KAYIP ÖNLEME YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYIP ÖNLEME YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ"

Transkript

1 Merkezden yönetilen çok şubeli iş yapısı ülke geneline yayılabildiği gibi bazen uluslararası düzeyde olabilmektedir. Karmaşık lojistik kurgusu, çok hızlı değişen envanter çeşitliliği, yüksek personel sirkülasyonu ve en önemlisi yoğun insan trafi ğine sahip mağazalar çok sayıda yüksek risk taşımaktadır. Her bir riskin ayrı ayrı ele alınması, büyümeye ve merkezden yönetime uygun kurgulanması, bölgesel ihtiyaçlara göre özelleştirilebilmesi gerekmektedir. Kamuya açık tüm alanlarda genel iş ortamlarından daha farklı güvenlik seviyeleri sağlanmalıdır. Terör, deprem, hırsızlık, yangın gibi birçok riske sahip perakende satış alanları, müşterilerine ve personeline güvenli bir ortam yaratmalıdır. Birbirinden oldukça farklı tehlikelere karşı gerekli önlemlerin alınabilmesi için çok yönlü bir güvenlik KAYIP ÖNLEME YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ Her iş kolunun taşıdığı riskler ve dolayısıyla ihtiyaç duyulan güvenlik sistemleri farklılık göstermektedir. Hızla büyüyen ve yoğun insan trafiğine muhatap olan perakende sektöründeki güvenlik uygulamaları da ayrı bir bakış açısı, uzmanlık ve çözüm çeşitliliğine ihtiyaç duymaktadır. yönetimi, hiyerarşisi ve denetim mekanizması kurulmalıdır. Yüksek trafiğe sahip bu ticari alanlardaki ihtiyaçlar iki farklı yönde ele alınmalıdır. Söz konusu mekanları bir yandan kamu alanlarına yönelik güvenlik ihtiyaçları açısından değerlendirirken diğer yandan ticari alanlar olmaları nedeniyle işletmeci perakendecilerin ticari performansına yönelik çözümler açısından değerlendirmeliyiz. İçerik, kültürel ve ekonomik durumuna göre her kuruma ilişkin ihtiyaçlar da birbirinden farklılık göstermektedir. Güvenliğin ilk adımının uygulanmasında yani risk analizi sırasında perakende iş konsepti analiz içerisinde değerlendirmeye alınmalıdır. Devam etmekte olan perakende iş modeline en uygun güvenlik çözümünün sağlanması kritik bir unsurdur. Perakendeci şirketlerin merkez ofislerinde genel güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır. Merkezi yatırımların şubelerle entegre olabilmesi özel öneme sahip olduğundan bu sistemlerin es- nek, yetkin ve karmaşık yapılara göre kurgulanabilir olmasına dikkat edilmelidir. Merkezden takibin yapılabilmesi için kurulan altyapıların yüksek iletişim kapasitesine sahip olması önemlidir. Örneğin personelin geçiş kontrol ve personel devam takip sistemlerinin merkezde ve şubelerde aynı sistem üzerinde tesis edilmiş olması ve entegre olması güvenlik ve işletme verimliliğinde önemli faydalar sağlayacaktır. Güvenliğe konu olan iş kolunun perakendecilik olması her ne kadar akla hemen nakit gibi fi nansal kaynakları getirse de bu çok küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Perakendede güvenliğin temelinde yer alması gereken beş ana unsur bulunmaktadır. Müşteriler ve İnsan kaynağı Finansal kaynaklar (Kıymetlerle sınırlı değildir, veriler de fi nansal bir kaynaktır.) Fiziki satış alanı Envanter Marka ve nam Bir mağazanın genel riski her ne kadar hırsızlık ve soygun olsa da özellikle global markalar için terör ve vandalizm de riskler arasında önemli yer tutar.

2 Risklere karşı gerekli güvenlik tedbirleri üç başlıkta sıralanabilir. Bunlar Elemanlı Güvenlik, Fiziki Güvenlik ve Elektronik Güvenliktir. Müşterilerine daima cazip, konforlu ve özgür ortamlar sunma çabası içerisindeki perakende sektöründe elektronik güvenlik çözümleri daha çok tercih edilmektedir. Her geçen gün elektronik güvenlik şirketleri ile elemanlı güvenlik şirketlerinin daha yakın çalıştığını görüyoruz. Elemanlı güvenlik birimleri, elektronik güvenlik sistemleri sayesinde işlerini daha kolay kontrol edilebilir hale getiriyor, daha hızlı hareket edebiliyor ve uzaktan birden fazla noktaya hakim olabiliyorlar. Bu sistemlerin performansının belli süre sonra güvenlik elemanının performansı ile sınırlı kalması nedeniyle güncel teknolojilerle yenilenerek kişinin performansından bağımsız sonuçlar ortaya koyabilen akıllı teknolojilerle ikame edilmektedir. Fiziki güvenlik geleneksel bina unsurlarını ifade etse de (bariyer, kepenk vb.) perakendecilikte kilitli teşhir rafları gibi satışı olumsuz etkileyebilecek günümüzde terk edilmeye başlanmış yöntem ve ekipmanı da ifade etmektedir. Doğası gereği detayların önemli fark yarattığı, hızlı bir değişim ve alışveriş içerisindeki perakende noktaları ihtiyaç duydukları güvenlik seviyelerine daha çok elektronik güvenlik sistemleriyle ulaşmaktadır. Perakendecilik bir hizmet sektörü olması nedeniyle müşteriye dönük bir organizasyon yapısına sahiptir. Bu nedenle elektronik güvenlik sistemlerinin entegre, insan bağımsız ve hatasız çalışabilmesi gerekmekte, seçim aşamasında kalite beklentisi en üst düzeyde olmaktadır. Yangın Algılama ve İhbar sistemlerinin yanı sıra perakendecilikte yetkin Alarm Haber Alma Sistemleri ve kurumsal ihtiyaçlara uygun, özel beklentilere yanıt verebilecek yetkinlikte bir alarm haber alma merkezi ile ilişkilendirmesi ilk tedbirleri oluşturmaktadır. Ticari ve finansal envanterin vandalizm, yetkisiz giriş, su baskını, gaz kaçağına karşı gece ve gündüz takibi, olağanüstü durumlarda hızlı reaksiyon alınabilmesi için panik butonlarını da kapsayan altyapıya kavuşturulması gerekiyor. Yaygın olarak kullanılan Alarm Haber Alma sistemlerinin konut gibi bireysel kullanıma uygun sistemlerden seçilmiş olduğu izlenmektedir. Sektörün teknoloji seçiminde her geçen gün kurumsal yapılar için geliştirilmiş sistemlerden yararlandığı izlenmektedir. Bu sistemler ısı, nem, enerji tüketimi takibine olanak tanırken, soğuk hava deposu kapısının açık kalma süresi, ofis kapısı ile para kasası arasındaki ilişkinin takip edildiği, ürün kabul kurallarının kontrol edildiği senaryo takibine ve raporlanmasına imkan tanıyor. Yangın algılama sistemleri, açık bir platformda tasarlanan ve her türlü alarm sistemine entegre edilebilen ileri düzey yangın çözümlerinden oluşmalıdır. Oluşabilecek yangına önceden önlem almaya olanak tanıyan yangın alarm sistemleri, yangın dedektörleri, doğru değerlendirmenin yapılarak gerekli iletişimin kurulmasını sağlayan kontrol paneli ve sesli görsel uyarı cihazları gibi bileşenlerden oluşur. Bu sistemler, yangına ilk anda müdahale etmeyi, büyük yapılarda yangının meydana geldiği bölgenin koordinatlarının belirlenmesini, patlamalardan doğabilecek hasarı önlemeyi, panel üzerinden ya da gözlem merkezinden gönderilen direktiflerle yangının çıktığı bölgeye gerekli fiziki müdahaleyi tetiklemek gibi kritik fonksiyonları yerine getirir. Bu nedenle güvenilir, esnek ve stabil ürünler seçilmelidir. Konvansiyonel, adreslenebilir, patlamaya etkili, mobil video sistemleri, karbon monoksit duyarlı farklı algılama ve işlevlere sahip sistemlerle ihtiyaca uygun çözümler hayata geçirilmelidir.

3 Kurumsal alarm sistemleri ile yetkisiz kişilerin girişlerini kontrol altına alarak, soygun ve hırsızlığa karşı çözüm sağlanır. Alarm sistemi bileşenlerinin birbirleriyle doğru şekilde haberleşebilmesi ve farklı sistemlerle birlikte çalışabilmesi doğru zamanda doğru alarmın oluşması ve kayıpların engellenmesi nedeniyle her kurumsal ortamda önemli bir ihtiyacı karşılar. Kurumsal alarm sistemleri iş yerlerinin, mağazaların hırsızlıktan korunması, kötü niyetli kişilerin caydırılması, tehlike anlarında özel butonlar sayesinde gerekli birimlere acil bilgi gönderme, ortamdaki ölçülebilir değerlerin ani ya da büyük değişimlerinde alarm alma, su baskını, pencere kırılması, kapıların yetkisiz açılması gibi olaylarda alarm oluşturma ve bilgi göndermeyi sağlar. Şifre ve uzaktan kumanda cihazları ile işletilebilen bu sistemler kontrollü açılış ve kapanış takiplerinin yapılmasına olanak tanır. Alarm Haber Alma Merkezleri, gelişmiş alarm haber alma teknolojisi ve deneyimli profesyonellerin gözetiminde günün 24 saatinde kurumsal alarm ve izleme hizmetlerinden oluşmalıdır. Hızla gelişen iletişim teknolojileri sayesinde güvenli ve sürekli takiplerin yapılması kurumların ihtiyaç duyduğu önemli hizmetleri kapsar. Mevcut ya da kurulacak olan alarm sistemlerinin merkez ile haberleşmesi sayesinde gelen hırsızlık, soygun, yangın, su baskını, yetkisiz giriş gibi risk oluşturan alarmlar ve arızaları karasal hat, GPS, GPRS üzerinden adresli olarak haber alma merkezine ulaştırır ve bu sayede oluşan tehlike en hızlı ve en etkin şekilde bertaraf edilir ya da önlenir. Geçiş Kontrol Sistemleri, çalışanlara güvenli bir çalışma ortamı yaratırken, personelin çalışma saatlerinin takibi ve sirkülasyon yönetimine de olanak tanır. Mesai bilgisine bağlı olarak personel bordroları için gerekli veri ilgililere iletilir. Giriş ve çıkış kayıtlarının takibi ve raporlanmasına, belirlenen görev tanımları ile geçişlerde sınırlama yapılmasına, güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasına, gerçekleşen tüm hareketlerin kayıt altına alınmasına, olağan ya da olağanüstü olayların tanımlanarak senaryolar üretilmesine olanak tanır. Bu tip sistemlerin seçiminde mevcut diğer sistemler ile entegrasyona açık olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle CCTV ve AC tarafında sunulan entegrasyon sayesinde giriş çıkış yapan kişilerin ikinci kez doğrulanması sağlanır. Bunların yanında iris, parmak izi gibi biyometrik çözümlerle kurumsal ihtiyaçlarda üstün bir güvenlik duvarı yaratılmış olur. Perakende sektöründe özellikle arka ofis ve para kasası kullanımında etkin kullanılmaktadır. Geçiş kontrol sistemleri özellikle süpermarket ve hipermarketlerindeki tedarikçi personelinin takibinde de önemli yönetim desteği sağlar. Günümüzde özellikle IP tarafında geliştirilen kaliteli ürünler basit geçiş kontrol sistemlerinden farklı olarak ve ek kablolama gerektirmeden uzaktan erişim hizmeti sunabilmektedir. Sistem, kârlılığın ve verimliliğin artmasında da önemli bir rol oynar. Yöneticiye; çalışma saatlerine uyma, fazla mesai, kullanılan izin günleri gibi parametrelere bağlı sunulan raporlar sayesinde personel takibi ve verimliliği en üst düzeye çıkartılır. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi perakendecilik kendine özgü koşulları olan ve her işletmenin farklılaşan iş yapış şekilleri nedeniyle çok çeşitli ihtiyaçları olan bir sektördür. Genelden bu denli ayrışan sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiş birçok yöntem ve teknoloji bulunmaktadır. Tüm bu teknolojiler perakendecilerin karşı karşıya olduğu üç ana alana yönelik olarak geliştirilmektedir. İç kayıplar (Personelin neden olduğu nakit ve envanter hırsızlığı) Dış kayıplar (Müşteri görüntüsündeki kişilerin neden olduğu hırsızlık) Tedarikçi ve operasyon kaynaklı kayıplar (Operasyonel hata ya da art niyetli girişimlerden oluşan kayıplar) Perakendecilikteki Video Sistem Çözümleri uygulamalarında öncelikli amaç, belirlenen ihtiyaçlara bağlı olarak mağaza ve işyerlerinde iç ve dış kayıpların azaltılması ve performans verimliliğinin arttırılması yönündedir.

4 Seçilecek ürünler ve uygulama sırasındaki uzmanlık ile elektronik ürün gözetleme, kartlı geçiş, yangın, alarm sistemleri gibi tüm güvenlik amaçlı uygulamalarla doğrudan entegrasyon sağlanabilir. Bunların yanı sıra yeni nesil yazılımlar ve Video Sistem Çözümlerine entegre olan gelişmiş video analitik çözümler sayesinde basit izlemenin dışında gelişmiş görevlerin tanımlanıp isteğe yönelik aramalarla amaca daha kolay ulaşma sağlanır. Örneğin mağazaya giren müşteri sayısı ya da müşterilerin hangi ürüne daha fazla ilgi gösterdiği bilgisi video görüntülerinden otomatik olarak belirlenebilir. Video Sistem Çözümleri, perakendecilikte satıcının müşteriye olan davranışı, personelin genel tutumu ve mağazadaki müşteri trafiğinin izlenmesini sağlayan bir yönetim aracı olarak kullanılabilir. Sistem sayesinde kasa, POS noktalarında gerçekleşen her işlem, video görüntüsü ile eşleşerek yapılan işlemin görüntüsünün video kayıt cihazında kayıt altına alınması sağlanır. Geçmişte sıklıkla göz ardı edilen iç kayıpların günümüzde kârlılığı etkileyen en önemli sorunlardan biri olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Yapılan bir araştırmaya göre çalışanlardan kaynaklı hırsızlıkların %38 i ürün hırsızlığı, %23 ü nakit hırsızlığı, %19,7 si iadelerde sahtecilik, %10,3 ü danışıklı hırsızlık ve %7,8 i sahte finansal raporlamalar ile gerçekleştirildiğini gösteriyor. Video Sistem Çözümleri sayesinde kasadaki tüm hareketin takibi sağlanarak çalışma verimliliğinin düşüklüğü, iç kayıplar gibi sorunlar minimuma indirilebiliyor. Sistemde kullanılacak özel nitelikli kayıt sistemleri ve kameralar sayesinde tüm mağazalara uzaktan erişim sağlanabilmektedir. Uzaktan reel izleme yapılabileceği gibi hareketli kameralar kontrol edilebilmekte ya da geçmişe yönelik kayıtlar izlenebilmektedir. Sisteme eklenebilecek hareketli, sabit, gece/gündüz görüntü alabilen ya da çok yüksek çözünürlüklü kameralar, kullanıcının ihtiyacına göre belirlenir. Günümüzde popüler olan analog ve IP (internet protokolü) kamera sistemlerinin gereksinimleri ve getirdikleri avantajları gözden geçirip doğru sistemi kurmak, sistemin uzun yıllar kullanılması için önemlidir. Video Sistem Çözümleri sayesinde ulaşılabilirlik, kârlılık, verimlilik, güvenilirlik, gelişmiş görüntü kalitesi, uzaktan erişim ve kumanda, entegrasyon kabiliyeti gibi birçok farklı alanda kazanım sağlanır. Video Sistem Çözümleri, örülen güvenlik duvarının en temelinde bulunur. Sağlam temel unsur diğer sistemlerin devamlılığı için önemli bir avantaj sağlar. Tüm dünyayı etkileyen ekonomik daralmayla ciroların ve kâr marjlarının azalması, şirketlerde harcamaların azaltılmasını zorunlu kılıyor. Yöneticiler, işlerin yolunda gittiği döneme kıyasla kayıpların ne denli önemli olduğunu fark ediyorlar: Yapılan araştırmalar, perakendecilerin farklı nedenlerden oluşan kayıplarla yıllık cirolarının %1,45 ini kaybettiklerini ve kayıpların %43,2 inin müşteri kaynaklı, % 35 sinin ise personel kaynaklı olduğuna işaret ediyor. Günümüzde kayıpların en aza indirilmesi için geliştirilen yeni teknolojiler ile mağazadaki sistemlerin bir bütün olarak çalışması ve farklı noktalardaki kayıpların takip edilebilmesi sağlanabiliyor. Dış kayıpların engellenmesi için geliştirilen sistemlerde amaç doğru güvenlik uygulamalarında da olması gerektiği gibi suçlunun yakalanmasından çok kötü niyetli girişimlerin caydırılmasına yönelik olmalıdır. Elektronik Ürün Gözetleme Sistemleri (EAS), perakendecilerin iç ve dış kayıplarını minimize ederek satışlarının artmasına ve karlılıklarını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu sistemlerin bileşenleri antenler, sert etiketler, etiketler ve aksesuarlardır. Radyo frekansı ve akusto manyetik dalgalarla çalışan birçok sistem günümüzde perakendecilere hizmet vermektedir.

5 Daha önceleri sıklıkla kullanılan ancak yeni teknolojilerin performanslarının oldukça gerisinde kalan elektro manyetik ve mikrodalga ile çalışan sistemler, düşük algılama performansları ve yüksek maliyetleri ile artık tercih edilmemektedir. Üreticiler, bu mikrodalga ve elektromanyetik ile çalışan sistemlerin üretimini kısa vadede tamamen durduracaklardır. Daha dar dalga boyu olan 58kHz de çalışan Akusto Manyetik sistemler, 8.2MHz gibi geniş bir dalga boyunda, radyo dalgası ile çalışan sistemlere göre daha yüksek performans gösterirler. Elektronik Ürün Gözetleme Sistemleri haricinde birçok elektronik cihazda kullanılan radyo frekansı mağazalarda elektromanyetik karışımlara sebebiyet verebilmekte ve sistem performanslarını olumsuz etkileyebilmektedir. Perakendecilerin müşterileri ile olan hassas ilişkilerinde yanlış alarmın kabul edilemez olması, mağazaların davetkar geniş girişlere ihtiyaç duyması, mağaza operasyonlarının hızlı ilerlemesi ve en önemlisi artan suçlara karşı dirençli ve yetenekli teknolojilere ihtiyaç duyulması perakendecileri dikkatli seçim yapmaya zorlamakta. Akusto manyetik teknolojinin günümüzde sürekli büyüyen oranda tercih edildiği izlenmektedir. Akusto manyetik ile çalışan sistemler ile uyumlu çalışan metal folyo algılayıcı dedektörler ürünlere uygulanan etiketleri kullanılmaz hale getirme çabalarına karşı en yenilikçi çözümdür. Satış alanında gerçekleştirilecek bir veya birden fazla anten kurulumu kasa çıkış koridorlarında veya mağaza çıkışlarında mükemmel ve geniş koruma alanı yaratmalıdır. Antenler görsel caydırıcılık sağlayabileceği gibi özgün mağaza tasarımlarına uygun gizli güvenlik antenleri de perakendecilerin tercihlerine uygun alışveriş iklimi sunar. Radyo frekansında çalışan sistemler çift anten ile en fazla 180 cm lik bir mesafeyi koruyabilirken, akusto manyetik ile çalışan özel ürünler sayesinde günümüzde iki anten ile 270 cm genişliğindeki bir geçiş ideal performans seviyesinde korunabilmektedir. Perakendeciler mağaza girişlerini mümkün olduğu kadar geniş ve ferah tutarak müşterilerine rahat ve çekici bir alışveriş deneyimi sunmak isterler. 5 metre genişliğindeki kapılarda dahi görünmeyen/gizlenmiş algılayıcılar yüksek performansla ürün güvenliği sağlayabilmektedir. Farklı algılayıcılar sayesinde tüm kapı ve giriş genişliklerini kapsayabilen ve satış alanının dekorasyon malzemeleri ve estetiğine sınır getirmeyen alternatifler mevcuttur. Zeminin dışında kapı pervazlarına, duvar, kasa aralarına ya da sıva altına yerleştirilebilen farklı modeller de yine ihtiyaca göre tercih edilebilmektedir. Sert etiketlerde (Tag) dikkat edilmesi gereken önemli konuların başında mevcut sistemle uyumlu, uzun ömürlü, süreklilik sağlayabilen ürünlerin seçimi gelmektedir. Orijinal olmayan etiketler ciddi zarara yol açabilmektir. Etiketler korunması istenen ürünlere özel iğneler ile uygulanırlar. Akusto manyetik etiketler, içlerindeki metal bias rezonatörler sayesinde antenlerin oluşturdukları manyetik alana girdiklerinde rezonansa gelerek antenleri uyarır, sistem sesli ve görüntülü alarm verir. Bias rezonatörler, etiketin iğne ile birleşmesini sağlayan özel kilit mekanizması ve özel sökücüleri ile kolaylıkla sökülebilmesini sağlayan gizli oluklar sayesinde yüksek performans, dayanıklılık ve kolay kullanım sunmaktadır. Ürünlere uygulanan etiket ve çivilerin birbirinden ayrılması için 55 kglık kuvvetlere kadar dayanıklı modeller mevcuttur. Dayanıksız malzeme ve bileşenlerden imal edilen orijinal olmayan etiketlerin (tag) kullanım süreleri ve performansları düşüktür. Sistemin algılama performansını da düşüren orijinal olmayan etiketler fire oranını artırır.

6 Çalınan her ürünün maliyetinin telafisi için mağazanın aynı üründen daha çok satması gerekmektedir. Yetersiz ürünler sistem ayarlarını etkileyerek hata oluşmasına ve servis talebine sebep olacak ek maliyet yaratacaktır. Geniş kullanım alanına sahip sert etiketler (Tag); tekstil ürünleri, elektronik ürünler, gıda ürünleri, optik ürünler, ayakkabı, çanta ve aksesuar gibi ürünlerde kullanılmaktadır. Birçok kez kullanılabilmesi sayesinde verimlidirler. Günümüzde EAS etiketleri, en küçük etiket boyutları ile en yüksek koruma seviyesini sağlamak için tasarlanmaktadır. Orta ve küçük boydaki etiketler ürünlerin üzerlerinde bulunan bilgilerin tüketiciler tarafından kolaylıkla okunması sağlar. Bu yüzden perakendecilerin ve üretimde etiketleme yapan üretici ve dağıtıcıların öncelikli kriteri etiket performansı ve boyutu olmaktadır. İdeal EAS etiket ailesi tekstil, kozmetik, elektronik, kitap, market, optik, ayakkabı, aksesuar gibi birçok farklı ve çeşitli ürünlerin kullanımına uygun (metal yada eğimli yüzeyler) geniş alternatiflere sahiptir. Ekonomik etiketler, farklı tasarım ve özellikleriyle üretimde etiketlemede ve mağaza içi kullanımında çabuk ve kolay uygulama sağlayarak verimliliğe de katkıda bulunur. Her türlü materyal üzerine kullanılabilmesine olanak tanıması ürün seçiminde kritiktir. Akseuarlar sert etiketlerin üründen ayrılmasını sağlayan sökücüler, etiketlerin etkisiz hale getirilmesini sağlayan deaktivatörler, müşterinin güvenli çıkışını sağlayan kontrol üniteleri gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Sökücülerin sadece mağaza personelinin ulaşabileceği alanlarda kişiye özel anahtar ve şifre ile kullanılması güvenliği en üst seviyeye çıkarmaktadır. Elektronik Ürün Gözetleme Sistemleri kullanan perakendeciler iç ve dış kayıplarını yüksek verimlilikle önlemektedirler. Akıllı EAS uygulamaları ise, EAS sistemlerinin entegre edilmesi ile kayıp önlemeden fazlasını sunmaktadır. AkıllıEAS, perakendecilerin kayıp önleme programlarını, operasyonlarını daha verimli hale getirmek ve karlılıklarını arttırmak üzere tasarlanmış; yazılım ve donanımdan oluşan baştan-sona bir çözümler paketidir. Gün geçtikçe karmaşıklaşan satış alanı aktivitelerinde, sadece bir günde mağaza içinde gerçekleşen EAS sistem alarmları, etiket sökme veya deaktif etme, Video Sistem Çözümleri izleyebilme ve kişi sayma gibi aktivitelerin manuel olarak kayıtlarını tutabilme neredeyse imkansız ve zaman alıcı bir süreçtir. AkıllıEAS çözümleri, perakendecilerin kayıp önleme ve ölçme kaygısını ortadan kaldırarak tüm işlemlerin kaydının tutulmasını sağlar. Böylece perakendecilerin karlılıklarını arttıracak satış alanı aktivitelerine yoğunlaşmalarına imkan verir. Kişi sayma sistemleri, EAS algılama Sistemleri, deaktivatör/ sökücülerden alınan sayısal veriler Lokal Cihaz Yöneticisi tarafından toplanır. Toplanan veriler analiz edilerek grafik raporlar halinde merkez ile paylaşımını sağlar. Eş zamanlı ulaşabilen ve kolay yorumlanabilir raporlar perakendecilerin tercihlerine göre elektronik posta kutularına, cep telefonlarına veya PDA lere iletilerek mağazalardan veya merkezden yönetilen perakendecilere daha somut veriler elde etmelerine imkan sunar.

7 Kablolu Ürün Koruma Sistemleri Tüketici elektroniği ürünlerinin satışının artmasında müşterinin ürünlere dokunup etkileşim içinde olması önemli rol oynar. Bu durum tüm perakende firmalarını açıkta sergilemeye yöneltmiştir. Ancak bu aşamada, genellikle küçük ama değerli olan bu ürünlerin güvenliğini sağlamak ayrı bir uzmanlık konusu olarak karşımıza çıkar. Kablolu ürün koruma sistemleri de satış alanında ihtiyaç duyulan açıkta sergileme ve ürün güvenliği konularına tek başına çözüm sağlar. Kablolu ürün koruma sistemi seçerken, açıkta sergilemenin yapılacağı noktada mümkün olduğunca az kablo ve küçük sensor kullanımı (estetik), ürünlerin bağlandığı aparatların etkileşimde müşteriye konfor sağlaması, kaliteli yapışkanlar ile teşhirdeki ürüne zarar vermeme (ürün koruma), sergileme aparatının tasarımının teşhirdeki ürünün önüne geçmemesi (uyumluluk), bir monitör ve PC eklemesi ile bir üst uygulama olan interaktif sergilemeye geçebilme yeteneği (sürdürülebilirlik) gibi özelliklere dikkat edilmelidir. Kablolu ürün koruma çözümleri ile ürünlerin paketlerinden yada kilitli raflardan çıkartılarak müşterilerin dokunmasını sağlamak satış rakamlarına %25 katkı sağlarken kayıpları ise %20 oranında azaltmaktadır. Kutulu Ürün Koruma Sistemleri Her yıl, perakendecilerin ortak ve gözle görülür kayıplarının önemli bir parçasını pil, tıraş bıçağı, DVD, kartuş ve kozmetik ürünleri gibi küçük ama değerli ürünler oluşturuyor. Bu ürünler, boyutları nedeni ile kolay çalınabilir ve kolayca kayıt dışı alıcı bulabilir olmaları sebebiyle hırsızların gözdesi haline geliyor. Söz konusu ürünlerdeki yüksek kayıp oranı, ilgili ürünlerin korunmasında özel çözümler geliştirme ihtiyacını doğurmaktadır. Perakendecilerin en büyük endişesi ise bu ürünlerin güvenlik altına alınması ile müşteri etkileşiminin ortadan kaldırılması, buna bağlı olarak satışların azalmasıdır. Kutulu ürün koruma çözümleri, perakendecilere hem açıkta sergileme hem de yüksek güvenlik çözümünü aynı anda sunabilmektedir. Kutulu koruma çözümleri, müşterilere, kilitli dolapların açılmasına veya bir mağaza personeli ile etkileşime geçmesine gerek duymadan, ürünün incelenme ve alınmasına imkan verir ve bu özelliği ile yüksek riskli ürünlerin müşteri etkileşimi, ürün koruma ve açıkta sergilenmesi için en uygun çözümdür. Henüz yaygın olarak kullanılmayan ancak perakende sektöründe yakın gelecekte yaygın olarak kullanılması beklenen RFID teknolojisi hakkında da bazı bilgilere yer vermeyi uygun görüyoruz. Ürün ve raf bazında envanter takibine olanak tanıması beklenen ve uzun yıllardır farklı sektörlerde başarıyla kullanılmakta olan RFID teknolojisi perakende sektöründe yaygınlaşmak için kabul edilebilir fiyat ve fayda seviyesine gelmeyi beklemekte. Lojistik ve envanter takibinde sayısız fayda sağlayacak bu teknolojinin aynı zamanda bir güvenlik teknolojisi olup olmadığı tartışmaları artık sona ulaştı. RFID de kullanılan UHF nin suyla ve dolayısıyla insan vücuduyla perdelenebilmesi RFID nin bir güvenlik çözümü olamayacağına ilişkin yorumları haklı kılıyor. RFID nin perakendecilikteki kullanımının mevcut güvenlik teknolojisi ile birlikte yani dual kullanımının yakın gelecekte mümkün olacağı konuşulmakta. Teknolojinin mevcut mağaza süreçlerine en uygun şekilde adaptasyonunun EAS uygulamalarıyla olacağını şimdiden hatırlatmakta yarar görüyoruz. Güvenlik sistemleri ileri teknolojiye paralel olarak sürekli gelişmekte. Beklentiler artık daha talepkar. Sistemler daha karmaşık ve entegre hale gelirken kullanıcı tarafında bilgi veren, süreçleri kontrol eden, verimliliği ve satışları arttıran özellikler talep görmekte. Küçük hatalar ve ihmaller işletmelerde kritik sonuçlara yol açabiliyor. Günümüzün iş ortamı, güvenlik ve rahatlığın hassasça dengelendiği, en son gelişmelere sahip, entegre, kullanıcı dostu, sürdürülebilir, büyüyebilen, verimli satış ve yönetime olanak sağlayan sistemlere ihtiyaç duymaktadır.

Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series

Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series 2 Easy Series Güvenlik Paneli Kolay ve güvenilir koruma sağlar Konut projelerinize değer katın Prestijli apartman blokları, yüksek binalar ve

Detaylı

Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri

Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri Nedap OGS Sistemleri Türkiye Genel Distribütörü Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri COPYRIGHT Bu doküman ve içindeki bilgiler Atitek Elektronik Sistemleri ve Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.

Detaylı

Bina Teknolojileri. Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı

Bina Teknolojileri. Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı Bina Teknolojileri Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı Yaşam kalitesi İhtiyaçlarımı karşılayacak, evimin tasarımıyla uyumlu, kullanımı kolay ve güvenli bir çözüm istiyorum. İhtiyaç Evinizde yüksek

Detaylı

Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri

Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri Ajanda Perakende Sektöründe Planlama IBM Planlama Çözümleri Merchandise Planlama Çeşitlilik Planlama Kurumsal Karneleme Mağaza Bazında Planlama

Detaylı

aileniz için güven & konfor

aileniz için güven & konfor aileniz için güven & konfor www.ideaelektronik.com.tr aileniz için güven & konfor TOUCH LINE Bina Dışı Görüntülü ve Sesli Dâhili Konuşma Sistemi Aile Konutları Güvenlik ve konfor bina girişinizde başlar.

Detaylı

RFID İLE DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) İLE DEMİRBAŞ VE DEĞERLİ EŞYA TAKİBİ

RFID İLE DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) İLE DEMİRBAŞ VE DEĞERLİ EŞYA TAKİBİ RFID İLE DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) İLE DEMİRBAŞ VE DEĞERLİ EŞYA TAKİBİ İÇİNDEKİLER 1. PASİF (UHF) RFID NEDİR, NASIL ÇALIŞIR? 2. RFID DEMİRBAŞ TAKİBİ SİSTEMİNİN AMACI.

Detaylı

Karşınızda AutoDome Easy Küçük ve orta ölçekli uygulamalar için mükemmel çözüm

Karşınızda AutoDome Easy Küçük ve orta ölçekli uygulamalar için mükemmel çözüm Karşınızda AutoDome Easy Küçük ve orta ölçekli uygulamalar için mükemmel çözüm Ortama uyum sağlamak üzere tasarlanmış PTZ kamera Klasik PTZ Dome kameralar bütçeniz için çok pahalı geliyorsa ve sabit Dome

Detaylı

İşletmenin en çok ve an az ziyaret aldığı zamanları belirleme

İşletmenin en çok ve an az ziyaret aldığı zamanları belirleme TEKNOLOJIMIZ En son görüntü işleme teknolojilerini kullanarak, istenilen her noktada, geçen insanları sayar,detaylı sayma raporlarını ofisinize kadar getirir.mağazalarda, alışveriş merkezlerinde,her türlü

Detaylı

Tepe ile Rahat Hayat! TEPE GÜVENLİK GÖRÜNTÜLÜ ALARM SİSTEMLERİ ÇAĞRI MERKEZİ.

Tepe ile Rahat Hayat! TEPE GÜVENLİK GÖRÜNTÜLÜ ALARM SİSTEMLERİ ÇAĞRI MERKEZİ. Tepe ile Rahat Hayat! TEPE GÜVENLİK GÖRÜNTÜLÜ ALARM SİSTEMLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 83 73 www.tepeguvenlik.com.tr TEPE GÜVENLİK GÖRÜNTÜLÜ ALARM SİSTEMLERİ İLE GÜVENLİĞİNİZE BAĞLI KALIN! EV VE İŞYERİ GÜVENLİĞİ

Detaylı

Bosch 1200 Serisi Yangın Paneli Değer verdiklerinizi koruyun

Bosch 1200 Serisi Yangın Paneli Değer verdiklerinizi koruyun Bosch 1200 Serisi Yangın Paneli Değer verdiklerinizi koruyun 2 1200 Serisi Yangın Paneli Rahatlık kurmak İhtiyaçlarınıza göre tasarlanmış eksiksiz koruma 1200 Serisi Yangın Paneli, yangın koruma için esnek,

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC60 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI

Online teknik sayfa FLOWSIC60 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI Online teknik sayfa FLOWSIC60 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC60 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Bir üst düzeye çıkarılmış esneklik MAP 5000 hırsız alarm sistemleri

Bir üst düzeye çıkarılmış esneklik MAP 5000 hırsız alarm sistemleri Bir üst düzeye çıkarılmış esneklik MAP 5000 hırsız alarm sistemleri 2 MAP 5000 Hırsız alarmı sistemleri Yeni standartları belirleyen esnek üstün teknoloji Hırsız alarmı sistemleri modern güvenlik konseptlerinin

Detaylı

Click to edit Master title style. RFID Çözümleri. KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu

Click to edit Master title style. RFID Çözümleri. KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu RFID Çözümleri KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu Click to edit M.Engin Master Güney subtitle style RFID Hakkında Deloitte un, Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji (TMT) alanlarındaki dört bölümlü

Detaylı

Plena Genel Seslendirme Sistemi Easy Line Ses yönetimi artık daha kolay

Plena Genel Seslendirme Sistemi Easy Line Ses yönetimi artık daha kolay Plena Genel Seslendirme Sistemi Easy Line Ses yönetimi artık daha kolay 2 Plena Genel Seslendirme Sistemi Easy Line Kaliteli genel seslendirme için pratik bir yol Bölge etiketleme ve ayar göstergeleriyle

Detaylı

Yavaş Kapanma / Kolay Açılma

Yavaş Kapanma / Kolay Açılma ÇEKMECE SİSTEMLERİ Stil ve Konfor Modern mobilya dünyasının dekorasyona katacağı farklılık, yaratıcı vizyonla tasarlanmış fonksiyonlardır. SAMET, sahip olduğu tecrübe ve yüksek teknoloji olanaklarını SAMET

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

ModulA. Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com

ModulA. Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com ModulA Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com Yeni Biral ModulA: Konu enerji verimliliği ise, pompa teknolojisi modüller halinde yapılandırılabilen bu üstün çözüm hiç bu

Detaylı

RFID VE UYGULAMALARI RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) VE UYGULAMALARI - BURSARF

RFID VE UYGULAMALARI RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) VE UYGULAMALARI - BURSARF RFID VE UYGULAMALARI RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) VE UYGULAMALARI - BURSARF İÇİNDEKİLER 1. PASİF (UHF) RFID NEDİR, NASIL ÇALIŞIR? 2. RFID DEPO VE SEVKİYAT UYGULAMALARI 3. RFID ÜRETİM TAKİP UYGULAMALARI

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

Bosch tan ileri düzey koruma için Yerel Güvenlik Ağı (LSN) teknolojisi ile birlikte kapsamlı, son teknoloji ürünü yangın algılama sistemi.

Bosch tan ileri düzey koruma için Yerel Güvenlik Ağı (LSN) teknolojisi ile birlikte kapsamlı, son teknoloji ürünü yangın algılama sistemi. Lüks oteller için özel yangın koruması. Türkiye de bulunan Kempinski Hotel The Dome Bosch tarafından geliştirilmiş, eksiksiz bir yangın algılama sistemi ile korunuyor. Kempinski 2 Bosch tan ileri düzey

Detaylı

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri VISISYS Akıllı Görüntüleme Sistemleri 2008 Gözlem Teknolojileri: İhtiyaçlarınıza uygun Yürürlükteki Güvenlik yatırımlarını geliştirme Güvenlik İşletim Sistemi Açık Dağıtım Mimarisi Olay güdümlü Sistem

Detaylı

Konvansiyonel Yangın Paneli 500 Serisi Alfabe Kadar Kolay

Konvansiyonel Yangın Paneli 500 Serisi Alfabe Kadar Kolay Konvansiyonel Yangın Paneli 500 Serisi Alfabe Kadar Kolay 2 Kurulumu, Konfigürasyonu, Bakımı ve Kullanımı Kolay bir Yangın Paneli. Bütün dedektör alanları için durum göstergeli LCD ekran Kolay konfigürasyon

Detaylı

Bütçelemenin En Kolay Hali!

Bütçelemenin En Kolay Hali! Bütçelemenin En Kolay Hali! LOGO MIND BUDGET, GELİŞMİŞ YAZILIM MİMARİSİ İLE BÜTÇE HAZIRLAYAN KULLANICILARA ESNEK VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA PLATFORMU SUNUYOR. GÜÇLÜ KONTROL MEKANİZMALARI VE HATAYA YER BIRAKMAYAN

Detaylı

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3 Elektronik Isı Pay Ölçer Çevrenin Korunması Avantaj ve Özellikleri İklim koruma için enerji tüketiminin ölçümü Kaynakların ve çevrenin korunması Günümüzde; çevremiz, korunmaya

Detaylı

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda.

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. Broşür Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. 2010 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Genel Cisco Bilgileri ni içerir. Sayfa 1/5 Yeni Çalışma

Detaylı

2014inovasyonları. Adam Perakende Otomasyon Sistemleri

2014inovasyonları. Adam Perakende Otomasyon Sistemleri 2014inovasyonları Adam Perakende Otomasyon Sistemleri İnovasyonlar 2013 01 ELEKTRONİK RAF ETİKETİ 02 KASA TERAZİLERİ 03 EFT POS 04 PC BASE TERAZİLER 05 MYAHAWK 06 DİJİTAL TABELA 07 KASİYERSİZ KASA İnovasyon

Detaylı

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Leader in Safe City Technologies Ekin Safe Traffic, yüksek çözünürlüklü video tabanlı plaka tanıma teknolojisini kullanarak şehrin tüm trafik sistemlerini

Detaylı

Nr.494, 16.05.2014 Neslihan Sargut nsargut@isravision.com +90 (212 ) 285 9745

Nr.494, 16.05.2014 Neslihan Sargut nsargut@isravision.com +90 (212 ) 285 9745 Kağıt Üretim Hatlarında ve Kağıt Yüzeylerde Kalite Kontrolünde Yeni Bir Standart ISRA VISION ın yeni ürünü PAPER MASTER, özellikle kağıt üreticilerinin üretim verimliliklerini kayıpsız olarak maximize

Detaylı

KABLOSUZ GÖRÜNTÜLÜ ALARM SİSTEMLERİ CANLI VİDEO ÜRÜNLER KATALOĞU.

KABLOSUZ GÖRÜNTÜLÜ ALARM SİSTEMLERİ CANLI VİDEO ÜRÜNLER KATALOĞU. KABLOSUZ GÖRÜNTÜLÜ ALARM SİSTEMLERİ CANLI VİDEO ÜRÜNLER KATALOĞU İÇ VE DIŞ ORTAM CANLI VİDEO KAMERALI PIR DETEKTÖRLER İç ortam ISMV ve Dış ortam OSMVC kameralı PIR detektörler tamamen kablosuz olup sadece

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar

Detaylı

Tts trafo takip SİStemİ

Tts trafo takip SİStemİ TTS GPRS 25 kva lık orta gerilim su; Asgari 700 Türk Lirası değerinde 120 kg yağ, 2.500 Türk Lirası değerinde 225 kg üstünde bakır ihtiva etmektedir. Sulama döneminde çalınan ; Suya ihtiyaç duyan mahsulünün,

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

DELFİN ANAHTAR TESLİM

DELFİN ANAHTAR TESLİM Biz Kimiz? DELFİN, her türlü doküman tabanlı teknolojileri araştırmak, geliştirmek, kurum ve şirketlere fiziksel arşiv ve elektronik arşivleme hizmetlerinde ANAHTAR TESLİM çözüm sunmak amacı ile kurulmuştur.

Detaylı

SAĞLIKTA AKTİF İZLEME

SAĞLIKTA AKTİF İZLEME SAĞLIKTA AKTİF İZLEME EKSİK PARÇA! Ekahau, herhangi bir özel donanıma gerek olmaksızın, standart Wi Fi kablosuz LAN ağ lara yer belirleme özelliğini ekliyor. İZLEME NEDEN? - Şu anda nerede? - Personel

Detaylı

Plena Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Güvenliğe giden hızlı yol

Plena Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Güvenliğe giden hızlı yol Plena Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Güvenliğe giden hızlı yol 2 Plena Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Güvenliğe giden hızlı yol Plena Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi serisi, okullar,

Detaylı

İlker Özzorlu UTC CCS Fire & Security Products EKİM 2013

İlker Özzorlu UTC CCS Fire & Security Products EKİM 2013 Çevre Güvenlik Sistemleri İlker Özzorlu UTC CCS Fire & Security Products EKİM 2013 SUNUM İÇERİĞİ Çevre Güvenlik Sistemleri Harici Ortam Hareket Dedektörleri Çit Koruma Sistemleri Aktif Bariyer Sistemleri

Detaylı

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Fiber Optik Kablo Denetimi

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Fiber Optik Kablo Denetimi Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Fiber Optik Kablo Denetimi Kablo arızalarının tanımlanması, yerlerinin tespit edilmesi ve rapor edilmesi Fiber Optik Kablo Telekomünükasyonun Geleceği Kompleks fiber optik

Detaylı

Schneider Electric kalitesiyle fark yaratan hareket dedektörleri

Schneider Electric kalitesiyle fark yaratan hareket dedektörleri Schneider Electric kalitesiyle fark yaratan hareket dedektörleri Güvenli, kullanışlı, enerji tasarruflu... 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Dış ortam hareket ve varlık dedektörü (PIR), Standart

Detaylı

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin!

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! 444 87 36 Multinet Çağrı Merkezi Şirketlere, müşterilerine, üye işyerlerine ve çalışanlarına fayda sağlayan ve katma değerli çözümler sunan Multinet ile tanışın.

Detaylı

Sizin başarınız için çalışıyorlar

Sizin başarınız için çalışıyorlar Sizin başarınız için çalışıyorlar NAVmobile ve AXmobile çalışanlarınıza ve ortaklarınıza daha erişimli yaparak iş verilerinizin gücünü arttıran çözümlerdir. NAVmobile ve AXmobile firmanın İşletme kaynaklarını

Detaylı

adres: Tems l Plaza 1201/1 Sok. No:4 - Z27 Yen şeh r - Konak / İZMİR tel: +90 (232) 368 11 61 faks: +90 (232) 368 11 61 e-posta: b lg @d ncerelektron

adres: Tems l Plaza 1201/1 Sok. No:4 - Z27 Yen şeh r - Konak / İZMİR tel: +90 (232) 368 11 61 faks: +90 (232) 368 11 61 e-posta: b lg @d ncerelektron adres: Tems l Plaza 1201/1 Sok. No:4 - Z27 Yen şeh r - Konak / İZMİR tel: +90 (232) 368 11 61 faks: +90 (232) 368 11 61 e-posta: b lg @d ncerelektron k.com web: www.d ncerelektron k.com B a ş a r ı l

Detaylı

2004 yılında şirket olarak faaliyetine devam eden firmamız,kurucularının daha önceki yıllarda yapı sektöründe edinmiş olduğu bilgi ve tecrübeyle

2004 yılında şirket olarak faaliyetine devam eden firmamız,kurucularının daha önceki yıllarda yapı sektöründe edinmiş olduğu bilgi ve tecrübeyle 2004 yılında şirket olarak faaliyetine devam eden firmamız,kurucularının daha önceki yıllarda yapı sektöründe edinmiş olduğu bilgi ve tecrübeyle alüminyum doğrama,cephe giydirme ve kapı otomasyon sistemleri

Detaylı

BĐNA GÜVENLĐK YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

BĐNA GÜVENLĐK YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ BĐNA GÜVENLĐK YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Ahmet BEKTAŞ ahmet.bektas@karadag.com.tr Emniyet Evleri Mahallesi, Yeniçeri Sokak, No:17, 4.Levent/Đstanbul Tel : 0212 280 27 81 Fax: 0212 270 03 22 ÖZET Gelişen yüksek

Detaylı

ServisCell Okul Servisi Çağrı ve Bilgilendirme Sistemi Nedir?

ServisCell Okul Servisi Çağrı ve Bilgilendirme Sistemi Nedir? ServisCell Okul Servisi Çağrı ve Bilgilendirme Sistemi Nedir? ServisCELL, velilerin belirlediği mesafe doğrultusunda, okul servis aracının geldiğini, veli telefonlarına sesli arama ile haber veren, öğrencilerin

Detaylı

"Alarm Paneli Devrede" Easy Series Güvenlik Paneli Güvenliği kolaylaştırır şimdi wlsn özelliğine sahip* * kablosuz Yerel Güvenlik Ağı

Alarm Paneli Devrede Easy Series Güvenlik Paneli Güvenliği kolaylaştırır şimdi wlsn özelliğine sahip* * kablosuz Yerel Güvenlik Ağı "Alarm Paneli Devrede" Easy Series Güvenlik Paneli Güvenliği kolaylaştırır şimdi wlsn özelliğine sahip* * kablosuz Yerel Güvenlik Ağı 2 Önce güvenlik Doğal olarak, ev veya küçük iş yeriniz için mümkün

Detaylı

TIRSAN TELEMATiK SiSTEM

TIRSAN TELEMATiK SiSTEM TIRSAN TELEMATiK SiSTEM FİLONUZU GÜVENLE YÖNETİN, KAZANCINIZA KAZANÇ EKLEYİN. Tırsan Telematik, filonuzla taşıdığınız yükü daha hızlı ve güvenle teslim etme imkanı sunar. Vakitten kazanç elde etmenizi

Detaylı

Döner Kapılar. Hastane Kapıları. Dairesel Kayar Kapılar. 90 Derece METAXDOOR MS30. Kapılar. Kayar Kapılar. Otomatik Yana Açılır

Döner Kapılar. Hastane Kapıları. Dairesel Kayar Kapılar. 90 Derece METAXDOOR MS30. Kapılar. Kayar Kapılar. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Dairesel Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar Kapı

Detaylı

YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ

YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ YÖNTEM M2M ÇÖZÜMLERİ Makineler arası iletişim olarak değerlendirebileceğimiz Yöntem M2M çözümleri sayesinde, sahada bulunan her tür makineden dilediğiniz veriler

Detaylı

Merkezi Tv de Sistem Seçimi:

Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Gelişen ve çeşitlenen teknolojiler sayesinde, Merkezi Tv Sistemlerinden en yüksek faydayı elde edebilmek için doğru sistem seçimi büyük önem kazandı. Birçok teknik detay arasında

Detaylı

GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ

GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ Geovision Group Araştırma Route To Market Geovision Group, Türkiye ve Dünyadaki lider firmalara Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısı ile Satış & Dağıtım ve Pazarlama çözümleri sunan

Detaylı

Odak noktamız karanlığı tamamen görünür kılmaktır. starlight teknolojisi

Odak noktamız karanlığı tamamen görünür kılmaktır. starlight teknolojisi Odak noktamız karanlığı tamamen görünür kılmaktır starlight teknolojisi 2 starlight teknolojisi Benzersiz 7/24 kameraları Aydınlatma koşullarından bağımsız olarak net ve işe yarar görüntülere güvenebilseniz

Detaylı

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids Mehmet TÜMAY Taner TOPAL Özet Günümüzde elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım teknolojilerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Akıllı şebekeler

Detaylı

4k ultra HD teknolojisi. Odak noktamız her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlamaktır

4k ultra HD teknolojisi. Odak noktamız her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlamaktır 4k ultra HD teknolojisi Odak noktamız her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlamaktır 2 teknolojisi Her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlıyor Büyük bir alanı kapsamak ve uzun bir mesafeden nesneleri tanımlamak

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

MÜLKİYETİNİZE EMNİYET ve DEĞER KATIN

MÜLKİYETİNİZE EMNİYET ve DEĞER KATIN MÜLKİYETİNİZE EMNİYET ve DEĞER KATIN Mülkiyet Koruma Çözümleri SKILL, QUALITY AND EXPERIENCE www.troax.com Kapalı mekan çevre korumasında Dünya lideri üretici Troax endüstriyel panel ve bölme sistemlerinde

Detaylı

http://www.filoway.com.tr Hakkımızda Fermak endüstriyel ürünler dijital koordinat okuma sistemleri, konumlandırma sistemleri ile ilgili satış ve servis hizmetleri sunmak amacı ile 2008 yılında faaliyete

Detaylı

Bilişim Güvenlik Elektrik Elektronik Sistemleri

Bilişim Güvenlik Elektrik Elektronik Sistemleri Teknolojinin Gücü SOBE HAKKINDA Bilişim Güvenlik Elektrik Elektronik Sistemleri Sobe olarak, yolculuğumuzu; değer yargılarımıza olan bağlılığımız, ve çalışanlarımız ile aramızdaki güçlü bağın rehberliğinde

Detaylı

Mobil Takip Sistemleri

Mobil Takip Sistemleri Mobil Takip Sistemleri Trio Filo Yöne,m Sistemi Yazılım Fonksiyonları Üstün teknolojik altyapısı ile rakiplerinden ayrılan bir araç takip yazılımıdır. Tüm internet tarayıcılarında ek kurulum gerektirmeden

Detaylı

GATSO T-SERİSİ. Trafik denetlemenin geleceği

GATSO T-SERİSİ. Trafik denetlemenin geleceği GATSO T-SERİSİ Trafik denetlemenin geleceği GATSO T-Serisi: maksimum esneklik minimum maliyet Yol güvenliği Bugünün etkin çözümleri için ihtiyacı: Çok yönlü kullanım T-Serisi rakipsiz kullanılabilirliği

Detaylı

İhtiyacınıza En Uygun Çözümler

İhtiyacınıza En Uygun Çözümler İhtiyacınıza En Uygun Çözümler Yangın Alarm Sistemleri - LPCB, VDS, TSE Sertifikalı Ürünler - Kısa Devre İzolatörlü Dedektörler, Butonlar ve Modüller - Lan/Wan İzleme ve Programlanan Paneller - Acil Anons

Detaylı

IT ve Data Fiziksel Güvenliği ve Uygulamaları

IT ve Data Fiziksel Güvenliği ve Uygulamaları Spectro-Data Vision Spectro-Data modüler sistemleri: Kontrol ve monitörle izleme, planlama ve iletişim, idari bölüm, organizasyon ve arşivleme, yeni teknikler öğrenme olanağı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin

Detaylı

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk. KUŞCU GRUP Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.No:3/1 TUZLA Tel: 0216 494 63 50 Fax:0216 494 63 51 Kayseri Ofis: Kayabaşı

Detaylı

Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin

Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin 2 Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi İnsanları bilgilendirmenin ve korumanın en iyi yolu

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

OsCAR Kriz Yönetimi ve Acil Durum Senaryoları Uygulaması

OsCAR Kriz Yönetimi ve Acil Durum Senaryoları Uygulaması OsCAR Kriz Yönetimi ve Acil Durum Senaryoları Uygulaması OpenScape UC Suiti OpenScape Alarm Response OpenScape Alarm Response Kurumsal yapıda alarm, kontrol, bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlar. UC

Detaylı

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans Bilgiyi Keşfedin! LOGO MIND INSIGHT (powered by Qlik) İŞ ANALİTİĞİ ÜRÜNÜ, HERKESİN SEZGİLERİ İLE ARAŞTIRMA VE KEŞİF YAPMASINI SAĞLAYAN ÇOK ÇEŞİTLİ ESNEK VE İNTERAKTİF GÖRSELLER OLUŞTURABİLECEĞİ YENİ NESİL

Detaylı

Her iki taraftan da hayatı duyun

Her iki taraftan da hayatı duyun Birlikte daha iyi Her iki taraftan da hayatı duyun Hayat taraf tutmak zorunda olmamalıdır Tek kulakta işitme cihazı kullanmak hayata tam olarak katılmay önleyebilir veya birçok zorluklara sebep olabilir.

Detaylı

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions The global leader in door opening solutions 2 ASSA ABLOY Grubu Grup, 40'dan fazla ülkede faaliyet gösteren 150'den fazla şirketi ve 6 milyar cirosu ile sektöründeki en güçlü oyuncudur. Bugün ASSA ABLOY

Detaylı

NA GRUP otomasyon ZA akım sistemleri ve Bina Otomasyonu. Firma olarak müşterilerine verdiği. Yerleşim ve Eğitim vs.dir.

NA GRUP otomasyon ZA akım sistemleri ve Bina Otomasyonu. Firma olarak müşterilerine verdiği. Yerleşim ve Eğitim vs.dir. HAKKIMIZDA NA GRUP otomasyon ZA akım sistemleri ve Bina Otomasyonu konusunda siz değerli müşterilerine hizmet vermek için kurulmuştur. Sektöreltecrübesi tecrübesi yaklaşık 15 yıldır. Firma olarak müşterilerine

Detaylı

AYDINLATMA OTOMASYONU VE ENERJİ TASARRUFU SİSTEMLERİ

AYDINLATMA OTOMASYONU VE ENERJİ TASARRUFU SİSTEMLERİ AYDINLATMA OTOMASYONU VE ENERJİ TASARRUFU SİSTEMLERİ Cüneyt ALSAT EEC Entegre Bina Kontrol Teknolojileri A.Ş. ÖZET İşletmelerin sert rekabet koşulları altında ayakta kalmaları ve karlılıklarını arttırmaları

Detaylı

BNP PARIBAS INTERNATIONAL HACKATHON TEMALAR

BNP PARIBAS INTERNATIONAL HACKATHON TEMALAR BNP PARIBAS INTERNATIONAL HACKATHON TEMALAR Tema 1: Kişiye Özel ve İhtiyaçlara Uygun Müşterilere finansal hizmetler sunarken herkes için uygun tek bir yaklaşım olmadığına inanıyoruz. Teknolojinin gelişmesi,

Detaylı

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO İçerik 01 02 03 04 05 06 07 08 Giriş Sağlık Sektörü için RFID Teknolojisi Sağlık Sektörü için RFID Çözümleri RFID nin Faydaları Uygulamanın Sorunları ve Engelleri Önerilen

Detaylı

Çift Açılım Sistemi UNI-JET UNI-JET... ile akıllı çözümler. G.U çift açılım sistemi UNI-JET. Akıllı

Çift Açılım Sistemi UNI-JET UNI-JET... ile akıllı çözümler. G.U çift açılım sistemi UNI-JET. Akıllı UNI-JET... ile akıllı çözümler G.U çift açılım sistemi UNI-JET Akıllı UNI-JET......ile daha fazla esneklik Beklentilerinizi karşılayacak üstün özellikleri: Daha fazla esneklik Her ölçekte pencere üreticisi

Detaylı

Edenred global. 42ülke çalışan müşteri 1,4 milyon üye kuruluş 17,1 milyar ciro 40milyon kullanıcı

Edenred global. 42ülke çalışan müşteri 1,4 milyon üye kuruluş 17,1 milyar ciro 40milyon kullanıcı Edenred Edenred Global Edenred global 42ülke 6 000 çalışan 640 000 müşteri 1,4 milyon üye kuruluş 17,1 milyar ciro 40milyon kullanıcı Edenred in yer aldığı 42 ülke Ciro dağılımı : Gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler

SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler 60+ deneyimli çalışan 2.000+ yerel & küresel müşteri 6 ofis SmartMessage Marketing Platform Müşterilerinize ulaştığınız dijital kanallardan maksimum fayda almanızı

Detaylı

Mükemmel kablo yönetimi çözümlerinin dünyasına hoş geldiniz

Mükemmel kablo yönetimi çözümlerinin dünyasına hoş geldiniz Mükemmel kablo yönetimi çözümlerinin dünyasına hoş geldiniz Önemli Sektörler ve Ürünler HellermannTyton a Hoş Geldiniz. HellermannTyton kabloları ve kabloların bağlantı bileşenlerini bağlama, sabitleme,

Detaylı

AtaOnline_Şirket_Raporları Sürdürülebilir marjlarla güçlü büyüme devam edebilir Güçlü 1Ç16 sonuçlarının ardından 2015 yılı tahminlerimizdeki

AtaOnline_Şirket_Raporları Sürdürülebilir marjlarla güçlü büyüme devam edebilir Güçlü 1Ç16 sonuçlarının ardından 2015 yılı tahminlerimizdeki AtaOnline_Şirket_Raporları Sürdürülebilir marjlarla güçlü büyüme devam edebilir Güçlü 1Ç16 sonuçlarının ardından 2015 yılı tahminlerimizdeki değişiklikler ile Bim için 12 aylık hedef fiyatımızı 66 TL den

Detaylı

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri.

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri. Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri www.aselsan.com.tr UZAKTAN KOMUTALI SILAH SISTEMLERI (UKSS) ASELSAN, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri alanında dünyadaki lider firmalardan biridir. Kara ve deniz platformlarına

Detaylı

C C C C C C C. Restoran zincirleri için dijital kalite yönetim sistemi

C C C C C C C. Restoran zincirleri için dijital kalite yönetim sistemi C C C C C C C Restoran zincirleri için dijital kalite yönetim sistemi testo Saveris Restaurant dijital çözüm sistemi ile - gıda standartlarının yerine getirilmesi, kalitenin artırılması ve maliyetlerin

Detaylı

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır.

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. TAAHHÜT ve PROJE YÖNETİMİ Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. Mühendislik desteği sağlayarak yatırımların ve uygulamaların

Detaylı

Taşınabilir Teknolojiler

Taşınabilir Teknolojiler Taşınabilir Teknolojiler Nelerdir? Akıllı cep telefonları Dizüstü bilgisayarlar Tablet PC ler Giyilebilir teknolojiler Akıllı cep telefonları Fotoğraf makinesi, video kamera, sesli ve görüntülü ortam oynatıcılar,

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

Kapı. Eski asansör kapısını yenilemek çok kolay. İster çarpma isterseniz otomatik olarak, mevcut kapılarınızı yenileyebilirsiniz.

Kapı. Eski asansör kapısını yenilemek çok kolay. İster çarpma isterseniz otomatik olarak, mevcut kapılarınızı yenileyebilirsiniz. Modernize edilen asansörler daha GÜVENLİ daha ESTETİK ve daha KONFORLU Asansör için yenilikler 0216-706-0883 wwwarvinacomtr Binalardaki hızınızı bir üst seviyeye çıkartın Binalardaki ulaşımı geliştirmek

Detaylı

GELİŞEN İŞ YERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma

GELİŞEN İŞ YERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma GELİŞEN İŞ YERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İş gücünüz, müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçileriniz, mobil ve farklı konumlara dağılmış durumda.

Detaylı

DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ

DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ Depo nedir? Depo Hizmeti alan iç ve dış müşteriler için, depo tam zamanlı ve müşteri odaklı çalışan stratejik destek bir birimdir. Depo, katma değer üretilen

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

Gelecek için hazırız.

Gelecek için hazırız. Gelecek için hazırız. Genel Bakış Buderus uzmanlığının yepyeni ürünü: Logamax plus GB172i Yoğuşmalı Kombi ve Kazan Logamax plus GB172i yeni nesil duvar tipi yoğuşmalı kombi ve kazan: Yenilikçi tasarım,

Detaylı

Sanbot. Qihan Technology

Sanbot. Qihan Technology Sanbot Qihan Technology Q-Link Hakkında Sanbot Sistemi Q-Link Q-Link'in Temel Özellikleri Bildirimler Akıllı yaşam - Hatırlatmalar, Trumpet, Güvenli Ev, 3. Taraf Uygulamalar, v b. Etkileşim - Akıllı ses,

Detaylı

DOĞRUSAL YANGIN ALGILAMA SĐSTEMLERĐ

DOĞRUSAL YANGIN ALGILAMA SĐSTEMLERĐ DOĞRUSAL YANGIN ALGILAMA SĐSTEMLERĐ Mehmet Yavuz ALKAN yavuz.alkan@absalarm.com.tr ABS Alarm ve Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 1203 / 11 Sokak No:3 Ömer Atlı Đş Merkezi Kat:5-505 Yenişehir ĐZMĐR

Detaylı

DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi

DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi GERÇEK ZAMANLI VERİ TOPLAMA, VERİ KAYIT, KONTROL VE İLETİŞİM SİSTEMİ Gerçek zamanlı veri toplama, veri kayıt ve iletişim sistemi;

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı TM Automatic Entrance & Acccess System CS1000 Otomatik Kayar Kapı TM Automatic Entrance & Acccess System MODEL Kapasite Manuel Açma Gücü (Enerji olmadığı durumlarda) Operasyon Sıklığı Aktarma Kasnak -

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

Sony - Biz Güvenlik İzmir Kamera Sistemleri Güvenilir Güvenlik Çözümleri Mobotix Çözümleri

Sony - Biz Güvenlik İzmir Kamera Sistemleri Güvenilir Güvenlik Çözümleri Mobotix Çözümleri Sony Video Güvenlik Gözetim uygulamalarına yönelik ağ tabanlı video güvenlik ürünlerimiz: IP kameraları, ağ kayıt cihazları, CCTV, monitörler, aksesuarlar, kodlayıcılar ve güvenlik yazılımını içerir. Analogdan

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ NGT ENDÜSTRİYEL OTOMASYON PROJE VE TAAHHÜT NGT mühendislik olarak uzun yıllar otomasyon sektörüne hizmet eden deneyimli ve uzman kadromuzla, sahip olduğumuz bilgi birikim, uzmanlık

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

İnnova Bilişim Çözümleri. www.innova.com.tr

İnnova Bilişim Çözümleri. www.innova.com.tr AMAÇ Kesintisiz ATM hizmetlerini en uygun maliyetlerle sunarak, müşteri memnuniyetini ve kârlılığı artırmak ATM YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN BAŞLICA SORUNLAR Kesintilerden/arızalardan haberdar olamama Yerinde

Detaylı

Lachenmeier Stretch Hood T1. Küçük ve güçlü

Lachenmeier Stretch Hood T1. Küçük ve güçlü Lachenmeier Stretch Hood T1 Küçük ve güçlü Lachenmeier Stretch Hood Stretch hood teknolojisi palet sarma yöntemlerinin diğer türlerine göre önemli avantajlar sunmaktadır. Film ve enerji tüketiminde tasarruf

Detaylı