LİSTEDEN ÇIKARILANLAR 1. LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE 2. LENFOMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSTEDEN ÇIKARILANLAR 1. LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE 2. LENFOMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE"

Transkript

1 SIRA NO ATC TARİHLERİ ARASINDA YURTDIŞI İLAÇ LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DÜNYADAKİ ETKİN MADDE ENDİKASYONLARI MÜSTAHZARLARI LİSTEYE EKLENENLER ÇOK AKTİF DURUMLARDA RR TİPİNDEKİ ERİŞKİN MS HASTALARININ AŞAĞIDAKİ DURUMLARDAN BİRİNİN VARLIĞINDA KULLANILIR: - YETERLİ SÜRE (EN AZ 1 YILLIK TEDAVİ) VE YETERLİ DOZDA UYGULANAN BİR BETA İNTERFERON VEYA GLATİRAMER ASETAT TEDAVİSİNE YANIT VERMEYEN (*YANIT VERMEYEN HASTALARIN TANIMI AŞAĞIDA YAPILMIŞTIR) VE YÜKSEK HASTALIK AKTİVİTESİNE SAHİP OLAN HASTALARIN 40 FİNGOLİMOD GİLENYA * YANIT VERMEYEN HASTALAR; 1 YILLIK TEDAVİ İLE: A) ATAKLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYAN HASTALAR B) ATAKLARINDA ARTIŞ GÖZLENEN HASTALAR C) DAHA CİDDİ ATAKLARI OLAN HASTALAR D) ÖNCEKİ TEDAVİLER İLE SON YIL İÇİNDE EN AZ BİR ATAK GEÇİRMİŞ VE KRANİYAL MR'INDA BİR VEYA BİRDEN FAZLA KONTRAST TUTAN LEZYON GÖRÜLEN HASTALAR E) BİRBİRİNİ TAKİP EDEN MR'LARDA T2 LEZYONLARININ ARTTIĞI DURUMDAKİ HASTALAR 276 İNAKTİF POLİO VİRUS DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 1. HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALAR 2. MALİGN OLMAYAN HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALAR İMOVAX (İNAKTİF POLİO AŞI) LİSTEDEN ÇIKARILANLAR ANTİNEOPLASTİK VE İMMUMMODULATÖR İLAÇLAR PURİNETHİOL PURİ-NETHOL, MERCAPTOPURİN 1. LÖSEMİ HASTALARININ 2. LENFOMA HASTALARININ SIRA NO 1 KARDİOVASKÜLER SİSTEM EPLERENONE İNSPRA KALP YETMEZLİĞİ HASTALARININ ATC VİT H BİOTİN BİOTİDİNAZ EKSİKLİĞİ, MULTİPLE HİDROKSİKARBOKSİLAZ EKSİKLİĞİ, HALOKARBOKSİLAZ SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORGANİK ASİDEMİ, LAKTİK ASİDOZ, MİTOKONDRİAL HASTALIK (MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, MİTOKONDRİAL MYOPATİ) (169. SIRADA GEÇMEKTEDİR, DUPLİKASYON NEDENİYLE ÇIKARILMIŞTIR) RALTEGRAVİR ISENTRESS HIV POZİTİF VAKALARDA KOMBİNASYON 2 YAŞ ÜZERİNDE TARİHİNDEN GEÇERLİ SAĞLIK BAKANLIĞINDAN EK ONAYA GEREK OLMAYAN YURTDIŞI İLAÇ LİSTESİ (Yukarıdaki değişiklikler işlenmiştir) DÜNYADAKİ ETKİN MADDE ENDİKASYONLARI MÜSTAHZARLARI CRİZOTİNİB XALKORİ STANDART TEDAVİLER SONRASI PROGRESYON GÖSTEREN EVRE 4 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ OLGULARIN ALK TESTİ AKREDİTE MERKEZLERDE YAPILIP POZİTİF OLDUĞU GÖSTERİLEN HASTALARIN DAKTİNOMİSİN COSMEGEN KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR FLOROURASİL FLUDROKORTİZON GAMMA İNTERFERON (İNTERFERON GAMMA- 1B) EFUDİX KREM ASTONİN, ASTONİN H, CORTİNEFF, FLORİNEF, FLUDRONEF İMUKİN, ACTİMMUNE SOLAR KERATOZ, BASAL CELL CA (BCC), AKTİNİK KERATOZ, SCALP'TA BAZAL CELL CA (BCC), KSERODERMA PİGMENTOZUM HASTALARININ ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR 1. OSTEOPETROZİS 2. KRONİK GRANULOMATOZ HASTALIKLAR 3. IL-12 RESEPTÖR BETA-1 EKSİKLİĞİ OLAN HASTALAR 4. HİPER İMMÜNGLOBULİN-E SENDROMU

2 6 İKSABEPİLONE IXEMPRA MEVCUT TÜM HORMONAL TEDAVİ VE KEMOTERAPİ SEÇENEKLERİ SONRASI PROGRESYON GÖSTEREN METASTATİK MEME KANSERLİ PERFORMANS DURUMU ECOG 0-1 DÜZEYİNDEKİ KARACİĞER, RENAL VE KARDİYAK FONKSİYONLARI NORMAL SINIRLARDA VE YETERLİ KEMİK İLİĞİ REZERVİ OLAN, CİDDİ NÖROPATİSİ OLMAYAN HASTALARIN 7 İPİLİMUMAB YERVOY EVRE 4 (METASTATİK) MALİGN MELANOMA İNTERFERON VE KEMOTERAPİ SONRASI RECIST KRİTERLERİNE GÖRE KLİNİK PROGRESYON GÖSTEREN OLGULARDA, ECOG PERFORMANSI 0-1 DÜZEYİNDE OLAN VE RENAL, KARACİĞER VE KALP FONKSİYONU NORMAL OLAN HASTALARIN PROGRESYONA KADAR KULLANIM 8 KABAZİTAKSEL JEVTANA HORMON REFRAKTER EVRE 4 PROSTAT KANSERİNDE DOCETAXEL / PREDNİSOLON TEDAVİSİ SONRASI RECIST KRİTERLERİNE GÖRE KLİNİK PROGRESYONU GÖSTERİLEN 70 YAŞ ALTI PERFORMANS DURUMU 0-1 DÜZEYİNDE OLAN KARACİĞER, RENAL VE KEMİK İLİĞİ FONKSİYONU NORMAL SINIRLARDA OLAN HASTALARIN BİCNU, BECENUN, KARMUSTİN (BCNU) CARMUBRIS, GLIADEL, NITRUMON KLADRİBİN (KLORODEOKSİADENOZ LEUSTATİN, LEUSTATİNE İN) KLOFARABİN CLOLAR, EVOLTRA KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR HAİRY CELL LÖSEMİ (SAÇLI/TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİ), HİSTİOSİTOZİS X, PRİMER MYELOFİBROZİS, LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZİS HASTALARININ 1- STANDART İNDÜKSİYON TEDAVİSİ SONRASI (SİTARABİN + ANTRASİKLİN) DİRENÇLİ VEYA TEDAVİ SONRASI 1 YIL İÇİNDE NÜKSETMİŞ LÖSEMİ NEDENİYLE FLUDARABİN VE YÜKSEK DOZ SİTARABİN İÇEREN TEDAVİ (FLAG VEYA FLAG-IDA) ALMIŞ VE DİRENÇ TESBİT EDİLMİŞ, ECOG PERFORMANS DURUMU 0-1 OLAN AML HASTALARINDA, 40 MG/M2/GÜN, 5 GÜN (= 1 SİKLUS) DOZUNDA; EN FAZLA 2 SİKLUS 2- STANDART İNDÜKSİYON TEDAVİSİ SONRASI DİRENÇLİ VEYA NÜKSETMİŞ HASTALIĞI OLAN; FLUDARABİN VE YÜKSEK DOZ SİTARABİN İÇEREN TEDAVİ (FLAG VEYA FLAG-IDA) ALMIŞ VE DİRENÇ TESBİT EDİLMİŞ, ECOG PERFORMANS DURUMU 0-1 OLAN ALL VEYA LENFOBLASTİK LENFOMA HASTALARINDA, 40 MG/M2/GÜN, 5 GÜN (= 1 SİKLUS) DOZUNDA; EN FAZLA 2 SİKLUS 3- STANDART İNDUKSİYON VE KONSOLİDASYON TEDAVİLERİ SONRASI TRANSPLANT YAPILMIŞ VE NÜKSETMİŞ, ECOG PERFORMANS DURUMU 0-1 OLAN AML VE ALL HASTALARININ KURTARMA, 40 MG/M2/GÜN, 5 GÜN (= 1 SİKLUS) DOZUNDA; EN FAZLA 2 SİKLUS 12 KLORMETİN = MUSTİN HİDROKLORÜR = NİTROJEN MUSTARD MUSTARGEN HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MYCOSİS FUNGOİDES HASTALARININ 13 L - ASPARAGİNAZ ERWİNASE E. COLİ'DEN ELDE EDİLEN L - ASPARAGİNASE'A KARŞI ALLERJİK REAKSİYON/ TOKSİSİTE GELİŞMİŞ KANSERLİ HASTALARIN VEYA E.COLİ'DEN ELDE EDİLEN L-ASPARAGİNASE'A CEVAP VERMEYEN KANSERLİ HASTALARIN 14 LOMUSTİN BELUSTINE, CECENU, CCNU, CEENU, LUCOSTIN, PRAVA KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR MİFAMURTİD MİTOTAN MEPACT LYSODREN ÇOCUK, ADOLESAN VE GENÇ ERİŞKİNLERDE OSTEOSARKOMLARDA; METASTATİK OLMAYAN, CERRAHİ OLARAK TAM REZEKTABL TÜMÖRLERDE CERRAHİ SONRASI DOXORUBİCİN+METOTREXATE VEYA İFOSFAMİD + SİSPLATİN İLE KOMBİNE OLARAK KULLANIMLARDA CUSHİNG SENDROMU, SURRENAL KORTEX TÜMÖRLERİ, ADRENOKORTİKAL KARSİNOM, ADRENAL BEZİN MALİGN NEOPLAZMI OLAN HASTALARIN

3 17 NELARABİN ARRANON, ATRİANCE RELAPS/REFRAKTER T- HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ/LENFOMADA (KARNOFSKY PERFORMANS DURUMU >%50 OLAN BÖBREK VE KARACİĞER FONKSİYON BOZUKLUĞU OLMAYAN NÖROPATİSİ BULUNMAYAN TIBBİ NEDENLERLE VEYA DONÖR YOKLUĞU NEDENİYLE KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAMAYAN NÜKS/REFRAKTER HASTALARDA 3. BASAMAK SONRASI VEYA KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI NÜKS EDEN HASTALARDA YA DA EN AZ 3 FARKLI KEMOTERAPİ REJİMİNE YANITSIZ HLA UYGUN VERİCİSİ OLAN REFRAKTER T-ALL/LENFOMA HASTALARINDA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ ÖNCESİ REMİSYON ELDE ETMEK AMACIYLA ÇOCUKLARDA 650MG/M2/GÜN 5 GÜN; ERİŞKİNLERDE 1500MG/M2/GÜN 1., 3. VE 5. GÜNLERDE 1 KÜR SONRASI TAM REMİSYON ELDE EDİLENLERDE 21 GÜNDE BİR 2 KÜR DAHA OLMAK ÜZERE 3 KÜR UYGULANIR) NİMOTUZUMAB CHİMAHER PEDİYATRİK YAŞ GRUBUNDA; 1- PONS GLİOMLARINDA VİNORELBİN İLE KOMBİNE OLARAK, 2- GLİOBLASTOMA MULTİFORME'DE (GRADE 4 ASTROSİTOMLARDA) TEMOZOLOMİD'E YANIT ALINAMAYAN HASTALARDA, 3- MEDULLOBLASTOMLAR'DA VE SANTRAL SİNİR SİSTEMİ YERLEŞİMLİ PERİFERİK NÖROEKTODERMAL TÜMÖRLER PNET GRUBUNDA 2. BASAMAK TEDAVİ OLARAK, 4-36 AYDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARDA BEVACİZUMAB GRUBU ANTİ-ANJİOJENİK İLAÇLARLA KOMBİNE OLARAK KULLANIMLARDA PEGADEMAS ADAGEN KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİK HASTALARININ PEGASPARGAZ PENTOSTATİN PLERİKSAFOR ONCASPAR NİPENT MOZOBİL L - ASPARAGİNASE'A KARŞI ALLERJİK REAKSİYON/ TOKSİSİTE GELİŞMİŞ KANSERLİ HASTALARIN VEYA L- ASPARAGİNASE'A CEVAP VERMEYEN KANSERLİ HASTALARIN, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ NON HODGKİN LENFOMA, MYCOSİS FUNGOİDES, LARGE GRANÜLER LENFOSİTİK LÖSEMİ, HAİRY CELL LÖSEMİ HASTALARININ 1. YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN NON-HODGKİN S LENFOMA (NHL) TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN 2. YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN HODGKİN LENFOMA (HL) TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN 3. YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN MULTİPL MYELOM TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN PROKARBAZİN NATULAN, MATULANE KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR. 24 SETUKSİMAB ERBİTUX 1- NAZOFARENKS DIŞI LOKAL İLERİ BAŞ - BOYUN KANSERLİ VE RADYODUYARLAŞTIRICI KEMOTERAPİ KULLANIMI KONTRENDİKE OLAN HASTALARDA RADYOTERAPİ İLE EŞ ZAMANLI RADYODUYARLAŞTIRICI OLARAK, 2- NÜKS YA DA METASTATİK NAZOFARENKS DIŞI BAŞ - BOYUN YASSI HÜCRELİ KANSERİ OLAN, ECOG PERFORMANS STATÜSÜ 0 YA DA 1 OLAN HASTALARDA, İLK BASAMAKTA PLATİN VE 5-FLOROURASİL İÇEREN KEMOTERAPİ REJİMİ İLE KOMBİNE OLARAK, 3- K-RAS WİLD TİP METASTATİK KOLOREKTAL HASTALARDA SALVAGE (KURTARMA) TERAPİSİNDE, 4- METASTATİK KOLOREKTAL KANSERDE İRİNOTEKAN VE OXALİPLATİN İÇEREN TEDAVİLERİ KULLANMIŞ HASTALARDA 3. SEÇİM TEDAVİDE İRİNOTEKAN İLE BİRLİKTE EPİRUBİSİN HİDROKLORÜR STREPTOZOSİN EPİRUBİSİN ZANOSAR KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR METASTATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖR, MALİGN KARSİNOİD TM., PANREAS NÖROENDOKRİN TÜMÖR, İNSÜLİNOMA HASTALARININ TENİPOZİD VUMON AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) HASTALARININ TİROTROPİN THYROGEN PAPİLLER TİROİD CA, FOLİKÜLLER TİROİD CA, TİROİD CA, OPERE TİROİD CA, DİFERANSİYE TİROİD CA, TİROİD MALİGN NEOPLAZMI OLAN HASTALARIN

4 TİYOTEPA TRABEKTEDİN LEDERTEPA, TEPADİNA,THİOPLEX, ONCO TİOTEPA YONDELİS OTOLOG VEYA ALLOJENİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDE LOKAL VE SİSTEMİK STANDART EN AZ İKİ BASAMAK KEMOTERAPİ SONRASI PROGRESYON GÖSTEREN METASTATİK (EVRE 4) LEİOMYOSARKOM VE LİPOSARKOM VİNDESİN ELDİSİNE AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL), AKUT LENFOSİTİK LÖSEMİ HASTALARININ SARGRAMOSTİM LEUKİN İDİOPATİK PULMONER ALVEOLER PROTEİNOZİS TİYOGUANİN LANVİS KANSER ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR. DAUNOMİSİN HCL DAUNOMİCİNA KANSER ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR. SİTARABİN CYTARABİNE INJ 100MG, CYTARABİN İNJ. 40MG, CYTARABİNE DBL 100MG, ALEXAN 100MG, ALEXAN 40MG, ARA-CELL 100MG HİDROKORTİZON CORTEF, HYDROCORTİSONE ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR AKUT MYELOSİTİK LÖSEMİ (AML), AKUT LENFOSİTİK LÖSEMİ (ALL), KRONİK MYELOSİTİK LÖSEMİ (KML) DAKARBAZİN DETİCENE KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR MELFALAN (FLAKON) ALKERAN (FLAKON) KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR 39 İNTERFERON ALFA 2A ROFERON-A 1. HAİRY CELL LÖSEMİ (SAÇLI/TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİ) 2. MULTİPLE MYELOM 3. KUTANÖZ T HÜCRELİLENFOMA 4. PHİLADELPHİA KROMOZOM POZİTİF KRONİK MYELOSİTİK LÖSEMİ 5. MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARA BAĞLI TROMBOZ 6. DÜŞÜK EVRELİ NON-HODGKİN LENFOMA 7. AIDS'E BAĞLI KAPOSİ SARKOMU 8. İLERLEMİŞ RENAL HÜCRE KARSİNOMU 9. MALİGN MELANOM 10. HEMANJİOM 11. KRONİK HEPATİT B (CHİLD PUGH A KATEGORİSİNDE OLAN) 12. KRONİK HEPATİT C (CHİLD PUGH A KATEGORİSİNDE OLAN) 13. KONDİLOMATA AKUMİNATA 14. BEHÇET HASTALIĞI GÖZ TUTULUMU (ÜVEİT, İRİDOSİKLİT, RETİNİT, RETİNAL VASKÜLİT, KOROİDİT DURUMLARINDAN EN AZ BİRİNİN VARLIĞI) İKİNCİ BASAMAK 15. BEHÇET HASTALIĞINA BAĞLI OLMAYAN DİĞER ENDOJEN ÜVEİTLERİN İKİNCİ BASAMAK

5 ÇOK AKTİF DURUMLARDA RR TİPİNDEKİ ERİŞKİN MS HASTALARININ AŞAĞIDAKİ DURUMLARDAN BİRİNİN VARLIĞINDA KULLANILIR: - YETERLİ SÜRE (EN AZ 1 YILLIK TEDAVİ) VE YETERLİ DOZDA UYGULANAN BİR BETA İNTERFERON VEYA GLATİRAMER ASETAT TEDAVİSİNE YANIT VERMEYEN (*YANIT VERMEYEN HASTALARIN TANIMI AŞAĞIDA YAPILMIŞTIR) VE YÜKSEK HASTALIK AKTİVİTESİNE SAHİP OLAN HASTALARIN 40 FİNGOLİMOD GİLENYA * YANIT VERMEYEN HASTALAR; 1 YILLIK TEDAVİ İLE: A) ATAKLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYAN HASTALAR B) ATAKLARINDA ARTIŞ GÖZLENEN HASTALAR C) DAHA CİDDİ ATAKLARI OLAN HASTALAR D) ÖNCEKİ TEDAVİLER İLE SON YIL İÇİNDE EN AZ BİR ATAK GEÇİRMİŞ VE KRANİYAL MR'INDA BİR VEYA BİRDEN FAZLA KONTRAST TUTAN LEZYON GÖRÜLEN HASTALAR E) BİRBİRİNİ TAKİP EDEN MR'LARDA T2 LEZYONLARININ ARTTIĞI DURUMDAKİ HASTALAR BİTHİONOL BİTİONOL, FONERGİNE FASCİOLA HEPATİCUM HASTALARININ DİETİLKARBAMAZİN SİTRAT DİİYODOHİDROKSİKİNO LEİN (İODOQUİNOL) BANOCİDE, HETRAZAN, NOTEZİNE, UNİCARBAZAN ALCORTİN, DİODOQUİN, SEBAQUİN, VYTONE, YODOXİN FİLORYAZİS HASTALARININ AMEBİAZİS, AMİBİK KOLİTİS HASTALARININ DİLOKSANİD FUROAT ENTAMİZOLE AMEBİAZİS HASTALARININ İVERMEKTİN STROMECTOL FİLORYASİS, STRONGİLOİDİYAZİS HASTALARININ MEPAKRİN ATABRİNE, MALADİN, COLLAGENAN, ACRİSUXİN GİARDİA, COMMON VARİABLE İMMUN DEFİCİENCY SENDROMU, GİARDİAZİS HASTALARININ PARAMOMİSİN HUMATİN AMEBİAZİS, CRYPTOSPORODİAZİS, CRYPTOSPORODİUM ENFESTASYONU OLAN HASTALARIN PENTAMİDİN PENTAKARİNAT PCP, PENTAM, NEBUPENT PNEUMOCYSTİS CARİNİİ HASTALARININ PİGENUM AFRİKANUM PROSTAMAL, PROSTUROL LEİSHMANİA HASTALARININ PİRİMETAMİN DARAPRİM TOXOPLASMOSİS HASTALARININ PRAZİQUANTEL BİLTRİCİDE KİST HİDATİK (ECCİNOCOCCUS), ŞİSTOMİYAZİS HASTALARININ STİBOGLUKONAT GLUCANTİN, PENTOSTAM KUTANOZ LEİSCHMANİAZİS, LEİSCHMANİAZİS HASTALARININ

6 DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR SULFADİAZİN + EFEDRİN SULFADİAZİNAC TİABENDAZOL TİLBROKİNOL, TİLİKUİNOL TİNİDAZOL MİNTEZOL İNTETRİX FASİGYN, TINDAMAX TOXOPLASMOSİS HASTALARININ STRONGİLOİDİYAZ KUTANÖZ LARVA MİGRANS VİSERAL LARVA MİGRANS TRİŞİNELLOZ HASTALARININ AMEBİAZİS HASTALARININ TRİCHOMONİASİS GİARDİASİS AMEBİASİS HASTALARININ TRİCLABENDAZOLE EGATEN, FASİNEX FASCİOLA HEPATİCUM, FASCİOLASİS HASTALARININ L - METİONİN METHİONİN TB SİTRUVİT TAŞI (BÖBREK TAŞI) METİRAPON METOPİRON CUSHİNG SENDROMU HASTALARININ ORAL ŞELASYON BIO-CHELATTM HEAVY METAL CHELATOR METAL ZEHIRLENMELERI PENTAGASTRİN PEPTAVLON PENTAGASTRİN UYARI TESTİ İÇİN SODYUM AMOBARBİTAL AMYTAL WADA TESTİ (YEŞİL REÇETEYE YAZILACAK) TRİENTİNE SYPRINE WİLSON HASTALIĞI, SİSTEMİK SKLEROZ, SKLERODERMA HASTALARININ YAĞ ASİTLERİNİN İYOTLU ETİL ESTERLERİ LİPİODOL KARIŞIMI (KOMBİNE İYOT) FOLİNİK ASİT ANTREX TABLET (KALSİYUM TUZU) KANSER KEMOEMBOLİZASYON İŞLEMLERİ SIRASINDA KULLANIMI KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR 66 DERMATOLOJİK İLAÇLAR DAPSON DAPSON, MALOPRIM, DISULONE, NOVASULFON, SERVIDAPSONE, SULFONA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR. 67 DERMATOLOJİK İLAÇLAR DİMETİL FUMARAT FUMADERM KAP PSÖRİAZİS (TAMOXİFEN VE AROMASİN KULLANMIŞ HASTALARDA) 68 DERMATOLOJİK İLAÇLAR DOXEPİN (DOKSEPİN) DOXEPIA, XEPIN, ADAPIN, ANTEN, APONAL, DEPTRAN, DONEURIN, DOXAL, DOXE, ESPADOX, GİLEX, MAREEN, SINEQUAN, TRIADAPIN, XEPIN, ZONALON ÜRTİKER, ATOPİK DERMATİTİ OLAN HASTALARIN 69 DERMATOLOJİK İLAÇLAR EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ HEBERPROT-P EPİDERMAL GROWTH FACTOR GANGREN GELİŞMEMİŞ, OSTEOMİYELİTİ OLMAYAN VE İNFEKSİYONU TEDAVİ OLMUŞ AÇIK DİYABETİK AYAK ÜLSERLERİ (STANDART KULLANIMI 8 HAFTA OLMAKLA BİRLİKTE MAKSİMUM 12 HAFTAYI GEÇEMEZ) BULUNAN HASTALARININ

7 70 DERMATOLOJİK İLAÇLAR GLİKOPİROLAT ROBİNUL, ACPAN, GASTRODYN GENERALİZE HİPERHİDROZ 71 DERMATOLOJİK İLAÇLAR MONOBENZON BENOQUİNE KREM VİTİLİGO HASTALARININ 72 DUYUSAL ASEKLİDİN GLAUNORM GLOKOM HASTALARININ 73 DUYUSAL DİBROMPROMADİN BROLEN, BRULİDİNE, RBC, İZOTİONAT SWARM AKANTAMOEBA KERATİTİ OLAN HASTALARIN 74 DUYUSAL DİMETİKON OPHTASİLOXANE KORNEA ÖDEMİ, TRAVMASI, BÜLLOZ KERATOPATİ 75 DUYUSAL ENBUKRİLAT HİSTOACRYL FUNDUS VARİSLERİ 76 DUYUSAL KALSİYUM KARBONAT FLORİCAL, + SODYUM FLORUR, NATRİUM FLORİD 25 MG NATRİUM FLORİD 25 MG OTOSKLEROZ HASTALARININ 77 DUYUSAL METAZOLAMİD NEPTAZANE AÇIK AÇILI GLOKOM, SEKONDER GLOKOM 78 DUYUSAL TAFLUPROST SAFLUTAN BENZALKONYUM KLORÜR ALLERJİSİ OLAN GLOKOM HASTALARINDA 79 DUYUSAL GOLİMUMAB SİMPONİ DİĞER TEDAVİLERE DİRENÇLİ ÜVEİT: KORTİKOSTEROİD, AZATİOPRİN, SİKLOSPORİN-A, METOTREKSAT, MİKOFENALİK ASİT (EN AZ ÜÇÜNÜN ÜÇ AY KULLANIMI GEREKMEKTEDİR) KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 80 GENİTOÜRİNER SİSTEM ACETOHYDROXAMİC ACİD LİTHOSTAT BÖBREK TAŞI OLAN HASTALARIN 81 GENİTOÜRİNER SİSTEM ANDROSTANOLON ANDRACTİM JEL MİKROPENİS, AMBİGEUS GENİTALE, 5-ALFA REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ, TESTİKÜLER HİPOFONKSİYON 82 GENİTOÜRİNER SİSTEM BETANEKOL KLORÜR MYOCHOLİNE, MYOTONİNE, URECHOLİNE MESANENİN NÖROMÜSKÜLER BOZUKLUKLARI, NÖROJENİK MESANE, ATONİK MESANE, HİPOTONİK MESANE, İNKONTİNANS, NÖROPATİK MESANE 83 GENİTOÜRİNER SİSTEM BİKARBONAT OLUŞTURAN TUZLAR (POTASYUM SODYUM HİDROJEN SİTRAT) URALYT - U SİSTİNÜRİ, BÖBREK TAŞI, NEFROTİLİAZİS, NEFROKALSİNOZİS, UROLİTHİAZİS, SİSTİN TAŞI OLAN HASTALARIN 84 GENİTOÜRİNER SİSTEM DİHİDRALAZİN SÜLFAT ADELPHAN-ESİDREX, ADELPHANE, ADELPHANE- ESİDREX, BEPTAZİNE, BEPTAZİNE-H, DEPRESSAN, NEPRESOL, NEPRESSOL, TRİNİTON, TRİRESİD K PREEKLAMPSİ, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ 85 GENİTOÜRİNER SİSTEM DİMETİL SULFOKSİD RIMSO İNTERSTİYEL SİSTİT, KUTANOZ AMİLOİDOZİS 86 GENİTOÜRİNER SİSTEM DİSTİGMİNE UBRETİD NÖROJENİK MESANE, HİPOKONTRAKTİL MESANE 87 GENİTOÜRİNER SİSTEM GONADORELİN ASETAT KRYPTOCUR SPREY İNMEMİŞ TESTİS 88 GENİTOÜRİNER SİSTEM KALLİDİNOJENAZ (KALLİKREİN) PADUTİN PRİMER İNFERTİLİTE, OLİGOSPERMİ, ASTENOSPERMİA, ERKEK İNFERTİLİTE HASTALARININ 89 GENİTOÜRİNER SİSTEM KORTİKOTROPİN ACTH FLK, STİMULO - ACTH ADRENOGENİTAL SENDROM, ADRENAL HİPERPLAZİ (TEST AMAÇLI) 90 GENİTOÜRİNER SİSTEM 91 GENİTOÜRİNER SİSTEM LANTANYUM KARBONAT LİYOFİLİZE E.COLİ BAKTERİYEL LİZATI FOSRENOL URO-VAXOM KBY HASTALARININ İDRAR YOLU ENFEKSİYONU, NEFROLİTİAZİS, HİPERKALSİÜRİ HASTALARININ 92 GENİTOÜRİNER SİSTEM PENTOSAN POLİSÜLFAT ELMİRON, ANSO, FİBROCİDE İNTERSTİSİYEL SİSTİT HASTALARININ 93 GENİTOÜRİNER SİSTEM POTASYUM AMINO BENZOAT POTABA, POTABEX, PABALATE-SF PEYRONİE HASTALIĞI (BALANİT KSEROTİKA OBLİTERANS), ENDURATİS PLASTİCAPENİS, MORFEA, SKLERODERMA HASTALARININ

8 94 GENİTOÜRİNER SİSTEM PROSTAGLANDİN E1 (ALPROSTADİL) CAVERJECT 10 MCG / ML AMP EREKTİL DİSFONKSİYON HASTALARININ 95 GENİTOÜRİNER SİSTEM VE SEKS HORMONLARI TESTOSTERONE ANDRODERM TTS, TESTOVİRON AMP PANHİPOPİTUİTARİZM, ERİŞKİN ANDROJEN YETMEZLİĞİ, HİPOGONADİZM, PARSİYEL ANDROGEN REZİSTANSI, MİKROPENİS, PUBERTE PREKOKS, GECİKMİŞ PUBERTE, TESTİKÜLER HİPOFONKSİYON HASTALARININ GENİTOÜRİNER SİSTEM, GENİTOÜRİNER SİSTEM, ETİNİL ESTRADİOL TİOPRONİN ETHİNYL ESTRADİOL ACADIONE, THİOLA, CAPTİMER, SUTİLAN, THİOSOL HİPOGONADİZM, PROSTAT CA, TURNER SENDROMU (12 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLARDA), PRİMER OVERYAN SENDROMU, HERMAFRODİZM, OVER DİSFONKSİYONU HASTALARININ SİSTİN TAŞI (SİSTİNOZİS), SİSTİNÜRİ, BÖBREK TAŞI, NEFROLİTİAZİS, AMİNO ASİT TAŞIMA BOZUKLUKLARI 98 AMSACRİNE AMSIDYL, AMSIDINE, AMSA PD, AMEKRİN, AMSALYO AKUT MYELOSİTER LÖSEMİ, AKUT MYELOİD LÖSEMİ, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ ARSENİC TRİOXİDE TRİSENOX MULTİPLE MYELOM, AML - M3, AKUT PROMİYELOSİTİK LÖSEMİ HASTALARININ AT KAYNAKLI ANTİ - İNSAN TİMOSİT GLOBULİNİ LYMPHOGLOBULİN PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ, APLASTİK ANEMİ HASTALARININ BEKSAROTEN TARGRETİN LENFOMATOİD PAPÜLOZİS, KÜTANÖZ T-CELL LENFOMA, MİKOZİS FUNGOİDES OLAN HASTALARIN 102 BENDAMUSTİN RİBOMUSTİN, TREANDA, BENDİT A. FLUDARABİN İÇEREN TEDAVİ KOMBİNASYONLARI İÇİN UYGUN OLMAYAN, PERFORMANS DURUMU ECOG DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE 0, 1 VEYA 2 OLAN, DEL 17P MUTASYONU BULUNMAYAN, 75 YAŞ VE ALTINDAKİ İLERİ EVRE (BİNET B VEYA C) KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ (KLL) HASTALARININ BİRİNCİ BASAMAK STEROİD İLE BİRLİKTE KULLANILIR, TEDAVİYE EN FAZLA 6 KÜR DEVAM EDİLEBİLİR. B. OTOLOG NAKİL ADAYI OLMAYAN VE/VEYA 65 YAŞ VE ÜZERİ, TEDAVİ GEREKTİREN VE RİTUKSİMABLI REJİMLER DAHİL EN AZ 3 DİZİ TEDAVİ ALMIŞ NÜKS/DİRENÇLİ FOLLİKÜLER NON-HODGKİN LENFOMADA 120 MG/M2/GÜN 21 GÜNDE BİR 2 GÜN (D1,D2) EN FAZLA 8 KÜR KULLANILIR C. OTOLOG NAKİL ADAYI OLMAYAN VE/VEYA 65 YAŞ VE ÜZERİ, MIPI SKORU ORTA-YÜKSEK RİTUKSİMABLI REJİMLER DAHİL EN AZ 2 DİZİ TEDAVİ ALMIŞ NÜKS/DİRENÇLİ MANTLE HÜCRELİ NON-HODGKİN LENFOMADA 120 MG/M2/GÜN 21 GÜNDE BİR 2 GÜN (D1,D2) EN FAZLA 6 KÜR KULLANILIR D. OTOLOG NAKİL ADAYI OLMAYAN VE/VEYA 65 YAŞ VE ÜZERİ, ÇOKLU KEMOTERAPİ, TALİDOMİD, BORTEZOMİB VE LENOLİDOMİD GİBİ STANDART RUHSATLI TEDAVİLERE YANITSIZ (DİRENÇLİ) VEYA BU TEDAVİLER SONRASINDA ERKEN NÜKS (<6 AY) GÖRÜLEN MULTİPL MİYELOM HASTALARI İLE OTOLOG NAKİL DAHİL STANDART RUHSATLI TEDAVİ SEÇENEKLERİNİ TÜKETMİŞ DİRENÇLİ /NÜKS M. MİYELOM HASTALARINDA MG/M2 2 GÜN 28 GÜNDE BİR EN FAZLA 6 KÜR KULLANILIR. 103 BRENTUKSİMAB VEDOTİN ADCETRİS HODGKİN VEYA CD30(+)ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ NON-HODGKİN LENFOMA TANILI HASTALARDA AŞAĞIDAKİ ENDİKASYONLARDAN BİRİNİN VARLIĞINDA 1,8 MG/KG/GÜN DOZUNDA 21 GÜNDE BİR KULLANILIR [İLK 2 KÜR SONRASINDA OBJEKTİF YANIT ALINAN HASTALARDA (STABİL HASTALIK, KISMİ VEYA TAM YANIT) TEDAVİYE EN FAZLA 12 KÜRE KADAR DEVAM EDİLEBİLİR]: 1. TIBBİ NEDENLERLE VEYA DONÖR YOKLUĞU SEBEBİYLE OTOLOG VE/VEYA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAMAYAN, PERFORMANS DURUMU ECOG 2 OLAN 18 YAŞ VE ÜZERİ, EN AZ 3 DİZİ TEDAVİ ALMIŞ NÜKS/DİRENÇLİ HASTALIKTA * 2. OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ VE/VEYA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASINDA DİRENÇLİ VEYA NÜKS EDEN HASTALIKTA * * TEDAVİYE BAŞLAMADAN ÖNCE HASTANIN PROGRESİF MULTİFOKAL LÖKOENSFALOPATİ RİSKİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİĞİNE DAİR HASTALARDAN EK ONAM ALINMALIDIR.

9 104 DEMİR SODYUM GLUKONAT KOMPLEKSİ EFECİENT, EXTRAFER, FERLİXİT, FERRİTİN COMPLEX, FERRİTİN OTİ, FERRLECİT, FERROSPRİNT, HEMOCROMO, ROSSEPAR, SANİFER HEREDİTER HEMORAJİK DEMİR (FE) EKSİKLİĞİ , GENİTOÜRİNER SİSTEM FENPROKUMON MARCUMAR TROMBOZ PROFLAKSİSİ, TROMBOEMBOLİK HASTALIK HEM TÜREVLERİ NORMOSANG, PANHEMATİN HEPATİK PORFİRİA, AKUT PORFİRİA, AKUT İNTERMİTTAN PORFİRİA İKATİBANT FİRAZYR HEREDİTER ANJİOÖDEM DE (C1 ESTERAZ EKSİKLİĞİ OLAN) AKUT ATAĞIN SEMPTOMATİK TROMETAMIN THAM SOLÜSYONU ASİDOZ VARFARİN COUMADİN 0,5-1-2 MG MİTRAL VALF REPLASMANI, DİLATE KARDİYOMİYOPATİ, VENTRİKÜLER ARİTMİ EKULİZUMAB SOLİRİS PAROKSİSMAL NOKTÜNAL HEMOGLOBİNÜRİ (PNH) I. KULLANIM ESASLARI: EKULİZUMAB PNH TANISINDA AŞAĞIDAKİ DURUMLARDAN BİRİ VEYA BİRKAÇININ VARLIĞINDA KULLANILIR: 1. KRONİK HEMOLİZ NEDENİYLE TRANZFÜZYON BAĞIMLILIĞI VE ANEMİYLE İLİŞKİLİ SEMPTOMLARI OLAN VE AKIM SİTOMETRİK OLARAK (FLAER VE/VEYA CD16, CD24, CD66B İLE) BAKILAN GRANÜLOSİT PNH KLONU %10 UN ÜZERİNDE SAPTANAN KLASİK PNH (KEMİK İLİĞİ NORMOSELÜLER) HASTALARINDA VEYA, 2. PNH NİN SEMPTOMATİK KEMİK İLİĞİ YETERSİZLİĞİ (KEMİK İLİĞİ HİPOPLASTİK VEYA APLASTİK) SENDROMUNA EŞLİK ETTİĞİ VE İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ (ANTİTİMOSİT GLOBULİN (ATG), SİKLOSPORİN) VE/VEYA ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI YETERLİ YANIT ELDE EDİLEMEYEN (HEMOLİZİ DÜZELMEYEN VE GRANÜLOSİT PNH KLONU %10'UN ÜZERİNDE KALMAYA DEVAM EDEN) HASTALARDA VEYA, 3. PNH NİN SEMPTOMATİK KEMİK İLİĞİ YETERSİZLİĞİ (KEMİK İLİĞİ HİPOPLASTİK VEYA APLASTİK) SENDROMUNA EŞLİK ETTİĞİ, ANCAK TIBBİ SEBEPLERLE (VEYA HLA UYGUN DONÖR YOKLUĞU NEDENİYLE) KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAMAYAN VE İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİYE (ANTİTİMOSİT GLOBULİN (ATG), SİKLOSPORİN) YANIT ALINAMAYAN (HEMOLİZİ DÜZELMEYEN VE GRANÜLOSİT PNH KLONU %10'UN ÜZERİNDE KALMAYA DEVAM EDEN) HASTALARDA VEYA, 4. PNH NİN SEMPTOMATİK KEMİK İLİĞİ YETERSİZLİĞİ SENDROMUNA [KEMİK İLİĞİ HİPOPLASTİK (VEYA APLASTİK)] EŞLİK ETTİĞİ, GRANÜLOSİT PNH KLONU %10 UN ÜZERİNDE OLAN VE ALLOJENİK KEMİK İLİĞİ NAKLİNE HAZIRLANAN HASTALARDA TRANSPLANTASYON ÖNCESİ DÖNEMDE TRANSFÜZYON GEREKSİNİMİNİ AZALTMAK VE KRONİK HEMOLİZE BAĞLI KOMPLİKASYONLARI ÖNLEMEK AMACIYLA VEYA 5. KANITLANMIŞ PNH KOMPLİKASYONLARINDAN (TROMBOEMBOLİK OLAY, RENAL YETERSİZLİK, PULMONER HİPERTANSİYON) BİRİ VEYA BİRKAÇI BULUNAN VE GRANÜLOSİT PNH KLONU %10 UN ÜZERİNDE HASTALARDA II. TEDAVİYE BAŞLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR TEDAVİYE İLK BAŞVURUDA EKULİZUMAB KULLANIMI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA OLUR FORMU (EK-6) VE AŞI SERTİFİKASI (EK-7) DOLDURULMALIDIR, 2 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARDA VEYA AŞILANMAYI TAKİBEN 2 HAFTA GEÇMEDEN EKULİZUMAB BAŞLANMASI GEREKEN HASTALARDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULANMALIDIR. III. DOZAJ BAŞLANGIÇ TEDAVİSİ: EKULİZUMAB İLK DÖRT HAFTA BOYUNCA HAFTADA BİR KEZ 600 MG VE TAKİP EDEN 5. HAFTADA 900 MG OLARAK UYGULANIR. İDAME TEDAVİSİ: 5.HAFTADAN SONRA TEDAVİYE HER 14±2 GÜNDE BİR UYGULANAN 900 MG EKULİZUMAB İNFÜZYONU

10 , GENİTOÜRİNER SİSTEM EKULİZUMAB DEFİBROTİD SOLİRİS PROCYCLİDE, DASOVAS, NORAVİD ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM (ahüs) I. KULLANIM ESASLARI: A. EKULİZUMAB AŞAĞIDAKİ HER ÜÇ KRİTERİ DE KARŞILAYAN YENİ TANI ahüs HASTALARINDA KULLANILIR: 1. MİKROANJİYOPATİK HEMOLİZ (MAH) VARLIĞININ GÖSTERİLMESİ (HEMOGLOBİN DÜŞÜŞÜ İLE BİRLİKTE ÇEVRESEL KAN YAYMASINDA >%1 ŞİSTOSİT VARLIĞI, DİREKT COOMBS NEGATİFLİĞİ VE LDH YÜKSEKLİĞİ) VE 2. BAŞKA ŞEKİLDE (YAYGIN DAMARİÇİ PIHTILAŞMA SENDROMU, İLAÇ ETKİSİ, İMMUN NEDENLER V.B.) AÇIKLANAMAYAN TROMBOSİTOPENİ (TROMBOSİT SAYISININ <150000/MM3 OLMASI VEYA TAKİPTE BAŞLANGIÇ DEĞERİNE GÖRE %25 DÜŞÜŞ GÖSTERMESİ) VARLIĞI YANINDA AŞAĞIDAKİLERDEN BİRİ VEYA BİRKAÇININ BULUNMASI a. BÖBREK FONKSİYON BOZUKLUĞU b. NÖROLOJİK BELİRTİ VE BULGULAR (KONFÜZYON, EPİLEPTİK ATAK, PAREZİ, PLEJİ, KOMA, V.B.) c. KALP/DAMAR SİSTEMİ TUTULUMU (MİYOKARD ENFARKTÜSÜ, PULMONER EMBOLİ, DİĞER VASKÜLER TROMBOZLAR) d. GASTROİNTESTİNAL BELİRTİ VE BULGULAR (DİYARE, BULANTI, KUSMA, KARIN AĞRISI V.B. [GASTROİNTESTİNAL BULGU VARLIĞINDA DIŞKI/REKTAL SÜRÜNTÜ KÜLTÜRÜNÜN YANINDA ENZİM İMMUNO ASSAY VEYA PCR GİBİ HIZLI TANI YÖNTEMLERİNİNDEN BİRİNİN KULLANILMASI İLE MAH IN ŞİGA VEYA ŞİGA-BENZERİ TOKSİN SALGILAYAN E.COLİ (STEC) İLE İLİŞKİLİ OLMADIĞININ GÖSTERİLMESİ ŞARTTIR.] VE 3. YUKARDAKİ KRİTERLERİ KARŞILAYAN HASTALARDA TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANISININ DIŞLANMIŞ OLMASI (ECULİZUMAB ADAMTS13 AKTİVİTESİ >5% OLAN HASTALARDA KULLANILIR) B. EKULİZUMAB, AYRICA AŞAĞIDAKİ 2 MADDEDEN HERHANGİ BİRİ VARLIĞINDA KULLANILABİLİR: 1. DAHA ÖNCE ahüs TANISI ALMIŞ DİYALİZE BAĞIMLI OLAN VE/VEYA TRANSPLANTASYON PLANLANAN SON DÖNEM BÖBREK YETERSİZLİĞİ HASTALARINDA 2. ahüs NEDENİYLE BÖBREK NAKLİ YAPILMIŞ HASTALARDA NÜKSÜ ÖNLEMEK AMACIYLA II. TEDAVİ ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: TEDAVİYE İLK BAŞVURUDA EKULİZUMAB KULLANIMI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA OLUR FORMU (EK-6) VE AŞI SERTİFİKASI (EK-7) DOLDURULMALIDIR. İKİ YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARDA VEYA AŞILANMAYI TAKİBEN 2 HAFTA GEÇMEDEN EKULİZUMAB BAŞLANMASI GEREKEN HASTALARDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULANMALIDIR. III. DOZAJ: 18 YAŞ ve ÜZERİNDEKİ ERİŞKİN HASTALARDA: 1- BAŞLANGIÇ ALLOJENEİK DOZU: KÖK 900MG/HAFTA HÜCRE NAKLİNİ (İLK İZLEYEN 4 HAFTA), İLK İDAME: 3 HAFTA BEŞİNCİ İÇİNDE HAFTA SEATTLE 1200MG; VEYA DAHA BALTİMORE SONRA KRİTERLERİNE 14±2 GÜNDE BİR GÖRE 1200 AĞIR MG. HEPATİK VENO-OKLUSİF HASTALIK (VOH) GELİŞEN HASTALARDA TEDAVİ AMACIYLA VEYA, 2- ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIĞINDA OLUP AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOŞULLARDAN EN AZ BİRİNE SAHİP (VOH GELİŞME RİSKİ YÜKSEK) HASTALARDA PROFİLAKTİK OLARAK KULLANILIR: A. DAHA ÖNCE KARACİĞERİ İÇERECEK ŞEKİLDE KARIN BÖLGESİNE RADYOTERAPİ ALAN HASTALAR, B. KARACİĞER BİYOPSİSİ İLE KANITLANMIŞ KARACİĞER FİBROZU, SİROZU VEYA HEMAKROMATOZU BULUNAN HASTALAR, C. SEROLOJİ VE VİRUS YÜKÜ İLE KANITLANMIŞ HEPATİT B VE/VEYA HEPATİT C ENFEKSİYONLU HASTALAR, D. DAHA ÖNCE MİYELOABLATİF HAZIRLIK REJİMLERI İLE NAKİL OLMUŞ HASTALAR, E. HAZIRLIK REJİMİNDE BUSULFAN KULLANILAN HASTALAR, F. NAKİL ÖNCESI SON 3 AY İÇİNDE GEMTUZUMAB OZOGAMİSİN KULLANILMIŞ HASTALAR, G. AKRABA DIŞI VERİCİDEN NAKİL YAPILAN HASTALAR, H. YEDİ YAŞ ÖNCESİ YAPILAN ALLOJENEİK NAKİLLER. 113 KARDİOVASKÜLER SİSTEM DEXRAZOXANE CARDİOXANE, SAVENE, TOTECT, ZİNECARD 114 KARDİOVASKÜLER SİSTEM DİPRİDAMOL PERSANTİN TEST AMAÇLI TEK KULLANIM KEMOTERAPİYE BAĞLI KARDİYAK TOKSİSİTEYİ ÖNLEMEDE KULLANILIR. 115 KARDİOVASKÜLER SİSTEM HİDROKLOROTİAZİD ESİDREX ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR. 116 KARDİOVASKÜLER SİSTEM İBUPROFEN I.V. PEDEA I.V. PATENT DUCTUS ARTERIOZUS (PDA) HASTALARININ

11 117 KARDİOVASKÜLER SİSTEM İNDOMETAZİN İNDOMET AMP, İNDOCİD AMP, CONFORTİD AMP PREMATURE BEBEK, RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU (RDS), PATENT DUCTUS ARTERIOZUS, NEONATAL BARTTER SENDROMU OLAN HASTALARIN 118 KARDİOVASKÜLER SİSTEM İNOZİTOL NİKOTİNAT NİCOLİP HİPOLİPOPROTEİNEMİ, FAMİLİYAL HİPERKOLESTEROLEMİ HASTALARININ 119 KARDİOVASKÜLER SİSTEM İZOPRENALİN (İZOPROTERENOL) İSUPREL KALP TRANSPLANTASYONU, DİLATE KARDİYOMYOPATİ, SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ, RADYOFREKANS ABLASYON İŞLEMİNDE ÇARPINTI BASKILANMASINDA 120 KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARBOPROST PROSTİN 15M PDA, PULMONER ATREZİ, SAĞ KALP HİPOPLAZİSİ OLAN HASTALARIN 121 KARDİOVASKÜLER SİSTEM KETANSERİN SUFREXAL HİPERTANSİYON HASTALARININ 122 KARDİOVASKÜLER SİSTEM KLOROTİAZİD DİURİL DİRENÇLİ HİPERTANSİYON, HİPERKALSİÜRİ HASTALARININ 123 KARDİOVASKÜLER SİSTEM LABETOLOL TRANDATE HİPERTANSİYON HASTALARININ 124 KARDİOVASKÜLER SİSTEM MEKSİLETİN MEXİTİL 125 KARDİOVASKÜLER SİSTEM MIDODRINE GUTRON, AMATINE, PROAMATINE, METLIGINE VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ, VENTRİKÜLER ARİTMİ, VENTRİKÜLER FİBRİLASYON, SIK VENTRİKÜLER EKSTRASİSTOL, MİYOTONİK BOZUKLUKLAR, MİYOTONİA KONJENİTA HASTALARININ VASOVAGAL SENKOP, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNE BAĞLI HİPOTANSİYON, ÖNLENEMEYEN HİPOTANSİF ATAK, ORTOSTATİK (POSTURAL) HİPOTANSİYON+E KARDİOVASKÜLER SİSTEM MİLRİNONE LAKTAT COROTROP, PRİMACOR DİLATE KARDİOMYOPATİ, KALP YETMEZLİĞİ, MYOKARDİT, FALLOT TETRALOJİSİ, KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI,VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT HASTALARININ 127 KARDİOVASKÜLER SİSTEM MİNOKSİDİL LONOLOX TB, LONİTEN TB MALİGN HİPERTANSİYON, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ + HİPERTANSİYON HASTALARININ 128 KARDİOVASKÜLER SİSTEM NADOLOL 129 KARDİOVASKÜLER SİSTEM NAFTİDROFURİL ANABET, APO-NADOL, CORGARD, CORZİDE, SOLGOL, SOTAZİDEN N DUSODRİL, NAFTODRİL, PRAXİLENE 130 KARDİOVASKÜLER SİSTEM NİKORANDİL DANCOR VAZOSPASTİK ANGİNA HASTALARININ 131 KARDİOVASKÜLER SİSTEM RANOLAZİN RANEXA UZUN QT SENDROMU, HİPERADRENERJİK POLİMORFİK VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ HASTALARININ PERİFERİK ARTER HASTALIĞI, BUERGER HASTALIĞI, BEYİN, GÖZ, KULAĞIN DOLAŞIM BOZUKLUKLARI, RAYNAUD HASTALIĞI OLAN HASTALARIN ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIĞI, KORONER ARTER HASTALIĞI, MEDİKAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ STABİL ANJİNA PEKTORİS HASTALARININ 132 KARDİOVASKÜLER SİSTEM TREPROSTİNİL REMODULİN PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON HASTALARININ 133 KARDİOVASKÜLER SİSTEM ADRENALİNE EPIPEN, FASTJECT ANAFLAKSİ, ANGİONOROTİK ÖDEM, VENOM, ARI ALERJİSİ, İLAÇ ALERJİSİ, GIDA ALERJİSİ HASTALARININ 134 KARDİOVASKÜLER SİSTEM ASENOKUMAROL SİNTRON AORT VEYA MİTRAL KAPAK REPLASMANI OLAN HASTALARIN 135 KARDİOVASKÜLER SİSTEM BERAPROST DORNER BUERGER HASTALIĞI, TROMBO EMBOLİK HASTALIK, HİPERTANSİYON HASTALARININ 136 KARDİOVASKÜLER SİSTEM BİVALİRUDİN ANGİOMAX, ANGİOX 137 KARDİOVASKÜLER SİSTEM BRETİLYUM TOSİLAT BRETYLOL, BRETYLATE VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ, VENTRİKÜLER FLATTER 138 KARDİOVASKÜLER SİSTEM DİJİTOKSİN 139 KARDİOVASKÜLER SİSTEM DİZOPİRAMİT CRYSTODİGİN, DİGİMED, DİGİMERCK RYTHMODAN, NORPACE, DİCORANTİL, DİSONORM, ISOMİDE ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIĞI, KORONER ARTER HASTALIĞI, HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİ HASTALARININ KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARIN KARDİYOMYOPATİ, İDİOPATİK HİPERTROFİK SUBAORTİK STENOZ, ARİTMİ, FİBRİLASYON, TAŞİKARDİ

12 140 KARDİOVASKÜLER SİSTEM ENOKSİMON PERFAN 141 KARDİOVASKÜLER SİSTEM EPOPROSTENOL EPOALLEN, FLOLAN, GLAXOPROST 142 KARDİOVASKÜLER SİSTEM FLECAİNİD TAMBOCOR 143 KARDİOVASKÜLER SİSTEM GALLOPAMİL (KALSİYUM ANTAGONİSTLERİ) PROCORUM, ALGOCOR ARTERYEL SWİTCH, HİPOPLASTİK SOL KALP SENDROMU, DİSKORDAN VENTRİKÜLOARTERİYEL BAĞLANTI, DİSKORDAN ATRİOVENTRİKÜLER BAĞLANTI, ATRİOVENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT HASTALARININ PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON HASTALARININ PAROKSİSMAL ARTRİYAL TAŞİKARDİ (PAT), PAROKSİSMAL ARTRİYAL FİBRİLASYON (PAF), ARTRİYAL FİBRİLASYON, VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ,VENTRİKÜLER PREMATÜR DEPOLARİZASYON, VENTRİKÜLER ARİTMİ HASTALARININ ARİTMİ HASTALARININ 144 KARDİOVASKÜLER SİSTEM GUANETİDİN İSMELİN REFLEKS SEMPATİK DİSTROFİ HASTALARININ 145 KARDİOVASKÜLER SİSTEM, DUYUSAL SİSTEM GUANETİDİN MONOSÜLFAT + DİPİVEFRİNE HCL THİLODİGON TİROTOKSİKOZ GÖZ TUTULUMU, GRAVES HASTALIĞI OLAN HASTALARIN 146 KARDİOVASKÜLER SİSTEM, SİNİR SİSTEMİ, DUYUSAL KLONİDİN CATAPRESAN, PARACEFAN DİĞER ANTİHİPERTANSİF TEDAVİYE DİRENÇLİ OLGULARDA, PROKSİMAL OTONOMİK ATAK, HİPERKİNEZİS, OTİZM, HİPERAKTİF DURUMLAR, BOY KISALIĞI İÇİN TEST AMAÇLI, KARDİAK ARİTMİ, BÜYÜME GERİLİĞİ, ANKSİYETE, TOURETTES SENDROMU, WITHDRAWAL SENDROMU = YOKSUNLUK SENDROMU HASTALARININ 147 KARDİOVASKÜLER, APRESOLİN, HYDRAPRES, RENAL ARTER STENOZU, HİPERTANSİYON, KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ, PREEKLEMPSİ, ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK HİDRALAZİN GENİTOÜRİNER HİDRAL SENDROM 148 KARDİOVASKÜLER, REGITIN, HERIVYL, PHENTOLAMİNE GENİTOÜRİNER SİSTEM INVICORP, VASOMAX FEOKROMASİTOMA HASTALARININ 149 KAS İSKELET SİSTEMİ ALTIN NA TİYOMALAT TAUREDON, AUROLATE, MIOCRİN, MIOCRISIN ROMATOİD ARTRİT, JUVENİL ROMATOİD ARTRİT, PSÖRİATİK ARTRİT HASTALARININ 150 KAS İSKELET SİSTEMİ CEVİMELİNE EVOXAC SJÖGREN SENDROMU (SİCCA SENDROMU) HASTALARININ 151 KAS İSKELET SİSTEMİ EDROFONYUM TENSİLON FLK MYASTENİA GRAVİS, OKULER MYASTENİA GRAVİS HASTALARININ 152 KAS İSKELET SİSTEMİ FEBUKSOSTAT ULORİC, ADENURİC GUT HASTALARININ 153 KAS İSKELET SİSTEMİ KALSİYUM KARBONAT + SODYUM MONOFLOROFOSFAT TRİDİN PRİMER OSTEOPOROZ (DİRENÇLİ) HASTALARININ 154 KAS İSKELET SİSTEMİ KOLŞİSİN COLCİSİN BEHÇET HASTALIĞI, AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF), GUT HASTALIĞI, HEREDOFAMİLİAL AMİLOİDOZİS (TÜRKİYEDEKİ KOLŞİSİN INA KARŞI ALLERJİSİ YADA DİRENCİ OLDUĞU SAĞLIK KURULU RAPORUNDA BELİRTİLMELİ) HASTALARININ 155 KAS İSKELET SİSTEMİ OROTİYOPROL ALLO CHRYSİNE ROMATOİD ARTRİT HASTALARININ 156 KAS İSKELET SİSTEMİ PİRİDOSTİGMİN MESTİNON ŞRP, MESTİNON 10 MG TB MYASTENİA GRAVİS, KONJENİTAL MYASTENİA HASTALARININ 157 KAS İSKELET SİSTEMİ PROBENESİD BENEMİD, BENCID, PROBALAN, PROBENECIL, PROBEN-C, SOLPURIN CİDOFOVİR KULLANILMASI GEREKEN HER DURUMDA İLAÇ TOKSİSİTESİNİ ÖNLEMEK İÇİN CİDOFOVİR İLE BİRLİKTE, GUT, KRONİK HİPERÜRİSEMİ 158 KAS İSKELET SİSTEMİ SULİNDAK SULİNDAL ADENOMATOZ POLİPOSİS, PEUTZ JEGHERS SENDROMU 159 KAS İSKELET SİSTEMİ SÜLFİNPİRAZON SULFİNONA, ENTUREN GUT HASTALARININ 160 KAS İSKELET SİSTEMİ CANAKİNUMAB İLARİS 1- TEDAVİYE DİRENÇLİ AKUT GUT ARTRİTİ: KORTİKOSTEROİD, NONSTEROİD ANTİİNFLAMATUVAR İLAÇLAR, KOLŞİSİN KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 2- TEDAVİYE DİRENÇLİ FMF: KOLŞİSİN KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE

13 161 KAS İSKELET SİSTEMİ ANAKİNRA KİNERET 1- KOLŞİSİN DİRENÇLİ FMF : KOLŞİSİN KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 2- TEDAVİYE DİRENÇLİ ADULT STİLL HASTALIĞI : 1)KORTİKOSTEROİD, METOTREKSAT, SİKLOSPORİN-A, LEFLUNAMİD ( EN AZ İKİSİNİN ÜÇ AY KULLANIMI GEREKMEKTEDİR) 2) ANTİ TNF İNHİBİTÖRLERİ KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 3- TEDAVİYE DİRENÇLİ SİSTEMİK BAŞLANGIÇLI JUVENİL ARTRİT: KORTİKOSTEROİD, METOTREKSAT KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 4- TEDAVİYE DİRENÇLİ GUT VE TOFÜSLÜ GUT: KORTİKOSTEROİD, NONSTEROİD ANTİİNFLAMATUVAR İLAÇLAR, KOLŞİSİN KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 5- TEDAVİYE DİRENÇLİ CASTLEMAN HASTALIĞI: KORTİKOSTEROİD, ANTİ IL-6 MONOKLONALLARI KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 6- TEDAVİYE DİRENÇLİ TEKRARLAYAN POLİKONDRİT: DAPSON, KORTİKOSTEROİD, AZATİOPRİN, METOTREKSAT, SİKLOFOSFAMİD, MİKOFENAT MOFETİL, İNTRAVENÖZ İMMÜNGLOBULİN, SİKLOSPORİN-A KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 7- TEDAVİYE DİRENÇLİ KRİOKROPİN İLİŞKİLİ OTOİNFLAMATUVAR HASTALIK: CANAKİNUMAB KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 8- MAKROFAJ AKTİVASYON SENDROMU: KORTİKOSTEROİD, SİKLOSPORİN-A KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 9- TEDAVİYE DİRENÇLİ SCHNİTZLER SENDROMU: KORTİKOSTEROİD, KOLŞİSİN, METOTREKSAT KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 10- TEDAVİYE DİRENÇLİ SWEET SENDROMU: KORTİKOSTEROİD, KOLŞİSİN, ORAL POTASYUM İODİD, SİKLOSPORİN-A, DAPSON, AZATİOPRİN, SİKLOFOSFAMİD, METOTREKSAT, İNTRAVENÖZ İMMÜNGLOBULİN KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 11- FMF'E SEKONDER AMİLOİDOZ: KOLŞİSİN KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 162 KAS İSKELET SİSTEMİ 3,4 DİAMİNOPiRİDİN DAP KONJENİTAL MYASTENİA, EATON LAMBERT SENDROMU 163 ALGLUCOSİDASE ALFA MYOZYME POMPE HASTALIĞI OLAN HASTALARIN 164 GLYCOSADE (MODIFIYE AMYLOPECTIN MISIR NIŞASTASI) GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARINDA 165 ARGININ L-ARGININ ÜRE SIKLUS BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN 166 BETAİN HCL BETAİNE HOMOSİSTİNÜRİ, B-SENTAZ EKSİKLİĞİ, KOBALAMİN SI DEFEKTİ, DOĞUMSAL METABOLİK BOZUKLUKLAR, SİSTATİYONÜRİ, METİL TETRAHİDROKSİ FOLAT EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN 167 BETAİN CYSTADANE HOMOSİSTİNÜRİ, B-SENTAZ EKSİKLİĞİ, KOBALAMİN SI DEFEKTİ, DOĞUMSAL METABOLİK BOZUKLUKLAR, SİSTATİYONÜRİ, METİL TETRAHİDROKSİ FOLAT EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN BİOTİN (VİT H) BÜYÜK NÖTRAL AMİNOASİTLER BİOTİN NEOPHE POWDER AND TABLETS DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIK, BİOTİDİNAZ EKSİKLİĞİ, MULTİPIL HİDROKSİKARBOKSİLAZ EKSİKLİĞİ, HALOKARBOKSİLAZ SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORGANİK ASİDEMİ, LAKTİK ASİDOZ, MİTOKONDRİAL HASTALIK (MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, MİTOKONDRİAL MYOPATİ), PROPİYONİK ASİDEMİ, BİOTİN EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN FENİLKETONÜRİ HASTALARININ 170 CARGLUMİC ASİT CARBAGLU HİPERAMMONAEMİA, ÜRE SİKLUS DEFEKTİ (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ), PROPİYONİK ASİDEMİ HASTALARININ D- MANNOSE POWDER DEKSTROMETORFAN HBR DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE D-MANNOSE NOW 100% POWDER BEXİNE BEXINE TABLET DOĞUŞTAN GLİKOZİLASYON BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLAR, NON-KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ HASTALARININ NON KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ HASTALARININ

14 174 DİKLOROASETİK ASİT DİKLOROASETİK ASİT KRONİK LAKTİK ASİDOZ HASTALARININ 175 D-PENİSİLAMİN METALCAPTASE, ATAMİR, ARTAMİN, CUPRİMİNE, MERCAPTYL, TROLOVOL WİLSON HASTALIĞI (HEPATOLENTİKÜLER DEJENERASYON), SKLERODERMA (SİSTEMİK SKLEROZ), SİSTİN TAŞI (SİSTİNOZİS), İNTRA HEPATİK KOLESTAZ, POLİMYOZİT, OVERLAP SENDROMU, MORFEA, BAKIR SI BOZUKLUĞU, ROMATOİD ARTRİT HASTALARININ FOSFAT PHOSPHATE SANDOZ, REDUKTO SPESİYAL RAŞİTİZM, RİKETSİYA, SİSTİNOZİS, FANCONİ SENDROMU OLAN HASTALARIN GALSULFAZ NAGLAZYME MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP 6 (MAROTEAUX - LAMY SENDROMU) GLISIN IÇERMEYEN MAMA NKH ANAMIX (X-GLY ANALOG) 400G POWDER MAMA NON KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ 179 GLİSERİL TRİKAPRİLAT (ORTA ZİNCİRLİ TRİGLİSERİT) MCT OİL, MIGLYOL, LİQUİGEN YAĞ ASİDİ OKSİDASYON BOZUKLUKLARI (1- PRİMER KARNİTİN EKSİKLİĞİ 2- KARNİTİN PALMİTOYİL TRANSFERAZ 1 EKSİKLİĞİ 3- KARNİTİN PALMİTOYİL TRANSFERAZ 2 EKSİKLİĞİ 4- KARNİTİN TRANSLOKAZ EKSİKLİĞİ 5- SEKONDER KARNİTİN EKSİKLİKLERİ 6-ÇOK UZUN-UZUN-ORTA-KISA ZİNCİRLİ AÇİL-COA DEHİDROGENAZ EKSİKLİĞİ), PRİMER İNTESTİNAL LENFANJEKTAZİ, KİSTİK FİBROZİS, ABETALİPOPROTEİNEMİ, HİPOBETALİPOPROTEİNEMİ, KISA BARSAK SENDROMU, PANKREATİK YETMEZLİK, KRONİK KOLESTAZ, GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI, HİPERTRİGLİSERİDEMİ, ŞİLÖZ EFÜZYON, TİP 1 HİPERLİPOPROTEİNEMİ, BAĞIRSAK REZEKSİYONU(OPERASYONLA ÇIKARILMASI) SONUCU MALABSORBSİYON, LİPOPROTEİN SI BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN GLYCERYL TRİOLEATE GTO OİL ADRENOLOKÖDİSTROFİ HASTALARININ İDURSULFASE ELAPRASE HUNTER SENDROMU (MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP II) HASTALARININ İZOLÖSİN FALKAMIN,ISORAM,ISOBRAN CH, SARGENOR SPORT ORGANİK ASİDEMİLER (METİLMALONİK ASİDEMİ, PROPİYONİK ASİDEMİ, İZOVALERİK ASİDEMİ, MAPLE ŞURUP İDRAR HASTALIĞI) KALSİTRİOL ROCALTROL DAMLA VİTAMİN D BAĞLI TİP 1 RAŞİTİZM OLAN HASTALARIN KALSİYUM MAGNEZYUM SİTRAT LİKİDİ KENODEOKSİKOLİK ASİT KOENZİM Q10 KOLESTEROL BLUE BERRY CHENOFALK, XENBİLOX COENZYME Q10, BİO QUİNONE COENZYME Q10 CHOLESTEROL MODULE, CHOLESTEROL POWDER KREATIN MONOHIDRAT CAPROFIDES HEMOSTATICO HİPOMAGNESEMİ HASTALARININ KROMOLİN SODYUM CROMOSOL KAPSÜL GIDA ALERJİSİ OLAN HASTALARIN DOĞUMSAL METABOLİK HASTALIK, SEROBROTENDİNÖZ KSANTOMATOSİZ HASTALARININ LİPİD DEPO MYOPATİLERİ, MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ, MİTOKONDRİYAL SİTOPATİ, GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARI, FRİEDREİCH ATAKSİSİ OLAN HASTALARIN SMİTH-LAMİ-OPİTZ SENDROMU, KOLESTEROL SI BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR, KREATİN EKSİKLİĞİ SENDROMLARI, GYRATE ATROFİSİ OLAN HASTALARIN L - İZOLÖSİN İZOLEUSİN METİLMALONİK ASİDEMİ, PROPİYONİK ASİDEMİ, MAPLE ŞURUP İDRAR HASTALIĞI (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU) LARGE NEUTRAL AMİNO PREKUNİL TB ACİDS (LNAA) LIZIN BELİSİNA,COURASTEN,EUZY MA LİSİNA,FERROCHELATE FENİLKETONÜRİ ÜRE SİKLUS BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN

15 LORENZO'NUN YAĞI + GLİSERİL TRİOLEAT MERCAPTAMİN BİTARTARAT METİLEN TETRAHİDRO FOLAT MONOBAZİK VE DİBAZİKFOSFAT TUZLARI LORENZO'S OIL, GTO OİL CYSTEAMİNE - MERCAMİNE, CYSTAGON METHİONIN GRANÜL K - PHOS - NEUTRAL ADRENOLÖKÖDİSTROFİ, ADRENOKORTİKAL YETMEZLİK HASTALARININ SİSTİNOZİS, SİSTİNÜRİ HASTALARININ METİLEN TETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN D VİTAMİNİNE BAĞIMLI RİKETSİYA, HİPOFOSFATEMİK RİKETSİYA HASTALARININ NİKOTİNAMİT NİCOBİON NİKOTİNİK ASİT YETMEZLİĞİ, HİPERLİPİDEMİ HASTALARININ OKSANDROLON ANAVAR, BONAVAR, LONAVAR, OXANDRİN BOY KISALIĞI HASTALARININ OLSALAZİNE SODİUM DİPENTUM ÜLSERATİF KOLİT HASTALARININ OMEGA-3 YAĞ ASITLERI OXİTRİPTAN (OKSİTRİPTAN) PHTONADİONE (K VİTAMİNLERİ) POTASYUM, FOSFAT, SODYUM PREPARATI RİBOFLAVİN SAPROPTERIN DIHYDROCHLORIDE AMEU,AMNI- 3,ANDROLISTICA,BIONAGRO L PLUS,CARSİOACE TRİPT-OH, LEVOTHYM MEPHYTON TB ADDİPHOS BEFLAVİNE KUVAN HİPERTRİGLİSERİDEMİ (TRİGLİSERİT'İ 400MG/DL NİN ÜZERİNDE OLANLARDA), GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI OLAN HASTALARIN FENİLKETONÜRİ, BH4 EKSİKLİĞİ,THPR SENTETAZ EKSİKLİĞİ, DİHİDROPTERİDİNE REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN BİLİER ATREZİ SİROZ, ALAGİLLE SENDROMU HASTALARININ HİPOFOSFATEMİ, OSTEOMALAZİ, PREMATÜRE RİKETSİYA HASTALARININ GLUTARİK ASİDÜRİ, MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR, LİPİT MİYOPATİSİ VE GLUTARİK ASİDÜRİ HASTALARININ FENILKETONÜRİDE [BH4 YÜKLEME TESTİNDE BH4 VERİLMESİ ÖNCESİ (0. DAKIKA) FENİLALANİN DÜZEYINE GÖRE EN AZ %30 DÜŞME VE FENİLALANİN TOLERANSINDA %50 ARTMA OLMASI DURUMUNDA (FENİLALANİN TOLERANSINDA %50 ARTIŞ SADECE TEDAVİ BAŞLANGICINDA İSTENMEKTEDİR, İDAME GEREK YOKTUR) ], BH4 SI BOZUKLUĞUNDA SERIN L-SERINE POWDER SERİN AMİNOASİDİ BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN SİSAPRİD PREPULSİD KRONİK İNTESTİNAL PSEUDOOBSTRÜKSİYON HASTALARININ SİTRÜLLİN STIMOL, EPURAM, BIOSTIMOL, DYNERGUM, IPOAZOTAL, NECROPLEX, ORNITARGIN, POLILEVO, STIMUFOR LİSİNÜRİK PROTEİN İNTOLERANSI, ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ) OLAN HASTALARIN 209 SODIUM DICHLOROACETAT SODIUM DICHLOROACETATE 500 MG 1ML MİTOKONDRİAL HASTALIKLAR VE KONJENİTAL LAKTİK ASİDOZ 210 SODYUM BİKARBONAT + POTASYUM BİKARBONAT + DİSODYUM HİDROJEN FOSFAT PHOSPHATE - SANDOZ, REDUCTO - SPECİAL FOSFOR SI BOZUKLUĞU, RİKETSİYA, HİPOFOSFATEMİK OSTEOMALAZİ, FANCONİ SENDROMU, RAŞİTİZİM, OSTEOMALAZİ HASTALARININ 211 SODYUM FENİLASETAT + SODYUM BENZOAT AMMONUL ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ) OLAN HASTALARIN

16 SODYUM FENİLBÜTİRAT AMMONAPS WİNSTROL, MENABOL, STANOZOLOL STROMBA, NEURABOL TETRAHİDROBİOPTERİN TETRAHİDROBİOPTERİN (BH4) UBİKİNON VALİN CO-ENZYM Q VALİN ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ) OLAN HASTALARIN HEREDİTER ANJİYOÖDEM (C1 ESTERAZ EKSİKLİĞİ OLAN) HASTALARININ TETRAHİDROBİOPTERİN EKSİKLİĞİ, FENİLKETONÜRİ, HİPERFENİLALANİNEMİ, BH4 EKSİKLİĞİ, DİHİDROPTERİDİNE REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN MİTOKONDRİAL HASTALIK (MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, MİTOKONDRİAL MİYOPATİ), KARDİYOMYOPATİ, KOENZİM Q PRİMER EKSİKLİĞİ, GLUTARİK ASİDÜRİ TİP 2, MULTİPLE ACYL CO-A DEHİDROGENAZ EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN ORGANİK ASİDEMİLER [METİLMALONİK ASİDEMİ, PROPİYONİK ASİDEMİ, İZOVALERİK ASİDEMİ, MAPLE ŞURUP (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU) İDRAR HASTALIĞI] VITAMIN B1 (TIAMIN) BENERVA MAPLE ŞURUP (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU) İDRAR HASTALIĞI OLAN HASTALARIN VITAMIN B6 (PIRIDOKSIN) VİTAMİN MİNERAL KOMPLEKSİ PYRIDOXAL PHOSPHATE AQUADEKS GYRATE ATROFİSİ, HOMOSİSTİNÜRİ, HİPEROKZALÜRİ HASTALARININ KİSTİK FİBROZİSLİ HASTALARDA DESTEK AMAÇLI OLARAK PİRİDOKSİN PİRİDOKSAL-5P, PURE CAP. PİRİDOKSAL FOSFAT EKSİKLİĞİNE BAĞLI EPİLEPSİ, PİRİDOKSAL 5 FOSFAT EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN, SİNİR SİSTEMİ 221 SİNİR SİSTEMİ BAKLOFEN LİORESAL İNTRATEKAL 222 SİNİR SİSTEMİ BENZATROPİN MESİLAT BENZTROP, COGENTİN 223 SİNİR SİSTEMİ DALFAMPRİDİN AMPYRA SPASTİK PARAPLEJİ, SPASTİK TETRAPLEJİ,CEREBRAL PALSİ, SPASTİSİTE, MULTİPLE SKLEROZ, SPASTİK HEMİPLEJİ, HALLER VORDEN SPALTZ HASTALIĞI OLAN HASTALARIN PARKİNSON, PARKİNSONİZM, TARDİV DİSKİNESİA, HİPERSALİVASYON, EXTRAPİRAMİDAL DİSTONİ HASTALARININ MULTİPL SKLEROZ TANISINDA EDSS( EXPANDED DİSABİLİTY SATATUS SCALE) 5 VE 7 DAHİL OLMAK ÜZERE ARASINDAKİ SKORLAMALARDA VE GEÇMİŞİNDE EPİLEPTİK NÖBET ÖYKÜSÜ OLMAYAN HASTALARDA 224 SİNİR SİSTEMİ DANTROLEN DANTROLEN, DANTRALEN, DANTAMACRIN, DANLENE HERTÜRLÜ OPERASYONA BAĞLI MALİGN HİPERTERMİ VE/VEYA MALİGN HİPERTERMİ RİSKİ, NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM, SPASTİSİTE, SPASTİK TETRAPLEJİ, SPASTİK HEMİPLEJİ HASTALARININ 225 SİNİR SİSTEMİ DİHİDROERGOTAMİN AMP DİHYDERGOT MİGREN HASTALARININ 226 SİNİR SİSTEMİ DİHİDROERGOTOKSİN METANSÜLFONAT CAPERGYL, CERELOİD, CLİNADİL, COMPOSİTUM, DCCK, DOREHYDRİN, ERGODESİT, ERGOHYDRİNE, ERGOMEDERGOTOX, GERİMAL, HYDERGİN, HYDERGİNA, HYDERGİNE, HYDRO-CEBRAL, IBEXONE, ORPHOL, PONTUC, SECATOXİN FORTE, SPONSİN, STOFİLAN, SÉGOLAN SEREBRAL PALSİ HASTALARININ 227 SİNİR SİSTEMİ DİSÜLFİRAM ESPERAL (DERMAL FORMU) KRONİK ALKOLİZM 228 SİNİR SİSTEMİ ETHOSUXİMİDE PETNİDAN, ZARONTİN, PETİMİD EPİLEPSİ, DOOSE SENDROMU HASTALARININ 229 SİNİR SİSTEMİ FENELZİN SÜLFAT NARDELZİNE, NARDİL KRONİK MAJÖR DEPRESYON, SOSYAL FOBİ HASTALARININ

17 230 SİNİR SİSTEMİ FENOBARBİTAL LUMİNAL AMPUL KONVÜLSİYON, EPİLEPSİ 231 SİNİR SİSTEMİ GUANFASİN TENEX DİKKAT EKSİKLİĞİ SENDROMU, HİPERAKTİVİTE 232 SİNİR SİSTEMİ IDEBENONE CATENA, MNESİS FRİEDERİCH ATAKSİSİ, SPİNOSEREBELLAR ATAKSİ, SPİNAL ATAKSİ, SEREBELLAR ATAKSİ, LEBERİN HEREDİTER OPTİK NÖROPATİSİ 233 SİNİR SİSTEMİ İSOPRİNOSİNE (İNOSİN PRANOBEKS) İSOPRİNOSİN, DELIMMUN, BODARIL, IMUNOVIR, İNOSİPLEX, ISOVIR, METIVIROL, VIRUXAN SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT (SSPE) 234 SİNİR SİSTEMİ KARBİDOPA /LEVODOPA (25/100MG) SİNEMET, SYMMETROL, NACOM PARKİNSON, HİPERFENİLALANİNEMİ, BH4 SI BOZUKLUĞU 235 SİNİR SİSTEMİ LEVODOPA/CARBİDOPA DUODOPA İNTESTİNAL JEL MEVCUT ANTİPARKİNSON İLAÇLARA YANIT VERMEYEN ÇOK AĞIR DÜZEYDE VE/VEYA İLERİ EVREDE PARKİNSON (20MG/5MG)/ML 100 ML HASTALIĞININ 236 SİNİR SİSTEMİ KETOCAL KETOJENİK DİYET PREPARATI EPİLEPSİ, ÇOKLU EPİLEPTİK TEDAVİYE CEVAP VERMEYEN HASTALARDA DİYET YÖNETİMİNDE FRISIUM, CASTILIYUM, 237 SİNİR SİSTEMİ KLOBAZAM CLARMYL, CLOPAX, EPİLEPSİ, LANDAU KLEFFNER SENDROMU, RETT SENDROMU, DOOSE SENDROMU, TUBEROSCLEROZİS (YEŞİL REÇETEYE NOIAFREN, SEDERLONA, YAZILACAK) URBADAN, URBANYL, URBANOL 238 SİNİR SİSTEMİ METİSERJİT MALEAT DESERİL MİGREN HASTALARININ 239 SİNİR SİSTEMİ METOHEKZİTAL SODYUM BRİETAL, BREVİMYTAL EPİLEPSİ HASTALARININ 240 SİNİR SİSTEMİ MİDAZOLAM EPİSTATUS STATUS EPİLEPTİCUS (0-16 YAŞ ARASI HASTALARDA ) HASTALARININ

18 241 SİNİR SİSTEMİ NATALİZUMAB TYSABRİ ÇOK AKTİF RELAPSİNG REMİTTİNG MULTİPL SKLEROZ (RRMS) (MCDONALD KRİTERLERİ) HASTALARINDA HASTALIĞI MODİFİYE EDİCİ TEDAVİ OLARAK İYİ SEÇİLMİŞ HASTA GRUPLARINDA YAN ETKİLERİ DİKKATLE MONİTÖRİZE EDİLEREK TEK BAŞINA KULLANILABİLİNİR. İLAÇ BAŞLAMA KRİTERLERİ: YAŞ ARASI, 2- EN AZ 1 YIL İNTERFERON BETA VEYA GLATİRAMER ASETAT TEDAVİSİNE YANIT VERMEYEN VE AŞAĞIDAKİ KRİTERLERİN TAMAMINI KARŞILAYAN HASTALARDA; O SON 1 YIL İÇERİSİNDE PULS TEDAVİ GEREKTİREN BELİRGİN VE BELGELENMİŞ EN AZ İKİ ATAK GEÇİRMİŞ HASTALARDA O İMMÜNOMODÜLATÖR TEDAVİ ÖNCESİ VEYA TEDAVİ SÜRESİNCE MRI BULGULARINA GÖRE İKİ YENİ MS PLAĞI VEYA KONTRAST TUTAN 1 YENİ PLAĞI GÖSTERİLMİŞ HASTALARDA O EDSS SKORUNDA TEDAVİ SÜRESİNDE GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ OLARAK 1 YIL İÇERİSİNDE 1 PUAN ARTIŞ OLAN HASTALARDA 3- EDSS SON 3 (ÜÇ) AYDA İNTERFERON BETA VEYA GLATİRAMER ASETAT ALMAMIŞ OLMAK VEYA SON 6 AY İÇİNDE HERHANGİ BİR İMMÜNSÜPRESİF İLAÇ KULLANMAMIŞ OLMAK YUKARIDAKİ KRİTERLERE GÖRE UYAN HASTALARDA TEDAVİ VE TAKİP KRİTERLERİ: 1- HASTADA AKTİF ENFEKSİYONUN OLMADIĞININ GÖSTERİLMESİ, PA AC GRAFİSİ, HEMOGRAM VE İDRAR KÜLTÜRÜ, HIV (-) NEGATİF OLDUĞUNUN LABORATUVAR İLE GÖSTERİLMESİ. GEÇİRİLMİŞ TÜBERKÜLOZ ÖYKÜSÜ BULUNAN VEYA ATİPİK LEZYONLARI BULUNAN HASTALARDA KONTRENDİKE OLMADIĞININ BİLDİRİLMESİ. 2- SON 6 AY İÇERİSİNDE HASTANIN KANDİDA VEYA ASPERGİLLUS BENZERİ SİSTEMİK MANTAR ENFEKSİYONU GEÇİRMEMİŞ OLMASI 3- SON 3 AY İÇİNDE AĞIR HERPES SİMPLEKS VEYA HERPES ZOSTER ENFEKSİYONU GEÇİRMEMİŞ OLMASI VEYA DİĞER FIRSATÇI ENFEKSİYON OLMAMASI 4- HASTANIN İMMÜN YETMEZLİKTE OLMADIĞININ LABORATUVAR OLARAK GÖSTERİLMESİ İÇİN TAM KAN SAYIMINDA; O NÖTROFİL SAYISI > 1500 HÜCRE/µL VEYA > %20 O LENFOSİT SAYISI > 1000 HÜCRE/µL VEYA > %15 O CD4+ > 500 HÜCRE/µL O CD8+ > 250 HÜCRE/µL 5-6 AYDA BİR HASTANIN KLİNİK (FİZİK MUAYENE VE EDSS) VE LABORATUVAR (HEMOGRAM, KARACİĞER FONKSİYON TESTİ, İDRAR TETKİKİ VE KÜLTÜRÜ, GEREKLİ GÖRÜLEN HASTALARDA GEBELİK TESTİ) BULGULARININ BİLDİRİLMESİ 242 SİNİR SİSTEMİ NEFOPAM OXADOL GECİKMİŞ PUBERTE 243 SİNİR SİSTEMİ ORFENADRİN HİDROKLORÜR DİSİPAL DYSTONİA MUSCULORUM DEFORMANS 244 SİNİR SİSTEMİ PORCİNE BRAİN EXTRACT CEREBROLYSİN BEYİN İSKEMİSİ, MENTAL RETARDASYON, OTİZM 245 SİNİR SİSTEMİ POTASYUM BR DİBRO-BE-MONO EPİLEPSİ 246 SİNİR SİSTEMİ RUFİNAMİD BANZEL, INOVELON EPİLEPSİ 247 SİNİR SİSTEMİ SKOPOLAMİN SCOPODERM, SCOPOLAMİN PATCH PRİMER DİSTONİ, SİNİR HASARI (İNJURİ) 248 SİNİR SİSTEMİ STİRİPENTOL DİACOMİT EPİLEPSİ 249 SİNİR SİSTEMİ SULTİAM OSPOLAT EPİLEPSİ, LENOX GASTAUT SENDROMU 250 SİNİR SİSTEMİ TETRABENAZİNE XENAZINE, NITOMAN, EKSTRAPİRAMİDAL BOZUKLUKLAR VE HAREKET BOZUKLUKLARI, TARDİF DİSKİNEZİ, DİSTONİ, HUNTİNGTON KOREASI REVOCON (HUNTİNGTON HASTALIĞI), SEREBRAL PALSY, KOREA 251 SİNİR SİSTEMİ TİAGABİN GABİTRİL, GABİOTAN EPİLEPSİ (PARSİYEL NÖBET) 252 SİNİR SİSTEMİ ARTANE, ACAMED, PARKİNSON, CEREBRAL PALSY, HALLER VORDEN SPALTZ HASTALIĞI, WİLSON HASTALIĞI, EKSTRA PYRAMİDAL TRİHEXYPHENİDYL HCL PARKİNANE HASTALIKLAR, DİSTONİ, KOREA, KOREA ATETOZ, MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, SPASTİK ATAKSİ 253 SİNİR SİSTEMİ ZONİSAMİDE ZONEGRAN 25 MG. KAP, EXCEGRAN 25 MG KAP. EPİLEPSİ ( 0-16 YAŞ ARASI HASTALARDA ) 254 SİNİR SİSTEMİ LACOSAMİDE VIMPAT DİRENÇLİ EPİLEPSİ 255 SİNİR SİSTEMİ 256 SİNİR SİSTEMİ, GENİTOÜRİNER SİSTEM NALTREKSON HİDROKLORUR ETHYLEX 1. ALKOL BAĞIMLILIĞI 2. OPİOİD BAĞIMLILIĞI KARBAKOL DORYL NÖROJENİK MESANE

19 DEMEKLOSİKLİN LEDERMYCİN UYGUNSUZ ANTİDİÜRETİK HORMON SALINIMI SENDROMU (ADH SENDROMU), HİPONATREMİ DİAZOXİD PROGLİCEM, TENSURIL, HIPERSTAT, PROGLISEM, SEFULKEN DİSODYUM EDTA ENDRATE, CHELATRAN HİPOPARATİROİDİ (TEST İÇİN) FENOKSİBENZAMİN HİDROKLORÜR KORTİKORELİN TRİFLUTATE DİBENZYRAN CRH AMP. HİPERİNSULİNEMİ, HİPERİNSÜLİNEMİK HİPOGLİSEMİ, HİPERİNSÜLİNİZM, İNSÜLİNOMA, NESİDİOBLASTOSİS (PANKREAS ADACIK HÜCRE TÜMÖRÜ), İLACA BAĞLI HİPOGLİSEMİ, HİPOGLİSEMİ FEOKROMASİTOMA, NÖROJEN MESANE TEST İÇİN, İNFERİOR PETROZAL SİNÜS ÖRNEKLEMESİ L-DOPA L-DOPA BOY KISALIGI İÇİN L-DOPA TESTİ MEKASERMİN INCRELEX LARON SENDROMU, PRİMER IGF-1 EKSİKLİĞİ PANKREATİK ENZİMLER CREON GRANÜL, CREON KİNDER KİSTİK FİBROZİS PANKRELİPAZ VİOKASE PANKREATİT TESTOLAKTON FLUDESTRİN, TESLAC ALBRİGHT SENDROMU, PUBERTE PRECOX TETRAKOSAKTİD SYNACTHEN 0.25MG, CORTROSINA, NUVACTHEN, ACTH TEST AMAÇLI TEK KULLANIM TİRATRİKOL TEATROİS (TRİAC) HİPOFİZ TİROİD HORMON REZİSTANSI ATAZANAVİR REYATAZ AIDS (ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME = EDİNİLMİŞ BAĞIŞIKLIK YETMEZLİK SENDROMU) DİDANOZİN VİDEX HIV POZİTİF VAKALARDA KOMBİNASYON 6 AYDAN SONRA ENFUVİRTİT FUZEON FLUSİTOZİN ANCOBON, ANCOTİL CRİPTOCOCCUS MENENJİTİ FOSCARNET FOSCAVİR, TRİAPTEN KAPREOMİSİN CAPASTAT TÜBERKÜLOZ TEDAVİ ALMIŞ OLMASINA RAĞMEN HIV REPLİKASYONU DEVAM EDEN HIV POZİTİF HASTALARDA KOMBİNASYON CMV(SİTOMEGALOVİRÜS) ANTİJENEMİ + SEVERE COMBINED IMMUNODEFFICIENCY (SCID) + KİT(KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU), GANCİCLOVİR DİRENÇLİ CMV(SİTOMEGALOVİRÜS) ENFEKSİYONLARI KLOFAZİMİN LAMPREN,CLOFOZİNE TÜBERKÜLOZ, ÇOKLU İLAÇ TEDAVİSİNE DİRENÇLİ AKCİĞER TÜBERKÜLOZU İNAKTİF POLİO VİRUS 1. HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALAR İMOVAX (İNAKTİF POLİO AŞI) 2. MALİGN OLMAYAN HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALAR NELFİNAVİR MEZİLAT VİRACEPT AKKİZ İMMÜN YETMEZLİK SENDROMU NİTAZOKSANİT ALİNİA İMMUNSUPRESE VEYA İMMÜN YETMEZLİKLİ HASTADA CRYTOSPORİDİUM ENFEKSİYONLARI PENİSİLİN MAJOR- MİNÖR DETERMİNANT DAP KİT PENİSİLİN ALLERJİSİ HİKAYESİ OLAN VAKALARDA TANININ KESİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN. EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇOCUK ALLERJİ, ALLERJİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI (YETİŞKİN), ÇOCUK İMMÜNOLOJİ VE ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANLARININ REÇETESİ İLE

20 SAKİNAVİR MEZİLAT SİDOFOVİR SİTOMEGALOVİRÜS İMMÜN GLOBULİNİ İNVİRASE VİSTİDE CYTOTECT, MEGALOTECT AIDS (ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME = EDİNİLMİŞ BAĞIŞIKLIK YETMEZLİK SENDROMU), HIV (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) AIDS KLİNİK TABLOSU GELİŞEN HIV POZİTİF KİŞİLERDE CMV RETİNİTİNİN, GANCİCLOVİR DİRENÇLİ CMV ENFEKSİYONU, İMMÜNSUPRESE VEYA TRANSPLANT HASTASINDA CMV VEYA BK VİRÜS ENFEKSİYONLARI, AKUT CMV ENFEKSİYONU, CMV PROFİLAKSİSİ, POLYOMA NEFRİTİ, KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ VEYA AĞIR KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİĞİ OLAN VEYA HIV POZİTİF VAKALARDA CMV ANTİVİRAL TEDAVİSİNE İLAVE OLARAK CMV PNÖMONİSİNİN TİPRANAVİR APTİVUS DİĞER PROTEAZ İNHİBİTÖRLERİNE DİRENÇLİ HIV POZİTİF HASTALARDA KOMBİNASYON STREPTOCOCCUS PNEUMONİA POLİSAKKARİTLERİ PNÖMO S. PNEUMONİA İLE MEYDANA GELEN SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI 2. S. PNEUMONİA İLE MEYDANA GELEN MENENJİTLER 3. S. PNEUMONİA İLE MEYDANA GELEN BAKTERİEMİK ATAKLAR 4. HODGKİN LENFOMA 5. NON-HODGKİN LENFOMA 6. HEMATOLOJİK MALİGNİTELER 7. AIDS 8. NEFROTİK SENDROM 9. ORGAN TRANSPLANTASYONU YAPILAN KİŞİLER 10. KEMOTERAPİ, RADYOTERAPİ GİBİ İMMUMSUPRESİF TEDAVİ UYGULANAN KİŞİLER 11. KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ 12. SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZİS 13. ASPLENİK HASTALAR 14. METASTATİK MALİGNİTESİ OLAN HASTALAR 15. KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI 16. ROMATOİD ARTRİT 17. ALKOLİZM 18. DEMANS 19. KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ 20. DİABETES MELLİTUS 285 SOLUNUM SİSTEMİ A VİTAMİNİ AQUASOL A AMP PREMATÜRE APNESİ + BRONKOPULMONER DİSPLAZİ YA DA PREMATÜRE APNESİ + RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU 286 SOLUNUM SİSTEMİ 287 SOLUNUM SİSTEMİ ALFA -1- PROTEİNAZ İNHİBİTÖRÜ CAFFEİNE CİTRATE (CAFFEİNUM) 288 SOLUNUM SİSTEMİ İPRATROPİUM BR PROLASTİN CAFCİT, PEYONA ATROVENT LS, ATROVENT NASAL, ITROP NASAL ALFA -1 ANTİTRİPSİN EKSİKLİĞİNE BAĞLI KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI PREMATÜRE APNESİ, YENİ DOĞAN SOLUNUM DİSTRESS SENDROMU, YENİ DOĞANIN DİĞER APNELERİ, PREMATÜRİTE, RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU(RDS) ALLERJİK RİNİT + BRONŞİAL ASTIM 289 SOLUNUM SİSTEMİ NEDOKROMİL TİLADE ASTIM, BRONKOSPAZM 290 SOLUNUM SİSTEMİ NİTRİK OKSİT İNOMAX VAZOREAKTİVİTE TESTİ 291 SOLUNUM SİSTEMİ ORSİPRENALİN ALUPENT KOAH, AKUT BRONŞİYAL ASTIM, DİGİTAL İNTOKSİKASYONU 292 SOLUNUM SİSTEMİ PİRFENİDON ESBRİET İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS 293 SOLUNUM SİSTEMİ SODYUM BENZOAT AMMONUL,BOROCAİNA,BRO NCALENE,BRONCALENE NOURİSSON NON KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ

YURT DIŞI AKTİF İLAÇ LİSTESİ

YURT DIŞI AKTİF İLAÇ LİSTESİ YURT DIŞI AKTİF İLAÇ LİSTESİ Barkod İlaç Adı ATC kodu ATC Adı Etkin Madde 1111111101235 BROCHITOL 40 MG INHALATION POWDER Stok Zorunlu İlaçlar Reçete Türü TİTCK Yazılı Onayı Olmadan İthal Edilemeyecek

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28727 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığından:

Resmî Gazete Sayı : 28727 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığından: 1 3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığından: MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yetmiş sekiz yaşında erkek hasta nefes darlığı, kuru oksürük ve bacaklarda şişme şikayetleri ile başvuruyor. Son 1 aydan beri şikayetlerinde artış olan

Detaylı

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 1. Annesinde fenobarbital bağımlılığı olan ve gebelikte fenobarbitale maruz kalan yenidoğan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Akut fazda irritabilite, devamlı

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 100 soru vardır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2014-04 03 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yirmi dört yaşında, yeni başlamış kalp yetmezliği tanısı ile takip edilen bir erkek hastaya sağ kalp kateterizasyonu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide hipokalemide görülür? A) T dalga belirginleşmesi B) U dalgası C) P dalgasında düzleşme D) Sine dalga paterni

Detaylı

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

ANKARA ECZACI ODASI 30.AĞUTOS.2014 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

ANKARA ECZACI ODASI 30.AĞUTOS.2014 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU ANKARA ECZACI ODASI 30.AĞUTOS.2014 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 25.TEMMUZ.2014 (Ek: RG-30 Ağustos 2014-29104/ 2. md. Yürürlük:18/04/2014) (Ek: RG-30 Ağustos 2014-29104/ 3. md. Yürürlük:18/04/2014)

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2 KTBT / T - 36 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile başvuran bir hasta için ACC / AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri

Detaylı

Tebliğ. 2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No:2005/1) R.G.Tarih: 11.04.2005 R.G.

Tebliğ. 2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No:2005/1) R.G.Tarih: 11.04.2005 R.G. Tebliğ 2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No:2005/1) R.G.Tarih: 11.04.2005 R.G.Sayı: 25783 Yasal Dayanak Madde 1 - Bu Talimat, Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir. B) Erken diyastolik üfürüm duyulur. C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

COUNT (DİSTİN MEDISYS.GET_ICD_NAME(T.ICD) CT(T.K ŀicd HASTA KABUL)) M2505 Eklemde ağrı 34.57 I2501 Aterosklerotik kalp hastalığı 27.07 I10 Esansiyel (primer) hipertansiyon 23.32 J00 Akut nazofarenjit [nezle]

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur?

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? A) Erken diyastolik üfürüm B) Middiyastolik üfürüm C) Geç diyastolik üfürüm D) Devamlı üfürüm E) Midsistolik üfürüm İÇ HASTALIKLARI

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

Bildiri Özetleri 189

Bildiri Özetleri 189 Bildiri Özetleri 189 Akut Lösemi Poster No: 0001 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİNDE VERİCİ ALICI KAN GRUBU UYUŞMAZLIĞI OLAN HASTALARDA ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ DENEYİMİ

Detaylı

KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ROFERON -A ROCHE 4.5 mio I.U. enjeksiyona hazır şırınga 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ROFERON -A ROCHE 4.5 mio I.U. enjeksiyona hazır şırınga 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ ROFERON -A ROCHE 4.5 mio I.U. enjeksiyona hazır şırınga 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her şırınga 0.5 ml de 4.5 milyon internasyonal ünite

Detaylı