ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile tarih ve 4046 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmış olup, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun tarih ve 83 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Merkezi : Ankara Bağlı olduğu kuruluş : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Esas sermaye : TL (Tamamı ÖİB'ye ait.) Ödenmiş sermaye : TL (Tamamı ÖİB'ye ait.) Karar Karar organı Organı (Yönetim Kurulu) Yönetim Temsil ettiği Kuruluştaki Görevli bulunduğu süre Kurulundaki Adı ve soyadı bakanlık veya görevi veya Başlama Ayrıldığı unvanı kuruluş mesleği tarihi tarih 1-Başkan Yavuz Sultan Kansız ÖİB ÖİB Uzman- Şube şefi Devam ediyor 2-Üye Sibel Tokgöz ÖİB Maliye Bakanlığı- Danışman Devam ediyor. 3-Üye Ömer Ergenç ÖİB Maliye Bakanlığı- Danışman Süleyman Şemdinlioğlu ÖİB Maliye Bakanlığı- Danışman Devam ediyor. 4-Üye Mehmet Kılıçlar ÖİB Vali-Emniyet Genel Müdürü Üye Halis Yunus Ersöz ÖİB MEB Müsteşar Yardımcısı Denetim Kurulu Denetim Temsil ettiği Kuruluştaki Görevli bulunduğu süre Kurulundaki Adı ve soyadı bakanlık veya görevi veya Başlama Ayrıldığı görevi kuruluş mesleği tarihi tarih 1-Denetçi Şenol Kalyoncu ÖİB Tıp Doktoru Denetçi Ali Ülker ÖİB Başbakanlık- Müdür Yardımcısı

4 KISALTMALAR EPDK ETKB EÜAŞ GSMH GSYH GWh HES KAMU-İŞ KDV KHK KİT Kr kwh MWh ÖİB ÖYK TEİAŞ TES-İŞ TL : Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : Elektrik Üretim Anonim Şirketi : Gayri safi milli hasıla : Gayri safi yurt içi hasıla : Gigawatt saat : Hidro elektrik santrali : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası : Katma Değer Vergisi : Kanun hükmünde kararname : Kamu iktisadi teşebbüsü : Kuruş : Kilowatt saat : Megawatt saat : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı : Özelleştirme Yüksek Kurulu : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi : Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası : Türk Lirası.

5 I. TOPLU BAKIŞ Öneriler İÇİNDEKİLER Sayfa no: I IV II. İDARİ BÜNYE 1 - A Mevzuat 1 B- Teşkilat 5 C- Personel durumu 7 III. MALİ BÜNYE 12 A- Mali durum 12 B- Mali sonuçlar 15 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 16 A- İşletme bütçesinin genel durumu 16 B- Finansman 16 C- Giderler 16 D- Tedarik işleri 17 E- Şirket faaliyetleri 19 F- Pazarlama 22 G- Sigorta işleri 22 H- İşletme sonuçları 23 I- Yatırımlar 23 V. BİLANÇO 24 -Aktif 24 -Pasif 28 VI. GELİR TABLOSU 32 VII. EKLER 36

6

7 I I.TOPLU BAKIŞ Elektrik Üretim AŞ ye ait 9 adet elektrik üretim santralı (Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır, Beyköy ve Ataköy hidroelektrik santralları ile Engil Gaz Türbinleri ve Denizli Jeotermal santralları) Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarihli ve 2006/100 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır sayılı Kanun kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesine geçen ve EÜAŞ tarafından işletilen santralların bir şirket çatısı altında toplanması ve özelleştirme işlemleri ile özelleştirme sonrası işlemlerin bu şirket aracılığıyla yürütülmesi için ÖİB nin tarih ve 415 sayılı Olur uyla kurulan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, tarihi itibarıyla faaliyete başlamıştır. Şirketin merkezi Ankara olup, bir milyon TL olan sermayesinin tamamı ÖİB tarafından ödenmiştir tarihi itibarıyla da santrallar tüm hak, yükümlülük ve çalışanlarıyla birlikte ADÜAŞ a devredilmiştir. Enerji üretimi; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ndan alınan tarihli ve 10 yıl süreli üretim lisansları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. ÖİB tarafından tarihinde çıkılan ve tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda, ÖYK nın tarih ve 2008/29 sayılı Kararıyla; Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır, Beyköy ve Ataköy Hidroelektrik Santralları ile Denizli Jeotermal Santralı 30 yıl süreyle işletme hakkı devri suretiyle, Engil Gaz Türbinleri Santralı satış suretiyle özelleştirilmiş ve tarihinde imzalanan devir sözleşmeleriyle alıcıya devredilmiştir. ÖİB nin tarih ve 1205 sayılı Oluru ile de; Sümer Holding AŞ bünyesinde bulunan ve işletme hakkı tarihinde 36 yıllığına Eti Maden AŞ ye verilmiş olan Murgul Hidroelektrik Santralı, taşınmazları ve mevcut işletme hakkı sözleşmesi ile birlikte bedelsiz olarak ADÜAŞ a devredilmiştir. Şirket tarafından 2012 yılında; işletme hakkı devri suretiyle özelleştirilen santrallar üzerindeki işletme hakkı devir sözleşmelerinden doğan denetim ve kontrollük görevinin yanı sıra, ÖİB tarafından 4046 sayılı Kanun kapsamında kendisine verilen yetkiler çerçevesinde bazı taşınmazların özelleştirilmesi işlemleri yürütülmüştür. Şirketin son 5 yıla ilişkin faaliyetleriyle ilgili bazı bilgiler aşağıdaki çizelgede verilmiştir.

8 II Sayıştay Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Artış veya azalış% Esas sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL ,2 Yabancı kaynaklar Bin TL ,2 Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) Finansman giderleri Bin TL Bin TL Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL Maddi duran varlıklar birikmiş amort. Bin TL ,9 Yılı yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL Yılı yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 1,4 15,0 8,0 Tüm alım tutarı Bin TL ,7 Brüt üretim miktarı MWh İç tüketim miktarı MWh Net üretim miktarı MWh Satış hasılatı (Net) Bin TL Üretim maliyeti (Net üretime göre) Kr/kWh 3,49 Ortalama satış maliyeti Kr/kWh 3,5 Ortalama satış fiyatı Kr/kWh 13,9 Stoklar Bin TL Memur (Ortalama) Kişi Sözleşmeli (Ortalama) Kişi İşçi (Ortalama) Kişi 98 Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,3 Cari yıla ilişkin: -Memurlar için yapılan tüm giderler Bin TL ,0 -Memur başına aylık ortalama gider TL ,0 -Sözleşmeliler için yapılan tüm giderler Bin TL ,6 - Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL ,6 -İşçiler için yapılan tüm giderler Bin TL İşçi başına aylık ortalama gider TL Dönemine ilişkin kurumlar vergisi Bin TL ,0 Tahakkuk eden vergiler Bin TL ,0 GSYH'ye katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL (308) (278) (387) (535) (148) 38,2 GSYH'ye katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (268) (244) (352) (499) (147) 41,8 GSMH 'ye katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (268) (244) (352) (499) (147) 41,8 Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 40,3 Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 40,7 1,6 2,2 2,7 0,5 22,7 İktisadi kârlılık % 40,5 Zararlılık % 0,7 Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (612) (641) (714) (877) (163) 22,8 Dönem kârı veya zararı Bin TL (681) ,0 Bilanço kârı veya zararı Bin TL ,8 EÜAŞ a ait iken ADÜAŞ a devredilen 9 adet santral, 2007 yılı Temmuz ayından itibaren ADÜAŞ tarafından işletilmeye başlanmış, Van Engil Gaz Türbinleri Santralı satış diğer 8 santral işletme hakkı devri suretiyle tarihinde özelleştirilmiştir. Santralların özelleştirme işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren herhangi bir üretim faaliyeti bulunmayan Şirketin faaliyetleri; işletme hakkı devir

9 III sözleşmeleri kapsamında mülkiyeti kendisine ait olan santrallerde yapılacak yatırımlar ve sigorta işlerinin izlenmesi, ayrılacak amortismanların takibi ve yapılan işlerle ilgili denetim ve kontrollük görevi gibi hususlarla sınırlı kalmıştır sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (1) un 14 üncü maddesinde, tarih ve 5784 sayılı Kanun un 4 üncü maddesiyle yapılan düzenleme ile; EÜAŞ ve/veya müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirme programına alınsalar bile bağlı oldukları Bakanlık veya kurumları ile ilgileri ve mülkiyetinin bağlı bulundukları kurum ve/veya kuruluşlara aidiyetinin aynen devam etmesi öngörülmüştür sayılı Kanun un 14 üncü maddesinde yapılan değişiklik sonucunda EÜAŞ a ait santralların özelleştirilmesiyle ilgili olarak bir görevi kalmayan Şirketin, yönetim kurulu ve denetçileri dışında Şirketin kadro ve pozisyonlarına atanmış 1 i memur, 2 si sözleşmeli personel, 1 i vekaleten atanan, 1 i de geçici görevli personel olmak üzere 5 personeli bulunmaktadır. Şirket, 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin son fıkrası kapsamında, ÖİB tarafından verilen yetkiler çerçevesinde, özelleştirme kapsam ve programına alınmış olan muhtelif taşınmazlardan kendisine devredilen taşınmazların özelleştirilmesi ile ilgili değer tespiti ve ihale işlemlerini, değer tespiti ve ihale komisyonları için görevlendirilen ÖİB personeli ile birlikte gerçekleştirmektedir yılında 6 adet taşınmazın değer tespiti ile özelleştirme işlemleri yürütülmüş, 2 adet taşınmazın özelleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen özelleştirmeler sonucunda elde edilen 12,8 milyon TL tutarındaki gelir Özelleştirme Fonuna aktarılmıştır. Şirketin üretim faaliyeti olmadığından, oluşan giderleri nakit fazlalarının bankalarda değerlendirilmesi sonucu elde edilen faiz gelirlerinden karşılanmaktadır. Şirketin faaliyet gelirinin olmaması ve mevcut giderlerinin nakit fazlalarının bankalarda değerlendirilmesinden elde edilen faiz gelirleriyle karşılanması nedeniyle, yıllık bilanço ve gelir tablolarının onaylandığı genel kurullarda alınan kararlarla, oluşan net dönem kârlarının dağıtılmayarak Şirket uhdesinde bırakılması kabul edilerek, kâr dağıtımı suretiyle dönem kârı üzerinden Özelleştirme Fonuna aktarılması gereken temettüler Şirkette kaynak olarak bırakılmıştır. Şirketin faaliyete geçtiği 2007 yılı kıst dönemi dahil, kâr dağıtımı yapılmamak suretiyle Özelleştirme Fonuna aktarılmayıp Şirket uhdesinde bırakılan kaynaklar 2012 yılına ait 2,2 milyon TL tutarındaki net dönem kârıyla birlikte 49,1 milyon TL ye ulaşmıştır. (1) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun adı, 14/3/2013 tarih ve 6446 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun olarak değiştirilmiştir.

10 IV Sayıştay Öneriler: Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ nin 2012 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1-Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ nin; işletme hakkı devredilen 8 santralı ile ilgili devir sözleşmesinden doğan takip işleri dışında işletme faaliyetinin bulunmadığı, 4046 sayılı Kanun un 20/A maddesi kapsamında kendisine devredilen bazı taşınmazların değer tespiti ve satış ihalesine ilişkin işlerin personel yetersizliği nedeniyle büyük ölçüde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca görevlendirilen personel tarafından yapıldığı, servislerinin asli ve sürekli nitelikteki işlerinin dahi teşkilat yapısında öngörülen kadroların oluşturulmamış olması nedeniyle, yüklenici işçileri eliyle yürütüldüğü, faaliyet giderlerinin finansmanının, faaliyet geliri olmaması nedeniyle, 4046 sayılı Kanun un 9 uncu maddesine göre Özelleştirme Fonuna aktarılmayarak genel kurul kararlarıyla Şirket uhdesinde bırakılan dönem kârları ile sağlandığı hususları da dikkate alınarak Şirketin devamı konusunun Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gözden geçirilmesi (Sayfa:3-5), 2-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:9) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2012 yılı bilançosu ve ,85 TL dönem kârı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.

11 1 II. İDARİ BÜNYE A-Mevzuat: Şirket, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarih ve 415 sayılı Olur uyla, 4046 sayılı Kanun kapsamında özelleştirme kapsam ve programına alınan santralları işletmek üzere kurulmuştur. Şirketin Ana Sözleşmesi, tarih ve sicil numarası ile Ankara Ticaret Siciline tescil edilmiş ve tarih ve 6821 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Merkezi Ankara da olan ve 1 milyon TL sermaye ile kurulan Şirketin sermayesinin tamamı ÖİB ye aittir. Şirketin faaliyet konuları Ana Sözleşmede özetle; yurt içinde ve yurt dışında elektrik santralleri ve ek tesisleri ile her türlü yardımcı ve tamamlayıcı tesisler kurmak (şalt teçhizatı dahil), satın almak, bu tesislere iştirak etmek, enerji üretimi yapmak, tesisleri işletmek veya işlettirmek, elektrik alış, satış ve ticari ve/veya yan hizmet anlaşmaları yapmak şeklinde belirlenmiştir. Yönetim Kurulu nun tarih ve 2007/44 sayılı Kararıyla da; Şirkette yeni yönetmelikler çıkartılıncaya kadar gerektiğinde Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğü yönetmeliklerinin uygulanması kabul edilmiştir. Şirket, 4046 sayılı Kanun un 11 inci maddesi kapsamında 3346 sayılı ve 6085 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde TBMM ve Sayıştay ın denetimine tabi bulunmaktadır. ÖYK nın tarih ve 2006/100 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan ve tarihinden itibaren ADÜAŞ tarafından işletilmeye başlanan EÜAŞ a ait Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır, Beyköy, Ataköy HES ile Engil Gaz Türbinleri ve Denizli Jeotermal santralleri ÖYK nın tarih ve 2008/29 sayılı Kararı ile özelleştirilmiştir. Bunlardan satış yöntemiyle özelleştirilen Engil Gaz Türbinleri Santralı ve işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilen diğer 8 santralın devri tarihinde imzalanan sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilmiştir. Özelleştirme faaliyetleri, 4046 sayılı Kanun kapsamında ÖİB tarafından yürütülmekle birlikte, aynı Kanun un 4 üncü maddesi kapsamında özelleştirme kapsam ve programdaki kuruluşlara, bazı taşınmazlar ve iştirak hisselerinin özelleştirilme işlemleriyle ilgili olarak bazı yetkiler de verilmektedir. Şirket 2012 yılında; 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesi kapsamında ÖİB tarafından verilen yetkiler kapsamında, kendisine ait ve devredilen taşınmazların özelleştirme işlemleri de gerçekleştirmiştir yılında gerçekleştirilen özelleştirme işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere, Raporun C-Şirket faaliyetleri alt bölümünde yer verilmiştir.

12 2 Sayıştay 2012 yılında Şirketle ilgili olarak alınan 2 adet ÖYK kararı ve 3 adet ÖİB oluru aşağıdadır. -ÖYK nın tarih ve 2012/03 sayılı kararıyla; Antalya İli, Manavgat İlçesi, Evren Köyünde bulunan m 2 yüz ölçümlü taşınmazın TL ile en yüksek teklifi veren Öz İnşaat Tur. Pet. Gıda San. Ltd. Şti. ye satışı kararlaştırılmıştır. -ÖYK nın tarih ve 2012/98 sayılı kararıyla; Mardin ili, Mazıdağı İlçesi, Poyraz Mahallesinde bulunan ,34 m 2 yüz ölçümlü taşınmaz ve üzerindeki taşınmazların, TL bedelle en yüksek teklifi veren MSİ İnşaat, Nakliyat, Tekstil, Gıda, Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ye, bu şirketin yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde TL bedelle ikinci yüksek teklifi veren TMC Mazıdağı Fosfatları San. ve Tic. AŞ ye satışı kararlaştırılmıştır. -ÖİB nin tarih ve 292 sayılı oluruyla; Mardin İli, Mazıdağı İlçesinde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazlar özelleştirilmek üzere bedelsiz olarak Şirkete devredilmiş ve özelleştirilmesi konusunda yetki verilmiştir. -ÖİB nin tarih ve 297 sayılı oluruyla; T. Şeker Fabrikaları AŞ ye ait Şeker Enstitüsü sabit kıymetlerinde kayıtlı taşınmazların bedelsiz olarak Şirkete devredilmesi kararlaştırılmış ve bu karar gereğince devirle ilgili olarak düzenlenecek protokoller dahil her türlü işlemin yerine getirilmesiyle ADÜAŞ ve T. Şeker Fabrikaları AŞ görevlendirilmiştir. -ÖİB nin tarih ve 766 sayılı oluruyla; Konya İli, Meram İlçesinde bulunan, mülkiyeti T. Şeker Fabrikaları AŞ ye ait taşınmazlar özelleştirilmek üzere bedelsiz olarak Şirkete devredilmiş ve özelleştirilmesi konusunda yetki verilmiştir. Şirketin, santrallarının işletme hakkının devredilmiş olması nedeniyle üretim faaliyeti bulunmadığı gibi, 2008 yılında 5784 sayılı Kanun un 4 üncü maddesiyle 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 14 üncü maddesine eklenen 4 ve 5 inci fıkralar ile; EÜAŞ ve/veya müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirme programına alınsalar bile bağlı oldukları Bakanlık veya kurumları ile ilgileri ve mülkiyetinin bağlı bulundukları kurum ve/veya kuruluşlara aidiyetinin aynen devam edeceği yolundaki düzenlenmeden sonra, özelleştirme kapsam ve programına alınan ve daha sonra alınacak olan elektrik üretim tesislerinin ADÜAŞ a devredilmeleri ve özelleştirme sürecinde ADÜAŞ tarafından işletilmeleri mümkün bulunmamaktadır sayılı Kanun un 14 üncü maddesindeki düzenleme kapsamında, işletme hakkı devredilen 8 santralın devir sözleşmesinden doğan takip işleri dışında fonksiyonu kalmamış olan ve personel yönünden de yeterli kadrosu oluşturulmamış olan Şirket; özelleştirme kapsam ve programına alınmış olan bazı taşınmazlarla ilgili olarak ÖİB olurları ile verilen özelleştirme görevi kapsamında, kendisine devredilen taşınmazlarla ilgili değerlendirme ve ihale çalışmalarını yürütmektedir.

13 3 ÖİB olurları ile verilen yetkiler kapsamında oluşturulacak olan değerleme komisyonlarına 5 i asil, 5 i yedek olmak üzere asgari 10 üye, ihale komisyonlarına da 5 i asil, 5 i yedek olmak üzere asgari 10 üye görevlendirmesi için yeterli personeli olmayan Şirketin, 3 ü kadrolu, 1 vekaleten atanan, 1 i geçici görevli 5 personeli dışındaki personel ihtiyacı ÖİB personelinden yapılan görevlendirmelerle karşılanmaktadır. Şirket giderleri için ihtiyaç duyulan finansman ise; Şirketin net dönem kârı üzerinden Özelleştirme Fonuna aktarılması gerektiği halde Özelleştirme Fonuna aktarılmayarak Şirket bünyesinde bırakılan temettülerin bankalarda değerlendirilmesi sonucu elde edilen faiz gelirlerinden karşılanmaktadır. Şirketin 2012 yılında gerçekleşen giderleri, nakit fazlalarının bankalarda değerlendirilmesinden elde edilen 5 milyon TL tutarındaki faiz gelirlerinden karşılanmıştır. Şirkete ait santralların işletme hakkı verilmek suretiyle özelleştirilmesinden elde edilen gelirler dahil, 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesi kapsamında özelleştirilmek üzere Şirkete devredilen taşınmazların satışından elde edilen gelirler 4046 sayılı Kanun kapsamında Özelleştirme Fonuna aktarıldığından, Şirketin personel ve amortisman giderlerini karşılayacak bir faaliyet geliri bulunmamaktadır. Yapılan incelemelerde; Şirketin faaliyet gelirinin olmaması ve mevcut giderlerinin nakit fazlalarının bankalarda değerlendirilmesinden elde edilen faiz gelirleriyle karşılanması nedeniyle, yıllık bilanço ve gelir tablolarının onaylandığı genel kurullarda alınan kararlarla, oluşan net dönem kârlarının dağıtılmayarak Şirket uhdesinde bırakılması kabul edilerek, kâr dağıtımı suretiyle dönem kârı üzerinden Özelleştirme Fonuna aktarılması gereken temettülerin Şirkette kaynak olarak bırakılmakta olduğu tespit edilmiştir. Şirketin 2009 yılı dönem sonucu zararla sonuçlanmış olup, faaliyete geçtiği 2007 yılı kıst dönemi dahil, kâr dağıtımı yapılmamak suretiyle Özelleştirme Fonuna aktarılmayıp Şirket uhdesinde bırakılan kaynaklar 2011 yıl sonu itibarıyla 46,9 milyon TL ye, 2012 yılına ait olarak dağıtılmayan 2,2 milyon TL tutarındaki net dönem kârıyla birlikte de 49,1 milyon TL ye ulaşmıştır. Kuruluş, faaliyetlerini büyük ölçüde Özelleştirme Fonuna temettü olarak aktarılması gerekirken bünyede geçmiş yıl kârı olarak tutulan tutarların bankalarda değerlendirilmesi suretiyle elde ettiği faiz gelirleri ile yürütmektedir yılı denetim raporunda, tarih ve 5784 sayılı Kanun un 4 üncü maddesi ile 4628 sayılı Kanun un 14 üncü maddesinin 4 ve 5 inci fıkralarında yapılan düzenleme ile; EÜAŞ a ait taşınmazların, özelleştirme programına alınsalar dahi bağlı oldukları Bakanlık veya kurumları ile mülkiyet ve ilgilerinin aynen devam edeceği, bu hüküm nedeniyle bundan sonra, özelleştirme kapsam ve programına alınan elektrik üretim tesislerinin ADÜAŞ a devredilmeleri ve özelleştirme sürecinde ADÜAŞ tarafından işletilmelerinin mümkün olmadığı, halen Şirketin herhangi bir santral

14 4 Sayıştay işletmeciliği veya elektrik üretimi faaliyetinin bulunmadığı, bu nedenle de sağlıklı bir örgütlenmeye gidilmediği, Şirketin dönemi kârla kapatmasında, bankadaki vadeli mevduattan elde edilen 4,8 milyon TL tutarındaki faiz geliri etken olduğu tespit edildikten sonra İş yükü 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun 14 üncü maddesindeki düzenleme gereği işletme hakkı devredilen 8 santralin sözleşmeden doğan takip işleri ile sınırlı kalan, ayrıca 4046 sayılı Kanun kapsamında kendisine bazı taşınmazların (halen Denizli ve Konya daki taşınmazlar) satışı görevi de verilen, herhangi bir santral işletmeciliği ve elektrik üretimi faaliyeti bulunmayan, bankalardaki mevduattan sağlanan faizin dışında geliri olmayan, bu nedenlerle de detaylı bir örgüt yapısına kavuşamayan ve kadrolu 3 personeli olan Ankara Doğal Elektrik Üretim AŞ nin, sorumluluğundaki işlerin, bu konularda uzmanlaşmış ve deneyimli ÖİB ve EÜAŞ a devredilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması önerilmiştir. Şirket tarafından öneriye verilen cevapta; -Şirketin, 8 santralın devri ile ilgili sözleşmeden doğan yatırımlara onay verme, santralların üretime her an hazır olmasını kontrol etme vb. işlerin yanı sıra ÖİB tarafından satış amacıyla kendisine devredilen Maliye Hazinesine ait muhtelif taşınmazların özelleştirme işlemlerini hizmet alımı yöntemiyle Şirkette çalışanlarla birlikte gerçekleştirdiği, -Şirketin yapısının, gelecekte uygulanabilecek bir modelin temelini oluşturduğu, kamudaki verimliliğin kamu-özel çalışmasıyla maksimize edileceği bir durumu ortaya koyduğu, -Şirketin finansman açısından kendisine yeter durumda olduğu, faaliyetleri için dışarıdan herhangi bir borç almadığı, -Şirketçe yürütülen özelleştirme çalışmalarından bir kısmının ihale ilanında olduğu, bir kısmının satışına ilişkin ihale sonuçlarının ÖİB ye sunulduğu, -Şirketin yürütmekte olduğu işlerin EÜAŞ a devredilmesinin özelleştirme politikasına uygun olmadığı, ifade edilmiştir. Şirkette, 3 ü kadrolu, 1 vekaleten dışarıdan atanan, 1 i başka kuruluştan geçici görevli 5 personel görev yapmaktadır. ÖİB olurları ile verilen yetkiler kapsamında yapılacak özelleştirme çalışmaları için kurulacak olan değer tespit komisyonlarının oluşumu 4046 sayılı Kanun un 18/B maddesinde, ihale komisyonlarının oluşumu 18/C maddesinde düzenlenmiştir sayılı Kanun gereğince oluşturulacak olan değer tespit komisyonları için 5 i asil, 5 i yedek olmak üzere asgari 10 üyeye, ihale komisyonları için de 5 i asil, 5 i yedek olmak üzere asgari 10 üyeye ihtiyacı olduğu dikkate alındığında, Şirketin personel sayısı özelleştirme çalışmaları için öngörülen komisyonların asgari sayısını bile karşılamamakta, komisyonlar için ihtiyaç duyulan personel ÖİB personelinden yapılan görevlendirmelerle karşılanmaktadır.

15 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği özelleştirme ile ilgili her türlü işlemi yürütmek üzere özel yetkilerle teçhiz edilmiş bir Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kurulmuş ve kamu adına gerçekleştirilmesi gereken özeleştirme işlemleri ile ilgili esaslar 4046 sayılı Kanunla özel olarak düzenlenmiştir. Önceki yıllarda özelleştirme kapsam ve programında bulunan bazı taşınmazlar ve iştirak hisseleri özelleştirilmesi ile ilgili olarak 4046 sayılı Kanun un 20/A maddesi gereğince Sümer Holding AŞ ye görevler verilmiş, 2012 yılında da, elinde bulunan ya da özelleştirme sürecinde bulunan gayrimenkullerle ilgili olarak yapılan ifraz ve tevhit çalışmalarına yardımcı olmak, her tür ve ölçekte plan, imar planı ile değişiklik ve revizyonlarını ve imar uygulamasına ilişkin parselasyon planlarını hazırlamak veya hazırlatmak görevlerini yerine getirmek üzere Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri AŞ, ÖİB nin tarih ve 135 sayılı oluru ile Gayrimenkul Anonim Şirketi olarak yeniden yapılandırılmıştır. Şirketin, yıllık giderlerini karşılayacak bir faaliyet geliri bulunmamakta olup, giderlerini bankalarda değerlendirdiği nakit fazlalarından elde ettiği faiz gelirlerinden karşılamaktadır. Bankalarda değerlendirilen nakit fazlası ise Özelleştirme Fonunun kaynaklarını düzenleyen 4046 sayılı Kanun un 9 uncu maddesi hükmüne aykırı olarak, genel kurul kararları ile Özelleştirme Fonuna aktarılmayarak Şirket uhdesinde tutulan geçmiş yıl kârlarından oluşmaktadır yıl sonu itibarıyla bankalarda değerlendirilen nakit fazlası 61,3 milyon TL iken, genel kurul kararıyla Özeleştirme Fonuna aktarılmayarak Şirket uhdesinde tutulan kaynaklar 49,1 milyon TL ye ulaşmıştır. Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ nin; işletme hakkı devredilen 8 santralı ile ilgili devir sözleşmesinden doğan takip işleri dışında işletme faaliyetinin bulunmadığı, 4046 sayılı Kanun un 20/A maddesi kapsamında kendisine devredilen bazı taşınmazların değer tespiti ve satış ihalesine ilişkin işlerin personel yetersizliği nedeniyle büyük ölçüde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca görevlendirilen personel tarafından yapıldığı, servislerinin asli ve sürekli nitelikteki işlerinin dahi teşkilat yapısında öngörülen kadroların oluşturulmamış olması nedeniyle, yüklenici işçileri eliyle yürütüldüğü, faaliyet giderlerinin finansmanının, faaliyet geliri olmaması nedeniyle, 4046 sayılı Kanun un 9 uncu maddesine göre Özelleştirme Fonuna aktarılmayarak genel kurul kararlarıyla Şirket uhdesinde bırakılan dönem kârları ile sağlandığı hususları da dikkate alınarak Şirketin devamı konusunun Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gözden geçirilmesi önerilir. B Teşkilat: 1- Teşkilatın yapısı: Ana Sözleşmede Şirketin organları; genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve genel müdürlük olarak sayılmıştır. Şirket sermayesinin tamamı ÖİB ye ait olduğundan, Şirketin tarihli bilançosu ve 2,8 milyon TL dönem kârıyla kapanan 2012 yılı gelir tablosu Yönetim

16 6 Sayıştay Kurulunun tarih ve 2013/3 sayılı kararıyla kabul edilmiş, tarih ve 156 sayılı yazıyla ÖİB ye sunulmuş ve ÖİB nin tarih ve 2013/ÖİB-K- 28 sayılı kararıyla onaylanmıştır. ÖİB nin 2013/ÖİB-K-28 sayılı kararında; Şirketin tarihli bilançosu ve 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin gelir tablosunun onaylanması, Şirket Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin, Şirket hakkında Sayıştay Başkanlığı, diğer denetleme kurumları ve teftiş kurullarınca hazırlanmış ve/veya hazırlanacak raporlar ile açılmış ya da açılacak dava ve soruşturma sonucunda yapılan işlemlere ilişkin oluşan veya oluşacak zararlarla ilgili her türlü mali, hukuki ve cezai sorumlulukları hariç olmak kaydıyla ibra edilmesi, 2012 yılı kârının dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılması kabul edilmiştir. Ana Sözleşmede; Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıl olan 5 kişiden, Denetim Kurulunun görev süresi bir yıl olan 2 üyeden oluşması düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu, 2012 yılında 21 kez toplanarak 30 adet karar almıştır. Denetim Kurulunun 2012 yılı içinde yaptığı denetimlere ilişkin herhangi bir belge edinilememiş, hazırlanan 2012 yılı denetim raporu 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosuyla birlikte ÖİB ye sunulmuştur. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birisi Nisan/2013 ayında istifa suretiyle, birisi de Temmuz/2013 ayında sürenin dolması ile boşalmış, denetçilerin görevi ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi ile sona ermiş, denetim tarihi (Temmuz/2013) itibarıyla, boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri ile denetçiliğe yeni atama yapılmamıştır. Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ nin 4046 sayılı Kanun tabi olarak özelleştirme kapsam ve programında olduğu, işletme hakkı devredilen 8 santralın devir sözleşmesinden kaynaklanan takip işleri ve 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesi kapsamında kendisine devredilen bazı taşınmazların özelleştirme görevi dışında bir faaliyetinin bulunmadığı, 4628 sayılı Kanun un 14 üncü maddesinde yapılan değişiklikten sonra Elektrik Üretim AŞ nin santrallarının yönetilmesi, özelleştirilmesi ve takibi ile ilgili yeni görevler almasının mümkün olmadığı, 2013 yılında yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim şirketlerin yönetim kurulu ve denetçileriyle ilgili hususların yeniden düzenlendiği dikkate alınarak, herhangi bir faaliyet geliri bulunmayan Şirketin giderlerinden tasarruf edilebilmesi için Şirketin geleceği hakkında bir karar verilene kadar yönetim kurulu üye sayısının üçe indirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulması önerilir. Yönetim ve denetim kurullarına ait çizelge, raporun baş tarafında verilmiştir.

17 7 C-Personel durumu: 1- Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: Şirketin 2012 yılı personel kadroları ile çalışan personelin ortalama ve yıl sonu sayıları, önceki yıl sayılarıyla birlikte aşağıdaki çizelgede verilmiştir Çalışan kişi sayısı Program Çalışan kişi sayısı Personel Yıl Ortalama Yıl sonu kadro Ortalama sonu kişi kişi sayısı kişi kişi A- Memurlar: 1- Genel idari hizmetler Toplam (A) B- Sözleşmeliler: Sayılı KHK'ye göre çalışanlar Sayılı Kanuna göre çalışanlar 3- Diğer sözleşmeliler Toplam (B) C- İşçiler: 1- Sürekli işçiler 2- Geçici işçiler Toplam (C) Genel toplam (A+B+C) Yüklenici işçileri yılında Şirketin kadrolu personel sayısı, ortalama ve yıl sonu olarak I sayılı cetvelde 1 memur, II sayılı cetvelde 2 sözleşmeli olmak üzere toplam 3 kişi olarak gerçekleşmiş, ayrıca TEDAŞ personeli 1 kişi geçici görevlendirme yoluyla istihdam edilmiştir. Geçici görevli TEDAŞ personeli 4046 sayılı Kanun un 22 nci maddesi kapsamında ÖİB nin tarih ve 6660 sayılı yazısıyla görevlendirilmiş olup, Şirket Genel Müdürlüğü de tarih ve 187 sayılı Bakan oluruyla görevlendirilen ÖİB personeli tarafından vekaleten yürütülmektedir. Şirketin personel sayısı; 2008 yılında 16 sözleşmeli personelin, 2009 yılında da 7 si memur, 66 sı sözleşmeli personel olmak üzere 73 personelin istihdam fazlası personel olarak başka kurum ve kuruluşlara nakil olmasından sonra 3 e düşmüştür. Şirket, 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin son fıkrası kapsamında, ÖİB tarafından verilen yetkiler çerçevesinde, özelleştirme kapsam ve programına alınmış olan muhtelif taşınmazlardan kendisine devredilen taşınmazların özelleştirilmesi ile ilgili değer tespiti ve ihale işlemlerini, değer tespiti ve ihale komisyonları için görevlendirilen ÖİB personeli ile birlikte gerçekleştirmektedir.

18 8 Sayıştay Şirketin avukatlık, mali müşavirlik ve veri hazırlama işleri ile temizlik gibi yardımcı hizmetleri, dışarıdan hizmet alımı suretiyle gerçekleştirilmektedir yıl sonu itibarıyla Şirkette bu şekilde dışarıdan hizmet alımı suretiyle çalıştırılan yüklenici işçisi sayısı 11 kişi iken, 2012 yılında Şirkete devredilen T. Şeker Fabrikaları AŞ ye ait Konya Deneme İstasyonunda çalışan 4 güvenlik görevlisi ve Haziran ayından itibaren 1 kişi arttırılan temizlik görevlisi ile birlikte 16 kişiye ulaşmıştır. Yüklenici işçisi sayısı; 15 Aralık 2012 tarihinde bir temizlik görevlisinin işten ayrılması sonucu yıl sonu itibarıyla 15 kişiye düşerken, Güvenlik görevlisi hizmet alımının Temmuz/2013 ayı itibarıyla sona erdirilmesiyle 11 kişiye düşmüştür. Şirketin memur ve sözleşmeli personelinin yıl içindeki hareketi (Ek:3) te gösterilmiştir. 2-Personele yapılan harcamalar: Şirket Ana Sözleşmesinin geçici 1 inci maddesinde, Şirket sermayesindeki kamu payı %50 nin altına düşünceye kadar, 4046 sayılı Kanun hükümleri uygulanır., geçici 2 nci maddesinde, Şirket sermayesindeki kamu payı %50 nin altına düşünceye kadar Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve kapsam dışı çalışan personelin ücret ve diğer özlük hakları Yüksek Planlama Kurulu nca veya Yüksek Planlama Kurulu nun belirlediği esaslar dahilinde Genel Kurul ca belirlenir. hükümleri yer almıştır. Şirkette, 2012 yılında Ana Sözleşmenin geçici 2 nci maddesi kapsamında personele yapılan harcamalar, 2011 yılı değerleriyle birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

19 Personele yapılan harcamalar Harcanan Harcanan Kişi Ödeneğin Geçmiş Kişi Cari başına yılla ilgili başına Toplam ayda son Esas Ek Sosyal yıl ödeme ve Toplam ayda harcama düşen durumu ücretler ödemeler giderler toplam geri alışlar harcama düşen Bin TL TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL TL A Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler (kuruluş dışı) B Memurlar C Sözleşmeliler D İşçiler 0 Toplam (A+B+C+D) Geçen yıl toplamı Fark (3) (4)

20 10 Sayıştay Şirketin 2012 yılında 334 bin TL olarak gerçekleşen personel harcamalarının; %53 ü kuruluş dışı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere, %47 si memur ve sözleşmeli personele yapılmıştır. Toplam harcamaların; %71,3 ü esas ücretler, %18,5 i ek ödemeler, %10,2 si sosyal giderlerle ilgilidir yılında memurlara yapılan harcamalar %20 oranında 10 bin TL, sözleşmeli personele yapılan harcamalar %11,5 oranında 10 bin TL artış göstermesine karşılık, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere yapılan harcamaların %9,7 oranında 19 bin TL azalması nedeniyle toplam personel harcamalarındaki artış bin TL olarak gerçekleşmiştir. Memur ve sözleşmeli personel giderlerindeki artış; memur maaş katsayısı ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artıştan kaynaklanırken, Yönetim Kurulu ve denetçi giderlerindeki azalış bir Yönetim Kurulu üyesinin başka bir yerde Yönetim Kurulu üyeliği yapması nedeniyle ücret almamasından kaynaklanmıştır. 3-Sosyal konular ve giderleri: 2012 yılında personele yapılan sosyal giderlerin ayrıntısı, önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Memurlar Sözleşmeliler İşçiler Toplam Sosyal giderler Fark Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL A-Cari yılla ilgili: 1-Aile ve çocuk yardımı Evlenme, doğum ve ölüm yardımı 3-Sosyal yardım 4-Barındırma giderleri 5-Yedirme yardımı Giydirme yardımı 7-Taşıma giderleri 8-Sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası primi işveren payı ve ek karşılığı Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı 10-İşsizlik sigortası işveren payı 11-Sağlık giderleri 12-Eğitim giderleri 13-Spor Gderleri 14-Dinlenme kamplarına yapılan harcama 15- Personel dernek ve vakıflarına yardım 16-Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler Toplam (A) B-Geçmiş yıllarla ilgili: 1-Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı 2-Diğer ödemeler Toplam (B) Genel toplam (A+B)

21 yılında gerçekleşen 34 bin TL tutarındaki sosyal giderlerin; 20 bin TL si sözleşmeli personelle, 14 bin TL si de memurlarla ilgilidir. Sözleşmeli personelle ilgili 20 bin TL tutarındaki sosyal giderlerin; 11 bin TL si sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası primi işveren payı ve ek karşılığı, 7 bin TL si yiyecek yardımı, 2 bin TL si de aile yardım ödeneği ve çocuk yardımı, memurlarla ilgili 14 bin TL tutarındaki sosyal giderlerin; 7 bin TL si yiyecek yardımı, 6 bin TL si sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası primi işveren payı ve ek karşılığı, bin TL si de diğer giderler tutarıdır yılında; 14 bin TL olarak gerçekleşen yemek yardımı, dışarıdan temin edilen yemek bedeli olarak bütçeye konulan ödenekten karşılanmış, yemek bedeli olarak personelden herhangi bir tahsilat yapılmamıştır.

22 12 Sayıştay III. MALİ BÜNYE A-Mali durum: Mali bünyenin incelenmesi amacıyla, Şirket in 2012 yılı bilançosunun varlık ve kaynakları ana hesap grupları itibarıyla aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Mali durum Fark Bin TL % Bin TL % Bin TL Varlıklar ( Aktif ): 1 - Dönen varlıklar: a ) Hazır değerler , , b ) Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler 672 0, ,5 (127) Toplam ( 1 ) , , Duran varlıklar: a ) Uzun sürede paraya çevrilebilir değerler b ) Bağlı değerler , ,6 (1.731) Toplam ( 2 ) , ,6 (1.731) Varlıklar toplamı Kaynaklar ( Pasif ) : 1 - Yabancı kaynaklar: a ) Kısa süreli 498 0, ,5 61 b ) Uzun süreli Toplam 498 0, , Öz kaynaklar , , Kaynaklar toplamı Şirketin bilançosunda yer alan varlıklar likidite azalışına göre, yabancı kaynaklar ise bir yıllık vade ölçüsüne göre tasnif edilerek rapor ekleri arasına (Ek:4-5) olarak alınmıştır. Mali durum çizelgesi (Ek:4-5) ten yararlanılarak hazırlanmıştır. Varlıkların %57,4 oranında 61,9 milyon TL si dönen, %42,6 oranında 45,9 milyon TL si de duran varlıklardan olmuştur. Kaynaklar toplamının; %0,5 oranında 559 bin TL sini yabancı kaynaklar, %99,5 oranında 107 milyon TL sini de öz kaynaklar oluşturmuştur. Şirketin varlıkları ve kaynakları arasındaki oransal ilişkiler aşağıda incelenmiştir.

23 13 1-Mali yapı oranları: a) Mali kaldıraç: Yabancı kaynaklar x x 100 = Varlıklar toplamı % % = 0,5 0,5 Yabancı kaynaklar varlıkların %0,5 i oranındadır. Şirketin öz kaynakları yeterli olduğundan ve işletme sermayesine ihtiyacı bulunmadığından yabancı kaynağa gereksinim duyulmamaktadır. b)mali yeterlilik (Finansman): Öz kaynaklar x x 100 = Yabancı kaynaklar % % = Öz kaynakların yüksek olmasında, EÜAŞ tan devralınan santrallerin 56,5 milyon TL tutarındaki net defter değerinin, öz sermaye unsuru olarak sermaye yedeklerinde kayıt altına alınması etken olmuştur. Şirketin üretim ve yatırım faaliyeti bulunmadığından yabancı kaynağa da gereksinim duymamaktadır. c) Oto finansman (iç kaynaklar): Yedekler x x 100 = Ödenmiş sermaye % % = Şirketin ödenmiş sermayesinde herhangi bir değişiklik olmamasına karşılık devralınan santralların net defter değerlerinin sermaye yedeklerine alınması, üç yıllık faaliyet dönemi olan Kuruluşun yedeklerini önemli miktarda artırmış ve rasyo çok büyük gerçekleşmiştir. Yedekler, ödenmiş sermayeyi %5.674 oranında karşılamaktadır. d)bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ve bu değerlerin kaynaklar içindeki yeri: % % Bağlı değerler x x 100 = Öz kaynaklar = 42,8 45,4

24 14 Sayıştay Bağlı değerler x x 100 = Varlıklar toplamı % % = 42,6 45,2 Şirket öz kaynaklarının, bağlı değerlerini karşılama derecesini gösteren oran önceki döneme göre 2,6 puan azalarak %42,8 olarak gerçekleşmiştir. Şirket duran varlıklarının üzerinde öz kaynağa sahip bulunmaktadır. Dönem sonu itibarıyla şirket varlıklarının %42,6 sini oluşturan bağlı değerlerdeki 2,6 puanlık azalma 2012 yılında ayrılan amortisman etkisinden kaynaklanmıştır. Bağlı değerlerin tamamına yakın kısmı devredilen santrallerin mülkiyet hakkının Şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. e)paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri: % % Paraya çevrilebilir ve hazır değerler x x 100 = = 57,4 Varlıklar toplamı ,8 Şirketin paraya çevrilebilir ve hazır değerleri, varlıklarının %57,4 ini oluşturmaktadır. 2 - Likidite: Şirketin kısa vadeli borç ödeme gücünü belirlemek için kullanılan likidite oranlarına ve açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir. a)cari oran: Dönen varlıklar x x 100 = Kısa vadeli yabancı kaynaklar % 2011 % = Dönem sonu itibarıyla Şirket in 61,3 milyon TL banka mevcudu bulunmaktadır. Buna karşılık Şirketin toplam borcu, bütünü kısa vadeli olmak üzere 559 bin TL dir. Bu durumda şirket in dönen varlıkları ile kısa vadeli yabancı kaynaklarını ödeyebilme gücü oldukça yüksektir. b)likidite oranı: Şirketin herhangi bir stoku bulunmadığından likidite oran sonucu cari oran ile aynıdır.

25 15 c)nakit oranı: (Hazır değerler + çok kısa sürede paraya çevrilebilir değerler) x x 100 = Kısa vadeli yabancı kaynaklar % 2011 % = Dönen varlıkların tamamına yakını çok kısa sürede paraya çevrilebilecek değerlerden oluştuğu için nakit oranı da cari orana oldukça yakın çıkmaktadır. 3 - Varlık kullanım oranları: Şirketin sahip olduğu ve faaliyetlerini yürütmede kullandığı iktisadi kıymetlerini ne ölçüde etkin kullanıldığını gösteren varlık kullanım oranları, Şirketin esas faaliyet konusu olan elektrik üretimini gerçekleştirmediğinden ve dolayısıyla satış hasılatı bulunmadığından hesaplanmamıştır. B-Mali sonuçlar: 1-Kârlılık (Rantabilite): a) Mali kârlılık: Dönem kârı x x 100 = Öz kaynaklar % 2011 % = 2,7 2,2 Mülkiyeti Şirkete ait santralların işletme hakkı tarihi itibarıyla devredildiğinden Şirketin herhangi bir işletme faaliyeti bulunmamaktadır faaliyet döneminde öz kaynakların %2,7 si oranında dönem kârı elde edilmiştir. Dönem kârı, 4046 sayılı Kanun kapsamında Özelleştirme Fonuna ödenmesi gerekirken, genel kurul kararlarıyla Şirket uhdesinde tutulan 2012 yılında 46,9 milyon TL ye ulaşmış bulunan geçmiş yıl kârlarından kaynaklanan nakit fazlalarının bankalarda değerlendirilmesi sonucu elde edilen faiz geliri nedeniyle oluşmuştur.

26 16 Sayıştay IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI A-İşletme bütçesinin genel durumu: Şirketin 2012 yılı işletme bütçesi Yönetim Kurulu nun tarih 2011/21 sayılı kararı ile kabul edilmiş, tarih ve 2012/27 sayılı kararı ile revize edilmiştir. Santralları özelleştirilmiş ve işletme hakkı devredilmiş olduğu için üretim ve pazarlama hedefi olmayan Şirketin 2012 yılı bütçesinde; 408 bin TL lik alım yapılması, 2,6 milyon TL lik gider ve 40 bin TL lik yatırım yapılması, 4,9 milyon TL tutarındaki faiz gelirleri ve 150 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden gelir ve kârlardan, 838 bin TL tutarındaki genel yönetim giderleri ve 1,8 milyon TL tutarındaki diğer faaliyetlerden gider ve zararların indirilmesinden sonra 2,4 milyon TL dönem kârı elde edilmesi öngörülmüştür. Kasım/2012 ayında yapılan bütçe revizesinde; alım ödeneği 478 bin TL, gider ödeneği 2,7 milyon TL olarak kabul edilmiş, 40 bin TL lik yatırım ödeneği değiştirilmezken, dönem kârının 2,9 milyon TL olarak gerçekleşeceği kabul edilmiştir yılında; yatırım ödeneğinden harcama yapılmamış, 441 bin TL tutarında alım, 2,6 milyon TL gider gerçekleştirilmiş, 2,8 milyon TL olarak gerçekleşen dönem kârından 568,8 bin TL tutarındaki kurumlar vergisi düşüldükten sonra 2,3 milyon TL dönem net kârı elde edilmiştir. B- Finansman: Şirket in finansman programı bulunmamaktadır. C- Giderler: 2012 yılı gider ödenekleri ve gerçekleşmeleri, önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir Ödeneğin Ödenek Ödeneğe göre sapma son G i d e r l e r Gerçekleşen Gerçekleşen İlk Son durumuna İlk Son durum durum göre fark duruma duruma Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL göre (%) göre (%) 0- İlk madde ve malzeme giderleri (1,0) (60,0) (11,1) 1- İşçi ücret ve giderleri 2- Memur ve sözleş. pers.ücret ve gid (3,0) (9,7) (0,9) 3- Dışardan sağl.fayda ve hizmet gid (40,0) 7,2 (8,2) 4- Çeşitli giderler (7,0) (7,8) (9,0) 5- Vergi, resim ve harçlar (1,0) (57,1) (10,0) 6- Amortisman ve tükenme payları (11,0) 2,4 (0,6) 7- Finansman giderleri Toplam (63,0) 0,2 (2,4)

27 yılı giderleri toplamı 2,6 milyon TL, ilk bütçenin %0,2 oranında üzerinde gerçekleşirken, revize bütçenin %97,6 sı kullanılmıştır. 8 bin TL tutarındaki ilk madde ve malzeme giderleri; kırtasiye, büro ve temizlikle ilgili malzeme giderlerinden oluşturmuştur. Şirkette işçi statüsünde personel çalışmamaktadır yılında, memur ve sözleşmeli personel statüsünde 3 kişi istihdam edilmiş, yönetim ve denetim kurulu üyeleri dahil tüm çalışanlara toplam 334 bin TL tutarında ücret vb. ödemede bulunulmuştur. Şirketin 447 bin TL tutarındaki dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerinin; 218 bin TL si büro hizmeti alımına, 96 bin TL si temizlik hizmeti alımına, 54 bin TL si güvenlik hizmeti, 48 bin TL si aydınlatma, ısıtma ve su giderlerine, 18 bin TL si müşavirlik hizmetlerine, 5 bin TL si dışarıya yaptırılan bakım onarım giderlerine, 4 bin TL si şehir içi ulaşım giderine, 4 bin TL si de diğer giderlere aittir yılında 320 bin TL olarak gerçekleşen dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerinin %39,7 oranında 127 bin TL artarak 447 bin TL olarak gerçekleşmesinde; 2011 yılında alınmayan ve 2012 yılında 54 bin TL olarak gerçekleşen güvenlik hizmeti giderleri ile 33 bin TL artış gösteren büro hizmeti alımları, 22 bin TL artış gösteren temizlik hizmeti alımları ve 10 bin TL artış gösteren dışarıya yaptırılan bakım ve onarım giderleri etkili olmuştur. 71 bin TL tutarındaki çeşitli giderlerin; 44 bin TL si ilan ve reklam giderlerine, 9 bin TL si ticaret odası aidat giderine, 7 bin TL si misafir ağırlama giderlerine, 5 bin TL si yolluk giderlerine, 5 bin TL si PTT giderlerine, bin TL si de dava ve icra gideri ile noter giderlerine aittir. Vergi, resim ve harçlar tutarı 9 bin TL nin; 7 bin TL si emlak vergisi, bin TL si damga vergisi, bin TL si de özel iletişim ve çevre temizlik vergileri ile ilgilidir. Amortisman giderleri 1,8 milyon TL, Şirketin işletme hakkı devredilen varlıkları ve Genel Müdürlük kayıtlarında yer alan diğer sabit kıymetlerle ilgilidir. D-Tedarik işleri: 1-Alımlar: a)ilk madde, malzeme ve emtia alımları: Şirketin 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği ilk madde ve malzeme alımları, program ve önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

28 18 Sayıştay Ödeneğin Alımlar Gerçekleşen Ödenek Gerçekleşen son dur. İlk durum Son durum göre sapma Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % -Kırtasiye ve büro malzemesi ,0 -Sosyal temizlik malzemesi ,0 -Kayda tabi malzeme ,0 Toplam ,0 Şirketin malzeme alımı doğrudan temin suretiyle yapılmış olup, kırtasiye ve büro malzemesi, kayda tabi malzeme ve temizlik malzemesi kapsamında toplam 8 bin TL lik malzeme alımı gerçekleşmiştir. b)hizmet alımları: Şirketin 2012 yılında gerçekleştirilen hizmet alımları, program ve geçen yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir Ödeneğin Alımlar Gerçekleşen Ödenek Gerçekleşen son dur. İlk durum Son durum göre sapma Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % -Büro hizmeti (1,4) -Temizlik hizmeti (1,0) -Güvenlik hizmeti (1,8) -Müşavirlik hizmeti (5,3) -Araç kiralama Toplam (8,5) 2012 yılında, doğrudan temin suretiyle bir mali müşavir ve bir avukattan imzalanan sözleşme kapsamında hizmet alınırken, temizlik, güvenlik, bilgisayar yazılım ve donanım hizmetleri, veri hazırlama ve veri giriş işleri gibi hizmet alımları ihale ile gerçekleştirilmiştir. Bilgi işlem alt yapısına yönelik bilgisayar yazılım ve donanım hizmetleri için 1 kişi, veri hazırlama ve veri giriş işleri için 5 kişi, temizlik işi için 4 kişi, Denizli deki lojman için 1 kişi ve Mayıs/2012 ayında iş artışı olarak alınan 1 kişi olmak üzere toplam 12 kişilik hizmet alımı yapılmış, Konya da bulunan ve ÖİB oluruyla Şirkete devredilen T. Şeker Fabrikaları AŞ ye ait Deneme İstasyonunda görevli 4 güvenlik görevlisinin de Şirkete devredilmesiyle çalıştırılan yüklenici işçisi sayısı 16 kişiye çıkmıştır.

29 19 Alım programında 30 bin TL lik araç kiralaması öngörülmüş olmasına rağmen araç kiralaması yapılmamış, Ankara dışındaki işler için kısa süreli olarak kiralanan araçlar için 125 TL si kira, 395 TL si yakıt olmak üzere toplam 520 TL ödenmiştir. E-Şirket faaliyetleri: Şirketin, santrallerinin mülkiyet ve işletme haklarının devredildiği tarihinden itibaren herhangi bir üretim faaliyeti bulunmamaktadır. Mülkiyeti Şirkete ait olup, işletme hakkı devredilen 8 santralın devir sözleşmelerinde; santralların ihtiyaç duyacakları her türlü ilave tesis ve geliştirme amaçlı yatırımlarının ADÜAŞ ve varsa diğer kamu kurumlarından onay alınarak gerçekleştirilmesi, işletme hakkı devredilen tesislerin varlık tüm risk sigortası nın lehdarı ADÜAŞ olacak şekilde işletme hakkını devralan şirket tarafından yapılması hususları düzenlenmiş olup, bunların takibi ADÜAŞ a aittir yılında; işletme hakkını devralan Şirket tarafından, Denizli Jeotermal Santralının atık sularından yaklaşık 20 MW güçte ilave bir tesis yapılması için yapılan başvuru ADÜAŞ tarafından onaylanmıştır. Şirket, santralların devir sözleşmelerinden kaynaklanan yatırım ve tesislerin her an emre amade tutulması ve sigortalarının takibinin yanı sıra, ÖİB tarafından 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin son fıkrası kapsamında muhtemel taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmeleri konusunda kendisine verilen yetkiler kapsamında bazı taşınmazların özelleştirme faaliyetlerini de yürütmüştür yılında 13 ihale projesi yürütülmüş olup, birisi 2011 yılında, birisi de 2012 yılında gerçekleştirilen iki ihaleyle ilgili devir işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirkete verilen yetkiler kapsamında 2012 yılında gayrimenkul özelleştirmelerine yönelik olarak proje bazında yürütülen faaliyetler aşağıdadır: -ÖYK nın tarih ve 2011/38 sayılı kararı ile satış yöntemiyle özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam ve programına alınan ve ÖİB nin tarih ve 966 sayılı oluruyla ADÜAŞ a devredilmiş olan Maliye Hazinesine ait Antalya İli, Manavgat İlçesi, Evren Köyünde bulunan m 2 yüz ölçümlü taşınmazla ilgili olarak; değer tespit çalışmaları yapıldıktan sonra tanıtım dokümanı ve ihale şartnamesi hazırlanarak tarihi itibarıyla ilana çıkılmıştır tarihinde gerçekleştirilen ihalede 3 teklif verilmiş olup, pazarlık görüşmeleri ve açık artırma sonucunda iki teklif, tespit edilen değerin altında kalmış ve taşınmazın satışının TL ile en yüksek teklifi veren Öz İnşaat Tur. Pet. Gıda San. Ltd. Şti. ne yapılması kararlaştırılmıştır. İhale sonucu, ÖYK nın tarih ve 2012/03 sayılı kararıyla onaylanmış olup, taşınmazın devri tarihinde imzalanan satış sözleşmesi ile gerçekleştirilmiştir. -Mülkiyeti Şirkete ait olan ve ÖYK nın tarih ve 2011/103 sayılı kararıyla satış yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilen ve ÖİB nin

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 24.11.1984 tarih ve 4046

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2009 www.aduas.gov.tr 2008 YILI FAALİYET RAPORU ADÜAŞ Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 2008 Yılı Faaliyet Raporu,

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAYhBAŞKANLIĞI HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU

HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Bağlı

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2012 YILI RAPORU

KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2012 YILI RAPORU KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış olup, Sayıştay

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( KARAR ORGANI ) Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2016 SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2009 www.aduas.gov.tr

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2009 www.aduas.gov.tr GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2009 www.aduas.gov.tr Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu, 12 Ekim 2009 tarihli ve 2009/15514 sayılı 2010 yılı yatırım

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. MART 215 DÖNEMİ 214 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 214 YILI MART AYINDA 538 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MART AYINDA

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ANTALYA BÜYÜKŞEHİİR BELEDİİYESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları Cari dönem 31.May.16 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı