik çözümlerle kurumsal ihtiyaçlarda üstün bir güvenlik duvarı yaratılmış olur. Perakende sektöründe özellikle arka ofis ve para kasası kullanımında etkin kullanılmaktadır. Geçiş kontrol sistemleri özellikle süpermarket ve hipermarketlerindeki tedarikçi personelinin takibinde de önemli yönetim desteği sağlar. Günümüzde özellikle IP tarafında geliştirilen kaliteli ürünler basit geçiş kontrol sistemlerinden farklı olarak ve ek kablolama gerektirmeden uzaktan erişim hizmeti sunabilmektedir. Sistem, kârlılığın ve verimliliğin artmasında da önemli bir rol oynar. Yöneticiye; çalışma saatlerine uyma, fazla mesai, kullanılan izin günleri gibi parametrelere bağlı sunulan raporlar sayesinde personel takibi ve verimliliği en üst düzeye çıkartılır. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi perakendecilik kendine özgü koşulları olan ve her işletmenin farklılaşan iş yapış şekilleri nedeniyle çok çeşitli ihtiyaçları olan bir sektördür. Genelden bu denli ayrışan sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiş birçok yöntem ve teknoloji bulunmaktadır. Tüm bu teknolojiler perakendecilerin karşı karşıya olduğu üç ana alana yönelik olarak geliştirilmektedir. İç kayıplar (Personelin neden olduğu nakit ve envanter hırsızlığı) Dış kayıplar (Müşteri görüntüsündeki kişilerin neden olduğu hırsızlık) Tedarikçi ve operasyon kaynaklı kayıplar (Operasyonel hata ya da art niyetli girişimlerden oluşan kayıplar) Perakendecilikteki Video Sistem Çözümleri uygulamalarında öncelikli amaç, belirlenen ihtiyaçlara bağlı olarak mağaza ve işyerlerinde iç ve dış kayıpların azaltılması ve performans verimliliğinin arttırılması yönündedir.

4 Seçilecek ürünler ve uygulama sırasındaki uzmanlık ile elektronik ürün gözetleme, kartlı geçiş, yangın, alarm sistemleri gibi tüm güvenlik amaçlı uygulamalarla doğrudan entegrasyon sağlanabilir. Bunların yanı sıra yeni nesil yazılımlar ve Video Sistem Çözümlerine entegre olan gelişmiş video analitik çözümler sayesinde basit izlemenin dışında gelişmiş görevlerin tanımlanıp isteğe yönelik aramalarla amaca daha kolay ulaşma sağlanır. Örneğin mağazaya giren müşteri sayısı ya da müşterilerin hangi ürüne daha fazla ilgi gösterdiği bilgisi video görüntülerinden otomatik olarak belirlenebilir. Video Sistem Çözümleri, perakendecilikte satıcının müşteriye olan davranışı, personelin genel tutumu ve mağazadaki müşteri trafiğinin izlenmesini sağlayan bir yönetim aracı olarak kullanılabilir. Sistem sayesinde kasa, POS noktalarında gerçekleşen her işlem, video görüntüsü ile eşleşerek yapılan işlemin görüntüsünün video kayıt cihazında kayıt altına alınması sağlanır. Geçmişte sıklıkla göz ardı edilen iç kayıpların günümüzde kârlılığı etkileyen en önemli sorunlardan biri olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Yapılan bir araştırmaya göre çalışanlardan kaynaklı hırsızlıkların %38 i ürün hırsızlığı, %23 ü nakit hırsızlığı, %19,7 si iadelerde sahtecilik, %10,3 ü danışıklı hırsızlık ve %7,8 i sahte finansal raporlamalar ile gerçekleştirildiğini gösteriyor. Video Sistem Çözümleri sayesinde kasadaki tüm hareketin takibi sağlanarak çalışma verimliliğinin düşüklüğü, iç kayıplar gibi sorunlar minimuma indirilebiliyor. Sistemde kullanılacak özel nitelikli kayıt sistemleri ve kameralar sayesinde tüm mağazalara uzaktan erişim sağlanabilmektedir. Uzaktan reel izleme yapılabileceği gibi hareketli kameralar kontrol edilebilmekte ya da geçmişe yönelik kayıtlar izlenebilmektedir. Sisteme eklenebilecek hareketli, sabit, gece/gündüz görüntü alabilen ya da çok yüksek çözünürlüklü kameralar, kullanıcının ihtiyacına göre belirlenir. Günümüzde popüler olan analog ve IP (internet protokolü) kamera sistemlerinin gereksinimleri ve getirdikleri avantajları gözden geçirip doğru sistemi kurmak, sistemin uzun yıllar kullanılması için önemlidir. Video Sistem Çözümleri sayesinde ulaşılabilirlik, kârlılık, verimlilik, güvenilirlik, gelişmiş görüntü kalitesi, uzaktan erişim ve kumanda, entegrasyon kabiliyeti gibi birçok farklı alanda kazanım sağlanır. Video Sistem Çözümleri, örülen güvenlik duvarının en temelinde bulunur. Sağlam temel unsur diğer sistemlerin devamlılığı için önemli bir avantaj sağlar. Tüm dünyayı etkileyen ekonomik daralmayla ciroların ve kâr marjlarının azalması, şirketlerde harcamaların azaltılmasını zorunlu kılıyor. Yöneticiler, işlerin yolunda gittiği döneme kıyasla kayıpların ne denli önemli olduğunu fark ediyorlar: Yapılan araştırmalar, perakendecilerin farklı nedenlerden oluşan kayıplarla yıllık cirolarının %1,45 ini kaybettiklerini ve kayıpların %43,2 inin müşteri kaynaklı, % 35 sinin ise personel kaynaklı olduğuna işaret ediyor. Günümüzde kayıpların en aza indirilmesi için geliştirilen yeni teknolojiler ile mağazadaki sistemlerin bir bütün olarak çalışması ve farklı noktalardaki kayıpların takip edilebilmesi sağlanabiliyor. Dış kayıpların engellenmesi için geliştirilen sistemlerde amaç doğru güvenlik uygulamalarında da olması gerektiği gibi suçlunun yakalanmasından çok kötü niyetli girişimlerin caydırılmasına yönelik olmalıdır. Elektronik Ürün Gözetleme Sistemleri (EAS), perakendecilerin iç ve dış kayıplarını minimize ederek satışlarının artmasına ve karlılıklarını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu sistemlerin bileşenleri antenler, sert etiketler, etiketler ve aksesuarlardır. Radyo frekansı ve akusto manyetik dalgalarla çalışan birçok sistem günümüzde perakendecilere hizmet vermektedir.

5 Daha önceleri sıklıkla kullanılan ancak yeni teknolojilerin performanslarının oldukça gerisinde kalan elektro manyetik ve mikrodalga ile çalışan sistemler, düşük algılama performansları ve yüksek maliyetleri ile artık tercih edilmemektedir. Üreticiler, bu mikrodalga ve elektromanyetik ile çalışan sistemlerin üretimini kısa vadede tamamen durduracaklardır. Daha dar dalga boyu olan 58kHz de çalışan Akusto Manyetik sistemler, 8.2MHz gibi geniş bir dalga boyunda, radyo dalgası ile çalışan sistemlere göre daha yüksek performans gösterirler. Elektronik Ürün Gözetleme Sistemleri haricinde birçok elektronik cihazda kullanılan radyo frekansı mağazalarda elektromanyetik karışımlara sebebiyet verebilmekte ve sistem performanslarını olumsuz etkileyebilmektedir. Perakendecilerin müşterileri ile olan hassas ilişkilerinde yanlış alarmın kabul edilemez olması, mağazaların davetkar geniş girişlere ihtiyaç duyması, mağaza operasyonlarının hızlı ilerlemesi ve en önemlisi artan suçlara karşı dirençli ve yetenekli teknolojilere ihtiyaç duyulması perakendecileri dikkatli seçim yapmaya zorlamakta. Akusto manyetik teknolojinin günümüzde sürekli büyüyen oranda tercih edildiği izlenmektedir. Akusto manyetik ile çalışan sistemler ile uyumlu çalışan metal folyo algılayıcı dedektörler ürünlere uygulanan etiketleri kullanılmaz hale getirme çabalarına karşı en yenilikçi çözümdür. Satış alanında gerçekleştirilecek bir veya birden fazla anten kurulumu kasa çıkış koridorlarında veya mağaza çıkışlarında mükemmel ve geniş koruma alanı yaratmalıdır. Antenler görsel caydırıcılık sağlayabileceği gibi özgün mağaza tasarımlarına uygun gizli güvenlik antenleri de perakendecilerin tercihlerine uygun alışveriş iklimi sunar. Radyo frekansında çalışan sistemler çift anten ile en fazla 180 cm lik bir mesafeyi koruyabilirken, akusto manyetik ile çalışan özel ürünler sayesinde günümüzde iki anten ile 270 cm genişliğindeki bir geçiş ideal performans seviyesinde korunabilmektedir. Perakendeciler mağaza girişlerini mümkün olduğu kadar geniş ve ferah tutarak müşterilerine rahat ve çekici bir alışveriş deneyimi sunmak isterler. 5 metre genişliğindeki kapılarda dahi görünmeyen/gizlenmiş algılayıcılar yüksek performansla ürün güvenliği sağlayabilmektedir. Farklı algılayıcılar sayesinde tüm kapı ve giriş genişliklerini kapsayabilen ve satış alanının dekorasyon malzemeleri ve estetiğine sınır getirmeyen alternatifler mevcuttur. Zeminin dışında kapı pervazlarına, duvar, kasa aralarına ya da sıva altına yerleştirilebilen farklı modeller de yine ihtiyaca göre tercih edilebilmektedir. Sert etiketlerde (Tag) dikkat edilmesi gereken önemli konuların başında mevcut sistemle uyumlu, uzun ömürlü, süreklilik sağlayabilen ürünlerin seçimi gelmektedir. Orijinal olmayan etiketler ciddi zarara yol açabilmektir. Etiketler korunması istenen ürünlere özel iğneler ile uygulanırlar. Akusto manyetik etiketler, içlerindeki metal bias rezonatörler sayesinde antenlerin oluşturdukları manyetik alana girdiklerinde rezonansa gelerek antenleri uyarır, sistem sesli ve görüntülü alarm verir. Bias rezonatörler, etiketin iğne ile birleşmesini sağlayan özel kilit mekanizması ve özel sökücüleri ile kolaylıkla sökülebilmesini sağlayan gizli oluklar sayesinde yüksek performans, dayanıklılık ve kolay kullanım sunmaktadır. Ürünlere uygulanan etiket ve çivilerin birbirinden ayrılması için 55 kglık kuvvetlere kadar dayanıklı modeller mevcuttur. Dayanıksız malzeme ve bileşenlerden imal edilen orijinal olmayan etiketlerin (tag) kullanım süreleri ve performansları düşüktür. Sistemin algılama performansını da düşüren orijinal olmayan etiketler fire oranını artırır.

6 Çalınan her ürünün maliyetinin telafisi için mağazanın aynı üründen daha çok satması gerekmektedir. Yetersiz ürünler sistem ayarlarını etkileyerek hata oluşmasına ve servis talebine sebep olacak ek maliyet yaratacaktır. Geniş kullanım alanına sahip sert etiketler (Tag); tekstil ürünleri, elektronik ürünler, gıda ürünleri, optik ürünler, ayakkabı, çanta ve aksesuar gibi ürünlerde kullanılmaktadır. Birçok kez kullanılabilmesi sayesinde verimlidirler. Günümüzde EAS etiketleri, en küçük etiket boyutları ile en yüksek koruma seviyesini sağlamak için tasarlanmaktadır. Orta ve küçük boydaki etiketler ürünlerin üzerlerinde bulunan bilgilerin tüketiciler tarafından kolaylıkla okunması sağlar. Bu yüzden perakendecilerin ve üretimde etiketleme yapan üretici ve dağıtıcıların öncelikli kriteri etiket performansı ve boyutu olmaktadır. İdeal EAS etiket ailesi tekstil, kozmetik, elektronik, kitap, market, optik, ayakkabı, aksesuar gibi birçok farklı ve çeşitli ürünlerin kullanımına uygun (metal yada eğimli yüzeyler) geniş alternatiflere sahiptir. Ekonomik etiketler, farklı tasarım ve özellikleriyle üretimde etiketlemede ve mağaza içi kullanımında çabuk ve kolay uygulama sağlayarak verimliliğe de katkıda bulunur. Her türlü materyal üzerine kullanılabilmesine olanak tanıması ürün seçiminde kritiktir. Akseuarlar sert etiketlerin üründen ayrılmasını sağlayan sökücüler, etiketlerin etkisiz hale getirilmesini sağlayan deaktivatörler, müşterinin güvenli çıkışını sağlayan kontrol üniteleri gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Sökücülerin sadece mağaza personelinin ulaşabileceği alanlarda kişiye özel anahtar ve şifre ile kullanılması güvenliği en üst seviyeye çıkarmaktadır. Elektronik Ürün Gözetleme Sistemleri kullanan perakendeciler iç ve dış kayıplarını yüksek verimlilikle önlemektedirler. Akıllı EAS uygulamaları ise, EAS sistemlerinin entegre edilmesi ile kayıp önlemeden fazlasını sunmaktadır. AkıllıEAS, perakendecilerin kayıp önleme programlarını, operasyonlarını daha verimli hale getirmek ve karlılıklarını arttırmak üzere tasarlanmış; yazılım ve donanımdan oluşan baştan-sona bir çözümler paketidir. Gün geçtikçe karmaşıklaşan satış alanı aktivitelerinde, sadece bir günde mağaza içinde gerçekleşen EAS sistem alarmları, etiket sökme veya deaktif etme, Video Sistem Çözümleri izleyebilme ve kişi sayma gibi aktivitelerin manuel olarak kayıtlarını tutabilme neredeyse imkansız ve zaman alıcı bir süreçtir. AkıllıEAS çözümleri, perakendecilerin kayıp önleme ve ölçme kaygısını ortadan kaldırarak tüm işlemlerin kaydının tutulmasını sağlar. Böylece perakendecilerin karlılıklarını arttıracak satış alanı aktivitelerine yoğunlaşmalarına imkan verir. Kişi sayma sistemleri, EAS algılama Sistemleri, deaktivatör/ sökücülerden alınan sayısal veriler Lokal Cihaz Yöneticisi tarafından toplanır. Toplanan veriler analiz edilerek grafik raporlar halinde merkez ile paylaşımını sağlar. Eş zamanlı ulaşabilen ve kolay yorumlanabilir raporlar perakendecilerin tercihlerine göre elektronik posta kutularına, cep telefonlarına veya PDA lere iletilerek mağazalardan veya merkezden yönetilen perakendecilere daha somut veriler elde etmelerine imkan sunar.

7 Kablolu Ürün Koruma Sistemleri Tüketici elektroniği ürünlerinin satışının artmasında müşterinin ürünlere dokunup etkileşim içinde olması önemli rol oynar. Bu durum tüm perakende firmalarını açıkta sergilemeye yöneltmiştir. Ancak bu aşamada, genellikle küçük ama değerli olan bu ürünlerin güvenliğini sağlamak ayrı bir uzmanlık konusu olarak karşımıza çıkar. Kablolu ürün koruma sistemleri de satış alanında ihtiyaç duyulan açıkta sergileme ve ürün güvenliği konularına tek başına çözüm sağlar. Kablolu ürün koruma sistemi seçerken, açıkta sergilemenin yapılacağı noktada mümkün olduğunca az kablo ve küçük sensor kullanımı (estetik), ürünlerin bağlandığı aparatların etkileşimde müşteriye konfor sağlaması, kaliteli yapışkanlar ile teşhirdeki ürüne zarar vermeme (ürün koruma), sergileme aparatının tasarımının teşhirdeki ürünün önüne geçmemesi (uyumluluk), bir monitör ve PC eklemesi ile bir üst uygulama olan interaktif sergilemeye geçebilme yeteneği (sürdürülebilirlik) gibi özelliklere dikkat edilmelidir. Kablolu ürün koruma çözümleri ile ürünlerin paketlerinden yada kilitli raflardan çıkartılarak müşterilerin dokunmasını sağlamak satış rakamlarına %25 katkı sağlarken kayıpları ise %20 oranında azaltmaktadır. Kutulu Ürün Koruma Sistemleri Her yıl, perakendecilerin ortak ve gözle görülür kayıplarının önemli bir parçasını pil, tıraş bıçağı, DVD, kartuş ve kozmetik ürünleri gibi küçük ama değerli ürünler oluşturuyor. Bu ürünler, boyutları nedeni ile kolay çalınabilir ve kolayca kayıt dışı alıcı bulabilir olmaları sebebiyle hırsızların gözdesi haline geliyor. Söz konusu ürünlerdeki yüksek kayıp oranı, ilgili ürünlerin korunmasında özel çözümler geliştirme ihtiyacını doğurmaktadır. Perakendecilerin en büyük endişesi ise bu ürünlerin güvenlik altına alınması ile müşteri etkileşiminin ortadan kaldırılması, buna bağlı olarak satışların azalmasıdır. Kutulu ürün koruma çözümleri, perakendecilere hem açıkta sergileme hem de yüksek güvenlik çözümünü aynı anda sunabilmektedir. Kutulu koruma çözümleri, müşterilere, kilitli dolapların açılmasına veya bir mağaza personeli ile etkileşime geçmesine gerek duymadan, ürünün incelenme ve alınmasına imkan verir ve bu özelliği ile yüksek riskli ürünlerin müşteri etkileşimi, ürün koruma ve açıkta sergilenmesi için en uygun çözümdür. Henüz yaygın olarak kullanılmayan ancak perakende sektöründe yakın gelecekte yaygın olarak kullanılması beklenen RFID teknolojisi hakkında da bazı bilgilere yer vermeyi uygun görüyoruz. Ürün ve raf bazında envanter takibine olanak tanıması beklenen ve uzun yıllardır farklı sektörlerde başarıyla kullanılmakta olan RFID teknolojisi perakende sektöründe yaygınlaşmak için kabul edilebilir fiyat ve fayda seviyesine gelmeyi beklemekte. Lojistik ve envanter takibinde sayısız fayda sağlayacak bu teknolojinin aynı zamanda bir güvenlik teknolojisi olup olmadığı tartışmaları artık sona ulaştı. RFID de kullanılan UHF nin suyla ve dolayısıyla insan vücuduyla perdelenebilmesi RFID nin bir güvenlik çözümü olamayacağına ilişkin yorumları haklı kılıyor. RFID nin perakendecilikteki kullanımının mevcut güvenlik teknolojisi ile birlikte yani dual kullanımının yakın gelecekte mümkün olacağı konuşulmakta. Teknolojinin mevcut mağaza süreçlerine en uygun şekilde adaptasyonunun EAS uygulamalarıyla olacağını şimdiden hatırlatmakta yarar görüyoruz. Güvenlik sistemleri ileri teknolojiye paralel olarak sürekli gelişmekte. Beklentiler artık daha talepkar. Sistemler daha karmaşık ve entegre hale gelirken kullanıcı tarafında bilgi veren, süreçleri kontrol eden, verimliliği ve satışları arttıran özellikler talep görmekte. Küçük hatalar ve ihmaller işletmelerde kritik sonuçlara yol açabiliyor. Günümüzün iş ortamı, güvenlik ve rahatlığın hassasça dengelendiği, en son gelişmelere sahip, entegre, kullanıcı dostu, sürdürülebilir, büyüyebilen, verimli satış ve yönetime olanak sağlayan sistemlere ihtiyaç duymaktadır.

www.senkronguvenlik.com.tr

www.senkronguvenlik.com.tr www.senkronguvenlik.com.tr Kusursuz hizmet eşsiz çözümler! Sizlere en iyi çözüm ve hizmetleri sunmak için uluslararası çözüm ortaklarımızla gücümüze güç katıyoruz. Daha fazla seçenek ve yeni teknoloji

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı dijital güvenlik ve izleme (DSS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır.

Detaylı

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor.

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İŞNET GROUP Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İçindekiler Hakkımızda 1 Hakkımızda 2 Çözüm Ortaklarımız 3 Kalite Anlayışımız ve Çevre Politikamız

Detaylı

AE BİNA TEKNOLOJİLERİ ÖNERİLEN SİSTEMLER

AE BİNA TEKNOLOJİLERİ ÖNERİLEN SİSTEMLER AE BİNA TEKNOLOJİLERİ ÖNERİLEN SİSTEMLER Bu dokümanda sizlere, projenizde önerdiğimiz UTC Entegre Güvenlik Sistemleri kapsamındaki; Yangın Algılama, Uyarı ve Tahliye Sistemlerini, Karbonmonoksit Gaz Algılama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Alarm Güvenlik Sistemleri Network Çözümleri Geçiş Kontrol Sistemleri Kişi Sayma Sistemleri Plaka Tanıma Sistemleri

İÇİNDEKİLER. Alarm Güvenlik Sistemleri Network Çözümleri Geçiş Kontrol Sistemleri Kişi Sayma Sistemleri Plaka Tanıma Sistemleri İÇİNDEKİLER Hakkımızda Güvenlik Kamera Sistemleri Yangın İhbar Sistemleri Alarm Güvenlik Sistemleri Network Çözümleri Geçiş Kontrol Sistemleri Kişi Sayma Sistemleri Plaka Tanıma Sistemleri Önceliğimiz

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO TASARIMI 840UH0034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO TASARIMI 840UH0034 T.C. MİLLÎ ĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMTLRİ DPO TASARIMI 840UH0034 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı satış noktası (POS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır. Ürün ve/veya

Detaylı

AKILLI. MAKiNELER. Turkcell Makineler Arası İletişim (M2M) çözümleri sayesinde, hem işletmeler, hem de Türkiye büyüyor.

AKILLI. MAKiNELER. Turkcell Makineler Arası İletişim (M2M) çözümleri sayesinde, hem işletmeler, hem de Türkiye büyüyor. AKILLI MAKiNELER Turkcell Makineler Arası İletişim (M2M) çözümleri sayesinde, hem işletmeler, hem de Türkiye büyüyor. Turkcell, M2M teknolojisi sayesinde 2013 te ülke ekonomisine 1.5 Milyar TL den fazla

Detaylı

BİNA TEKNOLOJİLERİ AKILLI BİNA ÇÖZÜMLERİ

BİNA TEKNOLOJİLERİ AKILLI BİNA ÇÖZÜMLERİ BİNA TEKNOLOJİLERİ AKILLI BİNA ÇÖZÜMLERİ Akıllı binalara ilgi artıyor... Amerika da 80 lı yıllarda başlamış olan akıllı binalara yöneliş tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüksek binaların artışı ve

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

Dijital hastanenin kalbi teknoloji. Yeşil Bilişim

Dijital hastanenin kalbi teknoloji. Yeşil Bilişim Dijital hastanenin kalbi teknoloji Yeşil Bilişim önsöz vizyon >> Dijital hastaneye dönüşüm süreçlerinizde yanınızda olacak önemli bir kaynak Sağlık sektöründe yaşadığımız hızlı değişim, biz sağlık kuruluşlarının

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ Hazırlayan Esin ŞEN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KOBİ LERİN ULUSLARARASI

Detaylı

Motorola ES400. Global 3.5G Kurumsal Dijital Asistan (EDA) Mobil çalışanlara sadece bilgi vermek yerine tam yetkili olmalarını sağlamak.

Motorola ES400. Global 3.5G Kurumsal Dijital Asistan (EDA) Mobil çalışanlara sadece bilgi vermek yerine tam yetkili olmalarını sağlamak. Motorola ES400 Global 3.5G Kurumsal Dijital Asistan (EDA) Mobil çalışanlara sadece bilgi vermek yerine tam yetkili olmalarını sağlamak. Sadece tek bir CİHAZLA mağazayı daha iyi yönetebilirim. ES400 ile,

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

Güvenlik anlayışı ile. değişiyor. duymazlar. görür, bilir, duyar. www.dogankoc.com.tr

Güvenlik anlayışı ile. değişiyor. duymazlar. görür, bilir, duyar. www.dogankoc.com.tr Hepimiz için vazgeçilmez olan dört değeri logomuzda topladık; Dünya Hayatın Merkezi Güneş Bütün Canlıların Enerji Kaynağı Koç Kötülüklerin Kovucusu ve Gücün Simgesi Doğan Dürüstlük ve Zekanın Simgesi GRUP

Detaylı

Point of View. Karlılık: Perakende karlılığını artırmak için yeni yollar

Point of View. Karlılık: Perakende karlılığını artırmak için yeni yollar B İ r C H E C K P O I N T S y S T E M S y A y I N I D I R Point of View A P O I N T O F V I E W F R O M R E T A I L E R S, M A N U F A C T U R E R S, B R A N D O W N E R S Sayı 25 İlkbahar 2011 Karlılık:

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var

Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var ÖZEL EK Mayıs 2015 Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var l Milli Savunmada veri analizi l Türk Savunma Sanayinin bölgede tanıtımına katkı önsöz 2 1915 barış balonu gökyüzündeyken Sedef Özkan ]Savunma

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

YENİ KENT YÖNETİMİ YAKLAŞIMI VE ÇÖZÜMLER ÖRNEK PROJE İZMİR KENT GÜVENLİK YÖNETİMİ

YENİ KENT YÖNETİMİ YAKLAŞIMI VE ÇÖZÜMLER ÖRNEK PROJE İZMİR KENT GÜVENLİK YÖNETİMİ YENİ KENT YÖNETİMİ YAKLAŞIMI VE ÇÖZÜMLER ÖRNEK PROJE İZMİR KENT GÜVENLİK YÖNETİMİ Batuhan ÖZAY Siemens IT Solutions and Services Silikon Bloklar ODTÜ-Teknokent, 06531 Ankara batuhan.ozay@siemens.com ÖZET

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. ANKARA-2001 1 ASELSAN A.Ş. (ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ) Kuruluş tarihi : 1975

Detaylı

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER Başarının Anahtarı Karar mı? Kader mi? Bilgiye Dayalı Yönetimde Son Trendler BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER BAŞARININ ANAHTARI KARAR MI? KADER Mİ? Kuruluşların başarısının anahtarı üretimden pazarlamaya,

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

yayınıdır. SAYI. 5 YIL. 2015 Securitas Yıllık Süreli Yayındır.

yayınıdır. SAYI. 5 YIL. 2015 Securitas Yıllık Süreli Yayındır. yayınıdır. 14 SAYI. 5 YIL. 2015 Securitas Yıllık Süreli Yayındır. 14 SAYI: 5 YIL: 2015 Securitas Yıllık Süreli Yayındır. SECURITAS GÜVENLİK HİZMETLERİ AŞ. ADINA SAHİBİ E. MURAT KÖSEREİSOĞLU - ÜLKE BAŞKANI

Detaylı