Yaflam, zaman, mekan derken...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaflam, zaman, mekan derken..."

Transkript

1

2

3 Yaflam, zaman, mekan derken...

4 Bursa içimizdeki aydınlı ın aynasıdır. diyen Ahmet Hamdi Tanp nar dan bugüne geçen sürede ne yazık ki gurur duyaca ımız kentimizin önemli tarihi kültürel, mimari de erleriile birlikte geleneksel de erlerimiz, komfluluk iliflkilerimiz de yok olup gitti. Oysa Bursa nın adı YEfi L BEYAZ soyadı da SU dur. Bursa herhangi bir kent olmanın dıflındadır. Hala... ve de herhangi kente benzememelidir. BALAT LIFE Bursalı dır. Yaflam, Zaman, Mekan derken; Ortak bir avluda birlefltirir komfluluk liflkilerimizi ve yaflam biçimimizi... Var olan renk ve renklerimizi tıpkı eski zamanda oldu u gibi ortaya çıkarır, insancıl ölçe e çeker hepimizi... Bu proje hem içindedir yaflamın, zamanın, mekanın hemde büsbütün dıflında; Bu proje katılmaktır, üretmektir, paylaflmaktır hayatı olabildi ince. Do ru dürüst bir günümüz konutunu kullanabilmek ve adı medeniyet olan yerleflme iliflkisini sa layabilmektir. S hhat ve Afiyetle... Y. Mimar Recayi COfiKUN

5 Bursa nın adı YEfi L BEYAZ,

6 soyadı da SU dur.

7

8 Osmanl dan kalan bir kenti Dünya ya tan tacaksa; O kent Antalya, zmir, Kayseri, Manisa de ildi. O kent Bursa idi Ve iliklerine kadar Cumhuriyetçi: Bursa sanayileflmenin getirdi i kentleflme ile yar beline kadar insana batt. Geçmiflimize gelecek arayanlar de ilde, Kuyruklu araba kullananlar kazand. Güzelim evler, an tsal yap lar, hanlar, hamamlar, yeteri kadar korunamad, oysa korunmufl evlere alt n tak lmal yd. Uluda a seyrediyor flimdi Yeflil Postunun üzerinde oturmufl ak sakallar ile duruyor bir dervishan sanki öylece bak yor sadece. Tükenmifllik yamac na gümüfl bir çerçevedir as lan. Çift y ld zl gece bekçisi ya da so uk bir trafik levhas d r. Talan edilen. Duygular mla oluflan Sokaklar n yitirmifl bir kuzunun yürek ç rp nt s gözleridir. Usuldan bir soluk al flt r yaflanan.

9 yaşam Atalarımız hangi mekanlarda nasıl yaşıyorlardı? Ne ekip ne biçiyorlardı, ne yiyip ne içiyorlardı? Cevap: Geleneksek mimarimi, Tarihi kentsel dokularımız evler ve sokaklar... Yaşam biçimimizi oluşturan nedenler? Bu mekanlar bizim gurur duyacagımız yaşam kültürümüz idi töremiz terbiyemiz hamal olsun, safa geldiniz yine gelin sağlıcakla kalın gibi ifadelerle kendini bulurdu ve de kültürün türü ile alt katmanların değerleriyle müstesna bir yaşama kültürümüzü oluşturuyordu. Usta şairin dediği; Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür (evlerin birbirine değen sıralığı ile) bir orman gibi kardeşçesineydi o sokakalar bizim yürüyen ayaklarımız yeryüzü toprağındaki boy aynalarım zaman Evliya Çelebinin ifadesiyle Su şehri Bursa Lami Çelebinin 1530 da yazılmış Şahrengizinde Uludağdan ovaya doğru olan gökderesini, Akceylanı, çıkubuz Uludağdaki dervişin otellerine kadar inen bembeyaz sakallarına benzetmesi bembeyaz köpürdeyen suyun ovaya inerek sonrasında kıvrılarak Bursa ovasını boydan boya geçen Nilüferi oluşturmasını anlatıyor. Bir Fransız gezgin 19.yüzyıl Bursasının çeşmelerini anlatıyor. suyun bir kent ile bir sokak ile ilişkisini Mimar Sedat Hakkı Erdem eski bursa evlerinin yaşam, mekan, zaman üçleminde evden eve gezen sularını anlatıyor. Pınarbaşı suyunun evler arası ilişkisini mekansal anlatıyor Ahmet Hamdi Tanpınar Su sesi ve kanat şıkırtısından Billur bir avize Bursa da zaman diyor Yaşanarak Bir tohum çatlatmalıdır Bembeyaz bir su olup akmalıdır Bir de gökyüzünde kanat çırpmallıdır Yaşanarak Bir tohum çatlatmalıdır Bembeyaz bir su olup akmalıdır Bir de gökyüzünde kanat çırpmallıdır

10 Evliya Çelebinin ifadesiyle Su şehri Bursa Lami Çelebinin 1530 da yazılmış Şahrengizinde Uludağdan ovaya doğru olan gökderesini, Akceylanı, çıkubuz Uludağdaki dervişin otellerine kadar inen bembeyaz sakallarına benzetmesi bembeyaz köpürdeyen suyun ovaya inerek sonrasında kıvrılarak Bursa ovasını boydan boya geçen Nilüferi oluşturmasını anlatıyor. Bir Fransız gezgin 19.yüzyıl Bursasının çeşmelerini anlatıyor. suyun bir kent ile bir sokak ile ilişkisini Mimar Sedat Hakkı Erdem eski bursa evlerinin yaşam, mekan, zaman üçleminde evden eve gezen sularını anlatıyor. Pınarbaşı suyunun evler arası ilişkisini mekansal anlatıyor Ahmet Hamdi Tanpınar Su sesi ve kanat şıkırtısından Billur bir avize Bursa da zaman diyor Yaşanarak Bir tohum çatlatmalıdır Bembeyaz bir su olup akmalıdır Bir de gökyüzünde kanat çırpmallıdır Yaşanarak Bir tohum çatlatmalıdır Bembeyaz bir su olup akmalıdır Bir de gökyüzünde kanat çırpmallıdır

11 mekan Bursa içimizdeki aydınlığın aynasıdır. diyen Ahmet Hamdi TANPINAR dan bugüne geçen sürede ne yazık ki gurur duyacağımız kentimizin önemli tarihi kültürel, mimari değerleriile birlikte geleneksel değerlerimiz, komşuluk ilişkilerimiz de yok olup gitti. Oysa Bursa nın adı YEŞİL BEYAZ soyadı da SU dur. Bursa herhangi bir kent olmanın dışındadır. hala... ve de herhangi kente benzememelidir

12 Bursa içimizdeki ayd nl ğ n aynas d r. diyen Ahmet Hamdi TANPINAR dan bugüne geçen sürede ne yaz k ki gurur duyacağ m z kentimizin önemli tarihi kültürel, mimari değerleriile birlikte geleneksel değerlerimiz, komşuluk ilişkilerimiz de yok olup gitti. Bursa içimizdeki ayd nl ğ n aynas d r. diyen Ahmet Hamdi TANPINAR dan bugüne geçen sürede ne yaz k ki gurur duyacağ m z kentimizin önemli tarihi kültürel, mimari değerleriile birlikte geleneksel değerlerimiz, komşuluk ilişkilerimiz de yok olup gitti.

13

14

15 zaman su gibi ak p gidiyor... Balat Life bir avludur. Hem içine aç kt r, hem de d fl n kap s vard r. Bir mahalledir buras. Avlu duygusu flenlik duygusudur ayn zamanda... Orta avluda saat kulesi, eteklerinden dört bir yana akan sular ile yaflam, zaman, mekan üçlemindeki zamana ait anlat y ifade etmektir.

16

17

18 avlunun ortas... Bursa n n geleneksel mimarisinin ve yaflama kültürünün oluflturdu u komfluluk ilkeleri, Balat Life da orta avluda görülmektedir. Sosyal tesis, anfi ve saat kulesi gibi mekansal ö eler ile aktif ve aktüel sosyal bir mekan ortaya ç kar lm flt r.

19

20 proje hakk nda... l lçe Mahalle Bursa Nilüfer Balat Pafta Ada Parsel H21B24C3A Blok 100 Daire 20 Bahçe Kat 60 Normal Daire 20 Dubleks Daire Havuz Alanlar 352 m2 Havuz Kenar Alan 560 m2 Kaplama Yolu Gezi Alanlar ve Aç k Otopark Alanlar 3800 m2 Sosyal Tesis Kapal Alan 324 m2 Yürüyüfl Alan (1 Tur) 450 m Bitkilendirilmifl Peyzaj Alan 6060 m2 Arsa Alan m2 Toplam nflaat Alan m2 Mimari Proje Mimari Konsept nflaat flletmesi nflaat Mühendislik Yap Denetim Statik Proje Mekanik Proje Harita Proje Jeoloji Ruhsat Tarihi Recai Coflkun Y. Mimar TÜ Hasan Coflkun Gencer Genço lu Asil Coflkun Nilüfer Yap Denetim Bo a Mühendislik Mekanik Proje Mühendislik Yeflilova Proje Derin Mühendislik TAR H Gün

21 gündüzün gecesi de var...

22

23 Plan Antre m 2 Mutfak m 2 Yatak Odas m 2 Yatak Odas m 2 Yatak Odas m 2 Salon m 2 Banyo 5.48 m 2 Banyo 3.57 m 2 Teras m 2 Balkon 5.56 m 2 fllik 2.40 m 2 Alternatif Plan Antre m 2 Mutfak m 2 Yatak Odas m 2 Yatak Odas m 2 Yatak Odas m 2 Oturma Odas m 2 Salon m 2 Banyo 5.48 m 2 Banyo 3.57 m 2 Teras m 2 Balkon 5.56 m Daireler 209 m 2 brüt 186 m 2 net

24 Normal Kat Plan

25

26 Dubleks Kat Plan

HER NARDA BİR DAMLA CENNET SUYU VARDIR...

HER NARDA BİR DAMLA CENNET SUYU VARDIR... NAR AĞACI VE YAŞAM Tarih boyunca tüm toplumlar için rengi, lezzeti ve iyileştirici gücüyle kutsal sayılan bir meyvedir, nar Ruhun ölmezliğinin, verimliliğin, bolluk ve refahın, üretkenliğin ve çoğalmanın

Detaylı

Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme

Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme EGEM MARLIK 2008/1-64 Orcan Gündüz, Prof. Dr. DEÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme çerisinde yaflad m z yerleflimlerin

Detaylı

Hayallerin yaşam alanı

Hayallerin yaşam alanı Hayallerin yaşam alanı Huzur, güven ve konforun kollarında her gün aşık olmak hayata yeniden... İstediğin an yudum yudum dostluğu paylaşmak bir fincan kahvede, istediğinde rüzgarın müziğini dinleyip, yapraklarla

Detaylı

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA 18 Alaçat da Yaflam BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R Nimet Özgönül ÜSTTE Alaçat geleneksel dokusundan bir örnek FOTO RAF Ahmet

Detaylı

MERHABA. ULUDA Ailesi

MERHABA. ULUDA Ailesi MERHABA Y l: 6 Say 17 May s-haziran-temmuz-a ustos 2012 ISSN: 1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan

Detaylı

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi www.bursa-bel.gov.tr Yap m / Producer Kültürpark çi Açık Hava Tiyatrosu Altı Çekirge / BURSA Tel: +90 224 234 29 29 (pbx) Fax: +90 224

Detaylı

Yefliltepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvar Can Sitesi A Blok Kat: 2 Dair: 3 No: 351 Merkez - Trabzon Tel: +90 462 229 80 81 Fax: +90 462 229 11 88

Yefliltepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvar Can Sitesi A Blok Kat: 2 Dair: 3 No: 351 Merkez - Trabzon Tel: +90 462 229 80 81 Fax: +90 462 229 11 88 Yefliltepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvar Can Sitesi A Blok Kat: 2 Dair: 3 No: 351 Merkez - Trabzon Tel: +90 462 229 80 81 Fax: +90 462 229 11 88 www.tarikaydin.com.tr info@tarikaydin.com.tr Herşey yeniden

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

ÇEL K ÜZER S L ND R KAPLAMA

ÇEL K ÜZER S L ND R KAPLAMA MAYIS 2008 - XXI 88 Page 88 foto raflar: Cemal Emden ÇEL K ÜZER S L ND R KAPLAMA Ümraniye de yer alan Yeflil Vadi Konaklar, içinde konumland vadiye organik bir flekilde yerleflirken bir yandan da kendi kimli

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Genel Kurul TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Odam z n 4 Dönem Ola anüstü Genel Kurulu 3-4-5 Nisan 2009 Cuma-Cumartesi-Pazar günleri Ankara da Oda Genel Merkezinde (Konur Sokak No.4

Detaylı

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Reflit Galip Caddesi Hafta Sokak 11/B G.O.P. ANKARA TEL: 0.312 447 12 00 - www.trilye.com.tr Y l: 3 Say 9 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2009 ISSN: 1307-0800

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

ZM R Türkiye nin üçüncü büyük flehri olan zmir, l man iklimi, do as ve çevresinde bulunan tarihi zenginliklerle her dönem önemini koruyan bir kent.

ZM R Türkiye nin üçüncü büyük flehri olan zmir, l man iklimi, do as ve çevresinde bulunan tarihi zenginliklerle her dönem önemini koruyan bir kent. IZMIR 9/18/08 8:36 AM Page 1 ZM R Türkiye nin üçüncü büyük flehri olan zmir, l man iklimi, do as ve çevresinde bulunan tarihi zenginliklerle her dönem önemini koruyan bir kent. Boyut Yay n Grubu ve Tic.

Detaylı

www.tulipturkuaz.com TulipTurkuaz Bahçeflehir-Ispartakule Yeni TEM otoyol girifli Tel: 0 212 648 35 35 Faks: 0 212 648 55 85

www.tulipturkuaz.com TulipTurkuaz Bahçeflehir-Ispartakule Yeni TEM otoyol girifli Tel: 0 212 648 35 35 Faks: 0 212 648 55 85 TULIP TURKUAZ www.tulipturkuaz.com TulipTurkuaz Bahçeflehir-Ispartakule Yeni TEM otoyol girifli Tel: 0 212 648 35 35 Faks: 0 212 648 55 85 TULIP TURKUAZ TulipTurkuaz ile kazançl ve kaliteli bir hayata

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK

KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK stanbul da efli görülmemifl bir ifl ve yaflam merkezi... fiehir merkezlerinin göz ardı edilen yeflil ve sosyal

Detaylı

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 05 BAHAR 2008 Kale Kilit yılını kutluyor SADIK ÖZGÜR\ SUNUfi 55. kurulufl y l m z... Yar m as rdan daha önce bafllad m giriflimin bugün 55. y l n kutluyor

Detaylı

fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ

fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ LEVENT YÖNÜ fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ 2 konum Istanbloom: stanbul un enerjisi yeflilin dinginli i Zincirlikuyu da 14.760m 2 arsa üzerinde yükselen yepyeni bir konut, ofis ve yaflam merkezi:

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

80.Y l m z Kutluyoruz

80.Y l m z Kutluyoruz 25 SAYI N SAN 2007 Kiremit ve Çat Dünyas 1 9 2 7 K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. 2 0 0 7 80.Y l m z Kutluyoruz Sat fl Bayileri DEMPA, AVRASYA, H ÇYILMAZ, DO ANER ANI DEFTERLER NDEN Çat Sohbetleri M MAR

Detaylı

Nevsa Konakları nı keşfetmeye hazır mısınız?

Nevsa Konakları nı keşfetmeye hazır mısınız? Nevsa Konakları nı keşfetmeye hazır mısınız? Şehir yeni bir mimari tasarımı karşılamaya hazırlanıyor Beylikdüzü nde yeni bir kültür... Nevsa Konakları; İstanbul un yeni yüzü Beylikdüzü nde, eşsiz konumu,

Detaylı

BANDIRMA ERDEK GÖNEN

BANDIRMA ERDEK GÖNEN Band rmaerdekgönen BANDIRMA ERDEK GÖNEN Güney Marmara destinasyonu Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin birleflti i, dünyan n eflsiz do a parças ve klimas Marmara Bölgesi stanbul'a 1saat 45 dakika uzakl kta,

Detaylı

CeBIT e Beyo lu damgas

CeBIT e Beyo lu damgas 444 0 160 geldi, sorunlar bitti Yahya Kahya Mahalle Muhtar Talat Kara, Belediyesi nin bafllatt 444 0 160 ça r ve iletiflim merkezi uygulamas ndan çok memnun olduklar n söyleyerek, Bütün sorun ve s k nt

Detaylı

www.evvelistanbul.com

www.evvelistanbul.com 1 2 3 Evvelin değerleri, geleceğin evleri Evvel zamanlardan özendiğiniz mahalle sıcaklığı... Balkonlu, bahçeli, teraslı evler, geleceğin konforuyla EVvel İstanbul da. Konsept Proje Konsept Proje Evvelden

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Kıyı ile. hayalinizdeki ya am. Do a ve tarihin bulu tu u Bodrum'da, modern ya am n konforuyla ekillenen bamba ka bir dünyaya... Ad, Bodream...

Kıyı ile. hayalinizdeki ya am. Do a ve tarihin bulu tu u Bodrum'da, modern ya am n konforuyla ekillenen bamba ka bir dünyaya... Ad, Bodream... Yaza kom u kal n Kıyı ile hayalinizdeki ya am Do a ve tarihin bulu tu u Bodrum'da, modern ya am n konforuyla ekillenen bamba ka bir dünyaya... Ad, Bodream... Burada her ey, dü lerinizin gerçekle mesi için

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı