SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı"

Transkript

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015

2 YÖNETİCİ ÖZETİ Selçuk Üniversitesi e yakın öğrencisine eğitim-öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir. Öğrenci sayısının sürekli olarak artması, mevcut binaların da revize edilmesini ve yeni binaların inşasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, eğitim-öğretim kalitesinin arttırılmasına yönelik akreditasyon çalışmaları derslerde öğrenci sayısının sınırlandırılmasını gerektirmekte bu da mevcut ihtiyaçları daha da artırmaktadır. Selçuk Üniversitesinin AR-GE faaliyetlerini nitelikli bir şekilde yapabilmek için ihtiyaç duyulan fiziksel mekanları da inşa etmektedir. Bu bağlamda inşası tamamlanan İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi binası ile gelişen araştırma altyapısının üniversiteye büyük katkı sağlaması beklenmektedir. Mevcut durumda devam eden binalar olduğu gibi proje safhasında olan binalar da bulunmaktadır. Türkiye nin üniversiteler sistemi için önemli bir değer olarak her geçen gün büyüme sürecine devam eden Selçuk Üniversitesi, 2014 yılında da gerek fiziki yapılanması gerekse bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimi ile marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemiştir. Üniversitenin artan öğrenci sayısına paralel olarak ihtiyaç gösteren konaklama, kantin ve kafeteryaların sayısının ve mevcut alanların kapasitesinin artırılması çalışmalarımız devam etmektedir. Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL Rektör

3 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 KURULUŞUN MİSYONU Bilimsel düşünceyi temel alan kurumsallaşmış, rekabet üstünlüğü için girişimci ve yenilikçi atılımlarla sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı bir anlayışta adil ve güvenilir bir üniversite olarak farkındalık yaratan bireyler yetiştirmek; sürdürülebilir kalkınma odaklı araştırmalar gerçekleştirmek ve bütün hizmetlerinde sürekli toplum yararını gözetmektir. 1.2 KURULUŞUN VİZYONU Dünya çapında üniversite olmayı amaçlayan öğrencilerin tercih ettiği ve mezunlarının tercih edildiği sürekli değişimi hedefleyen bir üniversite olmaktır.

4 ÜNİVERSİTEMİZ STRATEJİK PLANI 1.3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF EĞİTİM ARAŞTIRMA 1.Üniversitenin Yaygın Tanıtımını Yaparak Üniversiteyi Başarılı Öğrenciler için Çekim Merkezi Haline Getirmek 2.Uluslararasılaşmayı Sağlamak 3.Lisansüstü Eğitim Kalitesini Yükseltmek 4.Akreditasyon ve Eğitim Kalitesini Geliştirmek 5.Hayat Boyu Eğitim ve Uzaktan Eğitim Olanaklarını Geliştirmek 6.Araştırma Kaynaklarını Etkin Kullanmak ve Araştırma Kalitesini Yükseltmek 1. Üniversiteyi başarılı öğrenciler için çekim merkezi yapmak 2. Üniversitenin uluslararası niteliğini geliştirmek 3. Lisansüstü öğrenci oranını artırmak 4. Akreditasyonu yaygınlaştırmak 5. Uzaktan eğitim altyapısını oluşturmak ve yaygınlaştırmak 6. Toplumun hayat boyu eğitim ihtiyacını karşılamak 7. Bilimsel yayın, atıf ve proje sayısı ve niteliğini artırmak 8. Teknoloji üretmek ve transfer etmek İNSAN KAYNAKLARI ve KURUMSALLAŞMA 7. İnsan Kaynaklarını Geliştirmek 9. Akademik ve idari personelin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak 8.Kurumsallaşmayı Tamamlamak 10. Kurumsal aidiyeti ve kurum kültürünü geliştirmek 11. Kampüs alanında çevre düzenini iyileştirmek 9.Sosyal ve Kültürel Alanları Geliştirmek 12. Kültür merkezi-müze yapımını tamamlamak 13. Öğrenci ve personele yönelik yeni sosyal alanları oluşturmak 14. Öğrencilerin beslenme-barınma-spor ve kültür faaliyetleri için yeterli kaynak ayırmak ALT YAPI 15. Üniversitenin idari ve eğitim binası ihtiyacını karşılamak

5 16. Eğitim binaları ve laboratuarların ders materyali ve fiziki ihtiyaçlarını karşılamak 17. Üniversiteyi engelli öğrenciler için yaşanılır ve tercih edilebilir hale getirmek 18. Akademik ve idari personelin çalışma alanlarını iyileştirmek 10. İdari ve Eğitim Alanlarının Fiziki Altyapısını Güçlendirmek 19. Merkezi derslik ve laboratuar yapmak ALT YAPI 20. Merkez Kütüphane nin niceliksel ve niteliksel iyileştirme çalışmalarına öncelik vermek FİNANS 11. Finansal Kaynakları Geliştirmek 21. Finansal kaynakları zenginleştirmek ve verimli kullanmak TOPLUMLA İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYAL FAALİYETLER 12. Üniversite Tarafından Sunulan Toplumsal Hizmetleri Geliştirmek 13. Uluslararası Bilinirliğimizi ve Etkinliğimizi Artırmak 14. Öğrencilerin sosyal faaliyetlerini arttırmak ve sosyal gelişimlerini desteklemek 22. Toplumsal hizmet projelerinin sayısını artırmak 23. STK larla işbirliği içerisinde öğrenciler için toplumsal duyarlılık programları hazırlamak ve uygulamak 24. Uluslararası bilimsel etkinlikleri daha fazla sayıda düzenlemek 25. Üniversitemizin üyesi olduğu uluslararası akademik kuruluşların sayısını artırmak 26. Üniversitemizdeki öğrenci topluluklarına verilen desteği artırmak 27. Mezunlarımızın ve başarılarının üniversite tanıtımında daha etkin kullanımını sağlamak

6 1.4 YATIRIM PROJELERİNİN DETAYLI ANALİZLERİ Tablo 1. Selçuk Üniversitesi Yatırımları Sektörel Dağılımı (BİN TL) Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2013 Sonu Kümülatif Harcama 2014 Yılı Yatırım Programı Ödeneği 2014 Yılı Revize Ödeneği 2014 Yılı Harcama Eğitim- Yükseköğretim Sağlık Eğitim- Beden Eğitimi ve Spor Teknolojik Araştırma TOPLAM Ayrıca yatırımların finansman kaynağına göre ödenek durumları ve gerçekleşmeleri Tablo.2 de gösterilmektedir. Tablo 2. Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri (BİN TL) Yatırım Projeleri Finans Kaynakları 2014 Yılı Yatırım Programı Ödeneği 2014 Yılsonu Revize Ödeneği 2014 Yılı Gider Gerçekleşmesi Hazine Yardımı Özel Gelirler Net-Finansman Hibe (Taşıt Alımı) TOPLAM

7 Tablo Mali Yılı Proje Finansman Kaynakları (BİN TL) Proje No Proje Adı 2014 Yatırımı (Revizeli) Hazine Yardımı Finans Kaynağı Özel Gelirler Hibe D.S. Selçuk Üniversitesi Toplamı Eğitim Yükseköğretim H Kampüs Altyapısı H H H H Derslik ve Merkezi Birimler Kültür Merkezi ve Müze Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Muhtelif İşler (Özel Bütçe) Muhtelif İşler (Özel Gelir) Muhtelif İşler Sağlık I Muhtelif İşler (Özel Bütçe) Muhtelif İşler (Özel Gelir) DKH Sosyal-Teknolojik Araştırmalar 2014K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

8 Tablo Yılında Tamamlanan Projeler Listesi Proje No Başlama- Bitiş Yılı Proje Adı Yıllık Projeler (Başlama-Bitiş Yılı Olanlar) H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi H Muhtelif İşler I Muhtelif İşler K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Çok Yıllı Projeler (2014 Yılından Önce Başlayanlar) 1. Yoktur Tablo Yılında Tamamlanması Programlanıp Tamamlanamayan Projeler Proje No Proje Adı Açıklamalar (Tamamlanamama Nedeni vs.) Yıllık Projeler (Başlama-Bitiş Yılı Olanlar) 1. Yoktur Çok Yıllık Projeler (2014 Yılından Önce Başlayanlar) H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Mevcut açık ve kapalı spor alanları bu aşamada yeterli görülmüştür K Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi Makine teçhizat ihtiyaçları temini için ihaleye çıkılacaktır.

9 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları: - Genel Yatırım Uygulama Durumu Tablo 6. Kuruluşun 2014 Yılı Yatırım Proje Stoku Hakkında Genel Bilgiler (BİN TL) Proje Bilgileri Program Revize Toplam Proje Sayısı (Adet) 9 9 Toplam Proje Tutarı (Bin TL) Sonu Kümülatif Harcaması (Bin TL) Dış Proje Kredisi Toplam Ödenek Tablo Yılında Dönemler İtibariyle Nakdi Gerçekleşme 2014 Yılı Nakdi Gerçekleşme (Bin TL) 2014 Yılı Toplam Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Dönemler DPK Toplam Program Ödeneğine Göre Yıl Sonu Revize Ödeneğe Göre 1. Dönem Sonu (Ocak-Mart) ,19 5,50 2. Dönem Sonu (Ocak-Haziran) ,36 13,98 3. Dönem Sonu (Ocak-Eylül) ,35 38,51 4. Dönem Sonu (Ocak-Aralık) ,18 76,10

10 Tablo 8. Eğitim Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi (BİN TL) Yıl Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Ödeneği Harcama Şekil 1. Eğitim Sektörü Yıllara Göre Ödenek Harcama Grafiği Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Ödeneği Harcama

11 Tablo Yılı Sağlık Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi Yıl Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Ödeneği Harcama Şekil 2. Sağlık Sektörü Yıllara Göre Ödenek Harcama Grafiği Başlangıç Ödeneği Yılsonu Bütçe Ödeneği Harcama

12 Tablo Yılı DKH Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi Yıl Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Ödeneği Harcama Şekil 3. DKH Sektörü Yıllara Göre Ödenek Harcama Grafiği Başlangıç Ödeneği Yılsonu Bütçe Ödeneği Harcama

13 2.2. Nakdi Gerçekleşme Seviyesiyle İlgili Açıklamalar Yatırım Programında yer alan 9 adet projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği TL dir. Yıl içinde TL ilave ödenek temin edilmiş ve revize ödenek TL olmuştur. Harcamalar proje ödenekleri çerçevesinde yapılmış, ödenek üstü harcama yapılmamıştır yılında TL harcanmış olup, nakdi gerçekleşme, program (başlangıç) ödeneğine göre % 127,18, revize ödeneğe göre % 76,10 olmuştur Yılında Tamamlanması Planlanan Projeler a-2014 de Tamamlanması Programlanan Yıllık Projelerin Sayısı : 4 b-2014 de Tamamlanması Programlanan Çok Yıllık Projelerin Sayısı: 1 c-2014 de Tamamlanması Programlanan Toplam Proje Sayısı...: 5

14 Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 2014 yılı yatırımlarıyla m² lik fiziki kapasite artışı gerçekleştirilmiştir. Öte yandan m² lik Merkezi Kafeterya, m² lik Merkezi Derslik ve m² lik Müze İkmal inşaatlarına devam edilmiş, m² lik Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi, m² lik Karapınar Meslek Yüksekokulu, m² lik Yunak Meslek Yüksekokulu ve 340 m² lik Rektör Konutu inşaatları ile, alt yapı ve çevre düzenleme işleri tamamlanmıştır. Ayrıca mevcut fiziki yapıların büyük onarım ve tadilatları gerçekleştirilmiştir. Tablo Yılında Oluşturulan Fiziki Kapasite Artışı Proje No Proje Adı Proje Büyüklüğü (m²) 2013 Sonu Mevcut Kapasite (m²) 2014 Yılı Proje Karakteristiği 2004H Derslik Merkezi Birimler İnşaatı m² 2014 Yılı Kapasite Artışı 2014 yılında projede m2 kapasite artışı gerçekleştirilmiştir.(deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi: m2, Karapınar MYO: m2, Yunak MYO: m2, Rektör Konutu: 340 m2) 2014H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bakım Onarım Acil ihtiyaç bulunmadığından faaliyette bulunulmamıştır. 1984H Kampüs Altyapısı Yol,su,elektrik., çevre düzenlemesi vs. Kampüs Altyapı İnşaatına başlanmıştır ( ) 2014H Muhtelif İşler(Eğitim) Büyük Onarım ve Tadilat Rektörlük Birimleri, Fakülte ve Yüksekokulların Onarım ve Tadilatları yapılmıştır. 2014H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Etüt ve Projeler Proje yaptırıldı. 2007H Kültür Merkezi ve Müze m2 Müze İkmal İnşaatına başlanmıştır. 2010K Merkezi Araştırma Laboratuarı m² m m2'lik Merkezi Araştırma Laboratuarı hizmete alınmıştır.

15 - Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: Yatırım uygulamalarında sorunla karşılaşılmamaktadır Yılı Proje Uygulamaları : Sektörü Proje No Proje Adı : Eğitim : 2014H : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Projede 2014 yılı için TL ödenek tahsis edilmiş, TL harcanarak bir kısım projeler yaptırılmıştır. Sektörü Proje No Proje Adı : Eğitim : 1984H : Kampus Altyapısı Projenin başlangıç ödeneği TL iken yıl içerisinde TL ilave ödenek temin edilmiştir yılı ödeneğinin TL si harcanarak ihaleli altyapı işlerine başlanmıştır. Nakdi gerçekleşme revize ödeneğe göre % 99,87 olmuştur. Projenin fiziki gerçekleşmesi ise % 93 seviyesindedir. Sektörü Proje No Proje Adı : Eğitim : 2004H : Derslik - Merkezi Birimler Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği TL olup, revize ödenek TL olmuştur. Bu ödeneğin TL si harcanarak revize ödeneğe göre nakdi gerçekleşme % 68 olmuştur. Proje kapsamında, m² yapı alanından oluşan Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi, m² yapı alanından oluşan Karapınar MYO, m² yapı alanından oluşan Yunak MYO ile 340 m² yapı alanından oluşan Rektör konutu 2014 yılında tamamlanmıştır lik Merkezi Kafeterya ile m² lik Merkezi Derslik İnşaatlarına devam edilmiştir. Projelerin toplam fiziki gerçekleşmesi % 61 seviyesindedir.

16 Sektörü Proje No Proje Adı : Eğitim : 2014H : Muhtelif İşler a) B.On-Tad.,Mak. Teçh., Bil. Don., Yaz. Alt. Bak. Onr.,İd. Yen. Küt. Yay. Al.,Taşıt Projeye 2014 yılında büyük onarım, tadilat, makine teçhizat alımı, bilgisayar yazılım ve donanım, altyapı bakım onarım, idame ve yenileme işleri ile kütüphane yayın alımlarında kullanılmak üzere hazineden TL. özel gelirlerden ise TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde TL likit ödenek verilerek yıl sonu revize ödeneği TL olmuştur. Proje kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca üniversitemizde ihtiyaç duyulan birimlerin büyük onarım ve tadilatları gerçekleştirilmiş, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 51 adet online veri tabanına abone olunmuştur. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Fakülte Yüksekokul, Enstitü ve Daire Başkanlıklarının makine ve teçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır yılında TL harcanmış nakdi gerçekleşme oranı % 92,27 olmuştur. Sektörü Proje No Proje Adı : Eğitim : 2007H : Kültür Merkezi Müze 2012 yılında ilk etap olarak, m² yapı alanından oluşacak Müzenin yapımına başlanılmıştır. Yüklenicinin taahhüdünü mücbir sebepler dışında sözleşme hükümlerine göre yerine getirmemesi nedeniyle iş % 23 fiziki gerçekleşme sağlanmışken, 2013 yılında sözleşmesi idaremizce feshedilmiştir. İhale edilen ikmal inşaatın yapımına 2014 yılında başlanmış ve TL olan 2014 yılı ödeneğinin TL si harcanmıştır. İkmal inşaatın fiziki ve nakdi gerçekleşmesi % 27 seviyesindedir. Sektörü Proje No Proje Adı : Beden Eğitimi ve Spor : 2014H : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projenin 2014 yılı ödeneği TL dir. Üniversitemizin bu aşamada acil ihtiyaçları tamamlanmış olduğundan, 2014 yılında faaliyette bulunulmamıştır. Öte yandan 2014 yılı yatırım programında bulunmamakla birlikte Teknoloji Araştırma Sektöründe olması nedeniyle ödeneği bulunan m² yapı alanından oluşan Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2014 yılı içerisinde hizmete alınmıştır.

17 DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ a) Merkezi Kafeterya İnşaatı m² yapı alanından oluşacak Merkezi Kafeterya nın yapımına 2012 yılında başlanmıştır. Geçici Kabul aşamasında olup, 2015 yılı ilk çeyreğinde tamamlanacaktır.

18 b) Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Yapımına 2013 yılında başlanan m² Uygulama Merkezi hizmete alınmıştır. yapı alanından oluşan Deneysel Tıp Araştırma ve c) Merkezi Derslik İnşaatı Yapımına 2013 yılında başlanan m² yapı alanından oluşacak Merkezi Derslik inşaatına devam edilmekte olup, Derslik Binası yıl içerisinde hizmete alınacaktır.

19 d) Karapınar Meslek Yüksekokulu İnşaatı Yapımına 2013 yılında başlanan m² yapı alanından oluşan Yüksekokul binası 2014 yılında hizmete alınmıştır. e) Rektörlük Konutu İnşaatı 2014 yılı başlarında yapımına başlanan 340 m² yapı alanından oluşan Rektörlük Konutu aynı yıl tamamlanmıştır.

20 f) Yunak Meslek Yüksekokulu İkmal İnşaatı Kaba İnşaatı hayırsever kişi ve kuruluşlarca yapılmış m² yapı alanından oluşan Yüksekokul binasının ikmaline 2014 yılında başlanmış, aynı yıl tamamlanmıştır. g) Kültür Merkezi ve Müze Projesi İvedilikler dikkate alınarak öncelikle m² yapı alanından oluşacak Müzenin yapımına 2014 yılında başlanmıştır. Yeterli ödenek temin edilebildiği takdirde yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.

21 h) Kampüs Altyapı Projesi Altyapı, Yol, Çevre Düzenleme vb. karakteristiklere haiz yapım işinin ihalesi yıllarına haiz olmak üzere yapılmış ve çalışmalar devam etmektedir. Sektörü Proje No Proje Adı : Sağlık : 2014I : Muhtelif İşler Bu projeye 2014 Yılı Bütçe Kanunu ile döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere TL. ve özel bütçeden harcanmak üzere TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde TL likit, TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden yedek ödenek olmak üzere toplam TL ek ödenek verilerek toplam ödenek TL olmuştur. Bu ödeneğin TL si hastane mefruşatı alımları, bilgisayar alımları, tıbbi cihaz alımları, laboratuar cihazı alımları, çeşitli makine-teçhizat alımları, tıbbi gereç alımları, laboratuar gereçleri alımları için harcanmış, TL si ise bakım onarım giderlerine harcanarak hastanenin gerekli ihtiyaçları karşılanmıştır. Yılsonu nakdi gerçekleşme oranı %63,08 olmuştur.

22 SAĞLIK SEKTÖRÜ MUHTELİF İŞLER PROJESİ KAPSAMINDA ALIMI YAPILAN MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ Sıra No İşin Adı HARCAMA 1 Dmo göz hast.(bölme panel) 2.867,15 2 Dmo hemş.hiz.(koltuk,etejer) ,51 3 Dmo bilgi işlem (kaplosuz ağ cihazı 128 adet) ,05 4 Dmo baş müd.(büro mef.kreş - raflı dolap) ,80 5 Dmo hem.hiz.müd.(ref.kol.-ilaç ted.arabası) ,49 6 Dmo bilgi işlem /sunucu ve veri depolama sis.) ,60 7 Dmo baş müd.(çam.mak-sand.kolt.paravan) ,37 8 Dmo ameliyathane (çelik raf-amel.dolabı) ,42 9 Dmo baş müd.(hastane büro mefruşatı) ,68 10 Dmo baş müd.(bilişim malz.) ,14 11 Dmo ameliyathane (ameli.transf.setyesi)) ,00 12 Dmo ambar (raf bloğu alımı 75 adet) ,91 13 Dmo güvenlik (kamera sistemi) ,92 14 Dmo ambar (yastık) 6.042,60 15 Dmo ambar (hastane mefruşatı) ,16 16 Dmo baş müdürlük (ekg cih. vent.dolap,çamaşır ara.) ,07 17 Dmo tüp bebek ünitesi (faks cih,ultrs,has.mon,mayo mas.dolap,telv) ,87 18 Dmo biyokimya (koltuk,bölme panel,etejer,) ,80 19 Dmo tüp bebek ünitesi (hastane demirbaş alımı) ,28 20 Hastabaşı monitörü (ge medıcal ) ,60 21 Doğrudan temin 22/d (fiberoptik bronskop alımı) (gentek medikal) ,00 22 Doğrudan temin 22/d (göz operasyonmasası) (mikro-optik) ,00 23 Doğrudan temin 22/d gastroentroloji (yapılcan) ,00 24 Doğrudan temin 22/d yenidoğan( novasis) 9.180,00 25 Doğrudan temin 22/d göz hastalıkları( elfa sağlık) ,00 26 Doğrudan temin göz hastalıkları fako cihazı alımı (eyeon med.ltd.şti.) ,00

23 27 Kadın hast.cihaz alımı ihalesi (novasis - labtıp) ,00 28 Doğrudan temin teknik hizmetler salon tipi klima alımı (aktu vestel yet.serv.) ,00 29 Çift başlı gama kamera alımı ihalesi (pozitron) , Doğrudan temin 2014/9660-üroloji mikropercutan sistemi alımı (yapılcan sağlık) ,00 Doğrudan temin 2014/9691-genel cerrahi kapasitörlü hasta dönüşüm elektrodu alımı (ntt tıp) ,60 32 Doğrudan temin 22/d üroloji malzeme alımı (yapılcan) ,00 33 Kalem göz hastalıkları cihaz alımı ihalesi (medelsis-carl zeiss-medican) ,00 34 Doğrudan temin 22/d ortopedi malzeme alımı (djo medikal) ,00 35 Dmo ambar (koltuk-masa) ,15 36 Dmo klima alımı 10 adet ,20 37 Dmo sabit telefon alımı 41 adet 919,22 38 Dmo fotokopi mak. alımı 1 adet 6.324,80 39 Göz hastalıkları cihaz alımı (butik medikal) ,00 40 İnfüzyon pompo cihaz alımı(braun medikal) ,00 41 Sis medikal inverted mikroskop alım ihalesi ph analiz sistemi ihl ,00 42 Tanı medikal inverted mikroskop alım ihalesi embriyo görüntüleme sistemi ihl ,00 43 Tekservis inverted mikroskop alım ihalesi mikromanipula alım ihl ,00 44 İncekaralar inverted mikroskop alım ihalesi lab. tipi santrifüj ,20 45 Forev dayanıklı tüketim doğrudan temin beslenme ve diyet alımı ,00 46 Ekol medikal - hasan yalçınkaya (3 kalem nöroloji cihaz alımı ihalesi) ,80 47 Dmo bilgi işlem 10 adet yazıcı 3.916,77 48 Dmo temizlik arabası ,00 49 Dmo ambar mefruşat ,67 50 İnfüzyon pompası cihaz alımı 2014/ ,00 51 Bahçe tarım makinaları alımı (22/d büyük sağlım orman ürn.) ,00 52 Çocuk kardiyoloji cihaz alımı(2014/ ihale.yapılcan sağlık ger.) ,00 53 Teknik hizmetler mefruşat alımı(erdal kıvrak ) ,80 54 Göz hastalıkları mikroperimetri alımı ihl (özler fizik ted.) ,00

24 55 Göz hastalıkları indirekt görüntüleme sistemi alımı(carl zeiss meditec med ,00 56 Teknik hizmetler malzeme alımı( koca sinan mühendislik)d.t ,60 57 Cerrahi aspiratör cihaz alımı- yapılcan sağlık ,00 58 Turnikeli geçiş sistemi- sbr mühendislik ,00 59 Fotoselli kapı alüminyum sürgülü kapı alımı - sbr mühendislik ,50 60 Sıhhi tesisat malzeme alımı- altun şelale ,91 61 Paslanmaz çelik çöp kovası alımı- teksin konteynır ,00 62 Soğuk havası deposu alımı- petek iklimlendirme ,00 63 Yoğun tünel fototerapi cihazı- komesis medikal ,00 64 Transport küvöz nigbo vetilatör cihazı alımı -doğrudan temin ,00 65 Bipap cihazı alım - doğrudan temin ,00 66 Tıbbi cihaz birimi cihaz alımı -doğrudan temin 2.808,00 67 Teknik hizmetler hava perdesi alımı-doğrudan temin ,36 68 Plastik cerrahi teçhizat alımı- doğrudan temin 4.804,11 69 Grup cerrahi alet alım ihl ,00 70 Grup cerrahi alet alım ihl ,56 71 Kulak burun boğaz tıbbi teçhizat alımı - doğrudan temin 2.761,44 72 Hastane kbb birimi rojektör alımı - doğrudan temin 1.475,00 73 Beslenme ve diyet birimi mutfak gereçleri doğrudan temin ,00 74 Pulsoksimetre cihazı alımı - sel kimya tic ,00 75 Genel cerrahi 3 kalem cihaz alımı - gentek medikal ,00 76 Genel cerrahi 17 kalem cihaz alımı- gentek medikal ,00 77 Fonksiyonel görüntüleme sistemi- telemed teknoloji ,00 78 Genel cerrahi 17 kalem cihaz alımı- mesut medikal - mesut ali kayar ,37 79 Genel cerrahi 17 kalem cihaz alımı- mesut medikal - mesut ali kayar 2.575,59 80 Sıcak su otomatı alımı- ateşe makina ,00 81 Kbb teçhizat alımı- oluşum cerrahi aletler 529,2 82 Göz hastalıkları fako cihazı alımı- eyeon medikal ,00 83 Merkezi vakum sistemi kurulumu- izdüşüm tıbbi cihaz ,00 84 Nükleer tıp malzeme alımı- nepha tıbbi cihazlara ,00

25 85 Obezite hasta tartı baskül boy ölçeri- ecem ortopedi ,76 86 Mikana ve techizat alımı- yapılcan sağlık ,40 87 Göz hastalıkları cerrahi görüntü güdümlü sistem- eyeon medikal ,00 88 Radyoloji 2 kalem cihaz alımı- toshiba turkey sist ,00 89 D.m.o.- hastane demirbaş alımı ,79 90 Ortopedi cihaz alımı- algoritma sağlık hizm ,00 91 Bataryalı delici ve oyucu sistem alımı- stabil sağlık ,00 92 Genel cerrahi 3 kalem cihaz alımı - anadolu yaşam medikal ,60 93 Direkt digital radyografi cihazı- us x-ray rontgen a.ş ,00 94 Cerrahi alet alımı- deniz sağlık 5.292,00 95 D.m.o.- oki yazıcı alımı 6 adet 7.635,28 96 Doğrudan temin-defibilatör cihazı (yapılcan) ,00 97 Doğrudan temin- cerrahi alet alımı (özler fizik ted.) ,20 98 Doğrudan temin- wi-fi dect telefon alımı (yıl-tel) ,40 99 Rv inş.tur.kuy.san.tic.ltd.şti , Göğüs hast.cihaz alımı (yapılcan sağlık gereçleri) , Endoskopik görüntüleme (gentek medikal) , Grup cerrahi alet alımı (sezin tıbbi ) , Doğrudan temin teknik malz alımı 408,87 GENEL TOPLAM ,36

26 SAĞLIK SEKTÖRÜ MUHTELİF İŞLER PROJESİ KAPSAMINDA BÜYÜK ONARIMI YAPTIRILAN BİRİMLERİN LİSTESİ GİDERLERİ Sıra No İşin Adı HARCAMA 1 Tüp bebek ünitesi yapım işi 4 nolu hakediş (koca sinan mühendislik) ,16 2 Truva mermer mak.kerestecilik ltd.şti ,00 3 B-d blok klima santral kanalları yapımı 1 nolu hakediş (tan grup) ,50 4 Asansör yapım ve onarım işi - nuras asansör ,08 5 Muhtelif yapım işleri - mustafa sinan koca mühendislik) ,08 6 Çocuk intaniye kliniği yapım ve onarım işi (cıva inşaat madencilik nakliye) ,30 7 Çocuk intaniye kliniği yapım ve onarım işi (cıva inşaat madencilik nakliye) 2. hakediş ,29 8 B-d blok klima santral kanalları yapım işi (tangrup yapı) 2.hakediş 8.304,50 9 Muhtelif yapım işleri 2.hakediş (koca sinan mühendislik) ,92 10 Havalandırma tesisatı yapım işi (a.k.r. mühendislik) , Adet bekleme bankı alımı (s.ü. teknik bilimler m.y.o) ,00 12 Çocuk intaniye polikiliniği yapım işi (civa inşaat) ,57 13 Noroşirurji yoğun bakım tadilatı (sfs teknik tıbbi) ,97 14 Noroşirurji yoğun bakım tadilatı (sfs teknik tıbbi) ,03 15 Asansör yapım ve onarım işi - nuras asansör ,26 16 Atık binası trafo yapım işi (tuncay yapı- şevket canboy) ,00 17 Hastane fotoselli kapı yapım işi (tangrup yapı nak.) ,00 18 Asansör yapım ve onarım işi-nuras asansör ,85 19 Doğrudan temin 2014/9426- dahiliye a.d.ercp ünitesi tadilatı( kocasinan mühendislik) ,33 20 Oluk ve mahya yapım işi- yadigar inş.-abdullah dal ,52 21 Doğrudan temin sıhhı tesisat malzemesi(altun şelale) ,00 GENEL TOPLAM ,84

27 Sektörü : DKH- Sosyal Proje No : 2014K Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Bu projede başlangıç ödeneği olarak bilimsel araştırma projeleri gelirleri payı, ikinci öğretim ve döner sermaye gelirlerinden TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içinde likit ödenek olarak TL ödenek eklemesi yapılmış ve toplam revizeli ödeneği TL olmuştur. Ödeneğin gelir gerçekleşmesine göre TL. si bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde kullanılmış olup nakdi gerçekleşme oranı % 85,94 olmuştur. Sektörü : DKH- Sosyal Proje No : 2011K Proje Adı : Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi Proje başlangıç ödeneği olarak TL ödenek verilmiştir. Verilen ödeneğin tamamı makine ve teçhizat alımları için proje özel hesabına aktarılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.

28

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 11 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 11 1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 3 Misyon... 3 Vizyon... 3 Temel Amaç

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2013 Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2015 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015 Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk

Detaylı

G 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 12

G 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 12 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2011 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1 1 YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR 1 1-YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2-GENEL DEĞERLENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ...2 1- GENEL DEĞERLENDİRME...3 Misyon...3 Vizyon...3 Temel Amaç ve Hedefler...4

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2.1.Vizyon... 4. 2.2. Misyon... 4. 2.6. 2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı... 9

İÇİNDEKİLER. 2.1.Vizyon... 4. 2.2. Misyon... 4. 2.6. 2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı... 9 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2. GENEL DEĞERLENDİRME... 4 2.1.Vizyon... 4 2.2. Misyon... 4 2.3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri... 5 2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları... 7

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlıklarını ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlıklarını ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlıklarını ve geleceklerini kaybederler.

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 0 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 2 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Uzgörüşümüz... 4 2.2. Özgörevimiz... 4 2.3. Temel Amaç ve Hedefler... 4 2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları... 8 2.5. Mevcut Üretim

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 70.000 civarında öğrenci ve ortalama 4.400 akademik ve idari personelin, Beslenme, barınma, sağlık, kültür

Detaylı

TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 3 2012 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRJME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Maıi- 2013 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 1 2. GENEL DEĞERLENDİRME 2 2.1 Kuruluşun

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart-2009 1. Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu kaynaklarının;

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart-2008 1. Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu kaynaklarının;

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2013

Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2013 2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ SUNUMU... 5 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 6 1.1..Kuruluşun Misyonu... 6 1.2. Kuruluşun Vizyonu... 6 1.3. Temel Değerlerimiz... 6 1.4. Kuruluşun Temel

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Performans Programı (Nihai) 2012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. (1935)

Detaylı

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2013 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 1 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 1 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 1 1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 İZMİR 1 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2 GENEL DEĞERENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının yanı sıra, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkelerini

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU Trabzon 2013 0 İÇİNDEKİLER Sayfa BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2015 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2010 - YALOVA 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME V İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Yönetici Özeti 2 2. Genel Değerlendirme..

Detaylı