En Küçük Yayılma Modeli İle İç Anadolu Bölgesinde Bir Kargo Firmasının Dağıtım Güzergâhının Belirlenmesi *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "En Küçük Yayılma Modeli İle İç Anadolu Bölgesinde Bir Kargo Firmasının Dağıtım Güzergâhının Belirlenmesi *"

Transkript

1 Ü Sosyal ve konomi k raştırmalar ergi si 13 (21): 1-9, 2011 SS: , n üçük Yayılma odeli İle İç nadolu ölgesinde ir argo irmasının ağıtım üzergâhının elirlenmesi * sman ÇVİ 1 S. Serdar R 2 ustafa ÖZ 3 1 aramanoğlu ehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari ilimler akültesi, İşletme ölümü, R 2 aziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari ilimler akültesi, İşletme ölümü, TT 3 umhuriyet Üniversitesi, Suşehri Timur arabal eslek Yüksekokulu, SİVS Özet u çalışmada, bir kargo firmasının İç nadolu bölgesindeki il ve bu illerin ilçeleri arasındaki dağıtım güzergâhı belirlenmeye çalışılmıştır. u belirleme işleminde şebeke analizi yöntemlerinden biri olan en küçük yayılma algoritması kullanılmıştır. Çalışma sonucunda İç nadolu bölgesindeki her bir ilin ilçeleri arasındaki en kısa dağıtım şebekesi belirlenmiştir. yrıca, İç nadolu bölgesindeki iller arasındaki en kısa dağıtım güzergâhı belirlenmiş ve bu mesafe 1473 km olarak bulunmuştur. nahtar elimeler: Yöneylem raştırması, Şebeke nalizi, n üçük Yayılma odeli etermining of a argo irm s Route in entral natolia Region with the Smallest Spanning odel bstract n this study, it has been tried to determine the distribution route among the cities in entral natolia Region and the districts of these cities. The smallest spread algorithm which is one of the network analysis methods has been used. s a result of this study, the smallest distribution network between the districts of each city in entral natolia region has been determined. oreover, the smallest distribution route among the cities in entral natolia Region and this distance has been determined to be 1473 km. eywords: perations Research, etwork nalysis, The Smallest Spanning odel * u makale, ustafa ÖZ ın. ÇVİ ve S.S. R nın danışmanlığında hazırladığı Şebeke nalizi ve İç nadolu ölgesinde ir Uygulama isimli Y. isans tezinden (literatür kısmına ilaveler yapılarak) özetlenmiştir. İRİŞ Teknolojik gelişmeler işletmeleri de hızlı bir değişim hareketinin içerisine çekmiştir. ünümüzde her işletme, mevcut piyasa içerisinde en iyi olma yolunda rakipleri ile yarış içerisinde olmak durumundadır. u nedenle, karar alma birimleri en iyi hamlelerin yapılması amacıyla bir çok bilim alanından organizasyonlarına en uygun adımları entegre etmeye başlamışlardır. u entegrasyon dâhilinde yöneylem araştırması önemli bir yere sahiptir. Yöneylem raştırmasının temelleri askeri hareketlere dayanmış olmasına rağmen, organizasyonlarda ve işletmelerde yaygın kullanıma sahiptir. ojistik faaliyetlerinde bulunan işletmeler için Yöneylem raştırmasının şebeke analizleri modeli önemli bir yol haritası hükmündedir. u model, mevcut kaynakların optimum şekilde koordine edilmesini ve yerleştirilmesini sağlayan bir dizi faaliyetler bütünüdür. Özellikle kargoculuk faaliyetlerinde, paketin müşteriye en kısa zamanda ulaştırılması çok önemlidir. u sebeple oluşturulacak kargo ağının, en uygun ve kullanışlı yerlerde oluşturulması, güzergâh olarak da aktif yolların tercih edilmiş olması gerekmektedir. öyle bir seçim için kullanılacak yöntemlerin başında şebeke analizlerinden birisi olan minimum yayılma modeli (en küçük yayılma modeli, minimum yayılan ağaç algoritması, minimum kapsayan ağaç algoritması) gelmektedir. Çalışmada, ras olding.ş. bünyesinde olan ras argo.ş. nin İç nadolu ölgesi nde mevcut yapılanması dikkate alınarak, güncel karayolları ışığında alternatif bir şebeke modelinin, minimum yayılan ağaç algoritmasıyla oluşturulması hedeflenmiştir. Şebeke oluşturulmadan önce, gerekli literatür taraması yapılmış ve minimum yayılma modeli hakkında kısa bilgi verilmiştir. Sonra Türkiye güncel karayolları dikkate alınarak, minimum yayılan ağaç algoritması yardımı ile İç nadolu ölgesinde optimal bir şebeke oluşturulmaya çalışılmıştır. 1. İTRTÜR ÖZTİ aliyet kalemlerinin artmasına neden olan günümüz işletme koşullarında, minimum yayılan ağaç (Y) algoritması, özellikle yönetim ve organizasyonel süreçte, kaynakların gerekli hedeflere optimal dağıtımında sıkça kullanılan yöntemlerden biridir. u model, işletmelerde olduğu gibi mimarlık, elektronik ve benzeri birçok alanda da kullanılabilmektedir.

2 2. Çevik ve ark. / Ü Sosyal ve konomik raştırmalar ergisi, 13 (21): 01-09, 2011 Y, bilgisayar bilimindeki en eski ve en temel algoritma yöntemlerindendir (Planeta, 2006: 2). İlk Y algoritması 1926 yılında oruvka tarafından keşfedilmiştir yılında ise arnik tarafından, daha sonraları adı Prim algoritması olarak da bilinen standart prosedürü açık ve kesin olarak yeniden formüle edilmiştir. oruvka, çalışmasında yüksek gerilim hattı şebekesinin tasarımını, Y problemi olarak tanımlamış ve matematiksel modelini geliştirmiştir (huja, 1993: 5). oruvka nın çalışması, algoritma olarak tek başına pek kullanışlı olmamasına rağmen, mevcut terminolojiyi de kullanarak formüle edilmesi kolay bir algoritmadır (ešetřil, 1997: 17). unun yanında, ruskal algoritması, 1956 yılında William ruskal tarafından kaleme alınmıştır. aha yaygın adı Prim lgoritması olarak bilinen bir diğer algoritmanın, 1957 yılında Prim tarafından bulunduğu kabul edilir. ncak bu algoritma 1930 yılında Prim den önce Vojtěch arnik tarafından keşfedilmiştir. Yinede literatürde Prim algoritması olarak anılmaktadır. u algoritmalar, grafik üzerinde sırasıyla zamanı, köşeleri ve kenarların nerede olduğunu gösterir yılında Yao, Y yı daha da geliştirmiştir (Plenata, 2006:3). Yao nun çalışmasını daha önceki çalışmalardan farklı kılan şey ise, daha önce algoritmalarda kullanılan m ve n bloklarını, zaman faktörünü Y için kullanılabilir hale getirerek kırmış olmasıdır. una, Yao nun (m log log n) zaman algoritması denir (Pettie, 1999:1). Subhash. arula ve esar. o, 1980 yılında, derece kısıtlı Y modeli hakkında yayın yapmışlardır. enel anlamda, redman ve Tarjan ın, tam zamanında çalışan bir algoritma elde etmek için ibonacci yığınlarını kullandığı 1980 lerin ortalarına kadar Y algoritması ile ilgili yeni bir gelişme olmamıştır yılında, Prim, ruskal ve oruvka algoritmalarının fikirlerinin bir arada kullanımı ile birlikte redman ve Tarjan, ibonacci yığınlarını kullanarak olaylar arasında daha az faaliyet için ihtiyaç duyulan iterasyon sayısını veren bir algoritma sunmuşlardır (Pettie, 1999: 1). unların yanı sıra abow, alil, Spencer ve Tarjan, ibonacci yığınlarını daha da iyileştiren yayınlar yapmışlardır yılında ise Tomomi atsui, düzlemsel grafiğe minimum kapsayan ağaç sorunu için lineer bir zaman algoritması oluşturmuştur (atsui, 1994:1). Yapılan çalışma daha önce heriton ve Tarjan ın çalışmalarına yapısal anlamda benzese de, atsui nin algoritmasında, aktiviteleri yeniden düzeltme zorunluluğu olmadığı için kullanımı daha kolay bir algoritma elde edilmiş ve sonuç ise Prim algoritmasına göre 4 derece (birim) daha düşük yayılmayla sonuçlanmıştır yılında, ernard hazelle, hızlı hatlar bulmak yönünde çalışmalar yapmıştır (www.wikipedia.org) yılında, ani Sh. ahmood, derece kısıtlı Y problemi üzerine çalışma yapmış ve algoritmanın performansını yorumlamıştır (ahmood, 2005:2) yılında ise enç Yiğit., genelleştirilmiş minimum yayılma algoritması için 3 yeni sezgisel algoritma geliştirmiştir. u üç algoritmalardan en ilginç olanı ise genelleştirilmiş minimum yayılma algoritması için kuş sürüsü algoritmalarının uygulanması olmuştur (enç, 2007: 59). 2. İİU YY ĞÇ RİTS inimum yayılan ağaç algoritması, doğrudan veya dolaylı olarak dalların en kısa bağlantılarını kullanarak şebekenin dallarının birbiriyle ilişkilendirilmesini ele alır(taha, 2000: 213). iğer bir ifadeyle, bir şebekedeki tüm düğümleri en az maliyetle (para, süre ) birbirine bağlayan yaylar grubunu bulan şebeke modelleri minimum yayılma modeli (algoritması) olarak adlandırılır(ulucan, 2007: 216). inimum yayılma modelinde amaç, her bir olay veya nokta çiftleri arasında en kısa yolu bularak şebeke içinde toplam en kısa uzaklığı sağlayan yolu bulmaktır. Öztürk e (2007: 570) göre, ilgili modelin çözümü için aşağıdaki işlemlerin izlenmesi gerekir: Şebeke içinde rastgele bir nokta seçilerek kendisine en yakın nokta ile birleştirilir; birleştirilmiş noktaya en yakın birleştirilmemiş nokta bulunarak bu iki nokta birleştirilir; tüm noktalar birleştirilinceye kadar işlem devam ettirilir. aşlangıç noktasının rastgele seçimi, minimum yayılma uzaklığının bulunmasını etkilemez. Unutmamak gerekir ki, algoritmada birden fazla minimum yayılma algoritması elde edilebilir ve bunun sebebi serimde birden fazla aynı sonucu veren algoritma elde edilebiliyor olmasındandır. Yönsüz bir diyagram =(V,) ve diyagramdaki her bir hattın (i,j)є maliyet kalemleri verildiğinde, tüm düğümleri bağlayan en küçük maliyetli alt diyagram Y olacaktır. urada V, diyagramda bulunan düğümler setini, de diyagramda bulunan hatların setini ifade etmek üzere, 0-1 tam sayılı doğrusal programlama problemi olarak tanımlanan Y için matematiksel model aşağıdaki gibi formüle edilebilir(ahmood, 2005: 4); maç onksiyonu; in(f)= c i, jx i, j (1) (i, j ) ısıtlar (i, j ) x = V -1 (2) i, i, j (i, j ) (S) j x S -1 S V (3) x ij = 0 ya da 1 (i,j) Є (4) u modelde, (1) nolu eşitlik yayılan ağacın maliyetini en az duruma getirmektedir. (2) nolu kısıt V -1 adet hattın seçilmesini, (3) nolu kısıt ise seçilen hatların setinin bir

3 . Çevik ve ark. / Ü Sosyal ve konomik raştırmalar ergisi, 13 (21): 01-09, döngüye sebep olmamasını sağlamaktadır. u kısıttaki (S); başlangıç ve bitiş düğümünün S kümesinde olduğu hatların bir kümesini göstermektedir. u modeldeki kısıtların sayısı şebekedeki düğümlerin sayısına bağlı olarak üstel artış göstermektedir. Çözüm analizinde en yaygın kullanılan modeller, Prim ve ruskal algoritmalarıdır. Prim algoritması her iterasyonda bir ağaç oluşturarak çalışmaktadır. ncak, ruskal algoritmasının bazı iterasyonları ağaç olmayan, orman olarak tanımlanan yapıyı oluşturabilir. yrıca Prim algoritması diyagramdaki herhangi bir düğümün seçilmesiyle başlatılabilir(enç, 2007: 7). Çoğu şebeke tasarımlarında Y ile çözümler gerçekleştirilebilmektedir ancak tasarımların çeşitliliği, kaynakların kompleks olması vb. durumlarında bazı ilave kısıtlar ve dönüşümlerden geçirilmiş yeni Y modelleri de vardır. unlar (ahmood; 2005:5); 1.üğüm kısıtlı minimum yayılan ağaç problemi 2.Stokastik minimum yayılan ağaç problemi 3.apasite kısıtlı minimum yayılan ağaç problemi 4.erece kısıtlı minimum yayılan ağaç problemi 5.uadratik minimum yayılan ağaç problemi şeklinde sıralanabilir. şağıda ruskal modeli ile Y için çözüm yöntemi adımları verilmiştir(enç, 2007: 8-9) ruskal algoritması 1956 yılında oseph ruskal tarafından geliştirilmiştir. =(V,) diyagramı yönsüz ve bağlı bir diyagram olmak üzere ruskal algoritmasının adımları aşağıdaki gibidir. dım 1: Sayaç, i=1 olarak başlatılır. diyagramında bulunan ayrıtlardan mümkün olduğunca küçük ağırlıklı (maliyetli) bir ayrıt seçilir (eє). dım 2: 1 i n 2 olmak üzere eğer e 1, e 2,..., e i seçilmiş ise diyagramının kalan ayrıtları arasından, a) ğırlık değeri mümkün olduğunca küçük bir ayrıt olmak ve b) e 1, e 2,..., e i+1 ayrıtlarıyla (ve ilgili düğümlerle) tanımlı diyagramının alt diyagramına döngü oluşturmamak üzere e i+1 ayrıtı seçilir. dım 3: Sayaç, i=i +1 olarak güncellenir. ğer i=n 1 ise şebekesinin alt şebekesi e 1, e 2,..., e n -1 olmak üzere toplam (n-1) adet ayrıt ve n adet düğüm kullanılarak bağlanmış ve şebekesinin optimal ağacı elde edilmiş olur. ğer i<n-1 ise dım 2 ye dönülür. u çerçevede izleyen bölümde İç nadolu ölgesinin illeri ve illerin ilçeleri arasındaki mesafeler minimum yayılan ağaç algoritması yardımıyla hesaplanmıştır. 3. UYU Çalışmada, ras olding.ş. bünyesinde olan ras argo.ş. in İç nadolu ölgesi nde mevcut yapılanması dikkate alınarak, güncel karayolları ışığında alternatif bir şebeke modeli, minimum yayılan ağaç algoritmasıyla oluşturulmaya çalışılmıştır. İç nadolu ölgesi içerisinde yer alan 13 ilin her birisi için birer minimum yayılan ağaç algoritması oluşturulmuş ve bu algoritmalar aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. argoculuk faaliyetlerinde uzaklıklar ne olursa olsun dağıtım şehir merkezinden yapıldığı için çalışmamızda uygunluk açısından bu kıstas dikkate alınmıştır. erhangi bir lojistik faaliyet söz konusu olduğunda bu algoritmalar teorik noktada birer yol haritası olarak kullanılabilecek niteliktedir. ojistik faaliyetlerde yolların kaliteleri, rakımlar, engebeler, meyiller ve coğrafik şartlar da güzergâh belirlemede birer faktördür. ncak çalışmamızda bu etkenler sabit kabul edilmiştir. Tablo 1 den hareketle hazırlanan Şekil 1 de ksaray iline ait mevcut şebeke görülmektedir. u şebeke merkez ilçe veya ilçelerden herhangi birinden diğer bir ilçeye gidilmek istendiğinde şematik olarak ne türlü alternatiflerin olduğunu göstermektedir. Şekil 1. ksaray İli İlçeler rası Ulaşım Şebekesi erkez() noktası başlangıç olarak kabul edilip tablodaki veriler dikkate alındığında, erkez() e en kısa mesafenin ülağaç() olduğu görülmektedir. erkez()'e ülağaç() eklenir. ir sonraki noktanın belirlenmesi için tabloya tekrar bakıldığında bunun üzelyurt() a ait nokta olduğu görülür. erkez() ile aralarındaki mesafe 49 km. dir. ncak ülağaç ile üzelyurt arasındaki mesafe 33 km. olduğu için üzelyurt ilçesi ülağaç ilçesine bağlanır. aha sonra erkez, ülağaç, üzelyurt a bağlanacak diğer ilçenin belirlenmesi için şebekeye eklenmeyen diğer ilçeler yeniden incelenir. Tablo dikkate alındığında bu ilçenin rtaköy() olduğu görülür ve (rtaköy() Tablo 1. ksaray İli İlçeler rası Uzaklıklar(km.) SRY erkez() ğaçören() skil() ülağaç() üzelyurt()) rtaköy() erkez() ğaçören() 81 skil() ülağaç() üzelyurt() rtaköy() Sarıyahşi()

4 4. Çevik ve ark. / Ü Sosyal ve konomik raştırmalar ergisi, 13 (21): 01-09, 2011 merkeze bağlanır. Şebekeye eklenmeyen ilçeler yeniden incelendiğinde şebekeye en kısa mesafenin 26 km. ile ğaçören() olduğu görülür. u ilçe de en kısa mesafede bulunduğu rtaköy() e bağlanır. Şebekeye eklenmeyen ilçeler arasında diğer en kısa mesafe ğaçören() e uzaklığı 51 km olan Sarıyahşi() ilçesidir. Sarıyahşi() ğaçören() e eklenir. Şebekeye eklenmemiş tek ilçe skil() dir. uraya en kısa mesafe ise erkez() dır(70 km). u işlemler yapıldıktan sonra Şekil 2. de görüldüğü gibi ksaray iline ait en küçük yayılan ağaç diyagramı oluşur. Şekilden anlaşılacağı üzere ksaray ili için 3 ayrı araç gerekmektedir. u araçlar ile minimum km. mesafesi ile ksaray ili ve ilçeleri arasında en az km. kat ederek her ilçeye ulaşılabilecektir = =253 km. olarak belirlenmiştir. 25 şağıdaki Tablo 2, nkara iline ait ilçeler arası uzaklıkları kilometre cinsinden göstermektedir. Şekil 3 te ise alternatif yolların tamamı görülmektedir. nkara için; erkez() noktası başlangıç olarak kabul edilip tablodaki veriler dikkate alındığında erkez() e en kısa mesafenin kyurt() olduğu görülür. aha sora erkez() ve kyurt() a en kısa mesafe diğer ilçeler arasından tablo yardımı ile belirlenir. una göre şebekede kyurt() a alecik() ilçesi dâhil edilir. erkez, alecik ve kyurt ilçelerine en kısa mesafeye bakılır ve kyurt() a Çubuk() eklenir. rtık şebeke dört ilçeden oluşmaktadır. Şebeke dâhilinde olmayan R 26 erkez () 70 Tablo 2. nkara İli İlçeler rası Uzaklıklar(km.) 55 Şekil 2. ksaray İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması kyurt () yaş () ala ( ) 44.Pazarı () 33 Çamlıdere () = erkez = ğaçören = skil = ülağaç = üzelyurt = rtaköy = Sarıyahşi Çubuk () lmadağ () Şekil 3. nkara İli İlçeler rası Ulaşım Şebekesi diğer ilçelerden şebekeye en kısa ilçe olan lmadağ(), alecik() e eklenir. iğer en kısa ilçe ise erkez() ve azan() arası olacaktır. aha sonra ızılcahamam() ilçesi azan() ilçesine bağlanır. u adımdan sonra Çamlıdere() ilçesi ızılcahamam() ilçesine bağlanır. ir sonraki ilçe ise yaş() tır ve yaş(), azan() a eklenir. aha sonra ala() ilçesi erkez() e eklenir. alan ilçelerden en kısa bağlanmamış ilçe olan üdül(), yaş() ilçesine eklenir. rdından eypazarı(), üdül() ilçesine eklenir ve daha sonra allıhan() da eypazarı() na eklenir. Şebeke dâhilinde olmayan ilçelerden en kısa mesafe ile şebekeye eklenen ilçe Polatlı(P) dır ve bu da yaş() a eklenir. rdından aymana(), Polatlı(P) ilçesine eklenir. Yine kalan ilçelere bakıldığında Şereflikoçhisar(R), ala() ya eklenir. Şebekeye eklenmeyen tek ilçe vren(), Şereflikoçhisar(R) a bağlandığında şebeke tamamlanmış olacaktır. Yukarıdaki Şekil 4, nkara iline ait en küçük yayılma diyagramını göstermektedir. vren () üdül () aymana () alecik () azan ().amam () allıhan () kyurt() 34 yaş() ala() eypazarı() Çamlıdere() Çubuk() lmadağ() vren() üdül() aymana() alecik() azan() amam() allıhan() Polatlı(P) Ş.koçhisar(R) P R Polatlı (P)

5 . Çevik ve ark. / Ü Sosyal ve konomik raştırmalar ergisi, 13 (21): 01-09, R Şekil 4. nkara İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması P 70 = erkez = kyurt = yaş = ala = eypazarı = Çamlıdere = Çubuk = lmadağ = vren = üdül = aymana = alecik = azan = ızılcahamam = allıhan P= Polatlı R= Şereflikoçhisar +++++R+R+++P+P+ +++= =702 km. olarak belirlenmiştir. şağıdaki Tablo 3 ve Şekil 5 ten hareketle onya iline ait ilçeler arası en küçük yayılma şebekesi Şekil 6 da gösterildiği gibi elde edilir. Tablo 3. onya İli İlçeler rası Uzaklıklar(km.) Y erkez () hırlı () kören () kşehir () ltınekin () eyşehir () ozkır ().beyli () Çeltik () Çumra () erbent ().ucak ().isar () mirgazi () reğli ().Sınır (Ö) adim (P).Pınar (Q) üyük (R) lgın (S) 119 hırlı () kören () kşehir () ltınekin () eyşehir () ozkır () eyli () Çeltik () Çumra () erbent () ucak () isar () mirgazi () reğli ().sınır (Ö) adım (P).Pınar (Q) üyük (R) lgın (S) adınhanı (Ş) arapınar (T) ulu (U) Sarayönü (Ü) Seydişehir (V) Taşkent (W) Tuzlukçu (X) Yalıhüyük (Y) adınhanı (Ş) arapınar (T) ulu (U) Sarayönü (Ü) Seydişehir (V) Taşkent (W) Tuzlukçu (X) Yalıhüyük (Y) Yunak (Z)

6 6. Çevik ve ark. / Ü Sosyal ve konomik raştırmalar ergisi, 13 (21): 01-09, 2011 U Ü V W X V Ü U Y Z T Ş S R Q P Ö Ö Şekil 5. onya İli İlçeler rası Ulaşım Şebekesi Q 90 T 12 P W U Y V 9 30 R Ö Z 20 S X 30 Ş Ü 50 Şekil 6. onya İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması = erkez = hırlı = kören = kşehir = ltınekin = eyşehir = ozkır = ihanbeyli = Çeltik = Çumra = erbent = erebucak = oğanhisar = mirgazi = reğli Ö= üneysınır P= adim Q= alkapınar R= üyük S= lgın Ş= adınhanı T= arapınar U= ulu Ü= Sarayönü V= Seydişehir W= Taşkent X= Tuzlukçu Y= Yalıhüyük Z= Yunak Q+T+T+T+Ö+Ö++P+PW++Y+ YV+V++R+R++S+SX+X+XZ+Z+SŞ+ ŞÜ+Ü+Ü++U= =1052 km. olarak belirlenmiştir. iğer illere de daha önceki illere yapılan işlemler yapılmış ve aşağıdaki en küçük yayılma diyagramları elde edilmiştir(fazla yer kaplaması nedeniyle bundan sonraki illerin uzaklık tabloları ile şebekeleri verilmemiştir) = erkez = tkaracalar = ayramören = Çerkeş = ldiven = lgaz = ızılırmak = orgun = urşunlu = rta = Şabanözü = Yapraklı Şekil 7. Çankırı İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması = =286 km. olarak belirlenmiştir = erkez = lput = eylikova = Çifteler = ünyüzü = an = İnönü = ahmudiye = ihalgazi = ihalıççık = Sarıcakaya = Seyitgazi = Sivrihisar Şekil 8. skişehir İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması = =442 km. olarak belirlenmiştir

7 . Çevik ve ark. / Ü Sosyal ve konomik raştırmalar ergisi, 13 (21): 01-09, Şekil 9. araman İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması = erkez = yrancı = aşyayla = rmenek = âzımkarabekir = Sarıveliler ++++= = 273 km. olarak belirlenmiştir Şekil 10. ayseri İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması = =593 km. olarak belirlenmiştir = =175 km. olarak belirlenmiştir = =223 km. olarak belirlenmiştir = erkez = kkışla = ünyan = eveli = elâhiye = acılar = İncesu = Özvatan = Pınarbaşı = Sarıoğlan = Sarız = Talas = Tomarza = Yahyalı = Yeşilhisar = erkez = ahşili = alışeyh = Çelebi 7 = elice = arakeçili = eskin 5 = Sulakyurt 21 = Yahşihan Şekil 11. ırıkkale İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması Şekil 12. ırşehir İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması 53 = erkez = kçakent = kpınar = oztepe = Çiçekdağı = eman = ucur Şekil 13. evşehir İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması = = 186 km. olarak belirlenmiştir = erkez = cıgül = vanos = erinkuyu = ülşehir = acıbektaş = azaklı = Ürgüp Şekil 14. iğde İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması ++++ = =179 km. olarak belirlenmiştir Şekil 15. Sivas İli İlçeler rası Ulaşım Şebekesi P++R+R+R+ +++= =689 km. olarak belirlenmiştir P Şekil 16. Yozgat İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması = =9 km. olarak belirlenmiştir = erkez = ltunhisar = or = Çamardı = Çiftlik = Ulukışla = erkez = kıncılar = ltınyayla = ivriği = oğanşar = emerek = ölova = ürün = afik = İmranlı = angal = oyulhisar = Suşehri = Şarkışla = Ulaş P= Yıldızeli R= Zara = erkez = kdağmadeni = ydıncık = oğazlıyan = Çandır = Çayıralan = Çekerek = adışehri = Saraykent = Sarıkaya = Sorgun = Şefaatli = Yenifakılı = Yerköy

8 8. Çevik ve ark. / Ü Sosyal ve konomik raştırmalar ergisi, 13 (21): 01-09, 2011 Tablo 4. İç nadolu ölgesi İller rası Uzaklıklar(km.) İR R () SRY () ÇR ().ŞİR () R () YSRİ (). () RŞİR () Y () VŞİR () İĞ () SİVS () SRY() 225 ÇR() 1 1 SİŞİR() R() YSRİ() R() RŞİR() Y() VŞİR() İĞ() SİVS() YZT() u algoritmaların yanı sıra, İç nadolu ölgesi içerisinde olan illerin, il merkezleri arasındaki uzaklıklar Tablo 4 te gösterilmiştir. İç nadolu ölgesi dâhilinde olan il merkezlerinden, aynı bölgedeki başka il merkezlerine gitmek amaçlı oluşturabilecek alternatif yollar Şekil 17 de gösterilmiştir. Şekil 17. İç nadolu ölgesi İller rası Ulaşım Şebekesi aha önceki iller için uygulanan en kısa yayılan ağaç algoritması modelinin ilerleme aşamaları İç nadolu ölgesi dâhilindeki tüm iller için de uygulandığında Şekil 18 deki şebeke oluşacaktır Şekil 18. İç nadolu ölgesi İller rası n üçük Yayılan ğaç lgoritması = nkara = ksaray = Çankırı = skişehir = araman = ayseri = ırıkkale = ırşehir = onya = evşehir = iğde = Sivas = Yozgat İller bazında kullanılan yöntemle hareket edildiğinde mevcut şebekede toplam en kısa yayılma mesafesi; = = 1473 km. olarak bulunmuştur. 4. SUÇ ojistik faaliyetlerinde oluşturulacak hattın en güvenli ve en kazançlı olması gerekliliği kaçınılmazdır. ojistik veya kargoculuk misyonlu işletmeler, hedeflerine göre olabildiğince kullanışlı bir ağa sahip olma ve bu ağlar arasında koordinasyonun ve ulaşımın en kısa zamanda gerçekleşmesini sağlamak zorundadırlar. argoculukta mevcut alternatifler içerisinde müşterinin her zaman daha kısa zamanda paketini teslim eden firmayı tercih etme olasılığı yüksektir. uradan hareketle alıcıların rasyonel hareket ettiği savına dayanılarak, firmaların ve alıcıların en önemli önceliğinin zaman olduğu söylenebilir. argoculukta standart maliyet kalemleri her zaman geçerli olmamaktadır. unun sebeplerinin başında çoğu zaman müşteri memnuniyeti gelmektedir. Örneğin bazen bir müşteri paketi için bir araç yola çıkarılmakta, böylece de yapılan lojistik faaliyetin maliyeti çok yüksek olabilmektedir. ar elde edebilmek için ise basit bir mantıkla düşünüldüğü zaman; toplam hâsılatın toplam maliyetten büyük olması esası vardır. u temelden hareket edildiğinde, çoğu zaman maliyet kalemlerinden hangisinin dikkate alınmasının önceliği tartışılır hale gelebilmektedir. İşte bu tür durumlarda maliyeti minimize etmek için yapılabilecek en mantıklı faaliyet en kısa yolların tercih edilmesiyle paketin müşteriye iletilmesidir. u şekilde hem maliyet kalemindeki artışların önemli bir derecede önüne geçilebilecek (hatta azaltılabilecek) hem de müşteri memnuniyetine zarar verilmemiş olacaktır. u çalışmada ise bahsi geçen mantıkla hareket edilmiştir. Çalışma sürecinde, İç nadolu ölgesine ait her bir ilin ilçeleri arasında en uygun şebeke algoritmaları elde edilmiştir. yrıca İç nadolu bölgesindeki iller arasındaki en kısa mesafe de belirlenmiştir(1473 km).

9 . Çevik ve ark. / Ü Sosyal ve konomik raştırmalar ergisi, 13 (21): 01-09, argo işletmelerinde dağıtım, merkez ilçeden diğer ilçelere doğru akış halindedir. u sebeple, elde edilen şebekeler de dikkate alındığında, müşteri memnuniyeti artırılırken maliyeti de azaltabilmek için ya merkez ilçedeki araç sayıları artırılmalı ya da alıcıya teslimler haftalık dilimlere ayrılmalıdır. Yine çalışma sonuçlarından, iller arası uzaklıklar da dikkate alınarak, ana yükleme noktalarından hangi il merkezlerine ne büyüklükte araçların gitmesi gerektiği de belirlenebilir. Yapılan çalışma, kargoculuk için başlamış olsa da otobüs firmaları, tur şirketleri, nakliye şirketleri, postacılık vb. gibi taşımacılık yapan her firma için küçük bir el kitabı olarak kullanılabilecek niteliktedir. Söz konusu şebekeler dikkate alınarak ilgili bir firma, incelenen bölgelerin il ve ilçeleri arasında kolaylıkla rota tayin edebilecektir. Pettie, S. (1999), inding inimum Spanning Trees in (m α (m, n)) Time, epartment of omputer Sicence, The University of Texas at ustin, U.S.. Taha,.. (2000), Yöneylem raştırması, Çeviren ve Uygulayan Ş. lp aray- Şakir snaf, iteratür Yayıncılık, İstanbul. Ulucan,. (2007), Yöneylem raştırması, Siyasal itabevi, nkara. Winston, W..(2004), peration Research: pplications and lgorithms, engage earning, uxbery, U.S.. YÇ huja, R.. agnanti, T.., rlin,.. (1993), etwork lows: Theory, lgorithms, and pplications, Prentince all. oğan, İ. (1994), Yöneylem raştırması Teknikleri, ilim teknik Yayınevi, skişehir. enç, Y.. (2007), ybrid ethod for The eneralized inimum Spanning Tree Problem (enelleştirilmiş Yayılma Problemi İçin arma Çözüm Yöntemleri), aşkent Üniversitesi en ilimleri nstitüsü (Yüksek isans Tezi), nkara. arris,. (1997), Proje Yönetimi, ayat Yayıncılık, İstanbul. tree/ İpekgil oğan, Ö. ve üler. (2006), Proje Yönetimi: raştırma ve eliştirme Projelerinin aşarısına tki den ritik aktörler, arış Yayınları, İzmir. ahmood,.sh. (2005), erece ısıtlı inimum Yayılan ğaç Problemi için enetik lgoritmalar, azi Üniversitesi en ilimleri nstitüsü, nkara. atsui, T. (1994), inear Time lgorithm for the inimum Spanning Tree Problem on a Planar raph epartment of athematical ngineering and nformation Physics aculty of ngineering, University of Tokyo, Tokyo, apan. arula, S. ve o,.. (1980), egree- onstrained inimum Spanning Tree, omput& ps., Res., 7, :2-249, ngland. esetril,. (1997), ew Remarks on The istory of ST- Problem, rchivum athematicum, U.S.. Öztürk,. (2007), Yöneylem raştırması, kin itabevi, ursa. Özgen,. (1987), Üretim Yönetimi, izim üro asımevi, nkara. Planeta,.S. (2006), inear Time lgorithm ased on ultilevel Prefix Tree or inding Shortest Path with Positive Weights and inimum Spaning tree in a etworks, omputing Research Repository - RR.

EM302 Yöneylem Araştırması 2 Doğrusal Olmayan Programlamaya Giriş. Dr. Özgür Kabak

EM302 Yöneylem Araştırması 2 Doğrusal Olmayan Programlamaya Giriş. Dr. Özgür Kabak EM302 Yöneylem Araştırması 2 Doğrusal Olmayan Programlamaya Giriş Dr. Özgür Kabak Doğrusal Olmayan Programlama Eğer bir Matematiksel Programlama modelinin amaç fonksiyonu ve/veya kısıtları doğrusal değil

Detaylı

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ Özlem AYDIN Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ULAŞTıRMA MODELININ TANıMı Ulaştırma modeli, doğrusal programlama probleminin özel bir şeklidir.

Detaylı

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions)

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Öğr. Üyesi: Öznur Özdemir Kaynak: Waters, D. (2009). Supply Chain Management: An Introduction to Logistics, Palgrave Macmillan, New York

Detaylı

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar 200 Kişi (150 Bayan, 50 Erkek) Konya Lisesi Toplantı Salonu 09.10.2013 Çarşamba Saat : 10.00 09.10.2013 Çarşamba Saat :

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME KURALLARI

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME KURALLARI OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME KURALLARI BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME KURALLARI Örnek 9: Aşağıdaki açık çevrim blok diyagramının transfer fonksiyonunu bulunuz? 2 BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

Graflar bilgi parçaları arasındaki ilişkileri gösterirler.

Graflar bilgi parçaları arasındaki ilişkileri gösterirler. Graflar (Graphs) Graf gösterimi Uygulama alanları Graf terminolojisi Depth first dolaşma Breadth first dolaşma Topolojik sıralama Yrd.Doç.Dr. M. Ali Akcayol Graflar Graflar bilgi parçaları arasındaki ilişkileri

Detaylı

DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Milyon Milyon DEMOGRAFİK GÖSTERGELER 1. NÜFUS VE GÖÇ 1.1 Nüfus 1. 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre; TR72 bölgesi, Türkiye toplam nüfusunun %3,1 ine sahip olup, 26 Düzey 2 Bölgesi arasında

Detaylı

Web Madenciliği (Web Mining)

Web Madenciliği (Web Mining) Web Madenciliği (Web Mining) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Denetimli Öğrenmenin Temelleri Karar Ağaçları Entropi ID3 Algoritması C4.5 Algoritması Twoing

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 3. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu PROBLEM ÇÖZME (PROBLEM SOLVING) nereden

Detaylı

OYUN TEORİSİ. Özlem AYDIN. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

OYUN TEORİSİ. Özlem AYDIN. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü OYUN TEORİSİ Özlem AYDIN Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TANIM ''Oyun Teorisi'', iki yada daha fazla rakibi belirli kurallar altında birleştirerek karşılıklı olarak çelişen olasılıklar

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19 YAPILARDA ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK ÇABALAR İÇİN BİR BİLGİSAYAR ANALİZ PROGRAM MODELİ Dr. Mustafa TOSUN 1 1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI. ÖN İNCELEME ve FİZİBİLİTE

SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI. ÖN İNCELEME ve FİZİBİLİTE SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI ÖN İNCELEME ve FİZİBİLİTE Sistem Tasarım ve Analiz Aşamaları Ön İnceleme Fizibilite Sistem Analizi Sistem Tasarımı Sistem Gerçekleştirme Sistem Operasyon ve Destek ÖN İNCELEME

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Karar Ağaçları ile Sınıflandırma) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN

VERİ MADENCİLİĞİ (Karar Ağaçları ile Sınıflandırma) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN VERİ MADENCİLİĞİ (Karar Ağaçları ile Sınıflandırma) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr İçerik Sınıflandırma yöntemleri Karar ağaçları ile sınıflandırma Entropi Kavramı ID3 Algoritması C4.5

Detaylı

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI C PROGRAMLAMA DİLİ YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN 1 PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. Algoritma bir sorunun

Detaylı

DR. SERHAN KARABULUT DOÇ.DR. EBRU V. ÖCALIR AKÜNAL LPG TAŞIMA TANKERLERİ İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI RİSK ANALİZİ

DR. SERHAN KARABULUT DOÇ.DR. EBRU V. ÖCALIR AKÜNAL LPG TAŞIMA TANKERLERİ İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI RİSK ANALİZİ DR. SERHAN KARABULUT DOÇ.DR. EBRU V. ÖCALIR AKÜNAL LPG TAŞIMA TANKERLERİ İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI RİSK ANALİZİ Takdim Planı Çalışmanın Amacı Problemin Tanımlanması Tehlikeli Madde Taşımacılığında

Detaylı

Sistem Analizi Ders Notları Bölüm 2

Sistem Analizi Ders Notları Bölüm 2 2. SİSTEM MODELLERİ Sistem Analizi Ders Notları Bölüm 2 Sistemlerin işleyişini ve durumlarını izah etmek ve göstermek amacıyla çeşitli modellerden faydalanılır. Bu modeller aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi

Detaylı

Algoritmanın Hazırlanması

Algoritmanın Hazırlanması Algoritmanın Hazırlanması Algoritma, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade

Detaylı

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

Ulaştırma Problemleri

Ulaştırma Problemleri Ulaştırma Problemleri Ulaştırma modeli, doğrusal programlama probleminin özel bir şeklidir. Bu modelde, malların kaynaklardan (fabrika gibi )hedeflere (depo gibi) taşınmasıyla ilgilenir. Buradaki amaç

Detaylı

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ 10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ KONULAR 1. Elektrik Enerjisi İletim ve dağıtım Şebekeleri 2. Şebeke Çeşitleri 10.1. Elektrik Enerjisi İletim ve dağıtım Şebekeleri Elektrik enerjisini üretmeye,

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 040- Ortak kıl dem ÇİL yhan YNĞLIŞ arış EMİR elal İŞİLİR eniz KRĞ Engin POLT Ersin KESEN Eyüp ULUT Fatih SĞLM Fatih TÜRKMEN Hakan KIRI Kadir LTINTŞ Köksal YİĞİT Muhammet

Detaylı

Ulaştırma ve Atama. Konu 2. Ulaştırma Modeli. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ

Ulaştırma ve Atama. Konu 2. Ulaştırma Modeli. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ Ulaştırma ve Atama Modelleri Konu 2 Ulaştırma Modeli 1. Farklı kaynaklardan temin edilen bir ürün, mümkün olan minimum maliyetle farklı istikametlere taşınmaktadır. 2. Her kaynak noktası sabit sayıda ürün

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri Veri modelleri, veriler arasında ilişkisel ve sırasal düzeni gösteren kavramsal tanımlardır. Her program en azından bir veri modeline dayanır. Uygun

Detaylı

BÖLÜM 04. Çalışma Unsurları

BÖLÜM 04. Çalışma Unsurları BÖLÜM 04 Çalışma Unsurları Autodesk Inventor 2008 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Çalışma Unsurları Parça ya da montaj tasarımı sırasında, örneğin bir eskiz düzlemi tanımlarken, parçanın düzlemlerinden

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Öğr. Gör. Ayhan KOÇ Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007 Algoritma ve Programlamaya Giriş, Ebubekir YAŞAR, Murathan Yay., 2011

Detaylı

İZMİR İN GEZGİN SATICISI

İZMİR İN GEZGİN SATICISI ÖZEL EGE LİSESİ İZMİR İN GEZGİN SATICISI HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Aylin RAMYAR Doruk ÇAKMAKÇI DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Serenay YILMAZ İZMİR 2014 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI... 3 2. GİRİŞ... 3 3. ÖN BİLGİLER...

Detaylı

ÇİZGE KURAMI KESİKLİ MATEMATİKSEL YAPILAR GÜZ

ÇİZGE KURAMI KESİKLİ MATEMATİKSEL YAPILAR GÜZ ÇİZGE KURAMI KESİKLİ MATEMATİKSEL YAPILAR 2012-2013 GÜZ Çizgeler Yollar ve Çevrimler Çizge Olarak Modelleme Çizge Olarak Modelleme Yönlü Çizge Kenar - Köşe 2 / 90 Çizgeler Yollar ve Çevrimler Çizge Olarak

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

GÖRSEL PROGRALAMA HAFTA 3 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

GÖRSEL PROGRALAMA HAFTA 3 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI GÖRSEL PROGRALAMA HAFTA 3 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI DERS İÇERİĞİ Algoritma nedir? Akış Diyagramı nedir? Örnek Uygulama ALGORİTMA Algoritma sözcüğü Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi adındaki

Detaylı

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Amaç ve Fayda Bilindiği gibi mamul maliyetleri direkt hammadde (direkt ilk madde ve ambalaj), direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşmaktadır.

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

Süreç Yönetimi. Logo

Süreç Yönetimi. Logo Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması Ağaç, verilerin birbirine sanki bir ağaç yapısı oluşturuyormuş gibi sanal olarak bağlanmasıyla elde edilen hiyararşik yapıya sahip

Detaylı

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ SİSTEMLERİNDE AKIŞ YOL TASARIMI

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ SİSTEMLERİNDE AKIŞ YOL TASARIMI TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 1, 9-103 TEKNOLOJİ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ SİSTEMLERİNDE AKIŞ YOL TASARIMI Yüksel TUNA* Arif DORUK* Ertan GÜNER* Tamer EREN** *Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

X. Çözüm Ortaklığı Platformu

X. Çözüm Ortaklığı Platformu www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş İçerik 1. Yeni Türk Ticaret Kanunu na Genel Bakış 2. Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası 3. Finansal Raporlama Süreci ve Teknik Altyapı

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

Afet Yardım Operasyonlarında CBS Tabanlı Acil Müdahale Sistemi

Afet Yardım Operasyonlarında CBS Tabanlı Acil Müdahale Sistemi Afet Yardım Operasyonlarında CBS Tabanlı Acil Müdahale Sistemi Erdinç Bakır 1, Dr. Onur Demir 1 & Dr. Linet Ozdamar 2 1 Bilg. Müh. Bölümü 2 Sistem ve End. Müh. Bölümü Yeditepe University, Istanbul, Turkey

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, BAHÇEKAPI MAHALLESİ 48.504 / 2 ADA PARSEL FİZİBİLİTE RAPORU

ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, BAHÇEKAPI MAHALLESİ 48.504 / 2 ADA PARSEL FİZİBİLİTE RAPORU ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, BAHÇEKAPI MAHALLESİ 48.504 / 2 ADA PARSEL FİZİBİLİTE RAPORU Mart 2014 1 1. LOKASYON VE GENEL BİLGİLER: Fizibilite çalışmasına konu edilen taşınmaz; Ankara İli, Yenimahalle

Detaylı

SOME-Bus Mimarisi Üzerinde Mesaj Geçişi Protokolünün Başarımını Artırmaya Yönelik Bir Algoritma

SOME-Bus Mimarisi Üzerinde Mesaj Geçişi Protokolünün Başarımını Artırmaya Yönelik Bir Algoritma SOME-Bus Mimarisi Üzerinde Mesaj Geçişi Protokolünün Başarımını Artırmaya Yönelik Bir Algoritma Çiğdem İNAN, M. Fatih AKAY Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Balcalı-ADANA İçerik Çalışmanın

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X )

Detaylı

Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön

Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Şekil 9.6.9 Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Şekil 9.6.9 Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Kısım 9:Kentsel Hasargörebilirlik Hesaplaması 9-97 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul

Detaylı

BULANIK MANTIK VE SİSTEMLERİ 2014 2015 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV 1. Müslüm ÖZTÜRK 148164001004 Bilişim Teknolojileri Mühendisliği ABD Doktora Programı

BULANIK MANTIK VE SİSTEMLERİ 2014 2015 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV 1. Müslüm ÖZTÜRK 148164001004 Bilişim Teknolojileri Mühendisliği ABD Doktora Programı BULANIK MANTIK VE SİSTEMLERİ 2014 2015 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV 1 Müslüm ÖZTÜRK 148164001004 Bilişim Teknolojileri Mühendisliği ABD Doktora Programı Mart 2015 0 SORU 1) Bulanık Küme nedir? Bulanık Kümenin (fuzzy

Detaylı

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ Resul KARA Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Teknik Eğitim Fakültesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 81100,

Detaylı

Algoritmalara Giriş Ekim 17, 2005 Massachusetts Institute of Technology Profesörler Erik D. Demaine ve Charles E. Leiserson Dağıtım 15.

Algoritmalara Giriş Ekim 17, 2005 Massachusetts Institute of Technology Profesörler Erik D. Demaine ve Charles E. Leiserson Dağıtım 15. Algoritmalara Giriş Ekim 17, 2005 Massachusetts Institute of Technology 6.046J/18.410J Profesörler Erik D. Demaine ve Charles E. Leiserson Dağıtım 15 Problem Seti 4 Okumalar: Bölüm 12 13 ve 18 Hem egzersizler

Detaylı

SEZGİSEL ALGORİTMA KULLANILARAK RÜZGÂR ÇİFTLİKLERİNİN GÜÇ SİSTEMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Öğr. Gör. Mehmet Fatih Tefek Doç. Dr.

SEZGİSEL ALGORİTMA KULLANILARAK RÜZGÂR ÇİFTLİKLERİNİN GÜÇ SİSTEMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Öğr. Gör. Mehmet Fatih Tefek Doç. Dr. SEZGİSEL ALGORİTMA KULLANILARAK RÜZGÂR ÇİFTLİKLERİNİN GÜÇ SİSTEMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öğr. Gör. Mehmet Fatih Tefek Doç. Dr. Harun Uğuz * Rüzgâr kaynaklı enerji üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları

Detaylı

3B CBS'DE AĞ ANALİZLERİNE YÖNELİK COĞRAFİ VERİTABANININ OTOMATİK OLARAK ÜRETİLMESİ

3B CBS'DE AĞ ANALİZLERİNE YÖNELİK COĞRAFİ VERİTABANININ OTOMATİK OLARAK ÜRETİLMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon 3B CBS'DE AĞ ANALİZLERİNE YÖNELİK COĞRAFİ VERİTABANININ OTOMATİK OLARAK ÜRETİLMESİ

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

KURUMSAL KAPASİTE VE SOSYAL SERMAYE. Kurumsal Kapasite

KURUMSAL KAPASİTE VE SOSYAL SERMAYE. Kurumsal Kapasite KURUMSAL KAPASİTE VE SOSYAL SERMAYE Kurumsal Kapasite 1. Katılım, kalkınmayla doğrudan bağlantılı tüm program ve projelerin temel bileşenleri arasında yer almaktadır. Kalkınmanın odağında yer alan proje

Detaylı

Gündem. Demo 3D ile Geleceği Görmek. Dijitalis Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. www.dijitalis.com

Gündem. Demo 3D ile Geleceği Görmek. Dijitalis Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. www.dijitalis.com Gündem Demo 3D ile Geleceği Görmek 1 Dijitalis Dijitalis, stratejik taktiksel ve operasyonel doğru kararlar verebilmek ve dinamik değişiklere çok hızlı adapte olabilmek için entegre çözümler sunar. Tedarik

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetiminde Yapay Zeka Teknikler

Tedarik Zinciri Yönetiminde Yapay Zeka Teknikler Tedarik Zinciri Yönetiminde Yapay Zeka Teknikler Doç.Dr.Mehmet Hakan Satman mhsatman@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi 2014.10.22 Doç.Dr.Mehmet Hakan Satmanmhsatman@istanbul.edu.tr Tedarik Zinciri

Detaylı

Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklara PROBLEM denir.

Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklara PROBLEM denir. Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklara PROBLEM denir. Bu durumda bireylerin ortaya çıkan olumsuzluklara karşılık çözüm bulmak için yapacakları mücadeleye de PROBLEM

Detaylı

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Sunum Planı Organizasyon Yapısı Yazılım Projelerinde Başarı Durumu Yazılım

Detaylı

HÜPP PYTHON I.HAFTA ALGORİTMA MANTIĞI, AKIŞ DİYAGRAMLARI VE PYTHON'A GİRİŞ

HÜPP PYTHON I.HAFTA ALGORİTMA MANTIĞI, AKIŞ DİYAGRAMLARI VE PYTHON'A GİRİŞ HÜPP PYTHON I.HAFTA ALGORİTMA MANTIĞI, AKIŞ DİYAGRAMLARI VE PYTHON'A GİRİŞ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Herhangi bir program yazabilmemiz için öncelikle önümüzde bir problem, soru olması gerekir. Problemi belirledikten

Detaylı

KÜTLELER DİYAGRAMI VE TOPRAK DAĞITIMI. Toprak İşleri. Toprak Dağıtımının Amaçları

KÜTLELER DİYAGRAMI VE TOPRAK DAĞITIMI. Toprak İşleri. Toprak Dağıtımının Amaçları KÜTLELER DİYAGRAMI VE TOPRAK DAĞITIMI Toprak Dağıtımının Amaçları 1) Toprak işlerinde en ekonomik dengelemeyi sağlamak 2) Dolgu yapımı için kullanılacak kazıların taşımasında ortalama taşıma mesafesini

Detaylı

F(A, N, K) // A dizi; N, K integer if N<0 then return K; if A[N]>K then K = A[N]; return F(A, N-1, K);

F(A, N, K) // A dizi; N, K integer if N<0 then return K; if A[N]>K then K = A[N]; return F(A, N-1, K); 2009-2010 BAHAR DÖNEMİ MC 689 ALGORİTMA TASARIMI ve ANALİZİ I. VİZE ÇÖZÜMLERİ 1. a) Böl ve yönet (divide & conquer) tarzındaki algoritmaların genel özelliklerini (çalışma mantıklarını) ve aşamalarını kısaca

Detaylı

Ders Notlarının Creative Commons lisansı Feza BUZLUCA ya aittir. Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Ders Notlarının Creative Commons lisansı Feza BUZLUCA ya aittir. Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Eşzamanlı (Senkron) Ardışıl Devrelerin Tasarlanması (Design) Bir ardışıl devrenin tasarlanması, çözülecek olan problemin sözle anlatımıyla (senaryo) başlar. Bundan sonra aşağıda açıklanan aşamalardan geçilerek

Detaylı

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS)

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 1-Apr-10 TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 09.04.2010 TTGENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERIŞIM DIREKTÖRLÜĞÜ 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA NELER YAPILDI? 4 HEDEFLER 4 1 1-Apr-10 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA

Detaylı

Eski çağlara dönüp baktığımızda geçmişteki gç ş insan topluluklarının yazılı, yazısız kültür miraslarında Güneş ve Ay tutulmalarının nedeni hep doğaüstü güçlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan tasvirlerde

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ BİLGİ

Detaylı

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI Online teknik sayfa A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ -EKLER-

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ -EKLER- TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ -EKLER- EKLER TR72 BÖLGESİ 2014-2023 DÖNEMİ BÖLGE PLANI 1 İÇİNDEKİLER EK 1. TR72 ALTBÖLGE ÇALIŞMALARI... 5 1.1. İLÇELER KALKINMIŞLIK ENDEKS ÇALIŞMASI... 5 EK

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA LİSESİ SALİH ZEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI MATEMATİK PROJELERİ YARIŞMASI

DARÜŞŞAFAKA LİSESİ SALİH ZEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI MATEMATİK PROJELERİ YARIŞMASI DARÜŞŞAFAKA LİSESİ SALİH ZEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI MATEMATİK PROJELERİ YARIŞMASI PROJENİN ADI: OYUN TEORİSİ İLE İSTANBUL TRAFİĞİNİN İNCELENMESİ HAZIRLAYANLAR: ECE TUNÇKOL-BERKE OĞUZ AKIN MEV KOLEJİ ÖZEL

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

CEN 416 DATA MINING DERSİ PROJESİ ÖĞRENCİLER 080909090 AHMET AKAN 050600707 MEHMET BAKAN

CEN 416 DATA MINING DERSİ PROJESİ ÖĞRENCİLER 080909090 AHMET AKAN 050600707 MEHMET BAKAN CEN 416 DATA MINING DERSİ PROJESİ ÖĞRENCİLER 080909090 AHMET AKAN 050600707 MEHMET BAKAN 1 1. Veri nedir? Veri madenciliği nedir? Veri; işlenmemiş, gerçek ya da enformasyon parçacığına verilen addır. Yani

Detaylı

EN KISA YOL ve EN DÜŞÜK NÜFUSLU ROTA SEÇİM PROBLEMİ

EN KISA YOL ve EN DÜŞÜK NÜFUSLU ROTA SEÇİM PROBLEMİ İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:26. S: 2 / Kasını 1997, s. 71-82. EN KISA YOL ve EN DÜŞÜK NÜFUSLU ROTA SEÇİM PROBLEMİ Yrd. Doç. Dr. Mehpare TİMOR* Taşımacılık problemleri yapısı gereği çok amaçlıdır,

Detaylı

DynEd Şifre İşlemleri

DynEd Şifre İşlemleri DynEd Şifre İşlemleri adresinden giriş yapıyoruz, çıkan ekranda kurum girişi bölümüne tıklıyoruz. Her kurum şube Güncelleme ekranındaki Şube Öğrencilerini Güncelle bölümüne tıklayarak okula ait şubeleri

Detaylı

ARAÇ ROTALAMA SİSTEMLERİ VE TASARRUF ALGORİTMASI UYGULAMASI

ARAÇ ROTALAMA SİSTEMLERİ VE TASARRUF ALGORİTMASI UYGULAMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi..Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 s.41-51 ARAÇ ROTALAMA SİSTEMLERİ VE TASARRUF ALGORİTMASI UYGULAMASI Burak KOSİF*, İsmail EKMEKÇİ** Geliş: 18.06.2012 Kabul:

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ 11. 1.1. Temel Kavramlar 14 1.2. Modeller 17 1.3. Diğer Kavramlar 17 Değerlendirme Soruları 19

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ 11. 1.1. Temel Kavramlar 14 1.2. Modeller 17 1.3. Diğer Kavramlar 17 Değerlendirme Soruları 19 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ 11 1.1. Temel Kavramlar 14 1.2. Modeller 17 1.3. Diğer Kavramlar 17 Değerlendirme Soruları 19 Bölüm 2 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 21 2.1 Doğrusal Programlamanın

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KİMYA ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KİMYA ANABİLİM DALI İlaç Tasarımında Yeni Yazılımların Geliştirilmesi: Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma Metodu ile Triaminotriazin Bileşiklerinde Farmakofor Belirlenmesi ve Nicel Biyoaktivite Hesabı; ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler.

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler. Yazılım Mühendisliği kapsamındaki Yazılım Geliştirme Metodolojileri, bir bilgi sistemini geliştirme sürecinin yapımını, planlamasını ve kontrolünü sağlayan bir framework tür. Her farklı framework güçlü

Detaylı

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS Arızanın tanımlanması, yerinin tespiti ve rapor edilmesi BDS Üniversal kablo şebekesi ve donanımların denetimi Kablo şebekelerinin ve

Detaylı

Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi...

Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi... Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi... 1987 yılından beri, şehir insanının hayatını kolaylaştıran çözümler üretiyoruz. Nitelikli insan gücümüz ve tecrübemizle elektronik ücret toplama

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALAR. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

GENETİK ALGORİTMALAR. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ GENETİK ALGORİTMALAR Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ GENETİK ALGORİTMALAR Genetik algoritmalar, Darwin in doğal seçim ve evrim teorisi ilkelerine dayanan bir arama ve optimizasyon yöntemidir.

Detaylı

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil).

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil). 4. GÜNLÜK DÜZENLEME HAZNESİ TASARIMI 4.1. Düzenleme İhtiyacı: a. Şebekeden çekilen debiler, iletimden gelen debilerden günün bazı saatlerinde daha büyük, bazı saatlerinde ise daha küçüktür. b. Gerek pompajlı

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER I. ATAMA PROBLEMLERİ PROBLEM 1. Bir isletmenin en kısa sürede tamamlamak istediği 5 işi ve bu işlerin yapımında kullandığı 5 makinesi vardır. Aşağıdaki

Detaylı

2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics

2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics 2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics Özet: Bulanık bir denetleyici tasarlanırken karşılaşılan en önemli sıkıntı, bulanık giriş çıkış üyelik fonksiyonlarının

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Anten Parametrelerinin Temelleri Samet YALÇIN Anten Parametrelerinin Temelleri GİRİŞ: Bir antenin parametrelerini tanımlayabilmek için anten parametreleri gereklidir. Anten performansından

Detaylı

5. LOJİK KAPILAR (LOGIC GATES)

5. LOJİK KAPILAR (LOGIC GATES) 5. LOJİK KPILR (LOGIC GTES) Dijital (Sayısal) devrelerin tasarımında kullanılan temel devre elemanlarına Lojik kapılar adı verilmektedir. Her lojik kapının bir çıkışı, bir veya birden fazla girişi vardır.

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

4. HAFTA BLM323 SAYISAL ANALİZ. Okt. Yasin ORTAKCI.

4. HAFTA BLM323 SAYISAL ANALİZ. Okt. Yasin ORTAKCI. 4. HAFTA BLM33 SAYISAL ANALİZ Okt. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi BLM33 DOĞRUSAL OLMAYAN (NONLINEAR) DENKLEM SİSTEMLERİ Mühendisliğin

Detaylı

BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI

BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI Başlangıç Teminatı Hesaplaması: Başlangıç teminatı, gelecekte herhangi bir temerrüt durumunun ortaya çıktığı hallerde, temerrüdün ortaya çıktığı tarihten

Detaylı

EM302 Yöneylem Araştırması 2. Dr. Özgür Kabak

EM302 Yöneylem Araştırması 2. Dr. Özgür Kabak EM302 Yöneylem Araştırması 2 Dr. Özgür Kabak GAMS Giriş GAMS (The General Algebraic Modeling System) matematiksel proglamlama ve optimizasyon için tasarlanan yüksek seviyeli bir dildir. Giriş dosyası:

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Tırmanma ġeritleri ile ilgili Ġsveç Esaslarının Özeti

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Tırmanma ġeritleri ile ilgili Ġsveç Esaslarının Özeti KARAYOLU TASARIMI RAPORU EK 5 MEVCUT ESASLARDA YAPILMASI GEREKEN DEĞĠġĠKLĠKLER VE DÜZELTMELER Ek A Tırmanma ġeritleri ile ilgili Ġsveç Esaslarının Özeti Haziran 2000 Bu yazıda, Ġsveç esaslarına göre (VU

Detaylı

RAMBLE VE LAC IM TAŞI NAKLİYATI OPTİMİZASYON MODELİ

RAMBLE VE LAC IM TAŞI NAKLİYATI OPTİMİZASYON MODELİ RAMBLE VE LAC IM TAŞI NAKLİYATI OPTİMİZASYON MODELİ İsmail SAĞLAM* Nezih ÜNAL** Necdet KARABAKAL*** ÖZET Mevcut duruma göre Zonguldak Kömür Havzasında ramblelı çalışan ayakların ramble malzemesi ihtiyaçları

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMLERİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMLERİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 4. ve 5. sınıf ders kayıtları 31.08.2015 04.09.2015 18.01.2016 22.01.2016 4. ve 5. sınıf dersleri 31.07.2015 31.12.2015 18.01.2016 13.05.2016 1., 2. ve 3. sınıf ders kayıtları 14.09.2015

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

YAEM 2012 Sunumu. Atık BitkiselYağların Biyodizel Üretimi İçin i Toplanmasını Modelleyen Seçici i ve Devirli Bir Envanter Rotalama Problemi

YAEM 2012 Sunumu. Atık BitkiselYağların Biyodizel Üretimi İçin i Toplanmasını Modelleyen Seçici i ve Devirli Bir Envanter Rotalama Problemi YAEM 2012 Sunumu Atık BitkiselYağların Biyodizel Üretimi İçin i Toplanmasını Modelleyen Seçici i ve Devirli Bir Envanter Rotalama Problemi Deniz AKSEN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Onur KAYA Mühendislik

Detaylı