2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSMMMO AKADEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSMMMO AKADEMİ"

Transkript

1 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSMMMO AKADEMİ İSMMMO Oda Faaliyetleri Akademi 59

2 YÖNETİM KURULU Yahya Arıkan Başkan Arif Mert Başkan Yrd. Ayşin Hangül Akademi Sekreteri Coşkun Kolso Sayman Emine Öztürk Üye 60

3 İSMMMO AKADEMİ Mesleki gelişim, kurumsallaşma ve küresel standartlara uyum sağlamayı hedefleyerek kurulmuş olan İSMMMO Akademi, tarihinde Dedeman İş Merkezi ndeki 704 metrekarelik eğitim alanı faaliyete geçmiş bir kuruluştur. İSMMMO Akademi olarak temel amaç meslek mensuplarının küreselleşen koşullara uyumu için belirgin alanlarda uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Buna ilişkin İSMMMO Akademi nin temel amaç ve hedefleri; Sayılı Yasaya göre unvan almış; Serbest Muhasebesi, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve talep halinde Yeminli Mali Müşavirlerin, meslek öncesi ve meslek içi eğitimi ve gelişmesi için; belli alanlarda uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; sertifika ile değerlendirilecek eğitim ve öğretim programlarını uygulamak; muhasebe ve mali işler alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları eğitim planlarının ve araştırma projelerinin yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak, 2. Muhasebe ve mali işler alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında ilgili kurum, kuruluş ve kurullara görüş bildirmek, 3. Toplum ihtiyaçlarına uygun olarak mevzuatın gelişmesi ve bu yönde çalışmaların yürütülmesi bakımından araştırmalar yapmak, araştırmalara dayanan önerilerde bulunmak, yayınlar yapmak, gerekirse taslaklar hazırlamak ve de uluslararası kurum ve kuruluşların muhasebe ve mali işler alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamaktır. İSMMMO Akademi 61

4 İSMMMO AKADEMİ UZMANLIK VE EĞİTİM PROGRAMLARI UZMANLIK PROGRAMLARI; 1. Mali İç Denetim Uzmanlığı, 2. Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri ve Hile Denetimi Uzmanlığı, İSMMMO AKADEMİ UZMANLIK VE EĞİTİM PROGRAMLARI 1. UZMANLIK PROGRAMLARI UZMANLIK PROGRAMLARIMIZ - MALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI PROGRAMI Mali İç Denetim Uzmanlığı Programı; I. Sınıfı 23 kişi, II. Sınıfı 30 kişi, III. Sınıfı 39 kişi, IV. Sınıfı 35 kişi, V. Sınıfı 17 kişi ve VI. Sınıfı 19 kişi olmak üzere toplam 163 kişiyle eğitimlerini tamamlamış bulunmaktadır. Piyasadaki İç Denetim İhtiyacını Karşılayacak İç Denetim Uzmanları Yetiştirmek, Katılımcılara İç Denetim Yöntem, Araç ve tekniklerini tanıtarak bunlar ile ilgili teorik ve pratik yetkinlik kazandırmak, Katılımcıları CIA Sertifikasyonuna yönlendirmek ve CIA Sertifikası sınavına hazırlamaktır, mali ic denetim_layout :41 Page 1 UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI MALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI PROGRAMI İç Denetim Uygulama Sürecini Anlamak ve Pratiğini yapmak, Riskleri ve risklerin denetimde oynadığı rolü anlamayı ve kavramayı öğrenmek, İç kontrollerin nasıl tanımlanabileceğini, değerlendirilebileceğini ve belgelendirilebileceğini anlamak ve öğrenmek, Neyi ve nasıl denetleyeceğimizi belirlemek amacıyla ön araştırma yapmak, İç denetim kanıtlarını toplamak ve çalışma kâğıtlarını hazırlamak için kullanabileceğimiz en iyi teknikleri keşfetmek ve öğrenmek, İç Denetim sürecinde iletişim becerilerini geliştirmek ve pratiğini yapmak, İç Denetim iletişim sürecinin önemini anlamak ve kavramak, 108 Saatlik bir Program 62

5 EĞİTİM KONULARI İç Kontrol ve İç Denetim ile İlgili Temel Konular İşletmelerde İç Kontrol Yapısı ve İç Denetim ile İlişkisi, Uluslar arası İç Denetim Standartları, Denetim Planlaması ve Denetim Modeli, İç Denetçinin Rol ve Sorumlulukları, İletişim Becerileri ve Mülakat, İç Kontrollerin Belgelenmesi ve Değerlendirilmesi, Denetim Programı, Çalışma Kâğıtları ve Denetim Kanıtları, Denetim Bulgularının Derlenmesi ve Önerilerin Geliştirilmesi/Kapanış Denetim Sonuçlarının Raporlanması/Takip ve İzleme/Faaliyet Raporu, Hile Denetimi Mali İç Denetim Proje Uygulaması ile İlgili Konular Risk Değerleme ve Denetim Planlaması, Denetim Hazırlık Çalışması Denetim Saha Çalışması, Bulguların Değerlendirilmesi ve Mutabakat Denetimin Raporlanması BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ İLE HİLE DENETİM UZMANLIĞI PROGRAMI Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri İle Hile Denetimi Uzmanlığı Programı; I. Sınıfı 28 kişi ile eğitimlerini tamamlamış bulunmaktadır. akademi13_layout :42 Page 1 İSMMMO Akademi İlk aşamada veri analizinin ne olduğu öğretmek, Sonraki aşamada ACL Programının kullanımı ayrıntılı biçimde öğretmek, Son aşamada elektronik ortamda oluşturulan sanal şirket ve içindeki veriler, 300 ün üzerinde senaryo ile yoğun biçimde analiz edilmesi ve denetlenmesi, BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ VE VERİ ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI Her katılımcıya uzmanlık sertifikası verilecek, bunun yanında da uluslar arası ACL kullanım uzmanlık belgesi de verilecektir. ACL Firması ile yapılacak görüşmeler sonrasında, katılımcıların iş hayatında bu programı en iyi olanaklarla kullanmaları sağlanacaktır. 63

6 72 Saatlik bir Program EĞİTİM KONULARI Klasik Denetim Yaklaşımı, Analitik İnceleme Prosedürlerinin Denetimdeki Yeri, Bilgisayar Destekli Denetim Yaklaşımının Mantığı, Klasik Denetime Karşı, Veri Analizi ile Denetim, Kullanılan Tekniklerin Teorik Açıklaması, Uygulama Yaklaşımları, Veri ve veri türlerinin incelenmesi, Veri tabanları hakkında genel başlangıç düzey bilginin kazanılması, Muhasebe sistemleri işleyişi, Muhasebe veri tabanları ve veri modelleri, ACL in veriye yaklaşımı, ACL ile farklı veri kaynaklarından veri erişimi teorisi ve uygulamaları, Veri analizi nedir? Veri Analizinin bileşenleri nelerdir Bilgisayar Destekli Denetim yaklaşımı ACL ile veri analizine giriş teorisi ACL ile uygulamalı veri analizi pratikleri Uluslararası en iyi uygulama örnekleri Muhasebe denetiminde bilgisayar destekli denetimin yeri,uygulama alanları Örnek muhasebe verilerinin incelenmesi ve denetim alanlarının belirlenmesi Tek düzen hesap planı üzerinden Bilgisayar Destekli Denetim örnek uygulamalarının incelenmesi Muhasebe denetiminde yaygın kullanılan denetim prosedürlerinin incelenmesi Denetim prosedürleri ile BDD yöntemlerinin bağdaştırılması Denetime tabi muhasebe verilerinin incelenmesi Yevmiye kayıtları üzerinden mali tabloların analitik yöntemlerle yeniden oluşturulması Tek düzen hesap planına göre hesap işleyişlerinin incelenmesi ve kayıtlar üzerinden işleyiş analitik yöntemlerle denetlenmesi Mali tablolar üzerinden rasyo analizlerinin gerçekleştirilmesi Kayıtlar üzerinden yeniden hesaplamaların gerçekleştirilmesi, denetim verileri ile kıyaslanması Yaygın kullanılan 300 den fazla denetim testinin uygulamalı olarak veri analiz tekniklerini kullanarak denetimlerinin gerçekleştirilmesi Baştan sona bütün denetimlere örnek teşkil edecek kapsamlı konu ve uygulama anlatımı, Denetim Konuları Genel Muhasebe ve Hesap İşleyiş Denetimleri 64

7 Alıcılar-Satıcılar denetimleri Gelir-Gider Denetimleri Nakit ve Borçlanma Denetimleri Personel ve Bordro Denetimleri Mali Tablo ve Rasyo Analizleri Kullanıcı işlemleri ve sistem denetimleri 1. SERTİFİKA PROGRAMLARI SERTİFİKA PROGRAMLARIMIZ 1. İngilizce UFRS Eğitimi, 2. Uygulamalı Konsolide Finansal Tablolar, 3. Sahte Belge İnceleme Eğitimi, 4. Başlangıç ACL Eğitimi, 5. Kobi lere Yönelik Devlet Destekleri ve Finansal Avantajlar Eğitimi, 6. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitimi, 7. Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Eğitimi, 8. İşletmelerde İç Kontrol, 9. Uygulamalı Türkiye Finansal Raporlama Standartları Eğitimi, 10. İşletmelerde Bütçeleri Kontrol ve Revizyon Eğitimi, 11. Vergi Teknolojileri Eğitimi, 12. İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları Eğitimi, 13. İflas Erteleme Eğitimi, 14. Sözleşmeler Hukuku Eğitimi, 15. İnşaat Muhasebesi Eğitimi, 16. Uygulamalı Bilirkişilik Eğitimi, 17. Şirketlerde Tasfiye, Birleşme, Devir, Nev i Değiştirme, Bölünme ve Hisse Değiştirme 18. Şirket Değerleme Eğitimi İSMMMO Akademi - SERTİFİKA PROGRAMLARI 1. İNGİLİZCE UFRS EĞİTİMİ İngilizce UFRS Eğitimi I. Sınıfı 26 kişi ile eğitimlerini tamamlamış bulunmaktadır. Muhasebe ve Finansal Raporlama Alanlarında çalışanlara; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamında kayıt tutma ve finansal tabloları hazırlama becerisini kazandırmaktır. İşletmede gerçekleşen işlemleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde muhasebe defterine kaydetme ve finansal tabloları hazırlama yetkinliği, 65

8 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tabloları yorumlayabilme yeteneği, 42 Saatlik bir Program 1. UYGULAMALI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR EĞİTİMİ Uygulamalı Konsolide Finansal Tablolar Eğitimi I. Sınıfı 19 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır. Meslek mensuplarına; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamında Konsolide Finansal Tabloları hazırlama becerisini kazandırmak. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamında Grup Raporlaması yapabilme yetkinliği, Konsolide Finansal Tabloları yorumlayabilme yeteneği, 24 Saatlik bir Program. 2. SAHTE BELGE İNCELEME EĞİTİMİ Sahte Belge İnceleme Eğitimi I. Sınıfı 12 kişi ile eğitimlerini tamamlamış bulunmaktadır. Mesleki süreçlerde Sahte Belge İncelemeleri: Yazı, İmza, Parmak İzi sahteciliği, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Kredi Kartı, Para vb. değerli belgelerde sahtecilik. Programın ana hedefi katılımcılara mesleklerini icra ettikleri sırada karşılaşabilecekleri sahte belge ve süreçlerden şüphelenme, sahte evrak, sahte imza gibi hususları tanıma, böyle bir durumla karşılaşıldığında takip edilecek süreç ve vaka bazında değerlendirme olacaktır. SAHTE BELGE İNCELEME EĞİTİMİ Eğitim sonrasında katılımcılardan beklenilen edinim ve beceriler: 1. İş yerinde hile araştırması, 66

9 2. Sahte belgeden şüphelenme, 3. Sahte belgenin tanınması (sahte para, sahte nüfus cüzdanı, sahte sürücü beldesi, sahte pasaport, sahte kredi kartı vb.), 4. Sahte imza ve parmak izinin tanınması, 5. Sahte belge tespiti halinde takip edilecek süreç, 6. Sahtecilik ve dolandırıcılık ile ilgili yasa maddeleri konusunda temel bilgi sahibi olacaklardır. akademi23yeni_layout :44 Page 1 3. BAŞLANGIÇ ACL EĞİTİMİ Başlangıç ACL Eğitimi I. Sınıfı 9 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır. Kullanıcıların ACL desktop ürünleriyle tanışmaları; ne şekilde, nasıl, nerelerde kullanacaklarını öğrenmeleri ve öğrendiklerini uygulamalarını sağlayacaktır. Kullanıcılar bu eğitim ile ürünü kullanabilecekleri bilgi ve deneyime sahip olacak, kendi iş akışları içerisinde ACL i konumlandırmayı öğreneceklerdir. ACL Programının Kullanımı Temel ve Orta düzeyde öğretilecektir. ACL BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ İSMMMO Akademi 21 Saatlik bir Program 4. KOBİ LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE Fİ- NANSAL AVANTAJLAR EĞİTİMİ KOBİ lere Yönelik Devlet Destekleri ve Finansal Avantajlar Eğitimi I. Sınıfı 10 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır. KOBİ lere yönelik verilmekte olan çeşitli devlet desteklerine ve finansal avantajlara, ilişkin meslek mensuplarını bilgilendirerek, KOBİ lerin yararlanacağı destek ve finansal avantajlar konularında en iyi danışmanlık hizmetlerinin verilmesini sağlamaktır. Akademi25yeni_Layout :37 Page 1 FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR 67

10 KOBİ lere yönelik verilmekte olan devlet destekleri ve finansal avantajlar konusunda bilgi sahibi olmak, KOBİ lere yönelik verilmekte olan devlet destekleri ve finansal avantajlar konusunda danışmanlık hizmeti verebilmek, 5. İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI EĞİTİMİ İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitiminin; Meslek mensupları ve diğer mali işler çalışanları ile şirketlerde İnsan Kaynakları çalışanlarının iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında donanım ve becerisini artırmaktır. SGK mevzuatı ve uygulamaları ile iş hukuku uygulamaları yetkinliği, İş yasalarının getirdiği yükümlülükler konusunda bilgilendirilmesi, İşçi ve işveren ilişkilerinde anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların çözümü, Mahkemelerde bilirkişilik yapmayı düşünen meslek mensuplarının yetkinliklerinin artırılması, 72 Saatlik bir Program akademiyeni8_layout :35 Page 1 6. VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI EĞİTİMİ Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Eğitimi I. Sınıfı 15 kişi, II. Sınıfı 23 kişi, III. Sınıfı 17 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır. Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları konusunda teori ve uygulama bilgisi kazandırmak; bu suretle uyuşmazlıkların efektif şekilde, daha kısa sürede ve daha az maliyetle çözümüne yönelik bilinç oluşturmak. FARKINDALIK EĞİTİMİ VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI EĞİTİMİ 68

11 Vergi uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik yol ve yöntemlerin teorik yapısının mukayeseli biçimde kavranması, Olası uyuşmazlıklarda pro-aktif davranabilmek, ergi uyuşmazlıklarının çözümünde alternatifler yaratmak ve bunlar içinde daha az maliyetli çözümlere varabilmek, akademi5_layout :45 Page 1 7. İŞLETMELERDE İÇ KONTROL EĞİTİMİ İşletmelerde İç Kontrol Eğitimi I. Sınıfı 27 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır. FARKINDALIK EĞİTİMİ Bu eğitimin temel amacı denetim hizmeti verecek denetçiler, meslek mensupları, ve işletme yöneticileri için; Kontrol, iç kontrol, denetim ve iç denetim kavramlarına açıklık getirerek bunların arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını sağlamak, bu alanda ülkemizde mevcut olan İŞLETMELERDE İÇ KONTROL EĞİTİMİ kavram kargaşası ve paradoksları önlemek, İç kontrollerin işletme örgütleri için önemini ortaya koymak, eksik yada yetersiz kontrollerin işletmelerde doğuracağı sonuçlara dikkat çekmek, Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında iç kontrol sorumluluklarını açıklamak, Yeni TTK ve ilgili düzenlemeler kapsamında yöneticiler ve denetçiler için iç kontrollerin önemi ve iç kontrollerle ilgili rol ve sorumluluklarını açıklamak, Dünyada geçerli İç Kontrol Modelleri hakkında bilgi vermek; bu temel bilgileri takiben bütün yönleriyle COSO kontrol modelini ele alarak örnek olaylarla açıklamaktır. İSMMMO Akademi İşletmelerde iç kontrolerin önemi, İç kontrollerle ilgili olarak gerek işletme içindeki rol ve sorumluluklar gerek bağımsız denetçilerin rol ve sorumluklarını, Dünyada geçerli iç kontrol modellerini COSO iç kontrol modelinin işleyişini bütün yönleriyle öğrenme ve vaka çalışmasıyla kavrama imkanı sunmaktadır. 69

12 8. UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ Uygulamalı Türkiye Finansal Raporlama Standartları Eğitimi I. Sınıfı 11kişi, II. Sınıfı 35 kişi ve III. Sınıfı 19kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır. İşletmede gerçekleşen işlemleri Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde muhasebe defterine kaydetme ve finansal tabloları hazırlama yetkinliği, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tabloları yorumlayabilme yeteneği, Firmalarda Türkiye Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde uygulama ve raporlama yapabilme fırsatları sağlamaktadır. 9. İŞLETMELERDE BÜTÇELERİ KONTROL VE REVİZYON İşletmelerde Bütçeleri Kontrol ve Revizyon Eğitimi I. Sınıfı 24 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır. Bu seminerin amacı, işletmelerde bütçe yapmanın amacı, yararları, türleri ve hazırlanışı konusunda katılımcıları bilgi sahibi yapmaktır. akademi21b_layout :31 Page 1 akademiyeni7_layout :30 Page 1 UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ FARKINDALIK EĞİTİMİ İŞLETME BÜTÇELERİ KONTROL VE REVİZYON EĞİTİMİ Firmalarda Bütçe sisteminin kurulması, Bütçenin Uygulanmasının sağlanması, Bütçe sisteminin uygulanması, 70

13 vergi teknolojileri programi_layout :38 Page VERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Vergi Teknolojileri Eğitiminin; VERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI Bilgi işlem teknolojilerindeki gelişmeler hayatın her alanını etkilediği gibi ticari hayatı da yakından etkilemektedir. Son yıllarda başta Gelir İdaresi Başkanlığı olmak üzere birçok kamu kurumu şirketlere bilgi işlem teknolojilerini iş süreçlerinde kullanmaları konusunda zorunluluklar getirmektedir. Özellikle Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu çerçevesinde yapılan mevzuat düzenlemeleri ile hayata geçirilmekte olan elektronik devlet uygulamaları firmaların hem ofislerindeki (sipariş ve finansal süreçlerin entegrasyonu) hem de saha operasyonlarındaki (distribütör, bayi ve tedarik ağının yönetimi) iş ve işlem süreçlerini optimize ederek bir bütün halinde işletme faaliyetlerini dönüştürmek suretiyle dijital şirket konseptine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca vergi uygulamaları ile bilgi işlem teknolojilerinin kesiştiği yeni bir alan olarak karşımıza çıkan vergi teknolojileri uygulamaları sadece Vergi İdaresini değil, aynı zamanda VDK, SGK, SPK, KGK, BDDK, Borsa İstanbul gibi birçok kamu kurumunun raporlama ve analiz faaliyetlerini de önemli ölçüde etkilemektedir. Diğer taraftan Vergi İdaresi tarafından hayata geçirilen bütün elektronik vergisel uygulamaların esas amaçlarından birisi de vergi uyum ve denetimine dönük veri sağlamak olduğundan Programda vergi teknolojilerinin gerek iç gerekse dış denetim faaliyetlerinde vergisel uyum ve denetim maksatlı nasıl kullanıldıkları da etraflıca anlatılmaktadır. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerek mükellefler ve meslek mensuplarına, gerekse İdare nin kendi iş ve işlem süreçlerine dönük kullanılan diğer elektronik vergisel uygulamalar da Programda anlatılacak konular arasındadır. İSMMMO Akademi Vergi Teknolojileri Programı başta işletmelerin finans, muhasebe ve bilgi işlem bölümleri olmak üzere her seviyedeki yönetici, uzman ve denetçilerine hitap etmektedir. Ayrıca vergi teknolojileri uygulamaları mali müşavirlerin, bağımsız denetçilerin ve yeminli mali müşavirlerin geleneksel iş yapış şekillerinde köklü değişikliklere yol açmakta olduğundan meslek mensuplarının bu konular hakkında bilgi sahip olmaları müşterilerine kaliteli hizmet vermelerinin de ön şartıdır. 36 Saatlik bir Program 71

14 iş sözleşmeleri_layout :33 Page İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI EĞİTİMİ İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları Eğitiminin; Şirketlerin; İnsan Kaynakları birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş hukuku ve uygulamaları konusunda eksikliklerin tamamlanması ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için gereken bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI EĞİTİM PROGRAMI Özlük Dosyasının Oluşturulması, İşe alım sürecinde önemli kriterlerin belirlenmesi, İş Sözleşmesi ve Türleri, İş Sözleşmelerinin Hazırlanması, İş Sözleşmelerinin Feshi, İş Sözleşmelerini Sona Erdirme Uygulamaları, Hakkında bilgi sahibi olunacaktır. iflas erteleme_layout :43 Page İFLASIN ERTELENMESİ EĞİTİMİ İflas Ertelenmesi Eğitiminin; İflas Erteleme yasal düzenlemelerinde; Hukukçuların İflas Ertelemenin Mali Yönü açısından bilgi sahibi olmalarını, Muhasebe ve Finans Uzmanlarının ise İflas Erteleme nin yasal çerçevesi ve İflas Ertelemenin özellik arz eden mali süreçleri hakkında (kayyım, bilirkişi, danışman sıfatları ile) bigi sahibi olmalarına yardımcı olacaktır. İFLASIN ERTELENMESİ EĞİTİM PROGRAMI İflas hakkında genel bilgiler, İflas erteleme hususunda yasal düzenlemeler, Iflas ertelemenin şartları, 72

15 Rayiç değer bilançosu hazırlanması, Rayiç değer bilançosunda borca batıklık kavramı ve değerlendirmesi, İyileştirme projeleri, hazırlanması, değerlendirilmesi ve başarı koşulları, İflas erteleme süreçlerinin değerlendirilmesi ve bilirkişi incelemesi ve karar süreçleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olunacaktır. iş sözleşmeleri_layout :48 Page SÖZLEŞMELER HUKUKU EĞİTİMİ Sözleşmeler Hukuku Eğitiminin; Bu eğitimin amacı, sözleşme görüşmelerinin hazırlık safhasından, sözleşmelerin yazılıp imza altına alınmasına kadar geçen sürede, sözleşme taraflarının dikkat etmesi gereken konular ile ilgili genel düzenlemelerini aktarmayı amaçlamaktadır. Sözleşme yaparken tüm yasal haklarınız ile ilgili bilgi sahibi olmak, Sözleşmenin sınırlarını belirlemek, Sözleşmenin geçerli olabilmesi için sınırları belirlemek, Bireysel veya ticari tüm sözleşmelerde hakları öğrenmek. SÖZLEŞME HUKUKU EĞİTİMİ İSMMMO Akademi 13, İNŞAAT MUHASEBESİ EĞİTİMİ İnşaat Muhasebesi Eğitimi I. Sınıfı 30, II. Sınıfı 18 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır. Bu eğitimin amacı, katılımcıların İnşaat-Taahhüt işi yapan işletmelerin muhasebe hesaplarının işleyişlerini öğrenmelerini ve mali tablolarının özelliklerini tanımalarını sağlamaktır. İnşaat-Taahhüt firmalarının mali tabloları, Hakedişler, İnşaat Maliyetleri, 73

16 Vergilendirme, Konsolidasyon ve Konsolide Mali Tablolar, Finansman Maliyetleri, Nakit Akış Tablosu vb konulara bilgi sahibi olunacaktır. akademi21b_layout :47 Page UYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ Uygulamalı Bilirkişilik Eğitiminin; Bu eğitimin amacı, katılımcıların Bilirkişilik Raporlarının hazırlanma süreçlerini izleyecekleri süreçleri tanımlanmak ve rapor yazmada önem verecekleri hususlarda bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Bilirkişilik ile ilgili temel bilgilenme Bilirkişi raporlarının hazırlık süreci Özellikli konularda raporların özellikleri Uygulama için alt yapı UYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ şirketlerde tasfiye_layout :34 Page ŞİRKETLERDE TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, NEV İ DEĞİŞTİRME, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞTİRME EĞİ- TİMİ (VUK) Şirketlerde Tasfiye, Birleşme, Devir, Nev i Değiştirme, Bölünme ve Hisse Değiştirme Eğitimi I. Sınıfı 30 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır. Şirketlerde Tasfiye, Birleşme, Devir, Nev i Değiştirme, Bölünme ve Hisse Değiştirme eğitimimiz, şirketlerin muhasebe ve mali işler bölümlerinde çalışan profesyonellerin, devir,birleşme ve bölünme işleriyle profesyonel olarak uğraşan avukatların, CEO ve CFO ların, Vergi Kanunları açısıdan Tasfiye, Birleşme, Devir, Nev i Değiştirme, Bölünme ve Hisse Değiştirme hükümlerin- ŞİRKETLERDE TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, NEV İ DEĞİŞTİRME, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI 74

17 deki ve en son değişikliklere yönelik bilgileri edinmelerine yardımcı olacaktır. Tüm Vergi Kanunları açısıdan Tasfiye, Birleşme, Devir, Nev i Değiştirme, Bölünme ve Hisse Değiştirme hükümlerindeki ve en son değişikliklere yönelik bilgileri edinmelerine yardımcı olacaktır. 9 Saatlik bir Program akademiyeni6_layout :34 Page ŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ Şirket Değerleme Eğitimi I. Sınıfı 25, II. Sınıfı 50 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır. Son yıllarda şirketlerin kısmen veya tamamen el değiştirmesi, şirket birleşmeleri ve şirket bölünmeleri oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu nedenle şirketlerin gerçek değerlerinin bilinmesi çok önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için şirket değerlemelerinin çok sağlıklı bir şekilde yapılması şarttır. Şirket değerlemesi, içinde formüller bulunduran teknik bir konudur. Formüllerin içinde ise tartışma konusu olabilecek ve tahmin gerektirecek maddeler bulunmaktadır. Bir şirketin değerlendirilmesi sırasında bu ayrıntıların şirketleri değerleyenler tarafından bilinmesinde fayda vardır. Aksi takdirde, değerleme sonuçları sağlıklı olmayacaktır. FARKINDALIK EĞİTİMİ ŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ İSMMMO Akademi Eğitimimizde şirket değerleme yöntemleri detaylı bir şekilde anlatılacak, tartışmalı konular hakkında bilgi verilecek ve değerleme yöntemlerinin dikkat edilmesi gereken teknik detayları incelenecektir. Eğitim excel üzerinden uygulamalı olarak yapılacaktır. Eğitim esnasında firmaların bulunduğu sektörlere göre dikkat edilmesi gereken hususlar gerçek uygulamalar üzerinden katılımcılarla paylaşılacaktır. 75

2013 YILI Faaliyet. Raporu. İSMMMO Akademi. İSMMMO Akademi

2013 YILI Faaliyet. Raporu. İSMMMO Akademi. İSMMMO Akademi 2013 YILI Faaliyet 2013 R ayili poru Faaliyet Raporu 55 Yahya ARIKAN Başkan Arif MERT Başkan Yardımcısı Ayşin HANGÜL Sekreter Coşkun KOLSO Sayman Emine ÖZTÜRK Üye 56 İSMMMO AKADEMİ (01.01.2013-31.12.2013)

Detaylı

İ S M M M O A k a d e m i

İ S M M M O A k a d e m i 58 Yahya ARIKAN Başkan Nejat BOZKURT Başkan Yardımcısı Necati KALKAN Sekreter Nadir Hikmet GÜNEŞ Sayman Muammer KESKİN Üye 59 Mesleki gelişim, kurumsallaşma ve küresel standartlara uyum için bir rüyayı

Detaylı

İÇİNDEKİLER MESLEKİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMLARI MUHASEBE YARDIMCILIĞI GELİŞİM PROGRAMLARI

İÇİNDEKİLER MESLEKİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMLARI MUHASEBE YARDIMCILIĞI GELİŞİM PROGRAMLARI İÇİNDEKİLER MESLEKİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMLARI VERGİ İHTİLAFLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI UYGULAMALI VERGİ VE MUHASEBE BİLİRKİŞİLİĞİ FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VE YORUMLANMASI DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ, MUHASEBE

Detaylı

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz. aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk áåçéâáäéê Deloitte ve Deloitte Academy 2 Eğitim

Detaylı

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama 34 2011-2012 Eğitim Programı Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama MAZARS / DENGE EĞİTİM DOSYASI Globalleşmenin, finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz

Detaylı

F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ VERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI

F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ VERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ VERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Çağımızın yaşam biçimine damgasını vuran en önemli olaylardan birisi, bilgi işlem teknolojileri ve bu

Detaylı

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

2010-2011 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama

2010-2011 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama 34 2010-2011 Eğitim Programı Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama MAZARS / DENGE EĞİTİM DOSYASI Globalleşmenin, finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Koordinatör Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU STRATEJİK PLANLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunun Öngördüğü Sürelerde Stratejik Plan hazırlama becerisi kazandırmak, Kamu Ve Yerel Yönetim

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında

BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında BAĞIMSIZ DENETİM www.firstgate.com.tr Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ŞEFFAFLIK RAPORU İÇİNDEKİLER 1- Hukuki Yapı ve Ortaklıklar 2- Kilit Yöneticiler ve Sorumlu Denetçiler 3- Denetim Ağının Hukuki ve Yapısal Özellikleri

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞILIK VERME

RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞILIK VERME RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞILIK VERME HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki

Detaylı

TTK. Dijital. Uyum. Şeffaflık. İç Denetim. Analizi. Kurumsal Risk. Hukuki. Raporlama. Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz?

TTK. Dijital. Uyum. Şeffaflık. İç Denetim. Analizi. Kurumsal Risk. Hukuki. Raporlama. Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? Elektronik İmza TTK Hukuki önüşümü Proje Gereklilikler Fina orlama Yönetimi İç Kontrol Kur Hukuki Gereklilikler Uyg Bilanço uhasebe Mali Ge lir Türkiye Muhasebe Standartları Sözleşme Yeni Sermaye Finansal

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

Ser & Berker Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. KURUMSAL ŞEFFAFLIK RAPORU

Ser & Berker Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. KURUMSAL ŞEFFAFLIK RAPORU Ser & Berker Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. KURUMSAL ŞEFFAFLIK RAPORU Ankara, 2014 İÇERİK A. GİRİŞ... 1 B. KURULUŞ UN HUKUKİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 1 I. Hukuki Yapı ve Ortaklar...

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır.

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır. KURUMSAL ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., on altı yılı aşkın bir süredir Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığında Daire Başkanlığı görevlerinde

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri Giriş Türkiye deki enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörlerinin görünümü önemli ölçüde değişiyor.

Detaylı

-DENETİM- A) İç denetçi B) Dış denetçi C) Hesap uzmanı D) Bağımsız denetçi E) Kontrolör

-DENETİM- A) İç denetçi B) Dış denetçi C) Hesap uzmanı D) Bağımsız denetçi E) Kontrolör -DENETİM- 1.İşletmenin yöneticilerine ya da sahiplerine karşı sorumlu olarak, işletmenin faaliyetlerinin, önceden belirlenmiş ilke ve prensiplere uyup uymadığını denetleyen kişilere ne ad verilir? A) İç

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı