TEKNOLOJİ YARDIMIYLA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJİ YARDIMIYLA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 11 Sayı: 2, Sayfa: , ELAZIĞ-2001 TEKNOLOJİ YARDIMIYLA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Teacher Preparation Via Technology Mustafa Zülküf ALTAN * Özet Tarihin hiç bir döneminde insanların ve ülkelerin başarısının; insanların ve ülkelerin öğrenme becerilerine bu kadar bağlı olduğu bir dönem olmamıştır. Bu yüzden eğitimde başarılı olmayan ülkelerin, global ekonomide başarılı olma şansları çok azdır. Bundan dolayı, toplumların geleceklerinin, her zamankinden daha çok, bizim öğretme becerimize bağlı olmasına sebep olacak ve her toplum; sürekli değişen, teknolojik bir dünyada yaşayabilecek, becerikli vatandaşları eğitecek, öğretmenleri yetiştirmeye odaklanmalıdır. Bir çok farklı teknolojik uygulama, öğretmen eğitiminde kullanılabilecek kapasiteye sahiptir. Bu makalede; üç örnek uygulama, (1) iletişim/uzaktan eğitim yöntemleri, (2) bilgisayar tasarımlı öğretim programları ve (3) bilgisayar destekli iletişim sistemleri ve bunların sunduğu muhtemel olanaklara özetler halinde değinilmektedir. Abstract There has been no previous time in history when the success, indeed the survival, of nations and people has been so tightly tied to their ability to learn. Therefore, societies that do not succeed at education have little chance of success in a global economy. Because of this, societies futures depend now, as never before, on our ability to teach. And every community must be focused on preparing teachers to educate competent citizens and workers in a rapidly changing, technological world. Several different kinds of technological applications have potential for use in teacher education programs. This paper focuses on three example applications, (1) telecommunications/distance education approaches, (2) computer-designed instructional programs, and (3) computer mediated communications systems, along with the possibilities they offer. * Yrd. Doç. Dr. İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Malatya,

2 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) Giriş Tarihin hiç bir döneminde insanların ve ülkelerin başarısının, insanların ve ülkelerin öğrenme becerilerine bu kadar bağlı olduğu bir dönem olmamıştır. Bugünün toplumu okuyamayan, yazamayan, yeterli matematiksel işlem yapamayan, kaynaklara ulaşamayan ve bunları kullanamayan, yönetemeyen, problemleri sınırlayamayan ve çözemeyen, sürekli olarak yeni teknolojileri, becerileri ve yapılması gereken işleri öğrenemeyen insanlara maalesef giderek çok az yaşama şansı vermektedir.bu bakımdan eğitimde başarılı olamayan toplumların, küresel ekonomide başarılı olma şansları da çok az olacaktır. Bu durum da toplumların geleceklerinin, her zamankinden daha çok, bizim öğretme becerimize bağlı olmasına sebep olacak ve her toplum; sürekli değişen, teknolojik bir dünyada yaşayabilecek becerikli vatandaşları eğitecek öğretmenleri yetiştirmeye odaklanacaktır. Bir çok farklı teknolojik uygulama, öğretmen eğitiminde kullanılabilecek kapasiteye sahiptir. Bu makalede; üç örnek uygulama, (1) iletişim/uzaktan eğitim yöntemleri, (2) bilgisayar tasarımlı öğretim programları ve (3) bilgisayar destekli iletişim sistemleri ve bunların sunduğu muhtemel olanaklara özetler halinde değinilirken bu uygulamalardan ülkemiz koşullarında yararlanılması yönünde eğitim yöneticileri aydınlatılacaktır. 1. İletişim/Uzaktan Eğitim Yöntemleri Uzaktan eğitim; öğrencinin, öğreticiden zaman ve yer olarak ayrı olduğu durumlarda meydana gelir. Ülkemizde uzun yıllardan beridir uygulanan ve basılı evrağa dayalı geleneksel uzaktan öğrenme yöntemine öğrencilerin kendi aralarında ve öğretmenleri ile iletişim kurmalarını sağlayacak interaktif yeteneklere sahip iletişim teknolojilerinin dahil edilmesi ile oluşturulan bir sistemdir. Çeşitli iletişim teknolojilerinin yardımı ile gerçekleştirilen eğitim ve öğretim programlarına uzaktan katılma, giderek yaygınlaşmaktadır. (Moore, Thompson, et.al.,1990). Bu teknolojiler, seyahat mesafelerinin ve diğer önemli durumların bilgiye ulaşmayı imkansız hale getirdiği bireylere, öğrenme olanaklarına katılma fırsatı sağlamaktadır. Bilgiye uzaktan ulaşma yöntemleri tek ve çift yönlü ses ve video, uydu ve önceden kayıt edilmiş video kaset derslerini, bilgisayar sistemlerini, kablolu televizyon yayınlarını, telekonferansları ve radyo-tv programlarını içerir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sıklıkla kullanılan basit ve maliyet olarak avantajlı bir uzaktan öğretmen eğitimi uygulaması, telefon köprüleri veya konferans çagrı sistemlerinin kullanımı ile gerçekleştirilmektedir. Ders ile ilgili okumalar ve ödevler haftalık telekonferans ve tartışma programları ile de desteklenmektedir. Genel piyasa veya yerel amaçlı üretilmiş video kasetler, işitsel hazırlanmış programlara görsellik katmaktadır. Kampüs öğretim üyeleri genellikle, uzak 210

3 Teknoloji Yardımıyla Öğretmen Yetiştirme... bölgelerdeki öğretmen adaylarına danışmanlık yapmak için seyahatlar yapmaktadır (Royce, Cummings, & Cheney, 1989). Son zamanlarda, uzaktan eğitim yöntemleri başarılı bir şekilde çeşitli televizyon ve video teknolojileri ile desteklenmektedir (Egan, McCleary, Sebastian, & Lacy, 1988). İki yönlü canlı işitsel ve video sistemleri (uydu ve mikrodalga yayın sistemleri) uzaktan öğretim gören öğrencilere daha çeşitli iletişim imkanları sağlamaktadır. Görsel ve işitsel bilgiler uzaktan öğretim gören öğrencilerin kampüs öğrencileri ile paylaşabilecekleri öğrenme tecrübelerini de arttırmaktadır. Bütün bunlara ilave olarak yapılacak interaktif TV sistemleri ile gerçekleştirilebilecek haftalık seminerler, öğretmen adayları ve danışmanları arasında iletişimi sağlayacak ve uzak bölgelere seyahat etme ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Önceden video ya kayıt edilmiş dersler ve öğretim modülleri de gerekli bilgileri uzaktaki öğretmen adaylarına ulaştırmada kullanılabilir. Grup halinde veya bireysel olarak çalışan öğrenciler, video kasetleri sanki geleneksel kampüs-tabanlı bir derse devam ediyorlarmışcasına izleyebilirler. Yöredeki uzaktan eğitim uzmanları ile desteklenen çalışma grupları bir araya gelerek dersin içeriğini tartışabilir ve işbirlikli öğrenme gruplarında çalışabilirler. Dersin öğretim elemanına telefonla veya interaktif bilgisayar veya televizyon ile ulaşmak mümkün olacaktır. Ödevler hakkındaki dönütler ve öğrencinin gelişimini etkileyecek aktiviteler faks ve elektronik posta sistemleriyle kolaylıkla verilebilecektir. Öğretmen adayları için gerekli ekstra destek ve danışmanlık bölgedeki kendileri de birer uzaktan öğretim uzmanı olan öğretim elemanları tarafından sağlanır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde örneklerine rastladığımız pek çok uzaktan öğretim sistemleri, bilgiyi ulaştırmak için tümleşik yöntemler kullanmaktadır. Mevcut teknolojileri ön plana çıkaran ve öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veren bu model programlar, hem gelişmekte olan üniversitelerin öğretim elemanı, hem de Milli Eğitim Bakanlığının şiddetle ihtiyaç duyduğu nitelikli uzaman öğretmen ihtiyacını karşılamak için de kullanılabilir. 2. Bilgisayar Tasarımlı Öğretim Son on yıl içinde kullanıcı dostu bilgisayar teknolojisi; kelime işleme, veri yönetimi ve istatistiksel analiz dışında, yüksek öğretim kurumlarında halen emekleme safhasında olmasına rağmen, halkın rahatlıkla ulaşabileceği bir konuma gelmiştir. Temel bilgisayar okur yazarlığı kazandıran dersler halen pek çok öğretmen yetiştirme proğramlarında mevcuttur. Bu derslerin etkinlikleri büyük soru işaretleri yarata dursun, eğitim fakülteleri derhal ve ciddi olarak bilgisayarların öğretmen yetiştirmedeki diğer potansiyel uygulamalarını araştırmaya başlamalıdır. İnteraktif çoklu medya uygulamalarındaki son yenilikler öğretmen eğitimcilerine teknoloji ile geliştirilmiş sunular yapma olanağı vermektedir. Ders notları ve ders içerikleri, öğrenme modelini ve öğretme metodlarını göstermek amacı ile, işitsel, video, film ve slayt gibi araçlarla 211

4 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) harmanlanabilir. Öğretim elemanları çoklu medya uygulamalarını kullanarak, öğretmen adaylarının öğrenmelerine ekleyebileceği örnek sınıf uygulamalarını oluşturacak sunular geliştirebilirler. Amerika Birleşik Devletlerindeki pek çok öğretmen yetiştirme programında bulunan vaka yönteminin bilgisayar uygulamaları halen gelişme safhasındadır. Genelde düz yazı formunda olan vaka örnekleri, harmanlanmış medya programları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Desteklenmiş vaka örnekleri; seçilmiş dökümanlar, işitsel hazırlanmış mülakatlar, sınıf aktivitelerinin video klipleri ve benzeri uygulamalar, öğretmen adayları için daha gerçekçi ve interaktif bir ortam sağlamak amacı ile hazırlanabilir. Takımlar veya işbirlikçi gruplar halinde çalışan öğretmen adayları sorunları sanal eğitim ortamlarında giderebilirler (Merideth & Lotfipour, 1993;Reilly, Hull, & Greenleaf, 1993). Bilgisayar destekli öğrenme aktiviteleri yardımıyla, pedegojik öğretime bir derece gerçeklik kazandırma, öğretmen adaylarının sınıf ortamına bir pencere açmalarına yardım edecektir. Bu tür aktiviteler, gerçek sınıf tecrübelerinin küçük ölçekli durumunu yansıttıkları için, öğretmen adaylarının gelecekte alacakları alan çalışmalarına daha iyi hazırlanmalarını sağlayacaktır. 3. Bilgisayar Destekli İletişim Sistemleri Öğretmen yetiştirme konusunda, özellikle, öğretmenlik uygulamaları sırasında, ümit vaad eden bir diğer uygulama da bilgisayar destekli iletişim sistemleri kullanmaktır. Bu sistemler, yaygın adı ile elektronik posta ve bilgisayar konferanscılığı, öğretmen adaylarına ve danışmanlara öğretmenlik uygulamaları hakkında yeni olanaklar sağlamaktadır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik konusundaki becerilerini ve yansıtma yeteneklerini geliştirmenin önemini tartışmaya gerek yoktur (Posner, 1989). Öğretmenlik uygulamaları sırasında, öğretmen eğitimcilerinin öğretmen adaylarından günlük tutmalarını istemeleri, adayların kendi öğretmenlikleri hakkında yansıtma yapabilmelerini sağlamak amacı ile yaygın olarak kullanılan bir stratejidir. Bu uygulamada, genellikle günlüğün yazıldığı tarih ile, danışmanın günlüğü okuduğu tarih arasında gecikmeler bulunmaktadır. Elektronik posta günlükleri öğretmen adayları ile danışmanları arasında daha çabuk bir iletişim kurmalarını sağlayacaktır (Thompson & Hayes, 1993). Kendilerine modemli ve iletişim programlı bir bilgisayar sunulan öğretmen adayları, yansıtmalarını günlük olarak danışmanlarına gönderebilir, danışmanlar da bu yansıtmalara düşünceleri harekete geçirici öneriler ve yorumlar katarak çok çabuk bir şekilde cevap verebilirler. İletişimin çabuk oluşu, öğrencinin uygulamalar sırasındaki gelişimini hızlandıracak ve öğrencinin kendi öğretmenlik becerileri konusunda eleştirel düşünmesini sağlayacaktır. Bilgisayar konferanscılığı, öğretmenlik uygulamaları sırasında ümit vaad eden bir başka uygulamadır. Bilgisayar konferancılığı, yani bilgi işlemciliği ve kişisel bilgisayarlar, telefon hatları ve merkezi bilgisayar konferanscılığı 212

5 Teknoloji Yardımıyla Öğretmen Yetiştirme... sistemleri yoluyla iletişim sağlama, bireyler arasındaki iletişimi geliştirmek amacına yönelik yaratıcı olanaklar sunar (Levinson, 1990). Bilgisayar konferansı yoluyla öğretmen adaylarını birbirine ve danışmanlarına bağlamak, öğretmen adaylarının uygulamalar sırasında sıklıkla yaşadıkları yanlızlık duygusunu ortadan kaldırmaya da yarayacaktır. Böylelikle bilgisayar konferansı ile oluşturulan diyalog, öğrencilere destek olacak ve öğretmen adyalarının hayal kırıklığına uğramalarını da önleyecektir. Bu tür uygulamalar öğretmen adaylarına, arkadaşlarının da temel sınıf yönetimi konusunda güçlükler çektiklerini göstermek amacı ile de kullanılabilir. Daha sonra, öğretmen adayları program ve bireysel öğrenci ihtiyaçlarını karşılama konusundaki içeriğe özel fikirlerini, biribirleri ile tartışabileceklerdir (Hoover, 1994). Son olarak, bilgisayar yardımıyla bilgi ağı oluşturma, dünyanın dört bir yanındaki bireyleri birbirine bağlayarak, dünyanın her yerindeki kaynaklara ve bilgiye ulaşma olanağı sağlayacaktır. Öğretmen adayları, elektronik posta bülteni ağını kullanarak, iş olanakları elde edebilecek ve dünyanın dört bir yerindeki öğretmen eğitimcileri ile iletişim kurabileceklerdir. Bizi Bekleyen Zorluklar Nelerdir? Öğretmen yetiştirmeye yeni ve yaratıcı olanaklar sağlamasına rağmen, teknoloji aynı aynı zamanda karşımıza bazı zorluklar da çıkarmaktadır. Uygulamada karşılaşılan iki engel genellikle; 1) yeni teknolojilere erişim ve 2) farklı teknolojik uygulamaları kullanma konusundaki bilgi ve beceridir.. Bizler teknolojinin öğretmen yetiştirme konusunda bizlere sunduğu çok yönlü olanakları araştırmaya başlamadan önce, öğretim elemanlarının gerekli donanıma (bilgisayar ve iletişim sistemleri) ve yazılıma (uygulamalar ve programlar) sahip olmaları gerekmektedir. Pek çok yüksek öğretim kurumu, öğretim elemanlarına bir şekilde bilgisayara ulaşma olanağı sunmaktadır. Ancak pek çok yeni uygulamaları kullanabilmek için bilgisayarların ve karşılığı yazılım programlarının düzenli aralıklarla kontrol edilmesi ve yenilenmesi gerekmektedir. Öğretmenlik uygulamaları sırasındaki bilgi alışverişinin başarıya ulaşabilmesi için öğretim elemanlarının yanı sıra, öğrencilerin de bilgisayara kolaylıkla ulaşmaları sağlanmalıdır. Teknolojinin öğretmen eğitiminde kullanılmasının getireceği bir diğer zorluk ise, öğretim elemanlarını teknolojiyi kullanırken destekleyecek uzmanlar sorunudur. Teknik desteğe ulaşmanın yanı sıra, öğretim elemanlarının yeni teknolojik sistemleri nasıl kullanacakları konusunda eğitilmeleri de gerekmektedir. Örneğin, televizyon ile öğretim, öğretim elemanlarının bilgiyi sunma ve öğrenciyi derse dahil etme sürecinde farklı stratejiler kullanmaları konusunda karşımıza çok yönlü zorluklar çıkarmaktadır (Egan, Ferraris, Jones, & Sebastian, 1993; Egan, Sebastian, Welch, & Page, 1993). Uzaktan öğretim programları hazırlamak durumundaki kurumlar, öğretim elemanlarının televizyon kameraları önünde nasıl davranmaları konusundaki eğitim programlarını mutlaka 213

6 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) tamamlamaları gerekmektedir. Buna ilave olarak, teleders öğretim elemanları kendilerini destekleyen ve yönlendiren bir tür öğretim tasarımı takımı ile ortaklaşa çalışmak zorundadır. Video, işitsel ve diğer görsel medya uygulamaları içeren pek çok interaktif çoklu medya bilgisayar uygulamaları, başarılı çalışmalar gerçekleştirmeden önce, mutlaka bir çeşit eğitim gerektirmektedir. Bilgisayar iletişim sistemleri kurulduktan sonra, sistemin çalıştığını ve ortaya çıkabilecek sorunları çözebilecek şekilde ayarlanmış ve sürekli devam eden bir teknik yardım hizmeti çok büyük önem taşımaktadır. Yukarıda izah edilen olanakların gerçekleşebilmesi için yeni teknolojik uygulamaların kullanımı ve geliştirilmesi konusundaki teknik yardım ve eğitim çok önemlidir. Buradaki amaç, öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının sadece teknolojiye sahip olmaları değil, aynı zamanda bunların yeterli eğitim ve teknik yardım almalarını sağlamaktır. Eğer bu zorlukların giderilmesi konusunda çaba sarfedilmez ise, ortaya çıkacak hayal kırıklığı yeni teknolojilerin öğretmen eğitiminde başarılı bir şekilde kullanımını engelleyecektir. Bizi Bekleyen Faydalar Nelerdir? Teknolojinin öğretmen eğitimi alanında kullanımının hem öğretmen eğitimcilerine hem de öğretmen adaylarına faydaları vardır. Teknoloji yardımıyla öğretmen yetiştirmede sadece öğretmen adaylarının o anlık öğrenmeleri sağlanmayacak, aynı zamanda bu tür programların gelişmesi sürecine dahil tüm elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunulacaktır. İster televizyon ile öğretim, ister bir sınıf sunusunda çoklu medya kullanımı olsun, yeni bir beceriyi edinme, öğretim elemanlarını, gerçek anlamda, yetkin kılacaktır. Teknoloji kullanan öğretim elemanları, genellikle, yaratıcı ve yeni teknoloji uygulamalarını kullanmalarının öğretim yöntemleri üzerinde büyük rol oynadığını ve becerilerinin geliştiğini rapor etmektedirler. Öğretim elemanları aynı zamanda, teknoloji kullanma konusundaki olanakların artmasının, teknoloji konusunda giderek artan bir rahatlık sağladığını vurgulamaktadırlar (Egan, Sebastian, Welch, Page, Nkabinde, &Jones, 1993). Öğretmen adaylarının yararları da sadece teknoloji ile olan tecrübeleri ile sınırlı kalmamaktadır. Öğretim elemanlarını çoklu medya bilgisayar uygulamalarını kullanırken gören öğrenciler, kendi öğretmenlikleri konusundaki olanakları da görebilirler. Öğretmenlik uygulamaları sırasında, arkadaşları ile elektronik posta yolu ile iletişim kuran öğretmen adayları, mesleğe girdikten sonra bile hem arkadaşları hem de öğretmen eğitimcileri ile bu iletişimlerine devam ederek, profesyonel gelişmelerine katkıda bulunabilirler. Teknolojinin sunduğu olanakları yaşayan geleceğin öğretmenleri, bu 214

7 Teknoloji Yardımıyla Öğretmen Yetiştirme... uygulamaları öğretim yöntemlerine dahil etme konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olacaklar ve gelecekteki uygulamalara daha kolay uyum sağlayacaklardır. Son Söz Yukarıda izah edilmeye çalışılan uygulamalar, hem öğrencinin hem de öğreticinin davranışlarında değişiklikler gerçekleştirmesini gerektirecektir. Başarılı bir öğrenci kendi kendini yönlendirerek iş yapma becerilerini ve direncini geliştirirken, bu tür uygulamalara yönelmiş bir öğretici de yeni teknolojilere aşina olur, yeni öğretim stilleri geliştirir ve öğretim gerçekleştirmeye ilaveten kaynakları ve öğrencileri yönetir ve değişik görüşleri yayar (Strain 1987). Yönetim ve öğretim elemanı desteği bu tür uygulamaların başarılı olabilmesi için çok önemlidir. Yapılan araştırmalar, bu tür uygulamalarla eğitilen öğrencilerin ödevlerde, sınıf çalışmalarında ve sınavlarda, kampüs-tabanlı eğitim gören öğrencilere kıyasla daha iyi preformans gösterdiklerini ve daha başarılı olduklarını göstermektedir (St. Pierre, 1998). Rintala, 1998 ise bu tür uygulamaların, daha olgun, daha güdülenmiş, daha iyi organize olmuş ve başarılı olmaya daha elverişli öğrenciler için daha fazla işe yaradığını gösteren kanıtların varlığından bahseder. Diğer taraftan Garrels, 1997 bu tür uygulamaların başarılı olabilmesi için beş temel şarttan bahseder. Bunlar: Öğretim elemanının hevesi organizasyon öğrenci ile iletişim kurmaya olan kuvvetli bağlılık kullanılan teknolojiye olan yatkınlık, ve kritik destek personeli'dir. Unutulmaması gereken, bu tür uygulamaların bizim geleneksel eğitim ortamlarında karşılaştığımız zorluklar ve engelleri aşmamıza kesin bir çözüm getirmediği ancak öğrenme olanağı arayan daha fazla bireye daha fazla eğitim hizmeti verme kapasitesine sahip olduğu gerçeğidir. Teknolojinin, öğretmen eğitimi alanındaki geleceğe yönelik ümitleri artık gerçektir. Teknolojinin farklı ve yeni uygulamalarını tek başına kullanmamız dahi geleceğin öğretmenlerini yetiştirme konusunda yeni yollar öğrenmemizi sağlayacaktır. Olanaklar ve zorluklar bu alana mensup herkese yeni öğrenme fırsatları yaratmaktadır. Bu olanaklardan faydalanıp faydalanmama ise bizim geleceğe nasıl hazırlandığımızla ve gelecek nesilleri nasıl yetiştireceğimizle ilgilidir. 215

8 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) KAYNAKLAR Egan, M. W., McCleary, I. D., Sebastian, J., & Lacy, H. (1988). Rural preservice teacher preparation using two-way interactive television. Rural Special Education Quarterly, 9(3), pp Egan, M. W., Ferraris, C., Jones, D. E., & Sebastian, J. (1993) The telecourse experience: A student perspective. ed journal, 7(5), pp.1-7. Egan, M. W., Sebastian, J., Welch, M., Page, B., Nkabinde, Z., & Jones, D. (1993). Quality television instruction: Perceptions of instructors. ed journal, 7(7), pp.1-8. Egan, M. W., Sebastian, J., Welch, M., & Page, B. (1993). Identifying performance improvement prescriptions for distance learning and teaching: Quantitative and qualitative approaches. Distance education symposium: Selected papers part 3. American Center for the Study of Distance Education Research Monograph,9, pp (University Park: The Pennsylvania State University). Garrel, M. (1997). Dynamic relationships. The critical elements for teaching at a distance. Faculty Development Papers. Indiana Higher Education Telecommunication System. Hoover, L. A. (1994). Use of telecomputing to support group-oriented inquiry during student teaching. Technology and Teacher Education Annual. Proceedings of the Fifth Annual Conference of the Society for Technology and Teacher Education, pp (Charlottesville, VA: The Association for the Advancement of Computing in Education). Levinson, P. (1990). Computer conferencing in the context of the evolution of media, In: L. M. Harasim (Ed.), Online education perspectives on a new environment (New York: Praeger). Merideth, E. M., & Lotfipour, S. (1993). Reflecting through technology: A computer-laserdisc model of cooperative learning. Journal of Technology and Teacher Education, 1(1), pp Moore, M. G., Thompson, M. M., et al. (1990). The effects of distance reaming: A summary of the literature. The American Center for the Study of Distance Education, Research Monograph Number (University Park: The Pennsylvania State University). Posner, G. J. (1989). Field experience: Methods of reflective teaching (2nd ed) (New York: Longman). Reilly, B., Hull, G., & Greenleaf, C. (1993). Collaborative readings of hypermedia cases: A report on the development and testing of electronic portfolios to encourage inquiry in teacher education. Journal of Technology and Teacher Education, 1(1), pp Rintala, J. (1998). Computer Technology in Higher Education: An experiment, not a solution. Quest, 50(4), Royce, P., Cummings, R., & Cheney, C. (1989). Project NETWORC: A distance learning model in early childhood special education. Rural Special Education Quarterly, 10(4), pp.2-4. St. Pierre, P. (1998). Distance learning in Physical education teacher education. Quest, 50(4), Strain, J. (1987). The role of the faculty member in distance education. American Journal of Distance Education 1(29). Thompson, A., & Hayes, C. (1993). Patterns of use of an electronic communication network for student teachers and first year teachers.technology and TeacherEducation Annual. Proceedings of the FourthAnnual Conference of the Society for Technology and Teacher Education,pp (Charlottesville, VA: TheAsso- 216

9 ciation for the Advancement ofcomputing in Education). Teknoloji Yardımıyla Öğretmen Yetiştirme

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA GÜNDÜZ T.C. İSTANBUL, 2009 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma

Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr Sema Öğr. Gör. Öğr. Gör. Senem Ülker Ayyıldız Mehmet Günlük Nil Erbey Muhasebe Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr.

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 191-198 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI Nihat ŞİMŞEK Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Web Tabanlı Eğitimde Veri Madenciliği

Web Tabanlı Eğitimde Veri Madenciliği Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.3 No.3 (2012), 183-193 Web Tabanlı Eğitimde Veri Madenciliği Tuncay Sevindik 1 Korhan Kayışlı 2 Orhan Ünlükahraman 3 Özet Günümüzde, web tabanlı

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Mobil Destekli Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Başarılarına, Yaşam Boyu Öğrenme

Detaylı

SANAL ORTAMDA PROJE TABANLI ÖĞRENME ÖZET

SANAL ORTAMDA PROJE TABANLI ÖĞRENME ÖZET ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 2 Article Number: C0005 SOCIAL SCIENCES TURKISH (Abstract: ENGLISH) Received: January 2007 Accepted: April 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

AB ye Geçiş Sürecinde Meslek Elemanlarının Uzaktan Öğretim İle Eğitimi

AB ye Geçiş Sürecinde Meslek Elemanlarının Uzaktan Öğretim İle Eğitimi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 15 AB ye Geçiş Sürecinde Meslek Elemanlarının Uzaktan Öğretim İle Eğitimi Zehra Alakoç BURMA 1 Mersin Meslek Yüksekokulu, Mersin Üniversitesi,

Detaylı

ĠLETĠġĠM UYDULARI VE EĞĠTĠM AMAÇLI KULLANILMASI

ĠLETĠġĠM UYDULARI VE EĞĠTĠM AMAÇLI KULLANILMASI ĠLETĠġĠM UYDULARI VE EĞĠTĠM AMAÇLI KULLANILMASI Yrd. Doç. Dr. Yücel KAYABAŞI * 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, iletişim uyduları ve bunların eğitim amaçlı kullanılmasıyla ilgili dünyada ve ülkemizde yapılan

Detaylı

X VE Y KUŞAKLARININ ONLİNE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNE KARŞI TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

X VE Y KUŞAKLARININ ONLİNE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNE KARŞI TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ X VE Y KUŞAKLARININ ONLİNE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNE KARŞI TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi GİZEM ETLİCAN İSTANBUL, 2012 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

BÖLÜM 1. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç

BÖLÜM 1. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç BÖLÜM 1 ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç Yrd. Doç. Dr. Meltem Huri BATURAY Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale mhbaturay@hotmail. com ÖZET Yrd. Doç Dr. Yalın

Detaylı

A New Approach in Teacher Education: Clinical Practice

A New Approach in Teacher Education: Clinical Practice Elementary Education Online, 13(3), 796-805, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 796-805, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A New Approach in Teacher Education: Clinical Practice İbrahim Yaşar

Detaylı

Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Mehmet Barış orzum * Özet Günümüzde Web 2.0 araçları

Detaylı

İNTERNET DESTEKLİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ

İNTERNET DESTEKLİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) İNTERNET DESTEKLİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ Vecdi AYTAÇ Matematik Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.03.03 Sunuş Tarihi : 10.12.2002

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İnternet Temelli Uzaktan Eğitimin Örgütsel, Sosyal, Pedagojik ve Teknolojik Bileşenleri

İnternet Temelli Uzaktan Eğitimin Örgütsel, Sosyal, Pedagojik ve Teknolojik Bileşenleri BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 79 İnternet Temelli Uzaktan Eğitimin Örgütsel, Sosyal, Pedagojik ve Teknolojik Bileşenleri Dr. Ramazan ERTURGUT Hava Kuvvetleri Komutanlığı,

Detaylı

SMART BOARDS AND THEIR INSTRUCTIONAL USES

SMART BOARDS AND THEIR INSTRUCTIONAL USES Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 15, s. 457-471 AKILLI TAHTALAR VE ÖĞRETİM

Detaylı

BĠLĠġSEL ERGONOMĠ. 17.Ulusal Ergonomi Kongresi 14-16 Ekim 2011 ESKİŞEHİR 43

BĠLĠġSEL ERGONOMĠ. 17.Ulusal Ergonomi Kongresi 14-16 Ekim 2011 ESKİŞEHİR 43 BĠLĠġSEL ERGONOMĠ 17.Ulusal Ergonomi Kongresi 14-16 Ekim 2011 ESKİŞEHİR 43 BANKAMATĠK SĠSTEMLERĠNDE ERGONOMĠK ARAYÜZ TASARIMI VE KULLANILABĠLĠRLĠLĠK Gizem AKALP 1, Ebru YENİMAN 2, Utku AYTAÇ 3 1 Öğr. Gör.

Detaylı

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİMİ AYRINTILAMA KURAMINA DAYALI OLARAK TASARLANAN İNTERNET TEMELLİ UZAKTAN

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME UYGULAMALARI: TARİHÇE VE GELİŞİM PRACTICES OF DISTANCE EDUCATION FOR TEACHER TRAINING: HISTORY AND DEVELOPMENT

UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME UYGULAMALARI: TARİHÇE VE GELİŞİM PRACTICES OF DISTANCE EDUCATION FOR TEACHER TRAINING: HISTORY AND DEVELOPMENT UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME UYGULAMALARI: TARİHÇE VE GELİŞİM Prof. Dr. Yücel Gelişli G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi gelisli@gazi.edu.tr Özet Bu çalışmada, uzaktan eğitim ile öğretmen yetiştirme uygulamalarının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Hüseyin Odabaş * Öz: Internet ve bilgisayar

Detaylı

Pre-Service Student Teachers Designs of Art Education Web Sites and Their Opinions

Pre-Service Student Teachers Designs of Art Education Web Sites and Their Opinions Elementary Education Online, 5(2), 35-47, 2006. İlköğretim Online, 5(2), 35-47, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Pre-Service Student Teachers Designs of Art Education Web Sites and Their

Detaylı

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ Yalın Kılıç TÜREL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ, 2002 T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma ÖZET Doç.Dr. Hacer Tor Öğr.Gör. Dr. Orhan Erden Günümüzde bilimle, bilgi teknolojisi arasında doğrudan bir ilişki

Detaylı

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI. Muhammet Recep OKUR DOKTORA TEZİ

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI. Muhammet Recep OKUR DOKTORA TEZİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI Muhammet Recep OKUR (Doktora Tezi) Eskişehir, 2012 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK WEB TABANLI ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ PROGRAMI

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ NİN (CBS) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı