ATC ETKİN MADDE DÜNYADAKİ MÜSTAHZARLARI ENDİKASYONLARI DEĞŞİKLİK YAPILANLAR LİSTEDEN ÇIKARILANLAR MESANE KANSERİ MESANE KANSERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATC ETKİN MADDE DÜNYADAKİ MÜSTAHZARLARI ENDİKASYONLARI DEĞŞİKLİK YAPILANLAR LİSTEDEN ÇIKARILANLAR MESANE KANSERİ MESANE KANSERİ"

Transkript

1 SIRA NO TARİHLERİ ARASINDA YURTDIŞI İLAÇ LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ATC ETKİN MADDE DÜNYADAKİ MÜSTAHZARLARI ENDİKASYONLARI DEĞŞİKLİK YAPILANLAR 206 MESALAZİN SALOFALK REKTAL KÖPÜK ÜLSERATİF KOLİT HASTALARININ 207 SİNİR SİSTEMİ BAKLOFEN LİORESAL İNTRATEKAL, GABLOFEN SPASTİK PARAPLEJİ, SPASTİK TETRAPLEJİ,CEREBRAL PALSİ, SPASTİSİTE, MULTİPLE SKLEROZ, SPASTİK HEMİPLEJİ, HALLER VORDEN SPALTZ HASTALIĞI OLAN HASTALARIN LİSTEDEN ÇIKARILANLAR BACİLLUS CALMETTE-GUERİN (BCG TİCE SUŞU) ONCOTİCE SII ONCO BCG MESANE KANSERİ BCG CONNAUGHT SUŞU THERACYS (IMMUCYST), MEDAC MESANE KANSERİ BCG DANİMARKA 1331 SUŞU BCG SSİ KÜLTÜRÜ MESANE KANSERİ SIRA NO TARİHİNDEN GEÇERLİ SAĞLIK BAKANLIĞINDAN EK ONAYA GEREK OLMAYAN YURTDIŞI İLAÇ LİSTESİ (Yukarıdaki değişiklikler işlenmiştir) ATC ETKİN MADDE DÜNYADAKİ MÜSTAHZARLARI ENDİKASYONLARI CRİZOTİNİB XALKORİ ALK(ANAPLASTİK LENFOMA KİNAZ) POZİTİFLİĞİ FİSH TESTİ İLE DOĞRULANMIŞ, EN AZ BİR SERİ KEMOTERAPİ KULLANMIŞ VE SONRASINDA PROGRESYON GÖSTEREN METASTATİK NON- SQUAMÖZ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ HASTALARININ * *ALK TESTİ ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE VEYA BU TEST İÇİN SERTİFİKALI ÖZEL HASTANELER VEYA LABORATUVARLARDA YAPILMIŞ OLMALIDIR. DAKTİNOMİSİN COSMEGEN KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

2 3 4 FLOROURASİL FLUDROKORTİZON EFUDİX KREM ASTONİN, ASTONİN H, CORTİNEFF, FLORİNEF, FLUDRONEF SOLAR KERATOZ, BASAL CELL CA (BCC), AKTİNİK KERATOZ, SCALP'TA BAZAL CELL CA (BCC), KSERODERMA PİGMENTOZUM HASTALARININ ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR 5 GAMMA İNTERFERON (İNTERFERON GAMMA-1B) İMUKİN, ACTİMMUNE 1. OSTEOPETROZİS 2. KRONİK GRANULOMATOZ HASTALIKLAR 3. IL-12 RESEPTÖR BETA-1 EKSİKLİĞİ OLAN HASTALAR 4. HİPER İMMÜNGLOBULİN-E SENDROMU İKSABEPİLONE İPİLİMUMAB KARMUSTİN (BCNU) KLADRİBİN (KLORODEOKSİADENOZİN) KLORMETİN = MUSTİN HİDROKLORÜR = NİTROJEN MUSTARD L - ASPARAGİNAZ LOMUSTİN MİFAMURTİD MİTOTAN NELARABİN IXEMPRA YERVOY BİCNU, BECENUN, CARMUBRIS, GLIADEL, NITRUMON LEUSTATİN, LEUSTATİNE MUSTARGEN ERWİNASE BELUSTINE, CECENU, CCNU, CEENU, LUCOSTIN, PRAVA MEPACT LYSODREN ARRANON, ATRİANCE MEVCUT TÜM HORMONAL TEDAVİ VE KEMOTERAPİ SEÇENEKLERİ SONRASI PROGRESYON GÖSTEREN METASTATİK MEME KANSERLİ PERFORMANS DURUMU ECOG 0-1 DÜZEYİNDEKİ KARACİĞER, RENAL VE KARDİYAK FONKSİYONLARI NORMAL SINIRLARDA VE YETERLİ KEMİK İLİĞİ REZERVİ OLAN, CİDDİ NÖROPATİSİ OLMAYAN HASTALARIN DAHA ÖNCE EN AZ BİR SERİ SİSTEMİK TEDAVİ KULLANMIŞ VE SONRASINDA PROGRESYON GÖSTERMİŞ REZEKE EDİLEMEYEN RELAPS VEYA METASTATİK ERİŞKİN MALİGN MELANOM HASTALARININ KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR HAİRY CELL LÖSEMİ (SAÇLI/TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİ), HİSTİOSİTOZİS X, PRİMER MYELOFİBROZİS, LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZİS HASTALARININ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MYCOSİS FUNGOİDES HASTALARININ E. COLİ'DEN ELDE EDİLEN L - ASPARAGİNASE'A KARŞI ALLERJİK REAKSİYON/ TOKSİSİTE GELİŞMİŞ KANSERLİ HASTALARIN VEYA E.COLİ'DEN ELDE EDİLEN L-ASPARAGİNASE'A CEVAP VERMEYEN KANSERLİ HASTALARIN KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR ÇOCUK, ADOLESAN VE GENÇ ERİŞKİNLERDE OSTEOSARKOMLARDA; METASTATİK OLMAYAN, CERRAHİ OLARAK TAM REZEKTABL TÜMÖRLERDE CERRAHİ SONRASI DOXORUBİCİN+METOTREXATE VEYA İFOSFAMİD + SİSPLATİN İLE KOMBİNE OLARAK KULLANIMLARDA CUSHİNG SENDROMU, SURRENAL KORTEX TÜMÖRLERİ, ADRENOKORTİKAL KARSİNOM, ADRENAL BEZİN MALİGN NEOPLAZMI OLAN HASTALARIN RELAPS/REFRAKTER T- HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ/LENFOMADA (KARNOFSKY PERFORMANS DURUMU >%50 OLAN BÖBREK VE KARACİĞER FONKSİYON BOZUKLUĞU OLMAYAN NÖROPATİSİ BULUNMAYAN TIBBİ NEDENLERLE VEYA DONÖR YOKLUĞU NEDENİYLE KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAMAYAN NÜKS/REFRAKTER HASTALARDA 3. BASAMAK SONRASI VEYA KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI NÜKS EDEN HASTALARDA YA DA EN AZ 3 FARKLI KEMOTERAPİ REJİMİNE YANITSIZ HLA UYGUN VERİCİSİ OLAN REFRAKTER T-ALL/LENFOMA HASTALARINDA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ ÖNCESİ REMİSYON ELDE ETMEK AMACIYLA ÇOCUKLARDA 650MG/M2/GÜN 5 GÜN; ERİŞKİNLERDE 1500MG/M2/GÜN 1., 3. VE 5. GÜNLERDE 1 KÜR SONRASI TAM REMİSYON ELDE EDİLENLERDE 21 GÜNDE BİR 2 KÜR DAHA OLMAK ÜZERE 3 KÜR UYGULANIR)

3 NİMOTUZUMAB CHİMAHER PEDİYATRİK YAŞ GRUBUNDA; 1- PONS GLİOMLARINDA VİNORELBİN İLE KOMBİNE OLARAK, 2- GLİOBLASTOMA MULTİFORME'DE (GRADE 4 ASTROSİTOMLARDA) TEMOZOLOMİD'E YANIT ALINAMAYAN HASTALARDA, 3- MEDULLOBLASTOMLAR'DA VE SANTRAL SİNİR SİSTEMİ YERLEŞİMLİ PERİFERİK NÖROEKTODERMAL TÜMÖRLER PNET GRUBUNDA 2. BASAMAK TEDAVİ OLARAK, 4-36 AYDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARDA BEVACİZUMAB GRUBU ANTİ-ANJİOJENİK İLAÇLARLA KOMBİNE OLARAK KULLANIMLARDA PEGADEMAS ADAGEN KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİK HASTALARININ PEGASPARGAZ PENTOSTATİN PLERİKSAFOR ONCASPAR NİPENT MOZOBİL L - ASPARAGİNASE'A KARŞI ALLERJİK REAKSİYON/ TOKSİSİTE GELİŞMİŞ KANSERLİ HASTALARIN VEYA L-ASPARAGİNASE'A CEVAP VERMEYEN KANSERLİ HASTALARIN, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ NON HODGKİN LENFOMA, MYCOSİS FUNGOİDES, LARGE GRANÜLER LENFOSİTİK LÖSEMİ, HAİRY CELL LÖSEMİ HASTALARININ 1. YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN NON-HODGKİN S LENFOMA (NHL) TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN 2. YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN HODGKİN LENFOMA (HL) TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN 3. YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN MULTİPL MYELOM TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN PROKARBAZİN NATULAN, MATULANE KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR. 22 SETUKSİMAB ERBİTUX 1- DAHA ÖNCE SETUKSİMAB VEYA DİĞER ANTİ-EGFR TEDAVİLERİ KULLANMAMIŞ, ECOG PERFORMANS SKORU 0-1 OLAN, KRAS WİLD TİP METASTATİK KOLOREKTAL KANSER HASTALARININ (BİRİNCİ VEYA İKİNCİ SERİ TEDAVİDE FOLFOX VEYA FOLFİRİ KOMBİNASYON KEMOTERAPİSİ REJİMLERİNİN SADECE BİRİSİ İLE PROGRESYONA KADAR KULLANIMI ENDİKEDİR. PROGRESYON DURUMUNDA VEYA BERABERİNDEKİ KEMOTERAPİ REJİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA SETUKSİMAB VEYA BAŞKA BİR ANTİ-EGFR TEDAVİSİ KULLANILAMAZ.) 2- NÜKS YA DA METASTATİK NAZOFARENKS DIŞI BAŞ - BOYUN YASSI HÜCRELİ EPİRUBİSİN HİDROKLORÜR EPİRUBİSİN KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR STREPTOZOSİN ZANOSAR METASTATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖR, MALİGN KARSİNOİD TM., PANREAS NÖROENDOKRİN TÜMÖR, İNSÜLİNOMA HASTALARININ TENİPOZİD VUMON AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) HASTALARININ

4 TİROTROPİN TİYOTEPA VİNDESİN THYROGEN LEDERTEPA, TEPADİNA,THİOPLEX, ONCO TİOTEPA ELDİSİNE PAPİLLER TİROİD CA, FOLİKÜLLER TİROİD CA, TİROİD CA, OPERE TİROİD CA, DİFERANSİYE TİROİD CA, TİROİD MALİGN NEOPLAZMI OLAN HASTALARIN OTOLOG VEYA ALLOJENİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDE AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL), AKUT LENFOSİTİK LÖSEMİ HASTALARININ SARGRAMOSTİM LEUKİN İDİOPATİK PULMONER ALVEOLER PROTEİNOZİS TİYOGUANİN LANVİS KANSER ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR. DAUNOMİSİN HCL DAUNOMİCİNA KANSER ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR. 32 SİTARABİN CYTARABİN İNJ. 40MG, ALEXAN 40MG, ARA-CELL 40MG, KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR HİDROKORTİZON (ampul formu) HYDROCORTİSONE ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR MELFALAN (FLAKON) ALKERAN (FLAKON) KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR ÇOK AKTİF DURUMLARDA RR TİPİNDEKİ ERİŞKİN MS HASTALARININ AŞAĞIDAKİ DURUMLARDAN BİRİNİN VARLIĞINDA KULLANILIR: - YETERLİ SÜRE (EN AZ 1 YILLIK TEDAVİ) VE YETERLİ DOZDA UYGULANAN BİR BETA İNTERFERON VEYA GLATİRAMER ASETAT TEDAVİSİNE YANIT VERMEYEN (*YANIT VERMEYEN HASTALARIN TANIMI AŞAĞIDA YAPILMIŞTIR) VE YÜKSEK HASTALIK AKTİVİTESİNE SAHİP OLAN HASTALARIN 35 FİNGOLİMOD GİLENYA * YANIT VERMEYEN HASTALAR; 1 YILLIK TEDAVİ İLE: A) ATAKLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYAN HASTALAR B) ATAKLARINDA ARTIŞ GÖZLENEN HASTALAR C) DAHA CİDDİ ATAKLARI OLAN HASTALAR D) ÖNCEKİ TEDAVİLER İLE SON YIL İÇİNDE EN AZ BİR ATAK GEÇİRMİŞ VE KRANİYAL MR'INDA BİR VEYA BİRDEN FAZLA KONTRAST TUTAN LEZYON GÖRÜLEN HASTALAR E) BİRBİRİNİ TAKİP EDEN MR'LARDA T2 LEZYONLARININ ARTTIĞI DURUMDAKİ HASTALAR 36 MİTOMİSİN MİTOMYCİN-C KYOWA ENJEKTABL FLAKON KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

5 BİTHİONOL BİTİONOL, FONERGİNE FASCİOLA HEPATİCUM HASTALARININ DİETİLKARBAMAZİN SİTRAT DİİYODOHİDROKSİKİNOLEİN (İODOQUİNOL) BANOCİDE, HETRAZAN, NOTEZİNE, UNİCARBAZAN ALCORTİN, DİODOQUİN, SEBAQUİN, VYTONE, YODOXİN FİLORYAZİS HASTALARININ AMEBİAZİS, AMİBİK KOLİTİS HASTALARININ DİLOKSANİD FUROAT ENTAMİZOLE AMEBİAZİS HASTALARININ İVERMEKTİN STROMECTOL FİLORYASİS, STRONGİLOİDİYAZİS HASTALARININ MEPAKRİN PARAMOMİSİN PENTAMİDİN ATABRİNE, MALADİN, COLLAGENAN, ACRİSUXİN HUMATİN PENTAKARİNAT PCP, PENTAM, NEBUPENT GİARDİA, COMMON VARİABLE İMMUN DEFİCİENCY SENDROMU, GİARDİAZİS HASTALARININ AMEBİAZİS, CRYPTOSPORODİAZİS, CRYPTOSPORODİUM ENFESTASYONU OLAN HASTALARIN PNEUMOCYSTİS CARİNİİ HASTALARININ PİGENUM AFRİKANUM PROSTAMAL, PROSTUROL LEİSHMANİA HASTALARININ PİRİMETAMİN DARAPRİM TOXOPLASMOSİS HASTALARININ PRAZİQUANTEL BİLTRİCİDE KİST HİDATİK (ECCİNOCOCCUS), ŞİSTOMİYAZİS HASTALARININ STİBOGLUKONAT GLUCANTİN, PENTOSTAM KUTANOZ LEİSCHMANİAZİS, LEİSCHMANİAZİS HASTALARININ SULFADİAZİN + EFEDRİN SULFADİAZİNAC TOXOPLASMOSİS HASTALARININ TİABENDAZOL MİNTEZOL STRONGİLOİDİYAZ KUTANÖZ LARVA MİGRANS VİSERAL LARVA MİGRANS TRİŞİNELLOZ HASTALARININ TİLBROKİNOL, TİLİKUİNOL İNTETRİX AMEBİAZİS HASTALARININ TİNİDAZOL FASİGYN, TINDAMAX TRİCHOMONİASİS GİARDİASİS AMEBİASİS HASTALARININ

6 DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR TRİCLABENDAZOLE EGATEN, FASİNEX FASCİOLA HEPATİCUM, FASCİOLASİS HASTALARININ L - METİONİN METHİONİN TB SİTRUVİT TAŞI (BÖBREK TAŞI) METİRAPON METOPİRON CUSHİNG SENDROMU HASTALARININ ORAL ŞELASYON BIO-CHELATTM HEAVY METAL CHELATOR METAL ZEHIRLENMELERI PENTAGASTRİN PEPTAVLON PENTAGASTRİN UYARI TESTİ İÇİN SODYUM AMOBARBİTAL AMYTAL WADA TESTİ (YEŞİL REÇETEYE YAZILACAK) TRİENTİNE SYPRINE WİLSON HASTALIĞI, SİSTEMİK SKLEROZ, SKLERODERMA HASTALARININ 60 DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR YAĞ ASİTLERİNİN İYOTLU ETİL ESTERLERİ KARIŞIMI (KOMBİNE İYOT) LİPİODOL KANSER KEMOEMBOLİZASYON İŞLEMLERİ SIRASINDA KULLANIMI 61 DERMATOLOJİK İLAÇLAR DAPSON DAPSON, MALOPRIM, DISULONE, NOVASULFON, SERVIDAPSONE, ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR. SULFONA 62 DERMATOLOJİK İLAÇLAR DİMETİL FUMARAT FUMADERM KAP PSÖRİAZİS (TAMOXİFEN VE AROMASİN KULLANMIŞ HASTALARDA) 63 DERMATOLOJİK İLAÇLAR DOXEPİN (DOKSEPİN) DOXEPIA, XEPIN, ADAPIN, ANTEN, APONAL, DEPTRAN, DONEURIN, DOXAL, DOXE, ESPADOX, GİLEX, MAREEN, ÜRTİKER, ATOPİK DERMATİTİ OLAN HASTALARIN SINEQUAN, TRIADAPIN, XEPIN, ZONALON 64 DERMATOLOJİK İLAÇLAR GLİKOPİROLAT ROBİNUL, ACPAN, GASTRODYN GENERALİZE HİPERHİDROZ 65 DERMATOLOJİK İLAÇLAR MONOBENZON BENOQUİNE KREM VİTİLİGO HASTALARININ 66 DUYUSAL ASEKLİDİN GLAUNORM GLOKOM HASTALARININ 67 DUYUSAL BROLEN, BRULİDİNE, RBC, DİBROMPROMADİN İZOTİONAT SWARM AKANTAMOEBA KERATİTİ OLAN HASTALARIN 68 DUYUSAL DİMETİKON OPHTASİLOXANE KORNEA ÖDEMİ, TRAVMASI, BÜLLOZ KERATOPATİ 69 DUYUSAL ENBUKRİLAT HİSTOACRYL FUNDUS VARİSLERİ KALSİYUM KARBONAT + FLORİCAL, 70 DUYUSAL SODYUM FLORUR, NATRİUM NATRİUM FLORİD 25 MG FLORİD 25 MG OTOSKLEROZ HASTALARININ 71 DUYUSAL METAZOLAMİD NEPTAZANE AÇIK AÇILI GLOKOM, SEKONDER GLOKOM 72 DUYUSAL TAFLUPROST SAFLUTAN BENZALKONYUM KLORÜR ALLERJİSİ OLAN GLOKOM HASTALARINDA 73 GENİTOÜRİNER SİSTEM ACETOHYDROXAMİC ACİD LİTHOSTAT BÖBREK TAŞI OLAN HASTALARIN 74 GENİTOÜRİNER SİSTEM ANDROSTANOLON ANDRACTİM JEL 75 GENİTOÜRİNER SİSTEM BETANEKOL KLORÜR MYOCHOLİNE, MYOTONİNE, URECHOLİNE MİKROPENİS, AMBİGEUS GENİTALE, 5-ALFA REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ, TESTİKÜLER HİPOFONKSİYON MESANENİN NÖROMÜSKÜLER BOZUKLUKLARI, NÖROJENİK MESANE, ATONİK MESANE, HİPOTONİK MESANE, İNKONTİNANS, NÖROPATİK MESANE

7 76 GENİTOÜRİNER SİSTEM BİKARBONAT OLUŞTURAN TUZLAR (POTASYUM SODYUM HİDROJEN SİTRAT) 77 GENİTOÜRİNER SİSTEM DİHİDRALAZİN SÜLFAT URALYT - U ADELPHAN-ESİDREX, ADELPHANE, ADELPHANE- ESİDREX, BEPTAZİNE, BEPTAZİNE- H, DEPRESSAN, NEPRESOL, NEPRESSOL, TRİNİTON, TRİRESİD K SİSTİNÜRİ, BÖBREK TAŞI, NEFROTİLİAZİS, NEFROKALSİNOZİS, UROLİTHİAZİS, SİSTİN TAŞI OLAN HASTALARIN PREEKLAMPSİ, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ 78 GENİTOÜRİNER SİSTEM DİMETİL SULFOKSİD RIMSO İNTERSTİYEL SİSTİT, KUTANOZ AMİLOİDOZİS 79 GENİTOÜRİNER SİSTEM DİSTİGMİNE UBRETİD NÖROJENİK MESANE, HİPOKONTRAKTİL MESANE 80 GENİTOÜRİNER SİSTEM GONADORELİN ASETAT KRYPTOCUR SPREY İNMEMİŞ TESTİS 81 GENİTOÜRİNER SİSTEM KALLİDİNOJENAZ PRİMER İNFERTİLİTE, OLİGOSPERMİ, ASTENOSPERMİA, ERKEK İNFERTİLİTE PADUTİN (KALLİKREİN) HASTALARININ 82 GENİTOÜRİNER SİSTEM KORTİKOTROPİN ACTH FLK, STİMULO - ACTH ADRENOGENİTAL SENDROM, ADRENAL HİPERPLAZİ (TEST AMAÇLI) 83 GENİTOÜRİNER SİSTEM LANTANYUM KARBONAT FOSRENOL KBY HASTALARININ 84 GENİTOÜRİNER SİSTEM LİYOFİLİZE E.COLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONU, NEFROLİTİAZİS, HİPERKALSİÜRİ HASTALARININ URO-VAXOM BAKTERİYEL LİZATI 85 GENİTOÜRİNER SİSTEM PENTOSAN POLİSÜLFAT ELMİRON, ANSO, FİBROCİDE İNTERSTİSİYEL SİSTİT HASTALARININ 86 GENİTOÜRİNER SİSTEM POTASYUM AMINO BENZOAT PEYRONİE HASTALIĞI (BALANİT KSEROTİKA OBLİTERANS), ENDURATİS POTABA, POTABEX, PABALATE-SF PLASTİCAPENİS, MORFEA, SKLERODERMA HASTALARININ 87 GENİTOÜRİNER SİSTEM GENİTOÜRİNER SİSTEM VE SEKS HORMONLARI GENİTOÜRİNER SİSTEM, GENİTOÜRİNER SİSTEM, PROSTAGLANDİN E1 (ALPROSTADİL) TESTOSTERONE ETİNİL ESTRADİOL TİOPRONİN AMSACRİNE AT KAYNAKLI ANTİ - İNSAN TİMOSİT GLOBULİNİ BEKSAROTEN CAVERJECT 10 MCG / ML AMP ANDRODERM TTS, TESTOVİRON AMP ETHİNYL ESTRADİOL ACADIONE, THİOLA, CAPTİMER, SUTİLAN, THİOSOL AMSIDYL, AMSIDINE, AMSA PD, AMEKRİN, AMSALYO LYMPHOGLOBULİN TARGRETİN EREKTİL DİSFONKSİYON HASTALARININ PANHİPOPİTUİTARİZM, ERİŞKİN ANDROJEN YETMEZLİĞİ, HİPOGONADİZM, PARSİYEL ANDROGEN REZİSTANSI, MİKROPENİS, PUBERTE PREKOKS, GECİKMİŞ PUBERTE, TESTİKÜLER HİPOFONKSİYON HASTALARININ HİPOGONADİZM, PROSTAT CA, TURNER SENDROMU (12 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLARDA), PRİMER OVERYAN SENDROMU, HERMAFRODİZM, OVER DİSFONKSİYONU HASTALARININ SİSTİN TAŞI (SİSTİNOZİS), SİSTİNÜRİ, BÖBREK TAŞI, NEFROLİTİAZİS, AMİNO ASİT TAŞIMA BOZUKLUKLARI AKUT MYELOSİTER LÖSEMİ, AKUT MYELOİD LÖSEMİ, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ APLASTİK ANEMİ HASTALARININ LENFOMATOİD PAPÜLOZİS, KÜTANÖZ T-CELL LENFOMA, MİKOZİS FUNGOİDES OLAN HASTALARIN

8 BRENTUKSİMAB VEDOTİN DEMİR SODYUM GLUKONAT KOMPLEKSİ ADCETRİS EFECİENT, EXTRAFER, FERLİXİT, FERRİTİN COMPLEX, FERRİTİN OTİ, FERRLECİT, FERROSPRİNT, HEMOCROMO, ROSSEPAR, SANİFER HODGKİN VEYA CD30(+)ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ NON-HODGKİN LENFOMA TANILI HASTALARDA AŞAĞIDAKİ ENDİKASYONLARDAN BİRİNİN VARLIĞINDA 1,8 MG/KG/GÜN DOZUNDA 21 GÜNDE BİR KULLANILIR [İLK 2 KÜR SONRASINDA OBJEKTİF YANIT ALINAN HASTALARDA (STABİL HASTALIK, KISMİ VEYA TAM YANIT) TEDAVİYE EN FAZLA 12 KÜRE KADAR DEVAM EDİLEBİLİR]: 1. TIBBİ NEDENLERLE VEYA DONÖR YOKLUĞU SEBEBİYLE OTOLOG VE/VEYA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAMAYAN, PERFORMANS DURUMU ECOG 2 OLAN 18 YAŞ VE ÜZERİ, EN AZ 3 DİZİ TEDAVİ ALMIŞ NÜKS/DİRENÇLİ HASTALIKTA * 2. OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ VE/VEYA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASINDA DİRENÇLİ VEYA NÜKS EDEN HASTALIKTA * * TEDAVİYE BAŞLAMADAN ÖNCE HASTANIN PROGRESİF MULTİFOKAL LÖKOENSFALOPATİ RİSKİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİĞİNE DAİR HASTALARDAN EK ONAM ALINMALIDIR. HEREDİTER HEMORAJİK DEMİR (FE) EKSİKLİĞİ FENPROKUMON MARCUMAR TROMBOZ PROFLAKSİSİ, TROMBOEMBOLİK HASTALIK HEM TÜREVLERİ NORMOSANG, PANHEMATİN HEPATİK PORFİRİA, AKUT PORFİRİA, AKUT İNTERMİTTAN PORFİRİA İKATİBANT FİRAZYR TROMETAMIN THAM SOLÜSYONU ASİDOZ HEREDİTER ANJİOÖDEM DE (C1 ESTERAZ EKSİKLİĞİ OLAN) AKUT ATAĞIN SEMPTOMATİK VARFARİN COUMADİN 0,5-1-2 MG MİTRAL VALF REPLASMANI, DİLATE KARDİYOMİYOPATİ, VENTRİKÜLER ARİTMİ DEFİBROTİD PROCYCLİDE, DASOVAS, NORAVİD 1- ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİNİ İZLEYEN İLK 3 HAFTA İÇİNDE SEATTLE VEYA BALTİMORE KRİTERLERİNE GÖRE AĞIR HEPATİK VENO-OKLUSİF HASTALIK (VOH) GELİŞEN HASTALARDA TEDAVİ AMACIYLA VEYA, 2- ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIĞINDA OLUP AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOŞULLARDAN EN AZ BİRİNE SAHİP (VOH GELİŞME RİSKİ YÜKSEK) HASTALARDA PROFİLAKTİK OLARAK KULLANILIR: A. DAHA ÖNCE KARACİĞERİ İÇERECEK ŞEKİLDE KARIN BÖLGESİNE RADYOTERAPİ ALAN HASTALAR, B. KARACİĞER BİYOPSİSİ İLE KANITLANMIŞ KARACİĞER FİBROZU, SİROZU VEYA HEMAKROMATOZU BULUNAN HASTALAR, C. SEROLOJİ VE VİRUS YÜKÜ İLE KANITLANMIŞ HEPATİT B VE/VEYA HEPATİT C ENFEKSİYONLU HASTALAR, D. DAHA ÖNCE MİYELOABLATİF HAZIRLIK REJİMLERI İLE NAKİL OLMUŞ HASTALAR, E. HAZIRLIK REJİMİNDE BUSULFAN KULLANILAN VEYA KULLANILACAK OLAN KEMOTERAPİYE BAĞLI KARDİYAK TOKSİSİTEYİ ÖNLEMEDE KULLANILIR. 102 KARDİOVASKÜLER SİSTEM DEXRAZOXANE CARDİOXANE, SAVENE, TOTECT, ZİNECARD 103 KARDİOVASKÜLER SİSTEM DİPRİDAMOL PERSANTİN TEST AMAÇLI TEK KULLANIM 104 KARDİOVASKÜLER SİSTEM HİDROKLOROTİAZİD ESİDREX ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR. 105 KARDİOVASKÜLER SİSTEM İBUPROFEN I.V. PEDEA I.V. PATENT DUCTUS ARTERIOZUS (PDA) HASTALARININ 106 KARDİOVASKÜLER SİSTEM İNDOMETAZİN İNDOMET AMP, İNDOCİD AMP, CONFORTİD AMP PREMATURE BEBEK, RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU (RDS), PATENT DUCTUS ARTERIOZUS, NEONATAL BARTTER SENDROMU OLAN HASTALARIN

9 107 KARDİOVASKÜLER SİSTEM İNOZİTOL NİKOTİNAT NİCOLİP HİPOLİPOPROTEİNEMİ, FAMİLİYAL HİPERKOLESTEROLEMİ HASTALARININ 108 KARDİOVASKÜLER SİSTEM İZOPRENALİN KALP TRANSPLANTASYONU, DİLATE KARDİYOMYOPATİ, SUPRAVENTRİKÜLER İSUPREL (İZOPROTERENOL) TAŞİKARDİ, RADYOFREKANS ABLASYON İŞLEMİNDE ÇARPINTI BASKILANMASINDA 109 KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARBOPROST PROSTİN 15M PDA, PULMONER ATREZİ, SAĞ KALP HİPOPLAZİSİ OLAN HASTALARIN 110 KARDİOVASKÜLER SİSTEM KETANSERİN SUFREXAL HİPERTANSİYON HASTALARININ 111 KARDİOVASKÜLER SİSTEM KLOROTİAZİD DİURİL DİRENÇLİ HİPERTANSİYON, HİPERKALSİÜRİ HASTALARININ 112 KARDİOVASKÜLER SİSTEM LABETOLOL TRANDATE HİPERTANSİYON HASTALARININ 113 KARDİOVASKÜLER SİSTEM MEKSİLETİN MEXİTİL VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ, VENTRİKÜLER ARİTMİ, VENTRİKÜLER FİBRİLASYON, SIK VENTRİKÜLER EKSTRASİSTOL, MİYOTONİK BOZUKLUKLAR, MİYOTONİA KONJENİTA 114 KARDİOVASKÜLER SİSTEM MIDODRINE GUTRON, AMATINE, PROAMATINE, METLIGINE 115 KARDİOVASKÜLER SİSTEM MİNOKSİDİL LONOLOX TB, LONİTEN TB 116 KARDİOVASKÜLER SİSTEM NADOLOL HASTALARININ VASOVAGAL SENKOP, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNE BAĞLI HİPOTANSİYON, ÖNLENEMEYEN HİPOTANSİF ATAK, ORTOSTATİK (POSTURAL) HİPOTANSİYON+E134 MALİGN HİPERTANSİYON, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ + HİPERTANSİYON HASTALARININ ANABET, APO-NADOL, CORGARD, UZUN QT SENDROMU, HİPERADRENERJİK POLİMORFİK VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ CORZİDE, SOLGOL, SOTAZİDEN N HASTALARININ 117 KARDİOVASKÜLER SİSTEM NAFTİDROFURİL DUSODRİL, NAFTODRİL, PRAXİLENE 118 KARDİOVASKÜLER SİSTEM NİKORANDİL DANCOR VAZOSPASTİK ANGİNA HASTALARININ PERİFERİK ARTER HASTALIĞI, BUERGER HASTALIĞI, BEYİN, GÖZ, KULAĞIN DOLAŞIM BOZUKLUKLARI, RAYNAUD HASTALIĞI OLAN HASTALARIN 119 KARDİOVASKÜLER SİSTEM RANOLAZİN RANEXA ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIĞI, KORONER ARTER HASTALIĞI, MEDİKAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ STABİL ANJİNA PEKTORİS HASTALARININ 120 KARDİOVASKÜLER SİSTEM TREPROSTİNİL REMODULİN PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON HASTALARININ 121 KARDİOVASKÜLER SİSTEM ADRENALİNE EPIPEN, FASTJECT ANAFLAKSİ, ANGİONOROTİK ÖDEM, VENOM, ARI ALERJİSİ, İLAÇ ALERJİSİ, GIDA ALERJİSİ HASTALARININ 122 KARDİOVASKÜLER SİSTEM ASENOKUMAROL SİNTRON AORT VEYA MİTRAL KAPAK REPLASMANI OLAN HASTALARIN 123 KARDİOVASKÜLER SİSTEM BERAPROST DORNER 124 KARDİOVASKÜLER SİSTEM BİVALİRUDİN ANGİOMAX, ANGİOX BUERGER HASTALIĞI, TROMBO EMBOLİK HASTALIK, HİPERTANSİYON HASTALARININ ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIĞI, KORONER ARTER HASTALIĞI, HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİ HASTALARININ 125 KARDİOVASKÜLER SİSTEM BRETİLYUM TOSİLAT BRETYLOL, BRETYLATE VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ, VENTRİKÜLER FLATTER 126 KARDİOVASKÜLER SİSTEM DİJİTOKSİN CRYSTODİGİN, DİGİMED, DİGİMERCK KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARIN 127 KARDİOVASKÜLER SİSTEM DİZOPİRAMİT RYTHMODAN, NORPACE, DİCORANTİL, DİSONORM, ISOMİDE 128 KARDİOVASKÜLER SİSTEM ENOKSİMON PERFAN 129 KARDİOVASKÜLER SİSTEM FLECAİNİD TAMBOCOR KARDİYOMYOPATİ, İDİOPATİK HİPERTROFİK SUBAORTİK STENOZ, ARİTMİ, FİBRİLASYON, TAŞİKARDİ ARTERYEL SWİTCH, HİPOPLASTİK SOL KALP SENDROMU, DİSKORDAN VENTRİKÜLOARTERİYEL BAĞLANTI, DİSKORDAN ATRİOVENTRİKÜLER BAĞLANTI, ATRİOVENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT HASTALARININ PAROKSİSMAL ARTRİYAL TAŞİKARDİ (PAT), PAROKSİSMAL ARTRİYAL FİBRİLASYON (PAF), ARTRİYAL FİBRİLASYON, VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ,VENTRİKÜLER PREMATÜR DEPOLARİZASYON, VENTRİKÜLER ARİTMİ HASTALARININ 130 KARDİOVASKÜLER SİSTEM GALLOPAMİL (KALSİYUM ANTAGONİSTLERİ) PROCORUM, ALGOCOR ARİTMİ HASTALARININ 131 KARDİOVASKÜLER SİSTEM GUANETİDİN İSMELİN REFLEKS SEMPATİK DİSTROFİ HASTALARININ 132 KARDİOVASKÜLER SİSTEM, GUANETİDİN MONOSÜLFAT + DUYUSAL SİSTEM DİPİVEFRİNE HCL THİLODİGON TİROTOKSİKOZ GÖZ TUTULUMU, GRAVES HASTALIĞI OLAN HASTALARIN

10 133 KARDİOVASKÜLER SİSTEM, SİNİR SİSTEMİ, DUYUSAL KLONİDİN CATAPRESAN, PARACEFAN DİĞER ANTİHİPERTANSİF TEDAVİYE DİRENÇLİ OLGULARDA, PROKSİMAL OTONOMİK ATAK, HİPERKİNEZİS, OTİZM, HİPERAKTİF DURUMLAR, BOY KISALIĞI İÇİN TEST AMAÇLI, KARDİAK ARİTMİ, BÜYÜME GERİLİĞİ, ANKSİYETE, TOURETTES SENDROMU, WITHDRAWAL SENDROMU = YOKSUNLUK SENDROMU HASTALARININ RENAL ARTER STENOZU, HİPERTANSİYON, KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ, PREEKLEMPSİ, ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM 134 KARDİOVASKÜLER, APRESOLİN, HYDRAPRES, HİDRALAZİN GENİTOÜRİNER HİDRAL 135 KARDİOVASKÜLER, REGITIN, HERIVYL, INVICORP, PHENTOLAMİNE GENİTOÜRİNER SİSTEM VASOMAX FEOKROMASİTOMA HASTALARININ 136 KAS İSKELET SİSTEMİ ALTIN NA TİYOMALAT TAUREDON, AUROLATE, ROMATOİD ARTRİT, JUVENİL ROMATOİD ARTRİT, PSÖRİATİK ARTRİT HASTALARININ MIOCRİN, MIOCRISIN 137 KAS İSKELET SİSTEMİ CEVİMELİNE EVOXAC SJÖGREN SENDROMU (SİCCA SENDROMU) HASTALARININ 138 KAS İSKELET SİSTEMİ EDROFONYUM TENSİLON FLK MYASTENİA GRAVİS, OKULER MYASTENİA GRAVİS HASTALARININ 139 KAS İSKELET SİSTEMİ FEBUKSOSTAT ULORİC, ADENURİC GUT HASTALARININ 140 KAS İSKELET SİSTEMİ KALSİYUM KARBONAT + SODYUM MONOFLOROFOSFAT 141 KAS İSKELET SİSTEMİ KOLŞİSİN COLCİSİN TRİDİN PRİMER OSTEOPOROZ (DİRENÇLİ) HASTALARININ BEHÇET HASTALIĞI, AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF), GUT HASTALIĞI, HEREDOFAMİLİAL AMİLOİDOZİS (TÜRKİYEDEKİ KOLŞİSİN INA KARŞI ALLERJİSİ YADA DİRENCİ OLDUĞU SAĞLIK KURULU RAPORUNDA BELİRTİLMELİ) HASTALARININ 142 KAS İSKELET SİSTEMİ OROTİYOPROL ALLO CHRYSİNE ROMATOİD ARTRİT HASTALARININ 143 KAS İSKELET SİSTEMİ PİRİDOSTİGMİN MESTİNON ŞRP, MESTİNON 10 MG MYASTENİA GRAVİS, KONJENİTAL MYASTENİA HASTALARININ TB 144 KAS İSKELET SİSTEMİ PROBENESİD BENEMİD, BENCID, PROBALAN, CİDOFOVİR KULLANILMASI GEREKEN HER DURUMDA İLAÇ TOKSİSİTESİNİ ÖNLEMEK PROBENECIL, PROBEN-C, İÇİN CİDOFOVİR İLE BİRLİKTE, GUT, KRONİK HİPERÜRİSEMİ SOLPURIN 145 KAS İSKELET SİSTEMİ SULİNDAK SULİNDAL ADENOMATOZ POLİPOSİS, PEUTZ JEGHERS SENDROMU 146 KAS İSKELET SİSTEMİ SÜLFİNPİRAZON SULFİNONA, ENTUREN GUT HASTALARININ 147 KAS İSKELET SİSTEMİ 3,4 DİAMİNOPiRİDİN DAP KONJENİTAL MYASTENİA, EATON LAMBERT SENDROMU ALGLUCOSİDASE ALFA MYOZYME POMPE HASTALIĞI OLAN HASTALARIN AMYLOPECTIN GLYCOSADE (MODIFIYE MISIR NIŞASTASI) GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARINDA ARGININ L-ARGININ ÜRE SIKLUS BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN BETAİN HCL BETAİN BİOTİN (VİT H) BÜYÜK NÖTRAL AMİNOASİTLER BETAİNE CYSTADANE BİOTİN HOMOSİSTİNÜRİ, B-SENTAZ EKSİKLİĞİ, KOBALAMİN SI DEFEKTİ, DOĞUMSAL METABOLİK BOZUKLUKLAR, SİSTATİYONÜRİ, METİL TETRAHİDROKSİ FOLAT EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN HOMOSİSTİNÜRİ, B-SENTAZ EKSİKLİĞİ, KOBALAMİN SI DEFEKTİ, DOĞUMSAL METABOLİK BOZUKLUKLAR, SİSTATİYONÜRİ, METİL TETRAHİDROKSİ FOLAT EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIK, BİOTİDİNAZ EKSİKLİĞİ, MULTİPIL HİDROKSİKARBOKSİLAZ EKSİKLİĞİ, HALOKARBOKSİLAZ SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORGANİK ASİDEMİ, LAKTİK ASİDOZ, MİTOKONDRİAL HASTALIK (MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, MİTOKONDRİAL MYOPATİ), PROPİYONİK ASİDEMİ, BİOTİN EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN NEOPHE POWDER AND TABLETS FENİLKETONÜRİ HASTALARININ

11 CARGLUMİC ASİT CARBAGLU HİPERAMMONAEMİA, ÜRE SİKLUS DEFEKTİ (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ), PROPİYONİK ASİDEMİ HASTALARININ D- MANNOSE POWDER D-MANNOSE NOW 100% POWDER DOĞUŞTAN GLİKOZİLASYON BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN DEKSTROMETORFAN HBR DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE BEXİNE BEXINE TABLET DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLAR, NON-KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ HASTALARININ NON KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ HASTALARININ DİKLOROASETİK ASİT DİKLOROASETİK ASİT KRONİK LAKTİK ASİDOZ HASTALARININ D-PENİSİLAMİN FOSFAT METALCAPTASE, ATAMİR, ARTAMİN, CUPRİMİNE, MERCAPTYL, TROLOVOL PHOSPHATE SANDOZ, REDUKTO SPESİYAL WİLSON HASTALIĞI (HEPATOLENTİKÜLER DEJENERASYON), SKLERODERMA (SİSTEMİK SKLEROZ), SİSTİN TAŞI (SİSTİNOZİS), İNTRA HEPATİK KOLESTAZ, POLİMYOZİT, OVERLAP SENDROMU, MORFEA, BAKIR SI BOZUKLUĞU, ROMATOİD ARTRİT HASTALARININ RAŞİTİZM, RİKETSİYA, SİSTİNOZİS, FANCONİ SENDROMU OLAN HASTALARIN GALSULFAZ NAGLAZYME MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP 6 (MAROTEAUX - LAMY SENDROMU) GLISIN IÇERMEYEN MAMA GLİSERİL TRİKAPRİLAT (ORTA ZİNCİRLİ TRİGLİSERİT) NKH ANAMIX (X-GLY ANALOG) 400G POWDER MAMA MCT OİL, MIGLYOL, LİQUİGEN NON KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ YAĞ ASİDİ OKSİDASYON BOZUKLUKLARI (1- PRİMER KARNİTİN EKSİKLİĞİ 2- KARNİTİN PALMİTOYİL TRANSFERAZ 1 EKSİKLİĞİ 3- KARNİTİN PALMİTOYİL TRANSFERAZ 2 EKSİKLİĞİ 4- KARNİTİN TRANSLOKAZ EKSİKLİĞİ 5- SEKONDER KARNİTİN EKSİKLİKLERİ 6-ÇOK UZUN-UZUN-ORTA-KISA ZİNCİRLİ AÇİL-COA DEHİDROGENAZ EKSİKLİĞİ), PRİMER İNTESTİNAL LENFANJEKTAZİ, KİSTİK FİBROZİS, ABETALİPOPROTEİNEMİ, HİPOBETALİPOPROTEİNEMİ, KISA BARSAK SENDROMU, PANKREATİK YETMEZLİK, KRONİK KOLESTAZ, GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI, HİPERTRİGLİSERİDEMİ, ŞİLÖZ EFÜZYON, TİP 1 HİPERLİPOPROTEİNEMİ, BAĞIRSAK REZEKSİYONU(OPERASYONLA ÇIKARILMASI) SONUCU MALABSORBSİYON, LİPOPROTEİN SI BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN GLYCERYL TRİOLEATE GTO OİL ADRENOLOKÖDİSTROFİ HASTALARININ İDURSULFASE ELAPRASE HUNTER SENDROMU (MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP II) HASTALARININ İZOLÖSİN FALKAMIN,ISORAM,ISOBRANCH, SARGENOR SPORT ORGANİK ASİDEMİLER (METİLMALONİK ASİDEMİ, PROPİYONİK ASİDEMİ, İZOVALERİK ASİDEMİ, MAPLE ŞURUP İDRAR HASTALIĞI) KALSİTRİOL ROCALTROL DAMLA VİTAMİN D BAĞLI TİP 1 RAŞİTİZM OLAN HASTALARIN KALSİYUM MAGNEZYUM SİTRAT LİKİDİ KENODEOKSİKOLİK ASİT KOENZİM Q10 KOLESTEROL BLUE BERRY CHENOFALK, XENBİLOX COENZYME Q10, BİO QUİNONE COENZYME Q10 CHOLESTEROL MODULE, CHOLESTEROL POWDER HİPOMAGNESEMİ HASTALARININ DOĞUMSAL METABOLİK HASTALIK, SEROBROTENDİNÖZ KSANTOMATOSİZ HASTALARININ LİPİD DEPO MYOPATİLERİ, MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ, MİTOKONDRİYAL SİTOPATİ, GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARI, FRİEDREİCH ATAKSİSİ OLAN HASTALARIN SMİTH-LAMİ-OPİTZ SENDROMU, KOLESTEROL SI BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN

12 KREATIN MONOHIDRAT CAPROFIDES HEMOSTATICO MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR, KREATİN EKSİKLİĞİ SENDROMLARI, GYRATE ATROFİSİ OLAN HASTALARIN KROMOLİN SODYUM CROMOSOL KAPSÜL GIDA ALERJİSİ OLAN HASTALARIN L - İZOLÖSİN LARGE NEUTRAL AMİNO ACİDS (LNAA) LIZIN LORENZO'NUN YAĞI + GLİSERİL TRİOLEAT MERCAPTAMİN BİTARTARAT İZOLEUSİN PREKUNİL TB BELİSİNA,COURASTEN,EUZYMA LİSİNA,FERROCHELATE LORENZO'S OIL, GTO OİL CYSTEAMİNE - MERCAMİNE, CYSTAGON METİLMALONİK ASİDEMİ, PROPİYONİK ASİDEMİ, MAPLE ŞURUP İDRAR HASTALIĞI (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU) FENİLKETONÜRİ ÜRE SİKLUS BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN ADRENOLÖKÖDİSTROFİ, ADRENOKORTİKAL YETMEZLİK HASTALARININ SİSTİNOZİS, SİSTİNÜRİ HASTALARININ METİLEN TETRAHİDRO FOLAT METHİONIN GRANÜL METİLEN TETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN MONOBAZİK VE DİBAZİKFOSFAT TUZLARI K - PHOS - NEUTRAL D VİTAMİNİNE BAĞIMLI RİKETSİYA, HİPOFOSFATEMİK RİKETSİYA HASTALARININ NİKOTİNAMİT NİCOBİON NİKOTİNİK ASİT YETMEZLİĞİ, HİPERLİPİDEMİ HASTALARININ OKSANDROLON ANAVAR, BONAVAR, LONAVAR, OXANDRİN BOY KISALIĞI HASTALARININ OLSALAZİNE SODİUM DİPENTUM ÜLSERATİF KOLİT HASTALARININ OMEGA-3 YAĞ ASITLERI OXİTRİPTAN (OKSİTRİPTAN) PHTONADİONE (K VİTAMİNLERİ) POTASYUM, FOSFAT, SODYUM PREPARATI RİBOFLAVİN SAPROPTERIN DIHYDROCHLORIDE AMEU,AMNI- 3,ANDROLISTICA,BIONAGROL PLUS,CARSİOACE TRİPT-OH, LEVOTHYM MEPHYTON TB ADDİPHOS BEFLAVİNE KUVAN HİPERTRİGLİSERİDEMİ (TRİGLİSERİT'İ 400MG/DL NİN ÜZERİNDE OLANLARDA), GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI OLAN HASTALARIN FENİLKETONÜRİ, BH4 EKSİKLİĞİ,THPR SENTETAZ EKSİKLİĞİ, DİHİDROPTERİDİNE REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN BİLİER ATREZİ SİROZ, ALAGİLLE SENDROMU HASTALARININ HİPOFOSFATEMİ, OSTEOMALAZİ, PREMATÜRE RİKETSİYA HASTALARININ GLUTARİK ASİDÜRİ, MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR, LİPİT MİYOPATİSİ VE GLUTARİK ASİDÜRİ HASTALARININ FENILKETONÜRİDE [BH4 YÜKLEME TESTİNDE BH4 VERİLMESİ ÖNCESİ (0. DAKIKA) FENİLALANİN DÜZEYINE GÖRE EN AZ %30 DÜŞME VE FENİLALANİN TOLERANSINDA %50 ARTMA OLMASI DURUMUNDA (FENİLALANİN TOLERANSINDA %50 ARTIŞ SADECE TEDAVİ BAŞLANGICINDA İSTENMEKTEDİR, İDAME GEREK YOKTUR) ], BH4 SI BOZUKLUĞUNDA SERIN L-SERINE POWDER SERİN AMİNOASİDİ BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN SİSAPRİD PREPULSİD KRONİK İNTESTİNAL PSEUDOOBSTRÜKSİYON HASTALARININ SİTRÜLLİN STIMOL, EPURAM, BIOSTIMOL, DYNERGUM, IPOAZOTAL, NECROPLEX, ORNITARGIN, POLILEVO, STIMUFOR LİSİNÜRİK PROTEİN İNTOLERANSI, ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ) OLAN HASTALARIN

13 SODIUM DICHLOROACETAT SODYUM BİKARBONAT + POTASYUM BİKARBONAT + DİSODYUM HİDROJEN FOSFAT SODYUM FENİLASETAT + SODYUM BENZOAT SODYUM FENİLBÜTİRAT STANOZOLOL TETRAHİDROBİOPTERİN UBİKİNON SODIUM DICHLOROACETATE 500 MG 1ML MİTOKONDRİAL HASTALIKLAR VE KONJENİTAL LAKTİK ASİDOZ PHOSPHATE - SANDOZ, REDUCTO - FOSFOR SI BOZUKLUĞU, RİKETSİYA, HİPOFOSFATEMİK OSTEOMALAZİ, SPECİAL FANCONİ SENDROMU, RAŞİTİZİM, OSTEOMALAZİ HASTALARININ AMMONUL AMMONAPS WİNSTROL, MENABOL, STROMBA, NEURABOL TETRAHİDROBİOPTERİN (BH4) CO-ENZYM Q ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ) OLAN HASTALARIN ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ) OLAN HASTALARIN HEREDİTER ANJİYOÖDEM (C1 ESTERAZ EKSİKLİĞİ OLAN) HASTALARININ TETRAHİDROBİOPTERİN EKSİKLİĞİ, FENİLKETONÜRİ, HİPERFENİLALANİNEMİ, BH4 EKSİKLİĞİ, DİHİDROPTERİDİNE REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN MİTOKONDRİAL HASTALIK (MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, MİTOKONDRİAL MİYOPATİ), KARDİYOMYOPATİ, KOENZİM Q PRİMER EKSİKLİĞİ, GLUTARİK ASİDÜRİ TİP 2, MULTİPLE ACYL CO-A DEHİDROGENAZ EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN ORGANİK ASİDEMİLER [METİLMALONİK ASİDEMİ, PROPİYONİK ASİDEMİ, İZOVALERİK VALİN VALİN ASİDEMİ, MAPLE ŞURUP (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU) İDRAR HASTALIĞI] MAPLE ŞURUP (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU) İDRAR HASTALIĞI OLAN HASTALARIN VITAMIN B1 (TIAMIN) BENERVA VITAMIN B6 (PIRIDOKSIN) PYRIDOXAL PHOSPHATE GYRATE ATROFİSİ, HOMOSİSTİNÜRİ, HİPEROKZALÜRİ HASTALARININ VİTAMİN MİNERAL AQUADEKS KİSTİK FİBROZİSLİ HASTALARDA DESTEK AMAÇLI OLARAK KOMPLEKSİ PİRİDOKSAL FOSFAT EKSİKLİĞİNE BAĞLI EPİLEPSİ, PİRİDOKSAL 5 FOSFAT EKSİKLİĞİ PİRİDOKSİN PİRİDOKSAL-5P, PURE CAP., SİNİR SİSTEMİ OLAN HASTALARIN 206 MESALAZİN SALOFALK REKTAL KÖPÜK ÜLSERATİF KOLİT HASTALARININ 207 SİNİR SİSTEMİ BAKLOFEN LİORESAL İNTRATEKAL GABLOFEN 208 SİNİR SİSTEMİ BENZATROPİN MESİLAT BENZTROP, COGENTİN 209 SİNİR SİSTEMİ DALFAMPRİDİN AMPYRA SPASTİK PARAPLEJİ, SPASTİK TETRAPLEJİ,CEREBRAL PALSİ, SPASTİSİTE, MULTİPLE SKLEROZ, SPASTİK HEMİPLEJİ, HALLER VORDEN SPALTZ HASTALIĞI OLAN HASTALARIN PARKİNSON, PARKİNSONİZM, TARDİV DİSKİNESİA, HİPERSALİVASYON, EXTRAPİRAMİDAL DİSTONİ HASTALARININ MULTİPL SKLEROZ TANISINDA EDSS( EXPANDED DİSABİLİTY SATATUS SCALE) 5 VE 7 DAHİL OLMAK ÜZERE ARASINDAKİ SKORLAMALARDA VE GEÇMİŞİNDE EPİLEPTİK NÖBET ÖYKÜSÜ OLMAYAN HASTALARDA

14 210 SİNİR SİSTEMİ DANTROLEN DANTROLEN, DANTRALEN, DANTAMACRIN, DANLENE 1. HER TÜRLÜ OPERASYONA BAĞLI MALİGN HİPERTERMİ 2. MALİGN HİPERTERMİ RİSKİ 3. NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM 4. SPASTİSİTE, 5. SPASTİK TETRAPLEJİ 6. SPASTİK HEMİPLEJİ 7. SPASTİK PARAPLEJİ 211 SİNİR SİSTEMİ DİHİDROERGOTAMİN AMP DİHYDERGOT MİGREN HASTALARININ CAPERGYL, CERELOİD, CLİNADİL, COMPOSİTUM, DCCK, DOREHYDRİN, ERGODESİT, ERGOHYDRİNE, 212 SİNİR SİSTEMİ DİHİDROERGOTOKSİN ERGOMEDERGOTOX, GERİMAL, METANSÜLFONAT HYDERGİN, HYDERGİNA, SEREBRAL PALSİ HASTALARININ HYDERGİNE, HYDRO-CEBRAL, IBEXONE, ORPHOL, PONTUC, SECATOXİN FORTE, SPONSİN, STOFİLAN, SÉGOLAN 213 SİNİR SİSTEMİ DİSÜLFİRAM ESPERAL (DERMAL FORMU) KRONİK ALKOLİZM 214 SİNİR SİSTEMİ ETHOSUXİMİDE PETNİDAN, ZARONTİN, PETİMİD EPİLEPSİ, DOOSE SENDROMU HASTALARININ 215 SİNİR SİSTEMİ FENELZİN SÜLFAT NARDELZİNE, NARDİL KRONİK MAJÖR DEPRESYON, SOSYAL FOBİ HASTALARININ 216 SİNİR SİSTEMİ FENOBARBİTAL LUMİNAL AMPUL KONVÜLSİYON, EPİLEPSİ 217 SİNİR SİSTEMİ GUANFASİN TENEX DİKKAT EKSİKLİĞİ SENDROMU, HİPERAKTİVİTE 218 SİNİR SİSTEMİ IDEBENONE CATENA, MNESİS 219 SİNİR SİSTEMİ 220 SİNİR SİSTEMİ 221 SİNİR SİSTEMİ İSOPRİNOSİNE (İNOSİN PRANOBEKS) KARBİDOPA /LEVODOPA (25/100MG) LEVODOPA/CARBİDOPA (20MG/5MG)/ML FRİEDERİCH ATAKSİSİ, SPİNOSEREBELLAR ATAKSİ, SPİNAL ATAKSİ, SEREBELLAR ATAKSİ, LEBERİN HEREDİTER OPTİK NÖROPATİSİ İSOPRİNOSİN, DELIMMUN, BODARIL, IMUNOVIR, İNOSİPLEX, SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT (SSPE) ISOVIR, METIVIROL, VIRUXAN SİNEMET, SYMMETROL, NACOM DUODOPA İNTESTİNAL JEL 100 ML 222 SİNİR SİSTEMİ KETOCAL KETOJENİK DİYET PREPARATI 223 SİNİR SİSTEMİ KLOBAZAM FRISIUM, CASTILIYUM, CLARMYL, CLOPAX, NOIAFREN, SEDERLONA, URBADAN, URBANYL, URBANOL PARKİNSON, HİPERFENİLALANİNEMİ, BH4 SI BOZUKLUĞU MEVCUT ANTİPARKİNSON İLAÇLARA YANIT VERMEYEN ÇOK AĞIR DÜZEYDE VE/VEYA İLERİ EVREDE PARKİNSON HASTALIĞININ EPİLEPSİ, ÇOKLU EPİLEPTİK TEDAVİYE CEVAP VERMEYEN HASTALARDA DİYET YÖNETİMİNDE EPİLEPSİ, LANDAU KLEFFNER SENDROMU, RETT SENDROMU, DOOSE SENDROMU, TUBEROSCLEROZİS (YEŞİL REÇETEYE YAZILACAK) 224 SİNİR SİSTEMİ METİSERJİT MALEAT DESERİL MİGREN HASTALARININ 225 SİNİR SİSTEMİ METOHEKZİTAL SODYUM BRİETAL, BREVİMYTAL EPİLEPSİ HASTALARININ 226 SİNİR SİSTEMİ MİDAZOLAM EPİSTATUS STATUS EPİLEPTİCUS (0-16 YAŞ ARASI HASTALARDA ) HASTALARININ

15 227 SİNİR SİSTEMİ NATALİZUMAB TYSABRİ ÇOK AKTİF RELAPSİNG REMİTTİNG MULTİPL SKLEROZ (RRMS) (MCDONALD KRİTERLERİ) HASTALARINDA HASTALIĞI MODİFİYE EDİCİ TEDAVİ OLARAK İYİ SEÇİLMİŞ HASTA GRUPLARINDA YAN ETKİLERİ DİKKATLE MONİTÖRİZE EDİLEREK TEK BAŞINA KULLANILABİLİNİR. İLAÇ BAŞLAMA KRİTERLERİ: YAŞ ARASI, 2- EN AZ 1 YIL İNTERFERON BETA VEYA GLATİRAMER ASETAT TEDAVİSİNE YANIT VERMEYEN VE AŞAĞIDAKİ KRİTERLERİN TAMAMINI KARŞILAYAN HASTALARDA; O SON 1 YIL İÇERİSİNDE PULS TEDAVİ GEREKTİREN BELİRGİN VE BELGELENMİŞ EN AZ İKİ ATAK GEÇİRMİŞ HASTALARDA O İMMÜNOMODÜLATÖR TEDAVİ ÖNCESİ VEYA TEDAVİ SÜRESİNCE MRI BULGULARINA GÖRE İKİ YENİ MS PLAĞI VEYA KONTRAST TUTAN 1 YENİ PLAĞI GÖSTERİLMİŞ HASTALARDA O EDSS SKORUNDA TEDAVİ SÜRESİNDE GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ OLARAK 1 YIL İÇERİSİNDE 1 PUAN ARTIŞ OLAN HASTALARDA 3- EDSS SON 3 (ÜÇ) AYDA İNTERFERON BETA VEYA GLATİRAMER ASETAT ALMAMIŞ OLMAK VEYA SON 6 AY İÇİNDE HERHANGİ BİR İMMÜNSÜPRESİF İLAÇ KULLANMAMIŞ OLMAK YUKARIDAKİ KRİTERLERE GÖRE UYAN HASTALARDA TEDAVİ VE TAKİP KRİTERLERİ: 1- HASTADA AKTİF ENFEKSİYONUN OLMADIĞININ GÖSTERİLMESİ, PA AC GRAFİSİ, HEMOGRAM VE İDRAR KÜLTÜRÜ, HIV (-) NEGATİF OLDUĞUNUN LABORATUVAR İLE GÖSTERİLMESİ. GEÇİRİLMİŞ TÜBERKÜLOZ ÖYKÜSÜ BULUNAN VEYA ATİPİK LEZYONLARI BULUNAN HASTALARDA KONTRENDİKE OLMADIĞININ BİLDİRİLMESİ. 2- SON 6 AY İÇERİSİNDE HASTANIN KANDİDA VEYA ASPERGİLLUS BENZERİ SİSTEMİK MANTAR ENFEKSİYONU GEÇİRMEMİŞ OLMASI 3- SON 3 AY İÇİNDE AĞIR HERPES SİMPLEKS VEYA HERPES ZOSTER ENFEKSİYONU GEÇİRMEMİŞ OLMASI VEYA DİĞER FIRSATÇI ENFEKSİYON OLMAMASI 4- HASTANIN İMMÜN YETMEZLİKTE OLMADIĞININ LABORATUVAR OLARAK GÖSTERİLMESİ İÇİN TAM KAN SAYIMINDA; O NÖTROFİL SAYISI > 1500 HÜCRE/µL VEYA > %20 O LENFOSİT SAYISI > 1000 HÜCRE/µL VEYA > %15 O CD4+ > 500 HÜCRE/µL 228 SİNİR SİSTEMİ NEFOPAM OXADOL GECİKMİŞ PUBERTE 229 SİNİR SİSTEMİ ORFENADRİN HİDROKLORÜR DİSİPAL DYSTONİA MUSCULORUM DEFORMANS 230 SİNİR SİSTEMİ PORCİNE BRAİN EXTRACT CEREBROLYSİN BEYİN İSKEMİSİ, MENTAL RETARDASYON, OTİZM 231 SİNİR SİSTEMİ POTASYUM BR DİBRO-BE-MONO EPİLEPSİ 232 SİNİR SİSTEMİ RUFİNAMİD BANZEL, INOVELON EPİLEPSİ 233 SİNİR SİSTEMİ SKOPOLAMİN SCOPODERM, SCOPOLAMİN PATCH PRİMER DİSTONİ, SİNİR HASARI (İNJURİ) 234 SİNİR SİSTEMİ STİRİPENTOL DİACOMİT EPİLEPSİ 235 SİNİR SİSTEMİ SULTİAM OSPOLAT EPİLEPSİ, LENOX GASTAUT SENDROMU 236 SİNİR SİSTEMİ TETRABENAZİNE XENAZINE, NITOMAN, REVOCON 237 SİNİR SİSTEMİ TİAGABİN GABİTRİL, GABİOTAN EPİLEPSİ (PARSİYEL NÖBET) 238 SİNİR SİSTEMİ TRİHEXYPHENİDYL HCL ARTANE, ACAMED, PARKİNANE EKSTRAPİRAMİDAL BOZUKLUKLAR VE HAREKET BOZUKLUKLARI, TARDİF DİSKİNEZİ, DİSTONİ, HUNTİNGTON KOREASI (HUNTİNGTON HASTALIĞI), SEREBRAL PALSY, KOREA PARKİNSON, CEREBRAL PALSY, HALLER VORDEN SPALTZ HASTALIĞI, WİLSON HASTALIĞI, EKSTRA PYRAMİDAL HASTALIKLAR, DİSTONİ, KOREA, KOREA ATETOZ, MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, SPASTİK ATAKSİ

16 239 SİNİR SİSTEMİ ZONİSAMİDE ZONEGRAN 25 MG. KAP, EXCEGRAN 25 MG KAP. EPİLEPSİ ( 0-16 YAŞ ARASI HASTALARDA ) 240 SİNİR SİSTEMİ NALTREKSON HİDROKLORUR ETHYLEX 1. ALKOL BAĞIMLILIĞI 2. OPİOİD BAĞIMLILIĞI SİNİR SİSTEMİ, GENİTOÜRİNER SİSTEM KARBAKOL DORYL NÖROJENİK MESANE DEMEKLOSİKLİN DİAZOXİD LEDERMYCİN PROGLİCEM, TENSURIL, HIPERSTAT, PROGLISEM, SEFULKEN DİSODYUM EDTA ENDRATE, CHELATRAN HİPOPARATİROİDİ (TEST İÇİN) FENOKSİBENZAMİN HİDROKLORÜR DİBENZYRAN UYGUNSUZ ANTİDİÜRETİK HORMON SALINIMI SENDROMU (ADH SENDROMU), HİPONATREMİ HİPERİNSULİNEMİ, HİPERİNSÜLİNEMİK HİPOGLİSEMİ, HİPERİNSÜLİNİZM, İNSÜLİNOMA, NESİDİOBLASTOSİS (PANKREAS ADACIK HÜCRE TÜMÖRÜ), İLACA BAĞLI HİPOGLİSEMİ, HİPOGLİSEMİ FEOKROMASİTOMA, NÖROJEN MESANE KORTİKORELİN TRİFLUTATE CRH AMP. TEST İÇİN, İNFERİOR PETROZAL SİNÜS ÖRNEKLEMESİ L-DOPA L-DOPA BOY KISALIGI İÇİN L-DOPA TESTİ MEKASERMİN INCRELEX LARON SENDROMU, PRİMER IGF-1 EKSİKLİĞİ PANKREATİK ENZİMLER CREON GRANÜL, CREON KİNDER KİSTİK FİBROZİS PANKRELİPAZ VİOKASE PANKREATİT TESTOLAKTON FLUDESTRİN, TESLAC ALBRİGHT SENDROMU, PUBERTE PRECOX TETRAKOSAKTİD SYNACTHEN 0.25MG, CORTROSINA, NUVACTHEN, ACTH TEST AMAÇLI TEK KULLANIM TİRATRİKOL TEATROİS (TRİAC) HİPOFİZ TİROİD HORMON REZİSTANSI ATAZANAVİR REYATAZ AIDS (ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME = EDİNİLMİŞ BAĞIŞIKLIK YETMEZLİK SENDROMU) DİDANOZİN VİDEX HIV POZİTİF VAKALARDA KOMBİNASYON 6 AYDAN SONRA ENFUVİRTİT FUZEON FLUSİTOZİN ANCOBON, ANCOTİL CRİPTOCOCCUS MENENJİTİ FOSCARNET FOSCAVİR, TRİAPTEN KAPREOMİSİN CAPASTAT TÜBERKÜLOZ TEDAVİ ALMIŞ OLMASINA RAĞMEN HIV REPLİKASYONU DEVAM EDEN HIV POZİTİF HASTALARDA KOMBİNASYON CMV(SİTOMEGALOVİRÜS) ANTİJENEMİ + SEVERE COMBINED IMMUNODEFFICIENCY (SCID) + KİT(KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU), GANCİCLOVİR DİRENÇLİ CMV(SİTOMEGALOVİRÜS) ENFEKSİYONLARI

17 260 KLOFAZİMİN LAMPREN,CLOFOZİNE TÜBERKÜLOZ, ÇOKLU İLAÇ TEDAVİSİNE DİRENÇLİ AKCİĞER TÜBERKÜLOZU 261 İNAKTİF POLİO VİRUS İMOVAX (İNAKTİF POLİO AŞI) 1. HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALAR 2. MALİGN OLMAYAN HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALAR NELFİNAVİR MEZİLAT VİRACEPT AKKİZ İMMÜN YETMEZLİK SENDROMU NİTAZOKSANİT PENİSİLİN MAJOR-MİNÖR DETERMİNANT SAKİNAVİR MEZİLAT SİDOFOVİR SİTOMEGALOVİRÜS İMMÜN GLOBULİNİ TİPRANAVİR ALİNİA DAP KİT İNVİRASE VİSTİDE CYTOTECT, MEGALOTECT APTİVUS 269 SOLUNUM SİSTEMİ A VİTAMİNİ AQUASOL A AMP 270 SOLUNUM SİSTEMİ ALFA -1- PROTEİNAZ İNHİBİTÖRÜ 271 SOLUNUM SİSTEMİ İPRATROPİUM BR PROLASTİN ATROVENT LS, ATROVENT NASAL, ITROP NASAL İMMUNSUPRESE VEYA İMMÜN YETMEZLİKLİ HASTADA CRYTOSPORİDİUM ENFEKSİYONLARI PENİSİLİN ALLERJİSİ HİKAYESİ OLAN VAKALARDA TANININ KESİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN. EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇOCUK ALLERJİ, ALLERJİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI (YETİŞKİN), ÇOCUK İMMÜNOLOJİ VE ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANLARININ REÇETESİ İLE AIDS (ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME = EDİNİLMİŞ BAĞIŞIKLIK YETMEZLİK SENDROMU), HIV (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) AIDS KLİNİK TABLOSU GELİŞEN HIV POZİTİF KİŞİLERDE CMV RETİNİTİNİN, GANCİCLOVİR DİRENÇLİ CMV ENFEKSİYONU, İMMÜNSUPRESE VEYA TRANSPLANT HASTASINDA CMV VEYA BK VİRÜS ENFEKSİYONLARI, AKUT CMV ENFEKSİYONU, CMV PROFİLAKSİSİ, POLYOMA NEFRİTİ, KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ VEYA AĞIR KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİĞİ OLAN VEYA HIV POZİTİF VAKALARDA CMV ANTİVİRAL TEDAVİSİNE İLAVE OLARAK CMV PNÖMONİSİNİN DİĞER PROTEAZ İNHİBİTÖRLERİNE DİRENÇLİ HIV POZİTİF HASTALARDA KOMBİNASYON PREMATÜRE APNESİ + BRONKOPULMONER DİSPLAZİ YA DA PREMATÜRE APNESİ + RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU ALFA -1 ANTİTRİPSİN EKSİKLİĞİNE BAĞLI KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI ALLERJİK RİNİT + BRONŞİAL ASTIM 272 SOLUNUM SİSTEMİ NEDOKROMİL TİLADE ASTIM, BRONKOSPAZM 273 SOLUNUM SİSTEMİ NİTRİK OKSİT İNOMAX VAZOREAKTİVİTE TESTİ 274 SOLUNUM SİSTEMİ ORSİPRENALİN ALUPENT KOAH, AKUT BRONŞİYAL ASTIM, DİGİTAL İNTOKSİKASYONU 275 SOLUNUM SİSTEMİ PİRFENİDON ESBRİET İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS 276 SOLUNUM SİSTEMİ SODYUM BENZOAT AMMONUL,BOROCAİNA,BRONCA LENE,BRONCALENE NOURİSSON NON KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ

YURT DIŞI AKTİF İLAÇ LİSTESİ

YURT DIŞI AKTİF İLAÇ LİSTESİ YURT DIŞI AKTİF İLAÇ LİSTESİ Barkod İlaç Adı ATC kodu ATC Adı Etkin Madde 1111111101235 BROCHITOL 40 MG INHALATION POWDER Stok Zorunlu İlaçlar Reçete Türü TİTCK Yazılı Onayı Olmadan İthal Edilemeyecek

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yetmiş sekiz yaşında erkek hasta nefes darlığı, kuru oksürük ve bacaklarda şişme şikayetleri ile başvuruyor. Son 1 aydan beri şikayetlerinde artış olan

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28727 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığından:

Resmî Gazete Sayı : 28727 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığından: 1 3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığından: MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

COUNT (DİSTİN MEDISYS.GET_ICD_NAME(T.ICD) CT(T.K ŀicd HASTA KABUL)) M2505 Eklemde ağrı 34.57 I2501 Aterosklerotik kalp hastalığı 27.07 I10 Esansiyel (primer) hipertansiyon 23.32 J00 Akut nazofarenjit [nezle]

Detaylı

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 1. Annesinde fenobarbital bağımlılığı olan ve gebelikte fenobarbitale maruz kalan yenidoğan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Akut fazda irritabilite, devamlı

Detaylı

ANKARA ECZACI ODASI 30.AĞUTOS.2014 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

ANKARA ECZACI ODASI 30.AĞUTOS.2014 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU ANKARA ECZACI ODASI 30.AĞUTOS.2014 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 25.TEMMUZ.2014 (Ek: RG-30 Ağustos 2014-29104/ 2. md. Yürürlük:18/04/2014) (Ek: RG-30 Ağustos 2014-29104/ 3. md. Yürürlük:18/04/2014)

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 100 soru vardır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide hipokalemide görülür? A) T dalga belirginleşmesi B) U dalgası C) P dalgasında düzleşme D) Sine dalga paterni

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2014-04 03 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yirmi dört yaşında, yeni başlamış kalp yetmezliği tanısı ile takip edilen bir erkek hastaya sağ kalp kateterizasyonu

Detaylı

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2 KTBT / T - 36 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile başvuran bir hasta için ACC / AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan

Detaylı

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEST KATALOĞU Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEK TK 01 Rev.No Rev.Tarihi 02 09.06.2015 Doğru tanı ve başarılı bir tedavide

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri

Detaylı

Tebliğ. 2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No:2005/1) R.G.Tarih: 11.04.2005 R.G.

Tebliğ. 2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No:2005/1) R.G.Tarih: 11.04.2005 R.G. Tebliğ 2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No:2005/1) R.G.Tarih: 11.04.2005 R.G.Sayı: 25783 Yasal Dayanak Madde 1 - Bu Talimat, Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir. B) Erken diyastolik üfürüm duyulur. C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE. DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE. DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ 1 Mart 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27861 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ MADDE 1-25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı

Detaylı

2002 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2002 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2002 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2002 EYLÜL ANATOMĐ 1-Organum spirale

Detaylı

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ EK-2 1. Tüberküloz 1.1. Anti-tüberküloz ilaçlar 1.2. Antibiyotikler (çoklu ilaç direnci olan tüberkülozlar) 1.2.1. Kanamisin 1.2.2. Amikasin 1.2.3. Siprofloksasin

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur?

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? A) Erken diyastolik üfürüm B) Middiyastolik üfürüm C) Geç diyastolik üfürüm D) Devamlı üfürüm E) Midsistolik üfürüm İÇ HASTALIKLARI

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı