T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Temmuz 1992 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Temmuz 1992 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Temmuz 1992 PAZAR Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 92/3181 Milletlerarası Andlaşmalar 30 Nisan 1992 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu'nun Onikinci Dönem Protokolu"nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 1/6/1992 tarihli ve EİGY-II-3468 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/6/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL Başbakan Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı E. İNÖNÜ C. ÇAĞLAR T. ÇİLLER Ş ERCAN Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı V. 1. TEZ A.GÖNEN T. AKYOL G. ERGENEKON Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakam O. KİLERCİOĞLU M. KAHRAMAN ö. BARUTÇU M. A. YILMAZ Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakam E. ŞAHİN Ş. ERCAN M. BATALLI M. S. OKTAY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Adalet Bakam N. AYAZ t. SEZGİN H. ÇETİN S. ORAL Milli Savunma Bakam İçişleri Bakam Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı M. A. YILMAZ O. KUMBARACIBAŞI Y. AKTUNA Milli Eğitim Bakam V. Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakam Y. TOPÇU N. CEVHERİ İ. TEZ Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. M. T. KÖSE E. FARALYALI D. F. SAĞLAR Sanayi ve Ticaret Bakam Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Kültür Bakanı A. ATEŞ V. TANIR V. TANIR Turizm Bakanı Orman Bakanı Bakanı Çevre Bakanı V. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı: TÜRKİYE CUMHURIYETI HÜKÜMETİ İLE ÇEK VE SLOVAK FEDERAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİHÜKÜMETI ARASINDAKİ KARMA EKONOMIK KOMİSYONUNUN ONİKİNCİ DONEM PROTOKOLU Türk-Çekoslovak Onikinci Dönen Karma Ekonomik Komisyonu Nisan 1992 tarihleri arasında Ankara'da toplanmıştır. Türk Heyetine, Devlet Bakanı Türkan Akyol, Çekoslovak Heyetine, Dış Ticaret Bakanı Josef Baksay başkanlık etmiştir. Heyet listeleri Ek I ve EK II'de yer almaktadır. Karma Ekonomik Komisyon toplantıları dostluk ve karşılıklı anlayış havası içinde geçmiştir. Taraflar, ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunda arzu ve kararlılıklarını belirterek, ikili ticaretin gelecekteki imkanlarının yanısıra çeşitli alanlardaki ekonomik işbirliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Ankara'da bulunduğu süre içinde Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti Heyeti Başkanı, Josef Baksay, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü tarafından kabul edilmiş ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri ile görüşmelerde bulunmuştur. Karma Ekonomik Komisyon çalışmalarını aşağıdaki konularda yürütmüştür : I-TİCARİİLİŞKİLER Taraflar, Onbirinci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısından bu yana ikili ticarette kaydedilen gelişmeleri gözden geçirmiş ve yakın bir gelecekte mevcut ticaret hacminin çok ötesine ulaşma yönündeki arzularını belirtmişlerdir. Bu amaçla, Taraflar, iki ülkenin giderek artan potansiyellerini göz önüne alarak, her iki ülkenin yararına olacak şekilde ticari ilişkilerinin çeşitlendirilmesini ve ticaret hacminin dengeli olarak, mümkün olan en yüksek düzeye arttırılmasını teminen her çabanın gösterilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Taraflar, iki ülke arasında imzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması'nın, özellikle karşılıklı ticareti arttırmak ve çeşitlendirmek suretiyle ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesine ilave bir güç katacağını belirtmişlerdir. Çekoslovak Tarafı, Türkiye ile ÇSFC arasındaki ikili ticaretin geliştirilmesi amacıyla Türk Eximbank'ın kredi imkanı sağlama teklifini memnuniyetle karşılamıştır. Taraflar, SOMA Özel Hesabında biriken meblağların kullanılmama nedenlerini incelemişler ve bu hesabın kullanımı ile ilgili konuları görüşmek üzere ilgili hükümet ve banka temsilcilerinin bu yılın Temmuz ayında Prag'da biraraya gelmeleri hususunda anlaşmışlardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 26 Temmuz 1992 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Taraflar, her iki ülkenin kamu ve özel sektör temsilcileri arasında son yıllarda artan karşılıklı temas ve ziyaretlerin önemini vurgulamışlardır. Taraflar, iş konseylerinin faaliyetlerinin, iki ülkenin ekonomik yapıları ve piyasa potansiyelleri hakkında bilgi alışverişini kolaylaştırabileceğini ve özel sektörleri arasındaki temasları artırabileceğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda, Türk-Çekoslovak İş Konseyi'nin kurulmuş olmasından ve ilk toplantısının da Karma Ekonomik Komisyonun Onikinci Dönem Toplantısı esnasında İstanbul'da yapılmış olmasından duydukları memnuniyeti kaydetmişlerdir. Ayrıca, Taraflar, İş Konseyi'nin toplantısı sırasında ikinci toplantının 1992 Eylül ayında Çekoslovakya'da yapılacağının kararlaştırıldığını not etmişlerdir. Taraflar, ülkelerin ihracat potansiyellerini göstermede fuar ve sergilerin önemini yinelemişler ve Türkiye'nin Salima Uluslararası Fuarı ile Brno'daki Uluslararası Tüketici Nalları Fuarı'na ve Çekoslovak Tarafı'nın ise Uluslararası İzmir Fuarı'na düzenli olarak katılmasından duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir. II- EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 1. Enerji Taraflar, Türk ye Çekoslovak makamları ile ilgili kuruluşlar arasında enerji projeleri alanında sürdürülen işbirliğinden duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir. Taraflar, Soma-B Termik Santralının 5 ve 6. ünitelerinin inşa ve montaj çalışmalarının tatminkar bir şekilde ilerlediğini kaydetmişlerdir. Çekoslovak Tarafı, Soma-B Termik Santralının 7 ve 8. Ünitelerinin tevsiine veya bu bölgede yeni bir enerji santralı inşaasına ilgisinin devam ettiğini belirtmiştir. Ayrıca, Çekoslovak Tarafı aşağıda yeralan projelerde işbirliği yapma arzusunu dile getirmiştir : a) Tunçbilek Enerji Santralı Projesinin (4 ve S. Üniteler) buhar kasanlarının rehabilitasyonu ve yenilenmesi, b) Soma-B (1 ve 2. Üniteler)'nin mevcut elektrostatik presipitatörlerini daha yüksek verimliliğe sahip yenileri ile değiştirilmesi, c) Türkiye Elektrik Kurumu'nun çevre programı çerçevesinde Türkiye'deki çeşitli enerji santralleri için hidrolik kül atma ve desülfürizasyon sistemlerinin temini. Türk Tarafı, yukarıdaki projelerin, Türkiye'nin ilerideki enerji ihtiyacı ve TEK'in yatırım programı çerçevesinde değerlendirileceğini belirtmiştir. 2. Metalürji Taraflar, metalürji ve demir-çelik sanayi alanında teknoloji transferi, üçüncü pazarlar, ortak yatırımlar ve eğitim programlarını da kapsamak üzere aralarındaki işbirliğini artırmanın önemini vurgulamışlardır. Yürütme veidarebölümüsayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı : Lastik İşleme Sanayi Taraflar, Petlas Lastik Fabrikasının inşaat ve montaj çalışmalarının tamamlanmış olmasını ve fabrikanın başarılı bir şekilde işletmeye alınmasını memnuniyetle karşılamışlardır. Taraflar, Petlas Lastik Fabrikasının mevcut durumunu gözden geçirmişler ve Petlas Lastik Fabrikasının modernizasyonu, lastik ebat çeşitlerinin arttırılması, Barum lastikleri üretiminin Petlas Lastik Fabrikasında başlatılması alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi için ilgili ortakların gösterdikleri çabadan duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Çekoslovak Tarafı, üzerinde mutabık kalınan plana göre ödemelerin gerçekleştirilmesi hususunda PETLAS'ın çabalarını memnuniyetle karşıladığını ve gelecekte de bu tutumun pürüzsüz olarak devam edeceğini tahmin ettiğini belirtmiştir. 4. Takım Tezgahları Sanayi Taraflar, bu alandaki işbirliğini sürdürmek hususundaki arzularını vurgulamışlar ve üçüncü pazarlarda takım tezgahlarının pazarlanması için iki ülke ilgili kuruluşları arasındaki olası bir ortaklık ile bu işbirliğinin daha da gelişeceğini vurgulamışlardır. 5. Diğer Ekonomik İşbirliği Alanları Taraflar, başta aşağıdaki alanlar olmak üzere, ortak çıkarlarının olduğu projelerde işbirliğini geliştirmek üzere iki ülke kuruluş ve firmalarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır: - takım tezgahlarının modernizasyonu, - üre ve amonyak üretimi ile gübre üretimi, dağıtımı ve tüketiminde danışmanlık ve mühendislik hizmetleri, - tekstil makinaları, - iş makinaları teçhizatı, - üçüncü ülkelerde şeker fabrikaları, - ayçiçek yağı sanayi, - altın, gümüş, kurşun, demir, alumina ve bikromat madenciliği ve işlemesi, - metro hattı inşaası ve şehiriçi taşımacılığın iyileştirilmesi) - kimya ve petrokimya sanayi. III- DİĞER İŞBİRLİĞİ ALANLARI 1. Tarım Taraflar, tarım alanında işbirliği yapmaları için ilgili kuruluşlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlar ve aşağıdaki alanlarda uzman, döküman ve bilgi değişimine olan ilgilerini ifade etmişlerdir: - embriyo transferi, - sunni dölleme, - doku kültürü, - sulama sistemleri, - tatlı su balıkçılığı, - entegre zirai mücadele, - yem, besleme ve besin maddeleri araştırmaları, - tarımsal sahaların etkin kullanımı ve mülkiyetinin organizasyonu. işbirliğine ilişkin ayrıntılı program iki ülkenin ilgili kuruluşları tarafından hazırlanacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 26 Temmuz 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 Çekoslovak Tarafı, talep edilen bütün dokümanların tevdi edilmiş olması nedeniyle, canlı hayvan, et ve benzeri ürünlerin Çekoslovakya'dan ithalatına uygulanan yasağın kaldırılmasını Türk Tarafından rica etmiştir. Türk Tarafı, cevaben, Çekoslovak Tarafınca kısa bir süre önce sağlanan bilgi ve dökümanların son değerlendirmesini müteakip gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra, konu ile ilgili kararın en kısa zamanda verileceğini bildirmiştir. Türk Tarafı, ayrıca, hayvan sağlığı alanında işbirliğine ilişkin bir anlaşma taslağını Çekoslovak Tarafına vermiştir. Çekoslovak Tarafı, anılan belgeyi ilgili Çekoslovak makamlarına iletileceğine söz vermiştir. 2. Turizm Taraflar, mevcut ilişkileri daha da geliştirmek konusunda ilgili kuruluşlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlar ve bu amaçla, kuruluşları arasındaki işbirliğini ve yatırım, eğitim ve faaliyetlerini programlama alanlarında uzman değişimini teşvik etmek hususunda mutabakata varmışlardır. 3. Ulaştırma Türk Tarafı, mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerdeki gelişmeleri gözönüne alarak, 1992 yılının kalan kısmı için iki taraflı ve üçüncü ülke transit ek geçiş izin belgelerine ihtiyaç duyulacağını ifade etmiştir. Çekoslovak Tarafı, bu isteği ilgili makamlarına bildireceğine söz vermiştir. 4. İletişim Türk Tarafı, Çek ve Slovak Federal Cumhuriyetine iletişim ağı teçhizatı sağlamayı arzuladığını belirtmiştir. Türk Tarafı, ayrıca, Türk PTT'sinin transit haberleşme imkanlarını Çek ve Slovak Haberleşme Kurumlarına sağlamayı teklif etmiştir. 5. Standardizasyon Taraflar, standardizasyon alanında işbirliğini sürdürmeleri için ilgili kuruluşlarını teşvik etmek hususunda anlaşmışlardır. Türk Tarafı, Türk Standartları Enstitüsü ile Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti ölçüler ve Standartlar Bürosu arasında işbirliğine ilişkin bir Taslak Anlaşma'yı yukarıda belirtilen kuruluşa iletilmek üzere Çekoslovak Tarafına vermiştir. 6. Müteahhitlik Faaliyetleri Türk Tarafı, Türk inşaat ve müteahhitlik firmalarının uluslararası piyasalardaki faaliyetleri hakkında bilgi vermiş ve Çekoslovakya'da gerçekleştirilecek müteahhitlik faaliyetlerine katılma Türk firmalarının arzularını belirtmiştir. Türk Tarafı, Prag Havaalanı Terminalinin inşasına olan ilgisini tekrarlamış ve Bratislava yakınındaki liman projesine katılma konusundaki isteğini ifade etmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı: Üçüncü Pazarlarda İşbirliği Taraflar, Türk ve Çekoslovak firmalarının üçüncü ülkelerdeki işbirliğinden elde ettikleri olumlu sonuçları gözden geçirmişlerdir. Taraflar, firmalarının bu alandaki işbirliğini sürdürmeleri ve geliştirmeleri gerektiği yönündeki isteklerini belirtmişlerdir. 8. Anlaşmalar Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti'ni ziyareti sırasında parafe edilen Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının bu Protokol ile birlikte imzalanmasını memnuniyetle kaydetmişlerdir. Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının ülkelerindeki yatırımlar üzerindeki olumlu etkilerini gözönüne alan Taraflar, sözkonusu anlaşma için görüşmelerin en kısa zamanda başlayacağını umut ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, Taraflar, bu anlaşmaların ülkelerindeki iş adamları için daha uygun koşullar yaratacağına ve ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesine imkan sağlayacağına olan inançlarını vurgulamışlardır. Taraflar, XIII. Dönem Türk-Çekoslovak. Karma Ekonomik Komisyonunun, diplomatik kanallardan tesbit edilecek bir tarihte Prag'da toplanmasını kararlaştırmışlardır. Ankara'da, 30 Nisan 1992 tarihinde, ingilizce iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Prof. Dr. Türkan AKYOL ÇEK VE SLOVAK FEDERAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Ing. Josef BAKSAY Prof. Dr. Türkan Erdoğan HÜRBAŞ Eftal YURDAY E.Nurcan BİNGÜL Arif ERTEN Aykut PEKCAN Naci ÖZDÜRAN AKYOL TÜRK HEYETİ Devlet Bakanı, Heyet Başkanı EK I Anlaşmalar Genel Müdürü, HDTM, Teknik Heyet Başkanı Daire Başkanı, HDTM Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Ulaştırma Bakanlığı Daire Başkanı, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, PETLAS Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Daire Başkanı, TDÇl Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 26 Temmuz 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 ÇEK-SLOVAK HEYETİ EK II Jozef BAKSAY Peter JACINA Ondrej KOLOZSVARY Otomar LOUDA Gabriel LESINSKY Vlastimil LORENZ Frantisek SIGMUND Victor PETRUS Josef CILEK Jan RICICA Jindrich HESS Miroslav KORCAK Rastislav SULLA Petr VOZKA Milena STASTNA Milan ROCH Jaroslav RAPANT Jan HROCH : Federal Dış Ticaret Bakanı, Heyet Başkanı : Genel Müdür, Federal Dış Ticaret Bakanlığı, Teknik Heyet Başkanı : özel Kalem Müdürü : Genel Müdür Yardımcısı, Federal Dış Ticaret Bakanlığı : Başkan Vekili, Slovak Cumhuriyeti Sanayi Odası : Daire Başkanı, Federal Dış Ticaret Bakanlığı : Şube Müdürü, Federal Ekonomi Bakanlığı : Genel Müdür Yardımcısı, Federal Maliye Bakanlığı : Genel Müdür, Technoexport : Genel Müdür, Skodaexport : Genel Müdür, Metrostav : Ticaret Müşaviri : Ticaret Ateşesi : Müdür Yardımcısı, Çekoslovak Dış Ticaret Bankası : Daire Başkanı, Technoexport : Daire Başkanı, Skodaexport : Bölge Sorumlusu, Skodaexport : Soma Termik Santralı Temsilcisi, Skodaexport Yürütme ve İdareBölümüSayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı: PROTOCOL OF THE TWELFTH SESSION OF THK JOINT ECONOMIC COMMISSION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH AltfD SLOVAK FEDERAL REPUBLIC The Twelfth Session of the Turkish - Czecho-Slovak Joint Economic Commission was held in Ankara between April 27-30, The Turkish Delegation was led by H.E. Türkan Akyol, Minister of State and the Czecho-SloVak Delegation by H.E. Jozef Baksay, Minister of Foreign Trade. The members of the two Delegations are listed in Annexes I and II. The meetings.of the Joint Economic Commission were conducted in.an atmosphere of friendship and mutual understanding. The two Sides, expressing their desire and determination to achieve further progress in their economic relationsi exchanged views on the future prospects of their bilateral trade as well as economic cooperation in various fields. During his stay in Ankara, H.E. J. Baksay, the Head of the Delegation of the Czech and Slovak Federal Republic was received by H.E. Erdal İnönü, State Minister and Deputy Prime Minister and had talks with H.E. Yaşar Topçu, Minister of Transportation, H.E. Ersin Faralyalı, Minister of Energy and Natural Resources, H.E. Tahir Köse, Minister of Industry and Trade and H.E. Necmettin Cevheri, Minister of Agriculture and Rural Affairs. The Joint Economic Commission carried out its deliberations on the following topics: I- TRADE RELATIONS The two Sides reviewed the development of bilateral trade since the Eleventh Session of the Joint Economic Commission and expressed their willingness to reach a trade turnover far beyond the existing level in the near future. For this purpose, the two Sides, taking into account the growing potentials of the two countries, emphasized the necessity to exert every effort to diversify their commercial relations and increase the trade volume to the maximum possible level on a balanced basis to the benefit of both countries. Yürütme ve tdare Bölümü Sayfa : 8

9 26 Temmuz 1992 Sayi : RESMt GAZETE Sayfa : 9 The two Sides stated that the Free Trade Agreement expected to be signed between the two countries would create additional impetus for further improving their trade and economic relations, particularly by increasing and diversifying the mutual trade exchange. The Czecho-Slovak Side appreciated the offer of the Turkish Eximbank to extend the credit facility with the aim to promote bilateral trade between Turkey and the CSFR. The two Sides analysed reasons of the present nonutilization of the amounts accrued on the SOMA Special Account and agreed that their relevant government and banks representatives would meet in Prague this year in July in order to discuss matters concerning the operation of this account. The two Sides stressed the importance of mutual contacts and visits which have increased in the recent years between both the public and private sector representatives of the two countries. The two Sides pointed out that the activities of business councils could facilitate the exchange of information about the economic structure and market potentials of the two countries and increase the contacta between the private sectors. In this respect, they noted with satisfaction that the Turkish - Czecho-Slovak Business Council had already been established and its first meeting was held in Istanbul in the course of the Twelfth Session of the Joint Economic Commission. Furthermore, the two Sides noted that during the meeting of the Business Council, it was decided that, their second meeting would be held in Czechoslovakia in September, The two Sides reiterated the significance of the fairs and exhibitions in displaying the export potential of countries and expressed their appreciation for the participation of Turkey at the Salima International Pair and at the International Consumer Goods Fair in Brno as well aa regular Czecho-Slovak presence at the Izmir International Fair. II- ECONOMIC COOPERATION 1. Energy The two Sides expressed their satisfaction with the cooperation between the Turkish and Czecho-Slovak authorities as well as relevant enterprises in the field of power projects. Vürütme ve klare Btfama Sty fa : 9

10 Say fa : 10 RESMl GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayi : The two Sides noted that the construction and assembly works of Units 5 and 6 of the Soma-B Thermal Power Plant were proceeding satisfactorily. The Czecho-Slovak Side expressed its continuing interest in the extension of the Soma-B Power Plant Project for Units 7 and 8 or the construction of a new power plant in this region. Furthermore, the Czecho-Slovak Side expressed its willingness to cooperate in the following projects: a) the rehabilitation and modification of the boilers for the Tuncbilek Power Plant Project (Units 4 and 5), b) the delivery of new electrostatic precipitators for SOMA-B (Units 1 and 2), with higher efficiency to replace the existing ones, c) the deliveries of hydraulic ash transport for various Turkish power plants and desulphurization facilities in the framework of ecological program of the Turkish Electricity Authority. The Turkish Side stated that the projects mentioned above would be considered in the future in accordance with Turkey's energy requirements and TEK's investment program. 2. Metallurgy The two Sides emphasized the importance of the expansion of their cooperation in the field of metallurgy and iron and steel industry including the transfer of technology, cooperation in third markets, joint ventures and training programs. 3. Rubber Processing Industry The two Sides appreciated that the construction and assembly works of the Petlas Tyre Plant had been completed and the plant had been put into operation satisfactorily. The two Sides reviewed the present situation of the Petlas Tyre Plant and expressed their satisfaction with the efforts shown by the respective partners to develop cooperation in the field of modernization of Petlas Tyre Plant, to increase the number of tyre sizes and to implement the off-take of the production of Barum tyres in Petlas Tyre Plant. The Czecho-Slovak Side appreciated the efforts of the PETLAS to effect the payments according to the agreed schedule and expected a smooth performance in the future as well. YQriitme ve ldare Balilmll Sayfa : 10

11 26 Temmuz 1992 sayi : RESMÍ GAZETE Sayfa; Machine Tools Industry The two Sides emphasized their willingness to continue the cooperation in this field and expressed their hppe that this cooperation would progress further with a possible partnership of the relevant organizations of the two countries in marketing machine tools in third countries. 5. Other Fields of Economic Cooperation The two Sides decided to encourage their respective organizations and companies to promote cooperation in the projects of mutual interest, especially in the following fields : - the modernization of machine tools, - engineering and consulting in the production of urea and ammonia and the production) distribution and consumption of fertilizers, - textile machinery, - earthmoving equipment, - sugar production plants in third countries, - sunflower oil industry, - cooperation in gold, silver, lead, iron, alumina and bichromate mining and processing, - construction of underground lines and upgrading of urban transport, - chemical and petrochemical industry. Ill- OTHER FIELDS OF COOPERATION 1. Agriculture The two Sides agreed to encourage 'their respective organizations to cooperate in the field of agriculture and expressed their interest in exchanging experts, documents and information in the following fields: - embryo transfer, - artificial insemination, - tissue culture, - irrigation systems, - fresh water fishing, - integrated pest control, - fodder, nourishing and foodstuff research, - efficient use of agricultural land, organization of ownership in agricultural lands. The detailed program of the cooperation will be worked out between the relevant organizations of the two countries. The Czecho-Slovak Side requested from the Turkish Side that the ban on import of live bovine animals, meat of bovine animals and related products from Czechoslovakia should be lifted since all the required documents had already been presented. YC:».revetdiieBfllflrnOSayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı : The Turkish Side responded that after the final evaluation of the information and the documents recently given by the Czecho-Slovak Side and following the completion of the respective procedures, the decision on this matter would be made as soon as possible. Moreover, the Turkish Side submitted a draft of the Convention on the collaboration in the field of animal health to the Czecho-Slovak Side. The Czecho-Slovak Side promised to transmit the document to their relevant authorities. said 2. Tourism The two Sides decided to urge their respective organizations to improve further the existing relations and, for this purpose, agreed to encourage them to cooperate and to exchange experts in the fields of investment, training and programming their activities. 3. Transportation The Turkish Side, taking into account the developments in the.existing trade and economic relations, stated that additional bilateral transport and third country transit permits would be needed for the rest of The Czecho-Slovak Side promised to inform the relevant Czecho-Slovak authorities about this request. 4. Telecommunication The Turkish Side expressed its willingness to supply telecommunication network equipment to the Czech and Slovak Federal Republic. The Turkish Side also offered to provide the Czechoslovak Telecommunication Authorities with Turkish PTT transit telecommunication facilities. 5. Standardization The two Sides agreed to encourage their respective organizations to continue their cooperation in the field of standardization. The Turkish Side presented a Draft Agreement on the cooperation between the Turkish Standards Institute and the Office for Standards and Measurement of the Czech and Slovak Federal Republic which would be handed over to the above mentioned Czecho-Slovak Institution. Yürütme ve İdare BölamO Sayfa : 12

13 26 Temmuz 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : Civil Engineering Works The Turkish Side informed about the activity of the Turkish contracting and construction firms in the international markets and expressed their willingness to participate in construction activities in Czechoslovakia. The Turkish Side reiterated its interest in the construction of the Prague Airport Terminal and stated its desire to participate in the harbor project near Bratislava. 7. Cooperation in Third Markets The two Sides reviewed the positive results achieved in cooperation between Turkish and Czecho-Slovak companies in third markets. The two- Sides expressed their desire that their companies should continue and expand the cooperation in this field. 8. Agreements The two Sides noted with appreciation that the Agreement on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments which had been initialed during the visit of the President of the Republic of Turkey to the Czech and Slovak Federal Republic was signed together with this Protocol. Taking into account the positive effects of the agreement on avoidance of double taxation on the investments in their respective countries, the two Sides expressed their hope, that the negotiations for the above mentioned agreement would begin in the shortest possible time. Furthermore, the two Sides expressed their belief that these agreements would help to create more favorable conditions for their businessmen in each other's country and would enable them to develop further their economic and commercial relations. The two Sides agreed to hold the Xlllth Session of the Turkish - Czecho-Slovak Joint Economic Commission in Prague at a date to be determined through the diplomatic channels. Done and signed in Ankara, on April 30» 1992, in two originals in the English language. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY FOR THE GOVERNMENT OF THE CZECH AND SLOVAK FEDERAL REPUBLIC Prof. Dr. Türkan AKYOL Ing. Jozef BAKSAY Yürütme ve İdare Bölümü Say fa : 13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı: TURKISH DELEGATION, ANNEX I Prof. Dr. Türkan AKYOL Erdoğan HÜRBAŞ Eftal YURDAY E. Nurcan BÎNGUL Arif ERTEN Aykut PEKCAN Naci ÜZDURAN : Minister of State, Head of Delegation : Director General of Agreements, U.T.F.T. Head of Technical Delegation : Head of Department, U.T.F.T., General Directorate of Agreements : Head of Department, Ministry of Transportation : Head of Department, Export Credit Bank of Turkey : Deputy Director General, PETLAS Rubber Processing Industry and Trade Inc. : Head of Department, General Directorate of Turkish Iron and Steel Industry ANNEX II CZECHO-SLOVAK DELEGATION Jozef BAKSAY Peter JACINA Ondrej KOLOZSVARY Minister, Federal Ministry of Foreign Trade, Head.of Delegation Director General, Federal Ministry of Foreign Trade, Head cf Technical Delegation Chief of Minister's Cabinet Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 14

15 26 Temmuz 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 15 Otomar LOUDA Gabriel LESINSKY Vlastimil LORENZ Frantisek SIGMUND Victor PETRUS : Deputy Director General, Federal Ministry of Foreign Trade : "Acting President, Union of Industry of the Slovak Republic : Chief of Department, Federal Ministry of Foreign Trade : Chief of Section, Federal Ministry of Economy : Deputy Director General, Federal Ministry of Finance Josef CILEK : Director General, Technoexport Jan RICICA Jindrich HESS Miroslav KORCAK Rastislav SULLA Petr VOZKA Milena STASTNA Milan ROCH Jaroslav RAPANT Jan HROCH : Director General, Skodaexport : Director General, Metrostav : Acting Commercial Counsellor in Turkey : Commercial Attache in Turkey : Deputy Director, Ceskoslovenska obchodni banka : Head of Department, Technoexport : Head of Department, Skodaexport : Area Manager, Skodaexport : Representative at Soma Power Plant, Skodaexport Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı : Karar Sayısı: 92/ Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Demiryolu Endüstrisinde Ortak Üretim Teknik ve Bilimsel İşbirliği Hususunda Mutabakat Zaptı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 10/6/1992 tarihli ve EIEY-II/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/6/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL E. İNÖNÜ Devlet Bakam ve Başb. Yrd. İ. TEZ Devlet Bakanı O. KİLERCİOĞLU Devlet Bakanı İ. TEZ Devlet Bakanı V. G. ERGENEKON Milli Savunma Bakanı V. K. TOPTAN Milli Eğitim Bakanı Y. TOPÇU Ulaştırma Bakanı M. T. KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakanı A. ATEŞ Turizm Bakanı C. ÇAĞLAR Devlet Bakanı A. GÖNEN Devlet Bakanı M. KAHRAMAN Devlet Bakanı Ş. ERCAN Devlet Bakanı İ. SEZGİN İçişleri Bakanı M. KAHRAMAN Bayındırlık ve İskan Bakanı V. A. GÖNEN Tarım ve Köyişleri Bakanı V. Ş. ERCAN Devlet Bakanı V. T. AKYOL Devlet Bakanı Ö. BARUTÇU Devlet Bakanı M. BATALLI Devlet Bakanı H. ÇETİN Dışişleri Bakanı E. FARALYALI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V. TANIR Orman Bakanı E. CEYHUN Devlet Bakanı G. ERGENEKON Devlet Bakanı M. A. YO-MAZ Devlet Bakanı M. S. OKTAY Adalet Bakanı S. ORAL Maliye ve Gümrük Bakanı V. TANIR Sağlık Bakanı V. M. MOĞULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı B. D. AKYÜREK Çevre Bakanı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI VE BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ARASINDA DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİNDE ORTAK ÜRETİM TEKNİK VE BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ HUSUSUNDA MUTABAKAT ZAPTI Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra taraflar olarak anılacaktır) TAC tarafından hazırlanan ve Bangladeş Hükümeti'ne sunulan Teknik İşbirliği Anlaşmasının imzalanmasından sonra aşağıdaki hususlarda işbirliği yapmayı kabul etmişlerdir. Her iki taraf bunu iki ülkedeki teknik gelişmeleri artıracağı düşüncesiyle demiryolu malzemesi üretiminde teknik ve bilimsel işbirliği yapma hususlarında mutabık kalmışlardır. MADDE I Her iki taraf, ortak üretim için teknik ve bilimsel konuların geliştirilmesi ve ortak üretim imkanlarının araştırılması maksadıyla aşağıdaki hususları müzakere etmişlerdir. a Know-how ve bilimsel ve teknik yayınların teatisi b Teknik dokümanların teatisi. c Ortak üretim imkanlarının araştırılması ve teknik ve bilimsel deneylerin geliştirilmesi maksadıyla teknik personelin ve müşavirlerin teatisi. Bu amaçla sözkonusu işbirliğinin ilk aşamasında bir Turk Uzmanlar heyeti Bangladeş Demiryolları Otoritesinin atelyelerini ziyaret edecek ve her iki tarafa sunulacak bir rapor hazırlayacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 26 Temmuz 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 17 MADDE II Bu değişim programı taraflardan birinin bilimsel talepleri ve diğer tarafın imkanları doğrultusunda yürütülecektir. MADDE III a Bu konularda ilgili tüm bilimsel yayınlar, teknik dokümanlar, çizimler ve bilgiler resmi temsilcilikler kanalıyla teati edilecektir. Teati sertifikaları iki nüsha halinde ve birer nüshası taraflarda kalmak şartıyla İngilizce olarak hazırlanacaktır. b Bu bağlamda, ilk safhada TÜLOMSAŞ 50 M.G. Konteyner vagon yapımı konusunda Bangladeş tarafıyla işbirliği yapacak ve bunların ortak üretimlerinde teknik yardım sağlayacaktır. c Talep olması halinde, TÜLOMSAŞ Bangladeş Demiryollarına karşılığının ödenmesi kaydıyla aşağıdaki malzemeleri sağlayacaktır. I GE 761 Çekme motoru ve tüm yedek parçalan II Kurşun piller (62, 64, 66 Volt) III Petrol tankı IV Kumlama ünitesi V Fren ekipmanı VI Su soğutma radyatörü VII 645 numaralı dizel motoru için yedek parçalar VIII Hızmetrelerin onarımı IX Yük vagonlarının yedek parçaları d İstenildiği taktirde TÜVASAŞ, karşılığının ödenmesi kaydıyla Demiryollarına yolcu vagonu projeleri, vagon ve vagon parçaları temin edecektir. e TÜVASAŞ, yolcu vagonlarının ortak üretimi için teknik yardım sağlayacaktır. MADDE IV Tüm dokümanlar ve çizimler bu Mutabakat Zaptı çerçevesinde karşılıklı olarak değiştirilecek ve gerçekleştirilen tüm bilimsel ve teknik gelişmeler, bunları asıl sağlayan tarafın muvafakati olmaksızın üçüncü bir ülkeye verilemeyecektir. MADDE V Beş maddeden oluşan işbu Mutabakat Zaptı, 1 Mayıs 1992 tarihinde, İstanbul'da İngilizce lisanında, iki nüsha olarak aşağıdaki imza sahipleri tarafından tanzim edilmiş ve imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Adına Hükümeti Adına Yaşar TOPÇU Oli AHMED MINUTES OF AGREEMENT Between THE MINISTRY OF TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF TURKEY And THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF THE BANGLADESH PEOPLE'S REPUBLIC on JOINT PRODUCTION-TECHNICAL AND SCIENTIFIC COLLABORATION In RAILWAY INDUSTRY The Government of Turkish Republic and the Government of Bangladesh People's Republic (herein after will be called sides) has agreed to collaborate on the issues written below after signing of Technical Cooperation Agreement which has been prepared by TAC and which also has been submitted to Bangladesh Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı: Government both sides agreed to have technical and scientific cooperation on production of railway items with the understanding that this cooperation will enhance technical developments in both countries. ARTICLE I Both sides have discussed below issues with the intention to develop technical and scientific subjects and search for joint production. a Exchange of know-how and scientific and technical publications, b Exchange of technical documents. c Exchange of advisors and technical staff with the intention of searching the possibilities of joint production and improving the technical and scientific experiments. With this aim, as a first phase of this collaboration Turkish team of experts will visit Bangladesh Railways Authorities workshop, and will prepare a report to be submitted to both sides. ARTICLE II This exchange program will be carried according to one side's scientific demands and other side.s possibilities. ARTICLE III a All scientific publications technical documents, drawings and informations related to those subjects will be exchanged by means of official representatives. Certificates of exchange will be prepared in English in two copies and one copy will be kept by each side. b Within this context, at the first stage TULOMSAS will collaborate with the Bangladesh side regarding the production of 50 M G. Container wagons and will provide technical assistance for joint production thereof. c If desired, TULOMSAS will provide against payment thereof, the following items to Bangladesh Railways. I GE 761 Traction motor and all spare parts II Lead Batteries (62, 64, 66 volts) III Oil tank IV Sanding unit.v Brake equipment VI Water cooling radiator' VII Spare parts for 645 type diesel engine VIII Repair of speedometers IX Spare parts for freight-wagons, d TUVASA5 will provide to Bangladesh Railways, if requested, against payment thereof passanger coach projects, coaches and coach components. e TUVASAS will provide technical assistance for the joint production of passanger coaches. ARTICLE IV All documents and drawings to be exchanged within the framework of this Minutes of Agreement and all scientific and technical developments to be- realized shall not be submitted to a third country without the consent of he party providing them originally. ARTICLE V This Minutes of Agreement consisting of five articles written originally in English in two copies has been prepared and signed on 1st May 1992 in Istanbul by the undersigned. For the Government For the Government of the Republic of Turkey of the Bangladesh People.s Republic Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 26 Temmuz 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 Atama Kararı İçişleri Bakanlığından : Karar Sayısı : 92/ Derece kadrolu Hukuk Müşavirliğine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Kadir Akın'ın, 1. Derece kadrolu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Hukuk Müşaviri M.Caner Akay'ın, 1. Derece kadrolu Hukuk Müşavirliğine Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Daire Başkanı Orhan Yücesoy'un, 1. Derece kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Daire Başkanı İsmet G.Civelek'in, 1. Derece kadrolu Mülkiye Başmüfettişliğine Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Daire Başkanı Nuri Yaman'ın, 1. Derece kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü H.İbrahim Daşöz'ün, 1. Derece kadrolu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Yakup Vatan'ın, 1. Derece kadrolu Araştırma ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Daire Başkanlığına Kütahya Vali Yardımcısı Rıfat Çalışır'ın, 1.Derece kadrolu Sivil Savunma Genel Müdür Yardımcılığına Meram Kaymakamı Fahri Keser'in, 1. Derece kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcılığına Çubuk Kaymakamı Hasan Özhan'ın, 1. Derece kadrolu Eğitim Dairesi Başkanlığına Silifke Kaymakamı Halil Işık'ın, 1. Derece kadrolu Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Daire Başkanlığına Boyabat Kaymakamı Yurdakul Önen'in, 1. Derece kadrolu Hukuk Müşavirliğine Ankara Vali Yardımcısı Muslu Köse'nin, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı : Derece kadrolu Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına Çayeli Kaymakamı Erdal Ata'nın, 2. Derece kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne Hasankeyf Kaymakamı M.Ufuk Erden'in, 2. Derece kadrolu Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne İliç Kaymakamı İsmail Gündüz'ün, 1. Derece kadrolu Ankara Vali Yardımcılığına İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Taylan'ın, 1. Derece kadrolu Ankara Vali Yardımcılığına Eğitim Dairesi Başkanı D.Ali Şahin'in, 1. Derece kadrolu Antalya Vali Yardımcılığına Sivil Savunma Genel Müdür Yardımcısı H.İbrahim Altınok'un, 1. Derece kadrolu Burdur Vali Yardımcılığına Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Kezer'in, 1. Derece kadrolu Çubuk Kaymakamlığına Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Sodan 'ın, 1. Derece kadrolu Bornova Kaymakamlığına Sivil Savunma Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Ayhan'ın, 1. Derece kadrolu Çankaya Kaymakamlığına Hukuk Müşaviri T.Fikret Saygılı'nın, 1. Derece kadrolu Ortaca Kaymakamlığına Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Daire Başkanı R.Muhlis Gür"ün, 1. Derece kadrolu Buldan Kaymakamlığına Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü İsmail Korkmaz'ın, 1. Derece kadrolu Kocaeli Vali Yardımcılığına Ankara Vali Yardımcısı Nizamettin Güven'in, 1. Derece kadrolu Zonguldak Vali Yardımcılığına Aydın Vali Yardımcısı A.Hami Kırımca'nın, 1. Derece kadrolu Zonguldak Vali Yardımcılığına Kayseri Vali Yardımcısı M.Ayhan Bilge'nin, 1. Derece kadrolu Kırklareli Vali Yardımcılığına Kocaeli Vali Yardımcısı T.Galip Seratlı'nın, 1. Derece kadrolu Burdur Vali Yardımcılığına Kayseri Vali Yardımcısı M.Argun Ünal'ın, 1. Derece kadrolu Denizli Vali Yardımcılığına İstanbul Vali Yardımcısı M.Remzi Gürsu'nun, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

21 26 Temmuz 1992 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : Derece kadrolu Afyon Vali Yardımcılığına Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Baytimur'un, 1. Derece kadrolu Sakarya Vali Yardımcılığına Zonguldak VALI Yardımcısı H.Avni Elyorgun'un, 1. Derece kadrolu Edirne VALI Yardımcılığına Kocaeli Vali Yardımcısı A.Muhsin Nakipoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Gaziantep Vali Yardımcılığına Aydın Vali Yardımcısı A.Ülkü Aktuğ'un, 1. Derece kadrolu Muğla Vali Yardımcılığına Amasya Vali Yardımcısı Cevdet Kuran'ın, 1. Derece kadrolu Uşak Vali Yardımcılığına Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Oruçoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Kocaeli Vali Yardımcılığına İstanbul Vali Yardımcısı Nizamettin Yalçınkaya'nın, 1. Derece kadrolu Antalya Vali Yardımcılığına Kocaeli Vali Yardımcısı Göltekin Ündey'in, 1. Derece kadrolu Isparta Vali Yardımcılığına İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Seyman'ın, 1. Derece kadrolu Sakarya Vali Yardımcılığına Gaziantep VALI Yardımcısı Orhan Alpdoğan'ın, 1. Derece kadrolu İstanbul Vali Yardımcılığına Çankırı Vali Yardımcısı Ruhi Paker'in, 1. Derece kadrolu Bartın Vali Yardımcılığına Karaburun Kaymakamı M.Suphi Küsbeci'nln, 1. Derece kadrolu Kocaeli Vali Yardımcılığına Ordu Vali Yardımcısı Alaaddin Alpaydın'ın, 1. Derece kadrolu Hatay Vali Yardımcılığına İstanbul Vali Yardımcısı Hayati Yasar'ın, 1. Derece kadrolu Aksaray Vali Yardımcılığına Hatay Vali Yardımcısı Halis Peker'in, 1. Derece kadrolu Malatya Vali Yardımcılığına Mardin Vali Yardımcısı Y.Dursun Yılmaz'ın, 1. Derece kadrolu İçel Vali Yardımcılığına Bursa Vali Yardımcısı Murat Hamzaoğlu'nun, 1. Derece kadrolu İstanbul Vali Yardımcılığına Isparta Vali Yardımcısı Fehmi Kahya'nın, 1. Derece kadrolu Ordu Vali Yardımcılığına Isparta VALI Yardımcısı Nevzat Yardımcı'nın, Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 21

22 Sayfa : 22 RESMİ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı : Derece kadrolu Kırıkkale Vali Yardımcılığına Bayburt Vali Yardımcısı Mesut Sarıkaye'nın, 1. Derece kadrolu Aksaray Vali Yardımcılığına Van Vali Yardımcısı Ali Çağlar'ın, 1. Derece kadrolu Rize Vali Yardımcılığına Elazığ Vali Yardımcısı Nedim Mzırmak'ın, 1. Derece kadrolu Bursa Vali Yardımcılığına Muğla Vali Yardımcısı Ahmet Bilgealp'ln, 1. Derece kadrolu Çankırı Vali Yardımcılığına Bartın Vali Yardımcısı Ali Bezirgan'ın, 1. Derece kadrolu Bayburt Veli Yardımcılığına Muş Vali Yardımcısı Sabahattin Kapucu'nun, 1. Derece kadrolu Iğdır Vali Yardımcılığına Bingöl Vali Yardımcısı Ö.Faruk Günay'ın, 1. Derece kadrolu Giresun Vali Yardımcılığına Niğde Vali Yardımcısı Erdoğan Özdemir'in, 1. Derece kadrolu Adıyaman Vali Yardımcılığına Hakkari Vali Yardımcısı Nahsen Badeli'nin, 1. Derece kadrolu Şanlıurfa Vali Yardımcılığına Batman Vali Yardımcısı Mahmut Kılıçdoğan'ın, 1. Derece kadrolu Elazığ Vali Yardımcılığına Gümüşhane Vali Yardımcisi Kaya Çıtak'ın, 1. Derece kadrolu Sakarya Vali Yardımcılığına Çorlu Kaymakamı A.Semahattin İnel'in, 1. Derece kadrolu İstanbul Vali Yardımcılığına Bandırma Kaymakamı İbrahim Turanlı'nın, 1. Derece kadrolu Samsun Vali yardımcılığına Tire Kaymakamı Bülent Eğriboz'un, 1. Derece kadrolu Samsun Vali Yardımcılığına Beyoğlu KaymakamıŞ.İsmailTezer'in, 1. Derece kadrolu Ordu Vali Yardımcılığına Manavgat Kaymakamı Fikret Kasapoğlu'nun, 1. Derece kadrolu İstanbul Vali Yardımcılığına Kocasinan Kaymakamı Selahattin Ekremoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Kayseri Vali Yardımcılığına Çatalca KaymakamıMüslümDirican'ın, 1. Derece kadrolu Bilecik Vali Yardımcılığına Adalar Kaymakamı Muammer Çetin'in. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22

23 16 Temmuz 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : Derece kadrolu Tekirdağ Vali yardımcılığına Küçükçekmece Kaymakamı Ünal Erdoğan'ın, 1. Derece kadrolu Bolu Vali Yardımcılığına Üsküdar Kaymakamı Mansur Özlüer'in, 1. Derece kadrolu Amasya Vali Yardımcılığına Eyüp Kaymakamı Selahattin Alpdoğan'ın, 1. Derece kadrolu Zonguldak Vali Yardımcılığına Kağıthane Kaymakam Mustafa Aşkın'ın, 1. Derece kadrolu Antalya Vali Yardımcılıgına Gemlik Kaymakamı Coşkun Ertürk'ün, 1. Derece kadrolu Yozgat Vali Yardımcılığına Haymana Kaymakamı Macit Dalkılıç'ın, 1. Derece kadrolu Aydın Vali Yardımcılığına Serik Kaymakamı M.Nuri Gül'ün, 1. Derece kadrolu Erzurum Vali Yardımcılığına Erdemli Kaymakamı Murat Yıldırım'ın, 1. Derece kadrolu Elazığ VALI Yardımcılığına Soma Kaymakamı İbrahim Şahin'in, 1. Derece kadrolu Gaziantep Vali Yardımcılığına Hendek Kaymakamı M.Birol Güngör'ün, 1. Derece kadrolu Kocaeli VALI Yardımcılığına Kınık Kaymakamı H.Tosun Karataş'ın, 1. Derece kadrolu Isparta Vali Yardımcılığına Urla Kaymakamı A.Cafer Akyüz'ün, 1. Derece kadrolu Karaman Vali Yardımcılığına Sarıkamış Kaymakamı İsmail Tezel'in, 1. Derece kadrolu Aydın Vali Yardımcılığına Buldan Kaymakamı M.Temel Koçaklar'ın, 1. Derece kadrolu Muğla Vali Yardımcılığına Çine Kaymakamı Osman Dıraçoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Çankırı Vali Yardımcılığına Of Kaymakamı Mevlüt Kurban'ın, 1. Derece kadrolu Rize Vali Yardımcılığına Pazaryeri Kaymakamı Levent Günçal'ın, 1. Derece kadrolu Sivas Vali Yardımcılığına Çifteler Kaymakamı Ö.Şahin Tütüncü'nün, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23

24 Sayfa : 24 RESMİ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : Derece kadrolu Tokat Vali Yardımcılığına Ladik Kaymakamı İsmail Gürsoy'un, 1.Derece kadrolu Isparta Vali Yardımcılığına Zara Kaymakamı Haluk İmga'nın, 1. Derece kadrolu Niğde Vali Yardımcılığına Tekkeköy Kaymakamı Zeki Karaca'nın, 1. Derece kadrolu Sinop Vali Yardımcılığına Çumra Kaymakamı Nafiz Kayalı'nın, 1. Derece kadrolu Çorum VALI Yardımcılığına Ayaş kaymakamı Seyfi Özdil'in, 1. Derece kadrolu Yozgat Vali Yardımcılığına Bigadiç Kaymakamı Atilla Durmuş'un, 1. Derece kadrolu Ardahan Vali Yardımcılığına Doğubeyazıt Kaymakamı M.Yıldırım Kadıoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Adıyaman Vali Yardımcılığına Derik Kaymakamı Hakkı Ünal'ın, 1. Derece kadrolu Şırnak Vali Yardımcılığına Digor Kaymakamı Ahmet Ozan'ın, 3. Derece kadrolu Kars Vali Yardımcılığına Akçakent Kaymakamı Emin Çolak'ın, 3. Derece kadrolu Bitlis Vali Yardımcılığına Laçin Kaymakamı M.Zeki Koçberber'in, 3. Derece kadrolu Şırnak Vali Yardımcılığına Akyaka Kaymakamı H.Ruhi Yaylacı'nın, 3. Derece kadrolu Siirt Vali Yardımcılığına Çelikhan Kaymakamı Serdar Kavaslar'ın, 3.Derece kadrolu Tunceli Vali Yardımcılığına Kargan Kaymakamı Adnan Kurtipek'in, 3.Derece kadrolu Kastamonu Vali Yardımcılığına Murgul Kaymakamı A.Deniz Sürmen'in, 1.Derece kadrolu Kırıkkale Vali Yardımcılığına Samsun İl Hukuk İşleri Müdürü Aziz Sevinç'İn, 1.Derece kadrolu Van Vali Yardımcılığına Kütahya İl Hukuk İşleri Müdürü M.Korkmaz Dinçer'in, 1.Derece kadrolu Bilecik Vali Yardımcılığına Bilecik İl Hukuk İşleri Müdürü Nihat Öner'in, 3.Derece kadrolu Hakkari Vali Yardımcılığına Hakkari İl Hukuk İşleri Müdürü İzzet Ercan'ın,

25 26 Temmuz 1992 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 1.Derece kadrolu Meram Kaymakamlığına Silivri Kaymakamı C.Atakan Solmaz'ın, 1.Derece kadrolu Salihli Kaymakamlığına Polatlı Kaymakamı Ramazan Urgancıoğlu'nun, 1.Derece kadrolu Silivri Kaymakamlığına Çankaya Kaymakamı Çetin Yücel'in, 1.Derece kadrolu Sarıyer Kaymakamlığına Bornova Kaymakamı A.Zeki Cepoğlu'nun, 1.Derece kadrolu Balçova Kaymakamlığına Melikgazi Kaymakamı Cengiz Kentli'nin, 1.Derece kadrolu Nilüfer Kaymakamlığına Keçiören Kaymakamı Mustafa Kazak'ın, 1.Derece kadrolu Üsküdar Kaymakamlığına Sarıyer Kaymakamı Neşet Ersoy'un, 1.Derece kadrolu Beyoğlu Kaymakamlığına Nazilli Kaymakamı Atilla Yaşa'nın, 1.Derece kadrolu Karşıyaka Kaymakamlığına Turgutlu Kaymakamı A.Refik Tekerek'in, 1. Derece kadrolu Tuzla Kaymakamlığına Orhangazi Kaymakamı Erdoğan Gürbüz'ün, 1. Derece kadrolu Kocasinan Kaymakamlığına Nizip Kaymakamı H.Tencan Arpak'ın, 1. Derece kadrolu Maltepe Kaymakamlığına Gelibolu Kaymakamı İsmail Maden'in, 1. Derece kadrolu Küçükçekmece Kaymakamlığına Biga Kaymakamı Ümit Kapısız'ın, 1. Derece kadrolu Eğirdir Kaymakamlığına Selçuk Kaymakamı Osman Demir'in, 1. Derece kadrolu Ünye Kaymakamlığına Çeşme Kaymakam Salih Sarman'ın, 1. Derece kadrolu Bergama Kaymakamlığına Ankara-Gölbaşı Kaymakamı Oğuz Berberoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Eyüp Kaymakamlığına Söke Kaymakamı Şemsettin Uzun'un, 1. Derece kadrolu Urla Kaymakamlığına Kilis Kaymakamı Ali Gün'ün, 1. Derece kadrolu Körfez Kaymakamlığına Bergama Kaymakamı Osman Badraslı'nın, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25

26 I Sayfa : 26 RESMİ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı : Derece kadrolu Bahçelievler Kaymakamlığına Turhal Kaymakamı R.Kemali Akay'ın, 1. Derece kadrolu Gemlik Kaymakamlığına Ünye Kaymakamı Orhan Işın'ın, 1. Derece kadrolu Gelibolu Kaymakamlığına Eğirdir Kaymakamı Necati Çelebioğlu'nun, 1. Derece kadrolu Menderes Kaymakamlığına Bulancak Kaymakamı Ayhan Beyhan'ın, 1. Derece kadrolu Güngören Kaymakamlığına İnegöl Kaymakamı Hüseyin Atak'ın, 1. Derece kadrolu Silifke Kaymakamlığına MILAS Kaymakamı Aziz İnci'nin, 1. Derece kadrolu Akçaabat Kaymakamlığına Akşehir Kaymakamı Tevfik Karabalık'ın, 1. Derece kadrolu Turhal Kaymakamlığına Akçaabat Kaymakamı Murat Tülay'ın, 1. Derece kadrolu Nazilli Kaymakamlığına Alaşehir Kaymakamı Ferhat Baştürk'ün, 1. Derece kadrolu Kağıthane Kaymakamlığına Seferihisar Kaymakamı B.Yaşar Çağlaşan'ın, 1. Derece kadrolu Çeşme Kaymakamlığına Dalaman Kaymakamı Atilla Dinçer'in, 1. Derece kadrolu Nizip Kaymakamlığına Menderes Kaymakemi Ruhi Kulan'ın, 1. Derece kadrolu Kilis Kaymakamlığına Eceabat Kaymakamı M.Mesut Kırcalı'nın, 1. Derece kadrolu Torbalı Kaymakamlığına Keskin Kaymakamı Mustafa Akdoğan'ın, 1. Derece kadrolu Hendek Kaymakamlığına Reyhanlı Kaymakamı Erdoğan Aygenç'in, 1. Derece kadrolu Soma Kaymakamlığına Kızıltepe Kaymakamı Orhan Eyövge'nin, 1. Derece kadrolu Yalvaç Kaymakamlığına Perşembe Kaymakamı Ramazan Mangaloğlu'nun, 1. Derece kadrolu Akşehir Kaymakamlığına Baruhanlı Kaymakamı Bayram Öz'ün, 1. Derece kadrolu Tavşanlı Kaymakamlığına Torbalı Kaymakamı Bekir Ergök'ün, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26

27 26 Temmuz 1992 Sayı : RESMİ. GAZETE Sayfa: Derece kadrolu Bağcılar Kaymakamlığına Salihli Kaymakamı M.Asım Hacımustafaoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Kalecik Kaymakamlığına Erbaa Kaymakamı Recep Uzal'ın, 1. Derece kadrolu Bulancak Kaymakamlığına Bolvadin Kaymakamı Yusuf Odabaş'ın, 1. Derece kadrolu Tekirdağ-Saray Kaymakamlığına Elmalı Kaymakamı Saim Eskioğlu'nun, 1. Derece kadrolu Cihanbeyli Kaymakamlığına Bayramiç Kaymakamı Adem Karahasanoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Çine Kaymakamlığına Karasu Kaymakamı Ayhan Boyacı'nın, 1. Derece kadrolu Orhangazi Kaymakamlığına Gerze Kaymakamı Ali Küçükaydın'ın, 1. Derece kadrolu Çifteler Kaymakamlığına Koçarlı Kaymakamı Hasan Ersan'ın, 1. Derece kadrolu Selçuk Kaymakamlığına Tekirdağ-Saray Kaymakamı Selman Yenigün'ün, 1. Derece kadrolu Keskin Kaymakamlığına İncirliova Kaymakamı Fevzi Güneş'in, 1. Derece kadrolu Sorgun Kaymakamlığına Alaplı Kaymakamı F.NecmiKurt'un, 1. Derece kadrolu Erbaa Kaymakamlığına Düziçi Kaymakamı Uğur Baran'ın, 1. Derece kadrolu Çayeli Kaymakamlığına Kayseri-Pınarbaşı Kaymakamı Celal Ulusoy'un, 1. Derece kadrolu Bolvadin Kaymakamlığına Vize Kaymakamı Abdurrahman Koçoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Of Kaymakamlığına Bozdoğan Kaymakamı Mustafa Tüysüzoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Eruh Kaymakamlığına Süloğlu Kaymakamı Hanlar İden'in, 1. Derece kadrolu Söke Kaymakamlığına Battalgazi Kaymakamı Emir Durmaz'ın, 1. Derece kadrolu iskilip Kaymakamlığına Viranşehir Kaymakamı ismail Kaya'nın, Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 27

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI İNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - LARI 7 ADANA CEYHAN 23283 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L. İngilizce 82 11 165,257 306,446 7 ADANA KOZAN 5482 Kozan İmam Hatip Lisesi ve And. İmam Hatip

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK)

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 97 98 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 2011 yılı içinde uygulanacak olan tüm en az

Detaylı

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 163 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 134 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA AMERİKAN KÜLTÜR ADANA SEYHAN AMERİKAN KÜLTÜR ADANA ÇUKUROVA

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) KURUM ADI UNVANI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MENGEN - MERKEZ) 1 0 76,83459 76,83459 210010009 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 74,52062 74,52062

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER 62852031 3 0 81,823 83,521 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62851009 3 0 86,755 87,877 ADALET BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62855001 2 2 -------- -------- ADANA

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR İL İLÇE BAYİ ADI TEL SMS KODU ADANA CEYHAN CEYHAN BAYİSİ (322) 613-1903 456 ADANA KADİRLİ KADİRLİ BAYİSİ (328) 718-0790 466

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,55615 87,55615 110010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,02996

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

ARAÇ KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ. Administrator tarafından yazıldı. Salı, 28 Ekim 2014 11:40 - Son Güncelleme Perşembe, 12 Şubat 2015 12:48

ARAÇ KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ. Administrator tarafından yazıldı. Salı, 28 Ekim 2014 11:40 - Son Güncelleme Perşembe, 12 Şubat 2015 12:48 araç kalorifer petek temizliği, araç kalorifer peteği temizleme, araç kalorifer petek temizliği nasıl yapılır, araç kalorifer petek temizliği fiyatları, radyatör petek temizliği, oto radyatör temizliği

Detaylı

24 İle Yeni Vali Atandı

24 İle Yeni Vali Atandı 24 İle Yeni Vali Atandı Valililer kararnamesinin açıklanmasıyla birlikte 24 ile yeni vali atanırken, 36 ilin valisi de kendi arasında yer değiştirdi. 01.06.2016 / 10:00 Valiler kararnamesi imzalandı. 24

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

4-5 Mart 2013 Aspendos Bulvarı Şubesi/ Antalya 4-5 Mart 2013 Gaziosmanpaşa Şubesi/ İstanbul 4-5 Mart 2013 Antares Şubesi/ Ankara 4-5 Mart 2013

4-5 Mart 2013 Aspendos Bulvarı Şubesi/ Antalya 4-5 Mart 2013 Gaziosmanpaşa Şubesi/ İstanbul 4-5 Mart 2013 Antares Şubesi/ Ankara 4-5 Mart 2013 4-5 Mart 2013 Aspendos Bulvarı si/ Antalya 4-5 Mart 2013 Gaziosmanpaşa si/ İstanbul 4-5 Mart 2013 Antares si/ Ankara 4-5 Mart 2013 Bakanlıklar si/ Ankara 4-5 Mart 2013 Kastamonu si/ Kastamonu 4-5 Mart

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1 SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI ALANYA ANKARA ANKARA BATI ARTVİN AYDIN BAKIRKÖY BANDIRMA BATMAN BERGAMA BİNGÖL BODRUM CİZRE ÇANAKKALE ÇORLU ÇORUM DİNAR DİYARBAKIR DOĞUBAYAZIT

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı