T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1

2 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla oluşturulmuş olan kütüphaneler, içinde bulundukları toplumun bilgi ihtiyaçlarını bilgi sağlayarak, bu bilgileri organize ederek ve ileterek karşılarlar. İnsanlara bilgi yoluyla hizmet etmek gibi toplumsal bir amacı olan kütüphanelerin sermayesi düşünsel bir ürün olan bilgi, kazancı ise insanların bilgi ihtiyaçlarının karşılanması olarak ölçülebilir. Hangi toplumda hizmet veriyor olursa olsunlar kütüphanelerin hizmetlerinde başarılı olabilmeleri, içinde bulundukları toplum tarafından kendilerine tanınan maddi ve manevi desteklere bağlıdır. Bunlardan maddi destek; kütüphanenin hizmet vermesi için gereken finansman, personel, bina araç ve gereçleri temin etmek ve enformasyon iletişim ağlarına bağlanmak için gerekli altyapıyı oluşturmak, manevi destek ise kütüphanenin hizmetlerinde gözeteceği amaçları, bu amaçlara ulaşmada izlenecek politikaları belirleyecek yasa ve yönetmelikleri hazırlayarak işlerlik kazandırmaktır. Kütüphanemiz, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla; her türlü bilimsel materyali sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmak üzere kurulmuş bir birimdir. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı olarak hedefimiz çağdaş, araştırmacı, insan haklarına saygılı, dürüst, ahlaki değerlere sahip, bilime ve analitik düşünceye inanan, kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip öğretim elemanları ve öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu; ilgi yazı, Bartın Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönergesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi gereğince hazırlanmıştır. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 2012 yılı Birim Faaliyet Raporu mali saydamlık, hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde, doğru, güvenilir verilere dayanılarak hazırlanmıştır. Hüseyin GÖL Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 2

3 GENEL BİLGİLER Bartın Üniversitesi nin 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulmasından sonra Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı oluşturularak çalışmalarına başlamıştır yılında Orman Fakültesi ve Bartın Meslek Yüksekokuluna ait yaklaşık 4500 kitap devralınarak çalışmalara başlanmış ve satın alınan Yordam Kütüphane Belge Bilgi Otomasyon Programı na kitapların bibliyografik künyeleri hızlı bir şekilde aktarılarak İnternet ortamında katalog tarama imkanı sağlanmıştır. Başkanlığımız ile merkez ve bağlı birim kütüphanelerinin yönetim ve çalışma esaslarını belirlemek amacı ile Bartın Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönergesi hazırlanmış ve 18 Mart 2009 Tarih ve 2009/03 Sayılı Üniversitemizin Senato Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konmuştur. Bilginin bir güç olduğu bilinciyle hareket eden Başkanlığımız, Üniversitemiz akademisyenleri ile öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları bilgiye rahatça ulaşabilmeleri için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamaya çalışmıştır. Bu kapsamda, ANKOS ve TÜBİTAK-ULAKBİM gibi kütüphanecilik alanındaki konsorsiyum ve kuruluşlara üye olunarak lisans anlaşmaları yapılmış ve birçok veritabanı erişime açılmıştır. Ayrıca devlet ve özel üniversitelerin yanında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de kütüphane alanında ortak işbirliği içindedir. Kütüphane web sayfasına adresinden erişilebilir. Kurum içinden ve kurum dışından katalog tarama, veritabanları, duyurular, kitap alımı talepleri, rezervasyon işlemleri ve ödünç kitapların süre uzatma işlemleri web sayfamız üzerinden gerçekleştirilebilir. Kütüphanemizde, Türkçe ve yabancı dilde olmak üzere 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle sisteme kaydedilen toplam materyal bulunmaktadır. Kütüphane kullanıcılarının raflar arasında serbestçe dolaşabilmesi için açık raf sistemine göre hizmet verilmektedir. Güncel bilgiye hızlı erişimin büyük önem taşıdığı günümüzde, abone olunan online veritabanları aracılığıyla üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencileri binlerce bilimsel dergiye kurum içinden ve kurum dışından tam metin (full-text) ulaşabilmektedirler. Ayrıca, kullanıcılar deneme erişimi sağlanan veritabanlarından da yararlanmaktadır. Araştırmacıların bilgi kaynaklarına kolay bir şekilde ulaşabilmeleri için 22 adet veritabanı aboneliği yapılmış olup bunun 12 adedi bütçemizden, 10 adedi ise ULAKBİM aracılığı ile sağlanmıştır. Her yıl belirli aralıklarla kütüphane kullanıcı eğitimleri, veritabanı eğitimleri düzenlenerek personelimizin ve öğrencilerimizin kütüphane hizmetlerinden daha etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca kütüphane haftası etkinlikleri kapsamında konferans ve kültürel etkinlikler de düzenlenmektedir. Mevcut durumunu sürekli iyileştirerek kendini yenileyen Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki yıllarda da değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak hizmetlerini en iyi şekilde vermeye devam edecektir. 3

4 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluş Mevzuatı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı; Tarih ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 33.Maddesi gereğince kurulmuştur. Ayrıca, 18 Mart 2009 Tarih ve 2009/03 Sayılı Üniversite Senato Kararı ile kabul edilen Bartın Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönergesi ile de görev, yetki ve sorumluluk esasları belirlenmiştir. Kuruluş Amacı Üniversite'de yapılan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli her türlü materyali sağlamak, bu materyalleri sistemli bir şekilde düzenlemek, mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak ve her düzeydeki kullanıcıya kurum içi ve dışı hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Misyon Üniversitemizde yapılan eğitim-öğretimi ve araştırmaları doğrudan desteklemek, akademik ve idari personel ile öğrenci ve diğer kullanıcılar için gerekli olan tüm bilgi kaynaklarını sağlamak, kütüphanecilik kurallarına göre düzenlemek ve kullanıcılara en kolay ve en hızlı şekilde sunmaktır. Vizyon Gelişen çağdaş teknolojileri kullanarak kurumumuzun ekonomik yapısına uygun koşullarda bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayarak bölgemizde evrensel ölçekte bir kütüphane olmaktır. Görevlerimiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları; 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli nitelik ve nicelikte uygun kadroyu oluşturmak, 2. Kütüphanede yapılması gereken işleri, işbölümü yaparak görevlilere dağıtmak ve görevlileri denetlemek, 3. Kütüphane ile ilgili ödemeleri takip etmek ve bütçe hazırlamak, 4. Kütüphane koleksiyonunun zenginleştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, 5. Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu amaçla personelin yurt içi ve yurt dışı seminer ve konferanslara katılımını sağlamak, 6. Üniversite Kütüphaneleri, Bilgi Merkezleri ve Bilgi Teknolojileri üzerine çalışmalarda bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak gelişmeleri takip etmek ve kütüphane kullanıcılarını bu bilgilerden yararlandırmak, 7. Teknik hizmetlerin ve okuyucu hizmetlerinin standartlaşmasını sağlamak ve denetimini yapmak, 8. Merkez ve birim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak amacıyla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek, kütüphane personelinin hizmet içi eğitimini sürekli olarak sağlamak, 9. Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri hakkında her yıl ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlayıp bunu Ocak ayı içinde Rektörlüğe sunmak, 4

5 10. Görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği konularda Rektörlükçe verilen diğer görevleri yapmak. Değerlerimiz 1. Doğru ve ilkeli çalışmak 2. Yeniliklere açık olmak 3. İnsana ve düşünce özgürlüğüne saygılı olmak 4. Ekip çalışması ve işbirliği bilincini oluşturmak 5. Kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip olmak Hedeflerimiz 1. Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak, 2. Üniversitemiz araştırmacılarının zaman ve mekan engeli olmaksızın bilgi ve belge kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmak, 3. Farklı yerleşkelerde olmaları nedeniyle kütüphane olanaklarından yeterince yararlanamayan kullanıcılarımıza sunulan hizmeti artırmak, 4. Kullanıcılardan düzenli olarak geribildirim alınması için çalışmalar yapmak, 5. Engelli öğrencilerimizin kütüphane kaynaklarından ve hizmetlerinden gerektiği ölçüde yararlanmalarını sağlamak, 6. Nitelik ve nicelik açısından kaliteli insan kaynakları politikası oluşturmak, 7. Çalışanların mesleki gelişimlerinin sağlanması için fırsatları takip etmek ve sürekli eğitim olanakları oluşturmak, 8. Elektronik kaynakların sağlanmasına yönelik ölçütler oluşturmak ve etkin kullanımlarını sağlamak, 9. Görsel-işitsel koleksiyonu oluşturmak, üniversitemizdeki eğitim ve öğretim çalışmalarını desteklemek ve kullanıcılarımızın boş zamanlarını değerlendirmelerine olanak sağlamak, 10. Maliyeti düşük ve ücretsiz bilgi kaynaklarını sağlamaya yönelik araştırmaları arttırmak, 11. Mevcut bina ve hizmet alanlarından en verimli şekilde yararlanma yollarının aramak ve fiziki şartlarını iyileştirmek, 12. Yeterli sayıda ve kalitede mobilya (araç-gereç) sağlamak, 13. Hizmet alanlarının bakım/onarım ve temizlik ihtiyaçlarının etkin yapılmasını sağlamak. 5

6 TEŞKİLAT ŞEMASI Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Teknik Hizmetler Birimi Büro Hizmetleri Birimi Okuyucu Hizmetleri Birimi Kataloglama ve Sınıflama Servisi Sekreterlik / Yazı İşleri / Arşiv Servisi Danışma ve Rehberlik Servisi Sağlama Servisi Satın Alma Servisi Ödünç Verme Servisi Otomasyon/Web Sayfası Servisi Maaş Tahakkuk Servisi Süreli Yayınlar Servisi Veritabanları / E-Yayınlar Servisi Görsel-İşitsel Materyaller Servisi Kütüphanelerarası İşbirliği Servisi Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Servisi Fotokopi servisi 6

7 BİRİMLERİMİZ Başkanlığımız aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır. A. Teknik Hizmetler Birimi 1. Kataloglama ve Sınıflama Servisi 2. Sağlama 3. Otomasyon/Web Sayfası Servisi 4. Veritabanları/E-Yayınlar Servisi B. Okuyucu Hizmetleri Birimi 1. Danışma ve Rehberlik Servisi 2. Ödünç Verme Servisi 3. Süreli Yayınlar Servisi 4. Görsel-İşitsel Materyaller Servisi 5. Kütüphaneler arası İşbirliği Servisi 6. Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Servisi 7. Fotokopi Hizmetleri Servisi C. Büro Hizmetleri Birimi 1. Sekreterlik / Yazı İşleri / Arşiv Servisi 2. Satın Alma Servisi 3. Maaş Tahakkuk Servisi A. TEKNİK HİZMETLER Kitap, dergi gibi basılı kaynaklar ile film, slayt, CD, DVD vb. görsel-işitsel araçlar ve elektronik yayınlardan oluşan kütüphane koleksiyonun her bir materyalinin seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilinceye kadar yapılan işlemler teknik hizmetler birimi tarafından yürütülür. Teknik hizmetler birimini oluşturan servisler ve bu servislerde yapılan işler şunlardır: 1.Kataloglama ve Sınıflama Servisi Sağlama (Aksesyon) Birimi tarafından kütüphaneye sağlanan yayınlar, Kataloglama ve Sınıflama Servisi tarafından uluslararası kütüphanecilik kuralları çerçevesinde bibliyografik künyesinin çıkarılmasını ve konu içeriğinin belirli bir sınıflama sistemi kullanılarak kodlanmasını sağlayan servistir. Kataloglama ve sınıflama, yazarın saptanmasını, eserin tanımlanmasını, konu başlıklarının ve sınıflama numarasının verilmesini içerir. Kütüphanemizde LC (Library of Congress) sınıflama sistemi ve LCSH (Library of Congress Subject Headings) konu başlıkları Türkçe ye çevrilerek kullanılmaktadır. Kütüphane kayıtlarının doğru bir şekilde kütüphane programına aktarılması, kataloglanıp, sınıflandırılması belirli bir mesleki eğitim, bilgi ve deneyim gerektirir. Kataloglama: Uluslararası Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarına (Anglo American Cataloging Rules2 AACR2) göre kütüphane materyallerinin veri girişleri YORDAM Kütüphane Otomasyon Programına yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulur. Kayıtlar, MARC formatında kataloglanarak, Web üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Katalog veri girişleri bu bölümdeki görevliler tarafından yapılmaktadır. MARC (Machine-Readable Cataloging): Makinaca okunabilir kataloglama demektir. Bibliyografik bilginin sisteme belli kodlara göre girişlerini kapsar. Bilgi kaynaklarına ulaşılabilirliği sağlamak amacıyla tanımlayıcı kataloglama kuralları, sınıflama sistemleri, konu başlıkları, kavram dizinleri üretilmiştir. Bilgisayar kullanımından sonra ulusal ve uluslararası düzeyde bibliyografik kayıtların bilgisayar ortamında oluşum ve değişimi için geliştirilmiş bir standarttır. Sınıflama: Sınıflamanın amacı, bir koleksiyonu bilinen bir düzene koyarak, koleksiyonun kullanımını kolaylaştırmaktır. Ayrıca sınıflama, aynı konudaki materyali yan yana getirir ve ilgili 7

8 materyali de yakınına yerleştirir, materyalin doğru yerine tekrar konabilmesine imkan sağlar. Kütüphanemizde sınıflama işlemlerinde Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi (Library of Congress-LC) kullanılmaktadır. LC sisteminde tüm konular A dan Z ye kadar olan harfler altında gruplandırılmıştır. Her konu altındaki alt konular ise rakamlarla ifade edilmiştir. Belirli bir alanla ilgili eser, o alan için belirlenen sınıflandırma işareti olan harf altında o alanla ilgili diğer eserlerle birlikte bulundurulur. Tarih için D, sosyal bilimler için H, hukuk için K, dil ve edebiyat için P harfleri kullanılmaktadır. Örneğin: LC sisteminde P harfi dil ve edebiyat alanındaki materyalleri ayrıntıya girmeden çok genel olarak tanımlar. P harfinin yanına başka bir harfin eklenmesiyle birlikte genelden ayrıntıya doğru alt kümeler ortaya çıkar. P harfi altında yer alan alt kümeler genel filoloji ve dilbilimden romana kadar değişik alanlara uzanabilir. Örneğin PL harflerinin temsil ettiği alt küme içinde Uzak Doğu, Afrika, Okyanusya dilleri ve edebiyatlarıyla birlikte Türk dili ve edebiyatıyla ilgili eserler bulunur. Harflerin hangi konuları temsil ettiğini bilmek kütüphanedeki araştırmalarınız için yararlı olacaktır. Esere verilen harfler ve rakamlar o eserin konusunu tam olarak tanımladığı gibi aynı zamanda kitabın raftaki adresidir. Konu Başlıkları: Okuyucuya belirli konulardaki eserleri saptamada yardımcı olmak amacıyla tüm kitaplara konu başlığı verilir. Birçok kitabın metnini okumadan konusunu tespit etmek mümkündür. Örneğin kitap adı Malzeme bilimi ve mühendisliği olan bir eserin konu başlığı kitap adından kolayca tespit edilebilir. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Bazen kitabın önsöz, giriş, içindekiler kısmını, hatta içeriğini okumak gerekebilir. Her bir eser için birden fazla konu başlığı verilebilir, ancak sadece bir sınıflandırma numarası alabilir. Fiziki hazırlık : Kataloglama ve Sınıflama Servisinin diğer bir fonksiyonu da materyalin kullanım için fiziksel olarak hazırlanmasıdır. Bu işlerden biri etiketleri hazırlamak ve yer numarası yazmaktır. Kayıt işlemleri tamamlanan kitapların barkod ve sırt etiketleri hazırlanarak bilgisayardan çıktı olarak alınır ve kitaplara yapıştırılır. Etiketin solma ve kirlenmeden korunması için koruyucu bant yapıştırılır. Daha sonra kitaplar kaşelenir ve izinsiz kütüphane dışına çıkarılmasını önlemek için manyetik bant yerleştirilir. Kitabın arka kapağının iç yüzüne İade Takip Fişi yapıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Yer Numarası: Aradığımız eserin tam olarak hangi rafta, hangi sırada olduğunu gösteren ve böylelikle eserin kolayca bulunmasını sağlayan numaradır. Bu numara katalog taraması sırasında not edilir. Kitap rafta bu numaraya göre aranır. 2.Sağlama Servisi Üniversitede eğitim ve öğretimi desteklemek ve araştırmalarda yardımcı olmak üzere kitap, süreli yayın, tez, görsel-işitsel materyaller ve benzeri her türlü bilgi kaynağının satın alma, değişim, bağış ve benzeri yollardan edinilmesini sağlayan servistir. 3.Otomasyon/Web Sayfası Servisi Otomasyon: Kütüphanemizde, Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı kullanılmaktadır. Kütüphanenin tüm teknik ve okuyucu hizmetlerinin merkezinde Yordam programı bulunmaktadır. Kataloglama, ödünç verme, rezervler, süreli yayın hizmetleri, kütüphanelerarası ödünç, envanter sayımı gibi ana modüller, çok sayıda alt modülleri ve işlevleri ile modern kütüphanecilik hizmetlerinin verilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmaktadır. Katalog taraması, kullanıcı kaydına erişim, süre uzatma, materyal ayırtma gibi işlemleri kullanıcıların kendilerinin yapmasına imkan sağlamaktadır. Sistem ayrıca, iadesi geciken yayınlar, kütüphaneye gelen ayırtılmış yayınlar, süresi geçen ayırtmalar için kullanıcılara mesaj göndermektedir. Kullanıcılar web üzerinden kendi kütüphane hesabına erişerek bilgi güncelleme, süre uzatma, ayırtma, ödünç alma geçmişini görme ve okuma listeleri oluşturma işlemlerini yapabilmektedir. Web Sayfası : Kütüphanenin amacına, hedeflerine ve görevlerine uygun bir biçimde hizmetlerinin internet ortamından erişilebilir hale getirilmesi, internette dağınık bilgiye düzenli erişimin sağlanması amacıyla web sayfası tasarımı yapılması ve bu sayfanın dinamik ve güncel 8

9 olarak sürekli erişimde kalmasının sağlanmasını kapsar. Web sayfası hizmetleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütülmektedir. 4.Veritabanları / E-Yayınlar Servisi: İnternet üzerinden veya elektronik ortamda çevrimiçi (online) olarak erişilebilen materyal ve yayınların (CD-ROM lar, veri tabanları, e-kitaplar, e-dergiler vb.) seçimi, satın alınması, kullanıma sunulması, veri tabanlarının deneme ve abonelik erişimlerinin sağlanması ve denetlenmesi, ücretsiz olarak erişilebilenlerin tespit edilmesi, duyurulması, kullanım durumlarının tespiti ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütür. Başkanlığımız, koleksiyon geliştirme politikalarına uygun olarak, mevcut ve yeni olarak piyasaya sürülen tüm veri tabanları hakkında sürekli bilgi sahibi olunması, dergi listelerinin analizlerinin yapılması, fiyat durumlarının değerlendirilmesi, üniversitemiz birimlerinin eğitim-öğretim nitelikleri itibariyle öncelik sırasının belirlenmesi çalışmalarını yürütür. Bu çerçevede; Veri tabanı alımlarının en ekonomik şekilde sağlanabilmesi için işbirliği imkanlarının araştırılması ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak hareket etmek, Abone olunacak olan veri tabanlarının lisans antlaşmalarının incelenerek arşivleme özelliklerinden dolayı geleceğe yönelik politikalar oluşturmak, Abone olunan veri tabanlarından en iyi şekilde faydalanılabilmesi için veri tabanlarının gerekli duyurularını yapmak, kullanıcı eğitimleri düzenlemek Yeni çıkan veri tabanlarının araştırmacılara tanıtılması ve faydalanılmasını sağlamak amacıyla deneme amaçlı kullanım çalışmalarında bulunmak, Veri tabanlarının düzenli erişimde olup olmadıklarının kontrolünü yapmak, Veri tabanlarının kullanımdan kaynaklanan sorunlar hakkında araştırmacılara bilgilendirme ve rehberlik yapmak, Ücretsiz veri tabanlarını araştırmak ve kütüphanemiz web sayfasından erişimini sağlamak, Abone olunan veri tabanlarının belli aralıklarla istatistiklerini almak ve kullanımlarını yakından takip etmek ve bu verilerin abonelik yenilemelerinde değerlendirilmesi, İşlemlerini yürütmektir yılında Abone Olunan Veritabanları 1 ACS (American Chemical Society) 2 Wiley Online Library 3 Classification Web Online 4 Emerald 5 Hiperkitap 6 Ebsco Discovery Service 7 Springerlink 8 ProQuest ABI/INFORM Complete 9 Ebrary 10 Knovel 11 İktisat İşletme ve Finans Dergisi 12 Jstor 9

10 Ulakbim Üzerinden Sağlanan Veritabanları 1 BMJ Online Journals 2 CAB 3 EBSCOhost 4 IEEE 5 ISI Proceedings 6 OVID-LWW 7 ScienceDirect/Elsevier 8 Taylor & Francis 9 Web of Science 10 ithenticate Satın alınan e-kitap sayıları Toplam 850 adet e-kitap B. OKUYUCU HİZMETLERİ Bilgi kaynaklarından ve kütüphaneden kullanıcıların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamakla görevli birimdir. Kütüphane hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması için Üniversite içine ve dışına yönelik seminer, konferans ve yayın yollarıyla kullanıcılar ile iletişim sağlama hizmetlerini kapsar. Kütüphanemizde açık raf sistemi uygulandığından kullanıcılarımız rafların arasında serbestçe dolaşabilirler ve aradıkları bilgiyi kendileri bulabilirler. Bulamadıkları yayınlar için personelimizden yardım isteyebilirler. Kullanıcılarımız, Kütüphane içinde bulunan bilgisayarlardan ya da internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan adresine girerek katalog taraması yapabilir, aradıkları kitabın kütüphanemizde olup olmadığını sorgulayabilir ve yer numarasını alarak raflardan rahatça bulabilirler. Kitabın adından, yazarından, kitap adında geçen herhangi bir kelimeden, konusundan, ISBN numarasından, yayın evinden ve yayın tarihinden sorgulama yapılabilir. Okuyucu hizmetleri birimini oluşturan servisler şunlardır. 1.Danışma ve Rehberlik Servisi: Bu servisin görevleri şunlardır. Kütüphane koleksiyonunun ve kullanımının, üniversite içinde ve dışında tanıtımını sağlamak, Kütüphanemize gelen kullanıcıların bilgiye ve kaynaklara kolayca erişebilmeleri için onlara rehberlik etmek, karşılaştıkları sorunları çözmek ve danışma kaynaklarının kullanımında yardımcı olmak amacıyla referans hizmeti vermek, Kütüphane kullanımı konusunda her eğitim-öğretim yılı başında okula yeni başlayan öğrencilerimize oryantasyon programı düzenlemek, Ayrıca, yeni çıkan yayınları kullanıcılara duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmekle görevlidir. 10

11 2.Ödünç Verme Servisi: Kütüphane koleksiyonunun kütüphane dışında kullanımını sağlamak için Kütüphane Yönetmeliği nin ilgili maddeleri gereğince üye kaydı, materyallerin ödünç verilmesi, istenilmesi halinde süre uzatmalarının yapılması, ödünç verilen materyallerin takibi ve iadesi işlemleri, geciktirilen materyaller ile ilgili işlemler, kütüphaneden ilişik kesme işlemleri vb. çalışmaları yürütülür. 3.Süreli Yayınlar Servisi: Üniversitenin eğitim ve öğretimini destekleyecek ve yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak ve belli bir düzen içinde kullanıma sunmakla görevli servistir. Kütüphanenin abone olduğu ve bağış gelen dergilerin seçim, sağlama, teknik ve kullanıcı işlemlerinden sorumludur yılında 17 adet basılı dergi aboneliği yapılmış olup 2013 yılında ise 40 adet basılı dergi aboneliği planlanmaktadır. 4.Kütüphaneler arası İşbirliği: Araştırma ve eğitim çalışmalarında kullanıcıya gerekli olan ancak kütüphanede bulunmayan kitap ve benzeri materyallerin diğer üniversite kütüphanelerinden sağlanması için aracı veya yardımcı olmakla görevli servistir. Elektronik ortamda yayın ve makale sağlama, tez fotokopisi sağlama, yayın taraması gibi çeşitlilikler göstermektedir. Bu materyaller, ULAKBİM, üniversite kütüphaneleri, çeşitli kamu kurum kütüphaneleri ile diğer araştırma ve bilgi merkezlerinden sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2011 ve 2012 yıllarında başka kütüphanelerden 4 adet kitap ödünç alınmış olup, 2012 yılında 1 adet kitap ve 1 adet dergi ödünç verilmiştir. 5.Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Servisi: Kütüphanemizde kayıtlı materyallerin sayımını gerçekleştirmek, envanter sayımı sonunda belirlenen kayıp, yıpranmış veya güncelliğini kaybetmiş kütüphane materyallerinin tespit edilerek Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde kütüphane koleksiyonundan ayıklanması ve taşınır kayıtlarından düşülmesini sağlayan servistir sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre alımı ve çıkışı yapılan her malzemenin taşınır işlemleri SGB.Net programı kullanılarak yapılmaktadır. 6.Fotokopi Hizmetleri: Kütüphane kaynaklarından fotokopi çekilmesi hizmetlerinin yürütüldüğü servistir yılında toplam sayfa fotokopi çekilmiştir. (Kampus alanı içinde özel sektörce fotokopi merkezi açılması nedeniyle çekilen fotokopi sayısında azalma olmuştur.) C. BÜRO HİZMETLERİ Büro Hizmetleri Biriminde bulunan servislerin görevleri şunlardır. 1.Sekreterlik, Yazı İşleri ve Arşiv Hizmetleri Servisi: Gelen-giden evrak kayıt işlemleri, gelen evraklarla ilgili gerekli duyuruların yapılması, Başkanlığın tüm yazışma işlemleri, personelin sevk, izin, rapor vb işleri ile ilgili yazışmalar ile dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak. 2.Satın Alma İşlemleri Servisi: Kitap, süreli yayın veritabanı ve diğer kitap dışı materyaller ile kırtasiye ve temizlik malzemelerinin satın alınması için piyasa araştırması yapmak ve gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak, onay, talep ve olurlarını almak, satın alma işlemlerinin hangi yöntemle yapılacağına karar vermek ve bu işlemlerin kanun, yönetmelik ve genelgelere göre yapılmasını sağlanmakla görevli servistir. 3.Maaş/Tahakkuk Servisi: Personelin maaş işlemlerini yapmak, ödeme işlemleri için ödeme emri belgesi düzenlemek, hazırlanan Ödeme Emri belgesinin ve eklerinin ön mali kontrolünü yapmak, Başkanlığımızda görevli personelin yurtiçi/yurtdışı görev yolluklarını ve ödeme emri belgelerini hazırlamak, tüm ödeme emri evraklarını tahakkuk işlemi bittikten sonra teslim tutanağı ile Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim etmek ve dosyalayıp arşivlemek, posta ücretleri ile telefon abonelik ve kullanım giderlerinin ödeme işlemlerini yapmak. 11

12 KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SAATLERİ Eğitim Öğretim Dönemi Pazartesi Cuma :08:30-21:30 Cumartesi : 10:00-16:00 Tatil Dönemi Pazartesi Cuma : 08:30-12:30 / 13:30-17:30 MALİ BİLGİLER Başkanlığımızın yıllarına ait bütçe oranları YIL BÜTÇE Kullanılan ek bütçe Toplam Kullanılan Üniversite Bütçesine Oranı* 2008???? %0, %0, %0, %0,74 *İlk ayrılan bütçe olarak Başkanlığımızın 2012 yılı bütçesi ile harcama durumu aşağıda verilmiştir. Bütçe Harcama Kalemleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Mamul Mal Alımları Ödenek Miktarı Harcanan Kalan , ,21 112, , ,75 192, , , , , , ,61 TOPLAM 354,000, , ,57 12

13 2012 yılı Alımları ve Giderleri Harcamanın Niteliği Miktarı Personel Maaş Ödemesi ,37 Telefon Ödemesi 307,50 Kurslara Katılım Giderleri 1.156,00 İhale İlan Bedeli 2.232,06 Yolluk Giderleri 4.807,75 Manyetik Band Alımı 1.947,00 Etiket Alımı 1.982,40 Kitap Basımı ,00 Kitap Ciltleme 2.147,60 Kırtasiye Alımı 4.024,77 Kitap Dayanağı Alımı 413,00 Yayıncı Sertifikası Yenileme 100,00 E-Kitap Alımı ,10 Veritabanı Aboneliği ,16 Dergi Aboneliği 2.367,44 Basılı Kitap Alımı ,13 Yordam Otomasyon Sistemi Bakım Sözleşmesi 2.832,00 TOPLAM ,28 Kitap Basımı (2012) Kitabın Adı Orman Mühendisliği İçin Planlama ve Proje Değerlendirme Dendroloji (II) : Angiospermae (Kapalıtohumlular) Yazarı Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR Prof.Dr. Metin SARIBAŞ 13

14 2012 YILI FAALİYETLERİMİZ FAALİYET Kongre, Konferans, Toplantı, vb. Eğitim Faaliyetleri Kültürel Faaliyetler Bakım Sözleşmeleri KONUSU 12. ANKOS Yıllık Toplantısı: 26 Nisan - 28 Nisan Fırat Üniversitesi, Elazığ VIII. TÜBİTAK ULAKBİM-EKUAL Yıllık Toplantısı 2012, Antalya Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya GÜRDAL TAMDOĞAN tarafından "Üniversite Eğitiminde Enformasyon Okuryazarlığının Önemi" konulu konferans. E-Kaynakların Kullanımı ve Faydaları semineri Emre Sezer Yükseköğretim Strateji Belgesi Çalıştayı, 19 Mayıs 2012, Gebze İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün ortağı olduğu OpenAIREplus ile Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü nün ortağı olduğu MedOANet projeleri kapsamında Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Kasım 2012, Ankara ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) tarafından tüm Üniversite Kütüphaneleri Daire Başkanları Toplantısı, Kasım 2012, Bilkent Üniversitesi, Ankara Emerald, Web of Science, Elsevier, Sciencedirect, Ebscohost veritabanları kullanıcı eğitimi. Kütüphanemizin abone olduğu veri tabanlarının tamamına tek bir ara yüzden erişilmesini sağlayan 360 Search Federe Arama motoru (EBSCO Discovery Service : 360 Search Federated Search Service ) kullanıcı eğitimi. Kütüphanenin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla eğitim ve öğretim yılı başında yeni gelen öğrencilere kütüphane tanıtımı ve kullanıcı eğitimi. ProQuest ABI/Inform veritabanı kullanım eğitimi ile Ebrary e-kitap veritabanı kullanıcı eğitimi, Emre Sezer Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı Eğitim ve Geliştirme Çalıştayı Nisan 2012, Antalya 48. Kütüphane Haftası etkinlikleri Etkinlik çerçevesinde en çok kitap okuyan Akademik-İdari personel ile öğrencilere ödülleri verildi. Kütüphane Otomasyon Sisteminin bakım onarım ve zamanında güncellemelerin yapılabilmesi amacıyla ilgili firma ile bakım sözleşmesi yapıldı. Kütüphane Güvenlik Sistemi Bakım sözleşmesi Lisans Anlaşmaları Abone olunan veritabanlarına ait lisans anlaşmaları yapıldı 14

15 2012 Yılı Faaliyetlerimiz (Devam) Basım/Yayın Hizmetleri Çalışmalar Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR tarafından hazırlanan Orman Mühendisliği İçin Planlama ve Proje Değerlendirme adlı kitabın basımı, Prof.Dr. Metin SARIBAŞ Dendroloji (II) : Angiospermae (Kapalıtohumlular) adlı kitabın basımı Batı Karadeniz 1. Gemi İnşa ve Entegre Sanayii Çalıştayı kitabının basımı 2012 yılında, Kütüphanemize 3372 adet Türkçe ve yabancı dilde kitap doğrudan temin ve açık ihale yöntemiyle satın alındı, 17 adet dergi aboneliği yapıldı yılında kütüphanemize toplam 5818 adet kitap ve 91 adet tez gelmiştir. Bu kitap ve tezlerin tasnifleri yapılarak otomasyon sistemine veri girişleri tamamlandı. Teknik işlemleri tamamlanan kitap ve diğer materyaller raflara yerleştirilerek okuyucularımızın hizmetine sunuldu. Kütüphanemizde kullanılmakta olan Dewey Onlu Sınıflama Sisteminden Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemine (LC) geçildi. Dewey Onlu Sınıflama Sistemi ne göre tasnif işlemleri yapılan kitaplar, Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemine göre yeniden düzenlenerek katalog kayıtları yenilenmeye başlandı. Sistem değişikliğinin 2013 yılı Nisan ayında bitirilmesi planlanmaktadır. LC sınıflama sistemini etkin bir şekilde kullanabilmek için ihtiyacımız olan Classification Web Online veritabanına abone olundu. Üniversitemiz Yayın Komisyonu nun sekretaryalığı Başkanlığımız tarafından yapılmakta olup kitap basımı taleplerinin Komisyonda görüşülmesi sağlandı. Komisyon kararları doğrultusunda hakemlerle ve yazarlarla yazışmalar yapıldı. ISBN Ajansı ile yazışmalar yapılarak yeni basılacak olan kitaplara ISBN ve bandrol alındı yılı bütçe taslağı hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına sunuldu. İThenticate İntihali Engelleme Programını kullanmak isteyen öğretim üyelerinin sisteme tanımlama işlemleri Başkanlığımızca yapılarak kullanımı sağlandı. Abone olunan Elektronik veritabanlarına 2012 yılında da erişim sağlanması amacıyla bütçemiz imkanları doğrultusunda 12 adet veritabanı abonelikleri yenilendi. Okuyucu hizmetlerine devam edildi. (Danışma ve rehberlik, ödünç verme, fotokopi, vb.) Kütüphaneler arası ödünç kitap verme-alma işlemleri 15

16 DİĞER FAALİYETLER Bina Bakım-Onarım Her yıl olduğu gibi 2012 yılında da Kütüphanemizin çatısı yağmur ve kar yağdığında akmakta olup, bu sorunun kitap ve diğer kütüphane demirbaşlarına zarar vermeden bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Başkanlığımız konuyu Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına bildirmiştir. Geçici çözüm olarak akan yerlerdeki kiremitler değiştirilmiştir. Çeşitli zamanlarda oluşan elektrik, kalorifer ve su tesisatlarında yaşanan sorunların ilgili birimler tarafından giderilmesi sağlanmıştır. Bilgisayar ve Donanımlarının Bakımı, Takibi ve Onarımlarının Yaptırılması Kütüphanede bulunan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, barkod okuyucu vb. makinelerin düzenli ve uyumlu çalışmasının sağlanması için gerekli tedbirler alınmış ve konuyla ilgili birimlerle işbirliği yürütülmüştür. Kütüphanede kullanılan bilgisayar ve ilgili diğer elektronik alet ve makinelerin arızalanmaları halinde, arızaların giderilmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilmiş ve bakımları yapılan cihazlar tekrar kullanıma sunulmuştur. Temizlik Hizmetleri Kütüphane binamızın tüm temizlik işleri temizlik firması personeli ile yürütülmektedir. Okuyucularımızın daha düzenli ve temiz bir ortamda çalışma imkanı bulmaları için saatlik, günlük haftalık ve aylık olarak bir temizlik planı çerçevesinde işler yürütülmektedir. Güvenlik Hizmetleri Binanın genel güvenliğinin Özel Güvenlik Firması tarafından sağlanmaktadır. Hırsızlık ve yangın için önlemler alınması, kütüphane girişinde ve gerekirse salonda sessizliğin ve kütüphane kurallarına uyulmasının sağlanması, kütüphane girişindeki güvenlik sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için gerekli tedbirler alınmıştır. KÜTÜPHANE İSTATİSTİKLERİ Kütüphanemize üye olan akademik/idari personel ve öğrenci sayıları ( ) Kullanıcı Türü Akademik Personel İdari Personel Öğrenci TOPLAM Kütüphaneden Yararlanan Toplam Kullanıcı Sayısı ?

17 Çekilen Fotokopi Sayısı Yıllara Göre Kütüphane Materyal Sayıları ( ) AÇIKLAMA Kitap Dergi (Bağış) Dergi (Abone olunan) Elektronik Kitap Tez Kitap Dışı Materyaller Abone olunan Veritabanı Ödünç Verilen Kitap Sayısı Akademik İdari Öğrenci TOPLAM İdari Akademik Öğrenci TOPLAM 17

18 Kütüphaneler arası İşbirliği Ödünç Alınan / Ödünç Verilen Kitap - Makale TOPLAM Ödünç alınan kitap sayısı Ödünç verilen kitap sayısı Talep edilen makale sayısı Gönderilen makale sayısı İNSAN KAYNAKLARI Başkanlığımızda istihdam edilen personel sayısı aşağıdaki gibidir. ÜNVANI Daire Başkanı 1* Şef Kütüphaneci Bilgisayar İşletmeni Memur Yardımcı Hizmetli TOPLAM * de göreve başladı. FİZİKİ YAPI ÜNVANI Kütüphane ve Dok. Dairesi Başkanlığı - 346,00 m 2 346,00 m 2 346,00 m 2 346,00 m 2 Kütüphane kullanım alanı 286,59 m 2 286,59 m 2 286,59 m 2 286,59 m 2 286,59 m 2 Mevcut oturma kapasitesi 40 kişi 40 kişi 100 kişi 100 kişi 96 kişi Raf uzunluğu 80 m. 80 m. 95 m. 95 m. 115 m. 18

19 TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Bilgisayar sayısı (Kullanıcı) 20 Bilgisayar sayısı (Personel) 8 Tarayıcı 2 Fotokopi 1 Dizüstü bilgisayar 1 Telefon hat sayısı 5 Yazıcı 4 Telefon santralı 1 Kapı güvenlik sistemi 1 Kütüphane otomasyon sistemi Yordam Kablosuz internet sistemi Var Server 1 Fax 1 DEĞERLENDİRME Fiziksel alan Kütüphane binamızın mevcut alanı yetersizdir. Yeni kurulan ve kurulacak olan fakülte ve yüksek okulları da düşündüğümüzde büyük sıkıntılar yaşanması kaçınılmazdır. Bu çerçevede az bir yatırım ile kütüphane binasının üst katının tamamen kütüphaneye ayrılması çok önemlidir. Dolayısıyla Kütüphane için belli bir süre, mekan sorunu giderilmiş olacaktır. Yeni yapılacak olan Merkez Kütüphane için en az 7500 metrekarelik bir alan planlaması yapılmalıdır. Kütüphane içinde yer alan internet erişim biriminin kütüphane katında ama okuyucu salonunun dışında bir alanda hizmet vermesi uygun olacaktır. Personel Hızla gelişen ve değişen bilgi ve belge hizmetlerinin takip edilip uygulanabilmesi yeterli sayıda ve nitelikte personelle mümkün olabilmektedir. Hizmet üreten bir birim olarak personel yetersizliği açılacak olan yeni kadrolar sayesinde ve var olan personelin gayreti ile aşılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, okuyucu hizmetleri, teknik hizmetler ve Büro hizmetlerinin sorumluluğunu yürütecek 1 şube müdürü, 1 adet kütüphaneci ve 2 adet bilgisayar işletmenine ihtiyaç vardır. Bütçe durumu Kullanıcılarına ihtiyaç duydukları bilgiyi en kısa zamanda sağlamayı amaç edinen kütüphaneler, hızla çoğalan bilgi kaynakları ve bilgiye erişim maliyetinin her geçen gün artması, buna karşın yeterli olmayan bütçeleri nedeniyle hizmet vermekte zorlanmaktadırlar. Uluslararası standartlara göre bir üniversite kütüphanesinin üniversite genel bütçesinden en az %3 pay alması öngörülmektedir. Fakat ülkemiz üniversite kütüphaneleri bütçelerine bakıldığı zaman bunun henüz gerçekleşmediği görülmektedir. Kütüphanemizin bütçesi 2011 yılında Üniversitenin genel bütçesinin % 0,83 ü, 2012 yılında is %0,74 ü kadardır. 19

20 Kütüphanelerin temel malzemesi olan kitap, dergi ve elektronik kaynakların fiyatları enflasyonun üzerinde bir oranda artmaktadır. Bilimsel gelişmeleri izlemek ve yayınlarının büyük kısmını yurt dışından satın alma durumunda olan üniversite kütüphaneleri bu alana giderek artan ölçüde mali kaynak ayırma durumundadırlar. Günümüzde bilgiye erişmenin bedeli yüksek oranlarda artan bir maliyet gerektirmektedir. Bu nedenle Kütüphane bütçeleri düzenlenirken bu durumun göz önüne alınması ve bütçenin de ona göre ayrılması gerekmektedir. Mesai dışı çalışma uygulaması Kütüphanemiz hafta içi saat 08:30 dan 21:30, Cumartesi günleri ise 10:00-16:00 saatleri arası açık bulundurulmaktadır. Bu hizmetin karşılığı olarak personelimiz fakültelerin ikinci öğretiminden mesai ücreti almaktadırlar. Ancak personelimizin azlığı nedeniyle nöbetler sık aralıklarla tutulmakta bu da personelde aşırı iş yorgunluğu yaratmaktadır. Buna karşılık ikinci öğretimden alınan mesai ücretlerinde sık sık yaşanan uygulama değişikliği nedeniyle personelimiz mağdur olmakta, tutmuş olduğu mesainin karşılığı olan ücretlerini alamamaktadırlar. Bunun sonucu olarak da personel fazla çalışmaya karşı isteksiz davranmaktadır. SONUÇ Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek veren ve bu faaliyetlerin başarısında önemli rol oynayan birimlerden birisi de kütüphanelerdir. Bu yüzden kütüphane, üniversiteyi oluşturan birimler arasında vazgeçilmez bir yere sahiptir. Bir ülkenin toplumsal, kültürel, bilimsel ve teknik alanlarda gelişebilmesi ancak bilimle ve bilimin toplumsal yaşamın her alanına uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir. Bilimsel araştırmaları gerçekleştirecek önemli koşullardan biri de kütüphanelerdir. Kütüphanelerin vazgeçilmez öğesi ise bilgidir. Bilgi kaynaklarının zenginliği özellikle araştırma kütüphanelerine sahip üniversiteler için büyük önem taşımaktadır. Kütüphanelerde bilimsel araştırmaların yapılabilmesi için gerekli olan altyapının sağlanmasının yanında dünya bilgi birikiminden de etkin bir şekilde yararlanması zorunludur. Bunun için de kütüphanelerin dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesi, dermesini güncel tutması ve bu dermeden en hızlı ve kolay şekilde yararlanılabilmesi için gerekli ortamı oluşturması gerekmektedir. Üniversitemiz öğretim üyelerinin ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarına kaynak teşkil etmek ve dünyada üretilen bilgilere, en hızlı bir şekilde erişimi sağlamak amacıyla 2013 yılında da mevcut veritabanı aboneliklerine yenileri eklenerek devam edilecektir. Yine bütçemiz imkanları çerçevesinde akademik ve idari personel ile öğrencilerimizden gelen istekler doğrultusunda basılı ve elektronik kitap alımı ile dergi aboneliklerimiz devam edecektir. Kütüphanemizin 2012 yılında verdiği hizmetler kesintisiz olarak yürütülmüştür. Ancak materyal sayısının ve öğrenci sayısının hızla artması zaten var olan fiziki mekan sıkıntısını daha artırmıştır. Bu hem çalışanlar olarak bizleri hem de öğrencilerimizi rahat bir çalışma ortamından uzaklaştırmaktadır. Özellikle sınav dönemlerinde kütüphanenin yoğun bir şekilde kullanılmasından dolayı bu sıkıntılar artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda öğrenci sayısının daha da artacağı varsayıldığında yeni bir okuyucu salonuna ihtiyaç olacaktır. 20

21 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Hüseyin GÖL Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 21

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 19.01.2015 BARTIN İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon

Detaylı

T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ

T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER...5

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI (2012-2016) 11.01.2011 KAVAKLI KAMPUSU-KIRKLARELİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI.. 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ERZİNCAN-2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

1. SUNUŞ Başkanlığımız, planlı bir bilgi erişim hizmeti sunabilmek, bilgi erişimine yönelik politikalar geliştirmek, belirlenen bu politikaları bütçe

1. SUNUŞ Başkanlığımız, planlı bir bilgi erişim hizmeti sunabilmek, bilgi erişimine yönelik politikalar geliştirmek, belirlenen bu politikaları bütçe 1. SUNUŞ Başkanlığımız, planlı bir bilgi erişim hizmeti sunabilmek, bilgi erişimine yönelik politikalar geliştirmek, belirlenen bu politikaları bütçe ve programlara dayandırarak, sonuçlarını izlemek ve

Detaylı

Birim. Faaliyet Raporu. Bu rapor Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın 2013 yılındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

Birim. Faaliyet Raporu. Bu rapor Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın 2013 yılındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Birim 2013 Faaliyet Raporu Bu rapor Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın 2013 yılındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Detaylı

TC. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Birim Görev Tanımları

TC. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Birim Görev Tanımları Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 111: Birimi Birimin Temel Görevi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın temel görevi; Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER. 3 TARİHÇE. 5 MEVZUAT. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI. 6 PAYDAŞ ANALİZİ.

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER. 3 TARİHÇE. 5 MEVZUAT. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI. 6 PAYDAŞ ANALİZİ. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER... 3 TARİHÇE... 5 MEVZUAT... 5 ORGANİZASYON ŞEMASI... 6 KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI... 6 PAYDAŞ ANALİZİ...

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 FAALİYET RAPORU SUNUŞ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu, misyon ve vizyonumuzu paylaşmak; yetki,

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 1 A. MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER... 1 A.1. Misyon... 1 A.2. Vizyon... 1 A.3.

Detaylı

2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU BURSA 2014 İçindekiler SUNUŞ... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK 1 YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği her yıl başında

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. 2 İçindekiler

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki,

Detaylı

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Birim/İdareye

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2014 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER Sayfa I.1. VİZYON VE MİSYON 3 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 3 I.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 6 I.A. MİSYON VE VİZYON... 6 I.A.1.MİSYON... 6 I.A.2.VİZYON... 6 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ...

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ISPARTA Şubat 2006 Derleme : Süleyman Demirel Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi Edinme Birimi ISPARTA -2-

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı