YEREL YÖNETİMLER 3.GRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL YÖNETİMLER 3.GRUP"

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 126 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar YEREL YÖNETİMLER 3.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Yerel Yönetimler Mevzuatı İdari ve Mali Mevzuat 40 6 Ortak Konular u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2010 EY e YEREL YÖNETİMLER MEVZUTI -3 şağıdakilerden hangisi belediyenin görev ve sorumluluklarından biri ) Çevre ve çevre sağlığı ) Şehirlerarası trafik C) Park ve yeşil alanlar D) Kültür ve sanat E) cil yardımve kurtarma 6. şağıdakilerden hangisi elediye Gelirleri Kanunu'nda sayılan belediye vergilerinden biri ) Çevre temizlik vergisi ) Yangın sigortası vergisi C) Eğlence vergisi D) Veraset ve intikalvergisi E) İlan ve reklam vergisi 2. Gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? 7. şağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumluluklarından biri ) İçişleri akanlığı ) elediye encümeni C) elediye meclisi D) İl özel idaresi E) Sağlık akanlığı ) Merkezi ısıtma sistemi kurmak ) Şehirlerarası toplu taşıma hizmetlerini yürütmek C) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak D) Mezarlık alanlarını tespit etmek E) Derelerin ıslahını yapmak 3. elediyenin karar organı aşağıdakilerden hangisidir? ) elediye meclisi ) elediye başkanı C) elediye encümeni D) Vali E) Kaymakam 8. şağıdakilerden hangisi büyükşehir belediye meclisi tarafından kurulması zorunlu ihtisas komisyonlarından biri ) Telekomünikasyon komisyonu ) Ulaşımkomisyonu C) İmar ve bayındırlık komisyonu D) Çevre ve sağlık komisyonu E) Gençlik ve spor komisyonu 4. Meclis başkanlık divanı ile ihtisas komisyonlarının üyelerini seçme görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? 9. üyükşehir belediyesindeki imar komisyonu en fazla kaç iş günü içerisinde kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır? ) elediye başkanı ) elediye encümeni C) elediye meclisi D) Vali E) İl genel meclisi ) 3 ) 5 C) 7 D) 10 E) şağıdakilerden hangisi belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarından biri ) Denetim komisyonu oluşturma ) Faaliyet raporunu değerlendirme C) Gensoru verme D) Genel görüşme E) nket yaptırma 10. elediye başkanının katılamadığı toplantılarda, büyükşehir belediyesi encümen toplantılarına kim başkanlık eder? ) Vali ) Kaymakam C) üyükşehir belediyesi genelsekreteri D) İlçe belediye başkanı E) Vali yardımcısı 2

3 2010 EY e üyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? ) İlçe belediye başkanı ) üyükşehir belediye meclisi C) Vali D) üyükşehir belediye encümeni E) üyükşehir belediye başkanı 16. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, kaç gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir? ) 7 ) 8 C) 9 D) 10 E) Nüfusu iki milyonu aşan büyükşehir belediyelerinde kaç adet başkan danışmanı görevlendirilebilir? ) 3 ) 5 C) 7 D) 10 E) 15 elediye sınırları il sınırları olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır? ) üyükşehir belediye meclisi ) İl genel meclisi C) İl encümeni D) elediye encümeni E) İçişleri akanlığı İlde hizmetlerin mahalli idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır? ) İlçe belediye başkanı ) İçişleri akanı C) aşbakan D) Vali E) üyükşehir belediye başkanı şağıdakilerden hangisi il encümeninin görev ve yetkilerinden biri ) elediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek ) Kanunda öngörülen cezaları vermek C) ütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek D) İhtisas komisyonlarının üyelerini seçmek E) ütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak Köylerin yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir? ) Muhtar ) Köy derneği C) İhtiyar meclisi D) Vali E) Kaymakam şağıdakilerden hangisi köylerde ihtiyar meclisinin doğal üyelerinden biri ) irinci sınıf ebeler ) Öğretmen C) Kaymakam D) İmam E) irinci sınıf sağlık memurları 15. şağıdakilerden hangisi il genel meclisinin görev ve yetkilerinden biridir? ) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek ) İl özel idaresi personelini atamak C) orçlanmaya karar vermek D) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek E) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek Köy muhtarı seçilebilmek için en az kaç aydan berioköyde yaşıyorolmak gerekir? ) 3 ) 6 C) 9 D) 10 E) 12

4 2010 EY e şağıdakilerden hangisi köyün isteğe bağlı görevlerinden biridir? ) Köy korusunu muhafaza etmek ) ir hayvana götüremeyeceği kadar yük yükletmemek C) Köyde su basması olursa birleşerek selin yolunu değiştirmek D) Köyün sınırları içinde münasip yerlerde ve tepelerde orman yetiştirmek E) Köy namına bakkal dükkânı yaptırmak 26. Mahalli idare birliği encümeni, birlik başkanı ile birlikte en çok kaç üyeden oluşur? ) 5 ) 7 C) 9 D) 10 E) şağıdakilerden hangisi birlik meclisinin görev ve yetkilerinden biri 22. Salma, aşağıdaki vergi sınıflarından hangisine giren bir yükümlülüktür? ) Dağıtma vergisi ) Harcama vergisi C) Gelir vergisi D) Damga vergisi E) Emlak vergisi ) Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek ) orçlanmaya karar vermek C) ütçe ve kesin hesabı kabul etmek D) Şartlı bağışları kabul etmek E) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek 23. İmecede kadınların durumu aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılmaktadır? ) Vali ) İhtiyar meclisi C) Muhtar D) Köy derneği E) Kaymakam 28. Mahalli idare birliklerinin denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? ) İçişleri akanlığı ) daletakanlığı C) Maliye akanlığı D) aşbakanlık E) akanlar Kurulu 24. irlik tüzüğünde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu ) irliğe devredilen görev ve yetkiler ) irlik üyesi mahalli idarelerin adları C) Tüzük değişikliklerinin nasıl yapılacağı D) irliğin merkezi E) irlik başkanının adı 29. şağıdakilerden hangisi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabi ) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ) vrupa irliğifonları C) Yerel yönetimler D) Sosyal güvenlik kurumları E) ankalar 25. Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan birliklerde birlik başkanı aşağıdakilerden hangisidir? ) üyükşehir belediye başkanı ) En büyük nüfusa sahip ildeki kaymakam C) irlik merkezinin bulunduğu ilin valisi D) En yaşlı birlik meclisi üyesi E) En yaşlı birlik encümeni üyesi şağıdakilerden hangisi bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama birimininen üst yöneticisidir? ) Gerçekleştirme görevlisi ) Müdür C) Muhasebe yetkilisi D) Harcama yetkilisi E) Müsteşar

5 2010 EY e Muhasebe yetkilisi ödeme belgesi ve eki belgeler üzerinde aşağıdakilerden hangisini kontrol etmekle yükümlü ) Ödemenin gerekliliğini ) Yetkililerin imzalarını C) Mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını D) Maddi hata bulunup bulunmadığını E) Hak sahibinin kimliğine ilişkin belgeleri 36. Kamu İhale Kanunu'nda yer alan eşik değerler aşağıdakilerden hangisi esas alınarak güncellenir? ) Mevduat faiz oranı ) Tüketici fiyat endeksi C) Toptan eşya fiyat endeksi D) Yeniden değerleme oranı E) Döviz kuru 32. İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyeleri kaç yıl süre için atanırlar? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) şağıdaki şartnamelerden hangisi hazırlandıktan sonra ihale yetkilisi tarafından onaylanması gerekmektedir? ) Resmi şartnameler ) Teknik şartnameler C) Yapım şartnameleri D) Teminat şartnameleri E) Yeterlilik şartnameleri şağıdakilerden hangisi İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun görevlerinden biri ) Kamu idarelerinin denetim birimlerinin işbirliğini sağlamak ) İç denetçileri atamak C) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek D) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirmek E) İç denetçileri eğitmek Muhasebe yetkilisi genel bütçe dışındaki kamu idarelerinde aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır? ) akanlar Kurulu ) İçişleri akanlığı C) Üst yönetici D) Maliye akanlığı E) İç DenetimKoordinasyon Kurulu İç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır? ) ütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı C) Türkiye İstatistik Kurumu D) Sayıştay aşkanlığı E) İç DenetimKoordinasyon Kurulu şağıdakilerden hangisi ihaleye katılımda mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi için istenen bilgi ve belgelerden biri ) Ticari bilanço ) İlgili oda kayıt belgesi C) Kalite belgesi D) Personelin sertifika veya diplomaları E) Makine ve teçhizat belgeleri şağıdakilerden hangisinin belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde yeterliliği belirlenen adaylara gönderilmesi zorunludur? ) Kefalet mektubu ) Davetmektubu C) eyanname D) Teminat mektubu E) İhtarname İhale sözleşmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İhale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır. ) ütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. C) Notere tescili ve onaylattırılması zorunludur. D) İdarece hazırlanır. E) Ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

6 2010 EY e şağıdakilerden hangisi Osmanlı-Türk anayasal tarihinin ilk yazılı anayasasıdır? ) 1808 Sened-i İttifak ) 1839 Tanzimat Fermanı C) 1856 Islahat Fermanı D) 1876 Kanun-u Esasi E) 1921 nayasası nayasası ile öngörülen hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Süper başkanlık sistemi ) Meclis hükümeti sistemi C) Yarı-başkanlık sistemi D) aşkanlık sistemi E) Parlamenter sistem 2. şağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'nin kabulünün sonuçlarından biri ) İstanbul işgal edilmiştir. ) 1921 nayasası hazırlanmıştır. C) nadolu'daki işgaller sona ermiştir. D) Siyasi iktidarın nkara'ya geçişi hız ve meşruiyet kazanmıştır. E) Meclis-i Mebusan dağıtılmıştır. 7. şağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanı sonrasında siyasi istikrarın sağlanması amacıyla atılan adımlardan biri ) Öğretimin birleştirilmesi ) skerlik ve milletvekilliği sıfatlarının ayrılması C) Padişahın nkara'ya davet edilmesi D) Osmanlı Hanedanının yurt dışına çıkarılması E) Hilafeti kaldırılması 3. Milli egemenlik ilkesi ilk kez hangi anayasada düzenlenmiştir? ) 1876 Kanun-u Esasi ) 1921 nayasası C) 1924 nayasası D) 1961 nayasası E) 1982 nayasası 8. II. Dünya Savaşı yıllarında aşağıdaki ülkelerin hangisinde Komünist Parti kapatılmıştır? ) lmanya ) Sovyetler irliği C) İngiltere D) İtalya E) İsviçre 4. şağıdakilerden hangisi 1950 seçimlerinde uygulanan seçim esaslarından biridir? ) Yargı güvencesi ) İki derecelilik C) Oylamanın açık yapılması D) Döküm ve sayımın gizli olması E) Seçimin iki turlu yapılması 9. şağıdakilerden hangisi hukuk devletinin genel ilkelerinden biri ) Kazanılmış haklara saygı ) Devlete ve kanunlara güven C) hde vefa D) Kuvvetler birliği E) İyi niyet 5. şağıdakilerden hangisi 1961 nayasası'nın hazırlık çalışmalarını yürüten Kurucu Meclis'e üye göndermiştir? ) Demokrat Parti ) Türkiye İşçi Partisi C) dalet Parti D) navatan Partisi E) Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi nayasası ile benimsenen devlet yapısı aşağıdakilerden hangisidir? ) Tek egemenlikli devlet ) Federatif sistem C) Özerklik D) Öz yönetim E) Özerk bölge yönetimi 6

7 2010 EY e Subjektif millet anlayışı ilk defa hangi düşünür tarafından geliştirilmiş ve savunulmuştur? ) Karl Marks ) John Locke C) Ernest Renan D) ertrand Russell E) Thomas Hobbes 16. şağıdakilerden hangisi bütün demokratik siyasi sistemlerde yasama organının işlevlerinden biridir? ) Yürütme organını denetlemek ) aşbakanı belirlemek C) akanları atamak D) Cumhurbaşkanını seçmek E) Milli Güvenlik Kurulu üyelerini seçmek şağıdakilerden hangisi sosyal devleti sosyalist devletten ayıran özelliklerden biri ) Siyasi sistemin çoğulcu olması ) İktidarların demokratik yöntemlerle belirlenmesi C) Ekonominin serbest yarış ve özel girişime dayanması D) ütün üretim araçlarının mülkiyetinin devlete ait olması E) Üretim araçlarının özel mülkiyetinin mevcut olması şağıdaki yürütme işlemlerinden hangisi yargı denetiminin dışında bırakılmıştır? ) Yüksek skeri Şura kararları ) elediye Meclisi kararları C) İl Özel İdaresi kararları D) Radyo Televizyon Üst Kurulu kararları E) YükseköğretimKurulu kararları ir uyuşmazlığı yargılayıp çözüme kavuşturacak olan mahkemenin söz konusu uyuşmazlığın ortaya çıkmasından önce kanunen belli olması durumuna ne ad verilir? ) Milli egemenlik ilkesi ) Tabii yargıç ilkesi C) Sosyal devlet D) Yargı bağımsızlığı E) Erkler ayrılığı ilkesi Gensoruyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Gensoru görüşmelerinin sonrasında yapılan oylamalarda yalnızca güvensizlik oyları sayılır. ) Gensoru önergesi bir siyasi parti grubu tarafından verilebilir. C) Gensoru önergesi en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilebilir. D) Gensoru görüşmeleri sonrasında sadece güvensizlik oylarının sayılmasındaki amaç hükümetin kolay kurulmasını sağlamaktır. E) Gensoru, hükümetin tümünün ya da en az bir bakanın siyasi sorumluluğuna ilişkindir. şağıdakilerden hangisi nayasada belirtilen yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri ) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ) Kanun C) Tüzük D) Yönetmelik E) Kanun hükmünde kararname şağıdakilerden hangisi özel nitelikli kanunlararasında yeralır? ) Ceza kanunu ) İş kanunu C) Medeni kanun D) Ticaret kanunu E) ütçe kanunu 15. şağıdakilerden hangisi milletvekillerinin geçici bir görevi milletvekilliği sıfatıyla yürütebilmesinin koşullarından biri ) Görevin hükümet tarafından verilecek olması ) Görevin altı ayı aşmamak üzere verilmesi C) Görevin belli bir konuda olması D) Görevin kabulünün TMM kararına bağlı kılınması E) Görevin cumhurbaşkanı tarafından verilmesi şağıdakilerden hangisi siyasi parti gruplarının sahip oldukları yetkilerden biri ) Mecliste kapalı oturumyapılmasını istemek ) Meclis araştırması isteyebilmek C) Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapmak D) Gensoru önergesi vermek E) Genel görüşme yapılmasını istemek

8 2010 EY e şağıdakilerden hangisi hiyerarşi ilişkisi içinde üst makamın yetkilerinden biri ) stın işlemini iptal etmek ) stın yerine geçerek işlem yapmak C) stın yaptığı işlemi onaylamak D) stın yaptığı işlemi değiştirmek E) stın işlemini düzeltmek 26. İl ve ilçelerin kurulması ve kaldırılması aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? ) Kanun ) Tüzük C) Yönetmelik D) Genelge E) Yönerge şağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının tarafsızlığı ilkesinin bir gereğidir? ) Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisi ile ilişiğinin kesilmesi ) Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl olması C) ir kimsenin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilmesi D) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi E) Milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşlarının cumhurbaşkanı seçilmesi şağıdakilerden hangisi İlçe İdare Kurulu'nda yer alır? ) ayındırlık ve İskân Müdürü ) Su İşleri Müdürü C) İcra Müdürü D) Hukuk İşleri Müdürü E) MalMüdürü şağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kamu görevlilerinden biri ) Memurlar ) Geçici personel C) Ticari mümessiller D) Sözleşmeli personel E) İşçiler şağıdakilerden hangisi devlet memurluğuna alınmada sınav koşuluyla güvence altına alınmaktadır? ) Serbestlik ilkesi ) Sınıflandırma ilkesi C) ağımsızlık ilkesi D) Kariyer ilkesi E) Liyakat ilkesi 24. şağıdakilerden hangisi İçişleri akanlığı, aşbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'nın ortak kararnamesiyle kurulur? ) elediye ) İl C) ucak D) İlçe E) Köy 29. şağıdakilerden hangisi öğretmen kadroları için ilanda bulunma yetkisine sahiptir? ) İçişleri akanlığı ) Milli Eğitimakanlığı C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik akanlığı D) aşbakanlık E) daletakanlığı 25. Mahalli idarelerin karar organlarının seçimi kaç yılda biryapılmaktadır? ) 10 ) 8 C) 7 D) 6 E) day olarak atanmış bir devlet memurunun adaylık süresi en az ne kadardır? ) 3ay ) 6ay C) 9ay D) 1yıl E) 2yıl

9 2010 EY e şağıdakilerden hangisi geçici personelin çalışacağı görevleri belirleme yetkisine sahiptir? ) Cumhurbaşkanı ) Orman akanlığı C) akanlar Kurulu D) Turizmve Kültür akanlığı E) Maliye akanlığı Memurlara verilen yolluk aşağıdaki kanunlardan hangileri uyarınca ödenir? ) Medeni Kanun -Ceza Kanunu ) Devlet Memurları Kanunu - İcra İflas Kanunu C) orçlar Kanunu -nayasa D) İş Kanunu -Ticaret Kanunu E) Harcırah Kanunu -ütçe Kanunu şağıdakilerden hangisi kınama cezasını gerektiren fiil ve hallerden biri ) Yetkili olmadığı halde kitle iletişim araçlarına bilgi ve demeç vermek ) mir tarafından verilen emirlere itiraz etmek C) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine uymamak D) Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak E) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü davranmak şağıdakilerden hangisi disiplin amirleri ve yüksek disiplin kurullarının yetkilerinden biri ) İlgili kurumlardan bilgi almak ) Delil toplama aşamasında yapılan işlemleri kamuoyuna açıklamak C) İlgilinin sicil dosyasını incelemek D) Mahallen keşif yapmak E) Yeminli tanık dinlemek 33. şağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu'nda memurlar için öngörülmüş yasaklardan biridir? ) Kovuşturma ve yargılamada özel kurallara tabi olma ) Grev yasağı C) İsnat ve iftiralara karşı korunma D) Dava açma E) Sendika kurma 38. şağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izni vermeye yetkili mercilerden biri ) Valiler ) Kaymakamlar C) TMM aşkanı D) İçişleri akanı E) Muhtarlar 34. Kazanç getirici faaliyette bulunan memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler? ) 15 ) 21 C) 30 D) 45 E) şağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Kanuna göre, belediye başkanları hakkında soruşturma açmaya yetkilidir? ) Dışişleri akanı ) Valiler C) Kaymakamlar D) İçişleri akanı E) TMM aşkanı 35. şağıdakilerden hangisi memur kütüklerinde yer almaz? ) Memurun öğrenimi ) Memurun cinsiyeti C) Memurun doğum tarihi D) Memurun siyasi görüşü E) Memurun kadrosu şağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Kanuna göre, TMM Genel Sekreteri hakkında hazırlık soruşturması yapmaya yetkilidir? ) Yargıtay Cumhuriyet aşsavcısı ) İl Cumhuriyet aşsavcısı C) ğır Ceza Mahkemesi D) Yargıtay Ceza Genel Kurulu E) ölge İdare Mahkemesi

10 2010 EY e Devletçilik ilkesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? ) Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş insanlık hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmek ) Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasını hızla ve diğer milletlerin gerisine düşmeden gerçekleştirmek C) Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasını belirli bir sıraya göre ve özel sermaye eliyle gerçekleştirmek D) Demokratikleşme sürecini kısa sürede gerçekleştirmek E) Halkın bütün ihtiyaçlarını özel sermaye aracılığıyla karşılamak Laik ilkelere göre kurulan Türkiye Cumhuriyeti, "Hilafetçilik" karşıtı olarak aşağıdaki ilkelerden hangisine dayandırılmıştır? ORTK KONULR "Her şeyin aklın inceleme ve eleştirisinden geçirilmesi gereklidir" diyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? ) Comte ) Erasmus C) Hegel D) Eflatun E) ristotales şağıdakilerden hangisi iletişimin temel ögelerinden biri ) Hedef ) lıcı C) Oluk D) Yansıma E) Etkileme 3. ) Laiklik ) İnkılapçılık C) Halkçılık D) Devletçilik E) Cumhuriyetçilik Hilafet kaç yılında kaldırılmıştır? ) 3 Mart 1924 ) 2 Haziran 1925 C) 22 Şubat 1926 D) 24 Ocak 1927 E) 4 temmuz Kaynaktan alıcıya gönderilen bir uyarı, bir düşünce, duygu, kanı ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış haline ne ad verilir? ) Etkileme ) Yansıma C) İleti D) Kanal E) Sözcük I. lıcı kesimin bilgi düzeyindeki değişme II. lıcının tutumunda görülen değişme III. lıcının açık davranışında görülen değişme 4. Türkiye devletinin din-i islamdır ifadesi anayasadan kaç yılında çıkartılmıştır? ) 1626 ) 1927 C) 1928 D) 1929 E) 1930 Yukarıdakilerden hangileri iletişimin etkilerindendir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 5. İnananları toplumsal yaşamda bir arada tutan ve destekleyen, inanışların bir bütün halinde sistemleştiği olgu aşağıdakilerden hangisidir? ) Örf ) Gelenek C) hlak D) Din E) Görenek 10. Kaynağın iletişim sürecini başlatmadan ve alıcıya göndereceği iletileri yollamadan önce alıcı hakkında gerekli bilgilerin toplanmasına ne ad verilir? ) Yerinialma ) Toplayıcı yankı C) İlgilenim D) Seçici algı E) Vurgulama 10

11 2010 EY e İletim sürecince gönderilen ileti ile algılanan ileti arasında bir farka neden olan, iletişim sembollerine olan eklenti veya bu sembollerin kodlanma hatasına ne ad verilir? ) Durak ) Çelişme C) Gürültü D) Vurgulama E) Çekişme 15. ğıdakilerden hangisi toplumsal aktivistlerle başa çıkabilmek için önerilen yöntemlerden biri ) ktivist gruba doğruların söylenmesi ) ktivist gruba karşı serin kanlılığın korunması C) ktivist gruba karşı arkadaşça tavır takınılması D) ktivist grubun sadece güçlü yanlarının bilinmesi E) ktivist gruba karşı açık ve ulaşılabilir olması ir restaurantta, garsondan hesabı isterken aynı zamanda elimizle hesap işareti yapmak sözsüz iletişimin işlevlerinden hangisine girer? ) Yerini alma ) Çelişme C) Resmetme D) Tekrarlama E) Vurgulama elirli bir kuruluşla doğrudan ve organik bağlantısı olamayan basın, eğitimciler, hükümet temsilcileri, dini liderler aşağıdaki hedef kitlelerinden hangisine aittir? ) İkincil hedef kitleye ) Mevcut hedef kitleye C) Kararsız hedef kitleye D) Destekleyen hedef kitleye E) Dış hedef kitleye 16. Kurumun ilgili politikalarının, ilişkilerinin ve iletişimin yönetilmesinde nelerin yapılması gerektiği yönünde tavsiyeler de bulunulmasına ne ad verilir? ) Halkla ilişkiler ) Danışmanlık C) Yönetim D) Duyurum E) Eylem Reklam, duyurum, promosyon, doğrudan postalama, ticari şovlar ve özel olayları içeren bir ürün, hizmet ya da satmak için düzenlenen etkinliklerin bileşimine ne ad verilir? ) Duyurum ) Finansal ilişkiler C) Çok kültürlü ilişkiler D) Gündemyönetimi E) Pazarlama iletişimi şağıdakilerden hangisi, teknik olarak halkla ilişkiler işini yapacak kişide bulunması gereken becerilerden biri ) lan bilgisi ) Çevre bilgisi C) Teknolojik bilgi D) İletişimbilgisi E) Yönetimbilgisi 14. ir mahalli idarenin çalışanları ve üyelerini bilgilendirmek, motive etmek, ilgilerine karşılık vermek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklere ne ad verilir? ) Çok kültürlü ilişkiler ) Finansal ilişkiler C) Çalışan ilişkileri D) Özel olaylar E) Konu ilişkileri şağıdakilerden hangisi kurumsal hayır severlik için tipik programlardan biri ) Donanım kullanımı sunmak ) Hibeler vermek C) urslar vermek D) Kültürel etkinliklerdüzenlemek E) Nakit bağışlar tedarik etmek

12 2010 EY e I. Meclis üyesini aramak II. Meclis üyesine yazmak III. Meclis üyesi ile yüz yüze görüşmek Yukarıdakilerden hangileri bir kişinin tek başına lobi faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapması gerekenlerdendir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 24. şağıdakilerden hangisi mahalli idarelerde bir kriz planı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalardanbiri ) İletişimkanallarının belirlenmesi ) Olası kriz tiplerinin belirlenmesi C) En yakın sağlık kuruluşuna haber verilmesi D) Krizlerin önlenmesi için tedbirlerin alınması E) Plandaki her şeyin kontrol edilmesi 21. eklenmeyen ve önceden sezilemeyen; ancak hemen karşılık verilmesi gereken, mahalli idarenin yaşama uyum ve savunma mekanizmalarını yetersiz hale getirerek mevcut değerlerini, amaçlarını ve imajını tehdit edengerilim durumuna ne ad verilir? ) Konsorsiyum ) Kriz C) Lokavt D) Kartel E) Grev 25. Tek imzalı bir resmî yazıda, imza nereye atılmalıdır? ) Metnin bitimine, yazı alanın sağına, ad ve soyadın altına ) Metnin bitimine, yazı alanın sağına, ad ve soyadın üzerine C) Metnin bitimine, yazı alanın soluna, adresin altına D) Metnin bitimine, yazı alanın ortasına E) Metnin bitimine, yazı alanın sağına, ad ve soyadın yanına I. Mahalli idarenin itibarının sarsılması II. Sorunun çözümlenmesi için sürenin çok sınırlı olması III. Mahalli idare tarafından beklenmeyen zamanda meydana gelmesi Yukarıdakilerden hangilerinin birlikte olması krizin ortaya çıkışının göstergesidir? ) Yalnız I ) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III şağıdakilerden hangisi kriz olmadan önce krize karşı hazırlanan acil önlem rehberinde bulunması gereken konulardan biri ) Personel kayıtları ) Eylemplanı C) Sloganlar D) İletişim E) Telefon hattı Resmî yazının bitiriliş şekli aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğruolarak verilmiştir? ) lt makama yazılan yazılar "rz ederim."; üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "rz ve rica ederim." üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar " rz ederim."; biçiminde bitirilir. ) lt makama yazılan yazılar " rz ve rica ederim." üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "rz ederim."; üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Rica ederim."; biçiminde bitirilir. C) lt makama yazılan yazılar "rz ederim."; üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "Rica ederim."; üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "rz ve rica ederim." biçiminde bitirilir. D) lt makama yazılan yazılar "Rica ederim."; üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "rz ederim."; üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "rz ve rica ederim." biçiminde bitirilir. E) lt makama yazılan yazılar "Rica ederim."; üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar " rz ve rica ederim." üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar " rz ederim."; biçiminde bitirilir.

13 2010 EY e "İlgi" bölümünde yer alan bilgiler bir satırı geçerse aşağıdakilerden hangisi yapılır? ) "İlgi" kelimesinin başladığı hizadan başlanarak alt satıra yazılır. ) "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak üçüncü satıra yazılır. C) "İlgi" kelimesi ortalanarak alt satıra yazılır. D) "İlgi" bölümü bir satır olmak zorundadır; bu nedenle bilginin kalan kısmında kısaltma yapılır. E) "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. 31. Mercimek, yayla ve domates çorbası annemin en sevdiğim çorbalarıdır. Cümlesindeki virgülün (, ) görevine benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? ) Evin, bahçenin bakımına dikkat ederdi. ) ütün komşuları etrafına toplar, öyküsünü tümüne anlatırdı. C) Teyzemde, sabır kalmamıştı artık. D) O gün, bir daha asla yalan söylemeyeceğine söz verdi. E) Tatlı, kızın midesine dokunurdu Onay gerektiren yazılarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Onay gerektiren yazılar güvenlik açısından sakıncalı olabileceği için elektronik ortamda hazırlanamaz. ) İmza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılır. C) "OLUR"un altında onay tarihi yer alır. D) Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır. E) Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili "Uygun görüşle arz ederim." ifadesiyle onaya katılır. ir resmî yazıda "paraf" nerede yer alır? ) dres bölümünün hemen altında ve yazı alanının sağında ) dres bölümünün hemen altında ve yazı alanının ortasında C) dres bölümünün hemen altında ve yazı alanının solunda D) dres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda E) dres bölümünün hemen yanında ve yazı alanının solunda şağıdakilerden hangisi bir gizlilik derecesi ) Gizli ) Özel C) Hizmete Özel D) Çok Gizli E) cele şağıdaki cümlelerin hangisindeki ayraç içindeki boşluğa virgül (,) getirilemez? ) O()kadını bir türlü bağışlamıyordu. ) O()ağaçları severdi. C) u ()oyuncağı aldı ve parçaladı. D) Şu ()çocuk beni gerçekten çok kızdırdı. E) u ()onun anlamak istemediği tek gerçekti. şağıdakilerin hangisi ara sözlerin ve ara cümlelerin başında ve sonunda virgül kullanılmasına örnek olarak verilebilir? ) Sözlüğün, kitabın ne kadar olduğunu öğrendim. ) Sözlerimi henüz bitirmedim, dedi. C) Güzel dilimizi, Türkçemizi, artık önemseme vakti geldi. D) Çalıştım, çalıştım, çalıştım. E) Yalıları, gemileri, insanları seyrettimyine. Genç doktor ona : Koşa, koşa gelirsen daha çok yorulursun. demiş. Yukarıdaki cümlede noktalama yanlışı nasıl giderilebilir? ) Koşa koşa sözcüklerinin arasındaki virgül (, ) kaldırılarak ) Ona sözcüğünden sonraki iki nokta ( : ) kaldırılarak C) Ona sözcüğünden sonraki iki nokta ( : ) yerine noktalı virgül ( ; ) konularak D) Demiş sözcüğünden sonraki nokta (. ) kaldırılarak E) Yorulursun sözcüğünden sonraki nokta (. ) kaldırılarak

14 2010 EY e Kemal ( ) u kış da şiddetli geçecek değil mi ( ) Tuncay ( ) Evet ( ) kış şiddetli olacak ( ) dedi. Yukarıda ayraçlarla boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? ) ( : ) (? ) ( : ) (, ) (, ) ) ( : ) (? ) ( : ) ( ; ) (, ) C) ( : ) (. ) ( : ) (. ) (, ) D) ( ; ) (? ) ( ; ) ( ; ) (. ) E) ( ; ) (! ) ( ; ) (, ) (, ) 39. Etmek, olmak, eylemek yardımcı eylemleriyle kurulan birleşik eylemlerde, yardımcı eylemden önce ses düşmesi veya ses türemesi olursa eylem bitişik, olmuyorsa ayrı yazılır. Yukarıda verilen kurala uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? ) Terket, git beni. ) ffetmem seni asla. C) Tüm işleri hallettik, şimdi de bu iş çıktı. D) Soruları yarın teslim edeceğiz. E) Kaybolan yıllar içimde dert oldu. 40. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? 36. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? ) ütün yaşananlara rağmen unutuyor muydu? ) Parayı eline aldı mı bizi görmezden gelirdi. C) İnsan çalıştımı her şeyin üstesinden gelir mi? D) Durakta benibekliyor muydu? E) Oanda bana mı sordu ne aldığımı? ) 14'üncü katta çalışma vardı. ) nkara'lılar toplanmış, onun kente girişini bekliyordu. C) 'te dünyaya geldi. D) 1988'den bu yana ilk kez ülkesinde şarkı söylüyor. E) 1963'ten beri çalışıyordu. 37. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? ) Özenti ile dilimize yabancı sözlerin girişi de artıyor. ) Dilimize girmekte olan yabancı sözcükleri kullanmayanları kutlarım. C) Türk dili, dillerin en güzelidir. D) Düşündüğünü kâğıda dökemiyen bir toplum oluyoruz. E) Türkçenin anlatımda yeterli olamayacağını savunanlar bazı gerçekleri görünce susar. 38. şağıdaki cümlelerin hangisinde ikiden fazla yazım yanlışı yapılmıştır? ) Yılların nasıl geçdiğini farkedemedim. ) akdıkça güzelleşen bu tepe birşey anlatıyordu. C) Herhangibir sorun yaşamadılar. D) Herkez biryere toplandı. E) TCDD'nın yapdığı bu çalışma herşeyi kolaylaşdıracaktı. 14 TEST İTTİ.

15 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 126 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar YEREL YÖNETİMLER 3.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Yerel Yönetimler Mevzuatı İdari ve Mali Mevzuat 40 6 Ortak Konular u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

16 2010 EY e YEREL YÖNETİMLER MEVZUTI -3 elediyenin karar organı aşağıdakilerden hangisidir? ) Vali ) Kaymakam C) elediye başkanı D) elediye meclisi E) elediye encümeni 6. şağıdakilerden hangisi belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarından biri ) nketyaptırma ) Genel görüşme C) Gensoru verme D) Denetimkomisyonu oluşturma E) Faaliyet raporunu değerlendirme 2. şağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumluluklarından biri 7. üyükşehir belediyesindeki imar komisyonu en fazla kaç iş günü içerisinde kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır? ) Mezarlık alanlarını tespit etmek ) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak C) Şehirlerarası toplu taşıma hizmetlerini yürütmek D) Derelerin ıslahını yapmak E) Merkezi ısıtma sistemi kurmak ) 3 ) 5 C) 7 D) 10 E) Meclis başkanlık divanı ile ihtisas komisyonlarının üyelerini seçme görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? ) elediye meclisi ) elediye encümeni C) elediye başkanı D) İl genel meclisi E) Vali 8. şağıdakilerden hangisi il genel meclisinin görev ve yetkilerinden biridir? ) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek ) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek C) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek D) İl özel idaresi personelini atamak E) orçlanmaya karar vermek 4. şağıdakilerden hangisi belediyenin görev ve sorumluluklarından biri 9. Gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? ) Kültür ve sanat ) Park ve yeşil alanlar C) Çevre ve çevre sağlığı D) cil yardımve kurtarma E) Şehirlerarası trafik ) elediye encümeni ) İçişleri akanlığı C) İl özel idaresi D) elediye meclisi E) Sağlık akanlığı 5. şağıdakilerden hangisi elediye Gelirleri Kanunu'nda sayılan belediye vergilerinden biri ) Eğlence vergisi ) Veraset ve intikal vergisi C) İlan ve reklamvergisi D) Yangın sigortası vergisi E) Çevre temizlik vergisi 10. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, kaç gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir? ) 7 ) 8 C) 9 D) 10 E) 15 2

17 2010 EY e üyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? ) üyükşehir belediye başkanı ) üyükşehir belediye meclisi C) üyükşehir belediye encümeni D) İlçe belediye başkanı E) Vali elediye başkanının katılamadığı toplantılarda, büyükşehirbelediyesi encümen toplantılarına kim başkanlık eder? ) Kaymakam ) Vali yardımcısı C) Vali D) üyükşehir belediyesi genel sekreteri E) İlçe belediye başkanı şağıdakilerden hangisi il encümeninin görev ve yetkilerinden biri ) elediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek ) Kanunda öngörülen cezaları vermek C) ütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek D) İhtisas komisyonlarının üyelerini seçmek E) ütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak şağıdakilerden hangisi köylerde ihtiyar meclisinin doğal üyelerinden biri ) irinci sınıf sağlık memurları ) Kaymakam C) Öğretmen D) irinci sınıf ebeler E) İmam 13. Köylerin yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir? ) Vali ) Köy derneği C) Kaymakam D) İhtiyar meclisi E) Muhtar 18. şağıdakilerden hangisi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabi ) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ) vrupa irliğifonları C) Yerel yönetimler D) Sosyal güvenlik kurumları E) ankalar 14. şağıdakilerden hangisi büyükşehir belediye meclisi tarafından kurulması zorunlu ihtisas komisyonlarından biri ) Ulaşımkomisyonu ) Telekomünikasyon komisyonu C) İmar ve bayındırlık komisyonu D) Gençlik ve spor komisyonu E) Çevre ve sağlık komisyonu 19. Nüfusu iki milyonu aşan büyükşehir belediyelerinde kaç adet başkan danışmanı görevlendirilebilir? ) 3 ) 5 C) 7 D) 10 E) elediye sınırları il sınırları olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır? ) İl genel meclisi ) İçişleri akanlığı C) üyükşehir belediye meclisi D) elediye encümeni E) İl encümeni Köy muhtarı seçilebilmek için en az kaç aydan berioköyde yaşıyorolmak gerekir? ) 3 ) 6 C) 9 D) 10 E) 12

18 2010 EY e şağıdakilerden hangisi birlik meclisinin görev ve yetkilerinden biri ) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek ) orçlanmaya karar vermek C) Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabuletmek D) ütçe ve kesin hesabı kabul etmek E) Şartlı bağışları kabul etmek 26. İmecede kadınların durumu aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılmaktadır? ) Kaymakam ) Muhtar C) İhtiyar meclisi D) Vali E) Köy derneği 22. Mahalli idare birliği encümeni, birlik başkanı ile birlikte en çok kaç üyeden oluşur? ) 5 ) 7 C) 9 D) 10 E) İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyeleri kaç yıl süre için atanırlar? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) irlik tüzüğünde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu ) irliğe devredilen görev ve yetkiler ) irliğin merkezi C) irlik üyesi mahalli idarelerin adları D) irlik başkanının adı E) Tüzük değişikliklerinin nasıl yapılacağı 28. İç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır? ) ütçe ve Mali KontrolGenelMüdürlüğü ) Sayıştay aşkanlığı C) İç Denetim Koordinasyon Kurulu D) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı E) Türkiye İstatistik Kurumu 24. İlde hizmetlerin mahalli idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır? ) aşbakan ) üyükşehir belediye başkanı C) İlçe belediye başkanı D) İçişleri akanı E) Vali 29. Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan birliklerde birlik başkanı aşağıdakilerden hangisidir? ) En yaşlı birlik encümeni üyesi ) En büyük nüfusa sahip ildeki kaymakam C) üyükşehir belediye başkanı D) En yaşlı birlik meclisi üyesi E) irlik merkezinin bulunduğu ilin valisi 25. şağıdakilerden hangisi köyün isteğe bağlı görevlerinden biridir? ) Köyün sınırları içinde münasip yerlerde ve tepelerde orman yetiştirmek ) Köy namına bakkal dükkânı yaptırmak C) Köy korusunu muhafaza etmek D) ir hayvana götüremeyeceği kadar yük yükletmemek E) Köyde su basması olursa birleşerek selin yolunu değiştirmek Mahalli idare birliklerinin denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? ) aşbakanlık ) İçişleri akanlığı C) Maliye akanlığı D) daletakanlığı E) akanlar Kurulu

19 2010 EY e şağıdakilerden hangisinin belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde yeterliliği belirlenen adaylara gönderilmesi zorunludur? ) Davet mektubu ) Teminat mektubu C) İhtarname D) eyanname E) Kefalet mektubu 36. Muhasebe yetkilisi genel bütçe dışındaki kamu idarelerinde aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır? ) Maliye akanlığı ) Üst yönetici C) İç Denetim Koordinasyon Kurulu D) İçişleri akanlığı E) akanlar Kurulu 32. Salma, aşağıdaki vergi sınıflarından hangisine giren bir yükümlülüktür? ) Harcama vergisi ) Gelir vergisi C) Damga vergisi D) Emlak vergisi E) Dağıtma vergisi 37. şağıdaki şartnamelerden hangisi hazırlandıktan sonra ihale yetkilisi tarafından onaylanması gerekmektedir? ) Resmi şartnameler ) Teknik şartnameler C) Yapım şartnameleri D) Teminat şartnameleri E) Yeterlilik şartnameleri 33. İhale sözleşmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Notere tescili ve onaylattırılması zorunludur. ) ütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. C) İdarece hazırlanır. D) İhale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır. E) Ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. 38. şağıdakilerden hangisi İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun görevlerinden biri ) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirmek ) İç denetçileri eğitmek C) İç denetçileri atamak D) Kamu idarelerinin denetim birimlerinin işbirliğini sağlamak E) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek 34. şağıdakilerden hangisi ihaleye katılımda mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi için istenenbilgi ve belgelerden biri ) Personelin sertifika veya diplomaları ) Kalite belgesi C) İlgili oda kayıt belgesi D) Ticari bilanço E) Makine ve teçhizat belgeleri 39. şağıdakilerden hangisi bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama birimininen üst yöneticisidir? ) Harcama yetkilisi ) Müdür C) Müsteşar D) Muhasebe yetkilisi E) Gerçekleştirme görevlisi 35. Muhasebe yetkilisi ödeme belgesi ve eki belgeler üzerinde aşağıdakilerden hangisini kontrol etmekle yükümlü ) Yetkililerin imzalarını ) Mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını C) Ödemenin gerekliliğini D) Hak sahibinin kimliğine ilişkin belgeleri E) Maddi hata bulunup bulunmadığını Kamu İhale Kanunu'nda yer alan eşik değerler aşağıdakilerden hangisi esas alınarak güncellenir? ) Mevduat faiz oranı ) Tüketici fiyat endeksi C) Toptan eşya fiyat endeksi D) Yeniden değerleme oranı E) Döviz kuru

20 2010 EY e şağıdakilerden hangisi 1961 nayasası'nın hazırlık çalışmalarını yürüten Kurucu Meclis'e üye göndermiştir? ) dalet Parti ) navatan Partisi C) Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi D) Türkiye İşçi Partisi E) Demokrat Parti 6. şağıdaki yürütme işlemlerinden hangisi yargı denetiminin dışında bırakılmıştır? ) Radyo Televizyon Üst Kurulu kararları ) elediye Meclisi kararları C) YükseköğretimKurulu kararları D) İl Özelİdaresi kararları E) Yüksek skeri Şura kararları 2. Milli egemenlik ilkesi ilk kez hangi anayasada düzenlenmiştir? 7. Subjektif millet anlayışı ilk defa hangi düşünür tarafından geliştirilmiş ve savunulmuştur? ) 1876 Kanun-u Esasi ) 1921 nayasası C) 1924 nayasası D) 1961 nayasası E) 1982 nayasası ) Karl Marks ) Ernest Renan C) Thomas Hobbes D) ertrand Russell E) John Locke 3. şağıdakilerden hangisi sosyal devleti sosyalist devletten ayıran özelliklerden biri ) İktidarların demokratik yöntemlerle belirlenmesi ) Üretim araçlarının özel mülkiyetinin mevcut olması C) Ekonominin serbest yarış ve özel girişime dayanması D) Siyasi sistemin çoğulcu olması E) ütün üretim araçlarının mülkiyetinin devlete ait olması 8. şağıdakilerden hangisi milletvekillerinin geçici bir görevi milletvekilliği sıfatıyla yürütebilmesinin koşullarından biri ) Görevin altı ayı aşmamak üzere verilmesi ) Görevin belli bir konuda olması C) Görevin cumhurbaşkanı tarafından verilmesi D) Görevin kabulünün TMM kararına bağlı kılınması E) Görevin hükümet tarafından verilecek olması 4. şağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanı sonrasında siyasi istikrarın sağlanması amacıyla atılan adımlardan biri ) Padişahın nkara'ya davetedilmesi ) Osmanlı Hanedanının yurt dışına çıkarılması C) Hilafeti kaldırılması D) Öğretimin birleştirilmesi E) skerlik ve milletvekilliği sıfatlarının ayrılması 9. şağıdakilerden hangisi 1950 seçimlerinde uygulanan seçim esaslarından biridir? ) Seçimin iki turlu yapılması ) Dökümve sayımın gizli olması C) Oylamanın açık yapılması D) Yargı güvencesi E) İki derecelilik nayasası ile öngörülen hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Yarı-başkanlık sistemi ) Parlamenter sistem C) Süper başkanlık sistemi D) Meclis hükümeti sistemi E) aşkanlık sistemi şağıdakilerden hangisi bütün demokratik siyasi sistemlerde yasama organının işlevlerinden biridir? ) Yürütme organını denetlemek ) aşbakanı belirlemek C) akanları atamak D) Cumhurbaşkanını seçmek E) Milli Güvenlik Kurulu üyelerini seçmek

21 2010 EY e şağıdakilerden hangisi hukuk devletinin genel ilkelerinden biri ) Devlete ve kanunlara güven ) İyi niyet C) Kuvvetler birliği D) Kazanılmış haklara saygı E) hde vefa 16. şağıdakilerden hangisi hiyerarşi ilişkisi içinde üst makamın yetkilerinden biri ) stın yerine geçerek işlemyapmak ) stın yaptığı işlemi onaylamak C) stın işleminidüzeltmek D) stın yaptığı işlemi değiştirmek E) stın işleminiiptal etmek 12. II. Dünya Savaşı yıllarında aşağıdaki ülkelerin hangisinde Komünist Parti kapatılmıştır? ) İtalya ) İsviçre C) İngiltere D) lmanya E) Sovyetler irliği 17. şağıdakilerden hangisi nayasada belirtilen yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri ) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ) Kanun C) Tüzük D) Yönetmelik E) Kanun hükmünde kararname 13. şağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'nin kabulünün sonuçlarından biri ) nadolu'daki işgaller sona ermiştir. ) İstanbul işgal edilmiştir. C) Meclis-i Mebusan dağıtılmıştır. D) 1921 nayasası hazırlanmıştır. E) Siyasi iktidarın nkara'ya geçişi hız ve meşruiyet kazanmıştır. 18. Mahalli idarelerin karar organlarının seçimi kaç yılda bir yapılmaktadır? ) 10 ) 8 C) 7 D) 6 E) nayasası ile benimsenen devlet yapısı aşağıdakilerden hangisidir? 15. ) Özerklik ) Öz yönetim C) Özerk bölge yönetimi D) Tek egemenlikli devlet E) Federatif sistem Gensoruyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Gensoru önergesi bir siyasi parti grubu tarafından verilebilir. ) Gensoru görüşmelerinin sonrasında yapılan oylamalarda yalnızca güvensizlik oyları sayılır. C) Gensoru önergesi en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilebilir. D) Gensoru, hükümetin tümünün ya da en az bir bakanın siyasi sorumluluğuna ilişkindir. E) Gensoru görüşmeleri sonrasında sadece güvensizlik oylarının sayılmasındaki amaç hükümetin kolay kurulmasını sağlamaktır şağıdakilerden hangisi siyasi parti gruplarının sahip oldukları yetkilerden biri ) Mecliste kapalı oturumyapılmasını istemek ) Meclis araştırması isteyebilmek C) Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapmak D) Gensoru önergesi vermek E) Genel görüşme yapılmasını istemek şağıdakilerden hangisi İçişleri akanlığı, aşbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'nın ortak kararnamesiyle kurulur? ) İlçe ) elediye C) Köy D) İl E) ucak

22 2010 EY e şağıdakilerden hangisi özel nitelikli kanunlar arasında yer alır? ) ütçe kanunu ) Medeni kanun C) Ceza kanunu D) Ticaret kanunu E) İş kanunu 26. İl ve ilçelerin kurulması ve kaldırılması aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? ) Yönerge ) Genelge C) Kanun D) Tüzük E) Yönetmelik 22. şağıdakilerden hangisi Osmanlı-Türk anayasal tarihinin ilk yazılı anayasasıdır? ) 1808 Sened-i İttifak ) 1839 Tanzimat Fermanı C) 1856 Islahat Fermanı D) 1876 Kanun-u Esasi E) 1921 nayasası 27. day olarak atanmış bir devlet memurunun adaylık süresi en az ne kadardır? ) 3ay ) 6ay C) 9ay D) 1yıl E) 2yıl 23. ir uyuşmazlığı yargılayıp çözüme kavuşturacak olan mahkemenin söz konusu uyuşmazlığın ortaya çıkmasından önce kanunen belli olması durumuna ne ad verilir? ) Erkler ayrılığı ilkesi ) Sosyal devlet C) Yargı bağımsızlığı D) Milli egemenlik ilkesi E) Tabii yargıç ilkesi 28. şağıdakilerden hangisi devlet memurluğuna alınmada sınav koşuluyla güvence altına alınmaktadır? ) Liyakat ilkesi ) Kariyer ilkesi C) Sınıflandırma ilkesi D) ağımsızlık ilkesi E) Serbestlik ilkesi 24. şağıdakilerden hangisi öğretmen kadroları için ilanda bulunma yetkisine sahiptir? ) İçişleri akanlığı ) Milli Eğitim akanlığı C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik akanlığı D) aşbakanlık E) dalet akanlığı 29. şağıdakilerden hangisi İlçe İdare Kurulu'nda yer alır? ) ayındırlık ve İskân Müdürü ) Su İşleri Müdürü C) Mal Müdürü D) İcra Müdürü E) Hukukİşleri Müdürü 25. şağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının tarafsızlığı ilkesinin bir gereğidir? ) ir kimsenin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilmesi ) Milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşlarının cumhurbaşkanı seçilmesi C) Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisi ile ilişiğinin kesilmesi D) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi E) Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl olması şağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu'nda memurlar için öngörülmüş yasaklardan biridir? ) İsnat ve iftiralara karşı korunma ) Kovuşturma ve yargılamada özel kurallara tabi olma C) Sendika kurma D) Dava açma E) Grev yasağı

23 2010 EY e şağıdakilerden hangisi geçici personelin çalışacağı görevleri belirleme yetkisine sahiptir? ) Maliye akanlığı ) akanlar Kurulu C) Turizmve Kültür akanlığı D) Orman akanlığı E) Cumhurbaşkanı 36. şağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kamu görevlilerinden biri ) Ticari mümessiller ) Memurlar C) Geçici personel D) İşçiler E) Sözleşmeli personel 32. Kazanç getirici faaliyette bulunan memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler? ) 15 ) 21 C) 30 D) 45 E) Memurlara verilen yolluk aşağıdaki kanunlardan hangileri uyarınca ödenir? ) Medeni Kanun -Ceza Kanunu ) orçlar Kanunu -nayasa C) Harcırah Kanunu -ütçe Kanunu D) Devlet Memurları Kanunu - İcra İflas Kanunu E) İş Kanunu -Ticaret Kanunu şağıdakilerden hangisi disiplin amirleri ve yüksek disiplin kurullarının yetkilerinden biri ) İlgili kurumlardan bilgi almak ) Yeminli tanık dinlemek C) Mahallen keşif yapmak D) İlgilinin sicil dosyasını incelemek E) Delil toplama aşamasında yapılan işlemleri kamuoyuna açıklamak şağıdakilerden hangisi kınama cezasını gerektiren fiil ve hallerden biri ) Yetkili olmadığı halde kitle iletişim araçlarına bilgi ve demeç vermek ) Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak C) mir tarafından verilen emirlere itiraz etmek D) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine uymamak E) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü davranmak şağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Kanuna göre, belediye başkanları hakkında soruşturma açmaya yetkilidir? ) Valiler ) İçişleri akanı C) Dışişleri akanı D) Kaymakamlar E) TMM aşkanı şağıdakilerden hangisi memur kütüklerinde yer almaz? ) Memurun öğrenimi ) Memurun doğumtarihi C) Memurun cinsiyeti D) Memurun kadrosu E) Memurun siyasi görüşü şağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Kanuna göre, TMM Genel Sekreteri hakkında hazırlık soruşturması yapmaya yetkilidir? ) ölge İdare Mahkemesi ) İl Cumhuriyet aşsavcısı C) Yargıtay Ceza Genel Kurulu D) Yargıtay Cumhuriyet aşsavcısı E) ğır Ceza Mahkemesi şağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izni vermeye yetkili mercilerden biri ) TMM aşkanı ) Muhtarlar C) Valiler D) İçişleri akanı E) Kaymakamlar 9

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 127 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVN DEĞİŞİKLİĞİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER 2.GRUP

YEREL YÖNETİMLER 2.GRUP NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 125 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 2.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER 1.GRUP

YEREL YÖNETİMLER 1.GRUP NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 124 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 1.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER 1.GRUP

YEREL YÖNETİMLER 1.GRUP NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 121 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 1.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER 1.GRUP

YEREL YÖNETİMLER 1.GRUP NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 124 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 1.GRUP TEST GRUBUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

A) 3 B) 5 C) 7 D) 14

A) 3 B) 5 C) 7 D) 14 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 1 Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A) Hizmet sunucusu

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 124 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER 3.GRUP

YEREL YÖNETİMLER 3.GRUP NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 126 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 3.GRUP TEST GRUBUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI GRUPLAR UNVAN SORUMLU OLDUKLARI KONULAR 1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI BELEDİYE Belediyenin görev yetki ve Belediyenin organları 1.GRUP V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar,

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI GRUPLAR UNVAN SORUMLU OLDUKLARI KONULAR 1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI BELEDİYE Belediyenin görev yetki ve Belediyenin organları 1.GRUP V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Türkiye de Seçim Türkiye de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

1-GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAV DUYURUSU 2-BELDE VE NÜFUSU 25 BİNİN ALTINDA OLAN İLÇE BELEDİYELERİ VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. NUR KARAN İDARE HUKUKU

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. NUR KARAN İDARE HUKUKU Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. NUR KARAN İDARE HUKUKU I İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxiii Birinci Kısım TÜRKİYE NİN İDARİ TEŞKİLATI Birinci Bölüm Genel Kuramlar ve Anayasal

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI Eğitim konuları tablosu

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI Eğitim konuları tablosu GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI Eğitim konuları tablosu GRUPLAR UNVAN SORUMLU OLDUKLARI KONULAR 1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI BELEDİYE Belediyenin görev yetki ve Belediyenin organları 1.GRUP V.H.K.İ. Bilgisayar

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE ELEKTRİK ĞITIM Ş PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 4. GRUP: İNŞT

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN DEVİR VE NAKİL SÜRECİ Devir ve Nakil Süreci Kapsamında

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR

BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR SINIF ÜNVANI DER. KADRONUN BULUNDUĞU BİRİM ADET GİH ŞEF 3 MEMUR

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık GYS 2015 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası Komisyon MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARINA HAZIRLIK SORU BANKASI

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı