T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Temmuz 1992 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Temmuz 1992 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Temmuz 1992 PAZAR Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 92/3181 Milletlerarası Andlaşmalar 30 Nisan 1992 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu'nun Onikinci Dönem Protokolu"nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 1/6/1992 tarihli ve EİGY-II-3468 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/6/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL Başbakan Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı E. İNÖNÜ C. ÇAĞLAR T. ÇİLLER Ş ERCAN Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı V. 1. TEZ A.GÖNEN T. AKYOL G. ERGENEKON Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakam O. KİLERCİOĞLU M. KAHRAMAN ö. BARUTÇU M. A. YILMAZ Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakam E. ŞAHİN Ş. ERCAN M. BATALLI M. S. OKTAY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Adalet Bakam N. AYAZ t. SEZGİN H. ÇETİN S. ORAL Milli Savunma Bakam İçişleri Bakam Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı M. A. YILMAZ O. KUMBARACIBAŞI Y. AKTUNA Milli Eğitim Bakam V. Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakam Y. TOPÇU N. CEVHERİ İ. TEZ Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. M. T. KÖSE E. FARALYALI D. F. SAĞLAR Sanayi ve Ticaret Bakam Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Kültür Bakanı A. ATEŞ V. TANIR V. TANIR Turizm Bakanı Orman Bakanı Bakanı Çevre Bakanı V. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı: TÜRKİYE CUMHURIYETI HÜKÜMETİ İLE ÇEK VE SLOVAK FEDERAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİHÜKÜMETI ARASINDAKİ KARMA EKONOMIK KOMİSYONUNUN ONİKİNCİ DONEM PROTOKOLU Türk-Çekoslovak Onikinci Dönen Karma Ekonomik Komisyonu Nisan 1992 tarihleri arasında Ankara'da toplanmıştır. Türk Heyetine, Devlet Bakanı Türkan Akyol, Çekoslovak Heyetine, Dış Ticaret Bakanı Josef Baksay başkanlık etmiştir. Heyet listeleri Ek I ve EK II'de yer almaktadır. Karma Ekonomik Komisyon toplantıları dostluk ve karşılıklı anlayış havası içinde geçmiştir. Taraflar, ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunda arzu ve kararlılıklarını belirterek, ikili ticaretin gelecekteki imkanlarının yanısıra çeşitli alanlardaki ekonomik işbirliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Ankara'da bulunduğu süre içinde Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti Heyeti Başkanı, Josef Baksay, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü tarafından kabul edilmiş ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri ile görüşmelerde bulunmuştur. Karma Ekonomik Komisyon çalışmalarını aşağıdaki konularda yürütmüştür : I-TİCARİİLİŞKİLER Taraflar, Onbirinci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısından bu yana ikili ticarette kaydedilen gelişmeleri gözden geçirmiş ve yakın bir gelecekte mevcut ticaret hacminin çok ötesine ulaşma yönündeki arzularını belirtmişlerdir. Bu amaçla, Taraflar, iki ülkenin giderek artan potansiyellerini göz önüne alarak, her iki ülkenin yararına olacak şekilde ticari ilişkilerinin çeşitlendirilmesini ve ticaret hacminin dengeli olarak, mümkün olan en yüksek düzeye arttırılmasını teminen her çabanın gösterilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Taraflar, iki ülke arasında imzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması'nın, özellikle karşılıklı ticareti arttırmak ve çeşitlendirmek suretiyle ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesine ilave bir güç katacağını belirtmişlerdir. Çekoslovak Tarafı, Türkiye ile ÇSFC arasındaki ikili ticaretin geliştirilmesi amacıyla Türk Eximbank'ın kredi imkanı sağlama teklifini memnuniyetle karşılamıştır. Taraflar, SOMA Özel Hesabında biriken meblağların kullanılmama nedenlerini incelemişler ve bu hesabın kullanımı ile ilgili konuları görüşmek üzere ilgili hükümet ve banka temsilcilerinin bu yılın Temmuz ayında Prag'da biraraya gelmeleri hususunda anlaşmışlardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 26 Temmuz 1992 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Taraflar, her iki ülkenin kamu ve özel sektör temsilcileri arasında son yıllarda artan karşılıklı temas ve ziyaretlerin önemini vurgulamışlardır. Taraflar, iş konseylerinin faaliyetlerinin, iki ülkenin ekonomik yapıları ve piyasa potansiyelleri hakkında bilgi alışverişini kolaylaştırabileceğini ve özel sektörleri arasındaki temasları artırabileceğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda, Türk-Çekoslovak İş Konseyi'nin kurulmuş olmasından ve ilk toplantısının da Karma Ekonomik Komisyonun Onikinci Dönem Toplantısı esnasında İstanbul'da yapılmış olmasından duydukları memnuniyeti kaydetmişlerdir. Ayrıca, Taraflar, İş Konseyi'nin toplantısı sırasında ikinci toplantının 1992 Eylül ayında Çekoslovakya'da yapılacağının kararlaştırıldığını not etmişlerdir. Taraflar, ülkelerin ihracat potansiyellerini göstermede fuar ve sergilerin önemini yinelemişler ve Türkiye'nin Salima Uluslararası Fuarı ile Brno'daki Uluslararası Tüketici Nalları Fuarı'na ve Çekoslovak Tarafı'nın ise Uluslararası İzmir Fuarı'na düzenli olarak katılmasından duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir. II- EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 1. Enerji Taraflar, Türk ye Çekoslovak makamları ile ilgili kuruluşlar arasında enerji projeleri alanında sürdürülen işbirliğinden duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir. Taraflar, Soma-B Termik Santralının 5 ve 6. ünitelerinin inşa ve montaj çalışmalarının tatminkar bir şekilde ilerlediğini kaydetmişlerdir. Çekoslovak Tarafı, Soma-B Termik Santralının 7 ve 8. Ünitelerinin tevsiine veya bu bölgede yeni bir enerji santralı inşaasına ilgisinin devam ettiğini belirtmiştir. Ayrıca, Çekoslovak Tarafı aşağıda yeralan projelerde işbirliği yapma arzusunu dile getirmiştir : a) Tunçbilek Enerji Santralı Projesinin (4 ve S. Üniteler) buhar kasanlarının rehabilitasyonu ve yenilenmesi, b) Soma-B (1 ve 2. Üniteler)'nin mevcut elektrostatik presipitatörlerini daha yüksek verimliliğe sahip yenileri ile değiştirilmesi, c) Türkiye Elektrik Kurumu'nun çevre programı çerçevesinde Türkiye'deki çeşitli enerji santralleri için hidrolik kül atma ve desülfürizasyon sistemlerinin temini. Türk Tarafı, yukarıdaki projelerin, Türkiye'nin ilerideki enerji ihtiyacı ve TEK'in yatırım programı çerçevesinde değerlendirileceğini belirtmiştir. 2. Metalürji Taraflar, metalürji ve demir-çelik sanayi alanında teknoloji transferi, üçüncü pazarlar, ortak yatırımlar ve eğitim programlarını da kapsamak üzere aralarındaki işbirliğini artırmanın önemini vurgulamışlardır. Yürütme veidarebölümüsayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı : Lastik İşleme Sanayi Taraflar, Petlas Lastik Fabrikasının inşaat ve montaj çalışmalarının tamamlanmış olmasını ve fabrikanın başarılı bir şekilde işletmeye alınmasını memnuniyetle karşılamışlardır. Taraflar, Petlas Lastik Fabrikasının mevcut durumunu gözden geçirmişler ve Petlas Lastik Fabrikasının modernizasyonu, lastik ebat çeşitlerinin arttırılması, Barum lastikleri üretiminin Petlas Lastik Fabrikasında başlatılması alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi için ilgili ortakların gösterdikleri çabadan duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Çekoslovak Tarafı, üzerinde mutabık kalınan plana göre ödemelerin gerçekleştirilmesi hususunda PETLAS'ın çabalarını memnuniyetle karşıladığını ve gelecekte de bu tutumun pürüzsüz olarak devam edeceğini tahmin ettiğini belirtmiştir. 4. Takım Tezgahları Sanayi Taraflar, bu alandaki işbirliğini sürdürmek hususundaki arzularını vurgulamışlar ve üçüncü pazarlarda takım tezgahlarının pazarlanması için iki ülke ilgili kuruluşları arasındaki olası bir ortaklık ile bu işbirliğinin daha da gelişeceğini vurgulamışlardır. 5. Diğer Ekonomik İşbirliği Alanları Taraflar, başta aşağıdaki alanlar olmak üzere, ortak çıkarlarının olduğu projelerde işbirliğini geliştirmek üzere iki ülke kuruluş ve firmalarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır: - takım tezgahlarının modernizasyonu, - üre ve amonyak üretimi ile gübre üretimi, dağıtımı ve tüketiminde danışmanlık ve mühendislik hizmetleri, - tekstil makinaları, - iş makinaları teçhizatı, - üçüncü ülkelerde şeker fabrikaları, - ayçiçek yağı sanayi, - altın, gümüş, kurşun, demir, alumina ve bikromat madenciliği ve işlemesi, - metro hattı inşaası ve şehiriçi taşımacılığın iyileştirilmesi) - kimya ve petrokimya sanayi. III- DİĞER İŞBİRLİĞİ ALANLARI 1. Tarım Taraflar, tarım alanında işbirliği yapmaları için ilgili kuruluşlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlar ve aşağıdaki alanlarda uzman, döküman ve bilgi değişimine olan ilgilerini ifade etmişlerdir: - embriyo transferi, - sunni dölleme, - doku kültürü, - sulama sistemleri, - tatlı su balıkçılığı, - entegre zirai mücadele, - yem, besleme ve besin maddeleri araştırmaları, - tarımsal sahaların etkin kullanımı ve mülkiyetinin organizasyonu. işbirliğine ilişkin ayrıntılı program iki ülkenin ilgili kuruluşları tarafından hazırlanacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 26 Temmuz 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 Çekoslovak Tarafı, talep edilen bütün dokümanların tevdi edilmiş olması nedeniyle, canlı hayvan, et ve benzeri ürünlerin Çekoslovakya'dan ithalatına uygulanan yasağın kaldırılmasını Türk Tarafından rica etmiştir. Türk Tarafı, cevaben, Çekoslovak Tarafınca kısa bir süre önce sağlanan bilgi ve dökümanların son değerlendirmesini müteakip gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra, konu ile ilgili kararın en kısa zamanda verileceğini bildirmiştir. Türk Tarafı, ayrıca, hayvan sağlığı alanında işbirliğine ilişkin bir anlaşma taslağını Çekoslovak Tarafına vermiştir. Çekoslovak Tarafı, anılan belgeyi ilgili Çekoslovak makamlarına iletileceğine söz vermiştir. 2. Turizm Taraflar, mevcut ilişkileri daha da geliştirmek konusunda ilgili kuruluşlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlar ve bu amaçla, kuruluşları arasındaki işbirliğini ve yatırım, eğitim ve faaliyetlerini programlama alanlarında uzman değişimini teşvik etmek hususunda mutabakata varmışlardır. 3. Ulaştırma Türk Tarafı, mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerdeki gelişmeleri gözönüne alarak, 1992 yılının kalan kısmı için iki taraflı ve üçüncü ülke transit ek geçiş izin belgelerine ihtiyaç duyulacağını ifade etmiştir. Çekoslovak Tarafı, bu isteği ilgili makamlarına bildireceğine söz vermiştir. 4. İletişim Türk Tarafı, Çek ve Slovak Federal Cumhuriyetine iletişim ağı teçhizatı sağlamayı arzuladığını belirtmiştir. Türk Tarafı, ayrıca, Türk PTT'sinin transit haberleşme imkanlarını Çek ve Slovak Haberleşme Kurumlarına sağlamayı teklif etmiştir. 5. Standardizasyon Taraflar, standardizasyon alanında işbirliğini sürdürmeleri için ilgili kuruluşlarını teşvik etmek hususunda anlaşmışlardır. Türk Tarafı, Türk Standartları Enstitüsü ile Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti ölçüler ve Standartlar Bürosu arasında işbirliğine ilişkin bir Taslak Anlaşma'yı yukarıda belirtilen kuruluşa iletilmek üzere Çekoslovak Tarafına vermiştir. 6. Müteahhitlik Faaliyetleri Türk Tarafı, Türk inşaat ve müteahhitlik firmalarının uluslararası piyasalardaki faaliyetleri hakkında bilgi vermiş ve Çekoslovakya'da gerçekleştirilecek müteahhitlik faaliyetlerine katılma Türk firmalarının arzularını belirtmiştir. Türk Tarafı, Prag Havaalanı Terminalinin inşasına olan ilgisini tekrarlamış ve Bratislava yakınındaki liman projesine katılma konusundaki isteğini ifade etmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı: Üçüncü Pazarlarda İşbirliği Taraflar, Türk ve Çekoslovak firmalarının üçüncü ülkelerdeki işbirliğinden elde ettikleri olumlu sonuçları gözden geçirmişlerdir. Taraflar, firmalarının bu alandaki işbirliğini sürdürmeleri ve geliştirmeleri gerektiği yönündeki isteklerini belirtmişlerdir. 8. Anlaşmalar Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti'ni ziyareti sırasında parafe edilen Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının bu Protokol ile birlikte imzalanmasını memnuniyetle kaydetmişlerdir. Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının ülkelerindeki yatırımlar üzerindeki olumlu etkilerini gözönüne alan Taraflar, sözkonusu anlaşma için görüşmelerin en kısa zamanda başlayacağını umut ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, Taraflar, bu anlaşmaların ülkelerindeki iş adamları için daha uygun koşullar yaratacağına ve ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesine imkan sağlayacağına olan inançlarını vurgulamışlardır. Taraflar, XIII. Dönem Türk-Çekoslovak. Karma Ekonomik Komisyonunun, diplomatik kanallardan tesbit edilecek bir tarihte Prag'da toplanmasını kararlaştırmışlardır. Ankara'da, 30 Nisan 1992 tarihinde, ingilizce iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Prof. Dr. Türkan AKYOL ÇEK VE SLOVAK FEDERAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Ing. Josef BAKSAY Prof. Dr. Türkan Erdoğan HÜRBAŞ Eftal YURDAY E.Nurcan BİNGÜL Arif ERTEN Aykut PEKCAN Naci ÖZDÜRAN AKYOL TÜRK HEYETİ Devlet Bakanı, Heyet Başkanı EK I Anlaşmalar Genel Müdürü, HDTM, Teknik Heyet Başkanı Daire Başkanı, HDTM Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Ulaştırma Bakanlığı Daire Başkanı, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, PETLAS Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Daire Başkanı, TDÇl Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 26 Temmuz 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 ÇEK-SLOVAK HEYETİ EK II Jozef BAKSAY Peter JACINA Ondrej KOLOZSVARY Otomar LOUDA Gabriel LESINSKY Vlastimil LORENZ Frantisek SIGMUND Victor PETRUS Josef CILEK Jan RICICA Jindrich HESS Miroslav KORCAK Rastislav SULLA Petr VOZKA Milena STASTNA Milan ROCH Jaroslav RAPANT Jan HROCH : Federal Dış Ticaret Bakanı, Heyet Başkanı : Genel Müdür, Federal Dış Ticaret Bakanlığı, Teknik Heyet Başkanı : özel Kalem Müdürü : Genel Müdür Yardımcısı, Federal Dış Ticaret Bakanlığı : Başkan Vekili, Slovak Cumhuriyeti Sanayi Odası : Daire Başkanı, Federal Dış Ticaret Bakanlığı : Şube Müdürü, Federal Ekonomi Bakanlığı : Genel Müdür Yardımcısı, Federal Maliye Bakanlığı : Genel Müdür, Technoexport : Genel Müdür, Skodaexport : Genel Müdür, Metrostav : Ticaret Müşaviri : Ticaret Ateşesi : Müdür Yardımcısı, Çekoslovak Dış Ticaret Bankası : Daire Başkanı, Technoexport : Daire Başkanı, Skodaexport : Bölge Sorumlusu, Skodaexport : Soma Termik Santralı Temsilcisi, Skodaexport Yürütme ve İdareBölümüSayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı: PROTOCOL OF THE TWELFTH SESSION OF THK JOINT ECONOMIC COMMISSION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH AltfD SLOVAK FEDERAL REPUBLIC The Twelfth Session of the Turkish - Czecho-Slovak Joint Economic Commission was held in Ankara between April 27-30, The Turkish Delegation was led by H.E. Türkan Akyol, Minister of State and the Czecho-SloVak Delegation by H.E. Jozef Baksay, Minister of Foreign Trade. The members of the two Delegations are listed in Annexes I and II. The meetings.of the Joint Economic Commission were conducted in.an atmosphere of friendship and mutual understanding. The two Sides, expressing their desire and determination to achieve further progress in their economic relationsi exchanged views on the future prospects of their bilateral trade as well as economic cooperation in various fields. During his stay in Ankara, H.E. J. Baksay, the Head of the Delegation of the Czech and Slovak Federal Republic was received by H.E. Erdal İnönü, State Minister and Deputy Prime Minister and had talks with H.E. Yaşar Topçu, Minister of Transportation, H.E. Ersin Faralyalı, Minister of Energy and Natural Resources, H.E. Tahir Köse, Minister of Industry and Trade and H.E. Necmettin Cevheri, Minister of Agriculture and Rural Affairs. The Joint Economic Commission carried out its deliberations on the following topics: I- TRADE RELATIONS The two Sides reviewed the development of bilateral trade since the Eleventh Session of the Joint Economic Commission and expressed their willingness to reach a trade turnover far beyond the existing level in the near future. For this purpose, the two Sides, taking into account the growing potentials of the two countries, emphasized the necessity to exert every effort to diversify their commercial relations and increase the trade volume to the maximum possible level on a balanced basis to the benefit of both countries. Yürütme ve tdare Bölümü Sayfa : 8

9 26 Temmuz 1992 Sayi : RESMt GAZETE Sayfa : 9 The two Sides stated that the Free Trade Agreement expected to be signed between the two countries would create additional impetus for further improving their trade and economic relations, particularly by increasing and diversifying the mutual trade exchange. The Czecho-Slovak Side appreciated the offer of the Turkish Eximbank to extend the credit facility with the aim to promote bilateral trade between Turkey and the CSFR. The two Sides analysed reasons of the present nonutilization of the amounts accrued on the SOMA Special Account and agreed that their relevant government and banks representatives would meet in Prague this year in July in order to discuss matters concerning the operation of this account. The two Sides stressed the importance of mutual contacts and visits which have increased in the recent years between both the public and private sector representatives of the two countries. The two Sides pointed out that the activities of business councils could facilitate the exchange of information about the economic structure and market potentials of the two countries and increase the contacta between the private sectors. In this respect, they noted with satisfaction that the Turkish - Czecho-Slovak Business Council had already been established and its first meeting was held in Istanbul in the course of the Twelfth Session of the Joint Economic Commission. Furthermore, the two Sides noted that during the meeting of the Business Council, it was decided that, their second meeting would be held in Czechoslovakia in September, The two Sides reiterated the significance of the fairs and exhibitions in displaying the export potential of countries and expressed their appreciation for the participation of Turkey at the Salima International Pair and at the International Consumer Goods Fair in Brno as well aa regular Czecho-Slovak presence at the Izmir International Fair. II- ECONOMIC COOPERATION 1. Energy The two Sides expressed their satisfaction with the cooperation between the Turkish and Czecho-Slovak authorities as well as relevant enterprises in the field of power projects. Vürütme ve klare Btfama Sty fa : 9

10 Say fa : 10 RESMl GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayi : The two Sides noted that the construction and assembly works of Units 5 and 6 of the Soma-B Thermal Power Plant were proceeding satisfactorily. The Czecho-Slovak Side expressed its continuing interest in the extension of the Soma-B Power Plant Project for Units 7 and 8 or the construction of a new power plant in this region. Furthermore, the Czecho-Slovak Side expressed its willingness to cooperate in the following projects: a) the rehabilitation and modification of the boilers for the Tuncbilek Power Plant Project (Units 4 and 5), b) the delivery of new electrostatic precipitators for SOMA-B (Units 1 and 2), with higher efficiency to replace the existing ones, c) the deliveries of hydraulic ash transport for various Turkish power plants and desulphurization facilities in the framework of ecological program of the Turkish Electricity Authority. The Turkish Side stated that the projects mentioned above would be considered in the future in accordance with Turkey's energy requirements and TEK's investment program. 2. Metallurgy The two Sides emphasized the importance of the expansion of their cooperation in the field of metallurgy and iron and steel industry including the transfer of technology, cooperation in third markets, joint ventures and training programs. 3. Rubber Processing Industry The two Sides appreciated that the construction and assembly works of the Petlas Tyre Plant had been completed and the plant had been put into operation satisfactorily. The two Sides reviewed the present situation of the Petlas Tyre Plant and expressed their satisfaction with the efforts shown by the respective partners to develop cooperation in the field of modernization of Petlas Tyre Plant, to increase the number of tyre sizes and to implement the off-take of the production of Barum tyres in Petlas Tyre Plant. The Czecho-Slovak Side appreciated the efforts of the PETLAS to effect the payments according to the agreed schedule and expected a smooth performance in the future as well. YQriitme ve ldare Balilmll Sayfa : 10

11 26 Temmuz 1992 sayi : RESMÍ GAZETE Sayfa; Machine Tools Industry The two Sides emphasized their willingness to continue the cooperation in this field and expressed their hppe that this cooperation would progress further with a possible partnership of the relevant organizations of the two countries in marketing machine tools in third countries. 5. Other Fields of Economic Cooperation The two Sides decided to encourage their respective organizations and companies to promote cooperation in the projects of mutual interest, especially in the following fields : - the modernization of machine tools, - engineering and consulting in the production of urea and ammonia and the production) distribution and consumption of fertilizers, - textile machinery, - earthmoving equipment, - sugar production plants in third countries, - sunflower oil industry, - cooperation in gold, silver, lead, iron, alumina and bichromate mining and processing, - construction of underground lines and upgrading of urban transport, - chemical and petrochemical industry. Ill- OTHER FIELDS OF COOPERATION 1. Agriculture The two Sides agreed to encourage 'their respective organizations to cooperate in the field of agriculture and expressed their interest in exchanging experts, documents and information in the following fields: - embryo transfer, - artificial insemination, - tissue culture, - irrigation systems, - fresh water fishing, - integrated pest control, - fodder, nourishing and foodstuff research, - efficient use of agricultural land, organization of ownership in agricultural lands. The detailed program of the cooperation will be worked out between the relevant organizations of the two countries. The Czecho-Slovak Side requested from the Turkish Side that the ban on import of live bovine animals, meat of bovine animals and related products from Czechoslovakia should be lifted since all the required documents had already been presented. YC:».revetdiieBfllflrnOSayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı : The Turkish Side responded that after the final evaluation of the information and the documents recently given by the Czecho-Slovak Side and following the completion of the respective procedures, the decision on this matter would be made as soon as possible. Moreover, the Turkish Side submitted a draft of the Convention on the collaboration in the field of animal health to the Czecho-Slovak Side. The Czecho-Slovak Side promised to transmit the document to their relevant authorities. said 2. Tourism The two Sides decided to urge their respective organizations to improve further the existing relations and, for this purpose, agreed to encourage them to cooperate and to exchange experts in the fields of investment, training and programming their activities. 3. Transportation The Turkish Side, taking into account the developments in the.existing trade and economic relations, stated that additional bilateral transport and third country transit permits would be needed for the rest of The Czecho-Slovak Side promised to inform the relevant Czecho-Slovak authorities about this request. 4. Telecommunication The Turkish Side expressed its willingness to supply telecommunication network equipment to the Czech and Slovak Federal Republic. The Turkish Side also offered to provide the Czechoslovak Telecommunication Authorities with Turkish PTT transit telecommunication facilities. 5. Standardization The two Sides agreed to encourage their respective organizations to continue their cooperation in the field of standardization. The Turkish Side presented a Draft Agreement on the cooperation between the Turkish Standards Institute and the Office for Standards and Measurement of the Czech and Slovak Federal Republic which would be handed over to the above mentioned Czecho-Slovak Institution. Yürütme ve İdare BölamO Sayfa : 12

13 26 Temmuz 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : Civil Engineering Works The Turkish Side informed about the activity of the Turkish contracting and construction firms in the international markets and expressed their willingness to participate in construction activities in Czechoslovakia. The Turkish Side reiterated its interest in the construction of the Prague Airport Terminal and stated its desire to participate in the harbor project near Bratislava. 7. Cooperation in Third Markets The two Sides reviewed the positive results achieved in cooperation between Turkish and Czecho-Slovak companies in third markets. The two- Sides expressed their desire that their companies should continue and expand the cooperation in this field. 8. Agreements The two Sides noted with appreciation that the Agreement on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments which had been initialed during the visit of the President of the Republic of Turkey to the Czech and Slovak Federal Republic was signed together with this Protocol. Taking into account the positive effects of the agreement on avoidance of double taxation on the investments in their respective countries, the two Sides expressed their hope, that the negotiations for the above mentioned agreement would begin in the shortest possible time. Furthermore, the two Sides expressed their belief that these agreements would help to create more favorable conditions for their businessmen in each other's country and would enable them to develop further their economic and commercial relations. The two Sides agreed to hold the Xlllth Session of the Turkish - Czecho-Slovak Joint Economic Commission in Prague at a date to be determined through the diplomatic channels. Done and signed in Ankara, on April 30» 1992, in two originals in the English language. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY FOR THE GOVERNMENT OF THE CZECH AND SLOVAK FEDERAL REPUBLIC Prof. Dr. Türkan AKYOL Ing. Jozef BAKSAY Yürütme ve İdare Bölümü Say fa : 13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı: TURKISH DELEGATION, ANNEX I Prof. Dr. Türkan AKYOL Erdoğan HÜRBAŞ Eftal YURDAY E. Nurcan BÎNGUL Arif ERTEN Aykut PEKCAN Naci ÜZDURAN : Minister of State, Head of Delegation : Director General of Agreements, U.T.F.T. Head of Technical Delegation : Head of Department, U.T.F.T., General Directorate of Agreements : Head of Department, Ministry of Transportation : Head of Department, Export Credit Bank of Turkey : Deputy Director General, PETLAS Rubber Processing Industry and Trade Inc. : Head of Department, General Directorate of Turkish Iron and Steel Industry ANNEX II CZECHO-SLOVAK DELEGATION Jozef BAKSAY Peter JACINA Ondrej KOLOZSVARY Minister, Federal Ministry of Foreign Trade, Head.of Delegation Director General, Federal Ministry of Foreign Trade, Head cf Technical Delegation Chief of Minister's Cabinet Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 14

15 26 Temmuz 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 15 Otomar LOUDA Gabriel LESINSKY Vlastimil LORENZ Frantisek SIGMUND Victor PETRUS : Deputy Director General, Federal Ministry of Foreign Trade : "Acting President, Union of Industry of the Slovak Republic : Chief of Department, Federal Ministry of Foreign Trade : Chief of Section, Federal Ministry of Economy : Deputy Director General, Federal Ministry of Finance Josef CILEK : Director General, Technoexport Jan RICICA Jindrich HESS Miroslav KORCAK Rastislav SULLA Petr VOZKA Milena STASTNA Milan ROCH Jaroslav RAPANT Jan HROCH : Director General, Skodaexport : Director General, Metrostav : Acting Commercial Counsellor in Turkey : Commercial Attache in Turkey : Deputy Director, Ceskoslovenska obchodni banka : Head of Department, Technoexport : Head of Department, Skodaexport : Area Manager, Skodaexport : Representative at Soma Power Plant, Skodaexport Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı : Karar Sayısı: 92/ Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Demiryolu Endüstrisinde Ortak Üretim Teknik ve Bilimsel İşbirliği Hususunda Mutabakat Zaptı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 10/6/1992 tarihli ve EIEY-II/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/6/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL E. İNÖNÜ Devlet Bakam ve Başb. Yrd. İ. TEZ Devlet Bakanı O. KİLERCİOĞLU Devlet Bakanı İ. TEZ Devlet Bakanı V. G. ERGENEKON Milli Savunma Bakanı V. K. TOPTAN Milli Eğitim Bakanı Y. TOPÇU Ulaştırma Bakanı M. T. KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakanı A. ATEŞ Turizm Bakanı C. ÇAĞLAR Devlet Bakanı A. GÖNEN Devlet Bakanı M. KAHRAMAN Devlet Bakanı Ş. ERCAN Devlet Bakanı İ. SEZGİN İçişleri Bakanı M. KAHRAMAN Bayındırlık ve İskan Bakanı V. A. GÖNEN Tarım ve Köyişleri Bakanı V. Ş. ERCAN Devlet Bakanı V. T. AKYOL Devlet Bakanı Ö. BARUTÇU Devlet Bakanı M. BATALLI Devlet Bakanı H. ÇETİN Dışişleri Bakanı E. FARALYALI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V. TANIR Orman Bakanı E. CEYHUN Devlet Bakanı G. ERGENEKON Devlet Bakanı M. A. YO-MAZ Devlet Bakanı M. S. OKTAY Adalet Bakanı S. ORAL Maliye ve Gümrük Bakanı V. TANIR Sağlık Bakanı V. M. MOĞULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı B. D. AKYÜREK Çevre Bakanı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI VE BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ARASINDA DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİNDE ORTAK ÜRETİM TEKNİK VE BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ HUSUSUNDA MUTABAKAT ZAPTI Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra taraflar olarak anılacaktır) TAC tarafından hazırlanan ve Bangladeş Hükümeti'ne sunulan Teknik İşbirliği Anlaşmasının imzalanmasından sonra aşağıdaki hususlarda işbirliği yapmayı kabul etmişlerdir. Her iki taraf bunu iki ülkedeki teknik gelişmeleri artıracağı düşüncesiyle demiryolu malzemesi üretiminde teknik ve bilimsel işbirliği yapma hususlarında mutabık kalmışlardır. MADDE I Her iki taraf, ortak üretim için teknik ve bilimsel konuların geliştirilmesi ve ortak üretim imkanlarının araştırılması maksadıyla aşağıdaki hususları müzakere etmişlerdir. a Know-how ve bilimsel ve teknik yayınların teatisi b Teknik dokümanların teatisi. c Ortak üretim imkanlarının araştırılması ve teknik ve bilimsel deneylerin geliştirilmesi maksadıyla teknik personelin ve müşavirlerin teatisi. Bu amaçla sözkonusu işbirliğinin ilk aşamasında bir Turk Uzmanlar heyeti Bangladeş Demiryolları Otoritesinin atelyelerini ziyaret edecek ve her iki tarafa sunulacak bir rapor hazırlayacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 26 Temmuz 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 17 MADDE II Bu değişim programı taraflardan birinin bilimsel talepleri ve diğer tarafın imkanları doğrultusunda yürütülecektir. MADDE III a Bu konularda ilgili tüm bilimsel yayınlar, teknik dokümanlar, çizimler ve bilgiler resmi temsilcilikler kanalıyla teati edilecektir. Teati sertifikaları iki nüsha halinde ve birer nüshası taraflarda kalmak şartıyla İngilizce olarak hazırlanacaktır. b Bu bağlamda, ilk safhada TÜLOMSAŞ 50 M.G. Konteyner vagon yapımı konusunda Bangladeş tarafıyla işbirliği yapacak ve bunların ortak üretimlerinde teknik yardım sağlayacaktır. c Talep olması halinde, TÜLOMSAŞ Bangladeş Demiryollarına karşılığının ödenmesi kaydıyla aşağıdaki malzemeleri sağlayacaktır. I GE 761 Çekme motoru ve tüm yedek parçalan II Kurşun piller (62, 64, 66 Volt) III Petrol tankı IV Kumlama ünitesi V Fren ekipmanı VI Su soğutma radyatörü VII 645 numaralı dizel motoru için yedek parçalar VIII Hızmetrelerin onarımı IX Yük vagonlarının yedek parçaları d İstenildiği taktirde TÜVASAŞ, karşılığının ödenmesi kaydıyla Demiryollarına yolcu vagonu projeleri, vagon ve vagon parçaları temin edecektir. e TÜVASAŞ, yolcu vagonlarının ortak üretimi için teknik yardım sağlayacaktır. MADDE IV Tüm dokümanlar ve çizimler bu Mutabakat Zaptı çerçevesinde karşılıklı olarak değiştirilecek ve gerçekleştirilen tüm bilimsel ve teknik gelişmeler, bunları asıl sağlayan tarafın muvafakati olmaksızın üçüncü bir ülkeye verilemeyecektir. MADDE V Beş maddeden oluşan işbu Mutabakat Zaptı, 1 Mayıs 1992 tarihinde, İstanbul'da İngilizce lisanında, iki nüsha olarak aşağıdaki imza sahipleri tarafından tanzim edilmiş ve imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Adına Hükümeti Adına Yaşar TOPÇU Oli AHMED MINUTES OF AGREEMENT Between THE MINISTRY OF TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF TURKEY And THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF THE BANGLADESH PEOPLE'S REPUBLIC on JOINT PRODUCTION-TECHNICAL AND SCIENTIFIC COLLABORATION In RAILWAY INDUSTRY The Government of Turkish Republic and the Government of Bangladesh People's Republic (herein after will be called sides) has agreed to collaborate on the issues written below after signing of Technical Cooperation Agreement which has been prepared by TAC and which also has been submitted to Bangladesh Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı: Government both sides agreed to have technical and scientific cooperation on production of railway items with the understanding that this cooperation will enhance technical developments in both countries. ARTICLE I Both sides have discussed below issues with the intention to develop technical and scientific subjects and search for joint production. a Exchange of know-how and scientific and technical publications, b Exchange of technical documents. c Exchange of advisors and technical staff with the intention of searching the possibilities of joint production and improving the technical and scientific experiments. With this aim, as a first phase of this collaboration Turkish team of experts will visit Bangladesh Railways Authorities workshop, and will prepare a report to be submitted to both sides. ARTICLE II This exchange program will be carried according to one side's scientific demands and other side.s possibilities. ARTICLE III a All scientific publications technical documents, drawings and informations related to those subjects will be exchanged by means of official representatives. Certificates of exchange will be prepared in English in two copies and one copy will be kept by each side. b Within this context, at the first stage TULOMSAS will collaborate with the Bangladesh side regarding the production of 50 M G. Container wagons and will provide technical assistance for joint production thereof. c If desired, TULOMSAS will provide against payment thereof, the following items to Bangladesh Railways. I GE 761 Traction motor and all spare parts II Lead Batteries (62, 64, 66 volts) III Oil tank IV Sanding unit.v Brake equipment VI Water cooling radiator' VII Spare parts for 645 type diesel engine VIII Repair of speedometers IX Spare parts for freight-wagons, d TUVASA5 will provide to Bangladesh Railways, if requested, against payment thereof passanger coach projects, coaches and coach components. e TUVASAS will provide technical assistance for the joint production of passanger coaches. ARTICLE IV All documents and drawings to be exchanged within the framework of this Minutes of Agreement and all scientific and technical developments to be- realized shall not be submitted to a third country without the consent of he party providing them originally. ARTICLE V This Minutes of Agreement consisting of five articles written originally in English in two copies has been prepared and signed on 1st May 1992 in Istanbul by the undersigned. For the Government For the Government of the Republic of Turkey of the Bangladesh People.s Republic Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 26 Temmuz 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 Atama Kararı İçişleri Bakanlığından : Karar Sayısı : 92/ Derece kadrolu Hukuk Müşavirliğine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Kadir Akın'ın, 1. Derece kadrolu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Hukuk Müşaviri M.Caner Akay'ın, 1. Derece kadrolu Hukuk Müşavirliğine Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Daire Başkanı Orhan Yücesoy'un, 1. Derece kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Daire Başkanı İsmet G.Civelek'in, 1. Derece kadrolu Mülkiye Başmüfettişliğine Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Daire Başkanı Nuri Yaman'ın, 1. Derece kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü H.İbrahim Daşöz'ün, 1. Derece kadrolu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Yakup Vatan'ın, 1. Derece kadrolu Araştırma ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Daire Başkanlığına Kütahya Vali Yardımcısı Rıfat Çalışır'ın, 1.Derece kadrolu Sivil Savunma Genel Müdür Yardımcılığına Meram Kaymakamı Fahri Keser'in, 1. Derece kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcılığına Çubuk Kaymakamı Hasan Özhan'ın, 1. Derece kadrolu Eğitim Dairesi Başkanlığına Silifke Kaymakamı Halil Işık'ın, 1. Derece kadrolu Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Daire Başkanlığına Boyabat Kaymakamı Yurdakul Önen'in, 1. Derece kadrolu Hukuk Müşavirliğine Ankara Vali Yardımcısı Muslu Köse'nin, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı : Derece kadrolu Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına Çayeli Kaymakamı Erdal Ata'nın, 2. Derece kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne Hasankeyf Kaymakamı M.Ufuk Erden'in, 2. Derece kadrolu Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne İliç Kaymakamı İsmail Gündüz'ün, 1. Derece kadrolu Ankara Vali Yardımcılığına İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Taylan'ın, 1. Derece kadrolu Ankara Vali Yardımcılığına Eğitim Dairesi Başkanı D.Ali Şahin'in, 1. Derece kadrolu Antalya Vali Yardımcılığına Sivil Savunma Genel Müdür Yardımcısı H.İbrahim Altınok'un, 1. Derece kadrolu Burdur Vali Yardımcılığına Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Kezer'in, 1. Derece kadrolu Çubuk Kaymakamlığına Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Sodan 'ın, 1. Derece kadrolu Bornova Kaymakamlığına Sivil Savunma Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Ayhan'ın, 1. Derece kadrolu Çankaya Kaymakamlığına Hukuk Müşaviri T.Fikret Saygılı'nın, 1. Derece kadrolu Ortaca Kaymakamlığına Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Daire Başkanı R.Muhlis Gür"ün, 1. Derece kadrolu Buldan Kaymakamlığına Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü İsmail Korkmaz'ın, 1. Derece kadrolu Kocaeli Vali Yardımcılığına Ankara Vali Yardımcısı Nizamettin Güven'in, 1. Derece kadrolu Zonguldak Vali Yardımcılığına Aydın Vali Yardımcısı A.Hami Kırımca'nın, 1. Derece kadrolu Zonguldak Vali Yardımcılığına Kayseri Vali Yardımcısı M.Ayhan Bilge'nin, 1. Derece kadrolu Kırklareli Vali Yardımcılığına Kocaeli Vali Yardımcısı T.Galip Seratlı'nın, 1. Derece kadrolu Burdur Vali Yardımcılığına Kayseri Vali Yardımcısı M.Argun Ünal'ın, 1. Derece kadrolu Denizli Vali Yardımcılığına İstanbul Vali Yardımcısı M.Remzi Gürsu'nun, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

21 26 Temmuz 1992 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : Derece kadrolu Afyon Vali Yardımcılığına Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Baytimur'un, 1. Derece kadrolu Sakarya Vali Yardımcılığına Zonguldak VALI Yardımcısı H.Avni Elyorgun'un, 1. Derece kadrolu Edirne VALI Yardımcılığına Kocaeli Vali Yardımcısı A.Muhsin Nakipoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Gaziantep Vali Yardımcılığına Aydın Vali Yardımcısı A.Ülkü Aktuğ'un, 1. Derece kadrolu Muğla Vali Yardımcılığına Amasya Vali Yardımcısı Cevdet Kuran'ın, 1. Derece kadrolu Uşak Vali Yardımcılığına Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Oruçoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Kocaeli Vali Yardımcılığına İstanbul Vali Yardımcısı Nizamettin Yalçınkaya'nın, 1. Derece kadrolu Antalya Vali Yardımcılığına Kocaeli Vali Yardımcısı Göltekin Ündey'in, 1. Derece kadrolu Isparta Vali Yardımcılığına İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Seyman'ın, 1. Derece kadrolu Sakarya Vali Yardımcılığına Gaziantep VALI Yardımcısı Orhan Alpdoğan'ın, 1. Derece kadrolu İstanbul Vali Yardımcılığına Çankırı Vali Yardımcısı Ruhi Paker'in, 1. Derece kadrolu Bartın Vali Yardımcılığına Karaburun Kaymakamı M.Suphi Küsbeci'nln, 1. Derece kadrolu Kocaeli Vali Yardımcılığına Ordu Vali Yardımcısı Alaaddin Alpaydın'ın, 1. Derece kadrolu Hatay Vali Yardımcılığına İstanbul Vali Yardımcısı Hayati Yasar'ın, 1. Derece kadrolu Aksaray Vali Yardımcılığına Hatay Vali Yardımcısı Halis Peker'in, 1. Derece kadrolu Malatya Vali Yardımcılığına Mardin Vali Yardımcısı Y.Dursun Yılmaz'ın, 1. Derece kadrolu İçel Vali Yardımcılığına Bursa Vali Yardımcısı Murat Hamzaoğlu'nun, 1. Derece kadrolu İstanbul Vali Yardımcılığına Isparta Vali Yardımcısı Fehmi Kahya'nın, 1. Derece kadrolu Ordu Vali Yardımcılığına Isparta VALI Yardımcısı Nevzat Yardımcı'nın, Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 21

22 Sayfa : 22 RESMİ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı : Derece kadrolu Kırıkkale Vali Yardımcılığına Bayburt Vali Yardımcısı Mesut Sarıkaye'nın, 1. Derece kadrolu Aksaray Vali Yardımcılığına Van Vali Yardımcısı Ali Çağlar'ın, 1. Derece kadrolu Rize Vali Yardımcılığına Elazığ Vali Yardımcısı Nedim Mzırmak'ın, 1. Derece kadrolu Bursa Vali Yardımcılığına Muğla Vali Yardımcısı Ahmet Bilgealp'ln, 1. Derece kadrolu Çankırı Vali Yardımcılığına Bartın Vali Yardımcısı Ali Bezirgan'ın, 1. Derece kadrolu Bayburt Veli Yardımcılığına Muş Vali Yardımcısı Sabahattin Kapucu'nun, 1. Derece kadrolu Iğdır Vali Yardımcılığına Bingöl Vali Yardımcısı Ö.Faruk Günay'ın, 1. Derece kadrolu Giresun Vali Yardımcılığına Niğde Vali Yardımcısı Erdoğan Özdemir'in, 1. Derece kadrolu Adıyaman Vali Yardımcılığına Hakkari Vali Yardımcısı Nahsen Badeli'nin, 1. Derece kadrolu Şanlıurfa Vali Yardımcılığına Batman Vali Yardımcısı Mahmut Kılıçdoğan'ın, 1. Derece kadrolu Elazığ Vali Yardımcılığına Gümüşhane Vali Yardımcisi Kaya Çıtak'ın, 1. Derece kadrolu Sakarya Vali Yardımcılığına Çorlu Kaymakamı A.Semahattin İnel'in, 1. Derece kadrolu İstanbul Vali Yardımcılığına Bandırma Kaymakamı İbrahim Turanlı'nın, 1. Derece kadrolu Samsun Vali yardımcılığına Tire Kaymakamı Bülent Eğriboz'un, 1. Derece kadrolu Samsun Vali Yardımcılığına Beyoğlu KaymakamıŞ.İsmailTezer'in, 1. Derece kadrolu Ordu Vali Yardımcılığına Manavgat Kaymakamı Fikret Kasapoğlu'nun, 1. Derece kadrolu İstanbul Vali Yardımcılığına Kocasinan Kaymakamı Selahattin Ekremoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Kayseri Vali Yardımcılığına Çatalca KaymakamıMüslümDirican'ın, 1. Derece kadrolu Bilecik Vali Yardımcılığına Adalar Kaymakamı Muammer Çetin'in. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22

23 16 Temmuz 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : Derece kadrolu Tekirdağ Vali yardımcılığına Küçükçekmece Kaymakamı Ünal Erdoğan'ın, 1. Derece kadrolu Bolu Vali Yardımcılığına Üsküdar Kaymakamı Mansur Özlüer'in, 1. Derece kadrolu Amasya Vali Yardımcılığına Eyüp Kaymakamı Selahattin Alpdoğan'ın, 1. Derece kadrolu Zonguldak Vali Yardımcılığına Kağıthane Kaymakam Mustafa Aşkın'ın, 1. Derece kadrolu Antalya Vali Yardımcılıgına Gemlik Kaymakamı Coşkun Ertürk'ün, 1. Derece kadrolu Yozgat Vali Yardımcılığına Haymana Kaymakamı Macit Dalkılıç'ın, 1. Derece kadrolu Aydın Vali Yardımcılığına Serik Kaymakamı M.Nuri Gül'ün, 1. Derece kadrolu Erzurum Vali Yardımcılığına Erdemli Kaymakamı Murat Yıldırım'ın, 1. Derece kadrolu Elazığ VALI Yardımcılığına Soma Kaymakamı İbrahim Şahin'in, 1. Derece kadrolu Gaziantep Vali Yardımcılığına Hendek Kaymakamı M.Birol Güngör'ün, 1. Derece kadrolu Kocaeli VALI Yardımcılığına Kınık Kaymakamı H.Tosun Karataş'ın, 1. Derece kadrolu Isparta Vali Yardımcılığına Urla Kaymakamı A.Cafer Akyüz'ün, 1. Derece kadrolu Karaman Vali Yardımcılığına Sarıkamış Kaymakamı İsmail Tezel'in, 1. Derece kadrolu Aydın Vali Yardımcılığına Buldan Kaymakamı M.Temel Koçaklar'ın, 1. Derece kadrolu Muğla Vali Yardımcılığına Çine Kaymakamı Osman Dıraçoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Çankırı Vali Yardımcılığına Of Kaymakamı Mevlüt Kurban'ın, 1. Derece kadrolu Rize Vali Yardımcılığına Pazaryeri Kaymakamı Levent Günçal'ın, 1. Derece kadrolu Sivas Vali Yardımcılığına Çifteler Kaymakamı Ö.Şahin Tütüncü'nün, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23

24 Sayfa : 24 RESMİ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : Derece kadrolu Tokat Vali Yardımcılığına Ladik Kaymakamı İsmail Gürsoy'un, 1.Derece kadrolu Isparta Vali Yardımcılığına Zara Kaymakamı Haluk İmga'nın, 1. Derece kadrolu Niğde Vali Yardımcılığına Tekkeköy Kaymakamı Zeki Karaca'nın, 1. Derece kadrolu Sinop Vali Yardımcılığına Çumra Kaymakamı Nafiz Kayalı'nın, 1. Derece kadrolu Çorum VALI Yardımcılığına Ayaş kaymakamı Seyfi Özdil'in, 1. Derece kadrolu Yozgat Vali Yardımcılığına Bigadiç Kaymakamı Atilla Durmuş'un, 1. Derece kadrolu Ardahan Vali Yardımcılığına Doğubeyazıt Kaymakamı M.Yıldırım Kadıoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Adıyaman Vali Yardımcılığına Derik Kaymakamı Hakkı Ünal'ın, 1. Derece kadrolu Şırnak Vali Yardımcılığına Digor Kaymakamı Ahmet Ozan'ın, 3. Derece kadrolu Kars Vali Yardımcılığına Akçakent Kaymakamı Emin Çolak'ın, 3. Derece kadrolu Bitlis Vali Yardımcılığına Laçin Kaymakamı M.Zeki Koçberber'in, 3. Derece kadrolu Şırnak Vali Yardımcılığına Akyaka Kaymakamı H.Ruhi Yaylacı'nın, 3. Derece kadrolu Siirt Vali Yardımcılığına Çelikhan Kaymakamı Serdar Kavaslar'ın, 3.Derece kadrolu Tunceli Vali Yardımcılığına Kargan Kaymakamı Adnan Kurtipek'in, 3.Derece kadrolu Kastamonu Vali Yardımcılığına Murgul Kaymakamı A.Deniz Sürmen'in, 1.Derece kadrolu Kırıkkale Vali Yardımcılığına Samsun İl Hukuk İşleri Müdürü Aziz Sevinç'İn, 1.Derece kadrolu Van Vali Yardımcılığına Kütahya İl Hukuk İşleri Müdürü M.Korkmaz Dinçer'in, 1.Derece kadrolu Bilecik Vali Yardımcılığına Bilecik İl Hukuk İşleri Müdürü Nihat Öner'in, 3.Derece kadrolu Hakkari Vali Yardımcılığına Hakkari İl Hukuk İşleri Müdürü İzzet Ercan'ın,

25 26 Temmuz 1992 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 1.Derece kadrolu Meram Kaymakamlığına Silivri Kaymakamı C.Atakan Solmaz'ın, 1.Derece kadrolu Salihli Kaymakamlığına Polatlı Kaymakamı Ramazan Urgancıoğlu'nun, 1.Derece kadrolu Silivri Kaymakamlığına Çankaya Kaymakamı Çetin Yücel'in, 1.Derece kadrolu Sarıyer Kaymakamlığına Bornova Kaymakamı A.Zeki Cepoğlu'nun, 1.Derece kadrolu Balçova Kaymakamlığına Melikgazi Kaymakamı Cengiz Kentli'nin, 1.Derece kadrolu Nilüfer Kaymakamlığına Keçiören Kaymakamı Mustafa Kazak'ın, 1.Derece kadrolu Üsküdar Kaymakamlığına Sarıyer Kaymakamı Neşet Ersoy'un, 1.Derece kadrolu Beyoğlu Kaymakamlığına Nazilli Kaymakamı Atilla Yaşa'nın, 1.Derece kadrolu Karşıyaka Kaymakamlığına Turgutlu Kaymakamı A.Refik Tekerek'in, 1. Derece kadrolu Tuzla Kaymakamlığına Orhangazi Kaymakamı Erdoğan Gürbüz'ün, 1. Derece kadrolu Kocasinan Kaymakamlığına Nizip Kaymakamı H.Tencan Arpak'ın, 1. Derece kadrolu Maltepe Kaymakamlığına Gelibolu Kaymakamı İsmail Maden'in, 1. Derece kadrolu Küçükçekmece Kaymakamlığına Biga Kaymakamı Ümit Kapısız'ın, 1. Derece kadrolu Eğirdir Kaymakamlığına Selçuk Kaymakamı Osman Demir'in, 1. Derece kadrolu Ünye Kaymakamlığına Çeşme Kaymakam Salih Sarman'ın, 1. Derece kadrolu Bergama Kaymakamlığına Ankara-Gölbaşı Kaymakamı Oğuz Berberoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Eyüp Kaymakamlığına Söke Kaymakamı Şemsettin Uzun'un, 1. Derece kadrolu Urla Kaymakamlığına Kilis Kaymakamı Ali Gün'ün, 1. Derece kadrolu Körfez Kaymakamlığına Bergama Kaymakamı Osman Badraslı'nın, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25

26 I Sayfa : 26 RESMİ GAZETE 26 Temmuz 1992 Sayı : Derece kadrolu Bahçelievler Kaymakamlığına Turhal Kaymakamı R.Kemali Akay'ın, 1. Derece kadrolu Gemlik Kaymakamlığına Ünye Kaymakamı Orhan Işın'ın, 1. Derece kadrolu Gelibolu Kaymakamlığına Eğirdir Kaymakamı Necati Çelebioğlu'nun, 1. Derece kadrolu Menderes Kaymakamlığına Bulancak Kaymakamı Ayhan Beyhan'ın, 1. Derece kadrolu Güngören Kaymakamlığına İnegöl Kaymakamı Hüseyin Atak'ın, 1. Derece kadrolu Silifke Kaymakamlığına MILAS Kaymakamı Aziz İnci'nin, 1. Derece kadrolu Akçaabat Kaymakamlığına Akşehir Kaymakamı Tevfik Karabalık'ın, 1. Derece kadrolu Turhal Kaymakamlığına Akçaabat Kaymakamı Murat Tülay'ın, 1. Derece kadrolu Nazilli Kaymakamlığına Alaşehir Kaymakamı Ferhat Baştürk'ün, 1. Derece kadrolu Kağıthane Kaymakamlığına Seferihisar Kaymakamı B.Yaşar Çağlaşan'ın, 1. Derece kadrolu Çeşme Kaymakamlığına Dalaman Kaymakamı Atilla Dinçer'in, 1. Derece kadrolu Nizip Kaymakamlığına Menderes Kaymakemi Ruhi Kulan'ın, 1. Derece kadrolu Kilis Kaymakamlığına Eceabat Kaymakamı M.Mesut Kırcalı'nın, 1. Derece kadrolu Torbalı Kaymakamlığına Keskin Kaymakamı Mustafa Akdoğan'ın, 1. Derece kadrolu Hendek Kaymakamlığına Reyhanlı Kaymakamı Erdoğan Aygenç'in, 1. Derece kadrolu Soma Kaymakamlığına Kızıltepe Kaymakamı Orhan Eyövge'nin, 1. Derece kadrolu Yalvaç Kaymakamlığına Perşembe Kaymakamı Ramazan Mangaloğlu'nun, 1. Derece kadrolu Akşehir Kaymakamlığına Baruhanlı Kaymakamı Bayram Öz'ün, 1. Derece kadrolu Tavşanlı Kaymakamlığına Torbalı Kaymakamı Bekir Ergök'ün, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26

27 26 Temmuz 1992 Sayı : RESMİ. GAZETE Sayfa: Derece kadrolu Bağcılar Kaymakamlığına Salihli Kaymakamı M.Asım Hacımustafaoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Kalecik Kaymakamlığına Erbaa Kaymakamı Recep Uzal'ın, 1. Derece kadrolu Bulancak Kaymakamlığına Bolvadin Kaymakamı Yusuf Odabaş'ın, 1. Derece kadrolu Tekirdağ-Saray Kaymakamlığına Elmalı Kaymakamı Saim Eskioğlu'nun, 1. Derece kadrolu Cihanbeyli Kaymakamlığına Bayramiç Kaymakamı Adem Karahasanoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Çine Kaymakamlığına Karasu Kaymakamı Ayhan Boyacı'nın, 1. Derece kadrolu Orhangazi Kaymakamlığına Gerze Kaymakamı Ali Küçükaydın'ın, 1. Derece kadrolu Çifteler Kaymakamlığına Koçarlı Kaymakamı Hasan Ersan'ın, 1. Derece kadrolu Selçuk Kaymakamlığına Tekirdağ-Saray Kaymakamı Selman Yenigün'ün, 1. Derece kadrolu Keskin Kaymakamlığına İncirliova Kaymakamı Fevzi Güneş'in, 1. Derece kadrolu Sorgun Kaymakamlığına Alaplı Kaymakamı F.NecmiKurt'un, 1. Derece kadrolu Erbaa Kaymakamlığına Düziçi Kaymakamı Uğur Baran'ın, 1. Derece kadrolu Çayeli Kaymakamlığına Kayseri-Pınarbaşı Kaymakamı Celal Ulusoy'un, 1. Derece kadrolu Bolvadin Kaymakamlığına Vize Kaymakamı Abdurrahman Koçoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Of Kaymakamlığına Bozdoğan Kaymakamı Mustafa Tüysüzoğlu'nun, 1. Derece kadrolu Eruh Kaymakamlığına Süloğlu Kaymakamı Hanlar İden'in, 1. Derece kadrolu Söke Kaymakamlığına Battalgazi Kaymakamı Emir Durmaz'ın, 1. Derece kadrolu iskilip Kaymakamlığına Viranşehir Kaymakamı ismail Kaya'nın, Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 27

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Şubat 2000 CUMA Sayı: 23961 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA Sayı: 23451 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 98/11490

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r V Yönetim ve yazı İşleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve 16 Mayıs 1985 Yayın Genel Müdürlüsüne başvurulur PERŞEMBE Sayı: 18756

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 10 Nisan 1981 CUMA. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 10 Nisan 1981 CUMA. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 Nisan 1981 CUMA Sayı: 17306 YÜRÜTME VE

Detaylı

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Şubat 1999 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşmalar

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Şubat 1999 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşmalar y T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 8 Şubat 1999 PAZARTESİ Sayı: 23605 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Eylül 1999 PAZAR Sayı: 23814 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. 16 Ocak 1993 CUMARTESİ. TBMM Kararlan. (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

T.C. Resmi Gazete. 16 Ocak 1993 CUMARTESİ. TBMM Kararlan. (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin T.C. Resmi Gazete Mevzuatı Geliştirme ve Başbakanlık Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 16 Ocak 1993 CUMARTESİ Sayı : 21467 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararlan (10/6) Esas Numaralı Meclis

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yaym Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 29 Nisan 1997 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yaym Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 29 Nisan 1997 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yaym Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 29 Nisan 1997 SALI Sayı: 22974 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı;

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Şubat 1993 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Şubat 1993 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Şubat 1993 PAZAR Sayı : 21489 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı; 92/3948 Milletlerarası

Detaylı

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr BOTAŞ Faaliyet Raporu Annual Report www.botas.gov.tr Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak

Detaylı

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES)

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) GAZBİR 5 I 2008 1 ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) MEHMET KAZANCI YAYIN DANIŞMANI PUBLISHING

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Ocak 1992 CUMA Sayı : 21107 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Haziran 1996 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Haziran 1996 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 27 Haziran 1996 PERŞEMBE Sayı: 22679 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 96/8276 Milletlerarası

Detaylı

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431 Uluslararası Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431 Uluslararası Ekonomik Sorunlar dergisi Yıl: 12 Sayı: 44 Temmuz 2012 Sahibi T.C. Dışişleri Bakanlığı adına Mithat RENDE Büyükelçi, Çok Taraflı Ekonomik İşler

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Ağustos 1990 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Ağustos 1990 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 Ağustos 1990 SALI Sayı : 20619

Detaylı

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI A FULLY LIBERAL GAS MARKET SÖYLEŞİ / INTERVIEW Ahmet Çağrı Çiçek EPDK/EMRA Çiğdem Ş. Dilek Global

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Ağustos 1989 PAZAR Sayı : 20251

Detaylı

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİRGAZ BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş. DENİZLİ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİRGAZ BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş. DENİZLİ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. GAZBİR (TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF OF GAZBİR (ASSOCIATION OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES OF TURKEY) Mehmet KAZANCI YAYIN DANIŞMA KURULU

Detaylı

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yası tileri için Yönetim v«yası itleri için Botbakanhk Neşriyat ve Müdevvenai Boibakanhk N09 riya» vs Müd*vv*nat Genel Müdürlüiüne

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Mart 1982 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Mart 1982 PAZAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Mart 1982 PAZAR Sayı: 17633 YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

www.ito.org.tr THE PRODUCTION OF BORON, MARBLE AND NATURAL STONE WILL INCREASE THE 5-YEAR STRATEGIC PLAN FOR ENERGY

www.ito.org.tr THE PRODUCTION OF BORON, MARBLE AND NATURAL STONE WILL INCREASE THE 5-YEAR STRATEGIC PLAN FOR ENERGY YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:92 EYLÜL/SEPTEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE En organik tarım Türkiye de

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Mayıs 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Mayıs 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1997 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Sayı: 22979 Karar Sayısı:

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

KÜRESEL GÜÇLERİN HAZAR POLİTİKALARI

KÜRESEL GÜÇLERİN HAZAR POLİTİKALARI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR publıcatıon of caspıan strategy ınstitute MAYIS 2014 SAYI 18 - MAY 2014 ISSUE 18 KÜRESEL GÜÇLERİN HAZAR POLİTİKALARI Fİyat- PRICE 5 TL CASPIAN POLICIES OF GLOBAL POWERS

Detaylı