T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER"

Transkript

1 T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL YCA101 Enstrüman I [A] [B] [C] [D] 4 7 Öğrencinin var olan müzikal ve teknik becerilerinin geliştirilerek çalgısında gerekli aşamaya ulaşabilmesi yönünde teknik düzey (pozisyon, arşe teknikleri, agilite, entonasyon, sağ ve sol el koordinasyonu vb.) üzerine çalışmaların yapıldığı bir YCA103 Korrepetisyon I 2 1 Çalgı repertuvarından öğrencinin çalgıcılık seviyesi kapsamında seçilmiş parçaların piyano eşliğinde çalışıldığı bir YCA105 Oda Müziği I 2 2 Oda müziği hakkında tarihsel bilgilerin verildiği, oda müziği gruplarının tanıtıldığı, oda müziği giriş çalışmalarının yapıldığı bir YCA107 Müzik Tarihi I 2 2 Klasik batı müziğinin tarihsel açıdan oluşumu ve gelişiminin öğretildiği bir Müzikte ilkçağ, ortaçağ, gotik dönem ve Rönesans dönemlerine ait konular işlenmektedir. YCA109 Solfej I 4 3 Nota yazma, okuma ve yorumlama becerisinin geliştirilmesine yönelik teorik ve uygulamalı çalışmaların yapıldığı bir Ard arda işitilen seslerin aralıklarını tanıma çalışmaları, tüm ölçü sürelerinin kullanıldığı okuma parçaları, tek ve iki sesli dikte çalışmaları, 2. ve 3. çizgi do ve 4. çizgi fa anahtarlarında okuma, dikte ve transpoze çalışmaları yapılmaktadır. YCA111 Temel Müzik Bilgisi I 2 1 Temel müzik teorisinin öğretildiği bir Müzik yazısı, aralık kavramı, hız terimleri, nüans ve anlatım işaretleri, majör ve minör diziler ve çeşitleri konuları işlenmektedir. YCA181 Temel Bilgi Teknolojileri I 2 2 Temel Bilgiler, DOS WİNDOWS, Kelime İşleme, Veri Tabanı Kullanma, Prezentasyon Hazırlama, Grafik Uygulamaları (CAD), Bilgi Ağları Kullanma: Internet, , www, HTML Programlama, JAVA. YDL185 Yabancı Dil I 2 2 Bu ders öğrencilerin temel İngilizcenin dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıması, belli İngilizce kelimeleri aktif bir şekilde kullanmaları ve tanımaları ve karşılaşılacakları İngilizce metinleri okuma ve anlayabilme, kendilerini yazı ve sözle ifade edebilmelerini hedefler. TUR181 Türk Dili I 2 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, İmla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2 İnkılap Tarihinin Anlamı Türk İnkılabının Önemi, Türk İnkılabına Yol Açan Nedenlere Toplu Bakış, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin Parçalanmaya Başlanması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu-Mustafa Kemal Paşa nın Tutumu, Kurtuluş İçin İlk Adım-Kongreler Yolu İle Teşkilatlanma, Cemiyetler, Kuvayı Milliye- Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılışı, Ulusal Ordunun Kurulması, İki Önemli Olay: Sevres ve Gümrü Barışı, Sakarya Savaşına Kadar Kurtuluş Mücadelesi, Sakarya Savaşı Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a, Siyasal Alanda İki Büyük İnkılap, Takrir-i Sükün Dönemine Geçiş.

2 MUZ101 Yardımcı Piyano I 2 3 MUZ103 Müzik Dinleme Kültürü 2 3 Farklı yorumcular tarafından seslendirilen eserlerin öğrencilere dinletilerek, eleştirel bir bakış açısı kazandırılması hedeflenen bir MUZ105 Çalgı Bilgisi 2 3 Piyano, yaylı ve nefesli çalgı gruplarına ait tüm çalgıların yapıları, teknik olanakları ve çalma teknikleri ayrıntılı olarak incelendiği bir MUZ107 Temel Sahne Bilgisi 2 3 Opera ve tiyatro sahneleri ile ilgili temel kavram ve bilgilerin aktarıldığı uygulamalı bir

3 2. YARIYIL YCA102 Enstrüman II [A] [B] [C] [D] 4 7 Öğrencinin teknik düzeyini artırıcı yeni çalışmaların yapıldığı, virtüözite ve yorumculuk niteliği kazanması yönünde ön hazırlıkların verildiği bir YCA104 Korrepetisyon II 2 1 Çalgı repertuvarında yer alan ve öğrencinin gelmiş olduğu çalgıcılık seviyesi kapsamında seçilmiş yeni parçaların piyano eşliğinde çalışıldığı bir YCA106 Oda Müziği II 2 2 Barok dönem bestecilerine ait seçilmiş oda müziği eserleri üzerinde inceleme ve ön uygulama çalışmalarının yapıldığı bir YCA108 Müzik Tarihi II 2 2 Klasik batı müziğinin tarihsel açıdan oluşumu ve gelişiminin öğretildiği bir Müzikte barok ve klasik dönem özellikleri, bestecileri ve eserlerinin incelendiği bir YCA110 Solfej II 4 3 Nota yazma, okuma ve yorumlama becerisinin geliştirilmesine yönelik teorik ve uygulamalı çalışmaların yapıldığı bir Dört sesten oluşan akorlar, çevirmeleri, dominant yedilisi-çözümleri ile ilgili duyma çalışmaları. Akor dikteleri. Uzak tonlara modülasyonlar içeren okuma çalışmaları. İki sesli okuma çalışmaları, 6/4, 9/8, 12/8 ölçülerde okuma ve düzeye uygun tek sesli dikte çalışmalarının yapılmaktadır. YCA112 Temel Müzik Bilgisi II 2 1 Temel müzik teorisinin öğretildiği bir Ton kavramları, akorlar ve çevrimleri, süsleme, doğuşkanlar ve modlar işlenmektedir. YCA182 Temel Bilgi Teknolojileri II 2 2 Bilgisayar Organizasyonu, Algoritmalar, Programlama Dilleri ve Veri Tabanları: Bir Programlama dili ( Pascal/ C/C++), UNİX İşletim Sistemi, Bilgisayar Ağları. YDL186 Yabancı Dil II 2 2 YDL 185 ün devamı niteliğindeki bu ders, YDL 185 dersinde edindikleri temel İngilizce bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma beceri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda İngilizce yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler. TUR182 Türk Dili II 2 2 Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kelime türleri, Cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, Dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar, AIT182 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2 Türk İnkılabının Yürütülmesindeki Özellikler, Hukuk Sisteminin Kurulması, Eğitim Sisteminin Kurulması, Ekonomi ve Maliye Alanında Harcanan Çabalar, Toplumsal Yaşayışı Düzenleyen Diğer Yenilikler, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin İç Siyaseti, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Siyaseti, Ünite Eki: Atatürk ün Ölümü, Atatürk ün Döneminden Sonra Türkiye Cumhuriyeti nin İç ve Dış Siyaseti, ( Özet), Atatürk İlkeleri Genel Olarak, Atatürk İlkeleri Cumhuriyetçilik, Atatürk İlkeleri (2) Milliyetçilik (Ulusçuluk), Atatürk İlkeleri (3)-(4) (Halkçılık ve Devletçilik), Atatürk İlkeleri (5) Laiklik, Atatürk İlkeleri (6) İnkılapçılık, Genel Değerlendirme.

4 MUZ102 Yardımcı Piyano II 2 3 MUZ110 Yaylı Çalgılar Bakım Onarım 2 3 Yaylı çalgılarla ilgili tüm bakım ve onarım konularının kavratılmasına yönelik bir MUZ112 Sahne Bilgisi 2 3 Opera ve tiyatro sahneleri ile ilgili kavram ve bilgilerin aktarıldığı uygulamalı bir MUZ114 Ses Fiziği 2 3 Sesin oluşumunun, ses dalgalarının girişiminin ve notaların incelendiği bir

5 3. YARIYIL YCA201 Enstrüman III [A] [B] [C] [D] 4 8 Öğrencinin ulaşmış olduğu müzikal ve teknik becerilerinin geliştirilerek çalgısında gerekli aşamaya ulaşabilmesi için gereken teknik düzey (pozisyon, bütün yay uygulamaları, agilite, entonasyon, gamlar, ton renkleri, özel efektler, tremolo, sağ ve sol el koordinasyonu vb.) üzerine yeni çalışmaların yapıldığı bir YCA203 Korrepetisyon III 2 1 Çalgı repertuvarında yer alan ve öğrencinin çalgısında ulaşmış olduğu seviyeye dönük seçilmiş eşlikli yapıtların piyano eşliğinde çalışıldığı bir YCA205 Oda Müziği III 2 2 Klasik dönem bestecilerine ait oda müziği eserleri üzerinde inceleme ve seslendirme çalışmalarının yapıldığı bir YCA207 Müzik Tarihi III 2 2 Klasik batı müziğinin tarihsel açıdan oluşumu ve gelişiminin öğretildiği bir Müzikte romantik ve geç romantik dönem özellikleri, bestecileri ve eserlerinin incelendiği bir YCA213 Orkestra I 4 4 Dal çalgısı başta olmak üzere, oda müziği, solfej ve diğer yardımcı derslerde kazanılan fiziksel ve zihinsel reflekslerin, birlikte çalabilme özelliğinin daha geniş daha kapsamlı ele alındığı ve oda müziği formlarından farklı müzik formlarının da işlenerek tanıtıldığı bir YCA215 Armoni I 2 3 Klasik batı müziğinde armoni kurallarının öğretildiği bir Avrupa da çoksesliliğin gelişimi, majör ve minör tonlarda akor kuruluşları, koro ve piyano yazısı, temel fonksiyonlar, kadans, armoniye yabancı sesler, yan fonksiyonlar, 6 lı akor, 4/6 akoru, D7li akoru konuları işlenmektedir. YDL285 Yabancı Dil III 4 4 Ders, öğrencilerin kendi meslekleri ile ilgili metinleri okumak, Arayarak okuma ve Ayrıntılı Okuma gibi stratejileri kullanarak karşılaşılan metinlerdeki bilmedikleri kelimelerin anlamlarını tahmin etme, genel konuyu anlama, detay bilgileri metin içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirecektir. Bu ders kelime dağarcıklarını geliştirmelerine ve YDL 286 dersinde yapacakları ileri düzey mesleki çevirilerdeki karmaşık dil bilgisi yapılarını kolaylıkla çözümlemelerine ve sunum yapabilmelerine zemin hazırlayacaktır. MUZ201 Yardımcı Piyano III 2 3 MUZ215 Geleneksel Müzikler 2 3 Geleneksel Türk müziğinin öğeleri teorik olarak ele alındığı bir MUZ217 Çalgı Telleri Bilgisi 2 3 Müzik yapmada kullanılan tüm çalgılara ait tellerin teknik ölçü ve bileşimlerin ses üzerine etkileri konusunda bilgi edindirmeye yönelik bir MUZ219 Dünya Müzik Edebiyatı 2 3 Müzikte Dünya Coğrafyasının ve Eski Sovyetler Birliği, Avrupa, Asya müziklerindeki kültürel farklılıkların incelendiği bir

6 4. YARIYIL YCA202 Enstrüman IV [A] [B] [C] [D] 4 8 Stil geliştirme çalışmalarına giriş uygulamaları, farklı dönem bestecilerinin eserlerini yorumlama yönünde algılama ve beceri geliştirme, virtüözite ve yorumculuk seviyesini ilerletme çalışmalarının yapıldığı bir YCA204 Korrepetisyon IV 2 1 Çalgı repertuvarında yer alan ve öğrencinin çalıcılık seviyesine uygun olacak şekilde seçilmiş eşlikli ileri düzey konser yapıtlarının piyano eşliğinde çalışıldığı bir YCA206 Oda Müziği IV 2 2 Erken romantik dönem bestecilerine ait oda müziği eserleri üzerinde inceleme ve seslendirme çalışmalarının yapıldığı bir YCA208 Müzik Tarihi IV 2 2 Klasik batı müziğinin tarihsel açıdan oluşumu ve gelişiminin öğretildiği bir Çağdaş klasik batı müziği, çağdaş müzik akımları, bestecileri, eserleri, çağdaş Türk bestecileri ve eserlerinin incelendiği bir YCA214 Orkestra II 4 4 Enstrüman, oda müziği, solfej ve diğer yardımcı derslerde kazanılan fiziksel ve zihinsel reflekslerin, birlikte çalabilme özelliğinin daha geniş daha kapsamlı ele alındığı ve oda müziği formlarından farklı müzik formlarının da işlenerek tanıtıldığı bir YCA216 Armoni II 2 3 Klasik batı müziğinde armoni kurallarının öğretildiği bir Köksüz D7, D9lu akoru - köksüz D9 lu akoru, şifre armonileme, ezgi ve bas armonileme, analiz çalışmaları, armonik duyuş çalışmaları, ezgilerin pratik eşliklenmesi konuları işlenmektedir. YDL286 Yabancı Dil IV 4 4 Ders, öğrencilerin kendi meslekleri ile ilgili akademik yazından alınan ileri seviyede okuma parçalarını çevirme ve akademik çeviri tekniklerini uygulama; YDL 285 dersinde öğrendikleri Arayarak okuma ve Ayrıntılı Okuma gibi stratejileri kullanarak karşılaşılan metinlerde bilmedikleri kelimelerin anlamlarını tahmin etme, genel konuyu anlama, detay bilgileri metin içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirip yapacakları ileri düzey mesleki çeviriler ile kelime dağarcıklarını geliştirerek karmaşık dil bilgisi yapılarını kolaylıkla çözümleme; öğrencilerde bağımsız dil öğrenimine devam edebilmek için gerekli olan beceri ve güveni kazandırarak dil becerilerini daha ileriye taşıma yeteneğinin oluşturulması ve kendi meslekleri ile ilgili konularda akademik sunum yapma tekniklerini edinip bu becerilerini yapacakları sunumlarda geliştirmelerini içerir. MUZ202 Yardımcı Piyano IV 2 3 MUZ222 Dünya Müzikleri 2 3 Belli başlı müzik kültürlerinin teknik ve kültürel özelliklerinin incelendiği, yabancı kültürlere ait müzikleri dinleyerek algılama becerisi geliştirmeye yönelik bir MUZ224 Çalgı Aksesuarları 2 3 Yaylı Çalgıların ses üretme ve konfor sürecinde kullanılan aksesuarların form estetik ve üretim yöntemleri konularının ele alındığı bir MUZ226 Temel Akustik Kavramları 2 3 Opera tarihi içinde dönemlerin ve stillerin sanatsal yaklaşımlarla kapsamlı ve derinlemesine işlendiği bir

7 5. YARIYIL YCA301 Enstrüman V [A] [B] [C] [D] 4 8 Öğrencinin ulaşmış olduğu müzikal ve teknik becerilerinin geliştirilerek çalgısında gerekli aşamaya ulaşabilmesi için gereken teknik düzey (pozisyon, bütün yay uygulamaları, agilite, entonasyon, gamlar, ton renkleri, özel efektler, tremolo, sağ ve sol el koordinasyonu vb.) üzerine çalışmaların yapıldığı bir YCA303 Korrepetisyon V 2 1 Çalgı repertuvarında yer alan ve öğrencinin çalıcılık seviyesine uygun olacak şekilde seçilmiş eşlikli ileri düzey konser yapıtlarının piyano eşliğinde çalışıldığı bir YCA305 Oda Müziği V 2 2 Romantik dönem içerisinde yazılmış oda müziği eserleri üzerinde inceleme ve seçilmiş dönem eserlerinin seslendirilme çalışmalarının yapıldığı bir YCA313 Orkestra III 4 4 Enstrüman, oda müziği, solfej ve diğer yardımcı derslerde kazanılan fiziksel ve zihinsel reflekslerin, birlikte çalabilme özelliğinin daha geniş daha kapsamlı ele alındığı ve oda müziği formlarından farklı müzik formlarının da işlenerek tanıtıldığı bir YCA315 Armoni III 2 2 Klasik batı müziğinde armoni kurallarının öğretildiği bir Tüm 7li, 9lu, 11li, 13lü akorlar, şifreli ve şifresiz bas çözümlemeleri, sopranoda bulunan bir ezgiyi, çeşitli dereceler üzerine kurulan akorlar ve çevrimleri ile armonize etme konuları işlenmektedir. YCA317 Form Bilgisi I 2 2 Müzikte tür ve biçim kavramı, motif, tema (cümlecik), cümle kavramları, cümle içi öğelerdeki kadans yapıları, dönem (periyod) kavramı ve çeşitleri, tek bölmeli yapılar, iki ve üç bölmeli formlar, klasik dönem müzik formlarının incelendiği bir YCA319 Müzik ve Toplum I 2 2 Müziğin insan yaşamındaki yeri ve öneminin, ekonomik, kültürel ve sosyal etkilerinin incelendiği bir MUZ301 Yardımcı Piyano V 2 3 MUZ327 Yaylı Çalgılar Yapımı Tarihi 2 3 Yaylı çalgı yapımının tarihsel gelişim süreçlerinin kavranmasına yönelik bir MUZ329 Tarihi Danslar 2 3 Tarihi dans stillerinin uygulamalı bir şekilde öğretildiği bir MUZ331 Sanat Tarihi I 2 3 Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu Uygarlıkları, Mısır, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı, Orta Çağ Avrupa Sanatını, Roman ve Gotik, Rönesans, Maniyerizm, Barok, Rokoko, Çağdaş Sanat Akımlarını çözümleyerek inceleyen bir

8 6. YARIYIL YCA302 Enstrüman VI [A] [B] [C] [D] 4 8 Stil geliştirme uygulamalarında yoğunlaşma, farklı dönem bestecilerinin eserlerini yorumlama yönünde ileri algılama ve beceri geliştirme, virtüözite ve yorumculuk seviyesini ilerletme çalışmalarının yapıldığı bir YCA304 Korrepetisyon VI 2 1 Çalgı repertuvarında yer alan ve öğrencinin çalıcılık seviyesine uygun olacak şekilde seçilmiş eşlikli ileri düzey konser yapıtlarının piyano eşliğinde çalışıldığı bir YCA306 Oda Müziği VI 2 2 Geç Romantik Dönem bestecilerine ait seçilmiş oda müziği eserleri üzerinde inceleme ve uygulama çalışmalarının yapıldığı bir YCA314 Orkestra IV 4 4 Enstrüman, oda müziği, solfej ve diğer yardımcı derslerde kazanılan fiziksel ve zihinsel reflekslerin, birlikte çalabilme özelliğinin daha geniş daha kapsamlı ele alındığı ve oda müziği formlarından farklı müzik formlarının da işlenerek tanıtıldığı bir YCA316 Armoni IV 2 2 Klasik batı müziğinde armoni kurallarının öğretildiği bir Modülasyon; diyatonik modülasyon, enarmonik modülasyon, kromatik modülasyon, şifre armonileme, ezgi ve bas armonileme, klasik dönem eserleri analiz çalışmaları, armonik duyuş çalışmaları, ezgilerin pratik eşliklenmesi konuları işlenmektedir. YCA318 Form Bilgisi II 2 2 Katlı şarkı formu, varyasyon formunun incelenmesi, klasik dönem sonat allegrosu formuna giriş, konularla ilgili olarak literatürden seçilen eserlerin analizinin yapıldığı bir YCA320 Müzik ve Toplum II 2 2 Müziğin insan yaşamındaki yeri ve öneminin, ekonomik, kültürel ve sosyal etkilerinin incelendiği bir MUZ302 Yardımcı Piyano VI 2 3 MUZ332 Sanat Tarihi II 2 3 Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu Uygarlıkları, Mısır, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı, Orta Çağ Avrupa Sanatını, Roman ve Gotik, Rönesans, Maniyerizm, Barok, Rokoko, Çağdaş Sanat Akımlarını çözümleyerek inceleyen bir MUZ334 Mesleki İngilizce 2 3 Sıklıkla karşılaşılabilecek müzik terimlerinin İngilizce karşılıklarının öğretildiği, orkestralardaki yabancı şef ve sanatçılarla ve uluslararası yarışmalar, ustalık sınıfları gibi ortamlarda karşılaşılabilecek yabancı müzisyenlerle mesleki dialog kurmaya yönelik çalışmaların yapıldığı bir MUZ336 Çağdaş Danslar 2 3 Çağımız dans stillerinin sahne üzerinde uygulamalı olarak öğretildiği bir

9 7. YARIYIL YCA401 Enstrüman VII [A] [B] [C] [D] 4 8 Öğrencinin ulaşmış olduğu müzikal ve teknik becerilerinin (pozisyon, bütün yay uygulamaları, agilite, entonasyon, gamlar, ton renkleri, özel efektler, tremolo, sağ ve sol el koordinasyonu vb.) üzerine tamamlayıcı çalışmaların yapıldığı bir YCA403 Korrepetisyon VII 2 1 Çalgı repertuvarında yer alan ve öğrencinin çalıcılık seviyesine uygun olacak şekilde seçilmiş eşlikli ileri düzey konser yapıtlarının piyano eşliğinde çalışıldığı bir YCA405 Oda Müziği VII yy. bestecilerine ait oda müziği eserleri üzerinde inceleme ve uygulama çalışmalarının yapıldığı bir YCA413 Orkestra V 4 4 Enstrüman, oda müziği, solfej ve diğer yardımcı derslerde kazanılan fiziksel ve zihinsel reflekslerin, birlikte çalabilme özelliğinin daha geniş daha kapsamlı ele alındığı ve oda müziği formlarından farklı müzik formlarının da işlenerek tanıtıldığı bir YCA417 Form Bilgisi III 2 2 Klasik dönem sonat allegrosu formunun gelişimi, klasik dönem rondo formu, klasik dönemde senfoni türlerinde görülen genel form anlayışı, klasik dönem senfonik formlarının klasik dönem sonat allegrosu formuyla karşılaştırılması, klasik dönem konçertolarında görülen form yapısı, klasik dönem aryalarında görülen form yapısının incelendiği bir YCA421 Araştırma Teknikleri I 2 2 Bilimsel bir araştırmanın yapılmasında izlenmesi gereken yolları bilim ve bilimsel araştırmanın temel ilkelerine yönelik anlayışı da geliştirerek kazanılmasına yönelik bir YCA423 Estetik I 2 2 Güzelliğin ve güzelduyunun bilimi olan estetiğin, yöntemleriyle, uygulama alanlarıyla ve kuramlarıyla öğretildiği bir MUZ401 Yardımcı Piyano VII 2 3 MUZ Yüzyıl Müziğine Giriş Yüzyıl müziğine giriş, fonksiyonel armoni, atonal müzik ve Schönberg Okulu, tınısal müzik, armonide yeni arayışlar, yeni ses simgelerinin incelendiği bir MUZ439 Mesleki İtalyanca 2 3 Sahne sanatlarında kullanılan İtalyanca terimlerin öğretildiği teorik bir MUZ441 Orkestra Repertuvarı 2 3 Yansışım süresi, emicilik, yayılım, modal rezonanslar gibi temel akustik kavramların öğrenilmesine yönelik bir

10 8. YARIYIL YCA402 Enstrüman VIII [A] [B] [C] [D] 4 8 Stil geliştirme uygulamalarında yetkin örnekler üzerinde yoğunlaşma, farklı dönem bestecilerinin eserlerini yorumlama yönünde ileri algılama ve beceri geliştirme, virtüözite ve yorumculuk seviyesini ilerletme çalışmalarının yapıldığı bir YCA404 Korrepetisyon VIII 2 1 Çalgı repertuvarında yer alan ve öğrencinin çalıcılık seviyesine uygun olacak şekilde seçilmiş eşlikli ileri düzey konser yapıtlarının piyano eşliğinde çalışıldığı bir YCA406 Oda Müziği VIII yy. bestecilerine ait oda müziği eserleri üzerinde inceleme ve uygulama çalışmalarının yapıldığı bir YCA414 Orkestra VI 4 4 Oda müziği, solfej ve diğer yardımcı derslerde kazanılan fiziksel ve zihinsel reflekslerin, birlikte çalabilme özelliğinin daha geniş daha kapsamlı ele alındığı ve oda müziği formlarından farklı müzik formlarının da işlenerek tanıtıldığı bir YCA418 Form Bilgisi IV 2 2 Erken ve orta romantik dönemde sonat allegrosu formunun gelişimi, romantik dönem şarkı formları, geç romantik dönemde senfonik müzik ve sonata allegro formunun gelişimi ve şarkı formlarıyla ilişkisi, konularla ilgili olarak literatürden seçilen eserlerin analizinin yapıldığı bir YCA422 Araştırma Teknikleri II 2 2 Bilimsel bir araştırmanın yapılmasında izlenmesi gereken yolları bilim ve bilimsel araştırmanın temel ilkelerine yönelik anlayışı da geliştirerek kazanılmasına yönelik bir YCA424 Estetik II 2 2 Estetik bilimi, tarihsel ve düşünsel gelişimi, gerçeklik yapı elemanları, estetik tavır alma ve estetik özne, tavır ve duyum, algı ve duygu, toplumbilimci çözümleme ve estetik obje (nesne) çözümleme çalışmalarının yapıldığı bir MUZ402 Yardımcı Piyano VIII 2 3 MUZ Yüzyıl Müziği YY. başlarından günümüze kadar müziğin tarihi, stil bilgisi ve toplumsal değişimi, dönemin besteleri ve bestecileri üzerine analizlerin yapıldığı bir MUZ446 Türk Müziği Çokseslendirme 2 3 Makamlar, Türk müziğinde iki seslendirme, akor bağlantıları, akor kullanarak eşliklendirme çalışmalarının yapıldığı bir MUZ448 Bilgisayarla Müzik 2 3 Finale ve Sibelius nota yazım programına giriş. Nota yazımı, keypad kullanımı, pasajlar, seçimler, notasyonlar, ölçüler, ölçü çizgileri, anahtarlar, artikülsayonlar, nüanslar, bağlar, porteler, zaman anahtarları, ton anahtarları, voiceler, metinler, sözlerin öğretildiği bir

11 BAŞKA BÖLÜM ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖNERİLEN ALAN DIŞI SERBEST SEÇMELİ DERSLER MUZ901 Keman 2 3 Enstrümanın tanıtıldığı, temel duruş ve tutuşların öğretildiği, başlangıç seviyesindeki eserlerin çalışıldığı bir MUZ902 Viyola 2 3 Enstrümanın tanıtıldığı, temel duruş ve tutuşların öğretildiği, başlangıç seviyesindeki eserlerin çalışıldığı bir MUZ903 Viyolonsel 2 3 Enstrümanın tanıtıldığı, temel duruş ve tutuşların öğretildiği, başlangıç seviyesindeki eserlerin çalışıldığı bir MUZ904 Kontrabas 2 3 Enstrümanın tanıtıldığı, temel duruş ve tutuşların öğretildiği, başlangıç seviyesindeki eserlerin çalışıldığı bir MUZ905 Flüt 2 3 Enstrümanın tanıtıldığı, temel duruş ve tutuşların öğretildiği, başlangıç seviyesindeki eserlerin çalışıldığı bir MUZ906 Klasik Müziğe Giriş 2 3 Klasik Batı Müziğinin doğuşu, dönemleri ve klasik müzik kültürü hakkında temel bilgileri içeren bir MUZ907 Popüler Müzikler 2 3 Popüler Müziğin gelişimi ve türlerinin işlendiği bir MUZ908 Müzik Teorisi 2 3 Temel müzik teorisinin öğretildiği bir Müzik yazısı, aralık kavramı, hız terimleri, nüans ve anlatım işaretleri, majör ve minör diziler ve çeşitleri konuları işlenmektedir.

EK-2 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU (YENİ) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

EK-2 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU (YENİ) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EK-2 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU (YENİ) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HEL101 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ (1 0 0 1) Hemşireliğin tanımı, amacı, felsefesi, görev-yetki ve sorumlulukları,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO ANASANAT DALI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO ANASANAT DALI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO ANASANAT DALI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ I-KURUMLA İLGİLİ BİLGİLER II- GENEL PRATİK BİLGİLER III-BÖLÜMLE İLGİLİ

Detaylı

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

DEVLET KONSERVATUVARI

DEVLET KONSERVATUVARI DEVLET KONSERVATUVARI Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 1986 yılında, Anadolu'da çağdaş anlamda, Atatürk ilkelerinin ışığında çoksesli Klasik Batı Müziği eğitimi ile Sahne Sanatları Eğitimi verecek

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2009-2010 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2009-2010 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2009-2010 1.YARIYIL SOİ 101 Bilgisayar I 2 2 3 4 Microsoft Office Programları; Microsoft Word, Seçilen bir metin parçasını biçimlendirme, Doküman üzerinde tablolar hazırlama

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL TAR101 Karşılaştırmalı Dünya Tarihi I (3 0) 3 6 AKTS Dersin Amacı: Tarih eğitimine yeni başlayan öğrencilerin

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ANASANAT DALI SES SANAT DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ANASANAT DALI SES SANAT DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ANASANAT DALI SES SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK SINIFI 1802111 Türk Müziği Solfej ve Teorisi-H

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) İDE 101 Mitoloji (3 0) 3 Mit ve mitolojinin

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Ders Kodu Ders Adı T-U-K * Yıl Dönem AKTS Kredisi PD101 Psikolojiye

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ I. YARIYIL Temel Matematik I SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu Ders Adı T-U-L * Yıl Dönem AKTS Kredisi S101B Temel Matematik I 2-0-0 1

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL LERİ ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS AIT181 Atatürk

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS SBP101 Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 4 SBP102 Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 6 SBP103 Sosyal

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNDE SES EĞİTİMİ ALAN DERSLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ YETERLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNDE SES EĞİTİMİ ALAN DERSLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ YETERLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNDE SES EĞİTİMİ ALAN DERSLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ YETERLİKLERİ

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ. 1. Dönem Dersler Ders Adı Zorunlu / Seçmeli Kredi AKTS SINIF DÖNEM Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2 2 1 1 Türk Dili I Zorunlu 2 2 1 1 Yabancı Dil I Zorunlu 2 2 1 1 Protokol ve Sosyal Davranış

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ESER KORUMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ESER KORUMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM ESER KORUMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2 Dil nedir, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri,

Detaylı