A ARIS (Entegre Bilgi Sistemleri Mimarisi) Faaliyet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A ARIS (Entegre Bilgi Sistemleri Mimarisi) Faaliyet"

Transkript

1 Bu bölümde iş süreci değişim toplumunda sıkça kullanılan veya atıfta bulunulan kelimeler, terimler, ifadeler ve kısaltmaların tanımları yer almaktadır. İş süreci değişim piyasası geliştikçe, bu terimler de gelişmekte ve değişmektedir. BPML (Business Process Markup Language) gibi resmi iş süreci dillerinde dil standardı tarafından belirlenen semantik tanımlar yer almaktadır. İş Akışı Yönetimi Koalisyonu (WfMC) gibi diğer gruplar resmi terimceler yayınlamaktadır. Bununla birlikte, diğer gruplar terimleri belirli bir topluluğa özgü bir şekilde tanımlamaktadır. Bu toplulukların çoğu bu terimleri küçük farlılıklar çerçevesinde kullanmakta veya yayınlamaktadır. Eski terimler yeni ve çeşitli anlamlar kazanırken, yeni terimler de geliştirilmektedir. Bu durum çoğu zaman farklı iş süreci değişim toplulukları arasında iletişim kurmaya çalışan işletmeciler için kafa karıştırıcı olmaktadır. Bu terimcede bu farklılıklar göz önünde bulundurulmakta ve genel tanımlar sağlamak ve ortak bir dil oluşturmak hedeflenmektedir. Bu terimlerin topluluklar tarafından burada belirtilenden büyük oranda farklı bir anlamda kullanılıyor olması halinde, bu durum belirtilmektedir. Güncelliğini korumaya çalışacağımız bu terimcenin üyelerimize ve ziyaretçilerimize faydalı olacağını umuyoruz. A ARIS (Entegre Bilgi Sistemleri Mimarisi) İş süreci modelleme aracı ve iş sürecinin yeniden tasarlanmasına yönelik bir metodoloji. A.W. Scheer tarafından geliştirilmiş ve IDS Scheer tarafından satışa sunulmuştur. SAP uygulamaları arasında bağlantı kurma ve uyum sağlama amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. (www.ids-scheer.com) Faaliyet Süreçler daha küçük birimlere ya da alt süreçlere ayrılabilir. Faaliyet belirli bir iş süreci ekibinin süreç diyagramında yer verdiği en küçük alt süreç olarak tanımlanmaktadır. (Bu tanımı tersine çevirerek bir sürecin bir veya daha fazla faaliyetten oluştuğunu söyleyebiliriz.) Faaliyetler bir satın alma isteğinin onaylanması veya üretim hattındaki bir şişenin ağzına kapak yerleştirilmesi gibi tek bir adımdan oluşabilir. Bir formun doldurulması veya bir sandalyenin montaj edilmesi gibi diğer faaliyetlerde birden fazla adım bulunmaktadır. Çeşitli metodolojiler arasında görev (task) ve adım (step) gibi terimlerin kullanımı konusunda bir tutarlılık bulunmamaktadır, ancak faaliyet terimi gittikçe daha yaygın bir şekilde analizin en küçük parçası olarak kabul edilmektedir. Belirli bir faaliyet bir veya daha fazla çalışan tarafından, bir yazılım sistemi tarafından veya birtakım kombinasyonlar yoluyla gerçekleştirilebilir. UML notasyonunda hem süreçler hem de faaliyetler yuvarlak köşeli dikdörtgenler ile gösterilmektedir (Bkz. İş Süreci Hiyerarşisi). Bazı durumlarda faaliyetlerin manüel olarak mı (dikdörtgenin etrafında normal çizgi), sistemler tarafından mı (dikdörtgenin etrafında kalın çizgi) yoksa hem manüel faaliyetleri hem de sistemleri içeren kombinasyonlar yoluyla 1

2 mı (dikdörtgenin etrafında kesikli çizgi) gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Faaliyet Analizi Çalışma Sayfası Dikey eksende listelenmiş olan faaliyet adımları ile faaliyeti gerçekleştirenler, faaliyetin uygulanmasından sorumlu olanlar, karar alma sürecine ilişkin kurallar ve iyileştirme olanakları arasındaki ilişkileri analiz etmek için kullanılan bir tablo veya matris. Faaliyet Maliyeti Çalışma Sayfası Bir dizi faaliyetin çeşitli masraflarının analizinde kullanılabilecek bir tablo veya matris. Faaliyetler dikey eksende listelenmektedir ve her bir faaliyet için çıktılar, masraflar, zaman ve karşılaşılan sorunlara ilişkin veri ortaya konmaktadır. Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme (ABC) Her bir faaliyet için uygulama maliyetinin belirlenmesi ile başlayan ve faaliyet maliyetlerinin süreç maliyetinin belirlenmesi amacıyla toplanması ile devam eden bir süreç yönelimli muhasebe yaklaşımı. Buna göre, tüm masraflar tam bir değer zincirinde toplanmakta, değer zinciri tarafından üretilen ürün veya hizmet için masraflar gelirden çıkarılmakta ve süreçte elde edilen kar belirlenmektedir. Yapısal Olmayan İş Akışı Sistemleri Daha sonraki aşamada ne olacağı konusunda bilgi vermek amacıyla kullanıcılara hizmet sunan iş akışı sistemleri. Bir sigorta sistemi yalnızca talep üzerine sigortacı için belgeleri çekebilir. (İdari ve İşlem veya Üretim İş Akışı Sistemleri ile karşıt anlamdadır.) İdari İş Akışı Sistemleri Bireylerin neler yaptığını takip eden ve bazı kural dizilerine göre yeni görevler belirleyen iş akışı sistemleri. (Yapısal Olmayan ve İşlem veya Üretim İş Akışı Sistemleri ile karşıt anlamdadır.) Asenkron Süreç Asenkron süreçte bir faaliyet başka bir faaliyete bir mesaj gönderir, ancak cevap alana kadar beklemez. Başka bir kişiye telefon edilmesi senkronize bir süreçtir. Telefon edilen kişi telefona cevap vermediğinde süreç devam edemez. Bir telesekretere mesaj bırakılması süreci asenkron bir sürece dönüştürmektedir. Mesajınızı bırakırsınız ve karşıdaki kişinin mesajınızı aldığında size cevap vereceğini düşünerek işinize devam edersiniz. Atom Faaliyet Altsınıflara ayrılamayan faaliyet. Tek bir adım ya da eylemden oluşan faaliyet. B 2

3 BPEL4WS (Web Servisleri için İş Süreci Yürütme Dili) Bu terimcenin ilk taslağında, IBM tarafından hazırlanan WSFL ve Microsoft tarafından hazırlanan XLANG olmak üzere iki alternatif XML iş süreci diline yer verilmiştir. Terimce yayınlandığında IBM, Microsoft ve BEA hem özel (yürütme) hem de kamu (protokol) dilini destekleyecek ortak bir XML iş süreci dili oluşturmak amacıyla WSFL ve XLANG i birleştireceklerini duyurdular. (www.ibm.com/bpel4ws) BPMI (İş Süreci Yönetimi Girişimi) XML tabanlı bir iş süreci dili (BPMI), bir dil notasyonu (BPMN) ve bir sorgulama dili (BPQL) geliştirmek amacıyla birlikte çalışan iş süreci modelleme araçları satıcıları ve kullanıcı şirketlerin oluşturduğu bir şirketler birliği. Buna göre, şirketler kendi otomatik süreçlerini BPMI de modelleyip daha sonra da süreçleri izleyip ihtiyaç duyuldukça değiştirebilecekler. BPML öncelikle ortak bir internet veya web servisleri oluşturmak isteyen kişilerce kullanılmaktadır. (www.bpmi.org) BPSS (İş Süreçleri Tanımlama Şeması) Kareografik işlemler yoluyla internet üzerinden ürünlerin alınması ve satılmasına ilişkin belgelerin değiş tokuşu için kamu süreçlerini tanımlayan bir ebxml tanımlaması. (www.ebxml.org) Dengeli Kurumsal Karne Ölçütlerin kurumun stratejik hedefleri yerine spesifik süreç ölçütleri ile aynı hizaya getirilmesi amacıyla kullanılan bir uygulama, yöntem ve teknik. Buna göre, uygulamalara ilişkin iyi bir genel bilgi elde etmek amacıyla çeşitli ölçümler yapılması üzerinde durulmaktadır. Önerilerimize ilişkin tamamlayıcı bir yaklaşımdır ve genelde Robert Kaplan ve David Norton ile ilişkilendirilmektedir. Toplu İşlem Bir kişi veya bilgisayar tarafından gerçekleştirilen süreçlerde, pek çok öğenin bir araya getirildiği ve birlikte işlendiği bir adım. Öğelerin olabildiğince süreçlerden oluştuğu sürekli işlem ile karşıt anlamdadır. Kıyaslama Verileri İş sürecinin yeniden tasarlanmasında kullanıldığı üzere, spesifik süreçler için elde edilen iş ölçütlerine ilişkin veri. Pek çok şirket diğer şirketlerin süreci yönetme konusunda ne kadar iyi olduğunu belirlemek amacıyla yeniden tasarlamak istedikleri süreçlere ilişkin değerlendirme verilerine ihtiyaç duyar. BizTalk Şirketler ve şirketlerin iş süreçleri arasında bilgi alışverişini kolaylaştırma amaçlı standartlar, protokoller, araçlar ve bir Microsoft programı. (Bkz. BPEL4WS) (www.microsoft.com/biztalk) İş Zekası 3

4 Veri yığınlarından faydalı desenleri ya da sonuçları çıkarma amacıyla kullanılan yazılım sistemleri ve araçları. İş Süreci En genel anlamıyla, bir olayla başlayan, bilgi, materyal veya iş yükümlülüklerini dönüştüren ve bir çıktı ortaya koyan ve bir işletme tarafından gerçekleştirilen faaliyetler dizisidir. Değer zincirleri ve geniş ölçekli iş süreçleri değeri müşteriler tarafından belirlenen çıktılar üretir. Diğer süreçler değeri diğer süreçler tarafından belirlenen çıktılar ortaya koyar. İş Sürecinin Otomasyonu Bir sürecin otomatikleştirilmesinde bilgisayar sistemlerinin ve yazılımın kullanılması. Süreçler hiçbir insan müdahalesine ihtiyaç duyulmayacak şekilde tamamen otomatik veya karar alma ya da istisnai durumlarla başa çıkma konusunda insan müdahalesine ihtiyaç duyulacak şekilde yarı otomatik hale getirilebilir. İş akışı, iş süreci XML dilleri, ERP ve yazılım geliştirme ve EAI dahil olmak üzere iş sürecinin otomasyonu için kullanılan teknikler. İş Süreci Değişim Döngüsü İş süreçlerinin yaşam döngüsünün genel bir tanımı. Şirketlerin faaliyetlerini sürdürdükleri çevre değişiklik gösterdikçe şirketler de stratejilerini ve hedeflerini değiştirerek karşılık verir. Bu değişiklikler süreçlerde de değişikliklere yol açar. En büyük ihtimalle bir süreç kaldırılır ve yerine yeni bir süreç getirilir. Pek çok durumda mevcut süreçler yeniden tasarlanır ve yeni şirket stratejileri ve hedefleri ile uyum sağlayacak şekilde kademeli olarak iyileştirilir. Çevredeki değişiklikler devam eder ve bu döngü sürekli bir iş süreci yeniden tasarımını ve iyileştirme çalışmalarını teşvik edecek şekilde devam eder. İş Sürecinin Tasarlanması veya Yeniden Tasarlaması İş Sürecinin Yeniden Tasarlanması mevcut bir süreçte büyük değişiklikler yapma veya yeni bir süreç geliştirme üzerine odaklanır. Sürecin boyutuna bağlı olarak, bu büyük bir teşebbüs olabilir, seyrek olarak gerçekleştirilir ve bir kere gerçekleştirildiğinde ardından mutlaka sürekli iş süreci iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. İş Sürecinin Yeniden Yapılandırılması (BPR) ile karşılaştırıldığında, 90 ların başlarında da tanımlandığı gibi, İş Sürecinin Yeniden Tasarlanması genellikle daha küçük ölçekli süreçler üzerine odaklanır ve daha küçük iyileştirmeleri hedefler. Yeniden tasarlama mevcut süreçlerde büyük iyileşmeler üzerine odaklanır. Tasarlama ise tamamen yeni süreçler geliştirme üzerine odaklanır. İş Süreci Hiyerarşisi Çeşitli süreç seviyelerini düzenlemek için farklı yollara başvurulmaktadır. Bizim kullandığımız yöntem aşağıda verilmiştir. 4

5 İş Sürecinin İyileştirilmesi (BPI) İş sürecinin iyileştirilme mevcut süreçlerin aşamalı olarak iyileştirilmesi üzerine odaklanır. Bu alanda son zamanlarda oldukça popüler olan Altı Sigma yaklaşımı gibi pek çok yaklaşım bulunmaktadır. BPI genellikle dar bir alana odaklanır ve her bir süreç uygulanırken sürekli olarak tekrarlanır. İş Süreci Dili Bakınız XML İş Süreci Dili. İş Süreci Yönetimi Burada iş süreci yönetimi süreçlerin kurumun stratejik hedefleri ile aynı hizaya getirilmesi, süreç mimarilerinin tasarlanması ve uygulanması, kurumun hedefleri ile uyum içinde olan süreç ölçme sistemlerinin geliştirilmesi ve süreçlerin etkili bir şekilde yönetilmesi amacıyla yöneticilerin eğitim ve organizasyonun sağlanması anlamına gelmektedir. İş Süreci Yönetimi veya BPM bazı durumlarda iş akışı sistemleri, XML İş Süreci dilleri ve paket ERP sistemlerini içerecek şekilde çeşitli otomasyon çalışmalarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Burada yönetim iş akışı motorlarının süreç akışlarını kontrol etme, süreçleri otomatik olarak kontrol etme ve iş akışlarını bir bilgisayardan değiştirme kapasitesini vurgulamaktadır. İş Süreci Yönetimi iş süreci topluluğundaki iki farklı grup tarafından farklı anlamlarda kullanılan bir terim olduğundan kafa karıştırıcı olabilmektedir. İş Süreci Modelleme Aracı Yöneticilerin ve analistlerin iş süreci diyagramları oluşturmasını sağlayan bir yazılım aracı. Basit araçlar yalnızca diyagram 5

6 oluşturmada kullanılabilmektedir. Profesyonel İş Süreci Modelleme Araçları ise her bir model öğeyi diğer diyagramlarda tekrar kullanılabilecek veya güncellenebilecek şekilde bir veritabanında depolar. Pek çok Profesyonel araç simülasyon veya kod geliştirmeyi desteklemektedir. İş Sürecinde Dış Kaynak Kullanımı Pek çok şirket iş süreçlerinin yönetimi ve uygulanmasını başka şirketlere yaptırmaktadır. Piyasadaki öncü konumlarını korumak için ihtiyaç duydukları temel iş süreçleri içinse çok az şirket dış kaynak kullanımına başvurmaktadır. Bu şirketler diğer şirketlerin süreci piyasa değişikliklerine cevap verecek bir hızda iyileştiremeyeceğinden korkmaktadır. Günümüzde bazı şirketler işverenin ihtiyaç duyuldukça süreçte değişiklik yapmasını sağlayacak yaklaşımlara sahip olduklarını belirterek temel süreçler için de hizmet sunmayı teklif etmektedir. İş Sürecinin Yeniden Yapılandırılması (BPR) 1990 ların başında Hammer ve Davenport tarafından ortaya konan bir terim. Hammer ve Davenport un kitaplarında tanımladığı üzere, iş sürecinin yeniden yapılandırılması sıfırdan başlanarak iş süreçlerinin tamamen değiştirilmesi ve performansta büyük iyileşmeler sağlamak için bilgi teknolojisinin kullanılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu terim 1990 ların sonunda popülaritesini kaybetmiştir ve iş dünyasından pek çok kişi bu terimi başarısızlıkla ilişkilendirmektedir. Bu terimi kullanmaya devam eden kişiler terimi İş Sürecinin Yeniden Tasarlanması anlamına gelecek şekilde kullanmaktadır. İş Süreci Araçları Genel olarak iş sürecinin değiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılan çalışma sayfaları, pratik kurallar ve yazılım araçları anlamına gelir. Yazılım bağlamında, burada ele alınan süreç değişimine her yönden yardımcı olan çok çeşitli yazılım araçlarını içermektedir. İş Kuralları Bir iş politikasını veya karar alma usulünü tanımlayan bir ifade. Bazı programlama dilleri iş kurallarını çok kompleks algoritmalara dönüştürmektedir. İş süreci analizinde, her bir kural genellikle bağımsız olarak genel formatta ifade edilir: A ve B varsa, C de vardır. Hem iş akışı araçları ve hem de detaylı süreç diyagramları kararların nasıl alınacağını belirle konusunda iş kurallarına dayanmaktadır. İş kuralları genellikle faaliyetlerle ilişkilendirilir. Bir kredinin kabul edildiğinde veya reddedildiğinde neler olacağını göstermek için baklava dilimi şeklinde bir karar kutucuğu yeterlidir, ancak bir kredinin neden kabul edilmesi veya reddedilmesini gerektiğini açıklamak için düzinelerce hatta yüzlerce iş kuralına ihtiyaç duyulabilir. Eğitim programları, bir çalışanın göverini yerine getirmesine yardımcı olan her türlü araç, yazılım sistemleri ve bilgi yönetimi sistemleri ile ya karar alma sürecini otomatik hale getirmek ya da kuralların diğer karar 6

7 alıcılar tarafından kullanılmasını sağlamak amacıyla kuralların belgelendirilmesi hedeflenmektedir. C CASE (Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği) Modellerden kod üretmeye yönelik yazılım yöntemleri ve araçları. CASE uygulaması içinde yer alanlar yazılım geliştirmeyi her zaman daha sistematik ve tahmin edilebilir bir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Yazılım geliştiricileri iş süreçlerini modellemek için genellikle CASE araçlarını kullanmaktadır. CIM (Bilgisayar Destekli Üretim) İmalat süreçlerini bilgisayarlar ve yazılım ile entegre etmede kullanılan uygulama, teknik ve araçlar. COBOL Anabilgisayar uygulamalarının büyük bir kısmının yazıldığı bilgisayar dili. Olası Süreç (COULD Process) Bazı durumlarda Can-Be Süreci olarak da geçer. Göz önünde bulundurulan iki veya daha fazla alternatif yeniden tasarımdan birisi. CRM (Müşteri Kaynakları Yönetimi) Satışlara, müşteri takibine ya da müşteri etkileşimlerinden elde edilen bilginin yönetilmesine katkıda bulunmaya yönelik paket veya ihtiyaca uygun geliştirilmiş uygulamalar ya da araçları tanımlayan bir terim. CTQ Ağacı (Critical-To-Quality) Sol tarafında bir süreç iyileştirme çalışması için en önemli sonuç, hedef veya ölçütün yer aldığı ve sonuca katkıda bulunacak daha spesifik değerlendirmelerin belirlenmesi amacıyla bu sonuç, hedef veya ölçütün altsınıflarına ayrıldığı bir ağaç. Yetenek Olgunluk Modeli (CMM) Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (SEI) tarafından geliştirilen ve kurumların nasıl yazılım geliştirdiğini tanımlayan bir model. Model kurumların süreç kullanma konusunda tecrübe kazandıkça ulaşacağı beş seviye ya da adım ortaya koymaktadır. Seviye 1 deki kurumlar süreçleri etkili bir şekilde kullanamamaktadır. Seviye 5 teki kurumlar süreç kullanımında etkilidir ve süreçleri rutin bir şekilde yönetip iyileştirmektedir. Pek çok kurum Seviye 2 ile 3 arasında kalmaktadır. Yazılım şirketleri için geçerli olan genel kavramların iş süreçleri çerçevesinde organize olma girişimde bulunan herhangi bir kurum için de geçerli olduğunu düşünüyoruz. (www.sei.cmu.edu/cmm) Sebep-Sonuç Diyagramı 7

8 Tüm olası sebeplere ilişkin genel bilgi sağlayan ve sorunların sebeplerini analiz etmede kullanılan popüler bir diyagram. Diyagram oluşturulurken sağ taraftan başlanarak karşılaşılan sorunlar sıralanır ve daha sonra diyagram sola doğru düz bir çizgi halinde genişletilir. Bu çizgiye teğet çizgiler çizilerek bu çizgilerin ucuna sorunların sebepleri sıralanır. Daha farklı sebepler ortaya çıktıkça bu çizgilere başka çizgiler eklenebilir. Sınıf Diyagramı Nesne yönelimli yazılım sistemlerinin tasarımında kullanılan ve daha genel olarak her bir mantıksal sınıfı ve bu sınıflar arasındaki ilişkileri tanımlayan bir UML diyagramı. Burada kullanılan teşkilat diyagramının gevşek yapılı sınıf diyagramı olduğu söylenebilir. Yazılım geliştiricileri bazen yüksek seviye bir sınıf diyagramından iş modeli olarak bahsedebilmektedir. (Bkz. Nesne-Yönelimlilik) Rekabet Avantajı Bir şirketin ürün veya hizmetlerinden rakiplerine göre daha fazla kar elde etmesi sonucu ortaya çıkar. Rekabet avantajı bir şirketin sağladığı ürün veya hizmetin daha değerli olmasından dolayı fiyatları yüksek tutması veya daha etkin bir üretici olarak ürünlerini rakiplerinden daha ucuza satması sonucu ortaya çıkar. Mantıklı strateji uzmanları şirketleri için her zaman uzun vadeli bir rekabet avantajı oluşturmaya çalışır. Pek çok yönetici rekabet avantajını Michael Porter ın Rekabet Avantajı (1985) ile ortaya koyduğu tanımla ilişkilendirmektedir. Bileşen Genel anlamda, herhangi bir varlık veya parça anlamına gelir. Yazılım alanında ise bugün genellikle nesne yönelimli tekniklerle organize edilen bir yazılım modülü anlamında kullanılmaktadır. (Bkz. nesneyönelimlilik) Temel İş Süreci Temel süreçler şirketin bilgisi ve becerilerine dayanan ve şirketin rekabet avantajına katkıda bulunan süreçlerdir. Bunlar yan iş süreçleri ile karşıt anlamdadır. Maliyet Liderliği Ürün veya hizmetlerin en ucuz fiyattan sunulmasına ilişkin rekabetçi bir strateji. Bu en etkili imalat fiyatının sağlanması, ölçek ekonomileri veya tedarikçilerin ve tedarik yollarının kontrolü ile gerçekleştirilebilir. Müşteri Yönelimli e-iş Uygulamaları Müşterilerin bilgi veya ticaret için internet üzerinden şirkete erişimini sağlamak amacıyla web sitesi veya portal kullanan iş süreçleri ve internet uygulamalarından bahsetmenin genel bir yolu. (Tedarikçi Yönelimli ve Kurum İçi Uygulamalarla karşılaştırın.) D 8

9 DMAIC (Tanımlama, Ölçme, Analiz, İyileştirme, Kontrol) Altı Sigma uygulayıcıları tarafından bir Altı Sigma iyileştirme projesinin adımlarını hatırlamak amacıyla kullanılan bir kısaltma. Karar Noktası veya Kutucuğu Süreç diyagramlarında bir kararın bilgi, kontrol veya materyal akışının kollara ayrılmasına neden olduğu durumlarda kullanılan baklava dilimi veya altıgen şeklindeki kutucuk. Teknik olarak, tüm kararlar faaliyetler kapsamında yer alır ve oklar yalnızca faaliyetler arasındaki akışı gösterir. Kararların ayrılmalara neden olduğu durumlarda ise kolaylık olması açısından kararlar süreç diyagramında belirtilir ve akışta bir faaliyet yerine diğerinin seçilmesinin nedenini ortaya koymak amacıyla bu kararlar vurgulanır. Karar Destek Sistemleri Yöneticiler için karar alma sürecini kolaylaştıracak bilgilerin toplanmasına yönelik yazılım sistemleri. Uygulamalar yalnızca bir süreci otomatikleştirmek için değil aynı zamanda yöneticilere zamanında ve doğru kararlar alabilmelerine yardımcı olacak devam eden sürece ilişkin bilgi sağlamak amacıyla tasarlanmaktadır. Diyagram Bir dizi varlık ile bunlar arasındaki ilişkilerin gösteriliği resmi olmayan bir tablo. Model ile karşıt anlamdadır. Farklılık Bir şirkete ürünlerini yüksek bir fiyattan satma imkânı sağlayan bir rekabet stratejisi. Bu strateji daha nitelikli, diğer bir deyişle özgün veya daha çok tercih edilen özelliklere ya da tasarıma sahip ürünler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Dot-com Şirket İnternet ve internet teknolojilerinden faydalanmak amacıyla kurulan herhangi bir şirket için kullanılan genel ve gittikçe alaycı bir anlam kazanan bir terim. Dot-com şirketlerin çoğu 1990 ların sonlarında kurulmuştur ve 2000 yılında ABD Merkez Bankası nın getirdiği parasal sınırlama ile bu şirketlerin çoğu iflas etmiştir. Dot-com şirketlerin çoğu yetersiz iş modelleri üzerine temellenmiştir. ve gibi bazı dot-com şirketler başarılı olmuştur krizi pek çok dot-com şirketin kapanmasına neden olurken, yeni müşteriler kazanmak ya da verimliliği artırmak amacıyla mevcut iş modellerini internet teknikleri ile bütünleştirmek isteyen geleneksel şirketlerin bu alana olan ilgisini azaltmamıştır. İşgücünün Azaltılması Bir şirketteki çalışan sayısının azaltılması. Bu uygulamaya nadir olarak ihtiyaç duyulmaktadır ların ortalarında, bu uygulama 9

10 çoğu zaman BPR projeleri ile bağlantılı olarak gerçekleştirilmiştir ve günümüzde pek çok çalışan BPR ile işgücünün azaltılmasını ilişkilendirmektedir. E e-işletme İnternet, web, e-posta ve ilgili internet teknolojilerinin ve protokollerin hostlarından faydalanmayı amaçlayan şirketlerdeki değişiklerin tümünü kapsayan bir terim. Günümüzde şirketler e-işletme haline gelmektedir. Bu on yılın sonunda neredeyse tüm şirketler e-işletme olacaktır. EAI (Şirket Uygulamalarının Entegrasyonu) Şirketler mevcut yazılım uygulamaları arasında ve bu uygulamalarla portallar arasında bağlantı kurmaya çalıştıkça, şirket uygulamalarının veri alışverişini sağlama kapasitesi önem kazanmaktadır. EAI genellikle Bilgi İşlem Yöneticisi nin sorunlar listesinin üst sıralarında yer almaktadır. EAI konusunda farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bunlardan bazılarının spesifik uygulamaların uyarlanmış kod ile bağlanması üzerine temellenmiş olmasına rağmen, pek çoğu tipik olarak ara katman yazılımı adı verilen genel çözümlere dayanmaktadır. SOAP ve UDDI ile kombine edilen XML bir tür ara katman yazılımıdır. EDI (Elektronik Veri Değişimi) Kurumlar arasında veri değişimi için kullanılan bir internet öncesi sistem. EDI kurumların terimleri standardize etmesini ve bilgisayarlara ve EDI yazılımının bakımına yoğun bir şekilde yatırım yapmasını gerektirmektedir. Bazı şirketlerin EDI sistemleri kullanıyor olmasına ve bunları aşamalı olarak sonlandıracak olmalarına rağmen, EDI sistemlerinin yerini XML gibi daha ucuz internet sistemleri ve protokoller almaktadır. ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) Bakınız Paket Uygulamalar. ERP Yönelimli Tasarım Bir şirket bir ERP uygulamasını kullanmayı tercih etmesi halinde, girdi ve çıktılara ilişkin varsayımların yapıldığı bir uygulamaya sahip olur. Böylesi bir uygulamayı mevcut iş sürecine dahil etmek için, şirket öncelikle bu uygulamanın nereye yerleştirileceğini ve neyin yerini alacağını belirlemeli ve mevcut süreci tekrarlayarak süreçle yeni ERP uygulaması arasında bir bağlantı sağlamalıdır. Bu bir şirketin bir süreci yeniden tasarlarken ve bir bilgi teknolojileri grubundan sürecin ortaya koyduğu girdileri alıp belirli çıktılar oluşturan bir uygulama hazırlamalarını isterken izlediği yöntemin tam tersidir. e-posta 10

11 Bir e-posta adresinden (URL) diğerine metin iletisi göndermek amacıyla internet protokollerinin kullanılması. Çalışanlar arasındaki ve çalışanlarla müşteriler veya tedarikçiler arasındaki iletişimi kolaylaştırır. E-posta yalnızca süreçlerin yeniden tasarlanmasında kullanılmamakta, bunun yanı sıra daha önce gerçekleştirilememiş veya tam olarak anlaşılamamış faydalı yöntemlerle şirketlerin entegrasyonunu sağlamaktadır. İşletmenin Uyumlaştırılması (İşletme Uyumlaştırma Döngüsü) İşletmenin Uyumlaştırılması her şirketin teşkilat öğelerini kurum strateji ve hedefleri ile uyumlu hale getirmek amacıyla içinden geçtiği bir süreçtir. Dikey uyumlaştırma süreç ve faaliyet ölçütlerinin ve yönetimsel performansın değerlendirilmesinde kullanılan ölçütlerin tümünün şirket hedefleri ile uyumlaştırılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Yatay uyumlaştırma ya da diğer bir deyişle sürecin iyileştirilmesi ise bir süreç içerisinde yer alan tüm faaliyetlerin sürecin hedefleri ile uyumlaştırılması üzerine odaklanır. Pek çok kurumda değişim süreklidir ve bu nedenle kurum her şeyin kurumun değişen stratejisi ve hedefleri ile uyum içinde olmasını sağlamak amacıyla dikey ya da yatay uyumlaştırmayı sürekli olarak gerçekleştirmeye çalışır. İşletme Uygulaması Yazılım tasarımcıları tarafından kullanıldığı anlamıyla, bir işletme sistemi pek çok farklı bölüm tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış ve genellikle şirket seviyesinde sürdürülen büyük bir yazılım uygulamasıdır. Bordro uygulaması işletme sistemlerine güzel bir örnektir. e-pazar Bir şirket veya şirketler birliği tarafından sürdürülen ve şahısların ya da şirketlerin mal veya hizmet sunmasına ya da mal veya hizmet için teklif vermesine imkân sağlayan bir internet sistemi. NASDAQ bir hisse senetleri e-pazardır. Covisint bir şirketler birliğidir ve otomotiv e- Pazarının adıdır. e-tom (Elektronik TeleYönetim Çerçevesi) Bir telekomünikasyon şirketleri birliği olan TeleYönetim Forumu e- TOM olarak adlandırılan ve ideal bir telekomünikasyon şirketinin süreç mimarisini tanımlayan bir standart çerçeve oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmıştır. Telekomünikasyon endüstrisinin yapısı gereği şirketler birbirleriyle yakın ilişki içinde faaliyet göstermelidir. Bu çerçeve şirketlerin ortak süreç isimlerini ve ara yüzleri paylaşmasını mümkün kılmaktadır. ebxml (electronic business XML) Bir Birleşmiş Milletler komitesi (BM/ Yönetim, Ticaret ve Ulaştırma İşlemlerini kolaylaştırma Merkezi) ve OASIS tarafından oluşturulan bir internet konsorsiyumu. ebxml şirketlerin web hizmetleri oluşturmak 11

12 için ihtiyaç duyacağı tüm hizmetleri standardize eden bir XML mimarisi geliştirmekten sorumludur. ebxml in bir alt komitesi iş süreci iletişimine odaklanmıştır ve BPSS yi ortaya koymuştur. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. F Geribildirim Bir kişiden önceden bazı görevleri yerine getirmiş olan başka bir kişiye ya da bir süreç veya sistemden gerçekleşmiş olan başka bir süreç veya sisteme bilgi aktarımı. Satış raporlarında üretim birimından kaynaklanan imalat hatalarına ilişkin müşteri şikâyetlerine yer verilmesi imalat konusunda geribildirim sağlar. Bir satış müdürü yeni bir satış görevlisine telefon görüşmesi sırasında eşlik ettiğinde ve görüşmeden sonra yeni satış görevlisinin performansını eleştirdiğinde, geribildirim sağlamış olur. Yeterli ve zamanında geribildirim elde edilememesi süreç sorunlarının başlıca sebeplerinden birisidir. Balık Kılçığı Diyagramı Bakınız Sebep-Sonuç Diyagramı. Uyum Bakınız Süreç Uyumu. Fonksiyon-Süreç Matrisi Fonksiyon ya da birimlerin yatay eksende ve değer zincirleri veya iş süreçlerinin dikey eksende yer aldığı ve hangi fonksiyonların hangi süreçlere dahil olduğunu gösteren bir diyagram. Fonksiyonsel Ölçütler Sürecin verimliliğinden çok bölümün verimliliğine ilişkin hedefler üzerine odaklanan birimler veya fonksiyon gruplarına ait ölçüler. Bir satış birimi satışların maliyetini ve bir satış sorumlusunun belirli bir sürede yaptığı arama sayısını ölçebilir. (Süreç Ölçütleri ile karşılaştırınız.) G Birimler Arası Görev Aktarım Boşluk Deseni Birim hatlarındaki akışın sorunsuz ve etkili olduğundan emin olmak amacıyla birimler ve fonksiyon grupları arasındaki iş devirlerinin kontrolü üzerine odaklanan bir süreç yeniden tasarımı modeli. Hedef Hiyerarşisi Tepede ya da solda gösterilen kurum hedeflerinin değer zincirleri, süreçler, alt süreçler ve son olarak faaliyet hedefleri olarak nasıl daha spesifik hedeflere ayrıldığını gösteren bir hiyerarşik ağaç. Her bir hedef için ölçütler bulunmaktadır hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını gösteren 12

13 spesifik testler. Bu nedenle, hedef hiyerarşini takip eden bir de ölçüt hiyerarşisi mevcuttur. Hedefler, Süreçler ve Projeler Çalışma Sayfası Dikey eksende listelenen hedefler ile yatay eksende tanımlanan süreçler arasındaki ilişkilerin analiz edilmesinde kullanılan bir tablo veya matris. H Yatay Uyumlaştırma İş süreçleri üzerine odaklanır. Faaliyetlerin ve bir siparişin alınmasından mal ya da hizmetin müşteriye sunulması arasında geçen sürede gerçekleşen her şeyi içeren süreçlere bilgi ve materyal akışının uyumlaştırılması. (Dikey Uyumlaştırma ile karşıt anlamdadır.) İnsan Performansı Analiz Çalışma Sayfası Bir süreç veya faaliyetin insan performansı ihtiyaçlarının analiz edilmesinde kullanılan bir tablo veya matris. Görevler, faaliyetler veya adımlar çalışma sayfasının dikey ekseninde sıralanırken, insan performansı modelinin ölçütleri ve öğeleri her bir faaliyet için ölçütleri ve potansiyel performans sorunlarını belirlemeyi mümkün kılacak şekilde yatay eksende sıralanır. İnsan Performansı Analisti İş analizi ya da tasarımına yardımcı olmak ve iş performansının nasıl iyileştirilebileceği konusunda tavsiyelerde bulunmak amacıyla İnsan Performansı Teknolojisini kullanan kişi. İnsan Performansı Modeli İnsan performansı kapsamındakilerin analizi. Bu modelin farklı versiyonları bulunmaktadır, ancak bunların hepsinde girdiler, çıktılar, performans sonuçları, geribildirim ve beceriler ve uygulayıcı tarafından kullanılan bilgilere önem verilmektedir. İnsan Performansı Modeli bazı durumlarda HPT veya İnsan Performansı Teknolojisi olarak geçmektedir. Bu modeller ve değişkenlerin bir analizi Uluslararası Performans İyileştirme Toplumu (ISPI) ve Thomas Gilbert ve Geary Rummler ile ilişkilendirilmektedir. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. Hiper Rekabet Tüm şirketlerin düşük maliyetli üretici haline gelme üzerine odaklanması sonucu ortaya çıkar. Şirketler rakiplerinin en iyi uygulamalarını benimseyerek süreçlerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, her şirket daha verimli olabilmek için daha çok ve daha hızlı çalışmakta ve bu şirketlerin kar payları düşmektedir. Buna alternatif olarak bazı şirketler başka stratejileri benimsemektedir. Hiper rekabet Michael Porter ile ilişkilendirilmektedir. 13

14 I IDEF Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen ve 1980 lerin sonlarında CASE satıcıları tarafından yaygın olarak kullanılan bir yazılım metodolojisi ve diyagram çizme sistemi. Bazı IDEF diyagramları bugün DOD projeleri için hala kullanılmaktadır. Mevcut Süreç Diyagramı AS-IS süreç diyagramı olarak da bilinmektedir. Değişiklikler yapılmadan önceki mevcut sürecin tanımı veya diyagramı. ISO 9000 (Uluslararası Standartlar Örgütü) Kurumların süreçlerini nasıl belgelendirmesi gerektiğine ilişkin uluslararası bir standart. Aslında kurumları iyi tanımlanmış bir süreç mimarisi oluşturma konusunda teşvik etme çabası olarak ortaya çıkmıştır. Uygulamada ise çoğu zaman bir teklif listesine girmek için gerekli olan bir koşulu yerine getirmek amacıyla gerçekleştirilen dokümantasyon çalışmasında yer alan bir uygulamadır. ISPI (Uluslararası Performans İyileştirme Toplumu) İnsan performansına ilişkin sorunların sistematik analizi ve insan performansı eğitimi, değişimi ve yönetimi teknikleri alanlarında çalışma yapan kişilerin oluşturduğu profesyonel bir topluluk. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. Bilgi Teknolojisi (IT) Bilgi Sistemleri (IS) veya Veri İşleme olarak da bilinmektedir. Bir kurum tarafından kullanılan uygulamaları ve veritabanlarını analiz eden, oluşturan, sürdüren ve destekleyen birim veya fonksiyona verilen genel isim. Örnek Bakınız Süreç Örneği. Kurum İçi e-iş Uygulamaları Genel olarak, şirketlerin çalılaşanları ile bağlantı kurmasını veya bilgi ya da veri paylaşımı sağlamak amacıyla iç uygulamalarına bağlantı kurmasını sağlamak amacıyla internet kullanan iş süreçleri veya internet uygulamaları. (Müşteri Yönelimli ve Kurum İçi Uygulamalar ile karşılaştırınız.) İnternet Normal telefon görüşmelerine müdahale etmeden telefon hatları üzerinden bilgisayar verilerini aktarabilen kamu işletişim ve ağ protokolleri dizisi. J 14

15 İş Tanımı Belirli bir iş için iş unvanını ve sorumluluklarını tanımlayan bir belge. Bu belge gerçekleştirilecek olan spesifik görev ve faaliyetlere ve bir performansın başarılı olarak değerlendirilebilmesi için gerekli ölçütlere ilişkin bilgiyi içermektedir. Bu belgede ayrıca maaş ve teşvik ödemesine ilişkin bilgi de yer alabilmektedir. İyi organize olmuş şirketler iş tanımlarını oluşturduktan sonra bu tanımda açıklanan işi yapacak kişileri işe alır. Aslında iş tanımı hem şirketin hem de çalışanın uyması gereken bir sözleşmedir. Aynı işi yerine getirmek için birden fazla çalışan işe alınabilir. Satış pozisyonu için bir iş tanımına sahip olabilir ve bu pozisyonda çalışmak üzere düzinelerce veya yüzlerce kişiyi işe alabilirsiniz. Bir iş bir görev ya da faaliyetle aynı şey değildir. Bazı durumlarda, iş ile faaliyet birbirine eşittir. Faaliyeti tanımlar ve bunu yerine getirmek için bir veya daha fazla kişiyi işe alırsınız. Çoğu zaman birden fazla görevi veya faaliyeti yerine getirmek için bir kişi işe alınır ve bu kişi yalnızca bir faaliyetin belirli adımlarını yerine getirir. İş Tanımı İş Modeli olarak da bilinmektedir. Bağlantı, Bağlantı Çubuğu Bir süreç diyagramında bir akışın (çıktı) bölündüğünü ve birden çok faaliyete ayrıldığını veya çoklu akışların hepsinin faaliyetten önce bağlantı çubuğundan hemen sonra tamamlanması gerektiğini göstermenin bir yolu. K Kano Analizi Çıktıları, hizmeti ve çıktıların ürün özelliklerini (1) temel gereklilikler (bir müşterinin minimum beklentisi), (2) müşterinin beklediği memnuniyet artırıcı özellikler (ek çıktılar ya da müşterileri memnun edecek özellikler) ve (3) müşterinin beklemediği memnuniyet artırıcı özellikler (müşterilerin kendilerini memnun etmesini beklemedikleri çıktılar veya özellikler) olarak ayıran müşteri memnuniyeti yaklaşımı. Bu yaklaşım Japon kalite kontrol uzmanı Noriaki Kano ile ilişkilendirilmektedir. Bilgi (Knowledge) Bilgi (information) gerçekleri tanımlar (A B dir). Bilgi (knowledge) ise bazı gerçeklerin gerçekleşmesi halinde neler yapılması gerektiğini tanımlar. Bu nedenle, A B ise C de B dir. Bilginin (knowledge) kodlanması için pek çok yöntem vardır, ancak politikalar ve iş kuralları en popüler formatlardır. Bilgi Yönetimi Çalışanların ve sistemlerin faaliyetleri yerine getirmek için kullandıkları bilginin tanımlanması ve bu bilginin başkalarının erişebileceği şekilde belirli bir formatta kaydedilmesi. Bilgi yönetim sistemleri farklı şekillerde organize edilebilir. Biz bilgi yönetim sisteminin süreçler ve faaliyetler ile organize edilmesini öneriyoruz. 15

16 L Yalın Üretim İmalat sürecinin verimliliğini artırmak için asgari envanter ve zamanında teslim üzerine yoğunlaşan üretim süreçlerinin tasarımı ve yönetimine ilişkin yaklaşım. Analiz Seviyeleri Bir şirket analiz hedefleri temelinde üç seviyeye ayrılmaktadır: (1) teşkilat ve çevresi, (2) değer zincirleri, süreçler ve alt süreçler ve (3) faaliyetleri yerine getiren kişi ve sistemler ve her bir faaliyetin uygulanmasına ilişkin maliyet ve süre dahil olmak üzere faaliyetler. M Ölçüt Bir hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemeye yönelik spesifik bir test. Üst seviye ölçütler karlar, gelirler, ürün çıktı rakamları ve büyüme üzerine odaklanma eğilimdedir. Ölçütler altsınıflarına ayrıldıkça, spesifik alt süreçlerin çıktı hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı üzerine odaklanmaya başlar. Çok spesifik ölçütler bir faaliyet kapsamındaki adımların doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığını ya da kararların kurallar ve politikalara uygun olarak alınıp alınmadığını belirlemek için kullanılabilir. Ölçüt Planlama Çalışma Sayfası Süreç diyagramına benzeyen bir çalışma sayfası. Fonksiyonel birimler veya yöneticiler dikey eksende sıralanır. Yıllar, Çeyrekler, Aylar, Haftalar ve Günler yatay eksende sıralanır. Hangi yöneticilerin ne zaman hangi toplantıya katıldığını göstermek için dikdörtgen kutucuklar çizilir. Bazı durumlarda plana dahil olan kişilerce değerlendirilmekte olan süreci vurgulamak amacıyla işlem tablosunun sağ tarafına süreç haritasının bir bölümü çizilebilir. Pek çok şirketin bu tür bir çalışma sayfası kullanmasını beklemiyoruz, ancak ölçütlerin sık sık değerlendirilmesi ve farklı fonksiyonlardan sorumlu olan yöneticilerin süreçler arasındaki iş devirlerinin yeterli olduğundan emin olmak için bir araya gelmesi önem taşımaktadır. Ölçüt Hiyerarşisi Tepede ya da solda gösterilen kurum hedeflerinin değer zincirleri, süreçler, alt süreçler ve son olarak faaliyet hedefleri olarak nasıl daha spesifik hedeflere ayrıldığını gösteren bir hiyerarşik ağaç. Her bir hedef için ölçütler bulunmaktadır bir hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını gösteren spesifik testler. Bu nedenle, ölçüt hiyerarşisini yansıtan bir de hedef hiyerarşisi bulunmaktadır. Ara Katman Yazılımı İki modül ya da uygulama arasında veri değişimine imkan sağlayan yazılım. Bakınız EAI. 16

17 Model Varsayımların test edilmesi amacıyla yönlendirilebilecek resmi ilişkiler dizisi. Belirli koşullar altında bir saatte işlenebilen birimlerin sayısını test eden bir simülasyon bir model örneğidir. Bu terimcede bu terim bu anlamıyla kullanılmış olsa da, modellerin tablo şeklinde olması gerekmemektedir. Diyagram ile karşıt anlamdadır. Model Yönelimli Mimari (MDA) Nesne Yönetim Grubu tarafından desteklenen uygulama geliştirmeye yönelik yeni bir yaklaşım. Bu yaklaşımın temelinde kurumlar uygulamalarının soyut sınıf modellerini oluşturarak bunları spesifik modeller ve yazılım kodları geliştirerek kullanmaktadır. MDA nın amacı aynı soyut modelin farklı türdeki kodları üretmek için kullanılabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle, bir şirket yeni teknolojiler ortaya çıktıkça yeni uygulamalar geliştirmek yerine yüksek seviye mimari ve yıllar boyunca tekrar tekrar kullanabileceği yeniden kullanılabilir bileşenlere sahip olmalıdır. Bu yaklaşım henüz başlangıç aşamasındadır, ancak pek çok kişinin dikkatini çekmektedir. (CASE ile karşılaştırınız.) Modelleme Genel anlamda, modelleme başka bir şeyin basitleştirilmiş bir şekilde gösterilmesi anlamına gelmektedir. Model bir şekil, bir diyagram veya matematiksel bir formül olabilir. Burada modelleme terimi iş sürecinin modellenmesi bağlamında ele alınmıştır işin nasıl yapıldığının şematik bir şekilde gösterilmesi. Daha dar bir anlamda, bir model test edilebilen resmi ilişkileri ve varsayımları belirlemelidir. N Uzmanlaşma Stratejisi (Niche Specialization) Belirli gruplara ya da alıcılara veya belirli bir coğrafi bölgedeki alıcılara ürün pazarlama üzerine odaklanan bir rekabet stratejisi. Katma Değer Sağlamayan Faaliyetler Bir nihai ürüne ya da hizmete katma değer sağlamayan veya katma değer sağlayan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde katkısı olmayan süreç veya faaliyetler. Pek çok durumda, bu faaliyetler daha eski süreçlerden kalan faaliyetlerdir ve gerekli olmadığı halde bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir ya da bazı bölüm yöneticilerinin bu bölümde işler bu şekilde yürür diyerek belirli bir sürece hiçbir katkısı olmadığı halde uygulanmasını istediği için devam ettirilmektedir. O OMG (Nesne Yönetim Grubu) Yüksek yazılım mühendisliği teknolojisi standartları geliştirmek amacıyla birlikte çalışan şirketlerin oluşturduğu bir uluslararası 17

18 şirketler birliği. Nesne Yönetim Grubu CORBA, yazılım ve iş sistemleri diyagramı oluşturmaya yönelik Birleşik Modelleme Dili (UML) ve yeniden kullanılabilir yazılım bileşenlerinin sistematik bir şekilde sürdürülmesi ve bunların spesifik uygulamalar için kod geliştirmede kullanılmasına yönelik Model Yönelimli Mimari (MDA) gibi özel yazılım standartları geliştirmiştir. (Bkz. UML ve MDA) Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. Nesne Yönelimlilik Yazılım uygulamalarının yapılandırılmasına yönelik bir yaklaşım. Bu yaklaşımda uygulama adımlardan oluşan bir süreç yerine, ileti alışverişinde bulunan bir dizi nesne olarak düşünülmektedir. Yazılım geliştirmeye ilişkin bugünkü baskın yaklaşım nesne yönelimlilik yaklaşımıdır. Java ve Visual Basic nesne yönelimli yazılım geliştirme dilleridir. Operasyonel Etkinlik Bir şirketin süreçlerinin etkinliğini sürekli olarak iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmasını sağlayan bir strateji veya böyle bir stratejinin bulunmaması. Bu en büyük ihtimalle hiper rekabet ile sonuçlanabilir. (Konumlandırma ile karşılaştırınız.) Teşkilat Şeması Birimlar ile fonksiyonel birimler arasındaki ilişkileri ve kurum yöneticileri arasındaki raporlama ilişkilerini göstermenin geleneksel bir yolu. Teşkilat şemaları her birimin bağımsız olduğunu vurgulama ve bir bölümün faaliyetleri ile başka bölümlerin faaliyetleri arasında etkileşim olduğu durumlarda ortaya çıkan ilişkileri göz ardı etme eğilimindedir. Teşkilat Diyagramı Burada kullanılan iki temel diyagramdan birisi. Fonksiyonel birimleri ya da şirket kutucuğu içindeki süreçleri gösteren ve bunların birbiriyle ve şirket dışından varlıklarla olan ilişkilerini ortaya koyan bir sistem diyagramı. 18

19 Teşkilat Diyagramları Terimin genel kullanımı. Bir şirket veya kurumun teşkilat yapısını gösteren diyagramlar. Teşkilat şeması bir tür teşkilat diyagramıdır, ancak burada yalnızca hiyerarşik ilişkiler üzerine odaklanan teşkilat şemaları yerine varlıklar arasındaki akışı gösteren sistem diyagramları üzerine yoğunlaşılmaktadır. Dış Kaynak Kullanımı Bir şirketin şirket işlerinin bir kısmının yönetimini, sürdürülmesini ve idaresini başka bir şirkete yaptırması. Örneğin bir katalog şirketi sattığı ürünlerin depolama ve teslimatını başka bir şirkete yaptırabilir. Pek çok şirket standart yazılım uygulamalarında dış kaynak kullanmaktadır. Bakınız İş Sürecinde Dış Kaynak Kullanımı. P PIP (Performans İyileştirme Potansiyeli) İnsan Performansı Teknolojisi Uzmanları tarafından kullanılan bir ölçüt. Bir görevi yerine getirmede en yüksek performansa sahip olan kişinin performansı ölçülür ve bunun yanı sıra ortama bir çalışanın ortalama performansı da ölçülür. Bunlar arasında büyük farklılıklar olması performansın iyileştirilebilmesi için ortalama performansın en iyi performansa yaklaştırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bunlar arasında küçük bir farklılık olması ise iyileştirme potansiyelinin düşük olduğu anlamına gelmektedir. Bu terim genellikle Thomas Gilbert ile ilişkilendirilir. (PIP iş süreçleri konusunda çalışan bazı kişiler tarafından Performans İyileştirme Projesi nin kısaltımı olarak kullanılmaktadır.) 19

20 Paket Uygulamalar Genel anlamda, herhangi bir önceden paketlenmiş yazılım uygulaması. Genellikle bir şirketin ana yazılım uygulamalarının entegrasyonunda kullanılmak üzere organize edilen ERP ve CRM uygulamalarını satan kişi anlamına gelir. Bir şirket birtakım paket uygulamalar kurarak maliye, muhasebe, insan kaynakları ve imalat alanlarındaki temel iş süreci uygulamalarının sorunsuz bir şekilde sürdürülmesini ve verilerin ortak bir veritabanında depolanmasını sağlayabilir. SAP lider paket uygulama satıcısıdır. Diğer tanınmış ERP satıcıları Baan, J.D. Edwards, Oracle ve PeopleSoft tur. Paralel Süreç İki veya daha fazla faaliyetten oluşan faaliyet dizilerinin eşzamanlı olarak gerçekleştirildiği bir süreç. Basılı bir belgenin bir kişiden diğerine aktarılması halinde, sürecin tek bir faaliyet dizisinden oluşması gerekmektedir. Bir iş akışı sistemindeki elektronik bir belge ise eş zamanlı olarak farklı kişilere gönderilebilir. People-CMM (Yetenek Olgunluk Modeli) Kurumların olgun olmayan süreçlerden olgun süreçlerin kullanımına geçmesiyle birlikte, Carnegie Mellon un CMM modelinin işgücü yönetimindeki en iyi uygulamaların analizlerine adapte edilmesi. Performans Genel olarak, bir süreç veya faaliyetin uygulamasına dahil olan çalışma ve uygulanmasıyla ortaya çıkan sonuç ve ürünler. İnsan performansı kişilerin bir görevi nasıl yerine getirdiğini ve sonuçların neler olduğunu açıklamaktadır. Sistem performansı sistemlerin bir görevi nasıl yerine getirdiğini ve sonuçların neler olduğunu açıklamaktadır. Kurum performansı bir kurumun neler yaptığını ve sonuçların neler olduğunu açıklamaktadır. Performans Çerçevesi Bakınız Performansın Üç Seviyesi. Portal Kullanıcıya diğer web sayfalarını ve web sitelerini bulma imkanı sunan bir web sitesi. Genelleme yapılacak olursa, portal bir tren istasyonudur. Tren istasyonuna giderek nereye gitmek istediğinize karar verir ve oraya gidersiniz. Pek çok şirket çalışanları için bilgi alabilecekleri ve şirket hizmetlerine erişebilecekleri bir portal ve müşterilere bilgi sağlamak ve ürün ve hizmet satışı gerçekleştirmek amacıyla başka bir kamu portalına sahiptir. Porter ın Rekabet Modeli Strateji uzmanlarının hangi faktörleri izlemesi gerektiğini ortaya koyan şirketin faaliyet gösterdiği çevrenin genel bir modeli. Temel faktörler alıcılar, tedarikçiler, rakipler, piyasaya girebilecek yeni şirketler ve 20

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

ERP BI CRM HCM MES PLM. Türkiye Kurumsal Çözümler Rehberi. Kurumsal Kaynak Planlama. İş Zekası Müşteri İlişkileri Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi

ERP BI CRM HCM MES PLM. Türkiye Kurumsal Çözümler Rehberi. Kurumsal Kaynak Planlama. İş Zekası Müşteri İlişkileri Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Türkiye Kurumsal Çözümler Rehberi 2013 ERP BI CRM HCM MES PLM Kurumsal Kaynak Planlama İş Zekası Müşteri İlişkileri Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Üretim Yönetim Sistemleri Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

Kılavuz İlkeler FİRST. Yeniliğe yönelik şirket planlaması YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR

Kılavuz İlkeler FİRST. Yeniliğe yönelik şirket planlaması YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR FİRST YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR Kılavuz İlkeler Yeniliğe yönelik şirket planlaması AVRUPA BİRLİĞİ tarafından müşterek finanse dilmiştir. Avrupa Sosyal Fonu

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI Yaşar UZUN GİRİŞ İnsan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminde giderek önem kazanan ve yaygın olarak uygulanmaya başlanan stratejik yönetim

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı