DÜNYA BANKASI GRUBU ŞİRKETLER 22 Ekim 2007 ÇORUM Dünya Bankası Tarafından Finanse Edilen Projelerde Satın Alma Usulleri Salih K.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA BANKASI GRUBU ŞİRKETLER 22 Ekim 2007 ÇORUM Dünya Bankası Tarafından Finanse Edilen Projelerde Satın Alma Usulleri Salih K."

Transkript

1 DÜNYA BANKASI GRUBU TÜRK ŞİRKETLER RKETLERİ İÇİN İŞ OLANAKLARI 22 Ekim 2007 ÇORUM Dünya Bankası Tarafından Finanse Edilen Projelerde Satın Alma Usulleri Salih K. Kalyoncu (ECSPS) E-posta: OKASİFED

2 Dünya Bankasının Fonksiyonu Kalkınma projelerine ve programlarına finasman sağlamak Teknik yardım sağlamak ve kalkınma politikalarına önerilerde bulunmak Bilgi paylaşı şım hizmetlerini desteklemek Working for a world free of poverty

3 IBRD Ikrazları ve IDA Kredileri Aynı personel tarafından yönetilmektedir Finansman sağlanmas lanması için in projelerin aynı kriterleri sağlamas laması gerekmektedir Yapım m işlerii veya mal satın n alımlar mlarında aynı yöntemler geçerlidir erlidir Müşavir seçimlerinde aynı yöntemler geçerlidir erlidir Working for a world free of poverty

4 Sektörlere göre g IBRD/IDA Kredileri, 2006 Ulaştırma 14% Enerji 13% Sağlık 9% Eğitim 8% Finans 10% Su ve Taşkın Koruma 7% Endüstri 7% Kamu Yönetimi ve Hukuk 25% Tarım, Balıkcılık ve Orman 7%

5 Bölgelere göre g IBRD/IDA Kredileri, 2006 Güney Asya 16% Afrika 20% Orta Doğu ve Kuzey Afrika 7% Doğu Asya ve Pasifik 14% Latin Amerika ve Karayipler 26% Avrupa ve Orta Asya 17%

6 2006 Mali YılındaY En Fazla Kredi Talep Eden On Ülke Country IBRD / IDA Commitment Amount ($M) Share of Total IBRD / IDA Commitments Mexico 1, % Brazil 1, % Turkey 1, % Pakistan 1, % China 1, % India 1, % Argentina % Egypt, Arab Rep % Vietnam % Tanzania % Total 12, %

7 DÜNYA BANKASI YLA NASIL ÇALIŞILIR? ILIR?

8 Sorumlulukların Paylasımı DÜNYA BANKASI İKRAZ / KREDİ ANLAŞMASI UYGULAYICI KURULUŞ (Borçlu Ülke Hükümeti) TEDARiKÇİ / MÜTEAHHİT İHALE DÖKÜMANLARI / SOZLEŞMELER Working for a world free of poverty

9 BİLGİ KAYNAKLARI Dünya Bankası Web Sayfası Ülke İşbirli birliği Stratejisi Sektör Destek Stratejisi Proje Bilgi Doküman manı (PID) Proje Değerlendirme erlendirme Doküman manı (PAD)

10 BİLGİ KAYNAKLARI (devamı) Birleşmi miş Milletler Development Business ve dgmarket Genel Satın n Alma Duyuruları Önyeterlilik Davet İlanları İhale Davet İlanları İhale Sonuçlar ları

11 YARDIMCI KAYNAKLAR Kredi Alan Ülke Tedarikcinin Ülkesi Uygulayıcı Kuruluş Proje e Uygulama Birimi (PUB) Ticaret Ateşeli eliği Kredi Kullanan Ülkelerdeki Elçilikler

12 YARDIMCI KAYNAKLAR Dünya Bankası (devamı) Ülke Sorumlusu Proje Sorumlusu Bölgesel Satın n Alma Sorumlusu Dünya Bankası Ülke Temsilciliği Ülkenizi Dünya D Bankasında nda Temsil Eden Kişi

13 Türkiye yi yi Dünya D Bankasında nda Temsil Eden Kişi Adı Soyad: Gino Pierre Alzetta Ünvan: Executive Director Telefon: 00 (1) Internet Adresi: Yer: Washington, DC (IBRD)

14 Dünya Bankası Finansmanlı Satın n Alma Working for a world free of poverty

15 Dünya Bankası Finansmanlı İhalelerde Göz Önünene Alınan Prensipler Etkili ve ekonomik olmalı Gerekli yeterliliğe sahip tüm katılımc mcılara rekabet edebilecekleri eşit ortam sağlanmal lanmalı Borçlanan ülkelerdeki ulusal endüstrinin gelişmesini desteklemeli Satın n alma sürecis şeffaf olmalı Working for a world free of poverty

16 G UI D EL I NE S P RO C UR E ME

17 Procurement Guidelines (May 2004, Revised October 2006) Goods and Works Introduction I. International Competitive Bidding II. III. Other Methods of Procurement Appendices Consulting Services I. Introduction II. Quality- and Cost-Based Selection III. Other Methods of Selection IV. Types of Contracts and Important Provisions V. Selection of Individual Consultants VI. Appendices Working for a world free of poverty

18 MALZEME, EKİPMAN, İNŞAAT VE TEKNİK K HİZMETLERH ZMETLERİN SATIN ALINMASI DÜNYA BANKASI

19 SATIN ALMA KATEGORİLER LERİ MALZEME, EKİPMAN İNŞAAT TEKNİK K SERVİSLER SLER

20 SATIN ALMA YÖNTEMLERY NTEMLERİ ICB - Uluslararası Rekabete Açık A İhale LIB - Sınırlı Uluslararası İhale NCB - Yerel İhale SHOPPING (En az üç teklifli ilansız ihale) DİREKT SÖZLES ZLEŞME

21 ULUSLARARASI REKABETE AÇIK A İHALE ULUSLARARASI DUYURUD UYURU/İLAN STANDARD İHALE DÖKÜMANLARID TEKLiFLER FLERiN N TEKLİF F VERENLERİN N HUZURUNDA AÇILMASIA PREQUALIFICATION (ÖNSEÇİM) / POSTQUALIFICATION (SONRADAN SEÇİM) RESMİ BANKA DİLLERD LLERİ TEKLİF F FİYATLARIF

22 ULUSLARARASI REKABETE AÇIK A İHALE (devamı) İHALENİN N GEÇERL RLİ EN DÜŞÜK D K FİYATLI F TEKLİFE VERİLMES LMESİ İHALE SONUCUNUN DUYURULMASI YEREL TERCİHLER

23 ICB İHALE VE SÖZLES ZLEŞME BELGELERİ ULUSLARARASI STANDART VE ŞARTNAMELER RİSKİN İŞVEREN VE TEKLİF SAHİPLER PLERİ ARASINDA EŞİE ŞİT T DAĞILIMI DEĞERLEND ERLENDİRME RME KRİTERLER TERLERİNİ ŞARTNAMELERDE AÇIKLAMAA

24 ICB ÖDEME KOŞULLARI SABİT T FİYATF FİYAT AYARLAMASI AVANS ÖDEMESİ AKREDİTİFLE ÖDEME DİREKT ÖDEME

25 ICB- İHALE AÇILMASI A VE DEĞERLEND ERLENDİRİLMESİ KATILIMCILARIN HUZURUNDA TEKLİFLER FLERİN N AÇILMASIA İHALE AÇILIA ILIŞINDAN INDAN SONRA TEKLİFLERDE DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMAMASI TEKLİFLER FLERİN İNCELENMESİ

26 ICB- İHALE AÇILMASI A VE DEĞERLEND ERLENDİRİLMESILMESI (DEVAMI) TEKLİFLER FLERİN N DEĞERLEND ERLENDİRİLMESİ VE KARŞILA ILAŞTIRILMASI YEREL TERCİHLER TEKLİF F GEÇERL ERLİLİĞİİĞİ İHALE KARARI VE İLANI

27 ICB- STANDART ŞARTNAMELER DÜNYA BANKASI İHALELERİNDE TÜM T ÜLKELERDE KULLANILMASI İÇERİK» GENEL VERİLER» PROJE VE ÜLKE VERİLER LERİ MEVCUT STANDARD ŞARTNAMELER adresinden temin edilebilir

28

29 Dünya Bankası Finansmanı Altındaki İhalelere Teklif Verirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

30 Teklif Sahiplerine Talimatlar Bölümünü Dikkatle İnceleyin Gereksinimleri karşı şılayacak kapasitenizin belirlenmesi Dikkat Edilecek Hususlar: Teklif hazırlama süresis Tekliflerin verilme yeri, günüg ve saati Teminat mektuplarının n kapsamı

31 Şartnameleri Dikkatle İnceleyiniz İrdeleyin ve Açıklama İsteyin Belirsizlikler Kısıtlamalar Çelişkiler Markalar Karşılanamayacak diğer talepler

32 Şartnamelerin Ticari HükümleriH mleri nin DışıD ışına Çıkmayınız Aşağıdaki Hususlarda Değişiklik iklik Yapmayınız: Geçerli erli Kanun Anlaşmazlıkların Çözümüne İlişkin Maddeler Tahkim Tahkim İçin Farklı Mekan Gecikme Gecikme Cezalarına İlişkin Maddeler Gecikme Gecikme Cezası Miktarı Sözleşme ile İlgili Sorumluluklar

33 İdarenin İstediği Şartnameler Dışında Alternatif Bir Teklif Vermek İstiyorsanız; Şartnamelerde Aksi Belirtilmedi ise Esas Teklifinize İlaveten Alternatif Teklif Verebilirsiniz

34 Teklifinizi, Yasaklı Bir Firma Aracılığı ığı veya Ortaklığı ığıyla Vermeyiniz Şartlı Teklif Yapmaktan Kaçının Örneğin: Teklifim Kayıtlı Bulunduğum Ülkenin Onaylaması Kaydıyla Geçerlidir Şeklinde Bir İfade Kullanmayın Teklifim Eksport Kredisi, Politik Risk Sigortası, vs Gibi Koşulları Temin Ettiğim Takdirde Geçerlidir Şeklinde Bir İfade Kullanmayın Teklifim Dünya Bankası Kredisi Yürürlüğe Girdiği Takdirde Geçerlidir Şeklinde Bir İfade Kullanmayın

35 Teklifinizi son teslim tarihi ve saatinden önce verin. Teminat Mektubunuzun Şartnameye Uygun ve Geçerli erli Bir Mektup Olması Açısından; Mektubun Örnekte Verilen Kapsama Uygun Olması İşin, İdarenin Adı Teminat Miktarı Geçerlilik erlilik Tarihi Banka Yetkililerinin İmzası ve Bankanın n Kaşesi

36 Aşağıdaki Durumlarda Teklifiniz Geçersiz ersiz Sayılabilir: Teklifiniz ve Teminat Mektubunuz 1 Dakika Bile Geç Verilse Teminat Mektubu Miktarı Yeterli Değilse Teminat Mektubu Geçerlilik erlilik Süresi S İstenilenin Altında İse Teminat Mektubunda:» Teklif Sahibinin Adının n Yanlış Yazılmas lması» İşverenin Adının n Yanlış Yazılmas lması» Sözleşme Adının n Yanlış Yazılmas lması» Kısmi Teklif Verme (İdarece( İzin Verilmeyen Haller)

37 Tereddüt t Ederseniz (Teklif Verme Tarihinden Önce); İşverenle Bağlant lantıya Geçip Yazılı Olarak Açıklama A İsteyiniz Gerekirse Teklif Verme Süresinin S Uzatılmas lmasını İsteyiniz Teklif Teklif İsteme DökümanlarD manlarında nda AşıA şırı veya Kabul Edilemeyecek Şartlar Varsa (Kısıtlamalar, Özel Ticari İsimler, vs) İşverene Yazılı Olarak Müracaat M Edip Düzeltme ve Ayrınt ntılı Açıklama Talep Ediniz

38 Tereddüt t Ederseniz; (Devamı) İşverene GönderdiG nderdiğiniz iniz ve Tatminkar Cevap Alamadığı ığınız z Hususlarda Mektubunuzun ve Varsa Cevabın n Bir Kopyasını Dünya Bankası ndaki ndaki Proje Yetkililerine GönderinizG Unutmayın n ki Dünya D Bankası İşveren Adına Size Cevap Vermez. Ancak Konuyu İşveren Nezdinde Takip Eder Bu Konularda Dünya Bankası İhale Kılavuzu K (Yönetmeli netmeliği) i) nin Ek 3 KısmK smına Bakınız z (Teklif Sahiplerine Bilgiler)

39 DÜNYA BANKASI ANA SAYFASI Internet Erişimi

40 DÜNYA BANKASI TÜRKİYE OFİSİ Internet Erişimi

41 TEŞEKK EKKÜR R EDERİM

Dünya Bankası Finansmanlı İnşaat Projeleri için Uygulanan İhale Prosedürlerinin İncelenmesi

Dünya Bankası Finansmanlı İnşaat Projeleri için Uygulanan İhale Prosedürlerinin İncelenmesi Dünya Bankası Finansmanlı İnşaat Projeleri için Uygulanan İhale Prosedürlerinin İncelenmesi Y. Doç. Dr. Elçin Taş, Y. Mimar Derya Kutlu İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Taşkışla Caddesi 34437 Taksim-İstanbul

Detaylı

IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE)

IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE) IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE) BU DOKUMAN TERCUME OLUP INGILIZCE ORIJINALI ILE BIR CELISKI OLMASI HALINDE INGILIZCESI GECERLIDIR. HATALI UYGULAMALARDAN DUNYA

Detaylı

EK A TERİMLER SÖZLÜĞÜ 1

EK A TERİMLER SÖZLÜĞÜ 1 EK A TERİMLER SÖZLÜĞÜ 1 Akreditif: Gerekli koşulların yerine getirilmesini takiben, alıcı tarafından tedarikçiye zamanında ve doğru miktarda ödeme yapılacağını garanti altına almak üzere bir ticari bankadan

Detaylı

KAMU İHALELERİ VE ETİK

KAMU İHALELERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI KAMU İHALELERİ VE ETİK Doç. Dr. Arif KÖKTAŞ Doç. Dr. Fatih KARAOSMANOĞLU Prof. Dr. Veysel K. BİLGİÇ Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik

Detaylı

İLLER BANKASI. BELEDİYESİ ALT KREDİ ANLAŞMASI

İLLER BANKASI. BELEDİYESİ ALT KREDİ ANLAŞMASI 07.07.2010 Sayfa 1 / 33 İLLER BANKASI İle. BELEDİYESİ Arasında ALT KREDİ ANLAŞMASI (... Projesi) ( 20..) (Alt Kredi Anlaşması No: ) ALT KREDİ ANLAŞMASI İller Bankası (bundan böyle İller Bankası veya İB

Detaylı

DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANIŞMAN SEÇİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ (YEŞİL)

DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANIŞMAN SEÇİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ (YEŞİL) DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANIŞMAN SEÇİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ (YEŞİL) BU DOKUMAN TERCUME OLUP INGILIZCE ORIJINALI ILE BIR CELISKI OLMASI HALINDE INGILIZCESI GECERLIDIR. HATALI UYGULAMALARDAN

Detaylı

ÖRNEKTİR. TURİZM VE KENTSEL ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Formu. Online Başvuru Sistemi (KAYS) üzerinden doldurulmalıdır.

ÖRNEKTİR. TURİZM VE KENTSEL ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Formu. Online Başvuru Sistemi (KAYS) üzerinden doldurulmalıdır. EK-A T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TURİZM VE KENTSEL ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Formu Referans Numarası : TRC2-15-KENT Son Teslim Tarihi : 03/04/2015 Saat: 23.59 Başvuru Sahibinin Adı / Ünvanı

Detaylı

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi / Planı... 5

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI , GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ 2014 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?...4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı...5

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ PROJE NUMARASI : İNTERNET ADRESİ : www.hvlojk.tsk.tr İÇİNDEKİLER/ I. İHALENİN

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DAHA İLERİYE EN İYİYE SATINALMA SÜREÇLERİ Temmuz 2012 SATINALMA SÜREÇLERİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI: I-TALEP FORMLARININ DÜZENLENMESİ (Hastane İçin) Talep Formlarının Düzenlenmesinde

Detaylı

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk

Detaylı

TÜRKİYE DE MEVCUT İHALE SİSTEMİYLE ELEKTRONİK İHALE SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI; BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE MEVCUT İHALE SİSTEMİYLE ELEKTRONİK İHALE SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI; BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE MEVCUT İHALE SİSTEMİYLE ELEKTRONİK İHALE SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI; BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Sayın: Proje Adı İHALEYE DAVET MEKTUBU././2014 : Yenilenebilir Enerji Sektörüne Yönelik Uygulamalı Teknik Eğitim ve Sertifika Programı 1. Sizi aşağıda belirtilen mal alımı

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Sayın: Proje Adı İHALEYE DAVET MEKTUBU././200.. : Yenilenebilir Enerji Sektörüne Yönelik Uygulamalı Teknik Eğitim ve Sertifika Programı 1. Sizi aşağıda belirtilen hizmet alımı

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar)

Detaylı

ANKARA TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

ANKARA TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME ANKARA TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; Adı: Ankara Ticaret Odası

Detaylı

POLİÜRETAN KASA ÜRETİMİNDE SÜREÇ YENİLİĞİ PROJESİ İHALE DOSYASI

POLİÜRETAN KASA ÜRETİMİNDE SÜREÇ YENİLİĞİ PROJESİ İHALE DOSYASI POLİÜRETAN KASA ÜRETİMİNDE SÜREÇ YENİLİĞİ PROJESİ İHALE DOSYASI İHALE DOSYASININ INDEKSI Gazete ilanı İhaleye davet mektubu (SR Ek-2) Teklif Dosyası (SR Ek-3) o Bölüm A: İsteklilere Talimatlar o Bölüm

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Fark Turizm Ticaret Ltd.Şti., T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Alternatif Turizm Mali Destek Programı kapsamında sağlanan

Detaylı

MENEMEN PLASTİK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YOL İŞLERİ VE ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ HÜCRE DONATIMI İŞLERİ

MENEMEN PLASTİK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YOL İŞLERİ VE ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ HÜCRE DONATIMI İŞLERİ MENEMEN PLASTİK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MENEMEN PLASTİK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YOL İŞLERİ VE ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ HÜCRE DONATIMI İŞLERİ YOL KİREÇ STABİLİZASYONU VE ASFALT YOL (AŞINMA

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı; Federasyonun ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak,

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

T.C. MARMARİS TİCARET ODASI ROTA MARMARİS. Projesi HİZMET ALIMI İHALE DOSYASI

T.C. MARMARİS TİCARET ODASI ROTA MARMARİS. Projesi HİZMET ALIMI İHALE DOSYASI T.C. MARMARİS TİCARET ODASI ROTA MARMARİS Projesi HİZMET ALIMI İHALE DOSYASI DOSYA İÇERİĞİ İhale dokümanı; 1- SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu 2- SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu 3-

Detaylı

YAZILIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YAZILIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME EĞİTİM MERKEZİ İHALE TEKLİF DOSYASI

YAZILIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YAZILIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME EĞİTİM MERKEZİ İHALE TEKLİF DOSYASI YAZILIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YAZILIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME EĞİTİM MERKEZİ İHALE TEKLİF DOSYASI 1 Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler

Detaylı

Başkent Organize Sanayi Bölgesi İHALE TEKLİF DOSYASI. Mayıs 2015. Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Başkent Organize Sanayi Bölgesi İHALE TEKLİF DOSYASI. Mayıs 2015. Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Başkent Organize Sanayi Bölgesi İHALE TEKLİF DOSYASI Mayıs 2015 Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 1 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR

Detaylı