Kurumsal Stratejik Planı nda Yer Alan Hedef ve Faaliyetlerin Yürütülmesine İlişkin Matematik-Bilgisayar Bölümü Tarafından Hazırlanan Eylem Planı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Stratejik Planı nda Yer Alan Hedef ve Faaliyetlerin Yürütülmesine İlişkin Matematik-Bilgisayar Bölümü Tarafından Hazırlanan Eylem Planı"

Transkript

1 Kurumsal Stratejik Planı nda Yer Alan Hedef ve Faaliyetlerin Yürütülmesine İlişkin Matematik-Bilgisayar Bölümü Tarafından Hazırlanan Eylem Planı Eylem Planı Matematik-Bilgisayar Bölümü Şubat, 2012

2 İÇİNDEKİLER Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 1

3 Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 2

4 Eylem Planı(EP): EĞİTİM VE ÖĞRETİM 1 : EP Konusu Hedef Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar lisans, lisansüstü ve meslek yüksek okulu öğrenim programlarının AB/Ulusal/Alan Yeterliliklerine göre yeniden düzenlenmesi ve en geç 2016 yılı sonuna kadar ulusal/uluslararası akreditasyona başvurulması. Faaliyet Tanım: Bölümlerde AB/Ulusal/Alan yeterlilikler yanında, dış paydaşları seçerek onların da görüşleriyle program çıktılarının yazılması. Tamamlanmıştır. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 3

5 Eylem Planı(EP): EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2 : Hedef Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar lisans, lisansüstü ve meslek yüksek okulu öğrenim programlarının AB/Ulusal/Alan Yeterliliklerine göre yeniden düzenlenmesi ve en geç 2016 yılı sonuna kadar ulusal/uluslararası akreditasyona başvurulması. Faaliyet Tanım: Bölümlerde Alan Yeterlik lerinin YÖK veya dış kaynaklardan referans alınarak belirlenmesi. Tamamlanmıştır. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 4

6 Eylem Planı(EP): EĞİTİM VE ÖĞRETİM 3 : Hedef Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar lisans, lisansüstü ve meslek yüksek okulu öğrenim programlarının AB/Ulusal/Alan Yeterliliklerine göre yeniden düzenlenmesi ve en geç 2016 yılı sonuna kadar ulusal/uluslararası akreditasyona başvurulması. Faaliyet Tanım: Bölümlerde yer alan dersler için Ders Değerlendirme Matrisi hazırlanması Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar Bölüm ders programında yer alan derslerin program çıktılarına uygun olarak hazırlanmış olan Ders Değerlendirme Matrislerinin, dersleri veren öğretim görevlisi tarafından güncellenmesi. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 5

7 Eylem Planı(EP): EĞİTİM VE ÖĞRETİM 4 : Hedef Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar lisans, lisansüstü ve meslek yüksek okulu öğrenim programlarının AB/Ulusal/Alan Yeterliliklerine göre yeniden düzenlenmesi ve en geç 2016 yılı sonuna kadar ulusal/uluslararası akreditasyona başvurulması. Faaliyet Tanım: Program Çıktıları Değerlendirme Matrisi nin Hazırlanması Eğitim-Öğretim yılının sonunda Bölümün ders programındaki her ders için hazırlanmış olan Ders Değerlendirme Matrisi kullanılarak Program Çıktıları Değerlendirme Matrisinin hazırlanmıştır. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 6

8 Eylem Planı(EP): EĞİTİM VE ÖĞRETİM 5 : Hedef Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar lisans, lisansüstü ve meslek yüksek okulu öğrenim programlarının AB/Ulusal/Alan Yeterliliklerine göre yeniden düzenlenmesi ve en geç 2016 yılı sonuna kadar ulusal/uluslararası akreditasyona başvurulması. Faaliyet Tanım: ECTS Kredileri nin Saptanması: Herbir dersin iş yükünün gerçekçi olarak saptanması ve uygulanması Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar Eğitim-Öğretim yılından başlayarak her dönem öğrencilere yapılan ECTS Kredilerini belirleme anketleri sonucunda derslerin ECTS Kredilerinin belirlenmesi. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 7

9 Eylem Planı(EP): EĞİTİM VE ÖĞRETİM 6 : Hedef Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar lisans, lisansüstü ve meslek yüksek okulu öğrenim programlarının AB/Ulusal/Alan Yeterliliklerine göre yeniden düzenlenmesi ve en geç 2016 yılı sonuna kadar ulusal/uluslararası akreditasyona başvurulması. Faaliyet Tanım: ADEK Özdeğerlendirme Raporu nun Eğitim Öğretim altbaşlığı altındaki ve Bologna Kurum Raporu ndaki Konulara ilişkin gerçekçi verilerin sağlanması Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar Üniversite bünyesinde kurulan ADEK ve Bologna komisyonlarına ADEK vebologna çalışmalarında gerçekçi veri temininin sağlaması. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 8

10 Eylem Planı(EP): EĞİTİM VE ÖĞRETİM 7 : Hedef Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar lisans, lisansüstü ve meslek yüksek okulu öğrenim programlarının AB/Ulusal/Alan Yeterliliklerine göre yeniden düzenlenmesi ve en geç 2016 yılı sonuna kadar ulusal/uluslararası akreditasyona başvurulması. Faaliyet Tanım: Üniversitede kurumsal ve bölümsel olarak ulusal ve uluslararası akreditasyon alınması ile ilgili hazırlık çalışmalarının yapılması Eğitim-Öğretim yılının başında yapılan Bölüm Akademik Toplantısında bölümümüzün FEDEK Akreditasyon kurumuna başvurmasına karar verilmiş olup bu bağlamda, aşağıdaki üyelerden oluşan Bölüm FEDEK Komisyonu kurulmuştur: Doç.Dr. Mert ÇAĞLAR, Yrd.Doç.Dr. Adnan İLERÇİ, Yrd.Doç.Dr. Emel YAVUZ DUMAN, Yrd.Doç.Dr. Arzu ŞEN, Araş.Gör. Mehmet Fatih UÇAR, Araş.Gör. Canan AKKOYUNLU, Araş.Gör. Uğur GÖNÜLLÜ, Araş.Gör. Mesut YILDIRIM, Araş.Gör. Mehmet Selçuk TÜRER, 2011 Ocak ayında FEDEK Özdeğerlendirme Raporu tamamlanarak başvuru yapılmıştır. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 9

11 Eylem Planı (EP): EĞİTİM VE ÖĞRETİM 8 : İlgili Hedef/Faaliyet No.: Hedef Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar öğretim elemanları ve programları ile ilgili sürekli iyileştirme mekanizmasının kurulması. Faaliyet Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların geliştirilmesi. Bölüm Akademik Kurulu tarafından, ve Eğitim-Öğretim yıllarında akademik takvimin bitişini takiben düzenlenen Bölüm Akademik Toplantıları nda - eksiklik olduğu tespit edilen konuları kapsayan yeni derslerin açılması, - ders içeriklerinde gerekli değişikliklerin yapılması, - değerlendirmelerde gerek görülmediği düşünülen derslerin müfredattan çıkarılması konularında düzenlemelerin yapılması. Eylem Planı Onay Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 10

12 Eylem Planı (EP): EĞİTİM VE ÖĞRETİM 9 : İlgili Hedef/Faaliyet No.: Hedef öğretim yılı sonuna kadar öğrencilerin yeni oluşan programlar hakkında bilgilendirilmelerinin (oryantasyon) sağlanması. Faaliyet Tanım: Birinci sınıf öğrencilerinin Program ve Bologna Süreci hakkında bilgilendirilmeleri Eğitim-Öğretim yılı Bahar ve Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemleri Akademik Takviminin ilk haftalarında öğrencilere yönelik Program ve Bologna Süreci hakkında bilgilendirilme toplantıları düzenlenmesi. Bu toplantıların organizasyonu ile ilgili olarak Yrd. Doç. Dr. H. Esra ÖZKAN ve Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN ın görevlendirilmesi. Eylem Planı Onay Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 11

13 Eylem Planı (EP): EĞİTİM VE ÖĞRETİM 10 : İlgili Hedef/Faaliyet No.: Hedef öğretim yılı sonuna kadar öğrencilerin yeni oluşan programlar hakkında bilgilendirilmelerinin (oryantasyon) sağlanması. Faaliyet Tanım: Öğrencilerin her ders yılı başında, Dersin Öğrenim Çıktıları ve Öğrenci Anketleri konusunda bilgilendirilmeleri Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi ve Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi başlarında her derste, ilgili öğretim üyesi tarafından Dersin Öğrenim Çıktıları ve Öğrenci Anketleri konusunda öğrencilerin bilgilendirilmeleri. Eylem Planı Onay Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 12

14 Eylem Planı (EP): EĞİTİM VE ÖĞRETİM 11 : İlgili Hedef/Faaliyet No.: Hedef öğretim yılından itibaren plan dönemi içinde programların ulusal seviyede akredite olması için başvuruda bulunmak. Faaliyet Tanım: Ulusal seviyede bölüm programlarının akreditasyonu sonu itibarı ile akreditasyon için FEDEK e başvurulmuştur. Eylem Planı Onay Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 13

15 Eylem Planı (EP): EĞİTİM VE ÖĞRETİM 12 : İlgili Hedef/Faaliyet No.: Hedef öğretim yılından itibaren plan dönemi içinde programların uluslararası seviyede akredite olması için başvuruda bulunmak. Faaliyet Tanım: Uluslararası Seviyede Programların Akreditasyonu. Eylem Planı Onay Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 14

16 Eylem Planı (EP): EĞİTİM VE ÖĞRETİM 13 : İlgili Hedef/Faaliyet No.: Hedef öğretim yılı sonuna kadar Türkçe derslerinin geliştirilmesi Faaliyet Tanım: Giren öğrencilerin kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilme becerileri nin anketler ve/veya bireysel değerlendirmelerle saptanması yılı sonuna kadar Türkçe Öğretim Birimi nin Türk Dili ve Kompozisyon Dersinin Stratejisi başlıklı planı dahilinde değerlendirmelerin yapılması. Eylem Planı Onay Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 15

17 Eylem Planı(EP): EĞİTİM VE ÖĞRETİM 14 : Hedef öğretim yılı sonuna kadar Türkçe derslerinin geliştirilmesi Faaliyet Tanım: Faaliyet sonuçlarına göre Türkçe derslerinin programdaki yeri, içeriği ve işlenişi nin saptanması ve uygulanması İKÜ Türkçe Öğretim Birimi nden görüş alınarak Türkçe derslerinin programdaki yeri, içeriği ve işlenişi hakkında düzenlemelerin yapılması. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 16

18 Eylem Planı(EP): EĞİTİM VE ÖĞRETİM 15 : Hedef öğretim yılı sonuna kadar Teknik Servis Dersleri nin geliştirilmesi Faaliyet Tanım: Bir bölümün bir başka bölümden aldığı teknik derslerin yeterlilikler anlayışına göre yeniden düzenlenmesinin sağlanması. Bölümümüz tarafından Üniversitemizin diğer programlarına yönelik olarak açılan - MBT Matematik / Mathematics - MBT Matematik I / Calculus I - MBT Matematik II / Calculus II - MBT 0001 Matematik III / Calculus III - MBT 0002 Lineer Cebir / Linear Algebra - MBT 0003 Diferansiyel Denklemler / Differantial Equations - MBT 3001 Ayrık Matematik / Discrete Mathematics - MBT 5001 Olasılık ve İstatistiğe Giriş / Introduction to Probability and Statistics - MBT 6001 Nümerik Analiz / Numerical Methods temel matematik derslerinin yeterlilikler anlayışına göre Servis Dersleri Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. R. Tunç MISIRLIĞLU tarafından güncellemelerinin yapılması. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 17

19 Eylem Planı(EP): EĞİTİM VE ÖĞRETİM 16 : Hedef öğretim yılı sonuna kadar İngilizce Öğretiminin nin geliştirilmesi Faaliyet Tanım: Bölüm/Program bazında İngilizce Dilinde Eğitim ve Öğretim veya İngilizce Destekli Eğitim konularında uygulama ile ilgili çalışmaların yapılması Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 18

20 Eylem Planı(EP): EĞİTİM VE ÖĞRETİM 17 : Hedef öğretim yılı sonuna kadar İngilizce Öğretiminin nin geliştirilmesi Faaliyet Tanım: Faaliyet in sonuçlarına göre programlara konulacak İngilizce derslerinin öğrenim programındaki yeri, içeriği ve işleniş biçimi nin saptanması Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 19

21 Eylem Planı(EP): EĞİTİM VE ÖĞRETİM 17 : Hedef yılına kadar 3 Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) sürekli eğitim merkezi oluşturulması Faaliyet Tanım: OSB eğitimleri için en az üç temel konunun seçilmiş olması Yrd. Doç. Dr. S. Hikmet ÇAĞLAR ın yürütücülüğünde Organize Sanayi Bölgelerinde, raporlama, yazılım ve istatistik konularında eğitimler düzenlenmesi. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 20

22 Eylem Planı(EP): ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME TEKNOLOJİ VE BİLGİ ÜRETİMİ 1 : Hedef Bilim, Teknoloji ve Sanat alanlarında yaptığı çalışmalar ile adını uluslar arası düzeyde duyuran bir üniversite olmak için, 2016 yılına kadar TÜBİTAK, DPT, ve Avrupa Birliği nce desteklenen İKÜ adresli proje sayısının % 20 arttırılması ve TÜBİTAK/DPT/Sponsor desteği ile en az 5 Araştırma Laboratuarı kurulmasının sağlanması. Faaliyet Tanım: Bilimsel çalışmaları desteklemeye yönelik TÜBİTAK, DPT ve AB projeleri gibi büyük çaplı projelerin alınması için Ar-Ge çalışmaları yapmak isteyen öğretim üyelerinin teşvik edilmesi-ders yüklerini azaltabilmek için öğretim elemanı/araştırma görevlisi sayısının arttırılması- ve Üniversitemizin TÜBİTAK, DPT gibi proje desteği sağlayan devlet kuruluşları ile ilişkilerini güçlendirmeye yönelik atılımlarda bulunması Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacılara Destek Projeleri Destekleme Programı (BİYAP) ile hakemli dergilerde yayınlar yapıp adres olarak da Üniversitemizi gösteren araştırmacıların desteklenmesi ve öğretim üyelerinin ders yükünün azalması için güz yarıyılında iki araştırma görevlisinin istihdam edilmesi. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 21

23 Eylem Planı(EP): ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME TEKNOLOJİ VE BİLGİ ÜRETİMİ 2 : Hedef Bilim, Teknoloji ve Sanat alanlarında yaptığı çalışmalar ile adını uluslar arası düzeyde duyuran bir üniversite olmak için, 2016 yılına kadar TÜBİTAK, DPT, ve Avrupa Birliği nce desteklenen İKÜ adresli proje sayısının % 20 arttırılması ve TÜBİTAK/DPT/Sponsor desteği ile en az 5 Araştırma Laboratuarı kurulmasının sağlanması. Faaliyet Tanım: Eğitim, bilimsel ve sanatsal çalışmalarda görev alacak araştırma görevlisi sayısının arttırılması. Eğitim, bilimsel ve sanatsal çalışmalarda görev alacak araştırma görevlisi sayısını artırmaya yönelik iki araştırma görevlisi istihdam edilmesi. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 22

24 Eylem Planı (EP): ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME TEKNOLOJİ VE BİLGİ ÜRETİMİ 3 : İlgili Hedef/Faaliyet No.: Hedef Uluslararası indekslerce (SCI, SSCI AHCI, WOS) taranan dergilerde İKÜ adresli yayın sayısının arttırılması maksadı ile 2016 yılına kadar impakt faktörü yüksek saygın dergilerdeki yayın sayısının 70 e çıkartılması. Faaliyet Tanım: Araştırma projelerinde ve gerçekleştirilmiş olan araştırmanın yayın haline getirilmesinde kullanılmak üzere profesyonel yazılım programlarının temini konusunda destek sağlanması yılına kadar Mathematica, Latex ve Matlab yazılım programlarının son sürümlerinin temin edilmesi. Bu programların temini konusunda Bilgi Sistemleri ve Teknoloji Daire Başkanlığı ndan destek alınması; anlaşma dahilindeki Microsoft yazılımlarının kullanılması. Eylem Planı Onay Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 23

25 Eylem Planı (EP): ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME TEKNOLOJİ VE BİLGİ ÜRETİMİ 4 : İlgili Hedef/Faaliyet No.: Hedef Uluslararası indekslerce (SCI, SSCI AHCI, WOS) taranan dergilerde İKÜ adresli yayın sayısının arttırılması maksadı ile 2016 yılına kadar impakt faktörü yüksek saygın dergilerdeki yayın sayısının 70 e çıkartılması. Faaliyet Tanım: Makale yazımı konusunda özellikle lisansüstü seviyesindeki öğrencilerin bilgilendirilmesi açısından seminerler düzenlenmesi ve ayrıca Üniversitemizin diğer bölümlerinde mevcut olan, ancak profesyonel yazılım oldukları için ortak kullanıma açık olmayan programlar konusunda tüm öğretim üyelerinin bilgilendirilmesi Matematik-Bilgisayar Bölümü bölüm seminerlerinde bölüm elemanlarına ve lisansüstü öğrencilerine yönelik Makale yazımı ve güncel makale yazım programlarının kullanımı konusunda seminerler düzenlenmesi. Bu seminerlerin organizasyonu için Doç.Dr. Mert ÇAĞLAR ve Yrd.Doç.Dr. Emel YAVUZ DUMAN ın görevlendirilmesi. Eylem Planı Onay Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 24

26 Eylem Planı (EP): ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME TEKNOLOJİ VE BİLGİ ÜRETİMİ 5 : İlgili Hedef/Faaliyet No.: Hedef Uluslararası indekslerce (SCI, SSCI AHCI, WOS) taranan dergilerde İKÜ adresli yayın sayısının arttırılması maksadı ile 2016 yılına kadar impakt faktörü yüksek saygın dergilerdeki yayın sayısının 70 e çıkartılması. Faaliyet Tanım: Proje çıktıları ile ilgili gelişmelerin medya iletişim araçları aracılığıyla halka duyurulmasının sağlanması. Cumhuriyet Gazetesinin her Cuma günü yayınlanan ve bir sayfası üniversitemizce doldurulan Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji ekinde ve aylık olarak yayınlanan üniversitenin haber bülteninde, bölümde yapılan projelerin duyurulmasının sağlanması ve ilgili konuda Arş. Gör. Canan AKKOYUNLU nun görevlendirilmesi. Eylem Planı Onay Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 25

27 Eylem Planı (EP): ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME TEKNOLOJİ VE BİLGİ ÜRETİMİ 6 : İlgili Hedef/Faaliyet No.: Hedef yılına kadar yurt dışında prestijli en az 5 Üniversite ile işbirliği kurarak ortak bilimsel çalışmaların yapılmasının sağlanması. Faaliyet Tanım: Yurt dışında prestijli üniversiteler ile ikili işbirlikleri bazında gerçekleştirilecek olan Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi. İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü, Kinki Üniversitesi (Japonya), December 1 st 1918 Üniversitesi (Romanya) ve Kebangsaan Üniversitesi (Malezya) katılımı ile kurulmuş olan ve merkezi Alba Iulia da (Romanya) bulunan Geometrik Fonksiyonlar Teorisi ve Uygulamaları Uluslararası Araştırma Merkezi (The International Research Center in Geometric Function Theory and Applications) ile her düzeyde işbirliğinin desteklenmesi ve bu konuda Yrd. Doç. Dr. Yaşar POLATOĞLU nun görevlendirilmesi. Eylem Planı Onay Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 26

28 Eylem Planı (EP): ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME TEKNOLOJİ VE BİLGİ ÜRETİMİ 7 : İlgili Hedef/Faaliyet No.: Hedef Plan dönemi içinde her bölümün her yıl en az bir ulusal ve bir uluslararası düzeyde bilimsel etkinlik veya sanatsal/kültürel faaliyetlere katılması yolu ile üniversitenin adının duyurulması. Faaliyet Tanım: Uluslararası düzeyde gerçekleşecek bilimsel toplantılara ve sanatsal faaliyetlere üniversite/bölüm adına katılacak öğretim elemanı ve öğrenci sayısının ve üniversitenin ev sahipliği yapabileceği uluslararası toplantı sayısının arttırılmasının teşvik edilmesi ile ilgili çalışmalar yapılması. - Bölümümüz öğretim elemanlarının ikili işbirliği oluşturma amaçlı uluslararası kongre katılımları veya özel ziyaretlerine destek sağlanması ile ilgili İKÜ Bilimsel Araştırma Proje Birimi nden destek alınması. - Üniversitenin ev sahipliği yapabileceği uluslararası toplantılar için bütçenin artırılması. Bu toplantıların organizasyonu için Yard. Doç. Dr. Hikmet ÇAĞLAR ın görevlendirilmesi. Eylem Planı Onay Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 27

29 Eylem Planı (EP): İNSANİ VE DAVRANIŞSAL YÖNETİM ALANI 1 : İlgili Hedef/Faaliyet No.: Hedef yılına kadar öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarının ve yayınlarının sayılarının %15 oranında artırılması Faaliyet Tanım: Yurtiçi/Yurtdışından aktif araştırmacı/öğretim üyesi transferi yapılması ile ilgili çalışmaların yapılması yılı sonuna kadar aktif araştırmacı/öğretim üyesi transferinin yapılması konusunda gerekli alt yapının oluşturulması; Yrd. Doç. Dr. R. Tunç MISIRLIOĞLU nun ilgili hususta görevlendirilmesi. Eylem Planı Onay Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 28

30 Eylem Planı (EP): İNSANİ VE DAVRANIŞSAL YÖNETİM ALANI 2 : İlgili Hedef/Faaliyet No.: Hedef yılına kadar öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarının ve yayınlarının sayılarının %15 oranında artırılması Faaliyet Tanım: Bilimsel çalışma alanında kurum içi ve dışı ekip çalışmasının teşviki ve interdisipliner network ağının oluşturulması ile ilgili çalışmalar. Matematik-Bilgisayar Bölümü nde düzenli olarak yapılan bölüm seminerlerine yurt içi ve yurt dışından konuşmacıların davet edilmesi ve bu sayede disiplinlerarası ağ oluşturularak ortak çalışmalara zemin hazırlanması. Bu seminerlerin organizasyonu için Doç. Dr. Mert ÇAĞLAR ın görevlendirilmesi. Eylem Planı Onay Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 29

31 Eylem Planı(EP): İNSANİ VE DAVRANIŞSAL YÖNETİM ALANI 3 : Hedef yılına kadar İKÜ çalışma ortamının yabancı akademik çalışmaya imkan verecek şekilde iyileştirilmesi Faaliyet Tanım : Öğretim elemanlarına araştırma yapma imkanlarını geliştirmeleri amacıyla öğretim / akademik çalışma zamanlamalarının dengelenmesi için görev tanımlarının akademik çalışmaya zaman ayıracak şekilde yeniden hazırlanması Eğitim-Öğretim yılında ve Eğitim-Öğretim yılının Güz döneminde mevcut öğretim/akademik çalışma zamanlarının belirlenmesi ve bunun dengelenmesi için akademik çalışmaya zaman ayıracak şekilde iyileştirilme yapılması. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 30

32 Eylem Planı(EP): İNSANİ VE DAVRANIŞSAL YÖNETİM ALANI 4 : Hedef yılına kadar İKÜ çalışma ortamının yabancı akademik çalışmaya imkan verecek şekilde iyileştirilmesi Faaliyet Tanım : İKÜ Yerleşkelerinin kullanımında saat sınırlamalarının yeniden belirlenmesi. İKÜ Yerleşkelerinin kullanımında saat sınırlamalarının yeniden belirlenmesi konusunda Genel Sekreterlik e öneride bulunulması. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 31

33 Eylem Planı(EP): İNSANİ VE DAVRANIŞSAL YÖNETİM ALANI 5 : Hedef yılına kadar İKÜ çalışma ortamının yabancı akademik çalışmaya imkan verecek şekilde iyileştirilmesi Faaliyet Tanım : Tanımlanmamış görevlerin belirlenmesi, düzenlenmesi ve görevlerde önceliklerin kararlaştırılması Eğitim-Öğretim yılında, Eğitim-Öğretim yılında ve Eğitim- Öğretim yılının Güz döneminde yapılacak Bölüm Akademik Kurulları nda tanımlanmamış görevlerin belirlenmesi, düzenlenmesi ve görevlerde önceliklerin kararlaştırılması. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 32

34 Eylem Planı(EP): İNSANİ VE DAVRANIŞSAL YÖNETİM ALANI 6 : Hedef yılına kadar İKÜ çalışma ortamının yabancı akademik çalışmaya imkan verecek şekilde iyileştirilmesi Faaliyet Tanım : Öğrenci değerleme prosedürünün yeniden değerlendirilmesi ve öğretim üyeleri arasında oluşan değerlemeye yaklaşım farklarını minimuma indirecek bir sistem geliştirilmesi. Öğrencilerin değerlendirilmesinde tutarlı olarak kullanılacak ölçütlerin, yönetmelik ve prosedürlerin gözden geçirilmesi, ilanının sağlanması, uygulamaya konulması ve öğretim üyeleri ile konunun Bölüm Akademik Kurulları nda değerlendirilerek ölçütlerin güncellenmesi. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 33

35 Eylem Planı(EP): İNSANİ VE DAVRANIŞSAL YÖNETİM ALANI 7 : Hedef yılına kadar İKÜ çalışma ortamının yabancı akademik çalışmaya imkan verecek şekilde iyileştirilmesi Faaliyet Tanım : Ders seçme/bırakma süresinin kısaltılması. Mevcut ders seçme/bırakma süresinin kısaltılması ve bunun gerçekleştirilebilmesi için ders içeriklerinin Akademik Dönem başlamadan ilan edilmesi. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 34

36 Eylem Planı(EP): İNSANİ VE DAVRANIŞSAL YÖNETİM ALANI 8 : Hedef yılına kadar İKÜ çalışma ortamının yabancı akademik çalışmaya imkan verecek şekilde iyileştirilmesi Faaliyet Tanım : ÇAP ve YANDAL yapmak isteyen öğrencilerin bölümler arası ders çakışmalarını önleyici ders ve sınav programlama sistemi oluşturulması. ÇAP ve YANDAL yapmak isteyen öğrencilerin bölümler arası ders çakışmalarını önleyici ders ve sınav programlama sistemi oluşturulmasında SAP kullanılması ve bu konuda Yrd. Doç. Dr. Levent CUHACI nın görevlendirilmesi. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 35

37 Eylem Planı(EP): GİRİŞİMCİ FİNANSAL YÖNETİM, KAYNAK GELİŞTİRME VE MALİ İŞLER ALANI 1 : Hedef yılı sonuna kadar bağış/sponsor/yardım gibi gelirleri kademeli olarak toplam bütçenin %20 si civarında arttırmak Faaliyet Tanım : İstanbul ve çevresindeki sanayi işletmeleri, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliğinin geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. S. Hikmet ÇAĞLAR ın yürütücülüğünde Organize Sanayi Bölgelerinde, raporlama, yazılım ve istatistik konularında kullanılmak üzere projeler hazırlanması. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 36

38 Eylem Planı(EP): GİRİŞİMCİ FİNANSAL YÖNETİM, KAYNAK GELİŞTİRME VE MALİ İŞLER ALANI 2 : Hedef yılı sonuna kadar bağış/sponsor/yardım gibi gelirleri kademeli olarak toplam bütçenin %20 si civarında arttırmak Faaliyet Tanım : İş dünyasının sponsorluk yaptığı alanları tespit etmek ve bu alanlarda organizasyonlar yapmak suretiyle sponsorluk gelirlerinin artırılması. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 37

39 Eylem Planı(EP): GİRİŞİMCİ FİNANSAL YÖNETİM, KAYNAK GELİŞTİRME VE MALİ İŞLER ALANI 3 : Hedef yılı sonuna kadar bağış/sponsor/yardım gibi gelirleri kademeli olarak toplam bütçenin %20 si civarında arttırmak Faaliyet Tanım : Düzenlenen ulusal ve uluslararası konferans, panel, sempozyum ve diğer bilimsel toplantı sayısının arttırılması ve finansal destek sağlanması. Her sene düzenlenen Mantık, Matematik ve Felsefe sempozyumlarının organizasyonuna devam edilmesi, 2012 yaz döneminde Function Theory and Its Applications başlıklı uluslararası sempozyumun düzenlenmesi. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 38

40 Eylem Planı(EP): GİRİŞİMCİ FİNANSAL YÖNETİM, KAYNAK GELİŞTİRME VE MALİ İŞLER ALANI 4 : Hedef yılı sonuna kadar Ar-Ge gelirlerini kademeli olarak %10 civarında arttırmak Faaliyet Tanım : İş planı hazırlama, yönetim danışmanlığı gibi konularda kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 39

41 Eylem Planı(EP): GİRİŞİMCİ FİNANSAL YÖNETİM, KAYNAK GELİŞTİRME VE MALİ İŞLER ALANI 5 : Hedef yılı sonuna kadar Ar-Ge gelirlerini kademeli olarak %10 civarında arttırmak Faaliyet Tanım : Lisansüstü tez ve proje çalışmalarında iş dünyasının ihtiyacı olan konulara ağırlık verilmesi ve bölgedeki meslek kuruluşları, STK lar ile sorunların söz konusu lisansüstü çalışmalarda ele alınmasının sağlanması ve bu konularda tez çalışmaları yaptırılması. Bölümde Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar alanlarında araştırma yapan öğretim üyelerinin lisansüstü tez ve proje çalışmalarında iş dünyasında ihtiyaç duyulan konulardaki tez çalışmalarına ağırlık vermelerinin teşvik edilmesi. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 40

42 Eylem Planı(EP): GİRİŞİMCİ FİNANSAL YÖNETİM, KAYNAK GELİŞTİRME VE MALİ İŞLER ALANI 6 : Hedef yılı sonuna kadar Ar-Ge gelirlerini kademeli olarak %10 civarında arttırmak Faaliyet Tanım : Teknopark ile ilgili ön çalışmanın başlatılması Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 41

43 Eylem Planı(EP): GİRİŞİMCİ FİNANSAL YÖNETİM, KAYNAK GELİŞTİRME VE MALİ İŞLER ALANI 7 : Hedef yılı sonuna kadar Sürekli Eğitim Merkezi (İKÜSEM) ve diğer eğitim ve sertifika programlarını kademeli olarak %30 civarında arttırmak Faaliyet Tanım : İstanbul ve civarındaki sanayi kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerle eğitim ve sertifika programları düzenlemek üzere temasa geçilmesi. Eğitim Teknolojileri Sertifika Programı çalışmalarının yapılması için Yrd. Doç. Dr. Levent CUHACI nın görevlendirilmesi. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 42

44 Eylem Planı(EP): GİRİŞİMCİ FİNANSAL YÖNETİM, KAYNAK GELİŞTİRME VE MALİ İŞLER ALANI 8 : Hedef yılı sonuna kadar kontenjanların dolması için üniversitenin tercih edilirliğinde %20 artış sağlama Faaliyet Tanım : Uygulamalı eğitim yaklaşımını benimseyerek öğrencilere yönelik ulusal ve uluslararası teknik geziler düzenlenmesi, yeni gelişmeleri izlemelerinin sağlanması Organize Sanayi Bölgelerinde düzenlenecek raporlama, yazılım ve istatistik konularındaki eğitimleri izlemek üzere öğrencilerin katılacağı geziler düzenlenmesi. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 43

45 Eylem Planı(EP): GİRİŞİMCİ FİNANSAL YÖNETİM, KAYNAK GELİŞTİRME VE MALİ İŞLER ALANI 9 : Hedef yılı sonuna kadar kontenjanların dolması için üniversitenin tercih edilirliğinde %20 artış sağlama Faaliyet Tanım : Dünyadaki gelişmelere ve mezunlarımızdan gelen geri bildirimlere göre ihtiyaç duyulan yeni zorunlu ve/veya seçmeli derslerin açılması, mevcut programların iş dünyası uygulamalarına yönelik olarak hazırlanması Bölüm Akademik Kurulu tarafından, ve Eğitim-Öğretim yıllarında akademik takvimin bitişini takiben düzenlenen Bölüm Akademik Toplantıları nda, - ders programlarının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi, - ders içeriklerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması, - iş dünyası ile Ders Programı arasındaki uyumun arz-talep ilişkisi göz önüne alınarak düzenlenmesi. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 44

46 Eylem Planı(EP): GİRİŞİMCİ FİNANSAL YÖNETİM, KAYNAK GELİŞTİRME VE MALİ İŞLER ALANI 10 : Hedef yılı sonuna kadar kontenjanların dolması için üniversitenin tercih edilirliğinde %20 artış sağlama Faaliyet Tanım : Lisansüstü programlarının daha iyi ve seçkin bir düzeye getirilmesi ve çeşitlendirilmesi Bölüm Akademik Kurulu tarafından, ve Eğitim-Öğretim yıllarında akademik takvimin bitişini takiben düzenlenen Bölüm Akademik Toplantıları nda, - Enstitü tarafından hazırlanan ders programlarının incelenmesi ve eksiklerinin giderilmesi, - Lisansüstü ders içeriklerinin zenginleştirilmesi, - Lisansüstü ders sayısının geliştirilmesi. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 45

47 Eylem Planı(EP): GİRİŞİMCİ FİNANSAL YÖNETİM, KAYNAK GELİŞTİRME VE MALİ İŞLER ALANI 11 : Hedef yılı sonuna kadar üniversitede uzaktan eğitimin yaşama geçirilmesi Faaliyet Tanım : Örgün eğitimde uzaktan eğitim olanaklarının kullanımının araştırılması Bölüm Akademik Kurulu tarafından, ve Eğitim-Öğretim yıllarında akademik takvimin bitişini takiben düzenlenen Bölüm Akademik Toplantıları nda, Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim Desteği (UDES Projesi kapsamında - Ders içeriklerinin zenginleştirilmesi, - Yayına açık olan ders sayısının artırılması, - Projede öğrencilerle olan interaktifliğin gözden geçirilmesi, ve CATS (http://udes.iku.edu.tr/) projesinin kullanılmaya başlanması Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 46

48 Eylem Planı(EP): GİRİŞİMCİ FİNANSAL YÖNETİM, KAYNAK GELİŞTİRME VE MALİ İŞLER ALANI 12 : Hedef yılı sonuna kadar üniversitede uzaktan eğitimin yaşama geçirilmesi Faaliyet Tanım : Uzaktan eğitim uygulanacak ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanlarının, gereken insan kaynaklarının ve teknoloji yatırımlarının belirlenmesi İKÜ Uzaktan Öğretim Birimi ile ilişkiye geçilerek gereken insan kaynağı ve teknoloji yatırımı konularındaki taleplerin iletilmesi ve bu konuda Arş. Gör. Mesut YILDIRIM ın görevlendirilmesi. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 47

49 Eylem Planı(EP): GİRİŞİMCİ FİNANSAL YÖNETİM, KAYNAK GELİŞTİRME VE MALİ İŞLER ALANI 13 : Hedef yılı sonuna kadar üniversitede uzaktan eğitimin yaşama geçirilmesi Faaliyet Tanım : Uzaktan eğitim faaliyetlerini yürütecek bir Akademik Merkez in kurulması İKÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin kurulumunun tamamlanmış ve 26 Ocak 2012 tarihinde sayı ile yönetmeliği Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 48

50 Eylem Planı(EP): SANAYİ, TOPLUMSAL PAYDAŞ İLİŞKİLER 1 : Hedef Plan dönemi içinde sanayi ve/veya kamu kuruluşları ile ortak yapılacak araştırma projelerinin yıllık TL seviyesine çıkarılması Faaliyet Tanım : 2013 yılından itibaren her bölümün yılda bir kez bir ulusal veya uluslararası konferans düzenlenmesi ve dönemlerinde yapılan bölüm toplantılarında ulusal ve uluslararası konferans düzenlemesi için gerekli altyapının hazırlanması - Matematik-Bilgisayar Bölümü nün düzenli olarak her yıl organize ettiği Mantık, Matematik ve Felsefe ulusal sempozyumunun sürdürülmesi. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 49

51 Eylem Planı(EP): ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TANITIM 1 : Hedef yılından itibaren plan dönemi içinde bölümlerin/fakültelerin sistematik olarak sosyal sorumluluk projesi düzenlenmesi Faaliyet Tanım : Üniversite bünyesinde, 2012 sonuna kadar, sosyal sorumluluk projelerinin bölümlerarası işbirliği ile yürütülmesini sağlayacak üniversite personelinin görevlendirileceği, bağımsız ya da üniversite öğrenci kulübü bünyesinde çalışacak, üniversite öğrencilerini bölümlerin önerileri ile oluşturulan sosyal sorumluluk proje havuzu çerçevesinde organize edecek bir Sosyal Sorumluluk Birimi nin (SBS) oluşturulması - Yard. Doç. Dr. H. Esra ÖZKAN ın Sosyal Sorumluluk Birimi oluşturması için görevlendirilmesi yılı içerisinde Matematik Kulübü öğrencilerinin çeşitli kurumlarda sosyal sorumluluk içerikli organizasyonlarda görev almalarının sağlanması. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 50

52 Eylem Planı(EP): ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TANITIM 2 : Hedef Üniversitemizde 2013 yılı sonuna kadar öğrenci projeleri ve stajları için protokol imzaladığı ve/ veya işbirliği yaptığı sanayi ve hizmet kuruluşlarının sayısının %20 arttırılması Faaliyet Tanım : Her bölümün katkısı ile 2013 yılına kadar, üniversite bazında, sanayi ve hizmet kuruluşlarından oluşan bir veri tabanı geliştirilmesi ve internet ortamından ulaşılabilir hale getirilmesi Güz döneminde, 2013 yılına kadar veri tabanında yer alacak uygun dış paydaşların bulunması, veri tabanının geliştirilmesi ve internet ortamında ulaşılabilir hale getirilmesi için Araş. Gör. Canan AKKOYUNLU nun görevlendirilmesi. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 51

53 Eylem Planı(EP): ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TANITIM 3 : Hedef Üniversite bünyesinde 2013 yılından itibaren plan dönemi içinde bölümler tarafından kendi ihtiyaç ve fırsatları doğrultusunda disiplinlerarası projeler gerçekleştirilmesi Faaliyet Tanım : Bölümler arası ortak toplantılarla yandal ve ortak kültür ders sayısının 2013 yılına kadar %10 artırılması Güz döneminde yapılacak olan Bölüm Akademik Kurulu nda açılması düşünülen yandal ve ortak kültür derslerinin tartışılması. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 52

54 Eylem Planı(EP): ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TANITIM 4 : Hedef Üniversitenin kendine ait yayınlarının kalite ve çeşitliliğinin 2012 yılından başlayacak çalışmalarla plan dönemi içinde rakip üniversiteler düzeyine çıkarılması Faaliyet Tanım: İhtiyaç duyulan her fakülte ve/veya bölümde 2015 yılına kadar hakemli bir dergi çıkartmak için alt yapının oluşturulması İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü, Kinki Üniversitesi (Japonya), December 1 st 1918 Üniversitesi (Romanya) ve Kebangsaan Üniversitesi (Malezya) işbirliği ile International Journal of Geometric Function Theory and Applications isimli uluslararası hakemli derginin çıkarılması. Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 53

55 Eylem Planı(EP): ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TANITIM 5 : Hedef Üniversitenin kendine ait yayınlarının kalite ve çeşitliliğinin 2012 yılından başlayacak çalışmalarla plan dönemi içinde rakip üniversiteler düzeyine çıkarılması Faaliyet Tanım: Üniversitenin 2015 yılına kadar nitelikli bilimsel ve edebi eserlerin basımı için bir çekim merkezi haline getirilmesi amacıyla iki tanesi referans kitabı olmak üzere yılda en az 10 kitap basılarak, internet ve medya kanalı ile tanıtılması Matematik-Bilgisayar Bölümü Eylem Planı 54

Eylem Planı Sorumlu Kişi: Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Selen Aktari. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların

Eylem Planı Sorumlu Kişi: Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Selen Aktari. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların Eylem Planı (EP): 1. Dış Paydaşlar Danışma Kurulu İlgili Hedef/Faaliyet No: 1.1.2.4 geliştirilmesi. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların - 2012 Mart ayı sonuna kadar Dış

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi 11.06.2013 Fen-Edebiyat Fakültesi Stratejik Plan - 2013 HAZIRLAYANLAR 1. Prof. Dr. Reşit ÖZKANCA 2. Yrd. Doç. Dr. Ferhat ÖZTÜRK Misyon: Canik Başarı Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesinin misyonu; Bilim

Detaylı

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... 4 ŞEKİL LİSTESİ... 5 DEKAN SUNUŞU... 6 I. GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 9 A.1. MİSYON...

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2017)

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2017) T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2017) 1. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Turizm Fakültemizin stratejik planlama çalışmaları ilk kez yüksekokul

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

2006 2010 STRATEJİK PLANI

2006 2010 STRATEJİK PLANI IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2006 2010 STRATEJİK PLANI Sürüm 1.0 İstanbul, Haziran 2006 Işık Üniversitesi 2006-2010 Stratejik Planı Işık Üniversitesi Senatosu tarafından 4.5.2006 tarihinde, Işık Üniversitesi Üniversite

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ Matbaasında

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Zekayi SAĞLAM Arş.Gör.Dr. Hülya CENGİZ Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Endüstri Mühendisliği (II. Öğretim) Kocaeli Üniversitesi

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Endüstri Mühendisliği (II. Öğretim) Kocaeli Üniversitesi MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Endüstri Mühendisliği (II. Öğretim) Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi, Mühendislik Fakültesi-B Endüstri Mühendisliği Bölümü 41380 İzmit, Kocaeli Temmuz, 2013 MÜDEK Özdeğerlendirme

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ( NİHAİ ) 2014 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR. Formda yer alan bölümler ya da soruların farklı birimler ya da kişilerce doldurulduğu durumlarda, cevaplarla ilgili iletişim için tüm cevaplayıcıların,

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İYİLEŞTİRME/GELİŞTİRME EYLEM PLANI 2011-15 1

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İYİLEŞTİRME/GELİŞTİRME EYLEM PLANI 2011-15 1 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İYİLEŞTİRME/GELİŞTİRME EYLEM PLANI 2011-15 1 1 Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Merkez) Stratejik Planlama Komisyonu 2 Prof. Dr.

Detaylı

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İstanbul 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4-5 C- İdareye İlişkin Bilgiler.5

Detaylı

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ Uludağ Üniversitesi 2011-2014 2015 ÖNSÖZ Saygıdeğer Akademisyenlerimiz, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Mart 2015 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğü olarak yönetimdeki

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı