En Küçük Yayılma Modeli İle İç Anadolu Bölgesinde Bir Kargo Firmasının Dağıtım Güzergâhının Belirlenmesi *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "En Küçük Yayılma Modeli İle İç Anadolu Bölgesinde Bir Kargo Firmasının Dağıtım Güzergâhının Belirlenmesi *"

Transkript

1 Ü Sosyal ve konomi k raştırmalar ergi si 13 (21): 1-9, 2011 SS: , n üçük Yayılma odeli İle İç nadolu ölgesinde ir argo irmasının ağıtım üzergâhının elirlenmesi * sman ÇVİ 1 S. Serdar R 2 ustafa ÖZ 3 1 aramanoğlu ehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari ilimler akültesi, İşletme ölümü, R 2 aziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari ilimler akültesi, İşletme ölümü, TT 3 umhuriyet Üniversitesi, Suşehri Timur arabal eslek Yüksekokulu, SİVS Özet u çalışmada, bir kargo firmasının İç nadolu bölgesindeki il ve bu illerin ilçeleri arasındaki dağıtım güzergâhı belirlenmeye çalışılmıştır. u belirleme işleminde şebeke analizi yöntemlerinden biri olan en küçük yayılma algoritması kullanılmıştır. Çalışma sonucunda İç nadolu bölgesindeki her bir ilin ilçeleri arasındaki en kısa dağıtım şebekesi belirlenmiştir. yrıca, İç nadolu bölgesindeki iller arasındaki en kısa dağıtım güzergâhı belirlenmiş ve bu mesafe 1473 km olarak bulunmuştur. nahtar elimeler: Yöneylem raştırması, Şebeke nalizi, n üçük Yayılma odeli etermining of a argo irm s Route in entral natolia Region with the Smallest Spanning odel bstract n this study, it has been tried to determine the distribution route among the cities in entral natolia Region and the districts of these cities. The smallest spread algorithm which is one of the network analysis methods has been used. s a result of this study, the smallest distribution network between the districts of each city in entral natolia region has been determined. oreover, the smallest distribution route among the cities in entral natolia Region and this distance has been determined to be 1473 km. eywords: perations Research, etwork nalysis, The Smallest Spanning odel * u makale, ustafa ÖZ ın. ÇVİ ve S.S. R nın danışmanlığında hazırladığı Şebeke nalizi ve İç nadolu ölgesinde ir Uygulama isimli Y. isans tezinden (literatür kısmına ilaveler yapılarak) özetlenmiştir. İRİŞ Teknolojik gelişmeler işletmeleri de hızlı bir değişim hareketinin içerisine çekmiştir. ünümüzde her işletme, mevcut piyasa içerisinde en iyi olma yolunda rakipleri ile yarış içerisinde olmak durumundadır. u nedenle, karar alma birimleri en iyi hamlelerin yapılması amacıyla bir çok bilim alanından organizasyonlarına en uygun adımları entegre etmeye başlamışlardır. u entegrasyon dâhilinde yöneylem araştırması önemli bir yere sahiptir. Yöneylem raştırmasının temelleri askeri hareketlere dayanmış olmasına rağmen, organizasyonlarda ve işletmelerde yaygın kullanıma sahiptir. ojistik faaliyetlerinde bulunan işletmeler için Yöneylem raştırmasının şebeke analizleri modeli önemli bir yol haritası hükmündedir. u model, mevcut kaynakların optimum şekilde koordine edilmesini ve yerleştirilmesini sağlayan bir dizi faaliyetler bütünüdür. Özellikle kargoculuk faaliyetlerinde, paketin müşteriye en kısa zamanda ulaştırılması çok önemlidir. u sebeple oluşturulacak kargo ağının, en uygun ve kullanışlı yerlerde oluşturulması, güzergâh olarak da aktif yolların tercih edilmiş olması gerekmektedir. öyle bir seçim için kullanılacak yöntemlerin başında şebeke analizlerinden birisi olan minimum yayılma modeli (en küçük yayılma modeli, minimum yayılan ağaç algoritması, minimum kapsayan ağaç algoritması) gelmektedir. Çalışmada, ras olding.ş. bünyesinde olan ras argo.ş. nin İç nadolu ölgesi nde mevcut yapılanması dikkate alınarak, güncel karayolları ışığında alternatif bir şebeke modelinin, minimum yayılan ağaç algoritmasıyla oluşturulması hedeflenmiştir. Şebeke oluşturulmadan önce, gerekli literatür taraması yapılmış ve minimum yayılma modeli hakkında kısa bilgi verilmiştir. Sonra Türkiye güncel karayolları dikkate alınarak, minimum yayılan ağaç algoritması yardımı ile İç nadolu ölgesinde optimal bir şebeke oluşturulmaya çalışılmıştır. 1. İTRTÜR ÖZTİ aliyet kalemlerinin artmasına neden olan günümüz işletme koşullarında, minimum yayılan ağaç (Y) algoritması, özellikle yönetim ve organizasyonel süreçte, kaynakların gerekli hedeflere optimal dağıtımında sıkça kullanılan yöntemlerden biridir. u model, işletmelerde olduğu gibi mimarlık, elektronik ve benzeri birçok alanda da kullanılabilmektedir.

2 2. Çevik ve ark. / Ü Sosyal ve konomik raştırmalar ergisi, 13 (21): 01-09, 2011 Y, bilgisayar bilimindeki en eski ve en temel algoritma yöntemlerindendir (Planeta, 2006: 2). İlk Y algoritması 1926 yılında oruvka tarafından keşfedilmiştir yılında ise arnik tarafından, daha sonraları adı Prim algoritması olarak da bilinen standart prosedürü açık ve kesin olarak yeniden formüle edilmiştir. oruvka, çalışmasında yüksek gerilim hattı şebekesinin tasarımını, Y problemi olarak tanımlamış ve matematiksel modelini geliştirmiştir (huja, 1993: 5). oruvka nın çalışması, algoritma olarak tek başına pek kullanışlı olmamasına rağmen, mevcut terminolojiyi de kullanarak formüle edilmesi kolay bir algoritmadır (ešetřil, 1997: 17). unun yanında, ruskal algoritması, 1956 yılında William ruskal tarafından kaleme alınmıştır. aha yaygın adı Prim lgoritması olarak bilinen bir diğer algoritmanın, 1957 yılında Prim tarafından bulunduğu kabul edilir. ncak bu algoritma 1930 yılında Prim den önce Vojtěch arnik tarafından keşfedilmiştir. Yinede literatürde Prim algoritması olarak anılmaktadır. u algoritmalar, grafik üzerinde sırasıyla zamanı, köşeleri ve kenarların nerede olduğunu gösterir yılında Yao, Y yı daha da geliştirmiştir (Plenata, 2006:3). Yao nun çalışmasını daha önceki çalışmalardan farklı kılan şey ise, daha önce algoritmalarda kullanılan m ve n bloklarını, zaman faktörünü Y için kullanılabilir hale getirerek kırmış olmasıdır. una, Yao nun (m log log n) zaman algoritması denir (Pettie, 1999:1). Subhash. arula ve esar. o, 1980 yılında, derece kısıtlı Y modeli hakkında yayın yapmışlardır. enel anlamda, redman ve Tarjan ın, tam zamanında çalışan bir algoritma elde etmek için ibonacci yığınlarını kullandığı 1980 lerin ortalarına kadar Y algoritması ile ilgili yeni bir gelişme olmamıştır yılında, Prim, ruskal ve oruvka algoritmalarının fikirlerinin bir arada kullanımı ile birlikte redman ve Tarjan, ibonacci yığınlarını kullanarak olaylar arasında daha az faaliyet için ihtiyaç duyulan iterasyon sayısını veren bir algoritma sunmuşlardır (Pettie, 1999: 1). unların yanı sıra abow, alil, Spencer ve Tarjan, ibonacci yığınlarını daha da iyileştiren yayınlar yapmışlardır yılında ise Tomomi atsui, düzlemsel grafiğe minimum kapsayan ağaç sorunu için lineer bir zaman algoritması oluşturmuştur (atsui, 1994:1). Yapılan çalışma daha önce heriton ve Tarjan ın çalışmalarına yapısal anlamda benzese de, atsui nin algoritmasında, aktiviteleri yeniden düzeltme zorunluluğu olmadığı için kullanımı daha kolay bir algoritma elde edilmiş ve sonuç ise Prim algoritmasına göre 4 derece (birim) daha düşük yayılmayla sonuçlanmıştır yılında, ernard hazelle, hızlı hatlar bulmak yönünde çalışmalar yapmıştır (www.wikipedia.org) yılında, ani Sh. ahmood, derece kısıtlı Y problemi üzerine çalışma yapmış ve algoritmanın performansını yorumlamıştır (ahmood, 2005:2) yılında ise enç Yiğit., genelleştirilmiş minimum yayılma algoritması için 3 yeni sezgisel algoritma geliştirmiştir. u üç algoritmalardan en ilginç olanı ise genelleştirilmiş minimum yayılma algoritması için kuş sürüsü algoritmalarının uygulanması olmuştur (enç, 2007: 59). 2. İİU YY ĞÇ RİTS inimum yayılan ağaç algoritması, doğrudan veya dolaylı olarak dalların en kısa bağlantılarını kullanarak şebekenin dallarının birbiriyle ilişkilendirilmesini ele alır(taha, 2000: 213). iğer bir ifadeyle, bir şebekedeki tüm düğümleri en az maliyetle (para, süre ) birbirine bağlayan yaylar grubunu bulan şebeke modelleri minimum yayılma modeli (algoritması) olarak adlandırılır(ulucan, 2007: 216). inimum yayılma modelinde amaç, her bir olay veya nokta çiftleri arasında en kısa yolu bularak şebeke içinde toplam en kısa uzaklığı sağlayan yolu bulmaktır. Öztürk e (2007: 570) göre, ilgili modelin çözümü için aşağıdaki işlemlerin izlenmesi gerekir: Şebeke içinde rastgele bir nokta seçilerek kendisine en yakın nokta ile birleştirilir; birleştirilmiş noktaya en yakın birleştirilmemiş nokta bulunarak bu iki nokta birleştirilir; tüm noktalar birleştirilinceye kadar işlem devam ettirilir. aşlangıç noktasının rastgele seçimi, minimum yayılma uzaklığının bulunmasını etkilemez. Unutmamak gerekir ki, algoritmada birden fazla minimum yayılma algoritması elde edilebilir ve bunun sebebi serimde birden fazla aynı sonucu veren algoritma elde edilebiliyor olmasındandır. Yönsüz bir diyagram =(V,) ve diyagramdaki her bir hattın (i,j)є maliyet kalemleri verildiğinde, tüm düğümleri bağlayan en küçük maliyetli alt diyagram Y olacaktır. urada V, diyagramda bulunan düğümler setini, de diyagramda bulunan hatların setini ifade etmek üzere, 0-1 tam sayılı doğrusal programlama problemi olarak tanımlanan Y için matematiksel model aşağıdaki gibi formüle edilebilir(ahmood, 2005: 4); maç onksiyonu; in(f)= c i, jx i, j (1) (i, j ) ısıtlar (i, j ) x = V -1 (2) i, i, j (i, j ) (S) j x S -1 S V (3) x ij = 0 ya da 1 (i,j) Є (4) u modelde, (1) nolu eşitlik yayılan ağacın maliyetini en az duruma getirmektedir. (2) nolu kısıt V -1 adet hattın seçilmesini, (3) nolu kısıt ise seçilen hatların setinin bir

3 . Çevik ve ark. / Ü Sosyal ve konomik raştırmalar ergisi, 13 (21): 01-09, döngüye sebep olmamasını sağlamaktadır. u kısıttaki (S); başlangıç ve bitiş düğümünün S kümesinde olduğu hatların bir kümesini göstermektedir. u modeldeki kısıtların sayısı şebekedeki düğümlerin sayısına bağlı olarak üstel artış göstermektedir. Çözüm analizinde en yaygın kullanılan modeller, Prim ve ruskal algoritmalarıdır. Prim algoritması her iterasyonda bir ağaç oluşturarak çalışmaktadır. ncak, ruskal algoritmasının bazı iterasyonları ağaç olmayan, orman olarak tanımlanan yapıyı oluşturabilir. yrıca Prim algoritması diyagramdaki herhangi bir düğümün seçilmesiyle başlatılabilir(enç, 2007: 7). Çoğu şebeke tasarımlarında Y ile çözümler gerçekleştirilebilmektedir ancak tasarımların çeşitliliği, kaynakların kompleks olması vb. durumlarında bazı ilave kısıtlar ve dönüşümlerden geçirilmiş yeni Y modelleri de vardır. unlar (ahmood; 2005:5); 1.üğüm kısıtlı minimum yayılan ağaç problemi 2.Stokastik minimum yayılan ağaç problemi 3.apasite kısıtlı minimum yayılan ağaç problemi 4.erece kısıtlı minimum yayılan ağaç problemi 5.uadratik minimum yayılan ağaç problemi şeklinde sıralanabilir. şağıda ruskal modeli ile Y için çözüm yöntemi adımları verilmiştir(enç, 2007: 8-9) ruskal algoritması 1956 yılında oseph ruskal tarafından geliştirilmiştir. =(V,) diyagramı yönsüz ve bağlı bir diyagram olmak üzere ruskal algoritmasının adımları aşağıdaki gibidir. dım 1: Sayaç, i=1 olarak başlatılır. diyagramında bulunan ayrıtlardan mümkün olduğunca küçük ağırlıklı (maliyetli) bir ayrıt seçilir (eє). dım 2: 1 i n 2 olmak üzere eğer e 1, e 2,..., e i seçilmiş ise diyagramının kalan ayrıtları arasından, a) ğırlık değeri mümkün olduğunca küçük bir ayrıt olmak ve b) e 1, e 2,..., e i+1 ayrıtlarıyla (ve ilgili düğümlerle) tanımlı diyagramının alt diyagramına döngü oluşturmamak üzere e i+1 ayrıtı seçilir. dım 3: Sayaç, i=i +1 olarak güncellenir. ğer i=n 1 ise şebekesinin alt şebekesi e 1, e 2,..., e n -1 olmak üzere toplam (n-1) adet ayrıt ve n adet düğüm kullanılarak bağlanmış ve şebekesinin optimal ağacı elde edilmiş olur. ğer i<n-1 ise dım 2 ye dönülür. u çerçevede izleyen bölümde İç nadolu ölgesinin illeri ve illerin ilçeleri arasındaki mesafeler minimum yayılan ağaç algoritması yardımıyla hesaplanmıştır. 3. UYU Çalışmada, ras olding.ş. bünyesinde olan ras argo.ş. in İç nadolu ölgesi nde mevcut yapılanması dikkate alınarak, güncel karayolları ışığında alternatif bir şebeke modeli, minimum yayılan ağaç algoritmasıyla oluşturulmaya çalışılmıştır. İç nadolu ölgesi içerisinde yer alan 13 ilin her birisi için birer minimum yayılan ağaç algoritması oluşturulmuş ve bu algoritmalar aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. argoculuk faaliyetlerinde uzaklıklar ne olursa olsun dağıtım şehir merkezinden yapıldığı için çalışmamızda uygunluk açısından bu kıstas dikkate alınmıştır. erhangi bir lojistik faaliyet söz konusu olduğunda bu algoritmalar teorik noktada birer yol haritası olarak kullanılabilecek niteliktedir. ojistik faaliyetlerde yolların kaliteleri, rakımlar, engebeler, meyiller ve coğrafik şartlar da güzergâh belirlemede birer faktördür. ncak çalışmamızda bu etkenler sabit kabul edilmiştir. Tablo 1 den hareketle hazırlanan Şekil 1 de ksaray iline ait mevcut şebeke görülmektedir. u şebeke merkez ilçe veya ilçelerden herhangi birinden diğer bir ilçeye gidilmek istendiğinde şematik olarak ne türlü alternatiflerin olduğunu göstermektedir. Şekil 1. ksaray İli İlçeler rası Ulaşım Şebekesi erkez() noktası başlangıç olarak kabul edilip tablodaki veriler dikkate alındığında, erkez() e en kısa mesafenin ülağaç() olduğu görülmektedir. erkez()'e ülağaç() eklenir. ir sonraki noktanın belirlenmesi için tabloya tekrar bakıldığında bunun üzelyurt() a ait nokta olduğu görülür. erkez() ile aralarındaki mesafe 49 km. dir. ncak ülağaç ile üzelyurt arasındaki mesafe 33 km. olduğu için üzelyurt ilçesi ülağaç ilçesine bağlanır. aha sonra erkez, ülağaç, üzelyurt a bağlanacak diğer ilçenin belirlenmesi için şebekeye eklenmeyen diğer ilçeler yeniden incelenir. Tablo dikkate alındığında bu ilçenin rtaköy() olduğu görülür ve (rtaköy() Tablo 1. ksaray İli İlçeler rası Uzaklıklar(km.) SRY erkez() ğaçören() skil() ülağaç() üzelyurt()) rtaköy() erkez() ğaçören() 81 skil() ülağaç() üzelyurt() rtaköy() Sarıyahşi()

4 4. Çevik ve ark. / Ü Sosyal ve konomik raştırmalar ergisi, 13 (21): 01-09, 2011 merkeze bağlanır. Şebekeye eklenmeyen ilçeler yeniden incelendiğinde şebekeye en kısa mesafenin 26 km. ile ğaçören() olduğu görülür. u ilçe de en kısa mesafede bulunduğu rtaköy() e bağlanır. Şebekeye eklenmeyen ilçeler arasında diğer en kısa mesafe ğaçören() e uzaklığı 51 km olan Sarıyahşi() ilçesidir. Sarıyahşi() ğaçören() e eklenir. Şebekeye eklenmemiş tek ilçe skil() dir. uraya en kısa mesafe ise erkez() dır(70 km). u işlemler yapıldıktan sonra Şekil 2. de görüldüğü gibi ksaray iline ait en küçük yayılan ağaç diyagramı oluşur. Şekilden anlaşılacağı üzere ksaray ili için 3 ayrı araç gerekmektedir. u araçlar ile minimum km. mesafesi ile ksaray ili ve ilçeleri arasında en az km. kat ederek her ilçeye ulaşılabilecektir = =253 km. olarak belirlenmiştir. 25 şağıdaki Tablo 2, nkara iline ait ilçeler arası uzaklıkları kilometre cinsinden göstermektedir. Şekil 3 te ise alternatif yolların tamamı görülmektedir. nkara için; erkez() noktası başlangıç olarak kabul edilip tablodaki veriler dikkate alındığında erkez() e en kısa mesafenin kyurt() olduğu görülür. aha sora erkez() ve kyurt() a en kısa mesafe diğer ilçeler arasından tablo yardımı ile belirlenir. una göre şebekede kyurt() a alecik() ilçesi dâhil edilir. erkez, alecik ve kyurt ilçelerine en kısa mesafeye bakılır ve kyurt() a Çubuk() eklenir. rtık şebeke dört ilçeden oluşmaktadır. Şebeke dâhilinde olmayan R 26 erkez () 70 Tablo 2. nkara İli İlçeler rası Uzaklıklar(km.) 55 Şekil 2. ksaray İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması kyurt () yaş () ala ( ) 44.Pazarı () 33 Çamlıdere () = erkez = ğaçören = skil = ülağaç = üzelyurt = rtaköy = Sarıyahşi Çubuk () lmadağ () Şekil 3. nkara İli İlçeler rası Ulaşım Şebekesi diğer ilçelerden şebekeye en kısa ilçe olan lmadağ(), alecik() e eklenir. iğer en kısa ilçe ise erkez() ve azan() arası olacaktır. aha sonra ızılcahamam() ilçesi azan() ilçesine bağlanır. u adımdan sonra Çamlıdere() ilçesi ızılcahamam() ilçesine bağlanır. ir sonraki ilçe ise yaş() tır ve yaş(), azan() a eklenir. aha sonra ala() ilçesi erkez() e eklenir. alan ilçelerden en kısa bağlanmamış ilçe olan üdül(), yaş() ilçesine eklenir. rdından eypazarı(), üdül() ilçesine eklenir ve daha sonra allıhan() da eypazarı() na eklenir. Şebeke dâhilinde olmayan ilçelerden en kısa mesafe ile şebekeye eklenen ilçe Polatlı(P) dır ve bu da yaş() a eklenir. rdından aymana(), Polatlı(P) ilçesine eklenir. Yine kalan ilçelere bakıldığında Şereflikoçhisar(R), ala() ya eklenir. Şebekeye eklenmeyen tek ilçe vren(), Şereflikoçhisar(R) a bağlandığında şebeke tamamlanmış olacaktır. Yukarıdaki Şekil 4, nkara iline ait en küçük yayılma diyagramını göstermektedir. vren () üdül () aymana () alecik () azan ().amam () allıhan () kyurt() 34 yaş() ala() eypazarı() Çamlıdere() Çubuk() lmadağ() vren() üdül() aymana() alecik() azan() amam() allıhan() Polatlı(P) Ş.koçhisar(R) P R Polatlı (P)

5 . Çevik ve ark. / Ü Sosyal ve konomik raştırmalar ergisi, 13 (21): 01-09, R Şekil 4. nkara İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması P 70 = erkez = kyurt = yaş = ala = eypazarı = Çamlıdere = Çubuk = lmadağ = vren = üdül = aymana = alecik = azan = ızılcahamam = allıhan P= Polatlı R= Şereflikoçhisar +++++R+R+++P+P+ +++= =702 km. olarak belirlenmiştir. şağıdaki Tablo 3 ve Şekil 5 ten hareketle onya iline ait ilçeler arası en küçük yayılma şebekesi Şekil 6 da gösterildiği gibi elde edilir. Tablo 3. onya İli İlçeler rası Uzaklıklar(km.) Y erkez () hırlı () kören () kşehir () ltınekin () eyşehir () ozkır ().beyli () Çeltik () Çumra () erbent ().ucak ().isar () mirgazi () reğli ().Sınır (Ö) adim (P).Pınar (Q) üyük (R) lgın (S) 119 hırlı () kören () kşehir () ltınekin () eyşehir () ozkır () eyli () Çeltik () Çumra () erbent () ucak () isar () mirgazi () reğli ().sınır (Ö) adım (P).Pınar (Q) üyük (R) lgın (S) adınhanı (Ş) arapınar (T) ulu (U) Sarayönü (Ü) Seydişehir (V) Taşkent (W) Tuzlukçu (X) Yalıhüyük (Y) adınhanı (Ş) arapınar (T) ulu (U) Sarayönü (Ü) Seydişehir (V) Taşkent (W) Tuzlukçu (X) Yalıhüyük (Y) Yunak (Z)

6 6. Çevik ve ark. / Ü Sosyal ve konomik raştırmalar ergisi, 13 (21): 01-09, 2011 U Ü V W X V Ü U Y Z T Ş S R Q P Ö Ö Şekil 5. onya İli İlçeler rası Ulaşım Şebekesi Q 90 T 12 P W U Y V 9 30 R Ö Z 20 S X 30 Ş Ü 50 Şekil 6. onya İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması = erkez = hırlı = kören = kşehir = ltınekin = eyşehir = ozkır = ihanbeyli = Çeltik = Çumra = erbent = erebucak = oğanhisar = mirgazi = reğli Ö= üneysınır P= adim Q= alkapınar R= üyük S= lgın Ş= adınhanı T= arapınar U= ulu Ü= Sarayönü V= Seydişehir W= Taşkent X= Tuzlukçu Y= Yalıhüyük Z= Yunak Q+T+T+T+Ö+Ö++P+PW++Y+ YV+V++R+R++S+SX+X+XZ+Z+SŞ+ ŞÜ+Ü+Ü++U= =1052 km. olarak belirlenmiştir. iğer illere de daha önceki illere yapılan işlemler yapılmış ve aşağıdaki en küçük yayılma diyagramları elde edilmiştir(fazla yer kaplaması nedeniyle bundan sonraki illerin uzaklık tabloları ile şebekeleri verilmemiştir) = erkez = tkaracalar = ayramören = Çerkeş = ldiven = lgaz = ızılırmak = orgun = urşunlu = rta = Şabanözü = Yapraklı Şekil 7. Çankırı İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması = =286 km. olarak belirlenmiştir = erkez = lput = eylikova = Çifteler = ünyüzü = an = İnönü = ahmudiye = ihalgazi = ihalıççık = Sarıcakaya = Seyitgazi = Sivrihisar Şekil 8. skişehir İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması = =442 km. olarak belirlenmiştir

7 . Çevik ve ark. / Ü Sosyal ve konomik raştırmalar ergisi, 13 (21): 01-09, Şekil 9. araman İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması = erkez = yrancı = aşyayla = rmenek = âzımkarabekir = Sarıveliler ++++= = 273 km. olarak belirlenmiştir Şekil 10. ayseri İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması = =593 km. olarak belirlenmiştir = =175 km. olarak belirlenmiştir = =223 km. olarak belirlenmiştir = erkez = kkışla = ünyan = eveli = elâhiye = acılar = İncesu = Özvatan = Pınarbaşı = Sarıoğlan = Sarız = Talas = Tomarza = Yahyalı = Yeşilhisar = erkez = ahşili = alışeyh = Çelebi 7 = elice = arakeçili = eskin 5 = Sulakyurt 21 = Yahşihan Şekil 11. ırıkkale İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması Şekil 12. ırşehir İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması 53 = erkez = kçakent = kpınar = oztepe = Çiçekdağı = eman = ucur Şekil 13. evşehir İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması = = 186 km. olarak belirlenmiştir = erkez = cıgül = vanos = erinkuyu = ülşehir = acıbektaş = azaklı = Ürgüp Şekil 14. iğde İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması ++++ = =179 km. olarak belirlenmiştir Şekil 15. Sivas İli İlçeler rası Ulaşım Şebekesi P++R+R+R+ +++= =689 km. olarak belirlenmiştir P Şekil 16. Yozgat İli n üçük Yayılan ğaç lgoritması = =9 km. olarak belirlenmiştir = erkez = ltunhisar = or = Çamardı = Çiftlik = Ulukışla = erkez = kıncılar = ltınyayla = ivriği = oğanşar = emerek = ölova = ürün = afik = İmranlı = angal = oyulhisar = Suşehri = Şarkışla = Ulaş P= Yıldızeli R= Zara = erkez = kdağmadeni = ydıncık = oğazlıyan = Çandır = Çayıralan = Çekerek = adışehri = Saraykent = Sarıkaya = Sorgun = Şefaatli = Yenifakılı = Yerköy

8 8. Çevik ve ark. / Ü Sosyal ve konomik raştırmalar ergisi, 13 (21): 01-09, 2011 Tablo 4. İç nadolu ölgesi İller rası Uzaklıklar(km.) İR R () SRY () ÇR ().ŞİR () R () YSRİ (). () RŞİR () Y () VŞİR () İĞ () SİVS () SRY() 225 ÇR() 1 1 SİŞİR() R() YSRİ() R() RŞİR() Y() VŞİR() İĞ() SİVS() YZT() u algoritmaların yanı sıra, İç nadolu ölgesi içerisinde olan illerin, il merkezleri arasındaki uzaklıklar Tablo 4 te gösterilmiştir. İç nadolu ölgesi dâhilinde olan il merkezlerinden, aynı bölgedeki başka il merkezlerine gitmek amaçlı oluşturabilecek alternatif yollar Şekil 17 de gösterilmiştir. Şekil 17. İç nadolu ölgesi İller rası Ulaşım Şebekesi aha önceki iller için uygulanan en kısa yayılan ağaç algoritması modelinin ilerleme aşamaları İç nadolu ölgesi dâhilindeki tüm iller için de uygulandığında Şekil 18 deki şebeke oluşacaktır Şekil 18. İç nadolu ölgesi İller rası n üçük Yayılan ğaç lgoritması = nkara = ksaray = Çankırı = skişehir = araman = ayseri = ırıkkale = ırşehir = onya = evşehir = iğde = Sivas = Yozgat İller bazında kullanılan yöntemle hareket edildiğinde mevcut şebekede toplam en kısa yayılma mesafesi; = = 1473 km. olarak bulunmuştur. 4. SUÇ ojistik faaliyetlerinde oluşturulacak hattın en güvenli ve en kazançlı olması gerekliliği kaçınılmazdır. ojistik veya kargoculuk misyonlu işletmeler, hedeflerine göre olabildiğince kullanışlı bir ağa sahip olma ve bu ağlar arasında koordinasyonun ve ulaşımın en kısa zamanda gerçekleşmesini sağlamak zorundadırlar. argoculukta mevcut alternatifler içerisinde müşterinin her zaman daha kısa zamanda paketini teslim eden firmayı tercih etme olasılığı yüksektir. uradan hareketle alıcıların rasyonel hareket ettiği savına dayanılarak, firmaların ve alıcıların en önemli önceliğinin zaman olduğu söylenebilir. argoculukta standart maliyet kalemleri her zaman geçerli olmamaktadır. unun sebeplerinin başında çoğu zaman müşteri memnuniyeti gelmektedir. Örneğin bazen bir müşteri paketi için bir araç yola çıkarılmakta, böylece de yapılan lojistik faaliyetin maliyeti çok yüksek olabilmektedir. ar elde edebilmek için ise basit bir mantıkla düşünüldüğü zaman; toplam hâsılatın toplam maliyetten büyük olması esası vardır. u temelden hareket edildiğinde, çoğu zaman maliyet kalemlerinden hangisinin dikkate alınmasının önceliği tartışılır hale gelebilmektedir. İşte bu tür durumlarda maliyeti minimize etmek için yapılabilecek en mantıklı faaliyet en kısa yolların tercih edilmesiyle paketin müşteriye iletilmesidir. u şekilde hem maliyet kalemindeki artışların önemli bir derecede önüne geçilebilecek (hatta azaltılabilecek) hem de müşteri memnuniyetine zarar verilmemiş olacaktır. u çalışmada ise bahsi geçen mantıkla hareket edilmiştir. Çalışma sürecinde, İç nadolu ölgesine ait her bir ilin ilçeleri arasında en uygun şebeke algoritmaları elde edilmiştir. yrıca İç nadolu bölgesindeki iller arasındaki en kısa mesafe de belirlenmiştir(1473 km).

9 . Çevik ve ark. / Ü Sosyal ve konomik raştırmalar ergisi, 13 (21): 01-09, argo işletmelerinde dağıtım, merkez ilçeden diğer ilçelere doğru akış halindedir. u sebeple, elde edilen şebekeler de dikkate alındığında, müşteri memnuniyeti artırılırken maliyeti de azaltabilmek için ya merkez ilçedeki araç sayıları artırılmalı ya da alıcıya teslimler haftalık dilimlere ayrılmalıdır. Yine çalışma sonuçlarından, iller arası uzaklıklar da dikkate alınarak, ana yükleme noktalarından hangi il merkezlerine ne büyüklükte araçların gitmesi gerektiği de belirlenebilir. Yapılan çalışma, kargoculuk için başlamış olsa da otobüs firmaları, tur şirketleri, nakliye şirketleri, postacılık vb. gibi taşımacılık yapan her firma için küçük bir el kitabı olarak kullanılabilecek niteliktedir. Söz konusu şebekeler dikkate alınarak ilgili bir firma, incelenen bölgelerin il ve ilçeleri arasında kolaylıkla rota tayin edebilecektir. Pettie, S. (1999), inding inimum Spanning Trees in (m α (m, n)) Time, epartment of omputer Sicence, The University of Texas at ustin, U.S.. Taha,.. (2000), Yöneylem raştırması, Çeviren ve Uygulayan Ş. lp aray- Şakir snaf, iteratür Yayıncılık, İstanbul. Ulucan,. (2007), Yöneylem raştırması, Siyasal itabevi, nkara. Winston, W..(2004), peration Research: pplications and lgorithms, engage earning, uxbery, U.S.. YÇ huja, R.. agnanti, T.., rlin,.. (1993), etwork lows: Theory, lgorithms, and pplications, Prentince all. oğan, İ. (1994), Yöneylem raştırması Teknikleri, ilim teknik Yayınevi, skişehir. enç, Y.. (2007), ybrid ethod for The eneralized inimum Spanning Tree Problem (enelleştirilmiş Yayılma Problemi İçin arma Çözüm Yöntemleri), aşkent Üniversitesi en ilimleri nstitüsü (Yüksek isans Tezi), nkara. arris,. (1997), Proje Yönetimi, ayat Yayıncılık, İstanbul. tree/ İpekgil oğan, Ö. ve üler. (2006), Proje Yönetimi: raştırma ve eliştirme Projelerinin aşarısına tki den ritik aktörler, arış Yayınları, İzmir. ahmood,.sh. (2005), erece ısıtlı inimum Yayılan ğaç Problemi için enetik lgoritmalar, azi Üniversitesi en ilimleri nstitüsü, nkara. atsui, T. (1994), inear Time lgorithm for the inimum Spanning Tree Problem on a Planar raph epartment of athematical ngineering and nformation Physics aculty of ngineering, University of Tokyo, Tokyo, apan. arula, S. ve o,.. (1980), egree- onstrained inimum Spanning Tree, omput& ps., Res., 7, :2-249, ngland. esetril,. (1997), ew Remarks on The istory of ST- Problem, rchivum athematicum, U.S.. Öztürk,. (2007), Yöneylem raştırması, kin itabevi, ursa. Özgen,. (1987), Üretim Yönetimi, izim üro asımevi, nkara. Planeta,.S. (2006), inear Time lgorithm ased on ultilevel Prefix Tree or inding Shortest Path with Positive Weights and inimum Spaning tree in a etworks, omputing Research Repository - RR.

ARAÇ ROTALARININ EN KISA YOL ALGORİTMALARI KULLANILARAK BELİRLENMESİ VE.NET ORTAMINDA SİMÜLASYONU

ARAÇ ROTALARININ EN KISA YOL ALGORİTMALARI KULLANILARAK BELİRLENMESİ VE.NET ORTAMINDA SİMÜLASYONU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAÇ ROTALARININ EN KISA YOL ALGORİTMALARI KULLANILARAK BELİRLENMESİ VE.NET ORTAMINDA SİMÜLASYONU Şahin BAYZAN Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ 005 ARAÇ ROTALARININ

Detaylı

EŞZAMANLI DAĞITIMLI VE TOPLAMALI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNİN BAKTERİYEL BESİN ARAMA OPTİMİZASYONU ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ.

EŞZAMANLI DAĞITIMLI VE TOPLAMALI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNİN BAKTERİYEL BESİN ARAMA OPTİMİZASYONU ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ. EŞZAMANLI DAĞITIMLI VE TOPLAMALI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNİN BAKTERİYEL BESİN ARAMA OPTİMİZASYONU ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ Seda HEZER YÜKSEK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ağustos, 2010

Detaylı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Toplama Sisteminin Modellenmesi ve İyileştirilmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Toplama Sisteminin Modellenmesi ve İyileştirilmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Toplama Sisteminin Modellenmesi ve İyileştirilmesi İÇİNDEKİLER 1 Önsöz 3 2 Projenin Tanımı ve Amaçları 3 3 Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar 6 4 Rotalama

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENDİNİ KLONLAYAN KARINCA KOLONİSİ YAKLAŞIMIYLA OPTİMAL YOLUN BULUNMASI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENDİNİ KLONLAYAN KARINCA KOLONİSİ YAKLAŞIMIYLA OPTİMAL YOLUN BULUNMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENDİNİ KLONLAYAN KARINCA KOLONİSİ YAKLAŞIMIYLA OPTİMAL YOLUN BULUNMASI Şenol Zafer ERDOĞAN Doktora Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman:

Detaylı

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Mert DEMİRCİOĞLU DOKTORA TEZİ ADANA / 2009

Detaylı

Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Olarak Yöneylem Araştırmasının Mühendislik Uygulamalarında Kullanımı

Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Olarak Yöneylem Araştırmasının Mühendislik Uygulamalarında Kullanımı Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2015 (37-46) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 7, No: 1, 2015 (37-46) Makale (Article) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMĐ ĐÇĐN TAMSAYILI KARAR MODELLERĐ INTEGER PROGRAMMING FORMULATIONS FOR VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH BACKHAULS

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMĐ ĐÇĐN TAMSAYILI KARAR MODELLERĐ INTEGER PROGRAMMING FORMULATIONS FOR VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH BACKHAULS ÖNCE DAĞIT SONRA TOPLA ARAÇ ROTALAMA PROBLEMĐ ĐÇĐN TAMSAYILI KARAR MODELLERĐ INTEGER PROGRAMMING FORMULATIONS FOR VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH BACKHAULS BARIŞ KEÇECĐ Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI. Özet. Abstract

GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI. Özet. Abstract Emel ve Taşkın, Genetik Algoritmalar ve Uygulama Alanları 129 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 129-152 GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAFİK YÖNETİMİNDE KUADRATİK PROGRAMLAMA UYGULAMASI

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAFİK YÖNETİMİNDE KUADRATİK PROGRAMLAMA UYGULAMASI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAFİK YÖNETİMİNDE KUADRATİK PROGRAMLAMA UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Aslı GÜVEN Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı: Proje Yönetimi Kasım

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE SİSTEM GÜVENLİĞİ KRİTERLERİNE DAYALI BİR KARAR MODELİ ÖNERİSİ VE MODELİN UYGULAMASI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE SİSTEM GÜVENLİĞİ KRİTERLERİNE DAYALI BİR KARAR MODELİ ÖNERİSİ VE MODELİN UYGULAMASI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE SİSTEM GÜVENLİĞİ KRİTERLERİNE DAYALI BİR KARAR MODELİ ÖNERİSİ VE MODELİN UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Bayram KARA Anabilim Dalı : Endüstri

Detaylı

ALGILAYICI AĞLARDA GÖZLEMLENEMEME OLGUSUNUN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE İNCELENMESİ MUSTAFA MİKAİL ÖZÇİLOĞLU

ALGILAYICI AĞLARDA GÖZLEMLENEMEME OLGUSUNUN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE İNCELENMESİ MUSTAFA MİKAİL ÖZÇİLOĞLU ALGILAYICI AĞLARDA GÖZLEMLENEMEME OLGUSUNUN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE İNCELENMESİ MUSTAFA MİKAİL ÖZÇİLOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

P-medyan Tesis Yeri Seçim Problemi ve Çözüm Yaklaşımları. The P-median Facility Location Problem and Solution Approaches

P-medyan Tesis Yeri Seçim Problemi ve Çözüm Yaklaşımları. The P-median Facility Location Problem and Solution Approaches P-medyan Tesis Yeri Seçim Problemi ve Çözüm Yaklaşımları The P-median Facility Location Problem and Solution Approaches Dr. Mehmet BASTI Fatih Üniversitesi mbasti@fatih.edu.tr ÖZET Her geçen gün globalleşen

Detaylı

BULANIK DEMATEL VE BULANIK TOPSİS YÖNTEMLERİ İLE ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK FİRMA SEÇİMİ İÇİN BÜTÜNLEŞİK BİR MODEL YAKLAŞIMI

BULANIK DEMATEL VE BULANIK TOPSİS YÖNTEMLERİ İLE ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK FİRMA SEÇİMİ İÇİN BÜTÜNLEŞİK BİR MODEL YAKLAŞIMI Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.3, s.99-119. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

MARKA TERCİHLERİNE VE TERCİH NEDENLERİNE GİZLİ MARKOV MODELİNİN UYGULANMASI

MARKA TERCİHLERİNE VE TERCİH NEDENLERİNE GİZLİ MARKOV MODELİNİN UYGULANMASI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler ergisi, 0() MARKA TERCİHLERİNE VE TERCİH NEENLERİNE GİZLİ MARKOV MOELİNİN UYGULANMASI Tuncay CAN Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

KISITLI KAYNAKLARLA PROJE ÇİZELGELEMESİ PROBLEMLERİNDE KULLANILAN GENETİK ALGORİTMA METODLARI VE BUNLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

KISITLI KAYNAKLARLA PROJE ÇİZELGELEMESİ PROBLEMLERİNDE KULLANILAN GENETİK ALGORİTMA METODLARI VE BUNLARIN KARŞILAŞTIRILMASI T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KISITLI KAYNAKLARLA PROJE ÇİZELGELEMESİ PROBLEMLERİNDE KULLANILAN GENETİK ALGORİTMA METODLARI VE BUNLARIN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

ÖZET. Osman ÇEVİK Ayşe Elif YAZGAN

ÖZET. Osman ÇEVİK Ayşe Elif YAZGAN 120 HİZMET ÜRETEN BİR SİSTEMİN BEKLEME HATTI (KUYRUK) MODELİ İLE ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ ÖZET Osman ÇEVİK Ayşe Elif YAZGAN Bu çalışmada bekleme hattı modeli yardımıyla bir bankadaki müşterilerin sıra beklemelerine

Detaylı

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALZEME TEDARİK VE LOJİSTİK YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNLÜK GAZETE DAĞITIM PLANLAMASI TUSAN DERYA

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNLÜK GAZETE DAĞITIM PLANLAMASI TUSAN DERYA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNLÜK GAZETE DAĞITIM PLANLAMASI TUSAN DERYA YÜKSEK LİSANS TEZİ 2008 GÜNLÜK GAZETE DAĞITIM PLANLAMASI DAILY NEWSPAPER DISTRIBUTION PLANNING TUSAN DERYA Başkent

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı

Yönsüz Çinli Postacı Problemi: Polis Devriye Araçları İçin Bir Uygulama Undırected Chınese Postman Problem: An Applıcatıon On Patrol Cars

Yönsüz Çinli Postacı Problemi: Polis Devriye Araçları İçin Bir Uygulama Undırected Chınese Postman Problem: An Applıcatıon On Patrol Cars Yönsüz Çinli Postacı Problemi: Polis Devriye Araçları İçin Bir Uygulama Undırected Chınese Postman Problem: An Applıcatıon On Patrol Cars Yrd.Doç.Dr. Gül Gökay EMEL* Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme

Detaylı

BEKLEME HATTI MODELĠYLE SERVĠS SĠSTEMĠNĠN ANALĠZĠ: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ MERKEZ YEMEKHANESĠ ÖRNEĞĠ

BEKLEME HATTI MODELĠYLE SERVĠS SĠSTEMĠNĠN ANALĠZĠ: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ MERKEZ YEMEKHANESĠ ÖRNEĞĠ BEKLEME HATTI MODELĠYLE SERVĠS SĠSTEMĠNĠN ANALĠZĠ: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ MERKEZ YEMEKHANESĠ ÖRNEĞĠ Doç. Dr. Mehmet Selami YILDIZ Hakan Murat ARSLAN ÖZ Bu çalışmada, bekleme hattı modeli ile Düzce Üniversitesi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME (ÇNKV) YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK TESİSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME (ÇNKV) YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK TESİSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ KR HRP OKULU SVUNM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEDRİK VE LOJİSTİK YÖNETİMİ NBİLİM DLI COĞRFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE ÇOK NİTELİKLİ KRR VERME (ÇNKV) YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK TESİSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSNS

Detaylı

DEPREM YARDIM İSTASYONLARI İÇİN LOJİSTİK MERKEZİ SEÇİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

DEPREM YARDIM İSTASYONLARI İÇİN LOJİSTİK MERKEZİ SEÇİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2013 CİLT 6 SAYI 2 (17-31) DEPREM YARDIM İSTASYONLARI İÇİN LOJİSTİK MERKEZİ SEÇİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Orhan GÖZAYDIN * Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri

Detaylı

Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi

Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:28, Sayı:1, Yıl:2013, ss.197-231 Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi Kezban KAPAR 1 Öz Tedarikçi

Detaylı

SİSTEM TASARIMI PROJE ÖZETLERİ 2014-2015

SİSTEM TASARIMI PROJE ÖZETLERİ 2014-2015 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM TASARIMI PROJE ÖZETLERİ 2014-2015 Editör: Doç. Dr. Deniz TÜRSEL ELİİYİ İZMİR 2015 1 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM TASARIMI

Detaylı

İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 5 Sayý: 3-4 Sayfa: (-19) Makale VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Aslı ÇALIŞ, Sema KAYAPINAR*,

Detaylı

Özet. Textile Businesses Enterprise Resource Planning (ERP) Level of Satisfaction in the Use of A Research and Malatya Province.

Özet. Textile Businesses Enterprise Resource Planning (ERP) Level of Satisfaction in the Use of A Research and Malatya Province. Tekstil İşletmelerinde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Kullanımındaki Memnuniyet Düzeyi ve Malatya İlinde Bir Araştırma Berkant DULKADİR 1 Özet Süratli bir şekilde küreselleşen dünyada, rekabet nedeniyle

Detaylı