! KALİTE EL KİTABI ÜRÜN BELGELENDİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "! KALİTE EL KİTABI ÜRÜN BELGELENDİRME"

Transkript

1 Sayfa Sayısı 1/11 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC Ürün, proses ve hizmet belgelendirme kuruluşlarının yeterliliğine, tutarlı işletimine ve tarafsızlığına yönelik belirli şartlara göre ürün, proses ve hizmet belgelendiren kuruluşlar için genel şartların belirlenmesini kapsamaktadır. Ürün belgelendirmesi üçüncü taraf bir uygunluk değerlendirme faaliyetidir. PGM bu faaliyeti yerine getirebilecek üçüncü taraf bir ürün belgelendirme kuruluşudur. Ürün belgelendirme ile ilgili genel şartlar KEK 3. de tanımlanmıştır. KEK ve dokümanlar TS EN ISO/IEC standardı,305/2011/ AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 94/9/AT Muhtemel Patlayıcı Ortamda kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik, TS EN ISO standardı, TS EN standardı ve ilgili atıf yapılan diğer doküman ve standartlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. İlgili standartlar KEK V. Faaliyet Kapsamında verilmektedir. Bu standart ve ilgili diğer standartlarda hazırlanan ürün belgelendirme dokümanlarında kullanılan tüm kısaltmalar ve tanımlar Kalite El Kitabı Ekinde KEK KL dokümanında verilmektedir. 2. PRENSİPLER PGM olarak Ürün belgelendirme faaliyetlerinde; Tarafsızlık, yeterlilik, sorumluluk, açıklık, sır saklamak, gizlilik şikayetlerin çözümlenmesi Prensipleri doğrultusunda çalışacağını TA Hizmet taahhüdü ile beyan eder. 3. GENEL ŞARTLAR PGM, PR İdari yapı prosedüründe de anlatıldığı gibi tüzel bir kişiliktir. Yasal Şartlar yönetmeliklere uygun olarak sağlanmıştır. Belgelendirilecek ürün ile ilgili tüm sorumluluklar göz önüne alınarak müşteriyle anlaşmaya varılmakta ve tüm şartlar (yasal, yerel, standart, müşteri ve PGM şartları ) kayıt atına alınmaktadır.

2 Sayfa Sayısı 2/11 Tarafsızlığın yönetilmesi için, PGM nin ilişkileri de dahil olmak üzere tüm çıkar çatışmasına yol açabilecek durumlar tespit edilmiş; PR Tarafsızlık Prosedürü ile Tarafsızlık Riskleri Listesinde dokümante edilmiştir. PGM, gerçekleştirdiği tüm belgelendirme faaliyetleri ile ilgili yasal olarak sorumlu tutulabilecek bir tüzel kişilik veya bir tüzel kişiliği tanımlamıştır. PGM finansman konusunda tam bağımsızdır. KEK 3 de İdari-Mali İşler Muhasebe Denetimi Hukuki İşler, mali yükümlülükler ile ilgili bilgiler anlatılmaktadır. (PR İdari Yapı Prosedürü) PGM, yasal geçerliliği olan taahhütler aracılığı ile belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgilerin yönetiminden sorumludur. Müşterinin kamuya açık hale getirdiği veya anlaşmaya vardığı bilgiler hariç diğer tüm bilgiler sahibinden özel olarak alınır ve gizli kabul edilir. Kamuya açık ortamlarda yayınlanması öngörülen bilgiler için müşteri önceden bilgilendirilmektedir. Genel Şartlar (TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC ile ortak) Yönetim Sistemi El kitabı (TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC ile ortak) Doküman kontrolü (TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC ile ortak) Kayıtların kontrolü (TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC ile ortak) Yönetimin gözden geçirilmesi (TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17024,TS EN ISO/IEC ile ortak) İç denetimler (TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC ile ortak) Düzeltici Faaliyetler (TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC ile ortak)

3 Sayfa Sayısı 3/11 Önleyici faaliyetlerin kontrolü (TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC ile ortak) Ürün Belgelendirme Faaliyetlerinde, Başvuru Alımında, Müşteri Sözleşmelerinde, Belge Faaliyetlerinde, sertifikanın askıya alınmasında kullanılan tüm dokümanların listesi LS de tanımlanmıştır. Belgelendirme kuruluşu; lisansların, belgelerin, uygunluk işaretlerinin veya bir ürünün belgelendirilmiş olduğunu belirtme amaçlı diğer her türlü aracın sahipliği, kullanımı ve gösterimi Logo Kullanma Talimatı içinde tanımlanmıştır. Tarafsızlığa yönelik bir risk belirlendiğinde, böyle bir riski nasıl ortadan kaldıracağını veya en aza indireceği Tarafsızlık Prosedüründe tanımlanmıştır. Dokümantasyon içerisinde veya diğer yayınlar içerisinde tespit edilen, belgelendirme programına yanlış atıflar veya lisansların, belgelerin, işaretlerin veya bir ürünün belgelendirilmiş olduğunu gösteren diğer her türlü aracın yanıltıcı şekilde kullanımı karşısında uygun tedbirler almaktadır. 4. YAPISAL ŞARTLAR Organizasyon ve üst yönetim KEK 6. da ve OEK nda verilmektedir. Belgelendirme faaliyetleri tarafsızlığı koruyacak bir şekilde yapılandırılmakta ve yönetilmektedir. PGM tarafsızlığını kontrol edebilmek amacı ile standart şartları dahilinde PR de ve OEK de anlatılan nitelikler de bir komiteye sahiptir. Komitenin görevi, yılda en az bir kez PGM yönetim sistemi ürün belgelendirme faaliyetlerini tarafsızlık açısından kontrol etmek ve gerekli önlemleri alınabilmesi için PGM yi yönlendirmektir. Belgelendirme prosesi içerisinde yer alan her bir komitenin atanması, görev tanımı ve işletimi için resmi kurallara sahiptir. Bu komiteler, kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali veya diğer baskılardan uzaktır. PGM, bu komitelerin üyelerinin atanmaları veya atamanın geri çekilmesi ile ilgili yetkiyi elinde bulundurmaktadır.

4 Sayfa Sayısı 4/11 5. KAYNAK ŞARTLARI PGM, ürün belgelendirme ile ilgili faaliyetlerle ilgili işlemleri gerçekleştirmeye yetecek personele (kendi bünyesinde) sahiptir. OEK ve PR İnsan kaynakları ve eğitim prosedüründe tanımlanan görevler dahilinde yeterlilikleri dokümante edilmiştir. Ürün Belgelendirme faaliyetlerinde yer alacak personel LS de tanımlanmış ve yeterli kalifikasyona sahiptir. Yasal açıdan veya belgelendirme programı açısından zorunlu olmadıkça; her komite üyesi, dış kuruluşların personeli veya kuruluş adına faaliyet gösteren personel dahil, tüm personel, belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizli tutmaktadır. PGM, bünyesinde yeterliliğini ispat etmiş personel kullanılmaktadır. Ürün belgelendirme de görevlendirilecek personel ile tarafsızlık ve gizlilik ilkesi göz önünde bulundurularak hazırlanan bir sözleşme imzalanarak karşılıklı anlaşmaya varılmaktadır. Bir ürün için daha önce danışmanlık sağlayan personel, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenmiş olan bir süre boyunca, bu ürünle ilgili gözden geçirmede veya belgelendirme kararı verilmesinde görevlendirilmez. Belgelendirme prosesinde yer alan PGM personelinin yeterlilik kriterleri, alacağı eğitimler, performansın izlenmesine yönelik tüm gereklilikler PR Personel Değerlendirme Prosedüründe belirlenmiştir. PGM, belgelendirme prosesinde yer alan personelle ilgili kayıtları muhafaza etmektedir. PGM, dilediği takdirde ürün belgelendirme faaliyetlerini ( karar verme hariç ) komple dışarıya verebilir. Bununla ilgili tanımlamalar ve yöntem PR Taşeron Kullanımı Prosedürü nde verilmektedir. PGM, dış kaynaklardan aldığı hizmetleri sağlayan kuruluşla gizlilik ve çıkar çatışmasına ilişkin hükümleri de içeren yasal olarak bağlayıcı sözleşme yapmaktadır. PGM, ürün belgelendirme sürecinde yapılacak olan testlerin standart listelerini ve hangi laboratuara yaptıracağını dokümante etmektedir.

5 Sayfa Sayısı 5/11 Standardın öngördüğü şekilde yüklenici laboratuarın uygun çalışıp çalışmadıkları değerlendirir ve dokümante edilir. Tüm kayıtlar 12 PR Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre işlenmekte; saklama, arşivleme ve takibi ile ilgili tüm yöntemler yine aynı prosedürde tanımlanmaktadır. 6. BİLGİ ŞARTLARI Kamuya açık olan bilgiler; PGM aşağıdaki bilgilerin sürekliliğini web, katalog, broşür, sözleşme ve tanıtımlar ile sağlar ve bu bilgileri istendiğinde ulaşılabilir halde bulundurur. a) Değerlendirme prosedürleri dahil, belgelendirme programı/programlarına; belgelendirmenin verilmesi, sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, askıya alınması, geri çekilmesi veya reddedilmesi hakkındaki kural ve prosedürlere ilişkin bilgiler (veya atıflar), b) PGM nin mali desteğini edinme yolları ile ilgili bir açıklama ve başvuru sahipleri veya müşteriler tarafından ödenecek ücretlerle ilgili genel bilgi, c) PGM nin isminin ve belgelendirme işaretinin kullanımı ve verilen belgelendirmeye atıf yapılması şekilleri ile ilgili şartlar, kısıtlamalar veya sınırlamalar dahil, başvuru sahiplerinin ve müşterilerin hakları ve sorumluluklarıyla ilgili bir açıklama, d) Şikâyet ve itirazların ele alınması ile ilgili bilgi. e) Gizlilik, tarafsızlık, belgelendirilmiş ürün PGM, kendisine özgü tasarımı ile standart şartlarını karşılayan sertifikaya sahiptir. Sertifikada; belgelendirme Kuruluşunun adı ve adresi, belgelendirmenin verildiği tarih (tarih, belgelendirme kararının tamamlandığı tarihten önce olmalıdır) müşterinin adı ve adresi, belgelendirme kapsamı (uygunluğun belirlendiği Standard/standardlar veya diğer normatif dokümanlar diğer standartlara veya normatif dokümanlara atıf içeriyorsa, atıf yapılan standartların sertifika içerisinde yer almasına gerek yoktur), belgelendirme dönemi ve son geçerlilik tarihi, belgelendirme programının gerektirdiği diğer her türlü bilgi ve sorumlu personel imzası bulunur. PGM, belgelendirilmiş ürün ile ilgili bilgileri LS Ürün Belgelendirme Sertifika Kayıt Listesinde vermektedir.

6 Sayfa Sayısı 6/11 PGM, belgelendirmenin takibi açısından Belgelendirilmiş ürün tanımlamalarını da içeren Belgelendirme Takip Listesi, Belgesi askıda veya iptal edilen ürünler içinde Belge Askı - İptal Listesine sahiptir. Gizlilik ile ilgili koşullar KEK 5 de anlatılmaktadır. PGM müşteri ile ilgili ilişkilerini; Ürün belgelendirme ile ilgili güncellemeler, Ürün belgelendirme kuruluşu denetimlerine nezaret edecek kişiler, üçüncü tarafa verilecek ve üçüncü taraftan alınacak bilgiler, müşterinin yapmış olduğu değişiklikler, belgelendirme şartları ve koşulları gibi bilgileri içermektedir. 9.BELGELENDİRME PROSESİ Ürün Belgelendirme Faaliyetlerinde kullanılan tüm dokümanların listesi LS de verilmiştir. v GENEL PGM, uygulamakta olduğu, belgelendirme programlarına uygun ücretlendirmede dahil Ürün belgelendirme prosedürülerine sahiptir. Bu prosedürlerin uygulanması ile ilgili açıklama gerekliliği olması durumunda bunlar, teknik yeterliliğe sahip, uygun ve tarafsız personel veya komitelerce yapılır ve istenildiğinde erişilebilir durumdadır. Yapılan tüm faaliyetler SAS Ürün belgelendirme süreç akışında anlatılmaktadır. v BAŞVURU Başvuru için belgelendirme prosesinin TS EN ISO/IEC Standardı kapsamında 305/2011/AT Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin şartlarına, EN ve EN Standart şartlarına ve 94/9/AT Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik ve 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği şartlarına göre ilgili belgelendirme programına uygun olarak tamamlanması amacıyla gerekli tüm bilgiler müşteriden temin edilir. Bilgiler PGM Teknik Hizmet Prosedüründe tanımlanmaktadır, başvuru formu ve başvuru bilgi formları ile birlikte müşteriden temin edilmektedir.

7 Sayfa Sayısı 7/11 v BAŞVURUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PGM, başvurularda; -Müşteri ve ilgili bilgilerin, belgelendirme prosesinin gerçekleştirilmesi için yeterli olduğunu, -TS EN ISO/IEC 17065, ilgili standardlar, yönetmelikler veya diğer normatif dokümanlarla ilgili mutabakat dahil, PGM ve müşteri arasındaki bilinen her türlü anlayış farkının çözümlendiğini, -İstenen belgelendirme kapsamının tanımlandığını, -Değerlendirme faaliyetlerinin tamamının gerçekleştirilmesi için araçların mevcut olduğunu -Belgelendirme faaliyetini gerçekleştirmek için gerekli yeterlilik ve imkana sahip olduğunu güvence altına almak için elde edilen bilgilerin gözde geçirilmesi işlemini gerçekleştirmektedir. PGM, Müşteri Belgelendirme Talebi, daha önceden deneyiminin olmadığı; -Ürün Tipini veya -Normatif Dokümanı veya -Belgelendirme Programını İçerdiğinde, bunları belirlemeye yönelik bir prosese sahiptir. PGM üstlenmesi istenen tüm belgelendirme faaliyetlerine ilişkin, yeterlilik ve imkana sahip olduğunu güvence altına alır ve belgelendirmeyi üstlenme kararının gerekçelerine ait kayıtları muhafaza eder. Müşterinin başvuru doküman eksikliği varsa giderilmesi istenir ve giderildiği takdirde firma ile mutabakat sağlanarak tarihler belirlenir ve incelemeler gerçekleştirilir. PGM, herhangi bir yeterlilik veya imkan eksikliğinin bulunduğu belgelendirme faaliyetleri için yapılan belli bir belgelendirme talebini üstlenmeyi reddeder. PGM müşteriye veya diğer müşterilere verilmiş olan mevcut belgelendirmeleri kabul ederek herhangi bir faaliyeti yerine getiremiyorsa, kayıtlarında mevcut belgelendirme/belgelendirmelere atıf yapar. Müşteri tarafından istenmesi durumunda PGM, faaliyetleri yerine getirmeme gerekçelerini sunar.

8 Sayfa Sayısı 8/11 v DEĞERLENDİRME PGM, değerlendirmeye ilişkin tüm gereklilikleri içeren bir prosedüre ve faaliyet planına sahiptir. PGM, iç kaynaklar ile gerçekleştirilen bir değerlendirme görevinin gerçekleştirilmesi için tüm bilgileri ve dosyaları bulundurur, gerekli personel atamalarını yapar. PGM, iç kaynakları ile gerçekleştirdiği değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesini ve kullandığı dış kaynaklara aktardığı faaliyetlerin yönetimini ilgili standartlar ve yönetmeliklere bağlı kalarak değerlendirme planına uygun olarak gerçekleştirir. Ürünler, belgelendirme kapsamının içerdiği şartlara ve belgelendirme programında belirtilen diğer şartlara göre değerlendirilir. PGM, değerlendirme görevlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm bilgiler ve/veya dokümantasyonun mevcut durumda bulundurulmasını sağlar. Belgelendirme başvurusuna ilişkin olarak başvuru öncesinde tamamlanan değerlendirme sonuçlarını sadece; sonuçların sorumluluğunu üstlendiğinde TS EN ISO/IEC standardın Madde de yer alan şartları ve belgelendirme programında yer alan şartları yerine getirdiğinden emin olduğunda kabul etmektedir. Tüm değerlendirme faaliyetlerinin sonuçları, gözden geçirme öncesinde dokümante edilmektedir. PGM, tüm uygunsuzluklar ile alakalı gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak müşteriyi bilgilendirir. Bir veya birden fazla uygunsuzluk ortaya çıkmışsa ve müşteri, belgelendirme prosesine devam edilmesi yönünde isteğini beyan ederse, bu uygunsuzlukların düzeltilmiş olduğunun doğrulanması için gerekli ilave değerlendirme görevlerine ilişkin bilgiler verilir. Tüm değerlendirme faaliyetlerinin sonuçları, gözden geçirme öncesinde dokümante edilir. v GÖZDEN GEÇİRME PGM, değerlendirme ile ilgili tüm bilgi ve sonuçlarının gözden geçirilmesi için gerekli personel atamasını gerçekleştirmiştir. Gözden geçirme, değerlendirme prosesinde yer almamış olan kişi/kişiler tarafından gerçekleştirilir.

9 Sayfa Sayısı 9/11 Gözden geçirme ve belgelendirme kararı aynı kişi tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilmemişse, gözden geçirmeye dayalı belgelendirme kararı tavsiyesi dokümante edilmelidir. v BELGELENDİRME KARARI PGM, belgelendirmeye ilişkin kararlarından sorumludur. Değerlendirmeye ilişkin tüm bilgilere, değerlendirmenin gözden geçirilmesine ve ilgili diğer her türlü bilgiye dayalı belgelendirme kararının verilmesi için (en az 1) personel atamasını gerçekleştirmiştir. Gözden geçirme ve belgelendirme kararı, aynı kişi veya grup tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilir. Belgelendirme kararı, değerlendirme prosesi içerisinde yer almayan bir komite tarafından gerçekleştirilir. Belgelendirme kararının verilmesi için PGM tarafından atanan kişiler PGM çalışanı veya PGM nin organizasyonel kontrolü altındaki bir tüzel kişilik olabilir, bu personel sözleşmeye bağlanabilir. PGM, belgelendirmenin verilmemesi kararını, nedenleriyle birlikte müşteriye yazılı olarak bildirir. v BELGELENDİRME DOKÜMANTASYONU PGM, müşteriye PGM nin adı ve adresini, belgelendirmenin verildiği tarihi (tarih, belgelendirme kararının tamamlandığı tarihten önce olmamalıdır), müşterinin adı ve adresini, belgelendirme kapsamını, belgelendirme belirlenmiş bir dönemin sonunda geçerliliğini kaybediyorsa, belgelendirme dönemi veya son geçerlilik tarihini,ve belgelendirme programının gerektirdiği diğer her türlü bilgiyi içeren sertifika verir. Sertifikada, PGM de sorumluluk verilen kişi veya kişilerin imzası bulunur. Sertifika, belgelendirmenin verilmesi veya kapsamının genişletilme kararının alınması, belgelendirme şartlarının yerine getirilmesi, belgelendirme sözleşmesinin tamamlanmasından sonra yayımlanır. v BELGELENDİRİLMİŞ ÜRÜNLER VERİ TABANI PGM, belgelendirilmiş olan ürünlerle ilgili; ürünün tanımı, uygunluğun belgelendirildiği Standard/standardlar ve diğer normatif doküman/dökümanlar, müşterinin tanımı bilgilerini muhafaza etmektedir.

10 Sayfa Sayısı 10/11 Bir veri tabanı kullanılarak yayınlanması (Elektronik ortam Web üzerinde ) veya istendiğinde verilmesi (yayınlar, elektronik ortam veya diğer araçlar yoluyla) gereken bilgiler, ilgili belgelendirme programı/programlarında belirtilir. İstendiğinde, verilmiş bir belgelendirmenin geçerliliği hakkındaki bilgiler sağlanır. v GÖZETİM Belgelendirme programının gereği olarak veya TS EN ISO/IEC Standardı Madde veya Madde te belirtilen durumlarda PGM, belgelendirme programına uygun olarak belgelendirme kararında yer alan ürün/ürünlerin gözetimini başlatır. Gözetimde; değerlendirme, gözden geçirme veya bir belgelendirme kararı söz konusu ise, sırasıyla TS EN ISO /IEC17065 Standardı Madde 7.4, Madde 7.5 ve Madde 7.6 da yer alan şartlar yerine getirilir. PGM, belgelendirilmiş olan ürün tipi üzerinde bir belgelendirme işaretinin devamlı kullanımına izin verildiğinden, gözetim oluşturulur ve bu ürün şartlarının yerine getirildiğinin ispatı, geçerliliğinin devam etmekte olduğunu güvence altına almak için, işaretli ürünlerin periyodik gözetimini gerçekleştirir. Belgelendirilmiş olan bir proses veya hizmet için bir belgelendirme işaretinin devamlı kullanımına izin verildiğinde, gözetim oluşturulmalı ve bu, proses veya hizmet şartlarının yerine getirildiğinin ispatının geçerliliğinin devam etmekte olduğunu güvence altına almak için, faaliyetlerin periyodik gözetimini içerir. Logo kullanımı hakkındaki bilgiler Logo Kullanım Talimatı nda açıkça belirtilmiştir v BELGELENDİRMEYİ ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKLER Belgelendirme programı, müşteriyi etkileyen yeni veya revize edilmiş şartlar ortaya koyduğunda, PGM bu değişiklikleri en geç 10 gün içerisinde elektronik ortamda ( - Web) müşteriye bildirir. PGM bu değişikliklerin tüm müşterilere duyurulmasından sorumludur. PGM, müşteriden kaynaklanan değişiklikler dahil, belgelendirmeyi etkileyen her türlü değişikliği göz önünde bulundurarak bunlar ile ilgili uygun faaliyet için karar verir. Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikleri uygulama faaliyetleri; Değerlendirme, Gözden Geçirme, Karar, belgelendirme kapsamının genişletilmesi veya daraltılması amacıyla revize edilmiş resmi belgelendirme dokümantasyonunun, revize edilmiş gözetim faaliyetlerine ait

11 Sayfa Sayısı 11/11 belgelendirme dokümantasyonun, yayımlanması gibi durumları içermektedir. Bu faaliyetler ilgili standart ve yönetmelik şartlarına uygun olarak tanımlanmaktadır. Kayıtlar bu faaliyetlerden herhangi birisinin kapsam dışında bırakılması gerekçelerini içerir. v BELGELENDİRMENİN SONLANDIRILMASI, DARALTILMASI, ASKIYA ALINMASI VEYA GERİ ÇEKİLMESİ PGM, gözetimin bir sonucu olarak veya diğer bir şekilde belgelendirme şartlarıyla bir uygunsuzluk kanıtlandığında uygun faaliyetler için karar alır. Uygun faaliyet; değerlendirme, gözden geçirme, belgelendirme kararı içeriğinde ilgili standart ve yönetmelik şartları yerine getirilmektedir. Belgelendirme sonlandırılırsa, daraltılırsa, askıya alınırsa veya geri çekilirse yapılacak olan faaliyetler TL Belgenin Askıya Alınması veya İptali Talimatı nda tanımlanmıştır. 10. FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ Ürün Belgelendirme Faaliyetleri, adresi üzerinden belgelendirme prosesinde belirlenen kullanıcı adı ve şifreleri ile tüm ilgili tarafların erişimine açık, elektronik yazılım sistemi ile yürütülmektedir. 11.ONAYLANMIŞ KURULUŞ SÜRECİ İLE İLGİLİ BİLGİLER PGM, Ürün Belgelendirme ve Onaylanmış Kuruluş kapsamında yapılacak faaliyetler ile ilgili grup toplantılara katılacak ve uygunluk değerlendirme sürecine dahil olan personeller bu grup toplantılar ile ilgili gerekli kayıtları tutacaktır. İlgili yönetmelikler ve EA 2/17 kapsamında talep edilen gerekli bilgiler PGM tarafından yetkili kurumlara (ilgili Bakanlık ve resmi kurumlara) bildirilecektir. Yıllık katılım toplantı planlarına uygun olarak toplantılara katılım sağlanacaktır.

İÇİNDEKİLER. Doküman No YEK Revizyon Tarihi / No 04.08.2014/17. Yayın No/Tarihi 02.01.2008 Sayfa No 1 / 19

İÇİNDEKİLER. Doküman No YEK Revizyon Tarihi / No 04.08.2014/17. Yayın No/Tarihi 02.01.2008 Sayfa No 1 / 19 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1-YÖNETİM EL KİTABI..3 1.1-KAPSAM 3 1.2-AMAÇ 3 1.3-TERİMLER ve TANIMLAR.3 BÖLÜM 2-UDEM YÖNETİM SİSTEMİ...6 2.1-PRENSİPLER...6 2.2-KALİTE POLİTİKASI 7 2.3-YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ.7 2.4-ORGANİZASYON

Detaylı

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI Yayın Tarihi: 27.12.2013 Doküman No: ÜBK-04 Yürürlük Tarihi: 27.12.2013 Sayfa No: 1/8 I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 1 Giriş TÜRK LOYDU, Endüstriyel Belgelendirme Birimi, Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirmesi

Detaylı

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI Yürürlük Tarihi: 16.05.2014 Sayfa No: 1/8 I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 1 Giriş Kurum ve kuruluşların TÜRK LOYDU na ISO 3834 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için Kalite Şartları Standardı na,

Detaylı

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 03 22.06.2015 Revizyon 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 225 MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Hüseyin İKİZOĞLU 1, Ercan GÜNEŞ 2 1 Türk Standardları Enstitüsü, 2 Türk Akretitasyon Kurumu 1 hikizoglu@tse.org.tr, 2 egunes@turkak.org.tr

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

Sertifikasyon Yönetmeliği

Sertifikasyon Yönetmeliği Sertifikasyon Yönetmeliği P-02, Revizyon 14, 07.08.2015 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Akatlar Mah. Hare Sok. 2.Söltaş Evleri G-10 No:9 Levent / İSTANBUL www.kalitest.com.tr BU PROSEDÜRÜN

Detaylı

Sertifikasyon Yönetmeliği

Sertifikasyon Yönetmeliği Sertifikasyon Yönetmeliği P-02, Revizyon 13, 18.07.2014 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Akatlar Mah. Hare Sok. 2.Söltaş Evleri G-10 No:9 Levent / İSTANBUL www.kalitest.com.tr BU PROSEDÜRÜN

Detaylı

Revizyon Tarihi: 02.04.2014 Revizyon No: 22. Yürürlük Tarihi: 03.04.2014 Sayfa No: 1./10

Revizyon Tarihi: 02.04.2014 Revizyon No: 22. Yürürlük Tarihi: 03.04.2014 Sayfa No: 1./10 Yürürlük Tarihi: 03.04.2014 Sayfa No: 1./10 I BELGELENDİRME SİSTEMİNİN TARİFİ: 1 Giriş TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ (TÜRK LOYDU) tarafından gerçekleştirilen Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi amacı

Detaylı

KALİTE EL KİTABI / 3. BÖLÜM ŞİRKETİN TANITIMI ve PROSESLER Sayfa 1 / 14

KALİTE EL KİTABI / 3. BÖLÜM ŞİRKETİN TANITIMI ve PROSESLER Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 1. KAPSAM: Kuruluşumuz sistemini uluslararası uygunluk değerlendirme standartları (ISO 17000 serisi vb.), IAF, EA ve TÜRKAK zorunlu/rehber dokümanları çerçevesinde oluşturmuştur. ISO/IEC 17021

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI TS EN ISO / IEC 17024 Kapsam: 12UY0045-4 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği 12UY0045-5 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 12UY0046-4

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş 1 Giriş İçerik 1. Giriş 2. Genel Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar 3. Belgelendirme Süreci 4. Belgelendirmenin Devamlılığı 5. Bütçelendirme 6. Logo Kullanım Kuralları 7. Sertifikanın Askıya Alınması,

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI REVİZYON FORMU TRB Sayfa 1 / 9 Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 07 09.01.2012 ISO 17021:2011 geçişi için genel gözden geçirmeler yapıldı. Revizyon formu eklendi. 08 17.11.2012 TRB nin

Detaylı

Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq DELTA ULUSLARARSI BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Detaylı

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi ve ürün belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI Sayfa No 1 / 17 1. AMAÇ Bu Talimat NETSERT e Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, NETSERT belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. NETSERT Yönetim Sistemleri Belgelendirme

Detaylı

A ND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti BELGELENDİRME EL KİTABI

A ND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti BELGELENDİRME EL KİTABI A ND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti BELGELENDİRME EL KİTABI HAZIRLAYAN Bulut KUTSAV Yönetim Temsilcisi ONAYLAYAN Hüseyin A. Yazıcı Genel Müdür Bu Kalite El Kitabı, A ND Uluslararası

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 17021 standardı kapsamında TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1 / 18 1. AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

S&Q MART CERT. Ürün Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş

S&Q MART CERT. Ürün Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş 1 Giriş İçerik 1. Giriş 2. Genel Ürün Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar 3. Belgelendirme Süreci 4. Belgelendirmenin Devamlılığı 5. Bütçelendirme 6. Logo Kullanım Kuralları 7. Sertifikanın Askıya Alınması,

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler 1. AMAÇ Bu talimat, ISO/IEC 17021 standardı çerçevesinde SİSTEMER tarafından Kuruluşların yönetim sistemlerinin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM SAĞLAYICILARI İÇİN GEREKLİLİKLER KILAVUZU 2014

YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM SAĞLAYICILARI İÇİN GEREKLİLİKLER KILAVUZU 2014 YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM SAĞLAYICILARI İÇİN GEREKLİLİKLER KILAVUZU 2014 1 0. Giriş Bu kılavuz, Yetkilendirilmiş Eğitim Sağlayıcısı gerekliliklerini karşılamak ve Yetkilendirilmiş Eğitim Sağlayıcısı olarak

Detaylı

ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI

ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI BASKI NO : 01 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 28.05.2013 KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA : Sayfa No 1/17 İÇİNDEKİLER Bölüm No Konu Adı Sayfa No - Kapak - - İçindekiler 1 - Kuruluşun

Detaylı