ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ. Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ. Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı"

Transkript

1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı 1. Gerekçe Türk Savunma Sanayi Kuruluşlarının en önemli hedefi Türk Silahlı Kuvvetleri nin milli savunma sanayi ürünü teçhizatlarla donatılmasıdır. Türk Savunma Sanayi nin gelişimi 80 li yılların ortalarından itibaren ivme kazanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri nin teçhiz edilmesi 90 lı yıllara kadar doğrudan alım yoluyla, 2000 li yıllara kadar ortak üretim programlarıyla, daha sonra ise özgün yerli tasarım sistemleriyle sürdürülmüştür ve bu süreçte Türk Savunma Sanayi nin rolü sürekli artmıştır li yıllardan sonra Savunma Sanayii Müsteşarlığının ve Türk Savunma Sanayi Kuruluşlarının stratejik amacı Savunma Sanayi ni özgün yurtiçi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak olarak ifade edilmektedir. Bu stratejik amaca ulaşılmasına yönelik önemli kilometre taşlarından biri 2010 yılı sonuna kadar savunma sistem ihtiyaçlarının yurt içi karşılanma oranının ortalama % 50 ye çıkarılması olarak belirlenmiş olup, bu hedef bugün itibarıyla (Temmuz 2012) aşılmıştır. Yukarıda açıklanan hedefler doğrultusunda Türk Savunma Sanayi Kuruluşlarının faaliyetleri son on yılda üretimden özgün ürün tasarımına doğru yönelmektedir. Bu yönelim daha derin ve kapsamlı mühendislik ve sistem bilgisi gerektirmekte, beklentilerin artmasına neden olmakta, tasarım mühendisleri, uzmanlar ve hatta teknik olmayan personelin bilgi düzeyinin yüksek olmasını gerektirmektedir. Yukarıda tarif edilen personel bilgi eksikliği bugüne kadar meslek içi eğitim ya da yurtdışında yerleşik kuruluşların verdiği eğitimlerle giderilmekteyken; eğitim ihtiyacının hem nitelik hem de nicelik olarak çok artması, yurtdışı eğitimlerin yatırım geri dönüşü unsuru olarak etkinlik oranının ve eğitim alan personel sayısının istenilen düzeyde olmaması bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, bu eğitimlerin bir kısmının yurtiçinde yerleşik bir üniversite tarafından karşılanması yapılabilir bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi nin (ODTÜ) işbirliği ile Türk Savunma Sanayi personelinin teknik bilgisinin arttırılması amacıyla bu sertifika programı önerilmektedir ve 2012 yıllarında ODTÜ ve SSM nin işbirliğiyle bu sertifika programının pilot uygulaması denilebilecek bir girişim hayata geçirilmiş ve 4 ayrı başlıkta saat süreli 5 eğitim programı (Muharip Uçak Teknolojileri, İnsansız Hava Araçları ve Döner Kanatlı Hava Araçları, Malzeme Bilimine Giriş (2 kez), Radar Sistemleri)

2 ODTÜ-SEM de gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 120 katılımcıya katılım belgesi verilmiştir yılı sonunda kadar Muharip Uçak Teknolojileri eğitiminin tekrar edilmesi ve Yazılım ve Simülasyon ile Aviyonik Sistemler başlıklı eğitimlerin verilmesi planlanmıştır. Yapılmış olan eğitimleri takip eden katılımcılardan ve mensup oldukları kuruluşlardan alınan geribildirimler eğitimlerin düzey ve kalitesinin son derece tatmin edici olduğu yönündedir. Geribildirimlerden çıkarılan bir diğer sonuç ise eğitimlerin daha da yaygınlaştırılması ve eğitim konularının çeşitlendirilmesi şeklindedir. Yurtdışındaki örneklerinde olduğu gibi bu eğitimin yabancı ülkelerden gelen katılımcılara da açılması ODTÜ ye hem yeni fırsatlar sunacak, hem de üniversitemizin tanınırlığının artması ile uluslararası üniversite olmasını destekleyici bir sütun daha eklenecektir. Eğitimler ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi nde verilecektir. Eğitimlerin dili İngilizce olacaktır. 2. Amaç Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı nın amaçları aşağıdaki gibidir: Türk Savunma Sanayi nin teknolojik ve bilimsel bilgi düzeyinin ve uluslararası alanda rekabet düzeyinin artırılması, Sektör çalışanlarının teorik alt yapısının oluşturulması ve sektörde deneyim kazanmış kişilerin paylaşımlarıyla bu alt yapının desteklenmesi, uygulamaların görülmesi, Kamu, sanayi, TSK ve üniversite işbirliğinin sağlanması ve farklı deneyimlerin paylaşılmasına imkan sağlanması, En iyi uygulama örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, Üniversiteden yeni mezun olmuş ve Savunma Sanayi kuruluşlarında çalışan ve kariyerlerinin başında olan personelin niteliklerinin geliştirilmesi, Savunma Sanayi kuruluşlarında çalışan ve çalışma alanı değişen deneyimli personelin geçiş eğitiminin sağlaması, Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek, faklı alanlarda da (araştırma-geliştirme) işbirliği fırsatlarının yaratılmasıdır. 3. Programın Süresi Program her biri yaklaşık saatten oluşan en az 3 modülden oluşmaktadır. Bu üç modülden bir tanesi zorunlu olup, diğer ikisi ilgili alana göre belirlenen havuzdan seçilecektir. Katılımcı tarafından alınan 3 modülün toplam ders saati sayısının en az 130 olması gereklidir. Katılımcı tarafından alınacak 3 modülün azami süresi ile ilgili bir kısıtlama yoktur. Modüllerin açılacağı zaman ve süreleri her takvim yılının başında ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından ilan edilecektir. 2

3 4. Başvuru ve Kabul Koşulları Üniversite mezunu olmak başvurmak ve sertifika eğitimini takip etmek için yeterli koşuldur. Sertifika programının genel bir kontenjanı yoktur, ancak her modül için katılımcı sayısı 20 ile sınırlıdır. Bir modülü takip etmek için başvuranların sayısı kontenjandan fazla ise aşağıdaki kurallara ve sıraya göre önceliklendirme yapılır: 1) O modülü başarı ile tamamlaması durumunda sertifika almaya hak kazanacak adaylara öncelik tanınır. 2) Kontenjanların kuruluşlar arasında mümkün olduğunca adil dağıtılmasına özen gösterilir. 3) Aynı kurumdan başvuran adaylar arasında daha az kıdemli olana öncelik tanınır. 5. Programın içeriği Program dört uzmanlık alanından oluşur: 1) Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı Hava Araçları Uzmanlık Alanı, 2) Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı Kara Araçları Uzmanlık Alanı, 3) Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı Deniz Araçları Uzmanlık Alanı, 4) Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı Elektronik ve Aviyonik Uzmanlık Alanı. İhtiyaç ve talebe göre ileride ek Uzmanlık Alanları açılabilir. Yukarıda adı geçen uzmanlık alanlarının zorunlu ve seçmeli modülleri aşağıdaki gibidir: 1. Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı Hava Araçları Uzmanlık Alanı: Zorunlu modül: Muharip Uçak Teknolojileri (Military Aircraft Technology). Seçmeli modüller (sertifika için iki tanesinin alınması yeterlidir): İnsansız Hava Araçları (Unmanned Aircraft Systems), Döner Kanatlı Hava Araçları (Rotorcraft Technologies), Malzeme Bilimine Giriş (Introduction to Materials Science), Güç Grubu (Power Group), Simülasyon ve Yazılım (Simulation and Software), Aviyonik Sistemler (Avionic Systems), Radar Sistemleri (Radar Systems). 2. Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı Kara Araçları Uzmanlık Alanı: Zorunlu Modül: Güç Grubu (Power Group). Seçmeli Modüller (sertifika için iki tanesinin alınması yeterlidir): Güç Aktarma Sistemi ve Bileşenleri (Power Transmission System and Its Components), İnsansız Kara Araçları (Unmanned Ground Vehicles), Simülasyon ve Yazılım (Simulation and Software), Malzeme Bilimine Giriş (Introduction to Materials Science), Radar Sistemleri (Radar Systems). 3. Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı Deniz Araçları Uzmanlık Alanı: Zorunlu Modül: Güç Aktarma Sistemi ve Bileşenleri (Power Transmission System and Its Components) 3

4 Seçmeli Modüller (sertifika için iki tanesinin alınması yeterlidir): Güç Grubu (Power Group), Simülasyon ve Yazılım (Simulation and Software), Malzeme Bilimine Giriş (Introduction to Materials Science), Radar Sistemleri (Radar Systems). 4. Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı Elektronik ve Aviyonik Uzmanlık Alanı: Zorunlu Modül (sertika için bir tanesinin alınması yeterlidir): Aviyonik Sistemler (Avionics Systems), Radar Sistemleri (Radar Systems). Seçmeli Modüller (sertifika için iki tanesinin alınması yeterlidir): zorunlu modüllerden o kategoride alınmayan modüllerden biri ve Simülasyon ve Yazılım (Simulation and Software), Malzeme Bilimine Giriş (Introduction to Materials Science) Modüllerinden biri. İhtiyaç ve talebe göre ileride ek Modüller açılabilir ve Uzmanlık Alanlarına ek Modüller tanımlanabilir. Ayrıca modüllerde yer alan konularda ve saatlerde gerek görüldüğünde değişiklik yapılabilir. Modüllerin içerikleri Ek-A da verilmektedir. 6. Değerlendirme Değerlendirme her modül için ayrı ayrı yapılır. Toplam ders saati sayısı 130 dan fazla olacak şekilde Uzmanlık Alanları için tanımlanmış 3 modülü başarı ile tamamlayan adaylar Sertifika almaya hak kazanırlar. Modülleri başarı ile tamamlamak için derslerin en az % 80 ine katılmak ve her modülün sonunda yapılacak sınavda en az % 60 başarı sağlamak gerekir. Sınavda başarısız olan aday aynı modül daha sonra yeniden açıldığında ücretini ödemek koşuluyla sadece sınava girebilir. 7. Programı Yürütecek Öğretim Elemanları Programı oluşturan modüller ve her modülün sorumlusu ile modüllerde yer alan dersleri verecek Öğretim Elemanları ve Eğitmenler Ek-A da verilen Modül Tanımlarında belirlenmiştir. Ancak, programın akademik sorumlusu olarak programın aksaksız ve eşgüdümlü yürümesini sağlayacak olan 'Program Koordinatörü', programın açıldığı her dönem için programda görev alabilecek başka ve yeni öğretim elemanları ile de görüşerek, öğretim üyelerini yeniden belirler. Program'ın ana sorumlusu olacak 'sürekli' öğretim elemanları: 1) Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (Program Koordinatörü), Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, 2) Doç. Dr. Arcan DERİCİOĞLU, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 3) Doç. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 4) Y. Doç. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL, Makine Mühendisliği Bölümü, 5) Doç. Dr. Şimşek DEMİR, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü. Programın açıldığı her dönem için ODTÜ dışından uzmanlardan da eğitmen desteği sağlanabilecektir. Bunlar arasında aşağıdaki isimler sayılabilir: 4

5 1) Serdar ÇORA (TUSAŞ), Muharip Uçak Teknolojileri, İnsansız Hava Araçları ve Döner Kanatlı Hava Araçları Modüllerinde Uçuş Testleri konularında. 2) Mehmet Yetiş UYSAL (SSM), Muharip Uçak Teknolojileri, İnsansız Hava Araçları ve Döner Kanatlı Hava Araçları Modüllerinde Sertifikasyon konularında. 5

6 Ek-A. Eğitim Programına Yer Alan Modüllerin İçerikleri Military Aircraft Technology (50 hours) Introduction, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (AEE), 3 hours o Scope o History o Military Aircraft Worldwide o Major Manufacturers and Models Aircraft Basics, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (AEE), 2 hours o Basic Aerodynamics and Performance o Design Concepts Fundamental Aerodynamics, Prof. Dr. İsmail H. TUNCER (AEE), 4 hours o Fundamentals of Aerodynamics o Aerodynamic Forces and Moments o Aerodynamic Design Considerations on Fixed Wings o Computational Fluid Dynamics Stability and Control, Asst. Prof. Dr. Ali Türker KUTAY (AEE) + Prof. Dr. Ozan TEKİNALP (AEE), 4 hours o Aircraft Flight Mechanics o Basic Control Theory o Fundamentals of Feedback Control o Dynamics and Control o Automatic Flight Control Systems o Autopilots and Flight Directors, Guidance and Navigation Laboratory Visit, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (AEE), 3 hours o Demonstration of Basics on an Aircraft Transonic/Supersonic Flow, Doç. Dr. Sinan EYİ (AEE), 2 hours o Viscous Flow & High Speed Aerodynamics o Shock Waves Pilot Lecture, Lecturer, Ercan ÇELİK (TAI), 1 hour o Pilot s View of Flying o Personal Experiences Structures and Materials, Prof. Dr. Altan KAYRAN (AEE) + Asst. Prof. Dr. Melin ŞAHİN (AEE) + Asst. Prof. Dr. Ercan GÜRSES (AEE) + Asst. Prof. Dr. Demirkan ÇÖKER (AEE), 4 hours o Structural Loads o Airframe Structures o Material Selection o Composite Structures/New Technologies Propulsion, Assoc. Prof. Dr. Oğuz UZOL (AEE), 3 hours o Basic Propulsion o Propellers o Gas Turbines 6

7 o Turbojets/Turbofans Noise, Prof. Dr. Yusuf ÖZYÖRÜK (AEE), 2 hours o Physics of Acoustics o Noise Reduction Techniques Vibration, Asst. Prof. Dr. Melin ŞAHİN (AEE) + Prof. Dr. Yavuz YAMAN (AEE), 2 hours o Physics of Vibration Basic Avionics, Asst. Prof. Dr. Ali Türker KUTAY (AEE), 2 hours o Instrumentation o Communication Systems o Navigation Systems o Radars & Sensors o Optical Systems Signature, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (AEE), 2 hours o Radar/Thermal Signature o Electronic Warfare Applications o Stealth Design & Technologies Unmanned Combat Air Vehicles, Doç. Dr. Funda KURTULUŞ (AEE), 4 hours o UAV Mission Systems o Autonomous Flight Control o Ground systems Aircraft Systems & Maintenance, (Em) Alb. Yüksel KENAROĞLU (TuAF), 2 hours o Electrical Systems o Hydraulics/Pneumatics o Fuel Systems o Landing Gears o Basic Maintenance Practices o Lifecycle Management Aircraft Design Challenges, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (AEE), 2 hours o Technological Challenges o New concepts Airworthiness, Mehmet Yetiş UYSAL (SSM), 2 hrs o Airworthiness Basics o Major Certification and Qualification Regulations Aircraft Systems Integration, Gülsevil PINAR (TAI), 2 hours o TUSAŞ Projects of Aircraft Systems Integration Flight Testing, Serdar ÇORA (TAI), 2 hrs o Flight Testing Principles o Experimental Methods o Instrumentation & Testing o Data Analysis Case Study, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (AEE), 2 hours o Interactive Application on a Case Study 7

8 Unmanned Aircraft Systems (40 hours) Introduction, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (AEE), 3 hours o Scope o History o UAVs Worldwide o Major Manufacturers and Models UAV Design & Application, Prof. Dr. Nafiz ALEMDAROĞLU (AEE) + Doç. Dr. Funda KURTULUŞ (AEE), 6 hours o Principles of Flight and Design o UA Terminology and Classification o UAV operating environments o UAV Roles, Mission Sets and Operational Concepts o Sensors and Payloads o Electronic Warfare o Weaponisation UAV Command & Control, Asst. Prof. Dr. Ali Türker KUTAY (AEE) + Prof. Dr. Ozan TEKİNALP (AEE), 8 hours o Datalink o Control System Hardware o Launch/Recovery Systems o Regulations o Command and Control o Deployment Considerations o Human Factors o Simulator o Flight Performance (Control, Autopilot, Stability) UAV Physics, Doç. Dr. Oğuz UZOL (AEE) + Assoc. Prof. Dr. Funda KURTULUŞ (AEE) + Prof. Dr. Altan KAYRAN (AEE) + Asst. Prof. Dr. Ercan GÜRSES (AEE) + Asst. Prof. Dr. Demirkan ÇÖKER (AEE), 12 hours o Engine o Aerodynamics o Structures Flight Testing, Serdar ÇORA (TAI), 2 hours UAV Technology, Prof. Dr. Nafiz ALEMDAROĞLU (AEE), 6 hours o UAV Mission Planning o UAV Image Exploitation o Technical Advances o Future of UA & UAV o Summary Case Study, Prof. Dr. Nafiz ALEMDAROĞLU (AEE), 3 hours o Interactive Application on a Case Study 8

9 Rotorcraft Technologies (42 hours) Introduction, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (AEE), 3 hours o Scope o History o Military Rotorcraft Worldwide o Major Manufacturers and Models Helicopters Basics, Asst. Prof. Dr. İlkay YAVRUCUK (AEE) + Prof. Dr. Yusuf ÖZYÖRÜK (AEE), 4 hours o Basic Rotor Aerodynamics and Performance o Rotorcraft Design Challenges o Design Concepts Fundamental Aerodynamics, Prof. Dr. Yusuf ÖZYÖRÜK (AEE), Asst. Prof. Dr. İlkay Yavrucuk (AEE), 6 hours o Fundamentals of Aerodynamics o Rotor Aerodynamic Forces and Moments o Aerodynamic Design Considerations on Fixed and Rotary Wings Helicopter Dynamics, Stability and Control, Asst. Prof. Dr. İlkay YAVRUCUK (AEE), 4 hours o Control Mechanisms on Rotorcraft o Basic Control Theory o Helicopter Dynamics and Control o Automatic Flight Control Systems Laboratory Visit, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (AEE), 2 hours o Demonstration of Basics on a Helicopter Pilot Lecture, TAI Helicopter pilots, 1 hour o Pilot s View of Helicopter Flying o Personal Experiences Structures and Materials, Asst. Prof. Dr. Ercan GÜRSES (AEE) + Prof. Dr. Yavuz YAMAN (AEE) + Dr. Demirkan ÇÖKER (AEE), 6 hours o Structural Loads o Airframe/Rotor Blades Structures o Aeroelasticity o Material Selection o Composite Structures/New Technologies Powerplant, Assoc. Prof. Dr. Oğuz Uzol (AEE), 2 hours o Piston engines o Turboshaft engines Powertrain, Asst. Prof. Dr. Ender CİĞEROĞLU (ME), 2 hours o Design Concept of Gearboxes o Material and Design Approaches 9

10 Noise, Prof. Dr. Yusuf ÖZYÖRÜK (AEE), 2 hour o Physics of Acoustics o Noise Reduction Techniques Vibration, Prof. Dr. Yavuz YAMAN (AEE) + Asst. Prof. Dr. Melin ŞAHİN (AEE), 2 hours o Physics of Vibration o Vibration on Rotorcraft Rotorcraft Instrumentation, Asst. Prof. Dr. Ali Türker KUTAY (AEE), 2 hour o Navigation Systems o Communication Systems o Basic Avionics o Mission Systems Rotorcraft Systems & Maintenance, Mehmet İzzet TOK (TAI), 1 hour o Electrical Systems o Hydraulics/Pneumatics o Basic Maintenance Practices o Lifecycle Management Airworthiness, Mehmet Yetiş UYSAL (SSM), 2 hours o Airworthiness Basics o Major Certification and Qualification Regulations Rotorcraft System Integration, Asst. Prof. Dr. İlkay YAVRUCUK (AEE), 1 hour o TUSAŞ Experiences Flight Testing, Serdar ÇORA (TAI), 1 hour o Flight Testing Principles o Instrumentation o Data Analysis Helicopter Systems Design: Case Study, Asst. Prof. Dr. İlkay YAVRUCUK (AEE), 2 hours o Interactive Application on A Case Study 10

11 Introduction to Materials Science (40 hours) Introduction, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 1 hour Overview of the Mechanical Behavior of Materials, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 2 hours o Tensile, impact, fatigue behaviors Metallic Materials, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 6 hours o Classification and Structure o Processing o General Characteristics o Application Areas Ceramic Materials, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 5 hours o Classification and Structure o Processing Methods o General Characteristics o Mechanical Behavior (Fracture Mechanics) o Application Areas Polymeric Materials, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 3 hours o Types and Their Structures o Processing Methods o General Behavior o Application Areas Review, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 2 hours Composite Materials, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 4 hours o Classification and Structure o Processing o General Characteristics o Application Areas Comparison of Mechanical Properties of Main Material Classes, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 2 hours Overview of the Physical and Chemical Properties of Materials, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 5 hours o Electrical Properties o Thermal Properties o Magnetic Properties o Optical Properties o Corrosion and Degradation of Materials Overview of the Materials Used in Defense Industry, Prof. Dr. Bilgehan ÖGEL (METE), 4 hours o Vehicle Structures, Weapons, Armor and Special Topics like EM Wave Absorption and Textiles Case Studies, Prof. Dr. Bilgehan ÖGEL (METE), 3 hours Lab Visits, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 3 hours 11

12 Simulation and Software (45 hours) Introduction to Simulation, Assoc. Prof. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN (CENG), 3 hours o Overview of modeling and simulation (M&S) concepts o Brief history of simulation o Application areas of simulation o Live, virtual, constructive (LVC) simulation and LVC integration o Uses and misuses of simulation, M&S ethics o A look into the future Acquisition of Simulation Systems, Prof. Dr. Semih BİLGEN (EEE), 3 hours o Acquisition models and practices o Economics of simulation systems o Lifecycle management for simulators Flight Simulation, Prof. Dr. Ozan TEKİNALP (AEE), 4 hours o Flight modeling o Flight data acquisition and analysis o Flight control systems o Audio-visual systems for flight simulators o Motion platforms o Navigation modeling o Trainer console o Avionics system modeling o Helicopter simulators o Classification of flight simulators Computer Graphics, Asst. Prof. Dr. Oğuz AKYÜZ (CENG), 1,5 hours o Fundamentals of computer graphics o Image generation o Performance issues o Graphics libraries Audio-Visual Systems, Asst. Prof. Dr. Oğuz AKYÜZ (CENG), 1,5 hours o Visualization technologies o Screen and projection technologies o Sound generation Computer Animation, Assoc. Prof. Dr. Veysi İŞLER (CENG), Assoc. Prof. Dr. Tolga CAN (CENG), 1,5 hours o 2D and 3D modeling o Scene generation o Motion capture technology o Animation development tools Human-Machine Interaction, Assoc. Prof. Dr. Veysi İŞLER (CENG), Assoc. Prof. Dr. Tolga CAN (CENG), 1,5 hours o Creating user-friendly interfaces o Usability requirements o GUI standards and tools 12

13 Physics-based Modeling, Asst. Prof. Dr. Selim TEMİZER (CENG), 3 hours o Fundamentals of modeling physical phenomena o Mathematical modeling o Analysis of models o Numerical methods o Modeling tools and environments System Simulation, Prof. Dr. Evin ÖZDEMİREL (IE), 3 hours o Fundamental concepts of discrete event simulation o Behavior generation o Statistical preliminaries o Output analysis o Simulation languages and environments Distributed Simulation, Assoc. Prof. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN (CENG), 3 hours o Distributed systems and networking preliminaries o HLA (High Level Architecture) based distributed simulation o Synthetic environments o Process for development and execution of distributed simulations Geographic Information Systems, Prof. Dr. Şebnem DÜZGÜN (MINE), 3 hours o Representation of geographic information o Coordinate systems o Map projections o Spatial data models (incl. terrain models, satellite images) Game Technologies, Assoc. Prof.Dr. Veysi İşler, Asst. Prof. Dr. Selim TEMİZER (CENG), 3 hours o AI for games o Graphics and virtual reality for games o Physics-based modeling for games o Multi-player game design o Serious games Sensor Modeling, Asst. Prof. Dr. Selim TEMİZER (CENG), 2 hours o Sensor models frequently used in simulation applications (e.g. gyroscope, accelerometer, laser range finder) o Sensor errors and error correction Verification, Validation and Accreditation, Assoc.Prof.Dr. Ali H. Doğru, Assoc. Prof. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN (CENG), 3 hours o VV&A and related concepts (e.g. conceptual models, fidelity requirements, independent V&V) o VV&A methods and processes o Quality assurance, testing and qualification for simulators Software Engineering, Assoc.Prof.Dr. Ali H. Doğru, Dr. Cevat ŞENER (CENG), 4 hours o Overview of software life cycle, software engineering processes o Requirements analysis and specification o Software design (including software architecture) o Software construction 13

14 o Software maintenance and operation o Software quality assurance o Software project management o Software engineering standards Databases, Prof. Dr. Adnan YAZICI (CENG), 3 hours o Database management systems o Semantic data models o Moving object databases o Querying spatio-temporal data Case Study, Assoc. Prof. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN (CENG), 2 hours o Flight simulator example (e.g. HELSIM, F16-SIM,TESIM-ARISIM), or o Constructive simulation example (e.g. Baskın, MGKMOS) 14

15 Radar Systems (40 hours) (Assoc. Prof. Dr. Şimşek Demir, EEE) Introduction, 2 hours o Definitions and operation principles o History of Radars o Necessity of radars and usage areas o Classification of Radar Systems o Frequency bands and typical usage Fundamentals, 6 hours o Basic radar hardware block diagram o Radar measurements (range, angle, Doppler) o Radar equation, detection and SNR o Pulsed and FMCW Radar o Pulse repetition frequency and pulse duration o Dwell time o CPI (Coherent Pulse Interval) o Polarization o Frequency bandwidth o Antenna aperture o Power aperture product o Voltage Standing Wave Ratio o Radar Cross Section o FMCW techniques o Range Doppler ambiguity o Pulse Compression Measurable Target Parameters, 4 hours o Velocity, range, angle, altitude measurement techniques o Range resolution o Angle resolution o Accuracy and resolution concepts o Minimum range / Blind Range / eclipse o Instrumented range o Defined range o Minimum detectable power level o Performance comparison of continuous wave and pulsed radars Propagation Medium and its effects on Radar Performance, 2 hours o Reflection, absorption, refraction and diffraction o Effects of atmospheric condition and frequency of operation on propagation o Line of Sight (LOS) o Clutter o Multipath Target Detection, 2 hours o Probability of Detection o Probability of false alarm o Target specifications (Swerling I, II, III ve IV) 15

16 Signal Processing, 6 hours o Signal Processing block diagram o Detection o Pulse integration o Coherent, non-coherent integration o MTI, MTI methods o Range gate o Doppler processing, matched filters o Direction Finding o Pulse Waveforms (wave properties, continuous wave waveforms, linear FM pulse, Phased Coded waveforms, instantaneous pulse burst waveforms) o CFAR o STC o Pulse Compression Target Tracking Concepts, 2 hours Radar Sub systems and modules, 4 hours o Basic RF system diagram o Transmitter (TWT, magnetron, klystron basic properties, Solid state transmitters) o Circulator, T/R switch o Receiver o Digital receiver / analog receiver o Antenna o Digital waveform shaping o Signal processing sub systems o Antenna steering Other, 2 hrs o Rcs measurement techniques o Prf stagger, jitter o Other factors that effect radar performance Electronic Protection, 4 hours Contemporary Radar Systems, 2 hours o Active Electronic Phased Array radar systems o Expectations from contemporary radars Case Study I, 2 hours o Basic radar design Case Study II, 2 hours 16

17 Power Group (40 hours) (Asst. Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ME) Internal Combustion Engines, 15 hours o Engine Components o S.I. Engines o Diesel Engines o Wankel Engines o 2 Stroke Engines o 4 Stroke Engines Combustion in Engines Thermodynamic Cycles Efficiency o 6 Stroke Engines External Combustion Engines, 3 hours Turbines, 6 hours o Turbofan engines o Turbojet engines o Turboprop engines Engine System Components, 6 hours o Injection o Ignition o Exhaust Emission and Control o Heat Transfer and Cooling o Electronic Control Units 17

18 Power Transmission System and Its Components (40 hours) (Asst. Prof. Dr. Ender Ciğeroğlu, ME) Basic Components of Power Transmission System, 2 hours Prime Movers, 3 hours o Gasoline Engines o Diesel Engines o Gas Turbines o Electric Motors o Combined Propulsion Systems o Torque vs angular velocity, Power vs angular velocity characteristics Gears and Gear Boxes, 11 hours o Types of gears o Kinematics o Design of Gear and Gear Boxes Couplings and Clutches, 4 hours Shafts, 4 hours Connection Elements, 3 hours Lubricants and Systems of Lubrication, 3 hours Bearings, 10 hours o Journal Bearings Antifriction Bearings 18

19 Unmanned Ground Vehicles (UGV) (40 hours) (Asst. Prof. Dr. Buğra Koku (ME) & Asst. Prof. Dr. İlhan Konukseven (ME)) Brief History, 2 hours UGV Types, Technical Specs and Applications, 9 hours o Tele-operated Systems o Semi-Autonomous Systems o Autonomous Systems UGV Techonologies, 11 hours o Navigation in UGVs o Planning in UGVs o Sensing in UGVs o Cognition and Behavior Selection in UGVs Human Robot Interaction (HRI), 2 hours Mobility, 4 hours Communication, 2 hours Energy Sources, 2 hours Payload (i.e. immunition), 2 hours UGVs in practice, 2 hours Future of UGVs, 2 hours Case Study,2 hours 19

SAVUNMA SANAYİİ TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

SAVUNMA SANAYİİ TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ SAVUNMA SANAYİİ TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI Amaç Süre Başvuru Koşulları Türk Savunma Sanayi nin teknolojik ve bilimsel bilgi düzeyinin ve uluslararası

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ. Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ. Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı 1. Amaç Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı nın amaçları aşağıdaki gibidir: Türk Savunma

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU Matematiği

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL Ders Kodu Türkçe Ders Adı İngilizce Ders Adı Teori Uygulama ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Revolution

Detaylı

Kredisi. Dersin Sorumlusu (Course Code) (Credit)

Kredisi. Dersin Sorumlusu (Course Code) (Credit) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Mechanical Engineering) ME 502 Advanced Numerical Methods for Engineers Yrd.Doç.Dr.Ender YILDIRIM ME 506 Advanced Heat Transfer Prof.Dr. Nevzat ONUR and Applications

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI Programa Kabul Lisansüstü Danışmanı nın belirlenmesi Kayıt Tez Danışmanı Tez Konusu 1. Yarıyıl Ders 2. Yarıyıl Ders Tez Danışmanı ve Tez Konusu

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 İN ADI MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 MSE 101 Malzeme Mühendisliğine Giriş Introduction to Materials Engineering

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

UAV Technologies and Applications

UAV Technologies and Applications UAV Technologies and Applications UYGU 2014 Uçak Yük. Müh. Hasan İBAÇOĞLU AES-Aero Mühendislik İTÜ-ROTAM 27 Haziran 2014 1 8 Hasan İBAÇOĞLU (Mühendislik Lideri) (hasan.ibacoglu@aes-tr.com) Lisans: 2002

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

2013-2014 YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILABİLECEK DERSLER

2013-2014 YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILABİLECEK DERSLER FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik-Bilgisayar 2013-2014 YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILABİLECEK DERSLER MCS 102 01 Mathematics for International Trade II 4 0 4 Dr. Nurgül GÖKGÖZ KÜÇÜKSAKALLI (Part-Time) MCS 108 01

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN

T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151221201 ATATÜRK İLKE.VE İNK.TARİHİ I 2 0 2,0

Detaylı

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014 Ders Kodu ve Adı / Course Code and Name ARCH 132:Introduction to Building Materials 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) I. Yarıyıl II. Yarıyıl D. Dersin Adı T+U A D. Dersin Adı T+U A MAT 805 FİZ 105 FİZ 107 KİM

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PLANI 1. Yarıyıl Ders Planı 1504101 MUH 1101 MÜHENDİSLİK FİZİĞİ I Zorunlu 3 4 1504103 MAT 1141 MATEMATİK I Zorunlu 3 4 1504105 KIM 1105 KİMYA Zorunlu 1504111 MAK

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

Istanbul Technical University. Faculty of Aeronautics & Astronautics

Istanbul Technical University. Faculty of Aeronautics & Astronautics Faculty of Aeronautics & Astronautics Can Kurtuluş, Taşkın Baltacı Graduate Students Istanbul by 360 Degrees by Orhan Durgut With a history stretching back over 230 years, providing technical education

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011-2012 GÜZ VE BAHAR YARIYILLARI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011-2012 GÜZ VE BAHAR YARIYILLARI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011-2012 GÜZ VE BAHAR YARIYILLARI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI LİSANS PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ Date Course Code Course Time Classroom

Detaylı

ŞEKİL DEĞİŞTİREN UÇAKLAR VE GELECEK

ŞEKİL DEĞİŞTİREN UÇAKLAR VE GELECEK ŞEKİL DEĞİŞTİREN UÇAKLAR VE GELECEK PROF. DR. YAVUZ YAMAN HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doğa [1] ve Onu Taklit Etmeye Çalışan İnsan [2] Şekil Değiştiren Uçakların

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Fen Bilimleri Enstitüsü. Makina Mühendisliği Bölümü. Yüksek Lisans Programı Kılavuzu

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Fen Bilimleri Enstitüsü. Makina Mühendisliği Bölümü. Yüksek Lisans Programı Kılavuzu HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı Kılavuzu Son Güncelleme Tarihi: 2 Şubat 2015 İÇİNDEKİLER Yüksek Lisans Programı ile İlgili Kişiler 2 Genel

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

ELE 564 - Dijital Haberleşme 18:00 21:00 Dr. Mustafa Cenk Ertürk 18:00 21:00. MAK 543 - Finite Element Methods

ELE 564 - Dijital Haberleşme 18:00 21:00 Dr. Mustafa Cenk Ertürk 18:00 21:00. MAK 543 - Finite Element Methods All Graduate Programs Tüm Yüksek Lisans Dersleri BIL 505 - E-ticaret Dr. İzzet Gökhan Özbilgin BIL 562 - Karar Destek i Dr. İzzet Gökhan Özbilgin UCK 551 Aeroelastisite Dr. Levent Ünlüsoy MAK 543 - Finite

Detaylı

FİZ 181 03 FİZ 181 04 FİZ 181 0301 FİZ 181 0401 İNG 111 İNG 112 03 İNG 111 İNG 112 03 FİZ 184 04 FİZ 184 03 BİL 134 03 MZ-4 FİZ 184 04 KİM 151 03

FİZ 181 03 FİZ 181 04 FİZ 181 0301 FİZ 181 0401 İNG 111 İNG 112 03 İNG 111 İNG 112 03 FİZ 184 04 FİZ 184 03 BİL 134 03 MZ-4 FİZ 184 04 KİM 151 03 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ TÜRKÇE BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS PROGRAMI 1.SINIF Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma BİL 133 01 BİL 134 01 MAT 181 03 MAT 182 03 MAT 181 04 MAT 182 04 FİZ 181 03 FİZ 181 04 FİZ 181 03

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 Elektronik ve Haberleşme Introduction to Electronics and Mühendisliğine

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU 1.YARIYIL Dersin Adı HIS101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu 2 0 NC 2 Okt.Alper KÜÇÜKDURMAZ MAT101

Detaylı

Programın Adı: TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOPU SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Adı: TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOPU SERTİFİKA PROGRAMI Programın Adı: TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOPU SERTİFİKA PROGRAMI A. Gerekçe Son yıllarda ülkemizde taramalı elektron mikroskop sayısının artmasıyla birlikte, bu cihazı etkin bir şekilde kullanabilecek yeterli

Detaylı

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü oner@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Mustafa Mengüç ÖNER 2. Doğum Tarihi : 01.02.1977 3. Unvanı : Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi nin (İTÜ) ve Fashion Institute of Technology (FIT) ile yaptığı anlaşma çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu uluslararası ortak ÇİFT

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

Bartın Üniversitesi & University of Applied Sciences Schmalkalden. Çift Diploma Antlaşması

Bartın Üniversitesi & University of Applied Sciences Schmalkalden. Çift Diploma Antlaşması Bartın Üniversitesi & University of Applied Sciences Schmalkalden Çift Diploma Antlaşması Bartın Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ile Almanya da bulunan UoAS (University of Applied Sciences Schmalkalden)

Detaylı

FİGES Şirket Profili. Dr.Tarık Öğüt. SSM Dizayn ve İleri Mühendislik Hizmetleri Çalıştayı, Ankara 03.06.2008. www.figes.com.tr

FİGES Şirket Profili. Dr.Tarık Öğüt. SSM Dizayn ve İleri Mühendislik Hizmetleri Çalıştayı, Ankara 03.06.2008. www.figes.com.tr FİGES Şirket Profili Dr.Tarık Öğüt SSM Dizayn ve İleri Mühendislik Hizmetleri Çalıştayı, Ankara 03.06.2008 Dr.Tarık Öğüt Doğum Tarihi: 10.06.1948 1966: Haydarpaşa Lisesi. Etibank ın burslu öğrencisi olarak

Detaylı

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI Uğur Arıdoğan (a), Melin Şahin (b), Volkan Nalbantoğlu (c), Yavuz Yaman (d) (a) HAVELSAN A.Ş.,

Detaylı

Zeynep ALTAN Yazılım Mühendisliği Bölümü Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi zeynepaltan@beykent.edu.tr

Zeynep ALTAN Yazılım Mühendisliği Bölümü Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi zeynepaltan@beykent.edu.tr Zeynep ALTAN Yazılım Mühendisliği Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi zeynepaltan@beykent.edu.tr Akademik Bilişim 10 12 Şubat 2010 Yazılım Mühendisliği Farklı bir lisans eğitimi niçin gereklidir? Bilgisayar

Detaylı

Dr. EMRE ALPMAN Doçent, Makine Mühendisliği Bölümü Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. EMRE ALPMAN Doçent, Makine Mühendisliği Bölümü Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Dr. EMRE ALPMAN Doçent, Makine Mühendisliği Bölümü Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Kişisel Bilgiler: İsim : Emre Alpman Doğum Tarihi : 10 Nisan 1977 Doğum Yeri : Ankara, Türkiye Görevi : Doçent,

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Makine Mühendisliği Bölümü. 2015-2016 Eğitim Planı Ders İntibak Esasları

Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Makine Mühendisliği Bölümü. 2015-2016 Eğitim Planı Ders İntibak Esasları Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 05-06 Eğitim Planı Ders İntibak Esasları Celal Bayar Üniversitesi senatosunda kabul edilen yeni eğitim planının 05-06 Eğitim-Öğretim

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP)

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) DENİZ DEMİRCİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ODTÜ, 25 Kasım 2013 SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 02.08.2013 Toplantı Sayısı : 019 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/019-01: Enstitümüz disiplinler arası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - Avustralya Sertifika Programları

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - Avustralya Sertifika Programları AUSTRALIAN INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION (AIPE) AUSTRALIAN INSTITUTE OF MUSIC (AIM) Certificate IV in Business 6 Ay 4100 Diploma of Business 1 Yıl 8200 Advanced Diploma of Business 1 Yıl 8200 Diploma

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

Engineering Activities. Mühendislik Aktiviteleri. EW Applications. EH Uygulamalar

Engineering Activities. Mühendislik Aktiviteleri. EW Applications. EH Uygulamalar Requirements REQUIREMENTS ANALYSIS SYSTEM ANALYSIS FUNCTIONAL ANALYSIS DESIGN LOOP VERIFICATION LOOP SYNTHESIS SYSTEMS ENGINEERING PROCESSES DESIGN SPECS Mühendislik Aktiviteleri Gereksinimlerin Oluflturulmas

Detaylı

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz TAGES www.tages.biz Teknoloji Araştırma Geliştirme Endüstriyel Ürünler Bilişim Teknolojileri A.Ş. 1996 yılında kuruldu, 2002 den

Detaylı

Fizik Mühendisliği Programları

Fizik Mühendisliği Programları Fizik Mühendisliği Programları Ülkemizde ilk Fizik Mühendisliği Programı 1954 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde faaliyete geçmiştir. Takip eden yıllarda, 1968 Yılında Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

İTÜ Bilişim Enstitüsü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Toplantı No: 228, 09 Mayıs 2011, Bilişim Enstitüsü

İTÜ Bilişim Enstitüsü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Toplantı No: 228, 09 Mayıs 2011, Bilişim Enstitüsü İTÜ Bilişim Enstitüsü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Toplantı No: 228, 09 Mayıs 2011, Bilişim Enstitüsü İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü nün Yönetim Kurulu 228 sıra sayılı toplantısı, 09

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. was

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. was STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na (SSM) sistem mühendisliği, teknik destek, proje yönetimi, teknoloji transferi ve

Detaylı

TAHMİNİ ÖĞR. SAYISI KREDİSİ (T+U) TAHMİNİ ÖĞR. SAYISI KREDİSİ (T+U)

TAHMİNİ ÖĞR. SAYISI KREDİSİ (T+U) TAHMİNİ ÖĞR. SAYISI KREDİSİ (T+U) 0-06 ÖĞRETİM YILI - GÜZ DÖNEMİ AÇILACAK DERSLER - COURSES OFFERED FOR AUTUMN 0 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı (EHABDB) Electronics and Communications Engineering ADI ECE

Detaylı

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü LOGO Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği Ömer KILIÇ Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Geleceğin potansiyelini değerlendirebilmek için bugünden bilgiyi yönetmek... Vatandaş Odaklı Hizmet

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

Yazılım Kalite ve Test Süreci Software Quality and Testing

Yazılım Kalite ve Test Süreci Software Quality and Testing DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı / Course Name Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Yazılım Kalite ve Test Süreci Software Quality and Testing 0114770 7-8 Yerel Kredisi / Local Credit AKTS Kredisi /

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ *Ders kitaplarını almadan önce dersi veren öğretim üyesine mutlaka danışın. Birinci Yıl 1.Yarıyıl BLM101 Bilgisayar Yazılımı I Ana Ders Kitabı: C How

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI. Tanıtım

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI. Tanıtım OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Tanıtım Otomotiv sektörü günümüzde neredeyse ülkelerin ekonomik durumlarının temel göstergesi sayılmaktadır. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan Otomotiv sektöründe

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Dersin ön koşulu var mı? ***** İntibak Dersi mi? **** TOPLAM SAAT ** AKTS Kredisi ** ANKARA ÜNİVERSİTESİ A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 2015-2016 1.SINIF /1.YARIYIL* ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLUDERSLERİ 1 BMT101

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANAT YÜZEYLERİNİN AERODİNAMİK YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞLARI

BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANAT YÜZEYLERİNİN AERODİNAMİK YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞLARI BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANAT YÜZEYLERİNİN AERODİNAMİK YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞLARI Pınar Arslan 1, Uğur Kalkan 2, Yosheph Yang 3, Serkan Özgen 4, Melin Şahin 5, Ercan Gürses 6, Yavuz Yaman

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Unvanı Adı Soyadı E posta Doç. Dr. (8 Ekim 2013 tarihinde doçentliğini aldı) Devrim Tarhan dtarhan@gmail.com, devrim.tarhan@dpu.edu.tr

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Dersin Kodu MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Exam Date OZD303 Mühendislik Ekonomisi Makine Müh./ Mech. Eng. 04 Ocak 2016 Pazartesi 13:00 E 202 MM 207 Termodinamik Makine Müh./ Mech.

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu Laboratuar Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat AKTS

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tanıtım Gösterisi 1 İçerik 1. Üniversitemiz 2. Bilgisayar Mühendisliği 3. Bölümümüz 4. Son Sözler 2 Üniversitemiz 3 1. Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU FİZ 101 Fizik I FİZ 102 Fizik II FİZ 224 Modern Fizik I MATE 111 Matematik I MATE 112 Matematik II MATE 213 Lineer Cebir MATH 111 Calculus I MATH 112 Calculus II MATH 213 Linear Algebra FEN - EDEBİYAT

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

SAYISAL İŞARET İŞLEME. M. Kemal GÜLLÜ

SAYISAL İŞARET İŞLEME. M. Kemal GÜLLÜ SAYISAL İŞARET İŞLEME M. Kemal GÜLLÜ İçerik Giriş Ayrık Zamanlı İşaretler Ayrık Zamanlı Sistemler İşaret ve Sistemlerin Frekans Uzayı Analizi Sürekli Zaman İşaretlerin Ayrık Zamanlı İşlenmesi İşaret ve

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ : MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (2) BÖLÜMÜ : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (3) SINIFI : 1.

Detaylı

Y Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti Analog - Digital Communication Training Set

Y Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti Analog - Digital Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications Analog Dijital Haberleşme Eğitim Seti analog ve dijital haberleşme ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 13 Adet (9 adet standart

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı