Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TRT ANKARA RADYOSU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNA VE TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Ankara Radyosu Müdürlüğü hizmet bina ve tesislerinde çalışan personelinin, ziyaretçilerin, Kuruma program çekimi ve yapımı veya diğer resmi görevler için gelen konukların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, Kurumun Ankara İli sınırları içerisinde yapacağı program ve etkinliklerde gerekli koruma ve güvenlik önlemlerinin alınması ve Ankara İli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapacağı program ve etkinliklerde gerekli koruma ve güvenlik önlemlerinin alınması, Kuruma ait bina, tesis, araç ve gereçler ile depoların her türlü hırsızlık, yağma, yangın, sabotaj, terör vb. eylemlerine karşı korunması için gerekli önlemlerin alınması, bu işlerin teknolojik gelişmelere uygun olarak, özel uzmanlığa dayanan ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve buna İlişkin Yönetmelik esaslarına göre özel olarak eğitilmiş ve bu kanun ve yönetmelikte belirtilen görevleri yapan ve yetkileri kullanan Özel Güvenlik Şirketine ait Güvenlik Görevlileri ile yerine getirilmesi hususlarını kapsar İş bu teknik şartnamede belirtilen TRT Ankara Radyosu Müdürlüğü; Hizmet Binalarını, bahçe ve otoparkını kapsar. Bundan sonra yukarıda belirtilen bina ve tesislerin tümü için; Görev alanı ibaresi kullanılacaktır Teknik şartnamede TRT Ankara Radyosu Müdürlüğü için İdare, ihaleye katılacak Özel Güvenlik Şirketleri için Güvenlik Şirketi, ihale üzerinde kalan istekli için Yüklenici Şirket, TRT Ankara Radyosu Savunma ve Koruma Müdürlüğü veya Kurumun belirlediği sorumlu Müdürlük için Güvenlik Müdürlüğü ifadesi kullanılacaktır. Madde-2 Genel Şartlar : 2.1. Özel güvenlik hizmeti satın alınması ihalesine katılacak olan özel güvenlik şirketlerinin ve bu şirketlerin istihdam edecekleri güvenlik görevlileri ile yöneticilerinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanuna İlişkin Yönetmelikte gösterilen bütün hükümlere haiz olması zorunludur. Yüklenici şirket 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanuna ait Yönetmelik kapsamında belirlenen görev ve yetki sınırları çerçevesinde ve yukarıda belirtilen görev alanı içerisinde Güvenlik Müdürlüğü ile koordineli olarak görevini ifa edecektir Yüklenici şirket, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen ve yerine getirmesi gereken yükümlülükler ile görevlerini yapacaktır TRT Ankara Radyosu Müdürlüğü hizmet bina ve tesisleri için; 5188 sayılı yasa kapsamında 8 (sekiz) erkek, 2 (İki) bayan olmak üzere toplam 10 (on) adet Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartlı personeli ile yerine getirilecek olan Koruma ve Güvenlik Hizmetleri satın alınacaktır. İhaleye, bu kapsamda hizmet verecek ve 5188 Sayılı Yasa uyarınca İçişleri Bakanlığından ruhsat almış, ruhsatını ibraz edebilen Özel Güvenlik Şirketleri

2 katılabilecektir. TRT Ankara Radyosu Müdürlüğü bina ve tesislerinde görevlendirilecek güvenlik görevlilerinin nöbet mahalleri, ve bu mahallerde görevlendirilecek personel sayıları aşağıda belirtilmiş olup, (8 saat çalıştırılan personel 24 saat dinlendirilecektir), İş kanununda belirtilen yasal çalışma süresinin aşmamak şartıyla her bir grupta çalışan Güvenlik Görevlilerinin nöbet ve vardiyaları yüklenici ile İdare arasında karşılıklı olarak kararlaştırılacaktır. TRT Ankara Radyosu : 10 Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi 2.4 Yüklenici Şirket; verdiği hizmetle ilgili olarak İdarenin Yetkili Makamlarının onayını almadan güvenlik adına bile olsa, herhangi bir elektronik sistem ya da cihazı İdarenin bilgisi dışında monte etmeyecektir İdarenin yaptığı ve işin konusu içine giren her türlü etkinlikte etkinliğin yapıldığı yer görev alanı kabul edilerek koruma ve güvenliğe ilişkin koruma ve güvenlik tedbirleri Yüklenici Şirket tarafından alınacaktır. Madde -3 Özel Şartlar: 3.1. Özel Güvenlik Şirketi için aranan şart ve nitelikler: Yüklenici; sözleşme imzalamadan önce güvenlik hizmetlerinde çalıştıracağı silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarının yüklenici şirket tarafından onaylı sureti İdareye verilecektir Yüklenici şirket, 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olarak 8 (sekiz) erkek ve 2 (İki) bayan olmak üzere toplam: 10 (on) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı personeline sözleşme süresince; birer adet reflektif yelek ile cinsi, nevi ve adedi aşağıda belirtilen giyecekleri ayni olarak verecektir. YAZLIK GİYİM : 2 Adet Pantolon: 1. Pantolon yazlık, %60 pamuklu - %40 Polyester kumaş olacak. 2. Pantolon iç kısmı kaliteli astardan diz kapaklarına kadar astarlı olacaktır. 2 Çift Ayakkabı : 1. Hakiki deri olacaktır. 2. İç astarı hakiki deri olacaktır. 3. Ayakkabının altı kösele olacaktır. 4 Adet Gömlek: 1. Kumaşı, pamuklu kumaş olacaktır. 8 Çift Çorap: 1. Çorap Güvenlik elbisesine uygun renkte merserize olacaktır. 2 Adet Kep: Elbiselik kumaştan, Su geçirmez özellikli olacaktır

3 KIŞLIK GİYİM 4 Adet Gömlek: 1. Yünlü kumaş, uzun kollu olacaktır. 2 Adet Pantolon: 1. Pantolon Kışlık, Ütü tutan %60 Yün - %40 Polyester kumaş olacaktır. 2. Pantolon iç kısmı kaliteli astardan diz kapaklarına kadar astarlı olacaktır. 1 Adet Derimont: 1.Deri Mont, hakiki deri olacaktır. 1 Adet Kazak: 1.Yün olacaktır. 2 Çift Bot: 1. Hakiki deriden, ayak bileğini kavrayacak şekilde konçlu olacaktır. 2. Bot su geçirmez, (-) 15 dereceye kadar soğuğa dayanıklı olacaktır. 4 Çift Çorap: 1. Çoraplar çift tabanlı kalın yün ipten örülmüş, dayanıklılığı sağlamak içinde, %10 oranında polyester iplikle dokunmuş olacaktır. 2 Adet Kravat: Güvenlik elbisesine uygun kumaştan olacaktır. 2 Çift Yün Eldiven: Yünden olacaktır. Yüklenici söz konusu giyim eşyasını güvenlik görevlilerine teslim ettiğine dair imzalı liste veya senedi idareye verecektir Teçhizat olarak: Her bir personele; 1 Adet Kelepçe : Deri Kılıfı ile birlikte Çift anahtarlı metal kelepçe 1 Adet Kemer : Deri Kemer, tokalı 1 Adet Jop : 30 cm boy. Elastikli, Taşıma kancasıyla birlikte, Bileğe takma ipli. 1 Adet Düdük : Örme kordonlu metal düdük Yüklenici Şirket tarafından verilecektir. Ancak, görev alanı içerisinde Yüklenici Şirket tarafından görevlendirilecek güvenlik görevlilerine Telsiz, Silah ve mühimmatı, Silah Kılıfı, 2 adet Üst arama el dedektörü, 5 adet Şarj edilebilir elde taşınabilen el projektörü ve 1 adet Aydınlatmalı dışbükey kontrol aynası İdare tarafından sağlanacaktır. Mevcut kurulu bulunan telsiz sistemi kullanılacak, İdareye ait Telsiz, silah ve mühimmat, Üst arama el dedektörü, el projektörü ve Aydınlatmalı dışbükey kontrol aynası görev alanı dışına çıkarılmayacaktır. Yukarıda belirtilen malzemelerin dışarı çıkarılması, kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir olaya karışması halinde tüm sorumluluk Yüklenici Şirkete ait olacaktır Ülkesel ve bölgesel sabotaj veya terör eylemlerinin artması sebebiyle, güvenlik tedbirlerinde değişiklik yapılması halinde, yükleniciye ek mali külfet getirmeksizin, koşulların gerektirdiği tedbirlerin alınması istenebilecektir.

4 3.2. Güvenlik Görevlileri için Aranan Şartlar, Nitelikler ve Çalışma Kuralları: Yüklenici Şirket tarafından görevlendirilen güvenlik görevlileri; 5188 Sayılı Yasa ve buna ilişkin Yönetmelikte belirtilen kılık ve kıyafeti güvenlik işine ve mevsime uygun biçimde ancak görev alanı içinde giyecek, söz konusu kılık kıyafete ilişkin her türlü giyim eşyası, 5188 sayılı Kanuna ilişkin Yönetmeliğin EK-4 ünde belirtilen reflektif yelek, Yüklenici Şirket tarafından temin edilecektir. O mevsim için personele verilen giyim eşyalarının, personel tarafından yapılan bakım ve temizliği Yüklenici Şirket tarafından titizlikle kontrol edilecek ve güvenlik personelinin sözleşme süresince aynı kalitede kıyafetle görev yapması sağlanacaktır. Personelin göğsündeki isimlik, Yüklenici Şirket amblemi ve güvenlik yıldızı daima personelin kıyafeti üzerinde takılı bulunacaktır. Yırtık, sökük, yamalı, soluk, lekeli ve ütüsüz kıyafet, boyasız ve evsafa uymayan ayakkabı giydirilmeyecektir. Güvenlik görevlilerinin kılık ve kıyafeti 5188 sayılı Yasaya ait Yönetmelikte belirlenen ve tarif edilen şekil ve niteliklere uygun olacaktır. Madde 4- Koruma Ve Güvenlik Hizmetleri: 4.1. Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde İdarece yayımlanmış ve yayımlanacak talimat, genelge, yönerge ve emirlerde (1487 sayılı Genelge, TRT Sivil Savunma Planı, TRT Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi ile Talimatı, Makam Genelgeleri, Koruma ve Güvenlikle ilgili emir, talimat ve yazılar vb.) belirtilen hükümler uygulanacak ve Koruma planları güncellenecektir. Özel Güvenlik görevlileri, İdarenin Sivil Savunma Planında belirtilen Emniyet ve Kılavuz Servisi hizmetlerinde görevlendirilebilecektir. Madde 5- Diğer Hususlar 5.1. Hizmet sözleşmesinin bir sureti koruma ve güvenlik hizmetine başlanmadan en az 3 (üç) gün önce Yüklenici tarafından Valiliğe verilecektir İstihdam edilen 10 (on) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı personeli için Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacak olup, Özel Güvenlik personelinin listesi ve Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin birer sureti Personel göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Yüklenici tarafından İdareye ve Valiliğe verilecektir Yüklenici ilgili mevzuata uygun olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hususundaki üzerine düşen yükümlülüklerini sağlayacak, bu yükümlülüklerinden dolayı İdareden ayrıca bir ücret talebinde bulunulmayacaktır. Ayrıca, yüklenici sözkonusu faaliyetlerin yürütülmesi esnasında işvereni olduğu güvenlik görevlilerinin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli işlemleri yapmak zorunda olup, meydana gelebilecek iş kazalarından işveren sıfatıyla sorumlu olacaktır Yüklenici 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Yönetmelik Hükümleri ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmek, bu işte çalışacak personelin SSK ve İş Mevzuatına uygun çalıştırmak ve çalıştırılan personel ile ilgili yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek zorundadır.

5 5.5. Yüklenici ihale dokümanında öngörülen sayı ve nitelikteki güvenlik personeli ile hizmeti ifa edecek olup hiçbir şekilde hizmetin aksamasına sebebiyet vermeyecektir Yüklenici tarafından söz konusu işte çalıştırılacak özel güvenlik personelinin, sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara aykırı çalıştırılması halinde idarece verilecek süre içerisinde aykırılığını giderir. 5.7.Yüklenici tarafından işe başlanmadan önce görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin nüfus cüzdanı fotokopileri, Özel Güvenlik Görevlisi kimlik belgesi fotokopisi, adli sicil belgesi, ikametgah ilmühaberi, özgeçmiş formları, yüklenici ile özel güvenlik görevlisi arasında imzalanan iş sözleşmesinin fotokopileri ile işe başlandıktan sonra ise başlama tarihini takip eden aydan itibaren düzenlenecek aylık maaş bordroları fotokopileri, sigorta belge ve kartlarının fotokopileri, eksiksiz olarak yüklenici tarafından onaylanarak İdareye teslim edilecektir Yüklenici Şirket İdare tarafından kendisine teslim edilen demirbaş malzemeleri sözleşme süresi sonunda aynen tam ve sağlam olarak teslim edecektir. 5.9.Yüklenici Şirket acil durumlarda TRT Kurumunun isteği veya kendi insiyatifi ile belli bir bölgede, gerekirse tüm güvenlik görevlilerinin toplanmasını temin edecektir Yüklenici tarafından İdarede çalıştırılacak özel güvenlik görevlileri 40 yaşını geçmeyecek ve 5188 sayılı Yasa ve buna İlişkin Yönetmelikte belirtilen ve silahlı özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlara haiz olacaktır İdare, güvenlik görevlisi personelinin mer i mevzuat ile ihale dokümanı hükümlerine aykırı davranışını tespit ederse durum derhal yükleniciye bildirilecek ve yükleniciden konu ile ilgili gerekli tedbirleri almasını isteyebilecektir. Söz konusu personelin belirtilen hükümlere aykırı davranışı güvenlik hizmetinin aksamasına sebebiyet verecek veya hizmetin gereği gibi yapılmasına engel teşkil edecek mahiyette ise, idare ihale dokümanında yer alan Cezai Şartlar hükümleri saklı kalmak kaydıyla söz konusu personelin değiştirilmesini isteyebilecektir. Bu durumda yüklenici söz konusu personeli değiştirmekle yükümlüdür Yüklenici şirket güvenlik personelinin adını, çalışma ve izinlerini gösterir çizelgeyi ait olduğu ayın, ilk beş günü idareye verecektir Güvenlik görevlileri TRT Kurumunun çalışma şartlarına ve iş disiplinine uymakla yükümlü olup, İdare personeli ile ziyaretçilerin ve İdareye görevli ya da konuk olarak gelen diğer şahısların can ve mal güvenliğini korumaktan sorumludur Güvenlik görevlileri Yüklenici Şirket yöneticilerinin gözetim, denetim ve otoritesi altında çalışacaklardır. Ancak bu çalışma esnasında TRT Kurumunun prensiplerine ve iş disiplinine bağlı kalacaklardır. TRT Kurumunun yöneticileri gerek gördükleri her an bu prensiplere uyulup uyulmadığını ve güvenlik hizmetinin laiki ile yapılıp yapılmadığını kontrol edeceklerdir. Bu konular için Yüklenici Şirket yöneticileri Güvenlik Müdürlüğünü ziyaret ederek istek ve şikayetleri ile önerilerini dinleyecekler, işin devamı bu koordinasyon ile temin edilecektir.

6 5.15.Güvenlik görevlileri İdarenin taşınır ve taşınmaz tüm mallarını korumakla görevlidirler. İdarede oluşabilecek hırsızlık ve gasp gibi olayları önleyeceklerdir. Güvenlik görevlileri her hangi bir olumsuz (dışarıdan veya içeriden gelebilecek hırsızlık, tahribat, kundaklama, soygun, terör, sabotaj, şantaj, yangın, doğal afetler vb.) acil durumlarda Emniyet Kuvvetlerine, İtfaiyeye, Güvenlik Müdürlüğü ile irtibata geçerek Yüklenici Şirket yöneticilerine zamanında haber vereceklerdir Her nöbet değişiminde güvenlik görevlileri sorumluluk sahalarını kontrol ederek ve bir önceki görevliden nöbeti esnasındaki gelişmelere ilişkin bilgileri alarak nöbeti devralacaklardır. Nöbet değişimleri mutlaka bu iş için Yüklenici Şirket tarafından düzenlenmiş olan nöbet defterine yazılacak ve ilgililerce imzalanacaktır. Silah devir ve teslimleri nöbet mahallinde mevcut bulunan Silah ve Nöbet Devir Teslim Talimatına göre emniyetli bir şekilde nöbet yerinde yapılacaktır. Güvenlik görevlileri giriş ve çıkışları kontrol edecek, şüpheli şahısları içeriye sokmayacaklardır Güvenlik görevlileri günlük sakal tıraşlarını aksatmayacak, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şeklin dışında saç uzatılmayacak, bıyık ve favori bırakılmayacaktır Güvenlik görevlileri görevleri süresince görev dışı işlerle uğraşmayacak, iş takibinde bulunmayacaklardır Güvenlik görevlileri ikaz ve engellemelerinde nazik olacaklardır Güvenlik görevlileri görevleri sırasında kendilerine Valilikçe verilen fotoğraflı kimlik kartlarını yakalarına veya boyunlarına takacaklardır Güvenlik görevlilerinin periyodik sağlık kontrolü Yüklenici Şirket tarafından yaptırılacak, bulaşıcı veya tiksinti verici hastalığa yakalananları Yüklenici Şirket derhal değiştirecektir Yüklenici Şirket yöneticileri ve güvenlik görevlileri görevleri gereği de olsa TRT Kurumuna ait sır niteliğindeki tüm bilgileri başkalarına inceletmemek, söylememek ve aktarmamak ile mükelleftir Yüklenici Şirket ve güvenlik görevlileri, TRT Kurumunun korunması ve güvenliği ile ilgili konularda sözlü, yazılı ve görsel basın ve yayın kuruluşlarına hiçbir açıklama yapamazlar, aksi takdirde doğan tüm zararları tazmin ile mükelleftirler. Aksine hareket eden personel Yüklenici Şirket tarafından derhal değiştirilerek İdarede çalıştırılması önlenecektir Çalışanların günlük çalışmalarını sürdürmeleri, ziyaretçilerin huzur ve güvenlik içinde görüşmelerini yapmaları, çalışanların ve ziyaretçilerin konulan kurallara uymalarının temini, görevli personelin ve ziyaretçilerin İdarece belirlenen kurallara uygun hareket edip etmediklerinin takip ve kontrolü sağlanacak, aksi durumlar Güvenlik Müdürlüğüne bildirilecektir.

7 5.26. Görev alanı içerisinde işlenecek olan suçlar genel kolluk kuvvetlerine iletilecek, genel kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikaline kadar sanıkların yakalanması ve suç delillerini korumak için gerekli tedbirler alınacaktır İdare tarafından sözleşme kapsamında verilen talimatlar çerçevesinde koruma ve güvenlik hizmetleri yürütülecek, gerekli denetim ve kontroller yapılacak, bu konularda tüm raporlar Güvenlik Müdürlüğüne aktarılacaktır Girilmesi kayda ve izne bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesi engellenecek, yetkili olanların girişlerinin kaydı tutulacaktır Vardiya esasına göre İdarenin bina ve tesislerine giriş kontrolleri İdarenin prensiplerine uygun olarak gerçekleştirilecek ve bu hususta hazırlanmış ve hazırlanacak emir ve talimatlar doğrultusunda işlemler yürütülecektir Güvenlik görevlileri her türlü rahatsız edici davranışları önleyecek ve bunlara müdahale edeceklerdir İdareye gelen ve TRT Kurumu personeli olmayan gerek özel, gerekse iş amaçlı gelen ziyaretçiler ve yanlarında getirdikleri çanta, poşet vb malzemeleri kişileri rahatsız etmeden elektronik ortamda veya mevcut sistemle güvenlik taramasından geçireceklerdir Ziyaretçiler ilgililere bildirilip mutabakatını takiben içeri girişine müsaade edilecektir. Girişlerde ziyaretçi kartı ve personel kartı kontrolü muhakkak uygulanacaktır Personel tarafından şikayet edilen ziyaretçilerin İdare dışına çıkarılması sağlanacaktır Yüklenici Şirket güvenlik görevlileri yangına karşı gerekli tedbirleri alacaklar, yangın çıktığında ise ilk müdahaleyi yapacaklar itfaiyeye ve ilgili birimlere derhal haber verilecektir. Ayrıca Güvenlik Müdürlüğünce yapılan denetimlerde görülen aksaklıklar Yüklenici Şirkete bildirilecektir TRT Kurumu bünyesinde kayıp ve buluntu eşyalar tutanakla Güvenlik Müdürlüğüne teslim edilecektir Güvenlik görevlileri nöbetleri esnasında meydana gelen olayları rapor halinde dönüştürerek, nöbet defterine kayıt edecek, Yüklenici Şirket yetkililerine ve Güvenlik Müdürlüğüne bildireceklerdir Bir bomba ihbarı ve şüpheli durumda öncelikle Güvenlik Müdürlüğü ve Yüklenici Şirket yöneticilerine haber verilecek ve alınacak direktife göre hareket edilecektir Çalışma saatleri dışında İdareye gelen İdare çalışanlarının, verilmiş izinler çerçevesinde veya İdarenin uygun gördüğü şekilde kontrollü olarak ilgili bölümlere alınması sağlanacaktır Misafir, ziyaretçi ve çalışanlar tarafından mevcut demirbaşlara verilebilecek zararlar engellenecek, binaların, tesislerin, eşyaların tahrip edilmesi ve kirletilmesi önlenecektir.

8 5.40. Çeşitli görevleri yapan (temizlik, yemek, taşıma v.b.) tüm yüklenicilerin veya yüklenici personelinin İdareye ait taşınır ve taşınmazlara zarar vermeleri, İdarenin huzur, disiplin ve asayişini bozmaları ve çalışanlara yönelik tecavüzleri önlenecek, aksi hareket edenler tespit edilecek, uyarılacak ve engellenecek, bu hususlarda Güvenlik Müdürlüğüne bilgi verilecektir Meydana gelebilecek olağanüstü hallerde (yangın, su baskını, fırtına, deprem v.b.)ilk müdahalede bulunulacak, gecikmeksizin yangını ilk gören güvenlik görevlisi tarafından itfaiyeye haber verilecek ve bilahare durum Güvenlik Müdürlüğü ve Yüklenici Şirket yöneticilerine haber verilecek, yetkililerce ön görülmüş malzemeler kendi can emniyetleri de dikkate alınarak kurtarılacak ve kılavuzluk hizmetleri yapılacaktır İdarenin tüm girişlerinde İdarece verilen yetki ve talimatlar doğrultusunda kontrol ve denetimde bulunacak ve bu konularda Güvenlik Müdürlüğüne bilgi verilecektir. İçeriden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü sabotaja, hırsızlığa, kanunsuz eylemlere karşı dikkatli ve duyarlı olunacak, bu amaçla Kanun ve Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde denetim, arama ve kontroller yapılacak, şüpheli durumlar Güvenlik Müdürlüğüne ve gerektiğinde bu müdürlükle koordineli olarak Genel Kolluk Kuvvetlerine bildirilecektir Görev alanı içersinde görevi ile ilgili konularda Güvenlik Müdürlüğüne bilgi aktarılacak, gerekli ve detaylı bilgileri içeren tutanak ve raporlar düzenlenecektir Yüklenici Şirketin güvenlik görevlileri gece ve gündüz sürdürdükleri nöbet hizmetinde sırasıyla Sosyal İşler ve İç Hizmetler Dairesi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Müdürü ile Güvenlik Grup Şefi, denetim ve kontrolü altında görev yapacaktır. Acil durumlarda Güvenlik personeli adı geçen yetkililerle derhal temasa geçecektir Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde de yukarıda sıralanan hükümler aynen tatbik edilecektir Güvenlik görevlilerin WC ihtiyacı gibi zorunlu durumlarda nöbet yerine ancak başka bir görevli kaydırılarak terk edilecektir Yüklenici, sözleşme konusu işin ifası esnasında personelinin idareye vereceği zararları, sözleşmenin gecikme cezası ve feshi hükümleri saklı kalmak kaydıyla tazmin mecburiyetindedir Yüklenici söz konusu personel yerine Özel Güvenlik Kimlik Kartlı başka bir personeli istihdam etmek suretiyle, hiçbir nedenle hizmetin aksamasına sebebiyet vermeyecektir. Aksamaya sebebiyet vermesi durumunda idari şartnamenin maddesindeki ceza uygulanır. İş bu teknik şartname 5 (beş) maddeden ibarettir.

TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ SĐLAHLI ÖZEL GÜVENLĐK GÖREVLĐSĐ ĐLE KORUMA VE GÜVENLĐK HĐZMETLERĐ ALINMASINA AĐT TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Madde-1 Đşin Konusu : 1.1. TRT Antalya

Detaylı

1.5188 sayılı Yasa Kapsamında çalıştırılacak yüklenici personeli unvan ve sayısı;

1.5188 sayılı Yasa Kapsamında çalıştırılacak yüklenici personeli unvan ve sayısı; TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ 1. ĠġĠN TANIMI: TKİ Kurumu ELİ

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Müsabaka günleri stadyumda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin Sezonu süresince 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Özel

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile

Detaylı

BİLKENT II PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA BİLKENT II PARK SİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATINALMA ŞARTNAMESİ

BİLKENT II PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA BİLKENT II PARK SİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATINALMA ŞARTNAMESİ BİLKENT II PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA BİLKENT II PARK SİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATINALMA ŞARTNAMESİ 1. GENEL 22.09.2011 1.1. Bu şartnamede güvenlik hizmeti satın alacak

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesinin tüm birimlerinde Trafik hizmetleri de dahil yürütülen Koruma ve Güvenlik

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Yatırım

Detaylı

ÖZEL GÜVENLiK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR. 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA

ÖZEL GÜVENLiK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR. 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA ÖZEL GÜVELiK HİZMETLERİ MÜŞTERİ olarak anılacaktır arasında yapılmıştır. ÇAKAYA / AKARA adresinde bulunan Ankara Ankara Sitesi bundan sonra YÜKLEİCİ olarak anılacaktır ile merkei Mustafa Kemal Mah. 282.

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ ĠĢin Konusu MADDE 1-1) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Yavuz Selim Cad.1.Tabakhane Sok No:20

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı: Şoför, Sekreter, Kaloriferci-Tekniker,

Detaylı

Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi

Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi. İMİD-2015/HİZMET - 002 1 İçindekiler: 1- Konu ve Kapsam 2- İşyeri 3- İşin

Detaylı

71- KONTROL TEŞKİLATININ GÖREVLERİ

71- KONTROL TEŞKİLATININ GÖREVLERİ 71- KONTROL TEŞKİLATININ GÖREVLERİ Kontrol teşkilatı ihaleye ilişkin İdari Şartnamede belirtilen hükümler gereğince; a) Sözleşmenin, ihale ilanında ve idari şartnamede belirtilen personel sayısı üzerinden

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/133356 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra Kurum olarak anılacaktır)

Detaylı

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMET TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İŞİN KONUSU : 1.1. TRT Trabzon Müdürlüğü hizmet binaları ve bahçelerinin yaklaşık 67.400 m2 açık ve kapalı alanının; iç ve dış temizliği,

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ( Genel Kurallar) Akdağmadeni MYO çalışanlarının; 1. Kılık kıyafet, kurum kültürü, iş

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU AFAD VİRANŞEHİR ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE SOKAK AYDINLATMA, KOMPAZASYON, PANO, TRAFO, AG-OG-YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM,ONARIM ve

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU İşbu Şartname nin konusu, belirtilmiş ve belirtilecek güzergâhlarda tanımlanan nitelikte

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı