Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KAPI DONANIMLARI

2 . BÖLÜM KAPI DONANIMLARI

3 Kapý Kapatýcýlar - Dirsek Kollu Door Closer With Projecting Arm Dirsek Kollu Kapý Kapatýcý TS 72 Door Closer With Projecting Arm 0669 Dirsek Kollu Kapý Kapatýcý TS 72 > Kapanma Gücü EN 2-4 > Ýç Mekan Kapýlarý 1100 mm > Sað ve Sol Kapýlarda Kullaným > Ölçüler; 232 x 45 x 68 mm > DIN EN 1154 > Yangýn ve Duman Kapýlarýnda Kullaným > > Arasý Ayarlanabilir Kapanma Hýzý > 15-0 Ayarlanabilir Kapanma Hýzý > Tokatlama (Dirsek Kol Ayarý Ýle) > Sabitleme Ýmkaný (Opsiyonel) > Ayarlanabilir Kapanma Gücü Dirsek Kollu Kapý Kapatýcý TS 71 Door Closer With Projecting Arm Dirsek Kollu Kapý Kapatýcý TS 71 > Kapanma Gücü EN 3/4 > Ýç Mekan Kapýlarý 1100 mm > Sað ve Sol Kapýlarda Kullaným > Ölçüler; 232 x 45 x 68 mm > DIN EN 1154 > Yangýn ve Duman Kapýlarýnda Kullaným > > Arasý Ayarlanabilir Kapanma Hýzý > 15-0 Ayarlanabilir Kapanma Hýzý > Tokatlama (Dirsek Kol Ayarý Ýle) > Sabitleme Ýmkaný (Opsiyonel) Dirsek Kollu Kapý Kapatýcý TS 77 Door Closer With Projecting Arm Dirsek Kollu Kapý Kapatýcý TS 77 > Kapanma Gücü EN 4 > Ýç Mekan Kapýlarý 1100 mm > Sað ve Sol Kapýlarda Kullaným > Ölçüler; 180 x 43 x 65 mm > DIN EN 1154 > Arasý Ayarlanabilir Kapanma Hýzý > 20-0 Ayarlanabilir Kapanma Hýzý > Tokatlama (Dirsek Kol Ayarý Ýle) > Sabitleme Ýmkaný (Opsiyonel).1 Ölçüler mm dir.

4 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel Kayar Kollu Kapý Kapatýcý TS 90 Door Closer With Slide Channel Kayar Kollu Kapý Kapatýcý TS 90 Naturel Kalp Sistemli * Sað ve Sol Kapýlar Ýçin Tek Model * Kapanma Kuvveti (EN 3/4) Kapý Stoperi TZ 5000 Yastýklama (Opsiyonel) Sabitleme Ünitesi (Opsiyonel) Açma ve Kapama Moment Diagramý EN 4 Ýçin Açma Momenti Kapama Momenti Ayarlanabilir Tokatlama Hareketi Ayarlanabilir Kapanma Hýzý > Kalp Þeklindeki Üstün Kam Teknolojisi Ýle Yüksek Verim ve Kolay Açýlým Özelliði Saðlanmýþtýr. > TS 90 Impulse Montaj Plakasý Gerektirmeyen Dizayný ve Tek Modelle 4 Farklý Þekilde Montaj Ýmkaný Ýle Uygulamayý Çok Kolay Hale Getirmiþtir. TEKNÝK ÖZELLÝKLER Kapama Kuvveti Standart Kapýlar mm Sað ve Sol El Kapýlarý Ýçin Tek Model Kol Þekli (Kayar Kol) Kapanma Kuvvetini Vida Ýle Ayarlama Kapanma Hýzýný Valf Ýle Ayarlama Tokatlama Hareketini Valf Ýle Ayarlama Mekanik Sabitleme (Hold-Open) TS 90 EN 3/4 Boyutlar (mm) Uzunluk 246 Derinlik Yükseklik Kapý Kapatýcýlar EN 1154 e Uyumlu Evet Hayýr Opsiyonel 1) Kapýlar Özellikle Aðýr Yada Geniþ Ýse ve Rüzgara Karþý Yönde Çalýþýyorsa TS 93 Kapý Kapatýcý Kullanmak Gerekir. Dört Farklý Montaj Alternatifi Kapý Kanadýna Çekme Kapý Kasasýna Çekme Kapý Kanadýna Ýtme Kapý Kasasýna Ýtme Yönünde Montaj Yönünde Montaj Yönünde Montaj Yönünde Montaj Ölçüler mm dir.

5 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel Kayar Kollu Kapý Kapatýcý TS 91 N Door Closer With Slide Channel Kayar Kollu Kapý Kapatýcý TS 91 N Naturel Kalp Sistemli Açma ve Kapama Moment Diagramý EN 4 Ýçin Açma Momenti Kapama Momenti > Softline Dizayný ve Kalp Þekilli Kam Teknolojisi Ýle Özellikle Ýç Mekanlar Ýçin Tasarlanmýþtýr. > TS 91 in Yüksek Verimle Çalýþmasý ve Kapýnýn Kolaylýkla Açýlmasý Saðlanmýþtýr. Açma ve Kapama Moment Diagramý; > Yandaki Grafikte Açma Momenti Kalp Þeklindeki Mil Sayesinde Hýzlý Bir Þekilde Düþer. Bu Kapýnýn Kolay Bir Þekilde Açýldýðý Anlamýna Gelir. TEKNÝK ÖZELLÝKLER Kapama Kuvveti Standart Kapýlar mm Sað ve Sol Kapýlar Ýçin Tek Model Kol Þekli (Kayar Kol) TS 91 EN 3 Kapanma Kuvvetini Vida Ýle Ayarlama Tokatlama Hareketini Valf Ýle Ayarlama 2. Kapanma Aralýðý 15-0 Mekanik Sabitleme (Hold-Open) Boyutlar (mm) Uzunluk (L) 267 Max. 14 Derinlik Yükseklik (D) (H) Kapý Kapatýcýlar EN 1154 e Uyumlu Max. 30 Evet Hayýr Opsiyonel 1) Kapýlar Özellikle Aðýr Yada Geniþ Ýse ve Rüzgara Karþý Yönde Çalýþýyorsa TS 93 Kapý Kapatýcý Kullanmak Gerekir. Kapý Kanadýna Çekme Yönünde Montaj Yaklaþýk 180 Açýlma Olanaðý Saðlar Kapý Kanadýna Ýtme Yönünde Montaj Yaklaþýk Açýlma Olanaðý Saðlar Montaj Plakasý Uygulamasý Kapatýcýnýn Direkt Montajý Mümkün Deðilse. Binili Kapýlarda Kasa Kayar Kolu Montajýna Elveriþli Deðilse 90 Montaj Plakasý Kullanýlabilir. DORMA TS 91 > Sað ve Sol El Kapýlar Ýçin Tek Model > Kapanma Kuvveti (EN 3) > Ayarlanabilir Kapanma Hýzý (1) > Ayarlanabilir Tokatlama Hareketi (2) > Sabitleme Ünitesi (Opsiyonel) (3) > Yastýklama (Opsiyonel) (4) > Kapý Stoperi TZ 5000 (5).3 Ölçüler mm dir.

6 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel Kalp Sistemli Açma ve Kapama Moment Diagramý EN 4 Ýçin Açma Momenti Kapama Momenti Kayar Kollu Kapý Kapatýcý TS 92 N Door Closer With Slide Channel Kayar Kollu Kapý Kapatýcý TS 92 N Naturel Max. 14 Max. 26 > Softline Dizayný ve Kalp Þekilli Kam Teknolojisi Ýle Özellikle Ýç Mekanlar Ýçin Tasarlanmýþtýr. > TS 92 nin Yüksek Verimde Çalýþmasý ve Kapýnýn Kolaylýkla Açýlmasý Saðlanmýþtýr. TEKNÝK ÖZELLÝKLER TS 92 Kapama Kuvveti EN 1-4 Standart Kapýlar mm Sað ve Sol Kapýlar Ýçin Tek Model Kapý Kanadýna Çekme Yönünde Montaj DORMA TS 92 B Yaklaþýk 180 Açýlma Olanaðý Saðlar Kapý Kanadýna Ýtme Yönünde Montaj DORMA TS 92 G Yaklaþýk Açýlma Olanaðý Saðlar Kol Þekli (Kayar Kol) Kapanma Kuvvetini Vida Ýle Ayarlama Tokatlama Hareketini Valf Ýle Ayarlama 2. Kapanma Aralýðý 15-0 Mekanik Sabitleme (Hold-Open) Boyutlar (mm) Uzunluk 281 Derinlik 47 Yükseklik 65 Kapý Kapatýcýlar EN 1154 e Uyumlu Evet Hayýr Opsiyonel 1) Kapýlar Özellikle Aðýr Yada Geniþ Ýse ve Rüzgara Karþý Yönde Çalýþýyorsa TS 93 Kapý Kapatýcý Kullanmak Gerekir. Kapý Kasasýna Çekme Yönünde Montaj DORMA TS 92 G Yaklaþýk 180 Açýlma Olanaðý Saðlar Kapý Kasasýna Ýtme Yönünde Montaj DORMA TS 92 B Yaklaþýk Açýlma Olanaðý Saðlar * Sað ve Sol Kapýlar Ýçin Tek Model * Ayarlanabilir Kapanma Kuvveti (EN 2-4) Yastýklama (Opsiyonel) Ayarlanabilir Tokatlama Hareketi Kapý Stoperi TZ 5000 Ayarlanbilir Kapanma Hýzý Sabitleme Ünitesi (Opsiyonel) Kayar Kol için Ekstra Montaj Plakasý Cam Kapýlar Ýçin Montaj Plakasý 281 Ölçüler mm dir.

7 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel Kayar Kollu Kapý Kapatýcý TS 93 N Door Closer With Slide Channel Kalp Sistemli Kayar Kollu Kapý Kapatýcý 2-5 TS 93 N Naturel Kayar Kollu Kapý Kapatýcý 5-7 TS 93 N Naturel > Kapý Kontrol Ürünleri Optimum Görsel Uyum, Estetik ve Zarif Tasarýmý Ýle Kolay Kullaným Açýsýndan Çok Üstün Özelliklere Sahiptir. Günlük Kullanýmda Çok Uzun Ömürlüdür. > Uygulamaya Baðlý Olarak Yangýn ve Duman Korumasý, Ses veya Isý Ýzolasyonu Ýçin Gereken Tüm Þartlarý Yerine Getirir. > TS 93 Kapý Kapatýcý Kalp Þeklindeki Kam Teknolojisi Sayesinde Kolay Açýlým ve Yüksek Verimde Çalýþma Olanaðý Saðlamasýnýn Yanýsýra Birçok Fonksiyonu Standart Olarak Ýçinde Barýndýrýr. Frenleme (Backcheck-BC); > Standart Olarak Sunulan Bu Fonksiyon Kapýnýn Çok Hýzlý Olarak Açýlmasý Durumunda Uygulanan Kuvvetin Bir Kýsmýný Absorbe Ederek Kapýnýn ve Duvarýn Hasar Görmesini Engeller. Kapanmayý Geciktirme Hareketi (Delay Closing Action-DC); > TS 93 de Standart Olarak Sunulan Bu Fonksiyon Kapýnýn Kapanma hýzýný Arasýnda Ana Kapanma Hýzýný Deðiþtirmeden Ayarlamayý Saðlar. Bu Fonksiyon Özellikle Yük ve Malzeme Taþýrken Kapýnýn Geçiþ Açýklýðýnda Hýzlý Bir Þekilde Kapanmasýný Engelleyerek Geçiþin Rahat ve Kolay Bir Þekilde Yapýlmasýný Saðlar. TEKNÝK ÖZELLÝKLER TS 93 B/G Kapý Kanadýna Çekme Yönünde Kapý Kanadýna Ýtme Yönünde Kapama Kuvveti EN 2-5 EN 5-7 Montaj DORMA TS 93 B Yaklaþýk 180 Açýlma Olanaðý Montaj DORMA TS 93 G Yaklaþýk Açýlma Standart Kapýlar ve Yangýn/ Duman Kontrol Kapýlarý mm 1600 mm Saðlar Olanaðý Saðlar Dýþ Kapýlar, (Dýþa Açýlan 1) 1250 mm 1600 mm Kapý Kasasýna Çekme Yönünde Montaj DORMA TS 93 G Yaklaþýk 180 Açýlma Olanaðý Saðlar 5 3 Kapý Kasasýna Ýtme Yönünde Montaj DORMA TS 93 B Yaklaþýk Açýlma Olanaðý Saðlar 1 2 Sað ve Sol El Kapýlar Ýçin Tek Model Kol Þekli (Kayar Kol) Kapanma Kuvvetini Vida Ýle Ayarlama Kapanma Hýzýný Valf Ýle Ayarlama Tokatlama Hareketini Valf Ýle Ayarlama Frenleme (Back-Check) Kapanma Hareketini Geciktirmeyi Valf Ýle Ayarlama(DC) Mekanik Sabitleme (Hold-Open) Boyutlar (mm) Uzunluk (L) 275 Derinlik (D) 53 Yükseklik (H) 60 Kapý Kapatýcýlarýn Sistemleri EN 1155 ve EN 1158 Standarlarýna Uygun Olarak Üretilmiþtir. Evet Hayýr Opsiyonel 1) Kapýlar Özellikle Aðýr Yada Geniþ Ýse ve Rüzgara Karþý Yönde Çalýþýyorsa Kapatýcýyý Bir Üst Büyüklükte Seçmek Yada Kapanma Gücünü En Üst Seviyeye Ayarlamak Gerekir Yaklaþýk Yaklaþýk 70 Yaklaþýk (97) 71(60) 20 6 Yaklaþýk Boyutlar TS Ýçindir. ( )= TS Ýçindir. DORMA TS 93 N > Sað ve Sol Kapýlar Ýçin Tek Model > Ayalanabilir Kapanma Kuvveti (EN 2-5, 5-7) > Ayarlanabilir Kapanma Hýzý (1) > Ayarlanabilir Tokatlama Hareketi (2) > Ayarlanabilir Frenleme (3) > Ayarlanabilir Kapanmayý Geciktirme (4) > Kapý Stoperi TZ 5000 (5) > Sabitleme Mekanizmasý (Opsiyonel) (6) > Montaj Plakasý > Opsiyonel Yastýklama.5 Ölçüler mm dir.

8 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel Kayar Kollu Gizli Kapý Kapatýcý ITS 96 N Concealed Door Closers With Slide Channel Dorma ITS 96, EMF, G-SR-EMF Modelleri EN 1154 Standartlarýna Uygun Olarak Üretilmiþtir. Yangýn Kapýlarýnda ve Duman Sýzdýrmaz Kapýlarda Kullanýlmaktadýr (32) Min. 12 Min. 50 (Min. 40) Ahþap Kapý Uygulamasý Max. 16 Min (32) 75,5 (66,5) Kalp Sistemli Alüminyum Kapý Uygulamasý Min. 12 Min Kayar Kollu Gizli Hidrolik EN 2-4 ITS 96 N Kayar Kollu Gizli Hidrolik EN 3-6 ITS 96 N > Dorma ITS 96 Sistemi Kalp Þeklindeki Kam Teknolojisi Sayesinde Kolay Açýlýr ve Yüksek Verimle Çalýþýr. > ITS 96 Kompakt Tasarýmý Ýle Dar Kanatlý Kapýlarda Rahatlýkla Kullanýlabilmektedir > ITS 96 Montaj, Ayar Kolaylýðý ve Þýk Tasarýmý Ýle Özellikle Mimarlar ve Tasarýmcýlar Ýçin En Uygun Kapý Kapatýcýdýr. TEKNÝK ÖZELLÝKLER Kapama Kuvveti Standart Kapýlar, Yangýn ve Duman Dedektörü Kapý Kanadý Kalýnlýðý 1100 mm 1400 mm 40 mm 50 mm ITS 96 EN 2-4 EN 3-6 Maksimum Kapý Kanat Aðýrlýðý (Kg) Sað ve Sol Kapýlar Ýçin Tek Model Kol Þekli (Kayar Kol) Kapanma Kuvvetini Vida Ýle Ayarlama Kapanma Hýzýný Valf Ýle Ayarlama Tokatlama Hareketini Valf Ýle Ayarlama Yastýklama (Mekanik) Mekanik Sabitleme (Yangýn ve Duman Kontrol Kapýlarý Hariç) Max. Kapý Açma Açýsý (Kapý Tasarýmýna Baðlý Olarak) 120 Kapý Kapatýcýlar EN 1154 e Uyumlu Sabitleme Üniteleri (Hold Open) EN 1155 e Uyumlu Sýralama Mekanizmalarý EN 1158 e Uyumlu Evet Hayýr Opsiyonel Sac Kapý Uygulamasý Belirtilen Ölçüler ITS ( )= ITS Min. 30 Kasaya Montaj Uygulamasý Nm Açma ve Kapama Moment Diagramý EN 5 Ýçin Açma Momenti Kapama Momenti Ayarlanabilir Tokatlma Hýzý Mekanik Yastýklama Sabitleme (RF) Ayarlanabilir Kapanma Hýzý Kapý Stoperi TZ ,5 (32) 74,5 (65,5) 3 51 (42) (512) (242) 35 * Sað ve Sol Kapý Ýçin Tek Model * Ayarlanabilir Kuvvet Ölçüler mm dir.

9 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel 30 Power Supply 24V DC Çift Kanatlý, Standart ve Duman/Yangýn Kontrol Kapýlar Ýçin Çift Kanat Sistem Gizli Kapý Kapatýcý ITS 96 GSR - ITS 96 GSR-EMF Concealed Door Closers With Slide Channel Çift Kanat Sistem Gizli Kapý Kapatýcý ITS 96 GSR Çift Kanat Sistem Gizli Kapý Kapatýcý ITS 96 GSR-EMF Dorma ITS 96 GSR Sýralama Mekanizmasý; > ITS 96 GSR Çift Kanatlý Kapý Uygulamalarýnda, Kapý Kanatlarýný Uygun Sýrayla Kapamayý ve Kontrol Etmeyi Mümkün Kýlar > Sýralama Mekanizmasý Kayar Kolun Ýçine Yerleþtirilmiþ Olup Kapý Hidroliðinden Baðýmsýz Olarak Çalýþýr. Dorma ITS 96 GSR-EMF Sýralama Mekanizmasý ve Elektromekanik Sabitleme; > Sýralama Mekanizmasý, Çift Kanatlý Kapý Uygulamalarýnda Kanatlarýn Doðru Sýra Ýle Kapanmasýný Saðlar. > Elektromekanik Sabitleme Ýse Güç Kesintisi veya Alarm Durumunda Kapýnýn Sabitlenmiþ Olan Konumundan Kurtularak Kapanmasýný Saðlar. > Bu Model Özellikle Yangýn Kapýlarý Ýçin Tasarlanmýþtýr. Sistem EN 1155 ve En 1158 Standartlarýna Uygundur. DORMA ITS 96 GSR Yastýklama Yastýklama Kapý Stoperi TZ 5000 Kapý Stoperi TZ 5000 Yaklaþýk 120 Yaklaþýk 80 Yaklaþýk 80 Yaklaþýk 120 * EN 1158 Standardýna Uygun Olarak Üretilmiþtir. DORMA ITS 96 GSR-EMF Elektromekanik Sabitleme Kapý Stoperi TZ 5000 Elektromekanik Sabitleme Kapý Stoperi TZ 5000 Yaklaþýk 120 Yaklaþýk 80 Yaklaþýk 80 Yaklaþýk 120 * Alarm Durumunda Sabitleme Pozisyonundan Çýkarak Kapýnýn Doðru Sýralama Ýle Kapanmasýný Saðlar..7 Ölçüler mm dir.

10 Kapý Kapatýcý - Zemine Gömme Door Closers - Built In Çarpma Kapýlar Ýçin Zemine Gömme Kapatýcý BTS 60 Built - In Floor Spring Zemine Gömme Pompa BTS 60 > Temperli Cam veya Alüminyum Çarpma Kapýlar Ýçin Tasarlanmýþ Olan BTS 60; 40 mm lik Derinliði Ýle Montaj Kolaylýðý Saðlamaktadýr. 80 Kg Taþýma Kapasitesi, Çok Çeþitli Aksesuar Seçeneði Ýle Tüm Kapý ve Zemin Detaylarýnda Uygulanabilir. 290 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Kapama Kuvveti BTS 60 EN Standart Kapýlar ve Dýþ Kapýlar 1 Ayarlanabilir Hýz Ayarý Mekanik Sabitleme 90 Evet 80 Kg Hayýr Opsiyonel 1) Yüksek, Aðýr ve Rüzgar Yüküne Maruz Kalan Kapýlar Ýçin DORMA BTS 60 Önerilir Üniversal Kapak Seçeneði, Sað ve Sol Çýkarýlabilir Kapaklarý Ýle Binili Kapýlarda Rahatlýkla Kullanýlabilir. 97 Ölçüler mm dir. DORMA BTS 60 * Maksimum Kapý Aðýrlýðý 80 Kg * Kapanma Kuvveti (EN 3) Ayarlanabilir Kapanma Hýzý Ayarlanabilir Kapanma Hýzý 0-15 Mekanik Sabitleme 90 (Maksimum Kanat Açma Açýsý 0 ) Kapý Stoperi TZ Ýle 50 mm Arasýnda Deðiþen Uzatma Milleri Sayesinde Her Türlü Zemine Döþemesinde Kolaylýkla Uygulanabilir. (1) (2) (3) (4) 274

11 Kapý Kapatýcý - Zemine Gömme Door Closers - Built In Zemine Gömme Kapý Kapatýcý BTS 75 V-R Built - In Floor Spring Zemine Gömme Pompa BTS 75 V-R > Çok Kullanýþlý Olan Bu Model Çift ve Tek Kapýlý Tüm Standart Kapý (180 Kg Kapý Aðýrlýðýna Kadar) Uygulamalarýnda Kullanýlabilir. > Kapatma Kuvveti Ayar Vidalarý Sayesinde Kolaylýkla Ayarlanabilir. > 180 Kg Taþýma Kapasitesi, Kolay Kullanýmý ve Geniþ Aksesuar Seçenekleri Ýle BTS 75 V-R Modeli Çok Geniþ Bir Kullaným Yelpazesine Sahiptir. TEKNÝK ÖZELLÝKLER BTS 75 V-R 5 Ýle 50 mm Arasýnda Deðiþen Uzatma Milleri Sayesinde Her Türlü Zemine Döþemesinde Üniversal Kapak Seçeneði, Sað ve Sol Çýkarýlabilir Kapaklarý Ýle Binili Kapýlarda Rahatlýkla Kapama Kuvveti Standart Kapýlar Kg Sað ve Sol Kapýlar Ýçin Tek Model EN 2-5 Kolaylýkla Uygulanabilir. Kullanýlabilir. Paslanmaz Çelik Kapanma Kuvvetini Vida Ýle Ayarlama ve Pirinç Saten Yüzey Seçenekleri Mevcuttur. Ayarlanabilir Hýz Ayarý Mekanik Frenleme Mekanik Sabitleme EN 1154 e Uygunluk Evet Hayýr Opsiyonel 1) Yüksek, Aðýr ve Rüzgar Yüküne Maruz Kalan Kapýlar Ýçin DORMA BTS 80 Önerilir DORMA BTS 75 V-R > Maksimum Kapý Aðýrlýðý 180 Kg > Sað ve Sol Kapýlar Ýçin Tek Model > Ayarlanabilir Kapanma Kuvveti (EN 1-4) > Ayarlanabilir Kapanma Hýzý (1) > Ayarlanabilir Kapanma Hýzý 15-0 (2) > Mekanik Frenleme (3) > Mekanik Sabitleme 90 (4) > Mekanik Sabitleme 105 (Opsiyonel) (5).9 Ölçüler mm dir.

12 Kapý Kapatýcý - Zemine Gömme Door Closers - Built In Zemine Gömme Kapý Kapatýcý BTS 80 Built - In Floor Spring Dorma BTS 80 F ve BSR Modelleri Ýlgili EN 1154 ve EN 1158 Standartlarýna Uygun Olarak Üretilmiþtir. Yangýn Kapýlarýnda ve Duman Sýzdýrmaz Kapýlarda Kullanýlmaktadýr BTS 80 BSR BTS 80 F/EMB/FLB mm Arasý BTS 80 F/EMB Zemine Gömme Pompa EN BTS 80 BTS 80 > EN 1154 Standartlarýna Göre Üretilmiþtir. > 300 Kg a Kadar Taþýma Kapasitesi > Ýçerisindeki Mekanizma Sayesinde Özellikle Cam Kapý Kullanýmlarýnda Sýfýr Pozisyonunu Her Zaman Saðlar. Ayrýca Bu Model Çok Çeþitli Aksesuar Seçenekleri Ýle Ahþap, Metal, Alüminyum ve Zeminde Uygulanabilme Kolaylýðý Saðlar. > BTS 80 Modeli Çift Kanatlý ve Tek Kanatlý Tüm Kapý Modelleri Ýçin (Çarpma veya Binili) Ýstenilen Tüm Özellikleri Saðlayabilir. BTS 80 F > EN 1154 Normuna Göre Yangýn Kapýlarýnda Kullanýlabilir. BTS 80 EMB > Elektrohidrolik Sabitleme Fonksiyonu Ýle Bu Model Kapý Kapatýcý Kapýnýn 75 Ýle 180 Arasýnda Sabitlenebilmesine Olanak Saðlar. BTS 80 FLB > Serbest Salýným Ýþlevli Yangýn Kapýlar ve Duman Sýzdýrmaz Kapýlarda Serbest Salýným Ýþlevi Ýle Çalýþýr ve Alarm Durumunda Normal Kapý Kapatýcýsý Fonksiyonuna Geçer. BTS 80 Maksimum Kapý Aðýrlýðý 300 Kg Kuvvet Seçenekleri EN 3, 4, 6 Sað ve Sol Kapýlar Ýçin Tek Model (1) Ayarlanabilir Kapanma Hýzý (2) Mekanik Frenleme 80 den Sonra (3) Ayarlanabilir Geciktirme veya Sabitleme Ayarý BTS 80 F Maksimum Kapý Aðýrlýðý 300 Kg Kuvvet Seçenekleri EN 4, 5, 6 (1) Ayarlanabilir Kapanma Hýzý (2) Mekanik Frenleme 80 den Sonra (4) Ayarlanabilir Tokatlama Hareketi TEKNÝK ÖZELLÝKLER Kapama Kuvveti Standart Kapýlar 950 mm Dýþ Mekan Kapýlarý 1100 mm 1400 mm Sað ve Sol El Ýçin Tek Model Kapanma Hýzýný Valf Ýle Ayarlama Tokatlama Hareketini Valf Ýle Ayarlama Frenleme (Back-Check) Hidrolik Sabitleme EN 1154 Standardýna Uygun Evet Hayýr BTS 80 EN 3 EN 4 EN 6 BTS 80 EMB Maksimum Kapý Aðýrlýðý 300 Kg Kuvvet Seçenekleri EN 4, 5, 6 (1) Ayarlanabilir Kapanma Hýzý (2) Mekanik Frenleme 80 den Sonra (4) Ayarlanabilir Tokatlama Hareketi (5) Elektrohidrolik Sabitleme BTS 80 FLB BTS 80 F Gibidir, (6) Alarm Durumunda Kapanma Fonksiyonu (7) Normal Zamanda Serbest Salýnma Ýþlevi 5 Ýle 50 mm Arasýnda Deðiþen Uzatma Milleri Sayesinde Her Türlü Zemine Döþemesinde Kolaylýkla Uygulanabilir. Üniversal Kapak Seçeneði, Sað ve Sol Çýkarýlabilir Kapakçýklarý Ýle Binili Kapýlarda Rahatlýkla Kullanýlabilir. Paslanmaz Çelik ve Pirinç Saten Yüzey Seçenekleri Mevcuttur. Ölçüler mm dir.

13 Kapý Kapatýcý - Zemine Gömme Door Closers - Built In Zemine Gömme Kapatýcý BTS 84 Built - In Floor Spring lar Zemine Gömme Pompa EN BTS 84 apý ak m p Çar Ýçin > Temperli Cam veya Alüminyum Çarpma Kapýlar Ýçin Tasarlanmýþ Olan BTS 84; 40 mm lik Derinliði Ýle Montaj Kolaylýðý Saðlamaktadýr. 100 Kg Taþýma Kapasitesi, Çok Çeþitli Aksesuar Seçeneði Ýle Tüm Kapý ve Zemin Detaylarýnda Uygulanabilir. > EN 1154 Standardýna Uygun Olarak Üretilmiþ Olan Bu Model Bünyesindeki Mekanizma Sayesinde Özellikle Cam Kapý Kullanýmlarýnda Sýfýr Pozisyonunu Her Zaman Saðlar. 324 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Kapama Kuvveti 0 Standart Kapýlar ve Dýþ Kapýlar 1 Ayarlanabilir Hýz Ayarý Mekanik Sabitleme 90 BTS 84 EN mm EN 1154 e Uygunluk Evet Üniversal Kapak Seçeneði, Sað ve Sol Çýkarýlabilir Kapaklarý Ýle Binili Kapýlarda Rahatlýkla Kullanýlabilir. Paslanmaz Çelik ve Pirinç Saten Yüzey Seçenekleri Mevcuttur Ýle 50 mm Arasýnda Deðiþen Uzatma Milleri Sayesinde Her Türlü Zemine Döþemesinde Kolaylýkla Uygulanabilir Hayýr Opsiyonel 1) Yüksek, Aðýr ve Rüzgar Yüküne Maruz Kalan Kapýlar Ýçin DORMA BTS 80 Önerilir DORMA BTS 84 * Maksimum Kapý Aðýrlýðý 100 Kg * Kapanma Kuvveti Seçenekleri (EN 2,3,4) Ayarlanabilir Kapanma Hýzý Ayarlanabilir Kapanma Hýzý 0-20 Mekanik Sabitleme 90 (Maksimum Kanat Açýlma Açýsý 0 ) Kapý Stoperi TZ 5000 (1) (2) (3) (4) Ölçüler mm dir.

14 Kapý Kapatýcý - Porteo Cam Door Closers - Porteo Glass Kapý Kapatýcý Porteo Door Closers Kayar Kollu Cam Kapý Kapatýcý Porteo Min > Max. Kanat Eni 1100 mm Max. Kapý Aðýrlýðý 100 Kg Boyut (Yükseklik x En x Derinlik) : 60 x 530 x 80 mm > Porteo Kapýlarýn Efor Harcamadan Açýlýp Güvenli Bir Þekilde Tekrar Kapanmasýnýn Yeni ve Rahat Yoludur. Kapýlarýn Otomatik, Sessiz, Emniyetli Çalýþmasýný Saðlar. > Küçük ve Zarif Dizaynýnýn Yanýsýra Yüksek Teknolojisiyle de Çalýþtýrýlmasý Oldukça Kolaydýr. Rahat ve Güvenli Kurulumuyla Çalýþmaya Hazýrdýr. > Porteo Contur Design Kapýlara Estetik Katar Reddot Design, 2007 Janus Awards Ödüllerini Kazanmýþtýr. Delikli Yan Kapaklar Ýle Kombine Edilmiþ Kübik Þekil Bu Özel Stilin Karekteristiðidir. Kýsaca Daha Fazla Kolaylýk, Daha Fazla Çekicilik. Max.16 Max Max.3 Max Ölçüler mm dir.

15 Kapý Kapatýcý - Manyetik Door Closers - Magnetic Manyetik Tutucu EM 1800 AH Magnetic Door Closers Binili Montaj 0731 Binili Kapý Tutucu EM 1800 AH Entegre Manyetik Kontak Besleme Gerilimi : 12 V DC de Gerekli Akým : 24 V DC de Gerekli Akým : Manyetik Tutucu Ölçüleri : Karþýlýk Ölçüleri : Tutma Gücü : 12/24 VDC 500 ma 250 ma 166 x 39 x 21 mm 3 x 31 x 8 mm 180 Kg. Manyetik Tutucu EM 1800 AM Magnetic Door Closers Gömme Montaj Gizli Kapý Tutucu EM 1800 AM Entegre Manyetik Kontak Besleme Gerilimi : 12 V DC de Gerekli Akým : 24 V DC de Gerekli Akým : Manyetik Tutucu Ölçüleri : Karþýlýk Ölçüleri : Tutma Gücü : 12/24 VDC 500 ma 250 ma 143 x 34 x 21 mm 3 x 31 x 8 mm 180 Kg. Çelik Kapý Ýtme Yayý Steel Door Stay Çelik Kapý Ýtme Yayý > Çelik Malzeme > Galvaniz Kaplama > Hidrolik Kapý Yayýnýn Aðýr Geldiði Kapýlarda Kullanýlmaktadýr > Gücü Ayarlanabilmektedir, Gücün Ayarlanmasý Ýçin Ýçinden Demir Parça Çýkmaktadýr > Kapýyý Açtýktan Sonra Otomatik Yayla Kendini Kapatmaktadýr. > 265 x 100 mm Ölçü. Ölçüler mm dir.

16 Kapý Kapatýcý - Dirsek Kollu Door Closer With Projecting Arm Dirsekli Kapý Hidroliði 680 Seri Hydraulic Door Closer With Projecting Arm Dorint 680 Seri Dirsekli Kapý Hidroliði 40 Kg Dorint 680 Seri Dirsekli Kapý Hidroliði 60 Kg Dorint 680 Seri Dirsekli Kapý Hidroliði 80 Kg A Güç > Yay Gücü EN 2/4 > Kapý Eni Max <850 mm <40 Kg > Kapý Eni Max <950 mm <60 Kg > Kapý Eni Max <1100 mm <80 Kg > Açýlma Açýsý 180 > Kapý Aðýrlýðýna Göre Güç Ayarlama Özelliði > Ayarlanabilir Kayma Hýzý > Sabitleme Kolu > 10 Yýl Garanti > Dirsek Kolu Son Kapanma Gücünü % 15 Artýrmak Ýçin Dizayn Edilmiþtir. > Daha Uzun Kapanma Süresi, Tekerlekli Sandalye Yada Yaþlý Kiþilerin Geçiþini Kolaylaþtýrmak Ýçin Tasarlanmýþtýr > Gümüþ, Altýn, Koyu Kahve ve Diðer Kaplamalar Ýstek Üzerine Sipariþ Edilmelidir. Kapý Montajý : Örnek Çizim Sol Kapýyý Gösterir Sað Kapý Montajlarý Ýçin Ayna Ýmajý Kullanýlýr Ölçüler mm dir.

17 Kapý Kapatýcý - Dirsek Kollu Door Closer With Projecting Arm Dirsekli Kapý Hidroliði 9 Seri Hydraulic Door Closer With Projecting Arm Dorint 9 Seri Dirsekli Kapý Hidroliði 40 Kg Dorint 9 Seri Dirsekli Kapý Hidroliði 60 Kg Dorint 9 Seri Dirsekli Kapý Hidroliði 80 Kg > Yay Gücü EN 2/4 > Kapý Eni Max <850 mm <40 Kg > Kapý Eni Max <950 mm <60 Kg > Kapý Eni Max <1100 mm <80 Kg > Açýlma Açýsý 180 > Kapý Aðýrlýðýna Göre Güç Ayarlama Özelliði > Ayarlanabilir Kayma Hýzý > 10 Yýl Garanti > Dirsek Kolu Son Kapanma Gücünü % 15 Artýrmak Ýçin Dizayn Edilmiþtir. > Daha Uzun Kapanma Süresi, Tekerlekli Sandalye Yada Yaþlý Kiþilerin Geçiþini Kolaylaþtýrmak Ýçin Tasarlanmýþtýr > Gümüþ, Altýn, Koyu Kahve ve Diðer Kaplamalar Ýstek Üzerine Sipariþ Edilmelidir. Kapý Montajý : Örnek Çizim Sol Kapýyý Gösterir Sað Kapý Montajlarý Ýçin Simetriðini Kullanýnýz Dirsek Kollu A Güç Kapý Kanat Montajý, Yana Çekme Örnek LH [ISO 6] Kapý; RH [ISO 5] Kapý Ayna Ýmajý Uygulamasý) Kayar Kollu Bu Þekildeki Montajda 180 Açýlma Saðlanýr Diðer Durumlarda Kapý-Duvar Aralýðýna Göre Açýlma Açýsý Deðiþiklik Gösterir..15 Ölçüler mm dir.

18 Kapý Kapatýcý - Dirsek Kollu Door Closer With Projecting Arm Dirsekli Kapý Hidroliði 915 Seri Hydraulic Door Closer With Projecting Arm Kapý Montajý : Örnek Çizim Sol Kapýyý Gösterir Sað Kapý Montajlarý Ýçin Simetriðini Kullanýnýz Dorint 915 Seri Dirsekli Kapý Hidroliði 40 Kg Dorint 915 Seri Dirsekli Kapý Hidroliði 60 Kg Dorint 915 Seri Dirsekli Kapý Hidroliði 80 Kg > Yay Gücü EN 2/5 > Kapý Eni Max <850 mm <40 Kg > Kapý Eni Max <950 mm <60 Kg > Kapý Eni Max <1100 mm <80 Kg > Kapý Eni Max <1250 mm <100 Kg > Açýlma Açýsý 180 > Kapý Aðýrlýðýna Göre Güç Ayarlama Özelliði > Açma - Kapama Testi Yapýlmýþtýr > Yangýn Dayanýmlý > Gümüþ, Altýn, Koyu Kahve ve Diðer Kaplamalar Ýstek Üzerine Sipariþ Edilmelidir. Dirsek Kollu Güç Max. Kapý Geniþliði Kapý Kanat Montajý, Yana Çekme Örnek LH [ISO 6] Kapý; RH [ISO 5] Kapý Ayna Ýmajý Uygulamasý) Kayar Kollu Bu Þekildeki Montajda 180 Açýlma Saðlanýr Diðer Durumlarda Kapý-Duvar Aralýðýna Göre Açýlma Açýsý Deðiþiklik Gösterir. Ölçüler mm dir.

19 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel Kayar Kollu Kapý Hidroliði 385 Seri Hydraulic Door Closer With Slide Channel Dorint 385 Seri Kayar Kollu Kapý Hidroliði 60 Kg Dorint 385 Seri Kayar Kollu Kapý Hidroliði 80 Kg Dorint 385 Seri Kayar Kollu Kapý Hidroliði 100 Kg > Yay Gücü EN 3/5 > Kapý Eni Max <950 mm <60 Kg > Kapý Eni Max <1100 mm <80 Kg > Kapý Eni Max <1250 mm <100 Kg > Açýlma Açýsý 120 > Kapý Aðýrlýðýna Göre Güç Ayarlama Özelliði > Ayarlanabilir Kayma Hýzý > Sabitleme Kolu > 5 Yýl Garanti > Açýk Tutma Özellikli Ray > Kapý Zorla Ýtilip Açýldýðýnda Sistem Yavaþlatýcý Görevi Görür Ancak Kapý Durdurucu Yerine Kullanýlmaz > Gümüþ, Altýn, Koyu Kahve ve Diðer Kaplamalar Ýstek Üzerine Sipariþ Edilmelidir. Kapý Montajý : Örnek Çizim Sol Kapýyý Gösterir Sað Kapý Montajlarý Ýçin Simetriðini Kullanýnýz 7, ,5 21,5 7, M5x15L 4-3/16 x1 L Kasa Menteþe Kapý 29 Kasa , M5x15L 4-3/16 x1 L Kapý 37,5 Ø18 76,5 23,5 75 Menteþe Kapý Montajýna Baðlý Olarak Bu Metodla Monte Edilen Kapýlarda Açýlma Açýsý Yaklaþýk Olarak 160 ye Kadardýr..17 Ölçüler mm dir.

20 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel Kayar Kollu Kapý Hidroliði 382 Seri Hydraulic Door Closer With Slide Channel Dorint 382 Seri Kayar Kollu Kapý Hidroliði 40 Kg > Yay Gücü EN 2/4 > Kapý Eni Max <850 mm <40 Kg > Açýk Tutma Fonksyonlu Kayar Kol > Açma Kapamada Yüksek Verim > Çift Hareket Açýsý > Açýlýþ Açýsý 120 > Yaylý Güç Ayarý Ayarlanabilir > Kapanma Hýzý Ayarlanabilir > Kapý Zorla Ýtilip Açýldýðýnda Sistem Yavaþlatýcý Görevi Görür Ancak Kapý Durdurucu Yerine Kullanýlmaz > Gümüþ, Koyu Kahve, Altýn ve Diðer Kaplamalar Ýstek Üzerine Kapý Montajý : Örnek Çizim Sol Kapýyý Gösterir Sað Kapý Montajlarý Ýçin Simetriðini Kullanýnýz 7, ,5 21,5 7, M5x15L 4-3/16 x1 L Kasa Hinge Door Door Frame 29 74, M5x15L 4-3/16 x1 L Kapý 37,5 Ø18 76,5 23,5 75 Menteþe Kapý Montajýna Baðlý Olarak Bu Metodla Monte Edilen Kapýlarda Açýlma Açýsý Yaklaþýk Olarak 160 ye Kadardýr. Ölçüler mm dir.

21 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel Gizli Gömme Kapý Kapatýcý TC320 Seri Concealed Built - In Door Closer Çift Hareketli Dorint TC320 Seri Gizli Gömme Kapý Kapatýcý 40 Kg Dorint TC320 Seri Gizli Gömme Kapý Kapatýcý 60 Kg Dorint TC320 Seri Gizli Gömme Kapý Kapatýcý 80 Kg > Yay Gücü EN 2/4 > Kapý Eni Max <850 mm <40 Kg > Kapý Eni Max <950 mm <60 Kg > Kapý Eni Max <1100 mm <80 Kg > Açýk Tutma Fonksyonlu Kayar Kol > Açma Kapamada Yüksek Verim > Çift Hareket Açýsý > Açýlýþ Açýsý 120 > Yaylý Güç Ayarý Ayarlanabilir > Kapanma Hýzý Subap/Walften Ayarlanabilir > Kapý Zorla Ýtilip Açýldýðýnda Sistem Yavaþlatýcý Görevi Görür Ancak Kapý Durdurucu Yerine Kullanýlmaz > Gümüþ, Koyu Kahve, Altýn ve Diðer Kaplamalar Ýstek Üzerine.19 Ölçüler mm dir.

22 Kapý Kapatýcýlar - Kayar Kollu Door Closer With Slide Channel Gizli Gömme Kapý Kapatýcý Concealed Built - In Door Closer 2. Hýz Ayarý Ayar Alaný 1. Hýz Ayarý 2. Hýz Ayarý 1. Hýz Ayarý Dorex Gizli Gömme Kapý Kapatýcý 6 mm - 65 Kg Dorex Gizli Gömme Kapý Kapatýcý 6 mm - 85 Kg Dorex Gizli Gömme Kapý Kapatýcý 4 mm - 65 Kg > Estetik Görünüm (Gizli Montaj) > Yað Kaçaklarýný Önlemek Amacýyla Özel Dizayn Edilmiþ Yüksek Korumalý Yað Tamponu > Yüksek Kaliteli Soðuk Dirençli Hidrolik Yað, Pompanýn Soðuk ve Sýcakta Problemsiz Çalýþmasýný Garanti Eder. > 90 ile 160 Arasýnda Ýki Deðiþik Hýz Seçeneði Ýle Serbestçe Yönlendirilebilir. > Max. 60/85 Kg. Aðýrlýðýnda, 1200 mm Geniþliðinde ve 180 Dönüþ Açýsý Olan Tek Taraflý Kapýlarda Kullanýlabilir. > Kapý Gövdesinin Sað/Sol Tarafýna Kolayca Monte Edilebilir. > ISO9001:2000 Uluslararasý Kalite Belgeli ve 2 Yýl Garantilidir. 30 > Renk Alternatifleri : Naturel Eloksal, Kahverengi Eloksal Özel Sipariþ RAL Renkleri 71, ,5 Hýzlý Yavaþ , ,5 231 Ölçüler mm dir.

23 Kapý Kapatýcýlar - Dirsek Kollu Door Closer With Projecting Arm LDD-S Lapcon Kapý Kapatýcý Sistemi Lapcon Door Closing System 2-3 mm Sugatsune LDD-S Metal Kapý Kapatýcý Sol Sugatsune LDD-S Metal Kapý Kapatýcý Sað > Yumuþak Bir Kapanýþ Ýçin Piston Ýle Çalýþýr > Temiz ve Þýk Görünüme Sahiptir > Sýradan Kapý Kapatýcýlara Göre Daha Rahat Kullaným Saðlar > Kg. Kapýlar Ýçin Maximum 900 mm Geniþlikte Kullanýlýr > Ýç Kapýlar Ýçin Dizayn Edilmiþtir. Not : Sipariþ Esnasýnda Ürün Yönü Belirtilmelidir. 1-2 mm Ayar Vidasý Sol El Ýle Açýlma Yönü Sað El Ýle Açýlma Yönü Kapý Stoper Üst ,3 50 C Stoper Kapý A C C 25 mm Ayar Vidasý Stop Menteþe Montaj Gövdesi B 60 Gövde 9 17,5 35 Menteþe Montaj Gövdesi D Kapanýþ Kapý Merkez Montaj Þablonu.21 Ölçüler mm dir.

24 Kapý Kapatýcý - Gizli Door Closer Hidden LDD-V Lapcon Kapý Kapatýcý Sistemi Lapcon Door Closing System LDD-V-R Uygulama Dikey Ayar ±2 38 Çarpma Yatay Ayar ±3 mm Karþýlýk Sugatsune LDD-V Metal Kapý Kapatýcý Sol Sugatsune LDD-V Metal Kapý Kapatýcý Sað > Yumuþak Bir Kapanýþ Ýçin Piston Ýle Çalýþýr > Temiz ve Þýk Bir Görünüm Ýçin Kapýya Gizli Monte Edilir > Sýradan Kapý Kapatýcýlara Göre Daha Rahat Kullaným Saðlar > Montaj Plakasý Ýçin 3 Çeþit Ayar Mevcuttur > Ýç Kapýlar Ýçin Dizayn Edilmiþtir. Montaj Þekli 8-R6 R Çarpma x 9.8 Yatay Ayar Derinlik Ayar ±2 mm Yükseklik Ayar Vidasý R6 H 2-Ø4.3 Ø (7-9/32 ) 169 Piston Ayar Kadraný SUGATSUNE R Arm 26 /1-1/64 ) Çerçeve Ebatlarý 38 Kanat-Kasa Gövde Kapý Ebatlarý LDD-V-R 86 (3-25/64 ) 186 (7-21/64 ) Menteþe Bölümü Montaj Yeri Üst 27 (1-1/16 ) Min.33 4-R6 93 (7-21/32 ) 70 (2-3/4 ) 9 8 Min. 9 (1-1/16 ) (3-1/32 ) 8-R6 Min. 20 Min. 12 Merkez Stoper Merkezi 27 (1-1/16 ) Gövde Açýklama Cinsi Kaplama/Renk Gövde Çelik Basýnçlý Zamak Döküm/Krom/Gri Karþýlýk Çelik, ABS Nikel /Gri Model No LDD-V-R LDD-V-L Kapý Aðýrlýðý Kapý Geniþliði (mm) Kapý Kalýnlýðý (mm) Kg (33~88Ibs) Max. 900 (35-7/16 ) Min. 33 (1-19/64 ) Kg (33~88Ibs) Max. 900 (35-7/16 ) Min. 33 (1-19/64 ) Ölçüler mm dir.

25 Kapý Altý Giyotinler Door Bottom Seals Sealz Yangýn Dayanýmlý Kapý Giyotini Fire Resistant Door Bottom Seal Yangýn Dayanýmlý Ses ve Duman Geçirmez M 200 C C Sealz Yangýn Dayanýmlý Kapý Giyotini 10 mm Sealz Yangýn Dayanýmlý Kapý Giyotini 1030 mm Sealz Yangýn Dayanýmlý Kapý Giyotini 930 mm Sealz Yangýn Dayanýmlý Kapý Giyotini 830 mm Sealz Yangýn Dayanýmlý Kapý Giyotini 730 mm > Alüminyum Gövde > Hava ve Gürültüye Karþý Mükemmel Koruma > Max. 12 mm Ýç Alan > Yangýna Karþý Dayanýmlý > 5 Farklý Ölçü Seçeneði; 10 mm, 1030 mm, 930 mm, 830 mm, 730 mm > Tek Yönden Kýsaltma Ölçüsü <100 mm dir. > IFT Tarafýndan (Roserheim Certification) Açma-Kapama Testi Yapýlmýþtýr. Kapý Altý Giyotini Door Bottom Seal SOHO Soho Kapý Altý Giyotini 930 mm Soho Kapý Altý Giyotini 1030 mm R11,25 > Alüminyum Gövde > Hava ve Gürültüye Karþý Mükemmel Koruma > Max. 12 mm Ýç Alan > 5 Farklý Ölçü Seçeneði; 10 mm, 1030 mm, 930 mm, 830 mm, 730 mm > Tek Yönden Kýsaltma Ölçüsü <100 mm dir. 40,7 35, ,5 5,5 25, ,5 Görünüm A Görünüm B ~ Ölçüler mm dir.

26 Kapý Altý Giyotinler Door Bottom Seals Stribo Kapý Altý Giyotini Ankastre Door Bottom Seal YENÝ Yangýn Dayanýmlý Ses ve Duman Geçirmez Stribo Gizli Kapý Altý Giyotini 830 mm Stribo Gizli Kapý Altý Giyotini 960 mm Stribo Gizli Kapý Altý Giyotini 1025 mm Stribo Gizli Kapý Altý Giyotini 1125 mm > Estetik ve Þýk Görünüm, > Alüminyum Gövde, Pirinç Stoplu Kauçuk Giyotin > Hava ve Gürültüye Karþý Mükemmel Koruma > Max. 12 mm Ýç Alan > IFT Tarafýndan (Roserheim Certification) Açma Kapama Testi Yapýlmýþtýr. > 4 Farklý Ölçü Seçeneði 725 mm, 825 mm, 925 mm, 1025 mm M 200 C C YENÝ Stribo Cam Kapý Giyotini Glass Door Bottom Seal Yangýn Dayanýmlý Ses ve Duman Geçirmez Stribo Cam Kapý Altý Giyotini > Estetik ve Þýk Görünüm, > Yüksek Kaliteli Yapýþtýrýcýyla Saðlam ve Kolay Montaj, > Cam Kapýlar Ýçin Havale ve Ses Akýmlarýna Karþý Yeni Sistem, > Akustik Korumasý 37db dir. Giordano (Instutue Of Belleria) Tarafýndan Sertifikalýdýr. > IFT Tarafýndan (Roserheim Certification) Açma Kapama Testi Yapýlmýþtýr. > 4 Farklý Ölçü Seçeneði 725 mm, 825 mm, 925 mm, 1025 mm 40 16,5 M 200 C C Ölçüler mm dir.

27 8 Kapý Altý Fýrçalarý Door Bottom Brush Kapý Altý Fýrça Yandan Montajlý Door Bottom Brus Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Kapý Altý Fýrça Yandan Montajlý Alüminyum + Plastik Fýrça Alýndan Montajlý Bina ve Oda Kapýlarý 1000 mm Gövde Eloksal, Fýrça Siyah PVC Kapý Altý Fýrça Yandan Montajlý Door Bottom Brus Kapý Altý At Kýlý Fýrça Yandan Montajlý Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Alüminyum + At Kýlý Fýrça Alýndan Montajlý Bina ve Oda Kapýlarý 1000 mm Gövde Eloksal, Fýrça At Kýlý 19 Kapý Altý Fýrça Alttan Montajlý Door Bottom Brus Kapý Altý Fýrça Alttan Montajlý Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Alüminyum + Plastik Fýrça Alttan Montajlý Bina ve Oda Kapýlarý 1000 mm Gövde Eloksal, Fýrça Plastik Siyah PVC Kendinden Yapýþkanlý Kapý Altý Fýrça Yandan Montajlý Door Bottom Brus Kapý Altý Fýrçasý Yandan Montajlý PVC Beyaz Kapý Altý Fýrçasý Yandan Montajlý PVC Kahve Kapý Altý Fýrçasý Yandan Montajlý PVC Siyah Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : PVC Paslanmaz ve Ahþap Bina Kapýlarýnda Ses ve Toz Geçiþini Engellemek Ýçin Kullanýlýr 1000 mm Beyaz, Kahve, Siyah ve Diðer Renk Alternatifleri.25 Ölçüler mm dir.

28 Kapý Fitilleri - Yangýn/Duman Door Wicks - Fire/Smoke Yangýn Fitili SZSF Fire Resistant Door Seal Dakika Yangýn Dayanýmlý a c b Yangýn Fitili Renk Ölçü Sealz 30 dk. Yangýn Dayanýmlý Fitil Sealz 60 dk. Yangýn Dayanýmlý Fitil Sealz 30 dk. Yangýn Dayanýmlý Fitil Sealz 60 dk. Yangýn Dayanýmlý Fitil Kahve Kahve Beyaz Beyaz 10x4x x4x x4x x4x2100 Uygulama Alaný : Uzunluk : Kendinden Yapýþkanlý Özel Grafit Malzeme Yangýn Dayanýmlý Kapýlarda Kullanýlýr Yüksek Isýlarda Þiþme Özelliði Vardýr 2100 mm M 200 C C Duman Fitili SZSS Smoke And Fire Door Seal Dakika Yangýn Dayanýmlý a Renk Ölçü c b Duman Fitili Sealz 30 dk. Yangýn Dayanýmlý Fitil Sealz 60 dk. Yangýn Dayanýmlý Fitil Sealz 30 dk. Yangýn Dayanýmlý Fitil Sealz 60 dk. Yangýn Dayanýmlý Fitil Kahve Kahve Beyaz Beyaz 10x4x x4x x4x x4x2100 Uygulama Alaný : Uzunluk : Kendinden Yapýþkanlý Özel Grafit Malzeme Yangýn ve Duman Kontrolü Gerektiren Kapýlarda Kullanýlýr. Fýrçalý ve Yüksek Isýlarda Þiþme Özelliði Vardýr 2100 mm Kapý Kanadý M 200 C C Ölçüler mm dir.

29 Kapý Fitilleri Door Wicks Kapý Fitilleri P020 Door Wick 10 mm Not : Malzeme Cinsine Göre Teknik Ölçülerde Farklýlýklar Oluþabilir, Numuneye Göre Yer Açýlmasý Tavsiye Edilmektedir. 10 3,5 10 3,5 5, Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Kapý Fitilleri P020 Door Wick Ahþap Kapý Fitili Beyaz P020 Ahþap Kapý Fitili Kahve P020 Ahþap Kapý Fitili Þeffaf P020 Ahþap Kapý Fitili Kahve P020 Esnek ve Yumuþak NBR Katkýlý PVC Ahþap Kapý Kasalarýnda 100 m Beyaz, Kahve, Þeffaf ve Diðer Renk Alternatifleri 12 mm, Yangýn Dayanýmlý Ahþap Kapý Fitili Kahve P020 Not : Malzeme Cinsine Göre Teknik Ölçülerde Farklýlýklar Oluþabilir, Numuneye Göre Yer Açýlmasý Tavsiye Edilmektedir. 11,1 4 4,5 5 Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Özellik : Esnek ve Yumuþak NBR Katkýlý PVC Ahþap Kapý Kasalarýnda 100 m Beyaz, Kahve, Þeffaf ve Diðer Renk Alternatifleri Yangýn Dayanýmlý Kapý Fitilleri P007 Door Wick 10 mm Ahþap Kapý Fitili Beyaz P Ahþap Kapý Fitili Kahve P Ahþap Kapý Fitili Þeffaf P007 Not : Malzeme Cinsine Göre Teknik Ölçülerde Farklýlýklar Oluþabilir, Numuneye Göre Yer Açýlmasý Tavsiye Edilmektedir. 3,5 Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Esnek ve Yumuþak NBR Katkýlý PVC Ahþap Kapý Kasalarýnda 100 m Beyaz, Kahve, Þeffaf ve Diðer Renk Alternatifleri.27 Ölçüler mm dir.

30 Kapý Fitilleri Door Wicks Kapý Fitilleri P015 Door Wick 10 mm Not : Malzeme Cinsine Göre Teknik Ölçülerde Farklýlýklar Oluþabilir, Numuneye Göre Yer Açýlmasý Tavsiye Edilmektedir. 11, , Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Kapý Fitilleri P009 Door Wick Ahþap Kapý Fitili Beyaz P015 Ahþap Kapý Fitili Kahve P015 Ahþap Kapý Fitili Þeffaf P015 Esnek ve Yumuþak NBR Katkýlý PVC Ahþap Kapý Kasalarýnda 100 mt. Beyaz, Kahve, Þeffaf ve Diðer Renk Alternatifleri 10 mm Ahþap Kapý Fitili Beyaz P Ahþap Kapý Fitili Kahve P009 5, Ahþap Kapý Fitili Þeffaf P009 Not : Malzeme Cinsine Göre Teknik Ölçülerde Farklýlýklar Oluþabilir, Numuneye Göre Yer Açýlmasý Tavsiye Edilmektedir. 10 3,5 Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Esnek ve Yumuþak NBR Katkýlý PVC Ahþap Kapý Kasalarýnda 100 mt. Beyaz, Kahve, Þeffaf ve Diðer Renk Alternatifleri Kapý Fitilleri P004 Door Wick 10 mm 6, Ahþap Kapý Fitili Beyaz P Ahþap Kapý Fitili Kahve P004 17, Ahþap Kapý Fitili Þeffaf P004 Not : Malzeme Cinsine Göre Teknik Ölçülerde Farklýlýklar Oluþabilir, Numuneye Göre Yer Açýlmasý Tavsiye Edilmektedir. 4,5 Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Esnek ve Yumuþak NBR Katkýlý PVC Ahþap Pencere Kasa ve Kanatlarýnda 100 m Beyaz, Kahve, Þeffaf ve Diðer Renk Alternatifleri Ölçüler mm dir.

31 Kapý Fitilleri Door Wicks Kapý - Pencere Fitilleri Yapýþkanlý D Tipi Stick Door Window Wick Kendinden Yapýþkanlý Not : Malzeme Cinsine Göre Teknik Ölçülerde Farklýlýklar Oluþabilir, Numuneye Göre Yer Açýlmasý Tavsiye Edilmektedir Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Kapý Fitilleri P002 Door Wick Kapý-Pencere Fitili D Tipi Yapýþkanlý Beyaz Kapý-Pencere Fitili D Tipi Yapýþkanlý Kahve Esnek ve Yumuþak NBR Katkýlý PVC Ahþap Kapý Kasalarýnda 100 m Beyaz, Kahve, Þeffaf ve Diðer Renk Alternatifleri 9 mm Ahþap Kapý Fitili Beyaz P Ahþap Kapý Fitili Kahve P Ahþap Kapý Fitili Þeffaf P Not : Malzeme Cinsine Göre Teknik Ölçülerde Farklýlýklar Oluþabilir, Numuneye Göre Yer Açýlmasý Tavsiye Edilmektedir. 5 Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : Esnek ve Yumuþak NBR Katkýlý PVC Ahþap Kapý-Pencere Kasa ve Kanatlarýnda 100 m Beyaz, Kahve, Þeffaf ve Diðer Renk Alternatifleri Stribo Kapý Fitili 031m2 Door Wick Yangýn Dayanýmlý Stribo Kapý Fitili 031M2 Not : Malzeme Cinsine Göre Teknik Ölçülerde Farklýlýklar Oluþabilir, Numuneye Göre Yer Açýlmasý Tavsiye Edilmektedir Uygulama Alaný : Uzunluk : Renk : PVC Yangýn Dayanýmlý Çelik, Ahþap ve Paslanmaz Kapýlar Ýçin, Yangýn Anýnda Þiþer ve Hava Akýmýna Karþý Koruma Saðlar. 100 m Siyah.29 Ölçüler mm dir.

32 Kapý Stoperleri Door Stoppers Kapý Stoperi Door Stopper 3, Kapý Stoperi Yerden Saten 44 Uygulama : 304 Paslanmaz Çelik Zemine Monte Kapý Stoperi Door Stopper 3, Kapý Stoperi Yerden Saten 44 Uygulama : 304 Paslanmaz Çelik Zemine Monte Ölçüler mm dir.

33 Kapý Stoperleri Door Stoppers Kapý Stoperi Door Stopper Uygulama : Kapý Stoperi Door Stopper Soho Kare Kapý Stoperi Krom Soho Kare Kapý Stoperi Saten Soho Kare Kapý Stoperi Altýn Alüminyum + Plastik Zemine Monte Kapý Stoperi Saten Uygulama : 304 Paslanmaz Çelik + Plastik Zemine Monte Kapý Stoperi Door Stopper Kapý Stoperi Yere Monte Saten Kapý Stoperi Yere Monte Krom Kapý Stoperi Yere Monte Antik 48 Uygulama : Basýnçlý Zamak Metal + Plastik Zemine Monte.31 Ölçüler mm dir.

34 Kapý Stoperleri Door Stoppers Kapý Stoperi Door Stopper YENÝ Uygulama : Kapý Stoperi Door Stopper Kapý Stoperi Yerden Saten Kapý Stoperi Yerden Krom 304 Paslanmaz Çelik + Plastik Zemine Monte Ø Kapý Stoperi Saten Ø25 23 Uygulama : 304 Paslanmaz Çelik + Plastik Zemine Monte Kapý Stoperi Door Stopper Kapý Stoperi Altýn Kapý Stoperi Saten 40 Uygulama : 304 Paslanmaz Çelik + Plastik Zemine Monte Ölçüler mm dir.

35 Kapý Stoperleri Door Stoppers Hook Kapý Stoperi Door Stopper Ø23 16 > Ýsteðe Baðlý Özel Ölçülerde Üretim Yapýlmaktadýr Ø mm Ölçü 50 mm 80 mm Üst Yüzey : Uygulama : Kapý Stoperi Door Stopper Krom Paslanmaz Çelik + Plastik Mat Duvara Monte Ýnoks Kapý Stoperi Duvar Tipi 100 mm Inoks Kapý Stoperi Duvar Tipi 100 mm Krom 50 Uygulama : 304 Paslanmaz Çelik + Plastik Duvara yada Kapý Üstüne Monte Kapý Stoperi Door Stopper Mýknatýslý ø 116 ø Kapi Stoperi Mýknatýslý Altýn Kapý Stoperi Mýknatýslý Saten 38, Uygulama : Pirinç + Mýknatýs Duvara yada Kapý Üstüne Monte.33 Ölçüler mm dir.

36 Kapý Stoperleri Door Stoppers Kapý Stoperi Door Stopper Mýknatýslý Uygulama : Kapý Stoperi Door Stopper Kapý Stoperi Yertipi Krom Kapý Stoperi Yertipi Saten Kapý Stoperi Yertipi Sarý Pirinç + Mýknatýs Zemine Monte Mýknatýslý Kapý Stoperi Door Stopper ø 16 ø10 12,5 12, Kapý Stoperi Mýknatýslý Krom Kapý Stoperi Mýknatýslý Sarý Kapý Stoperi Mýknatýslý Saten 10 Uygulama : Basýnçlý Zamak Metal + Mýknatýs Zemine Monte Montajlý Yaylý Kapý Stopu Saten ø20 57 Uygulama : 304 Paslanmaz Çelik + Plastik Kapý Arkalarýna Monte Ölçüler mm dir.

37 Kapý Emniyet Kelepçeleri Door Safety Guards Kapý Emniyet Zinciri Door Security Chains 40 57, , , Uygulama : Kapý Emniyet Zinciri Saten Kapý Emniyet Zinciri Sarý Kapý Emniyet Zinciri Krom Kapý Emniyet Zinciri Door Security Chains Basýnçlý Zamak Metal veya 304 Paslanmaz Çelik Kapýya Gizli Montaj Kapý Emniyet Zinciri Krom Kapý Emniyet Zinciri Saten Kapý Emniyet Zinciri Sarý Uygulama : 304 Paslanmaz Çelik Kapý Yüzeyine Montaj Kapý Emniyet Zinciri Door Security Chains Kapý Emniyet Zinciri Saten 0 Uygulama : Basýnçlý Zamak Metal Kapý Yüzeyine Montaj.35 Ölçüler mm dir.

38 Kapý Emniyet Kelepçeleri Door Safety Guards Kapý Emniyet Kelepçesi Door Security Guard Uygulama : Kapý Emniyet Kelepçesi Sarý Kapý Emniyet Kelepçesi Krom Kapý Emniyet Kelepçesi Saten Basýnçlý Zamak Metal Ýçe Doðru Açýlan Kapýlar Ýçin Kapý ve Gövdeye Montaj Kapý Emniyet Kelepçesi Door Security Guard Uygulama : Kapý Emniyet Kelepçesi Krom Kapý Emniyet Kelepçesi Saten Kapý Emniyet Kelepçesi Albrifin Basýnçlý Zamak Metal + Plastik Kapý Yüzeyine Montaj Kapý Emniyet Kelepçesi Door Security Guard Kapý Emniyet Kelepçesi Krom Kapý Emniyet Kelepçesi Saten Kapý Emniyet Kelepçesi Sarý Uygulama : Basýnçlý Zamak Metal Kapý Yüzeyine Montaj Ölçüler mm dir.

39 Kapý Dürbünleri Door Viewers LCD Ekranlý Kapý Dürbünü Door Wiewer With LCD Screen Renkli Kameralý Kapý Dürbünü AÇIKLAMA > Elektronik Dijital Kapý Görüntüleyici LCD Ekraný Sayesinde Gözetleme Deliði Kamerasý (Lens) Kapý Zemin Flansý Kapý Kapý Baðlantý Borusu Ýzleyici Ekraný Kapýdaki Görüntüyü En Net Þekilde Size Aktarýr. Ev ve Bina Kapýlarýnda Güvenlik Ürünü Olarak Kullanýlmaktadýr > Gece ve Gündüz Net Görünüþ > Pil Deðiþim Kolaylýðý > Dayanýklý Pirinç Dürbün > Normal Kapý Dürbünü Gibi Montaj Kolaylýðý > Tek Butonla Ýþlem Kolaylýðý > Enerji Tasarruflu > Güvenlikli > Her Zaman Kapý Dýþarýsýný Görme Ýmkaný > Gümüþ Gri, Siyah, Beyaz ve Sarý Renk Alternatifleri > 1 Yýl Garanti LCD Panel Pil Uygulanabilir Kapý Kalýnlýðý Dürbün Çapý Kamera Dürbün Bakýþ Açýsý Çalýþma Isý Aralýðý Depolama Isý Aralýðý Ýç Ölçüler Net Aðýrlýk.37 : : 2.8 TFT, 320 x 240 Çözünürlük 2xAAA Pil : : : : : : : : 1-1/4 ~ 4-3/4 (35 mm~120 mm) Çap. 1/2 ~ 1-1/5 (14 mm~30 mm) 0.3 Mega Pixels 150 Derece -10 ~ +50 C -10 ~ +50 C L117 x H66 x D14,8 mm 124 g Ölçüler mm dir.

40 Kapý Dürbünleri Door Viewers YENÝ Kapý Dürbünü Door Wiewer 16 ø Kapý Kalýnlýðý : Görüþ Açýsý : Montaj Çapý : Yangýn Dayanýmlý Kapý Dürbünü mm Krom Kapý Dürbünü mm Sarý Kapý Dürbünü mm Nikel Pirinç mm mm Kapý Dürbünü Door Wiewer Kapý Dürbünü mm Krom Kapý Dürbünü mm Sarý Kapý Dürbünü mm Saten Kapý Dürbünü mm Krom Kapý Dürbünü mm Saten Kapý Dürbünü mm Sarý 30,0 ø Yangýn Dayanýmlý Kapý Dürbünü Kapý Dürbünü mm Saten 35-60/ Kapý Dürbünü mm Krom Kapý Kalýnlýðý : Görüþ Açýsý : Montaj Çapý : Pirinç ve mm mm Ölçüler mm dir.

41 Kapý Taktaklarý Door Knocker Kapý Taktaðý Libero Door Knocker Renk Alternatifleri : Kapý Taktaðý Selvi Door Knocker Libero Taktak Krom Libero Taktak Mat Krom Libero Taktak Saten Alüminyum Krom, Mat Krom, Saten Selvi Taktak Saten Selvi Taktak Krom Selvi Taktak Mat Krom 50 Renk Alternatifleri : Pirinç Krom, Mat Krom, Saten Kapý Taktaðý Royal Door Knocker Royal Taktak Krom Royal Taktak Mat Krom Royal Taktak Saten 57 Renk Alternatifleri : Pirinç Krom, Saten, Mat Krom.39 Ölçüler mm dir.

42 Kapý Taktaklarý Door Knocker Kapý Taktaðý Ýmage Door Knocker Renk Alternatifleri : Kapý Taktaðý Sultan Door Knocker Ýmage Taktak Krom Ýmage Taktak Mat Krom Ýmage Taktak Altýn Ýmage Taktak Saten Ýmage Taktak Antik Pirinç Krom, Mat Krom, Saten, Altýn, Antik Sultan Taktak Krom Sultan Taktak Mat Krom Sultan Taktak Saten Sultan Taktak Antik Sultan Taktak Altýn 75 Renk Alternatifleri : Pirinç Krom, Mat Krom, Saten, Altýn, Antik Kapý Taktaðý Osmanlý Door Knocker Osmanlý Taktak Krom Osmanlý Taktak Mat Krom Osmanlý Taktak Saten Osmanlý Taktak Altýn Osmanlý Taktak Antik 115 Renk Alternatifleri : Alüminyum Krom, Mat Krom, Saten, Altýn, Antik Ölçüler mm dir.

43 Kapý Dilleri Door Bolts YENÝ Otomatik Kapý Sürgüsü Automatic Door Bolt Yönsüz Otomatik Kapý Sürgüsü Saten Otomatik Kapý Sürgüsü Krom Alýn ve Karþýlýk : Basýnçlý Zamak Metal 304 Paslanmaz Çelik Ölçüler mm dir.

44 Yer Soketleri Ground Sockets Yaylý Yer Soketi - Sürgü Yuvasý Dust Proot Strike Uygulama : Gömme Sürgü Yuvasý Yer Ýçin 304 Paslanmaz Çelik Sürgü Uçlarýnýn Yere Girmesi Ýçin Açýlan Yuvaya Monte Edilir. Toz ve Kir Birikmesini Engeller. Plakalý Yer Soketi - Sürgü Yuvasý Dust Proot Strike With Plate ø Gömme Kilit-Sürgü Yuvasý Yer Ýçin Plakalý Uygulama : 304 Paslanmaz Çelik Sürgü Uçlarýnýn Yere Girmesi Ýçin Açýlan Yuvaya Monte Edilir. Toz ve Kir Birikmesini Engeller. Ölçüler mm dir.

45 Çarpma Kapý Dili Door Latch Çarpma Kapý Dili Stainless Steel Ball Catch Çarpma Kapý Dili Saten 14, mm Adjustable 20 R > Düz Kapýlar Ýçin Ayarlanabilir Dil > Komple 304 Paslanmaz Çelik > Kilitlenme Özelliði Yoktur Mýknatýslý Çarpma Kapý Dili Stainless Steel Magnetic Ball Catch Mýknatýslý Çarpma Kapý Dili > Düz Kapýlar Ýçin Mýknatýslý Dil > Komple 304 Paslanmaz Çelik > Kilitlenme Özelliði Yoktur ,5 Gizli Yaylý Çarpma Kapý Dili Stainless Steel Ball Catch Gizli Yaylý Çarpma Kapý Dili Krom Gizli Yaylý Çarpma Kapý Dili Saten 40 > Düz Kapýlar Ýçin Yaylý Dil Ayarlanabilir > Kilit Aynalarý 304 Paslanmaz Çelik > Kilitlenme Özelliði Yoktur R Ölçüler mm dir.

46 Kapý Sürgüleri Door Bolt Gömme Sürgü Flush Bolt Gömme Sürgü 200 mm Saten 8 Inch Kullaným Alaný : Fonksiyonu : Boy : Geniþlik : Sürgü Dili : Dil Çapý : Kapýlar Ýçin, Kapýya Gömme Sürgülü 200 mm 18 mm 15 mm 12 mm Gömme Sürgü Flush Bolt Gömme Sürgülü 150 mm Saten 6 Inch Gömme Sürgülü 200 mm Saten 8 Inch Kullaným Alaný : Fonksiyonu : Boy : Geniþlik : Sürgü Dili : Dil Çapý : Kapýlar Ýçin, Kapýya Gömme Sürgülü 150 ve 200 mm 16 mm 12 mm 8 mm Ölçüler mm dir.

47 Kapý Sürgüleri Door Bolt Gömme Sürgü Flush Bolt Gömme Sürgü 150 mm Saten 6 Inch Gömme Sürgü 200 mm Saten 8 Inch Gömme Sürgü 300 mm Saten 12 Inch Kullaným Alaný : Fonksiyonu : Boy : Geniþlik : Sürgü Dili : Dil Çapý : Kapýlar Ýçin, Kapýya Gömme Sürgülü 150, 200, 300 mm e Kadar 25 mm 15 mm 10 mm (mm) a b c d e 150 mm 200 mm 300 mm e d 21 b a c Gömme Sürgü Flush Bolt Gömme Sürgü 120 mm Krom 4,5 Inch Gömme Sürgü 120 mm Sarý 4,5 Inch Gömme Sürgü 120 mm Saten 4,5 Inch Gömme Sürgü 150 mm Krom 6 Inch Gömme Sürgü 150 mm Sarý 6 Inch Gömme Sürgü 150 mm Saten 6 Inch Gömme Sürgü 300 mm Saten 12 Inch d 22 b a e Kullaným Alaný : Fonksiyonu : Boy : Geniþlik : Sürgü Dili : Dil Çapý : Kapýlar Ýçin, Kapýya Gömme Sürgülü 120, 150, 300 mm 22 mm 20 mm 10 mm c (mm) a b c d e 120 mm 150 mm 200 mm 300 mm Ölçüler mm dir.

AYDINLATMA SÝSTEMLERÝ . BÖLÜM LIGHTING SYSTEMS.1 -.20 72 Led Spot Led Downlight Spot 061323 061377 Yuvarlak Gömme Spot Beyaz Iþýk Yuvarlak Gömme Spot Gün Iþýðý 14 49 Malzeme : Aydýnlatma : Montaj Ölçüsü

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008

Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008 Tezgâh Matkaplar Sütunlu Matkaplar Þanzýmanlý Sütunlu Matkaplar Torna Makinalarý Freze Makinalarý Ölçüm Cihazlarý Metal Þerit Testereler Metal Daire Testereler Zýmpara Makinalarý Polisaj Makinalarý Saç

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

Üretim Programý 2007 2008

Üretim Programý 2007 2008 2007 2008 Üretim Programý Ýçindekiler Yeni ürünler 2006/2007 sayfa 5 Limit anahtarlar FD serisi FP serisi FL serisi FC serisi sayfa 5 sayfa 5 sayfa 5 sayfa 5 FR serisi FM serisi FX serisi FZ serisi Kolsuz

Detaylı

Hakkýmýzda. Depomuzdan stoktan teslimat yapmaktayýz. Teknik servis ve kalibrasyon

Hakkýmýzda. Depomuzdan stoktan teslimat yapmaktayýz. Teknik servis ve kalibrasyon ÖLÇÜ ALETLERÝ ÜRÜN KATALOÐU 2013-2014 Hakkýmýzda Yamer Endüstriyel ürünler San.Ve Tic.Ltd.Þti sektördeki 20 yýlý aþkýn tecrübe ile Mayýs 2012 tarihinde kurulmuþtur. Amacýmýz hem yerli hem de yurtdýþýndaki

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

26. BÖLÜM ENGELSİZ YAŞAM ALANLARINA ÖZEL DONANIMLAR 26.0 / 26.17

26. BÖLÜM ENGELSİZ YAŞAM ALANLARINA ÖZEL DONANIMLAR 26.0 / 26.17 . BÖLÜM ENGELSİZ YAŞAM ALANLARINA ÖZEL DONANIMLAR.0 /.17 ENGELSİZ YAŞAM ALANLARINA ÖZEL DONANIMLAR WC Aksesuarları Bilgi...1 WCaksesuarları...2-.3 Kapı kol ve kilit sistemleri, kapı durdurucuları, pivot

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

ASO - Firma Tarihi Güvenli Kontak Elemanları Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar ASO - The story

ASO - Firma Tarihi Güvenli Kontak Elemanları Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar ASO - The story ASO - Firma Tarihi ASO GmbH, yeni ürünler ve rekabet edebilir özel çözümler sunabilmek ve güvenlik cihazlarında Avrupa'da kendini bir uzman yapmak hedefi ile 1989 yılında kurulmuştur. Firma olarak, Güvenli

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar KAYNAK VE KESME ROBOT SÝSTEMLERÝ MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar Yüksek Performanslý Robotlar OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE

Detaylı

Otomatik Giriş Sistemleri

Otomatik Giriş Sistemleri Otomatik Giriş Sistemleri Otomatik Kayar Kapılar Güvenlikli Kapılar / Giriş Kontrollü Kapılar İç Mekan Cam Bölme Sistemleri Döner Kapılar Kanat Açma Mekanizmaları 2 Otomatik Giriş Sistemleri İçindekiler

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

SEMBOL TALÝMATLARI. Baský Ýðnesini

SEMBOL TALÝMATLARI. Baský Ýðnesini Palermo 5 Kullaným Kitabý SEMBOL TALÝMATLARI Baský Ýðnesini Baský Ayaðýný Kaldýrýn Baský Ayaðýný Ýndirin Bir elektrikli alet kullanýlýrken, aþaðýdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri her

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com.

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com. AVUPA. NIN. TEIHI...... caldera H EATING GOUP caldera H EATING GOUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. Fabrika - Genel Müdürlük Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N.22 Sk. No: Bursa / TÜKÝYE Tel.:

Detaylı

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ

ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ ÝÇÝNDEKÝLER 2-3-4 5-6 HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI GENEL ÖZELLÝKLER AMICO SERÝSÝ MODELLER 7 8-9-10

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC ÝÇÝNDEKÝLER 1 GENEL... 2 1.1 Telif Hakký... 2 1.2 Genel Talimatlar... 3 1.3 Taþýma ve Depolama... 4 1.4 Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý... 4 1.5 Motorun Tanýmý... 4 2 MOTOR ÖLÇÜLERÝ

Detaylı

MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik

Detaylı

DEKORATÝF YAPIÞTIRICILAR PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ FloCol MS Parquet MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý FloCol UniParquet Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý PK Profi Seal Dolgu Mastiði Parkett Acrylat

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı