Bilişim Uzmanları Bülteni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilişim Uzmanları Bülteni"

Transkript

1 Bilişim Uzmanları Bülteni Cilt 2, Sayı 9 10 ġubat 2013 Sunuş Telgraflar Savaşı Hava Tahmini Nasıl Yapılıyor? İnsana Yakışan Nedir Elektronik Haberleşme Hizmetleri Sektörünün Sınırları Ayın Konuğu: İsmail Karayılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nun yeni binasının en kısa sürede tamamlanması dileğiyle! Bilişim Uzmanları Derneği nin ilk Başkanı olan Sayın Elif Özdemir e Bilişim Uzmanları Derneği ne yaptığı katkılar ve harcadığı emek için teşekkür ediyor ve Yetkilendirme Dairesi Başkanı olarak yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bilişim Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Bu bültende yer alan yazılarda ifade edilen yorum ve görüşler yazarlarına ait olup, Bilişim Uzmanları Derneği nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

2 Sayfa 2 Telgraflar Savaşı - 1 Gökhan Tok BiliĢim Uzman Yrd. UĠD, BTK Kurtuluş Savaşına kimi tarihçilerin Telgraflar Savaşı dediğini biliyor muydunuz? Ben geçen haftaya kadar bilmiyordum. Tarihçi Klaus Kreiser in Kurtuluş Savaşının hazırlık aşamalarından bahsederken Anadolu Bağımsızlık Savaşının telgraf memurları olmadan örgütlenmesi çok zordu. dediğini okuyunca içimde bir merak uyandı. Bu cümlenin arkasında şimdiye kadar farkına varmadığım bir tarih olduğunu hissedip o günlerin telgraf şebekelerinin ve telgraf memurlarının peşine düştüm. Öğrendiklerimi derneğimizin Bülteninde paylaşmak da farz oldu. ARKAPLAN Haberleşmenin Milli Mücadele için ne kadar önemli ve hassas bir konu olduğunu tarih kitapları çok vurgulamaz. Oysa haberleri zamanında ve güvenilir kaynaklardan almak, telgraf makinesi başında karşılıklı mesajlarla muhabere (bir nevi chat ) yapmak bu mücadelenin en hayati kısımlarındandı. Ama biz bunları anlatmadan evvel Milli Mücadelenin hemen öncesinde Anadolu daki ortama bir bakalım. Dünya Savaşının ardından Anadolu da ne yeterince silahlı kuvvet ne de yeni bir savaşı kaldıracak kaynak kalmıştı. Mondros mütarekesi savaştan geriye kalan Osmanlı ordularının askerlerini terhis edip silahlarını itilaf devletlerine teslim etmelerini öngörüyordu. Ancak Doğu Anadolu da Kazım Karabekir ve Batı Anadolu da Ali Fuat Cebesoy gibi kilit mevkilerdeki kimi komutanlar İngilizleri ve İstanbul Hükümetini oyalıyor ve ellerindeki orduları dağıtmıyorlardı. Diğer yandan pek çok Anadolu şehrinde Müdafaa-i Hukuk dernekleri kurulmuştu. Bölgesel kongreler toplanıyor ve milli egemenlik temalı protesto mitingleri düzenleniyordu. Kimi milis grupları silahlı mücadeleye dahi başlamıştı. Ancak bu hareketlerin koordinasyon olmadan başarıya ulaşmaları çok zordu. Çoğu zaman birbirlerinin etkinlikleri hakkında yeterli bilgi sahibi olamıyorlardı çünkü haberleşme imkanları çok kısıtlıydı. Aynı şekilde kamuoyu oluşturmada hayati öneme sahip yerel gazeteler de habersizlikten şikayet ediyorlardı. Kimse neler olup bittiğini layıkıyla öğrenemiyordu. Milislerden düzenli bir ordu, derneklerden temsil kabiliyeti olan bir meclis oluşturmak çok uzak görünüyordu. İşte tam da bu noktada etkin bir haberleşme ağının önemi ortaya çıkıyor. Şimdi de kısaca telgraf şebekesinin durumuna bakalım. Telgraf Osmanlı topraklarına Kırım Savaşı sırasında Rusya ya karşı birlikte savaşan Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa nın ihtiyaçları doğrultusunda girmiş ve ilk yayılımını daha çok Rumeli

3 Cilt 2, Sayı 9 Sayfa 3 Telgraflar Savaşı - 1 topraklarında gerçekleştirmişti yılında Rumeli nde telgrafın ulaşmadığı bölge kalmamıştı. İlk zamanlar Anadolu da Üsküdar merkezine gelen telgraflar kayıkla Avrupa yakasına taşınırken daha sonra Anadolu Hisarı ile Rumeli Hisarı arasına (ki Boğazın en dar kısmıdır) hat çekilerek Anadolu ve Rumeli şebekeleri bağlanmıştı. Telgraf teknolojisi Anadolu daki asıl atılımını ise II. Abdülhamit döneminde yapmıştı. II. Abdülhamit yönetiminde merkezileşen devlet yapısı için vilayet merkezlerini başkente bağlamak hem askeri hem de idari açıdan önemliydi. Dönemin başlıca telgraf istasyonları arasında Afyon, Trabzon, Erzurum, Sivas, Samsun, Kastamonu sayılabilir. Ancak mevcut hatlar az ve yetersizdi. Genelde telgraf şebekesi Anadolu şehirlerini İstanbul a bağlamak fikri ile döşendiğinden Anadolu şehirlerinin birbirleri arasındaki bağlantı yeterli seviyede değildi. Gökhan Tok BiliĢim Uzman Yrd. UĠD, BTK ĠLK TELGRAFLAR Telgraf Milli Mücadeledeki ilk büyük rolünü İzmir in işgalinden sonra oynar. Anadolu nun her yerinden İstanbul a protesto telgrafları yağmaktadır. Bu telgraf trafiği işgal güçlerini rahatsız edince İstanbul Hükümeti çareyi telgraf hizmetini yasaklamakta bulur. Fakat emir ertesi sabah geri alınır. O günlerde Aydın Redd-i İlhak cemiyeti de Anadolu şehirlerine milleti silahlanıp Batıya doğru yürümeye davet eden heyecanlı telgraflar çekmektedir. Bunun üzerine aynı emir 16 Haziran 1919 da bu defa kesin olarak yürürlüğe konur. Refik Halit Karay sonraları Anadolu Hareket-i Milliyesinin bu tamimden sonra alevlendiğini yazacaktır. O sırada Amasya da bulunan Mustafa Kemal 20 Haziran da bu emri namuslu hiçbir telgraf memurunun uygulamayacağına inandığını açıklar. 2 gün sonra Mustafa Kemal haberleşme işlerine müdahalesi gerekçe gösterilerek azledilir. Anadolu daki PTT müdürlerine İstanbul hükümetince uygunsuz bulunan mesajların iletilmemesi konusunda kesin talimatlar verilir. Talimatlara uymayanlar gönderilen mesajlarla görevden alınır. YETKĠ KARMAġASI Mustafa Kemal ise 3. Ordu Müfettişliği yetkisini telgrafçılar üzerinde kullanmaya kararlıdır. İstanbul işgal edilip telgraf idareleri tamamen Ankara nın kontrolüne girene kadar İstanbul Hükümeti ile Milli Mücadele arasındaki telgraf merkezlerine hakimiyet kavgası sürüp gidecektir. Mustafa Kemal 6 Temmuz 1919 da Sivas Postanesine üzerinde mütealliktir yazan telgraflara öncelik verilmesi ve bu emrin diğer telgraf merkezlerine de iletilmesi emrini verir. Yani bugünün kelimeleri ile özetlersek sınırlı kapasite yüzünden yaşanan yoğunlukta ülkenin hassas durumu da göz önüne alarak trafikte önceliklendirme yapılmıştır. Acil telgrafların geciktirilmesinin karşılığı ise vatana ihanet ithamıyla Divan-ı Harbe sevkedilmek olacaktır.

4 Sayfa 4 Telgraflar Savaşı - 1 Gökhan Tok BiliĢim Uzman Yrd. UĠD, BTK İstanbul Hükümeti ile Anadolu arasında telgraf trafiğinin yönetimi konusundaki yetki kavgası İstanbul un İşgaline kadar devam edecektir. İstanbul Hükümetinin baskısının işe yaradığı merkezler olur olmasına ama telgrafçıların büyük çoğunluğu milli mücadeleye destek verir. İstanbul Hükümeti emirlerine uymayan telgrafçıları görevden aldıkça Mustafa Kemal de, önce 3. Ordu Başmüfettişi sonra da Heyet-i Temsiliye Başkanı unvanları ile telgrafçıların yerlerinde kalmasını emrederek haberleşmede devamlılığı sağlar. Kazım Karabekir o günleri şöyle anlatıyor: Kolordular için kabul ettiğimiz şifrenin İngilizler tarafından elde edilmesi üzerine, yeni şifreler yaptık ve bunları, geceyi gündüze katarak çalışan fedakar telgraf memurlarımızın hamiyet ve ahlakına tevdi ve teslim eyledik. Şükran ve iftiharla kaydederim ki, bu itimadımızı zedeleyecek hiçbir ferdi menfi hareket daha vuku bulmadı. Bab-ı Alinin ve işgal kuvvetlerinin, Heyet-i Temsiliye nin muhaberatını kabul etmemeleri yolunda verdiği ısrarlı ve tehditkar emirleri posta ve telgrafçılarımız tarafından kabul edilmedi ve iltifat da görmedi. SĠVAS KONGRESĠ Mustafa Kemal Amasya günlerinde Amasya Tamiminin duyurulması ve Sivas Kongresi çağrısı için yoğun bir telgraf trafiğine girer. Genç telgraf memuru Abdurrahman Rahmi (Erden) ve birkaç arkadaşı çarçabuk bir istihbarat dairesi kurup diğer merkezlerle iletişime geçerler. Sivas, Çorum, Tokat, Samsun ve İstanbul arasında yoğun bir telgraf trafiği başlar. Abdurrahman Rahmi günler boyunca bazen geceleri evine gitmeden çalışır. Çoğu zaman telgraf odasında Mustafa Kemal ile baş başa çalışmaktadırlar. Mustafa Kemal uzun çalışma saatlerinin sonunda Abdurrahman Rahmi yi kendi arabasıyla evine bıraktırır. Abdurrahman Rahmi o günleri şöyle anlatacaktır: Cuma namazını kaçırdığım zamanlarda bunun milletin ve efkar-ı umumiyenin hizmetinde bir nevi ibadet olup yüce Allah ın kabulünü gördüğünü düşünerek teselli bulurdum. Mustafa Kemal sonra Erzurum Kongresine katılır ve ilk milli kongre olacak Sivas Kongresine katılmak üzere Sivas a geçer. Kongrenin hazırlıkları ciddi bir telgraf trafiğine sebep olmaktadır. Sivas PTT İdaresi telgraf makinelerinden birini ve birkaç telgraf memurunu sadece bu işe hasretmiştir. Sivas Kongresine şahitlik eden Amerikalı gazeteci Mr. Brown o hazırlıkları şöyle anlatır: O akşam şahit olduğum kadar verimli bir haberleşme asla işitmedim. Yarım saat içinde Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Ankara, Malatya, Harput, Konya ve Bursa telgrafla Sivas a bağlandı. Hattın bir başında Mustafa Kemal, diğer başında da sırasıyla bu şehir ve vilayetlerin askeri komutanları ve mülki amirleri yer almışlardı. Yazının devamını bir sonraki sayıda bulabilirsiniz.

5 Cilt 2, Sayı 9 Sayfa Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası 11 Ocak 2013 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nun İstanbul Bölge Müdürlüğü nde 11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası Haberleşme Komisyonu nun açılış toplantısı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Dr. Tayfun Acarer başkanlığında gerçekleştirildi.

6 Sayfa 6 Hava Tahmini Nasıl Yapılıyor? - 2 b- Yüksek Atmosfer Hava Gözlemleri Yusuf Özcan Candemir Mühendis, PGM, BTK Yer gözlemindekine benzer ölçümler, Atmosferin üst tabakaları için de yapılır. Radyo vericili elektronik gözlem aleti, hidrojen veya benzeri hafiflikte gazla doldurulmuş bir balona bağlanarak atmosfere bırakılır. Bu balonlarla km yüksekliğe kadar çıkabilen ölçüm cihazı her yükseklikteki meteorolojk verileri uydu ve yer istasyonları vasıtasıyla kurum merkezine iletir. c- Radarlar Radio Detection And Ranging kelimelerinden derlenmiş, uzak mesafelerdeki objeleri ve nesneleri belirlemede kullanılan elektronik alettir. Radarlar ile yağış ve bulutlar, geri dönen elektromanyetik sinyallerin kuvvetlerinin ölçülmesiyle sağlıklı bir şekilde belirlenebilir. Sistem, bir vericiden, dar bir radyo dalgası göndermek ve bir verici gibi aynı anten sistemini kullanan bir alıcı yardımıyla nesneden yansıtılan sinyali almaktan oluşur. Yağış bulutunun radara olan uzaklığı, sinyalin cisme varışı ve geri dönüşü arasında geçen zamandan hesaplanarak bulunur. Aynı şekilde hedefteki nesneler katot ışın tüpünde gözle görülür hale getirilebilir. d- Uydu Görüntüleri Diğer ülkelerin ölçüm verileri, hava tahmininde önemli bir yer tutmaktadır. Uydular, hava olaylarını küresel olarak inceleme olanağı sağlar ve dünya çevresindeki yörüngelerinde hareket ederken, sensörleri (radyometre) tarafından kaydedilen verileri belirli aralıklarla yer istasyonlarına gönderirler. Uyduların en önemli özelliklerinden birisi de, yer gözlem istasyonlarının kurulamadığı ve böylece verilerin toplanamadığı okyanus, çöl, dağlık alanlar, kutup bölgeleri vb. gibi çok geniş alanlardan meteorolojik bilgilerin elde edilmesidir. Uydular, sensörleri vasıtasıyla kaydettikleri verileri belirli aralıklarla yer istasyonlarına göndererek, hava olaylarının küresel olarak incelenmesini kolaylaştırırlar. e- Diğer Ülkelerin Meteorolojik Verileri Radar Meteoroloji Genel Müdürlüğüne gelen tüm ölçüm verileri; buradan da uluslararası toplama merkezlerine gönderilir. Uluslararası merkezlerde toplanan ülkelerin ölçüm verileri tekrar bütün ülkelere dağıtılır. Ülkemiz özellikle komşu ülkelerin meteorolojik verilerini de hava tahmininde kullanmaktadır.

7 Cilt 2, Sayı 9 Sayfa 7 Hava Tahmini Nasıl Yapılıyor? AġAMA METEOROLOJĠK HARĠTALAR Toplanan yer seviyesi gözlem verileri yer haritalarına işlenir. Yer haritaları, yer seviyesinde belirli saatlerde yapılan gözlemlerin harita üzerine işlenmesi ve izobarların (eş basınç eğrileri) çizilmesiyle elde edilir. Yer haritaları basınç, sıcaklık, havanın kapalılık miktarı ve bulut türleri, görüş uzaklığı, rüzgar yön ve hızı ile yağış ve diğer meteorolojik olayların bilgilerini içermektedir. Yusuf Özcan Candemir Mühendis, PGM, BTK 3. AġAMA SAYISAL SĠMÜLASYON Sayısal simülasyon yazılımları hava akışkanının ilk baştaki haline göre gelişimini öngörürler. Meteorologlar, bu durumu bir trenin kaçta hareket ettiği ve hangi hızla ilerlediğinin bilinmesi halinde varış saatinin tahmin edilmesine benzetiyorlar. Hava tahmini ve erken uyarılarda tutarlılık oranlarının arttırılması maksadıyla gerekli olan tahmin modellerinin çalıştırılabilmesi için toplanan veriler ile 80 çekirdekli yüksek performanslı bilgisayar kullanılmaktadır. Sistem üzerinde MM5, METU3 ve ALADIN gibi hava ve deniz gelişmiş tahmin modelleri yüksek çözünürlükte çalıştırılarak tahminlerdeki tutarlılık oranı daha da artırılmıştır. Yüksek performanslı bilgisayar sistemi saniyede yaklaşık 3,4 trilyon işlem yapma kapasitesine sahiptir. Bu modellerden elde edilen ürünler sayesinde alansal tahminlerden noktasal tahminlere geçiş mümkün olmuştur. 4.AġAMA HAVA TAHMĠN RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE HALKIN BĠLGĠ- LENDĠRĠLMESĠ Analizler son kez bütün deneyimli uzman personelin katıldığı meteorolojik brifingde tekrar değerlendirilir. Sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç defa yapılan bu brifinglerde yağış alanları, yağışın etki süreleri ve şiddeti ile hava sıcaklıklarındaki beklenen değişimler değerlendirilerek raporlar oluşturulur. Bu raporların haricinde analiz merkezinde her gün 50'ye yakın değişik amaçlar için değişik formatlarda raporlar hazırlanır ve ilgili yerlere bildirilir. Yüksek performanslı bilgisayarlar ile simülasyonlar yapılsa bile, yine de uzmanların değerlendirmelerin e ihtiyaç olmaktadır. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nde hazırlanan raporlar; sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç defa tüm Türkiye için hazırlanır. Bununla birlikte Meteorolojik İhbarlar da yapılır. Meteorolojik İhbar; önemli meteorolojik olaylar öncesinde tüm yurt için ya da bölgesel olarak hazırlanır. Tüm yurda ve tedbir almaları için ilgililere iletilir. Her yıl teknolojik yatırımlarını hızla artıran ülkemiz meteorolojisi; hava tahminleri için yapılan tutarlılık hesaplamalarında, her yıl tüm Avrupa ülkeleri içerisinde %89 civarında bir oranla birinci olması haklı bir gurur kaynağımız olmaktadır. Yer Haritası Kaynak: Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

8 Sayfa 8 İnsana Yakışan Nedir Eski bir şehrin meydanında bir gün yalın ayaklı, çehre züğürdü, adeta kemik yoksunu, elinde asası sırtında torbasıyla bimecal bir ihtiyar adam peyda oldu. Günlerdir bir lokma yemediğini söylemesine gerek yoktu; çünkü zaten her hali aç, sefil ve perişanım diye haykırıyordu. Orada, bu garip yolcunun etrafında halka teşkil eden kalabalıktan bir seda: Abdurrahman Er BiliĢim Uzmanı, SDD, BTK - Eyy ihtiyar necisin, nereden gelip nereye gidiyorsun? belli ki mecnunsun, bitap düşmüşsün, açsın, müsaade edersen hemen karnını doyuralım. Şu üzerindeki eski püskü, yırtık pırtık, palaspare kıyafetleri değiştirelim de yanık çehrene ve kavruk bedenine can gelsin, miskinliğin ortadan kalksın. İhtiyar, delici bakışlarını kalabalığın üzerinde gezdirdikten sonra serpuşunu başından çıkartıp bir kenara koydu, dalgın dalgın kafasını kaşıdıktan sonra şunları söyledi: - Be hey adam! işitiyorum ki en acı hitaplarla seslenip beni küçük görüyorsun, istersen şu kibrinden vazgeç de sen de benim gibi belalara düçar olma!. Uzak diyarlardan birkaç sahra geçerken toprağı yatak, taşı yastık yaparak beldenize geldim. Nice zamandır sefil ve zelil yollardayım. Diyar garibiyim. Esasen sizler gibi malı mülkü, çoluk çocuğu olan bir hane sahibiydim. Kalabalıktan yine bir ses işitildi: - Hele anlat bey amca, ne oldu da sana böyle zenginken fakir düştün, kederli oldun. - Adım Zahid, deri ticareti ile iştigal ediyor, güzel güzel geçinip gidiyordum; lakin felek öyle bir sille vurdu ki, elimde ne var ne yok hepsi uçtu gitti, işlerim bozuldu borçlarımı ödeyemez oldum. Öyle ki; hanem tam takır kuru bakır kalınca değil insanlar, böcekler ve fareler bile beni terketti. Çevremi kuşatan ticaret erbabı onca insan; benden gelip kese kese ödünç gümüş ve altın alanlar, halımı hatırımı sorup hürmet gösterenler tabanları yağlayıp sıvıştılar. Kendi diyarımda ilim sahibi olarak tanınır, bilinirdim; demek ne ilim sahibi ne de zenginmişim; ilim sahibi olsam beni yollara düşüren soruya cevap vermekte acze düşmez, zengin olsam hep zengin kalırdım Bu arada kalabalıktan başka bir ses daha işitildi: - Anlat bey baba, ne sorusu; ne oldu sana böyle - Ne siz sorun ne ben söyleyeyim, amma derdini yanmayan, söylemeyen de derman bulamıyor ki; bir gün rüyamda bir zat gördüm, bana ısrarla, insana yakışan nedir diye soruyordu. Rüyadır dedim geçtim, lakin sonraki günlerde de çok zaman rüyamda aynı soruya muhatap olunca cevaben, insana güzel giyinmek, temiz olmak, başkalarına yardım etmek, geçim ehli olmak, çalışkan olmak yakışır dedim. Nice erdemler varsa hepsini saydım döktüm; ama rüyalarım devam edince anladım ki asıl cevap bunlar değil. O gün bu gündür tadım tuzum kalmadı. Nerelere gitmedim, kimlere sormadım; fakat iki yıldır cevabı bulamadım, yollarda rezil rüsva oldum. Beyhude uğraşıyorum. Belki birileri çıkar da bu hakire, bu biçareye cevap verir diye umutluyum. Orada bulunan eşraftan her daim bacası tüten, tenceresi kaynayan merhametli ve müşfik biri vardı ki, bu adama Çilekeş Hasan derlerdi. Hasan gençliğinde yegane-i zaman ve afeti devran bir güzele vurulmuş ve gazal gözlerine yandığı bu kızı istemişti. Kızın babası bu işe fevkalade öfkelenmiş ve, davul bile dengi dengine sultana sultanlık, gedaya gedalık yakışır demişti. Bunun üzerine Hasan elim elemlere gark olmuş, kendini dağlara vurmuş, bir zaman dağlarda yaşamış ve Çilekeş lakabını almıştı. Sözün özü, dert nedir dertli nedir halinden anlardı. Çilekeş, yüreği düğümlü bu adamı, Zahid i, alıp gariplerin ve bedbahtların kaldığı ve tüm masrafların saray hazinesi tarafından karşılandığı bir konağa

9 Cilt 2, Sayı 9 Sayfa 9 İnsana Yakışan Nedir götürdü. İhtiyar adam orada hiç görmemiş gibi yedi içti karnını doyurdu; hatta pilava öyle bir kaşık çalıyordu ki onu gören hayatı boyunca hiç yemek yememiş sanardı. Çanak testiden maşrapa ile üzerine döke döke su da içtikten sonra konağın hamamında bir güzel yıkandı ve tahta sedire uzanarak uzun süre dinlendi. İhtiyarın gözleri parıl parıl parladı, dimağı açıldı ve o ezginlik, o mecalsizlik kayboldu. Ne zamandır insanlıktan çıktığının farkına vardı. Çilekeş e, Ey derdimle dertlenen yâren, sen var git evine, ben burada kalayım dedi ve orada kalmaya başladı. Abdurrahman Er BiliĢim Uzmanı, SDD, BTK Oranın Kral ı orta boylu, çekik gözlü, buruşuk suratlı bir adamdı ve çelimsiz olmasına rağmen çok hareketliydi. O kadar işin gücün arasında ne yapar eder arasıra halkın arasına karışır ve piyasanın nabzını bizzat kendisi tutardı; her şeyi denetler, küçük hataları bile affetmezdi; bir pazarcı bayat mal mı satıyor, bir zahireci ıslak buğday mı satıyor vay onun haline, kimse kurtaramazdı onu Kral ın elinden. Öyle ki; bırakın kavgayı, münakaşayı esnaftan halka kötü söz söyleyenlerin dahi onlarca kırbaç yediği olurdu. Zehir gibi bir adamdı ve çok sık kelle vurdurduğundan olsa gerek kelleci Kral lakabıyla anılır olmuştu. Değil büyük olaylar bir konakta bir çömlek kırılsa haberi olan Kral elbet ertesi gün şehre garip bir ihtiyarın geldiğinden haberdar oldu, yaverine döndü ve: - Çağırın bakalım şu yolcuyu bir de biz dinleyelim; kimdir kimlerdendir, ne arar buralarda öğrenelim. Bu adam bir başka ülkenin casusluğunu yapıyor olmasın! Yaver pür dikkat: - Lisan-ı şeriflerinizden çıkan emirler derhal yerine getirilecektir efendim. Bu konuşmanın üzerine derhal Zahid bulundu ve huzura çıkarılmak üzere elleri bağlanarak saraya götürüldü. Zabitlerde Kral ın disiplininden nasiplenmiş olacak ki yürümeye mecali olmayan bu İhtiyarın birde ellerini bağlamışlardı. Kral ın kendisiyle ne işi olabilirdi; bir hata etmişti de Kral kellesini mi vurduracaktı Çoğu tutuklu sarayın merdivenlerinden kendisine eşlik eden zabitlerin yanında çıkarken tir tir titrer, dişleri zangırdar, vücudundan soğuk terler boşalırdı; ama Zahid daha rahattı, kaybedecek neyim kaldı ki, en fazla boynumu vurdurur diye düşündü. Çok geçmeden Zahid iki asker eşliğinde kendini makam-ı mahsusasında oturan Kral ın karşısında buluverdi: - Seni dinliyorum bey baba anlat bakalım ne ararsın buralarda - Zahid konuşmaya başladı başlamasına ama derdini anlatırken öyle heyecanlanıyordu ki, zaman zaman şaşırıyor ne diyeceğini bilemiyor ve apışıp kalıyordu. Onun bu halini gören Kral ise bu herif suçlu olmasa rahat olur ve bu kadar tedirgin olmaz diye iyiden iyiye şüphelenmeye başlamıştı. İşin kötü yanı Kral ın şüphesi bakışlarına yansıyor, Zahid o öfke ve gazap dolu bakışları gördükçe daha da çok şaşırıyor, dili tutuluyor ve derdini, meramını hiç anlatamıyordu; bunu gören Kral Zahid in casus olduğundan artık adamakıllı şüphelenmeye başlamıştı ama delil olmadan bu adamcağızı zindana atmak adil Kral a yakışmazdı. Şöyle bir düşündü ve ardından yaverini yanına çağırdı, kulağına eğilerek bir şeyler fısıldadı. Biraz sonra Zahid i salıverdiler. Yaver Zahid in izlenmesi gerektiği emrini almış olmalı ki birkaç hafiyeyi peşine taktı. Zahid bir an önce cevabı öğrenip kelleyi teslim etmeden buralardan uzaklaşsa iyi olacaktı. Birkaç gündür dinlenmiş, karnını doyurmuş ve artık iyice kendine gelmişti. Konakta Karagöz Emir adında bir adamla tanıştı; güler yüzlü, sakin tavırlı, kendinden gayet emin bu adam sıradan insanlar gibi görünüyordu; fakat yüzündeki çizgiler derindi; hele yanağında bir hançer yarası vardı ki yüz güzelliğini bozmamış aksine ona azamet vermişti. Gıptaya

10 Sayfa 10 İnsana Yakışan Nedir Abdurrahman Er BiliĢim Uzmanı, SDD, BTK şayan bir bakışı vardı ve her halinden feleğin çemberinden geçtiği belli oluyordu. İri, kara gözlerinden dolayı Karagöz Emir diye nam salmıştı. Selam kelam, hoş beş faslından sonra biraz oradan buradan konuşup sohbet ettiler. Karagöz konuşurken karşısındaki insanın dünyadaki köklerini söküp atıverecek derinliğe sahipti ve adeta insanı büyülüyor, kendine esir ediyordu; o kadar ki onu biraz tanıyan herkes keşke tüm bildiklerimi bir süngerle silip her şeyi Karagöz den yeniden öğrensem diyordu. Birkaç gün içerisinde öyle sıkı bir arkadaşlık geliştirdiler ki artık dertleşir olmuşlardı; her gün hoş beş, latife ve muhabbetle geçiyordu. Zahid bu adama, Karagöz e, güvenmeye başlamıştı; tüm başından geçeni en ufak bir detayı dahi atlamadan anlattı. Karagöz bir taraftan dinliyor bir taraftan da Zahid i müdakkik bir nazarla süzüyordu. Ve sonunda, sanırım derdine derman olmamı bekliyorsun, çok bilecek kadar genç değilim! fakat şunları da söylemeden geçemem; zamanın sıkıntılara bir ilaç, deva olduğunu; kalbimize duyurulan hisleri anlamaya çalışmak gerektiğini; kalpten merakla sorduğumuz soruların cevabını bir şekilde aldığımızı fakat o cevapları yakalamak gerektiğini hayat bana öğretti dedi ve ekledi, yaşamak gerek, insan bir şeyi yaşamadan öğrenemez; oysa insanların çoğu yaşamadan geçer gider bu dünyadan. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir ve bu yaşadıklarının içerisinde belki saadet kapılarını aralayabileceğin anahtarlar vardır; ama o anahtarları senin bulup çıkarman gerekiyor. Çoğu kez şu parıl parıl parlayan güneşi mumla ararız oysa sadece kafamızı kaldırıp bakmalıyız." Bunun üzerine Zahid biraz sükut etti, kendini dinledi ve uzun zamandır sadece problemleri düşünerek yaşadığını fark etti. Oysa ömür sermayesi tükeniyordu ve vakit kıymetliydi, dahası hayatı kendine zehir ederek yaşamanın problemlere çözüm olduğu da yoktu. O gün konağın yanından akan derenin kenarına gitti ve düşünmeye başladı: şu şırıl şırıl akan suyun kenarında çok kısa bir zaman içinde tüm bedenimi ve ruhumu bir dinginlik, bir huzur kapladı. Mutluluk, huzur sakince bir duyuşla bir güzel manzara karşısında kısa bir tefekkürle, bir akarsuyun şırıltısını dinlemeyle dahi elde edilebiliyorsa neden kıvranıp dururuz çaresizce sıkıntıların pençesinde. Acaba insan kendini bazı şeylerden soyutlayamıyor ve kalbini güzelliklere açamıyor mu? Galiba bütün bu güzel şeyleri sezebilmek, hissedebilmek için açık ve duru bir kalp ve tüm olumsuzluklara rağmen güzele odaklı, güzeli gören gözler gerekiyor. Birkaç gün sonra Kral ın adamları konağa gidip orada kalan herkesi Saray da tertip edilecek eğlence, gösteri ve spor müsabakalarına davet ettiler. Orada kaldığı süre içerisinde Zahid bedenen, ruhen ve zihnen toparlanmaya başlamıştı ve artık yüzü gülüyordu. Hem nicedir hasret kaldığı uykuya da dalabiliyordu; vücut sıhhatteyken ağrısız, sızısız, deliksiz bir uyku çekmek ne saadet, ne mutluluktu Bu arada Yaver in adamları tarafından takip edildiğini fark etti ama çok da önemsemedi, ne de olsa yanlış bir iş yaptığı yoktu. Bir defasında Yaver in adamları konağın kahvehanesinde hiç çaktırmadan gelip Zahid in tam çaprazına oturup kâğıt oyunları oynamaya başladılar. Zahid onları hiç fark etmemiş gibi yaptı ve kahvehanede yerleri temizleyen kıpti çocuğa, a kızanım bir geliversen dedi. Yanına gelen çocuğun eline birkaç gümüş tutuşturup kulağına bir şeyler fısıldadı. Çocuk, abe bey amca ben hallederim dedi ve bir ok gibi fırladı. Adamlar oyuna ne kadar dalmışlarsa çocuğun gelip her ikisinin paçalarını uzunca bir iple birbirlerine bağladığını fark etmediler. Biraz sonra Zahid acele acele dışarı çıkar gibi yapıp bir köşeye sinerek az sonra olacakları izlemek için uygun bir yere geçti; tam o anda hafiyeler ayağa kalkıp peşine düşmek istediler ama birbirlerine bağlı bu iki adam birkaç adım atar atmaz ne olduğunu bile anlayamadan yere kapandılar. Kalkıp adım atmaya

11 Cilt 2, Sayı 9 Sayfa 11 İnsana Yakışan Nedir çalıştıkları her seferde yeniden düştüler; hele bir şişko, göbekli olanı vardı ki düşerken elini ocakçının kazanına çarptı ve tüm çorba üzerine döküldü. Bu şişko hafiye içine düştüğü duruma, rezilliğine bakmıyor da eline yüzüne bulaşan çorbaları yalıyordu. Neden sonra birbirlerine bağlı olduklarını anlayıp ipi kestiler ama yine kurtulamadılar; bu seferde kahveci, bre domuzlar ortalığı berbat ettiniz diye öfkelendi ve bunları bir güzel patakladı. Zahid onların o perişan hallerini biraz izledikten sonra tabanları kaldırıverdi ve oradan savuştu. Abdurrahman Er BiliĢim Uzmanı, SDD, BTK Nihayet saray tarafından tertip edilen ve kadim bir gelenek olan eğlence ve müsabakaların yapılacağı gün gelmişti; her yıl geleneksel olarak yapılan bu şehrayini izlemeye halk fevç fevç akın ediyordu. Davul zurna takımları, sazendeler ve kemankeşler günler öncesinden provalara başlamıştı. Karagöz Emir le birlikte Zahid de izleyiciler arasında yerini aldı. Hani insan bazen öyle bir hale gark olur ki; anlaşılamaz, tarif edilemez ama bir şeyler olacağı hissedilir ve sezilir, işte Zahid de böyle bir ruh hali içerisindeydi. Çok geçmeden kıran kırana oynanan oyunlar başladı. At cambazları gösteri yaparken, bir atın üzerindeki sürücülerden biri yere düştü ve tekrar atına binebilmek için ata yetişmeye çalıştı, ama bu mümkün değildi. Az önce ata hükmeden, istediği gibi yönlendiren binici ata yetişemiyordu. İşte o an Zahid in kafasında bir şimşek çakıverdi; İnsan ne kadar uğraşsa da asla at gibi koşamazdı; insan düşünüyor ve tasarlıyordu. Bir an at ile insanı kıyasladı; hayvanlar kısa bir süre içerisinde tüm gelişmelerini, tekâmüllerini tamamlıyordu; at doğmuş, kısa bir zaman sonra koşmayı öğrenmiş ve öğrenme süreci tamamlanmıştı ve artık hayatının sonuna kadar o şekilde koşacak asla yeni bir koşma şekli öğrenmeyecekti. At ın tüm hayatı düşünüldüğünde öğrenme sürecinin çok kısa bir zamana denk geldiği aşikârdı. Oysa insanda durum çok farklıydı; insan onbeş yaşına gelse bile muhakeme yeteneği önemli kararlarını kendi başına verecek kadar gelişemiyor, yetmiş yaşına geldiği zaman dahi bilmediği ve yeni öğrendiği şeyler oluyordu. İnsan tüm hayatı boyunca öğrenen, gelişen, keşfeden kısacası öğrenme süreci ölümüne kadar dahi tamamlanmayan bir varlıktı. Galiba cevabı bulmuştu; insana okumak, öğrenmek, düşünmek, araştırmak, kendini, dünyayı ve kainatı keşfetmek yakışırdı; aksi halde yeteneklerini, zekasını ve duygularını sükut ettirmiş, bir bakıma kendisini bir hiçe indirmiş olurdu.

12 Sayfa 12 Elektronik haberleşme hizmetleri sektörünün sınırları Yavuz Göktaylar, BiliĢim BaĢuzmanı, SAD, BTK Elektronik haberleşme hizmetleri sektörü veya endüstrisi kavramının tanımı ve kapsamı uzun bir süredir yazmayı planladığım bir konuydu. Aslına bakılırsa geçmişte elektronik haberleşme sektörü nedir, hangi endüstriler bunun kapsamına girer, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü nedir, hangi endüstriler bunun kapsamına girer şeklinde sorularla karşılaştım. Ancak araya her zaman başka konuların girmesi nedeniyle bu yazım işini erteledim. Yakın zamanda aynı konu çeşitli vesilelerle tekrar gündeme gelince ve üzerinde tekrar düşünmem gerekince artık bu konuyu daha fazla ertelememeye ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya karar verdim. Telekomünikasyon kelimesi muhtemelen Fransızca dan (télécommunication) dilimize geçmiştir. Esasen sözcük anlamıyla telli iletişim anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu nun internet sayfasına gidip, Büyük Türkçe Sözlüğe bakarsanız telekomünikasyonun Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik vb. elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim olarak açıklandığını görürsünüz. Genel kültürünüz benim gibi çok iyi değilse uz iletişim ifadesinin uzak iletişim anlamına geldiğini de aynı kaynaktan öğrenebilirsiniz. Diğer taraftan Elektronik Haberleşme Kanununda Elektronik Haberleşme Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını şeklinde tanımlanmıştır. Dikkatli okuyucu Kanunda yer verilen Elektronik Haberleşme ifadesinin tanımı ile Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde yer alan telekomünikasyon sözcüğünün anlamının önemli ölçüde örtüştüğünü gözden kaçırmayacaktır. Peki, o zaman Kanunun ismi neden Elektronik Haberleşme Kanunu? Öncelikle bu sorunun Kanunu hazırlayanlara sorulması lazım. Ama benim aklıma gelen ilk cevapsa biraz muzip: İngilizce bilen bir arkadaş telekomünikasyonun Türkçeye birebir çevirisinin telli iletişim olduğunu bilmektedir. Ancak Türk Dil Kurumu nun internet sayfasına bakmayı akıl edemez veya üşenir. Telli iletişimin haberleşme türlerinin tamamını kapsamadığını düşünür ve telekomünikasyon sözcüğü yerine Elektronik Haberleşme ifadesini kullanır. Aklıma gelen ikinci cevapsa biraz daha gerçekçi: AB Direktifleri nde telekomünikasyon yerine Elektronik Haberleşme (Electronic Communications) ifadesi kullanılmaktadır. AB müktesebatına tam uyum şart! Şaka bir yana Elektronik Haberleşme Kanunu nun bizi ilgilendiren tarafı elektronik haberleşme ve telekomünikasyon kavramlarının bizim amacımız açısından aynı anlama geldiğinin altını çizmektir. Bu yazıda elektronik haberleşme ifadesinden ziyade Türk Dil Kurumu nu izleyerek telekomünikasyon ifadesini kullanacağım.

13 Cilt 2, Sayı 9 Sayfa 13 Elektronik haberleşme hizmetleri sektörünün sınırları Telekomünikasyon hizmeti sunulması ekonomik bir aktivitedir. Modern zamanlarda iktisatçılar ve istatistikçiler çeşitli nedenlerle ekonomik aktiviteleri kendi aralarında sınıflandırma ihtiyacı duymuşlardır. Ancak çoğu zaman bu sınıflandırmalar ulusal düzeyde kalmış ve uluslararası kurumlar ortaya çıkmaya başladığında yetersiz kalmışlardır. Birleşmiş Milletler in İstatistik Bölümü de bu işlere ön ayak olarak anlamlı ekonomik ve sosyal analizler yapılabilmesi amacıyla ekonomik aktiviteleri belli endüstrilerin altında sınıflandıran uluslararası bir sınıflandırma sistemi oluşturmuştur. Bu sisteme Ekonomik Aktivitelere İlişkin Uluslararası Endüstri Sınıflandırma Standardı (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, ISIC) adı verilmektedir. En son güncellenmiş versiyonu ISIC Revision 4 olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda telekomünikasyon hizmetleri sektörünü tanımlarken bizim kullanacağımız versiyon da budur. ISIC ın genel yapısı incelendiğinde en genel düzeyde 21 ekonomik alanın var olduğu görülmektedir. Örnek vermek gerekirse A tarım, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerini; B madencilik faaliyetlerini, C imalat sanayini ve konumuzla ilgili olarak J enformasyon ve iletişim faaliyetlerini içermektedir. Bu ana faaliyet alanları daha sonra daha alt düzeylerde daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Enformasyon ve İletişim (J) bir alt düzeyde 6 ana endüstriden oluşmaktadır: 58 - Basılı yayım aktiviteleri, 59 - Hareketli resim, video ve tv programı üretimi; ses kayıt ve müzik dağıtımı aktiviteleri, 60 - Programcılık ve yayımcılık (broadcasting) aktiviteleri, 61 - Telekomünikasyon, 62 - Bilgisayar programcılığı, danışmanlık ve ilgili aktiviteler, 63 - Enformasyon hizmeti aktiviteleri. Belirtilmesi gereken bir hususta İngilizce knowledge ve information kavramlarının esasen farklı olduğu ancak sıklıkla Türkçe de her iki kelimeye karşılık bilgi kelimesi kullanıldığıdır. Bu farkı belirtmek için information yerine enformasyon kelimesi kullandığımı söylemek dışında bu konuda daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Esas konumuza geri dönersek 61 kodlu Telekomünikasyon faaliyetleri bir alt düzeyde; Telli telekomünikasyon aktiviteleri, Telsiz telekomünikasyon aktiviteleri, Uydu telekomünikasyon aktiviteleri, Diğer telekomünikasyon aktiviteleri adlı faaliyet alanlarından oluşmaktadır.

14 Sayfa 14 Elektronik haberleşme hizmetleri sektörünün sınırları ISIC a göre 61 kodlu Telekomünikasyon bölümünün genel olarak telekomünikasyon hizmetlerini ve telekomünikasyon ile ilgili diğer hizmetlerin sunumunu kapsadığını belirtelim. Şimdi telli telekomünikasyon aktiviteleri grubundan başlayarak daha alt düzeyde bu birimleri oluşturan bileşenlere daha yakından bakalım kodlu telli telekomünikasyon aktiviteleri sınıfı; telli telekomünikasyon altyapıları üzerinden konuşma, veri, yazı, ses ve video iletimi için altyapı işletme, bakım veya erişim sağlama aktivitelerini içerir. Daha ayrıntılı olarak karasal hatlar, mikrodalga veya bunların kombinasyonu aracılığıyla noktadan noktaya iletişim amacıyla anahtarlama ve iletim tesislerinin işletimi ile veri ve tv sinyallerinin dağıtımı amacıyla kablo tv dağıtım sistemlerinin işletimini kapsamaktadır. Kendi altyapısı üzerinden sunulan konuşma harici telgraf gibi hizmetler de bu sınıfa dahildir. Vurgulanması gereken bir diğer hususta bu sınıf bireysel ve ticari kullanıcılara telekomünikasyon hizmeti sunmak amacıyla şebeke işletmecilerinden erişim ve kapasite hizmeti alımı ile sabit altyapılar üzerinden internet erişimi hizmeti sağlanmasını kapsar. Ancak telekomünikasyon hizmetleri yeniden satıcılarını (telecommunications resellers) kapsamaz. 612 kodlu telsiz telekomünikasyon aktiviteleri grubu ise 6120 kodlu telsiz telekomünikasyon aktiviteleri sınıfından oluşmaktadır. Bu sınıfta hücresel dahil olmak üzere telsiz telekomünikasyon altyapıları üzerinden konuşma, veri, yazı, ses ve video iletimi için altyapı işletme, bakım veya erişim sağlama aktiviteleri içerir. Telli telekomünikasyon aktiviteleri sınıfına benzer şekilde bireysel ve ticari kullanıcılara telekomünikasyon hizmeti sunmak amacıyla şebeke işletmecilerinden (uydu hariç) erişim ve kapasite hizmeti alımı ile telsiz altyapılar üzerinden internet erişimi hizmeti sağlanmasını kapsar. Ancak telekomünikasyon hizmetleri yeniden satıcılarını kapsamaz kodlu uydu telekomünikasyon aktiviteleri sınıfı da benzer şekilde uydu telekomünikasyon altyapıları üzerinden konuşma, veri, yazı, ses ve video iletimi için altyapı işletme, bakım veya erişim sağlama aktiviteleri içerir. Ayrıca, kablo tv şebekeleri, yerel tv istasyonları veya doğrudan eve yönlendirilen uydu sistemleri (direct-to-home satellite systems) aracılığıyla tüketicilere ulaşan radyo şebekelerinden alınan görsel, ses ve yazıya dayalı programların iletilmesi de bu sınıfın kapsamına girmektedir. Keza uydu telekomünikasyon altyapıları üzerinden internet erişimi hizmeti sağlanmasını da kapsar. Telekomünikasyon hizmetleri yeniden satıcılarını kapsamaz.

15 Cilt 2, Sayı 9 Sayfa 15 Elektronik haberleşme hizmetleri sektörünün sınırları 6190 kodlu diğer telekomünikasyon aktiviteleri sınıfı ise farklı hizmetlerden oluşmaktadır. Bu sınıfa; dâhildir. Uydu izleme, telemetri ve radar istasyonu işletimi gibi özel telekomünikasyon uygulamaları, Uydu yer istasyonları işletimi ve bunlarla bağlantılı tesisler, Bir İSS nin kendi şebekesi üzerinden sunulmayan veya bir İSS tarafından kontrol edilmeyen şebekeler üzerinden internet erişimi (çevirmeli internet erişimi) sağlanması, Kamuya açık tesislerden telefon ve internet erişimi hizmeti arzı, VoIP gibi var olan telekomünikasyon altyapıları üzerinden sunulan telekomünikasyon hizmetleri, Telekomünikasyon hizmetlerinin yeniden satımı Herhangi bir sektör veya endüstrinin sınırları belirlenirken ISIC ın yukarıda özetlenen sınıflandırma sistemi esas alınmaktadır. Örneğin, ISIC sınıflandırma sistemi ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu nda tanımlanan Elektronik Haberleşme kavramı ile Elektronik Haberleşme Hizmeti kavramları temel alındığında elektronik haberleşme hizmeti sektörü denilince bir hizmet sektörü ve ISIC ta tanımlanan 61 kodlu Telekomünikasyon grubu faaliyetleri anlaşılmalıdır diye düşünüyorum. Dikkat edilirse bu tanıma telekomünikasyon hizmetleri sunumunda kullanılan cihazların imalatı dahil değildir. Bir diğer çok sık kullanılan ifade ise bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü. İngilizce karşılığını da açıkça yazalım: Information and Communications Technologies, ICT). Her yerde karşılaştığım ve ağızlara sakız olan bu ifadenin somut olarak ne anlama geldiğinin Türkiye de biraz konuşulmasında bence yarar var. Zira bir kavram ne kadar çok kullanılıyorsa içi de o hızla boşalıyor sanki. Ancak, ISIC bazında bu sektörün sınırlarının ne olduğu sorusunun cevabını Bültenin bir sonraki sayısında yanıtlamaya çalışacağım. Kaynaklar: 1.

16 Sayfa 16 Ayın Konuğu: İsmail Karayılan Yavuz Göktaylar BiliĢim BaĢuzmanı, SAD, BTK Ġsmail Karayılan Ġstanbul Bölge Müdürü Kış vakti ortalama sıcaklık İstanbul da Ankara ya göre daha yüksek. Kış vakti İstanbul Bölge Müdürlüğü ne yolum düşünce ilk aklıma gelen tabi hava durumu oluyor. Allah tan İstanbul Bölge Müdürlüğü nün bulunduğu Dünya Ticaret Merkezi binaları havaalanına oldukça yakın. Hazır yolum buralara düşmüşken İstanbul Bölge Müdürlüğü nü de Bültene konuk etme fikri aklıma düşüyor. Sağolsun İstanbul Bölge Müdürü Sayın İsmail Karayılan da teklifimi geri çevirmiyor ve kendisiyle Bölge Müdürlüğü ve İstanbul hakkında sohbet ediyoruz: Bu sayımızın konuğu olduğu için İstanbul Bölge Müdürü Sayın İsmail Karayılan a teşekkür ederiz. Sayın Karayılan Röportaj talebimizi kabul edip bize vakit ayırdığınız için öncelikle teģekkür ediyoruz. Uzun yıllardır telekomünikasyon sektöründe çalıģtığınızı biliyoruz. Okuyucularımıza kısaca kendinizi tanıtabilir ve profesyonel iģ yaģamınızdan bahsedebilir misiniz? 1962 yılında Konya nın Seydişehir ilçesinde doğdum. İlk, orta, lise tahsilini Seydişehir de tamamladıktan sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü nden 1985 yılında mezun oldum. PTT Genel Müdürlüğü adına burslu okuduğumdan dolayı mecburi hizmetimi tamamlamak üzere PTT Genel Müdürlüğü Ankara Telefon Başmüdürlüğü Santral Bakım İşletme Grup Başmühendisliğinde Telefon Santral Mühendisi olarak 14 Ekim 1985 yılında işe başladım. PTT Genel Müdürlüğü adına yurt içinde ve yurt dışında Telefon Santralları konusunda uzmanlık eğitimi aldım. Ankara, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale il ve ilçelerinin Elektronik Telefon Santrallarından sorumlu Amir, Merkezi Bakım Servisi Amiri olarak görev yaptıktan sonra Ankara Bahçelievler Telefon Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı, Keçiören Telekom Müdürü, daha sonrada Türk Telekom Ankara Başmüdür Yardımcılığı görevini yaparken yeni kurulan Telekomünikasyon Kurumuna 17 Ekim 2000 tarihinde naklen geçerek Ankara Bölge Müdürü olarak atandım. Bölge Müdürlüğünü kurup, bu görevi yürütürken Haziran 2012 de İstanbul Böle Müdürü olarak atandım ve halen İstanbul Bölge Müdürü olarak görevimi sürdürmekteyim. Evliyim. Eşimin mesleği Kimyager olup çalışmamakta. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp 5. sınıfında okuyan ve ODTÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1. sınıfında okuyan iki kızım var.

17 Cilt 2, Sayı 9 Sayfa 17 Ayın Konuğu: İsmail Karayılan Biraz Ġstanbul Bölge Müdürlüğü nden bahsedelim. Kaç kiģi çalıģıyor? Yetki sahası ne kadar? Ne tür iģler yapıyorsunuz? İstanbul Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Yalova ve Bilecik illeri bulunmaktadır. Bölge Müdürlüğümüzde toplam 27 personel bulunmaktadır. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasındaki telsiz sistemlerine Ruhsat verilmesi ve denetlenmesi, GSM Baz istasyonları, radyo televizyon vericileri ve telsiz vericilerine Güvenlik Sertifikası verilmesi ve bunların denetlenmesi, tüketici şikâyetlerinin neticelendirilmesi işlemleri, frekans tahsisleri, enterferans şikayetleri, monitör işleri ile piyasa gözetimi ve denetimi işlemleri yapılmaktadır. Sektörün yoğunlukla İstanbul Bölge Müdürlüğü nün sorumluluk sahasında faaliyetlerini sürdürmesinden dolayı da Bölge Müdürlüğümüz yoğun bir iş yüküne sahip olup, Kurumumuz ile Sektör arasında bir köprü oluşturma görevini de yapmaya çalışmaktadır.

18 Sayfa 18 Ayın Konuğu: İsmail Karayılan ArkadaĢlarımızla konuģtuğumda iģ yüklerinin yoğun olduğunu ve özverili bir Ģekilde çalıģtıklarını gözlemledim. Özellikle hangi konularda bir yoğunluk var? İstanbul Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında Ülkemizde yaklaşık kurulu bulunan Baz istasyonunun i bulunuyor, 75 milyonluk nüfusun yaklaşık 25 milyonu bu bölgede yaşıyor ve ithalatın neredeyse tamamı bu bölgedeki firmalar tarafından yapılıyor. Mevcut personel sayısı ile diğer Bölge Müdürlüklerinin iş yükü sorumlulukları ve personel sayıları mukayese edildiğinde İstanbul Bölge Müdürlüğünde çalışan personelin diğer Bölge Müdürlüklerindeki personelden yaklaşık 2, 3 katı daha fazla çalışmakta, ilave olarak da Kurumumuzun Bölge Müdürlüğümüzde yaptığı ulusal ve uluslararası çalışmalara da yoğun bir şekilde katılmaktadırlar. Bu vesile ile kendilerine yaptıkları çalışma ve özverilerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim.

19 Cilt 2, Sayı 9 Sayfa 19 Ayın Konuğu: İsmail Karayılan Ġstanbul Bölge Müdürlüğü nün yetki sahasına giren iller düģünüldüğünde ciddi bir nüfusu kapsadığı ve Türkiye nin sanayi bakımından en geliģmiģ bölgesi olduğu söylenebilir. Aynı zamanda telekomünikasyon Ģirketlerinin büyük bir çoğunluğunun merkezi de Ġstanbul da. Bu istisnai durum ne tür zorluklar yaratıyor? Çok doğru söylüyorsunuz. Hem işlerle, hem iş yoğunluğu ile uğraşırken birde şehrin sahip olduğu trafik ve aşırı nüfus yoğunluğu sorunları ile karşı karşıya kalıyoruz. Yine de dünyanın belki de en güzel şehrinde yaşamak, yapılan işlerin önemi ve bu işlere kendince bir nebze olsa da katkıda bulunduğunu hissetmesi çalışanlarımızı motive ediyor ve ilave performans sarf etmesine sebep oluyor diye düşünüyorum.

20 Sayfa 20 Ayın Konuğu: İsmail Karayılan YanlıĢ hatırlamıyorsam ilk defa Ġstanbul da yerleģik olarak yaģıyorsunuz. Geçtiğimiz 6 aylık süre zarfında yaģadığınız tecrübeyi esas alarak Ġstanbul - da yaģamanın ve çalıģmanın artıları ve eksileri nelerdir? 22 Haziran 2012 de Cuma günü saat 18:00 de Ankara Bölge Müdürlüğündeki mesaimden ayrıldım ve 25 Haziran 2012 sabah saat 06:00 da İstanbul Bölge Müdürlüğüne geldim. Geldiğim saatten bu güne kadar başta eşim ve çocuklarım ile Kurum Başkanımız Sayın Tayfun Acarer olmak üzere bütün Bölge Müdürlüğü çalışanları ve arkadaşlarım benim İstanbul a alışmamda çok yardımcı oldular. Çevremdekiler bana iki ay içinde alışılır, altı ay sonra da İstanbullu olunur demişlerdi. Beyazıt ta tarihle iç içe bir misafir hanede kalırken, büyük kızım bir hafta sonra ziyaretime geldi ve hayırdır? dediğimde, akşamları beni görünce kendini evinde zannedersin ve sıkılmazsın dedi. Daha sonra eşim ve küçük kızım da İstanbul a gelerek sanki İstanbul a ailecek tatile gelmişiz gibi bir hava yarattılar. Ayrıca çevremdeki arkadaşların yaşanmış tecrübelerinden de istifade ettim. Ben bir haftada alıştım ve İstanbullu oldum. Şu anda Bölge Müdürlüğümüzün bulunduğu yere yakın olan Ataköy de oturuyorum ve mutluyum. KiĢisel gözlemlerime göre Ġstanbul Ankara ya göre daha canlı ve kozmopolit bir kent olarak algılanıyor. Ġstanbul mu yoksa Ankara da mı hayat daha güzel? Ankara da uzun yıllar yaşadım. Ankara da daha sade ve basit bir yaşam biçimi mevcut. Ankara nüfusunun büyük bir çoğunluğunu memurlar oluşturduğundan bürokratik bir hayat tarzı var diyebiliriz. İstanbul daki hayatı ise Türkiye nin hiç bir şehri ile kıyaslamak doğru olmaz. Çünkü İstanbul dünyada iki kıtada bulunan tek şehir ve geçmişte, günümüzde ve gelecekte de bir dünya şehri. Sanki şehir değil ülke. Dünyamız tek bir ülke olsaydı zannederim İstanbul başkent olurdu. Maalesef Ankara ya göre iki üç kat daha pahalı bir şehir olmasına rağmen tabi ki İstanbul da hayat daha güzel.

21 Cilt 2, Sayı 9 Sayfa 21 Ayın Konuğu: İsmail Karayılan Biraz daha farklı konulardan bahsedelim. Profesyonel iģ hayatı dıģında ilgi alanlarınızı öğrenebilir miyiz? Tarihimize ve kültürümüze karşı ilgi duyuyorum. İstanbul da bulunmak bunun için bulunmaz bir fırsat. Çünkü kitaplarda okuduğumuz veya seyredip dinlediğimiz bilgileri ve yerleri yerinde görmek, hissetmek ve yaşamak İstanbul da yaşamakla daha fazla mümkün oluyor. Teknolojideki gelişmelere karşı merakım ve ilgimi İstanbulda ki etkinlikleri takip ederek gideriyorum. Ayrıca gezmeyi, spor müsabakalarını seyretmeyi de severim.

22 Sayfa 22 Ayın Konuğu: İsmail Karayılan Son olarak nasıl bir teknoloji kullanıcısı olduğunuzu öğrenmek istiyoruz. Kendinizi nasıl bir teknoloji kullanıcısı olarak görüyorsunuz. Evinizde internet bağlantısı var mı? Akıllı telefon kullanıyor musunuz? Yeni çıkan geliģmiģ ürünleri hemen dener misiniz? Bir tarafta hiç kullanmıyorum bir tarafta teknoloji bağımlısıyım yazan bir sıkala yapsak kendinizi nereye koyarsınız? Küçüklüğümden beri teknolojiye karşı aşırı ilgi duymam ve buna uygunda bir meslek sahibi olmam ve teknolojiyi takip eden Kurumumuzda çalışmam beni mutlu ediyor. Ben ve çocuklarım en son çıkan akıllı telefonları kullanıyoruz. Ankaradaki ve İstanbuldaki evimde internet mevcut. Teknoloji bağımlısıyım ve buraya harcama yaparken hiç sakınmam diyebilirim. İstanbulda ki günlük yaşamımda teknolojinin büyük faydasını görüyorum. Misal vermek gerekirse akıllı telefonumdan bineceğim otobüsün nerede olduğunu, trafiğin durumunu, aradığım adresi, tarihi ve turistik yerleri, bunlar hakkındaki bilgileri rahatlıkla öğrenebiliyorum. Günümüzün haberleşme imkânları sayesinde de okul arkadaşlarımla, akrabalarımla, PTT ve Türk Telekom da çalıştığım arkadaşlarımla haberleşip görüşme imkânını bulabiliyorum. Günlük hayatımdaki işlerin çoğunu da internetten hallediyorum diyebilirim. Sayın Karayılan konuk olduğunuz, bize vakit ayırdığınız ve sorularımıza samimi yanıtlar verdiğiniz için size teģekkür ediyoruz. Bende bu nazik söyleşi davetiniz için size teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

23 Cilt 2, Sayı 9 Sayfa 23 Bu Ay Ankara da Ne Var? 4 yıldır TRT Çocuk ekranlarında çocuklarla buluşan ve söylediği şarkılar ile tüm Türkiye'nin kalbine taht kuran, milli çizgi film kahramanımız Pepee, en sevilen şarkılarıyla sahnede. 17 Şubat 2013, MEB Şura Salonu CerÇocuk Atölye Programı Ayrıntılı bilgi için bakınız: Yaşar Konseri 14 Şubat 2013, Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezi Leman Sam Konseri 13 Şubat 2013, ODTÜ KKM İncesaz Konseri 24 Şubat 2013, ODTÜ KKM Türk Müziği Konseri 23 Şubat 2013, Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezi

24 Sayfa 24 Bu Ay Doğan Canlarımız Ġyi ki doğdun Aslı Reyhan ve Nilüfer! İyi ki doğdunuz kuzular Ahmet Oğul Ġyi ki doğdun Özge Leyla! Sevgili Kızım Özge Leyla; Seni sevmek suç ise inan ki ben idamlığım :) Cafer Canbay

25 BĠLĠġĠM UZMANLARI DERNEĞĠ BĠZ KĠMĠZ? Bilişim Uzmanları Derneği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nda çalışan bilişim uzmanları tarafından 11 Ekim 2010 tarihinde kurulmuştur. YazıĢma Adresi Anadolu Bulvarı Öz Ankara Toptancılar Sitesi 1. Blok No: 41 Yenimahalle Ankara Telefon 0 (123) Faks 0 (123) E-posta: AMACIMIZ NEDĠR? Amacımız, Derneğimiz üyeleri arasında sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki yardımlaşmayı sağlamak; üyelerimizin meslekî gelişmesini teşvik edecek faaliyetlerde bulunmak ve ülkemizde bilgi teknolojileri ve iletişim alanlarında farkındalığın artırılmasını sağlamaktır. BĠLĠġĠM UZMANLARI DERNEĞĠ YÖNETĠM KURULU Ayşe Gül Mirzaoğlu Salim Ketevanlıoğlu Cengiz Eken Ahmet E. Turgut Beytullah Kuşcu Nigar Samsa Mehmet Özcan bilisimuzmanlari.org Editörün Notu Bültene Katkıda Bulunanlar Abdurrahman Er Ahmet Oğul Cafer Canbay Elif Özdemir Gökhan Tok İsmail Karayılan Nur Saygı Yavuz Göktaylar Yusuf Özcan Candemir BİLİŞİM UZMANLARI BÜLTENİ Görev Değişimi Bildiğiniz üzere Bilişim Uzmanları Derneği Tüzüğüne göre Bilişim Uzman Yardımcısı, Bilişim Uzmanı ve Bilişim Başuzmanı ünvanına sahip olanlar derneğe üye olabilir ve organlarında görev alabilir. Sayın Elif Özdemir Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nda Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı - na Daire Başkanı olarak atanması dolayısıyla Dernek Tüzüğü gereğince Bilişim Uzmanları Derneği nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmesi artık mümkün değil. Enerjisi ve girişimciliği ile Bilişim Uzmanları Derneği nde olduğu kadar yeni görevinde de başarılı olacağına inanıyor ve kendisine huzurlarınızda hayırlı olsun diyorum. sı olacağını da sizlere hatırlatayım. Bültenin bu ayki sayısında ise Gökhan Tok Telgrafın Milli Mücadele de oynadığı önemli rol üzerinde duruyor. Yusuf Özcan Candemir bültenin bir önceki sayısında başladığı hava tahminlerinin nasıl yapıldığına ilişkin yazısını bu sayıda sonlandırıyor. Abdurrahman Er ilginç bir hikayeyi sizlerle paylaşıyor. Ayın konuğu kısmında ise İstanbul Bölge Müdürü Sayın İsmail Karayılan ı konuk ediyoruz. Ayrıca, elektronik haberleşme sektörünün sınırlarına ilişkin düşüncelerimi sizlerle paylaştığım bir yazı da bu sayıda yer alıyor. Hava sıcaklığı, geçen senenin aksine içinde bulunduğumuz Şubat ayının başında mevsim normallerinin üzerinde sey- Yavuz Göktaylar BiliĢim BaĢuzmanı SAD, BTK Bu arada Derneğin Mart ayında Genel Kurul toplantırediyor. Bir yandan nispeten ılık kışın tadını çıkarırken bir yandan da acaba Ankara da yazın susuzluk çekilir mi endişesiyle tedirgin olmamak elde değil. Umarım 2013 yazı da arzu ettiğiniz gibi geçer. Saygılarımla; Yavuz Göktaylar

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE Portal Adres AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE : www.gorelesol.com İçeriği : Gündem Tarih : 06.10.2014 : http://www.gorelesol.com/haber/haber_detay.asp?haberid=19336 1/3 AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE 2/3 AHMET ÖNERBAY

Detaylı

TEST: Nasıl Daha Verimli Öğrendiğinizi Biliyor musunuz?

TEST: Nasıl Daha Verimli Öğrendiğinizi Biliyor musunuz? Nasıl öğrendiğinizi biliyor musunuz? Ve ne kadar verimli öğrendiğinizi İşte bu test ile ne kadar verimli bir öğrenmeye sahip olduğunuzu anlayacaksınız, eksikliklerinizi tespit edeceksiniz. Haydi iş başına.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 2. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı,

Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı, Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı, elinde boş bir çuval, alanın ortasında öylece dikiliyordu.

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Başarı Hikayelerinde Söke Ekspress Gazetesi ve Cumhuriyet Ofset Matbaasının sahibi, 1980 yılından bu yana üyemiz olan Yılmaz KALAYCI ya yer verdik.

Başarı Hikayelerinde Söke Ekspress Gazetesi ve Cumhuriyet Ofset Matbaasının sahibi, 1980 yılından bu yana üyemiz olan Yılmaz KALAYCI ya yer verdik. Başarı Hikayelerinde Söke Ekspress Gazetesi ve Cumhuriyet Ofset Matbaasının sahibi, 1980 yılından bu yana üyemiz olan Yılmaz KALAYCI ya yer verdik. Sizi tanıyabilirmiyiz? 1953 Söke doğumluyum. Evli, 2

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ K.R. RAVINDRAN U.R. Başkanı 2015 16 Canan ERSÖZ U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2015 16 Firuz Harbiyeli 3. Grup Guvernör Yardımcısı Hüseyin MURSAL (Başkan) Süleyman ÇOLAKOĞLU (Asbaşkan) Okşan HALEFOĞLU (Kulüp

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Eğitim, Hayatboyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

Yüreğimize Dokunan Şarkılar

Yüreğimize Dokunan Şarkılar On5yirmi5.com Yüreğimize Dokunan Şarkılar Gelmiş geçmiş en güzel Türkçe slow şarkılar kime ait? Bakalım bizlerin ve sizlerin gönlünde yatan sanatçılar kimler? Yayın Tarihi : 6 Ocak 2010 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ:

ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ: ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ: 1. Gün içinde ürünü ne zaman satın aldı/tüketti/kullandı? (Hangi saatlerde) 2. Ürünü kendisi mi satın aldı, başkası mı? Kim? 3. Ürünü tüketmesini/satın almasını/kullanmasını

Detaylı

Zeynep in Günlüğü. Hikaye Yazarı Sevinç DOĞAN ( Türkçe Öğretmeni ) Fatma BAŞA. Kapak Tasarımı ve Sayfa Tasarımı Ahmet ŞAMLI

Zeynep in Günlüğü. Hikaye Yazarı Sevinç DOĞAN ( Türkçe Öğretmeni ) Fatma BAŞA. Kapak Tasarımı ve Sayfa Tasarımı Ahmet ŞAMLI Hikaye Yazarı Sevinç DOĞAN ( Türkçe Öğretmeni ) İmtiyaz Sahibi Adına Ramazan BALCI Okul Müdürü Fatma BAŞA ( Özel Eğitim Öğretmeni ) Kapak Tasarımı ve Sayfa Tasarımı Ahmet ŞAMLI ( Görsel Sanatlar Öğretmeni

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ Birinci dönem 14 EYLÜL 2015 günü başladı ve 22 Ocak 2016 tarihinde sona erdi. Tatillerin normalden fazla olduğu birinci dönemin öğrenci ve

Detaylı

SOSYALLEŞEBİLEN ÖĞRENCİNİN İLETİŞİMİ DE GÜÇLÜ OLUYOR

SOSYALLEŞEBİLEN ÖĞRENCİNİN İLETİŞİMİ DE GÜÇLÜ OLUYOR 2007 yılında Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü nden birincilikle mezun olan, ayrıca Uluslararası Ticaret Bölümümüzde çift ana dal yapan, 2010 yılında da İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı ndan mezun

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz.

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ 2010 2012 ETKİNLİK RAPORU 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. Bu nedenle

Detaylı

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ SUNUM:(X) ATÖLYE ÇALIŞMASI: ( ) 2 UYGULAMADA YER ALAN DİĞER PAYDAŞLAR(DERSLER/KURUMLAR) Tüm derslerde uygulanabilecek bir çalışmadır.

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 Ιουνίου 2013 ΩΡΑ: 11.00 14.15 ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

Detaylı

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır.

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. SOKAK - DIŞ - GÜN ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. Batu 20'li yaşlarında genç biridir. Boynunda asılı bir fotoğraf makinesi vardır. Uzun lensli profesyonel görünşlü bir digital makinedir. İlginç

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

TURK101 ÇALIŞMA 6 ZEYNEP OLGUN MAKİNENİN ARKASI

TURK101 ÇALIŞMA 6 ZEYNEP OLGUN MAKİNENİN ARKASI TURK101 ÇALIŞMA 6 ZEYNEP OLGUN 21400752 MAKİNENİN ARKASI Fotoğraf uzun süre düşünülerek başlanılan bir uğraş değil. Aslında nasıl başladığımı pek hatırlamıyorum, sanırım belli bir noktadan sonra etrafa

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM

ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM Bu zamana kadarki okul hayatım boyunca birçok öğretmenim oldu. Şu an düşündüğüm zaman, aslında her birinden bir şeyler öğrendiğimi ve her birinin hayatımın şekillenmesinde azımsanmayacak

Detaylı

23 Yılllık Yazılım Sektöründen Yat Kaptanlığına

23 Yılllık Yazılım Sektöründen Yat Kaptanlığına 23 Yılllık Yazılım Sektöründen Yat Kaptanlığına Bodrum da 3 yıl önce kaptanlığa başlayan Gül Yavuz, 23 yıl yazılım sektöründe çalıştıktan sonra nasıl yat kaptanı olduğunu ve denizlerde kadın kaptan olmanın

Detaylı

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe.

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe. Sitti Cemili ve Meryem im Ben çocukken pek çok Arapça hikâye dinledim anneannemden. Sitti Cemili den anneanne diye bahsetmek de tuhafmış. Arapça da onun adı Sitti yani benim ninem. Söylemeden geçemeyeceğim,

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 Bugrahan Adamhasan bugrahan_a@yahoo.com Ders Öğretim Görevlileri Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN Mustafa

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

Müminhan BİLGİN TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

Müminhan BİLGİN TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum yeri/tarihi : Trabzon, 1964 Askerlik Hizmeti : Tamamlandı, 1985 Medeni Durumu : Evli, 3 çocuk babası PROFESYONEL DENEYİM DEVLET/ ÖZEL SEKTÖR HİZMET TECRÜBELERİ NETAŞ 4G ve Kamu Acil

Detaylı

Sevgi evlerinde kalan kardeşlerimize konser düzenledik. Huzurevi ziyaretlerimiz ara sıra oluyor,gönül Köprüsü diye bir proje de yer alıyoruz.

Sevgi evlerinde kalan kardeşlerimize konser düzenledik. Huzurevi ziyaretlerimiz ara sıra oluyor,gönül Köprüsü diye bir proje de yer alıyoruz. Hitit Üniversitesi Aktif Yaşam Kulübü olarak,engelli kardeşlerimize farklı eğlenceler düzenledik. Farkındalık programları yaptık, 2 yılda 5 okula kitap yardımında bulunduk. Sevgi evlerinde kalan kardeşlerimize

Detaylı

Biz beyaz yakalılarız. Günümüzün çoğu plazalarda geçer. 9-6, 9-9, bazen de ne kadar giderse o kadar çalışırız. Adımız aynı zamanda kimliğimiz.

Biz beyaz yakalılarız. Günümüzün çoğu plazalarda geçer. 9-6, 9-9, bazen de ne kadar giderse o kadar çalışırız. Adımız aynı zamanda kimliğimiz. Biz beyaz yakalılarız. Günümüzün çoğu plazalarda geçer. 9-6, 9-9, bazen de ne kadar giderse o kadar çalışırız. Adımız aynı zamanda kimliğimiz. Beyazız. Bir rengin tarafı değiliz. Elimizden geldiğince iyilik

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim- 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

İletişim, hem güçlerimizin farkında olmak, hem de zayıflıklarımızın üstesinden gelmek demektir.

İletişim, hem güçlerimizin farkında olmak, hem de zayıflıklarımızın üstesinden gelmek demektir. Abraham Lincoln, senin yaşındayken dedi babası çocuğuna, Okula gidebilmek için her gün 10 mil yürüyordu. Gerçekten mi? dedi çocuk ve ekledi: Tamam, fakat o senin yaşındayken de başkan oldu baba! İletişim,

Detaylı

iki sayfa bakayım neler var diye. Üstelik pembe kapaklı olanıydı. Basından izlemiştim, pembe kapaklı bayanlar için, gri kapaklı olan erkekler içindi.

iki sayfa bakayım neler var diye. Üstelik pembe kapaklı olanıydı. Basından izlemiştim, pembe kapaklı bayanlar için, gri kapaklı olan erkekler içindi. Malum ülkemiz son dönemde Globalleşen dünya ile birlikte oldukça sıkıntılı. Halk olarak bizlerde de pek çok sıkıntılar var. Ekonomik sıkıntılar, siyasi sıkıntılar, sabotaj planları, suikast planları. Darbe

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL 2013-2014 EĞİTİM YILI KELEBEK GRUBU ARALIK AYI BÜLTENİ TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL Uzay ve gökyüzü panosu hazırlama

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi. Konu :Bulutları Anlamak.

K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi. Konu :Bulutları Anlamak. K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi Konu :Bulutları Anlamak. K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi ekim 1974 tarihinde Enerji Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı na Bağlı olarak kurulmuş ve daha sonra sırası ile : 1974-86 Tarihleri

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013

Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013 Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013 2002 yılından beri Koç Üniversitesi nde lisans ve lisansüstü toplam 16 farklı dersi, 35 farklı şubede anlattım. 8-10 kişilik küçük sınıflara

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık. Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel özelliklerini ifade ettik. Atatürk ün

BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık. Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel özelliklerini ifade ettik. Atatürk ün 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ATAM SENİ ÖZLÜYORUZ. BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık. Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel özelliklerini

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 2

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 2 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 2 14 Aralık 2012 Sayın Velimiz, İkinci rehberlik postamızda sizlerle Davranış ve Değerler Eğitimi Programımız kapsamında

Detaylı

Dönem DENEME TESTİ (Mart 2009)

Dönem DENEME TESTİ (Mart 2009) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR ı Zonguldak ta

Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR ı Zonguldak ta Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR ı Zonguldak ta Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR ı Kocaeli nin ardından 11. durağı olarak Zonguldak a ulaştı. Uğur Mumcu Kavşağında bulunan TIR, Zonguldaklı vatandaşlar ile buluşuyor. Bodrum

Detaylı

Elvan & Emrah PEKŞEN

Elvan & Emrah PEKŞEN Bu hafta için 5 güne 5 değerlendirme hazırlıyoruz. İlk üçünü paylaşıyoruz. 2 Tanesi de çarşamba sitemizde! Puanlama Aşağıda... 1. Sınav Test Soruları 5 puan 6x5=30 Harf,hece tablo 1 puan 45x1=45 Sayı okuma

Detaylı

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin Bir bahar günü. Doğa en canlı renklerine büründü bürünecek. Coşku görülmeye değer. Baharda okul bahçesi daha bir görülmeye değer. Kıpır kıpır hareketlilik sanki çocukların ruhundan dağılıyor çevreye. Biz

Detaylı

Faydalı Olması Dileklerimizle...

Faydalı Olması Dileklerimizle... 23 Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... Önce kelimeleri tek tek

Detaylı

Faydalı Olması Dileklerimizle...

Faydalı Olması Dileklerimizle... 23 Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... Önce kelimeleri tek tek

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

Eylemlerimiz, genellikle dünyanın doğal döngüleri ile bağlantılıdır.

Eylemlerimiz, genellikle dünyanın doğal döngüleri ile bağlantılıdır. 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ

EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ VÜCUDUMUZ DUYU ORGANLARIMIZ 100. GÜN KUTLAMALARI SEVGİ GÜNÜ GÜLEN DİŞLER PROJELERİ Vücudun bölümlerini resimlerle göstererek isimlerini söyleme.

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNE ÜST DÜZEY OLANAKLAR SAĞLIYOR

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNE ÜST DÜZEY OLANAKLAR SAĞLIYOR Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nden 2006 da lisans derecesini alarak aynı bölümde 2009 yılında yüksek lisansını tamamlayan H. Emre Akkuş ile Çankaya Üniversitesi ve sektör hakkında

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR BASKETBOLCU AHMET Ahmet ile babası televizyonda spor haberlerini izliyorlardı. Ahmet, babasına : - Spor ne demek, babacığım? diye sordu. Babası: - Spor, tek başımıza veya birden fazla kişi ile yaptığımız

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR?

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? Kişisel gelişim, insanın gelişimi merak etmesi, yeni insanlar tanıması, gazetede güzel yazı yazan veya kitap yazmış insanları merak ederek onları tanımak, sadece yazılarından

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Đyi bir başarı için gerekli olanşartlar Çocuğunu desteklemek isteyen annebabalar için çeşitli tavsiyeler Elisabeth Grammel und Claudia Winklhofer Übersetzung: Abdullah

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI Açış Konuşması Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 26 Mart 2016, İstanbul Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; Saygıdeğer Protokol; Çok Değerli Başkanlar; Dünyanın dört

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi 6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi Kahramanmaraş ın Ekinözü İlçesine bağlı Alişar Köyünde 54 Yaşındaki Mehmet Göyün 6 Çocuğu ile birlikte tek göz kerpiç odanın içinde verdiği yaşam Mücadelesi yürekleri

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı