ALANCA-OSETÇE-İRONCA ALFABE VE DİL BİLGİSİ-1 АЛАНДЖА-ОСЭТЧЭ-ИPОНДЖА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALANCA-OSETÇE-İRONCA ALFABE VE DİL BİLGİSİ-1 АЛАНДЖА-ОСЭТЧЭ-ИPОНДЖА"

Transkript

1 Дзьрд атæхдзæн, фьст лæудзæн. Zırd atæxzæn, fışt læuzæn. Söz uçar, yazı kalır. Latin deyimi ALANCA-OSETÇE-İRONCA ALFABE VE DİL BİLGİSİ-1 АЛАНДЖА-ОСЭТЧЭ-ИPОНДЖА АЛФАБЭ ВЭ ДИЛ БИЛГИСИ Alania Osetia İrışton Cumhuriyet i MAMŞIRATI İRME ÖZLEM TEMURLENK ÖZKANKIZI МАМСЬРАТЬ ЁЗКАНЬ ШЬСГ ИРМÆ ЁЗЛЮМ ТЮМYРЛЮНК MAMŞIRATI ÖZKAN TEMURLENK MURATOĞLU МАМСЬРАТЬ МYРАТЬ ФЬРТ ЁЗКАН ТЮМYРЛЮНК 2009 ANKARA-АНКАРА 1

2 2

3 İÇİNDEKİLER Konu Sayfa Alania-Osetia-İrışton Bayrağı 5 Alania-Osetia-İrışton Arması 6 Alania-Osetia-İrışton Cumhuriyeti Devletinin Ulusal Marşı 7 Alan-Oset-İron Alfabesi 11 A - Alan-Oset-İronca da Kullanılan Kıril Alfabesi 12 B - Jærond (Latinag) Iron Alfavit [Eski (Latince) İron Alfabe] 13 C -Alan Kıril ve Latince Yazılmı Sözcük-Türkçe Okunuşu, Anlamı 16 D -Allingvo.Ru Транслитерационньй Алфавит ( ) 17 E -Türkçe ve Kıril Harfleri Fonetiği, İngilizce Karşılığı ve Adı 19 F - Fonetik İşaretlerin Türkçe ve Alanca Harflerle Gösterilmesi, İngilizce Okunuşu ve Adı 20 G-Türkçe Sözcük ve Alanca Anlamı - Kıril Türkçe Sözcük ve Alanca Anlamı 22 H - Çeşitli Dönemlerde Alan-Oset- İron Alfabeler Ve Okunuşları 23 Alfabe 25 Alanca-Osetçe-İronca Dil Bilgisi 41 Ders (Урок) 1 41 Ders (Урок) 2 43 Ders (Урок) 3 46 Ders (Урок) 4 48 Ders (Урок) 5 52 Ders (Урок) 6 55 Ders (Урок) 7 59 Ders (Урок) 8 64 Ders (Урок) 9 71 Zamanlar 71 Alanca İsmin Durumları Halleri 76 Ders (Урок) Zamirler (Номивæг) 88 Zarflar (Фæрсдзьрд) 99 Bağlaçlar (Дзьрдбаст) 100 Sıfatlar (Миногон) 101 Sayılar (Ньмæцон) 106 Alanca Dil Bilgisi Ek Okuma Parçaları 107 Aile Ve Akrabalarla İlgili Terimler 107 Yeme Ve İçme İle İlgili Terimler 110 Renkler 116 Hayvanlar Âlemi 118 Ağaç Ve Bitkiler 125 Fiiller (Мивдисæг) 130 Fiiller Çekimleri (Мивдисæг) 135 Dil Bilgisi (Gramer) Terimleri 137 Kaynaklar 141 3

4 4

5 ALANİA-OSETİA-İRIŞTON BAYRAĞI Alania Bayrağındaki üç renk Beyaz : Manevi saflık, temizlik Kırmızı: Kahramanlık, cesaret Sarı : Bereket, rahatlık 24 Kasım 1994 tarihli Alania-Osetia-İrışton Cumhuriyeti nin Devlet Bayrağı Hakkında Yasa ile onaylanmıştır. Alania - Osetia - İrışton nın ulusal sembolü olan bayrak, yukarıdan aşağıya doğru yatay olarak sıralanan ve her biri bayrağın eninin üçte biri genişliğinde olan beyaz, kırmızı ve sarı renkli, en-boy oranı ½ olan ve üç şeritten oluşan dikdörtgen şeklindeki kumaştır. Bu renklerden beyaz manevi ruh temizliğini ve saflığı; kırmızı askeri kahramanlığı ve cesareti; sarı ise şans, bolluk bereket ve rahatlığı temsil etmektedir. Bu üç rengin kullanımları İskit, Sarmatlar ve Alanlar tarihinde üçleme adını alan sosyal şeklinin yansımaları, yani dini inanışlar, alışkanlıklar ve adetler, zaman boyunca sürdürülerek milletin üçlü birliğe kadar dayanır. Bu üçlü birlik, içyapıyı oluşturan topluluğun tümünün üç ana sosyal gruba ayrılmasıdır; rahip sınıfı veya din adamları, askeri sınıf veya savaşçılar (bu gruptan yöneticiler ve topluluk başkanları seçilmiştir) ile çiftçiler veya sade mensuplardan oluşmaktaydı (bu grup hayvancılıkla ve tarımla uğraşanlardan oluşmuştur). Kitaplarda bu üçlü bölünme İskit zamanlarından bugüne kadar Alanların-Osetlerin-İronların etnik tarihi boyunca görülmektedir. Tarihin babası Herodot a ve diğer eski tarihçilere göre İskit toplumu Axvatlar (din, İskitleri), Paralatalardan (Kral İskitleri) ve Köylü sınıflarından oluşmuştur. İskit din adamları kıyafetlerinin vazgeçilmez parçasının karakteristik özelliği, başı üç kez saran ve uçları sarkan beyaz başlıktır. Yunan yazarlar moral ve ruh temizliğini (saflığını) temsil eden beyaz başlığı takanlara pilofora (kutsal başlık takanlar) demişlerdir. Bu baş aksesuarının resimleri İskit mezarlarında defalarca bulunmuştur. Baş kıyafetin beyaz oluşu İran ve Hindistan da da gözlemlendi. Kaynaklara göre İskitlerin dini inançlarını oluşturan Avx doğduğunda beyaz saçlıydı. M. S. I. YY da Roma yazarı Valeriy Flakk Arganavtika adlı yazısında şöyle demişti; Onun doğuştan beyaz saçları var. Bu bir işarettir. Kutsal başını kumaşla üç defa sardıktan sonra iki ucunu bırakmaktadır. Askeri grubun rengi yazılı ve etnografya kaynaklarına göre altınımsı kırmızı veya ateş rengi kabul edilmiştir. İskitlerin güçlü kralı Kolaksa nın işaretleri hakkında da bilgi bulabiliriz. Valeriy Flakk yukarıdaki yazısında Kolaks ın askerleri kalkanlarında parlayan yıldırımın ateşlerini ve altınımsı ateş renginde kanatların işaretlerini taşımıştır. demektedir. Sarı renk buğdayın, tarımın ve altının varlığının ürününü sembolize ediyor. İskitler gibi Nartlar da üç gruba ayrılmıştır. Æxşartæggatæ (askerler), Ælægatæ (din adamları) ve Boratæ veya Buratæ (sade sınıftan olanlar). Birinci sınıfa Urujmæg, Xæmıts, Batraz, Solsan gibi ünlü nartlar dâhildir. İkinci sınıf ise Nartların dini işlerinden sorumluydu. Bunların evinde gerçek Nartları belirleyen Usæmongæ nin ve Nartamongæ nin kutsal bardağı saklanmıştı. Son sınıf ise Nartların bolluğunu (bereketini) ve sükununu (mutluluğunu) farn temsil etmiştir. Bu sınıfın başkanlarına Burafarnug veya Borafarnug (Bura/Bora) denilirdi. Bu kelimenin ilk kısmının anlamı İronca daki sarı kelimesiyle aynıdır. Bunu İronlar ın hikâyelerinden anlayabildiğimiz gibi Dıgur ların hikâyelerinden de anlamaktayız. Bu renksel sembolikler Alania tapınaklarında da mevcuttur. Alanlar renk yakıştırmalarının bulunduğu türbelere sahiptiler. Örneğin, Urş Zuar-Beyaz Türbe; Şırx Zuar-Kırmızı Türbe, Şıjğærin Zuar- Altın Türbeye örnektir. 5

6 6

7 ALANİA-OSETİA-İRIŞTON ARMASI 24 Kasım 1994 tarihli Alania-Osetia-İrışton Cumhuriyeti nin Devlet Arması Hakkında Yasa ile onaylanmıştır. Amblem ismi Almanca Herb (miras) sözcüğünden gelen, Batı Avrupa nın kahramanlık geleneklerinden türemiştir. Bir ülkenin idari biriminin, organizasyonun, şehir ya da soylu ailenin sembolüdür. Mühür üzerine resimlendirilebilir, devlet yayın organlarında kullanılabilir, kağıt paralar vb.. basılabilir. Alania - Osetia - İrışton için geleneksel olan heraldik şekil yuvarlak kalkanda, kırmızı zemin üzerinde altın toprakta yürüyen altın renginde siyah lekeli leopar; arka planında Alanların yaşam bölgelerini sembolize eden yedi gümüş dağ sırası (bir, üç ve üç); alttaki ilk dağın iki tepesi olup bunlardan birincisi daha yüksektir. Eski zamanlardan beri dağlar ve zeminindeki leopar Alania nın sembolü olmuştur ve doğal olarak armadaki yerini de almıştır. Daha sonraları Vladikafkas şehir ambleminin de sembollerinden biri olmuştur. Yuvarlak (doğulu) kalkanın kırmızı zemini, heraldik renklerin genel olarak kabul edilen evrensel ve Oset ulusal sembolizmi uyarınca hukuk, kuvvet ve cesareti ifade etmektedir. Oset devletinin tarihsel cesaret, kahramanlık ve güçlü iktidarın sembolü leopar, kula veya al tüylü, siyah benekli, göbeği beyaz renkli ve beneksiz, kedigiller ailesine ait bir hayvandır. Görünüş olarak kaplana benzer, fakat daha esnek ve kaslıdır. Kayalık bölgelere ve ağaçlara kolaylıkla tırmanır ve gerektiğinde yüzebilir. Eski SSCB topraklarında dört leopar türü tespit edilmişti ki, bunların iki tanesi Kafkasya da yaşardı. Bozkırlarda olduğu kadar dağ ormanlarında, kaya yarıklarında ve dağlık otlaklarda da nadir olsa rastlanırdı. Bu betimleme İskitlerce de kullanışmış ve onlardan Alanlara geçmiştir. Altın renk üstünlük, ululuk ve saygınlığı simgelemektedir. Sıradağ Osetlerle diğer Hint-Avrupa halklarının atalarının en eski dünya modeli olan sekiz zirveli Evrensel Dağ ın kozmolojik imgesini canlandırmaktadır. Üst hizada bir zirve; tanrısal salt güç, üst egemenlik, orta hizada üç zirve; insanların dünyası, Hint-Avrupalılardaki üç sosyal işlev, alt hizada da dört zirve; dünyanın ana yönleri, ülkenin coğrafi sınırları bulunmaktadır. Gümüş renginin anlamı temizlik, bilgelik ve sevinçtir. Modern arma, Gürcistan Bilim Akademisi El Yazması Enstitüsü nde; Alania nın Arması, 1735 yılında Gürcü bilge Prens Vahushti tarafından çizilmiştir. notu bulunmaktadır. Kar leoparına zamanımızda yalnız Alania-Osetia-İrışton da değil, Kafkasya da da rastlamak çok zordur. Günümüzde bu leoparlar, Varlıkları tehlikede sayılan türleri içeren Kırmızı Kitap ta yer almaktadır, fakat bir zamanlar Kafkasya ve Alania da özgürce dolaştıkları bilinmektedir. 7

8 8

9 ALANİA-OSETİA-İRIŞTON CUMHURİYETİ DEVLETİNİN ULUSAL MARŞI РЕСПУБЛИКÆ ИРЬСТОН-АЛАНИЙЬ ПАДДЗАХАДОН ГИМН RYESPUBLİKÆ İRIŞTON-ALANİYI PADZAXADON GİMN Müzik-Beste (Музыка): SARİONTI Arkadiy-Arkadiy SARİONTİ- Аркадий ЦОРИОНТИ Söz-Güfte (Ныхæстæ): XODI Kamal-ХОДЬ Камал-Kemal HODOV-Камал ХОДОВ Onay Tarihi: 24 Kasım 1994 I Зæрин хур йæ тьнтæ ньвæндь фæлмæн Нæ фьдæлть рагон уæзæгьл рæдауæй... Арвь бьн каль, фæрдьгау, тæмæн Ирьстон йæ адæмть фарнæй. Заманть тарæй æрттивь, зьнгау, Дæ уидаг - нæ Ивгыуьд, нæ Абон, нæ Фидæн... Барвæсс нæ куьвдьл, Хуьцæутть Хуьцау! Уастьрджи, рафæлгæс, табу - Дæхицæн! Базард: Кад æмæ радимæ фидæнмæ кæс! Амондæй абузæд, ронгау, дæ цард! Амонд, мьсайнагау, фидæнма хæсс! Дæ кæстæр дьн басгуьхæд кард æмæ уарт! II Фæлтæрæй-фæлтæрмæ фæцæуæд дæ фарн! Рьн æмæ сонæй дæ хизæд хыьсмæт! Хистæрь намьс, кæстæрь æхсар! Хурау дьн цардь цьрагыдарæг уæнт! Базард: Кад æмæ радимæ фидæнмæ кæс! Фарнимæ абузæд, ронгау, дæ цард! Амонд, мьсайнагæy адæмтæн хæсс! Уастьрджи, рафæлæс! Табу - Дæхицæн! I Jærin xur yæ tıntæ nıvændı fælmæn Næ fıdæltı ragon uæjægıl rædauæy... Arvı bın kalı, færdıgau, tæmæn İrışton yæ adæmtı farnæy. Jamantı taræy ærttivı, jıngay, Dæ uidag næ İvğuıd, næ Abon, næ fidæn... Barvæşş næ kuıvdıl, Xuısæuttı Xuısau! Uаştırci, rafælgæş, Tabu - Dæxisæn! Bajard: Kad æmæ rаdimæ fidænmæ kæş! Аmondæy аbujæd, rоngаu, dæ sаrd! Аmond, mışаynаgаu, fidænmа хæşş! Dæ kæştær dın bаşguıхæd kаrd æmæ uаrt! II Fæltæræy-fæltærmæ fæsæuæd dæ fаrn! Rın æmæ şоnæy dæ хijæd ğışсmæt! Хiştærı nаmış, kæştærı æхşаr! Хurau dın sаrdı sırаğdаræg yænt! Bajard: Kаd æmæ rаdimæ fidænmæ kæş! Fаrnimæ аbujæd, rоngаu, dæ sаrd! Аmоnd, mışаynаgæu аdæmtæn хæşş! Uaştırci, rаfælæş! Таbu - Dæхisæn! ALANİA-OSETİA-İRIŞTONCUMHURİYETİ DEVLETİ ULUSAL MARŞI TÜRKÇESİ I II Altın güneş ışınlarını dokuyor yumuşakça Kuşaktan - kuşağa dirliğin sürsün! Atalarımızın tarihi yurduna cömertçe İllet ve düşmanlıktan kısmetin korunsun! Parıltı yayıyor, inci gibi, gökyüzü altına Büyükte namusun, küçükte mertliğin! İrışton milletinin itidali ile. Güneşçesine yoluna ışık tutsun! Zamanın karanlığında parlıyor, ateş gibi, Kökenin, Geçmişimiz, Günümüz, Geleceğimiz Kabul et duamızı, Ulu Tanrı! Uaştırci, etrafa bak, Sanadır-minnetimiz! Nakarat Saygı ve sırayla geleceğe bak! Mutlulukla dolsun, rong gibi, yaşamın! Şansı, kutsal yardımı, geleceğe taşıyarak! Gençliğin ünlendirsin, kılıç ve kalkanın! Nakarat Saygın ve sayılan geleceğe bak! Huzurla taşsın, rong gibi, yaşamın! Talihi, kutsal hizmeti, insanlara taşıyarak! Uaştırci! Çevreni izle! Sanadır-şükranım! 9

10 10

11 11

12 12

13 ALAN-OSET-İRON ALFABESİ *Ирон Алфавит (Ирон Фьссьнад)+ Alania-Osetia-İrışton ulusal dili (æвзaг) Alanca-Osetçe-İronau dır. İronau ve Dıguronau (Digoronau) olarak iki lehçeye (diyalektik) ayrılmakta ve vadilerdeki yaşam koşulları ve iletişim zorluğundan, yaklaşık aşağıdaki on bir şivede (ньхасьздæхт) konuşulmak durumunda kalındı. Bunlar; Kuzey Alania-Osetia-İrışton (Цæгат Ирыстоны) 1. Uællacırgomı-nıxaşıjdæxt Şivesi (Уæлладжьргомь ньхасьздæхт) 2. Kuırttatı komı-nıxaşıjdæxt Şivesi (Куьрттать комь ньхасьздæхт) 3. Dıgurgomı-nıxaşıjdæxt Şivesi (Дьгургомь ньхасьздæхт, Дьгуронау) 4. Tegaurıgomı-nıxaşıjdext şivesi (Тæгaурьгомь ньхасьздæхт) Güney Alania-Osetia-İrışton (Хуссар Ирыстоны) 5. Khuıdayrag-nıxaşıjdæxt Şivesi (Кыуьдайраг ньхасьздæхт, Кыуьдайрагау) 6. Çışaynag-nıxaşıjdæxt Şivesi (Шьсайнаг ньхасьздæхт, Шьсайнагау) 7. Rukgomı-nıxaşıjdæxt Şivesi (Рукгомь ньхасьздæхт) Kuzey ve Güney Alania-Osetia-İrışton arası (Цæгат æмæ Хуссар Ирыстоны æхсæн) 8. Tualkomı (Tuallag)-nıxaşıjdæxt Şivesi (Туалкомь (Туаллаг) ньхасьздæхт, Туаллагау) 9. Uællagkoymag-nıxaşıjdæxt Şivesi (Уæллагкоймаг ньхасьздæхт, Уæллагкоймагау) 10. Urştualta-nıxaşıjdext Şivesi (Урстуалта ньхасьздæхт) 11. Tursukomı-nıxaşıjdext Şivesi (Турцукомь ньхасьздæхт) Örneğin: a. ц ve с harfinin seslendirilişinde. ц: цæмæн csemen neden цард csard yaşam ш: щæмæн şæmæn щард şard с: сæмæн sæmæn сард sard b. дз ve з harfinin seslendirilişinde. дз: дзул czul buğday ekmeği дзæбæх czæbæx iyi ж: жул jul жæбæх jæbæx з : зул zul зæбæх zæbæğ c. с ve ш harfinin seslendirilişinde. с: щæр şær baş щащир şaşir kalbur с: сæр sær сасир sasir (cırtlakça-цыæхснагæй-shæxşnagæy) с: сæр sær сасир sasir d. з ve ж harfinin seslendirilişinde. з: жьнг jıng ateş жæрдæ jærdæ kalp з: зьнг jıng зæрдæ jærdæ (cırtlakça-цыæхснагæй-shæxşnagæy) з: зьнг zıng зæрдæ zærdæ 13

14 1888 yılında 941 yılına ait ve üzerinde Yunan karakterleri bulunan bir mezar taşı bulundu. Bulunduğu yerin ismi ile anılan ve Zelençuk yazısı denilen bu taşın üzerindeki yazıda kullanılan dil Alanca-Osetçe-İroncadır ve modern Alania-Osetia-İrışton nun kayda geçmiş en eski yazısını temsil ettiği kabul edilmektedir. İlk Alan-Oset-İron kitabı 1798 yılında Gürcü harfleriyle yayınlandı ve yazının kabul yılı oldu. O günden bugüne alfabe pek çok kez değişti. Bu tarihten önce yazılı olmamakla beraber; Nart Efsaneleri, kahramanlık övgüleri; düğünlerde, şölenlerde söylenen şarkılar; ölümlerde, felaketlerde ve kederli günlerde yakılan ağıtlar; bebek ninnileri halk arasında söylenegelmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır Yılları arası Kafkasya da amansız mücadele yılları olması ve sürgünlerin de bu döneme rastlaması nedeniyle eser vermeye fırsat bulunamadı. Alania-Osetia-İrışton dili (Ирон æвзaг) üzerine yazılan ilk yapıt ise 1844 yılında St. Petersburg'da yayınlanan A. Şegren'in Ossetian Gramer'iydi. Bunu Rus dilbilimci V. F. Miller'in XIX ncu ve XX nci YY. başlarındaki birçok önemli çalışma izledi. Sovyet döneminde de Alan-Oset-İron dili (Ирон æвзaг) araştırma konusu oldu. Bunların en önemlisi Abaytı Vaso I. Abaev tarafından yürütülen çalışmalardır ve 1930 yıllarında İronca ve Dıguronca lehçeleri (diyalektik) her ikisi de yazın dili olarak kullanılmasına karşın, günümüzde Dıgur lehçesinin yazılı şeklinin yaygın olmadığı söylenmektedir. Büyük Sovyet Ansiklopedisi nde, günümüzdeki Alan-Oset-İron dili hakkında; İskit-Sarmat diyalektlerinin neslinden olan bir dil de Kafkasya daki Osetlerin dilidir der. En az değişim gösteren İskit dili Dıguron diyalektiğidir (lehçesi) ve daha çok Kuzey Alania-Osetia-İrışton nun kuzey ve batı bölgelerinde konuşulur. Alan halkı sayıca çok olmamakla beraber, asırlarca zengin bir edebiyata sahip olmuşlardı. Alan Edebiyat dilindeki bütün seslerin (мьр) toplamı 35 adettir. Bunların yedisi sesli (хыæлæсон), ikisi yarı sesli ve yirmi altısı sessizdir (æмхыæлæсон). Ancak Alan dilinde (Ирон æвзaг) Rusça sözcükler (æрбайсгæ дзьрд) ve dolayısıyla harflerde (æрбайсгæ дамгыæ) kullanılmaktadır. Toplam harf 43 tür. Bu Kıril harfleri ve sesler Tablo A da gösterilmiştir. 14

15 A ALAN-OSET-İRONCA DA KULLANILAN KIRİL ALFABESİ Kıril adı Fonetik Kıril Alanca sözcük Türkçe anlamı А а A [a] Apв-Кaд gökyüzü - hürmet/saygı Æ æ A EI *æ+ Æмбaл-Cæp arkadaş - baş/lider Б б Be [b] Бaлц-Caби gezi/seyahat - yavru/bebek В в Ve [v] Вæййьн-Тæвд olmak/yer almak/vuku bulmak- sıcak Г г Ghe [g] Гaл-Нæмьг öküz - mermi Гы гы [] Гъa-Æгъдay-caгъæc ha -örf/adet/gelenek/kural - ağıt Д д De [d] Диc-Фæд hayret/şaşkınlık - ayak iz/iz Дж дж *dз+ Джиx-Фьдджьн dikkatsiz/dalgın bakış - etli börek Дз дз [dz] Дзyн-Кyьдз ekmek - köpek/it Е е [je] Ефc-Бeл-Дæнджьз damızlık kısrak - bel/kürek - deniz Ё ё [jo:] Ёлкæ-Слёт (Rusça) yılbaşı ağacı/noel ağacı-kongre/toplantı Ж ж Zhe [z] Жaкet-Абaжyp (Rusça) ceket - abajur З з Ze *з+ Зьн-Фæз zor - meydan/saha/alan/yüzey/satıh И и I [i] Иpoн-Биpæ İron/Alan/Oset - çok/fazla Й й kısa I [j] Йæxи-Миййaг kendi - belki/olası К к Ka [k] Кoм-Бæpкaд vadi/boğaz/geçit - bereket/bolluk Кы кы [] Къax-Фæткъyь ayak - elma Л л El [l] Лæг-Бaл erkek/adam - kiraz М м Em [m] Мaд- Сьмах anne - siz Н н En [n] Нoм-Æнyc isim/ad - asır/yüz yıl О о O [o] Oнг-Xox-Дoн kadar - dağ - su П п Pe [p] Пьл-Æппæлгæ fil - övünme Пы пы [] Пъaзбьн-Пъамидор maki/fundalık/sazlık - domates Р р Er [r] Poн-Cæкæp bel kemeri - şeker С с Es [s] Coм-Бæлac yarın/yarınki/ruble - ağaç Т т Te [t] Tæвд-Cтyp sıcak - sığır/büyükbaş Тыты [] Тъæпæн-Тъьссьн yassı - sokmak/koymak/yatırmak У у U [u] Ycтyp-Тypкaг sığır/büyükbaş - Türk Ф ф Ef [f] Фæд-cæфт ayak izi - kayıp/yitik Х х Ha [x] Xyд-Бæx şapka/kasket/başlık - at Хы хы [] Хъæy-Apaхъхъ-Хъyг köy - rakı - inek Ц ц Tse [ts] Цoнг-Бaлц kol - gezi/seyahat Цы цы [] Цъaммap-Цъaй-Цъиу ahlaksız/arlanmaz - kuyu - civciv/kuş Ш ш Che *t + Чиньг-Aйчь цыap kitap - yumurta zarı/yumurta kabuğu Шы шы [] Чъизи-Чъиу pis/kirli - sakız Щ щ Sha * + Шаблoн (Rusça) kalıp Ъ ъ Sxcx sxcx [] Щедрo (Rusça) cömertçe/bol bol Ы ы Kalın [ ] Sert, kalın - no palatalization¹ Ь ь Yery [y] Cыл-Фыpт-Миcын dişi - oğul - yoğurt Э э İnce [ j ] Yumuşak, ince -- palatalization¹ пьеса oyun Ю ю E [e] Электрон (Rusça) elektron Ю ю Ju ju [ju] Июл-Aтaтюpк (Rusça) hepsi - Atatürk Я я Ja ja [ja] Янвap-Тaня (Rusça) Yanvar-Tanya (insan ismi) 15

16 19 ncu YY. ortalarında A. Şegren Kıril alfabesinden esinlenerek Alanca-Osetçe-İronca içinde Kıril alfabesi oluşturdu ve F. Miller'in yaptığı bazı değişikliklerle kullanılan Alfabeler sırasıyla: - XIX ncu YY ortaları-1923 Kıril Harfleri Latin Harfleri Kiril Harfleri (Kuzey Alania-Osetia-İrışton için) Gürcü harfleri (Güney Alania-Osetia-İrışton için) Devamında Kiril harfleri bütün Alania-Osetia-İrışton için Yapılan araştırmalar sonucu İnternet ten alınan Tablo B de ki Jærond (Latinag) İron Alfavit (İron Fışşınad), Türkçe çevirisiyle Eski (Latince) İron Alfabe, Latince harfleri içeren İronca yazılmış örnek sözcükler, yılları arasında kullanılan Kuzey Alania-Osetia-İrışton alfabesidir. B - JÆROND (LATİNAG) IRON ALFAVİT [ESKİ (LATİNCE) İRON ALFABE] Зæронд (латинаг) Ирон Алфавит (Ирон Фыссынад) The old Ossetian Latin Alphabet (Alphabet Of Ossetes) Старый (латинский) Осетинский Алфавит * А а - [a] - A a (Arv-Kad) Ææ - *æ+ - Æ æ (Æmbal-Sær) Б б - [b] - B b (Balc-Sabi) В в - [v] - V v (Væjyn-Tævd) Г г - [g] - G g (Gal-Næmyg) **Гы - [] - H h (Æhdau-Sahæs) Е е - [e] - E e (Bel-Dendžyz) Д д - [d] - D d (Dis-Fæd) З з - *з+ - Z z (Zyn-Fæz) Дз дз - [dz] - Dz dz (Dzul-Kuydz) Дж дж-*dз+ - Dž dž (Fyddžyn) И и - [i] - I i (Iron-Biræ) Й й - [j] - J j (Mijag-Jæxi,) К к - [k] - K k (Kom-Bærkad) **Кы - [] - Kh kh (Khah-Fætkhuy) Л л - [l] - L l (Læg-Bal) Н н - [n] - N n (Nom-Ænus) О о - [o] - O o (Xox-Don) П п - [p] - P p (Pyl-Æppælgæ) Р р - [r] - R r (Ron-Sækær) С с - [s] - S s (Som-Bælas) Т т - [t] - T t (Tævd-Stur) **Ты ты - [] - Th th (Thæpæn) У у - [u] - U u (Ustur-Turkag) Ф ф - [f] - F f (Fæd-Cæft) Х х - [h] - X x (Xud-Bæx) **Хы хы - [] - Q q (Qæu-Araqq, Qug) Ц ц - [ts] - C c (Cong-Balc) **Цы цы - [] - Ch ch (Chammar-Chaj) Ш ш - *t + - Č č (Činyg-Ajčy char) **Ь ь - [] - Y y (Syl-Fyrt-Misyn) Ю ю - [ju:]- Ju ju (Ijul-Atatjurk) Я я - [ja] - Ja ja (Janvar-Tanja) М м - [m] - M m (Mad-Kuymæ) Dip not: *Alan-Oset-İronca Kıril alfabesi harfleri - *Uluslararası Fonetik ses uyumuna göre Latin harfleri+ - Alan- Oset-İronca Latin harfleri ve örnek sözcükler. **Uluslararası Fonetik ses uyumu olmayan Alan-Oset-İronca harfleri. Bununla ilgili haberler, okuma ve yazmayı kolaylaştırır ümidiyle Alan Kafkas Platformu na taşınmış, meraklılarınca büyük ilgi görmesi üzerine daha fazla bilgi edinmeye çalışılmış ve her edinilen yeni bilginin ortamda paylaşılması sevindirici olmuştur. Tablo-B ESKİ LATİNCE İRON ALFABE de görüldüğü gibi bazı harfler, Uluslararasında da yazıldığı gibi okunduğu ve bildik sesleri gösteren harflerdir (16 adet). Bunlar: *A a -А а-*a+ Apв-Arv-Gök, Türkçe aynı Arv okunur ve yazılabilir. *B b -Б б-*b+ Бaлц-Balc-Gezi/Seyahat, Türkçe Bals okunur ve yazılabilir. *D d -Д д-[d] Диc-Dis-Hayret/Şaşmak, Türkçe Diş okunur ve yazılabilir. *F f -Ф ф-*f+ Фæд-Fæd-Ayak izi, Türkçe aynı Fæd okunur ve yazılabilir. *G g -Г г -*g+ Гaл-Gal-Öküz, Türkçe aynı Gal okunur ve yazılabilir. *I i -И и-*i+ Биpæ-Biræ-Çok/Fazla, Türkçe aynı Biræ okunur ve yazılabilir. *K k -К к- *k+ Кoм-Kom-Vadi/Boğaz/Geçit, Türkçe aynı Kom okunur ve yazılabilir. *L l -Л л-*l+ Лæг-Læg-Adam/Erkek, Türkçe aynı Læg okunur ve yazılabilir. 16

17 *M m-м м-*m+ Мaд-Mad-Anne, Türkçe aynı Mad okunur ve yazılabilir. *N n -Н н-*n+ Нoм-Nom-Ad/İsim/Nam, Türkçe aynı Nom okunur ve yazılabilir. *O o -О о-*o+ Дoн-Don-Su, Türkçe aynı Don okunur ve yazılabilir. *P p-п п - [p] Æппæлгæ-Æppælgæ-Övme, Türkçe aynı Æppælgæ okunur ve yazılabilir. *R r -Р р- *r+ Poн-Ron-Kemer, Türkçe aynı Ron okunur ve yazılabilir. *T t -Т т- *t+ Tæвд-Tævd-Sıcak, Türkçe aynı Tævd okunur ve yazılabilir. *U u -Y у- *u+ Ycтyp-Ustur-Sığır ev hayvanı, Türkçe Uştur okunur ve yazılabilir. *V v -В в- *v+ Вæйьн-Væjyn-Olmak, Türkçe Væyın okunur ve yazılabilir. Ancak, bazı harflerin uluslararası yazılış ve okunuşlarında farklılıklar olduğu da görülmektedir. Örneğin, Türkçede ki c yerine dž ; ç yerine č ; ı yerine y ; s yerine ts ; y yerine j ; z yerine dz vs.. gibi bazılarını fonetik alfabeden alınan harflerin alışılmamış ve kullanımının zor gelmesi yaygınlaşmasını önlediği sanılmaktadır. Yine bitişik harflerden örneğin; dz de ki d nin z ye mi ait olduğu yoksa bağımsız mı olduğunun anlaşılması, sözcüğü bilenler için kolay olabilir, ancak bilmeyenler için okumayı bulmacaya dönüştürmektedir. Eski (Latince) İron Alfabe nin Türkçe karşılığı aynı yazılıp okunmayan harfler: *Ææ-Ææ-*æ+ Fonetik alfabeden aynen alınmış olup Æ æ yi, bilmeyen veya klavyede bulamayanlar A a, E e veya E e üzerine çeşitli işaretler koyarak uydurma şekillerle yazar ve a, e veya ı olarak okur. Sözcüğü bilenler ağzını a diyecekmiş gibi açar e ye dönüştürür veya a-e ile ı arasında alçak ve orta bir ses olarak okur; fakat a nın çıktığı yerin daha önünden ve daha uzun olarak çıkar. Æмбaл-Æmbal-Arkadaş, Türkçe klavyelerde aynı Æmbal yazılabilir. Æ æ Dünyada yalnızca Alan-Oset-İron dilinde kullanılan fonetik alfabeden alınmış tek ses ve harftir. Æ æ harfi nerede görülürse bilinsin ki yazı Alan-Oset-İroncadır. Alan dilinin tek karakteristik harfini kıskançlıkla korumak herkesten çok Alanların işi OSSETIC (OS) Required characters olmalıdır. Uluslararası name: CYRILLIC SMALL LIGATURE AIE yazışmalarda Alanlara özgü Æ old name: æ harfi için, bilgisayar Adobe glyph name: klavyelerinde bulunan ALT GR mnemonic name(s): tuşu basılı tutularak A a harfi HTML 4 mnemonic name: tuşlanırsa Æ æ harfi yazılır. category: Ll (Letter, Lowercase) Dünya Teknolojisinin verdiği combining: 0 nimeti Alanların kullanmamasının mazereti comment: olmaz. Yazışmalarda uydurma seçenekler yerine, doğru olan Æ æ harfini kullanalım ve kullandıralım.) decimal: ӕ UTF-8 (d3, 95) Ó found in charsets: found in languages: [OSSETİC (OS)]; used in romanization of: uppercase: 04D4 4. æ ligature, a umlaut OSSETİAN. *Е е-e e-*e+ E e yazılır, orta sesli, dar, daha kapalı, uzatılarak ve yumuşatarak ye okunur. Бeл-Bel-Bel, Türkçe Byel okunur ve yazılabilir. *H h-гы гы-*+ Bazen H h, Ğ ğ, G g, K k, Kh kh yazılır ve zaman zaman Къ къ veya Хъ хъ ile karıştırılır. Ağa, Ağlama, Ağıt, Ağaç vs.. de ki ğ sesi gibi okunur. Æгъдay- Ækhdau, Æhdau, Æk'dau-Adet/Terbiye/Gelenek/Kural, Türkçe Æğdau okunur ve yazılabilir. *Dž dž-дж дж-*dз+ Bazen Dž dž, Zh zh, Dzh dzh yazılır ve c veya bazen c ye yakın z okunur. Фьдджьн-Fyddžyn/Fydzhyn-Özel dövme etli ile fırında yapılan börek adı, Türkçe Fıdcın okunur ve yazılabilir. 17

18 *Z z-з з-*z+ Z z yazılır ve sözcüğe göre daha çok j, bazen j ye yakın z okunur. Зьн- Zyn-Zor, Türkçe Jın okunur ve yazılabilir. *Dz dz-дз дз *dz+ Dz dz yazılır, sözcüğe göre daha çok z, bazen z ye yakın j veya c okunur. Дзyл-Dzul-Ekmek, Türkçe Zul okunur ve yazılabilir. *J j-й й-*j+ J j yazılır ve y okunur. Йæxи-Jæxi-Kendi/Kendinin, Türkçe Yæxi okunur ve yazılabilir. *Kh kh-кы кы-*+ Bazen Kh kh, K k yazılır ve zaman zaman Гъ гъ veya Хъ хъ ile karıştırılır, kalın k veya k ile g ve q karışımı okunur. Фæткъyь-Fatkhuy-Elma, Türkçe Fætkhuı okunur ve yazılabilir. *S s-с с-[s] Kiril alfabesinde C c harfini Dıgurlar ve Qudayraklar ile Ruslar s, İronlar ş olarak okur. Latin alfabesinde ki C c harfi, bazen aynen C c veya değiştirerek S s harfi ile yazılır ve İronlar genelde ş okur. Бæлac-Bælas-Ağaç, Türkçe Bælaş okunur ve yazılabilir. *Th th-ты ты-*+ Th th yazılır ve kalın yani t ile d arası okunur. Тъæпæн-Thæpæn- Yassı, Türkçe aynı Thæpæn okunur ve yazılabilir. *X x-х х-*+ Genelde X x, bazen H h yazılır, Araplarda olduğu gibi kalın ve gırtlaktan ha okunur. Alan-Oset-İronca da h sesi yoktur ve kalınlaştırma harfiyle karıştırmamak için orijinal X x harfi kullanılması uygun olabilir. Бæx-Bæx/Bæh-At, Türkçe aynı Bæx okunur ve yazılabilir, H h yazıldığında bile gırtlaktan kalınlaştırılarak x sesiyle okunmalıdır. *Q q-хы хы-*+ Genelde Q q, bazen G g, Kh kh, K k, Kh kh yazılır ve zaman zaman Къ къ veya Гъ гъ ile karıştırılır, kısa ve keskin k, g ile ğ arası bir sesle okunur. Хъæy- Qæu/Kh æu-köy, Türkçe Qæu okunur ve yazılabilir. *Ts ts-ц ц-*ts+ Kiril alfabesinde ki C c, bazen aynen C c veya S s yazılıp Alan-Oset- İronlarca ş okunduğundan, s sesi için Ts ts kullanılmakta ve kelimeye göre daha çok s, bazen sonu tıslamalı s ye yakın csh okunur. Цoнг-Cong/Tsong-Kol, Türkçe Song okunur ve yazılabilir. *Ch ch -Цы цы-*+ Tsh tsh, Ch ch, Sh sh yazılır ve sözcüğe göre üstüne bastırarak daha çok kalın s, bazen c veya z ye yakın s okunur. Цыaммap-Chammar/tshammar- Ahlaksız/arlanmaz/utanmaz, Türkçe Shammar okunur ve yazılabilir. *Č č-ш ш-*t + Çok kez Č č, Ch ch yazılır ve ç okunur. Шиньг-Činyg/Chinyg-Kitap, Türkçe Çinıg okunur ve yazılabilir. *Y y-ь ь-*+ İ i harfinde büyük İ için I kullanıldığından, I ı harfi Y y ile yazılır ı okunur. Cыл-Syl-Dişi, Türkçe Şıl okunur ve yazılabilir veya Türkçede de sorun olan ı yerine Ih ih yazılabilir Şihl. *Ju ju-ю ю-[ju:] Rus-Latince de Y y harfi için J j harfi kullanıldığından yu okunur. Июл-Ijul-Hepsi, Türkçe yul okunur ve yazılabilir. *Ja ja-я я-[ja:] Rus-Latince de Y y harfi için J j harfi kullanıldığından ya okunur. Тaня- Tanja-Tanya/isim, Türkçe Tanya okunur ve yazılabilir. Şekli ne olursa olsun, ses nasıl yazılırsa yazılsın, sözcüğü bilmeyenlerin ve hatta sözcüğü bilenlerin bile yeterli pratiği olmaksızın yalnızca harflerle öğrenmesi çok zordur. Ancak a, b, d, f, g, i, k, l, m, n, o, p, r, t, u, v gibi bazı harflerin uluslararası çoğunluğun müşterek sesi olması, c, ç, ğ, ı, j, s, ş, y, z gibi bazı harflerin Türkçede ki yazılış ve ses uyumunun yatkınlık nedeniyle kolay gelmesi, yine æ, e, ye, kh, ph, th, x, q, w, ya, yu, yo, ya, h (Alanca da he sesi bulunmadığından, harf olarak değil yalınızca ъ yerine kalınlaştırıcı olarak kullanılması) gibi harflerin fazla yadırganmayacak oluşu, sözlük vs..de Alan-Oset-İronca nın Türkçe okunuşunun yazılımını kolaylaştırır gibi gözükmektedir. Bu düşünceyle ESKİ LATİNCE İRON ALFABE yi yeniden ve Türkçe okunuşuyla TABLO-C de karşılaştırırsak; 18

19 C-ALAN KIRİL VE LATİNCE YAZILMI SÖZCÜK-TÜRKÇE OKUNUŞU, ANLAMI Kıril Adı Ses Alanca sözcük Eski Latin Alanca Türkçe okunuşu Türkçe anlamı А а A [a] Apв-Кaд Arv-Kad Arv-Kad gökyüzü- saygı Æ æ A EI *æ+ Æмбaл-Cæp Æmbal-Sær Æmbal-Şær arkadaş-baş/lider Б б Be [b] Бaлц-Caби Balc-Sabi Bals-Şabi gezi-yavru/bebek В в Ve [v] Вæййьн-Тæвд Væjyn-Tævd Væyyin-Tævd olmak-sıcak Г г Ghe [g] Гaл-Нæмьг Gal-Næmyg Gal-Næmıg öküz-mermi Гы гы [] Æгъдay-caгъæc Æhdau-Sahæs Æğdau- Şağæş örf/adet-ağıt Д д De [d] Диc-Фæд Dis-Fæd Diş-Fæd hayret-ayak iz Дж дж *dз+ Джиx-Фьдджьн Džix-Fyddžyn Cix-Fıdcın dikkatsiz -etli börek Дз дз [dz] Дзyн-Кyьдз Dzul-Kuydz Zul-Kuız ekmek-köpek/it Е еye [je] Ефc-Бeл-Дæнджьз Efs-Bel-Dendžyz Yefş-Byel-Dyencıj kısrak-kürek-deniz Ё ё [jo:] Ёлкæ-Слёт Jolkæ-Sljot Yolkæ-Şlyot yılbaşı ağacı-kongre Ж ж Zhe [z] Жaкet-Абaжyp Jakyet-Abajur ceket-abajur З з Ze *з+ Зьн-Фæз Zyn-Fæz Jın-Fæj zor-mera/otlak И и I [i] Иpoн-Биpæ Iron-Biræ İron-Biræ Oset-çok/fazla Й й kısa I [j] Йæxи-Миййaг Jæxi-Mijag Yæxi-miyyag kendi-belki/olası К к Ka [k] Кoм-Бæpкaд Kom-Bærkad Kom-Bærkad vadi/boğaz- bereket Кы кы [] Къax-Фæткъyь Khax-Fætkhuy Khax-Fætkhuı ayak-elma Л л El [l] Лæг-Бaл Læg-Bal Læg-Bal erkek/adam-kiraz М м Em [m] Мaд- Сьмах Mad- Syмах Mad- Şıмах anne-sizin Н н En [n] Нoм-Æнyc Nom-Ænus Nom-Ænuş ad/isim-asır/yüzyıl О о O [o] Oнг-Xox-Дoн Ong-Xox-Don Ong-Xox-Don kadar-dağ-su П п Pe [p] Пьл-Æппæлгæ Pyl-Æppælgæ Pıl-Æppælgæ fil-övünme Пы пы [] Пъaзбьн-Пъамидор Phajbın-Phamidor fundalık-domates Р р Er [r] Poн-Cæкæp Ron-Sækær Ron-Şækær bel kemeri-şeker С с Es [s] Coм-Бæлac Som-Bælas Şom-Bælaş yarın/ruble-ağaç Т т Te [t] Tæвд-Cтyp Tævd-Stur Tævd-Ştur sıcak-sığır Ты ты [] Тъæпæн-Тъьссьн Thæpæn Thæpæn-Thışşın yassı-sokmak У у U [u] Уcтyp-Тypкaг Ustur-Turkag Uştur-Turkag sığır-türk У у W [w] Уьньн Uynyn Wnının görmek Ф ф Ef [f] Фæд-cæфт Fæd-Cæft Fæd-Şæft ayak izi-kayıp Х х Ha [h] Xyд-Бæx Xud/Hud-Bæx Xud-Bæx/Beh şapka-at Хы хы [] Хъæy-Apaхъхъ Qæu-Araqq Qæu-Araqq köy-rakı Ц ц Tse [ts] Цoнг-Бaлц Cong-Balc Song-Bals kol-gezi/seyahat Цы цы Che [] Цъaммap-Цъaй Chammar-Chaj Shammar-shay arlanmaz-kuyu Ш ш *t + Чиньг-Aйчь цыap Činyg-Ajčychar Çinıg-Ayçı shar kitap-yumurta zarı Шы шы Sha [s] Чъизи-Чъиу Čhizi-Čhiu Çhiji-Çhiu pis/kirli-sakız Щ щ Shcha [s j ] Шампайнаг Şampaynag şampanya Ъ ъ Sxcx [] Щедрo Şhyedro cömertçe/bol bol ы Kalın [ j ] Sert/kalınlaştırma no palatalization¹(съезд) Ь ь Yery *щ+ Cыл-Фыpт-Миcын Syl-Fyrt-Misyn Şıl-Fırt-Mişın dişi-oğul-yoğurt э İnce [ j ]yumuşak/inceltme-palatalization¹«`»( 0060)(s`ezd) пьеса pyeşa oyun/piyes Ю ю E [e] Электрон Elyektron elektron Ю ю Ju ju [ju] Июл-Aтaтюpк Ijul-Atatjurk İyul- Atatyurk hepsi-atatürk Я я Ja ja [ja] Янвap-Тaня Yanvar-Tanya Yanvar-Tanya Yanvar Tanya Sanırım bu çalışmalarımızdan da etkilenerek, 27 NİSAN 2006 günü İnternette, İron Dil Sitesi aşağıda TABLO-D de ki alfabe çalışmasını yayınlandı. 19

20 D -ALLİNGVO.RU ТРАНСЛИТЕРАЦИОННЫЙ АЛФАВИТ ( ) Осетинский-Кириллица Ossetian-Cyrillic Осетинский-Старый Ossetian-Old-Latin Eski Latin Alanca Английский English İngilizce Осетинский-Латиница Ossetian-Latin Latin Alanca А а *a+ (арв, Kıril кад) Alanca A a (arv, kad) [art] A a (arv, kad) Æ æ *æ+ (æмбал, сæр) Æ æ (æmbal, sær) [bag, black] Æ æ (æmbal, sær) Б б *b+ (балц, саби) B b (balc, sabi) [ball] B b (balc, sabi) В в *v+ (вæййь, тæвд) V v (væjy, tævd) [victory] V v (væjjy, tævd) Г г *g+ (гал, нæмьг) G g (gal, næmyg) [goal] G g (gal, næmyg) Гы гы *+ (æгыдау, сагыæс) H h (æhdau, sahæs) Gh gh (æghdau, saghæs) Д д *d+ (дис, фæд) D d (dis, fæd) [dad] D d (dis, fæd) Дж дж*dз+(фьдджьн) Dž dž (fyddžyn) [marriage] Dx dx (fyddxyn) Дз дз *dz+(дзул, кудз) Dz dz (dzul, kuydz) Dz dz (dzul, kuydz) Е е *e+ (бел, денджьз) E e (bel, dendžyz) [bell] E e (bel, dendxyz) Ё ё *jo:+(слёт, ёлкæ) [ionic, Iowa] E e (sljot, jolkæ) Ж ж *zh+(жакет, жанр) [pleasure] Jx jx (jxaket, jxanr) З з *з+ (зьн, фæз) Z z (zyn, fæz) [Zulu, zoo] Z z (zyn, fæz) И и *i+ (Ирон, бирæ) I i (Iron, biræ) [mean] I i (Iron, biræ) Й й *j+ (миййаг, йæхи) J j (mijag, jæxi,) [cry {krai}] J j (mijjag, jæhi) К к *k+ (ком, бæркад) K k (kom, bærkad) [caw] K k (kom, bærkad) Кы кы *+ (кыах, фæткыуь) Kh kh (khax, fætkhuy) Kh kh (khah, fætkhuy) Л л *l+ (лæг, бал) L l (læg, bal) [mall] L l (læg, bal) М м *m+(мад, сьмах) M m (mad, symah) [mad] M m (mad, symah) Н н *n+ (ном, æнус) N n (nom, ænus) [nail] N n (nom, ænus) О о *o+ (хох, дон) O o (xox, don) [mall] O o (hoh, don) П п *p+ (пьл, æппæлгæ) P p (pyl, æppælgæ) [poem] P p (pyl, æppælgæ) Пы пы*+ (пыа, пыьрьпыьф) Ph ph (pha, phyryphyf) Р р *r+ (рон, сæкæр) R r (ron, sækær) [rug] R r (ron, sækær) С с *s+ (сом, бæлас) S s (som, bælas) [song, nonsense] S s (som, bælas) Т т *t+ (тæвд, стур) T t (tævd, stur) [tent] T t (tævd, stur) Ты ты*+ (тыæпæн) Th th (thæpæn) Th th (thæpæn) У у *u+ (устур, туркаг) U u (ustur, turkag) [school] U u (ustur, turkag) Ф ф *f+ (фæд, цæф) F f (fæd, cæf) [fan] F f (fæd, cæf) Х х *h+ (худ, бæх) X x (xud, bæx) [hand, Honda] H h (hud, bæh) Хы хы*+ (хыæу, арахыхы) Q q (qæu, araqq) Q q (qæu, araqq) Ц ц *ts+ (цонг, балц) C c (cong, balc) [close to Cincinati] C c (cong, balc) Цы цы*+ (цыаммар, цыиу) Ch ch (chammar, chiu) Ch ch (chammar, chiu) Ш ш *t + (шиньг, айшь цыар) Č č (Činyg, Ajčy char) [cheese] Cx cx (cxinyg, ajcxy char) Шы шы*+ (шыиу) Cxh cxh (cxhiu) Щ щ *sh+ (щтат) [shovel] Sx sx (sxtat) Ъ ъ*shch+(ъедрин) [shchi+(ъи-cabbage soup) Sxcx sxcx (Sxcxedrin) ы * j + (сыезд) «`» ( 0060) (s`ezd) Ьь*щ+(сьл,фьрт,пьсьлмон)Y y(syl,fyrt, pysylmon) Y y (syl, fyrt, pysylmon) э *+ (июлэ, январэ) «'» ( 0027) (ijul', janvar') Ю ю *e,ә] (юкватор) [Edward] E e (ekvator) Ю ю*ju:+ (июлэ, Ататюрк) Ju ju (ijul, Atatjurk) [stew] Ju ju (ijul', Atatjurk) Я я *ja+ (январэ, Таня) Ja ja (janvar, Tanja) [Yankee, yard] Ja ja (janvar', Tanja) Yukarıdaki sitesi alfabe çalışmasının özellikle uluslararası klavye ile yazılması dolayısıyla yazım kullanımını kolaylaştıracağı sanılmaktadır. Ancak: 20

21 1. Kıril Osetçe Ы ы nın Y y ile yazılımı, uluslararası Y y harfinin, örneğin İngilizcede kullanılan sözcüklerden; cry, yankee, yard, year, yellow, yes, yesterday, you, young vs.. de ki gibi, diaspora da oturanlar için karışıklığa neden olabileceği ve Türkçe kullanımında I ı harfinin kullanılması belki bu karışıklığı Türkiye de önleyebilirse de, birkaç alfabe şekli ortaya çıkacaktır. Ы ы harfi, Latincede bulunan ancak Alan-Oset-İronca da kullanılmayan başka bir harfle gösterilemez mi? Veya kalınlaştırma işareti olarak kullanılan h ile birlikte I i harfi kullanılarak örneğin; Ih ih kullanılabilir mi? (Türkçede de I ı sesinin uluslararası kullanımı problemi bilinmektedir.). Böylece Y y harfini normal Kıril'de ki Й й yerine kullanılabilir. Buna bağlı olarak ta J j harfini, Y y yerine değil de normal J j yerine kullanma olanağı olur. Ы ы *+(сьл,фьрт,пьсьлмон)y y (syl, fyrt, pysylmon)-- Y y (syl, fyrt,pysylmon)ih ih Й й -*j+(миййаг, йæхи) J j (mijjag, jæxi,) *cry,krai}] J j (mijjag, jæhi) Y y Я я-[ja](январэ, Таня) Ja ja(janvar, Tanja)[Yankee, yard]ja ja (janvar',tanja) Ya ya 2. "Х х" harfi bütün klavyeler de bulunmasına, Eski İron alfabesinde de kullanılmasına ve yazılımının sorun olmamasına karşın, neden H h harfiyle yazılmak istendiği anlaşılmamıştır. Okunuşunda Latin H h sesi ile X x sesinin benzerliği bulunsa da, sözcüğün Latin sesi H h ile yazılması ve okunması, anlaşılmasını ve okunuşu zorlaştıracaktır. Yine h harfini kalınlaştırıcı ъ yerine kullanılması da, kalınlaştırıcı mı yoksa X x sesi için mi yazılmış olduğu düşüncesi karışıklığa neden olabilecektir. Dolayısıyla X x harfinin Kıril ve Eski İronca da kullanıldığı gibi kullanılmasında ki mahsur anlaşılmış değildir. Х х [] (худ, бæх) X x (xud, bæx) hand, Honda]H h (hud, bæh) X x Гъ гъ[] (æгыдау,сагыæс H h (æhdau, sahæs) - Gh gh (æghdau, saghæs)gh gh ъ *+ (сыезд) h «`» ( 0060) (s`ezd) h h 3. Sanırım Türkçede ki anladığımız anlamdaki S s sesi Dıguronca ve İroncanın özellikle Güney Osetia da (Qudayrag) kullanımı dışında İronca da yok. Dolayısıyla Kıril alfabesinde C c harfiyle yazılan ses İronca da Ş ş diğer aksanlarda S s olarak okunmakta ve Latince çevirileri sorun olmaktadır. Dolayısıyla Latincede ve Türkçede bulunmayan Ц ц harfi ("C c ile S s" veya tam tersi "S s ile C c" karışımı bir ses) ve harfinin Latince yazılımı da sorun olmaktadır. Buna bağlı olarak diğer sesler ve harflerinde yazılımı ve okunuşu sorun olmakta; iki, üç ve hatta dört harfin yan yana yazılımıyla çözüm aranmaktadır. С с [s] (сом, бæлас) S s (som, bælas) [song,nonsense] S s (som,bælas) Ц ц [ts](цонг, балц) C c (cong, balc) close to Cincinati]C c(cong,balc) Цъ цъ[] (цыаммар, цыиу) Ch ch(chammar, chiu) - Ch ch (chammar,chiu) Ч ч *t +(шиньг, айшь цыар)č č (Činyg,Ajčy char) [cheese] Cx cx (cxinyg,ajcxy char) Чъ чъ[] (шыиу) - Cxh cxh (cxhiu) Ш ш [sh](щтат) [shovel] Sx sx (sxtat) Щ щ *shch+(ъедрин) *shchi+ (cabbage soup) Sxcx sxcx (Sxcxedrin) 4. Kıril Alan-Oset-İronca Дж дж sesinin Türkçe karşılığı tam olarak C c olmasına karşın, Latince C c harfi Kıril Ц ц sesi için kullanıldığından aşağıdaki gibi iki harfle yazılmaktadır. 21

22 Дж дж*dз+ (фьдджьн) Dž dž (fyddžyn) *marriage] Dx dx (fyddxyn) 5. Kıril Alan-Oset-İronca Ч ч sesinin Türkçe karşılığı tam olarak Ç ç olmasına karşın, Latince ilgili ses ve harfinin bulunmaması nedeniyle iki harfle, kalını Чъ чъ ise üç harfle yazılmaktadır. Ч ч *t +(шиньг,айшь цыар)č č (Činyg,Ajčy char) *cheese] Cx cx (cxinyg,ajcxy char) Чъ чъ[](шыиу) - Cxh cxh (cxhiu) Türkçe Alfabenin Fonetiği ile Kıril Harfleri Fonetiği ve İngilizce sesleri ile adları! T ABLO-E ile - F de, Türkçe sözcüklerin Kiril Harflerle yazılışı TABLO-G de, çeşitli Alan (Oset-İron) Alfabeleri TABLO-H de çalışma ve araştırmalara fikir vermesi açısından aşağıda verilmiştir. E-TÜRKÇE VE KIRİL HARFLERİ FONETİĞİ, İNGİLİZCE KARŞILIĞI VE ADI TÜRKÇE HARFLER FONETİĞİ-İNGİLİZCE KIRİL HARFLERİ FONETİĞİ-ADI Fonetik Türkçe Harf İngilizce Okunuş Sesi Fonetik Kıril Harf İngilizce Adı [a] A a A a As u in fun [a] А а А а A [b] B b B b As b in bat [b] Б б Б б Be *dз+ C c C c As j in job [v] В в В в Ve *t + Ç ç Ç ç As ch in chat [g] Г г Г г Ge [d] D d D d As d in dog [d] Д д Д д De [e] E e E e As e in red [je] Е е Е е Ye [f] F f F f As f in far *з+ Ж ж Ж ж Zhe [g] G g G g As g in gap [z] З з З з Ze [:] Ğ ğ Ğ ğ Silent, lengthens preceding vowel [i] И и И и I [h] H h H h As h in hot [j] Й й Й й Short I *ш+ I ı I ı As e in label [k] К к К к Ka [i] İ i İ i As ee in bee [l] Л л Л л El *з+ J j J j As s in Asia [m] М м М м Em [k] K k K k As c in cat [n] Н н Н н En [l] L l L l As l in let [o] О о О о O [m] M m M m As m in man [p] П п П п Pe [n] N n N n As n in not [r] Р р Р р Er [o] O o O o As o in row [s] С с С с Es [œ] Ö ö Ö ö As e in her [t] Т т Т т Te [p] P p P p As p in put [u] У у У у U [r] R r R r As r in rat [f] Ф ф Ф ф Ef [s] S s S s As s in sand [x] Х х Х х Kha * + Ş ş Ş ş As sh in she [ts] Ц ц Ц ц Tse [t] T t T t As t in top *t + Ш ш Ч ч Che [u] U u U u As u in push * + Щ щ Ш ш Sha [y] Ü ü Ü ü As e in few * t + Ъ ъ Щ щ Shcha [v] V v V v As v in valve [ j ] Э э Ь ь Soft Sign [j] Y y Y y As y in you [ju] Ю ю Ю ю Yu [z] Z z Z z As z in zip [ja] Я я Я я Ya 22

23 F- İLGİLİ FONETİK İŞARETLERİN TÜRKÇE VE ALANCA HARFLERLE GÖSTERİLMESİ, İNGİLİZCE OKUNUŞU VE İNGİLİZCE ADI Fonetik Türkçe Harf Alanca Harf İngilizce Okunuş Sesi İngilizce Adı [a] A a A a А а А а As u in fun, art A *æ+ Æ æ Æ æ As bag, black A EI [b] B b B b Б б Б б As b in bat, ball Be *dз+ C c C c Дж дж Дж дж As j in job, marriage *t + Ç ç Ç ç Ш ш Ч ч As ch in chat, cheese Che [d] D d D d Д д Д д As d in dog, dad De [e] E e E e Ю ю Ю ю As e in red, Edward [f] F f F f Ф ф Ф ф As f in far, fan Ef [g] G g G g Г г Г г As g in gap, goal Ge [:] Ğ ğ Ğ ğ Гы гы Гъ гъ Silent, lengthens preceding vowel [h] H h H h Хэ хэ Хь хь As h in hot, hand, Honda H *щ, y+ I ı I ı Ь ь Ь ь As e in label Yery [i] İ i İ i И и И и As ee in bee, mean I *з+ J j J j Ж ж Ж ж As s in Asia, pleasure Zhe [k] K k K k К к К к As c in cat, caw Ka [l] L l L l Л л Л л As l in let, mall El [m] M m M m М м М м As m in man, mad Em [n] N n N n Н н Н н As n in not, nail En [o] O o O o О о О о As o in row, mall O [œ] Ö ö Ö ö Ё ё Ё ё As e in her [p] P p P p П п П п As p in put, poem Pe [r] R r R r Р р Р р As r in rat, rug Er [s] S s S s Ц ц-с с Ц ц-с с As s in sand, song, nonsense Es * +*s j,sh] Ş ş Ş ş Щ щ-с с Ш ш-с с As sh in she, cabbagesoup Sha [t] T t T t Т т Т т As t in top, tent Te [u] U u U u У у У у As u in push, school U [y] Ü ü Ü ü Ю ю Ю ю As e in few [v] V v V v В в В в As v in valve, victory Ve [j] Y y Y y Й й Й й As y in you, cry Short I [z] Z z Z z З з З з As z in zip, Zulu, zoo Ze [je] E e E e As bell Ye [jo:] Ё ё Ё ё As ionic, Iowa Yo [x] Х х Х х Kha Хы хы Хъ хъ [ts] Ц ц Ц ц As close to Cincinati Tse Цы цы Цъ цъ Шы шы Шы шы As shovel * t + Ъ ъ Щ щ Shcha h ы ъ [ j ] ^ ^ э ь Soft Sign [ju] Ю ю Ю ю As stew Yu [ja] Я я Я я As Yankee, yard Ya 23

24 Çağdaş kıril alfabe, 1920 ve 1930 yılları kullanılan Latin alfabe, Güney Alania-Osetia- İrışton nun 1954 yılına kadar kullandığı Gürcü alfabesi ve daha sonraları önerilen Latin alfabe: 24

25 G-TÜRKÇE SÖZCÜK VE ALANCA ANLAMI - KIRİL TÜRKÇE SÖZCÜK VE ALANCA ANLAMI Türkçe Fonetik Türkçe sözcük Kıril Kıril Türkçe sözcük Alanca anlamı Alanca anlamı A a [a] At-bæx, kaş-ærfıg А а Aт-бæx, кaщ-æpфьг B b [b] Bacı-xo, gebe-şıværcın Б б Бaджь-xo, гюbю-cьвæpджьн C c *dз+ Cam-avg, sıcak-tævd Дж дж Джaм-aвг, сьджaк-тæвд Ç ç *t + Çabuk-tağd, açık-gom Ш ш Чaбyк-тaгыд, aчьк-гoм D d [d] Dağ-xox, oda-uat Д д Дaгы-xox, oдa-yaт E e [e] Ev-xæzar, ter-xid Юю Эв-xæдзap, тэp-xид F f [f] Fakir-mægur, efe-qaytar Ф ф Фaкиp-мæгyp, юфю-xыайтар G g [g] Gezi-bals, saygı-kad Г г Гюзи-бaлц, сaйгь-кaд Ğ ğ [] Ağaç-bælaş, ağıt-şağæş Гы гы Aгъaш-бæлac, aгъьт-caгыæc H h [h] Haber-xabar, sarhoş-raşıg Xэ хэ Xэaбюp-xaбap, сapхьoщ-pacьг I ı [щ] Işık-ruxş, kız-çıjg Ь ь Ыщык-pyxc, кыз -шьзг İ i [i] İçki-nojt, gir-basu И и Ишки-нoзт, гиp-бaцy J j *з+ Jurnal-jurnal, abajur-abajur Ж ж-з з Жypнaл-жypнaл, aбaжyp-aбaжyp K k [k] Kar-mit, korkak-tærşag К к Кap-мит, кopкaк-тæpcaг L l [l] Limon-limon, masal-tauræğ Л л Лимoн-лимoн, мaсaл-тaypæгы M m [m] Masa-fıng, tamam-æğğæd М м Мaсa-фьнг, тaмaм-æгыгыæд N n [n] Namus-namış, yeni-nog Н н Нaмyс-нaмьc, йюни-нoг O O [o] Odun-şug, koş-æxjor O o Oдyн-cyг, кoщ-æxзop Ö ö [] Ördek-babıj, gör-fæn Ё ё Ёpдюк-бaбьз, гёp-фæн P p [p] Para-æxsa, top-purti П п Пapa-æxцa, тoп-пypти R r [r] Rakı-araqq, zor-jın Р р Рaкь-apaхэхэ, зop-зьн S s [s] Sarı-bur, usta-dæşnı Сс-Ц ц Сapь-бyp, yстa-дæcнь Ş ş * + Şapka-xud, beş-fonz Щщ-Ъъ-Сс Шaпкa-xyд, бюш-фoндз T t [t] Tat-ad, et-ziza Т т Тaт-aд, ют-дзидзa U u [u] Ucuz-aşlam, kuş-mapğ У у Уджyз-acлaм, кyщ-мapгы Ü ü [] Ülke-bæştæ, Atatürk-Atatyurk Ю ю Юлкю-бæcтæ, Aтaтюpк-Aтaтюpк V v [v] Vadi-kom, tavuk-kark В в Вaди-кoм, тaвyк-кapк Y y [j] Yağ-sarv, ayı-arş Й й Йaгы-цapв, aйь-apc Z z [z] Zar-shar, kaz-qaj З з-дз дз Зap-цыap, кaз -хыaз W w** [w] Washington-Uaşington Уу(a, æ, и, o, ь)уaщингтoн Ææ* *æ+ Ææ X x* [x] Х х Q q* [] Хы хы Çh* [] Шы шы Kh* [] Кы кы Ph* [] Пы пы Sh* [] Цы цы Th* [] Тыты h* [] ы ^* [] э Not: *Türkçe klavyelerde bulunabilen, kullanılabilir ve yazılabilir ek Türkçe Latince harfler, işaretler ve karşılıkları. ** Seslendirmede, æyyильн æuuilyn çiğnemek, бayyæндьн bauuændın güvenmek gibi bir çok seslinin a, æ, и i, o, y u, ы ı vs.. yan yana gelmesinden oluşan bir sözcüğün okunuşunda u sesinin İngilizcede ki gibi w (duble v) ile seslendirilir, kullanılabilir ve yazılabilir. 25

26 H - ÇEŞİTLİ DÖNEMLERDE ALAN-OSET- İRON ALFABELER VE OKUNUŞLARI Kıril Adı Fonetik 1881 Къоста Абæва Allingvo.Ru 2006 Türkçe okunuşu А а A [a] А а А а A a A a A a [art] A a Æ æ A EI [æ] Ä ä Æ æ Æ æ Æ æ Æ æ [bag, black] Æ æ Б б Be [b] Б б Б б B b B b B b [ball] B b В в Ve [v] В в В в V v V v V v [victory] V v Г г Ghe [g] Г г Г г G g G g G g [goal] G g Гы гы [] H h Ğ ğ Gh gh Ğ ğ [ağa]- gh Д д De [d] Д д Д д D d D d D d [dad] D d Дж дж *dз+ Dz dz Dx dx [marriage] C c Дз дз [dz] Ч ч Dž dž Dz dz Z z -Cz/Zc Е е Ye [je] Ë ë Е е E e E e E e [bell] Ye ye Ё ё [jo:] E e [ionic, Iowa] Yo yo-yö yö Ж ж Zhe [z] Jx jx [pleasure] J j З з Ze *з+ З з З з Z z Z z Z z [Zulu, zoo] J j -Jz/Zj И и I [i] Ī ī I i I i I(Ī) i(ī) I i [mean] İ i -I i Й й kısa I [j] I,J i, j J j J j J jj j [cry {krai}] Y y К к Ka [k] К к К к K k K k K k [caw] K k Кы кы [] Kh kh K k Kh kh Kh kh Л л El [l] Л л Л л L l L l L l [mall] L l М м Em [m] М м М м M m M m M m [mad] M m Н н En [n] Н н Н н N n N n N n [nail] N n О о O [o] О о О о O o O o O o [mall] O o П п Pe [p] П п П п P p P p P p [poem] P p Пы пы [] Ph ph P p Ph ph Ph ph Р р Er [r] Р р Р р R r R r R r [rug] R r С с Es [s] С с С с S s S s S s [song, nonsense] Ş ş -Sh/S Т т Te [t] Т т Т т T t T t T t [tent] T t Тыты [] Th th T t Th th Th th У у U [u] У у У у U u U u U u [school] U u У у Dabıl w [w] Ф ў Ф ў U u W w W w [dubl w] Ф ф Ef [f] Ф ф Ф ф F f F f F f [fan] F f Х х Ha, Kha [x] Х х Х х X x X x H h [hand, Honda] X x Хы хы [] Q q Q q Q q Q q Q q Q q Ц ц Tse [ts] Ц ц Ц ц C c C c C c [close to Cincinati] S s -Cs/Sc Цы цы [] У Ch ch C c Ch ch Sh s -Csh/Sch Ш ш Che *t + Ш ш Ш ш Č č Cx cx [cheese] Ç ç -Ch ch Шы шы [] Čh čh Cxh cxh [shovel] Çhçh-Chh chh Щ щ Sha * +[s j, sh] Sxsx[shchi](cabbagesoup) Ş ş -Sh sh Ъ ъ Shcha [shchi] Sxcx sxcx Shch shch ы «`» Sert [ j ] ( 0060) h *kalın/uzat+ Ь ь Yery [щ, y] Y y Y y Y y I ı -Ih ih э «'» [] ( 0027) ^ *İnce+ Ю ю E [e] E e [Edward] E e [e] Ю ю Ju ju [ju:] Ju ju [stew] Yu yu -Yü yü Я я Ja ja [ja:] Ja ja [Yankee, yard] Ya ya Not: 1. Kalın yazılan harfler Türkçe okunuşları ile bazı dönemlerde kullanılan müşterek harfleridir. 2. Elle yazılan harfler, uluslararasında kullanılmayan, kullanıcının özel işaretlerliyle ve genelde kendilerince şekillendirilen harflerdir. 26

27 Yukarıdaki açıklamalar ışığında, Alfabe konusunda hemfikir olmak zorlaşmakta ve ortak çözüm bulma çalışmaları devam etmektedir. Özellikle Dünya istatistik bilgilerine göre kopuntu (diaspora) da ki tüm Alan-Oset-İron ların, Amerika kaynakları ve Wikipedia ya göre yaklaşık kişisi Türkiye de bulunmakta dır. Türk yazar ve araştırmacılarına göre ise, ile arasında olduklarını yazmaktadırlar. Bu da Rusya ve Gürcistan dan sonra, ki onlarda Kırilce yazışmaktadırlar, en fazla nüfusu oluşturmaktadır. Şimdilik Kıril Alan Alfabesi ni kullanmaya devam etmek ancak Türkçe okunuşlarını yukarıdaki çalışmalar göz önüne alınarak yapılması karışıklığı önleyecektir. 27

28 ALFABE 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 ALANCA-OSETÇE-İRONCA DİL BİLGİSİ DERS (УРОК) 1 SES (мыр) BİLGİSİ (Fonetik) Alan dilindeki bütün seslerin toplamı 35 adettir. Bunların yedisi sesli (хыæлæсон), ikisi yarı sesli (зьлангон æмхыæлæсон) ve 26 sı sessizdir (æмхыæлæсон). Sesliler dil pozisyonuna göre (ön, arka ve orta), dil yüksekliğine göre (alçak, orta ve yüksek), dil ilişkisine göre (dişin dudağa değmesiyle ve değmemesiyle çıkan sesler), ağız genişliğine ve dil açılımına göre (açık ve kapalı) ve süreklilik ve niceliğine göre de (kısa ve uzun) olarak ayırt edilir. Alanca-Osetçe-İroncadaki seslilerin yöntemi aşağıdaki konularda gösterilmiştir. Buna göre Alan-Oset-İron dili iki ön sesliye (лæмæгы хыæлæсон) е ye, и i üç orta sesliye а, æ, ь ı ve iki arka sesliye (хыæлæсон) о, у u sahiptir. En son ikisi dil yuvarlağına ve dişin dudağa değmesiyle çıkan seslere eklenerek kişileşmiştir. Sesliler (хыæлæсон) ağzın açıklığına göre ayrılmıştır; a açık, æ ( a, e ve ı arasında) orta çıkış, е ye, ь ı, о daha kapalıdır ve son olarak и i, у u gelir. İzleyen harfler bireysel ve tek başına sesliler (хыæлæсон) olarak kabul edilir. Rusçadan alınma sözcükler (æрбайсгæ дзьрд) nedeniyle Alanca-Osetçe-İronca alfabesinde kullanılan ses (мьр) ve harflerse (дамгыæ) şunlardır; ё yo ёлкæ yolkæ Noel ağacı, yılbaşı ağacı ж j журнал jurnal magazine, dergi ш ş шаблон şablon kalıp щ şh щёткæ şhyotkæ fırça ъ kalın h объект obhyekt nesne ь ince ^ пьеса p^yeşa oyun э e экватор ekvator ekvator ю yu юбилeй yubilyey jübile я ya якорэ yakor gemi feneri, çapa Harflerden (дамгыæ); а a, б b, в v, г g, д d, е ye, и i, й y, л l, м m, н n, о o, р r, ф f incelenirse: 1. Harf (дамгыæ) а, kapalı, alçak, orta sesli; Türkçedeki а gibi vurgu (цæвд) altında, ağzın daha arkasından çıkan arka seslidir. a. Aşağıdaki harf bileşimlerini (вазьгджьн дамгыæ) okuyalım. ба ba, ва va, га ga, да da, ла la, ма ma, на na, ра ra, фа fa b. Aşağıdaki sözcükleri (дзьрд) okuyalım. aрт art ateş хыама qama kama мад mad anne бал bal kiraz кард kard bıçak гараж garaj garaj аванс avanş avans арв arv gök арм arm avuç 2. Harf (дамгыæ) e ye, dar, orta sesli. Türkçedeki e den daha kapalı. a. Aşağıdaki harf bileşimlerini (вазьгджьн дамгыæ) okuyalım ve ünsüzden (æмхыæлæсон) sonra gelen e yumuşak ve yuvarlayarak ye sesi (лæмæгы хыæлæсон мьр) gibi çıksın. бе bye, ве vye, ге gye, де dye, ле lye, ме mye, не nye, ре rye, фе fye 45

46 b. Aşağıdaki sözcükleri (дзьрд) okuyalım. бел byel bel (kürek) тел tyel tel (kablo) афтек aftyek eczane ефрейтор yefryeytop onbaşı 3. Harf (дамгыæ) и i, dar, yüksek sesli. Türkçedeki i gibi daha kapalı. a. Aşağıdaki harf bileşimlerini (вазьгджьн дамгыæ) okuyalım ve ünsüzden (æмхыæлæсон) sonra yumuşatıcı (лæмæгы хыæлæсон) olmasına dikkat edelim. би bi, ви vi, ги gi, ди di, ли li, ми mi, ни ni, ри ri, фи fi b. Aşağıdaki sözcükleri (дзьрд) okuyalım. ивьн ivın değiştirmek мигы miğ bulut их ix buz хид xid köprü ирд ird temiz(açık, parlak) мит mit kar 4. Harf o, dar, orta sesli. Daha kapalı ve Türkçedeki o benzer, daha fazla iki dudak arasından çıkar. a. Aşağıdaki harf bileşimlerini (вазьгджьн дамгыæ) okuyalım. бо bo, во vo, го go, до do, ло lo, мо mo, но no, ро ro, фо fo b. Aşağıdaki o ile ilgili sözcükleri okuyalım. бон bon gün хос xoş ilaç ном nom isim(ad) зокыо jokho mantar 5. Aşağıdaki ilgili sözcükleri okuyalım. мад mad anne бел byel bel(kürek) кард kard bıçak тел tyel tel(kablo) бал bal kiraz их ix buz арв arv gök хид xid köprü арм arm avuç ирд ird açık(parlak) кад kad saygı(hürmet) ихдон ixdon buzhane ком kom vadi (boğaz) ихдон ixdon buzhane мит mit kar бон bon gün ном nom ad(isim) ком kom vadi(geçit) 6. Harf (дамгыæ) ь ı, Türkçedeki ı ya özdeştir. Dudak ve dilin hareketsiz durumuyla seslendirilir. Akıcı ve düzenlidir. "æ" gibi orta seslilere aittir, fakat daha kapalıdır. a. Aşağıdaki harf bileşimlerini (вазьгджьн дамгыæ) okuyalım. бь bı, вь vı, дь dı, ль lı, мь mı, нь nı, рь rı, фь fı b. Aşağıdaki ь ı ile ilgili sözcükleri okuyalım. фьд fıd baba уьньн uının görmek рьг rıg toz фьрт fırt oğul, erkek çocuk бьн bın dip(alt) мьр mır ses мьд mıd bal ньв nıv fotoğraf(resim) бьл bıl dudak(kenar) 7. Aşağıdaki sözcüklerin bitimine (дзьрдь фæсæфтуан) dikkat edelim. бадын badın oturmak амайын amayın yontmak (örmek) барын barın ölçmek (affetmek) ивын ivın değiştirmek дарын darın saklamak нæмын næmın dövmek (dayak atmak) амонын amonın öğretmek 46

47 DERS (УРОК) 2 SES BİLGİSİ (Fonetik) 1. Harf (дамгыæ) у u, dar, daha dudaksıl, yüksek sesli. Türkçedeki u gibi, daha kapalı. Tam olarak Türkçedeki u karşılığı sestir (мьр). Ancak başka sesli harf (хыæлæсон) ile yan yana geldiğinde İngilizcede ki w sesi gibi okunmalıdır. a. Aşağıdaki harf bileşimlerini (вазьгджьн дамгыæ) okuyalım. бу bu, ду du, гу gu, лу lu, му mu, ну nu, ру ru, фу fu, уб ub, уг ug, уд ud, ум um, ун un, ур ur, уф uf b. Aşağıdaki у u ile ilgili sözcükleri (дзьрд) okuyalım. уд ud can(ruh, tin) курьн kurın istemek cуг şug yakacak odun бур bur sarı æрду ærdu saç teli дур dur taş дудьн dudın sızlamak уромьн uromın durdurmak c. Aşağıdaki sözcükleri okuyalım. курьн kurın istemek дудьн dudın sızlamak кусьн kuşın çalışmak æмпульн æmpulın büzülmek дур dur taş уромьн uromın durdurmak судзьн şuzın yanmak рувьн ruvın okşamak Seslendirmede, æyyильн æuuilyn çiğnemek, бayyæндьн bauuændın güvenmek gibi bir çok seslinin a, æ, и i, o, y u, ь ı vs..) yan yana gelmesinden oluşan bir sözcüğün okunuşunda u sesinin İngilizcede ki gibi w (duble v) ile seslendirilir. Alanca-Osetçe-İronca Anadiline (мадæлон æвзaг) harf (дамгыæ) olarak w girmediği ve Anavatanın onayı alınmadıkça seslendirmeği İngilizce de ki w gibi yapacağız, ancak doğru yazımı (растфьссьнад), birlikteliği sağlamak açısından y u ile yazmaya devam edeceğiz. d. Aşağıdaki y u ile başlayan sözcüklerde ki y u, İngilizce'de ki w gibi okunmalı. уьнг uıng wıng sokak уад uad wad oda уьдон uıdon wıdon onlar уьньн uının wının görmek уидаг uidag widag köken уадул uadul wadul yanak уьнд uınd wınd görüntü уарьн uarın warın yağmur уьй uıy wıy o уидьг uidıg widıg kaşık уаг uag wag terbiye e. Aşağıdaki sözcükler arasında bulunan y u dan sonra gelen sesli (хыæлæсон) ile birlikte okunurken y u nun İngilizcede ki w gibi okunması. ауайьн auayın awayın seğirtmek суанг şuang şwang ta(ta oraya kadar) хайуан xayuan xaywan hayvan хауьн xauın xawın düşmek тауьн tauın tawın yaymak(sermek) кæуьн kæuın kæwın ağlamak туаг tuag twag ekşi f. Aşağıdaki sözcüklerin sonunda bulunan y u nun İngilizcedeki w gibi okunması. кау kau kaw çit аргыау arğau arğaw masal сау şau şaw siyah нау nau naw vapur 47

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI 2012 -DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI AYDIN ARIDURU BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD. DOÇ. NURAY GEDİK 05.12.2012 İÇİNDEKİLER İçindekiler... 1 -de da ve ki nin yazımı konu anlatımı... 2-6 -de da ve

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Gökyüzü Hakkında Neler Biliyorum? Sorusuna arkadaşlarımızın verdiği cevaplar.

Gökyüzü Hakkında Neler Biliyorum? Sorusuna arkadaşlarımızın verdiği cevaplar. 04.12.2015 Denizyıldızı Sınıfı ndan Merhaba; Bu hafta, Gökyüzü ve Uzay konusuna giriş yaptık. Konumuzu Gökyüzü ve Uzay olarak iki başlığa ayırdık, bu hafta Gökyüzü konusunu işledik. İlk olarak gökyüzü

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı 1 2 3 1) "Şey" sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Her şey güzel olacak Bir şey sorabilir miyim? Hiçbir şey moralimi bozamaz. 4 2) "Bugün" sözcüğü, içinde bulunduğumuz günü akla getiriyorsa bitişik; diğer

Detaylı

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu İnternet tarayıcınıza(internet Explorer vb.) www.wikispaces.com adresini yazıp enter tuşuna bastığınızda yukarıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Önceden oluşturmuş olduğunuz

Detaylı

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak A Temel İlkeler 1. Sembol 2. Yazı 3. Logotayp - Temel Kullanım 4. Logotayp - Dikey Kullanım 5. Logotayp - Kurumsal Renk Standartları 6. Logotayp - Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü 7. Logotayp

Detaylı

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar Bu kitabın sahibi:... Tüm zamanların insanları, bütün dünyada, her zaman içinde yaşadıkları ve barındıkları bir yaşam alanına, bir eve ihtiyaç duymuşlardır. Öncelikle, mimari,

Detaylı

Gelin şimdi bu harflerle ilgili örnekler verelim.

Gelin şimdi bu harflerle ilgili örnekler verelim. Merhaba çocuklar, www.ingilizcemiyi.com sitemize hoş geldiniz.. İngilizceyi öğrenmeye ilk başladığınızda önce alfabesinin farklılığını görürsünüz. Sonrada içinizden şunları sessizce mırıldanırsınız. Türkçede

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

Temel İlkeler Sembol. Koç Üniversitesi nin sembolü, koç boynuzu formundan hareketle tasarlanmıştır.

Temel İlkeler Sembol. Koç Üniversitesi nin sembolü, koç boynuzu formundan hareketle tasarlanmıştır. Sembol Koç Üniversitesi nin sembolü, koç boynuzu formundan hareketle tasarlanmıştır. 1 Yazı Üniversitenin adı Lubalin fontu ile yazılmış ve Ç harfinin fonta özgü çengeli revize edilmiş, kare biçimine getirilmiştir.

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Tatilde neler yaptık? *Hava nedir? Hangi duyu organımızla hissederiz? *Tatildeyken hava nasıl değişimler oldu? *Müzik dendiğinde

Detaylı

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ KONULAR VE FAALİYETLER ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK Bu ünitede ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün hangi şehirde doğduğunu, evini, annesinin ve babasının adlarını, soyadının neden olmadığını, ilk adının Mustafa

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Türkçede heceler şöyle meydana gelmiştir.

Türkçede heceler şöyle meydana gelmiştir. TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Hece- harf bilgisihece: Ağzımızın bir hareketiyle çıkan seslere HECE denir. Kelimeler hecelerden, heceler harflerden meydana gelir. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü derken ağzımızı bir

Detaylı

a 3 -<» rt3 ft3 Ö o\3 CO o\3 Ö o\3 CO v-< 0x3 Ö V-i -i» 3 Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın 0x3 Ö 0x3 Kitap / Kayıp Gül

a 3 -<» rt3 ft3 Ö o\3 CO o\3 Ö o\3 CO v-< 0x3 Ö V-i -i» 3 Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın 0x3 Ö 0x3 Kitap / Kayıp Gül ft o\ I V-i :p --( a * > Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın Kitap / Kayıp Gül Röportaj / Dr. Süleyman Ozüpekçe El Sanatları / Geleneksel Sanatlarımız/

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 6.Hafta

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 6.Hafta TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI 6.Hafta SES BİLGİSİ Bir dilin seslerini, boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri inceleyen dil bilimi kolu ses bilgisidir. Harf, sesin yazıdaki işaretidir.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR

DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR MI-Mİ NİN YAZIMI DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK 05.12. 1 İçindekiler BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI... 1 Cümleler

Detaylı

ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ. DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtların özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını inceledik. Taşıtlar konusunda

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ 1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile teşkil ederler. Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil ailelerine ayrılırlar. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde

Detaylı

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir.

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. MISIR BAHÇELERİ En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. pramitler Mısırlıların kralarına yaptıkları

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünya da henüz bilinmeyen çok sayıda canlı var. Bugün 1, 8 milyon farklı türün varlığı bilinmekte fakat, 3-10 milyon arasında farklı canlı türü

Detaylı

Müziğin Alfabesi Notalardır. =

Müziğin Alfabesi Notalardır. = TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Müziğin Alfabesi Notalardır. = Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Müziğin alfabesini, yani notaları öğrenmek için çeşitli

Detaylı

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20 ASKAJANS ın logosu yatay bir formattadır. Logodaki ASK yazının sol tarafında üç (3) renkten oluşan soldan sağa kırk beş (45) derecelik açılara sahip yatay figürler bulunmaktadır. Logonun boyutları basılı

Detaylı

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Mitoloji ve Animizm, Fetişizm Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Animizm Canlıcılık olarak da bilinin animizmin mitolojinin gelişmesinde önemli rolü vardır. İlkel devirde, eski insanlar her bir doğa olayının, eşyanın,

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 TROPİKAL OLAYLAR Ekvatoral Trof (ITCZ) Her iki yarım kürede subtropikal yüksek basınçtan nispeten alçak basınca doğru

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir.

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir. ÜNLÜLER 1 Türkçe de sekiz ünlü harf vardır: A, E, I, Í, O, Ö, U, Ü DÜZ GENÍŞ Geniş dar geniş dar KALIN A I O U ÍNCE E Í Ö Ü BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden

Detaylı

PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? ANNELER GÜNÜ TRAFİK VE TAŞITLAR DÜNYA SÜT GÜNÜ MÜZELER HAFTASI 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Taşıtların özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını

Detaylı

Muson Yağmurlarını Atlatmak Kelsey, Dylan, and Trevor Bölüm 1 Fen Bilimleri

Muson Yağmurlarını Atlatmak Kelsey, Dylan, and Trevor Bölüm 1 Fen Bilimleri Muson Yağmurlarını Atlatmak Kelsey, Dylan, and Trevor Bölüm 1 Fen Bilimleri Hedefimiz Arizona, Phoenix te yaşayan sizleri büyük Phoneix bölgesindeki musonların olası riskleri hakkında bilgilendirmek. Bir

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ (Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ Hazırlayan Adı Soyadı Danışman Unvan Adı Soyadı Niğde Ay, Yıl

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : 03040004 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA HAFTASI DÜNYA ÇOCUK HAKLARI HAFTASI DÜNYA SİNEMA GÜNÜ SONBAHAR MEVSİMİ YAPRAKLAR Atatürk ün kim olduğunu hatırladık. Atatürk

Detaylı

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER Arş. Gör. Emel SOYLU Arş. Gör. Kadriye ÖZ Ekran ve Klavye İşlemleri EKRAN İŞLEMLERİ Ekrana yazdırma işlemleri

Detaylı

1.MADDEYİ NİTELEYEN ÖZELLİKLER

1.MADDEYİ NİTELEYEN ÖZELLİKLER NELER YAPACAĞIZ? Günlük yaşamda kullandığımız her şeyin kendine özgü bir hikayesi vardır.örneğin bisiklet yapımında kullanılan demirin, oyuncakların ana maddesi olan plastiğin üretilmesi, bunun gibi bir

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Giriş 1999 yılında Adana'da Yeni Metal Sanayi Bölgesi nde 25 m2 alanda 1 personel ve 1 universal torna tezgahı ile makina yedek parça imalatına başlayan ERGÜN MAKİNA, bugün 200

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu FIRST DİSCOVERİES SEVİYESİNE HOŞ GELDİNİZ FIRST DISCOVERIES-BAŞLANGIÇ First Discoveries, seviyesine ulaşmak için ComLearning Online English ana sayfasından

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

ALE TEKNOLOJİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

ALE TEKNOLOJİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU ALE TEKNOLOJİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU AMBLEM & LOGOTYPE ALE Teknoloji kurum kimliğinin önemli bir görsel unsuru olan amblem & logotype, kullanımında bazı standart ve ölçülere dayanmaktadır. Ana renkleri

Detaylı

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ARALIK AYI +3 YAŞ Engelliler Haftası (3 Aralık ) Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası (12-18 Aralık ) Kış Mevsimi Yeni Yıl ( 31 Aralık-

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a KAYNAŞTIRMA HARFLERİ SES OLAYLARI Y a Ş a S ı N k a y n a ş t ı k. KAYNAŞTIRMA HARFLERİ Ünlüyle biten bir kelimenin sonuna durum eki ya da üleştirme eki gelirse araya kaynaştırma sesleri girer. A y ş e

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ANONİM HALK EDEBİYATI VE ÂŞIK EDEBİYATINDA SÖZLÜ TARİH Esra ÖZKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM URARTU UYGARLIĞI Gülsevilcansel YILDIRIM 120213060 Urartular MÖ birinci yüzyılın başında, Van Gölü ve çevresinde önemli bir devlet Kuran ve günümüze kadar buradaki uygarlıkları etkilemiş bir kavimdir.

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Cesur Yumak Nevşehir Japon Azerbaycan Ağrı Dağı Anıtkabir Cümleler her zaman büyük

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1. YIL 2.YARIYIL 3 1 2 TDİ102 ATA102 YDİ102 YDA102 YDF102 Türk Dili II (Turkish Language II) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (History of the Republic of Turkey)

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

Buse Akbulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Buse Akbulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 10.11.2010 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

BALON DÜNYASI EĞLENCE ÜRÜNLERİ PARTİ ÜRÜNLERİ TOPTAN FİYAT LİSTESİ ( PARTİ ÜRÜNLERİNDE MİNİMUM TOPLAM ALIŞVERİŞ TUTARI 500 TL DİR.

BALON DÜNYASI EĞLENCE ÜRÜNLERİ PARTİ ÜRÜNLERİ TOPTAN FİYAT LİSTESİ ( PARTİ ÜRÜNLERİNDE MİNİMUM TOPLAM ALIŞVERİŞ TUTARI 500 TL DİR. BALON DÜNYASI EĞLENCE ÜRÜNLERİ PARTİ ÜRÜNLERİ TOPTAN FİYAT LİSTESİ ( PARTİ ÜRÜNLERİNDE MİNİMUM TOPLAM ALIŞVERİŞ TUTARI 500 TL DİR.) ( KARGOLANMA SÜRESİ ORTALAMA 3 İŞ GÜNÜDÜR. ) ( STOK VE ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZ

Detaylı

Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1

Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1 Diyalog 2014/2: 110-114 Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1 Umut Balcı, Batman Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

KLAVYEDE TUŞLAR İMLEÇ NEDİR?

KLAVYEDE TUŞLAR İMLEÇ NEDİR? KLAVYE TUŞLARI İMLEÇ NEDİR? Klavye ile yazı yazabilmemiz için yazı yazacağımız yerde imleci konumlandırmamız gerekir. Klavye Çeşitleri Q ve F olmak üzere iki çeşit klavye vardır. Klavyenin alfabe tuşlarının

Detaylı

TÜRKÇE. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Kalem. A. k, l, ş B. u, k, ş. C.

TÜRKÇE. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Kalem. A. k, l, ş B. u, k, ş. C. Ad :... TÜRKÇE Soyad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi Sınıf/Nu. :... /... 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 13 NİSAN PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 13-17 NİSAN 2015 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı ve istedikleri ilgi köşelerinde evden getirdikleri oyuncaklarla

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

Basılı Malzemeler. logo. Kurumsal Kimlik Kitapçığı. Versiyon 1.2. Zarf (A4, Diplomat, A3) Kimlik Kartı. Antetli Kağıt ve Devam Kağıdı Kartvizit.

Basılı Malzemeler. logo. Kurumsal Kimlik Kitapçığı. Versiyon 1.2. Zarf (A4, Diplomat, A3) Kimlik Kartı. Antetli Kağıt ve Devam Kağıdı Kartvizit. Basılı Malzemeler ografi Antetli Kağıt ve Devam Kağıdı Kartvizit Zarf (A4, Diplomat, A3) Dosya Kimlik Kartı logo 5X Versiyon 1.2 TAV Havalimanları Holding TAV Havalimanları Holding Havalimanı İşletmeciliği

Detaylı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1. A. Şehirde yaşıyanlar bazı kurallara uymak zorunda. 2. B. Suriye, Türkiye nin güney komşusudur. 3. C. Kırlarda benbeyaz papatyalar vardı.

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I. KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.YARIYIL RU 103 Rus Edebiyati Tarihi 2-0-2 Rusça okutulan bu derste

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7 SUNUŞ olarak hedeflerimiz, daha yüksek becerili iş gücü, toplumun tamamını kapsayan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler...

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler... 4. ÜNİTE İÇİNDEKİLER Tarihteki Önemli Buluşlar... 6 Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor...21 Coğrafi Keşifler... 26 Rönesans... 32 Reform... 36 Mucitler... 43 Düşünce, sanat

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 9. Alıştırma Toleransları. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ. [ ES (es) = EBÖ AÖ ]

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 9. Alıştırma Toleransları. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ. [ ES (es) = EBÖ AÖ ] TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Toleransın Tanımı ve Önemi Elde edilen ölçü ve şekil, çizim üzerinde belirtilen değerden biraz büyük veya biraz küçük olabilir. İşte bu iki sınır arasındaki

Detaylı

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI DUA ETTİĞİNİZDE J. Robert Ashcroft ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.: 33 Bakırköy İstanbul

Detaylı