A ARIS (Entegre Bilgi Sistemleri Mimarisi) Faaliyet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A ARIS (Entegre Bilgi Sistemleri Mimarisi) Faaliyet"

Transkript

1 Bu bölümde iş süreci değişim toplumunda sıkça kullanılan veya atıfta bulunulan kelimeler, terimler, ifadeler ve kısaltmaların tanımları yer almaktadır. İş süreci değişim piyasası geliştikçe, bu terimler de gelişmekte ve değişmektedir. BPML (Business Process Markup Language) gibi resmi iş süreci dillerinde dil standardı tarafından belirlenen semantik tanımlar yer almaktadır. İş Akışı Yönetimi Koalisyonu (WfMC) gibi diğer gruplar resmi terimceler yayınlamaktadır. Bununla birlikte, diğer gruplar terimleri belirli bir topluluğa özgü bir şekilde tanımlamaktadır. Bu toplulukların çoğu bu terimleri küçük farlılıklar çerçevesinde kullanmakta veya yayınlamaktadır. Eski terimler yeni ve çeşitli anlamlar kazanırken, yeni terimler de geliştirilmektedir. Bu durum çoğu zaman farklı iş süreci değişim toplulukları arasında iletişim kurmaya çalışan işletmeciler için kafa karıştırıcı olmaktadır. Bu terimcede bu farklılıklar göz önünde bulundurulmakta ve genel tanımlar sağlamak ve ortak bir dil oluşturmak hedeflenmektedir. Bu terimlerin topluluklar tarafından burada belirtilenden büyük oranda farklı bir anlamda kullanılıyor olması halinde, bu durum belirtilmektedir. Güncelliğini korumaya çalışacağımız bu terimcenin üyelerimize ve ziyaretçilerimize faydalı olacağını umuyoruz. A ARIS (Entegre Bilgi Sistemleri Mimarisi) İş süreci modelleme aracı ve iş sürecinin yeniden tasarlanmasına yönelik bir metodoloji. A.W. Scheer tarafından geliştirilmiş ve IDS Scheer tarafından satışa sunulmuştur. SAP uygulamaları arasında bağlantı kurma ve uyum sağlama amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. (www.ids-scheer.com) Faaliyet Süreçler daha küçük birimlere ya da alt süreçlere ayrılabilir. Faaliyet belirli bir iş süreci ekibinin süreç diyagramında yer verdiği en küçük alt süreç olarak tanımlanmaktadır. (Bu tanımı tersine çevirerek bir sürecin bir veya daha fazla faaliyetten oluştuğunu söyleyebiliriz.) Faaliyetler bir satın alma isteğinin onaylanması veya üretim hattındaki bir şişenin ağzına kapak yerleştirilmesi gibi tek bir adımdan oluşabilir. Bir formun doldurulması veya bir sandalyenin montaj edilmesi gibi diğer faaliyetlerde birden fazla adım bulunmaktadır. Çeşitli metodolojiler arasında görev (task) ve adım (step) gibi terimlerin kullanımı konusunda bir tutarlılık bulunmamaktadır, ancak faaliyet terimi gittikçe daha yaygın bir şekilde analizin en küçük parçası olarak kabul edilmektedir. Belirli bir faaliyet bir veya daha fazla çalışan tarafından, bir yazılım sistemi tarafından veya birtakım kombinasyonlar yoluyla gerçekleştirilebilir. UML notasyonunda hem süreçler hem de faaliyetler yuvarlak köşeli dikdörtgenler ile gösterilmektedir (Bkz. İş Süreci Hiyerarşisi). Bazı durumlarda faaliyetlerin manüel olarak mı (dikdörtgenin etrafında normal çizgi), sistemler tarafından mı (dikdörtgenin etrafında kalın çizgi) yoksa hem manüel faaliyetleri hem de sistemleri içeren kombinasyonlar yoluyla 1

2 mı (dikdörtgenin etrafında kesikli çizgi) gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Faaliyet Analizi Çalışma Sayfası Dikey eksende listelenmiş olan faaliyet adımları ile faaliyeti gerçekleştirenler, faaliyetin uygulanmasından sorumlu olanlar, karar alma sürecine ilişkin kurallar ve iyileştirme olanakları arasındaki ilişkileri analiz etmek için kullanılan bir tablo veya matris. Faaliyet Maliyeti Çalışma Sayfası Bir dizi faaliyetin çeşitli masraflarının analizinde kullanılabilecek bir tablo veya matris. Faaliyetler dikey eksende listelenmektedir ve her bir faaliyet için çıktılar, masraflar, zaman ve karşılaşılan sorunlara ilişkin veri ortaya konmaktadır. Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme (ABC) Her bir faaliyet için uygulama maliyetinin belirlenmesi ile başlayan ve faaliyet maliyetlerinin süreç maliyetinin belirlenmesi amacıyla toplanması ile devam eden bir süreç yönelimli muhasebe yaklaşımı. Buna göre, tüm masraflar tam bir değer zincirinde toplanmakta, değer zinciri tarafından üretilen ürün veya hizmet için masraflar gelirden çıkarılmakta ve süreçte elde edilen kar belirlenmektedir. Yapısal Olmayan İş Akışı Sistemleri Daha sonraki aşamada ne olacağı konusunda bilgi vermek amacıyla kullanıcılara hizmet sunan iş akışı sistemleri. Bir sigorta sistemi yalnızca talep üzerine sigortacı için belgeleri çekebilir. (İdari ve İşlem veya Üretim İş Akışı Sistemleri ile karşıt anlamdadır.) İdari İş Akışı Sistemleri Bireylerin neler yaptığını takip eden ve bazı kural dizilerine göre yeni görevler belirleyen iş akışı sistemleri. (Yapısal Olmayan ve İşlem veya Üretim İş Akışı Sistemleri ile karşıt anlamdadır.) Asenkron Süreç Asenkron süreçte bir faaliyet başka bir faaliyete bir mesaj gönderir, ancak cevap alana kadar beklemez. Başka bir kişiye telefon edilmesi senkronize bir süreçtir. Telefon edilen kişi telefona cevap vermediğinde süreç devam edemez. Bir telesekretere mesaj bırakılması süreci asenkron bir sürece dönüştürmektedir. Mesajınızı bırakırsınız ve karşıdaki kişinin mesajınızı aldığında size cevap vereceğini düşünerek işinize devam edersiniz. Atom Faaliyet Altsınıflara ayrılamayan faaliyet. Tek bir adım ya da eylemden oluşan faaliyet. B 2

3 BPEL4WS (Web Servisleri için İş Süreci Yürütme Dili) Bu terimcenin ilk taslağında, IBM tarafından hazırlanan WSFL ve Microsoft tarafından hazırlanan XLANG olmak üzere iki alternatif XML iş süreci diline yer verilmiştir. Terimce yayınlandığında IBM, Microsoft ve BEA hem özel (yürütme) hem de kamu (protokol) dilini destekleyecek ortak bir XML iş süreci dili oluşturmak amacıyla WSFL ve XLANG i birleştireceklerini duyurdular. (www.ibm.com/bpel4ws) BPMI (İş Süreci Yönetimi Girişimi) XML tabanlı bir iş süreci dili (BPMI), bir dil notasyonu (BPMN) ve bir sorgulama dili (BPQL) geliştirmek amacıyla birlikte çalışan iş süreci modelleme araçları satıcıları ve kullanıcı şirketlerin oluşturduğu bir şirketler birliği. Buna göre, şirketler kendi otomatik süreçlerini BPMI de modelleyip daha sonra da süreçleri izleyip ihtiyaç duyuldukça değiştirebilecekler. BPML öncelikle ortak bir internet veya web servisleri oluşturmak isteyen kişilerce kullanılmaktadır. (www.bpmi.org) BPSS (İş Süreçleri Tanımlama Şeması) Kareografik işlemler yoluyla internet üzerinden ürünlerin alınması ve satılmasına ilişkin belgelerin değiş tokuşu için kamu süreçlerini tanımlayan bir ebxml tanımlaması. (www.ebxml.org) Dengeli Kurumsal Karne Ölçütlerin kurumun stratejik hedefleri yerine spesifik süreç ölçütleri ile aynı hizaya getirilmesi amacıyla kullanılan bir uygulama, yöntem ve teknik. Buna göre, uygulamalara ilişkin iyi bir genel bilgi elde etmek amacıyla çeşitli ölçümler yapılması üzerinde durulmaktadır. Önerilerimize ilişkin tamamlayıcı bir yaklaşımdır ve genelde Robert Kaplan ve David Norton ile ilişkilendirilmektedir. Toplu İşlem Bir kişi veya bilgisayar tarafından gerçekleştirilen süreçlerde, pek çok öğenin bir araya getirildiği ve birlikte işlendiği bir adım. Öğelerin olabildiğince süreçlerden oluştuğu sürekli işlem ile karşıt anlamdadır. Kıyaslama Verileri İş sürecinin yeniden tasarlanmasında kullanıldığı üzere, spesifik süreçler için elde edilen iş ölçütlerine ilişkin veri. Pek çok şirket diğer şirketlerin süreci yönetme konusunda ne kadar iyi olduğunu belirlemek amacıyla yeniden tasarlamak istedikleri süreçlere ilişkin değerlendirme verilerine ihtiyaç duyar. BizTalk Şirketler ve şirketlerin iş süreçleri arasında bilgi alışverişini kolaylaştırma amaçlı standartlar, protokoller, araçlar ve bir Microsoft programı. (Bkz. BPEL4WS) (www.microsoft.com/biztalk) İş Zekası 3

4 Veri yığınlarından faydalı desenleri ya da sonuçları çıkarma amacıyla kullanılan yazılım sistemleri ve araçları. İş Süreci En genel anlamıyla, bir olayla başlayan, bilgi, materyal veya iş yükümlülüklerini dönüştüren ve bir çıktı ortaya koyan ve bir işletme tarafından gerçekleştirilen faaliyetler dizisidir. Değer zincirleri ve geniş ölçekli iş süreçleri değeri müşteriler tarafından belirlenen çıktılar üretir. Diğer süreçler değeri diğer süreçler tarafından belirlenen çıktılar ortaya koyar. İş Sürecinin Otomasyonu Bir sürecin otomatikleştirilmesinde bilgisayar sistemlerinin ve yazılımın kullanılması. Süreçler hiçbir insan müdahalesine ihtiyaç duyulmayacak şekilde tamamen otomatik veya karar alma ya da istisnai durumlarla başa çıkma konusunda insan müdahalesine ihtiyaç duyulacak şekilde yarı otomatik hale getirilebilir. İş akışı, iş süreci XML dilleri, ERP ve yazılım geliştirme ve EAI dahil olmak üzere iş sürecinin otomasyonu için kullanılan teknikler. İş Süreci Değişim Döngüsü İş süreçlerinin yaşam döngüsünün genel bir tanımı. Şirketlerin faaliyetlerini sürdürdükleri çevre değişiklik gösterdikçe şirketler de stratejilerini ve hedeflerini değiştirerek karşılık verir. Bu değişiklikler süreçlerde de değişikliklere yol açar. En büyük ihtimalle bir süreç kaldırılır ve yerine yeni bir süreç getirilir. Pek çok durumda mevcut süreçler yeniden tasarlanır ve yeni şirket stratejileri ve hedefleri ile uyum sağlayacak şekilde kademeli olarak iyileştirilir. Çevredeki değişiklikler devam eder ve bu döngü sürekli bir iş süreci yeniden tasarımını ve iyileştirme çalışmalarını teşvik edecek şekilde devam eder. İş Sürecinin Tasarlanması veya Yeniden Tasarlaması İş Sürecinin Yeniden Tasarlanması mevcut bir süreçte büyük değişiklikler yapma veya yeni bir süreç geliştirme üzerine odaklanır. Sürecin boyutuna bağlı olarak, bu büyük bir teşebbüs olabilir, seyrek olarak gerçekleştirilir ve bir kere gerçekleştirildiğinde ardından mutlaka sürekli iş süreci iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. İş Sürecinin Yeniden Yapılandırılması (BPR) ile karşılaştırıldığında, 90 ların başlarında da tanımlandığı gibi, İş Sürecinin Yeniden Tasarlanması genellikle daha küçük ölçekli süreçler üzerine odaklanır ve daha küçük iyileştirmeleri hedefler. Yeniden tasarlama mevcut süreçlerde büyük iyileşmeler üzerine odaklanır. Tasarlama ise tamamen yeni süreçler geliştirme üzerine odaklanır. İş Süreci Hiyerarşisi Çeşitli süreç seviyelerini düzenlemek için farklı yollara başvurulmaktadır. Bizim kullandığımız yöntem aşağıda verilmiştir. 4

5 İş Sürecinin İyileştirilmesi (BPI) İş sürecinin iyileştirilme mevcut süreçlerin aşamalı olarak iyileştirilmesi üzerine odaklanır. Bu alanda son zamanlarda oldukça popüler olan Altı Sigma yaklaşımı gibi pek çok yaklaşım bulunmaktadır. BPI genellikle dar bir alana odaklanır ve her bir süreç uygulanırken sürekli olarak tekrarlanır. İş Süreci Dili Bakınız XML İş Süreci Dili. İş Süreci Yönetimi Burada iş süreci yönetimi süreçlerin kurumun stratejik hedefleri ile aynı hizaya getirilmesi, süreç mimarilerinin tasarlanması ve uygulanması, kurumun hedefleri ile uyum içinde olan süreç ölçme sistemlerinin geliştirilmesi ve süreçlerin etkili bir şekilde yönetilmesi amacıyla yöneticilerin eğitim ve organizasyonun sağlanması anlamına gelmektedir. İş Süreci Yönetimi veya BPM bazı durumlarda iş akışı sistemleri, XML İş Süreci dilleri ve paket ERP sistemlerini içerecek şekilde çeşitli otomasyon çalışmalarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Burada yönetim iş akışı motorlarının süreç akışlarını kontrol etme, süreçleri otomatik olarak kontrol etme ve iş akışlarını bir bilgisayardan değiştirme kapasitesini vurgulamaktadır. İş Süreci Yönetimi iş süreci topluluğundaki iki farklı grup tarafından farklı anlamlarda kullanılan bir terim olduğundan kafa karıştırıcı olabilmektedir. İş Süreci Modelleme Aracı Yöneticilerin ve analistlerin iş süreci diyagramları oluşturmasını sağlayan bir yazılım aracı. Basit araçlar yalnızca diyagram 5

6 oluşturmada kullanılabilmektedir. Profesyonel İş Süreci Modelleme Araçları ise her bir model öğeyi diğer diyagramlarda tekrar kullanılabilecek veya güncellenebilecek şekilde bir veritabanında depolar. Pek çok Profesyonel araç simülasyon veya kod geliştirmeyi desteklemektedir. İş Sürecinde Dış Kaynak Kullanımı Pek çok şirket iş süreçlerinin yönetimi ve uygulanmasını başka şirketlere yaptırmaktadır. Piyasadaki öncü konumlarını korumak için ihtiyaç duydukları temel iş süreçleri içinse çok az şirket dış kaynak kullanımına başvurmaktadır. Bu şirketler diğer şirketlerin süreci piyasa değişikliklerine cevap verecek bir hızda iyileştiremeyeceğinden korkmaktadır. Günümüzde bazı şirketler işverenin ihtiyaç duyuldukça süreçte değişiklik yapmasını sağlayacak yaklaşımlara sahip olduklarını belirterek temel süreçler için de hizmet sunmayı teklif etmektedir. İş Sürecinin Yeniden Yapılandırılması (BPR) 1990 ların başında Hammer ve Davenport tarafından ortaya konan bir terim. Hammer ve Davenport un kitaplarında tanımladığı üzere, iş sürecinin yeniden yapılandırılması sıfırdan başlanarak iş süreçlerinin tamamen değiştirilmesi ve performansta büyük iyileşmeler sağlamak için bilgi teknolojisinin kullanılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu terim 1990 ların sonunda popülaritesini kaybetmiştir ve iş dünyasından pek çok kişi bu terimi başarısızlıkla ilişkilendirmektedir. Bu terimi kullanmaya devam eden kişiler terimi İş Sürecinin Yeniden Tasarlanması anlamına gelecek şekilde kullanmaktadır. İş Süreci Araçları Genel olarak iş sürecinin değiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılan çalışma sayfaları, pratik kurallar ve yazılım araçları anlamına gelir. Yazılım bağlamında, burada ele alınan süreç değişimine her yönden yardımcı olan çok çeşitli yazılım araçlarını içermektedir. İş Kuralları Bir iş politikasını veya karar alma usulünü tanımlayan bir ifade. Bazı programlama dilleri iş kurallarını çok kompleks algoritmalara dönüştürmektedir. İş süreci analizinde, her bir kural genellikle bağımsız olarak genel formatta ifade edilir: A ve B varsa, C de vardır. Hem iş akışı araçları ve hem de detaylı süreç diyagramları kararların nasıl alınacağını belirle konusunda iş kurallarına dayanmaktadır. İş kuralları genellikle faaliyetlerle ilişkilendirilir. Bir kredinin kabul edildiğinde veya reddedildiğinde neler olacağını göstermek için baklava dilimi şeklinde bir karar kutucuğu yeterlidir, ancak bir kredinin neden kabul edilmesi veya reddedilmesini gerektiğini açıklamak için düzinelerce hatta yüzlerce iş kuralına ihtiyaç duyulabilir. Eğitim programları, bir çalışanın göverini yerine getirmesine yardımcı olan her türlü araç, yazılım sistemleri ve bilgi yönetimi sistemleri ile ya karar alma sürecini otomatik hale getirmek ya da kuralların diğer karar 6

7 alıcılar tarafından kullanılmasını sağlamak amacıyla kuralların belgelendirilmesi hedeflenmektedir. C CASE (Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği) Modellerden kod üretmeye yönelik yazılım yöntemleri ve araçları. CASE uygulaması içinde yer alanlar yazılım geliştirmeyi her zaman daha sistematik ve tahmin edilebilir bir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Yazılım geliştiricileri iş süreçlerini modellemek için genellikle CASE araçlarını kullanmaktadır. CIM (Bilgisayar Destekli Üretim) İmalat süreçlerini bilgisayarlar ve yazılım ile entegre etmede kullanılan uygulama, teknik ve araçlar. COBOL Anabilgisayar uygulamalarının büyük bir kısmının yazıldığı bilgisayar dili. Olası Süreç (COULD Process) Bazı durumlarda Can-Be Süreci olarak da geçer. Göz önünde bulundurulan iki veya daha fazla alternatif yeniden tasarımdan birisi. CRM (Müşteri Kaynakları Yönetimi) Satışlara, müşteri takibine ya da müşteri etkileşimlerinden elde edilen bilginin yönetilmesine katkıda bulunmaya yönelik paket veya ihtiyaca uygun geliştirilmiş uygulamalar ya da araçları tanımlayan bir terim. CTQ Ağacı (Critical-To-Quality) Sol tarafında bir süreç iyileştirme çalışması için en önemli sonuç, hedef veya ölçütün yer aldığı ve sonuca katkıda bulunacak daha spesifik değerlendirmelerin belirlenmesi amacıyla bu sonuç, hedef veya ölçütün altsınıflarına ayrıldığı bir ağaç. Yetenek Olgunluk Modeli (CMM) Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (SEI) tarafından geliştirilen ve kurumların nasıl yazılım geliştirdiğini tanımlayan bir model. Model kurumların süreç kullanma konusunda tecrübe kazandıkça ulaşacağı beş seviye ya da adım ortaya koymaktadır. Seviye 1 deki kurumlar süreçleri etkili bir şekilde kullanamamaktadır. Seviye 5 teki kurumlar süreç kullanımında etkilidir ve süreçleri rutin bir şekilde yönetip iyileştirmektedir. Pek çok kurum Seviye 2 ile 3 arasında kalmaktadır. Yazılım şirketleri için geçerli olan genel kavramların iş süreçleri çerçevesinde organize olma girişimde bulunan herhangi bir kurum için de geçerli olduğunu düşünüyoruz. (www.sei.cmu.edu/cmm) Sebep-Sonuç Diyagramı 7

8 Tüm olası sebeplere ilişkin genel bilgi sağlayan ve sorunların sebeplerini analiz etmede kullanılan popüler bir diyagram. Diyagram oluşturulurken sağ taraftan başlanarak karşılaşılan sorunlar sıralanır ve daha sonra diyagram sola doğru düz bir çizgi halinde genişletilir. Bu çizgiye teğet çizgiler çizilerek bu çizgilerin ucuna sorunların sebepleri sıralanır. Daha farklı sebepler ortaya çıktıkça bu çizgilere başka çizgiler eklenebilir. Sınıf Diyagramı Nesne yönelimli yazılım sistemlerinin tasarımında kullanılan ve daha genel olarak her bir mantıksal sınıfı ve bu sınıflar arasındaki ilişkileri tanımlayan bir UML diyagramı. Burada kullanılan teşkilat diyagramının gevşek yapılı sınıf diyagramı olduğu söylenebilir. Yazılım geliştiricileri bazen yüksek seviye bir sınıf diyagramından iş modeli olarak bahsedebilmektedir. (Bkz. Nesne-Yönelimlilik) Rekabet Avantajı Bir şirketin ürün veya hizmetlerinden rakiplerine göre daha fazla kar elde etmesi sonucu ortaya çıkar. Rekabet avantajı bir şirketin sağladığı ürün veya hizmetin daha değerli olmasından dolayı fiyatları yüksek tutması veya daha etkin bir üretici olarak ürünlerini rakiplerinden daha ucuza satması sonucu ortaya çıkar. Mantıklı strateji uzmanları şirketleri için her zaman uzun vadeli bir rekabet avantajı oluşturmaya çalışır. Pek çok yönetici rekabet avantajını Michael Porter ın Rekabet Avantajı (1985) ile ortaya koyduğu tanımla ilişkilendirmektedir. Bileşen Genel anlamda, herhangi bir varlık veya parça anlamına gelir. Yazılım alanında ise bugün genellikle nesne yönelimli tekniklerle organize edilen bir yazılım modülü anlamında kullanılmaktadır. (Bkz. nesneyönelimlilik) Temel İş Süreci Temel süreçler şirketin bilgisi ve becerilerine dayanan ve şirketin rekabet avantajına katkıda bulunan süreçlerdir. Bunlar yan iş süreçleri ile karşıt anlamdadır. Maliyet Liderliği Ürün veya hizmetlerin en ucuz fiyattan sunulmasına ilişkin rekabetçi bir strateji. Bu en etkili imalat fiyatının sağlanması, ölçek ekonomileri veya tedarikçilerin ve tedarik yollarının kontrolü ile gerçekleştirilebilir. Müşteri Yönelimli e-iş Uygulamaları Müşterilerin bilgi veya ticaret için internet üzerinden şirkete erişimini sağlamak amacıyla web sitesi veya portal kullanan iş süreçleri ve internet uygulamalarından bahsetmenin genel bir yolu. (Tedarikçi Yönelimli ve Kurum İçi Uygulamalarla karşılaştırın.) D 8

9 DMAIC (Tanımlama, Ölçme, Analiz, İyileştirme, Kontrol) Altı Sigma uygulayıcıları tarafından bir Altı Sigma iyileştirme projesinin adımlarını hatırlamak amacıyla kullanılan bir kısaltma. Karar Noktası veya Kutucuğu Süreç diyagramlarında bir kararın bilgi, kontrol veya materyal akışının kollara ayrılmasına neden olduğu durumlarda kullanılan baklava dilimi veya altıgen şeklindeki kutucuk. Teknik olarak, tüm kararlar faaliyetler kapsamında yer alır ve oklar yalnızca faaliyetler arasındaki akışı gösterir. Kararların ayrılmalara neden olduğu durumlarda ise kolaylık olması açısından kararlar süreç diyagramında belirtilir ve akışta bir faaliyet yerine diğerinin seçilmesinin nedenini ortaya koymak amacıyla bu kararlar vurgulanır. Karar Destek Sistemleri Yöneticiler için karar alma sürecini kolaylaştıracak bilgilerin toplanmasına yönelik yazılım sistemleri. Uygulamalar yalnızca bir süreci otomatikleştirmek için değil aynı zamanda yöneticilere zamanında ve doğru kararlar alabilmelerine yardımcı olacak devam eden sürece ilişkin bilgi sağlamak amacıyla tasarlanmaktadır. Diyagram Bir dizi varlık ile bunlar arasındaki ilişkilerin gösteriliği resmi olmayan bir tablo. Model ile karşıt anlamdadır. Farklılık Bir şirkete ürünlerini yüksek bir fiyattan satma imkânı sağlayan bir rekabet stratejisi. Bu strateji daha nitelikli, diğer bir deyişle özgün veya daha çok tercih edilen özelliklere ya da tasarıma sahip ürünler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Dot-com Şirket İnternet ve internet teknolojilerinden faydalanmak amacıyla kurulan herhangi bir şirket için kullanılan genel ve gittikçe alaycı bir anlam kazanan bir terim. Dot-com şirketlerin çoğu 1990 ların sonlarında kurulmuştur ve 2000 yılında ABD Merkez Bankası nın getirdiği parasal sınırlama ile bu şirketlerin çoğu iflas etmiştir. Dot-com şirketlerin çoğu yetersiz iş modelleri üzerine temellenmiştir. ve gibi bazı dot-com şirketler başarılı olmuştur krizi pek çok dot-com şirketin kapanmasına neden olurken, yeni müşteriler kazanmak ya da verimliliği artırmak amacıyla mevcut iş modellerini internet teknikleri ile bütünleştirmek isteyen geleneksel şirketlerin bu alana olan ilgisini azaltmamıştır. İşgücünün Azaltılması Bir şirketteki çalışan sayısının azaltılması. Bu uygulamaya nadir olarak ihtiyaç duyulmaktadır ların ortalarında, bu uygulama 9

10 çoğu zaman BPR projeleri ile bağlantılı olarak gerçekleştirilmiştir ve günümüzde pek çok çalışan BPR ile işgücünün azaltılmasını ilişkilendirmektedir. E e-işletme İnternet, web, e-posta ve ilgili internet teknolojilerinin ve protokollerin hostlarından faydalanmayı amaçlayan şirketlerdeki değişiklerin tümünü kapsayan bir terim. Günümüzde şirketler e-işletme haline gelmektedir. Bu on yılın sonunda neredeyse tüm şirketler e-işletme olacaktır. EAI (Şirket Uygulamalarının Entegrasyonu) Şirketler mevcut yazılım uygulamaları arasında ve bu uygulamalarla portallar arasında bağlantı kurmaya çalıştıkça, şirket uygulamalarının veri alışverişini sağlama kapasitesi önem kazanmaktadır. EAI genellikle Bilgi İşlem Yöneticisi nin sorunlar listesinin üst sıralarında yer almaktadır. EAI konusunda farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bunlardan bazılarının spesifik uygulamaların uyarlanmış kod ile bağlanması üzerine temellenmiş olmasına rağmen, pek çoğu tipik olarak ara katman yazılımı adı verilen genel çözümlere dayanmaktadır. SOAP ve UDDI ile kombine edilen XML bir tür ara katman yazılımıdır. EDI (Elektronik Veri Değişimi) Kurumlar arasında veri değişimi için kullanılan bir internet öncesi sistem. EDI kurumların terimleri standardize etmesini ve bilgisayarlara ve EDI yazılımının bakımına yoğun bir şekilde yatırım yapmasını gerektirmektedir. Bazı şirketlerin EDI sistemleri kullanıyor olmasına ve bunları aşamalı olarak sonlandıracak olmalarına rağmen, EDI sistemlerinin yerini XML gibi daha ucuz internet sistemleri ve protokoller almaktadır. ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) Bakınız Paket Uygulamalar. ERP Yönelimli Tasarım Bir şirket bir ERP uygulamasını kullanmayı tercih etmesi halinde, girdi ve çıktılara ilişkin varsayımların yapıldığı bir uygulamaya sahip olur. Böylesi bir uygulamayı mevcut iş sürecine dahil etmek için, şirket öncelikle bu uygulamanın nereye yerleştirileceğini ve neyin yerini alacağını belirlemeli ve mevcut süreci tekrarlayarak süreçle yeni ERP uygulaması arasında bir bağlantı sağlamalıdır. Bu bir şirketin bir süreci yeniden tasarlarken ve bir bilgi teknolojileri grubundan sürecin ortaya koyduğu girdileri alıp belirli çıktılar oluşturan bir uygulama hazırlamalarını isterken izlediği yöntemin tam tersidir. e-posta 10

11 Bir e-posta adresinden (URL) diğerine metin iletisi göndermek amacıyla internet protokollerinin kullanılması. Çalışanlar arasındaki ve çalışanlarla müşteriler veya tedarikçiler arasındaki iletişimi kolaylaştırır. E-posta yalnızca süreçlerin yeniden tasarlanmasında kullanılmamakta, bunun yanı sıra daha önce gerçekleştirilememiş veya tam olarak anlaşılamamış faydalı yöntemlerle şirketlerin entegrasyonunu sağlamaktadır. İşletmenin Uyumlaştırılması (İşletme Uyumlaştırma Döngüsü) İşletmenin Uyumlaştırılması her şirketin teşkilat öğelerini kurum strateji ve hedefleri ile uyumlu hale getirmek amacıyla içinden geçtiği bir süreçtir. Dikey uyumlaştırma süreç ve faaliyet ölçütlerinin ve yönetimsel performansın değerlendirilmesinde kullanılan ölçütlerin tümünün şirket hedefleri ile uyumlaştırılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Yatay uyumlaştırma ya da diğer bir deyişle sürecin iyileştirilmesi ise bir süreç içerisinde yer alan tüm faaliyetlerin sürecin hedefleri ile uyumlaştırılması üzerine odaklanır. Pek çok kurumda değişim süreklidir ve bu nedenle kurum her şeyin kurumun değişen stratejisi ve hedefleri ile uyum içinde olmasını sağlamak amacıyla dikey ya da yatay uyumlaştırmayı sürekli olarak gerçekleştirmeye çalışır. İşletme Uygulaması Yazılım tasarımcıları tarafından kullanıldığı anlamıyla, bir işletme sistemi pek çok farklı bölüm tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış ve genellikle şirket seviyesinde sürdürülen büyük bir yazılım uygulamasıdır. Bordro uygulaması işletme sistemlerine güzel bir örnektir. e-pazar Bir şirket veya şirketler birliği tarafından sürdürülen ve şahısların ya da şirketlerin mal veya hizmet sunmasına ya da mal veya hizmet için teklif vermesine imkân sağlayan bir internet sistemi. NASDAQ bir hisse senetleri e-pazardır. Covisint bir şirketler birliğidir ve otomotiv e- Pazarının adıdır. e-tom (Elektronik TeleYönetim Çerçevesi) Bir telekomünikasyon şirketleri birliği olan TeleYönetim Forumu e- TOM olarak adlandırılan ve ideal bir telekomünikasyon şirketinin süreç mimarisini tanımlayan bir standart çerçeve oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmıştır. Telekomünikasyon endüstrisinin yapısı gereği şirketler birbirleriyle yakın ilişki içinde faaliyet göstermelidir. Bu çerçeve şirketlerin ortak süreç isimlerini ve ara yüzleri paylaşmasını mümkün kılmaktadır. ebxml (electronic business XML) Bir Birleşmiş Milletler komitesi (BM/ Yönetim, Ticaret ve Ulaştırma İşlemlerini kolaylaştırma Merkezi) ve OASIS tarafından oluşturulan bir internet konsorsiyumu. ebxml şirketlerin web hizmetleri oluşturmak 11

12 için ihtiyaç duyacağı tüm hizmetleri standardize eden bir XML mimarisi geliştirmekten sorumludur. ebxml in bir alt komitesi iş süreci iletişimine odaklanmıştır ve BPSS yi ortaya koymuştur. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. F Geribildirim Bir kişiden önceden bazı görevleri yerine getirmiş olan başka bir kişiye ya da bir süreç veya sistemden gerçekleşmiş olan başka bir süreç veya sisteme bilgi aktarımı. Satış raporlarında üretim birimından kaynaklanan imalat hatalarına ilişkin müşteri şikâyetlerine yer verilmesi imalat konusunda geribildirim sağlar. Bir satış müdürü yeni bir satış görevlisine telefon görüşmesi sırasında eşlik ettiğinde ve görüşmeden sonra yeni satış görevlisinin performansını eleştirdiğinde, geribildirim sağlamış olur. Yeterli ve zamanında geribildirim elde edilememesi süreç sorunlarının başlıca sebeplerinden birisidir. Balık Kılçığı Diyagramı Bakınız Sebep-Sonuç Diyagramı. Uyum Bakınız Süreç Uyumu. Fonksiyon-Süreç Matrisi Fonksiyon ya da birimlerin yatay eksende ve değer zincirleri veya iş süreçlerinin dikey eksende yer aldığı ve hangi fonksiyonların hangi süreçlere dahil olduğunu gösteren bir diyagram. Fonksiyonsel Ölçütler Sürecin verimliliğinden çok bölümün verimliliğine ilişkin hedefler üzerine odaklanan birimler veya fonksiyon gruplarına ait ölçüler. Bir satış birimi satışların maliyetini ve bir satış sorumlusunun belirli bir sürede yaptığı arama sayısını ölçebilir. (Süreç Ölçütleri ile karşılaştırınız.) G Birimler Arası Görev Aktarım Boşluk Deseni Birim hatlarındaki akışın sorunsuz ve etkili olduğundan emin olmak amacıyla birimler ve fonksiyon grupları arasındaki iş devirlerinin kontrolü üzerine odaklanan bir süreç yeniden tasarımı modeli. Hedef Hiyerarşisi Tepede ya da solda gösterilen kurum hedeflerinin değer zincirleri, süreçler, alt süreçler ve son olarak faaliyet hedefleri olarak nasıl daha spesifik hedeflere ayrıldığını gösteren bir hiyerarşik ağaç. Her bir hedef için ölçütler bulunmaktadır hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını gösteren 12

13 spesifik testler. Bu nedenle, hedef hiyerarşini takip eden bir de ölçüt hiyerarşisi mevcuttur. Hedefler, Süreçler ve Projeler Çalışma Sayfası Dikey eksende listelenen hedefler ile yatay eksende tanımlanan süreçler arasındaki ilişkilerin analiz edilmesinde kullanılan bir tablo veya matris. H Yatay Uyumlaştırma İş süreçleri üzerine odaklanır. Faaliyetlerin ve bir siparişin alınmasından mal ya da hizmetin müşteriye sunulması arasında geçen sürede gerçekleşen her şeyi içeren süreçlere bilgi ve materyal akışının uyumlaştırılması. (Dikey Uyumlaştırma ile karşıt anlamdadır.) İnsan Performansı Analiz Çalışma Sayfası Bir süreç veya faaliyetin insan performansı ihtiyaçlarının analiz edilmesinde kullanılan bir tablo veya matris. Görevler, faaliyetler veya adımlar çalışma sayfasının dikey ekseninde sıralanırken, insan performansı modelinin ölçütleri ve öğeleri her bir faaliyet için ölçütleri ve potansiyel performans sorunlarını belirlemeyi mümkün kılacak şekilde yatay eksende sıralanır. İnsan Performansı Analisti İş analizi ya da tasarımına yardımcı olmak ve iş performansının nasıl iyileştirilebileceği konusunda tavsiyelerde bulunmak amacıyla İnsan Performansı Teknolojisini kullanan kişi. İnsan Performansı Modeli İnsan performansı kapsamındakilerin analizi. Bu modelin farklı versiyonları bulunmaktadır, ancak bunların hepsinde girdiler, çıktılar, performans sonuçları, geribildirim ve beceriler ve uygulayıcı tarafından kullanılan bilgilere önem verilmektedir. İnsan Performansı Modeli bazı durumlarda HPT veya İnsan Performansı Teknolojisi olarak geçmektedir. Bu modeller ve değişkenlerin bir analizi Uluslararası Performans İyileştirme Toplumu (ISPI) ve Thomas Gilbert ve Geary Rummler ile ilişkilendirilmektedir. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. Hiper Rekabet Tüm şirketlerin düşük maliyetli üretici haline gelme üzerine odaklanması sonucu ortaya çıkar. Şirketler rakiplerinin en iyi uygulamalarını benimseyerek süreçlerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, her şirket daha verimli olabilmek için daha çok ve daha hızlı çalışmakta ve bu şirketlerin kar payları düşmektedir. Buna alternatif olarak bazı şirketler başka stratejileri benimsemektedir. Hiper rekabet Michael Porter ile ilişkilendirilmektedir. 13

14 I IDEF Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen ve 1980 lerin sonlarında CASE satıcıları tarafından yaygın olarak kullanılan bir yazılım metodolojisi ve diyagram çizme sistemi. Bazı IDEF diyagramları bugün DOD projeleri için hala kullanılmaktadır. Mevcut Süreç Diyagramı AS-IS süreç diyagramı olarak da bilinmektedir. Değişiklikler yapılmadan önceki mevcut sürecin tanımı veya diyagramı. ISO 9000 (Uluslararası Standartlar Örgütü) Kurumların süreçlerini nasıl belgelendirmesi gerektiğine ilişkin uluslararası bir standart. Aslında kurumları iyi tanımlanmış bir süreç mimarisi oluşturma konusunda teşvik etme çabası olarak ortaya çıkmıştır. Uygulamada ise çoğu zaman bir teklif listesine girmek için gerekli olan bir koşulu yerine getirmek amacıyla gerçekleştirilen dokümantasyon çalışmasında yer alan bir uygulamadır. ISPI (Uluslararası Performans İyileştirme Toplumu) İnsan performansına ilişkin sorunların sistematik analizi ve insan performansı eğitimi, değişimi ve yönetimi teknikleri alanlarında çalışma yapan kişilerin oluşturduğu profesyonel bir topluluk. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. Bilgi Teknolojisi (IT) Bilgi Sistemleri (IS) veya Veri İşleme olarak da bilinmektedir. Bir kurum tarafından kullanılan uygulamaları ve veritabanlarını analiz eden, oluşturan, sürdüren ve destekleyen birim veya fonksiyona verilen genel isim. Örnek Bakınız Süreç Örneği. Kurum İçi e-iş Uygulamaları Genel olarak, şirketlerin çalılaşanları ile bağlantı kurmasını veya bilgi ya da veri paylaşımı sağlamak amacıyla iç uygulamalarına bağlantı kurmasını sağlamak amacıyla internet kullanan iş süreçleri veya internet uygulamaları. (Müşteri Yönelimli ve Kurum İçi Uygulamalar ile karşılaştırınız.) İnternet Normal telefon görüşmelerine müdahale etmeden telefon hatları üzerinden bilgisayar verilerini aktarabilen kamu işletişim ve ağ protokolleri dizisi. J 14

15 İş Tanımı Belirli bir iş için iş unvanını ve sorumluluklarını tanımlayan bir belge. Bu belge gerçekleştirilecek olan spesifik görev ve faaliyetlere ve bir performansın başarılı olarak değerlendirilebilmesi için gerekli ölçütlere ilişkin bilgiyi içermektedir. Bu belgede ayrıca maaş ve teşvik ödemesine ilişkin bilgi de yer alabilmektedir. İyi organize olmuş şirketler iş tanımlarını oluşturduktan sonra bu tanımda açıklanan işi yapacak kişileri işe alır. Aslında iş tanımı hem şirketin hem de çalışanın uyması gereken bir sözleşmedir. Aynı işi yerine getirmek için birden fazla çalışan işe alınabilir. Satış pozisyonu için bir iş tanımına sahip olabilir ve bu pozisyonda çalışmak üzere düzinelerce veya yüzlerce kişiyi işe alabilirsiniz. Bir iş bir görev ya da faaliyetle aynı şey değildir. Bazı durumlarda, iş ile faaliyet birbirine eşittir. Faaliyeti tanımlar ve bunu yerine getirmek için bir veya daha fazla kişiyi işe alırsınız. Çoğu zaman birden fazla görevi veya faaliyeti yerine getirmek için bir kişi işe alınır ve bu kişi yalnızca bir faaliyetin belirli adımlarını yerine getirir. İş Tanımı İş Modeli olarak da bilinmektedir. Bağlantı, Bağlantı Çubuğu Bir süreç diyagramında bir akışın (çıktı) bölündüğünü ve birden çok faaliyete ayrıldığını veya çoklu akışların hepsinin faaliyetten önce bağlantı çubuğundan hemen sonra tamamlanması gerektiğini göstermenin bir yolu. K Kano Analizi Çıktıları, hizmeti ve çıktıların ürün özelliklerini (1) temel gereklilikler (bir müşterinin minimum beklentisi), (2) müşterinin beklediği memnuniyet artırıcı özellikler (ek çıktılar ya da müşterileri memnun edecek özellikler) ve (3) müşterinin beklemediği memnuniyet artırıcı özellikler (müşterilerin kendilerini memnun etmesini beklemedikleri çıktılar veya özellikler) olarak ayıran müşteri memnuniyeti yaklaşımı. Bu yaklaşım Japon kalite kontrol uzmanı Noriaki Kano ile ilişkilendirilmektedir. Bilgi (Knowledge) Bilgi (information) gerçekleri tanımlar (A B dir). Bilgi (knowledge) ise bazı gerçeklerin gerçekleşmesi halinde neler yapılması gerektiğini tanımlar. Bu nedenle, A B ise C de B dir. Bilginin (knowledge) kodlanması için pek çok yöntem vardır, ancak politikalar ve iş kuralları en popüler formatlardır. Bilgi Yönetimi Çalışanların ve sistemlerin faaliyetleri yerine getirmek için kullandıkları bilginin tanımlanması ve bu bilginin başkalarının erişebileceği şekilde belirli bir formatta kaydedilmesi. Bilgi yönetim sistemleri farklı şekillerde organize edilebilir. Biz bilgi yönetim sisteminin süreçler ve faaliyetler ile organize edilmesini öneriyoruz. 15

16 L Yalın Üretim İmalat sürecinin verimliliğini artırmak için asgari envanter ve zamanında teslim üzerine yoğunlaşan üretim süreçlerinin tasarımı ve yönetimine ilişkin yaklaşım. Analiz Seviyeleri Bir şirket analiz hedefleri temelinde üç seviyeye ayrılmaktadır: (1) teşkilat ve çevresi, (2) değer zincirleri, süreçler ve alt süreçler ve (3) faaliyetleri yerine getiren kişi ve sistemler ve her bir faaliyetin uygulanmasına ilişkin maliyet ve süre dahil olmak üzere faaliyetler. M Ölçüt Bir hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemeye yönelik spesifik bir test. Üst seviye ölçütler karlar, gelirler, ürün çıktı rakamları ve büyüme üzerine odaklanma eğilimdedir. Ölçütler altsınıflarına ayrıldıkça, spesifik alt süreçlerin çıktı hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı üzerine odaklanmaya başlar. Çok spesifik ölçütler bir faaliyet kapsamındaki adımların doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığını ya da kararların kurallar ve politikalara uygun olarak alınıp alınmadığını belirlemek için kullanılabilir. Ölçüt Planlama Çalışma Sayfası Süreç diyagramına benzeyen bir çalışma sayfası. Fonksiyonel birimler veya yöneticiler dikey eksende sıralanır. Yıllar, Çeyrekler, Aylar, Haftalar ve Günler yatay eksende sıralanır. Hangi yöneticilerin ne zaman hangi toplantıya katıldığını göstermek için dikdörtgen kutucuklar çizilir. Bazı durumlarda plana dahil olan kişilerce değerlendirilmekte olan süreci vurgulamak amacıyla işlem tablosunun sağ tarafına süreç haritasının bir bölümü çizilebilir. Pek çok şirketin bu tür bir çalışma sayfası kullanmasını beklemiyoruz, ancak ölçütlerin sık sık değerlendirilmesi ve farklı fonksiyonlardan sorumlu olan yöneticilerin süreçler arasındaki iş devirlerinin yeterli olduğundan emin olmak için bir araya gelmesi önem taşımaktadır. Ölçüt Hiyerarşisi Tepede ya da solda gösterilen kurum hedeflerinin değer zincirleri, süreçler, alt süreçler ve son olarak faaliyet hedefleri olarak nasıl daha spesifik hedeflere ayrıldığını gösteren bir hiyerarşik ağaç. Her bir hedef için ölçütler bulunmaktadır bir hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını gösteren spesifik testler. Bu nedenle, ölçüt hiyerarşisini yansıtan bir de hedef hiyerarşisi bulunmaktadır. Ara Katman Yazılımı İki modül ya da uygulama arasında veri değişimine imkan sağlayan yazılım. Bakınız EAI. 16

17 Model Varsayımların test edilmesi amacıyla yönlendirilebilecek resmi ilişkiler dizisi. Belirli koşullar altında bir saatte işlenebilen birimlerin sayısını test eden bir simülasyon bir model örneğidir. Bu terimcede bu terim bu anlamıyla kullanılmış olsa da, modellerin tablo şeklinde olması gerekmemektedir. Diyagram ile karşıt anlamdadır. Model Yönelimli Mimari (MDA) Nesne Yönetim Grubu tarafından desteklenen uygulama geliştirmeye yönelik yeni bir yaklaşım. Bu yaklaşımın temelinde kurumlar uygulamalarının soyut sınıf modellerini oluşturarak bunları spesifik modeller ve yazılım kodları geliştirerek kullanmaktadır. MDA nın amacı aynı soyut modelin farklı türdeki kodları üretmek için kullanılabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle, bir şirket yeni teknolojiler ortaya çıktıkça yeni uygulamalar geliştirmek yerine yüksek seviye mimari ve yıllar boyunca tekrar tekrar kullanabileceği yeniden kullanılabilir bileşenlere sahip olmalıdır. Bu yaklaşım henüz başlangıç aşamasındadır, ancak pek çok kişinin dikkatini çekmektedir. (CASE ile karşılaştırınız.) Modelleme Genel anlamda, modelleme başka bir şeyin basitleştirilmiş bir şekilde gösterilmesi anlamına gelmektedir. Model bir şekil, bir diyagram veya matematiksel bir formül olabilir. Burada modelleme terimi iş sürecinin modellenmesi bağlamında ele alınmıştır işin nasıl yapıldığının şematik bir şekilde gösterilmesi. Daha dar bir anlamda, bir model test edilebilen resmi ilişkileri ve varsayımları belirlemelidir. N Uzmanlaşma Stratejisi (Niche Specialization) Belirli gruplara ya da alıcılara veya belirli bir coğrafi bölgedeki alıcılara ürün pazarlama üzerine odaklanan bir rekabet stratejisi. Katma Değer Sağlamayan Faaliyetler Bir nihai ürüne ya da hizmete katma değer sağlamayan veya katma değer sağlayan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde katkısı olmayan süreç veya faaliyetler. Pek çok durumda, bu faaliyetler daha eski süreçlerden kalan faaliyetlerdir ve gerekli olmadığı halde bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir ya da bazı bölüm yöneticilerinin bu bölümde işler bu şekilde yürür diyerek belirli bir sürece hiçbir katkısı olmadığı halde uygulanmasını istediği için devam ettirilmektedir. O OMG (Nesne Yönetim Grubu) Yüksek yazılım mühendisliği teknolojisi standartları geliştirmek amacıyla birlikte çalışan şirketlerin oluşturduğu bir uluslararası 17

18 şirketler birliği. Nesne Yönetim Grubu CORBA, yazılım ve iş sistemleri diyagramı oluşturmaya yönelik Birleşik Modelleme Dili (UML) ve yeniden kullanılabilir yazılım bileşenlerinin sistematik bir şekilde sürdürülmesi ve bunların spesifik uygulamalar için kod geliştirmede kullanılmasına yönelik Model Yönelimli Mimari (MDA) gibi özel yazılım standartları geliştirmiştir. (Bkz. UML ve MDA) Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. Nesne Yönelimlilik Yazılım uygulamalarının yapılandırılmasına yönelik bir yaklaşım. Bu yaklaşımda uygulama adımlardan oluşan bir süreç yerine, ileti alışverişinde bulunan bir dizi nesne olarak düşünülmektedir. Yazılım geliştirmeye ilişkin bugünkü baskın yaklaşım nesne yönelimlilik yaklaşımıdır. Java ve Visual Basic nesne yönelimli yazılım geliştirme dilleridir. Operasyonel Etkinlik Bir şirketin süreçlerinin etkinliğini sürekli olarak iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmasını sağlayan bir strateji veya böyle bir stratejinin bulunmaması. Bu en büyük ihtimalle hiper rekabet ile sonuçlanabilir. (Konumlandırma ile karşılaştırınız.) Teşkilat Şeması Birimlar ile fonksiyonel birimler arasındaki ilişkileri ve kurum yöneticileri arasındaki raporlama ilişkilerini göstermenin geleneksel bir yolu. Teşkilat şemaları her birimin bağımsız olduğunu vurgulama ve bir bölümün faaliyetleri ile başka bölümlerin faaliyetleri arasında etkileşim olduğu durumlarda ortaya çıkan ilişkileri göz ardı etme eğilimindedir. Teşkilat Diyagramı Burada kullanılan iki temel diyagramdan birisi. Fonksiyonel birimleri ya da şirket kutucuğu içindeki süreçleri gösteren ve bunların birbiriyle ve şirket dışından varlıklarla olan ilişkilerini ortaya koyan bir sistem diyagramı. 18

19 Teşkilat Diyagramları Terimin genel kullanımı. Bir şirket veya kurumun teşkilat yapısını gösteren diyagramlar. Teşkilat şeması bir tür teşkilat diyagramıdır, ancak burada yalnızca hiyerarşik ilişkiler üzerine odaklanan teşkilat şemaları yerine varlıklar arasındaki akışı gösteren sistem diyagramları üzerine yoğunlaşılmaktadır. Dış Kaynak Kullanımı Bir şirketin şirket işlerinin bir kısmının yönetimini, sürdürülmesini ve idaresini başka bir şirkete yaptırması. Örneğin bir katalog şirketi sattığı ürünlerin depolama ve teslimatını başka bir şirkete yaptırabilir. Pek çok şirket standart yazılım uygulamalarında dış kaynak kullanmaktadır. Bakınız İş Sürecinde Dış Kaynak Kullanımı. P PIP (Performans İyileştirme Potansiyeli) İnsan Performansı Teknolojisi Uzmanları tarafından kullanılan bir ölçüt. Bir görevi yerine getirmede en yüksek performansa sahip olan kişinin performansı ölçülür ve bunun yanı sıra ortama bir çalışanın ortalama performansı da ölçülür. Bunlar arasında büyük farklılıklar olması performansın iyileştirilebilmesi için ortalama performansın en iyi performansa yaklaştırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bunlar arasında küçük bir farklılık olması ise iyileştirme potansiyelinin düşük olduğu anlamına gelmektedir. Bu terim genellikle Thomas Gilbert ile ilişkilendirilir. (PIP iş süreçleri konusunda çalışan bazı kişiler tarafından Performans İyileştirme Projesi nin kısaltımı olarak kullanılmaktadır.) 19

20 Paket Uygulamalar Genel anlamda, herhangi bir önceden paketlenmiş yazılım uygulaması. Genellikle bir şirketin ana yazılım uygulamalarının entegrasyonunda kullanılmak üzere organize edilen ERP ve CRM uygulamalarını satan kişi anlamına gelir. Bir şirket birtakım paket uygulamalar kurarak maliye, muhasebe, insan kaynakları ve imalat alanlarındaki temel iş süreci uygulamalarının sorunsuz bir şekilde sürdürülmesini ve verilerin ortak bir veritabanında depolanmasını sağlayabilir. SAP lider paket uygulama satıcısıdır. Diğer tanınmış ERP satıcıları Baan, J.D. Edwards, Oracle ve PeopleSoft tur. Paralel Süreç İki veya daha fazla faaliyetten oluşan faaliyet dizilerinin eşzamanlı olarak gerçekleştirildiği bir süreç. Basılı bir belgenin bir kişiden diğerine aktarılması halinde, sürecin tek bir faaliyet dizisinden oluşması gerekmektedir. Bir iş akışı sistemindeki elektronik bir belge ise eş zamanlı olarak farklı kişilere gönderilebilir. People-CMM (Yetenek Olgunluk Modeli) Kurumların olgun olmayan süreçlerden olgun süreçlerin kullanımına geçmesiyle birlikte, Carnegie Mellon un CMM modelinin işgücü yönetimindeki en iyi uygulamaların analizlerine adapte edilmesi. Performans Genel olarak, bir süreç veya faaliyetin uygulamasına dahil olan çalışma ve uygulanmasıyla ortaya çıkan sonuç ve ürünler. İnsan performansı kişilerin bir görevi nasıl yerine getirdiğini ve sonuçların neler olduğunu açıklamaktadır. Sistem performansı sistemlerin bir görevi nasıl yerine getirdiğini ve sonuçların neler olduğunu açıklamaktadır. Kurum performansı bir kurumun neler yaptığını ve sonuçların neler olduğunu açıklamaktadır. Performans Çerçevesi Bakınız Performansın Üç Seviyesi. Portal Kullanıcıya diğer web sayfalarını ve web sitelerini bulma imkanı sunan bir web sitesi. Genelleme yapılacak olursa, portal bir tren istasyonudur. Tren istasyonuna giderek nereye gitmek istediğinize karar verir ve oraya gidersiniz. Pek çok şirket çalışanları için bilgi alabilecekleri ve şirket hizmetlerine erişebilecekleri bir portal ve müşterilere bilgi sağlamak ve ürün ve hizmet satışı gerçekleştirmek amacıyla başka bir kamu portalına sahiptir. Porter ın Rekabet Modeli Strateji uzmanlarının hangi faktörleri izlemesi gerektiğini ortaya koyan şirketin faaliyet gösterdiği çevrenin genel bir modeli. Temel faktörler alıcılar, tedarikçiler, rakipler, piyasaya girebilecek yeni şirketler ve 20

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi 4 Haftalık Ajanda 1. Hafta: Örneklerle BPM-ERP İlişkisi 2. Hafta:

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Özgür Yazılımlarla İş Süreçleri Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YÜCE Marmara Üniversitesi

Özgür Yazılımlarla İş Süreçleri Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YÜCE Marmara Üniversitesi Özgür Yazılımlarla İş Süreçleri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YÜCE Marmara Üniversitesi İçerik İş Süreç Yönetimi - BPM Özgür Yazılımlar Demo İş Süreci Süreç olguların ya da olayların, belli bir taslağa

Detaylı

Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları)

Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları) Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları) Analiz aşaması projeler için hayati önem taşır. İyi bir analizden geçmemiş projelerin başarı şansı azdır. Analiz ile birlikte kendimize Ne? sorusunu

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri

Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri Y. Müh. Cemalettin Öcal FİDANBOY TÜBİTAK UEKAE ocalfidanboy@tubitak.gov.tr Meral YÜCEL TÜBİTAK

Detaylı

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Neden Süreç Yönetimi? Örgütlerin çoğu geleneksel olarak fonksiyonel temelde yapılandırılmıştır. Tüm çalışmalar bağlı olunan fonksiyon içinde başlatılmakta,

Detaylı

Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi

Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi / Satınalma Tasarruf Listesi 1 Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir Hazırlayan : Cengiz Pak cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA DERS 2 > GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

SİSTEM ANALİZİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA DERS 2 > GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ SİSTEM ANALİZİ IT (ET) NEDİR?. BİLGİSAYAR DONANIM VE YAZILIMI VERİ YÖNETİMİ AĞ VE TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ WWW & İNTERNET İNTRANET & EKSTRANET SAYFA > 1 IS (ES) NEDİR?. ENFORMASYON SİSTEMİ BİRBİRİYLE

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

Bölüm 2 Varlık-İlişki Veri Modeli: Araçlar ve Teknikler. Fundamentals, Design, and Implementation, 9/e

Bölüm 2 Varlık-İlişki Veri Modeli: Araçlar ve Teknikler. Fundamentals, Design, and Implementation, 9/e Bölüm 2 Varlık-İlişki Veri Modeli: Araçlar ve Teknikler Fundamentals, Design, and Implementation, 9/e Üç Şema Modeli Üç şema modeli 1975 de ANSI/SPARC tarafından geliştirildi Veri modellemeninç ve rolünü

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 10-11. Nesneye Yönelik Sistem Tasarımı Haftanın Amacı Bilişim sistemleri geliştirmede nesneye yönelik sistem tasarımı

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ

İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU. Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın.

KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU. Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın. KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın. Yammer Kullanım Örneği Kataloğu Yammer, güncelleştirmeleri paylaşmanızı,

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri BİLGİ SİSTEMLERİ Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri Süreç İşleme Sistemleri, Ofis Otomasyon Sistemleri ve Bilgi İşleme Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Uzman Sistemler ve Yapay

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Smart Work ile SüreS. reçlerinizi Daha Verimli Hale Getirin Yeşim MUTLU. WebSphere Ürün Müdürü

Smart Work ile SüreS. reçlerinizi Daha Verimli Hale Getirin Yeşim MUTLU. WebSphere Ürün Müdürü Smart Work ile SüreS reçlerinizi Daha Verimli Hale Getirin Yeşim MUTLU IBM Çözümler Zirvesi 2011 WebSphere Ürün Müdürü Đş Süreci Yönetimi Websphere Lombardi Edition Örnek Proje Profili Referanslar Đş Süreci

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü İşletme 2 Belli bir ortamda, dış çevresinden aldığı girdileri belirli bilgi, teknoloji ve süreçleri

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur?

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversiteler, misyonları ve kuruluş yapıları gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oldukça farklı organizasyonlardır. Bilimsel araştırma

Detaylı

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü www.pwc.com Recep Alagöz İsmail Doğan Dijital dönüşümü anlamak Klasik ERP Yaklaşımı APO SD FI PLM MM CO HR PP QM R/3 Client / Server ABAP/4 PM TR AM PS SRM CRM WM CS BI GRC 2 Yeni Dönem Yıkıcı Etkiler

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

MODERN-SONRASI ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR

MODERN-SONRASI ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR MODERN-SONRASI ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR Bugün itibariyle bakıldığında, yönetimin diğer konuları da organizasyon konusuna benzer şekilde kendi içlerinde ayrıntılı bir şekilde incelenmeye

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti.

Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti. Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti. 2017 EVRENSEL LTD. Evrensel Ltd., müşterilerinin gayrimenkul yatırımlarında yenilikçi, yaratıcı ve güvenilir çözüm ortağıdır. 2009 yılında kurulmuş olan

Detaylı

Ancak işletmelerin ürün inovasyonu yapmak için illa ki yeni bir ürün üretmeleri gerekmez. Zaten var olan ürünlerini daha iyi, daha kaliteli, daha

Ancak işletmelerin ürün inovasyonu yapmak için illa ki yeni bir ürün üretmeleri gerekmez. Zaten var olan ürünlerini daha iyi, daha kaliteli, daha İNOVASYON TÜRLERİ ÜRÜN İNOVASYONU Yeni veya özellikleri ya da kullanım amaçları açısından önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin pazara sunulmasıdır. Bu teknik özelliklerde, parçalarda

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TDİ111 TÜRKDİLİ 1 1. Dil, diller ve Türk dili 2. Dil bilgisi, sözcük, cümle 3. Kelime Türleri 4. Anlatımın

Detaylı

ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK

ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK İŞLETME VE ÜRETİM STRATEJİLERİ. Günümüzde rekabette farklılaşmanın giderek önem kazandığı bir piyasa ortamında işletmeler rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için farklı

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7:

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: Servis değerinin yaratılması, talep yönetimi, Servis kataloğu ve portföyünün yönetimi, SSA, OSA, Hazır bulunurluk ve kapasite yönetimi, BT servis süreklilik

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

Hazırlayan: Ahmet Alper ÇALIŞKAN Probiz Yazılım Proje Mühendisi

Hazırlayan: Ahmet Alper ÇALIŞKAN Probiz Yazılım Proje Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayan: Ahmet Alper ÇALIŞKAN Probiz Yazılım Proje Mühendisi Ajanda 1) İş Süreç Yönetimi Nedir? 2) İş Süreç Yönetim Yazılımı 3) Neden İş Süreç Yönetim

Detaylı

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır.

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. windesk.com.tr WINDESKINTEGRA BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. sıgnum WINDESK Süreç Tabanlı Uygulama Platformu

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Vizyon ve stratejiyi dönüştürmek: Dört bakış açısı

Vizyon ve stratejiyi dönüştürmek: Dört bakış açısı KAPLAN VE NORTON Vizyon ve stratejiyi dönüştürmek: Dört bakış açısı Finansal Finansal anlamda başarılı olmak için yarardaşlarımıza nasıl görünmeliyiz? Amaçlar Ölçüler Hedefler Girişimler Müşteri İç işletme

Detaylı

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Ücret Yönetimi* Murat Demiroğlu lu,, Kıdemli K Müdür, M İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC Sunum için: www.ikportal.com Adresine girip, Üye olarak, www.ikportal.com/hrs

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi 04.11.2010 Mine Berker IBTech A.Ş. Gündem İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Modeli Yaşam Döngüsü 1 BPM e Neden İhtiyaç Duyduk? BPM Çözüm Araçlarının

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÇAĞDAŞ İŞ DÜNYASININ DEĞİŞİMİ Globalleşme: Global Pazar piyasasında yönetim ve kontrol Dünya piyasalarında rekabet Global iş grupları Global dağıtım sistemleri Bugün bilişim

Detaylı

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz Hakkımızda Değerlerimiz ECOFİLO KİMDİR? 01 Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanır, uzun vadeli güvene dayalı ilişkiler kurarız. Müşterilerimiz için değer katacak ve işlerini kolaylaştıracak çözümler

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu

Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu Tanım : Kurumların kendi kaynaklarını kullanarak bilgi sistemlerinin yeterlilik düzeylerini sayısal olarak ölçebilecekleri bir özdeğerlendirme kılavuzu

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM TEMMUZ 2012 İnsanın yönetimi zordur.çünkü her insan kendine özgüdür. Fiziksel,zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması ve

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI. ÖN İNCELEME ve FİZİBİLİTE

SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI. ÖN İNCELEME ve FİZİBİLİTE SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI ÖN İNCELEME ve FİZİBİLİTE Sistem Tasarım ve Analiz Aşamaları Ön İnceleme Fizibilite Sistem Analizi Sistem Tasarımı Sistem Gerçekleştirme Sistem Operasyon ve Destek ÖN İNCELEME

Detaylı

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu Nisan 2013 Eğitim Kataloğu 8 Nisan 2013 Sedona, yazılım firmalarına ve büyük çaplı organizasyonların bilişim departmanlarına organizasyonel yapılanma, yöneticilik, takım çalışması ve kalite süreçleri alanlarında

Detaylı