KAN MERKEZİ PERSONELİNİN Görev ve Sorumlulukları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAN MERKEZİ PERSONELİNİN Görev ve Sorumlulukları"

Transkript

1 KAN MERKEZİ PERSONELİNİN Görev ve Sorumlulukları MELTEM EREN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KAN MERKEZİ

2

3 Bölge Kan Merkezleri Hizmet Birimi Sorumlusu Görev Tanımı Hizmet birim faaliyetlerini mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu yönetilmesini sağlamak, Kendine bağlı birimlerin görevlerini planlamak, organize etmek, yönetmek ve denetlemek, Kan bağışçısı kazanım programlarını bölgede etkin ve verimli bir şekilde uygulatmak, plan ve projeler oluşturmak, Bölgede etkin ve verimli çalışma ortamı oluşturarak toplam kalite yönetimi ilkesinin uygulanmasını sağlamak gibi görevleri vardır.

4 Bölge Kan Merkezleri Hizmet Birimi Sorumlusu Pozisyon Profili Türkiye de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp doktoru veya Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı kursu sertifikasına sahip veya kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda yüksek lisans yapmış tıp doktoru olmalıdır. Daha önce ruhsatlandırılmış kan merkezlerinde en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgeleyebilmelidir

5 Kan Bağış Merkezleri Hizmet Birimi Sorumlusu Görev Tanımı Sorumlusu olacağı hizmet biriminin ruhsatlandırılması için gerekli bilgi ve belgeleri temin ederek başvuruda bulunmak, Hizmet biriminin verimli, kaliteli, uyum ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, Personelin iş programlarını oluşturarak görev dağılımını organize etmek, Mobil kan bağışı çalışmaları için gerekli organizasyonu ve Bölge Kan Merkezi ile koordinasyonu sağlamak, BKM sorumlusunun vereceği mevzuata uygun diğer görevleri yapmak gibi görevleri vardır.

6 Kan Bağış Merkezleri Hizmet Birimi Sorumlusu Pozisyon Profili Türkiye de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp doktoru veya Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı kursu sertifikasına sahip veya kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda yüksek lisans yapmış tıp doktoru olmalıdır. Kan Bağışı Merkezine atanan tıp doktorlarının sertifikalarının bulunmaması halinde, atamalarını takip eden altı ay içinde Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı sertifikası kursuna katılması ve sertifika alması zorunludur.

7 Transfüzyon Merkezleri Hizmet Birimi Sorumlusu Görev Tanımı Sorumlusu olacağı hizmet biriminin ruhsatlandırılması için gerekli bilgi ve belgeleri temin ederek başvuruda bulunmak, Hizmet biriminin verimli, kaliteli, uyum ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, Hizmet birimindeki tüm çalışmaların yasal mevzuata, bağlı olduğu kalite standartlarına ve standart işletim prosedürlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Bölge Kan Merkezleri ile koordinasyonu sağlamak, Hizmet verdiği sağlık kuruluşunun transfüzyon komitesinin doğal üyesi olmak gibi görevleri vardır.

8 Transfüzyon Merkezleri Hizmet Birimi Sorumlusu Pozisyon Profili Türkiye de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp doktoru veya Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı kursu sertifikasına sahip veya kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda yüksek lisans yapmış tıp doktoru olmalıdır. Transfüzyon Merkezine atanan tıp doktorlarının sertifikalarının bulunmaması halinde, atamalarını takip eden altı ay içinde Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı sertifikası kursuna katılması ve sertifika alması zorunludur.

9 Hizmet Birimi Personeli

10 Hizmet biriminin kapasitesi doğrultusunda personel sayısı ve pozisyon profilleri hizmet biriminin sorumlusu tarafından belirlenir.

11 Laboratuvar Yöneticisi Doktor Kalite Yönetimi Sorumlusu Kalite Kontrol Teknikeri Laboratuvar Teknikeri Biyomedikal Teknikeri Bilgisayar Teknikeri Teknisyen Flebotomist Kan Bağışçısı Kazanım Personeli

12 Laboratuvar Yöneticisinin Pozisyon Profili Kendi uzmanlık dalı müfredat programında laboratuvar eğitimi almış Türkiye de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp doktoru olmalıdır. Kan bankacılığının laboratuar uygulamalarına yönelik alanlarında yeterli bilgi, birikime sahip olmalı ve bu konuda en az üç yıllık deneyimi olmalıdır.

13 Laboratuvar Yöneticisinin Görevleri Biriminin bu yönetmelikte belirtilen birim görevlerini planlar, organize eder, yönetir, koordine ve kontrol eder, izler, değerlendirir, geliştirir ve denetler. Laboratuvarın, kalite süreçlerine uygun işletilmesinden sorumludur, Laboratuvar çalışmalarını izler ve denetler, Laboratuvar test sonuçlarını imzalayarak ve ürünlerin etiketlenmesi sürecini onaylar, Kullanılan araç ve gereçlerin teminini, muhafazasını, bakım ve onarımını sağlar, Konuyla ilgili literatürü takip eder, yeni laboratuvar tekniklerinin uygulanmasını kan hizmetleri yönetimine önerir, Laboratuvarda yapılan testlerde kullanılan tıbbi alet ve cihazların, çalışır ve hazır durumda bulundurulmasını sağlar, Laboratuvar personelinin nöbet ve günlük çalışma çizelgelerini düzenler, takip eder ve bu çizelgelerin arşivlenmesini sağlar, Laboratuvarda yapılan testlerin sonuçlarını değerlendirir.

14 Doktorun Pozisyon Profili ve Sorumlulukları Türkiye de mesleğini icra etme yetkisine sahip tıp doktoru Doktor, faaliyetlerinin ilgili mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesinden,kan Bağışı Merkezi Yöneticisine ve Bölge Kan Merkezi Sorumlusuna karşı sorumludur.

15 Doktorun Görevleri Kan alacak hastalara güvenli kanın sağlanması için, kan bağışçısı seçiminin bilimin ve tıbbın gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar, Kan bağışçısı seçimini yaparken kanı bağışlayacak kişinin sağlık koşullarının tıbbın gereklerine uygun olarak değerlendirilmesini sağlar, kişinin kan bağışı işleminden dolayı karşılaşabileceği riskleri en aza indirilmesi için gerekli koşulları oluşturur, Kan bağışı ile ilgili her aşamada gerçekleştirilen her türlü işlemin en uygun tıbbi şartlarda gerçekleştirilmesini sağlar, gerekli denetlemeleri yapar, saptadığı eksikliklerin giderilmesi için raporla bir üst yöneticisine bildirir, Kan bağışı sağlamak üzere kurulan mobil ekiplere başkanlık eder, kan bağışı toplama ekibindeki personelin uyum içinde verimli bir şekilde çalışmasını sağlar, Merkezde nöbet hizmetlerine girer, kan alma faaliyetlerine nezaret eder, kan alma yerinin genel düzeninin kan bankacılığı uygulamaları gereklerine uygun hale getirilmesini sağlar ve nöbet süresi boyunca hizmet birimine amirlik yapar, Bağlı olduğu birim yöneticisi tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar.

16 Kalite Yönetimi Sorumlusunun Pozisyon Profili ve Sorumlulukları Üniversitelerin; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları nın Tıbbi Laboratuar Teknikerliği bölümü veya Yüksek Hemşirelik Okulu mezunu olmalı, Kalite Uzmanı, görevlerini ilgili kalite prosedürleri, mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak yapmakla yükümlüdür ve görevlerinin yerine getirilmesi konusunda yöneticisine karşı sorumludur. Rehber yürürlüğe girdiği tarihte kan merkezlerinde hali hazırda çalışmakta olan personel bu görevini sürdürecektir

17 Kalite Yönetimi Sorumlusunun Görevleri Kan hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin yerleşmesi için; BKM ve bağlılarında gerekli eğitimleri, planlama faaliyetlerini ve uygulamaları gerçekleştirir, Kalite sistem dokümantasyonunun hazırlanması ve koordinasyonunu sağlar, Kalite Eğitim Planlarını hazırlamak, koordinasyonu ve uygulanmasında Kalite Koordinatörlüğünün verdiği görevleri yerine getirir, Kalite sorunlarını belirlemek, iyileştirme önerileri geliştirir, İç denetimlerin ilgili birimler tarafından yapılmasını sağlar, Yeni kalite yaklaşımları konusunda araştırma yapar ve öneriler geliştirir, BKM ve bağlılarında prosedür ve talimatların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar, Hizmet birimi sorumlusunun verdiği mevzuata uygun diğer görevleri yerine getirir.

18 Kalite Kontrol Teknikerinin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları Üniversitelerin Hemşirelik Okulu, Sağlık Meslek Yüksekokullarının Sağlık Memurluğu Bölümü(lisans eğitimi veren), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Bölümünden mezun olmalı, Kalite Kontrol Uzmanı, kalite kontrol faaliyetlerini ilgili mevzuatlara, bilimsel standartlara ve gelişmelere uygun olarak yürütülmesinden BKM Sorumlusuna karşı sorumludur. Rehber yürürlüğe girdiği tarihte kan merkezlerinde hali hazırda çalışmakta olan personel bu görevini sürdürecektir

19 Laboratuvar Yöneticisinin Görevleri Sorumlu olduğu kan hizmet biriminde iyi üretim uygulamaları kapsamında ürün elde edilmesi amacı ile kalite politikası doğrultusunda, kanın toplanmasından serbest bırakılmasına kadar geçen süreci rehbere göre kontrol eder ve iyileştirme çalışmaları yapar, Sabit ve mobil kan bağış ekiplerinde denetleme programı hazırlar, denetlemelerde bulunur ve denetleme raporunu birim sorumlularına sunar Sorumlu olduğu hizmet birimine ait kan bileşeni hazırlama bölümü, laboratuarlar ve birimdeki ekipman, reagen ve teknik kontrolleri yapar, Sorumlu olduğu kan hizmet biriminde istatistiksel işlem kontrolü yapar, Laboratuarlarda kullanılan ekipmanın ve testlerin validasyonlarını yapar, Yapılan kalite kontrol çalışmalarını, idari olarak sorumlu olduğu yönetime ve çalışma olarak bağlı olduğu Kalite Kontrol Birimine iletir.

20 Laboratuvar Teknikerinin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları Üniversitelerin; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Bölümünden mezun olmalı, Bulunduğu birimin faaliyetlerini ilgili mevzuatlara, bilimsel standartlara ve gelişmelere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesinden Yöneticisine karşı sorumludur. Rehber yürürlüğe girdiği tarihte ruhsatlanmış kan merkezlerinde çalışmakta olan ve Sağlık Bakanlığı Hekim Dışı Sağlık Personeline verilen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Sertifikasına sahip olan personel bu görevini sürdürecektir.

21 Laboratuvar Teknikerinin Görevleri Çalıştığı birimin görevlerini kalite süreçlerine uygun olarak eksiksiz bir şekilde yerine getirmekle sorumludur. Laboratuvar temizlik ve düzeninden sorumludur, Kullandığı cihazların bakım ve temizliğini sağlar, Testleri azami dikkat ve titizlikle çalışır, Biyoemniyet kurallarına uyar, Kayıtlarını düzenli bir şekilde tutar ve kurallara göre dosyalar, Görevi ile ilgili olarak nöbet tutar, Kan bankacılığı otomasyon programı bünyesinde gerekli kayıtları yapar, Bağlı olduğu birim yöneticisi ve sorumlusu tarafından verilecek görevleri yapar.

22 Biyomedikal Teknikerinin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları Üniversitelerin; Biyomedikal ile ilgili eğitim veren yüksek okullarından mezun olmalı Biyomedikal Teknikeri, görevlerini ilgili kalite prosedürleri, mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak yapmaktan bağlı olduğu yöneticisine karşı sorumludur.

23 Biyomedikal Teknikerinin Görevleri Sorumlu olduğu bölge veya haricinde;hazırlanan kalibrasyon ölçümleri ve bakım planına uyar, eğitim, bakım ve kalibrasyon ölçümleri gibi Biyomedikal hizmetler kapsamında verilecek görevleri yapar, BKM ve bağlı hizmet birimlerinde kullanılmakta olan tüm tıbbi cihazların teknik özelliklerini bilir, ilgili cihazların dosyalarını oluşturur, envanterini hazırlar, cihaz ve donanımların teknik-periyodik bakımlarını yapar, cihaz ve donanımlar ile ilgili personele eğitimler verir, Yöneticisi tarafından incelenmesi istenen konular hakkında inceleme ve araştırma yaparak, rapor hazırlar, görüş bildirir.

24 Bilgisayar Teknikerinin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları En az iki yıllık meslek yüksek okulları (bilgisayar, elektrik, elektronik) bölümlerinden mezun olmalı Görevlerinin yerine getirilmesinden dolayı BKM sorumlusuna karşı sorumludur.

25 Bilgisayar Teknikerinin Görevleri Bilgisayarlar ve bilgisayar destekli cihazlar ile ilgili bakım onarım işlerini kayıt altında tutar, garanti sürelerini takip eder, bakım sözleşmelerini takip eder, Bilgisayar ağına dâhil tüm aktif ve pasif ürünlerin düzgün çalışmaları için gerekli koşulları sağlar, Kan Bankacılığı Bilgi Yönetim Sistemi uygulamalarına hakim olur, Düzenli olarak bakım ve temizliği yapılması gereken donanım araçlarının temizliğinin yapılmasını sağlar, Sistemin açılış, kapanış ve yedeklemelerinin düzgün takibini yapar, Arıza anında sorumluluğu çerçevesinde ilk müdahaleyi yapar, Bağlı olduğu yöneticisi ve sorumlusu tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar.

26 Teknisyenin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları Elektrik, elektronik, inşaat, tesisat işleri ile ilgili yüksek okul veya meslek liselerinden mezun olmalı, Görevlerini ilgili, mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yapmaktan BKM sorumlusuna karşın sorumludur.

27 Teknisyenin Görevleri Periyodik olarak sigortaların, ampullerin, anahtar, duy ve prizlerin kontrollerini yapar, bozuk olanları değiştirir, Sıhhi ve elektrik tesisatları ilgili sorunları giderir, Elektrikli araçlarla ilgili arıza durumunda arızayı en kısa sürede giderir, Isıtma ve soğutma sistemlerinin bakım ve onarımını yapar, Elektronik cihazların periyodik bakımlarını yapar, yapılmasını sağlar, Görevi ile ilgili malzemeler, kullanılacak alet, cihaz ve avadanlıkları işe hazır halde bulundurur, Çalışma ortamının tertip ve düzenini sağlar, Bağlı olduğu yöneticisi ve sorumlusu tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar.

28 Flebotomistin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları Hemşirelik okulları veya Üniversitelerin 4 yıllık Sağlık Meslek Yüksekokullarının Sağlık Memurluğu Bölümü veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Bölümü mezunu, Rehber yürürlüğe girdiği tarihte ruhsatlanmış kan merkezlerinde çalışmakta olan ve Sağlık Bakanlığı Hekim Dışı Sağlık Personeline verilen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Sertifikasına sahip olan personel bu görevini sürdürecektir. Görevlerini ilgili prosedürler, mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak yerine getirmekten genel olarak Kan Hizmet Birimi Sorumlusuna, mobil ve sabit kan alma çalışmalarında ve nöbetlerde ise doktora karşı sorumludur.

29 Flebotomistin Görevleri Kan bağışçısında kan alma işlemlerini, standart prosedürlere göre gerçekleştirir, Gerekli durumlarda Kan Bağışçısı Bilgilendirme ve Sorgu Formu nun doldurulmasında bağışçıya yardımcı olur ve kan bağışıyla ilgili olarak bağışçıyı bilgilendirir, Bağış öncesi gerekli testleri yapar, kan bağışçısının vital bulgularını ölçer. Mobil kan bağışı çalışmaları için gerekli olan ekip malzemelerini hazırlar, çalışmalara katılır, alınan kanların ve kan numunelerinin uygun şartlarda korunmasını sağlar ve nakle hazır hale getirir, Görevli olduğu alanın ve kullandığı tıbbi cihazların, tıbbi prosedürlere uygunluğunu, düzenini ve temizliğini sağlar, Kan bankacılığı otomasyon programı bünyesinde gerekli kayıtları yapar, Bağlı olduğu yöneticisi tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar.

30 Kan Bağışçısı Kazanım Personelinin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları Üniversitelerin sağlıkla ilgili eğitim veren fakültelerinden mezun olmalı Rehber yürürlüğe girdiği tarihte kan merkezlerinde personel bu görevini sürdürecektir. Görevlerini ilgili kalite prosedürleri, mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak yapmakla KBM sorumlusuna karşı sorumludur.

31 Kan Bağışçısı Kazanım Personelinin Görevleri Sorumluluk sahası içerisinde bulunan,güvenli kan bağışı temin edebilecek kurum ve kuruluş çalışanları ile potansiyel kan bağışçılarına, prosedürler kapsamında bilinçlendirme eğitimini sağlar, Kan bağışı yapılan sahada halktan gelebilecek kan bağışı ile ilgili her türlü soruya uygun şekilde yanıt verir, Kan bağışı ve bağışçı kazanımıyla ilgili çalışmalarına ait dökümantasyonu takip eder ve ilgili raporları düzenler, Gönüllü kazanımı için sivil toplum örgütleriyle iletişime geçerek gönüllü eğitiminin sağlanmasında aktif rol alır, Kan bağışçısı şikâyetlerini alır ve yöneticisine bildirir, Kan bağışı ile ilgili kan bağışçısı çağrı işlevini gerçekleştirir, Kan bağışçısı kazanımı çalışmaları ile ilgili rapor hazırlar, Mobil kan bağışı çalışmaları öncesine ait tüm planlamayı yapar, Gezici kan bağışı toplama çalışmalarına eşlik etmesi durumunda gönüllü kan bağışçısı kazanımını artıracak şekilde aktivitelerde bulunur, Bağlı olduğu yöneticisi ve sorumlusu tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar.

32 TEŞEKKÜRLER

KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi

KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi KAN MERKEZLERİ Dr. S. Haldun BAL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi Kanun, Yönetmelik, Rehber Eski Kanun Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 2 Eski Kanun a göre

Detaylı

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ 2009 Kapak Tasarım: Begül KARADERE Türk Kızılayı tarafından 2600 adet bastırılmıştır. Ücretsizdir. Basım Yeri Matsa Basımevi İvedik Org San. Matbaacılar Sitesi 558. Sokak

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Çalışma Yönergesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Teşkilat,

Detaylı

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER Yasal dayanaklar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Çalışma Yönergesi,

Detaylı

TÜRKĐYE KIZILAY DERNEĞĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGE BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJĐSTĐK MERKEZĐ YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE KIZILAY DERNEĞĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGE BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJĐSTĐK MERKEZĐ YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE KIZILAY DERNEĞĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGE BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJĐSTĐK MERKEZĐ YÖNETMELĐĞĐ ANKARA, 2004 0 DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM YERĐ MĐKTARI 1 Denetleme ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığı

Detaylı

Madde 2- Bu usul ve esaslar; aşağıda belirtilen Kanun ve Yönetmeliklerin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2- Bu usul ve esaslar; aşağıda belirtilen Kanun ve Yönetmeliklerin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA DAİR USUL VE ESASLAR Kadro ve Pozisyon BİRİMİ : Tıp Fakültesi STATÜSÜ : Akademik Personel ÜNVANI : Öğretim

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Tüm Akademik ve Ġdari Birim Personeli Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektörün önerisiyle Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır. kendisine

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları

Yetki ve Sorumlulukları Yetki ve Sorumlulukları KURUM BÖLÜM : ORGANİZASYONEL GÖREVİ : ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ : Rektör ASTLARI : Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Meslek Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektör

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç İŞ GÜVENLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 2010 AFETLERDE SAĞLIK

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 3).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Aile

Detaylı

SAVEL SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

SAVEL SAN. TİC. LTD.ŞTİ. SAVEL SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ORGANİZASYON EL KİTABI (OEK) İÇİNDEKİLER DOKÜMAN NO DOKÜMAN ADI YAYIN TARİHİ REVİZYON NO SAYFA SAYISI ÖNSÖZ KALİTE POLİTİKASI OEK /001 Organizasyon Şeması 06.02.2008 -- 1 OEK /

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ

SOSYAL HİZMETLER YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ 2004, ANKARA DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM YERİ MİKTARI 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Savunma

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 200 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Bu yönergede çağdaş hastane yönetim ilkeleri ve kurumun amaçları doğrultusunda hemşirelik

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ. : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı GÖREV TANIMI FORMU

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ. : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı GÖREV TANIMI FORMU Görevi : Daire Başkanı / Harcama Yetkilisi Üst Yönetici/Yöneticileri : Genel Sekreter / Rektör Başkanlığımızın temsilcisi olan Daire Başkanı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51 ve 52. maddeleri gereğince

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR Üniversitesinin amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul

Detaylı

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR. DONANIM: Ağ, bilgisayar veya çevre birimlerinin elektronik, elektromekanik ve mekanik aksamını,

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR. DONANIM: Ağ, bilgisayar veya çevre birimlerinin elektronik, elektromekanik ve mekanik aksamını, Meslek SİSTEM İŞLETMENİ Seviye 5 I Referans Kodu 12UMS0255-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş İTO Koordinasyonunda TBV Türkiye Bilişim Vakfı, TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve TEKİS Tüm Özel Eğitim Kurumları

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı