ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ. Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ. Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı"

Transkript

1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı 1. Gerekçe Türk Savunma Sanayi Kuruluşlarının en önemli hedefi Türk Silahlı Kuvvetleri nin milli savunma sanayi ürünü teçhizatlarla donatılmasıdır. Türk Savunma Sanayi nin gelişimi 80 li yılların ortalarından itibaren ivme kazanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri nin teçhiz edilmesi 90 lı yıllara kadar doğrudan alım yoluyla, 2000 li yıllara kadar ortak üretim programlarıyla, daha sonra ise özgün yerli tasarım sistemleriyle sürdürülmüştür ve bu süreçte Türk Savunma Sanayi nin rolü sürekli artmıştır li yıllardan sonra Savunma Sanayii Müsteşarlığının ve Türk Savunma Sanayi Kuruluşlarının stratejik amacı Savunma Sanayi ni özgün yurtiçi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak olarak ifade edilmektedir. Bu stratejik amaca ulaşılmasına yönelik önemli kilometre taşlarından biri 2010 yılı sonuna kadar savunma sistem ihtiyaçlarının yurt içi karşılanma oranının ortalama % 50 ye çıkarılması olarak belirlenmiş olup, bu hedef bugün itibarıyla (Temmuz 2012) aşılmıştır. Yukarıda açıklanan hedefler doğrultusunda Türk Savunma Sanayi Kuruluşlarının faaliyetleri son on yılda üretimden özgün ürün tasarımına doğru yönelmektedir. Bu yönelim daha derin ve kapsamlı mühendislik ve sistem bilgisi gerektirmekte, beklentilerin artmasına neden olmakta, tasarım mühendisleri, uzmanlar ve hatta teknik olmayan personelin bilgi düzeyinin yüksek olmasını gerektirmektedir. Yukarıda tarif edilen personel bilgi eksikliği bugüne kadar meslek içi eğitim ya da yurtdışında yerleşik kuruluşların verdiği eğitimlerle giderilmekteyken; eğitim ihtiyacının hem nitelik hem de nicelik olarak çok artması, yurtdışı eğitimlerin yatırım geri dönüşü unsuru olarak etkinlik oranının ve eğitim alan personel sayısının istenilen düzeyde olmaması bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, bu eğitimlerin bir kısmının yurtiçinde yerleşik bir üniversite tarafından karşılanması yapılabilir bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi nin (ODTÜ) işbirliği ile Türk Savunma Sanayi personelinin teknik bilgisinin arttırılması amacıyla bu sertifika programı önerilmektedir ve 2012 yıllarında ODTÜ ve SSM nin işbirliğiyle bu sertifika programının pilot uygulaması denilebilecek bir girişim hayata geçirilmiş ve 4 ayrı başlıkta saat süreli 5 eğitim programı (Muharip Uçak Teknolojileri, İnsansız Hava Araçları ve Döner Kanatlı Hava Araçları, Malzeme Bilimine Giriş (2 kez), Radar Sistemleri)

2 ODTÜ-SEM de gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 120 katılımcıya katılım belgesi verilmiştir yılı sonunda kadar Muharip Uçak Teknolojileri eğitiminin tekrar edilmesi ve Yazılım ve Simülasyon ile Aviyonik Sistemler başlıklı eğitimlerin verilmesi planlanmıştır. Yapılmış olan eğitimleri takip eden katılımcılardan ve mensup oldukları kuruluşlardan alınan geribildirimler eğitimlerin düzey ve kalitesinin son derece tatmin edici olduğu yönündedir. Geribildirimlerden çıkarılan bir diğer sonuç ise eğitimlerin daha da yaygınlaştırılması ve eğitim konularının çeşitlendirilmesi şeklindedir. Yurtdışındaki örneklerinde olduğu gibi bu eğitimin yabancı ülkelerden gelen katılımcılara da açılması ODTÜ ye hem yeni fırsatlar sunacak, hem de üniversitemizin tanınırlığının artması ile uluslararası üniversite olmasını destekleyici bir sütun daha eklenecektir. Eğitimler ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi nde verilecektir. Eğitimlerin dili İngilizce olacaktır. 2. Amaç Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı nın amaçları aşağıdaki gibidir: Türk Savunma Sanayi nin teknolojik ve bilimsel bilgi düzeyinin ve uluslararası alanda rekabet düzeyinin artırılması, Sektör çalışanlarının teorik alt yapısının oluşturulması ve sektörde deneyim kazanmış kişilerin paylaşımlarıyla bu alt yapının desteklenmesi, uygulamaların görülmesi, Kamu, sanayi, TSK ve üniversite işbirliğinin sağlanması ve farklı deneyimlerin paylaşılmasına imkan sağlanması, En iyi uygulama örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, Üniversiteden yeni mezun olmuş ve Savunma Sanayi kuruluşlarında çalışan ve kariyerlerinin başında olan personelin niteliklerinin geliştirilmesi, Savunma Sanayi kuruluşlarında çalışan ve çalışma alanı değişen deneyimli personelin geçiş eğitiminin sağlaması, Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek, faklı alanlarda da (araştırma-geliştirme) işbirliği fırsatlarının yaratılmasıdır. 3. Programın Süresi Program her biri yaklaşık saatten oluşan en az 3 modülden oluşmaktadır. Bu üç modülden bir tanesi zorunlu olup, diğer ikisi ilgili alana göre belirlenen havuzdan seçilecektir. Katılımcı tarafından alınan 3 modülün toplam ders saati sayısının en az 130 olması gereklidir. Katılımcı tarafından alınacak 3 modülün azami süresi ile ilgili bir kısıtlama yoktur. Modüllerin açılacağı zaman ve süreleri her takvim yılının başında ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından ilan edilecektir. 2

3 4. Başvuru ve Kabul Koşulları Üniversite mezunu olmak başvurmak ve sertifika eğitimini takip etmek için yeterli koşuldur. Sertifika programının genel bir kontenjanı yoktur, ancak her modül için katılımcı sayısı 20 ile sınırlıdır. Bir modülü takip etmek için başvuranların sayısı kontenjandan fazla ise aşağıdaki kurallara ve sıraya göre önceliklendirme yapılır: 1) O modülü başarı ile tamamlaması durumunda sertifika almaya hak kazanacak adaylara öncelik tanınır. 2) Kontenjanların kuruluşlar arasında mümkün olduğunca adil dağıtılmasına özen gösterilir. 3) Aynı kurumdan başvuran adaylar arasında daha az kıdemli olana öncelik tanınır. 5. Programın içeriği Program dört uzmanlık alanından oluşur: 1) Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı Hava Araçları Uzmanlık Alanı, 2) Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı Kara Araçları Uzmanlık Alanı, 3) Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı Deniz Araçları Uzmanlık Alanı, 4) Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı Elektronik ve Aviyonik Uzmanlık Alanı. İhtiyaç ve talebe göre ileride ek Uzmanlık Alanları açılabilir. Yukarıda adı geçen uzmanlık alanlarının zorunlu ve seçmeli modülleri aşağıdaki gibidir: 1. Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı Hava Araçları Uzmanlık Alanı: Zorunlu modül: Muharip Uçak Teknolojileri (Military Aircraft Technology). Seçmeli modüller (sertifika için iki tanesinin alınması yeterlidir): İnsansız Hava Araçları (Unmanned Aircraft Systems), Döner Kanatlı Hava Araçları (Rotorcraft Technologies), Malzeme Bilimine Giriş (Introduction to Materials Science), Güç Grubu (Power Group), Simülasyon ve Yazılım (Simulation and Software), Aviyonik Sistemler (Avionic Systems), Radar Sistemleri (Radar Systems). 2. Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı Kara Araçları Uzmanlık Alanı: Zorunlu Modül: Güç Grubu (Power Group). Seçmeli Modüller (sertifika için iki tanesinin alınması yeterlidir): Güç Aktarma Sistemi ve Bileşenleri (Power Transmission System and Its Components), İnsansız Kara Araçları (Unmanned Ground Vehicles), Simülasyon ve Yazılım (Simulation and Software), Malzeme Bilimine Giriş (Introduction to Materials Science), Radar Sistemleri (Radar Systems). 3. Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı Deniz Araçları Uzmanlık Alanı: Zorunlu Modül: Güç Aktarma Sistemi ve Bileşenleri (Power Transmission System and Its Components) 3

4 Seçmeli Modüller (sertifika için iki tanesinin alınması yeterlidir): Güç Grubu (Power Group), Simülasyon ve Yazılım (Simulation and Software), Malzeme Bilimine Giriş (Introduction to Materials Science), Radar Sistemleri (Radar Systems). 4. Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika Programı Elektronik ve Aviyonik Uzmanlık Alanı: Zorunlu Modül (sertika için bir tanesinin alınması yeterlidir): Aviyonik Sistemler (Avionics Systems), Radar Sistemleri (Radar Systems). Seçmeli Modüller (sertifika için iki tanesinin alınması yeterlidir): zorunlu modüllerden o kategoride alınmayan modüllerden biri ve Simülasyon ve Yazılım (Simulation and Software), Malzeme Bilimine Giriş (Introduction to Materials Science) Modüllerinden biri. İhtiyaç ve talebe göre ileride ek Modüller açılabilir ve Uzmanlık Alanlarına ek Modüller tanımlanabilir. Ayrıca modüllerde yer alan konularda ve saatlerde gerek görüldüğünde değişiklik yapılabilir. Modüllerin içerikleri Ek-A da verilmektedir. 6. Değerlendirme Değerlendirme her modül için ayrı ayrı yapılır. Toplam ders saati sayısı 130 dan fazla olacak şekilde Uzmanlık Alanları için tanımlanmış 3 modülü başarı ile tamamlayan adaylar Sertifika almaya hak kazanırlar. Modülleri başarı ile tamamlamak için derslerin en az % 80 ine katılmak ve her modülün sonunda yapılacak sınavda en az % 60 başarı sağlamak gerekir. Sınavda başarısız olan aday aynı modül daha sonra yeniden açıldığında ücretini ödemek koşuluyla sadece sınava girebilir. 7. Programı Yürütecek Öğretim Elemanları Programı oluşturan modüller ve her modülün sorumlusu ile modüllerde yer alan dersleri verecek Öğretim Elemanları ve Eğitmenler Ek-A da verilen Modül Tanımlarında belirlenmiştir. Ancak, programın akademik sorumlusu olarak programın aksaksız ve eşgüdümlü yürümesini sağlayacak olan 'Program Koordinatörü', programın açıldığı her dönem için programda görev alabilecek başka ve yeni öğretim elemanları ile de görüşerek, öğretim üyelerini yeniden belirler. Program'ın ana sorumlusu olacak 'sürekli' öğretim elemanları: 1) Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (Program Koordinatörü), Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, 2) Doç. Dr. Arcan DERİCİOĞLU, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 3) Doç. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 4) Y. Doç. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL, Makine Mühendisliği Bölümü, 5) Doç. Dr. Şimşek DEMİR, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü. Programın açıldığı her dönem için ODTÜ dışından uzmanlardan da eğitmen desteği sağlanabilecektir. Bunlar arasında aşağıdaki isimler sayılabilir: 4

5 1) Serdar ÇORA (TUSAŞ), Muharip Uçak Teknolojileri, İnsansız Hava Araçları ve Döner Kanatlı Hava Araçları Modüllerinde Uçuş Testleri konularında. 2) Mehmet Yetiş UYSAL (SSM), Muharip Uçak Teknolojileri, İnsansız Hava Araçları ve Döner Kanatlı Hava Araçları Modüllerinde Sertifikasyon konularında. 5

6 Ek-A. Eğitim Programına Yer Alan Modüllerin İçerikleri Military Aircraft Technology (50 hours) Introduction, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (AEE), 3 hours o Scope o History o Military Aircraft Worldwide o Major Manufacturers and Models Aircraft Basics, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (AEE), 2 hours o Basic Aerodynamics and Performance o Design Concepts Fundamental Aerodynamics, Prof. Dr. İsmail H. TUNCER (AEE), 4 hours o Fundamentals of Aerodynamics o Aerodynamic Forces and Moments o Aerodynamic Design Considerations on Fixed Wings o Computational Fluid Dynamics Stability and Control, Asst. Prof. Dr. Ali Türker KUTAY (AEE) + Prof. Dr. Ozan TEKİNALP (AEE), 4 hours o Aircraft Flight Mechanics o Basic Control Theory o Fundamentals of Feedback Control o Dynamics and Control o Automatic Flight Control Systems o Autopilots and Flight Directors, Guidance and Navigation Laboratory Visit, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (AEE), 3 hours o Demonstration of Basics on an Aircraft Transonic/Supersonic Flow, Doç. Dr. Sinan EYİ (AEE), 2 hours o Viscous Flow & High Speed Aerodynamics o Shock Waves Pilot Lecture, Lecturer, Ercan ÇELİK (TAI), 1 hour o Pilot s View of Flying o Personal Experiences Structures and Materials, Prof. Dr. Altan KAYRAN (AEE) + Asst. Prof. Dr. Melin ŞAHİN (AEE) + Asst. Prof. Dr. Ercan GÜRSES (AEE) + Asst. Prof. Dr. Demirkan ÇÖKER (AEE), 4 hours o Structural Loads o Airframe Structures o Material Selection o Composite Structures/New Technologies Propulsion, Assoc. Prof. Dr. Oğuz UZOL (AEE), 3 hours o Basic Propulsion o Propellers o Gas Turbines 6

7 o Turbojets/Turbofans Noise, Prof. Dr. Yusuf ÖZYÖRÜK (AEE), 2 hours o Physics of Acoustics o Noise Reduction Techniques Vibration, Asst. Prof. Dr. Melin ŞAHİN (AEE) + Prof. Dr. Yavuz YAMAN (AEE), 2 hours o Physics of Vibration Basic Avionics, Asst. Prof. Dr. Ali Türker KUTAY (AEE), 2 hours o Instrumentation o Communication Systems o Navigation Systems o Radars & Sensors o Optical Systems Signature, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (AEE), 2 hours o Radar/Thermal Signature o Electronic Warfare Applications o Stealth Design & Technologies Unmanned Combat Air Vehicles, Doç. Dr. Funda KURTULUŞ (AEE), 4 hours o UAV Mission Systems o Autonomous Flight Control o Ground systems Aircraft Systems & Maintenance, (Em) Alb. Yüksel KENAROĞLU (TuAF), 2 hours o Electrical Systems o Hydraulics/Pneumatics o Fuel Systems o Landing Gears o Basic Maintenance Practices o Lifecycle Management Aircraft Design Challenges, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (AEE), 2 hours o Technological Challenges o New concepts Airworthiness, Mehmet Yetiş UYSAL (SSM), 2 hrs o Airworthiness Basics o Major Certification and Qualification Regulations Aircraft Systems Integration, Gülsevil PINAR (TAI), 2 hours o TUSAŞ Projects of Aircraft Systems Integration Flight Testing, Serdar ÇORA (TAI), 2 hrs o Flight Testing Principles o Experimental Methods o Instrumentation & Testing o Data Analysis Case Study, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (AEE), 2 hours o Interactive Application on a Case Study 7

8 Unmanned Aircraft Systems (40 hours) Introduction, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (AEE), 3 hours o Scope o History o UAVs Worldwide o Major Manufacturers and Models UAV Design & Application, Prof. Dr. Nafiz ALEMDAROĞLU (AEE) + Doç. Dr. Funda KURTULUŞ (AEE), 6 hours o Principles of Flight and Design o UA Terminology and Classification o UAV operating environments o UAV Roles, Mission Sets and Operational Concepts o Sensors and Payloads o Electronic Warfare o Weaponisation UAV Command & Control, Asst. Prof. Dr. Ali Türker KUTAY (AEE) + Prof. Dr. Ozan TEKİNALP (AEE), 8 hours o Datalink o Control System Hardware o Launch/Recovery Systems o Regulations o Command and Control o Deployment Considerations o Human Factors o Simulator o Flight Performance (Control, Autopilot, Stability) UAV Physics, Doç. Dr. Oğuz UZOL (AEE) + Assoc. Prof. Dr. Funda KURTULUŞ (AEE) + Prof. Dr. Altan KAYRAN (AEE) + Asst. Prof. Dr. Ercan GÜRSES (AEE) + Asst. Prof. Dr. Demirkan ÇÖKER (AEE), 12 hours o Engine o Aerodynamics o Structures Flight Testing, Serdar ÇORA (TAI), 2 hours UAV Technology, Prof. Dr. Nafiz ALEMDAROĞLU (AEE), 6 hours o UAV Mission Planning o UAV Image Exploitation o Technical Advances o Future of UA & UAV o Summary Case Study, Prof. Dr. Nafiz ALEMDAROĞLU (AEE), 3 hours o Interactive Application on a Case Study 8

9 Rotorcraft Technologies (42 hours) Introduction, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (AEE), 3 hours o Scope o History o Military Rotorcraft Worldwide o Major Manufacturers and Models Helicopters Basics, Asst. Prof. Dr. İlkay YAVRUCUK (AEE) + Prof. Dr. Yusuf ÖZYÖRÜK (AEE), 4 hours o Basic Rotor Aerodynamics and Performance o Rotorcraft Design Challenges o Design Concepts Fundamental Aerodynamics, Prof. Dr. Yusuf ÖZYÖRÜK (AEE), Asst. Prof. Dr. İlkay Yavrucuk (AEE), 6 hours o Fundamentals of Aerodynamics o Rotor Aerodynamic Forces and Moments o Aerodynamic Design Considerations on Fixed and Rotary Wings Helicopter Dynamics, Stability and Control, Asst. Prof. Dr. İlkay YAVRUCUK (AEE), 4 hours o Control Mechanisms on Rotorcraft o Basic Control Theory o Helicopter Dynamics and Control o Automatic Flight Control Systems Laboratory Visit, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN (AEE), 2 hours o Demonstration of Basics on a Helicopter Pilot Lecture, TAI Helicopter pilots, 1 hour o Pilot s View of Helicopter Flying o Personal Experiences Structures and Materials, Asst. Prof. Dr. Ercan GÜRSES (AEE) + Prof. Dr. Yavuz YAMAN (AEE) + Dr. Demirkan ÇÖKER (AEE), 6 hours o Structural Loads o Airframe/Rotor Blades Structures o Aeroelasticity o Material Selection o Composite Structures/New Technologies Powerplant, Assoc. Prof. Dr. Oğuz Uzol (AEE), 2 hours o Piston engines o Turboshaft engines Powertrain, Asst. Prof. Dr. Ender CİĞEROĞLU (ME), 2 hours o Design Concept of Gearboxes o Material and Design Approaches 9

10 Noise, Prof. Dr. Yusuf ÖZYÖRÜK (AEE), 2 hour o Physics of Acoustics o Noise Reduction Techniques Vibration, Prof. Dr. Yavuz YAMAN (AEE) + Asst. Prof. Dr. Melin ŞAHİN (AEE), 2 hours o Physics of Vibration o Vibration on Rotorcraft Rotorcraft Instrumentation, Asst. Prof. Dr. Ali Türker KUTAY (AEE), 2 hour o Navigation Systems o Communication Systems o Basic Avionics o Mission Systems Rotorcraft Systems & Maintenance, Mehmet İzzet TOK (TAI), 1 hour o Electrical Systems o Hydraulics/Pneumatics o Basic Maintenance Practices o Lifecycle Management Airworthiness, Mehmet Yetiş UYSAL (SSM), 2 hours o Airworthiness Basics o Major Certification and Qualification Regulations Rotorcraft System Integration, Asst. Prof. Dr. İlkay YAVRUCUK (AEE), 1 hour o TUSAŞ Experiences Flight Testing, Serdar ÇORA (TAI), 1 hour o Flight Testing Principles o Instrumentation o Data Analysis Helicopter Systems Design: Case Study, Asst. Prof. Dr. İlkay YAVRUCUK (AEE), 2 hours o Interactive Application on A Case Study 10

11 Introduction to Materials Science (40 hours) Introduction, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 1 hour Overview of the Mechanical Behavior of Materials, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 2 hours o Tensile, impact, fatigue behaviors Metallic Materials, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 6 hours o Classification and Structure o Processing o General Characteristics o Application Areas Ceramic Materials, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 5 hours o Classification and Structure o Processing Methods o General Characteristics o Mechanical Behavior (Fracture Mechanics) o Application Areas Polymeric Materials, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 3 hours o Types and Their Structures o Processing Methods o General Behavior o Application Areas Review, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 2 hours Composite Materials, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 4 hours o Classification and Structure o Processing o General Characteristics o Application Areas Comparison of Mechanical Properties of Main Material Classes, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 2 hours Overview of the Physical and Chemical Properties of Materials, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 5 hours o Electrical Properties o Thermal Properties o Magnetic Properties o Optical Properties o Corrosion and Degradation of Materials Overview of the Materials Used in Defense Industry, Prof. Dr. Bilgehan ÖGEL (METE), 4 hours o Vehicle Structures, Weapons, Armor and Special Topics like EM Wave Absorption and Textiles Case Studies, Prof. Dr. Bilgehan ÖGEL (METE), 3 hours Lab Visits, Assoc. Prof. Dr. Arcan DERİCİOĞLU (METE), 3 hours 11

12 Simulation and Software (45 hours) Introduction to Simulation, Assoc. Prof. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN (CENG), 3 hours o Overview of modeling and simulation (M&S) concepts o Brief history of simulation o Application areas of simulation o Live, virtual, constructive (LVC) simulation and LVC integration o Uses and misuses of simulation, M&S ethics o A look into the future Acquisition of Simulation Systems, Prof. Dr. Semih BİLGEN (EEE), 3 hours o Acquisition models and practices o Economics of simulation systems o Lifecycle management for simulators Flight Simulation, Prof. Dr. Ozan TEKİNALP (AEE), 4 hours o Flight modeling o Flight data acquisition and analysis o Flight control systems o Audio-visual systems for flight simulators o Motion platforms o Navigation modeling o Trainer console o Avionics system modeling o Helicopter simulators o Classification of flight simulators Computer Graphics, Asst. Prof. Dr. Oğuz AKYÜZ (CENG), 1,5 hours o Fundamentals of computer graphics o Image generation o Performance issues o Graphics libraries Audio-Visual Systems, Asst. Prof. Dr. Oğuz AKYÜZ (CENG), 1,5 hours o Visualization technologies o Screen and projection technologies o Sound generation Computer Animation, Assoc. Prof. Dr. Veysi İŞLER (CENG), Assoc. Prof. Dr. Tolga CAN (CENG), 1,5 hours o 2D and 3D modeling o Scene generation o Motion capture technology o Animation development tools Human-Machine Interaction, Assoc. Prof. Dr. Veysi İŞLER (CENG), Assoc. Prof. Dr. Tolga CAN (CENG), 1,5 hours o Creating user-friendly interfaces o Usability requirements o GUI standards and tools 12

13 Physics-based Modeling, Asst. Prof. Dr. Selim TEMİZER (CENG), 3 hours o Fundamentals of modeling physical phenomena o Mathematical modeling o Analysis of models o Numerical methods o Modeling tools and environments System Simulation, Prof. Dr. Evin ÖZDEMİREL (IE), 3 hours o Fundamental concepts of discrete event simulation o Behavior generation o Statistical preliminaries o Output analysis o Simulation languages and environments Distributed Simulation, Assoc. Prof. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN (CENG), 3 hours o Distributed systems and networking preliminaries o HLA (High Level Architecture) based distributed simulation o Synthetic environments o Process for development and execution of distributed simulations Geographic Information Systems, Prof. Dr. Şebnem DÜZGÜN (MINE), 3 hours o Representation of geographic information o Coordinate systems o Map projections o Spatial data models (incl. terrain models, satellite images) Game Technologies, Assoc. Prof.Dr. Veysi İşler, Asst. Prof. Dr. Selim TEMİZER (CENG), 3 hours o AI for games o Graphics and virtual reality for games o Physics-based modeling for games o Multi-player game design o Serious games Sensor Modeling, Asst. Prof. Dr. Selim TEMİZER (CENG), 2 hours o Sensor models frequently used in simulation applications (e.g. gyroscope, accelerometer, laser range finder) o Sensor errors and error correction Verification, Validation and Accreditation, Assoc.Prof.Dr. Ali H. Doğru, Assoc. Prof. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN (CENG), 3 hours o VV&A and related concepts (e.g. conceptual models, fidelity requirements, independent V&V) o VV&A methods and processes o Quality assurance, testing and qualification for simulators Software Engineering, Assoc.Prof.Dr. Ali H. Doğru, Dr. Cevat ŞENER (CENG), 4 hours o Overview of software life cycle, software engineering processes o Requirements analysis and specification o Software design (including software architecture) o Software construction 13

14 o Software maintenance and operation o Software quality assurance o Software project management o Software engineering standards Databases, Prof. Dr. Adnan YAZICI (CENG), 3 hours o Database management systems o Semantic data models o Moving object databases o Querying spatio-temporal data Case Study, Assoc. Prof. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN (CENG), 2 hours o Flight simulator example (e.g. HELSIM, F16-SIM,TESIM-ARISIM), or o Constructive simulation example (e.g. Baskın, MGKMOS) 14

15 Radar Systems (40 hours) (Assoc. Prof. Dr. Şimşek Demir, EEE) Introduction, 2 hours o Definitions and operation principles o History of Radars o Necessity of radars and usage areas o Classification of Radar Systems o Frequency bands and typical usage Fundamentals, 6 hours o Basic radar hardware block diagram o Radar measurements (range, angle, Doppler) o Radar equation, detection and SNR o Pulsed and FMCW Radar o Pulse repetition frequency and pulse duration o Dwell time o CPI (Coherent Pulse Interval) o Polarization o Frequency bandwidth o Antenna aperture o Power aperture product o Voltage Standing Wave Ratio o Radar Cross Section o FMCW techniques o Range Doppler ambiguity o Pulse Compression Measurable Target Parameters, 4 hours o Velocity, range, angle, altitude measurement techniques o Range resolution o Angle resolution o Accuracy and resolution concepts o Minimum range / Blind Range / eclipse o Instrumented range o Defined range o Minimum detectable power level o Performance comparison of continuous wave and pulsed radars Propagation Medium and its effects on Radar Performance, 2 hours o Reflection, absorption, refraction and diffraction o Effects of atmospheric condition and frequency of operation on propagation o Line of Sight (LOS) o Clutter o Multipath Target Detection, 2 hours o Probability of Detection o Probability of false alarm o Target specifications (Swerling I, II, III ve IV) 15

16 Signal Processing, 6 hours o Signal Processing block diagram o Detection o Pulse integration o Coherent, non-coherent integration o MTI, MTI methods o Range gate o Doppler processing, matched filters o Direction Finding o Pulse Waveforms (wave properties, continuous wave waveforms, linear FM pulse, Phased Coded waveforms, instantaneous pulse burst waveforms) o CFAR o STC o Pulse Compression Target Tracking Concepts, 2 hours Radar Sub systems and modules, 4 hours o Basic RF system diagram o Transmitter (TWT, magnetron, klystron basic properties, Solid state transmitters) o Circulator, T/R switch o Receiver o Digital receiver / analog receiver o Antenna o Digital waveform shaping o Signal processing sub systems o Antenna steering Other, 2 hrs o Rcs measurement techniques o Prf stagger, jitter o Other factors that effect radar performance Electronic Protection, 4 hours Contemporary Radar Systems, 2 hours o Active Electronic Phased Array radar systems o Expectations from contemporary radars Case Study I, 2 hours o Basic radar design Case Study II, 2 hours 16

17 Power Group (40 hours) (Asst. Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ME) Internal Combustion Engines, 15 hours o Engine Components o S.I. Engines o Diesel Engines o Wankel Engines o 2 Stroke Engines o 4 Stroke Engines Combustion in Engines Thermodynamic Cycles Efficiency o 6 Stroke Engines External Combustion Engines, 3 hours Turbines, 6 hours o Turbofan engines o Turbojet engines o Turboprop engines Engine System Components, 6 hours o Injection o Ignition o Exhaust Emission and Control o Heat Transfer and Cooling o Electronic Control Units 17

18 Power Transmission System and Its Components (40 hours) (Asst. Prof. Dr. Ender Ciğeroğlu, ME) Basic Components of Power Transmission System, 2 hours Prime Movers, 3 hours o Gasoline Engines o Diesel Engines o Gas Turbines o Electric Motors o Combined Propulsion Systems o Torque vs angular velocity, Power vs angular velocity characteristics Gears and Gear Boxes, 11 hours o Types of gears o Kinematics o Design of Gear and Gear Boxes Couplings and Clutches, 4 hours Shafts, 4 hours Connection Elements, 3 hours Lubricants and Systems of Lubrication, 3 hours Bearings, 10 hours o Journal Bearings Antifriction Bearings 18

19 Unmanned Ground Vehicles (UGV) (40 hours) (Asst. Prof. Dr. Buğra Koku (ME) & Asst. Prof. Dr. İlhan Konukseven (ME)) Brief History, 2 hours UGV Types, Technical Specs and Applications, 9 hours o Tele-operated Systems o Semi-Autonomous Systems o Autonomous Systems UGV Techonologies, 11 hours o Navigation in UGVs o Planning in UGVs o Sensing in UGVs o Cognition and Behavior Selection in UGVs Human Robot Interaction (HRI), 2 hours Mobility, 4 hours Communication, 2 hours Energy Sources, 2 hours Payload (i.e. immunition), 2 hours UGVs in practice, 2 hours Future of UGVs, 2 hours Case Study,2 hours 19

LĐSANS PROGRAMI KILAVUZU

LĐSANS PROGRAMI KILAVUZU LĐSANS PROGRAMI KILAVUZU HACETTEPE UNIVERSITY MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT AUTOMOTIVE ENGINEERING UNDERGRADUATE PROGRAM FALL 1st SEMESTER SPRING 2nd SEMESTER Code Course T P C ECTS Code Course T P

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. Tanıtım ve Program Kuralları Kitapçığı

Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. Tanıtım ve Program Kuralları Kitapçığı Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Tanıtım ve Program Kuralları Kitapçığı http://www.cmpe.boun.edu.tr/swe/ swe@cmpe.boun.edu.tr

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP - Traffic and Transportation Psychology) Opsiyonu Tezli Yüksek Lisans Program Taslağı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP - Traffic and Transportation Psychology) Opsiyonu Tezli Yüksek Lisans Program Taslağı ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP - Traffic and Transportation Psychology) Opsiyonu Tezli Yüksek Lisans Program Taslağı 1. Açılması Önerilen Programın Adı Orta Doğu Teknik

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 DEKANIN MESAJI... 2 BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI... 4 BİZİ BİZ YAPAN ÖZELLİKLERİMİZ... 6

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 DEKANIN MESAJI... 2 BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI... 4 BİZİ BİZ YAPAN ÖZELLİKLERİMİZ... 6 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 DEKANIN MESAJI... 2 BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI... 4 BİZİ BİZ YAPAN ÖZELLİKLERİMİZ... 6 FAKÜLTEMİZDE UYGULANACAK KISMİ ZAMANLI İŞ MODELİ... 7 FAKÜLTEMİZDE SOCRATES/ERASMUS PROGRAMLARI...

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 2 Mayıs 2014 TOPLANTI NO : 2014/4 TOPLANTI SAATİ : 13:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Barış Tan Prof. Dr. M. İrşadi Aksun

Detaylı

EK 1.2.1 ÖSS İLE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER

EK 1.2.1 ÖSS İLE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER EK 1.2.1 ÖSS İLE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER 55 Lisans I. Sınıf Hazırlık: 57 Adı Soyadı Puanı Y.Sırası Mezun Olduğu Okul ÇAĞDAŞ FIRAT ÇELİK 558.362 307 MERSİN ANADOLU LİSESİ CEMAL TUĞRUL YILMAZ 551.691 862

Detaylı

KURULLAR KONGRE ZAMAN AKIŞ ŞEMASI TIME TABLE KURULLAR / BOARDS. 4 Aralık / December 2014 5 Aralık / December 2014

KURULLAR KONGRE ZAMAN AKIŞ ŞEMASI TIME TABLE KURULLAR / BOARDS. 4 Aralık / December 2014 5 Aralık / December 2014 ULUSLARARASI İLERİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KONGRE VE SERGİSİ 2014 KURULLAR / BOARDS KONGRE ZAMAN AKIŞ ŞEMASI TIME TABLE AKADEMİK KURUL ACADEMICAL BOARD DANIŞMA & YÜRÜTME KURULU COUNSELING AND EXECUTIVE

Detaylı

EK 1.2.1 ÖSS İLE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER

EK 1.2.1 ÖSS İLE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER EK 1.2.1 ÖSS İLE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER 29 Lisans I. Sınıf Hazırlık: 57 Adı Soyadı Puanı Y. Sırası Mezun Olduğu Okul BARIŞ BİRCAN 552,402 729 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN KIZ LİSESİ SEZGİN YILDIZ 550,358 907

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. [Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı] [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi] [Batı Meşelik Yerleşkesi M4 Blok, 26480]

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. [Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı] [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi] [Batı Meşelik Yerleşkesi M4 Blok, 26480] MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU [Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı] [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi] [Batı Meşelik Yerleşkesi M4 Blok, 26480] [25-07-2011] Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

Telefon/Phone : +90 212 383 2980 Faks/Fax : +90 212 383 2989 E-posta/E-mail : gidf@yildiz.edu.tr. : www.gmim.yildiz.edu.tr

Telefon/Phone : +90 212 383 2980 Faks/Fax : +90 212 383 2989 E-posta/E-mail : gidf@yildiz.edu.tr. : www.gmim.yildiz.edu.tr İLETİŞİM BİLGİLERİ / Contact Informations Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Barbaros Bulvarı 34349 Beşiktaş/İSTANBUL GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ Naval Architecture and Maritime Faculty

Detaylı

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Electrical and Computer Engineering) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Electrical and Computer Engineering) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Electrical and Computer Engineering) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI 1) Yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar

Detaylı

TBD KAMU BĐB ELEKTRONĐK KURUM OLUŞUMU ÇALIŞMA GRUPLARI BĐMLERDE UYGULANABĐLECEK STANDARDLAR ÇALIŞMA GRUBU. Ankara, Mayıs 2001

TBD KAMU BĐB ELEKTRONĐK KURUM OLUŞUMU ÇALIŞMA GRUPLARI BĐMLERDE UYGULANABĐLECEK STANDARDLAR ÇALIŞMA GRUBU. Ankara, Mayıs 2001 TBD KAMU BĐB ELEKTRONĐK KURUM OLUŞUMU ÇALIŞMA GRUPLARI BĐMLERDE UYGULANABĐLECEK STANDARDLAR ÇALIŞMA GRUBU Ankara, Mayıs 2001 Rasim YILMAZ (Koord.), Türk Standardları Enstitüsü Tunga GÖKHUN, Türk Standardları

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

* If this course or equivalent one is already taken, one additonal course is required.

* If this course or equivalent one is already taken, one additonal course is required. DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING GRADUATE CIRRICULUM M.S. in Mechanical Engineering ME 500 M.S. Thesis (0-1)NC ME 598 Research Seminar (0-2)NC ME 590 Analytical Methods in Engineering (3-0)3 ME 8XX

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. [Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı] [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi] [Batı Meşelik Yerleşkesi M4 Blok, 26480]

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. [Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı] [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi] [Batı Meşelik Yerleşkesi M4 Blok, 26480] MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU [Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı] [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi] [Batı Meşelik Yerleşkesi M4 Blok, 26480] [25-07-2011] Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. FAALİYET RAPORU (1 Ekim 2012-30 Eylül 2013) Prof. Dr. Berna DENGİZ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. FAALİYET RAPORU (1 Ekim 2012-30 Eylül 2013) Prof. Dr. Berna DENGİZ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU (1 Ekim 2012-30 Eylül 2013) Prof. Dr. Berna DENGİZ GİRİŞ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLERİ Bu rapor, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA. : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA. : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi 1. EK: ÖRNEK DĠLEKÇE SHT-TBÖT REV 02 (08.2015)././ SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA Ref : Sayı Konu İlgi : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi

Detaylı

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 1993 yılında yürürlüğe giren 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Fakülte bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği,

Detaylı

Dear Participants. De erli Kat l mc lar

Dear Participants. De erli Kat l mc lar De erli Kat l mc lar Elektronik Vadisi ve Uluslararas Silahl Kuvvetler Muhabere ve Elektronik Birli i Türkiye ubesi, AFCEA Türkiye olarak Askeri Elektronik Seminerlerinin 2.sini sizlerle bulu turman n

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

ARGEM Projesi. Ar-Ge ve İnovasyon Her Şeyin Başladığı Nokta. 10 MAKALE I Tekstil İsmail KAYA / Hasan AVŞAR / Seyhan Uygur ONBAŞIOĞLU

ARGEM Projesi. Ar-Ge ve İnovasyon Her Şeyin Başladığı Nokta. 10 MAKALE I Tekstil İsmail KAYA / Hasan AVŞAR / Seyhan Uygur ONBAŞIOĞLU DERGİDEN 1 İÇİNDEKİLER 2 DERGİDEN 3 FİGES TEN ARGEM Projesi 6 SÖYLEŞİ: Halil Tokel Ar-Ge ve İnovasyon Her Şeyin Başladığı Nokta FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2015-1 / Sayı: 7 (Ocak-Şubat-Mart

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: MAKĠNE EĞĠTĠMĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. NECMETTĠN TARAKÇIOĞLU

ANABĠLĠM DALI ADI: MAKĠNE EĞĠTĠMĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. NECMETTĠN TARAKÇIOĞLU ANABĠLĠM DALI ADI: MAKĠNE EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. NECMETTĠN TARAKÇIOĞLU ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Teknik Eğitim Fakültelerinde, özellikle Teknik

Detaylı

Türk Bölgesel Yolcu Uçağı Çalıştayı İhtiyaç Değerlendirmesi. Can EREL Teknoloji ve İş Geliştirme Direktörü mytechnic, İstanbul can.erel@mytechnic.

Türk Bölgesel Yolcu Uçağı Çalıştayı İhtiyaç Değerlendirmesi. Can EREL Teknoloji ve İş Geliştirme Direktörü mytechnic, İstanbul can.erel@mytechnic. Türk Bölgesel Yolcu Uçağı Çalıştayı İhtiyaç Değerlendirmesi Can EREL Teknoloji ve İş Geliştirme Direktörü mytechnic, İstanbul can.erel@mytechnic.aero Türk Bölgesel Yolcu Uçağı Çalıştayı İhtiyaç Paneli

Detaylı