Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KAPI DONANIMLARI

2 . BÖLÜM KAPI DONANIMLARI

3 Kapý Kapatýcýlar - Dirsek Kollu Door Closer With Projecting Arm Dirsek Kollu Kapý Kapatýcý TS 72 Door Closer With Projecting Arm 0669 Dirsek Kollu Kapý Kapatýcý TS 72 > Kapanma Gücü EN 2-4 > Ýç Mekan Kapýlarý 1100 mm > Sað ve Sol Kapýlarda Kullaným > Ölçüler; 232 x 45 x 68 mm > DIN EN 1154 > Yangýn ve Duman Kapýlarýnda Kullaným > > Arasý Ayarlanabilir Kapanma Hýzý > 15-0 Ayarlanabilir Kapanma Hýzý > Tokatlama (Dirsek Kol Ayarý Ýle) > Sabitleme Ýmkaný (Opsiyonel) > Ayarlanabilir Kapanma Gücü Dirsek Kollu Kapý Kapatýcý TS 71 Door Closer With Projecting Arm Dirsek Kollu Kapý Kapatýcý TS 71 > Kapanma Gücü EN 3/4 > Ýç Mekan Kapýlarý 1100 mm > Sað ve Sol Kapýlarda Kullaným > Ölçüler; 232 x 45 x 68 mm > DIN EN 1154 > Yangýn ve Duman Kapýlarýnda Kullaným > > Arasý Ayarlanabilir Kapanma Hýzý > 15-0 Ayarlanabilir Kapanma Hýzý > Tokatlama (Dirsek Kol Ayarý Ýle) > Sabitleme Ýmkaný (Opsiyonel) Dirsek Kollu Kapý Kapatýcý TS 77 Door Closer With Projecting Arm Dirsek Kollu Kapý Kapatýcý TS 77 > Kapanma Gücü EN 4 > Ýç Mekan Kapýlarý 1100 mm > Sað ve Sol Kapýlarda Kullaným > Ölçüler; 180 x 43 x 65 mm > DIN EN 1154 > Arasý Ayarlanabilir Kapanma Hýzý > 20-0 Ayarlanabilir Kapanma Hýzý > Tokatlama (Dirsek Kol Ayarý Ýle) > Sabitleme Ýmkaný (Opsiyonel).1 Ölçüler mm dir.

4 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel Kayar Kollu Kapý Kapatýcý TS 90 Door Closer With Slide Channel Kayar Kollu Kapý Kapatýcý TS 90 Naturel Kalp Sistemli * Sað ve Sol Kapýlar Ýçin Tek Model * Kapanma Kuvveti (EN 3/4) Kapý Stoperi TZ 5000 Yastýklama (Opsiyonel) Sabitleme Ünitesi (Opsiyonel) Açma ve Kapama Moment Diagramý EN 4 Ýçin Açma Momenti Kapama Momenti Ayarlanabilir Tokatlama Hareketi Ayarlanabilir Kapanma Hýzý > Kalp Þeklindeki Üstün Kam Teknolojisi Ýle Yüksek Verim ve Kolay Açýlým Özelliði Saðlanmýþtýr. > TS 90 Impulse Montaj Plakasý Gerektirmeyen Dizayný ve Tek Modelle 4 Farklý Þekilde Montaj Ýmkaný Ýle Uygulamayý Çok Kolay Hale Getirmiþtir. TEKNÝK ÖZELLÝKLER Kapama Kuvveti Standart Kapýlar mm Sað ve Sol El Kapýlarý Ýçin Tek Model Kol Þekli (Kayar Kol) Kapanma Kuvvetini Vida Ýle Ayarlama Kapanma Hýzýný Valf Ýle Ayarlama Tokatlama Hareketini Valf Ýle Ayarlama Mekanik Sabitleme (Hold-Open) TS 90 EN 3/4 Boyutlar (mm) Uzunluk 246 Derinlik Yükseklik Kapý Kapatýcýlar EN 1154 e Uyumlu Evet Hayýr Opsiyonel 1) Kapýlar Özellikle Aðýr Yada Geniþ Ýse ve Rüzgara Karþý Yönde Çalýþýyorsa TS 93 Kapý Kapatýcý Kullanmak Gerekir. Dört Farklý Montaj Alternatifi Kapý Kanadýna Çekme Kapý Kasasýna Çekme Kapý Kanadýna Ýtme Kapý Kasasýna Ýtme Yönünde Montaj Yönünde Montaj Yönünde Montaj Yönünde Montaj Ölçüler mm dir.

5 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel Kayar Kollu Kapý Kapatýcý TS 91 N Door Closer With Slide Channel Kayar Kollu Kapý Kapatýcý TS 91 N Naturel Kalp Sistemli Açma ve Kapama Moment Diagramý EN 4 Ýçin Açma Momenti Kapama Momenti > Softline Dizayný ve Kalp Þekilli Kam Teknolojisi Ýle Özellikle Ýç Mekanlar Ýçin Tasarlanmýþtýr. > TS 91 in Yüksek Verimle Çalýþmasý ve Kapýnýn Kolaylýkla Açýlmasý Saðlanmýþtýr. Açma ve Kapama Moment Diagramý; > Yandaki Grafikte Açma Momenti Kalp Þeklindeki Mil Sayesinde Hýzlý Bir Þekilde Düþer. Bu Kapýnýn Kolay Bir Þekilde Açýldýðý Anlamýna Gelir. TEKNÝK ÖZELLÝKLER Kapama Kuvveti Standart Kapýlar mm Sað ve Sol Kapýlar Ýçin Tek Model Kol Þekli (Kayar Kol) TS 91 EN 3 Kapanma Kuvvetini Vida Ýle Ayarlama Tokatlama Hareketini Valf Ýle Ayarlama 2. Kapanma Aralýðý 15-0 Mekanik Sabitleme (Hold-Open) Boyutlar (mm) Uzunluk (L) 267 Max. 14 Derinlik Yükseklik (D) (H) Kapý Kapatýcýlar EN 1154 e Uyumlu Max. 30 Evet Hayýr Opsiyonel 1) Kapýlar Özellikle Aðýr Yada Geniþ Ýse ve Rüzgara Karþý Yönde Çalýþýyorsa TS 93 Kapý Kapatýcý Kullanmak Gerekir. Kapý Kanadýna Çekme Yönünde Montaj Yaklaþýk 180 Açýlma Olanaðý Saðlar Kapý Kanadýna Ýtme Yönünde Montaj Yaklaþýk Açýlma Olanaðý Saðlar Montaj Plakasý Uygulamasý Kapatýcýnýn Direkt Montajý Mümkün Deðilse. Binili Kapýlarda Kasa Kayar Kolu Montajýna Elveriþli Deðilse 90 Montaj Plakasý Kullanýlabilir. DORMA TS 91 > Sað ve Sol El Kapýlar Ýçin Tek Model > Kapanma Kuvveti (EN 3) > Ayarlanabilir Kapanma Hýzý (1) > Ayarlanabilir Tokatlama Hareketi (2) > Sabitleme Ünitesi (Opsiyonel) (3) > Yastýklama (Opsiyonel) (4) > Kapý Stoperi TZ 5000 (5).3 Ölçüler mm dir.

6 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel Kalp Sistemli Açma ve Kapama Moment Diagramý EN 4 Ýçin Açma Momenti Kapama Momenti Kayar Kollu Kapý Kapatýcý TS 92 N Door Closer With Slide Channel Kayar Kollu Kapý Kapatýcý TS 92 N Naturel Max. 14 Max. 26 > Softline Dizayný ve Kalp Þekilli Kam Teknolojisi Ýle Özellikle Ýç Mekanlar Ýçin Tasarlanmýþtýr. > TS 92 nin Yüksek Verimde Çalýþmasý ve Kapýnýn Kolaylýkla Açýlmasý Saðlanmýþtýr. TEKNÝK ÖZELLÝKLER TS 92 Kapama Kuvveti EN 1-4 Standart Kapýlar mm Sað ve Sol Kapýlar Ýçin Tek Model Kapý Kanadýna Çekme Yönünde Montaj DORMA TS 92 B Yaklaþýk 180 Açýlma Olanaðý Saðlar Kapý Kanadýna Ýtme Yönünde Montaj DORMA TS 92 G Yaklaþýk Açýlma Olanaðý Saðlar Kol Þekli (Kayar Kol) Kapanma Kuvvetini Vida Ýle Ayarlama Tokatlama Hareketini Valf Ýle Ayarlama 2. Kapanma Aralýðý 15-0 Mekanik Sabitleme (Hold-Open) Boyutlar (mm) Uzunluk 281 Derinlik 47 Yükseklik 65 Kapý Kapatýcýlar EN 1154 e Uyumlu Evet Hayýr Opsiyonel 1) Kapýlar Özellikle Aðýr Yada Geniþ Ýse ve Rüzgara Karþý Yönde Çalýþýyorsa TS 93 Kapý Kapatýcý Kullanmak Gerekir. Kapý Kasasýna Çekme Yönünde Montaj DORMA TS 92 G Yaklaþýk 180 Açýlma Olanaðý Saðlar Kapý Kasasýna Ýtme Yönünde Montaj DORMA TS 92 B Yaklaþýk Açýlma Olanaðý Saðlar * Sað ve Sol Kapýlar Ýçin Tek Model * Ayarlanabilir Kapanma Kuvveti (EN 2-4) Yastýklama (Opsiyonel) Ayarlanabilir Tokatlama Hareketi Kapý Stoperi TZ 5000 Ayarlanbilir Kapanma Hýzý Sabitleme Ünitesi (Opsiyonel) Kayar Kol için Ekstra Montaj Plakasý Cam Kapýlar Ýçin Montaj Plakasý 281 Ölçüler mm dir.

7 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel Kayar Kollu Kapý Kapatýcý TS 93 N Door Closer With Slide Channel Kalp Sistemli Kayar Kollu Kapý Kapatýcý 2-5 TS 93 N Naturel Kayar Kollu Kapý Kapatýcý 5-7 TS 93 N Naturel > Kapý Kontrol Ürünleri Optimum Görsel Uyum, Estetik ve Zarif Tasarýmý Ýle Kolay Kullaným Açýsýndan Çok Üstün Özelliklere Sahiptir. Günlük Kullanýmda Çok Uzun Ömürlüdür. > Uygulamaya Baðlý Olarak Yangýn ve Duman Korumasý, Ses veya Isý Ýzolasyonu Ýçin Gereken Tüm Þartlarý Yerine Getirir. > TS 93 Kapý Kapatýcý Kalp Þeklindeki Kam Teknolojisi Sayesinde Kolay Açýlým ve Yüksek Verimde Çalýþma Olanaðý Saðlamasýnýn Yanýsýra Birçok Fonksiyonu Standart Olarak Ýçinde Barýndýrýr. Frenleme (Backcheck-BC); > Standart Olarak Sunulan Bu Fonksiyon Kapýnýn Çok Hýzlý Olarak Açýlmasý Durumunda Uygulanan Kuvvetin Bir Kýsmýný Absorbe Ederek Kapýnýn ve Duvarýn Hasar Görmesini Engeller. Kapanmayý Geciktirme Hareketi (Delay Closing Action-DC); > TS 93 de Standart Olarak Sunulan Bu Fonksiyon Kapýnýn Kapanma hýzýný Arasýnda Ana Kapanma Hýzýný Deðiþtirmeden Ayarlamayý Saðlar. Bu Fonksiyon Özellikle Yük ve Malzeme Taþýrken Kapýnýn Geçiþ Açýklýðýnda Hýzlý Bir Þekilde Kapanmasýný Engelleyerek Geçiþin Rahat ve Kolay Bir Þekilde Yapýlmasýný Saðlar. TEKNÝK ÖZELLÝKLER TS 93 B/G Kapý Kanadýna Çekme Yönünde Kapý Kanadýna Ýtme Yönünde Kapama Kuvveti EN 2-5 EN 5-7 Montaj DORMA TS 93 B Yaklaþýk 180 Açýlma Olanaðý Montaj DORMA TS 93 G Yaklaþýk Açýlma Standart Kapýlar ve Yangýn/ Duman Kontrol Kapýlarý mm 1600 mm Saðlar Olanaðý Saðlar Dýþ Kapýlar, (Dýþa Açýlan 1) 1250 mm 1600 mm Kapý Kasasýna Çekme Yönünde Montaj DORMA TS 93 G Yaklaþýk 180 Açýlma Olanaðý Saðlar 5 3 Kapý Kasasýna Ýtme Yönünde Montaj DORMA TS 93 B Yaklaþýk Açýlma Olanaðý Saðlar 1 2 Sað ve Sol El Kapýlar Ýçin Tek Model Kol Þekli (Kayar Kol) Kapanma Kuvvetini Vida Ýle Ayarlama Kapanma Hýzýný Valf Ýle Ayarlama Tokatlama Hareketini Valf Ýle Ayarlama Frenleme (Back-Check) Kapanma Hareketini Geciktirmeyi Valf Ýle Ayarlama(DC) Mekanik Sabitleme (Hold-Open) Boyutlar (mm) Uzunluk (L) 275 Derinlik (D) 53 Yükseklik (H) 60 Kapý Kapatýcýlarýn Sistemleri EN 1155 ve EN 1158 Standarlarýna Uygun Olarak Üretilmiþtir. Evet Hayýr Opsiyonel 1) Kapýlar Özellikle Aðýr Yada Geniþ Ýse ve Rüzgara Karþý Yönde Çalýþýyorsa Kapatýcýyý Bir Üst Büyüklükte Seçmek Yada Kapanma Gücünü En Üst Seviyeye Ayarlamak Gerekir Yaklaþýk Yaklaþýk 70 Yaklaþýk (97) 71(60) 20 6 Yaklaþýk Boyutlar TS Ýçindir. ( )= TS Ýçindir. DORMA TS 93 N > Sað ve Sol Kapýlar Ýçin Tek Model > Ayalanabilir Kapanma Kuvveti (EN 2-5, 5-7) > Ayarlanabilir Kapanma Hýzý (1) > Ayarlanabilir Tokatlama Hareketi (2) > Ayarlanabilir Frenleme (3) > Ayarlanabilir Kapanmayý Geciktirme (4) > Kapý Stoperi TZ 5000 (5) > Sabitleme Mekanizmasý (Opsiyonel) (6) > Montaj Plakasý > Opsiyonel Yastýklama.5 Ölçüler mm dir.

8 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel Kayar Kollu Gizli Kapý Kapatýcý ITS 96 N Concealed Door Closers With Slide Channel Dorma ITS 96, EMF, G-SR-EMF Modelleri EN 1154 Standartlarýna Uygun Olarak Üretilmiþtir. Yangýn Kapýlarýnda ve Duman Sýzdýrmaz Kapýlarda Kullanýlmaktadýr (32) Min. 12 Min. 50 (Min. 40) Ahþap Kapý Uygulamasý Max. 16 Min (32) 75,5 (66,5) Kalp Sistemli Alüminyum Kapý Uygulamasý Min. 12 Min Kayar Kollu Gizli Hidrolik EN 2-4 ITS 96 N Kayar Kollu Gizli Hidrolik EN 3-6 ITS 96 N > Dorma ITS 96 Sistemi Kalp Þeklindeki Kam Teknolojisi Sayesinde Kolay Açýlýr ve Yüksek Verimle Çalýþýr. > ITS 96 Kompakt Tasarýmý Ýle Dar Kanatlý Kapýlarda Rahatlýkla Kullanýlabilmektedir > ITS 96 Montaj, Ayar Kolaylýðý ve Þýk Tasarýmý Ýle Özellikle Mimarlar ve Tasarýmcýlar Ýçin En Uygun Kapý Kapatýcýdýr. TEKNÝK ÖZELLÝKLER Kapama Kuvveti Standart Kapýlar, Yangýn ve Duman Dedektörü Kapý Kanadý Kalýnlýðý 1100 mm 1400 mm 40 mm 50 mm ITS 96 EN 2-4 EN 3-6 Maksimum Kapý Kanat Aðýrlýðý (Kg) Sað ve Sol Kapýlar Ýçin Tek Model Kol Þekli (Kayar Kol) Kapanma Kuvvetini Vida Ýle Ayarlama Kapanma Hýzýný Valf Ýle Ayarlama Tokatlama Hareketini Valf Ýle Ayarlama Yastýklama (Mekanik) Mekanik Sabitleme (Yangýn ve Duman Kontrol Kapýlarý Hariç) Max. Kapý Açma Açýsý (Kapý Tasarýmýna Baðlý Olarak) 120 Kapý Kapatýcýlar EN 1154 e Uyumlu Sabitleme Üniteleri (Hold Open) EN 1155 e Uyumlu Sýralama Mekanizmalarý EN 1158 e Uyumlu Evet Hayýr Opsiyonel Sac Kapý Uygulamasý Belirtilen Ölçüler ITS ( )= ITS Min. 30 Kasaya Montaj Uygulamasý Nm Açma ve Kapama Moment Diagramý EN 5 Ýçin Açma Momenti Kapama Momenti Ayarlanabilir Tokatlma Hýzý Mekanik Yastýklama Sabitleme (RF) Ayarlanabilir Kapanma Hýzý Kapý Stoperi TZ ,5 (32) 74,5 (65,5) 3 51 (42) (512) (242) 35 * Sað ve Sol Kapý Ýçin Tek Model * Ayarlanabilir Kuvvet Ölçüler mm dir.

9 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel 30 Power Supply 24V DC Çift Kanatlý, Standart ve Duman/Yangýn Kontrol Kapýlar Ýçin Çift Kanat Sistem Gizli Kapý Kapatýcý ITS 96 GSR - ITS 96 GSR-EMF Concealed Door Closers With Slide Channel Çift Kanat Sistem Gizli Kapý Kapatýcý ITS 96 GSR Çift Kanat Sistem Gizli Kapý Kapatýcý ITS 96 GSR-EMF Dorma ITS 96 GSR Sýralama Mekanizmasý; > ITS 96 GSR Çift Kanatlý Kapý Uygulamalarýnda, Kapý Kanatlarýný Uygun Sýrayla Kapamayý ve Kontrol Etmeyi Mümkün Kýlar > Sýralama Mekanizmasý Kayar Kolun Ýçine Yerleþtirilmiþ Olup Kapý Hidroliðinden Baðýmsýz Olarak Çalýþýr. Dorma ITS 96 GSR-EMF Sýralama Mekanizmasý ve Elektromekanik Sabitleme; > Sýralama Mekanizmasý, Çift Kanatlý Kapý Uygulamalarýnda Kanatlarýn Doðru Sýra Ýle Kapanmasýný Saðlar. > Elektromekanik Sabitleme Ýse Güç Kesintisi veya Alarm Durumunda Kapýnýn Sabitlenmiþ Olan Konumundan Kurtularak Kapanmasýný Saðlar. > Bu Model Özellikle Yangýn Kapýlarý Ýçin Tasarlanmýþtýr. Sistem EN 1155 ve En 1158 Standartlarýna Uygundur. DORMA ITS 96 GSR Yastýklama Yastýklama Kapý Stoperi TZ 5000 Kapý Stoperi TZ 5000 Yaklaþýk 120 Yaklaþýk 80 Yaklaþýk 80 Yaklaþýk 120 * EN 1158 Standardýna Uygun Olarak Üretilmiþtir. DORMA ITS 96 GSR-EMF Elektromekanik Sabitleme Kapý Stoperi TZ 5000 Elektromekanik Sabitleme Kapý Stoperi TZ 5000 Yaklaþýk 120 Yaklaþýk 80 Yaklaþýk 80 Yaklaþýk 120 * Alarm Durumunda Sabitleme Pozisyonundan Çýkarak Kapýnýn Doðru Sýralama Ýle Kapanmasýný Saðlar..7 Ölçüler mm dir.

10 Kapý Kapatýcý - Zemine Gömme Door Closers - Built In Çarpma Kapýlar Ýçin Zemine Gömme Kapatýcý BTS 60 Built - In Floor Spring Zemine Gömme Pompa BTS 60 > Temperli Cam veya Alüminyum Çarpma Kapýlar Ýçin Tasarlanmýþ Olan BTS 60; 40 mm lik Derinliði Ýle Montaj Kolaylýðý Saðlamaktadýr. 80 Kg Taþýma Kapasitesi, Çok Çeþitli Aksesuar Seçeneði Ýle Tüm Kapý ve Zemin Detaylarýnda Uygulanabilir. 290 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Kapama Kuvveti BTS 60 EN Standart Kapýlar ve Dýþ Kapýlar 1 Ayarlanabilir Hýz Ayarý Mekanik Sabitleme 90 Evet 80 Kg Hayýr Opsiyonel 1) Yüksek, Aðýr ve Rüzgar Yüküne Maruz Kalan Kapýlar Ýçin DORMA BTS 60 Önerilir Üniversal Kapak Seçeneði, Sað ve Sol Çýkarýlabilir Kapaklarý Ýle Binili Kapýlarda Rahatlýkla Kullanýlabilir. 97 Ölçüler mm dir. DORMA BTS 60 * Maksimum Kapý Aðýrlýðý 80 Kg * Kapanma Kuvveti (EN 3) Ayarlanabilir Kapanma Hýzý Ayarlanabilir Kapanma Hýzý 0-15 Mekanik Sabitleme 90 (Maksimum Kanat Açma Açýsý 0 ) Kapý Stoperi TZ Ýle 50 mm Arasýnda Deðiþen Uzatma Milleri Sayesinde Her Türlü Zemine Döþemesinde Kolaylýkla Uygulanabilir. (1) (2) (3) (4) 274

11 Kapý Kapatýcý - Zemine Gömme Door Closers - Built In Zemine Gömme Kapý Kapatýcý BTS 75 V-R Built - In Floor Spring Zemine Gömme Pompa BTS 75 V-R > Çok Kullanýþlý Olan Bu Model Çift ve Tek Kapýlý Tüm Standart Kapý (180 Kg Kapý Aðýrlýðýna Kadar) Uygulamalarýnda Kullanýlabilir. > Kapatma Kuvveti Ayar Vidalarý Sayesinde Kolaylýkla Ayarlanabilir. > 180 Kg Taþýma Kapasitesi, Kolay Kullanýmý ve Geniþ Aksesuar Seçenekleri Ýle BTS 75 V-R Modeli Çok Geniþ Bir Kullaným Yelpazesine Sahiptir. TEKNÝK ÖZELLÝKLER BTS 75 V-R 5 Ýle 50 mm Arasýnda Deðiþen Uzatma Milleri Sayesinde Her Türlü Zemine Döþemesinde Üniversal Kapak Seçeneði, Sað ve Sol Çýkarýlabilir Kapaklarý Ýle Binili Kapýlarda Rahatlýkla Kapama Kuvveti Standart Kapýlar Kg Sað ve Sol Kapýlar Ýçin Tek Model EN 2-5 Kolaylýkla Uygulanabilir. Kullanýlabilir. Paslanmaz Çelik Kapanma Kuvvetini Vida Ýle Ayarlama ve Pirinç Saten Yüzey Seçenekleri Mevcuttur. Ayarlanabilir Hýz Ayarý Mekanik Frenleme Mekanik Sabitleme EN 1154 e Uygunluk Evet Hayýr Opsiyonel 1) Yüksek, Aðýr ve Rüzgar Yüküne Maruz Kalan Kapýlar Ýçin DORMA BTS 80 Önerilir DORMA BTS 75 V-R > Maksimum Kapý Aðýrlýðý 180 Kg > Sað ve Sol Kapýlar Ýçin Tek Model > Ayarlanabilir Kapanma Kuvveti (EN 1-4) > Ayarlanabilir Kapanma Hýzý (1) > Ayarlanabilir Kapanma Hýzý 15-0 (2) > Mekanik Frenleme (3) > Mekanik Sabitleme 90 (4) > Mekanik Sabitleme 105 (Opsiyonel) (5).9 Ölçüler mm dir.

12 Kapý Kapatýcý - Zemine Gömme Door Closers - Built In Zemine Gömme Kapý Kapatýcý BTS 80 Built - In Floor Spring Dorma BTS 80 F ve BSR Modelleri Ýlgili EN 1154 ve EN 1158 Standartlarýna Uygun Olarak Üretilmiþtir. Yangýn Kapýlarýnda ve Duman Sýzdýrmaz Kapýlarda Kullanýlmaktadýr BTS 80 BSR BTS 80 F/EMB/FLB mm Arasý BTS 80 F/EMB Zemine Gömme Pompa EN BTS 80 BTS 80 > EN 1154 Standartlarýna Göre Üretilmiþtir. > 300 Kg a Kadar Taþýma Kapasitesi > Ýçerisindeki Mekanizma Sayesinde Özellikle Cam Kapý Kullanýmlarýnda Sýfýr Pozisyonunu Her Zaman Saðlar. Ayrýca Bu Model Çok Çeþitli Aksesuar Seçenekleri Ýle Ahþap, Metal, Alüminyum ve Zeminde Uygulanabilme Kolaylýðý Saðlar. > BTS 80 Modeli Çift Kanatlý ve Tek Kanatlý Tüm Kapý Modelleri Ýçin (Çarpma veya Binili) Ýstenilen Tüm Özellikleri Saðlayabilir. BTS 80 F > EN 1154 Normuna Göre Yangýn Kapýlarýnda Kullanýlabilir. BTS 80 EMB > Elektrohidrolik Sabitleme Fonksiyonu Ýle Bu Model Kapý Kapatýcý Kapýnýn 75 Ýle 180 Arasýnda Sabitlenebilmesine Olanak Saðlar. BTS 80 FLB > Serbest Salýným Ýþlevli Yangýn Kapýlar ve Duman Sýzdýrmaz Kapýlarda Serbest Salýným Ýþlevi Ýle Çalýþýr ve Alarm Durumunda Normal Kapý Kapatýcýsý Fonksiyonuna Geçer. BTS 80 Maksimum Kapý Aðýrlýðý 300 Kg Kuvvet Seçenekleri EN 3, 4, 6 Sað ve Sol Kapýlar Ýçin Tek Model (1) Ayarlanabilir Kapanma Hýzý (2) Mekanik Frenleme 80 den Sonra (3) Ayarlanabilir Geciktirme veya Sabitleme Ayarý BTS 80 F Maksimum Kapý Aðýrlýðý 300 Kg Kuvvet Seçenekleri EN 4, 5, 6 (1) Ayarlanabilir Kapanma Hýzý (2) Mekanik Frenleme 80 den Sonra (4) Ayarlanabilir Tokatlama Hareketi TEKNÝK ÖZELLÝKLER Kapama Kuvveti Standart Kapýlar 950 mm Dýþ Mekan Kapýlarý 1100 mm 1400 mm Sað ve Sol El Ýçin Tek Model Kapanma Hýzýný Valf Ýle Ayarlama Tokatlama Hareketini Valf Ýle Ayarlama Frenleme (Back-Check) Hidrolik Sabitleme EN 1154 Standardýna Uygun Evet Hayýr BTS 80 EN 3 EN 4 EN 6 BTS 80 EMB Maksimum Kapý Aðýrlýðý 300 Kg Kuvvet Seçenekleri EN 4, 5, 6 (1) Ayarlanabilir Kapanma Hýzý (2) Mekanik Frenleme 80 den Sonra (4) Ayarlanabilir Tokatlama Hareketi (5) Elektrohidrolik Sabitleme BTS 80 FLB BTS 80 F Gibidir, (6) Alarm Durumunda Kapanma Fonksiyonu (7) Normal Zamanda Serbest Salýnma Ýþlevi 5 Ýle 50 mm Arasýnda Deðiþen Uzatma Milleri Sayesinde Her Türlü Zemine Döþemesinde Kolaylýkla Uygulanabilir. Üniversal Kapak Seçeneði, Sað ve Sol Çýkarýlabilir Kapakçýklarý Ýle Binili Kapýlarda Rahatlýkla Kullanýlabilir. Paslanmaz Çelik ve Pirinç Saten Yüzey Seçenekleri Mevcuttur. Ölçüler mm dir.

13 Kapý Kapatýcý - Zemine Gömme Door Closers - Built In Zemine Gömme Kapatýcý BTS 84 Built - In Floor Spring lar Zemine Gömme Pompa EN BTS 84 apý ak m p Çar Ýçin > Temperli Cam veya Alüminyum Çarpma Kapýlar Ýçin Tasarlanmýþ Olan BTS 84; 40 mm lik Derinliði Ýle Montaj Kolaylýðý Saðlamaktadýr. 100 Kg Taþýma Kapasitesi, Çok Çeþitli Aksesuar Seçeneði Ýle Tüm Kapý ve Zemin Detaylarýnda Uygulanabilir. > EN 1154 Standardýna Uygun Olarak Üretilmiþ Olan Bu Model Bünyesindeki Mekanizma Sayesinde Özellikle Cam Kapý Kullanýmlarýnda Sýfýr Pozisyonunu Her Zaman Saðlar. 324 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Kapama Kuvveti 0 Standart Kapýlar ve Dýþ Kapýlar 1 Ayarlanabilir Hýz Ayarý Mekanik Sabitleme 90 BTS 84 EN mm EN 1154 e Uygunluk Evet Üniversal Kapak Seçeneði, Sað ve Sol Çýkarýlabilir Kapaklarý Ýle Binili Kapýlarda Rahatlýkla Kullanýlabilir. Paslanmaz Çelik ve Pirinç Saten Yüzey Seçenekleri Mevcuttur Ýle 50 mm Arasýnda Deðiþen Uzatma Milleri Sayesinde Her Türlü Zemine Döþemesinde Kolaylýkla Uygulanabilir Hayýr Opsiyonel 1) Yüksek, Aðýr ve Rüzgar Yüküne Maruz Kalan Kapýlar Ýçin DORMA BTS 80 Önerilir DORMA BTS 84 * Maksimum Kapý Aðýrlýðý 100 Kg * Kapanma Kuvveti Seçenekleri (EN 2,3,4) Ayarlanabilir Kapanma Hýzý Ayarlanabilir Kapanma Hýzý 0-20 Mekanik Sabitleme 90 (Maksimum Kanat Açýlma Açýsý 0 ) Kapý Stoperi TZ 5000 (1) (2) (3) (4) Ölçüler mm dir.

14 Kapý Kapatýcý - Porteo Cam Door Closers - Porteo Glass Kapý Kapatýcý Porteo Door Closers Kayar Kollu Cam Kapý Kapatýcý Porteo Min > Max. Kanat Eni 1100 mm Max. Kapý Aðýrlýðý 100 Kg Boyut (Yükseklik x En x Derinlik) : 60 x 530 x 80 mm > Porteo Kapýlarýn Efor Harcamadan Açýlýp Güvenli Bir Þekilde Tekrar Kapanmasýnýn Yeni ve Rahat Yoludur. Kapýlarýn Otomatik, Sessiz, Emniyetli Çalýþmasýný Saðlar. > Küçük ve Zarif Dizaynýnýn Yanýsýra Yüksek Teknolojisiyle de Çalýþtýrýlmasý Oldukça Kolaydýr. Rahat ve Güvenli Kurulumuyla Çalýþmaya Hazýrdýr. > Porteo Contur Design Kapýlara Estetik Katar Reddot Design, 2007 Janus Awards Ödüllerini Kazanmýþtýr. Delikli Yan Kapaklar Ýle Kombine Edilmiþ Kübik Þekil Bu Özel Stilin Karekteristiðidir. Kýsaca Daha Fazla Kolaylýk, Daha Fazla Çekicilik. Max.16 Max Max.3 Max Ölçüler mm dir.

15 Kapý Kapatýcý - Manyetik Door Closers - Magnetic Manyetik Tutucu EM 1800 AH Magnetic Door Closers Binili Montaj 0731 Binili Kapý Tutucu EM 1800 AH Entegre Manyetik Kontak Besleme Gerilimi : 12 V DC de Gerekli Akým : 24 V DC de Gerekli Akým : Manyetik Tutucu Ölçüleri : Karþýlýk Ölçüleri : Tutma Gücü : 12/24 VDC 500 ma 250 ma 166 x 39 x 21 mm 3 x 31 x 8 mm 180 Kg. Manyetik Tutucu EM 1800 AM Magnetic Door Closers Gömme Montaj Gizli Kapý Tutucu EM 1800 AM Entegre Manyetik Kontak Besleme Gerilimi : 12 V DC de Gerekli Akým : 24 V DC de Gerekli Akým : Manyetik Tutucu Ölçüleri : Karþýlýk Ölçüleri : Tutma Gücü : 12/24 VDC 500 ma 250 ma 143 x 34 x 21 mm 3 x 31 x 8 mm 180 Kg. Çelik Kapý Ýtme Yayý Steel Door Stay Çelik Kapý Ýtme Yayý > Çelik Malzeme > Galvaniz Kaplama > Hidrolik Kapý Yayýnýn Aðýr Geldiði Kapýlarda Kullanýlmaktadýr > Gücü Ayarlanabilmektedir, Gücün Ayarlanmasý Ýçin Ýçinden Demir Parça Çýkmaktadýr > Kapýyý Açtýktan Sonra Otomatik Yayla Kendini Kapatmaktadýr. > 265 x 100 mm Ölçü. Ölçüler mm dir.

16 Kapý Kapatýcý - Dirsek Kollu Door Closer With Projecting Arm Dirsekli Kapý Hidroliði 680 Seri Hydraulic Door Closer With Projecting Arm Dorint 680 Seri Dirsekli Kapý Hidroliði 40 Kg Dorint 680 Seri Dirsekli Kapý Hidroliði 60 Kg Dorint 680 Seri Dirsekli Kapý Hidroliði 80 Kg A Güç > Yay Gücü EN 2/4 > Kapý Eni Max <850 mm <40 Kg > Kapý Eni Max <950 mm <60 Kg > Kapý Eni Max <1100 mm <80 Kg > Açýlma Açýsý 180 > Kapý Aðýrlýðýna Göre Güç Ayarlama Özelliði > Ayarlanabilir Kayma Hýzý > Sabitleme Kolu > 10 Yýl Garanti > Dirsek Kolu Son Kapanma Gücünü % 15 Artýrmak Ýçin Dizayn Edilmiþtir. > Daha Uzun Kapanma Süresi, Tekerlekli Sandalye Yada Yaþlý Kiþilerin Geçiþini Kolaylaþtýrmak Ýçin Tasarlanmýþtýr > Gümüþ, Altýn, Koyu Kahve ve Diðer Kaplamalar Ýstek Üzerine Sipariþ Edilmelidir. Kapý Montajý : Örnek Çizim Sol Kapýyý Gösterir Sað Kapý Montajlarý Ýçin Ayna Ýmajý Kullanýlýr Ölçüler mm dir.

17 Kapý Kapatýcý - Dirsek Kollu Door Closer With Projecting Arm Dirsekli Kapý Hidroliði 9 Seri Hydraulic Door Closer With Projecting Arm Dorint 9 Seri Dirsekli Kapý Hidroliði 40 Kg Dorint 9 Seri Dirsekli Kapý Hidroliði 60 Kg Dorint 9 Seri Dirsekli Kapý Hidroliði 80 Kg > Yay Gücü EN 2/4 > Kapý Eni Max <850 mm <40 Kg > Kapý Eni Max <950 mm <60 Kg > Kapý Eni Max <1100 mm <80 Kg > Açýlma Açýsý 180 > Kapý Aðýrlýðýna Göre Güç Ayarlama Özelliði > Ayarlanabilir Kayma Hýzý > 10 Yýl Garanti > Dirsek Kolu Son Kapanma Gücünü % 15 Artýrmak Ýçin Dizayn Edilmiþtir. > Daha Uzun Kapanma Süresi, Tekerlekli Sandalye Yada Yaþlý Kiþilerin Geçiþini Kolaylaþtýrmak Ýçin Tasarlanmýþtýr > Gümüþ, Altýn, Koyu Kahve ve Diðer Kaplamalar Ýstek Üzerine Sipariþ Edilmelidir. Kapý Montajý : Örnek Çizim Sol Kapýyý Gösterir Sað Kapý Montajlarý Ýçin Simetriðini Kullanýnýz Dirsek Kollu A Güç Kapý Kanat Montajý, Yana Çekme Örnek LH [ISO 6] Kapý; RH [ISO 5] Kapý Ayna Ýmajý Uygulamasý) Kayar Kollu Bu Þekildeki Montajda 180 Açýlma Saðlanýr Diðer Durumlarda Kapý-Duvar Aralýðýna Göre Açýlma Açýsý Deðiþiklik Gösterir..15 Ölçüler mm dir.

18 Kapý Kapatýcý - Dirsek Kollu Door Closer With Projecting Arm Dirsekli Kapý Hidroliði 915 Seri Hydraulic Door Closer With Projecting Arm Kapý Montajý : Örnek Çizim Sol Kapýyý Gösterir Sað Kapý Montajlarý Ýçin Simetriðini Kullanýnýz Dorint 915 Seri Dirsekli Kapý Hidroliði 40 Kg Dorint 915 Seri Dirsekli Kapý Hidroliði 60 Kg Dorint 915 Seri Dirsekli Kapý Hidroliði 80 Kg > Yay Gücü EN 2/5 > Kapý Eni Max <850 mm <40 Kg > Kapý Eni Max <950 mm <60 Kg > Kapý Eni Max <1100 mm <80 Kg > Kapý Eni Max <1250 mm <100 Kg > Açýlma Açýsý 180 > Kapý Aðýrlýðýna Göre Güç Ayarlama Özelliði > Açma - Kapama Testi Yapýlmýþtýr > Yangýn Dayanýmlý > Gümüþ, Altýn, Koyu Kahve ve Diðer Kaplamalar Ýstek Üzerine Sipariþ Edilmelidir. Dirsek Kollu Güç Max. Kapý Geniþliði Kapý Kanat Montajý, Yana Çekme Örnek LH [ISO 6] Kapý; RH [ISO 5] Kapý Ayna Ýmajý Uygulamasý) Kayar Kollu Bu Þekildeki Montajda 180 Açýlma Saðlanýr Diðer Durumlarda Kapý-Duvar Aralýðýna Göre Açýlma Açýsý Deðiþiklik Gösterir. Ölçüler mm dir.

19 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel Kayar Kollu Kapý Hidroliði 385 Seri Hydraulic Door Closer With Slide Channel Dorint 385 Seri Kayar Kollu Kapý Hidroliði 60 Kg Dorint 385 Seri Kayar Kollu Kapý Hidroliði 80 Kg Dorint 385 Seri Kayar Kollu Kapý Hidroliði 100 Kg > Yay Gücü EN 3/5 > Kapý Eni Max <950 mm <60 Kg > Kapý Eni Max <1100 mm <80 Kg > Kapý Eni Max <1250 mm <100 Kg > Açýlma Açýsý 120 > Kapý Aðýrlýðýna Göre Güç Ayarlama Özelliði > Ayarlanabilir Kayma Hýzý > Sabitleme Kolu > 5 Yýl Garanti > Açýk Tutma Özellikli Ray > Kapý Zorla Ýtilip Açýldýðýnda Sistem Yavaþlatýcý Görevi Görür Ancak Kapý Durdurucu Yerine Kullanýlmaz > Gümüþ, Altýn, Koyu Kahve ve Diðer Kaplamalar Ýstek Üzerine Sipariþ Edilmelidir. Kapý Montajý : Örnek Çizim Sol Kapýyý Gösterir Sað Kapý Montajlarý Ýçin Simetriðini Kullanýnýz 7, ,5 21,5 7, M5x15L 4-3/16 x1 L Kasa Menteþe Kapý 29 Kasa , M5x15L 4-3/16 x1 L Kapý 37,5 Ø18 76,5 23,5 75 Menteþe Kapý Montajýna Baðlý Olarak Bu Metodla Monte Edilen Kapýlarda Açýlma Açýsý Yaklaþýk Olarak 160 ye Kadardýr..17 Ölçüler mm dir.

20 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel Kayar Kollu Kapý Hidroliði 382 Seri Hydraulic Door Closer With Slide Channel Dorint 382 Seri Kayar Kollu Kapý Hidroliði 40 Kg > Yay Gücü EN 2/4 > Kapý Eni Max <850 mm <40 Kg > Açýk Tutma Fonksyonlu Kayar Kol > Açma Kapamada Yüksek Verim > Çift Hareket Açýsý > Açýlýþ Açýsý 120 > Yaylý Güç Ayarý Ayarlanabilir > Kapanma Hýzý Ayarlanabilir > Kapý Zorla Ýtilip Açýldýðýnda Sistem Yavaþlatýcý Görevi Görür Ancak Kapý Durdurucu Yerine Kullanýlmaz > Gümüþ, Koyu Kahve, Altýn ve Diðer Kaplamalar Ýstek Üzerine Kapý Montajý : Örnek Çizim Sol Kapýyý Gösterir Sað Kapý Montajlarý Ýçin Simetriðini Kullanýnýz 7, ,5 21,5 7, M5x15L 4-3/16 x1 L Kasa Hinge Door Door Frame 29 74, M5x15L 4-3/16 x1 L Kapý 37,5 Ø18 76,5 23,5 75 Menteþe Kapý Montajýna Baðlý Olarak Bu Metodla Monte Edilen Kapýlarda Açýlma Açýsý Yaklaþýk Olarak 160 ye Kadardýr. Ölçüler mm dir.

21 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel Gizli Gömme Kapý Kapatýcý TC320 Seri Concealed Built - In Door Closer Çift Hareketli Dorint TC320 Seri Gizli Gömme Kapý Kapatýcý 40 Kg Dorint TC320 Seri Gizli Gömme Kapý Kapatýcý 60 Kg Dorint TC320 Seri Gizli Gömme Kapý Kapatýcý 80 Kg > Yay Gücü EN 2/4 > Kapý Eni Max <850 mm <40 Kg > Kapý Eni Max <950 mm <60 Kg > Kapý Eni Max <1100 mm <80 Kg > Açýk Tutma Fonksyonlu Kayar Kol > Açma Kapamada Yüksek Verim > Çift Hareket Açýsý > Açýlýþ Açýsý 120 > Yaylý Güç Ayarý Ayarlanabilir > Kapanma Hýzý Subap/Walften Ayarlanabilir > Kapý Zorla Ýtilip Açýldýðýnda Sistem Yavaþlatýcý Görevi Görür Ancak Kapý Durdurucu Yerine Kullanýlmaz > Gümüþ, Koyu Kahve, Altýn ve Diðer Kaplamalar Ýstek Üzerine.19 Ölçüler mm dir.

22 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel Gizli Gömme Kapý Kapatýcý Concealed Built - In Door Closer 2. Hýz Ayarý Ayar Alaný 1. Hýz Ayarý 2. Hýz Ayarý 1. Hýz Ayarý Dorex Gizli Gömme Kapý Kapatýcý 6 mm - 65 Kg Dorex Gizli Gömme Kapý Kapatýcý 6 mm - 85 Kg Dorex Gizli Gömme Kapý Kapatýcý 4 mm - 65 Kg > Estetik Görünüm (Gizli Montaj) > Yað Kaçaklarýný Önlemek Amacýyla Özel Dizayn Edilmiþ Yüksek Korumalý Yað Tamponu > Yüksek Kaliteli Soðuk Dirençli Hidrolik Yað, Pompanýn Soðuk ve Sýcakta Problemsiz Çalýþmasýný Garanti Eder. > 90 ile 160 Arasýnda Ýki Deðiþik Hýz Seçeneði Ýle Serbestçe Yönlendirilebilir. > Max. 60/85 Kg. Aðýrlýðýnda, 1200 mm Geniþliðinde ve 180 Dönüþ Açýsý Olan Tek Taraflý Kapýlarda Kullanýlabilir. > Kapý Gövdesinin Sað/Sol Tarafýna Kolayca Monte Edilebilir. > ISO9001:2000 Uluslararasý Kalite Belgeli ve 2 Yýl Garantilidir. 30 > Renk Alternatifleri : Naturel Eloksal, Kahverengi Eloksal Özel Sipariþ RAL Renkleri 71, ,5 Hýzlý Yavaþ , ,5 231 Ölçüler mm dir.

23 Kapý Kapatýcýlar - Dirsek Kollu Door Closer With Projecting Arm LDD-S Lapcon Kapý Kapatýcý Sistemi Lapcon Door Closing System 2-3 mm Sugatsune LDD-S Metal Kapý Kapatýcý Sol Sugatsune LDD-S Metal Kapý Kapatýcý Sað > Yumuþak Bir Kapanýþ Ýçin Piston Ýle Çalýþýr > Temiz ve Þýk Görünüme Sahiptir > Sýradan Kapý Kapatýcýlara Göre Daha Rahat Kullaným Saðlar > Kg. Kapýlar Ýçin Maximum 900 mm Geniþlikte Kullanýlýr > Ýç Kapýlar Ýçin Dizayn Edilmiþtir. Not : Sipariþ Esnasýnda Ürün Yönü Belirtilmelidir. 1-2 mm Ayar Vidasý Sol El Ýle Açýlma Yönü Sað El Ýle Açýlma Yönü Kapý Stoper Üst ,3 50 C Stoper Kapý A C C 25 mm Ayar Vidasý Stop Menteþe Montaj Gövdesi B 60 Gövde 9 17,5 35 Menteþe Montaj Gövdesi D Kapanýþ Kapý Merkez Montaj Þablonu.21 Ölçüler mm dir.

24 Kapý Kapatýcý - Gizli Door Closer Hidden LDD-V Lapcon Kapý Kapatýcý Sistemi Lapcon Door Closing System LDD-V-R Uygulama Dikey Ayar ±2 38 Çarpma Yatay Ayar ±3 mm Karþýlýk Sugatsune LDD-V Metal Kapý Kapatýcý Sol Sugatsune LDD-V Metal Kapý Kapatýcý Sað > Yumuþak Bir Kapanýþ Ýçin Piston Ýle Çalýþýr > Temiz ve Þýk Bir Görünüm Ýçin Kapýya Gizli Monte Edilir > Sýradan Kapý Kapatýcýlara Göre Daha Rahat Kullaným Saðlar > Montaj Plakasý Ýçin 3 Çeþit Ayar Mevcuttur > Ýç Kapýlar Ýçin Dizayn Edilmiþtir. Montaj Þekli 8-R6 R Çarpma x 9.8 Yatay Ayar Derinlik Ayar ±2 mm Yükseklik Ayar Vidasý R6 H 2-Ø4.3 Ø (7-9/32 ) 169 Piston Ayar Kadraný SUGATSUNE R Arm 26 /1-1/64 ) Çerçeve Ebatlarý 38 Kanat-Kasa Gövde Kapý Ebatlarý LDD-V-R 86 (3-25/64 ) 186 (7-21/64 ) Menteþe Bölümü Montaj Yeri Üst 27 (1-1/16 ) Min.33 4-R6 93 (7-21/32 ) 70 (2-3/4 ) 9 8 Min. 9 (1-1/16 ) (3-1/32 ) 8-R6 Min. 20 Min. 12 Merkez Stoper Merkezi 27 (1-1/16 ) Gövde Açýklama Cinsi Kaplama/Renk Gövde Çelik Basýnçlý Zamak Döküm/Krom/Gri Karþýlýk Çelik, ABS Nikel /Gri Model No LDD-V-R LDD-V-L Kapý Aðýrlýðý Kapý Geniþliði (mm) Kapý Kalýnlýðý (mm) Kg (33~88Ibs) Max. 900 (35-7/16 ) Min. 33 (1-19/64 ) Kg (33~88Ibs) Max. 900 (35-7/16 ) Min. 33 (1-19/64 ) Ölçüler mm dir.

25 Kapý Altý Giyotinler Door Bottom Seals Sealz Yangýn Dayanýmlý Kapý Giyotini Fire Resistant Door Bottom Seal Yangýn Dayanýmlý Ses ve Duman Geçirmez M 200 C C Sealz Yangýn Dayanýmlý Kapý Giyotini 10 mm Sealz Yangýn Dayanýmlý Kapý Giyotini 1030 mm Sealz Yangýn Dayanýmlý Kapý Giyotini 930 mm Sealz Yangýn Dayanýmlý Kapý Giyotini 830 mm Sealz Yangýn Dayanýmlý Kapý Giyotini 730 mm > Alüminyum Gövde > Hava ve Gürültüye Karþý Mükemmel Koruma > Max. 12 mm Ýç Alan > Yangýna Karþý Dayanýmlý > 5 Farklý Ölçü Seçeneði; 10 mm, 1030 mm, 930 mm, 830 mm, 730 mm > Tek Yönden Kýsaltma Ölçüsü <100 mm dir. > IFT Tarafýndan (Roserheim Certification) Açma-Kapama Testi Yapýlmýþtýr. Kapý Altý Giyotini Door Bottom Seal SOHO Soho Kapý Altý Giyotini 930 mm Soho Kapý Altý Giyotini 1030 mm R11,25 > Alüminyum Gövde > Hava ve Gürültüye Karþý Mükemmel Koruma > Max. 12 mm Ýç Alan > 5 Farklý Ölçü Seçeneði; 10 mm, 1030 mm, 930 mm, 830 mm, 730 mm > Tek Yönden Kýsaltma Ölçüsü <100 mm dir. 40,7 35, ,5 5,5 25, ,5 Görünüm A Görünüm B ~ Ölçüler mm dir.

26 Kapý Altý Giyotinler Door Bottom Seals Stribo Kapý Altý Giyotini Ankastre Door Bottom Seal YENÝ Yangýn Dayanýmlý Ses ve Duman Geçirmez Stribo Gizli Kapý Altý Giyotini 830 mm Stribo Gizli Kapý Altý Giyotini 960 mm Stribo Gizli Kapý Altý Giyotini 1025 mm Stribo Gizli Kapý Altý Giyotini 1125 mm > Estetik ve Þýk Görünüm, > Alüminyum Gövde, Pirinç Stoplu Kauçuk Giyotin > Hava ve Gürültüye Karþý Mükemmel Koruma > Max. 12 mm Ýç Alan > IFT Tarafýndan (Roserheim Certification) Açma Kapama Testi Yapýlmýþtýr. > 4 Farklý Ölçü Seçeneði 725 mm, 825 mm, 925 mm, 1025 mm M 200 C C YENÝ Stribo Cam Kapý Giyotini Glass Door Bottom Seal Yangýn Dayanýmlý Ses ve Duman Geçirmez Stribo Cam Kapý Altý Giyotini > Estetik ve Þýk Görünüm, > Yüksek Kaliteli Yapýþtýrýcýyla Saðlam ve Kolay Montaj, > Cam Kapýlar Ýçin Havale ve Ses Akýmlarýna Karþý Yeni Sistem, > Akustik Korumasý 37db dir. Giordano (Instutue Of Belleria) Tarafýndan Sertifikalýdýr. > IFT Tarafýndan (Roserheim Certification) Açma Kapama Testi Yapýlmýþtýr. > 4 Farklý Ölçü Seçeneði 725 mm, 825 mm, 925 mm, 1025 mm 40 16,5 M 200 C C Ölçüler mm dir.

27 8 Kapý Altý Fýrçalarý Door Bottom Brush Kapý Altý Fýrça Yandan Montajlý Door Bottom Brus Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Kapý Altý Fýrça Yandan Montajlý Alüminyum + Plastik Fýrça Alýndan Montajlý Bina ve Oda Kapýlarý 1000 mm Gövde Eloksal, Fýrça Siyah PVC Kapý Altý Fýrça Yandan Montajlý Door Bottom Brus Kapý Altý At Kýlý Fýrça Yandan Montajlý Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Alüminyum + At Kýlý Fýrça Alýndan Montajlý Bina ve Oda Kapýlarý 1000 mm Gövde Eloksal, Fýrça At Kýlý 19 Kapý Altý Fýrça Alttan Montajlý Door Bottom Brus Kapý Altý Fýrça Alttan Montajlý Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Alüminyum + Plastik Fýrça Alttan Montajlý Bina ve Oda Kapýlarý 1000 mm Gövde Eloksal, Fýrça Plastik Siyah PVC Kendinden Yapýþkanlý Kapý Altý Fýrça Yandan Montajlý Door Bottom Brus Kapý Altý Fýrçasý Yandan Montajlý PVC Beyaz Kapý Altý Fýrçasý Yandan Montajlý PVC Kahve Kapý Altý Fýrçasý Yandan Montajlý PVC Siyah Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : PVC Paslanmaz ve Ahþap Bina Kapýlarýnda Ses ve Toz Geçiþini Engellemek Ýçin Kullanýlýr 1000 mm Beyaz, Kahve, Siyah ve Diðer Renk Alternatifleri.25 Ölçüler mm dir.

28 Kapý Fitilleri - Yangýn/Duman Door Wicks - Fire/Smoke Yangýn Fitili SZSF Fire Resistant Door Seal Dakika Yangýn Dayanýmlý a c b Yangýn Fitili Renk Ölçü Sealz 30 dk. Yangýn Dayanýmlý Fitil Sealz 60 dk. Yangýn Dayanýmlý Fitil Sealz 30 dk. Yangýn Dayanýmlý Fitil Sealz 60 dk. Yangýn Dayanýmlý Fitil Kahve Kahve Beyaz Beyaz 10x4x x4x x4x x4x2100 Uygulama Alaný : Uzunluk : Kendinden Yapýþkanlý Özel Grafit Malzeme Yangýn Dayanýmlý Kapýlarda Kullanýlýr Yüksek Isýlarda Þiþme Özelliði Vardýr 2100 mm M 200 C C Duman Fitili SZSS Smoke And Fire Door Seal Dakika Yangýn Dayanýmlý a Renk Ölçü c b Duman Fitili Sealz 30 dk. Yangýn Dayanýmlý Fitil Sealz 60 dk. Yangýn Dayanýmlý Fitil Sealz 30 dk. Yangýn Dayanýmlý Fitil Sealz 60 dk. Yangýn Dayanýmlý Fitil Kahve Kahve Beyaz Beyaz 10x4x x4x x4x x4x2100 Uygulama Alaný : Uzunluk : Kendinden Yapýþkanlý Özel Grafit Malzeme Yangýn ve Duman Kontrolü Gerektiren Kapýlarda Kullanýlýr. Fýrçalý ve Yüksek Isýlarda Þiþme Özelliði Vardýr 2100 mm Kapý Kanadý M 200 C C Ölçüler mm dir.

29 Kapý Fitilleri Door Wicks Kapý Fitilleri P020 Door Wick 10 mm Not : Malzeme Cinsine Göre Teknik Ölçülerde Farklýlýklar Oluþabilir, Numuneye Göre Yer Açýlmasý Tavsiye Edilmektedir. 10 3,5 10 3,5 5, Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Kapý Fitilleri P020 Door Wick Ahþap Kapý Fitili Beyaz P020 Ahþap Kapý Fitili Kahve P020 Ahþap Kapý Fitili Þeffaf P020 Ahþap Kapý Fitili Kahve P020 Esnek ve Yumuþak NBR Katkýlý PVC Ahþap Kapý Kasalarýnda 100 m Beyaz, Kahve, Þeffaf ve Diðer Renk Alternatifleri 12 mm, Yangýn Dayanýmlý Ahþap Kapý Fitili Kahve P020 Not : Malzeme Cinsine Göre Teknik Ölçülerde Farklýlýklar Oluþabilir, Numuneye Göre Yer Açýlmasý Tavsiye Edilmektedir. 11,1 4 4,5 5 Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Özellik : Esnek ve Yumuþak NBR Katkýlý PVC Ahþap Kapý Kasalarýnda 100 m Beyaz, Kahve, Þeffaf ve Diðer Renk Alternatifleri Yangýn Dayanýmlý Kapý Fitilleri P007 Door Wick 10 mm Ahþap Kapý Fitili Beyaz P Ahþap Kapý Fitili Kahve P Ahþap Kapý Fitili Þeffaf P007 Not : Malzeme Cinsine Göre Teknik Ölçülerde Farklýlýklar Oluþabilir, Numuneye Göre Yer Açýlmasý Tavsiye Edilmektedir. 3,5 Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Esnek ve Yumuþak NBR Katkýlý PVC Ahþap Kapý Kasalarýnda 100 m Beyaz, Kahve, Þeffaf ve Diðer Renk Alternatifleri.27 Ölçüler mm dir.

30 Kapý Fitilleri Door Wicks Kapý Fitilleri P015 Door Wick 10 mm Not : Malzeme Cinsine Göre Teknik Ölçülerde Farklýlýklar Oluþabilir, Numuneye Göre Yer Açýlmasý Tavsiye Edilmektedir. 11, , Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Kapý Fitilleri P009 Door Wick Ahþap Kapý Fitili Beyaz P015 Ahþap Kapý Fitili Kahve P015 Ahþap Kapý Fitili Þeffaf P015 Esnek ve Yumuþak NBR Katkýlý PVC Ahþap Kapý Kasalarýnda 100 mt. Beyaz, Kahve, Þeffaf ve Diðer Renk Alternatifleri 10 mm Ahþap Kapý Fitili Beyaz P Ahþap Kapý Fitili Kahve P009 5, Ahþap Kapý Fitili Þeffaf P009 Not : Malzeme Cinsine Göre Teknik Ölçülerde Farklýlýklar Oluþabilir, Numuneye Göre Yer Açýlmasý Tavsiye Edilmektedir. 10 3,5 Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Esnek ve Yumuþak NBR Katkýlý PVC Ahþap Kapý Kasalarýnda 100 mt. Beyaz, Kahve, Þeffaf ve Diðer Renk Alternatifleri Kapý Fitilleri P004 Door Wick 10 mm 6, Ahþap Kapý Fitili Beyaz P Ahþap Kapý Fitili Kahve P004 17, Ahþap Kapý Fitili Þeffaf P004 Not : Malzeme Cinsine Göre Teknik Ölçülerde Farklýlýklar Oluþabilir, Numuneye Göre Yer Açýlmasý Tavsiye Edilmektedir. 4,5 Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Esnek ve Yumuþak NBR Katkýlý PVC Ahþap Pencere Kasa ve Kanatlarýnda 100 m Beyaz, Kahve, Þeffaf ve Diðer Renk Alternatifleri Ölçüler mm dir.

31 Kapý Fitilleri Door Wicks Kapý - Pencere Fitilleri Yapýþkanlý D Tipi Stick Door Window Wick Kendinden Yapýþkanlý Not : Malzeme Cinsine Göre Teknik Ölçülerde Farklýlýklar Oluþabilir, Numuneye Göre Yer Açýlmasý Tavsiye Edilmektedir Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Kapý Fitilleri P002 Door Wick Kapý-Pencere Fitili D Tipi Yapýþkanlý Beyaz Kapý-Pencere Fitili D Tipi Yapýþkanlý Kahve Esnek ve Yumuþak NBR Katkýlý PVC Ahþap Kapý Kasalarýnda 100 m Beyaz, Kahve, Þeffaf ve Diðer Renk Alternatifleri 9 mm Ahþap Kapý Fitili Beyaz P Ahþap Kapý Fitili Kahve P Ahþap Kapý Fitili Þeffaf P Not : Malzeme Cinsine Göre Teknik Ölçülerde Farklýlýklar Oluþabilir, Numuneye Göre Yer Açýlmasý Tavsiye Edilmektedir. 5 Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Esnek ve Yumuþak NBR Katkýlý PVC Ahþap Kapý-Pencere Kasa ve Kanatlarýnda 100 m Beyaz, Kahve, Þeffaf ve Diðer Renk Alternatifleri Stribo Kapý Fitili 031m2 Door Wick Yangýn Dayanýmlý Stribo Kapý Fitili 031M2 Not : Malzeme Cinsine Göre Teknik Ölçülerde Farklýlýklar Oluþabilir, Numuneye Göre Yer Açýlmasý Tavsiye Edilmektedir Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : PVC Yangýn Dayanýmlý Çelik, Ahþap ve Paslanmaz Kapýlar Ýçin, Yangýn Anýnda Þiþer ve Hava Akýmýna Karþý Koruma Saðlar. 100 m Siyah.29 Ölçüler mm dir.

32 Kapý Stoperleri Door Stoppers Kapý Stoperi Door Stopper 3, Kapý Stoperi Yerden Saten 44 Uygulama : 304 Paslanmaz Çelik Zemine Monte Kapý Stoperi Door Stopper 3, Kapý Stoperi Yerden Saten 44 Uygulama : 304 Paslanmaz Çelik Zemine Monte Ölçüler mm dir.

33 Kapý Stoperleri Door Stoppers Kapý Stoperi Door Stopper Uygulama : Kapý Stoperi Door Stopper Soho Kare Kapý Stoperi Krom Soho Kare Kapý Stoperi Saten Soho Kare Kapý Stoperi Altýn Alüminyum + Plastik Zemine Monte Kapý Stoperi Saten Uygulama : 304 Paslanmaz Çelik + Plastik Zemine Monte Kapý Stoperi Door Stopper Kapý Stoperi Yere Monte Saten Kapý Stoperi Yere Monte Krom Kapý Stoperi Yere Monte Antik 48 Uygulama : Basýnçlý Zamak Metal + Plastik Zemine Monte.31 Ölçüler mm dir.

34 Kapý Stoperleri Door Stoppers Kapý Stoperi Door Stopper YENÝ Uygulama : Kapý Stoperi Door Stopper Kapý Stoperi Yerden Saten Kapý Stoperi Yerden Krom 304 Paslanmaz Çelik + Plastik Zemine Monte Ø Kapý Stoperi Saten Ø25 23 Uygulama : 304 Paslanmaz Çelik + Plastik Zemine Monte Kapý Stoperi Door Stopper Kapý Stoperi Altýn Kapý Stoperi Saten 40 Uygulama : 304 Paslanmaz Çelik + Plastik Zemine Monte Ölçüler mm dir.

35 Kapý Stoperleri Door Stoppers Hook Kapý Stoperi Door Stopper Ø23 16 > Ýsteðe Baðlý Özel Ölçülerde Üretim Yapýlmaktadýr Ø mm Ölçü 50 mm 80 mm Üst Yüzey : Uygulama : Kapý Stoperi Door Stopper Krom Paslanmaz Çelik + Plastik Mat Duvara Monte Ýnoks Kapý Stoperi Duvar Tipi 100 mm Inoks Kapý Stoperi Duvar Tipi 100 mm Krom 50 Uygulama : 304 Paslanmaz Çelik + Plastik Duvara yada Kapý Üstüne Monte Kapý Stoperi Door Stopper Mýknatýslý ø 116 ø Kapi Stoperi Mýknatýslý Altýn Kapý Stoperi Mýknatýslý Saten 38, Uygulama : Pirinç + Mýknatýs Duvara yada Kapý Üstüne Monte.33 Ölçüler mm dir.

36 Kapý Stoperleri Door Stoppers Kapý Stoperi Door Stopper Mýknatýslý Uygulama : Kapý Stoperi Door Stopper Kapý Stoperi Yertipi Krom Kapý Stoperi Yertipi Saten Kapý Stoperi Yertipi Sarý Pirinç + Mýknatýs Zemine Monte Mýknatýslý Kapý Stoperi Door Stopper ø 16 ø10 12,5 12, Kapý Stoperi Mýknatýslý Krom Kapý Stoperi Mýknatýslý Sarý Kapý Stoperi Mýknatýslý Saten 10 Uygulama : Basýnçlý Zamak Metal + Mýknatýs Zemine Monte Montajlý Yaylý Kapý Stopu Saten ø20 57 Uygulama : 304 Paslanmaz Çelik + Plastik Kapý Arkalarýna Monte Ölçüler mm dir.

37 Kapý Emniyet Kelepçeleri Door Safety Guards Kapý Emniyet Zinciri Door Security Chains 40 57, , , Uygulama : Kapý Emniyet Zinciri Saten Kapý Emniyet Zinciri Sarý Kapý Emniyet Zinciri Krom Kapý Emniyet Zinciri Door Security Chains Basýnçlý Zamak Metal veya 304 Paslanmaz Çelik Kapýya Gizli Montaj Kapý Emniyet Zinciri Krom Kapý Emniyet Zinciri Saten Kapý Emniyet Zinciri Sarý Uygulama : 304 Paslanmaz Çelik Kapý Yüzeyine Montaj Kapý Emniyet Zinciri Door Security Chains Kapý Emniyet Zinciri Saten 0 Uygulama : Basýnçlý Zamak Metal Kapý Yüzeyine Montaj.35 Ölçüler mm dir.

38 Kapý Emniyet Kelepçeleri Door Safety Guards Kapý Emniyet Kelepçesi Door Security Guard Uygulama : Kapý Emniyet Kelepçesi Sarý Kapý Emniyet Kelepçesi Krom Kapý Emniyet Kelepçesi Saten Basýnçlý Zamak Metal Ýçe Doðru Açýlan Kapýlar Ýçin Kapý ve Gövdeye Montaj Kapý Emniyet Kelepçesi Door Security Guard Uygulama : Kapý Emniyet Kelepçesi Krom Kapý Emniyet Kelepçesi Saten Kapý Emniyet Kelepçesi Albrifin Basýnçlý Zamak Metal + Plastik Kapý Yüzeyine Montaj Kapý Emniyet Kelepçesi Door Security Guard Kapý Emniyet Kelepçesi Krom Kapý Emniyet Kelepçesi Saten Kapý Emniyet Kelepçesi Sarý Uygulama : Basýnçlý Zamak Metal Kapý Yüzeyine Montaj Ölçüler mm dir.

39 Kapý Dürbünleri Door Viewers LCD Ekranlý Kapý Dürbünü Door Wiewer With LCD Screen Renkli Kameralý Kapý Dürbünü AÇIKLAMA > Elektronik Dijital Kapý Görüntüleyici LCD Ekraný Sayesinde Gözetleme Deliði Kamerasý (Lens) Kapý Zemin Flansý Kapý Kapý Baðlantý Borusu Ýzleyici Ekraný Kapýdaki Görüntüyü En Net Þekilde Size Aktarýr. Ev ve Bina Kapýlarýnda Güvenlik Ürünü Olarak Kullanýlmaktadýr > Gece ve Gündüz Net Görünüþ > Pil Deðiþim Kolaylýðý > Dayanýklý Pirinç Dürbün > Normal Kapý Dürbünü Gibi Montaj Kolaylýðý > Tek Butonla Ýþlem Kolaylýðý > Enerji Tasarruflu > Güvenlikli > Her Zaman Kapý Dýþarýsýný Görme Ýmkaný > Gümüþ Gri, Siyah, Beyaz ve Sarý Renk Alternatifleri > 1 Yýl Garanti LCD Panel Pil Uygulanabilir Kapý Kalýnlýðý Dürbün Çapý Kamera Dürbün Bakýþ Açýsý Çalýþma Isý Aralýðý Depolama Isý Aralýðý Ýç Ölçüler Net Aðýrlýk.37 : : 2.8 TFT, 320 x 240 Çözünürlük 2xAAA Pil : : : : : : : : 1-1/4 ~ 4-3/4 (35 mm~120 mm) Çap. 1/2 ~ 1-1/5 (14 mm~30 mm) 0.3 Mega Pixels 150 Derece -10 ~ +50 C -10 ~ +50 C L117 x H66 x D14,8 mm 124 g Ölçüler mm dir.

40 Kapý Dürbünleri Door Viewers YENÝ Kapý Dürbünü Door Wiewer 16 ø Kapý Kalýnlýðý : Görüþ Açýsý : Montaj Çapý : Yangýn Dayanýmlý Kapý Dürbünü mm Krom Kapý Dürbünü mm Sarý Kapý Dürbünü mm Nikel Pirinç mm mm Kapý Dürbünü Door Wiewer Kapý Dürbünü mm Krom Kapý Dürbünü mm Sarý Kapý Dürbünü mm Saten Kapý Dürbünü mm Krom Kapý Dürbünü mm Saten Kapý Dürbünü mm Sarý 30,0 ø Yangýn Dayanýmlý Kapý Dürbünü Kapý Dürbünü mm Saten 35-60/ Kapý Dürbünü mm Krom Kapý Kalýnlýðý : Görüþ Açýsý : Montaj Çapý : Pirinç ve mm mm Ölçüler mm dir.

41 Kapý Taktaklarý Door Knocker Kapý Taktaðý Libero Door Knocker Renk Alternatifleri : Kapý Taktaðý Selvi Door Knocker Libero Taktak Krom Libero Taktak Mat Krom Libero Taktak Saten Alüminyum Krom, Mat Krom, Saten Selvi Taktak Saten Selvi Taktak Krom Selvi Taktak Mat Krom 50 Renk Alternatifleri : Pirinç Krom, Mat Krom, Saten Kapý Taktaðý Royal Door Knocker Royal Taktak Krom Royal Taktak Mat Krom Royal Taktak Saten 57 Renk Alternatifleri : Pirinç Krom, Saten, Mat Krom.39 Ölçüler mm dir.

42 Kapý Taktaklarý Door Knocker Kapý Taktaðý Ýmage Door Knocker Renk Alternatifleri : Kapý Taktaðý Sultan Door Knocker Ýmage Taktak Krom Ýmage Taktak Mat Krom Ýmage Taktak Altýn Ýmage Taktak Saten Ýmage Taktak Antik Pirinç Krom, Mat Krom, Saten, Altýn, Antik Sultan Taktak Krom Sultan Taktak Mat Krom Sultan Taktak Saten Sultan Taktak Antik Sultan Taktak Altýn 75 Renk Alternatifleri : Pirinç Krom, Mat Krom, Saten, Altýn, Antik Kapý Taktaðý Osmanlý Door Knocker Osmanlý Taktak Krom Osmanlý Taktak Mat Krom Osmanlý Taktak Saten Osmanlý Taktak Altýn Osmanlý Taktak Antik 115 Renk Alternatifleri : Alüminyum Krom, Mat Krom, Saten, Altýn, Antik Ölçüler mm dir.

43 Kapý Dilleri Door Bolts YENÝ Otomatik Kapý Sürgüsü Automatic Door Bolt Yönsüz Otomatik Kapý Sürgüsü Saten Otomatik Kapý Sürgüsü Krom Alýn ve Karþýlýk : Basýnçlý Zamak Metal 304 Paslanmaz Çelik Ölçüler mm dir.

44 Yer Soketleri Ground Sockets Yaylý Yer Soketi - Sürgü Yuvasý Dust Proot Strike Uygulama : Gömme Sürgü Yuvasý Yer Ýçin 304 Paslanmaz Çelik Sürgü Uçlarýnýn Yere Girmesi Ýçin Açýlan Yuvaya Monte Edilir. Toz ve Kir Birikmesini Engeller. Plakalý Yer Soketi - Sürgü Yuvasý Dust Proot Strike With Plate ø Gömme Kilit-Sürgü Yuvasý Yer Ýçin Plakalý Uygulama : 304 Paslanmaz Çelik Sürgü Uçlarýnýn Yere Girmesi Ýçin Açýlan Yuvaya Monte Edilir. Toz ve Kir Birikmesini Engeller. Ölçüler mm dir.

45 Çarpma Kapý Dili Door Latch Çarpma Kapý Dili Stainless Steel Ball Catch Çarpma Kapý Dili Saten 14, mm Adjustable 20 R > Düz Kapýlar Ýçin Ayarlanabilir Dil > Komple 304 Paslanmaz Çelik > Kilitlenme Özelliði Yoktur Mýknatýslý Çarpma Kapý Dili Stainless Steel Magnetic Ball Catch Mýknatýslý Çarpma Kapý Dili > Düz Kapýlar Ýçin Mýknatýslý Dil > Komple 304 Paslanmaz Çelik > Kilitlenme Özelliði Yoktur ,5 Gizli Yaylý Çarpma Kapý Dili Stainless Steel Ball Catch Gizli Yaylý Çarpma Kapý Dili Krom Gizli Yaylý Çarpma Kapý Dili Saten 40 > Düz Kapýlar Ýçin Yaylý Dil Ayarlanabilir > Kilit Aynalarý 304 Paslanmaz Çelik > Kilitlenme Özelliði Yoktur R Ölçüler mm dir.

46 Kapý Sürgüleri Door Bolt Gömme Sürgü Flush Bolt Gömme Sürgü 200 mm Saten 8 Inch Kullaným Alaný : Fonksiyonu : Boy : Geniþlik : Sürgü Dili : Dil Çapý : Kapýlar Ýçin, Kapýya Gömme Sürgülü 200 mm 18 mm 15 mm 12 mm Gömme Sürgü Flush Bolt Gömme Sürgülü 150 mm Saten 6 Inch Gömme Sürgülü 200 mm Saten 8 Inch Kullaným Alaný : Fonksiyonu : Boy : Geniþlik : Sürgü Dili : Dil Çapý : Kapýlar Ýçin, Kapýya Gömme Sürgülü 150 ve 200 mm 16 mm 12 mm 8 mm Ölçüler mm dir.

47 Kapý Sürgüleri Door Bolt Gömme Sürgü Flush Bolt Gömme Sürgü 150 mm Saten 6 Inch Gömme Sürgü 200 mm Saten 8 Inch Gömme Sürgü 300 mm Saten 12 Inch Kullaným Alaný : Fonksiyonu : Boy : Geniþlik : Sürgü Dili : Dil Çapý : Kapýlar Ýçin, Kapýya Gömme Sürgülü 150, 200, 300 mm e Kadar 25 mm 15 mm 10 mm (mm) a b c d e 150 mm 200 mm 300 mm e d 21 b a c Gömme Sürgü Flush Bolt Gömme Sürgü 120 mm Krom 4,5 Inch Gömme Sürgü 120 mm Sarý 4,5 Inch Gömme Sürgü 120 mm Saten 4,5 Inch Gömme Sürgü 150 mm Krom 6 Inch Gömme Sürgü 150 mm Sarý 6 Inch Gömme Sürgü 150 mm Saten 6 Inch Gömme Sürgü 300 mm Saten 12 Inch d 22 b a e Kullaným Alaný : Fonksiyonu : Boy : Geniþlik : Sürgü Dili : Dil Çapý : Kapýlar Ýçin, Kapýya Gömme Sürgülü 120, 150, 300 mm 22 mm 20 mm 10 mm c (mm) a b c d e 120 mm 150 mm 200 mm 300 mm Ölçüler mm dir.

KAPI KAPATICILARI İndeks İNDEKS 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16-6.17. Kapı Kapatıcıları. TS 90 Impulse TS 92 Contur Design TS 93 Contur Design ITS 96 [Gizli]

KAPI KAPATICILARI İndeks İNDEKS 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16-6.17. Kapı Kapatıcıları. TS 90 Impulse TS 92 Contur Design TS 93 Contur Design ITS 96 [Gizli] İndeks İNDEKS Kapı Kapatıcıları DRMA Genel Bilgi VBH GEZE 6.01 Esco-Dorma TS-100 Esco-Dorma DC-150 Esco-Dorma DC-200 Esco-Dorma DC-300 Esco-Dorma DC-600 Boxer [Gizli] TS-1500 TS-1500G [Kayar Kollu] TS-2000

Detaylı

KAYAR KAPI SÝSTEMLERÝ . BÖLÜM KAYAR KAPI SÝSTEMLERÝ.1 -.34 Kayar Kapý Sistemleri Sliding Door Systems Sürgü Kapý Sistemi Wooden Sliding Door System 50 Kg 3,10 33 19 Kod/Code 03300 03303 OPK Ahþap Sürgü

Detaylı

. BÖLÜM.1.36 Standart Sistemleri Standard Slide Systems Standard Sistemleri Kýsmi Çekiþ / Çekmece Standart Slide System 25 000019 000020 000021 000022 000023 00002 000025 000026 000027 000016 000017 000018

Detaylı

OFÝS DONANIMLARI . BÖLÜM OFFICE EQUIPMENTS.1 -.12 .1 www.kancaaksesuar.com.tr Ölçüler mm dir. Kablo Setleri Spiral Cable Managers 006431 006432 Kablo Kanalý Omurga Gri LS03 Kablo Kanalý Omurga Siyah LS03

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

YANGIN KAPILARI. Klasik Sað - Sol Açýlýmlý Seri. Klasik Seri. Renkli Seri. Akustik Seri. Otel Serisi

YANGIN KAPILARI. Klasik Sað - Sol Açýlýmlý Seri. Klasik Seri. Renkli Seri. Akustik Seri. Otel Serisi YNGIN KPIRI Klasik Sað - Sol çýlýmlý Seri Klasik Seri Renkli Seri kustik Seri Otel Serisi Klasik Sað - Sol çýlýmlý (rever) Yangýn Kapýlarý classic rever 60 ve 120 dakika yangýna dayanýmlý SÐ - SO ÇIIMI

Detaylı

Panjur Kataloðu 2010 M7. Her þey kolaylýkla. Kolaylýkla her þey.

Panjur Kataloðu 2010 M7. Her þey kolaylýkla. Kolaylýkla her þey. Panjur Kataloðu Her þey kolaylýkla. 2010 M7 Kolaylýkla her þey. Alüminyum Motorlu Panjur Sistemi No 1 2 3 4 5 10 14 15 16 17 Açýklama Panjur Kutusu Yan Kapak Lamel Sekizgen Boru Yan ve Alt Profiller Motor

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

dormakaba Pedia Akıllı ve Güvenli Geçiş Çözümleri 2017

dormakaba Pedia Akıllı ve Güvenli Geçiş Çözümleri 2017 dormakaba Pedia Akıllı ve Güvenli Geçiş Çözümleri 207 dormakaba Pedia Dorma ve Kaba, dormakaba olarak artık tek bir çatı altında: bizim en büyük değerimiz sizin güveninizdir. Güvenli geçiş sistemleri konusunda

Detaylı

Yukarı Dudullu mahallesi El Almı cad. No: 86/1 Ümraniye - stanbul Telefon : 0216 420 74 24-25 - 26 Faks : 0216 420 74 27 www.kardayapi.

Yukarı Dudullu mahallesi El Almı cad. No: 86/1 Ümraniye - stanbul Telefon : 0216 420 74 24-25 - 26 Faks : 0216 420 74 27 www.kardayapi. Yukarı Dudullu mahallesi El Almı cad. No: 86/1 Ümraniye - stanbul Telefon : 0216 420 74 24-25 - 26 Faks : 0216 420 74 27 AU-040002 çindekiler 1 ROTO - ALU 400i tij 2 ROTO - 400i Alüminyum çift açılım sistemleri

Detaylı

AKSESUARLAR İNDEKS. Yangın Kapısı Aksesuarları. Aksesuarlar VBH Therm A Seal, Yangın Therm A Stop, Yangın/Duman

AKSESUARLAR İNDEKS. Yangın Kapısı Aksesuarları. Aksesuarlar VBH Therm A Seal, Yangın Therm A Stop, Yangın/Duman İNDEKS Aksesuarlar Yangın Kapısı Aksesuarları VBH Kapı Stoperleri 10.01-10.02 Intumescent Yangın Kapı Fitilleri Therm A Seal, Yangın Therm A Stop, Yangın/Duman 10.09 10.09 Fişek Sürgüler - Kapı Sıralama

Detaylı

Memnuniyetiniz için akıllı ve güvenli geçiş çözümleri

Memnuniyetiniz için akıllı ve güvenli geçiş çözümleri Fiyat Listesi 207 Memnuniyetiniz için akıllı ve güvenli geçiş çözümleri Tek bir kaynaktan tüm geçiş ve güvenlik sistemleri Master Anahtar Sistemleri Ekstra güvenlikli ve patentli anahtar ve bareller -

Detaylı

KKDT FİYAT LİSTESİ 20.08.2015

KKDT FİYAT LİSTESİ 20.08.2015 KKDT FİYAT LİSTESİ 20.08.2015 *Hırdavat Grubu*Elektronik Grubu*Cam Aksesuar Grubu HIRDAVAT GRUBU 20.08.2015 Asma Kilit KD001/10-120 GRİ - 20 mm 600 2,65 Asma Kilit KD001/10-125 GRİ - 25 mm 360 2,90 Asma

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar.

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. BDA BDA Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Özellikler Standart olarak perfore delik çaplarý 6 mm ve delikler arasý mesafe

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar

Detaylı

AKSESUARLAR İndeks İNDEKS. Aksesuarlar. Yangın Kapısı Aksesuarları 10.01. Kapı Tutucuları 10.12 10.12. Therm A Seal, Yangın Therm A Stop, Yangın/Duman

AKSESUARLAR İndeks İNDEKS. Aksesuarlar. Yangın Kapısı Aksesuarları 10.01. Kapı Tutucuları 10.12 10.12. Therm A Seal, Yangın Therm A Stop, Yangın/Duman İndeks İNDEKS Aksesuarlar VBH Yangın Kapısı Aksesuarları Kapı Tutucuları 10.01 Kapı Stoperleri 10.02-10.03 Fişek Sürgüler 10.04 Kapı Çıtçıtları 10.05 Gömme Kulplar 10.06 Kapı Zincirleri Intumescent Domatic

Detaylı

KKDT FİYAT LİSTESİ 10.03.2015

KKDT FİYAT LİSTESİ 10.03.2015 KKDT FİYAT LİSTESİ *Hırdavat Grubu*Elektronik Grubu*Cam Aksesuar Grubu HIRDAVAT GRUBU ÜRÜN CİNSİ ÜRÜN KODU ÜRÜN ÖZELLİĞİ KOLİ (AD) LİSTE FİYATI TL/Kr Asma Kilit KD001/10-120 GRİ - 20 mm 600 2,30 Asma Kilit

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

AYDINLATMA SÝSTEMLERÝ . BÖLÜM LIGHTING SYSTEMS.1 -.20 72 Led Spot Led Downlight Spot 061323 061377 Yuvarlak Gömme Spot Beyaz Iþýk Yuvarlak Gömme Spot Gün Iþýðý 14 49 Malzeme : Aydýnlatma : Montaj Ölçüsü

Detaylı

KPI MENTEŞELERİ . ÖLÜM.1 -. hşap ve Metal Kasalar İçin Gizli Menteşeler Concealed Hinges For Wooden nd Metallic Doors Frames E G F CC06 CC07 CC08 CC09 /e Model No Kaplama Rengi hşap Kalınlığı (mm) C D

Detaylı

Kapı Menteşeleri. Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. 19.0. Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

Kapı Menteşeleri. Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. 19.0. Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com .0 Bilgi Bilgi.......................................2 -.3 Saplama menteşeler Saplama menteşeler..........................4 -.5 Sac kasa - Ahşap kanat menteşeleri Sac kasa - Ahşap kanat menteşeleri...................6

Detaylı

Kasaya Gömme Kapı Hidroliği

Kasaya Gömme Kapı Hidroliği 2800 Serisi Kasaya Gömme Kapı Hidroliği Cisa kasaya gömme kapı hidroliği kapı kontrolü için etkili ve estetik bir çözüm sunmaktadır. Alüminyüm, ahşap ve metal kapı ve kasalar dahil olmak üzere geniş kapsamda

Detaylı

FOTOSELLİ KAPI SİSTEMLERİ İLE KONFORU YAŞAYIN... YÜKSEK GİRİŞ ÇIKIŞ POTANSİYELİNE SAHİP HIZLI AÇLIP KAPANAN OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ İLE RAHAT EDİN

FOTOSELLİ KAPI SİSTEMLERİ İLE KONFORU YAŞAYIN... YÜKSEK GİRİŞ ÇIKIŞ POTANSİYELİNE SAHİP HIZLI AÇLIP KAPANAN OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ İLE RAHAT EDİN FOTOSELLİ KAPI SİSTEMLERİ İLE KONFORU YAŞAYIN... YÜKSEK GİRİŞ ÇIKIŞ POTANSİYELİNE SAHİP HIZLI AÇLIP KAPANAN OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ İLE RAHAT EDİN Fotoselli kapı sistemleri Harekete duyarlı sensörler

Detaylı

!!!! Kilit & Aksesuarlarý

!!!! Kilit & Aksesuarlarý Korkuluk Paslanmaz & Metal Korkuluk Ürünleri Sistemleri Kilit & Aksesuarlarý B H S M T Kilit Kasasý Alman kalitesi GTV Marka iki turlu kilit ile Ayna - Kolmerkez (M) ölçüsü 60., Kolmerkez - Silindir (S)

Detaylı

GARDROP SÝSTEMLERÝ . BÖLÜM.1 -. Dolap Asansörü Wardrobe Rod Lift Mechanizm SOHO Açýklama/Description 032734 Soho Dolap Asansörü 830-1170 mm > Estetik Görünüm > Min. 830 mm - Max. 1170 mm > Alüminyum Boru

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

ALB 6320 19 KG AYARLI SÜRME KAPAK SİSTEMİ 10 ALB 7500 25 KG AYARLI ALÜMİNYUM ÇERÇEVE SÜRGÜ MEKANİZMASI 11 ALB 7600 15 KG AYARLI CAM SÜRGÜ SİSTEMİ 11

ALB 6320 19 KG AYARLI SÜRME KAPAK SİSTEMİ 10 ALB 7500 25 KG AYARLI ALÜMİNYUM ÇERÇEVE SÜRGÜ MEKANİZMASI 11 ALB 7600 15 KG AYARLI CAM SÜRGÜ SİSTEMİ 11 INDEX ALB GARDROP HEMYÜZ SÜRME SİSTEMi 0 ALB 7777 GARDROP HEMYÜZ SÜRME SİSTEMi 0 ALB 0 GARDROP / MUTFAK HEMYÜZ SÜRME SiSTEMi 02 ALB 0 AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ 02 ALB 0 70 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ

Detaylı

Döner Kapılar. Hastane Kapıları. Dairesel Kayar Kapılar. 90 Derece METAXDOOR MS30. Kapılar. Kayar Kapılar. Otomatik Yana Açılır

Döner Kapılar. Hastane Kapıları. Dairesel Kayar Kapılar. 90 Derece METAXDOOR MS30. Kapılar. Kayar Kapılar. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Dairesel Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar Kapı

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Gömme Rezervuar 2 FİYAT LİSTESİ 2017 FİYAT LİSTESİ

Gömme Rezervuar 2 FİYAT LİSTESİ 2017 FİYAT LİSTESİ Gömme Rezervuar 2 3 ÜRÜN KOD/TANIM/GÖRSEL ÖZELLİKLER/TEKNİK ÇİZİM KOD FİYAT/TL 8000-1000 8,5 cm Tuğla Duvar İçi Metal Ayaklı Set 3/6 lt boşaltma * Paslanmaz galvaniz şase * Yükseklik ayarlı metal ayak

Detaylı

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İNDEKS. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Kayar Kapı Aksesuarları Genel Bilgiler

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İNDEKS. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Kayar Kapı Aksesuarları Genel Bilgiler İNDEKS Kayar Kapı Aksesuarları Kayar Kapı Gömme Kulplar Genel Bilgiler TIGER Kayar Kapı Donanımları ALU 80 A ALU 80 A Softmaster ALU 200 ALU 80 GLK (Cam Kapı) ALU 80 T-Fold (Katlanır) 9.01 9.02-9.03 9.04-9.05

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

PANİK ÇIKIŞ DONANIMLARI İndeks İNDEKS. ... Genel Bilgiler. Panik Çıkış Aksesuarları 8.01-8.02

PANİK ÇIKIŞ DONANIMLARI İndeks İNDEKS. ... Genel Bilgiler. Panik Çıkış Aksesuarları 8.01-8.02 İndeks İNDEKS Panik Çıkış Aksesuarları.. Genel Bilgiler DORMA 8.0-8.02 Uygulama Seçenekleri PHA 2000 PHB 3000 Dış Müdahale Kolları Panik Çıkış Aksesuarlar 8.03 8.04 8.05 8.06 8.06 PHA 2000 Cam Panik Kapı

Detaylı

YENİ. RollMatic sarmal kepenk sistemi. Dar cepheli dükkanlar için pratik kapı tipi

YENİ. RollMatic sarmal kepenk sistemi. Dar cepheli dükkanlar için pratik kapı tipi YENİ RollMatic sarmal kepenk sistemi Dar cepheli dükkanlar için pratik kapı tipi Cezbeden teknik Birbiriyle tam uyumlu detaylar İki panel varyasonu ile sunulan kompakt kapı tipi Montaj yüksekliği veya

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

www.lentus.com.tr içindekiler 5-6 Teleskobik 90 Açılır Bahçe Kapısı Motoru (24V.) Bariyerler Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları

www.lentus.com.tr içindekiler 5-6 Teleskobik 90 Açılır Bahçe Kapısı Motoru (24V.) Bariyerler Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları 1-2 800 Kg. Yana Kayar Bahçe Kapısı Motoru (220V.) Bariyerler 7-8 Bariyer 3 mt. 9-10 Bariyer 6 mt. Tüp Motorlar 19-20 Tüp Motorlar içindekiler 3-4 1500 Kg. Yana Kayar

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPI SİSTEMLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ GARAJLARINIZ SERVİS KAPILARINIZ HANGAR VE DEPO KAPILARINIZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜM...

ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPI SİSTEMLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ GARAJLARINIZ SERVİS KAPILARINIZ HANGAR VE DEPO KAPILARINIZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜM... ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPI SİSTEMLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ GARAJLARINIZ SERVİS KAPILARINIZ HANGAR VE DEPO KAPILARINIZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜM... Endüstriyel seksiyonel kapısı sistemleri PANEL YAPISI PANEL ÇEŞİTLERİ

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı TM Automatic Entrance & Acccess System CS1000 Otomatik Kayar Kapı TM Automatic Entrance & Acccess System MODEL Kapasite Manuel Açma Gücü (Enerji olmadığı durumlarda) Operasyon Sıklığı Aktarma Kasnak -

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

600x450 Duvar Tipi Kabinetler

600x450 Duvar Tipi Kabinetler DataLine 20 DataLine 20 600x450 Duvar Tipi Kabinetler Açıklama HCS DataLine serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildişi gerek dikili tip gerekse duvar

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar.

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR SECURITY Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR RBK Road Blocker Metaxdoor RBK Road Blocker

Detaylı

TEKERLEK GRUBU . BÖLÜM.1 -.12 Soho Dekoratif Tekerlek Furniture Wheel SOHO 20 18 0214 Soho Dekoratif Mobilya Tekerleði 18 66 11,5 33 Ø38 41 Malzeme : PA Yerden Yükseklik : 41 mm Taþýma Kapasitesi : 60

Detaylı

www.lentus.com.tr içindekiler 5-6 Teleskobik 90 Açılır Bariyerler Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları 7-8 Bariyer 3 mt. 19-20 Tüp Motorlar

www.lentus.com.tr içindekiler 5-6 Teleskobik 90 Açılır Bariyerler Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları 7-8 Bariyer 3 mt. 19-20 Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları 1-2 800 Kg. Yana Kayar Bahçe Kapısı Motoru (220V.) Bariyerler 7-8 Bariyer 3 mt. 9-10 Bariyer 6 mt. Tüp Motorlar 19-20 Tüp Motorlar içindekiler 3-4 1500 Kg. Yana Kayar

Detaylı

FİYAT LİSTESİ. Cama Dair Herşey...

FİYAT LİSTESİ. Cama Dair Herşey... FİYAT LİSTESİ Cama Dair Herşey... MENTEŞELER / HINGES 2080 02 Fiyat:50.00 Fiyat:60.00 2090 Fiyat:50.00 Fiyat:60.00 MENTEŞELER / HINGES Fiyat:84.00 Fiyat:100.00 03 Fiyat:75.00 Fiyat:55.00 MENTEŞELER /

Detaylı

AKSESUARLAR AKSESUARLAR Gözetleme camı Proje cebi (A4) 2152 Proje cebi (A5) 2215 Sayaç çerçevesi Gerdirme mandalı

AKSESUARLAR AKSESUARLAR Gözetleme camı Proje cebi (A4) 2152 Proje cebi (A5) 2215 Sayaç çerçevesi Gerdirme mandalı AKSESUARLAR GRUP KODU ÜRÜN ADI 2220 Gözetleme camı 2150 Proje cebi (A4) 2152 Proje cebi (A5) 2216 Sayaç çerçevesi 2215 Sayaç çerçevesi 24XX 240X Aybolt Kafesli somun 340.00.135 Gerdirme mandalı 340.00.133

Detaylı

KAPI MENTEŞELERİ 19.001 SISO KAPI MENTEŞESİ OVAL "ROUND" SISO KAPI MENTEŞESİ DİK "SQUARE" SISO KAPI MENTEŞESİ

KAPI MENTEŞELERİ 19.001 SISO KAPI MENTEŞESİ OVAL ROUND SISO KAPI MENTEŞESİ DİK SQUARE SISO KAPI MENTEŞESİ SISO KAPI MENTEŞESİ OVAL "ROUND" MALZEME ÖLÇÜLER ÜRÜN KODU PASLANMAZ ÇELİK 304 102 x 76 x 3 mm S1520116 SISO KAPI MENTEŞESİ DİK "SQUARE" MALZEME ÖLÇÜLER ÜRÜN KODU PASLANMAZ ÇELİK 304 102 x 76 x 3 mm S1520115

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

YENİLİKLERE AÇILAN KAPI

YENİLİKLERE AÇILAN KAPI YENİLİKLERE AÇILAN KAPI DORMA KAPI SİSTEMLERİ DORMA daha nitelikli binalar için yüksek kalitede geçiş çözümleri üreten, satış öncesi ve sonrası hizmet sunan uluslararası güvenilir iş ortağınızdır. 100

Detaylı

2026 Panama Kapı Kolu Panama Door Handles Panama Rozetli Kapı Kolu Panama Rozette Door Handles 10,78 10,78 12,50 10,78 10,78 12,50

2026 Panama Kapı Kolu Panama Door Handles Panama Rozetli Kapı Kolu Panama Rozette Door Handles 10,78 10,78 12,50 10,78 10,78 12,50 Kapı Kolları 2026 Panama Kapı Kolu 2026 Panama Door Handles 10,78 10,78 12,50 10,78 10,78 12,50 10,78 10,78 12,50 2026 Panama Rozetli Kapı Kolu 2026 Panama Rozette Door Handles 15,09 15,09 17,68 15,09

Detaylı

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez BAE BAE Taným Tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için kullanýlýrlar. Özellikler Ayarlanabilir kanatlý

Detaylı

MENTEŞELER İndeks İNDEKS. Ahşap Kapı Menteşeleri. Alüminyum Kapı Menteşeleri 5.01. Genel Bilgi 5.25 5.26 5.27 5.27

MENTEŞELER İndeks İNDEKS. Ahşap Kapı Menteşeleri. Alüminyum Kapı Menteşeleri 5.01. Genel Bilgi 5.25 5.26 5.27 5.27 İndeks İNDEKS Ahşap Kapı Menteşeleri Genel Bilgi Alüminyum Kapı Menteşeleri 5.01 Simonswerk Tectus Gizli Menteşeler Variant Ağır Kapı Menteşeleri Variant 2/3 Parçalı Menteşeler Variant Saplama Menteşeler

Detaylı

Paslanmaz Çelik Ürünler

Paslanmaz Çelik Ürünler Paslanmaz Çelik Ürünler Grup kodu Ürün adı 016 Kabin kilidi 11 Kabin kilidi 060 Çeyrek dönüşlü yaylı kilit 066 Mini çeyrek dönüşlü yaylı kilit 064 Çeyrek dönüşlü yaylı kilit 040 Sıkıştırmalı kilit 110

Detaylı

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ 1 BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi ithal çelik taşıyıcı dikme profillerine, özel alüminyum klips profilleri ile giydirilen

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece Kapılar. Döner Kapılar

Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece Kapılar. Döner Kapılar Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri Geçiş trafiğinin, standart kapıların yetersiz kaldığı yoğun girişlerde METAXDOOR GRA30/GRAND otomatik döner kapılar

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRM. Hastane Kapıları. Hermetik Kayar Kapı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRM. Hastane Kapıları. Hermetik Kayar Kapı Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30/HRM Hermetik Kayar Kapı Hava ve su sızdırmazlık özelliği bulunan METAXDOOR MS30/HRM hermetik kayar

Detaylı

Dekoratif Radyatörler

Dekoratif Radyatörler Isındığınız Her Yerde mastas.com Isındığınız Her Yerde mastas.com Klasik Panel Radyatörler Radyatörler merkezi ısıtma sistemlerinin en önemli araçlarından biridir. Mastaş radyatörler bulundukları alanı

Detaylı

TÜM UYGULAMALAR İÇİN EN İYİ ÇÖZÜMLER

TÜM UYGULAMALAR İÇİN EN İYİ ÇÖZÜMLER KAPI KONTROL SİSTEMLERİ KAPI KAPATICILAR TÜM UYGULAMALAR İÇİN EN İYİ ÇÖZÜMLER Kayar Kollu Kalp Sistemli Kapı Kapatıcılar DORMA ITS 96 DORMA TS 97 DORMA TS 93 DORMA TS 92 DORMA TS 91 DORMA TS 90 (Gizli)

Detaylı

ECO Newton Yeni Nesil Kapı Hidrolikleri

ECO Newton Yeni Nesil Kapı Hidrolikleri ECO Newton Yeni Nesil Kapı Hidrolikleri Kapı için Sistem tekniği ECO Newton Güvenlik Prensibi ECO Newton Kapı Hidrolikleri Kapı Hidrolikleri, günlük yaşam ve acil durumlar için uygun olması gerekiyor:

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kapılar. Kapılar. Otomatik 90 Açılır Kapı

Security Geçiş Sistemleri. Döner. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kapılar. Kapılar. Otomatik 90 Açılır Kapı Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri Otomatik 90 Açılır Kapı Tek Kanatlı 90 Dışa Açılır Kapı Tek Kanatlı 90 İçe Açılır Kapı Çift Kanatlı 90 Dışa Açılır

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

RollMatic sarmal kepenk sistemi

RollMatic sarmal kepenk sistemi RollMatic sarmal kepenk sistemi Dar cepheli dükkanlar için.ok uygun kompakt yapı tipi Tatmin edici teknoloji Birbiriyle tam uyumlu detaylar İki panel varyasonu ile sunulan kompakt yapı tipi Montaj yüksekliği

Detaylı

Alüminyum Kumru Taktak Büyük Taktak Mobak Taktak Osmanlý Taktak

Alüminyum Kumru Taktak Büyük Taktak Mobak Taktak Osmanlý Taktak 2016 0010 Kumru Taktak 3.70 4.00 0012 Osmanlý Taktak 5.55 0014 Mobak Vazo Taktak 7.00 0016 Arma Taktak 0018 Halka Taktak 8.50 0011 Büyük Taktak 10.00 0013 Mobak Taktak 5.80 7.30 0015 Saray Taktak 30.80

Detaylı

01 SERİSİ OTOMATİK KAYAR KAPILAR ÇOK YÖNLÜ KAPI ÇÖZÜMLERİ

01 SERİSİ OTOMATİK KAYAR KAPILAR ÇOK YÖNLÜ KAPI ÇÖZÜMLERİ 01 SERİSİ OTOMATİK KAYAR KAPILAR ÇOK YÖNLÜ KAPI ÇÖZÜMLERİ EL / AL ÇOK YÜKSEK VE AĞIR KAPILAR İÇİN ZİNCİRLİ MEKANİZMA Standart boyutların üzerindeki kapılarınız için mükemmel bir çözüm. Yeni nesil zincirli

Detaylı

içindekiler... İÇERİDE GÜVEN VAR

içindekiler... İÇERİDE GÜVEN VAR 0 3 0 6 2 8 3 6 40 4 2 SAN-EL Grup bünyesinde faaliyet gösteren firmamız, dekorasyon çözümlerinden, tasarım, imalat, ithalat ve uygulamaya kadar geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Ürün kalitemizin

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

mtse Serisi Network Kabinleri

mtse Serisi Network Kabinleri mtse Serisi Network Kabinleri Teknoloji Özellikleri ve Fonksiyonları: ANSI/EIAR-310-D, DIN41491: Part1, IEC297-2, DIN41494: Dart7, GB/T3047-92, standartlarına, 19" uluslararası standartlara, metrik sistem

Detaylı

PANEL YAPI PANEL YAPI

PANEL YAPI PANEL YAPI PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET Panel Yapı İnşaat ve Taahhüt ve Ticaret Genel Müdürlük / Head Office: Eski Edirne Asfaltı 71. Sok. No:24 K:1 D:2 Sultançiftliği,

Detaylı

Viega Genel Kataloğu 2015

Viega Genel Kataloğu 2015 Viega Genel Kataloğu 2015 Viega Gömme Rezervuar Sistemleri - Gömme Rezervuarlar - Kumanda Kapakları - Aksesuarlar s.3 Viega Pisuvar Yıkama Sistemleri - Pisuvar Yıkama Sistemi Montaj Elemanları - Fotoselli

Detaylı

Paralel Sürme ve Katlanır Sürme Donanımları. Ahşap, PVC ve alüminyum pencere kapılar için

Paralel Sürme ve Katlanır Sürme Donanımları. Ahşap, PVC ve alüminyum pencere kapılar için Paralel Sürme ve Katlanır Sürme Donanımları Ahşap, PVC ve alüminyum pencere kapılar için G.U Paralel sürme ürün programı... G.U paralel sürme donanımları PVC, ahşap ve alüminyum pencere kapılar için gelişmiş

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

Metaxdoor MR30/GLA-GLM. Cam Döner Kapı

Metaxdoor MR30/GLA-GLM. Cam Döner Kapı Metaxdoor MR30/GLA-GLM Cam Döner Kapı Metaxdoor Mr30/GLA-MR30/GLM cam döner kapılar size sunduğu esneklik ile hayallerinizdeki girişi yaratmanızı sağlar. MR30/GLA-MR30/GLM cam döner kapılarda teknoloji

Detaylı

İÇİNDEKİLER: GÖMME REZERVUAR SİSTEMLERİ SMOOTH PRO EASY. Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem 4. Asma Klozet İçin Metal Ayaksız Set 4

İÇİNDEKİLER: GÖMME REZERVUAR SİSTEMLERİ SMOOTH PRO EASY. Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem 4. Asma Klozet İçin Metal Ayaksız Set 4 İÇİNDEKİLER: GÖMME REZERVUAR SİSTEMLERİ Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem 4 Asma Klozet İçin Metal Ayaksız Set 4 Asma Klozet İçin Duvar Önü Hızlı Montaj Set-Block Sistem 5 Asma Klozet İçin Duvar

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

designed by LINEA ROSSA

designed by LINEA ROSSA designed by LINEA ROSSA KURUMSAL YAPIMIZ Bilgi birikimini en etkin şekilde kullanan firmamız bu sayede her başlamış olduğu projede deneyimli ekibiyle projelerle birebir ilgilenerek en ufak ayrıntısına

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

RS 2000-2200 SÜTLÜK TEK CAM KAPI SİSTEMLERİ. Düşük Enerji & Yüksek Performans

RS 2000-2200 SÜTLÜK TEK CAM KAPI SİSTEMLERİ. Düşük Enerji & Yüksek Performans RS 2000-2200 SÜTLÜK TEK CAM KAPI SİSTEMLERİ Düşük Enerji & Yüksek Performans % 50 seviyesinde enerji tasarrufu sağlar. Tek cam kapı uygulaması enerji tüketimini yüksek oranda azaltmak ile birlikte, soğutma

Detaylı

EVDEKOR. 21. yıl ÇEKMECE RAYLARI MASA RAYLARI MASA AKSESUARLARI MOBİLYA AKSESUARLARI GARDROP AKSESUARLARI. Sektörde

EVDEKOR. 21. yıl ÇEKMECE RAYLARI MASA RAYLARI MASA AKSESUARLARI MOBİLYA AKSESUARLARI GARDROP AKSESUARLARI. Sektörde ithalat ihracat tic ltd şti Sektörde 21. yıl ÇEKMECE RAYLARI MASA RAYLARI MASA AKSESUARLARI MOBİLYA AKSESUARLARI GARDROP AKSESUARLARI Taiming ÇEKMECE RAYLARI TEK AÇILIM FRENLİ RAY 16051 16052 16053 16054

Detaylı

GÖMME REZERVUAR FİYAT LİSTESİ 2015/2

GÖMME REZERVUAR FİYAT LİSTESİ 2015/2 GÖMME REZERVUAR FİYAT Sİ 2015/2 Sirküler No: S1580002 İÇİNDEKİLER: GÖMME REZERVUAR SİSTEMLERİ Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem 2 Asma Klozet İçin Metal Ayaksız Set 2 Asma Klozet İçin Duvar

Detaylı

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf **

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf ** BAZA AKSESUARLARI SABİT BAZA : 3,00 mm Galvaniz sac + RAL 7012 boya : Baza genişlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Baza derinlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Gerekli : Montajında M12 x 30

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

KOMPAKT PANOLAR. ares

KOMPAKT PANOLAR. ares KOMPAKT LAR ares KOMPAKT LAR ares IP66 KOMPAKT LAR ares alt-üst kapak 3mm conta Pano gövdesi izolasyon contası Duvar tutucu Pano gövdesi KOMPAKT LAR ares Pano Gövdesi İzolasyon Contası Kapı 180 Menteşe

Detaylı

Konsol sistemleri/ PC pano sistemleri/

Konsol sistemleri/ PC pano sistemleri/ Konsol sistemleri/ PC pano sistemleri/ Endüstriyel iş istasyonları TopPult sistemi TP Montaj elemanlarına genel bakış...109 Kombinasyon seçenekleri...110 600 mm genişlik...111 800 mm genişlik...112 1200

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

DataLine. DataLine. Kabinet Aksesuarları. HES Cabling Systems. Connecting Networks. Açıklama

DataLine. DataLine. Kabinet Aksesuarları. HES Cabling Systems.  Connecting Networks. Açıklama Kabinet Aksesuarları Açıklama HCS serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece Kapılar METAXDOOR FHT 30. Tam Boy Turnikeler

Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece Kapılar METAXDOOR FHT 30. Tam Boy Turnikeler Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR FHT 30 Tam Boy Turnikeler METAXDOOR FHT 30 METAXDOOR FHT 30 S METAXDOOR FHT 30 D METAXDOOR FHT 30 H METAXDOOR

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

ECERİN ALÜMİNYUM Mobilya Profil Sistemleri Kataloğu 2012

ECERİN ALÜMİNYUM Mobilya Profil Sistemleri Kataloğu 2012 ECERİN ALÜMİNYUM Mobilya Profil Sistemleri Kataloğu 2012 www.ecerinaluminyum.com 250 100 kg Ağır Ayarlı Gardrop Mekanizması 250 100 kg Heavy Adjusttable Sliding

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı

designed by LINEA ROSSA

designed by LINEA ROSSA designed by LINEA ROSSA info@nte.com.tr www.nte.com.tr NTE ALÜMİNYUM ve CEPHE SİSTEMLERİ; bilinçli kalite anlayışı ile müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmayı ilke edinmiştir. Tecrübesi ve deneyimi

Detaylı

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46 Kompakt panolar Kompakt panolar AE Kompakt panolar AE...46 Kompakt sistem panoları CM Genişlik 600 800 mm...50 Genişlik 1000 1200 mm...51 Plastik panolar KS Plastik panolar KS...52 Rittal Katalog 34/Endüstriyel

Detaylı

ZAMAK, ALÜMİNYUM, ZAMAK ALÜMİNYUM 2016 FİYAT LİSTESİ

ZAMAK, ALÜMİNYUM, ZAMAK ALÜMİNYUM 2016 FİYAT LİSTESİ ZAMAK, ALÜMİNYUM, ZAMAK ALÜMİNYUM 2016 FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ZAMAK KOLLAR ZAMAK ALÜMİNYUM KOLLAR ALÜMİNYUM KOLLAR ZAMAK ROZETLİ KOLLAR ALÜMİNYUM ROZETLİ KOLLAR PİRİNÇ ROZETLİ KOLLAR PASLANMAZ ROZETLİ

Detaylı

Paslanmaz çelik. Küçük panolar. Kompakt panolar. Pano sistemleri. Kumanda panelleri. Taşıyıcı kol sistemi

Paslanmaz çelik. Küçük panolar. Kompakt panolar. Pano sistemleri. Kumanda panelleri. Taşıyıcı kol sistemi Küçük panolar Buton delikli panolar...176 Terminal kutuları KL...177 BUS kutular BG...178 Kompakt panolar Kompakt panolar AE...179 Pano sistemleri TS 8 modüler pano sistemleri...182 TS 8 modüler pano sistemleri,

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı