İş sağlığı güvenliği. Doç Dr. Günay SAKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş sağlığı güvenliği. Doç Dr. Günay SAKA"

Transkript

1 İş sağlığı güvenliği Doç Dr. Günay SAKA

2 İş sağlığı ve güvenliği Tanımı: İş güvenliği, işyerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin eden ve sonucunda iş kazaları ile meslek hastalıklarını azaltan bir bilimdir.

3 İş sağlığı ve güvenliği Tanımı: İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

4 İş güvenliği hukuki açıdan Tanımı: İşin yapılması sırasında işçilerin karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması konusunda, esas olarak işverene, kamu hukuku temelinde getirilen yükümlere ilişkin hukuk kurallarının bütünüdür.

5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramı, işçinin sağlık ve emniyetinin işyeri sınırları ve iş dolayısıyla doğan tehlikeler karşısında korunmasını kapsamaktadır. KORUNMA ESASTıR

6 Geniş anlamda İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramı işyeri ile sınırlı sağlık ve emniyet tedbirlerinin yeterli koruma sağlayamayacağını kabul eden ve işçinin sağlığını ve güvenliğini etkileyen ve ilgilendiren ve işyeri dışından kaynaklanan riskleri de kapsamına dahil eden bir kavramdır.

7 İş Sağlığı Her türlü işte çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, çalışma şartlarının düzenlenmesi, çalışanların fiziksel, bedensel ve ruhsal niteliklerine uygun işlere yerleştirilmeleri, işin insana, insanın da işe uyumunun sağlanması işçi sağlığı ve iş güvenliği konuları arasındadır.

8 İşçi sağlığı sağlıklı bir yaşam çevresi için gereken sağlık kurallarını içerirken; İş güvenliği, daha çok işçinin yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik tehlikelerin ortadan kaldırılması için gerekli teknik kuralları ele alır.

9 Temel iş sağlığı hizmetleri

10

11

12

13 İş sağlığı hizmetlerinin özellikleri Çok sektörlü yaklaşım gerekir: sadece hekimler değil, kimya mühendisi, ergonomist, çevre mühendisi, makine, endüstri mühendisi, iş psikoloğu, vs. Ekonomik boyutu vardır. İş veren, çalışan, iş hukuku (avukat ve hakimler), çalışma müfenttişleri vs vs Sendikalar, meslek odaları, çevreciler

14

15 İş sağlığı ve güvenliği etkinlikleri 1. Tıbbi Yöntemler a. İşe giriş muayeneleri b. Periyodik muayeneler c. İlk yardım organizasyonları d. Sağlık eğitimi e. epidemiyoloji 2. Teknik yöntemler a. Makine teçhizatın uygun, güvenli, bakımlı olması b. Üretimde oluşacak çevresel zararlıların azaltılması c. Risk değerlendirme d. İş kazalarının azaltılması e. Güvenli çalışma eğitimleri f. Kişisel koruyucular 3. Değişik meslek dallarından kişilerin yürüttükleri yöntemler a. Ergonomi b. Çalışma koşullarının (monotonluk, vardiya, stres vs) düzenlenmesi

16 Türkiye de İş Sağlığının Durumu Ülkemizde SGK nın Temmuz 2010 verilerine göre işyeri sayısı işçi sayısı kişidir. İşyerlerinin %85,9 u 1-9 işçi, %98,2 i 1-49 işçi çalıştırmaktadır. İş sağlığı hizmetlerinin halen 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri için öngörülmüş olduğu dikkate alındığında işyerlerinin sadece %1.9 bu kapsamda bulunmaktadır.

17 Türkiye de İş Sağlığının Durumu Ülkemizde 2009 yılı sonu itibarı ile 429 dan fazla küçük sanayi sitesi ( işyerini içeriyor) ve 256 dan fazla organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. İşçi statüsünde çalışanların yanı sıra devlet memuru olarak çalışan 2.9 milyon Bağ-Kur lu 2.2 milyon kişi çalışmaktadır. Tarım çalışanları ve kayıt dışı çalışanlara ilişkin değerlerde dikkate alınmalıdır

18 Dünya genelinde çalışanların sadece %10 15 i iş sağlığı hizmetlerini almaktadır. Bu sıklık sanayileşmiş ülkelerde %15-90 arasında iken gelişmekte olan ülkelerde %1-20 düzeyindedir.

19 İşyeri hekimi Sürekli olarak en az 50 işçi çalıştıran iş yerlerinde SSK tarafından sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumlarının denetlenmesi, ilk yardım, acil tedavi, ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerini düzenlemek üzere.. (İSİG tüzüğü madde 91)

20 İşyeri hekimi 50 kişiden az işçi çalıştıran iş yerleri İOSB den yararlanır İşyeri hekiminin çalışma saati işçi başına 15 dk üzerinden hesaplanır 1000 kişiden fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde işyeri hekimi tam gün çalışmak zorundadır.

21 İŞYERİ HEKİMİ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ VERİR HASTANE HİZMETLERİ DIŞINDAKİ SAĞLIK HİZMETLERİNİ VERİR İŞÇİ AİLELERİNİN DOKTORU DEĞİLDİR İŞÇİLERİN İŞTEN KAYTARMALARINI ENGELLEMEK İÇİN İSTİHDAM EDİLMESİ YANLIŞTIR

22 İŞYERİ HEKİMİNİN GÖREVLERİ TIBBİ GÖREVLER İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ PERİYODİK MUAYENELER İZİN DÖNÜŞÜ MUAYENELERİ AŞILAR ÖZELLİĞİ OLAN İŞÇİLERE ÖZEN İLK YARDIM ORGANİZASYONU BESLENME SAĞLIK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA TEKNİK GÖREVLERİ İŞYERİ ZARARLILARINI İZLEMEK İŞ KAZALARI VE MES.HAST.NEDENLERİ- Nİ BELİRLEMEK İŞ ANALİZLERİ YAPMAK İSİG KURULLARINDA GÖREV ALMAK?

23 İşe giriş muayenesi İş yerinin tümünde yada bir ünitesinde tüm riskleri değerlendirip bu risklere yönelik anamnez, klinik ve laboratuar muayeneler yapılarak tamamlanan muayenedir.

24 İşe giriş muayenesi İşe giriş muayenesini yapacak olan hekimin Yapılan üretim biçimi Üretim akışı Çalışma ortamı koşulları Riskli çalışma türlerini belirlemesi gerekir.

25 İş yerini tanıma, iş yeri durum saptaması ve risk analizi İşyerini tanıyan, üretim akışını izleyen hekim işe giriş muayenelerinde daha başarılı olacaktır. Üretim şeması (iş akımı) üzerinde fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikolojik risklerin tespit edilmesi gerekir.

26 Riskli çalışma türlerinin saptanması Uzun süreli çalışma Vardiyalı çalışma Gece çalışması Ağır iş yükü Montaj bandı İş güvenliği önlemlerinin alınmaması

27 Riskli çalışma türlerinin saptanması Termal koşullar (sıcak, soğuk, nem, basınç, hava akımı) Kimyasal etkenler (çözücüler gazlar, metaller, metal tozları) Fiziksel etkenler (aydınlatma, hava kirliliği, toz, iyonize ve iyonize olmayan ışınlar, gürültü)

28 Riskli çalışma türlerinin saptanması Ağır ve tehlikeli işler Ergonomik olmayan koşullar Beslenmeyi zorlaştıran durumlar Genel hijyen koşulları (genel temizlik, içme suyu, yemekhane, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler vs.)

29 İşyerindeki çalışma ilişkileri Bireysel ve toplu iş ilişkileri Sendikal konum İş verenin İSİG ile ne kadar ilgilendiği

30 İşyerinde zararlı etkenlerin düzeylerinin ölçülmesi ve takibi Toz ölçümü Gürültü ölçümü Nem, hava akımı, ısı ölçümü Tehlikeli gaz ve buharın ölçümü Radyasyon ölçümü Aydınlatma ölçümü

31 İşe giriş muayenesi nasıl yapılır? Kimlik bilgileri Öz geçmiş, soy geçmiş ve anamnez Fizik muayene İşyeri risklerine uygun tamamlayıcı muayene İş yeri sağlık risklerine ilişkin laboratuar muayene

32 Örnek; Tozlu işlerde işe giriş muayenesi Tozlu işler: madencilik, taş ocakları, yapı işleri, seramik-porselen, metal, cam çimento, dokuma, kağıt, lastik, termik santral, döküm işleri vs.

33 Örnek; Tozlu işlerde işe giriş muayenesi Tozlu işlerde çalışması sakıncalı olanlar: Dolaşım sistemi hastalıkları (kalp yetm., hipertansiyon vb) Solunum fonksiyon bozuklukları (göğüs kafesi deformiteleri, kronik akciğer hastalıkları: bronşit, astım, amfizem, plörit, fibrotik granülomatöz değişiklikler. Pnömokonyozlar, aktif yada inaktif tüberküloz.) Aşırı şişmanlık

34 Örnek; Tozlu işlerde işe giriş muayenesi Ek laboratuar muayeneleri Vital kapasite Zorlu vital kapasite Akciğer grafisi

35 Örnek; Tozlu işlerde işe giriş muayenesi Erken kontrol muayenesi 6 ay yada 1 yıl sonra yapılır Periyodik muayene 1-3 yıl arayla

36 Örnek; Yüksekte çalışacaklara yapılacak işe giriş muayenesi Yüksekte yapılan işler: inşaat işleri, çelik yapı montaj, prefabrik yapı montaj, kuyu, kule, metro, baca, direkte çalışma, yüksekte temizlik, gemi yapımı, liman vinç operatörü

37 Örnek; Yüksekte çalışacaklara yapılacak işe giriş muayenesi Çalışamayacaklar: Kadınlar, 18 yaşın altında olanlar, bedensel engelliler Kronik hastalar; dolaşım sistemi (hipertansiyon ve kalp yetm., MI gibi), böbrek hastaları, diyabet, epilepsi gibi nörolojik hastalıklar, psikiyatrik hast. Baş-boyun travması geçirmişler, ilaç, alkol, uyuşturucu alışkanlığı olanlar, görme bozukluğu olanlar, vertigosu olanlar.

38 Örnek; Yüksekte çalışacaklara yapılacak işe giriş muayenesi Giriş muayenesi Özgeçmiş, soygeçmiş anamnez, fizik muayene, denge muayenesi, görme ve işitme muayenesi EKG, tansiyon ölçümü, kan şekeri, kreatinin, hemogram, tam idrar, akciğer grafisi.

39 Kimlere işe giriş raporu verilir? Yasa gereğince ağır ve tehlikeli işe girenlere, kadın ve çocuklara işe giriş raporu düzenlenebilmektedir Diğer iş kolları için tüzükler hazırlanmalıdır

40 Erken kontrol muayenesi İşe giriş muayenesinden sonra periyodik muayene zamanı gelmeden oluşabilecek sağlık sorunlarını saptamak için yapılır. Aşırı duyarlılık reaksiyonları gibi. Erken kontrol muayenesi, işe giriş muayenesini tamamlayan bir uygulamadır.

41 Kimler işe giriş raporu verebilir? İşyeri hekimleri, İşçi sağlığı dispanserleri İşyeri ortak sağlık birimi Sosyal sigortalar kurumu Sağlık ocakları

42 Periyodik muayeneler Amacı işyerindeki etmenlerin etkilerini erkenden tespit etmek Etkilenme varsa hastalık oluşmadan önlem almak Hastalık oluşmuşsa da bunu erkenden fark etmek Meslek hastalıkları insidansını azaltmak ve İşgücü kaybını önlemek

43 Periyodik muayeneler Ağır ve tehlikeli işlerde, 18 yaşın altı çocuklar için 6 ayda bir, büyükler için en az yılda bir periyodik muayene zorunlu kılınmaktadır (Ağ ve Teh.İ.Tüzüğü) Kurşunla çalışan işlerde 3 ayda bir yapılır ve rutin muayenelere ek olarak kan kurşun düzeyi, tam kan (bazofil granülasyonu, hemogram), idrarda delta ALA, kaproporfirin

44 Periyodik muayene Arsenikle çalışanlarda 6 ayda bir. Dışkı, kıl ve tırnaklarda arsenik bakılması. Organik fosforlu bileşiklerle çalışanlarda 6 ayda bir. Kolinesteraz düzeyinde düşme %25 ten fazla olmamalı. Civa olan işyerlerinde 6 ayda bir. Periferik ve SSS muayenesi, ağız-diş muayenesi vs

45 Periyodik muayene Tozlu işlerde (maden ocakları, kiremit ocakları, dökümhaneler, tekstil, şeker, çimento, inşaat, seramik gibi) 6 ayda bir kontrol. Solunum fonksiyon testleri yapılmalıdır.

46 İSİG kurulları İşyerinde İSİG ile ilgili konularda katılımı sağlamak ve alınması gereken kuralları belirlemek ve bu kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla kurulur. (iş kanunu madde 76)

47 İSİG kurulları Kurul üyeleri İşveren yada temsilcisi İşyeri güvenlik şefi İşyeri hekimi Sosyal işler danışmanı Sivil savunma uzmanı İşyerinde görevli formen, ustabaşı İşyerinde bulunan sendika temsilcisi

48 İSİG kurullarının görevleri İSİG konularında yol göstermek İSİG önlemlerini belirlemek İSİG yönetmeliği hazırlamak İSİG iç yönetmeliğinin uygulanmasını izlemek Makine ve tezgahlarda koruyucuları Kişisel koruyucuları İşyeri hijyeni ve çalışma şartları İş kazalarının değerlendirilmesi ve engellenmesi İSİG eğitimleri

49 İşyerinde fizik etkenler Gürültü Isı ve nem Aydınlatma Titreşim İyonlaşma yapmayan ışınlar İyonlaşma yapan ışınlar

50 Gürültü İşitme duyusunun azalmasına veya sağlığın bozulmasına veya başka tehlikelerin oluşmasına neden olan seslerdir (ILO). Gürültülü iş kolları: Metal sanayi Madencilik Ağaç işleri Tekstil fabrikası

51 Gürültünün etkileri Duyma fonksiyonu üzerine etkiler Geçici eşik kayması Kalıcı sağırlık Birinci evre : odiyometrede 4000Hz de çentiklenme İkinici evre: fısıltı seslerinin duyulamaması Üçüncü evre: konuşma bandının etkilenmesi.

52 Gürültünün etkileri Yorgunluk Psikolojik etkiler Fizyopatolojik etkiler Kalp atışlarında artma Hipertansiyon Mide ve deudonum etkilenme (yanma, hazımsızlık şikayetlerinde artma) Kan kolesterolünde artış

53 Gürültü düzeylerine örnekler Sakin bir ev ortamı db(a) Sokak gürültüsü db(a) Torna atölyesi db(a) Dokuma tezgahı db(a) Kompresörlü makine db(a) Jet motoru db(a) Top patlaması db(a)

54 Gürültülü ortamda çalışma saatleri Maksimum gürültü Günlük çalışma saati saat /gün 90 4 saat /gün saat /gün saat /gün dk/gün dk/gün

55 Endüstriyel işitme kaybını etkileyen faktörler Sesin özelliğine bağlı Sesin şiddeti Çalışma süresi (90 db(a) da 20 yıl %20 sağır) Sesin frekansı (yüksek frekanslı sesler daha zararlıdır) Ani sesler Bireysel özellik Daha önce geçirilmiş kulak hastalığı Kişisel duyarlılık Yaş Daha önce gürültülü bir işte çalışmış olma

56 Gürültüden korunma Daha az gürültü yapan motorların yada makinelerin kullanılması Makinelerin bakımı Makinelerin izole edilmesi Ses emici malzeme Kapalı bir odaya tüm makineleri yerleştirmemek Gürültülü ortamda çalışan işçi sayısını azaltmak Çalışma saatlerini kısıtlamak Kulak tıkaçları

57 Gürültülü işlerde İşe giriş muayenesi Odiyometrik inceleme, kronik otit gibi sorunların irdelenmesi Periodik muayene Odiyometrik inceleme,

58 Isı ve nem En sağlıklı ısı ve nem o Cde %30-75 rölatif nemdir. Çok yüksek ısı ve nemde işçide aşırı yorgunluk hissi, üretimde düşme, güçsüzlük hatta ölüm nedeni olabilir. 24 derece ve %60 rölatif nemde en ufak hareketle terleme olur

59 Isı ve nem 24 derecede ve %80 nemde veya 30 derece sıcakta %40 nemde ileri derecede bitkinlik, sıkıntı hissi, solunumda sıklaşma, kalp atışlarında artma, baş dönmesi olur. Yüksek ısıda sinir sistemi çöker, kramplar, kas gücünde azalma, tansiyon düşmesi, dil kuruluğu, nabız zayıflaması ve taşikardi, iştah azalması, idrarda albumin.

60 Isı ve nemin yüksek olduğu işler Pamuk, yün, elyaf gibi maddelerin dokumasında %75-90 nem gerekir. Şeker, konserve fabrikalarında nem yüksektir. Kauçuk, çimento, cam dökümhaneleri, dökümhaneler, demir çelik fabrikalarında ısı çok yüksektir. Madenlerde her 100 m de ısı 2.5 derece artar.

61 Isı ve nem Mutlak nem: havada herhangi bir anda bulunan su buharı miktarı Maksimum nem : belli bir sıcaklıkta olabilecek en yüksek nem miktarı. Rölatif nem: mutlak nem / maksimum nem

62 Isı ve nemden korunma Çevresel önlemler ve çalışma şartlarına yönelik önlemler Havalandırma Çalışma sürelerini azaltma Fazla yağlı yüksek kalorili yiyeceklerden kaçınma 15 dk aralarla mola verilmesi

63 Isı ve nemden korunma İşe giriş muayenesi Aşırı şişman, yaşlı, kronik hastalığı olanlar, alkolikler, kalp hastaları işe uygun değildir Periyodik muayene

64 Aydınlatma İyi aydınlatmanın özellikleri Yapılan iş için yeterli Yeknesak İyi yayılmış Gölge vermeyen Göz kamaştırmayan Genel = lux Detayları kabaca görme 150 lux Detayları iyice görme 700 lux Çok iyi görme 1500 lux Çok ince işler 3000 lux

65 Titreşim Tıpkı ses dalgaları gibi yayılır. Etkileri: Çok düşük frekanslar (2 Hz): araç tutması 2-20 Hz: kamyon, traktör, inşaat makineleri, trenler. Sırtta ağrı, boyun ağrıları, diskal herni. 20 Hz den fazla: kompresörlü makineler, delici, perdahlayıcı el aletleri. Titreşim sendromuna neden olur.

66 Titreşim nedenli hastalık ve belirtiler Kienböck hastalığı: dirseklerden kolu açıp kapamada zorluk, el, bilek ve kollarda basmayla ağrılı şişlikler. Raynauld hastalığı: parmaklarda morarma, çabuk üşüme, uyuşma ile seyreder. Kompresör kullananların %70 inde vardır.

67 Titreşim nedenli hastalık ve belirtiler Beyaz parmak Karpal Tunel sendromu Eklemlerde ekzositoz, osteoliz, osteoskleroz, osteokondroz Parestezi, kramplar, kaslarda atrofi Parmakların geç ısınması

68 Titreşimde korunma Daha az titreşim ve gürültü makinelerin kullanılması Makinelerin bakımı yağlanması Makinelerin izolasyonu Yeterli ısı ve nemin sağlanması Kompresör tutamaklarının PVC yada kumaşla kaplanması Vardiya sonunda ılık suyla ellerin yıkanması

69 Titreşimden korunma İşe giriş muayenesi Kas iskelet sisteminin detaylı muayenesi Periferik sinir sisteminin detaylı muayenesi Periferik damarların muayenesi Periyodik muayene Soğuk testi İskelet sisteminin radyolojik incelenmesi Periferik sinir sisteminin muayenesi EEG, EMG

70 İyon yapmayan ışınlar UV( nm) Görünür ışınlar ( nm) İnfrared ışınlar ( nm) Radyo frekansları Mikrodalga boylular Radyo frekansları Elektromanyetik alan

71 İyon yapmayan ışınlar Sanayide: kaynakçılık işleri, cam sanayi, çelik yapımı, dökümhaneler, saç, karpit yapımı, metal eritme potaları, fırınlar. Etkileri: Deri üzerine Göz üzerine

72 İyonizan radyasyon Işınlar bir ortamdan geçerken iyon çiftleri oluşturuyorsa buna iyonizan radyasyon denir. X ışınları, gama ışınları, alfa ve beta ışınları. Etkileri: yarattıkları enerji ile hücre yüzeyinde iyonlaşmaya neden olurlar ve daha aktif zararlı hale gelirler.

73 İyonizan radyasyon 0.5 gray.. Kİ ne geçici etki 1-2 gray. 24 saat içinde mide bulantısı, kusma, saç ve kıllarda dökülme, ishal, kan tablosunda değişiklikler 3-5 gray. Mide bulantısı, ishal, kusma, genel halsizlik, hızlı kilo kaybı, ağır boğaz iltihabı, Kİ tahribatı nedeniyle aplazi gray 1-2 hafta sonra ölüm. 0.2 graylik ışın kısırlığa neden olabilir.

74 İyonizan ışınlar Kaynağın kurşun zırhlanması Kaynakla işçi arasındaki mesafeyi arttırmak Çalışma sürelerini azaltmak İşçi sayısını mümkün olan en aza indirmek Sürekli alınan ışının takibi (dozimetre) Kurşun önlükler 3 ayda bir periyodik muayene Gebe ve çocukların çalışmasının engellenmesi

75 Kimyasal etkenler Madenler Solventler (aromatik hidrokarbonlar, Gazlar buharlar Asit ve alkaliler Boyalar Pestisitler Plastik maddeler

76 madenler kurşun, civa, berilyum, krom, arsenik, kobalt, kadmiyum, talyum

77 İşyerinde kurşun Kullanıldığı işyerleri: Saf metal olarak: İnşaat işleri, boru, levha, çatı malzemeleri, kurşun tel, kablo, saçma, kimyasal madde kapları, radyasyon koruyucu, boya üretimi (üsütbeç, sülügen, yağlı boya malzemeleri) Alaşım olarak: batarya levhası(pb+sn), pirinç ve bronz üretimi (Pb+Sn+Cu+Zn), lehimleme işleri (Pb+Sn) (Pb+Zn+Sn)

78 İşyerinde kurşun Kullanıldığı işler Kurşun oksitler : akü, lastik, mine, cam sanayii Kurşun tuzları: insektisit Organik bileşikler : kurşun tetraklorür yada tetrametil olarak süper benzinde.

79 Kurşunun vücuda girişi Sindirim yoluyla Solunum yoluyla Deri yoluyla

80 Kurşunun etkileri Alyuvarların dayanıklılığını azaltır Hemoglobin sentezini bozar Damar sisteminde kasılmalar Böbrek ve karaciğere direk toksik etki Düz kasları etkileyerek kolik tarzında ağrı, kabızlık Sinir sisteminde felçler (radial sinir felci gibi) Çocuklarda gelişme bozukluğu

81 Akut kurşun zehirlenmesi Bulantı, kusma, ağızda metalik bir tat, kabızlık, ishal, susama hissi, tükürük salgısının artması, şiddetli mide barsak krampları. Taşikardi Baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik koma

82 Kronik kurşun zehirlenmesi Belirtisiz ön dönem: öğrenme güçlüğü, hafızada zayıflama, sözel yeteneklerde azalma, hiperaktivite, düşük IQ, konuşma iletişim bozukluğu Hafif zehirlenme: kas ağrı ve uyuşmaları, sinirlilik, nadiren karında ağrı, yorgunluk, kas tonusunda azalma

83 Kronik kurşun zehirlenmesi Orta derecede zehirlenme: eklem ağrıları, konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, kusma, kabızlık, genel yorgunluk, ellerde titreme, kilo kaybı Ciddi zehirlenme: uyuşma ve felçler, ensefalit, bilinç kaybı, diş etlerinde mavimsi çizgiler (Bruton çizgileri), ciddi karın ağrıları.

84 Kronik kurşun zehirlenmesi Laboratuar: anemi, kan kurşun düzeyinde yükselme, İdrarda kurşun, Delta ALA, kaproporfirin Kemiklerde kurşun (K-XRF)

85 Kurşunda korunma 1. İşyerinde havalandır 2. Kapalı sistem çalışma 3. İşyeri kurşun düzeyinin izlenmesi (maksimum 0.15 mg/m 3 ) 4. İşe giriş muayeneleri 5. Kişisel koruyucular.

86

87 Solventler Aromatik hidrokarbonlar (benzen, ve analogları) Alifatik hidrokarbonlar (petrol ürünleri) Doymamış alifatik halojenli hidrokarbonlar (trikloretilen, tetrakloretilen) Doymuş alifatik halojenli hidrokarbonlar (karbon tetraklorür, tetrakloretan, metilklorür)

88 Mobilya sanayi de toluen maruziyeti

89

90 Solventler Alkoller Ketonlar (aseton) Esterler Glikoller Eterler Karbon sülfür

91 Gazlar ve buharlar Boğucu gazlar CO 2, metan, etan, bütan, hidrojen, azot İrritan gazlar NH 3, SO 2, Fosgen, azot oksit Sistemik etkili gazlar CS 2, CCl 4, benzen, nitroparafin Narkotik etkili gazlar toluen, trikloretilen.

92 İşyerinde tozlar Pnömokonyoz yapan tozlar Ağır hastalık yapanlar (asbest, silis) Orta derecede hasar yapanlar (kömür, mika, feldispat) Hafif hastalık (demir, baryum oksit) Pnömokonyoz yapmayan tozlar Ağır hastalık yapanlar (berilyum, krom, nikel, kurşun) Orta derece hastalık yapanlar (pamuk, ağaç, un) Hafif hastalık (çimento, mermer, tütün vs)

93 ÇALIŞMA YAŞAMINDA TOZ SORUNU-1 Toz Sorunu olan İş Kolları ve Meslekler Maden ocakları Kömür-Krom-Civa Bakır-Demir İmalat sanayi Döküm-Çimento-Tuğla-Seramik-Cam-Aspest Pamuk-Kendir İnşaat işleri Yol-Tünel Tarım

94 ÇALIŞMA YAŞAMINDA TOZ SORUNU-2 Toz Türleri Ve Sağlık Sakıncaları Toz : Havada asılı olarak kalabilen mikron çapında katı parçacıklar. Solunabilen toz ; mikron çapında. Kimyasal yapı... Organik-inorganik Fizik yapı... Kristal Amorf Biyolojik özellik... Allerjen-toksik-fibrojen-non-fibrojen

95 SOLUNUM SİSTEMİNİN SAVUNMASI Partiküllerin eliminasyonu Üst hava yolları; Mükosilier klirens Alt hava yolları ; Öksürük. Mükosilier klirens. Alveoler makrofajlar. İmmünolojik savunma. Asiner klirens Yapısal faktörler Sigara Bronş daralması Kr.Bronş infeksiyonu Alkol Alveole ulaşan mik. tozların %98-99 u dışarı atılır.

96 SİLİKOZİS Etken madde: Silika (Sio2) En sık görülen meslek hastalıklarından biri. Riski İşler Maden ocakları Yol-baraj-tünel yapımı Seramik ve cam sanayi Ateş tuğlası yapımı Döküm temizleyiciler

97 SİLİKOZİS Patogenez Silis yüklü makrofaj-lizozim paraçlanması prteolitik enzimler-fibrozis Mikronodül, nodül, büyük fibroz kümeler Klinik Nefes darlığı (geç dönemde) Öksürük, balgam çıkarma (Silikotüberküloz?) SFT ZVK, ZVK 1.sn Seri ölçümlerde karşılaştırma önemli!

98 Akut silikozis (Alveoler siliko-lipoproteinozis) 44 yaşında, kum püskürtme işçisi. 7 yıldır, korunmasız çalışmış.

99 SİLİKOZİS İşe uygun olmayanlar veya işten ayrılması gerekenler Önemli solunum ve/veya dolaşım fonks. bozukluğu Astım, KOAH, Yaygın TB sekeli Org. Kalp Hastalığı- Kontrolsuz hipertansiyon Radyoloji de A 2 ve B 1 kategorisinde lezyonlar

100 SİLİKOZİS- Korunma Mühendislik- Madenlerde ; Sulu çalışma, uygun havalandırma Döküm temizleme de ve seramik işlerinde ; Yerel aspirasyon Kum püskürtme işlemi: Özel odalarda yapılmalı. İşçiye dışardan hortumla, Kişisel Koruyucu- Toz maskeleri!

101 KÖMÜR İŞÇİLERİ PNÖMOKONYOZU (KİP) Kömür tozu silisyuma göre daha az da olsa patojendir Kömür tozu % 1-2 oranında silisyum içerir! Risk grupları Kömür madenlerinde- Kazmacılar-Lağımcılar Kömür yükleyiciler

102 KÖMÜR İŞÇİLERİ PNÖMOKONYOZU (KİP) Klinik ve Laboratuar Basit KİP Küçük yuvarlak opasiteler. Solunum fonksiyonlarında minimal değişiklikler İyi prognoz Komplike KİP Massif fibrozis odakları Solunum Fonksiyon bozuklukları Kötü prognoz

103

104 PNÖMOKONYOZLAR Radyolojik kontrol; Genel kural olarak, Pnömokonyoz riski taşıyan iş yerlerinde işe giriş muayenesinde ve her 1-2 yılda bir standart akciğer grafisi önerilir.

105 ASBESTOZ (ASBESTOZİS) Serpentin Amfibol Krosidolit (mavi asbest)! İnşaat işleri ; Yalıtım malzemeleri-döşeme-tavan Boru Balata üretimi Tekstil; Dayanıklı malzeme üretimi Gemi-uçak sanayi

106 ASBESTOZ (ASBESTOZİS) Çevresel maruziyet ; Türkiye de yaygın. Ak toprak. (Sıva) Asbest ve zeolit bölgeleri Hiç beyaz toprakla badana yapılan bir evde oturdunuz mu?

107 ASBESTİN YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR Selim hastalıklar Plevrada fibrokalsifikasyonlar Plevra sıvısı Perikard sıvısı Prikardial fibrozisi İnterstisyel fibrozis (ASBESTOZİS) Malign hastalıklar Malign Plevral Mezetelyoma Akciğer kanseri Malign Peritoneal Mezotelyoma Diğer kanserler Hastalık için 5-20 yıllık süre Sigara içilmesi riski kat artırır.

108 - SESİNİZİ DUYURMAK İÇİN BAĞIRMAK ZORUNDA KALDIĞINIZ GÜRÜLTÜLÜ ORTAM, - KULAĞINIZI RAHATSIZ EDEN SESLER, - KULAĞINIZI ÇINLATAN GÜRÜLTÜ İŞİTMENİZE ZARAR VEREBİLİR.

109 Kurşun işleri, Matbaa işleri, Akü işleri, Galvaniz işleri, Lehim işleri... gibi kurşun ve bileşiklerinin kullanıldığı işlerde çalışıyorsanız KURŞUN ZEHİRLENMESİNE DİKKAT EDİN!!!

110 MADEN OCAĞI, TAŞ OCAĞI, TÜNEL YAPIMI, KUVARS OCAĞI VEYA DEĞİRMENİ, RASPA VE KUMLAMA, SERAMİK VE ÇANAK-ÇÖMLEK İŞLERİ, CAM SANAYİ, DÖKÜMHANE, ÇİMENTO SANAYİ, İNŞAAT SEKTÖRÜ gibi İŞLERDE ÇALIŞANLAR.

111

112

113 (PAZARTESİ ATEŞİ HUMMASI) Pamuk Çırçır işinde veya Tekstil fabrikasında YADA keten, jüt ve kenevir ipliği ve halat işinde ÇALIŞIYORSAN Hafta tatili dönüşü ilk iş günü öğleden sonra; Göğsünde sıkışma, Nefes daralması, Şiddetli öksürük varsa, Dinlenme ihtiyacı duyuyorsan

114 Nezle olmadığın halde burun akıyor sa, Burun içinde iyileşmeyen yara varsa, Burun kanaması oluyorsa, -KROM VE NİKEL KAPLAMA İŞİ YAPIYORSAN -KROM VE NİKEL ALAŞIMLI METALLERLE KAYNAK İŞİ YAPIYOR VE KAYNAK DUMANINI SOLUYORSAN, -KROM VE NİKEL TUZLARI İLE ÇÖZELTİ HAZIRLAMA İŞİ YAPIYORSAN MESLEK HASTALIĞI OLABİLİR İŞYERİ HEKİMİNE BAŞVUR.

115 NEFES DARALMASI, KRONİK BRONŞİT VEYA ASTIM, GÖZLERİNDE KIZARIKLIK, BOGAZINDA YANMA VE ÖKSÜRÜK, EL VE YÜZ DERİSİNDE SARARMA, DİŞLERDE SARARMA VE ÇÜRÜME VARSA, KAYNAK İŞİ YAPIYORSAN MESLEK HASTALIĞI OLABİLİR

116 Kızarıklık VARSA, Kabarma ve su toplama VARSA Deride dökülme VARSA 1- Cildinizin, kimyasal maddelere temas edip etmediğini düşünün, 2- İçleri astarsız lastik veya kauçuktan yapılmış eldiven, ayakkabı giyip giymediğinizi düşünün, 3- Eliniz veya üzerinizdeki yağ, boya ve benzeri kirleri temizlemede benzin yada başka kimyasal madde kullanıp kullanmadığını düşün, EĞER DOĞRUYSA

117 ASBESTİN ÜRETİMİ KIRMA ÖĞÜTME PAKETLEME TEKSTİL VE BALATA FABRİKALARI İNŞAAT VE ÇATI DÖŞEMELERDE ASBEST İÇEREN YAPILARIN YIKILMASI FREN BALATA DEĞİŞİMİ NEFES ALIRKEN ZORLANIYORSANIZ! ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİNİZ ARTMIŞ İSE! KİLO KAYBINIZ VARSA?

118 İşyeri ortamında toza maruziyet öyküsü incelenirken çalışanın; ayrıntılı meslek öyküsü alınmalıdır (En son yaptığı ve daha önce çalıştığı işler, çalıştığı bölümler, kullandığı ve çalıştığı ortamdaki maddeler, iş dışı uğraşları, alışkanlıkları sorgulanmalıdır.). ** PA Akciğer grafisinin (35x35cm.) değerlendirilmesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. PA akciğer grafileri, A ve B okuyucu tarafından değerlendirilir. İlgili Tüzük ve Yönetmelik ile A ve B okuyucu listelerine adresinden ulaşılabilir. *** A ve B okuyucuları tarafından pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen ve işverene bildirilen işçiler, Meslek Hastalıkları tanısı koymakla yetkili Hastaneye sevk edilir. Hastane raporlarının bir örneği ilgili işyerine ve İSGÜM'e gönderilir.

119

120 Kromda burun septumlarının delinmesi

121 Kromda dermatolojik bulgular

122 Boya kazanına kobalt dökümü

123 BİSSİNOZİS Pamuk, keten, kenevir tozlarına maruz kalanlarda gelişebilen akciğer hastalığı. Başlangıç döneminde ; Reversibl bronş spazmı.. Bronko-alveolit İleri dönemde : KOAH benzeri tablo.(irreversibl) Etyoloji: ENDOTOKSİNLER İmmünolojik etki Kimyasal etki

124 BİSSİNOZİS- Riskli işler Pamuklu tekstil Çırçır,harman-hallaç, Tarak,Vater,Çözgü Keten,Kendir ve kenevir fabrikaları. Maruziyet süresi ; 5-6 yıl Yükümlülük süresi:15 gün, 3yıl

125 BİSSİNOZİS- KLİNİK Semptomlar ; Göğüste sıkışıklık hissi, öksürük, hırıltı, hafif nefes darlığı, ateş Evre ½ ; Bazı tatil sonraları-pazartesiler semptom varlığı Evre 1 ; Her tatil-pazartesi sonrası Evre 2 ; Tüm çalışma günlerinde Evre 3 ; KOAH bulguları

126 BİSSİNOZİS- TANI Klinik bulgular + Akciğer radyolojik muayene ; Normal Vardiya içinde ZVK 1.sn de % 5-10 azalma ; Hafif % = Orta >% 20 = Ağır.

127 BİSSİNOZİS- Prevelans Endenozya ; % 30 Sudan ; % 37 (1987) Etyopya ; % 40 Hindistan % İngiltere; ; % % % 3.9

128 BİSSİNOZİS- KORUNMA İşe uygun olmayanlar: Astım- KOAH Ciddi Akciğer Hastalığı Sekelleri İşden ayrılması gerekenler Vardiye içinde ZVK 1.sn 100 ml azalanlar Koruyucu Önlemler; Aspirasyon, taban islaklığı,kapalı çalışma

129 İş yeri hekimliğinde epidemiyoloji iş yerinde sunuk kalınan etkenlerin etkilerinin, ve çalışanlarda meydana gelen hastalıkların ve yaralanmaların nedenlerini, dağılımını ve sıklığını inceleyen bilim dalıdır.

130 Emisyon kaynağı Kirletici Çıkan miktar Ekolojik ve çevresel ölçümler Yüzeyel sular Derin sular Su Hava kirletici (tozlar) Bitkiler Hayvanlar İnek sütü Sağlık etkileri Erken etkiler Orta sürede Uzun sürede İnsan maruziyeti İnsan davranışları Numuneler

131 Seveso Accident bölgesi A Zonu Nüfus: 804 Toprak TCDD (1976): Zone A Zone B Zone R Zone Pop Soil concentration Min Max A B 5, R 38, Reference 232,745 NA NA Reference zone µg/m 2 Bertazzi et al., Environ Health Perspect 1998

132 Seveso Accident bölgesi Zone B Nüfus: 5,941 Toprak TCDD (1976): Zone A Zone B Zone R Zone Pop Soil concentration Min Max A B 5, R 38, Reference 232,745 NA NA Reference zone µg/m 2 Bertazzi et al., Environ Health Perspect 1

133 Seveso Accident Bölgesi Zone R Nüfus: 38,624 Toprak TCDD (1976): Zone A Zone B Zone R Zone Pop Soil concentration Min Max A B 5, R 38, Reference 232,745 NA NA Reference zone µg/m 2 Bertazzi et al., Environ Health Perspect 1998

134 TCDD plazma düzeyleri, 1976 Plazma TCDD (ppt) 100, ,000 1, } Alt sınır Zone A Zone B Zone R Needham et al., Chemosphere 1998

135 Erken dönem kesitsel çalışma

136 Lenfositlerde kromozomal sapmalar, 1977 Exposure No. Subjects No. Mitoses Aberrant cells % Gaps + Gaps - Acute Chronic Controls (De Carli et al. 1982)

137 Referans Bölgeye göre Zone A+B+R de Konjenital malformasyon RR DEFECTS JAN-APR RR 90% CI RR 90% CI TOTAL MAJOR MILD (Mastroiacovo et al. 1988)

138 KLORAKNE VAKALARI ZONE SUBJECTS 3-14 YRS. CHLORACNE CASES PERCENT A total A-max B 1, R 8, R Polo Outside 48, (Caramaschi et al. 1981)

139

140 İNSİDANS ÇALIŞMALARI

141 Mortality (Zone A+B) Males Females Obs RR* (95% CI) Obs RR* (95% CI) TÜM NEDENLER ( ) ( ) TÜM KANSERLER ( ) ( ) LENFOSİT/KAN ( ) ( ) Rektum ( ) ( ) KDH ( ) ( ) *Analysis adjusted for age and sex Bertazzi et al., Am J Epidemiol 2001

142 Cancer incidence (Zone A+B) Males Females Obs RR* (95% CI) Obs RR* (95% CI) Tüm kanserler ( ) ( ) Lenfosit/kan ( ) ( ) Non-Hodgkin ( ) ( ) Multiple Myeloma ( ) (1.5-16) Rektum ( ) ( ) Hepatobiliar ( ) ( ) Meme ( ) Endometriyum ( ) Over ( ) Vajen (1.3-24) *Analysis adjusted for age and sex Pesatori et al., Ind Health 2003

Fibrojen Toz: Solunumla akciğerlere ulaşarak biriken ve bunun sonucunda dokusal değişim oluşturarak akciğerlerde fonksiyonel bozukluk yapan tozları,

Fibrojen Toz: Solunumla akciğerlere ulaşarak biriken ve bunun sonucunda dokusal değişim oluşturarak akciğerlerde fonksiyonel bozukluk yapan tozları, İşyerinde Toz Toz: Maden ve taş ocaklarında, tünel yapımında ve tamamlayıcı tesislerinde işyeri havasına yayılan mineral ve kayaç parçacıklarını, Solunabilir Toz: Aerodinamik eşdeğer çapı 0-5 mikron büyüklüğünde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İşe Giriş Muayeneleri Aralıklı kontrol muayeneleri (periyodik muayeneler) Sağlık Eğitimi 1 İşe Giriş

Detaylı

İş sağlığı, İş Sağlığı İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ. Uluslararası Çalışma Örgütü ne (ILO) göre; ILO rakamlarına göre;

İş sağlığı, İş Sağlığı İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ. Uluslararası Çalışma Örgütü ne (ILO) göre; ILO rakamlarına göre; İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İş Sağlığı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nün yaptığı tanıma göre iş sağlığı, bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal

Detaylı

MADEN İŞKOLUNDA MESLEK HASTALIKLARI

MADEN İŞKOLUNDA MESLEK HASTALIKLARI MADEN İŞKOLUNDA MESLEK HASTALIKLARI Dr. Buhara Önal ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Meslek Hastalığı 506 s. Sosyal Sigortalar Kanunu 11. md Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. Ses; Hava basıncındaki dalgalanmaların kulaktaki etkisinden ileri gelen fiziksel bir

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Çevre Koşullarının İnsan Üzerindeki Etkileri Çevre: Bir elemanın dışında çeşitli olayların geçtiği

Detaylı

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN ĐŞ YAŞAMINA ETKĐSĐ iş yerinde çevre faktörleri klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler MAK4091 Ergonomi 1 Ses; SES elastik bir ortam olan havada, mekanik titreşimlerden

Detaylı

SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada Her Yıl Milyonlarca Çalışan İş Kazasına Maruz Kalmaktadır..Toplam Çalışan Sayısı : 2,8 Milyar kişi.çocuk İşçi Sayısı: 246 milyon.iş Kazası Sayısı : 270 Milyon.Meslek Hastalıklarından

Detaylı

TİTREŞİM. Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir.

TİTREŞİM. Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. TİTREŞİM Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. TİTREŞİMİN ÖZELLİĞİNİ 1 Frekansı ve 2 Şiddeti belirler. Titreşimin Frekansı: Birim zamandaki titreşim sayısına titreşimin

Detaylı

Amaç; İş sağlığı ve güvenliği alanında önleme ve korumanın tanımları, yöntemleri ve önemini öğrenmek.

Amaç; İş sağlığı ve güvenliği alanında önleme ve korumanın tanımları, yöntemleri ve önemini öğrenmek. 1 Korunma Politikaları Konu; Korunma Politikaları Amaç; İş sağlığı ve güvenliği alanında önleme ve korumanın tanımları, yöntemleri ve önemini öğrenmek. Öğrenim hedefleri Önleme ve Koruma tanımları, Koruma

Detaylı

SĠLĠKOZĠS KĠP ASBESTOZĠS

SĠLĠKOZĠS KĠP ASBESTOZĠS SĠLĠKOZĠS KĠP ASBESTOZĠS Prof. Dr. Metin Akgün Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Çiçek TaĢıyıcısı, Diego Riviera Sunum Planı Meslek hastalığı tanısı İlliyet bağı Ġndeks

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İşyeri Hekimliği Staj Dosyası

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İşyeri Hekimliği Staj Dosyası Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı İşyeri Hekimliği Staj Dosyası Staj yapan öğrencinin, Adı, soyadı: Fakülte No.su: Staj yaptığı dönem:... /... /... -... /... /... Staj yapılan

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI

MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI 15 Ocak 2011 İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Hukuksal Yönü MMO Kocaeli Şubesi MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI Doç. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Meslek hastalığı 5510 sayılı SS-GSS Kanunu

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve

İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve MESLEKİ RİSKLER VE İŞ HİJYENİ İş Hijyeni; İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik ilik halini i bozan, işçiler il ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik

Detaylı

UYGUN İŞE YERLEŞTİRME. Volkan Dündar

UYGUN İŞE YERLEŞTİRME. Volkan Dündar UYGUN İŞE YERLEŞTİRME Volkan Dündar UYGUN İŞE YERLEŞTİRME KAPSAMI İşe giriş muayenesi ve işe yerleştirme birbirini tamamlayan kavramlardır. İşe Giriş Muayenesi Aralıklı Kontrol Muayenesi Erken Kontrol

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar

İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar Güz 2014 Prof.Dr.O.Alp ERGÖR DEÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD DEÜ İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi İSAMER DEÜ Hastanesi Çalışan Sağlığı Birimi

Detaylı

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramı Çalışanların sağlığının

Detaylı

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden

Detaylı

Tekstil endüstrisinde sağlık gözetimi

Tekstil endüstrisinde sağlık gözetimi Tekstil endüstrisinde sağlık gözetimi Millworkers by Laurence Stephen Lowry (1948) Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Tekstil Sektörü Elyaf ve ipliği kullanım eşyasına

Detaylı

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları Oturumun Amacı İşçilerin sağlık gözetimi konusunda iş güvenliği uzmanının yapması gerekenleri öğrenmek ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. İhmal edilen bir konu olarak iş sağlığı ve güvenliği Bu konuda ihmal edilen bir grup olarak sağlık çalışanları Sağlık hizmeti

Detaylı

İÇİNDEKİLER. vii GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER. vii GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM: İŞ YAŞAMI...7 1. ÇALIŞMA, İŞ YAŞAMI...7 2. İŞ VE İŞİN ÖNEMİ...13 3. İŞ PSİKOLOLOJİSİ VE UĞRAŞI ALANLARI...15 4. İŞ PSİKOLOJİSİ VE ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ ARASINDAKİ FARKLAR...18

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

Alüminyum Profil İmalatında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Alüminyum Profil İmalatında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alüminyum Profil İmalatında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Yrd. Doç Dr. Ebubekir KOÇ Met. ve Malz. Müh. Yaşar AKÇA (C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) ALUS 06 4 Ekim 2013 Bazı Tanımlar

Detaylı

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur?

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur? ÇALIŞMA SORULARI-İŞ KAZALARI-Bilal ÇOLAK 1. Aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda riskin elimine edilmesi ya da azaltılması adına diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Detaylı

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ FİZİKSEL ETKENLER 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. ENDÜSTRİDEKİ

Detaylı

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM 9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM ZEHİRLENMELER Zehirlenme nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BİLİŞİM İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereken tüm hizmetleri

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1 İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1 1 İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU EK-2 İŞYERİNİN : Unvanı: SGK Sicil No: Adresi: Tel No: Faks No: E-posta: İşe giriş/periyodik muayene olmayı kabul ettiğimi ve muayene

Detaylı

Meslek Hastalıkları. Prof.Dr.M.Sarper Erdoğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Meslek Hastalıkları. Prof.Dr.M.Sarper Erdoğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Meslek Hastalıkları Prof.Dr.M.Sarper Erdoğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tanımlar İş Kazası Meslek Hastalıkları İçerik Meslek Hastalıkları Listesi Meslek Hastalıklarının Saptanması

Detaylı

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :...

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :... EK-2 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU Düzenlenme tarihi... 1 İ şy eri ni n Unvanı : SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No : Adresi : Tel No. ve E-mail : İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü Toplam

Detaylı

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimyasal Maddeler Tehlikeli Kimyasal Maddeler Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimya sanayinin faaliyet alanı doğal maddelerin kimyasal yapısını değiştirerek diğer endüstrilerde

Detaylı

MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. Sınıflama 1. İnorganik tozlara bağlı akciğer hastalıkları (pnömokonyoz):pnömokonyoz,

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu Z. Ş İ M Ş E K, C. D E M İ R, Z. KEKLİK, B. K A R A, M. A K B A B A Toplumların üretim biçimi, erken

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU A. STAJYER BİLGİLERİ B. İŞYERİ BİLGİLERİ Adı ve Soyadı:. Mesleği: Kimyager Staj süresi:5 gün(40 saat) 14-15-16-19-20 Mart 2012 Adresi:.. Telefon:0236 Faks:0236 E-posta...

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ. Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ. Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM yasal dayanak 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bölüm:2 Madde:10 Fıkra:4 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı Anabilim Dalı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu SEÇMELİ DERSLER VE İÇERİKLERİ ISG500 İş Sağlığı ne 10 Teorik 3 Uygulama

Detaylı

Bosch aksesuarları 11/12 Çalışma güvenliği Genel bakış 789. Unutmayın bir profesyonel kendi güvenliğini de düşünmelidir!

Bosch aksesuarları 11/12 Çalışma güvenliği Genel bakış 789. Unutmayın bir profesyonel kendi güvenliğini de düşünmelidir! Bosch aksesuarları 11/12 Çalışma güvenliği Genel bakış 789 İş güvenliği Unutmayın bir profesyonel kendi güvenliğini de düşünmelidir! Bosch kalitesi çalışma güvenliği ile de ilgili komple bir aksesuar programı

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ HİJYENİ-3 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İş Hijyeni-3 Tozlar Toz ölçümü Gürültü 1 Tozlar Tozlar ve duman sisle birlikte aerosolleri

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı GİRİŞ 2017-2018 Güz Dönemi 1. İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

BİNA VE İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANAN VE GELİŞTİRİLEN OTOMATİK KONTROL UYGULAMALARI

BİNA VE İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANAN VE GELİŞTİRİLEN OTOMATİK KONTROL UYGULAMALARI BİNA VE İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANAN VE GELİŞTİRİLEN OTOMATİK KONTROL UYGULAMALARI Mehmet ZİLE ÖZET İş sağlığı ve güvenliği genel olarak işyerlerindeki yapılan işlerle

Detaylı

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları. Dr. A. Kadir ATLI Halk Sağlığı (İş Sağlığı) Bilim Uzmanı 2010-ANKARA

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları. Dr. A. Kadir ATLI Halk Sağlığı (İş Sağlığı) Bilim Uzmanı 2010-ANKARA Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları Dr. A. Kadir ATLI Halk Sağlığı (İş Sağlığı) Bilim Uzmanı 2010-ANKARA Oturumun Amacı İşçilerin sağlık gözetimi konusunda iş güvenliği uzmanının yapması gerekenleri

Detaylı

Dr. İLKER BOZDAĞ (İŞYERİ HEKİMİ)

Dr. İLKER BOZDAĞ (İŞYERİ HEKİMİ) Dr. İLKER BOZDAĞ (İŞYERİ HEKİMİ) SES NEDİR? Ses, bir cismin başka bir cisme çarpması, değmesi ya da sürtünmesi sonucu oluşan titreşimin yarattığı gürültüdür. Ses dalgalar halinde yayılır. Sesin şiddeti

Detaylı

DENEME-11. Tüm Konular. isgdeneme.com

DENEME-11. Tüm Konular. isgdeneme.com DENEME-11 Tüm Konular 2017 isgdeneme.com 1-İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 3-Aşağıda belirtilen iyonlaştırıcı radyasyon türlerinden hangisi diğerlerine

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER

İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER Yıldız OSGB olarak; iş güvenliği uzmanlarımız ve diğer deneyimli personellerinizle iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org)

Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Improvement of Occupational

Detaylı

Sağlık Gözetimi. Dr. Bülent ŞİMŞEK

Sağlık Gözetimi. Dr. Bülent ŞİMŞEK Sağlık Gözetimi Dr. Bülent ŞİMŞEK İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Çalışanların Sağlık Gözetimi; çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile çalışanlara verilecek her türlü sağlık hizmetini

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

EK-1 (*)(**) Ferbam Ferro vanadyum tozu Gümüş

EK-1 (*)(**) Ferbam Ferro vanadyum tozu Gümüş EK-1 (*)(**) Ferbam 14484-64-1 15 Ferro vanadyum tozu 12604-58-9 1 Gümüş 7440-22-4 0.1 Grafit, sentetik 15 5 Jips 13397-24-5 15 5 Kalsiyum Karbonat(Mermer) 1317-65-3 15 5 Kalsiyum Karbonat (Kireçtaşı)

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile yakından ilgilidir?

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile yakından ilgilidir? 2015-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 1. I. Çalışanların korunması II. Üretim güvenliğinin sağlanması III. İşletme güvenliğinin sağlanması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLKER KIYAK MAKİNE MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI )

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLKER KIYAK MAKİNE MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLKER KIYAK MAKİNE MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) AMAÇLARIMIZ/KAZANÇLARIMIZ İş kazaları ve Meslek Hastalıklarını; sıfıra yaklaştırmak, Acil durumlarda; yanıt verme/

Detaylı

Kaynak İşlerinde Güvenlik

Kaynak İşlerinde Güvenlik Kaynak İşlerinde Güvenlik 1 Kaynak İşleri İle İlgili Kazalar Kazanın oluş nedeni Kaza oranı Yangın ve patlama % 3 Gözde Yaralanma - Göze yabancı cisim kaçması - Kaynağın gözü alması Sıcak metal kıvılcım

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI

İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI Gösterge, değişimi ölçmeye yardım eden değişkendir. Olguların zamana ve mekana bağlı olarak karşılaştırılmasına olanak sağlar. Değişim ölçülürken, ölçüt olarak tek gösterge ile

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ 1.Gürültü Genel olarak maddenin titreşimi ve bu titreşimin; hava, su gibi bir ortam aracılığı ile kulağa iletilmesi ses; hoşa gitmeyen ve rahatsız edici seslerde gürültü olarak tanımlanır.

Detaylı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile yakından ilgilidir?

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile yakından ilgilidir? 2015-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 1. I. Çalışanların korunması II. Üretim güvenliğinin sağlanması III. İşletme güvenliğinin sağlanması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri

Detaylı

İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri. Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi

İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri. Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi Tozların Sınıflandırması 1- Fibrojenik Tozlar (solunum sistemine zararlı olanlar)

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İş Sağlığı ve Güvenliği testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Dünyada ilk mineraloji bilgini olan...

Detaylı

Tanım ve Türleri

Tanım ve Türleri BASINÇ 14.03.2015 1 Tanım ve Türleri 14.03.2015 2 Basınç: Birim alana yapılan kuvvete basınç denir. Birimi: Bar veya Newton/cm 2 dir. 14.03.2015 3 Kuvvetin tatbik edildiği her noktada bir basınç vardır.

Detaylı

TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU

TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU Ferbam 14484-64-1 15 Ferro vanadyum tozu 12604-58-9 1 TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU Maddenin Adı CAS No (1) Toplam Toz Miktarı TWA/ZAOD (mg/m3) (2) Solunabilir Miktarı TWA/ZAOD (mg/m3)

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

F.S.S. FREN SİSTEMLERİ SANAYİ

F.S.S. FREN SİSTEMLERİ SANAYİ F.S.S. FREN SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İYİ UYGULAMALAR Özlem AVLAN F.S.S. FREN SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ. İSG & Çevre Yönetim Sistemleri Uzmanı İŞLETME BİLGİLERİ

Detaylı

ÇALIŞANLAR AÇISINDAN ÇEVRE VE MESLEK HASTALIKLARI

ÇALIŞANLAR AÇISINDAN ÇEVRE VE MESLEK HASTALIKLARI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN ÇEVRE VE MESLEK HASTALIKLARI DOÇ.DR.PINAR BIÇAKÇIOĞLU ULUSLARARASI MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR

Detaylı

EK-1 (*)(**) TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU. Maddenin Adı CAS No (1) Toplam Toz Miktarı TWA/ZAOD (mg/m3) (2)

EK-1 (*)(**) TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU. Maddenin Adı CAS No (1) Toplam Toz Miktarı TWA/ZAOD (mg/m3) (2) EK-1 (*)(**) TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU Maddenin Adı CAS No (1) Toplam Toz Miktarı TWA/ZAOD (mg/m3) (2) Alfa-alumina 1344-28-1 15 5 Aluminyum Metal 7429-90-5 15 5 Amonyum sülfamat 7773-06-0

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI

MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN Diego Rivera: El vendedor de flores BEKLENİLEN MH SAYISI? Dünyada; her bin işçi için 4-12/yıl yeni meslek hastalığı olgusu beklenmeli... Ülkemizde;

Detaylı

Mesleğin Hastalığı Olur mu?

Mesleğin Hastalığı Olur mu? Mesleğin Hastalığı Olur mu? Mesleki Mesleki ve İşle İlgili Hastalıklar İş Alpaslan Türkkan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı aturkkan@uludag.edu.tr Çalışma Yaşamı ve Sağlık Çalışma

Detaylı

NIOSH 7082 TS ISO 8518

NIOSH 7082 TS ISO 8518 Sayfa 1 / 6 Sıra No Adı Referans Metot Matris Numune Miktarı İŞ HİJYENİ FİZİKSEL FAKTÖRLER ÖLÇÜM ve ANALİZ LİSTESİ 1 Solunabilir Toz Numunesi Alma ve Gravimetrik Değerlendirilmesi MDHS 14/3 Çalışma Ortamı-Kişisel

Detaylı

KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU

KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU Türkiye ulusal düzeyde ölüm nedenleri arasında ilk sırayı 205.457 ölümle kardiyovaskülerhastalıklar (tüm ölüm nedenlerinin %47,73 ü) almaktadır. Kardiyovasküler

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ 2 İşçi Sağılığı Çalışan insanların fiziksel, ruhsal moral ve sosyal

Detaylı

Tarım Sektöründe İş Hijyeninin Önemi

Tarım Sektöründe İş Hijyeninin Önemi Tarım Sektöründe İş Hijyeninin Önemi Tarım Çalışanlarının İşyeri Ortam Koşulları Tarım sektörü, erken ölüm, yaralanma ve hastalık açısından inşaat ve madencilikten sonra en tehlikeli üçüncü iş koludur.

Detaylı

Meltem METE KILIÇ Kimya Mühendisi Bölüm Sorumlusu 04 Kasım 2016

Meltem METE KILIÇ Kimya Mühendisi Bölüm Sorumlusu 04 Kasım 2016 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI Meltem METE KILIÇ Kimya Mühendisi Bölüm Sorumlusu 04 Kasım

Detaylı

Biyolojik Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri Biyolojik Risk Etmenleri Mesleki tehlikeler Biyolojik, Biyomekanik, Kimyasal, Fiziksel (+radyolojik) Psikososyal TANIMLAMA Çalışma yaşamında biyolojik risk etkenleri denildiğinde akla, herhangi bir enfeksiyona,

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı Anabilim Dalı 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu SEÇMELİ DERSLER VE İÇERİKLERİ GÜZ-BAHAR-YAZ DÖNEMİ ISG500 İş Sağlığı

Detaylı

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE SADECE 7.SAAT ÇALIŞTIRILABİLECEK İŞLER YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE SADECE 7.SAAT ÇALIŞTIRILABİLECEK İŞLER YÖNETMELİĞİ SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE SADECE 7.SAAT ÇALIŞTIRILABİLECEK İŞLER YÖNETMELİĞİ Cıva izabe fırınlarında görülen işler 6 saat. Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işler 6 saat. Karbon sülfürden

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

TOZDAN NASIL KORUNABİLİRİM?

TOZDAN NASIL KORUNABİLİRİM? TOZDAN NASIL KORUNABİLİRİM? TOZ NEDİR? TOZ: Çeşitli organik ve inorganik maddelerden aşınma, parçalanma, öğütme, yanma veya mekanik olarak kırma, parçalama, delme, öğütme işlemleri sırasında ve sonucunda

Detaylı