İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ"

Transkript

1 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İZMİR OTELCİLERİNİN SORUNLARI VE İKÇÜ TURİZM FAKÜLTESİNDEN BEKLENTİLERİ ÇALIŞTAY RAPORU 26 Haziran 2014 İZMİR

2 ÖNSÖZ İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi; tarihinde kabul edilen ve tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca kurulmuştur. Turizm Fakültesi bünyesinde; Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri yer almaktadır. Fakültemiz; İzmir de bulunan tüm üniversiteler içinde ilk kurulan Turizm Fakültesi olma özelliğini taşımaktadır eğitim - öğretim döneminde Turizm İşletmeciliği Bölümü açılmış, aynı dönem 41 öğrencimiz eğitime başlamıştır eğitim - öğretim yılında ise Turizm Rehberliği Bölümü ilk öğrencilerini almıştır. En kısa zamanda diğer bölümlerin açılması için çalışmalar devam etmektedir. Vizyonumuz; turizm alanında lider bir eğitim kurumu olmaktır. Turizm İşletmeciliği Bölümünün eğitim dili %100 İngilizcedir. Derslerinin tümünün İngilizce olmasının yanında seçmeli yabancı dil dersleri ile, öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olurken en az 2 yabancı dile hakim olacaktır. Fakültemiz kısa sürede, Avrupa nın seçkin 18 Üniversitesiyle Erasmus anlaşması, Kanada nın Bishop s Üniversitesiyle öğrenci ve öğretim üyesi değişim anlaşmaları yaparak, Amforth (Fransa) ve Atlas (Hollanda) gibi uluslararası turizm örgütlerine üye olarak uluslararası bir fakülte olmuştur. Fakültemiz, Turizm İşletmeciliği Alanında Türkiye de Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimlerinin tamamını %100 İngilizce veren ilk ve tek fakültedir. Fakültemizde yer alan 4 bölümde toplam 11 öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere 18 akademik personel bulunmaktadır. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Eğitim Öğretim yılında Turizm İşletmeciliği Bölümü TM-1 puan türünde puanla en yüksek puanla öğrenci alan Turizm Fakültesi olmuştur. Kısa sürede elde ettiğimiz bazı başarılarımız: Çin Halk Cumhuriyetinde düzenlenen 11. Asya Pasifik CHRIE konferansında, "En İyi Yayın" (Best Paper Award) ödülüne Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı, Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zafer ÖTER layık görüldü. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Atilla Akbaba yılı Üniversitemizin Bilimsel Yayın Onur Ödülü ne layık görüldü. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Demir, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından verilen 2014 yılı TURİZM EĞİTMENİ Ödülüne layık görüldü Turizm Slogan Yarışmasında İkincilik Ödülüne, Turizm İşletmeciliği 1. sınıf öğrencimiz Yusuf İhsan ATASUN layık görüldü. Turizm Fakültemiz tarafından tarihinde fakülte toplantı salonunda düzenlenen İzmir Otelcilerinin Sorunları ve İKÇÜ Turizm Fakültesi nden Beklentileri Çalıştayı, İzmir ilinde yer alan bazı otellerin üst düzey yöneticilerinin ve fakülte akademisyenlerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Her yıl 6 ayda bir yapılması planlanan çalıştayın amacı; İzmir turizminin sorunlarını tespit ederek, sektör-üniversite iş birlikteliğiyle çözüm üretmektir. Bundan sonraki çalıştaylara da katılmanızı ümit eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. Prof.Dr.Cengiz DEMİR Turizm Fakültesi Dekanı 2

3 İZMİR OTELCİLERİNİN SORUNLARI VE İKÇÜ TURİZM FAKÜLTESİNDEN BEKLENTİLERİ ÇALIŞTAY RAPORU İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından tarihinde fakülte toplantı salonunda düzenlenen İzmir Otelcilerinin Sorunları ve İKÇÜ Turizm Fakültesinden Beklentileri Çalıştayı, İzmir ilinde yer alan bazı otellerin üst düzey yöneticilerinin ve fakülte akademisyenlerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. İki oturum halinde yapılan çalıştayın öğleden önceki oturumunda otelcilerin sorunları ve turizm fakültesinden beklentileri ele alınmış, öğleden sonraki oturumda belirlenen ortak sorunlar ele alınarak çözüm yolları belirlenmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda otelcilere Turizm Fakültesi akademisyenleri ile tanışma imkânı sunulmuş ve fakültenin altyapı olanakları ve yapılabilecek iş birliktelikleri hakkında bilgiler verilmiştir. I. Oturum Çalıştayın ilk oturumda belirlenen otelcilerin sorunları aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir: Teknolojiyi takip eden ve iş hayatında sürdürülebilir hale getiren personel eksikliği. İnovasyon hakkındaki bilgi eksikliği. Saha ve ürün eğitimlerinin eksikliği. Sektörün iş gücü sağlama açısından zayıf olması. Yetişmiş personel bulma sorunu. İşgücü yaratma açısından özellikle yiyecek-içecek ve kat hizmetleri departmanlarında çekilen sıkıntılar. Turizm işletmelerine yönelik kurum eğitimlerinin alınmasında üniversiteler ile gerekli diyaloğun kurulamaması. İşgücü memnuniyeti sağlamada ücretlendirmenin rolü. Konaklama sektörü işletmelerinin bütçe ve maliyet odaklı olmaları. Sektördeki işletmelerin birbirine karşı şeffaf olması gerekliliği ve şu anki durum. Yasal mevzuatın yarattığı sorunlar. Stajyerlere bakış açısı ve stajyerle ilgili sorunlar. SPA bölümü için işgücü yetersizliği ve istihdamının yaratılamaması. Üniversite ve hizmet sektörünün bir araya gelmesi ile ilgili sorunlar. Uygulama ve teorinin bir arada olması gerekliliği ve üniversitelerin şuan yaşadıkları uygulama sorunları. İşgücü devir hızının yüksek olması. İzmir deki konaklama işletmelerinin birliktelik içerisinde olamaması. Yerel yönetimlerden gelen desteğin yetersiz olması. Kurumsal EGO nun ön plana çıkması ve paylaşımcı yapının sağlanamaması. Üniversitelerin, sektör temsilcilerinin ve yerel yönetimlerin bir araya gelmede sıkıntılar çekmesi. 1

4 Pazarlama ile ilgili yaşanan sorunlar. Üniversite öğrencilerinin belirli zaman aralıklarında konaklama işletmeleri ve diğer turizm işletmeleri ile bir araya getirilmesi gerekliliği ve sektörün içinde yetişme imkânın yaratılamamasından kaynaklanan sorunlar. Uygulamaya yönelik eğitimlerin uygulama alanında ya da uygulamacılar tarafından verilmesi gerekliliği ve bu durumun üniversitelerde kısmen sağlanabilmiş olması. Otel dolulukları analiz edildiğinde, yatak kapasitesindeki artışa oranla doluluk oranlarındaki artışın düşük olması. Ücret politikaları bağlamında konaklama işletmelerinin çok düşük ücretli işgören çalıştırmaları sorunu. İyi yetişmiş personeli elde tutabilmek için ücretlendirme politikalarını gözden geçirme gerekliliği. Konaklama işletmelerinde ara kadrolarda eksikliklerin olması ve Turizm Fakültelerinin yönetici düzeyinde eleman yetiştirme politikası arasındaki çelişki. Derslerde gösterilen teori ve staj dönemlerinde karşılaşılan uygulama arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan sorunlar. Türkçe akademik çalışmaların yetersizliği. Şehir otelciliği ve kıyı otelciliğinin ayrı tutulması gereği ve eğitim programlarının bu şekilde düzenlenmesi. İzmir in konumlandırılmasının doğru yapılmaması ve İzmir ilini turizm destinasyonu haline getirmedeki eksiklikler. Şehir etkinliği olarak fuar etkinliklerinin yetersiz olması ve gerekli tanıtımın ve ilginin sağlanamaması. Otelcilerin belirttiği sorunlara fakülte akademisyenlerinden gelen soru ve görüşler eklenerek ilk oturum kapatılmıştır. Buna göre akademisyenlerden gelen bildirimler şu şekilde olmuştur: Fakülte olarak hangi derslerin verilmesi gerekir? Akademik personelin ne gibi özellikleri olması gerekir? Derslerin işlenme sistematiği nasıl olmalı? Akademik personelin sektörden kopmaması için neler yapılabilir? Akademik personelle hangi ortamlarda karşılaşılıyor? Antalya bölgesinde üniversite ve sektör arasında bir bağ bulunmasına rağmen İzmir de böyle bir durum neden söz konusu değildir? Katılımcılara fakültenin derslikleri, uygulama mutfağı, bilgisayar laboratuvarı ve uygulama odaları tanıtıldıktan sonra geçilen ikinci oturumda belirlenen sorunlara çözüm önerileri üretmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. İkinci oturumdan alınan veriler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 2

5 II. OTURUM 1. EĞİTİM EKSİKLİĞİ Kalite sistemleri ile ilgili çalışmalar yapılmalı. Satış, ön büro, muhasebe gibi ofis pozisyonlarına üniversite mezunları getirilmeli. Ara kadrolar TUREM vb. kurumların desteğiyle yürütülmekte ve bu sistem günden güne işleyişini yitirmekte, bu duruma yönelik çalışmalar yapılmalı. Özellikle öğrencilerin kalite sistemleri (ISO , OHSAS, HACCP) ile ilgili dersleri almaları sağlanmalı. Hizmete hazır olan personeli yetiştirerek, hizmet odaklı personel anlayışı geliştirilmeli. Öğrencilerin hizmet yönlü ve yönetim yönlü olarak ayrılması gerekir. Fakülte ya da yüksekokul mezunları yönetim yönlü olarak hizmet vermeye odaklanırken (ofis boy olarak başlayıp yönetim kademesine kadar giden bir süreç), meslek yüksekokulları mezunları sektörün ara kademe çalışan ihtiyacını karşılayrak, daha çok hizmet odaklı personel yetiştirmeye odaklanmalı. TUREM in ara kademe desteği gibi üniversitelerin de ara kademe elemanları (MYO) yetiştirmesi sağlanmalı. Teknoloji odaklı personel yetiştirilmesi için gerekli altyapı ve otelcilik sistemleri sağlanmalı ve üst düzey eğitim verilmeli. Güvenlik ile ilgili bilgilere hâkim personel yetiştirilmeli ve bu konuda uzman eğitimcilerden destek alınmalı. Öğrencilerin maliyet muhasebesi ile ilgili bilgileri alması sağlanmalı ve buna yönelik dersler oluşturulmalı. MC sistemi (malzeme kontrolü) vb. sistemler üzerinde durulmalı ve ders içeriklerine eklenmeli. Konaklama işletmeleri, kişisel gelişim eğitimlerine olan ihtiyaca yönelik olarak üniversiteler ile işbirliği içerisinde olmalı. İstatistiki verilere ulaşım ve bunları okuma becerisi olan bireyler yetiştirilmeli. Fakülte ve yüksekokullarda, sağlık merkezi uygulamaları düşünülerek spa ve wellness eğitimleri veren bölümler oluşturulmalı. Havayolları yer ve gıda hizmetleri ile ilgili uygulamalar incelenmeli ve eğitim programlarında bunlara yönelik çalışmalar yapılmalı. İş sağlığı ve güvenliği konuları önemsenmeli, ders içeriklerine gerekli eklemeler yapılmalı. Enerji yönetimi ve sürdürülebilir turizm kavramlarına yönelik eğitimler verilmeli ve geleceğin turizm trendleri yakalanmaya çalışılmalı. Akademisyenler sektörün içerisinde olmalı ve böylelikle üniversitelerin sektörden kopmaması sağlanmalı. 3

6 2. İŞGÜCÜ BULMA SIKINTISI Destek hizmetleri için gönüllü çalıştırma sistemleri oluşturulmalı. Vardiyalı çalışmaya uygun eleman bulma konusunda iş birliktelikleri geliştirilmeli. Yiyecek içecek biriminde çalışacak tüm pozisyonlara ihtiyaç bulunmasına rağmen bu bölümlerde çalışmak isteyenlerin sayısı oldukça sınırlıdır. Bu durumda fakültelere gelen öğrencilerin sektöre bakış açılarıyla ilişkilendirilerek gerekli yönlendirmeler yapılmalı. Sektörün en büyük ihtiyacı olan ara personel konusunda gerek meslek liseleri, gerek meslek yüksekokulları, gerekse de sertifika programları uygulayan kurumlar ile ilişki içerisinde olunmalı. Sağlık turizmine yönelik yönlendirmeler yapılmalı ve İzmir yöresinin bu yöndeki potansiyeli kullanılmalı. Oldukça yüksek olan işgücü devir hızı hususunda çalışmalar geliştirilmeli ve akademik birimler ile sektör bu konuda sıkı bir işbirliği kurmalı. 3. ÜCRETLENDİRME Üniversite mezunu olanlar ile olmayanlar arasındaki ücret farklarının eğitim seviyesi, çalıştığı pozisyon, kattığı işgücü vb. açısından değerlendirilmeli. Adil ücret politikaları uygulanmalı ve turizm çalışanı sektörde tutmanın yolları araştırılmalıdır. 4. SAĞLIK TURİZMİ Yerel yönetimlerin sağlık turizmi konusunda öncelikli düşüncesinin hastaneler ve sağlık kuruluşları olduğu bilinmektedir. Bunların yanı sıra konaklama ayağının ve otellerin de göz önüne alınması gerekliliği vurgulanmalı. Alerji ve sağlıklı beslenme gibi konuları bilen yiyecek - içecek personeli yetiştirilmeli, son dönemlerde ön plana çıkan gastronomi ve mutfak sanatları alanına büyük önem verilmeli. 5. FUAR TURİZMİ ve YEREL YÖNETİMLERİN DESTEĞİ Fuar kenti olarak bilinen İzmir de fuarcılık büyük oranda desteklenmeli, özellikle yerel yönetimler bu konu ile daha yakından ilgilenmeli. 6. ÜNİVERSİTE SEKTÖR İŞBİRLİĞİ Yapılan araştırma sonuçları işletmelerle paylaşılmalı ve işletmelerde bu bulgulara önem vermeli. Teori ve pratiğin uyumlu bir şekilde ilerlemesi için işbirliği sağlanmalı, sektör ve üniversiteler bu hususta daha özenli bir çalışma yürütmeli. Gizli müşteri uygulamaları hususunda üniversiteler ile işbirliği sağlanmalı. İş kanunu, konaklama işletmelerinin alması gereken belgelerle ilgili hukuki bilgiler ve süreçler, konaklama işletmeleri ve turizm ile ilgili yönetmelik-yönerge-kanun vb. prosedürlerin uygulanması gibi alanlarda da üniversiteler ile işbirliği içerisinde olunmalı. 4

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından ARAŞTIRMA İNCELEMELERİ Editör: Özkan TÜTÜNCÜ E-mail: ozkan.tutuncu@deu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 103-112, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum Sonuç Raporu Moderatör Dr. İrfan MISIRLI 23-26 Nisan 2009 Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum TANIMLAR VE KISALTMALAR SWOT: İngilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 2018 I. Sürüm Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TABLOSU SUNUŞ... 5 I. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci... 9 2. Bir Bakışta Stratejik Plan... 11 3.

Detaylı

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir.

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TÜRKĠYE DE MESLEKĠ ve TEKNĠK EĞĠTĠM HAKKINDA TÜSĠAD GÖRÜġ DOKÜMANI I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TS/SKD/EÇG/11-06 10 Ekim 2011 Revizyon-2 Mesleki ve teknik eğitim bireyler,

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 Haziran - 2014 STRATEJİK PLAN SUNUŞ Anadolu da her ile Üniversite kurulması çalışmaları kapsamında 2006 yılında kurulan Üniversitemiz, Erciyes Üniversitesi desteği ve himayesi

Detaylı

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 16 17 NİSAN 2011 / İSTANBUL 1 İçindekiler GİRİŞ... KONUNUN ÖNEMİ... MİSYON, VİZYON

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

KAPADOKYA BÖLGESİ TURİZM ÇALIŞTAYI

KAPADOKYA BÖLGESİ TURİZM ÇALIŞTAYI KAPADOKYA BÖLGESİ TURİZM ÇALIŞTAYI AHİLER KALKINMA AJANSI SAHA ÇALIŞMALARI RAPORU 03-20 OCAK 2011 KAPADOKYA BÖLGESİ TURİZM ÇALIŞTAYI SAHA ÇALIŞMALARI RAPORU Ahiler Kalkınma Ajansı, Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2017)

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2017) T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2017) 1. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Turizm Fakültemizin stratejik planlama çalışmaları ilk kez yüksekokul

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

İstanbul Otellerinin 360 0 Değerlendirmesi

İstanbul Otellerinin 360 0 Değerlendirmesi İstanbul Otellerinin 360 0 Değerlendirmesi Araştırma Proje Raporu Temmuz 2013 Dr. Burçin Hatipoğlu Doç. Dr. Maria D. Alvarez Doç. Dr. Kıvanç İnelmen Doç. Dr. Dilek Ünalan Boğaziçi Üniversitesi, Turizm

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARININ İSTİHDAMI

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARININ İSTİHDAMI SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARININ İSTİHDAMI 1 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARI İSTİHDAMI GRUBU KATILIMCILARI:

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM STRATEJİK PLAN VE ANA BAŞLIKLARI. Birim Tanıtımı. Birim Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri 3. 0004 dönemi için belirlenen

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU 16 17 NİSAN 2011 1 GRUP ÜYELERİ * Moderatör : Doç. Dr. Serhat YANIK İstanbul Üniversitesi Raportör

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012 ÖN SÖZ En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır Sir Thomas More Sayın ilgililer, değerli Adnan Menderes Üniversitesi mensupları,

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi

Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. SUNUŞ Kavramların, yaşam

Detaylı