! KALİTE EL KİTABI ÜRÜN BELGELENDİRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "! KALİTE EL KİTABI ÜRÜN BELGELENDİRME"

Transkript

1 Sayfa Sayısı 1/11 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC Ürün, proses ve hizmet belgelendirme kuruluşlarının yeterliliğine, tutarlı işletimine ve tarafsızlığına yönelik belirli şartlara göre ürün, proses ve hizmet belgelendiren kuruluşlar için genel şartların belirlenmesini kapsamaktadır. Ürün belgelendirmesi üçüncü taraf bir uygunluk değerlendirme faaliyetidir. PGM bu faaliyeti yerine getirebilecek üçüncü taraf bir ürün belgelendirme kuruluşudur. Ürün belgelendirme ile ilgili genel şartlar KEK 3. de tanımlanmıştır. KEK ve dokümanlar TS EN ISO/IEC standardı,305/2011/ AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 94/9/AT Muhtemel Patlayıcı Ortamda kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik, TS EN ISO standardı, TS EN standardı ve ilgili atıf yapılan diğer doküman ve standartlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. İlgili standartlar KEK V. Faaliyet Kapsamında verilmektedir. Bu standart ve ilgili diğer standartlarda hazırlanan ürün belgelendirme dokümanlarında kullanılan tüm kısaltmalar ve tanımlar Kalite El Kitabı Ekinde KEK KL dokümanında verilmektedir. 2. PRENSİPLER PGM olarak Ürün belgelendirme faaliyetlerinde; Tarafsızlık, yeterlilik, sorumluluk, açıklık, sır saklamak, gizlilik şikayetlerin çözümlenmesi Prensipleri doğrultusunda çalışacağını TA Hizmet taahhüdü ile beyan eder. 3. GENEL ŞARTLAR PGM, PR İdari yapı prosedüründe de anlatıldığı gibi tüzel bir kişiliktir. Yasal Şartlar yönetmeliklere uygun olarak sağlanmıştır. Belgelendirilecek ürün ile ilgili tüm sorumluluklar göz önüne alınarak müşteriyle anlaşmaya varılmakta ve tüm şartlar (yasal, yerel, standart, müşteri ve PGM şartları ) kayıt atına alınmaktadır.

2 Sayfa Sayısı 2/11 Tarafsızlığın yönetilmesi için, PGM nin ilişkileri de dahil olmak üzere tüm çıkar çatışmasına yol açabilecek durumlar tespit edilmiş; PR Tarafsızlık Prosedürü ile Tarafsızlık Riskleri Listesinde dokümante edilmiştir. PGM, gerçekleştirdiği tüm belgelendirme faaliyetleri ile ilgili yasal olarak sorumlu tutulabilecek bir tüzel kişilik veya bir tüzel kişiliği tanımlamıştır. PGM finansman konusunda tam bağımsızdır. KEK 3 de İdari-Mali İşler Muhasebe Denetimi Hukuki İşler, mali yükümlülükler ile ilgili bilgiler anlatılmaktadır. (PR İdari Yapı Prosedürü) PGM, yasal geçerliliği olan taahhütler aracılığı ile belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgilerin yönetiminden sorumludur. Müşterinin kamuya açık hale getirdiği veya anlaşmaya vardığı bilgiler hariç diğer tüm bilgiler sahibinden özel olarak alınır ve gizli kabul edilir. Kamuya açık ortamlarda yayınlanması öngörülen bilgiler için müşteri önceden bilgilendirilmektedir. Genel Şartlar (TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC ile ortak) Yönetim Sistemi El kitabı (TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC ile ortak) Doküman kontrolü (TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC ile ortak) Kayıtların kontrolü (TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC ile ortak) Yönetimin gözden geçirilmesi (TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17024,TS EN ISO/IEC ile ortak) İç denetimler (TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC ile ortak) Düzeltici Faaliyetler (TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC ile ortak)

3 Sayfa Sayısı 3/11 Önleyici faaliyetlerin kontrolü (TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC ile ortak) Ürün Belgelendirme Faaliyetlerinde, Başvuru Alımında, Müşteri Sözleşmelerinde, Belge Faaliyetlerinde, sertifikanın askıya alınmasında kullanılan tüm dokümanların listesi LS de tanımlanmıştır. Belgelendirme kuruluşu; lisansların, belgelerin, uygunluk işaretlerinin veya bir ürünün belgelendirilmiş olduğunu belirtme amaçlı diğer her türlü aracın sahipliği, kullanımı ve gösterimi Logo Kullanma Talimatı içinde tanımlanmıştır. Tarafsızlığa yönelik bir risk belirlendiğinde, böyle bir riski nasıl ortadan kaldıracağını veya en aza indireceği Tarafsızlık Prosedüründe tanımlanmıştır. Dokümantasyon içerisinde veya diğer yayınlar içerisinde tespit edilen, belgelendirme programına yanlış atıflar veya lisansların, belgelerin, işaretlerin veya bir ürünün belgelendirilmiş olduğunu gösteren diğer her türlü aracın yanıltıcı şekilde kullanımı karşısında uygun tedbirler almaktadır. 4. YAPISAL ŞARTLAR Organizasyon ve üst yönetim KEK 6. da ve OEK nda verilmektedir. Belgelendirme faaliyetleri tarafsızlığı koruyacak bir şekilde yapılandırılmakta ve yönetilmektedir. PGM tarafsızlığını kontrol edebilmek amacı ile standart şartları dahilinde PR de ve OEK de anlatılan nitelikler de bir komiteye sahiptir. Komitenin görevi, yılda en az bir kez PGM yönetim sistemi ürün belgelendirme faaliyetlerini tarafsızlık açısından kontrol etmek ve gerekli önlemleri alınabilmesi için PGM yi yönlendirmektir. Belgelendirme prosesi içerisinde yer alan her bir komitenin atanması, görev tanımı ve işletimi için resmi kurallara sahiptir. Bu komiteler, kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali veya diğer baskılardan uzaktır. PGM, bu komitelerin üyelerinin atanmaları veya atamanın geri çekilmesi ile ilgili yetkiyi elinde bulundurmaktadır.

4 Sayfa Sayısı 4/11 5. KAYNAK ŞARTLARI PGM, ürün belgelendirme ile ilgili faaliyetlerle ilgili işlemleri gerçekleştirmeye yetecek personele (kendi bünyesinde) sahiptir. OEK ve PR İnsan kaynakları ve eğitim prosedüründe tanımlanan görevler dahilinde yeterlilikleri dokümante edilmiştir. Ürün Belgelendirme faaliyetlerinde yer alacak personel LS de tanımlanmış ve yeterli kalifikasyona sahiptir. Yasal açıdan veya belgelendirme programı açısından zorunlu olmadıkça; her komite üyesi, dış kuruluşların personeli veya kuruluş adına faaliyet gösteren personel dahil, tüm personel, belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizli tutmaktadır. PGM, bünyesinde yeterliliğini ispat etmiş personel kullanılmaktadır. Ürün belgelendirme de görevlendirilecek personel ile tarafsızlık ve gizlilik ilkesi göz önünde bulundurularak hazırlanan bir sözleşme imzalanarak karşılıklı anlaşmaya varılmaktadır. Bir ürün için daha önce danışmanlık sağlayan personel, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenmiş olan bir süre boyunca, bu ürünle ilgili gözden geçirmede veya belgelendirme kararı verilmesinde görevlendirilmez. Belgelendirme prosesinde yer alan PGM personelinin yeterlilik kriterleri, alacağı eğitimler, performansın izlenmesine yönelik tüm gereklilikler PR Personel Değerlendirme Prosedüründe belirlenmiştir. PGM, belgelendirme prosesinde yer alan personelle ilgili kayıtları muhafaza etmektedir. PGM, dilediği takdirde ürün belgelendirme faaliyetlerini ( karar verme hariç ) komple dışarıya verebilir. Bununla ilgili tanımlamalar ve yöntem PR Taşeron Kullanımı Prosedürü nde verilmektedir. PGM, dış kaynaklardan aldığı hizmetleri sağlayan kuruluşla gizlilik ve çıkar çatışmasına ilişkin hükümleri de içeren yasal olarak bağlayıcı sözleşme yapmaktadır. PGM, ürün belgelendirme sürecinde yapılacak olan testlerin standart listelerini ve hangi laboratuara yaptıracağını dokümante etmektedir.

5 Sayfa Sayısı 5/11 Standardın öngördüğü şekilde yüklenici laboratuarın uygun çalışıp çalışmadıkları değerlendirir ve dokümante edilir. Tüm kayıtlar 12 PR Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre işlenmekte; saklama, arşivleme ve takibi ile ilgili tüm yöntemler yine aynı prosedürde tanımlanmaktadır. 6. BİLGİ ŞARTLARI Kamuya açık olan bilgiler; PGM aşağıdaki bilgilerin sürekliliğini web, katalog, broşür, sözleşme ve tanıtımlar ile sağlar ve bu bilgileri istendiğinde ulaşılabilir halde bulundurur. a) Değerlendirme prosedürleri dahil, belgelendirme programı/programlarına; belgelendirmenin verilmesi, sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, askıya alınması, geri çekilmesi veya reddedilmesi hakkındaki kural ve prosedürlere ilişkin bilgiler (veya atıflar), b) PGM nin mali desteğini edinme yolları ile ilgili bir açıklama ve başvuru sahipleri veya müşteriler tarafından ödenecek ücretlerle ilgili genel bilgi, c) PGM nin isminin ve belgelendirme işaretinin kullanımı ve verilen belgelendirmeye atıf yapılması şekilleri ile ilgili şartlar, kısıtlamalar veya sınırlamalar dahil, başvuru sahiplerinin ve müşterilerin hakları ve sorumluluklarıyla ilgili bir açıklama, d) Şikâyet ve itirazların ele alınması ile ilgili bilgi. e) Gizlilik, tarafsızlık, belgelendirilmiş ürün PGM, kendisine özgü tasarımı ile standart şartlarını karşılayan sertifikaya sahiptir. Sertifikada; belgelendirme Kuruluşunun adı ve adresi, belgelendirmenin verildiği tarih (tarih, belgelendirme kararının tamamlandığı tarihten önce olmalıdır) müşterinin adı ve adresi, belgelendirme kapsamı (uygunluğun belirlendiği Standard/standardlar veya diğer normatif dokümanlar diğer standartlara veya normatif dokümanlara atıf içeriyorsa, atıf yapılan standartların sertifika içerisinde yer almasına gerek yoktur), belgelendirme dönemi ve son geçerlilik tarihi, belgelendirme programının gerektirdiği diğer her türlü bilgi ve sorumlu personel imzası bulunur. PGM, belgelendirilmiş ürün ile ilgili bilgileri LS Ürün Belgelendirme Sertifika Kayıt Listesinde vermektedir.

6 Sayfa Sayısı 6/11 PGM, belgelendirmenin takibi açısından Belgelendirilmiş ürün tanımlamalarını da içeren Belgelendirme Takip Listesi, Belgesi askıda veya iptal edilen ürünler içinde Belge Askı - İptal Listesine sahiptir. Gizlilik ile ilgili koşullar KEK 5 de anlatılmaktadır. PGM müşteri ile ilgili ilişkilerini; Ürün belgelendirme ile ilgili güncellemeler, Ürün belgelendirme kuruluşu denetimlerine nezaret edecek kişiler, üçüncü tarafa verilecek ve üçüncü taraftan alınacak bilgiler, müşterinin yapmış olduğu değişiklikler, belgelendirme şartları ve koşulları gibi bilgileri içermektedir. 9.BELGELENDİRME PROSESİ Ürün Belgelendirme Faaliyetlerinde kullanılan tüm dokümanların listesi LS de verilmiştir. v GENEL PGM, uygulamakta olduğu, belgelendirme programlarına uygun ücretlendirmede dahil Ürün belgelendirme prosedürülerine sahiptir. Bu prosedürlerin uygulanması ile ilgili açıklama gerekliliği olması durumunda bunlar, teknik yeterliliğe sahip, uygun ve tarafsız personel veya komitelerce yapılır ve istenildiğinde erişilebilir durumdadır. Yapılan tüm faaliyetler SAS Ürün belgelendirme süreç akışında anlatılmaktadır. v BAŞVURU Başvuru için belgelendirme prosesinin TS EN ISO/IEC Standardı kapsamında 305/2011/AT Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin şartlarına, EN ve EN Standart şartlarına ve 94/9/AT Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik ve 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği şartlarına göre ilgili belgelendirme programına uygun olarak tamamlanması amacıyla gerekli tüm bilgiler müşteriden temin edilir. Bilgiler PGM Teknik Hizmet Prosedüründe tanımlanmaktadır, başvuru formu ve başvuru bilgi formları ile birlikte müşteriden temin edilmektedir.

7 Sayfa Sayısı 7/11 v BAŞVURUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PGM, başvurularda; -Müşteri ve ilgili bilgilerin, belgelendirme prosesinin gerçekleştirilmesi için yeterli olduğunu, -TS EN ISO/IEC 17065, ilgili standardlar, yönetmelikler veya diğer normatif dokümanlarla ilgili mutabakat dahil, PGM ve müşteri arasındaki bilinen her türlü anlayış farkının çözümlendiğini, -İstenen belgelendirme kapsamının tanımlandığını, -Değerlendirme faaliyetlerinin tamamının gerçekleştirilmesi için araçların mevcut olduğunu -Belgelendirme faaliyetini gerçekleştirmek için gerekli yeterlilik ve imkana sahip olduğunu güvence altına almak için elde edilen bilgilerin gözde geçirilmesi işlemini gerçekleştirmektedir. PGM, Müşteri Belgelendirme Talebi, daha önceden deneyiminin olmadığı; -Ürün Tipini veya -Normatif Dokümanı veya -Belgelendirme Programını İçerdiğinde, bunları belirlemeye yönelik bir prosese sahiptir. PGM üstlenmesi istenen tüm belgelendirme faaliyetlerine ilişkin, yeterlilik ve imkana sahip olduğunu güvence altına alır ve belgelendirmeyi üstlenme kararının gerekçelerine ait kayıtları muhafaza eder. Müşterinin başvuru doküman eksikliği varsa giderilmesi istenir ve giderildiği takdirde firma ile mutabakat sağlanarak tarihler belirlenir ve incelemeler gerçekleştirilir. PGM, herhangi bir yeterlilik veya imkan eksikliğinin bulunduğu belgelendirme faaliyetleri için yapılan belli bir belgelendirme talebini üstlenmeyi reddeder. PGM müşteriye veya diğer müşterilere verilmiş olan mevcut belgelendirmeleri kabul ederek herhangi bir faaliyeti yerine getiremiyorsa, kayıtlarında mevcut belgelendirme/belgelendirmelere atıf yapar. Müşteri tarafından istenmesi durumunda PGM, faaliyetleri yerine getirmeme gerekçelerini sunar.

8 Sayfa Sayısı 8/11 v DEĞERLENDİRME PGM, değerlendirmeye ilişkin tüm gereklilikleri içeren bir prosedüre ve faaliyet planına sahiptir. PGM, iç kaynaklar ile gerçekleştirilen bir değerlendirme görevinin gerçekleştirilmesi için tüm bilgileri ve dosyaları bulundurur, gerekli personel atamalarını yapar. PGM, iç kaynakları ile gerçekleştirdiği değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesini ve kullandığı dış kaynaklara aktardığı faaliyetlerin yönetimini ilgili standartlar ve yönetmeliklere bağlı kalarak değerlendirme planına uygun olarak gerçekleştirir. Ürünler, belgelendirme kapsamının içerdiği şartlara ve belgelendirme programında belirtilen diğer şartlara göre değerlendirilir. PGM, değerlendirme görevlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm bilgiler ve/veya dokümantasyonun mevcut durumda bulundurulmasını sağlar. Belgelendirme başvurusuna ilişkin olarak başvuru öncesinde tamamlanan değerlendirme sonuçlarını sadece; sonuçların sorumluluğunu üstlendiğinde TS EN ISO/IEC standardın Madde de yer alan şartları ve belgelendirme programında yer alan şartları yerine getirdiğinden emin olduğunda kabul etmektedir. Tüm değerlendirme faaliyetlerinin sonuçları, gözden geçirme öncesinde dokümante edilmektedir. PGM, tüm uygunsuzluklar ile alakalı gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak müşteriyi bilgilendirir. Bir veya birden fazla uygunsuzluk ortaya çıkmışsa ve müşteri, belgelendirme prosesine devam edilmesi yönünde isteğini beyan ederse, bu uygunsuzlukların düzeltilmiş olduğunun doğrulanması için gerekli ilave değerlendirme görevlerine ilişkin bilgiler verilir. Tüm değerlendirme faaliyetlerinin sonuçları, gözden geçirme öncesinde dokümante edilir. v GÖZDEN GEÇİRME PGM, değerlendirme ile ilgili tüm bilgi ve sonuçlarının gözden geçirilmesi için gerekli personel atamasını gerçekleştirmiştir. Gözden geçirme, değerlendirme prosesinde yer almamış olan kişi/kişiler tarafından gerçekleştirilir.

9 Sayfa Sayısı 9/11 Gözden geçirme ve belgelendirme kararı aynı kişi tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilmemişse, gözden geçirmeye dayalı belgelendirme kararı tavsiyesi dokümante edilmelidir. v BELGELENDİRME KARARI PGM, belgelendirmeye ilişkin kararlarından sorumludur. Değerlendirmeye ilişkin tüm bilgilere, değerlendirmenin gözden geçirilmesine ve ilgili diğer her türlü bilgiye dayalı belgelendirme kararının verilmesi için (en az 1) personel atamasını gerçekleştirmiştir. Gözden geçirme ve belgelendirme kararı, aynı kişi veya grup tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilir. Belgelendirme kararı, değerlendirme prosesi içerisinde yer almayan bir komite tarafından gerçekleştirilir. Belgelendirme kararının verilmesi için PGM tarafından atanan kişiler PGM çalışanı veya PGM nin organizasyonel kontrolü altındaki bir tüzel kişilik olabilir, bu personel sözleşmeye bağlanabilir. PGM, belgelendirmenin verilmemesi kararını, nedenleriyle birlikte müşteriye yazılı olarak bildirir. v BELGELENDİRME DOKÜMANTASYONU PGM, müşteriye PGM nin adı ve adresini, belgelendirmenin verildiği tarihi (tarih, belgelendirme kararının tamamlandığı tarihten önce olmamalıdır), müşterinin adı ve adresini, belgelendirme kapsamını, belgelendirme belirlenmiş bir dönemin sonunda geçerliliğini kaybediyorsa, belgelendirme dönemi veya son geçerlilik tarihini,ve belgelendirme programının gerektirdiği diğer her türlü bilgiyi içeren sertifika verir. Sertifikada, PGM de sorumluluk verilen kişi veya kişilerin imzası bulunur. Sertifika, belgelendirmenin verilmesi veya kapsamının genişletilme kararının alınması, belgelendirme şartlarının yerine getirilmesi, belgelendirme sözleşmesinin tamamlanmasından sonra yayımlanır. v BELGELENDİRİLMİŞ ÜRÜNLER VERİ TABANI PGM, belgelendirilmiş olan ürünlerle ilgili; ürünün tanımı, uygunluğun belgelendirildiği Standard/standardlar ve diğer normatif doküman/dökümanlar, müşterinin tanımı bilgilerini muhafaza etmektedir.

10 Sayfa Sayısı 10/11 Bir veri tabanı kullanılarak yayınlanması (Elektronik ortam Web üzerinde ) veya istendiğinde verilmesi (yayınlar, elektronik ortam veya diğer araçlar yoluyla) gereken bilgiler, ilgili belgelendirme programı/programlarında belirtilir. İstendiğinde, verilmiş bir belgelendirmenin geçerliliği hakkındaki bilgiler sağlanır. v GÖZETİM Belgelendirme programının gereği olarak veya TS EN ISO/IEC Standardı Madde veya Madde te belirtilen durumlarda PGM, belgelendirme programına uygun olarak belgelendirme kararında yer alan ürün/ürünlerin gözetimini başlatır. Gözetimde; değerlendirme, gözden geçirme veya bir belgelendirme kararı söz konusu ise, sırasıyla TS EN ISO /IEC17065 Standardı Madde 7.4, Madde 7.5 ve Madde 7.6 da yer alan şartlar yerine getirilir. PGM, belgelendirilmiş olan ürün tipi üzerinde bir belgelendirme işaretinin devamlı kullanımına izin verildiğinden, gözetim oluşturulur ve bu ürün şartlarının yerine getirildiğinin ispatı, geçerliliğinin devam etmekte olduğunu güvence altına almak için, işaretli ürünlerin periyodik gözetimini gerçekleştirir. Belgelendirilmiş olan bir proses veya hizmet için bir belgelendirme işaretinin devamlı kullanımına izin verildiğinde, gözetim oluşturulmalı ve bu, proses veya hizmet şartlarının yerine getirildiğinin ispatının geçerliliğinin devam etmekte olduğunu güvence altına almak için, faaliyetlerin periyodik gözetimini içerir. Logo kullanımı hakkındaki bilgiler Logo Kullanım Talimatı nda açıkça belirtilmiştir v BELGELENDİRMEYİ ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKLER Belgelendirme programı, müşteriyi etkileyen yeni veya revize edilmiş şartlar ortaya koyduğunda, PGM bu değişiklikleri en geç 10 gün içerisinde elektronik ortamda ( - Web) müşteriye bildirir. PGM bu değişikliklerin tüm müşterilere duyurulmasından sorumludur. PGM, müşteriden kaynaklanan değişiklikler dahil, belgelendirmeyi etkileyen her türlü değişikliği göz önünde bulundurarak bunlar ile ilgili uygun faaliyet için karar verir. Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikleri uygulama faaliyetleri; Değerlendirme, Gözden Geçirme, Karar, belgelendirme kapsamının genişletilmesi veya daraltılması amacıyla revize edilmiş resmi belgelendirme dokümantasyonunun, revize edilmiş gözetim faaliyetlerine ait

11 Sayfa Sayısı 11/11 belgelendirme dokümantasyonun, yayımlanması gibi durumları içermektedir. Bu faaliyetler ilgili standart ve yönetmelik şartlarına uygun olarak tanımlanmaktadır. Kayıtlar bu faaliyetlerden herhangi birisinin kapsam dışında bırakılması gerekçelerini içerir. v BELGELENDİRMENİN SONLANDIRILMASI, DARALTILMASI, ASKIYA ALINMASI VEYA GERİ ÇEKİLMESİ PGM, gözetimin bir sonucu olarak veya diğer bir şekilde belgelendirme şartlarıyla bir uygunsuzluk kanıtlandığında uygun faaliyetler için karar alır. Uygun faaliyet; değerlendirme, gözden geçirme, belgelendirme kararı içeriğinde ilgili standart ve yönetmelik şartları yerine getirilmektedir. Belgelendirme sonlandırılırsa, daraltılırsa, askıya alınırsa veya geri çekilirse yapılacak olan faaliyetler TL Belgenin Askıya Alınması veya İptali Talimatı nda tanımlanmıştır. 10. FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ Ürün Belgelendirme Faaliyetleri, adresi üzerinden belgelendirme prosesinde belirlenen kullanıcı adı ve şifreleri ile tüm ilgili tarafların erişimine açık, elektronik yazılım sistemi ile yürütülmektedir. 11.ONAYLANMIŞ KURULUŞ SÜRECİ İLE İLGİLİ BİLGİLER PGM, Ürün Belgelendirme ve Onaylanmış Kuruluş kapsamında yapılacak faaliyetler ile ilgili grup toplantılara katılacak ve uygunluk değerlendirme sürecine dahil olan personeller bu grup toplantılar ile ilgili gerekli kayıtları tutacaktır. İlgili yönetmelikler ve EA 2/17 kapsamında talep edilen gerekli bilgiler PGM tarafından yetkili kurumlara (ilgili Bakanlık ve resmi kurumlara) bildirilecektir. Yıllık katılım toplantı planlarına uygun olarak toplantılara katılım sağlanacaktır.

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

PGM TEKNİK HİZMET PROSEDÜRLERİ : TPR.53

PGM TEKNİK HİZMET PROSEDÜRLERİ : TPR.53 PGM TEKNİK HİZMET PROSEDÜRLERİ : TPR.53 01 02.12.2014 S.Bülent YILMAZ Arzu YAĞCI Revizyon 00 19.08.2014 S.Bülent YILMAZ Arzu YAĞCI İlk Yayın Rev. Tarih Hazırlayan Onay Açıklama- Değişiklik Tarifi Sayfa

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

Personel Akreditasyonu ve Doğalgaz Sektörü

Personel Akreditasyonu ve Doğalgaz Sektörü Personel Akreditasyonu ve Doğalgaz Sektörü Ahmet GÖZÜKÜÇÜK TÜRKAK Genel Sek.Yrd. İstanbul, 30/05/2013 Sunum içeriği Akreditasyon kavramı ve uluslararası akreditasyon yapısı TÜRKAK akreditasyon süreçleri

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ 04 İçerik ve logo değişikliği 28.04.14 A. Çiğlez Ö. Akçam 03 İçerik değişikliği 05.09.13 Ö.Karaman Ö. Akçam 02 İçerik

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ VE KAPSAM İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN Sayfa No: 1/4 Bu prosedürün amacı; Belgelendirme Kuruluşu nda TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak

Detaylı

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No : 1 / 6 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 6 1. Amaç ve Kapsam Bu prosedürün

Detaylı

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ 1. Amaç Kontrol ve sertifikasyon hizmeti için, müteşebbislerin başvurularının alınması ve kendileri ile sözleşme yapılması aşamasına kadar olan kısımdaki yapılacakları kayıt altına almak 2. Kapsam LİKYA

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETİMİ

BELGELENDİRME YÖNETİMİ 1.0 AMAÇ Talep edilen belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesi ile ilgili sistem ve

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ P04 Yayın 24.04.2017 Bu Prosedür, 3M MYM Kalite Politikası BÖLÜM 9.9/ ŞİKÂYET ve İTİRAZLARIN YÖNETİMİ SÜRECİ ile BÖLÜM 11.0 PROSEDÜRLER ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardı uyarınca hazırlanmıştır.bu belgeyi

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DARALTMA PROSEDÜRÜ

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DARALTMA PROSEDÜRÜ Revizyon No Revizyon Madde No Revizyon İçeriği 01 26.11.2003 3 Sorumluluklar bölümü tamamen değiştirildi. 4.1.1 Belgenin dondurulma süresi 4 ay olarak düzeltildi. 4.1.2 b Düzeltici faaliyet süresi 60 gün

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ PROAKTİF MESLEKİ YETERLİLİK 1.0. Amaç ve Kapsam Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden, onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme prosesi ve kriterleri konusunda

Detaylı

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi.

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan 1 1 10.4.2017 T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ Değişiklik Notu Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. anketi İlgili

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1/5 1. REFERANSLAR TS EN ISO/IEC 17024 standardı Madde 9.8 ve 9.9 2. AMAÇ Bu prosedür; şikayet ve itirazın alınması, geçerli kılınması, araştırılması ve buna karşın gerçekleştirilecek faaliyetlerin

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ Talep edilen belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesi ile ilgili sistem ve

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

PROSEDÜR. İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doküman No MP-12 Revizyon No 01 Yayın Tarihi Sayfa No 1 / 6

PROSEDÜR. İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doküman No MP-12 Revizyon No 01 Yayın Tarihi Sayfa No 1 / 6 Yayın Tarihi 27.02.2017 Sayfa No 1 / 6 REVİZYON TAKİP DAĞITIM LİSTESİ Rev.No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DAĞITIMI YAPILAN BİRİM/KURUM BASILI DİJİTAL Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 YILLIK DÖKÜMAN KONTROL

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYONUN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR Doküman No.: P702 Revizyon No: 05 Yürürlük Tarihi: 02.01.2012

Detaylı

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 2. TANIMLAR İtiraz: Uygunluk değerlendirmesi amaçlı yeniden denetim kararı için, belgelendirme kuruluşu veya akreditasyon

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR 1.AMAÇ ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME TRB nin, muayene süreci veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili,

Detaylı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ. 07/11/2014-iSTANBUL, TÜRKİYE

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ. 07/11/2014-iSTANBUL, TÜRKİYE ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ 07/11/2014-iSTANBUL, TÜRKİYE TÜRKMEN TEKNİK İÇ ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Hugo-Eckener-Strasse 29, 50829 Köln Germany T:+ 49 221 16 899 184 Web: www.uni-cert.de

Detaylı

TALİMAT. 00 İlk yayındır Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır.

TALİMAT. 00 İlk yayındır Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır. Sayfa No : 1/4 REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır. 02 Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME

PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş veya belge hakkı verilmeyen kişi ve onların işverenlerinden veya diğer bir kesimden belgelendirme faaliyetlerine yönelik

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ UBS-01 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

ÜRÜN BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ UBS-01 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/7 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 Belgelendirme süreçleriyle ilgili süreler ve bazı şartlar eklendi. Uygunsuzlukarın bildirim süresi, uygunsuzlukların giderme süresi, askı süresi, hangi

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ USB nin İTU ile ilgili yapmakta olduğu belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluşlardan veya ilgili taraflardan gelen yazılı veya sözlü gelen şikayet, anlaşmazlık veya itirazların değerlendirme

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6 OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI 1 / 6 1. Kapsam OSEM-Oto Bakım ve Onarım Merkezi Yeterlilik Belgelendirmesi Standardı, OSEM Sertifikasyon A.Ş. (OSEM) tarafından

Detaylı

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü DOk.No : PR-10-07 Rev.Tar. :17.07.2017 Rev. No : 02 Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Milimetrik in yürütmekte olduğu belgelendirme faaliyetlerine dair ilgili kuruluş veya taraflardan gelebilecek şikayet

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 03.01.2012 01 04.03.2013 2.SORUMLULUKLAR maddesi Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi, kontrol etmekten Genel Müdür sorumludur. yerine Bu prosedürün

Detaylı

S&Q MART. Personel Belgelendirmesi İçin. 1 Giriş

S&Q MART. Personel Belgelendirmesi İçin. 1 Giriş 1 Giriş İçerik 1. Giriş 2. Genel Personel Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar 3. Belgelendirme Süreci 4. Belgelendirmenin Devamlılığı 5. Bütçelendirme 6. Belge ve Belge İşareti Kullanım Kuralları 7. Sertifikanın

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 16.04.2013 Madde 2.6 CPC LOGOSUNUN, İŞARETİNİN, RAPORUNUN, BELGESİNİN VE KİMLİK NUMARASININ KULLANIMI olarak isminin, 2.6.4 Müşteri, CPC raporunu,

Detaylı

4.1 TARAFSIZLIĞI KORUMA KOMİTESİ

4.1 TARAFSIZLIĞI KORUMA KOMİTESİ Sayfa No 1/6 1. AMAÇ MSC bünyesinde ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 22003 ve ISO/IEC 27006 standartları, TÜRKAK rehber dokümanları paralelinde oluşturulan; Tarafsızlığı Koruma Komitesi, İtiraz ve

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. Yeni yayın. Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar yapıldı. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı)

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. Yeni yayın. Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar yapıldı. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı) Doküman Revizyon T08 01 1/5 01/03/2016 YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI Değişen Tarih Değişiklik Revizyon - 24/02/2014 Yeni yayın 00 1-5 01/03/2016 Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar yapıldı.

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDURU

ŞİKÂYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDURU YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 04.03.2013 2.SORUMLULUKLAR maddesi -Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi, kontrol etmekten Genel Müdür sorumludur. Yerine -Bu prosedürün

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Revizyon Bilgileri Revizyon Tarihi Rev. No Sayfa No Revizyon Açıklaması 01.07.13 00 İlk yayın 13.09.13 01 25.02.14 02 1-5 4.2.1 ve 4.3.1 maddelerine elektronik ortamda ya da telefon, fax, e- mail yolu

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ V KAPSAM Bu prosedürün amacı A1 Belgelendirme nin yapmakta olduğu belgelendirme çalışmaları ile ilgili olarak firmalardan veya bu konu ile ilgili taraflardan gelen şikayet ve itirazların değerlendirme

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

Şikayetler ve İtirazlar Prosedürü

Şikayetler ve İtirazlar Prosedürü Sayfa 1 / 7 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1. Genel 2 5.2. Şikâyetler 2 5.3. İtirazlar 4 5.3.1. İtiraz Komitesinin Oluşturulması, Yapısı ve Nitelikleri 4 5.3.2.

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

ÜRÜN BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa: 1 / 8 Hazırlayan: S.DOĞAN 15.10.2015 Onaylayan: C.PERGEL 15.10.2015 Revizyon Revizyon Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Tarihi: No: 01 11.12.2015 Denetçi planlaması detaylandırıldı. S.DOĞAN

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure Doküman No KARTEPE-P6 Yayın Tarihi 10 Eyl. 2016 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi - Revizyon No: Revizyon Tarihi: Bölüm

Detaylı

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU Sayfa No : 1 / 5 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 5 1.

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Revizyon Revizyon 0 9.0.2004 02 6.0.2006 03 24.2.2006 04 0.03.2007 Madde Revizyon İçeriği Sadece müşteri olarak belirtilen itiraz hakkı tanımı tüm müşteriler, etkilenen kişi ve organizasyonlar (ilgili

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ DSB de verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Formu Revizyon No 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Revizyon Tarihi 16.10.2006 14.11.2006 16.02.2007 15.10.2007 07.04.2008 02.01.2010 01.03.2011 01.06.2012 03.09.2013 Revizyon Sebebi ve Yeri

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR... 2 4. REFERANS DOKÜMANLAR... 2 4.1. Formlar... 2 4.2. Diğer Dokümanlar... 2 5. UYGULAMA... 3 5.1. İtirazlar... 3 5.1.1. Genel Sistem... 3 5.1.2. İtiraz

Detaylı

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü P-08, Revizyon 12, 07.08.2015 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1 / 5 DAĞITIM LİSTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ( ) AKREDİTASYON KURULUŞU ( ) İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SORUMLULUKLAR 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR 4. UYGULAMA 5. REFERANSLAR ve İLGİLİ DOKÜMANLAR DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Müşteri Şikayetleri ve İtirazları Prosedürü

Müşteri Şikayetleri ve İtirazları Prosedürü Sayfa : 1 / 7 Hazırlayan Onayı Gözden Geçirme Onayı Yürürlük Onayı Yönetim Temsilcisi Ürün Belgelendirme Bölüm Müdürü Genel Müdür 1 Amaç Bu prosedürün amacı, yönetim sistemleri belgelendirmesi kapsamında

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü FRM-002b, Rev.0 Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Adı Tarih Oluşturma Hilal AY 21.04.2017 Kontrol Selim YILMAZ 21.04.2017 Onaylama / Serbest Bırakma Yankı ÜNAL 25.04.2017 MS-PRO-005

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ PCA nın denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya müşterilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen şikayet ve itirazların uygun bir

Detaylı

BELGELENDİRME SÜRECINDE ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

BELGELENDİRME SÜRECINDE ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR YAYIN TARİHİ 15.11.2016 KONTROLLÜ KOPYA KONTROLSÜZ KOPYA REVİZYON TAKİBİ HAZIRLAYAN REV

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 Doküman Adı: TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 5 2 Yetki ve sorumluluklarda düzenlemeler yapıldı. 2 2 Tanımlar çıkarılarak T501-04 Talimatına

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ Page : 1 / 5 Prepared by : Gülsüm Büyüklü Approved by : Bernd Hagen 1. Amaç Bu prosedür ; müşterilerden gelen şikayet ve itirazların, değerlendirilmesi, netleştirilmesi

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü FRM-002b, Rev.0 Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Adı Tarih Oluşturma Hilal AY 18.06.2017 Kontrol Selim YILMAZ 19.06.2017 Onaylama / Serbest Bırakma Burcu ÇELEBİ 20.06.2017 MS-PRO-005

Detaylı

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih Talep Eden Kişi/Birim Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜR KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELGELENDİRME KOMİTESİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEKNOLOJİK HİZMETLER

Detaylı

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Genel Esaslar ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

PROSEDÜR. Tarafsızlığın Korunması. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih. 00 İlk yayındır

PROSEDÜR. Tarafsızlığın Korunması. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih. 00 İlk yayındır Sayfa No : 1 / 5 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2012 01 Çıkar Çatışması Risk Değerlendirme puanlaması çıkarıldı. Tarafsızlığı etkileyebilecek personellerin,

Detaylı

KYK BELGEM TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

KYK BELGEM TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan Değişiklik Notu 01 01 04.04.2017 Yıldırım ERTÜRKAN Dr. Arda SÜRMELİ (Madde.1.6 Tarafsızlığın Yönetimi)

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

Şikayet, İtiraz ve Anlaşmazlıkların Çözümü Prosedürü

Şikayet, İtiraz ve Anlaşmazlıkların Çözümü Prosedürü Karbon Bölümü Sayfa: 1 / 7 Hazırlayan Anıl Söyler Belgelendirme Müdürü Onaylayan Christian Johannes Genel Müdür Karbon Bölümü Sayfa: 2 / 7 1. Amaç Bu prosedürün hazırlanma amacı, Re Carbon doğrulama hizmetleri

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN AYFER YILAN ONAYLAYAN NİZAMETTİN ZENGİN 1. AMAÇ SOLİD tarafından yürütülmekte olan Sınav ve Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluşlardan

Detaylı

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI Yürürlük Tarihi: 16.05.2014 Sayfa No: 1/8 I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 1 Giriş Kurum ve kuruluşların TÜRK LOYDU na ISO 3834 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için Kalite Şartları Standardı na,

Detaylı

S&Q MART CERT. Ürün Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş

S&Q MART CERT. Ürün Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş 1 Giriş İçerik 1. Giriş 2. Genel Ürün Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar 3. Belgelendirme Süreci 4. Belgelendirmenin Devamlılığı 5. Bütçelendirme 6. Logo Kullanım Kuralları 7. Sertifikanın Askıya Alınması,

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 4.2.3 denetim Planı eklenmiş, Şikâyet ve İtirazın komitesinin üyelerinin özelliklerinde değişiklik yapıldı. 28.12.2012 02 4.1.2 maddesi revize

Detaylı