KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ. Gelecek Elimizde... KALİTE EL KİTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ. Gelecek Elimizde... KALİTE EL KİTABI"

Transkript

1 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Gelecek Elimizde... KALİTE EL KİTABI BİŞKEK-2011

2 nin misyonunu yerine getirmesi ve vizyonuna uygun faaliyetlerde bulunması için hazırlanan Kalite El Kitabı, bu maksatla oluşturulan Kalite Komisyonlarının çalışmaları ile akademik ve idari birimlerin görüşleri alınarak aşağıdaki komisyon tarafından hazırlanmıştır: KALİTE EL KİTABI HAZIRLAMA KOMİSYONU: Prof. Dr. Sebahattin BALCI Doç. Dr. Bakıt BORKOYEV Dr. Sezen ÖZEK Dr. Meerim İMAŞ KIZI Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ Öğr. Gör. Ethem BİLEN Uzm. Mahmut VURAL Günhan KAYHAN (Başkan) Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları

3 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM KURULUŞ VE GELİŞME MİSYON VİZYON ÖRGÜT YAPISI TEMEL DEĞERLER, İLKELER VE HEDEFLER a) Temel Değerler b) İlkeler c) Ana Hedefler YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ KALİTE POLİTİKASI KALİTE YÖNETİMİ VE GÜVENCE SİSTEMİ AKREDİTASYON BOLOGNA SÜRECİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM a) Eğitim-Öğretim Politikaları b) Eğitim ve Öğretim Programlarının Dinamik Bir Süreçte Geliştirilmesi c) Eğitim ve Öğretimde Esneklik d) Öğretim Elemanlarının Kişisel ve Mesleki Olarak Geliştirilmesi e) Öğrenci Merkezli Eğitim ve Teknoloji Tabanlı Öğrenme f) Rehberlik ve Danışmanlık g) Kariyer Geliştirme h) Öğretim Teknolojileri ve Araçlarının Geliştirilmesi i) Eğitim Öğretim Metot-Teknik ve Materyallerinin Geliştirilmesi j) Fiziki Alt Yapının Geliştirilmesi k) Yabancı Dil Eğitimi l) Bilişim Teknolojileri Eğitimi YÖNETİM SİSTEMİ VE YÖNETİCİLERİN GELİŞTİRİLMESİ a) Yönetim Sistemleri b) Stratejik Yönetim c) Yönetimde Otomasyon HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ a) Planlama b) Kaynak Kullanımı ve Verimlilik c) Öğrenci İşleri Kalite El Kitabı 3

4 d) İnsan Kaynakları Temini ve Geliştirilmesi e) Öğrenme Kaynakları ve Öğrenme Merkezleri f) Sağlık g) Beslenme, Barınma ve Diğer Beşeri İhtiyaçlar h) Donanımın Geliştirilmesi i) Fiziki Alt Yapının Geliştirilmesi BİLİM POLİTİKALARI VE AR-GE ÇALIŞMALARI ULUSLARARASILAŞMA İLETİŞİM VE TANITIM İŞ DÜNYASI VE TOPLUMLA İLİŞKİLER a) İş Dünyası ile İlişkiler ve İşbirlikleri b) Çözüm Ortakları c) Topluma Hizmet SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER a) Sosyal, Kültürel Faaliyetler b) Sportif Faaliyetler MEZUN VE MENSUPLARLA İLİŞKİLER VE İŞBİRLİĞİ ŞEMALAR VE EKLER Kalite El Kitabı 4

5 ÖNSÖZ Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), öğrenci memnuniyetinin esasını teşkil ettiği bir çalışma sistemini kurumsal hedef olarak seçmiş; bu doğrultuda "Kalite" kavramını, belirleyici unsur ve hizmetin sonucunu tayin edici temel ölçüt olarak kabul etmiştir. Üniversitemizde, hedefe yönelik olarak 2010 yılından itibaren "Kalite Yönetim Sistemi" ilkeleri doğrultusunda bir "Kalite Yönetim Sistemi" kurulması için çalışmalara başlanmıştır. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, en iyi eğitim-öğretimi vermek, paydaşların, tedarikçilerin ve buna ek olarak çalışanlarının memnuniyet düzeyini artırmak için Kalite Yönetim Sistemi ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütecektir. Üniversitemiz, hangi gerekçe ile olursa olsun kendisiyle kişisel ya da kurumsal olarak ilişkide bulunan öğrencinin, bekledikleri ve algıladıkları düzey arasında pozitif manada azami farkı temin etmeyi "Kalite"ye ulaşma noktasında bir sonuç olarak değerlendirecektir. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kalite El Kitabı, ifade edilen hususlara ilişkin olarak sistemin yapısı ve işleyişini tanımlamaktadır. İçeriğinde ayrıntıları açıklanmakta olan kaliteli, etkin ve verimli hizmet sunarak öğrenci memnuniyetini sürekli artırmak amacıyla uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sisteminin genel çerçevesi ile sunulduğu Kalite El Kitabı, Üniversitemizde hizmet kalitesini etkileyen tüm faaliyetler ve bunları gerçekleştiren tüm birimleri kapsamaktadır. Uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sisteminin en üst düzeydeki kalite belgelerini içeren Kalite El Kitabı'nın, Yönetimin onayı olmadan, hiçbir bölümü iptal edilemez, değiştirilemez ve iktibas edilemez. Ayrıca, ilgili bölümlerin faaliyetlerini gerçekleştirirken izleyecekleri yöntemlerin detayı, bu kitap içerisinde yer alan "Ekler" listesinde belirtilmektedir. Kalite El Kitabı 5

6 Kalite yolculuğunun bir sonsuz süreç olduğunu bilen üniversitemiz, sürekli gelişmeye olan inancıyla, vizyonuna uygun olarak, daima daha ileriye gitme azim ve kararlılığı içerisindedir. Üstün bir görev anlayışıyla sorumluluklarının gereğini yapmakta olan yönetici, öğretim elemanları, idari personel, öğrencilerimiz ve çözüm ortaklarımıza kalite yolculuğumuzda bize vereceklerinden asla şüphemizin olmadığı destek ve katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ederiz. Prof. Dr. Sebahattin BALCI Kalite El Kitabı Hazırlama Komisyonu Başkanı Kalite El Kitabı 6

7 1 GİRİŞ Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Kalite Yönetimi süreci, öğrenciye odaklanmış bir kurum kültürünü oluşturan yönetim sistemidir. Bir grup etkinliği olan Kalite Yönetiminde, hataları önleyerek kaliteye ulaşmak, süreçte görev alan tüm çalışanların sorumluluğudur. Kalite Yönetimi, bireysel bir etkinlik değildir. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kalite Yönetiminin tüm ilkelerini benimseyip, gereklerini Üniversite genelindeki tüm akademik ve idari birimlerde uygulayarak ve oluşturduğu kalite kültürüyle faaliyetlerin toplamında kalite seviyesini daha da yükselterek, ileri hedeflere ulaşma azim ve kararlılığındadır. Üniversitenin bütün faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde hazırlanan bu Kalite El Kitabı'nda, esasen Üniversitenin faaliyetler toplamında hedeflediği kaliteye ulaşabilmesi için her birim açısından genel olarak amaç, hedef ve stratejiler üzerinde durulmuş, yöntem, iş süreçleri ve başarı göstergelerinin esasları verilerek uygulama belgelerinin hazırlanması ve ayrıntıları belirlenme görevi birimlerin sorumluluğuna bırakılmıştır. Bu belgenin Üniversitenin yetkili birimlerince kabulünü takiben bütün akademik ve idari birimlerden kalite hedeflerine ulaşabilmek için uygulayacakları yöntem, iş süreçleri ve başarı göstergelerini belirleyip, değerlendirip onaylanmak üzere Rektörlüğe göndermeleri istenecektir. Kalite El Kitabı'nın maksat içerisinde kalabilmesi ve okunabilirliğinin sağlanabilmesi bakımından mevzuat, bilgi tabanını destekleme, standardize edilmiş belgeler, sistem şemaları ve genel performans göstergelerinin "Ekler" kısmına konulması uygun bulunmuştur. 2 AMAÇ VE KAPSAM Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi "KALİTE EL KİTABI"nın amacı; Üniversitemiz 2011/2015 Stratejik Planı nda belirlenen hedeflere ulaşabilmek için tespit edilen "Kalite Yönetim Sistemi ve Kalite El Kitabı 7

8 Standartlarına" uygun olarak "Üniversite Organları ve Yönetimi", "Akademik ve İdari Birimler", "Akademik ve İdari Personel" ve "Öğrenciler"in görev, yetki ve sorumlulukları ile yapılması gereken iş ve işlemleri belirlemek ve tüm paydaşlara benimsetmektir. Bologna Süreci nde belirlenen Kalite Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan bu "Kalite El Kitabı"; Üniversitemizi uluslararası bilim alanında saygın bir yere taşıyabilmek için etkin kaynak kullanımı ve verimlilik ilkelerine de sadık kalarak toplum ve iş dünyasıyla işbirliği ve dayanışma içerisinde planlanan, programlanan, yürütülen bütün yönetsel, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ile hizmetlerin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli "organizasyonları", "ilke, usul ve esasları", "görev ve görevliler" ile "iş ve işlemleri" kapsamaktadır. 3 KURULUŞ VE GELİŞME Üniversitemiz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 Haziran 1995 tarihinde İzmir de imzalanan, Kırgızistan ın Başkenti Bişkek kentinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma nın her iki ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını takiben kurulmuştur eğitimöğretim yılında kiralık bir binada, hazırlık sınıfına öğrenci alınmasıyla başlayan faaliyetler, eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında Merkez Bina da 4 fakülte, 2 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 2 Araştırma Merkezi ile devam etmiştir. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti nin tarih 764 sayılı kararnamesi ile eski havaalanı bölgesinden 85 hektarlık arazi 49 yıllığına Üniversitemize tahsis edilmiştir. Yer tahsisinin yapılmasına müteakip 22 Mayıs 2002 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler ile İletişim Fakülteleri inşaat çalışmalarına başlanmış, eğitim-öğretim yılında bu fakülte binaları hizmete açılmıştır yılında çağdaş eğitim modeli ve kredili sistem uygulamasıyla K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından Üniversitemiz Pilot Üniversite seçilmiştir. Kalite El Kitabı 8

9 eğitim-öğretim yılında 87 öğrenci olmak üzere ile ilk mezunlarını veren Üniversitemiz, eğitim-öğretim yılında yeni fakülteler ve bölümler açılması ile faaliyet alanını genişletmiştir. Bu akademik yıl içerisinde, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere iki fakülteye ayrılmıştır. Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik ve Enformatik Bölümü ile eğitim-öğretime başlamıştır. Edebiyat Fakültesi nde Rus Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde Uluslararası İlişkiler Bölümü, Mühendislik Fakültesi nde Kimya Mühendisliği Bölümü açılmıştır. Bunun yanı sıra Meslek Yüksekokulu açılmış, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu ise kapatılarak yerine Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu açılmıştır. Üniversitemiz eğitim-öğretim yılında lisans öğrencisi, 246 İdari, 222 Akademik olmak üzere toplam 468 Personelle faaliyetlerini devam ettirmiş ve 248 öğrencisini mezun etmiştir eğitim-öğretim yılında 8 Fakülte, 4 Yüksekokul ve 2 Meslek Yüksekokulu nda lisans ve önlisans, 2 Enstitüde ise toplam 281 yüksek lisans ve doktora olmak üzere öğrenci, 296 idari ve 297 Akademik olmak üzere toplam 593 personelle faaliyetler sürdürülerek 272 mezun verilmiştir eğitim-öğretim yılında İlahiyat Fakültesi ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi açılması kararlaştırıldığı Üniversitemizde, eğitim-öğretim yılında 9 Fakülte, 4 Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokulu nda lisans ve önlisans, 2 Enstitüde ise toplam 291 yüksek lisans ve doktora olmak üzere öğrenci, 325 İdari, 382 Akademik olmak üzere toplam 707 personelle faaliyetlerini sürdürülmüş ve 304 mezun verilmiştir. Bu sayı ile birlikte, eğitim-öğretim yılı itibariyle Fakülte ve Yüksekokullardan toplam lisans ve önlisans öğrencisi mezun olmuştur. 231 adet lisansüstü programları bitirenler de eklendiğinde toplam mezun sayısı 2198 e ulaşmıştır. Buna ek olarak, eğitim-öğretim yılında Bio Teknoloji Araştırma Merkezi nin açılması çalışmalarına başlamıştır. Kalite El Kitabı 9

10 Üniversitemizde eğitim-öğretim yılında faaliyet gösteren akademik birimlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır: Birim Adı Kuruluş Tarihi Bölüm / Program Sayısı Öğrenci Sayısı Toplam Mezun Sayısı Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Konservatuvar Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Yabancı Diller Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü MİSYON Üniversitemizin Misyonu, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarındaki gençler başta olmak üzere sürekli eğitime inanan her kesimden bireylerin birlikte öğrenmeleri ve ortak anlayış geliştirmeleri amacıyla, alanında yetkin ve özgüveni yüksek, ortak kültür değerlerimiz etrafında Türklük bilinci, ahlaki ilkeler ve evrensel değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk sahibi, çağdaş, uluslararası istihdam edilebilir nitelikte bireyler yetiştirmek ve başta Kalite El Kitabı 10

11 Türk Uygarlığı olmak üzere dünya bilimine katkı sağlamaktır. Üniversitenin bu misyon çerçevesindeki amaçları şunlardır: Çağdaş eğitim standart ve yöntemleri ile çağdaş üniversite yönetim modeli kullanarak Kırgız Cumhuriyeti yüksek öğretim sistemi için bir örnek oluşturmak ve dünya ile bütünleşmede öncü rol oynamak, Çağdaş, demokratik ve laik devlet esaslarına inanmış, insan haklarına saygılı, milli kimlik bilincine sahip, manevi değerlerine bağlı, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, toplumsal sorumluluk anlayışına sahip, yapıcı ve yaratıcı kuşaklar yetiştirmek, Gelişmiş ülkelerin demokrasi ve pazar ekonomisi deneyimlerinden yararlanarak, Kırgız Cumhuriyeti ndeki demokratikleştirme ve pazar ekonomisine geçiş süreçlerinin güçlenmesine katkıda bulunmak, AR-GE, yayın ve bilgi teknolojileri yatırımlarıyla, dünya bilim literatürünün geliştirilmesine ve dünyadaki bilginin paylaşımına katkıda bulunmak, Türk dünyası gençlerini, ulusal değerlerine bağlı kalarak evrensel görüş ve değerlerle donanmış bireyler olarak yetiştirmek ve uluslararası topluluğun seçkin üyeleri haline getirmek, Gelecek kuşakları, her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve eleştirel düşünce yeteneği ile donanmış, sürekli değişen ve gelişen topluma uyum sağlayabilen, demokratik yaşamın gerektirdiği kurallara saygılı, katılımcı, risk alabilen, işbirliğine açık, hoşgörülü, özgür düşünceli, yaratıcı, araştırmacı, sanatsal duyarlığı gelişmiş, öğrenmeyi öğrenen bireyler olarak yetiştirmek, Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, lisans ya da lisansüstü derecelere sahip uzmanlar yetiştirmektir. Kalite El Kitabı 11

12 5 VİZYON Eğitimde uluslararası bir marka olarak akademik çalışmaları ve topluma sunduğu hizmetlerle Türk Dünyasına ve insanlığa değer katan, uluslararası düzeyde saygın ve tanınan bir Üniversite olmaktır. 6 TEŞKİLAT YAPISI Yukarıda açıklıkla ifade edilen misyonun ifası ve gelişme ufkunu oluşturan vizyon uyarınca Üniversitemizin gelişim hedefleri ve stratejilerine uygun olarak yapılacak her türlü planlama, program ve takvime bağlanan faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde icra edilebilmesi için aşağıdaki şemalarda gösterilen yönetim sistemi ve organları oluşturulmuştur. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin akademik teşkilat yapısı aşağıda belirtildiği gibidir: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI DENETLEME KURULU MÜTEVELLİ HEYET SENATO REKTÖR REKTÖR VEKİLİ REKTÖR YARDIMCILARI FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZLERİ Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Bioteknoloji ve BioçeĢitlilik Yüksekokulu AraĢtırma Merkezi Fen Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Konservatuar Orta Asya AraĢtırmaları Merkezi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġlahiyat Fakültesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi ĠletiĢim Fakültesi Yabancı Diller Türk Uygarlığı AraĢtırma ve Mühendislik Fakültesi Yüksekokulu Uygulama Merkezi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin idari teşkilat yapısı aşağıda belirtildiği gibidir: Kalite El Kitabı 12

13 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İDARİ TEŞKİLAT ŞEMASI MÜTEVELLİ HEYET DENETLEME KURULU MÜTEVELLİ HEYET GENEL SEKRETERLİĞİ REKTÖR REKTÖR VEKİLİ YÖNETİM KURULU Ankara Ġrtibat Bürosu Basın ve Halkla ĠliĢkiler Bürosu Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi DıĢ ĠliĢkiler Bürosu Manas Radyosu REKTÖR YARDIMCILARI GENEL SEKRETER Hukuk Bürosu Masaüstü Yayıncılık ve Matbaa Birimi Tercüme Bürosu Yazı ĠĢleri Birimi BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 7 TEMEL DEĞERLER, İLKELER VE HEDEFLER Üniversitemizce 2011/2015 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanan stratejik planda ifade edilen temel değerler ve ilkeler çerçevesinde öngörülen hedefler kalite politikamızın belirlenmesinde esas alınmıştır. Buna göre temel değerlerimiz, ilkelerimiz ve hedeflerimiz aşağıdaki sıralanmaktadır. a) Temel Değerler Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin misyon ve vizyonunu oluşturan temel değerleri şunlardır: Dünya bilim literatürüne ve dünyadaki bilginin paylaşılmasına katkı sağlamak, Türk uygarlığının gelişimine destek vermek, Yenilikçilik ve çağdaşlık, Toplumsal sorumluluk, Sürekli gelişmek. Kalite El Kitabı 13

14 b) İlkeler Üniversitemizdeki misyon ve vizyonuna bağlı olarak günlük çalışmalarımızda uymamız gereken ilkeler aşağıda listelendiği gibi farklı açılardan belirlenmiştir: Kalite ilkeleri, Eğitim ve araştırma ilkeleri, İnsan kaynakları ilkeleri, Topluma hizmet ilkeleri, Çevre ilkeleri, Tanıtım ilkeleri. Kalite İlkeleri Üniversitemiz için belirlenen kalite ilkeleri aşağıdakilerden oluşmaktadır: Yöneticilikte; ortak aklın egemen kılınacağı katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı ile motivasyonu artırmak ve performansı yükseltmek, Bilişim teknolojilerini kullanarak personel ve öğrencilere daha hızlı hizmet sunmak, İstenen hedefleri gerçekleştirme sürecinde kaynakları ve zamanı etkin ve verimli kullanarak uygulanabilir ve somut çıktıları olan bir kalite yönetim sistemi geliştirmek, Hizmetten yararlananların memnuniyetlerini ölçerek şikâyetleri azaltmak ve memnuniyetlerin yükseltilmesini sağlamak, Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyarak hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirerek kalitede önder olmak ve bu önderliği sürdürmek. Kalite El Kitabı 14

15 Eğitim ve Araştırma İlkeleri Üniversitemiz için belirlenen eğitim ve araştırma ilkeleri aşağıdakilerden oluşmaktadır: Bilimsel çalışmaları desteklemek ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri izleyebilecekleri bir ortam oluşturmak, Hayat boyu öğrenme alışkanlığının oluşmasını desteklemek ve yaygınlaşmasını sağlamak, Eğitim, öğretim programlarını çağın gerekleri, toplum ve iş dünyasının talepleri ve gelişme ihtiyaçları ile evrensel bilim anlayışına uygun olarak dinamik bir süreçte yenilemek, Üniversitemizde sunulan eğitimi, uygulama ile bütünleştirmek, Mesleki açıdan yetkin, özgür düşünceli toplumsal değerlere saygılı, çağdaş bireyler yetiştirmek, Bilgi ve bilişim teknolojilerini eğitimde etkin olarak kullanmak ve yaygınlaştırmak, Teknoloji tabanlı eğitim tesis etmek, Öğrenci merkezli eğitim ortamı kurmak, Eğitimde esneklik anlayışını benimsemek, Eğitimin kalitesini sürekli ölçmek. İnsan Kaynakları İlkeleri Üniversitemiz için belirlenen insan kaynakları ilkeleri aşağıdakilerden oluşmaktadır: Katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemek, Kalite El Kitabı 15

16 Bütün çalışanların mesleki ve kişisel gelişimi yönünde programlar yapmak ve desteklemek, Çalışma ortamlarını insan sağlığına ve ergonomik koşullara uygun hale getirmek, Üniversitenin tüm çalışanlarını ortak hedeflere yönlendirmek ve motivasyonu yüksek tutmaya çalışmak, Üniversitenin misyon ve vizyonuna uygun kişileri seçmek ve doğru yerde istihdam etmek, Motivasyonu artırıcı sosyal ve kültürel etkinlikleri desteklemek, Kurumsal aidiyet, mensubiyet ve sorumluluk bilincinin gelişmesini desteklemek, Çalışma isteğini özendirici ve üniversitenin amaç ve hedeflerine olan katkılarını artırıcı nitelikte çalışma düzeni hazırlamak ve çalışanlar arasında olumlu ilişkiler kurulmasına yardımcı olmak, Çalışanların kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak ve gözetmek, Çalışanların bilgi, yetenek ve deneyimini artırıcı olanakları hazırlayarak eğitilmesini ve gelişmesini desteklemek, Çalışanların etkinliğini artırmak ve verimliliğini sağlamak, Çalışanların başarısını göz önünde bulundurarak görevinde yükselmesini sağlamak ve ödüllendirmek, Çalışanların görevinin gerektirdiği sorumluluk, iş disiplini, olumlu tutum ve davranışlarını düzenlemek, geliştirmek ve denetlemek. Kalite El Kitabı 16

17 Topluma Hizmet İlkeleri Üniversitemiz için belirlenen topluma hizmet ilkeleri aşağıdakilerden oluşmaktadır: Topluma hizmetin yükselen bir değer olduğunun her zaman farkında olmak, Yakın çevresinden başlamak üzere, toplumun bütün kesimlerine onların beklentilerini karşılayacak ve hayat kalitelerini artıracak yönde yerel yönetimler, yasal sivil toplum örgütleri ve meslek birlikleri ile işbirliği içerisinde eğitim programları sunmak, ortak eğitim faaliyetlerinde bulunmak, sorunlarını araştırıp çözüm önerileri geliştirmek, Güncel sorunları içeren ve halkın katılımına açık seminer, sempozyum ve paneller düzenleyerek toplumun bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine katkı sağlamak, Halkın düzenleyeceği sosyal ve kültürel faaliyetlere Üniversite olarak katılmak ve destek vermek, İşsiz ve meslek sahibi olmayanlara yönelik kısa süreli meslek edindirme kursları açarak işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmak, Toplumun gelişimine katkıda bulunacak projelerle ilgili yarışmalar düzenleyip bütün bu faaliyetlerden üniversitenin tanıtımına da katkı sağlamak. Kalite El Kitabı 17

18 Çevre İlkeleri Üniversitemiz için belirlenen çevre ilkeleri aşağıdakilerden oluşmaktadır: Çevre bilincini ve kültürünü geliştirmek, çevre gönüllüleri oluşturmak, Doğal çevrenin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, Çevre sağlığına yönelik bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek, Toplumsal çevre bilincine katkıda bulunmak, Kırgızistan da, Türkiye de ve dünyada bulunan yasal çevre örgütleriyle ilişkilerin kurulmasını sağlayıp, onlardan üniversiteye dolayısıyla Kırgızistan a katkılar sağlamak. Tanıtım İlkeleri Üniversitemiz için belirlenen tanıtım ilkeleri aşağıdakilerden oluşmaktadır: Tanıtım ve basın günleri düzenlemek, Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve sosyal etkinlikleri desteklemek, Yazılı ve görsel basın ile ilişkileri geliştirmek, Üniversitenin tanıtımında internetin etkin olarak kullanılmasını sağlamak, Sosyal etkinliklerde toplumsal değerlere önem vermek, Kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşım çalışmaları yapmak, Hedef kitlelere etkin ve verimli enformasyon sağlamak, Tüm kesimlere bütün bir yıl boyunca topyekûn tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, Kalite El Kitabı 18

19 Halkla ilişkiler ağırlıklı tanıtım faaliyetleri yürütmek. c) Ana Hedefler Eğitimde uluslararası marka olmak Nitelikli insan yetiştirmek Bologna sürecine uyum İç ve dış paydaşlarla etkili iletişim ve etkin işbirliği Topluma hizmet Eğitim-öğretimde esneklik Teknoloji tabanlı öğrenme Sürekli eğitim Hayat boyu öğrenme Değişime uyum ve sürekli gelişme Uygulamalı bilim ve teknolojilerin yönlendirdiği AR-GE çalışmaları Ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim üst kuruluşlarına üyelik ve akreditasyon çalışmaları Dikey büyüme Fiziki altyapıyı güçlendirme Yaşam alanları oluşturma Uluslararasılaşma 8 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve yönetim organları olarak Üniversitemizin misyonunu yerine getirebilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi ve vizyonunun gerektirdiği gelişme, değişim ve dönüşümleri gerçekleştirebilmesi için yöneticiler, akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin en üst düzey katılım ve katkılarıyla bu Kalite El Kitabında belirlenen ilkeler, yönetim süreçleri, metot ve Kalite El Kitabı 19

20 araçları kullanarak öğrencilerimiz öncelikli olmak üzere tüm paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak amacıyla iç denetim mekanizmaları da dahil Kalite Yönetim ve Güvence Sisteminin gereklerini yerine getirebilmek için her türlü desteği vereceğimizi içtenlikle taahhüt ederiz. 9 KALİTE POLİTİKASI "İnsan Merkezlilik", "Çevreye Duyarlılık" ve "Sosyal Sorumluluk" anlayışı ile hizmete odaklanmış olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi bir Uluslararası Eğitim Markası olmayı hedeflemiş olup, toplumun ve uluslararası camianın değerlerini özümsemiş, çok yönlü marka ürünler yetiştirmek için eğitim-öğretimde esnek ve dinamik bir müfredat uygulamasında öğrenci merkezliliği esas almış, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere bağlı olarak toplumun beklediği hizmetleri verebilmek için Bologna Süreci ile de uyum içerisinde tüm iç ve dış paydaşlarla etkili işbirliği yaparak; yönetim sistem ve organizasyonları, eğitim-öğretim programları öğretim elemanları ile bilimsel araştırma kapasitesi, öğrenme kaynakları, teknolojik taban ve fiziki altyapısı, hizmetler, hizmet birimleri ve destek personeli açısından ulusal ve uluslararası kalite güvence ve akreditasyon birimlerince belirlenen ölçüt ve standartları aşmayı Kalite Politikası olarak benimsemiştir. 10 KALİTE YÖNETİMİ VE GÜVENCE SİSTEMİ Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Kalite güvencesi kavramının temelinde, ürün ya da hizmetin geçtiği tüm aşamalardaki talimatlar, görev ve sorumluluk tanımları vb. ile belgelendirilmesi, çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi ile kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanımıyla korunması yatmaktadır. Kullanıcının gereksinimleri tam Kalite El Kitabı 20

21 olarak ve belirlendiği şekilde karşılanmadığı sürece kalite güvencesi sistemi tanımlanmış sayılamaz yılında uluslararası kalite ihtiyacına cevap verecek ve birçok ülke tarafından kabul edilen ISO 9000 dizisi standartları yaygınlaşmıştır. Bu standartlar önceki yıllardaki sistem standartlarının bir sentezi olmakta ve onlarla birçok yönden benzerlikler taşımaktadır. Ancak buradaki ayırt edici özellik, geçmişteki kalite güvencesinin çok sayıda ve titizlikle yürütülen kontrollerle gerçekleştirilmesi ve bu nedenle çok pahalı bir sistem olmasıdır. ISO 9000, işletmenin koşullarına uygun bir Kalite Güvence Sistemi geliştirilmesinde ve/veya bir başka organizasyonun Kalite Güvence Sistemi'nin değerlendirilmesinde esas olarak kullanılabilecek bir modeldir. Bu modele uygunluk ise bir işletme için birçok endüstrileşmiş ülkede kabul edilmiş olan uluslararası standarda uygun bir kalite güvence sistemine sahip olmak anlamına gelecektir. Bir kurum veya kuruluşta yeterli bir kalite güvence sisteminin oluşturulması oldukça kapsamlı ve titiz bir çalışmayı gerektirir. Böyle bir çalışmanın aşamaları şu şekilde olmalıdır: Yönetim Eğitimi Çalışmalara başlamadan önce, başta tepe yönetici olmak üzere tüm yöneticilerin bir temel eğitimden geçmeleri gerekir. İki veya üç gün sürecek bu eğitimde konu, özlü biçimde anlatılır, temel öğeler ve uygulama aşamaları açıklanır. Organizasyon Kurum veya kuruluşun büyüklüğüne ve işin kapsamıyla orantılı olarak bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. Her birimde en az bir kişinin bu konudan sorumlu tutulması gerekir. Ön Değerlendirme Kalite güvence sistemi projesinde görev alan yönetici ve teknik elemanların yapması gereken ilk faaliyet, bir iç denetim uygulayarak Kalite El Kitabı 21

22 mevcut durumu bir ön değerlendirme ile tespit etmektir. Böylece eksiklikler daha net anlaşılmış olacaktır. Planlama Kalite güvencesi sisteminde tüm fonksiyonlar ve bunların içereceği faaliyetler bir bütün olarak ele alınır, ilişkileri belirlenir ve aşamaları saptanır. Ön değerlendirmede de ortaya çıkan öncelikler ışığında kapsamlı bir plan yapılır. Planda safhalar ve yapılacak işin mahiyetinin yanı sıra görevliler ve talimatlar da belirlenir. Planlamada uzman danışmanların görüşleri alınır ve süreçte görev verilir. Uygulamanın Değerlendirilmesi Üst yönetimce onaylanan planın uygulaması periyodik olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmenin nasıl yapılacağı, kimlerin katılacağı ve değerlendirme sonuçlarının nasıl uygulamaya dönüştürüleceği de ayrıca belirlenir ve ilgililere duyurulur. Değerlendirmede danışmanın da bulunması gerekir. İç Denetim İç denetimin temel amacı kuruluşun dış denetime hazır hale gelip gelmediğini sınamaktır. Bu denetime kurumun veya kuruluşun en üst yöneticisi de katılır. İç denetimin tüm birimleri kapsaması hedeflenir. Dış Denetim Kuruluş iç denetimin sonuçlarını değerlendirir, eksiklikleri veya yanlışları varsa düzeltir ve dış denetime hazır duruma gelir. Dış denetim, ulusal veya uluslararası akreditasyona sahip bir kurum tarafından gerçekleştirilir. Gelişme Kalite güvence sistemini tatminkâr bir noktaya getirmiş olan bir kuruluş üç ihtimalle karşı karşıyadır. Sistemi aynen koruyabilir, geliştirebilir veya geriye dönebilir. Geriye gitmese bile sistemi aynen korumak yeterli olmayacaktır, rakipler sürekli olarak geliştiklerinden Kalite El Kitabı 22

23 kuruluşun da kendini yenilemesi gerekir. Bu nedenle belirli dönemlerde yönetimin sistemi gözden geçirmesi ve sürekli bir gelişme planı uygulaması şarttır. Klasik kalite sisteminde uygulanan hataların aranması yerine, bunların nedenleri üzerine gidilmesi ve hata kaynaklarının ortadan kaldırılmasını hedefleyen Kalite Güvencesi ile sağlanan faydaları şöyle sıralamak mümkündür: Kalitede süreklilik sağlanması Yönetim kontrolünün ve organizasyonunun toplam etkililiğinin iyileştirilmesi Daha iyi ürün tasarımı yapılması Süreçlerin iyileştirilmesi ve hizmet alıcıların şikayetlerinin azalması Çalışma ortamında stresin azalması Kurumsal imaj ve itibarın iyileştirilmesi Daha iyi rekabet imkânı Hizmet alıcının güven duygusu Zaman içerisinde ve sistemin başarısı oranında kalite kontrol işleminin kapsamının giderek daraltılması Yüksek verim Çağdaş bir çalışma ortamı Çalışanlarda yüksek motivasyon Minimum maliyet Maksimum güvence Üniversitemiz, stratejik planında da ifadesini bulan ilkeler ve hedefler doğrultusunda kalite politikasına uygun her türlü faaliyeti Bologna Süreci Yükseköğretim Kurulunca belirlenen yol haritasına uygun olarak kalite güvencesi altına almayı esas kabul etmiştir. Bu bağlamda, yukarıdaki temel ilkeler ve yaklaşım esas alınarak oluşturduğumuz iç kalite yönetim ve güvence sistemi Şema-1'de gösterilmiş olup, çalışma usul ve esaslarına ait yönerge Ek-2'de sunulmuştur. Kalite El Kitabı 23

24 İç kalite yönetim ve güvence sistemi şeması esas alınarak gerçekleştirilecek olan iç kalite değerlendirmesi dışında, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi dış kalite değerlendirme süreçlerini de devreye sokacak ve akreditasyon çalışmalarını tamamlayacaktır. 11 AKREDİTASYON Ulusal ve uluslararası akreditasyon, kalite güvencesini sağlayarak ortak bir yükseköğretim alanı oluşturulması ve yükseköğretim kurumlarının ve bu kurumların verdiği derecelerin karşılıklı olarak tanınması amacına hizmet etmektedir. Akreditasyon sadece kalite güvencesini elde etmek için bir amaç değil, aynı zamanda çağdaş eğitimi yakalamak ve korumak için gerekli değişimleri belirlemede yararlanılabilecek bir araç olarak da düşünülmelidir. Ulusal ve uluslararası çalışmalara paralel olarak akreditasyon süreçleri Üniversitemizce belirlenecektir. Özellikle Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ile kurumsal akreditasyon hedeflenmiş olup, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden muhtelif akreditasyon kurumları ile de program tabanlı akreditasyon çalışmaları yapılması planlanmıştır. Uluslararası alanda değişik akademik disiplinlere yönelik çalışmalar yapan önemli akreditasyon kuruluşları aşağıda sıralanmıştır. ABET (The Accreditation Board for Engineering and Technology): ABD hükümeti tarafından mühendislik derecesi veren kurumları akredite etmeye yetkili bir kurumdur. FEANI (Federation Europeenne d'associations Nationales d'ingenieurs): Avrupa Mühendisleri Birliği'nin oluşturduğu bir akreditasyon kuruluşudur. AACSB (American Assembly of Collegiate Schools of Business), EFMD (European Foundation for Management Development), FIBA (Foundation for International Business Administration) ve ABS (Association of Business Schools) gibi sosyal bilimlerle ilgili akreditasyon kurumları bulunmaktadır. Kalite El Kitabı 24

25 ABD ve Kanada İlahiyat Fakülteleri Birliği ATS (The Association of Theological Schools), 1936 yılından bu yana ABD'de akreditasyon kuruluşu olarak kabul edilmektedir. Bu kuruluş YÖK tarafından da İlahiyat ve Din Bilimleri alanında akreditasyon kuruluşu olarak önerilmektedir. Tıp alanında ise LCME (Liaison Committee on Medical Education), ABD ve Kanada'daki Tıp Fakültesi eğitimlerini akredite etmektedir. Ayrıca NCFMEA (The National Commission for Foreign Medical Education and Accreditation) ve Eğitim Bakanlığı kanalı ile yabancı ülke Tıp Fakültelerinin standartlarının değerlendirilmesinde yardımcı olunmakta, ancak akreditasyon yapmamaktadır. Veteriner hekimlik eğitimi veren kuruluşların akredite edilmesinde, ABD ve Kanada'da, Amerika Veteriner Hekimlik Birliği, AVMA (American Veterinary Medical Association) 1946 yılından beri hem kendi ülkelerinde hem de diğer ülkelerde akreditasyon yapmaktadır. Avrupa'da ise, AB direktifleri doğrultusunda 1994 yılından beri veteriner eğitim kurumlarının akreditasyonunu Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği, EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) yapmaktadır. Eğitim bilimleri için, eğitim fakültelerinin akreditasyonuna yönelik olarak YÖK tarafından ayrıntılı bir akreditasyon süreci tanımlanmış, bu süreç 1999 yılında YÖK - Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamındaki "Öğretmen Eğitimi" dizisinin "Türkiye'de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon" adlı kitabında yayımlanmıştır. Yabancı dil eğitimi veren kurumlar için EAQUALS (European Association for Quality Language Services) akreditasyon sağlamaktadır. Mühendislik bölümleri için Mühendislik Fakülteleri Dekanlar konseyi çalışmalarının içinden doğan MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği değerlendirmesinden yararlanılabilir. Kalite El Kitabı 25

26 12 BOLOGNA SÜRECİ Bologna Sürecine uyum Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi nin hedefleri arasında yer almaktadır. Bologna Süreciyle Kırgızistan ve Türkiye nin eğitim politikalarına uygun olarak, Üniversitemizde yapılan etkinliklerin kalite güvencesi altına alınması ve böylelikle dünya standartlarına ulaşmak esas kabul edilmiştir. Bologna Süreci, bilgi tabanlı, rekabetçi ve dinamik bir Avrupa ekonomisi yaratmak amacıyla 1997 de kabul edilen Lizbon Stratejisi doğrultusunda hazırlanmıştır da 29 Avrupa ülkesinin Eğitim Bakanlarının ortak bildirgesiyle duyurulan Bologna Sürecinin hedefi, bir Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) oluşturmaktır. Böylelikle amaçlanan, akademik değişim ve uluslararası işbirliğini artırarak bilgi tabanlı, rekabetçi ve dinamik bir ekonomi yaratmak için eğitim kurumlarına yol haritası sunmaktır. Bologna Süreci ile yükseköğretim kurumlarının yeniden yapılanması, yükseköğretimde şeffaflık sağlanması, akademik hareketlilik ve derecelerin tanınması için yapılacak düzenlemeler belirlenmiştir. Tüm Avrupa ülkeleri için geçerli kalite standartlarının hazırlanması da bu çerçevede gündeme getirilmiştir. Türkiye nin 2001 yılında katıldığı Bologna Sürecine 2010 yılı itibariyle 47 ülke dahil olmuştur. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 2002 yılında Bologna Sürecine uyum yolunda adımların atılmasına karar vermiş ve gerekli çalışmaların yapılması için bir Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Bu amaçla pilot üniversite olarak seçilen Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi ve Kırgız Milli Üniversitesi bünyesinde yer alan Uluslararası Eğitim Programları Bütünleştirme Enstitüsü ile Öğrenci Rehberlik Enstitüsü, özel üniversitelerden ise Bişkek İktisat ve Maliye Üniversitesi nde çalışmalara başlanmıştır. Yine bu amaçla EdNet programı hazırlanmıştır. Her yıl düzenlenen konferanslarla Bologna Sürecine geçişte kat edilen mesafe ve yaşanan sorunlar değerlendirilmiştir. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, konuya verdiği önem doğrultusunda Şubat 2008 de yapılan konferansa ev sahipliği yapmıştır. Bu konferansta yüksek eğitimin tamamında Bologna Kalite El Kitabı 26

27 Sürecinin uygulamaya konması için gerekli adımlar belirlenmiştir. Aynı yılın Mayıs ayında yapılan değerlendirmede şu başlıklarda başarılı olunduğu belirtilmiştir: Lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim, Seçilen pilot üniversitelerde kredili sisteme geçiş, Pilot üniversitelerde İngilizce ve Fransızca eğitim veren üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, Pilot olarak seçilen üniversiteler dışındakilerde ise Bologna Sürecine geçişte şu sorunlar saptanmıştır: Malzeme ve teknik altyapı yetersizliği, Öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde yabancı dil eksikliği. Bologna Sürecinin Gelişimi 1999 yılında duyurulan Bologna Sürecine göre, AB ve çevresindeki ülkeler için ortak bir Avrupa Yükseköğretim Alanı'nın oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bunu sağlayabilmek için şu öncelikler saptanmıştır: Diplomaların karşılıklı olarak tanınması ve akreditasyon mekanizmalarının oluşturulması yoluyla hizmetlerin serbest dolaşımının önündeki engellerin kaldırılması, Öğrenci hareketliliğinin artırılması ve ortak bir "Avrupalı" bilinç ve kültürünün oluşturulması, Üniversiteler arasında oluşturulacak işbirliği yoluyla bilim ve teknolojide rekabet gücünün geliştirilmesi. Bologna Sürecine katılan ülkeler, eğitim kurumlarında şu konularda gerekli değişiklikleri yapmayı kabul etmişlerdir: Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir yükseköğretim sisteminin oluşturulması için alınan eğitimin içeriğini özetleyen "diploma eki" (diploma supplement) verilmesi, Lisans ve yüksek lisans derecelerinden oluşan iki aşamalı bir yükseköğretim sisteminin oluşturulması (2003 yılında doktoranın Kalite El Kitabı 27

28 da eklenmesiyle üç aşamalı bir yükseköğretim sisteminin oluşturulmasına geçilmiştir), Öğrenci hareketliliğini ve hayat boyu öğrenmeyi teşvik edecek bir Avrupa Kredi Transfer Sistemi'nin (European Credit Transfer System, ECTS) benimsenmesi, Öğrenci, akademik ve idari personel hareketliliğinin artırılması ve bunların önündeki engellerin azaltılması, Yükseköğretimde kalite güvencesini sağlamak için Avrupa ülkeleri arasında işbirliği yapılması, Program geliştirme, kurumlar arası işbirliği, hareketlilik projeleri, ortak programlar, eğitim ve araştırma konuları başta olmak üzere yükseköğretimde Avrupa Yükseköğretim Alanı'na (AYA) özgü konuların desteklenmesi. Türkiye nin üyeliğe kabul edildiği Mayıs 2001'deki Prag toplantısında bu başlıklara şunlar eklenmiştir: Hayat boyu eğitimin geliştirilmesi, Öğrencilerin AYA'nın oluşturulmasında etkin katılımlarının sağlanması, AYA'nın diğer ülke öğrencileri açısından çekiciliğinin artırılması ve Avrupa da sınırlar ötesi eğitimin (transnational education) geliştirilmesi için işbirliğine gidilmesi hedefleri eklenmiştir yılında Berlin'de açıklanan "AYA'nın Gerçekleştirilmesi" (Realising EHEA) başlıklı bildiride doktora başlığını kapsayan bir ek yapılmıştır. Böylece Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden oluşan üç aşamalı bir yükseköğretim sisteminin oluşturulması hedef olarak saptanmıştır. Böylece doktora öğrencilerinin hareketliliğinin artırılması ve araştırma alanında kurumlar arası işbirliğine ivme kazandırılması 10. eylem başlığının temel vurguları olmuştur. Doktora programlarının Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area) arasındaki bağı oluşturması öngörülmüştür. Berlin Bildirisi, Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde uyumlu ve karşılaştırılabilir yükseköğretim ve 3 aşamalı derece Kalite El Kitabı 28

29 sistemlerinin oluşturulması kapsamında önemli bir çalışmayı da başlatmıştır. Bu toplantıda bakanlar, üye ülkelerin yükseköğretim sistemlerini iş yükü (workload), düzey (level), öğrenme çıktıları (learning outcomes) ve yetkinliklere (competencies) dayalı bir yeterlikler çerçevesinde tanımlamaları için teşvik etmişler ve bu konuda "Avrupa Yükseköğretim Alanı için Bir Üst Yeterlikler Çerçevesi'nin (An Overarching Framework of Qualifications for the European Higher Education Area (QF-EHEA) geliştirilmesini karara bağlamışlardır. Avrupa Yükseköğretim Alanı için geliştirilen genel yeterlikler çerçevesi (An Overarching Framework of Qualifications for the European Higher Education Area) 2005'te Bergen'de gerçekleştirilen bakanlar zirvesinde kabul edilmiştir. Bu çerçeve yükseköğretimde öngörülen 3 aşamalı derece sistemine karşılık gelen 3 düzeyden (cycle) oluşmakta ve ulusal sistemlerde ara düzey olarak mevcut olabilecek "kısa düzeyi (short-cycle)" de kapsamaktadır. Her bir düzey, "Dublin Tanımlayıcıları" olarak bilinen öğrenme çıktıları (kazanımları) ve yetkinlikler ile belirlenmiş genel tanımlayıcılar; 1. ve 2. düzey bu tanımlayıcılara ilave olarak belirli bir kredi aralığı ile tanımlanmaktadır (Ek-5). Aynı toplantıda bakanlar, üye ülkelerin kabul edilen üst çerçeve ile ilişkilendirilebilecek ulusal yeterlikler çerçevelerini geliştirme çalışmalarını 2007 yılına kadar başlatmalarını ve 2010 yılına kadar tamamlamalarını öngörmüşlerdir yılında Londra Zirvesi'nde Avrupa Yeterlikler Çerçevesi (AYÇ) ve Ulusal Yeterlikler Çerçevesi (UYÇ) çalışmaları ağırlıklı olarak toplantı gündeminde yer almıştır. Bakanlar, AYA içinde karşılaştırılabilirliğin ve şeffaflığın sağlanmasında, öğrencilerin bir yükseköğretim sistemi içinde ve farklı yükseköğretim sistemleri arasında hareketliliğinin kolaylaştırılmasında, öğrenme çıktıları ve kredilere dayalı eğitim programları ve modülleri geliştirme konusunda, ulusal yeterlikler çerçevelerinin yükseköğretim kurumlarına yardımcı olacak önemli araçlar olduğunu bir kez daha vurgulamışlardır. Kalite El Kitabı 29

30 13 EĞİTİM VE ÖĞRETİM a) Eğitim-Öğretim Politikaları Kalite politikamızın bir yansıması olarak düşünme, sorgulama, araştırma ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, milli değerlere bağlı, çağdaş demokratik ilkeleri benimsemiş, milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen bilgi toplumu insanını yetiştirmek eğitim politikamızın temel amacıdır. Bu amaca ulaşmak için, ulusal ve uluslararası alanda önde gelen üniversitelerin uluslararası ilişkiler birimleri, stratejik araştırma merkezleri gibi kuruluşlar ile akademik işbirliği yapılacak, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası gelişmeler sürekli olarak takip edilerek Üniversiteye uyarlanmaya çalışılacaktır. Uluslararası sistemin dinamiklerini sorgulayan, araştıran, kendini geliştirmeye odaklı bir eğitim-öğretim anlayışı pekiştirilecektir. Üniversite olarak uluslararasılaşma yönünde ilerlemek amacıyla çifte diploma programları, yaz okulları, sömestr tabanlı değişim öncelikli olmak üzere öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğine ağırlık verilerek ve program kapsamına giren üniversitelerin sayısı artırılarak, KTMÜ eğitim programları uluslararası öğrencilere açılmaya çalışılacaktır. Bunun için dış ülkelerde yapılan tanıtım artırılacaktır. Öğrenci-öğretim elemanı iletişimini ve etkileşimi artırılacak mevcut yöntemler güçlendirilecek, yeni yöntemler araştırılacaktır. Akademik danışmanlık sistemi geliştirilecek ve bölümlerde düzenlenen sosyal-kültürel etkinliklerle öğretim üyeleri ile öğrenciler arasındaki etkileşim artırılacaktır. Öğrencilerin İngilizce ve diğer yabancı dilleri iletişim kurma ve mesleki alanda etkin kullanma becerileri geliştirilerek küresel düzeyde istihdam edilebilme nitelikleri yükseltilecektir. Kalite El Kitabı 30

31 b) Eğitim ve Öğretim Programlarının Dinamik Bir Süreçte Geliştirilmesi Eğitim-öğretim programları geliştirme sistematiği, Bologna Süreci ve iş dünyası ile toplumun talep ve gelişme ihtiyacı dikkate alınarak Şema-3'te gösterilmiştir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde bölüm ve program başkanlıkları esas bileşen olup; eğitim programları, bölümün misyon ve vizyonu doğrultusunda iç ve dış paydaşların etkin katılım ve katkıları ile geliştirilecektir. Program geliştirme sürecinde ulusal ve sektörel yeterlilikler esas alınarak program yeterlilikleri belirlenecektir. Bu bağlamda iç ve dış paydaşların etkin katılım ve katkılarının alındığı DACUM(Developing of A Curriculum Method) metodunun uygulandığı program geliştirme sürecinin dinamik bir karakter taşımasına özen gösterilecektedir. Bunun için öncelikle girdi temelinden çok çıktı temeline, öğretme zamanından çok öğrencinin öğrenme zamanına ve öğretim üyesinin girdilerine değil istenilen öğrenim kazanımlarına dayalı, Çıktı Yaklaşımı = Bilgi + beceri + yetkinlik şeklinde formüle edilen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)'ne göre ders programları ve yükleri belirlenecektir. Kalite Güvencesi Açısından ECTS, programlardaki akademik standartlar ile programın öğrenim kazanımlarını sağlamadaki uygunluğu, istenen öğrenim çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının tespitindeki etkinliği, öğrenciler tarafından istenen standartlara ve öğrenim çıktılarına ne kadar ulaşıldığını ve öğrencilere sağlanan öğrenim imkânlarının kalitesini ifade etmektedir. c) Eğitim ve Öğretimde Esneklik Küreselleşmenin her alandaki etkilerinin bir sonucu olarak eğitim programlarının da talep ve gelişme merkezli olarak düzenlenmesinin yanı sıra mezunların değişen şartlara uyumunu da kolaylaştıracak şekilde istihdam edilebilme niteliğinin yükseltilmesi bakımından eğitim programlarının gerek müfredat ve gerekse sunuş olarak esnek bir yapıda olması hedeflenmiştir. Kalite El Kitabı 31

32 Müfredat geliştirirken geniş tabanlı program geliştirme yaklaşımı esas alınarak, eğitim öğretimin sunuluşunda zaman ve mekândan bağımsız ve talep merkezli bir planlama yapılacaktır. Kurum içi yatay ve dikey geçişler, ana dal ve yan dal imkânları, uzaktan eğitim, talebe göre gece ve hafta sonu eğitim faaliyetleri esneklik için önemli katkılar sağlayacaktır. d) Öğretim Elemanlarının Kişisel ve Mesleki Olarak Geliştirilmesi Üniversitelerin başarısını artıracak önemli konulardan biri, öğretim elemanlarının eğitim-öğretim kapasitesi ile bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir. Öğretim elemanlarının, Üniversitenin yapısı ve yönetimi ile Üniversitedeki günlük yaşamı tanıma, eğitim ortamlarını inceleme, ders dışı etkinliklere katılma, tecrübeli öğretim elemanlarını ders anlatım sırasında gözleme, örnek ders anlatımı gibi süreçlere katılarak kendisini geliştirmesi gibi faaliyetlerle öğretim elemanlarının gelişimi sürdürülecektir. Öğretim elemanları için çalışma alanları ile ilgili hizmet içi kurslar ve seminerler düzenlenerek, yurt içi ve yurt dışı konferans ve seminerlere katılımları sağlanarak, misafir öğretim üyesi olarak yurtdışındaki üniversitelerde dönem tabanlı ders verip oradaki uygulama ve kullanılan tekniklere vakıf olarak, hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişimlerinin sağlanması, geleceğin teminatı olan öğrencilerin yetiştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. Yine, öğretim elemanlarının toplum ve iş dünyası ile yakın olmaları teşvik edilerek, Üniversitenin iş dünyası ile işbirliği ve toplumla bütünleşme hedeflerine azami katkıda bulunmaları sağlanacak, mezunlarının da iş dünyasının beklentilerini karşılayacak nitelikte olmaları temin edilecektir. Öğretim elemanlarına öğrencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalışma ve kısa süreli pedagojik becerilerini geliştirme imkânlarının verilmesi, onların mesleklerini doğru algılayıp benimsemelerine önemli katkılar sağlayacaktır. Kısaca, öğretim elemanlarının ders hazırlığı, dersi sunma, sınıf yönetimi, atölye ve laboratuar yönetimi, Üniversite ve mesleği ile ilgili konularda öğrenciye rehberlik yapma, öğrenci başarısını değerlendirme, yönetim işlerine ve eğitsel çalışmalara katılma gibi Kalite El Kitabı 32

33 çok çeşitli faaliyetlere dahil olması gerçekleştirilerek kişisel ve mesleki olarak gelişmelerinin sağlanması, eğitim kalitesine önemli katkılar verecektir. Bunun yanı sıra, akademik personele yönelik ihtiyaç duyulan eğitim ve oryantasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi ve düzenli olarak gerçekleştirilmesi ve bu etkinliklerin ölçümlerinin yapılması Üniversitenin akademik gücünü artıracaktır. e) Öğrenci Merkezli Eğitim ve Teknoloji Tabanlı Öğrenme Bilişim teknolojilerindeki yaşanan baş döndürücü gelişmeler ve e- öğrenme imkânları eğitim ve öğretimde yeni bir çığır açmıştır. Bunun bir sonucu olarak, eğitim kurumlarında öğretim elemanlarının rol ve sorumlulukları da yeniden belirlenmeye başlanmıştır. Bundan sonrasında, öğretim elemanlarının sınıftaki asli aktör ve öğrenmenin asli kaynağı olmaktan çok, meslekle ilgili asli bilgileri ve esasları aktaran, öğrenmeyi ve öğrenme kaynaklarını öğreten, öğrencilerin hayat boyu öğrenme alışkanlığı edinmesini sağlayan yol gösterici eğiticiler olması beklenmektedir. Böyle bir uygulamanın merkezinde öğrencilere uygulanacak yeni yaklaşım, metot, teknik ve teknolojilerin olması arzu edilmektedir. Üniversite öğrencilerinin deneyleri kendilerinin yapabilmesi, sonuçlara kendilerinin ulaşabilmesi, keşfetmelerinin sağlanması, sorgulamaya teşvik edilmesi, fikirlerinin paylaşılması gibi süreçlerin içine dahil edilmeleri öğrenmeyi daha kalıcı kılacaktır. Geleneksel sınıf ortamlarından uzaklaşılarak her öğrencinin katılımının sağlanabileceği ortamların oluşturulması, öğrencilerin bilgiye kolay ulaşabilecekleri ulusal ya da uluslararası düzeyde teknolojik alt yapının oluşturulması, hem eğitimin kalitesini hem de öğrenmenin kalıcılığını sağlayacaktır. Sınıflar, öğrencilerin bireysel öğrenme ve bilgi ihtiyacını karşılayacak biçimde düzenlenecektir. Sonuçta öğrenmeyi öğrenen, öğrendiklerini günlük hayat ve iş hayatı ile bütünleştirebilen, yeni fikirler üretebilen, sadece tüketmeyen aynı zamanda ülkesine katma değerler verebilen, sosyal ve duygusal zekâları yüksek, yaşam boyu öğrenebilen öğrencilerin yetişeceği Kalite El Kitabı 33

34 eğitim sisteminin oluşturulması, öğrenci ve öğretim kalitesine önemli katkılar sağlayacaktır. Buna ek olarak, yerli ve yabancı çok sayıda kurum, kuruluş ve işletmelerle yapılacak anlaşmalar çerçevesinde, öğrencilerimize eğitimlerinin bir bölümünü bu çözüm ortaklarında tamamlama imkânı tanıyacak, böylece öğrencilerimiz mezuniyetlerinden önce hem eğitimini aldıkları branşta uzmanlaşma hem de bu kurumlarda istihdam fırsatını elde edeceklerdir. Yukarıda ifade edilen gelişmeler, ilke ve yaklaşımlar uyarınca; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrenci merkezli öğretim ilkesini benimsemiş ve başta öğretim elemanlarımız olmak üzere bütün eğitim-öğretim mekânları ile öğrenme çevrelerini bu maksada uygun olacak şekilde geliştirme çalışmalarını başlatmıştır. f) Rehberlik ve Danışmanlık Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden başta öğrencilerimiz olmak üzere bütün paydaşların haberdar olmasının sağlanması ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan bütün bireylerin bunlardan yeterince yararlandırılması çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir. Kendisi ve çevresi ile barışık, özgüveni oluşmuş, beklentileri karşılayabilen ve kendi kendine yetebilen bireyler olmaları konusunda öğrencilerimiz ve akademik ve idari personelimiz için rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri titizlikle sürdürülecektir. Öğrencilerimiz için oluşturduğumuz rehberlik sistemi ile, öğrenim hayatları boyunca onların başarılı bir öğrenim görmelerini ve mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi sürdürürken mezuniyetlerinden sonra da onlarla iletişimi sürdürmeyi öngörmekteyiz. Bireylerin ihtiyaç duydukları veya bilmeleri gereken psikolojik, sosyal ve mesleki konularda görsel materyaller (broşür, kitap, dergi vb.) sunarak onları bilgilendirmek; seminer, konferans, panel ve kariyer günleri düzenleyerek ilgi ve ihtiyaç duyulan konularda, öğrenci ve çalışanlarımızı eğitici ve bilgilendirici çalışmalar yapmak onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunacaktır. Kalite El Kitabı 34

35 g) Kariyer Geliştirme Toplumun içinde bulunduğu şartlara göre ihtiyaç duyulan alanlarda sektörün önde gelen temsilcileriyle işbirliği içerisinde Sürekli Eğitimi Merkezi mizin düzenlediği çeşitli sertifika programları açılarak öğrencilerin mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri, kendi mesleki alanları ile ilgili gelişmeleri takip etmeleri, meslekleriyle yakın alanlarda yeni bilgi ve beceri kazanmaları veya farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu bağlamda, Üniversite içinde çok sayıda çözüm ortağımızın ve diğer önde gelen firmaların katıldığı Kariyer Günleri düzenlenmektedir. Yine, iş dünyasında farklı sektörlerden seçkin şahsiyetlerin katıldığı deneyim paylaşımı esaslı sohbet toplantılarıyla öğrencilerimizin eğitimini aldıkları mesleklere kendilerini en iyi şekilde hazırlamaları yönünde destek sağlanmaktadır. h) Öğretim Teknolojileri ve Araçlarının Geliştirilmesi Öğretim teknolojileri, kurumsal, tasarlanmış, programlanmış ortamlardaki amaç ve hedeflere yönelik öğrenmenin geliştirilmesi için kullanılabilecek süreç ve araçların çözümlenmesini, tasarlanmasını, geliştirilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini ilgilendirmektedir. Bu süreçte öğrencinin ulaşması hedeflenen amaçların tanımlanması, öğrenilecek konunun öğretim ilkelerine göre analiz edilip öğrenilmeye uygun şekilde yapılandırılması, konunun aktarılabilmesi için uygun iletişim araçlarının seçilip kullanılması, dersin ve derste kullanılan araçların etkililiğini ve öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirmek için uygun değerlendirme yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Öğretim teknolojileri ve araçlarının geliştirilmesi, önceden belirlenmiş içerik ve öğrenci ihtiyaçlarına göre öğretimin düzenli bir şekilde planlanması, uygulanması ve uyarlanması için bir yapı oluşturur. Öğretim teknolojileri ve araçlarının geliştirilmesi, öğretim elemanlarının öğrencilere bilgi aktarımını kısa ve kolay bir biçimde gerçekleştirmelerine imkân sağlar. Öğretim teknolojileri ve araçları, Kalite El Kitabı 35

36 belirlenen ihtiyaç, hedef ve amaçlar doğrultusunda geliştirildiğinde bilgi aktarımı kolaylaşır ve aktarılan bilgi kalıcı olur. Bu sebeple, Üniversite olarak bir yandan eğitim teknolojilerindeki gelişmeler yakından takip edilirken, öte taraftan öğretim elemanlarımızın da öğretim materyali ve araçları üretimine yönlendirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. i) Eğitim Öğretim Metot-Teknik ve Materyallerinin Geliştirilmesi Eğitim-öğretim programları, ders içerikleri ve öğretim yöntemleri, toplumun değişen ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda Bologna Süreci de dikkate alınarak sürekli olarak gözden geçirilerek ve geliştirilecektir. Bu bağlamda, öğretim elemanlarının geliştirilen müfredatı etkin olarak uygulayabilmesi için alt yapı güçlendirilecek ve kişisel gelişim programları uygulanacaktır. Öğrenci merkezli eğitim esas alınarak öğrencilerin eğitim öğretim sürecinin asli bileşenlerinden birisi olması sağlanacaktır. Öğrencilerin eğitimöğretim amaç ve hedeflerine uygun olarak yetiştirilmesini destekleyecek yönde öğretim materyallerinin geliştirilmesi sağlanacak ve öğrenme kaynakları temin edilecektir. j) Fiziki Alt Yapının Geliştirilmesi Dersliklerin derse kayıtlı bütün öğrencilerin rahatça oturabileceği büyüklükte, temiz, aydınlık, havalandırma ve ısıtmanın yeterli, dışarıdan gelecek gürültülere karşı yalıtımlı, giriş ve çıkışları kolay, yeşil alanların öğrenci sayısına göre yeterli olması eğitim öğretim kalitesine önemli girdiler sağlayacaktır. Ayrıca laboratuarların kullanım amaçlarına ve öğrenci sayısına uygun olarak projelendirilmesi öğrencilerin konuları rahat öğrenmelerine imkân sağlayacaktır. Kısaca, Üniversitede sınıflar, laboratuarlar, atölyeler ve ilgili donanımların program amaçlarını sağlayacak düzeyde olması, öğrenmeyi destekleyici bir atmosferin oluşmasına imkân verecektir. Öte taraftan, öğrencilerimizin ve tüm çalışanlarımızın Üniversitedeki yaşamları boyunca temel ihtiyaçlarını karşılamaya, sosyal-kültürel ve Kalite El Kitabı 36

37 bedensel yönden gelişimlerini desteklemeye yönelik olarak gerekli fiziki tesis ve mekânları geliştirme çalışmalarına devam edilecektir. Ayrıca, akademik ve idari personelin çalışma alanlarının çağdaş fiziksel standartlara ulaştırılması, bilimsel çalışmalar ve hizmetlerin sağlıklı yürütülmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Birimlerin sağlıklı ve denetlenebilir gelişimini sağlayacak altyapı ve fiziksel alan önceliklerinin belirlenmesi ve hepsinin ortak standartlara ulaştırılması eğitimin kalitesini yükseltmeye önemli destek verecektir. Fiziki mekânların her yarıyıl itibarı ile eğitim-öğretime hazır halde tutulmasına önem verilecek ve teknolojik tabanın sürekli güncelliğini sağlayacak bir gelişme planı titizlikle uygulanacaktır. k) Yabancı Dil Eğitimi Eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma hedefine ulaşılabilmesi ile küresel istihdam edilebilirlik ilkesinin bir gereği olarak Üniversitede öğrencilerin dersleri ve bilimsel yayınları takip edebilmeleri için en az bir yabancı dili çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Yabancı dil seviyesinin yüksek olması, öğrencilerimizin hem yurt içi ve dışındaki eğitim programlarını ve bilimsel yayınları daha yakından takip etmelerine, daha kolay iş bulmalarına imkân verecek hem de Üniversitemizin farklılaşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Üniversite eğitim-öğretim dili Türkçe ve Kırgızca olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, Hazırlık sınıfında öğrencilere ana dilleri yanında iki dönem Kırgızca ve/ya da Türkçe dil dersleri verilmekte; buna ek olarak bölümün özelliğine göre İngilizce, Rusça ve Çince de öğretilmektedir. Hazırlık sınıflarımızda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programında belirtilen dil becerileri profiline uygun olarak dil öğretim yöntemlerinin temelini teşkil eden anlama becerileri (okuma, dinleme) ve anlatma becerileri (yazma, konuşma) ile dikte ve dil bilgisinin araç olarak kullanıldığı bir yöntem uygulanmaktadır. Dil öğretim yöntemlerindeki gelişmeleri yakından takip etmek ve kısa sürede uyum sağlamak en önemli amaçlarımız arasındadır. Kalite El Kitabı 37

38 Bunların yanında dünyaca kabul görmüş dil eğitimi kurumları ile işbirliğine gidilerek öğretim kalitesinin yükseltilmesi, öğrencilerimizin öğrenci değişimi programları aracılığıyla eğitimlerine yurtdışında devam etmeleri için gerekli seviyeye ulaşmaları da hedeflenmektedir. l) Bilişim Teknolojileri Eğitimi İçinde yaşamış olduğumuz bilgi çağında, bilişim teknolojilerindeki yaşanan baş döndürücü gelişmelerin bir sonucu olarak, global bir köye dönüşen dünyamızda küreselleşen ekonomide rekabet ve pazar şartları daha da ağırlaşmıştır. Uluslararası rekabet için değişen şartlara hızla uyum gösterebilen, geniş tabanlı meslek bilgisine sahip, esnek ve kendini sürekli yenileyebilen, hayat boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş insan gücüne olan ihtiyaç artarak devam etmektedir. Bu özelliklere sahip bir işgücü yetiştirebilmek için geleneksel metotların yanında küresel eğitim teknik ve araçlarının da kullanılması son derece önemlidir. Bu bağlamda, dinamik bir süreç içerisinde sürekli değişim ve dönüşüm yaşamış olduğumuz dünyamızda bilişim teknolojileri hayatın her yönü için omurga görevi yapmaktadır. Öğrencilerimizin bilgisayar iletişim teknolojileri eğitiminde asgari seviye olarak ECDL (European Computer Driving License) düzeyinde olmaları hedeflenmektedir. Bu sebeple, hangi programda kayıtlı olduklarına bakılmaksızın bütün öğrencilerimizin bilişim teknolojilerini hayat boyut öğrenme ilkesine uygun olarak mesleki ve kişisel gelişimleri için etkin kullanabilmelerini sağlamak üzere vermekte olduğumuz bilişim teknolojileri eğitimini sürekli güncelleyerek devam ettirmek kararlılığındayız. 14 YÖNETİM SİSTEMİ VE YÖNETİCİLERİN GELİŞTİRİLMESİ a) Yönetim Sistemleri Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı ve Rektörlüğü, Üniversitemizin misyon, hedef ve vizyonuna uygun olarak stratejik planında belirlenen stratejileri de dikkate alarak Üniversite iç teşkilatlanmasını tamamlamış, dış çevreyle olan ilişkilerinin düzenini Kalite El Kitabı 38

39 kurmuş, buna uygun olarak her alanda görev tanımı ve görevlileri belirlemiş, iş takvimi ve süreçlerini tayin etmiş ve bunu bütün mensuplarıyla paylaşmayı ve birlikte hareket etmeyi sağlayacak faaliyetlerini sürekli uygulamak üzere planlamalarını tamamlamıştır. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yönetim sistemi, hem akademik kadronun mümkün olduğu kadar yoğun idari işlerden kurtarılarak, zamanlarını kişisel gelişimlerine, öğrenimlerine ve bilimsel araştırmalara ayırmalarına imkân tanınması, hem de idari işlerin etkili ve verimli bir şekilde icra edilmesi felsefesi üzerine kurulmuştur. Akademik birimler, Üniversite rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, idari birimlerin sevk ve idaresi ise Genel Sekreterin sorumluluğundadır. KTMÜ yöneticileri ile idari birimlerin görev ve sorumlulukları Ek-4'te yer almaktadır. Mütevelli Heyet ve Üniversite üst yönetimi güçlü, etkili, güvenilir, ekip çalışması içerisinde ortak aklı öne çıkartan, şeffaflık ve adalet ilkelerine bağlı, huzur ikliminde, sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde insan merkezli bir yönetim sergilemeyi temel görev edinmiştir. Bu amaçla, yöneticilerimizin vizyonunun geliştirilmesi, liderlik, ekip çalışması, etkili iletişim, problem çözme, zaman ve stres yönetimi, vb. konularda becerilerinin sürekli gelişimini sağlamak üzere eğitim dahil muhtelif faaliyetlerin düzenlenmesine devam edilecektir. KTMÜ 'de yönetimin etkin, verimli, çözüm odaklı, eleştiriye açık, ortak aklı öne çıkaran, paylaşımcı, katılımcı, yol gösterici ve yönlendirici niteliğini sürdürebilmesi, denetimde ve gözetimde etkili olabilmesi, gelişen şartlara eş zamanlı olarak uyum gösterebilmesi için teknoloji tabanlı ve esnek bir yönetim anlayışı güçlendirilerek sürdürülecektir. Bu amaçla, Üniversitenin bütün faaliyetlerini kapsayacak şekilde oluşturulan komisyonların etkin ve verimli çalışabilmesi için yönetimce her türlü destek sağlanacaktır. b) Stratejik Yönetim Üniversitenin stratejilerinin, misyonunun ve amaçlarının tanımlanması, açıklanması, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, iç ve dış çevreden gelen tehdit ve fırsatların değerlendirilmesi, stratejik Kalite El Kitabı 39

40 sorunların belirlenmesi, süreç içinde alternatif stratejiler üretilmesi esas alınarak hazırlanan stratejik plan ile Üniversitenin geleceğine yön verilmiştir. Stratejik yönetim, gelişme stratejilerinin devam ettirilmesi, gerçekleştirilmesi ve stratejilerin başarısının denetlenmesi, gözden geçirilmesi, talep ve ihtiyaçlar yönünde yeni stratejilerin geliştirilmesini de sağlar. Stratejik yönetimin geliştirilmesi sürecinde, alanında uzman danışmanlardan yararlanılmaktadır. c) Yönetimde Otomasyon Yönetimde otomasyon, insana bağımlılığı ve beşeri hataları en aza indiren, hizmetlerde güvenilirlik, hız ve kalitenin artmasını sağlayarak memnuniyet düzeyini yükselten, karmaşık işleri kolaylaştıran, gözetim ve denetimi etkili kılan bir araç olup, yönetimin etkililiği ile itibarına en yüksek katkıyı sağlar. Ayrıca, yönetimde otomasyon sayesinde zaman ve maliyetlerde tasarruf sağlamanın yanında kolay iletişim de sağlanmış olacaktır. Bu sebeple, eğitim-öğretim ile hizmetlerde otomasyon sistem ve teknolojilerinin sürekli geliştirilmesi Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi nin her zaman başta gelen önceliklerinden birisi olmaya devam edecektir. 15 HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ a) Planlama KTMÜ, stratejik plan temelinde stratejik yönetimi benimsemiş bir kurum olarak gelişme ve hizmet politikaları uyarınca beşeri ve maddi kaynaklar (akademik ve idari personel, öğrenciler, çözüm ortaklarımız, donanım ve fiziki kaynaklarımız) ile zamanı, iç ve dış çevrenin memnuniyetini sağlayacak şekilde etkin ve verimli bir biçimde kullanabilmek için paydaşların tamamının temsil edildiği bir planlama kurulu ve bu kurulun kararlarının yürütülmesini sağlayan planlama birimi aracılığıyla Üniversitedeki eğitim-öğretimi, bilimsel, sosyal ve kültürel hayatı kurum ve kişiler için azami ölçüde memnuniyet uyandırıcı ve faydalı hale getirmeyi hedeflemiştir. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Stratejik Planlama Kurulu, çalışma usul ve esaslarının, amaç, kapsam ve hedeflerinin, uygulanan Kalite El Kitabı 40

41 yöntem, teknik ve araçların belirlendiği bir çerçevede planlama faaliyetlerini yürütmektedir. b) Kaynak Kullanımı ve Verimlilik Üniversitenin bütün gelir kaynaklarının planlama biriminin katkılarıyla tek bir elden yönetilmesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın işbirliği, koordinasyon ve denetimi sağlaması ile hem tasarruf sağlanmasına hem de kaynakların yerinde kullanılmasına imkân tanımakta ve aynı zamanda verimliliği de artırmaktadır. Böylece, verimlilikte artış sağlayan kişi ya da ünitelerin ödüllendirilmesiyle iş tatmininin artırılıp verimliliğin giderek yükselmesi teşvik edilmektedir. Gelir kaynaklarının yönetilmesi, koordinasyonu, denetimi ve kullanımıyla ilgili tüm işlemlerde otomasyona geçilerek işlem alanlarının tamamında yazılımlar ve internet kullanımı hedeflenmektedir. Bu sayede bürokratik işlemlerin azaltılması ve hızlandırılması ile bilgi güvenliği ve doğruluğunun sağlaması amaçlanmaktadır. Mal ve hizmet alımlarının, fayda-maliyet analizine göre ve maksimum düzeyde verimlilik sağlayacak biçimde yapılması gerekmektedir. Yine malzeme alımlarında en düşük fiyat seviyesinde alım ve ihtiyaç ölçüsünde stokların yapılması, hem kaynakların yerinde kullanılmasını hem de tasarrufu sağlamaktadır. Satın almalarda şeffaflık, güvenilirlik ve maksada uygunluğu sağlamak bakımından Üniversite Satın Alma ve Muayene Komisyonları özel önem ifade etmektedir. c) Öğrenci İşleri KTMÜ'de Öğrenci İşleri Dairesi, varlık sebebimiz ve geleceğimizin güvencesi olan öğrencilerimizin öğrenim hayatları boyunca onlara en yakın ve en çok desteği sağlayan bir birim olma özelliğini artırarak devam ettirmektedir. Öğrencilerimizin kurumdan memnuniyetleri ve mezun olduktan sonra da Üniversitemizin tanıtımına katkıları, öğrenci kaynağının zenginleştirilmesi, Üniversiteye kaynak sağlanması ve istihdam gibi önemli konularda öğrenciye sunulan hizmetler kritik başarı faktörleridir. Bu sebeple öğrenci işleri birimimizde omurgasını Kalite El Kitabı 41

42 otomasyon sisteminin oluşturduğu güvenilir, hızlı ve çözüm üretici yaklaşım temel anlayışımız olmaya devam edecektir. İnternet tabanlı otomasyon sistemimizle öğrencilerimizin yeni kayıt, kayıt yenileme, not ve başarı durumlarını görme, kendileriyle kişisel iletişim kurma, ve Üniversite içerisinde yürütülen bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden haberdar olmaları sağlanmaktadır. d) İnsan Kaynakları Temini ve Geliştirilmesi KTMÜ'nün stratejik planında belirlenen gelişme stratejileri uyarınca Üniversitenin prestij gelişme alanları da dikkate alınıp personel temini politika ve usulleri belirlenerek, mevcut personelin hizmette kalitesini artırmak için kariyer planlaması yapılmış, norm kadro uygulamasına geçilmiş ve periyodik aralıklarla hizmet içi eğitim ile kişisel gelişimlerini sağlayacak faaliyetler yıllık plan ve programa bağlanmıştır. İnsan kaynaklarının durumu ile ilgili mevcut temin kaynaklarından gerekli bilgilerin toplanması için yöntemlerin belirlenmesi ve ihtiyaç duyulan verilerin standart formatlarda derlenmesi gerekmektedir. Kısaca, Üniversitenin mevcut insan kaynakları ile ihtiyaç duyulabilecek alanlarda hızla ulaşımı sağlayıp talebi karşılamaya yönelik bir insan kaynakları havuzu oluşturma çalışmalarına başlanmıştır. Üniversitenin kurumsal gelişim ve değişimi çerçevesinde gerçekleştirilen yeniden yapılandırma çalışmaları ile günün rekabet koşullarına uygun hareket etme imkânı sağlanmaktadır. Bu bağlamda tüm personelin görev tanımları ve performans ölçütleri de sürekli güncellenmektedir. e) Öğrenme Kaynakları ve Öğrenme Merkezleri Öğrenci merkezli eğitim ve öğrenmeyi öğrenme ilkesinin bir gereği olarak öğrenci, öğretim elemanı ve diğer personelin gelişimi, desteklenmesi ve hizmetlerin kalitesinin artırılması için, öğrenme kaynakları ile öğrenme merkezlerinin stratejik plan hedefleri doğrultusunda sürekli geliştirilmesi ve elektronik yolla bilgiye erişimin çeşitlendirilerek zenginleştirilmesi temel ilkemizdir. Bu amaçla kaliteli veri tabanlarına üyelikler sağlanarak kütüphane hizmetleri Kalite El Kitabı 42

43 geliştirilmekte ve güncel bilgiye elektronik ortamda ulaşılıp kullanıcılara sunulmasına özen gösterilmektedir. Öğrenme merkezi hizmetlerinin yararlanıcılara talep ve ihtiyaçları doğrultusunda kesintisiz sunulması sağlanmaktadır. f) Sağlık Sağlık hizmetlerinin başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimize etkili ve verimli sunulması ana ilkemiz olup, bu maksatla kampüsümüzde psikolojik danışma üniteleri dahil olmak üzere sağlık birimlerimizin oluşturulması ve yeterli sayıda nitelikli personel ve teçhizatla günlük eğitim-öğretim süresinin tamamını kapsayacak şekilde hizmet verilmesine hassasiyet gösterilmeye devam edilmektedir. Yine bu birimlerimiz eliyle koruyucu sağlık hizmetleri ve camiamızın sağlık hususunda duyarlılığının artırılması, kitlesel yaşamın sürdüğü yerlerde karşılaşılabilecek muhtemel sağlık sorunlarının önceden belirlenerek tedbirlerin alınmasına yönelik ulusal ve uluslararası sağlık örgütleri ile de işbirliği içerisinde yapılmakta olan faaliyetler yeni gelişmeler de dikkate alınarak titizlikle sürdürülmektedir. Üniversitemizde bulunan yemekhaneler, kantinler, sosyal ve sportif hizmet birimlerinin sağlık koşullarına uygunluğu titizlikle korunup buralarda hizmet sunanların hijyen kuralları düzenli olarak denetlenmektedir. g) Beslenme, Barınma ve Diğer Beşeri İhtiyaçlar Öğrencilerimizle akademik ve idari personelimizin temel ihtiyaçlarından olan sağlıklı ve dengeli beslenme hizmeti uygun fiyatla, sağlık birimlerimiz gözetim, denetim ve desteğinde hizmet kalitesi artırılarak sürdürülmektedir. Öğrenci kantinleri ile açık alanların hizmet alıcılarının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılmakta, temizlik, tertip ve düzene özen gösterilmektedir. Artan öğrenci sayısı da dikkate alınarak bu mekânların büyütülmesi yolundaki çalışmalar sürdürülmektedir. Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz ile misafir öğretim üyelerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak güvenli, Kalite El Kitabı 43

44 uygun ve cazip çözümler üretilmektedir. Üniversitenin fiziki gelişim planları içerisinde özellikle misafir yönetici ve öğretim elemanlarının ikametine uygun mekânların oluşturulması yönündeki çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Üniversitemizde hizmetlerin zamanında verilebilmesi ve personelin verimliliğinin artırılabilmesi için hayati öneme haiz olan ulaşım sistemi ve hizmetleri, mevcut tecrübeyi de göz önüne alarak, hizmet ağını genişletip memnuniyet ve hizmette kaliteyi artırıcı yönde yeniden düzenlenmiştir. h) Donanımın Geliştirilmesi Üniversitemizin Stratejik Planında belirlenen gelişme hedefleri doğrultusunda donanım alt yapımızın kurulup sürekli güncelliğini koruyacak şekilde geliştirilmesine yönelik olarak teşkil edilen komisyonun çalışmaları ve aldığı kararlar doğrultusunda kaynak kullanımında verimliliği, ortak ihtiyaçları etkin karşılamayı ve çok özel alanlarda uzmanlaşmayı sağlayacak şekilde donanım geliştirme, tefriş ve eğitim çalışmaları hızla sürdürülmektedir. Eğitimde küresel rekabet, küresel eğitim, eğitimin sunuşunda esneklik, eğitimde kalite ve verimlilik ile hizmetlerin kalitesinin sürekli iyileştirilmesinde omurga görevi yapmakta olan bilişim teknolojisi alt yapısının modern ve güncel tutulmasına ve kişisel gelişimi de destekleyecek şekilde etkin kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir. i) Fiziki Alt Yapının Geliştirilmesi Kuruluşundan bu yana geçen kısa zamanda hızla büyüyüp gelişen Üniversitemizin mevcut durumu ve gelişim ihtiyaçları göz önüne alınarak fiziki kapasitenin azami oranda etkin ve verimli kullanılabilmesi için planlama birimlerinin tavsiyeleri doğrultusunda tadilat, bakım, onarım ve yeni yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesine bağlı olarak başlatılan yatırım projeleri ve tefriş çalışmaları sürdürülmektedir. Kalite El Kitabı 44

45 16 BİLİM POLİTİKALARI VE AR-GE ÇALIŞMALARI Üniversitenin bilim politikalarının belirlenmesi ve geliştirilmesinde ulusal ve uluslararası akademik çevrelerin ve iş dünyasının etkin katkılarının alınması temel ilke olup, buna istinaden yukarıda belirtilen kesimlerin temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan Üniversite Danışma Kurulu'nun görüş ve tavsiyelerinden yararlanılmaya devam edilecektir. KTMÜ Gelişim Stratejilerini Belirleme Kurulu ile Bilim Politikaları ve AR-GE Komisyonunun yönlendirme ve kararları doğrultusunda, Üniversitenin gelişiminde kilit rol oynayacak prestij alanları ve cazibe merkezleri belirlenerek bilimsel faaliyetler ile araştırma ve geliştirme çalışmalarının öncelikli olarak bu alanlara yoğunlaşması teşvik edilecektir. Öğretim elemanı temini, yetiştirme ve geliştirme politikalarında da bu husus özenle dikkate alınacaktır. Ayrıca donanımı geliştirme politikaları belirlenirken, saygınlık alanları ve cazibe merkezlerini destekleyecek AR-GE çalışmaları için gerekli donanım altyapısının oluşturulmasına da özel önem verilecektir. Lisansüstü eğitimde seçilen tez konularının iş dünyası ile işbirliği içerisinde tespitine önem verilecektir. Geliştirilecek AR-GE projeleriyle de iş dünyasının rekabet gücünü (patent ve marka oluşturma dahil) artıracak, talep ve beklentilerini karşılayacak, gelişme ihtiyacı ile sorunlarına çözüm üretebilecek konulara yoğunlaşılacaktır. AB fonları ve ulusal kaynaklar öncelikli olmak üzere, Dünya Bankası ve diğer uluslararası fonların etkin kullanımını sağlayacak ve Üniversitenin gelişme politikalarını destekleyecek yönde ikili veya çok ortaklı projelerin geliştirilmesine çalışılacaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel etkileşim ve paylaşımı artıracak yönde bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve nitelikli katılımların sağlanmasına özen gösterilecektir. AR-GE projelerinde sanayi ve iş dünyası ile işbirliği ve ortaklık tesisine öncelik verilecek, böylece projelerin Üniversiteye olan maddi yükünün hafifletilmesine, üretilen bilimsel bilginin uygulanabilirliğine ve katma değer Kalite El Kitabı 45

46 üretmesine gayret gösterilecektir. AR-GE çalışmalarına kaynak oluşturmak üzere, Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Fonu'nun (BAP) oluşumu sağlanacaktır. Fon aracılığıyla AR-GE projeleri, bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara akademisyenlerimizin katılımı desteklenecektir. Bilimsel çalışmalar ve AR-GE faaliyetlerinin başta gelen bileşenlerinden biri olan kütüphanelerin bu amaçla basılı materyal ve elektronik bilgi kaynakları ile desteklenmesi sürdürülecektir. 17 ULUSLARARASILAŞMA Her alandaki küreselleşmenin tabii bir sonucu olarak eğitimde küreselleşme ve rekabet, üniversiteleri de derinden etkilemekte ve ulusal sınırların dışına taşan yeni işbirliği ve dayanışma modellerinin bulunmasını ve gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Esasen Avrupa Birliği'nde Bologna Süreci'nin başlatılmasının nedeni de bilgi endüstrilerine dayalı dinamik ve rekabet gücü yüksek bir Avrupa Birliği'nin oluşumunda yüksek öğretimin gücünü azami düzeyde kullanmaktır. Bu bağlamda Üniversitemiz Bologna Süreci içerisinde uyum çalışmalarını sürdürmektedir. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi olarak Bologna Süreci'nde uyum çalışmalarımızı titizlikle sürdürürken, Avrupa Birliği fonları ile desteklenen Erasmus, Sokrates ve Leonardo da Vinci programlarından etkin şekilde yararlanmaya ve Yaşam Boyu Öğrenme (Lifelong Learning Program- LLP) şemsiyesi altında yürütülen hibe programlarından da azami ölçüde istifade etmeyi hedeflemekteyiz. Öte taraftan elliyi aşkın üniversite ile işbirliği anlaşması imzalamış bulunan Üniversitemizin uluslararasılaşmasında en önemli göstergelerden biri olan çifte diploma çalışmalarına öncelik vererek ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde 2011 yılı içerisinde bu programlarda eğitim ve öğretime başlanması hedeflenmiştir. Buna ilaveten öğrencilerimizin dil becerilerinin geliştirilmesi ve mesleki yönden bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik olarak yurtdışında yaz okullarının düzenlenmesine önem verilecektir. Kalite El Kitabı 46

47 Nihayet uluslararasılaşmanın önem ve göstergesi olarak sömestre temelli öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarını başlatma yönünde her türlü çaba gösterilecektir. Üniversitemiz ayrıca karşılıklı öğretim üyesi ve öğrenci değişimi, tecrübe ve teknoloji paylaşımı ile ortak araştırma projeleri geliştirmek amacıyla Avrasya Üniversiteler Birliği ve Akdeniz Üniversiteler Birliği ve Avrupa Üniversiteler Birliği'ne üye olunması ve ortak projeler başlatılması konularında girişimlerde bulunmuştur. 18 İLETİŞİM VE TANITIM Üniversitemizin tanıtım politikalarında hedef kitleye aktarılacak mesajlar özenle tespit edilmekte, mesajın içeriği, kullanılan dil, terminoloji ve iletişim kanalı açısından çok yönlü düşünülmektedir. Üniversitemizin özelliklerine uygun hazırlanmış tanıtım faaliyetleri dizisinde mesajın kime, ne şekilde, hangi kanallarla, hangi istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda iletileceği titizlikle belirlenmektedir. Stratejik planımızda belirlenen tanıtım ve iletişim stratejileri doğrultusunda, iç ve dış çevreden hedef kitleler dikkatle seçilmekte ve hedef kitlelerle iletişime hassasiyet gösterilmektedir. Yıl boyunca doğrudan veya dolaylı olarak Üniversitenin katkılarıyla düzenlenen bütün faaliyetlerden öncelikle medya olmak üzere iç ve dış çevrenin haberdar edilmesi, faaliyetlerin amaç ve hedefleri doğrultusunda katkılarının ve katılımlarının sağlanması üzerinde titizlikle durulmaktadır. Tanıtımda hali hazırdaki öğrenciler ve ailelerinin, mezunlar ve paydaşların memnuniyetinin sağlanması kritik öneme sahiptir. Bu sebeple, bu kesimlerle etkili iletişim içerisinde ilişkilere özel önem verilecek ve sürekli memnuniyetlerinin sağlanabilmesi için organizasyonel olarak gerekli hizmet ve düzenlemeler üzerinde hassasiyetle durulmaya devam edilecektir. Tanıtım, bilgilendirme ve iletişim aracı olarak kullanılan web sitemizin (www.manas.edu.kg) dinamik, bilgilendirici, öğretici, çekici ve fonksiyonel bir yapıda olmasına azami dikkat gösterilmektedir. Kalite El Kitabı 47

48 Öte taraftan, Üniversitenin tanıtımı konusunda, gazete, dergi, kitap, broşür, afiş, bülten, doğrudan posta, ilan, reklam, vb. gibi yazılı araçlar; toplantı, çalıştay, seminer, konferans, sempozyum, tanıtım ve kariyer günleri, vb. gibi sözlü araçlar ile radyo-televizyon, internet, film, videobant, CD-ROM, sergi ve fuar, festival ve yarışmalar, açılışyıldönümü-ağırlama törenleri gibi görsel ve işitsel araçlar ile ulusal ve uluslararası ilişkiler kapsamında misafir ağırlama ve yapılan ziyaretler, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile çözüm ortakları ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden etkin şekilde yararlanılmaktadır. Bu konudaki faaliyetler geliştirilerek sürdürülecektir. 19 İŞ DÜNYASI VE TOPLUMLA İLİŞKİLER Üniversitenin iş dünyası ile iletişim ve işbirliği politikalarını belirlemek, muhtemel işbirliği alanlarını tespit etmek ve paydaşları buna teşvik etmek üzere, oluşturulan üniversite-iş dünyası iş birliği sisteminin düzenli, etkin ve verimli işletilmesine özen gösterilmeye devam edilecektir. Bu sistemde en üst düzeyde Üniversite danışma kurulu ve kurulun alt organları olarak akademik birim danışma kurulları ile bölüm ve program geliştirme komiteleri oluşturularak bunların çalışmaları paydaşların da katkıları alınarak bir usul ve esasa bağlanacaktır. Sistemin kuruluş ve işleyişi Şema-3'te yer almaktadır. Bu sistem uyarınca oluşturulacak kurul ve komitelerin aldıkları kararlar, yaptıkları tavsiyeler, elde ettikleri ürün ve çıktıların Üniversitenin kalite politikalarını destekleyecek yönde katma değer oluşturmasına dikkat edilecektir. Üniversitemiz sosyal sorumluluğunun bir gereği olarak, yerel yönetimler, meslek odaları ve birlikleri ve sivil toplum kuruluşları ile etkin işbirliği yaparak, birey ve aileden başlamak üzere toplumun bütün kesimlerine hizmet sunmayı, onlarla dayanışma içerisinde beklentilerinin karşılanması, sorunlarının çözülmesi, moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi yönündeki sistematik çalışmalarını artırarak sürdürecektir. Bu çerçevede kişisel gelişim koordinatörlükleri olarak Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), Yaşam Boyu Kalite El Kitabı 48

49 Öğrenme Merkezi ve Mezun Yerleştirme Merkezi (MEM) faaliyet alanlarını genişletecek ve fonksiyonları güçlendirilecektir. a) İş Dünyası ile İlişkiler ve İşbirlikleri Yenilikçi ve girişimci bir Üniversite için vazgeçilmez olan iş dünyası ile güçlü, karşılıklı yarar esasına dayalı ve mezunların istihdamını kolaylaştıracak bir işbirliğine yönelik olarak eğitim ve araştırma projelerinin oluşturulması ve ilgili sektör temsilcilerinin bu projelere dahil edilmesi, bu proje sonuçlarından iş dünyasının haberdar edilmesi, Üniversiteye hem yeni kaynakların sağlanmasına hem de yetiştirdiği öğrencilerin bu sektörlerde kolay iş bulmalarına fırsat sağlamaktadır. Eğitim programlarının geliştirilmesi ve güncelleştirilmesinde de yukarıda belirtilen danışma kurulları ve komiteleri aracılığıyla ilgili sektör temsilcilerinin davet edilip katkılarının alınması etkili bir şekilde sürdürülmektedir. Lisansüstü öğrenim tez konularının belirlenmesinde sanayi ile etkili bir işbirliğinin geliştirilmesine ve bu sayede sanayinin ihtiyaç duyduğu araştırma alanlarında yapılan çalışmaların artırılarak, üniversite-iş dünyası arasındaki ilişkinin karşılıklı yarar sağlayacak bir yapıya kavuşturulmasının sağlanması üzerinde hassasiyetle durulacaktır. İş dünyasından deneyimli kişilerin konuşmacı olarak davet edilerek öğrencilerle buluşturulması yöntemi ile çalışma yaşamı hakkında öğrencilerin sağlıklı bilgi almaları yönündeki faaliyetler sürdürülmektedir. Üniversitenin ilgili birimleri ile iş dünyasının ilgili sektörlerinin ortaklaşa fuar ve kariyer günleri düzenlenmesinde her türlü fırsat kullanılmaktadır. b) Çözüm Ortakları Üniversitemizin ilişkide bulunduğu her sektörden çok sayıda çözüm ortağı ile güven artırıcı bağlantıları güçlendirecek, bilgi akışını ve işbirliğini sağlayacak biçimde toplantılar, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve ortak projelerin oluşturulmasına önem verilecektir. Kalite El Kitabı 49

50 Öğrencilerimizin öğrenimleri boyunca, gerçek iş ortamını tanımaları ve tecrübe kazanmalarına yönelik olarak sürdürmekte olduğumuz yerinde uygulama programının fakülteleri de kapsayacak şekilde genişletilerek geliştirilmesi yönünde çözüm ortakları ile yeni ve etkin işbirliği yolları araştırılacak, mezun yerleştirme merkezinin de katılımı ile işe yerleştirme oranının her yıl daha da üst seviyelere çekilmesine gayret edilecektir. Diğer taraftan, çözüm ortaklarının gerek üretim gerekse hizmet alanında karşılaştıkları sorunlara çözüm teşkil edecek projelerin eğitim-öğretimin bütün kademelerinde öğretim elemanları ve öğrencilerimizin katkıları ile geliştirilmesine ve nitelikli insan gücü taleplerinin karşılanmasına imkân verecek programların gerçekleştirilmesine gösterilen özen artırılarak sürdürülecektir. c) Topluma Hizmet Üniversite misyonunda topluma hizmetin yükselen bir değer olduğunun farkında olan KTMÜ, yakın çevresinden başlamak üzere, toplumun bütün kesimlerine onların beklentilerini karşılayacak ve hayat kalitelerini artıracak yönde yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve meslek birlikleri ile işbirliği içerisinde eğitim programları sunmaya, sorunlarını araştırıp çözüm önerileri geliştirmeye titizlikle devam edecektir. Güncel sorunları içeren ve halkın katılımına açık seminer, sempozyum ve paneller düzenlenerek toplumun bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine katkı sağlanmasına ve halkın düzenleyeceği sosyal ve kültürel faaliyetlere Üniversite olarak katılım ve destek verilmesine devam edilmektedir. Bunun yanında, işsiz ve meslek sahibi olmayanlara yönelik kısa süreli meslek edindirme kursları açılarak işsizliği azaltılmasına katkıda bulunmaya özel önem verilmektedir. Toplumun gelişimine katkıda bulunacak projelerle ilgili yarışmalar düzenlenip bütün bu faaliyetlerden üniversitenin tanıtımına da katkı sağlanmasına devam edilecektir. Kalite El Kitabı 50

51 20 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER a) Sosyal, Kültürel Faaliyetler KTMÜ olarak öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizin aralarındaki iletişim, etkileşim, birlik-beraberlik, yardımlaşma, dayanışma ve sevgi bağlarını güçlendirerek aidiyet ve mensubiyet duygularını kuvvetlendirip sinerji yaratarak istekli ve verimli bir çalışma iklimini oluşturabilmesine, kişisel gelişimlerinin desteklenmesine, sosyal ve kültürel faaliyetler komisyonunun çalışmaları ve kararları doğrultusunda iç çevreden herkesin yüksek katılımlarını hedef alan etkinliklerin planlanıp gerçekleştirilmesine özen gösterilecektir. Bu çerçevede Üniversitemiz bünyesinde iç ve dış paydaşların katılımı ile ayda en az bir defa sosyal bir etkinliğin düzenlenmesi gelenek haline getirilecektir. Ayrıca ulusal ya da uluslararası düzeyde (alanında) tanınmış bilim adamı, sanatçı ve iş adamları Üniversiteye davet edilerek öğrencilerin, öğretim elemanları ve idari personelin bilgi, birikim ve görgüsünün artırılması yönündeki faaliyetler kararlılıkla sürdürülecektir. Üniversitede güzel sanatlara ve folklora yönelik etkinliklere özel önem verilmektedir. Bu bağlamda, Üniversite içinde Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpleri'nin de etkin desteği ile her kesimden gönüllü katılımların alındığı faaliyet grupları oluşturulması teşvik edilecektir. Ayrıca il ve ülke düzeyinde tanınmış sanatçı ve gruplar Üniversiteye davet edilerek sanat ve kültür zenginliğimizin Üniversite camiasınca paylaşılmasına gayret edilecektir. Sergilenecek olan bütün sanatsal ve kültürel faaliyetlerin sonunda huzurlu bir kurum ikliminin oluşmasına destek verilmiş olacaktır. b) Sportif Faaliyetler Üniversitemizde öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sportif faaliyetlere katılıma teşvikleri esastır. Sportif faaliyetler, öğrencilerin hem kurumlarına bağlılıklarını hem de özgüvenlerini artırır. Bu faaliyetlerle öğrencilerimiz ekip içinde hareket etmeyi Kalite El Kitabı 51

52 öğrenerek, etkili iletişim ve problem çözme becerilerini de kazanarak sosyalleşme süreçlerini sağlıklı bir biçimde tamamlamış olacaklardır. Sportif faaliyetler, öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğu gibi günlük zorunlu faaliyetlerden arta kalan zamanlarını kendilerini keşfetmeleri ve kişisel gelişimlerini desteklemeleri yönünde kullanmalarına önemli katkılar sağlayacaktır. Sportif faaliyetlere öğretim elemanları ve idari personelimiz de teşvik edilerek aralarındaki etkili iletişim, işbirliği ve dayanışma becerilerinin geliştirilmesine gayret gösterilecektir. Üstelik bu faaliyetler Üniversiteye bağlılığın güçlenmesine, ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına da katkılar sağlamaya devam edecektir. 21 MEZUN VE MENSUPLARLA İLİŞKİLER VE İŞBİRLİĞİ Üniversitemiz mezunlarının istihdam oranını ve işyerlerinde kendilerine verilen yetki ve sorumlulukları başarı ve kalitesinin önemli bir göstergesi olarak kabul etmiştir. Gelişim Merkezleri'nce yeni mezunlara mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliklerini artırmak için lisansüstü eğitim programı ve iş başvurusu yapma, seçenekleri değerlendirme ve karar verme sürecinde etkin destek sağlanmaktadır. Mezunların istihdamının takibine devam edilecek, eski mezunlara yönelik olarak, kişisel ve mesleki gelişimleri, yeni bilgiler ve beceriler kazanmaları ve sosyal çevrelerini genişletmeye yönelik faaliyetlerimiz geçmiş yılların tecrübesi de dikkate alınarak sürdürülecektir. Tanıtımda ve kaynak üretmede mezunlardan destek temin edilmesi için hazırlanan özel plan doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu bağlamda, kurulmuş olan Mezunlar Derneği'nin yanı sıra KTMÜ Mezun ve Mensupları Derneği kurulacaktır. Ayrıca stratejik planımızda paydaşlarımız olarak belirlenen öğrenci ailelerinin oluşturacağı ve yılda en az iki kere toplanması planlanan bir Aile Konseyi kurulacaktır. Kalite El Kitabı 52

53 22 ŞEMALAR VE EKLER ŞEMA-1 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kalite Yönetim Ve Güvence Sistemi Kalite El Kitabı 53

54 ŞEMA-2 Program Geliştirme Döngüsü Kalite El Kitabı 54

55 ŞEMA-3 Program Geliştirme Sistemi Şeması Üniversite / İş Dünyası İşbirliği Şeması Kalite El Kitabı 55

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

Prof.Dr.Bülent EKER BEK Koordinatörü 03.01.2010 TEKİRDAĞ

Prof.Dr.Bülent EKER BEK Koordinatörü 03.01.2010 TEKİRDAĞ Prof.Dr.Bülent EKER BEK Koordinatörü 03.01.2010 TEKİRDAĞ GİRİŞ BOLOGNA SÜRECİ ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILANLAR PAYDAŞLARIN KATILIMI NASIL OLACAK ÖNERİ VE DİLEKLER 2012 YıLıNA KADAR AVRUPA YÜKSEKÖĞRETIM

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi akademik

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

ÇALIŞMA GRUBU II Mühendislik programlarında Çekirdek Müfredat (Yeterlilik Temelli Eğitim Planı oluşturulması)

ÇALIŞMA GRUBU II Mühendislik programlarında Çekirdek Müfredat (Yeterlilik Temelli Eğitim Planı oluşturulması) ÇALIŞMA GRUBU II Mühendislik programlarında Çekirdek Müfredat (Yeterlilik Temelli Eğitim Planı oluşturulması) 28 Mart 2017 33. MDK Toplantısı, ANKARA ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMINDAN (ÇEP) NE ANLAŞILMAKTADIR?

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Amaç ve Hedefler Amaç: Hedef: Verilen Derece: Düzeyi Bazı Kabul Koşulları

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Amaç ve Hedefler Amaç: Hedef: Verilen Derece: Düzeyi Bazı Kabul Koşulları Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nün ikili anlaşması ile Hemşirelik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Sunum İçeriği. 27. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı Porto Bello Hotel, Antalya, 1-2 Kasım 2013

Sunum İçeriği. 27. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı Porto Bello Hotel, Antalya, 1-2 Kasım 2013 Sunum İçeriği MÜDEK in kısa tanıtımı Son Gelişmeler - Değerlendirme ve Akreditasyon - Ulusal ve Uluslararası Tanınma - Dış İlişkiler - Program Değerlendirmeleri MÜDEK Akreditasyonlu Programlar için Hatırlatma

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Rahmi ÜNAL KUDEK Genel Koordinatörü Neden Kalite Güvence? Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Toplantısı 26 Haziran 2009

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Toplantısı 26 Haziran 2009 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Toplantısı 26 Haziran 2009 Prof Dr Recep ÖZTÜRK rozturk@istanbul.edu.tr Gündem 1.Çalışmaların gözden geçirilmesi :2007-2008 performans göstergeleri

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2010-2014)

STRATEJİK PLAN (2010-2014) STRATEJİK PLAN (2010-2014) Stratejik Öncelik Alanı 1: Araştırma Odaklılık Stratejik 1,1: YDY O ndaki akademisyenleri, sosyal davranışlar ve insan davranışlarını anlama konularındaki araştırmalarında desteklemek.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi (Sürüm: 3.0-16.01.2017) Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başvuru Dosyası 1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine Dayalı AKTS Uygulamaları. Prof. Dr. Oğuz ESEN

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine Dayalı AKTS Uygulamaları. Prof. Dr. Oğuz ESEN Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine Dayalı AKTS Uygulamaları Prof. Dr. Oğuz ESEN İzmir Ekonomi Üniversitesi Türkiye nin Bologna sürecine paralel olarak İEÜ de 2005 de DE verilmeye başlanmış 2010 yılında tüm

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Yükseköğretim Kalite Kurulu NİSAN, 2016 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Yükseköğretim Kalite Kurulu 06539 Bilkent/ANKARA İçindekiler Kurumsal Dış Değerlendirme İlkeleri... 3 A.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

MÜDEK: Genel Bilgiler ve Son Gelişmeler

MÜDEK: Genel Bilgiler ve Son Gelişmeler MÜDEK: Genel Bilgiler ve Son Gelişmeler Dr. M. Yavuz Erçil Genel Sekreter Fırat Üniversitesi, Elazığ 24 Ekim 2014 Sunum İçeriği MÜDEK in kısa tanıtımı MÜDEK Katma Değerleri Son Gelişmeler Sayılarla MÜDEK

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU AMAÇ : Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek..3:Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda adet yeni bölüm/program

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

BOLOGNA SÜRECİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEK TOPLANTISI

BOLOGNA SÜRECİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEK TOPLANTISI BOLOGNA SÜRECİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEK TOPLANTISI Fahri YAVUZ 4 Mart 2010 Çarşamba, Dış İlişkiler Ofisi Gündem Tanışma Bologna Süreci ve Atatürk Üniversitesi BEK ve Görevleri Önümüzdeki çalışma planının

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesi Kalite Komisyonunun amaçlarına, faaliyet alanlarına,

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı