Web Programlama. JavaScript (3)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Web Programlama. JavaScript (3)"

Transkript

1 Web Programlama JavaScript (3)

2 Döküman Nesne Modeli (1/4) Document Object Model (DOM) DOM web tarayıcı tarafından, web sayfası yüklendiğinde otomatik oluşturulan bir organizasyon şemasıdır Web sayfasında bulunan her eleman (etiketler, metin, resim, tablo, CSS özellikleri vs.) bu organizasyon şemasında bir pozisyona sahiptir getelementbyid ve getelementsbytagname, DOM üzerinde değişiklik yapmak için kullanılan iki metotur İlerleyen slaytlarda DOM a yeni eleman ekleme ve DOM üzerindeki elemanların taşınması işlemlerinin nasıl yapılacağı gösterilecek

3 Döküman Nesne Modeli (2/4)

4 Döküman Nesne Modeli (3/4) Web sayfasındaki herşey DOM a dahil edilir İlk iki seviye tüm web sayfalarında aynıdır: "document" ve "html" Bir alt seviyede "head" ve "body" yer alır "head" ve "body" aynı seviyedeki elemanlardır Sayfanın asıl içeriği "body" seviyesinin altındaki elemanlardır Önceki sayfaya bir "div" ve paragraf daha ekleyerek DOM daki değişiklikleri inceleyelim

5 Döküman Nesne Modeli (4/4)

6 DOM: Üst ve Alt Nodlar

7 DOM: Üst ve Alt Nodlar (1/2) DOM ağacı üst ve alt nodlardan oluşur "document" nodu hariç tüm nodların bir üst nodu vardır "div" nodu "body" üst nodu içerisinde "p" nodları "div" üst nodu içerisinde metin nodları ilişkili "p" nodları içerisinde "html" nodu, "head" ve "body" nodlarının üst nodudur "body" nodu, "html" nodunun alt nodudur

8 DOM: Üst ve Alt Nodlar (2/2) Aşağıdaki paragraf için DOM ağacı nasıl olur gözünüzde canlandırın: <p>this is <em>important</em>!</p> Gözünüzde canlandırdığınız DOM ağacı aşağıdaki ile örtüşüyor mu?

9 DOM Ağacında Nod Aramak (1/6) Daha önce, getelementbyid metodunu kullanarak, nodların id lerini kullanarak arama yapmayı öğrenmiştik var efield = document.getelementbyid(" "); Belirli bir tipteki nodun (örnek: <p>) sayfadaki tüm örneklerini, getelementsbytagname metodu ile, bir kolleksiyon halinde almayı da görmüştük var efield = document.getelementsbytagname("p");

10 DOM Ağacında Nod Aramak (2/6) Bu kolleksiyondaki paragraflardan bir tanesinin içeriğini ise aşağıdaki gibi değiştirebiliyor veya okuyabiliyorduk var contents = p[2].innerhtml; Örneğin, yukarıdaki cümle sayfadaki 3. paragrafın içeriğini contents değişkeninin içerisine aktarmakta

11 DOM Ağacında Nod Aramak (3/6) Önceki slayttaki cümlelerde arama tüm DOM dökümanı üzerinde yapılmaktaydı Aramayı, belirli bir nodun alt nodları arasında yaparak arama alanını sınırlandırabiliriz Aşağıdaki örnekte "div3" id li nod altındaki "p" etiketi aranmakta ve içeriği contents değişkeni içerisine atılmakta var d = document.getelementbyid("div3"); var p = d.getelementsbytagname("p"); var contents = p[2].innerhtml;

12 DOM Ağacında Nod Aramak (4/6) Yandaki HTML sayfasnda "ny" id li "div" nodunun altındaki ikinci paragrafı elde etmek için aşağıdaki kod parçası çalıştırılabilir: var div = document.getelementbyid("ny"); var p = div.getelementsbytagname("p"); var contents = p[1].innerhtml;

13 DOM Ağacında Nod Aramak (5/6) Aynı elemana erişmenin yeni bir yolu (childnodes kullanılarak) yukarıda gösterilmiştir var p = document.childnodes[0].childnodes[1].childnodes[1].childnodes[1]; var contents = p.innerhtml;

14 DOM Ağacında Nod Aramak (6/6) Önceki örnekte, hedef noda erişim document nodundan başlayarak gerçekleştirilmiştir Pratikte ise hedef noda erişim daha alt seviyedeki bir noddan başlanarak daha kolay gerçekleştirilebilir var d = document.getelementbyid("ny"); var p = d.childnodes[1]; var contents = p.innerhtml;

15 Çöp Nodlar ve nodetype (1/4)

16 Çöp Nodlar ve nodetype (2/4)

17 Çöp Nodlar ve nodetype (3/4) Boşluk karakterleri için eklenen bu ekstra nodlar, farklı web tarayıcılarında aynı hedef nodu bulmayı zorlaştırabilir Bu durumu çözmek için aradığımız noda id vererek aramayı bu id üzerinden yapabiliriz document.getelementbyid("p2").innerhtml = "All his men."; Veya nodetype özelliğini kullanarak aradığımız nodu daha emin bir şekilde bulabiliriz var ntype = targetnode.nodetype;

18 Çöp Nodlar ve nodetype (4/4) Aşağıda nodetype özelliğini ilgili paragrafı bulup değiştiren JavaScript kod parçası bulunmaktadır Kod parçası "div" nodu altındaki nodları incelemekte, nod tipi 1 olan paragraflardan ikincisini, sayaç kullanarak bulmaktadır

19 Nod Tipleri nodetype özelliği sadece okunabilirdir, değeri değiştirilemez nodetype özelliği ilgili nodun tipini bir sayı olarak geri döndürür Element (element) nodlar için 1 (örnek: <p>, <ul>...) Özellik (attribute) nodlar için 2 (örnek: href) Metin (text) nodlar için 3 Yorum (comment) nodlar için 8 Diğer nod tipleri için:

20 firstchild ve lastchild Özellikleri childnodes kolleksiyonunu kullanarak alt nodlara erişim gösterilmişti var targetnode0 = parentnode.childnodes[0]; var targetnode1 = parentnode.childnodes[1]; İlk ve son alt nodlara firstchild ve lastchild özellikleri kullanılarak da erişilebilir var targetnode = parentnode.firstchild; var targetnode = parentnode.lastchild;

21 parentnode Özelliği DOM ağacında yukarı doğru giderek, bir alt nodun üst noduna da parentnode özelliğini kullanarak erişebiliriz DOM kullanarak yan tarafta gösterilen div nodunun üst noduna nasıl erişilebilir? var kidnode = document.getelementbyid("div2"); var pnode = kidnode.parentnode;

22 nextsibling ve previoussibling Özellikleri Bir çocuk nod ile aynı seviyedeki diğer nodları elde etmek için, çocuk nodun nextsibling ve previoussibling özellikleri kullanılabilir Aşağıdaki "div1" id li nod ile aynı üst noda sahip bir sonraki nodu elde etmek için kullanılabilir var firstel = document.getelementbyid("div1"); secondel = firstel.nextsibling; previoussibling ise aynı seviyede bulunan bir önceki nodu elde etmek için kullanılabilir

23 nodename Özelliği (1/3) Bir nodun adını nodename özelliği ile alabiliriz Nod adları "P" ve "DIV" gibi string değerlerdir Aşağıdaki örnekte, hedef noda ait nod adı nname değişkenine aktarılmaktadır var parent = document.getelementbyid("div1"); var target = parent.firstchild; nname = target.nodename;

24 nodename Özelliği (2/3) Eğer nod bir metin nodu (text node) ise nod adı "#text" olur (çift tırnaksız ve küçük harfle)

25 nodename Özelliği (3/3) nodename özelliği zaman zaman "P" yerine "p" veya "IMG" yerine "img" geri döndürebileceğinden, aşağıdaki şekilde küçük harfe çevrilerek kontrol edilmesi daha uygun olacaktır if (targetnode.nodename.tolowercase === "img") {

26 nodevalue Özelliği (1/2) Bir metin nodunun (text node) değeri nodevalue özelliği ile elde edilebilir Aşağıdaki HTML kod parçası verilmiş olsun <h2>do <em>not</em> hit!</h2> Burada H2 elemanının ilk çocuğu bir metin nodudur ve nod değeri "Do" değeridir (çift tırnaksız)

27 nodevalue Özelliği (2/2) P ve IMG gibi element nodların (element node) değerleri yoktur Bir element nodun değerini değişken içerisine atmaya çalışırsanız, değişkenin değeri null olacaktır Örneğin aşağıdaki HTML kod parçasında, em bir element nodudur ve nod değeri bir değişkene atanacak olursa, değişken null değere sahip olacaktır <h2>do <em>not</em> hit!</h2>

28 nodevalue ve innerhtml Özellikleri (1/2) Metin nodların nodevalue özelliği ile innerhtml özelliği karıştırılmamalıdır innerhtml element nodlarının bir özelliğidir. innerhtml özelliği ile dönen değer tüm alt nodları da içerir (alt elemanlar dahil). nodevalue özelliği ise tek bir metin noduna ait karakterleri döndürür

29 nodevalue ve innerhtml Özellikleri (2/2) Aşağıdaki örnekte H2 elementinin innerhtml özelliğine karşılık gelen kısım kırmızı olarak gösterilmiştir <h2>do <em>not</em> hit!</h2> Aşağıda ise H2 elementinin ilk çocuğuna ait nod değeri (nodevalue) gösterilmektedir <h2>do <em>not</em> hit!</h2>

30 Elementlerin Sayılması (1/4) Daha önce getelementsbytagname ve childnodes kullanarak bir element listesi/kolleksiyonu oluşturmayı gördünüz length özelliğini kullanarak bu kolleksiyonun boyutunu yani kolleksiyon içerisindeki elementlerin sayısını elde edebilirsiniz getelementsbytagname kullanarak elde edilen kolleksiyonun boyutunu elde etmek için: var lielements = getelementsbytagname("li"); var howmanyli = lielements.length;

31 Elementlerin Sayılması (2/4) childnodes kullanarak elde edilen kolleksiyonun boyutunu elde etmek için: var parentnode = document.getelementbyid("d1"); var nodelist = parentnode.childnodes; var howmanykids = nodelist.length;

32 Elementlerin Sayılması (3/4) Bu kolleksiyonların boyutu kullanılarak pek çok önemli işlem gerçekleştirilebilir Örneğin, bir sayfadaki tüm <li> elementlerinin üzerinde gezerek içi boş olanların içine geçici bir metin atayan JavaScript kodu aşağıda verilmiştir for (var i = 0; i < howmanyli; i++) { if (lielements[i].innerhtml === "") { } } lielements[i].innerhtml = "coming soon";

33 Elementlerin Sayılması (4/4) Aşağıdaki JavaScript kodu ise <div> etiketi altında olan resimlerin sayısını hesaplamaktadır var numberpics = 0; for (var i = 0; i < howmanykids; i++) { } if (nodelist[i].nodename.tolowercase() === "img") { numberpics++; }

34 Nod Özellikleri (1/3) HTML elemanlarının özelliklerini hatırlayınız <a href="http://www.amazon.com">shop</a> <div id="p1"> <p class="special"> <img src="images/slow-loris.png"> <img src="dan.gif" alt="dan" height="42" width="42">

35 Nod Özellikleri (2/3) Belirli bir elementin, belirli bir özelliğe sahip olup olmadığını hasattribute ile tespit edebiliriz var target = document.getelementbyid("p1"); var hasclass = target.hasattribute("class"); Eğer parametre olarak gönderilen özellik bu element için kullanılmış ise, metoddan true dönecektir. Aksi halde ise false dönecektir

36 Nod Özellikleri (3/3) Belirli bir elementin, özelliğinin değerini getattribute ile elde edebiliriz var target = document.getelementbyid("div1"); var attval = target.getattribute("class"); Bir özelliğin değerini ise setattribute ile atayabiliriz var target = document.getelementbyid("div1"); target.setattribute("class, "special"); <div id="div1" class="special">

37 Özellik Adları ve Değerleri (1/3) Bir elementin sahip olduğu özellikleri kolleksiyon halinde elde etmek için attributes özelliği kullanılır var list = document.getelementbyid("p1").attributes; Bu kolleksiyonda kaç özellik olduğunu tespit etmek içinse, daha önceki kullanımlarda olduğu gibi, lenght özelliği kullanılır var numofitems = list.length;

38 Özellik Adları ve Değerleri (2/3) Veya bu iki özelliğin kullanımı aşağıdaki gibi birleştirilebilir var numofitems = document.getitembyid("p1").attributes.length; Dizi notasyonu kullanarak, herhangi bir özelliğin adı, nodename özelliği kullanarak bir değişkenin içine atılabilir var nname = list[2].nodename;

39 Özellik Adları ve Değerleri (3/3) Örneğin aşağıdaki HTML kod parçası için nname değişkenine "onmou seover" değeri atanır <p id="p1" class="c1" onmouseover="chgcolor();"> Özelliğin değerini almak içinse nodevalue özelliği kullanılır Aynı HTML kod parçası için, aşağıdaki kod parçası nvalue değişkenine "chgcolor();" değerini atayacaktır var nvalue = list[2].nodevalue;

40 Nod Eklemek (1/9) DOM hiyerarşisini kullanarak, bir HTML dökümanın HEAD veya BODY bölümlerinin herhangi bir yerine element, özellik veya metin nodu (text node) eklenebilir İlerleyen slaytlarda, öncelikle (1) yeni bir paragraf oluşturma, bu paragrafa özellik ekleme ve metin ekleme, ardından (2) bu paragrafı sayfaya ekleme gösterilecektir Yeni bir nod oluşturmak için document nesnesinin createelement metodu kullanılır

41 Nod Eklemek (2/9) Aşağıda çeşitli elemanlar oluşturmak için örnekler bulunmaktadır var nodetoadd = document.createelement("p"); var anodetoadd = document.createelement("a"); var imgnodetoadd = document.createelement("img");

42 Nod Eklemek (3/9) Oluşturulan noda özellik eklemek için ise daha önce gösterilen setattribute metodu kullanılabilir nodetoadd.setattribute("class", "regular"); imgnodetoadd.setattribute("border", "1");

43 Nod Eklemek (4/9) Yeni bir metin nodu (text node) oluşturmak içinse document nesnesinin createtextnode metodu kullanılır var newtxt = document.createtextnode("hello!"); Oluşturulan bir metin nodunu, bir elemanla ilişkilendirmek için (örneğin paragraf) ilgili elementin appendchild metodu kullanılır Bu metod metin nodunu, elemente alt nod olarak ekler nodetoadd.appendchild(newtxt);

44 Nod Eklemek (5/9) Şu ana kadar bir paragraf, bu paragrafın özelliği ve içeriği oluşturuldu Ancak bu paragraf sayfaya henüz eklenmedi Paragrafı sayfaya eklemek için hedef bir <div> elementi bulunabilir ve appendchild metodu kullanılarak, paragraf bu <div> etiketine alt nod olarak eklenebilir Bir sonraki slaytta bu kullanım gösterilmektedir

45 Nod Eklemek (6/9) var parentdiv = document.getelementbyid("div1"); var newparagraph = document.createelement("p"); var t = document.createtextnode("hello world!"); newparagraph.appendchild(t); parentdiv.appendchild(newparagraph);

46 Nod Eklemek (7/9) Hedef <div> elementinin altında halihazırda 3 paragrafın olduğunu ve yeni paragrafı bu paragrafların üstüne eklemek istediğinizi varsayın Bu durumda appendchild metodu işe yaramayacaktır insertbefore metodunun kullanılması gerekir insertbefore metodu, yeni eklenecek elementi belirtilen elementin önüne yerleştirecektir İstenen işlemin insertbefore metodu ile gerçekleştirimi bir sonraki slaytta verilmiştir

47 Nod Eklemek (8/9) var parentdiv = document.getelementbyid("div1"); var newparagraph = document.createelement("p"); var t = document.createtextnode("hello world!"); newparagraph.appendchild(t); paragraph1 = parentdiv.firstchild; parentdiv.insertbefore(newparagraph, paragraph1);

48 Nod Eklemek (9/9) Benzer şekilde, yeni nodu, belirli bir elementin ardından yerleştirmek gerekebilir Bu amaçla insertafter metodu bulunmamaktadır Bu işlem nextsibling özelliğini kullanarak bir sonraki elementin önüne insertbefore kullanarak aşağıdaki gibi gerçekleştirilebilir var target = parentdiv.childnodes[1]; parentdiv.insertbefore(newe, target.nextsibling);

49 Nod Silmek Bir nodun alt nodu, removechild metodu kullanılarak aşağıdaki gibi silinebilir var parentdiv = document.getelementbyid("div1"); var nodetoremove = parentdiv.childnodes[2]; parentdiv.removechild(nodetoremove);

50 Web Tarayıcısı Kontrolü URL yi almak ve Değiştirmek (1/8) JavaScript web tarayıcısının kontrolünde de kullanılabilir O an zıyaret edilen sayfayı elde etmek için window nesnesinin ilgili özellikleri aşağıdaki gibi kullanılabilir var whereweat = window.location.href; Eğer şu anda ziyaret edilen sayfa "http://www.alanim.com/products/page12.html#bottom" ise whereweat değişkenin içerisine bu değer atanacaktır

51 Web Tarayıcısı Kontrolü URL yi almak ve Değiştirmek (2/8) Aynı zamanda bu bilginin parçaları da elde edilebilir Sadece alan adını almak için aşağıdaki satır kullanılabilir var thedomain = window.location.hostname; Bu durumda thedomain değişkenin içine "www.alanim.com" değeri atanacaktır Baştaki "http://" kısmının alınmadığına dikkat edin

52 Web Tarayıcısı Kontrolü URL yi almak ve Değiştirmek (3/8) Veya alan adından sonraki yol (path) alınmak istenirse aşağıdaki satır kullanılabilir var thepath = window.location.pathname; Bu durumda thepath değişkenin içine "/products/page12.html" değeri atanacaktır Baştaki "/" işaretine dikkat edin

53 Web Tarayıcısı Kontrolü URL yi almak ve Değiştirmek (4/8) Örnek URL de web tarayıcısı ilgili sayfanın "#bottom" ile işaretlenmiş bölümüne yönlendiriliyordu "#bottom" parçasını almak için aşağıdaki satır kullanılabilir var theanchor = window.location.hash; Bu durumda theanchor değişkenin içine "#bottom" değeri atanacaktır

54 Web Tarayıcısı Kontrolü URL yi almak ve Değiştirmek (5/8) window.location nesnesini kullanarak, benzer şekilde, web tarayıcısına hangi sayfaya gitmesi gerektiğini de söyleyebilirsiniz window.location.href = "http://www.alanim.com/about.html"; Bu satır web tarayıcısını "http://www.alanim.com/about.html" web sayfasına yönlendirecektir

55 Web Tarayıcısı Kontrolü URL yi almak ve Değiştirmek (6/8) Aşağıdaki kod parçası web tarayıcısını aynı web sitesinde başka bir web sayfasına yönlendirmektedir var currentsite = window.location.hostname; var destination = "http: //" + currentsite + "/deneme. html"; window.location.href = destination;

56 Web Tarayıcısı Kontrolü URL yi almak ve Değiştirmek (7/8) Aşağıdaki kod parçası web tarayıcısını aynı sayfada başka bir bölüme yönlendirmektedir var currentsite = window. location. hostname; var currentpath = window. location. pathname; var destination = "http: //" + currentsite + currentpath + "#middle"; window. location. href = destination;

57 Web Tarayıcısı Kontrolü URL yi almak ve Değiştirmek (8/8) Web tarayıcısını yeni bir sayfaya yönlendirmek için, alternatif olarak, window.location nesnesinin assign ve replace metodları kullanılabilir window.location.assign("http://www.alanim.com/about.html"); window.location.replace("http://www.alanim.com/about.html"); İki metod arasındaki fark: assign metodu web tarayıcısı geçmişinde (web browser history) yönlendirilmeden önceki sayfayı korurken, replace metodu bu sayfayı tarihçeden siler Assign metodu kullanıldığında web tarayıcısının geri (back) butonunu kullanarak bir önceki sayfaya gidebilirsiniz

58 Web Tarayıcısı Kontrolü - Web Sayfasının Yeniden Yüklenmesi O anki sayfayı yeniden yüklemek için aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılabilir window.location.reload(true) ; window.location.reload(false) ; window.location.reload() ; Eğer true parametresi gönderilirse, JavaScript sayfanın sunucudan alınmasını sağlar Parametre false olursa veya belirtilmezse, web tarayıcısı sayfayı öncelikle ön belleğinden yüklemeye çalışacaktır

59 Web Tarayıcısı Kontrolü İleri veya Geri Gitmek history nesnesinin forward ve back metotlarını kullanarak web tarayıcında, önceki ve sonraki sayfalara geöilebilir history.forward() ; history.back() ; Daha sonraki veya daha önceki sayfalara geçmek için go metodu da kullanılabilir history.go(2); history.go(-4);

60 Web Tarayıcısı Kontrolü Referrer Eğer kullanıcı o anki safaya bir bağlantıyı tıklayarak gelmişse, geldiği sayfanın URL sini document nesnesinin referrer özelliğini kullanarak elde edebilirsiniz var whereusercamefrom = document.referrer; Bu durumda whereusercamefrom değişkeni bir önceki sayfanın URL sini içerecektir

61 Web Tarayıcısı Kontrolü Pencereyi İçerikle Doldurmak (1/4) Web tarayıcısnda yeni bir pencere açmak için window nesnesinin open metodu kullanılır var monkeywindow = window.open(); Bu metod, herhangi bir parametre kullanılmazsa maksimum boyutta boş bir pencere açar Metoddan geri dönen değer, bu pencereyi daha sonra kullanabilmemiz için gereken pencere nesnesidir (window handle) Web tarayıcısına bağlı olarak pencere, yeni bir web tarayıcı olarak, yeni bir tab olarak veya varolan pencerenin üzerine açılabilir

62 Web Tarayıcısı Kontrolü Pencereyi İçerikle Doldurmak (2/4) Bir pencereyi doldurmak için üç farklı yol vardır Bunlardan biri write metodunu kullanmaktır Aşağıdaki kod parçası yeni bir pencere açmakta ve bu pencerenin içini windowcontent değişkeni içerisinde tutulan HTML kodu ile doldurmaktadır var monkeywindow = window. open() ; var windowcontent = "<h1>capuchin monkey</h1> <img src= 'monkey.jpg'><p>the capuchin derives from... </p>"; monkeywindow.document.write(windowcontent);

63 Web Tarayıcısı Kontrolü Pencereyi İçerikle Doldurmak (3/4) Bir pencereyi doldurmak için ikinci yol, ilgili pencereye yeni bir web sayfası adresi atamaktır Bunu gerçekleştirmenin iki yolu aşağıda gösterilmiştir: monkeywindow.location.assign("http://www.animals.com"); monkeywindow.location.href = "http://www.animals.com";

64 Web Tarayıcısı Kontrolü Pencereyi İçerikle Doldurmak (4/4) Bir pencereyi doldurmanın en çok kullanılan yolu ise open metodunu kullanmaktır var monkeywindow = window.open("http://www. animals.com"); Açılacak sayfa, o anki sayfa ile aynı alan adına sahipse, kısaca aşağıdaki gibi yazılabilir var monkeywindow = window.open("capuchin.html") ;

65 Web Tarayıcısı Kontrolü Açılan Pencerenin Kapatılması Açılan bir pencereyi kapatmak için close metodu aşağıdaki gibi kullanılır: monkeywindow.close();

66 Web Tarayıcısı Kontrolü Pencerenin Boyutunun ve Konumunun Belirlenmesi (1/4) Yeni bir pencere açmak için kullanılan open metodunu farklı parametrelerle de kullanmak mümkündür Eklenebilecek ikinci bir parametre pencere adıdır var monkeywindow = window.open("monk. html", "win1"); URL parametresi boş olarak gönderilebilir var monkeywindow = window.open("", "win1");

67 Web Tarayıcısı Kontrolü Pencerenin Boyutunun ve Konumunun Belirlenmesi (2/4) Üçüncü bir parametre ile pencere boyutu da belirlenebilir var monkeywindow = window.open("monk.html", "win1", "width=420,height=380"); Üçüncü paramtre belirtilirken, çift tırnaklar içerisinde boşluk bırakılmaması zorunludur Sayılar piksel olarak belirtilmektedir width ve height in hangi sırada yazıldığı önemli değildir

68 Web Tarayıcısı Kontrolü Pencerenin Boyutunun ve Konumunun Belirlenmesi (3/4) Ekrandan daha küçük boyutta pencereler, ekranın sol üst köşesinde gösterilirler Bu tür pencerlerin, ekranın neresinde gösterileceğini aşağıdaki şekilde belirtebilirsiniz var w = window. open("", "", "width=420,height=380,left=200,top=100"); Son ikiparametre sırasıyla ekranın solundan ve üstünden kaç piksel öteye pencerenin konumlanacağını belirtmektedir

69 Web Tarayıcısı Kontrolü Pencerenin Boyutunun ve Konumunun Belirlenmesi (4/4) Alternatif olarak, tüm bu parametreler tek bir değişken aracılığıyla aşağıdaki gibi belirtilebilir var windowspecs = "'faq.html', 'faq', 'width=420,height=380,left=200,top=100'"; var faqpage = window.open(windowspecs);

70 Form Doğrulama Metin Alanları (1/6) Aşağıdaki gibi bir formumuz olduğunu varsayalım <form onsubmit="return checkforlastname();"> </form> Please enter your last name. <br> <input type="text" id="lastnamefield"> <input type="submit" value="submit Form"> Kullanıcı butonuna "submit" tıkladığında checkforlastname fonksiyonu çağırılacaktır

71 Form Doğrulama Metin Alanları (2/6) checkforlastname fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanmıştır function checkforlastname() { } if (document.getelementbyid("lastnamefield").value.length === 0) { alert("please enter your last name") ; return false; } Fonksiyon lastnamefield alanına yazılan değerin uzunluğunu kontrol etmekte ve uzunluk sıfırsa kullanıcıyı uyarmakta ve false döndürmekte

72 Form Doğrulama Metin Alanları (3/6) Aşağıdaki kod parçasında tekrar return yazıldığına dikkat edin <form onsubmit="return checkforlastname();"> Buraya return yazılması sayesinde fonksiyondan false döndüğünde form bilgilerinin sunucuya gönderilmesine engel olunur Buraya return yazılmayacak olursa, kullanıcıya mesaj gösterilecektir ancak form bilgileri buna rağmen sunucuya gönderilecektir

73 Form Doğrulama Metin Alanları (4/6) Daha kullanıcı dostu bir web sayfası oluşturabilmek için, focus metodu kullanılarak imleç doldurulması gereken alana götürülebilir function checkforlastname() { if (document.getelementbyid("lastnamefield").value.length === 0) { } alert("please enter your last name"); document.getelementbyid("lastnamefield").focus(); return false; }

74 Form Doğrulama Metin Alanları (5/6) document.getelementid metodunun birden fazla kullanımı kodu gereksiz yere uzattığından bu metotu sadece bir kere çalıştırmak ve elde edilen elemanı bir değişkene atıp kullanmak mümkün function checkforlastname() { var targetfield = document.getelementbyid("lastnamefield"); if (targetfield.value.length === 0) { alert("please enter your last name"); targetfield.focus(); return false; } }

75 Form Doğrulama Metin Alanları (6/6) Kullanıcı dostu sayfa oluşturmak için, doldurulması gereken alanın arka plan rengini sarı yapmak da mümkün var targetfield = document.getelementbyid("lastnamefield"); if (targetfield.value.length === 0) { } alert("please enter your last name"); targetfield.focus(); targetfield.style.background = "yellow"; return false; targetfield.style.background = "white";

76 Form Doğrulama Drop-down (1/4) Aşağıdaki gibi bir formumuz olduğunu varsayalım <form onsubmit="return checkforselection();"> <select id="states"> <option value="" selected="selected">select A STATE</option> <option value="al">alabama</option> <option value="ak">alaska</option> </select> <input type="submit" value="submit Form"> </form>

77 Form Doğrulama Drop-down (2/4) Daha önceki örneğe benzer şekilde, formun submit butonuna tıklandığında aşağıdaki checkforselection metodu çağırılacaktır function checkforselection() { if (document.getelementbyid("states").selectedindex === 0) { } } alert("please select a state. ") ; return false;

78 Form Doğrulama Drop-down (3/4) selectedindex in sıfır olması, kullanıcının herhangi bir seçim yapmadığını göstermektedir Bu durumda kullanıcıdan bir seçim yapması istenmekte ve form bilgilerinin sunucuya gönderilmesi önlenmektedir Bir sonraki slaytta fonksiyon iki şekilde değiştirilmektedir: 1. Kontrol edilecek form elemanın ID si parametre olarak gönderilmektedir. Bu sayede fonksiyon farklı formlar üzerinde de çalışabilecektir 2. İlgili form elemanı bir değişkene atanmakta ve bu değişken üzerinden kullanılmaktadır

79 Form Doğrulama Drop-down (4/4) function checkforselection(selecid) { var target = document.getelementbyid(selecid); if (target.selectedindex === 0) { } } alert("please select a state. ") ; return false; Bu durumda fonksiyon, form içerisinden aşağıdaki gibi çağırılmalıdır <form onsubmit="return checkforselection('states');">

80 Form Doğrulama Radio Button (1/2) Aşağıdaki gibi bir formumuz olduğunu varsayalım <form onsubmit="return validateradios();"> </form> <input type="radio" name="r1" value="cat"> Cat<br> <input type="radio" name="r1" value="bat"> Bat<br> <input type="radio" name="r1" value="hat"> Hat<br> <input type="submit" value="submit Form">

81 Form Doğrulama Radio Button (2/2) Daha önceki örneğe benzer şekilde, formun submit butonuna tıklandığında aşağıdaki validateradios metodu çağırılacaktır function validateradios() { var radios = document.getelementsbyname("r1"); for (var i = 0; i < radios.length; i++) if (radios[i].checked) return true; } alert("please check one. ") ; return false;

82 Form Doğrulama Posta Kodları (1/5) Posta kodları 5 rakamdan oluşmaktadır HTML ile kullanıcının maksimum 5 karakter girmesi zorlanabilir Ancak, 5 karakterden az girmesi veya rakam yerine karakter girmesi durumları JavaScirpt ile kontrol edilmelidir Bir sonraki slayttaki validatezip metodunda kullanıcının posta kodu alanına 5 karakterden az girmesi kontrol edilmekte ve az girilmesi durumunda kullanıcı uyarılmakta ve form bilgisinin sunucuya gönderilmesi engellenmektedir

83 Form Doğrulama Posta Kodları (2/5) function validatezip() { } var numchars = document.getelementbyid("zip").value.length; if (numchars < 5) { } alert("please enter a 5-digit code."); return false;

84 Form Doğrulama Posta Kodları (3/5) Kullanıcının sadece rakam girmesini sağlamak için ise validatezip metodunu güncellemeliyiz Sonraki iki slaytta validatezip metodunun göncellenmiş hali bulunmakta Eklenen kod parçası, girilen her bir karakterin sayı olup olmadığını kontrol etmekte Bu amaçla her bir karakter sayıya çevirilmeye çalışılmakta ve herhangi bir karakterin sayıya çevrilememesi durumunda metot false döndürmekte

85 Form Doğrulama Posta Kodları (4/5) function validatezip() { var valueentered = document.getelementbyid("zip").value; var numchars = valueentered.length; if (numchars < 5) { } alert("please enter a 5-digit code. ") ; return false;

86 Form Doğrulama Posta Kodları (5/5) for (var i = 0; i <= 4; i++) { } } var thischar = parseint(valueentered[i]) ; if (isnan(thischar)) { } alert("please enter only numbers. ") ; return false;

87 Olayların İşlenmesi (1/4) Önceki slaytlarda, satıriçi olay işleyicilerini kullanarak olayları nasıl işleyebileceğinizi gördünüz Ancak JavaScript HTML içerikten olabildiğince ayrı tutulmalıdır Satır içi olay işleyicisi aşağıdaki şekilde kullanılıyordu <input type="button" value="click" onclick="sayhello();"> Bu kullanımı bırakmak için öncelikle kırmızı ile gösterilen kod parçası aşağıdaki gibi ID ile değiştirilmelidir <input type="button" value="click" id="button1">

88 Olayların İşlenmesi (2/4) Bu durumda, olayı işleyecek JavaScript kodu aşağıdaki gibi olacaktır var b1 = document.getelementbyid("button1"); b1.onclick = sayhello; onclick özelliğinin küçük harfle yazıldığına dikkat edin Fonksiyon adından sonra parantezler kullanılmadığına dikkat edin İstenirse bu iki satır tek satır olarak ifade edilebilir document.getelementbyid("button1").onclick = sayhello;

89 Olayların İşlenmesi (3/4) İlgili JavaScript fonksiyonun yazımında bir değişiklik olmamaktadır function sayhello() { } alert("hi there. "); Kullanıcı bir resmin üzerine geldiğinde resmin başka bir resimle değiştirilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir var targetimg = document.getelementbyid("i12"); targetimg.onmouseover = swappic;

90 Olayların İşlenmesi (4/4) Bir formdaki adresinin gönderilmeden önce kontrol edilmesi ve adresinin doğru formatta girilmemesi durumunda form bilgilerinin sunucuya gönderilmemesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir var frm = document. getelementbyid("form5") ; frm.onsubmit = val ;

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim

Detaylı

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma 4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML dosyalarında nasıl bağlantı oluşturulduğunu, Bağ etiketinin ne olduğunu, Yerel dosyalara nasıl bağlantı kurulduğunu, İnternet üzerindeki dosyalara

Detaylı

MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ

MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ Versiyon: 1.0.4 URL Adresi http://merchant.mobilepax.com/services/product.aspx Gönderilen XML Yapısı MobilePaxProduct fonksiyonu buton bilgisi oluşturulacak ürünün

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 2

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 2 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 2 HTML 2 Hyper Text Markup Language = Yüksek/İleri Metin İşaretleme Dili Web sayfaları oluşturmak için kullanılan içerik biçimlendirme dilidir. Yüksek/ileri metin

Detaylı

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler QUERYSTRING KOLEKSIYONU... 3 FORM

Detaylı

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 4

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 4 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 4 Sayfalara Resim Eklemek 2 Etiketi Sayfaya resim eklemek için kullanılır. JPG, BMP, GIF, PCX, PNG, TIFF, WMF gibi resim formatlarını destekler. Sonlandırmalı

Detaylı

BTP208 İnternet Programcılığı II HTML5 ve Getirdiği Yenilikler (2. Kısım)

BTP208 İnternet Programcılığı II HTML5 ve Getirdiği Yenilikler (2. Kısım) BTP208 İnternet Programcılığı II HTML5 ve Getirdiği Yenilikler (2. Kısım) Hazırlayan Öğr. Gör. Özgür ÖZŞEN HTML5 Yeni Form Elementleri HTML5 işlevi fazla olan ve daha fazla form elemanı sunmaktadır Tarayıcı

Detaylı

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ HTML DERS NOTLARI 6. DERS YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 HYPERLINKS - KÖPRÜ Sayfalara link (bağlantılar) oluşturmak için kullanılır.

Detaylı

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 Adım Adım SPSS 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 File (Dosya) Menüsü Excel dosyalarını SPSS e aktarma Variable View (Değişken Görünümü 1- Name (İsim - Kod)

Detaylı

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde,

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde, 7. Çerçeveler Bu bölümü bitirdiğinizde, Çerçevelerden oluşan bir WEB sayfası tasarlamayı, İç içe çerçeveler oluşturmayı ve Çerçeveleri isimlendirmeyi, Bağ kurulan dosyaları belirtilen çerçeve içerisinde

Detaylı

KURULUM KILAVUZU MART 2014. Visilabs Target Kurulum Kılavuzu

KURULUM KILAVUZU MART 2014. Visilabs Target Kurulum Kılavuzu KURULUM KILAVUZU MART 2014 1 İçindekiler 1 Suggest Methodu... 3 1.1 Banner Sıralamasının Ziyaretçilere özel değişmesi... 3 1.2 Site üzerindeki widget aracığıyla gösterilen öneriler... 4 1.2.1 RealTime

Detaylı

1 JAVASCRIPT NEDİR? 1

1 JAVASCRIPT NEDİR? 1 İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 JAVASCRIPT NEDİR? 1 2 TEST ORTAMINI TANIMAK (FİREFOX VE FİREBUG) 5 Firefox 6 Firebug 8 CSS Sekmesi 10 DOM Sekmesi 11 Net ve Çerezler Sekmeleri 11 Script Sekmesi 11 Konsol Sekmesi

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA. PHP ile FORM İŞLEMLERİ. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Form Elemanları Kullanımı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA. PHP ile FORM İŞLEMLERİ. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Form Elemanları Kullanımı İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA İçindekiler PHP ile FORM İŞLEMLERİ Form Elemanları Kullanımı GET ve POST Metodu Hedefler Php komutları kullanarak form elemanlarını etkileşimli hale getirebilir Hazırlayan

Detaylı

Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama

Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama Word Dokümanı - Yapılandırma Web Sayfası - Yapılandırma What You See Is What You Get (WYSIWYG) Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) HTML: Web sayfalarının

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 Servlet Nedir? Internetin ilk zamanlarında geliştirilen web sayfaları durağan bilgiler içeriyordu. Zaman geçtikçe web sayfaları daha değişken,

Detaylı

sayfa Başlığı Bu benim ilk sayfam bu metin koyu

<html> <head> <title>sayfa Başlığı</title> </head> <body> Bu benim ilk sayfam <b>bu metin koyu</b> </body> </html> HTML'e Giriş 1. HTML dosyası nedir? HTML'in açılımı Hyper Text Markup Language (Bunun tam Türkçe'si bulunmamakla beraber "çok yere açılan metin" denebilir. Bir HTML dosyası bir text dosyası olmakla beraber

Detaylı

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Request Nesnesinin Özellikleri

Detaylı

MOBILEPAX SOAP PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ

MOBILEPAX SOAP PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ MOBILEPAX SOAP PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ Versiyon: 1.0.4 URL http://merchant.mobilepax.com/services/product.asmx Metot MobilePaxProduct fonksiyonu buton bilgisi oluşturulacak ürünün bilgilerinin Mobilepax

Detaylı

Basit bir web uygulaması

Basit bir web uygulaması AJAX Ahmet Demirelli ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu SCJP 5.0, SCWCD 1.4 Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 3/20/2007 Sabanci University 1 Ajanda Neden AJAX ihtiyacı AJAX

Detaylı

Web Programlama Kursu

Web Programlama Kursu Web Programlama Kursu Bu kurs ne değildir? Neyi amaç edinmiştir? Bilgisayar Programcısı? Web Tasarımcısı? Web Programcısı? Neler öğreneceğiz? Kurs sonunda neler yapılabileceğiz? Örnek siteler Örnek Projeler

Detaylı

HTML - 8 Hypertext takıları iki ana değişik şekilde karşımıza çıkar: Anchors ve Images. Anchors, resim veya yazıya bir olay eklemek için kullanılır.

HTML - 8 Hypertext takıları iki ana değişik şekilde karşımıza çıkar: Anchors ve Images. Anchors, resim veya yazıya bir olay eklemek için kullanılır. HTML Ders 5 HTML - 8 Hypertext takıları iki ana değişik şekilde karşımıza çıkar: Anchors ve Images. Anchors, resim veya yazıya bir olay eklemek için kullanılır. Kullanıcı ilgili resim veya yazı üzerine

Detaylı

T.C. ETİ MADEN İŞLETMELERİ TEKLİF MODÜLÜ FİRMA KULLANIM KILAVUZU

T.C. ETİ MADEN İŞLETMELERİ TEKLİF MODÜLÜ FİRMA KULLANIM KILAVUZU T.C. ETİ MADEN İŞLETMELERİ TEKLİF MODÜLÜ FİRMA KULLANIM KILAVUZU Eylül 2012 Ankara Sayfa No:1/8 1.TEKLİF MODÜLÜ Kurumun herhangi bir ihale sürecinde firmalardan elektronik ortamda teklif isteyebilmesi

Detaylı

MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için gelişmiş özellikleri kullanabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfaları içi formlar oluşturabilecek, 2. WEB

Detaylı

HESAP MAKİNASI YAPIMI

HESAP MAKİNASI YAPIMI HESAP MAKİNASI YAPIMI 1..Aşağıdakine benzer görünüm ve butonları hazırlayın. 2. 24. Butonun içerisine aşağıdaki kodları yazın. 3. Yeni bir layer ekleyip Frame1 F9 na aşağıdaki kodları ekleyelim. 4. Butonlardan

Detaylı

ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014. www.assam.org.tr ASSAM

ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014. www.assam.org.tr ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014 ASSAM İçindekiler Önsöz... 3 ASSAM Web Sitesinde Makale Yayınlamak... 4 ASSAM Web Sitesine Nasıl Girerim?...

Detaylı

AJAX TEKNİĞİ KULLANILARAK ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV SİSTEMİ UYGULAMASI

AJAX TEKNİĞİ KULLANILARAK ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV SİSTEMİ UYGULAMASI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI AJAX TEKNİĞİ KULLANILARAK ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV SİSTEMİ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ

BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ Argox X-2000+ barkod / etiket yazıcısını bilgisayardan bağımsız kullanabilmek için Argox X-2000+ barkod / etiket yazıcısı ile birlikte verilen CD içerisinde bulunan

Detaylı

2. HTML Temel Etiketleri

2. HTML Temel Etiketleri 2. HTML Temel Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML ve etiket kavramlarının ne olduğunu, HTML komut yapısını, Örnek bir HTML dosyasının nasıl oluşturulduğunu, Temel HTML etiketlerinin neler olduğunu,

Detaylı

SIMAN KULLANIM KILAVUZU

SIMAN KULLANIM KILAVUZU SIMAN KULLANIM KILAVUZU Önder Öndemir SIMAN Simülasyon programı Model Çatı ve Deneysel Çatı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Model çatı genel itibariyle modullerin ve işlem bloklarının yazıldığı kısımdır.

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 5. BÖLÜM: Oturum Yönetimi ve Güvenlik Sayfaya Yönlendirme PHP sayfamızdan

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

Metin Text Kutuları. Metin kutusu oluşturmak için tagı kullanılır.

Metin Text Kutuları. Metin kutusu oluşturmak için <input> tagı kullanılır. Form İşlemleri Form Nedir? Şu ana kadar öğrendiğimiz konularda hep ziyaretçilere veri göstermeye veya bilgi vermeye çalıştık. Gerek metinlerle, gerekse liste veya resimlerle ziyaretçilere bilgi sunmayı

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi

Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Anadolu Üniversitesi Sınav Sistemi Genel Bilgi... 2 Giriş İşlemleri... 2 Sınav Seçme... 4 Bina Bilgileri... 5 Bina Ekleme...

Detaylı

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız.

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız. 1.1 Web Kavramlar 117 Anahtar 7erim/er 1.1.1.1 Web ve Internet terimlerini tanımlayınız. Her birinin anahtar özelliklerini tanımlayınız. Web bir Internet hizmetidir. Web Internet üzerinde bağlantılı html

Detaylı

4 Front Page Sayfası Özellikleri

4 Front Page Sayfası Özellikleri 4 Front Page Sayfası Özellikleri İsterseniz Frontpage penceresinin sağ tarafından, isterseniz araç çubuklarından faydalanarak yeni bir sayfa açın. Frontpage te çeşitli sayfa şablonları bulunmaktadır. Ancak

Detaylı

Kayan Çerçeveler. Web sayfası içerisine kaydırılabilir çerçeveler yerleştirmek için

Kayan Çerçeveler. Web sayfası içerisine kaydırılabilir çerçeveler yerleştirmek için HTML Ders 8 Kayan Çerçeveler Web sayfası içerisine kaydırılabilir çerçeveler yerleştirmek için Web sayfasının bu kısmında kayan çerçeve

Detaylı

App İnventor-Pide Sipariş Uygulaması

App İnventor-Pide Sipariş Uygulaması EĞİTİMDE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FİNAL SINAVI App İnventor-Pide Sipariş Uygulaması 1)Ekran Tasarımı, ekranda kullanılan elementler ve özellikleri Bütün işlemler tek bir ekrandan yapılmaktadır. Arka plan

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. BÖLÜM: Formlarla Çalışmak HTML Formlarının Temelleri Dinamik etkileşim

Detaylı

WEB TASARIMIN TEMELLERİ

WEB TASARIMIN TEMELLERİ WEB TASARIMIN TEMELLERİ ~ Sunu 2 ~ Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAN http://blog.kmu.edu.tr/mftan mftan@kmu.edu.tr Bilgi paylaşıldıkça kıymetlenir.. Kaynak göstermek şartıyla sunu içeriğini çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Detaylı

8- Sistem tarihinden gün değerini alarak çift veya tek sayı olup. 9-1 - 10 arasındaki sayılardan tek olanları yeşil çift olanları kırmızı

8- Sistem tarihinden gün değerini alarak çift veya tek sayı olup. 9-1 - 10 arasındaki sayılardan tek olanları yeşil çift olanları kırmızı JAVASCRİPT SORULARI 1- Javascript For Döngüsü ile 1 den 100 e kadar olan sayıların toplamını bulan programı yazın? 2-1 den 1000 e kadar olan sayılardan 10 a ve 9 a tam bölünenlerin toplamını bulan programı

Detaylı

WEB FORMLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

WEB FORMLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu WEB FORMLARI Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu WEB FORMLARI Web uygulamalarının etkileşimli olabilmesi için, diğer bir ifade ile uygulamanın kullanıcı isteğine

Detaylı

BETİK DİLİ / JAVASCRIPT. Web Tasarımı ve Programlama

BETİK DİLİ / JAVASCRIPT. Web Tasarımı ve Programlama Web Tasarımı ve Programlama Tanım ve Genel Bilgi Betik Dili; Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ve kullanıcıyla iletişim kurmak için kullanılan, istemci tarafında çalışan bir dildir. HTML etiketleri

Detaylı

Web 2.0 Güvenliği @2014 Örnek Eğitim Notu bilgi@bga.com.tr

Web 2.0 Güvenliği @2014 Örnek Eğitim Notu bilgi@bga.com.tr Web 2.0 Güvenliği @2014 Örnek Eğitim Notu bilgi@bga.com.tr Javascript 1995 Netscape, Brendan Eich tarafından geliştirildi. Dinamik olmasının yanında en önemli iki özelliği; Lambda Closure Javascript -

Detaylı

Temel Bilgisayar Terimleri Yrd. Doç. Dr. Devkan Kaleci

Temel Bilgisayar Terimleri Yrd. Doç. Dr. Devkan Kaleci 1 2 HTML, Hyper Text Markup Language kelimelerinin kısaltılmışıdır. HTML (Hareketli-Metin İşaretleme Dili) basitçe, browserlarla görebilen, internet dokümanları oluşturmaya yarayan bir çeşit dildir. HTML

Detaylı

İdari Birimler Yönetim Paneli Kullanma Kılavuzu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Tasarım Ve Yazılım Birimi

İdari Birimler Yönetim Paneli Kullanma Kılavuzu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Tasarım Ve Yazılım Birimi İdari Birimler Yönetim Paneli Kullanma Kılavuzu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Tasarım Ve Yazılım Birimi Duyurular Nasıl Girilir? Duyuru girmek için ilk olarak İKÇ yönetim panelinden; 1-Kullanıcı adınızı

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ Zimbra Webmail GENEL ÖZELLİKLER Zimbra yüksek performanslı bir e-posta programı olup, e-posta, adres defteri, takvim, görev listeleri ve web dokümanları gibi özelliklere sahip bir uygulamadır. e-posta

Detaylı

OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI. Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI. Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. http://maltepe.meb.gov.tr/mebpanel adresine giriniz.

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 13 World Wide Web (WWW) Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik World Wide Web (WWW) Anlık Mesajlaşma

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JSP Üst Düzey Programlama-ders04/ 1 JSP JSP durağan HTML ile dinamik oluşturulan içeriği birleştirmeyi sağlar. Bir web sayfası tasarlama programı ile web sayfasını tasarlar daha sonra

Detaylı

Google Search API ile ajax arama

Google Search API ile ajax arama Google Search API ile ajax arama 14 Ağustos Salı 12 http://mfyz.com/google-search-api-ile-ajax-arama Eğer bir kaynak arıyorsanız, indexlerin güncelliği, genişliği gibi nedenlerden dolayı, diğer arama motorları

Detaylı

Daha önce bu işlemin iki tane dosya oluşturduğunu gördük. GecDenTest.aspx dosyasının source kısmında içeriğini inceleyecek olursanız en başta

Daha önce bu işlemin iki tane dosya oluşturduğunu gördük. GecDenTest.aspx dosyasının source kısmında içeriğini inceleyecek olursanız en başta Bu gün dersimizde Validation Geçerlik Dentimi Kontrollerine değineceğiz. Önce adı GecerlikDeneme isimli bir yeni site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını ve

Detaylı

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi Nedir? olmadan Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Durum Yönetimi İle Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Adınız Adınız Pınar Pınar Soyadınız Soyadınız Onay Durdu Onay Durdu Gönder Gönder ASP.NET - 1 sayfa.aspx

Detaylı

Göstericiler (Pointers)

Göstericiler (Pointers) C PROGRAMLAMA Göstericiler (Pointers) C programlama dilinin en güçlü özelliklerinden biridir. Göstericiler, işaretçiler yada pointer adı da verilmektedir. Gösterici (pointer); içerisinde bellek adresi

Detaylı

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo Microsoft Excell Excel Nedir? Excel programı; veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme, grafik oluşturma, veri yönetimi yapabilir. http://mf.dpu.edu.tr/~eyup

Detaylı

Html temelleri. Ders 4

Html temelleri. Ders 4 Html temelleri Ders 4 1 Giriş World Wide Web (Kısaca web) uygun protokoller kullanarak haberleşen yazılımların çalıştırıldığı internet üzerindeki sistemlerin bir koleksiyonudur. Çoğu sistem gününüzde en

Detaylı

Web Programlama. JavaScript (2)

Web Programlama. JavaScript (2) Web Programlama JavaScript (2) Şu Anki Gün ve Zamanı Elde Etmek (1/4) Şu Anki Gün ve Zamanı Elde Etmek (2/4) Şu anki tarih ve zaman yeni bir Date nesnesi oluşturularak aşağıdaki gibi elde edilebilir var

Detaylı

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI İçindekiler Server Kurulumu... 3 Microsoft.NET Framework 4.0 Kurulumu... 3 Crystal Reports 2008 Redistributable Package (C12) Kurulumu... 5 Microsoft SQL Server 2008

Detaylı

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma: EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ 1 Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma 2 Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme Değişiklik Yapma 3 Web Sayfası Tasarımını

Detaylı

3. Metin ve Görünüm Etiketleri

3. Metin ve Görünüm Etiketleri 3. Metin ve Görünüm Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, Metin biçimlendirme etiketlerinin neler olduğunu ve nasıl kullanıldığını, Yatay çizginin nasıl çizildiğini ve özelliklerinin neler olduğunu, Satır

Detaylı

12. Tanımlama Listeleri
,
,

12. Tanımlama Listeleri <dl> </dl>, <dt> </dt>, <dd> </dd> 12. Tanımlama Listeleri , , Terimler ve açıklamalarını içeren listeler oluşturmakta kullanılırlar. Bir uygulamanın komut satırı seçeneklerini listelemek ve altlarında açıklamalarını

Detaylı

CSS(CASCADING STYLE SHEETS)

CSS(CASCADING STYLE SHEETS) CSS(CASCADING STYLE SHEETS) CSS NEDİR NE İŞE YARAR? Sıralı Sitil Şablonları olarak bilinen CSS Web sayfalarının biçimsel özelliklerini düzenlediğimiz ve yönettiğimiz kodlar bütünüdür. CSS kodları ile sayfamızdaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

IMDS KURULUM KILAVUZU (AIOS TEDARİKÇİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR)

IMDS KURULUM KILAVUZU (AIOS TEDARİKÇİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR) IMDS KURULUM KILAVUZU (AIOS TEDARİKÇİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR) Internet tarayıcınızın adres kutucuğuna; http://www.mdsystem.com/ yazdıktan sonra, klavyenizden «ENTER» düğmesine basınız. Yukarıdaki, kırmızı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTESİ DİYARBAKIR İL SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTESİ DİYARBAKIR İL SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTESİ DİYARBAKIR İL SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2013-2014 Öğretim yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı Ofis : MUH 312 : Öğr. Gör. Dr. T.Tugay BİLGİN Ofis Saatleri : Pazartesi:

Detaylı

Course Online. Güncelleme: Haziran 24, 2013

Course Online. Güncelleme: Haziran 24, 2013 Course Online Güncelleme: Haziran 24, 2013 Course Online, Campus Online ile birlikte hocaların kullanımına açık, verdikleri derslerle ilgili çeşitli değişiklikleri ve bildirimleri yapabilecekleri web tabanlı

Detaylı

1 Aralık 2011 / Perşembe

1 Aralık 2011 / Perşembe 1 Aralık 2011 / Perşembe Örnek :İki adet panel var.eğer 1nci panelde şifre Mustafa ise kendimiz bir session değişkeni oluşturup tamam yazdıracağız.değilse Şifre hatalı yazdıracağız. protectedvoid Page_Load(object

Detaylı

WEB PROGRAMLAMA. PHP Temelleri 2. Dr. Erman Yukselturk

WEB PROGRAMLAMA. PHP Temelleri 2. Dr. Erman Yukselturk WEB PROGRAMLAMA PHP Temelleri 2 Dr. Erman Yukselturk Superglobal Değişkenler 1/4 Php de önceden tanımlanmış ve script in herhangi bir yerinden çağrılabilen ve çalıştirılabilen çevreye özel bilgiler sunan

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ HALKFX META TRADER 4 MOBİL UYGULAMALAR KULLANIM KILAVUZU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ HALKFX META TRADER 4 MOBİL UYGULAMALAR KULLANIM KILAVUZU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ HALKFX META TRADER 4 MOBİL UYGULAMALAR KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER A- META TRADER 4 HALKFX Iphone Uygulaması 1. HalkFX Iphone Uygulaması Kurulum ve Hesap İşlemleri 2.

Detaylı

Kırklareli Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu Kırklareli Üniversitesi Evrak takibi açısından kullanıcıya büyük ölçüde hız ve evrakın kolay bulunabilme özelliği vermiştir. Deftere yapılan kayıt esnasında yaşanılan

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Web Yönetimi Birimi Drupal Kullanım Kılavuzu KONULAR 1. Kullanıcı Girişi Yapma 2. Ana Menüyü Düzenleme 3. Site Logosunu Düzenleme 4. Yeni Sayfa Ekleme / Düzenleme

Detaylı

1.1.1. Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemi (ECAS) ile Kayıt İşlemi 2. 1.1.2. Unutulan şifre 6. 1.1.3. Ad-soyad veya e-posta adresi değiştirme 8

1.1.1. Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemi (ECAS) ile Kayıt İşlemi 2. 1.1.2. Unutulan şifre 6. 1.1.3. Ad-soyad veya e-posta adresi değiştirme 8 AVRUPA KOMİSYONU Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Politikaları ve Programı Hayat Boyu Öğrenme Programı Koordinatörlüğü Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemi Kullanıcı Kılavuzu Avrupa

Detaylı

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını 27 Ekim 2011 / Perşembe Örnek : 2 tane sayfa açıyoruz,1nci ye TextBox1 ve Button ekliyoruz. Şunu istiyoruz,1nci sayfada şifre girilince, Button u tıklayınca

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM Celal Bayar Üniversitesi kütüphane veritabanlarına üniversite dışından erişebilmek için kullandığınız internet tarayıcısına uygun olarak bazı ayarlar yapmanız gerekmektedir. Aşağıda tanımlanan ayarlar

Detaylı

JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 XML ile Mesaj İşlemleri

JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 XML ile Mesaj İşlemleri Doküman JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 XML ile Mesaj İşlemleri SİSTEM ÖZELLİKLERİ... 2 1. ÇALIŞMA MODLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ... 2 1.1. Genel Hususlar... 2 1.2.

Detaylı

Primavera ve Doküman Yönetim Sistemi

Primavera ve Doküman Yönetim Sistemi Primavera ve Doküman Yönetim Sistemi P6 Web Access, doküman yönetimi becerisiyle güvenli bir ortamda dokümanları depolama, yönetme ve organize etme imkanı sağlar. Bir doküman, bilgisayarınızda yarattığınız

Detaylı

1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları :

1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları : Programın Amacı : Bu Program As/400 Sistemindeki herhangi bir veya birden fazla file ı kullanarak istenilen şekilde sorgulama yaparak elde edilen bilgileri Excel Formatında Pc deki istenilen bir yere kaydetmek.

Detaylı

AMACSEO TEMASI KULLANIM KILAVUZU. AmacSeo temasının Amacdizayn.com tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzudur. 1

AMACSEO TEMASI KULLANIM KILAVUZU. AmacSeo temasının Amacdizayn.com tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzudur. 1 AMACSEO TEMASI KULLANIM KILAVUZU AmacSeo temasının Amacdizayn.com tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzudur. 1 TEMANIN ÖZELLİKLERİ - Wordpress 3.1.1 sürümü için hazırlanmıştır. - Basit kontrol paneli

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

Kullanıcı Dökümanı. Flash B2B. Versiyon 0.1

Kullanıcı Dökümanı. Flash B2B. Versiyon 0.1 Kullanıcı Dökümanı Flash B2B Versiyon 0.1 12 Kasım 2004 Geçmiş Değişiklikler İsim Tarih Değişiklik Nedeni Versiyon İçindekiler GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER... 2 1. KURULUM... 4 2. KULLANIM... 5 2.1. MAP OLUŞTURMA...

Detaylı

Bimel Ürün Veritabanı Paylaşım Platformu. XML Servisleri

Bimel Ürün Veritabanı Paylaşım Platformu. XML Servisleri Bimel Ürün Veritabanı Paylaşım Platformu XML Servisleri www.bimel.com.tr 10 Ekim 2012 1 Belge Sürümleri Sürüm Tarih Yazar Değişiklik V1.0 14.04.2008 Burak USGURLU burak@bimel.com.tr İlk yayınlanma. V2.0

Detaylı

KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü ) DERS NOTU. Kaynak : www.veppa.

KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü ) DERS NOTU. Kaynak : www.veppa. KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü ) DERS NOTU Kaynak : www.veppa.com Hakkında EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü

Detaylı

Avrasya Üniversitesi. Tuncay AYDEMİR

Avrasya Üniversitesi. Tuncay AYDEMİR Avrasya Üniversitesi Moodle Sistemi Kullanım Klavuzu Hazırlayan Tuncay AYDEMİR Moodle Nedir? Moodle; Öğrenci eğitimci arasında internet ortamında paylaşımların yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir. Eğitimci

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. DESTEK BAŞVURU SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİ İŞLEMLERİ SİSTEMİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİ İŞLEMLERİ SİSTEMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİ İŞLEMLERİ SİSTEMİ Sisteme Giriş Sisteme http://sinav.anadolu.edu.tr/augis/ linkinden ulaşılmaktadır. Sisteme giriş için T.C. Kimlik Numarası ile şifre istenmektedir. Görevli

Detaylı

Kopya Hakkı 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd

Kopya Hakkı 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Tüm haklar mahfuzdur. Bu yayının hiçbir kısmı ECDL Kuruluşundan izin almadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Çoğaltım talepleri yayıncıya yapılmalıdır. The European Computer Driving Licence Foundation Ltd

Detaylı

Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014

Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014 Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014 İçindekiler Flow nedir? Bir Flow hesabı oluşturmak Oturum açmak Flow Hesabınız Genel Görünüm Flow Hesabınız Kullanım + Add (ekle butonu) Bibliography (Künye/Atıf butonu)

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI İNTERNET PROGRAMCILIĞI Konular Vize Hazırlık 1 İnternet Programcılığı 1. TEMEL HTML ETİKETLERİ 1.1. HTML etiketi HTML etiketi, tarayıcınıza, dosyanın HTML kodu ile yüklenmiş bilgi içerdiğini bildirir.

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİ

I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİ İLE İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİ NİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Bilindiği üzere, katma

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm İntSite

Çözüm Bilgisayar. Çözüm İntSite Çözüm Bilgisayar Çözüm İntSite Çözüm İnternet Site Programı (intsite.exe) Firmamızca geliştirilen ve Çözüm HBYS programının ana modülü olan Hasta Takip modülünü kullanan tüm hastanelerin kullanabileceği

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I BÖLÜM 11 11- ÇERÇEVELER (FRAME) Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç sayfa birden görüntülenmesine olanak verir. Bu tekniğin en çok kullanılan varyasyonu,

Detaylı