DÜZENLEME Ders Notu - 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZENLEME Ders Notu - 1"

Transkript

1 DÜZENLEME Ders Notu - 1 Doç. Server ACİM Aralık MALATYA İçindekiler 1 Giriş 2 2 Gerekli Temel Bilgiler 2 3 Yaylı Çalgılar Ailesi Keman Viyola Viyolonsel Kontrbas Çalgıya Özel Teknikler Yay Çekme ve İtme İşaretleri Pizzicato ve Arco Sul tasto, ordinaro ve col legno Sul ponticello Yaylı Çalgılar Dörtlüsü - String Quartet İlk Alıştırmalar Bu ders, İnönü Üniversitesi - Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi - Müzik Bölümü - Müzik Teknolojisi Ana Bilim Dalı programında verilmektedir. 1

2 3 YAYLI ÇALGILAR AILESI 1 Giriş Düzenleme terimi nin dilbilimsel kökeni İngilizce dilinde Arrange olan ve Türkçe karşılığı da Düzenleme olan yapıya dayanmaktadır. Aranjör terimi ise, daha çok jaz müziği ve popüler müzik türlerindeki ürünlerde, düzenleme eylemini gerçekleştiren kişiler için kullanılagelmiştir. 2 Gerekli Temel Bilgiler Bu dersin ilk adımında düzenleme eyleminin uygulanacağı çalgıların ses genişliklerinin öğrenilmesi ve bu çalgılara yazılacak olan notanın teknik yapıları hakkında verilecek olan bilgilerin öğrenciler tarafından özümsenmesi gerekmektedir. 3 Yaylı Çalgılar Ailesi Yaylı Çalgılar ailesi, Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas çalgılarından oluşmaktadır. 3.1 Keman Keman çalgısı nın notasında sol anahtarı kullanılmaktadır. Aşağıdaki şekilde, çalgının ses genişliği ve boş telleri görülmektedir. 8va Şekil 1: Keman Çalgısının Ses Genişliği. Şekil 2: Keman Çalgısının Boş Telleri. 2

3 3.1 Keman 3 YAYLI ÇALGILAR AILESI Viyola Viola çalgısı nın notasında üçüncü çizgi do anahtarı (Alto anahtarı) kullanılmaktadır. Aşağıdaki şekilde, çalgının ses genişliği ve boş telleri görülmektedir. 8va Şekil 3: Viyola Çalgısının Ses Genişliği. Şekil 4: Viyola Çalgısının Boş Telleri Viyolonsel Viyolonsel çalgısı nın notasında temel olarak fa anahtarı, incelen seslerde ise zaman zaman dördüncü çizgi do anahtarı (Tenor anahtarı) kullanılmaktadır. Aşağıdaki şekilde, çalgının ses genişliği ve boş telleri görülmektedir. Şekil 5: Viyolonsel Çalgısının Ses Genişliği. Şekil 6: Viyolonsel Çalgısının Boş Telleri. Viyolonsel çalgısından bahsedilirken çok yaygın yapılan bir terminolojik hatadan ve Viyolonsel ile çello nun birbirinden farklı çalgılar olduğunu zanneden bazı müzik öğrencilerinin var olduğundan bahsetmek gerekir. Çünkü bu öğrencilerin evrensel müzik terminolojisi konusunda son derece bilgisiz olduklarını söylememiz gerekiyor. Ülkemizde, Ahmet SAY gibi değerli bir eğitimci ve müzikologun yazmış olduğu Müzik Ansiklopedisi ve Müzik Sözlüğü kitaplarındaki bu çalgı ile ilgili maddeleri dikkatlice okumuş olsalar, böylesine cahilane bir davranış içine girmezler. 3

4 3.1 Keman 3 YAYLI ÇALGILAR AILESI Viyolonsel çalgısı İtalyanca ve Fransızca dillerinde Violoncello olarak kullanılmaktadır. Bu kelimenin dilbilimsel kökeninde keman ailesinin bir üyesi olduğunu belirten Violon eki ve bu ekten sonra gelen Cello eki ile, bu çalgının adı netlik kazanmakdır. Bu çalgıya zaman zaman ilk baştaki Violon eki olmadan sadece Cello denilmektedir. Buna benzer bir kullanım Pianoforte için de geçerlidir. Bu terim, günümüzde evrensel müzik terminolojisinde Piano olarak kullanılmaktadır. Ancak, Türkçe dilimizdeki müzik terminolojisinde bu çalgı için Piyano terimini kullanmaktayız. Bu çalgıya Pianoforte denilmesinin sebebi, bu çalgının daha öncesinde müzik tarihinde kullanılmakta olan Klavsen (İngilizce: Harpsichord) çalgısının piano ve forte gürlüklerini kullanamıyor oluşuna dayanmaktadır Kontrbas Kontrbas çalgısı nın notasında temel olarak fa anahtarı, incelen seslerde ise zaman zaman dördüncü çizgi do anahtarı (Tenor anahtarı) kullanılmaktadır. Aşağıdaki şekilde, çalgının ses genişliği ve boş telleri görülmektedir. Şekil 7: Kontrbas Çalgısının Ses Genişliği. Şekil 8: Kontrbas Çalgısının Boş Telleri. Kontrbas çalgısının sesi, yazıldığı notanın bir oktav aşağısından tınlamaktadır. Bu özellik, Yaylı Çalgılar Ailesi içinde, sadece Kontrbas çalgısına aittir. Diğer çalgılar ise, yazılmış oldukları ses bölgesinden duyulmaktadırlar. 4

5 4 ÇALGIYA ÖZEL TEKNIKLER 4 Çalgıya Özel Teknikler Yaylı Çalgılar ailesine üye çalgılar için bazı farklı çalma teknikleri kullanılmaktadır. Bu bölümde, bu tekniklerin uygulanışının notada gösterilmesini anlatacağız. 4.1 Yay Çekme ve İtme İşaretleri Yaylı Çalgılar için düzenleme yapılırken, bazı özel tınıların elde edilmesi için yay çekme ve itme işaretlerinin nota üzerinde gösterilmesi gerekebilir. Bu durumda, aşağıdaki nota örneğinde göreceğiniz şekilde bu işaretlerin notaya yerleştirilmesi gerekecektir. 4 2 (çek) (it) Şekil 9: Yay çekme ve itme işaretleri. 4.2 Pizzicato ve Arco Çalgıdan sesleri yayı kullanmadan, işaret parmağı ile teli çekmek suretiyle elde etme eylemi için, bu eylemin İtalyanca karşılığı olan Pizzicato terimi kullanılmaktadır. Pizzicato olarak çalınacak notadan sonra, tekrar yay ile çalma işlemine geri dönmek için de Arco terimi kullanılır. Bu çalma teknikleri, italic yazı biçimi kullanılarak dizeğin üstüne yazılmaktadır. Gürlük işaretleri de, her zaman olduğu gibi dizeğin altında yer almaktadır. Aşağıdaki notada, Pizzicato ve Arco tekniklerinin, gürlüklerle birlikte kullanıldığı bir örnek yer almaktadır. 4 2 f pizz. p f arco Şekil 10: Pizzicato ve Arco işaretleri. 4.3 Sul tasto, ordinaro ve col legno Eğer dizeğin üstünde Sul tasto yazıyorsa, notanın bu kısmı, yayın tuşe bölgesine yaklaştırılması suretiyle çalınır. Böylece daha mat ve koyu bir tını elde edilir. Bu tekniği terk edip yayın köprü ile tuşe arasındaki normal bölgede çalınması isteniyorsa, bu durum için Ordinaro terimi kullanılır. 5

6 4.4 Sul ponticello 4 ÇALGIYA ÖZEL TEKNIKLER Col legno terimi ise, yayın tahta kısmının tellere hafifçe vurulması suretiyle gerçekleştirilir. Bu teknik daha çok Avant-Garde müzik türündeki eserlerde yani yirminci yüzyılda yazılmış ve yirmibirinci yüzyılda yazılagelmekte olan modern müzik eserlerinde daha çok kullanılmaktadır. Bu tekniği terk edip yayın köprü ile tuşe arasındaki normal bölgede çalınması isteniyorsa, bu durum için de yine Ordinaro terimi kullanılır. Bu terimler de yine dizeğin üst bölgesine ve italic yazı biçimi kullanılarak yazılmaktadır. 2 4 f 7 col legno p sul tasto ordinaro p f ordinaro f Şekil 11: Sul tasto ve col legno terimlerinin kullanılışı. 4.4 Sul ponticello Bu teknik de, bir önce verdiğimiz örnekte anlatılan col legno tekniği gibi, yeni müzik tarzındaki eserlerde daha çok kullanılmaktadır. Bir pasajı, Sul ponticello tekniği ile çalmak için yay, köprüye mümkün olduğu kadar yakın bir pozisyonda tutulmaktadır. Eğer, aranjör veya besteci eserin bu kısmında yaylı çalgıdan daha metalik bir tını elde etmek istiyorsa bu tekniği kullanmaktadır. Önceki tekniklerde de anlatıldığı gibi, normal çalma tekniğine dönmek için yine ordinaro terimi notaya yazılır. sul ponticello 4 2 p 5 ff ordinaro pp Şekil 12: Sul ponticello teriminin kullanılışı. 6

7 5 YAYLI ÇALGILAR DÖRTLÜSÜ - STRING QUARTET 5 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü - String Quartet Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, senfonik orkestra ya giden yoldaki ilk adımdır. Daha sonraki adımda Yaylı Çalgılar Orkestrası, ardından bazı tahta nefesli çalgıların eklenmesiyle Filarmoni Orkestrası ve tahta nefesli, bakır nefesli ve vurma çalgıların eklenmesiyle de nihayetinde Senfoni Orkestrası na ulaşılır. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü nü oluşturan çalgılar inceden kalına doğru, Birinci Keman İkinci Keman Viyola Viyolonsel olarak sıralanmakta olup, Score denilen ve bütün partilerin bir sayfada gösterildiği notada da yukarıdaki şekliyle yerlerini alırlar. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü (String Quartet) ile daha geniş bilgiye aşağıda ağ bağlantısını verdiğimiz Wikipedia maddesini okuyarak ulaşabilirsiniz. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için düzenleme yaparken göz önünde bulundurmanız gereken temel öncelikler a) Çalgıların ses genişlikleri, b) Çeşitli çalma teknikleri olarak sıralanabilir İlk Alıştırmalar Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için bir düzenleme yaparken, öğrenciyi en çok zorlayan unsur, notası üçüncü çizgi do anahtarı ile yazılan viyola çalgısı olacaktır. Bu yüzden, ilk yapacağımız alıştırma bu çalgının nota yazımına aşina olma amacını taşıyacaktır. Aşağıdaki ilk örneğimizde, viyolonsel için yazılmış bir nota görmektesiniz. 4 2 Şekil 13: Viyolonsel Ezgisi. 7

8 5 YAYLI ÇALGILAR DÖRTLÜSÜ - STRING QUARTET Yukarıda viyolonsel için yazılmış olan notayı, bir oktav yukarıdan yerleştirilmiş şekliyle ve viyolonsel partisiyle birlikte viyola notası olarak görmektesiniz. Bu iki notayı dikkatle incelemenizi ve arasındaki farkı görmenizi tavsiye ederim Şekil 14: Viyolonsel Ezgisi nin Viyola ile yazılışı. Yukarıdaki örnekten sonra, kendinizi denemeniz için size bir ödev vereceğim. Aşağıdaki viyolonsel notasını, onun bir altında boş bırakılmış olan viyola partisine, arada bir oktavlık fark ile yazmanızı istiyorum. Yani viyola için yazacağınız ses bölgesi, viyolonselin yazılmış olduğu ses bölgesinin bir oktav yukarısında olacaktır Şekil 15: Viyolonsel Ezgisi nin Viyola partisi olarak yazılması çalışması. 8

9 KAYNAKLAR KAYNAKLAR Kaynaklar [1] C. Forsyth. Orchestration. Dover Books on Music. Dover Publications,

Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri

Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri Prof. Server Acim Bas Gitar Öğrencileri İçin Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri Çeşitli Örnekler ve Açıklamaları İçeren Ders Notları 03 yılında, Server AİM tarafından LaTeX ve GNU/LilyPond

Detaylı

METHOD AT WRITING EXERCISE IN WORKS OF PIANO Barış TOPTAŞ *

METHOD AT WRITING EXERCISE IN WORKS OF PIANO Barış TOPTAŞ * Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PİYANO ESERLERİNDEN EGZERSİZ YAZMA

Detaylı

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI Müzik Nedir? *Müzik hakkında çok fazla tanım vardır. Hepsi de kabul edilebilir tanımlardır, ancak hepsini içine alacak genel bir tanım yapmak oldukça zordur. Ancak yine

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE VERİLEN KEMAN EĞİTİMİNDE ÇİFT SES ÇALMA DURUMLARININ

Detaylı

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI HALK TÜRKÜLERİNİN SİSTEMATİK OLARAK PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILMASI DOKTORA TEZİ BARIŞ TOPTAŞ

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ HEDEF VE DAVRANIŞLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ HEDEF VE DAVRANIŞLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ HEDEF VE DAVRANIŞLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan Umuzdaş Gaziosmanpaşa Üniversitesi sumuzdas@yahoo.com Özet Bu çalışma,

Detaylı

PİYANO EĞİTİMİNİN II. YARIYILINA İLİŞKİN ANALİTİK YAKLAŞIMLAR

PİYANO EĞİTİMİNİN II. YARIYILINA İLİŞKİN ANALİTİK YAKLAŞIMLAR Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 2, Sayfa: 147-161, ELAZIĞ-2005 PİYANO EĞİTİMİNİN II. YARIYILINA İLİŞKİN ANALİTİK YAKLAŞIMLAR Analitic

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KLARNET AĞIZLIKLARININ ÖNEMİ VE FARKLILIKLARI

KLARNET AĞIZLIKLARININ ÖNEMİ VE FARKLILIKLARI DOI:10.7816/sed-01-02-06 KLARNET AĞIZLIKLARININ ÖNEMİ VE FARKLILIKLARI Kaya Kılıç 1 ÖZET Bu çalışmanın genel amacı, klarnet ağızlıklarının gelişimleri ve farklılıkları ile klarnet performansı üzerindeki

Detaylı

J.S. BACH IN EĞİTİM YAPITLARINDAN OLAN ENVANSİYONLAR VE PRELÜD-FÜGLERİN İNCELENMESİ. İzzet YÜCETOKER *

J.S. BACH IN EĞİTİM YAPITLARINDAN OLAN ENVANSİYONLAR VE PRELÜD-FÜGLERİN İNCELENMESİ. İzzet YÜCETOKER * J.S. BACH IN EĞİTİM YAPITLARINDAN OLAN ENVANSİYONLAR VE PRELÜD-FÜGLERİN İNCELENMESİ İzzet YÜCETOKER * ÖZ Johann Sebastian Bach, barok dönemde yaşamış en ünlü organistlerden biridir. Yaşamı boyunca büyük

Detaylı

KONSERVATUVAR ŞARKICILIK LİSANS PROGRAMLARINDA SOLFEJ EĞİTİMİNDE İZLENEN KAYNAK VE YÖNTEMLERİN ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

KONSERVATUVAR ŞARKICILIK LİSANS PROGRAMLARINDA SOLFEJ EĞİTİMİNDE İZLENEN KAYNAK VE YÖNTEMLERİN ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONSERVATUVAR ŞARKICILIK LİSANS PROGRAMLARINDA SOLFEJ EĞİTİMİNDE İZLENEN KAYNAK

Detaylı

Barcarole: İtalya da, Venedik kentindeki sandalcıların söyledikleri ağır tempolu, duygusal şarkılar. 6/8 ya da 12/8 ölçüde yazılır.

Barcarole: İtalya da, Venedik kentindeki sandalcıların söyledikleri ağır tempolu, duygusal şarkılar. 6/8 ya da 12/8 ölçüde yazılır. BÖLÜM I GİRİŞ Azeri klasik müziğinin büyük isimlerinden biri olan Fikret Amirov, Azeri müziğini tüm dünyaya tanıtan ve sevdiren bestecilerden biridir. Amirov sanatında Batı müziği formlarını parlak ulusal

Detaylı

FATTAH NAZAROV UN PİYANO KONÇERTOSU YORUM ANALİZİ

FATTAH NAZAROV UN PİYANO KONÇERTOSU YORUM ANALİZİ DOI: 10.7816/idil-02-07-04 FATTAH NAZAROV UN PİYANO KONÇERTOSU YORUM ANALİZİ Doç. Gülnara AZİZ 1 ÖZET Bu çalışmada, Özbekistan da döneminin genç kuşak temsilcileri olarak bilinen besteciler arasında yer

Detaylı

20. YÜZYIL MÜZİĞİNDE ÖNE ÇIKAN FLÜT TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ VE OLUŞABİLECEK SORUNLARLA İLGİLİ İCRACI VE BESTECİLERE TAVSİYELER

20. YÜZYIL MÜZİĞİNDE ÖNE ÇIKAN FLÜT TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ VE OLUŞABİLECEK SORUNLARLA İLGİLİ İCRACI VE BESTECİLERE TAVSİYELER 1 20. YÜZYIL MÜZİĞİNDE ÖNE ÇIKAN FLÜT TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ VE OLUŞABİLECEK SORUNLARLA İLGİLİ İCRACI VE BESTECİLERE TAVSİYELER Analysis Of the Flute Techniques in the 20th Century Music With Suggestions

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI PİYANO EĞİTİMİNDE RUBRİK İLE GELENEKSEL ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

HÜSEYİN SADETTİN AREL İN ARMONİ KİTAPLARINDAKİ ARMONİK VE TERMİNOLOJİK YAKLAŞIMLARI

HÜSEYİN SADETTİN AREL İN ARMONİ KİTAPLARINDAKİ ARMONİK VE TERMİNOLOJİK YAKLAŞIMLARI RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ Uluslararası Müzikoloji Dergisi www.rastmd.com HÜSEYİN SADETTİN AREL İN ARMONİ KİTAPLARINDAKİ ARMONİK VE TERMİNOLOJİK YAKLAŞIMLARI Gökhan YALÇIN 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, Hüseyin

Detaylı

DİLEKÇELER I: GENEL (ADİ) DİLEKÇELER HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE

DİLEKÇELER I: GENEL (ADİ) DİLEKÇELER HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE DİLEKÇELER I: GENEL (ADİ) DİLEKÇELER HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE 4 I. GENEL OLARAK Sözlük anlamıyla dilekçe, bir dileği bildirmek için resmî yerlere sunulan, imzalı

Detaylı

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİTESİ

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİTESİ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİTESİ İçindekiler 1.GİRİŞ... 3 2.RAPOR NASIL HAZIRLANMALIDIR... 3 3.RAPOR GEREKLİLİKLERİ... 3

Detaylı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Örgün Okulları. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Kullanım Kılavuzu

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Örgün Okulları. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Kullanım Kılavuzu T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Örgün Okulları DynEd İngilizce Dil Eğitimi Kullanım Kılavuzu Sürüm 2.9-2013 DynEd, DynEd International, Inc. in Tescilli Markasıdır. FuturePrints Bilgisayar Sanayi ve

Detaylı

SUZUKİ PİYANO OKULU METODU

SUZUKİ PİYANO OKULU METODU Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 6 Sayı: 10 Güz 2005 s. 71-86 SUZUKİ PİYANO OKULU METODU Dr. Belir Tecimer Kasap * ÖZET Japon keman sanatçısı ve dünyaca ünlü öğretmen Dr. Shinichi Suzuki çok küçük yaştaki

Detaylı

sitenhazir.com sayfalarınızdaki her geçerli tıklama için ödeme yapar. Program kurallarına uygun olan web siteleri başvuru formunu doldurarak

sitenhazir.com sayfalarınızdaki her geçerli tıklama için ödeme yapar. Program kurallarına uygun olan web siteleri başvuru formunu doldurarak Google reklam veren firma veya şahıslardan aldığı reklamların bir bölümünü web sitelerinde reklam yayınlayarak gelir elde etmek isteyen site sahipleriyle paylaşır. AdSense reklamları web sitesinden kolay

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR

MÜZİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR 447 MÜZİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR KASAP, Belir Tecimer TÜRKİYE/ ТУРЦИЯ GİRİŞ Bilgi teknolojileri toplumsal yaşamımızın her alanında inanılmaz değişimlere neden olmaktadır. Bunun sonucunda başta

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU ISPARTA 2011 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTITÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Ali

Detaylı

Müzik Eğitimi Kurumlarında Ud Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Müzik Eğitimi Kurumlarında Ud Eğitimi Nasıl Olmalıdır? G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1 (2003) 69-77 Müzik Eğitimi Kurumlarında Ud Eğitimi Nasıl Olmalıdır? In music education institutions how should the ud-education be? Gülçin YAHYA KAÇAR

Detaylı

Şekil 1. Sitiller ve biçimlendirme

Şekil 1. Sitiller ve biçimlendirme ŞABLONUN KULLANILMASI Şablon yazım kuralları belirli olan metinlerin yazımında kolaylık sağlayan araçlardır. Bu şablonlarda yazım kuralları ile ilgili detaylar tanımlanarak kullanıcının detaylarla uğraşmadan

Detaylı

OPSİYONLAR. Şimdi gelin birlikte opsiyonların ne olduklarını ve nasıl çalıştıklarını anlayalım.

OPSİYONLAR. Şimdi gelin birlikte opsiyonların ne olduklarını ve nasıl çalıştıklarını anlayalım. OPSİYONLAR Kitabımızın ikinci bölümünde ülkemizde henüz tanınmayan ancak mantığı bir kez kavrandığında yatırımcılarımızın sürekli kullanacağı opsiyon sözleşmelerinin tam olarak ne olduklarını, bu sözleşmelerle

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı