ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA"

Transkript

1 ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA (Zea mays L.) PATLATMA YAPILAN VE YAPILMAYAN İKİ ALANDA FARKLI AZOT DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ* Determination the effect of different land operation and nitrogen rates on yield and yield components in Çukurova region as a second cultivation of maize 1 Süleyman BULMUŞ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Prof.Dr. Yusuf KIRTOK Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı ÖZET İki farklı toprak işlemenin yapıldığı alanda, farklı azot dozlarının mısır bitkisinde (Zea mays L.) verim ve verim unsurları üzerine etkisinin araştırıldığı deneme, bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Bu çalışmada verim ve bazı tarımsal özellikler yönünden, buğdaydan sonra 2. ürün mısır yetiştirme periyodunda oluşacak farklılıklar incelenmiştir. Taban patlatma ile taban patlatmasız alanlarda tane verimi yönünden önemli farklılıklar oluşmamıştır. Tane verimi kg/da arasında değişmektedir. Bu koşullarda; en yüksek tane verimi 1056 kg, en düşük tane verimi 371 kg/da elde edilmiştir. En yüksek tane verimi 1056 kg/da ile 22.5 kg N/da dozundan, en düşük tane verimi ise 371 kg/da ile 0 N kg/da dozundan elde edilmiştir. ABSTRACT This study was conducted to determine the effect of different nitrogen rates and with two different land operation on yield and yield components an corn (Zea mays L.). The experiment was arranged in spilt plot design with three replication. This study was observed differences between treatments on yield and agricultural measurements in the condition of second cultivation after wheat. There is no differences significantly between factors of subsoiling tillage and non-subsoiling tillage on grain yield effect. The grain yield was between kg/da in the period of second cultivation. Under this conditions we observed the highest grain yield was 1056 kg/da the lowest grain yield was 371 kg/da. The highest grain yield which was 1056 kg/da was obtained from nitrogen rates 22.5 kg N/da. The lowest grain yield which was 371 kg/da was obtained from nitrogen rates 0 kg N/da. Giriş Türkiye de tarım sektörünün gerek istihdam, gerekse milli gelir ve ihracata katkısının ekonomideki ve ülkenin sosyal yapısı içerisindeki önemi gerçekten büyüktür. Mısır bitkisi tüm dünyada ve ülkemizde insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Gelişmiş ülkelerde mısırın sap ve yapraklarının %85-90 'ı yeşil yem, silaj veya saman şeklinde hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. Geriye kalan tane mısır ürünü ise yüzlerce yiyecek, yem ve bir takım ürünlerin yapımı için endüstride kullanılır (Kırtok, 1998). Mısır (Zea mays L.) tüm dünyada hektar ekim alanı ile buğday ve çeltikten sonra üçüncü sırada yer alırken, ton ile en fazla tane üretimi yapılan tahıl cinsidir. Ülkemizde ise 2000 yılı verilerine göre ha ekim alanı ile toplam tahıl ekim alanının % 4.65 ini ve ton üretim ile toplam tahıl üretiminin % 8 ini mısır oluşturmaktadır (FAO, 2000). Dünyada ve ülkemizde artan nüfusu beslemek için, bilimsel yöntemlerle tarımsal verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar çok önemli yer tutmaktadır. Ülkemizde tarım yapılan alanların son sınırına ulaşmış olması, birim alandan daha yüksek ürün elde etmeyi zorunlu hale getirmiştir. Mısır bitkisi, birim alanda ürettiği toplam kuru madde miktarı yüksek olduğundan, topraktan fazla miktarda besin elementi kaldırmaktadır. Topraktan en fazla kaldırdığı besin maddesi başta azot olmak üzere 1 Yüksek Lisans Tezi-MSc.Thesis

2 fosfor ve potasyumdur. Bu nedenle mısırın gübrelenmesinde miktar olarak ilk sırayı azot almaktadır. Bitkinin azota olan tepkisini toprak tekstürü, toprak nemi, organik madde içeriği ve değişik besin maddelerinin durumu etkilemektedir. Kumlu ve organik maddece fakir topraklarda daha fazla azota ihtiyaç duyulduğu, sulamanın azota olan tepkiyi arttırdığı belirtilmiştir (Giray, 1994). Bazı iklim ve toprak koşullarında her yıl sürülüp işlenen toprak katının hemen altında kalınlığı 8-10 cm 2 ye varan su geçirmez sert bir kat oluşur. Nedeni ne olursa olsun bu sert toprak tabakası, bitkilerde kök sisteminin serbestçe gelişmesini, yağmur ve kar sularının alt katmanlara süzülmesini zorlaştırır, dolayısıyla yüzey akışlarını arttırır ve erozyona neden olur. Bu zararları önlemek ve toprağı daha verimli bir duruma getirmek için toprak altında oluşan böyle bir sert tabaka varsa bunu kırmak gerekir. Bu yapılan işlemler toprak işlemenin genel amacı olarak nitelendirilir. Bazı topraklarda sert katmanlar, dipkazanla parçalansa bile alttaki topraklar genellikle asitli ve oldukça düşük fosforlu olduğundan kök gelişimi için uygun bir ortam değildir. Sorunlu olan bu tip topraklarda önce yeraltı drenajının sağlanması ve daha sonra dip kazanla kombine edilmiş kireç ve gübre uygulaması yapılabilen sürüm aletlerinin ortaya konması gerekir (Kırtok, 1998). Bu çalışmanın amacı, Çukurova koşullarında, patlatma yapılan ve yapılmayan (klasik toprak işleme yapılan) iki alanda, farklı azot dozlarının, 2. ürün olarak ekilen mısırda verim ve verim unsurlarına etkisini belirlemektir. Materyal ve Metot Materyal Çeşit; Araştırmada, Asgrow firmasının Sele ticari hibrit mısır çeşidi kullanılmıştır. SELE : Asgrow firmasının 120 günde olgunlaşan hibrit mısır çeşididir. Değişik toprak tiplerine adaptasyonu çok iyi olan bu çeşit aynı zamanda çok iyi kök ve sap yapısına sahip olduğundan yatmaya dayanıklıdır. Sele çeşidi tarla şartlarında danelerinin diğer hibrit çeşitlerinden daha hızlı kuruması avantajına sahiptir. Gübre çeşitleri; araştırmada taban gübresi olarak Üre (% 46 N), Triple Süper Fosfat (% 46 P 2 O 5 ) ve Potasyum Sülfat (% 50 K 2 O) kullanılmıştır. Üst gübre olarak ticari Üre gübresi (% 46 N) kullanılmıştır. Metot Deneme Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Araştırma alanındaki sulanabilir taban arazide bölünmüş parseller deneme desenine göre kurulmuştur. Denemede azot dozları (0, 7.5, 15, 22.5, 30 kg N/da) ana parsellere gelecek şekilde planlanmıştır. Deneme alanı ikiye bölünerek (eşit miktarda), bir kısmına mısır bitkisinde uygulanan klasik toprak işleme yapılmış diğer kısmına ise patlatma (subsoiler) uygulanmıştır. Denemede, sıra arası mesafe 70 cm ve sıra üzeri mesafe 20 cm olarak alınmıştır. Parselde sıra uzunluğu 5 m olacak şekilde 4 sıra olarak 2.80 cm x 5.00 m =14 m 2 parsel alanına ekim yapılmıştır. 25 Haziran tarihinde ilk sürüm yapılmıştır. Tarlanın yarısına patlatma uygulanmış, diğer yarısına ise 7'li çizel ile sürüm yapılmıştır. Daha sonra tekrar tüm deneme alanı 7'li çizel ile sürülmüştür. Patlatma aletinin etkisini arttırmak için bu işlemin toprağın kuru iken yapılması gereklidir. 28 Haziranda ise 2. sürüm yapılmıştır. Bütün deneme alanına önce goble çekilmiş daha sonra ise tapan çekilmiştir. Ekim işlemi 4 Temmuz tarihinde yapılmıştır. Ekim 6'lı mibzerle yapılmıştır. Ekimden bir gün sonra yağmurlama sistemi kurularak deneme alanı sulanmıştır. Ekimden önce tarlada parselasyon işlemi yapılmıştır. Her parsele eşit miktarda triple süper fosfat ve potasyum sülfat atılmıştır. Daha sonra her parsele değişik dozlarda azotlu gübre (% 46'lık üre) verilmiştir. Çıkıştan sonra bitkiler 4-5 yapraklı iken elle yabancı ot mücadelesi yapılmıştır. Bitkiler yaklaşık cm boy aldıklarında üst gübreleme yapılmıştır. Parsellere verilmesi gerekli toplam azot miktarı göz önünde bulundurularak, sıraların kenarına verilmiştir. Daha sonra traktör çapası çekilmiş ve gübrenin üzeri toprakla kapatılmıştır. Yetişme süresi boyunca 6 defa salma sulama yapılmıştır. Bitkilerde sap ve koçan kurduna karşı zamanında ilaçlama yapılmıştır. İncelenen Özellikler - Bitki Boyu (cm) : Her parselden tesadüfi olarak alınan 10 bitkinin toprak yüzeyi ile tepe püskülünün ilk yan dalcığının çıktığı boğum arasındaki mesafe ölçülerek bulunmuştur. - Tek Koçan Ağırlığı (g) : Her parselden tesadüfi olarak alınan 10 bitkideki 10 koçan alınıp tartılmış ve bir koçanın ortalama ağırlığı hesaplanmıştır.

3 - Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) : Her parselden alınan 10 örnek koçanın harmanlanmış daneleri kullanılarak belirlenecektir. - Tane Verimi (kg/da) : Parsel verimleri hesaplandıktan sonra dekara verimleri tespit edilmiştir. Şayet parsellerde eksik bitki varsa, bunun için her parseldeki hasat alanındaki mevcut bitki sayısı belirlenerek elde edilen tane verimleri Ülger (1986) tarafından kullanılan aşağıdaki formüle göre düzeltilerek elde edilmesi gereken tane verimleri hesaplanacaktır. Parsel Verimi x Parselde Olması Gereken Bitki Sayısı x 100 Tane Verimi =.. Par.Mevcut (Par. Olması Gereken Parselde Mevcut) x Parsel Alanı Bitki Sayısı Bit. Sayısı Bitki Sayısı Verilerin Değerlendirilmesi Deneme sonucu elde edilen veriler bölünmüş parseller deneme desenine göre MSTAT-C paket programı ile değerlendirilmiştir. Araştırma Bulgular ve Tartışma Toprak işleme yöntemlerine ek olarak, farklı azot gübre dozu uygulaması sonucunda elde edilen bitki boyu, tek koçan ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane verimine ilişkin varyans analiz sonuçları, Çizelge 1 de gösterilmiştir.

4 Çizelge 1: Bitki Boyu, Tek Koçan Ağırlığı, Hektolitre Ağırlığı ve Tane Verimine İlişkin Varyans Analiz Tablosu Kareler Ortalaması Varyasyon Kaynağı Serbestlik Derecesi Bitki Boyu Tek Koçan Ağırlığı Hektolitre Ağırlığı Tane Verimi Tekrarlamalar Toprak İşleme Hata N Gübre Dozları 4 Toprak İşleme x N Gübre Dozları * * ** 4.926** * Hata Genel C.V ** p < % 1 düzeyinde önemli Çizelge 1 den toprak işleme yöntemlerinin, bitki boyu, tek koçan ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane verimi özellikleri yönünden önemli derecede bir farklılık oluşturmadığı; toprak işleme x N gübre interaksiyonunun önemsiz olduğu; N gübre dozları yönünden ise birbirinden önemli düzeyde farklılık oluşturduğu izlenebilmektedir. *

5 Çizelge 2: Bazı Özelliklere İlişkin Toprak İşleme x Azot Dozları İnteraksiyonu, Azot Dozları Ortalama Verileri ve LSD Testine Göre Oluşan Farklı Gruplar Azot Dozları Bitki Boyu (cm) Toprak İşleme Azot Dozları Taban Taban Patlatmalı (Ortalama) Patlatmasız Klasik Toprak İşleme Klasik Toprak İşleme 0 kg N/da C 7.5 kg N/da B 15 kg N/da A 22.5 kg N/da A 30 kg N/da A B Ortalama LSD (%5) Ö.D Tek Koçan Ağırlığı (g) 0 kg N/da B 7.5 kg N/da B 15 kg N/da A 22.5 kg N/da A 30 kg N/da A Ortalama LSD (%5) Ö.D Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) 0 kg N/da B 7.5 kg N/da A 15 kg N/da A 22.5 kg N/da A 30 kg N/da A B Ortalama LSD (%5) Ö.D Tane Verimi (kg/da) 0 kg N/da D 7.5 kg N/da C 15 kg N/da B 22.5 kg N/da A 30 kg N/da A B Ortalama LSD (%1) Ö.D Çizelge 2 den görüldüğü üzere, farklı azot dozlarının bitki boyuna itkisi % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Farklı azot dozlarında; klasik toprak işleme metodunda bitki boyu değerleri cm arasında bulunmuş olup, en uzun bitki boyu 22.5 kg N/da uygulamasında (231 cm), en kısa bitki boyu kontrol (0 kg N/da) uygulamasında (196.3 cm) saptanmıştır. Taban patlatma metodunda farklı azot dozlarında bitki boyu değerleri cm arasında bulunmuş olup, en uzun bitki boyu 22.5 kg N/da uygulamasında (226 cm), en kısa bitki boyu kontrol uygulamasında (187.3 cm) tespit edilmiştir. Toprak işleme ortalamaları alındığında azot dozu ortalamalarında ise en uzun bitki boyu 22.5 kg N/da uygulamasında cm olarak elde edilirken, en kısa bitki boyu yine her iki toprak işleme metodunda kontrol uygulamasında cm olarak elde edilmiştir. Gözübenli ve ark., (1995); Tüfekçi ve Karaltın (1997); Ogunlela ve ark., (1988); Uslu ve Karaltın (1997) yapmış oldukları çalışmalarda da bulduğumuz sonuçlara benzer olarak bitki boyunun genel olarak azot dozu artışıyla beraber belli bir doza kadar arttığını belirtmişlerdir. Çizelge 2 de görüldüğü üzere farklı azot dozlarının tek koçan ağırlığına etkisi % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Farklı azot dozlarında; klasik toprak işleme metodunda tek koçan ağırlığı g arasında bulunmuş olup, en yüksek tek koçan ağırlığı 15 kg N/da uygulamasında (230.6 g), en düşük tek koçan ağırlığı kontrol (0 kg N/da) uygulamasında (13.1 g) saptanmıştır. Taban patlatma metodunda tek koçan ağırlığı 30 kg N/da uygulamasından (232.3 g), en düşük tek koçan ağırlığı kontrol ve 7.5 kg N/da uygulamasından (134 g) elde edilmiştir. Azot dozu ortalamalarında, en düşük

6 tek koçan ağırlığı kontrol uygulamasında 133 g, en yüksek tek koçan ağırlığı ise 22.5 kg N/da uygulamasında g olarak bulunmuştur. Tek koçan ağırlığı; 22.5 kg N/da uygulamasına kadar azot dozu artışıyla artış göstermiştir. Aydın (1991) ın yapmış olduğu çalışmada; tek koçan ağırlığının azot dozu artışıyla arttığı fakat 20 kg N/da uygulamasından sonraki artışların fazla olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Çizelge 2 de görüldüğü gibi, farklı azot dozlarının hektolitre ağırlığına etkisi % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Farklı azot dozlarında, klasik toprak işleme metodunda hektolitre ağırlığı g arasında bulunmuş olup, en yüksek hektolitre ağırlığı 76.3 g ile 15 kg N/da uygulamasında, en düşük hektolitre ağırlığı 73.gı ile 0 kg N/da uygulamasında saptanmıştır. Taban patlatma metodunda hektolitre ağırlığı değerleri g arasında olup, en yüksek hektolitre ağırlığı 7.5 kg N/da uygulamasında (75.9 g), en düşük hektolitre ağırlığı kontrol uygulamasında 74.8 g olarak elde edilmiştir. Azot dozu ortalamalarında ise en yüksek hektolitre ağırlığı 7.5 kg N/da uygulamasında g, en düşük hektolitre ağırlığı kontrol uygulamasında 73.9 g olarak bulunmuştur. Hektolitre ağırlığı 7.5 kg N/da uygulamasında bir artış göstermiş, daha sonra düşmeye başlamıştır. Çizelge 2 de görüldüğü üzere, farklı azot dozlarının tane verimi üzerine etkisi % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Farklı azot dazlarında klasik toprak işleme metodunda toplam tane verimi kg/da arasında bulunmuş olup, en yüksek tane verimi 22.5 kg N/da uygulamasında ( kg/da), en düşük tane verimi ise kontrol (0 kg N/da) uygulamasında (345 kg/da) saptanmıştır. Taban patlatma metodunda farklı azot dozlarında toplam tane verimi kg/da arasında bulunmuş olup, en yüksek tane verimi 22.5 kg N/da uygulamasında (1092 kg/da), en düşük tane verimi ise kontrol uygulamasında (397.3 kg/da) tespit edilmiştir. Azot dozu ortalamalarına göre tane verimi en yüksek 22.5 kg N/da uygulamasında kg/da elde edilirken, en düşük tane verimi yine her iki toprak işleme metodunda da kontrol uygulamasında kg /da olarak elde edilmiştir. Gözübenli ve ark., (1995); Tüfekçi ve Karaltın (1997); Suphot ve Kitima (1977); Turkay (2000); Ülger (1997), yapmış oldukları çalışmalarda azot dozu artışıyla, tane veriminde de artış olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Tüfekçi ve Karaltın (1997); Uslu ve Karaltın (1997); Liang ve Mackenzie (1994), en yüksek tane verimini 35 kg N/da uygulamasından elde etmişlerdir. Aydın (1991); Şentürk (1999) yaptıkları araştırmalarda en yüksek tane verimine, 30 kg N/da uygulamasıyla ulaşmışlardır. Hills ve ark., (1983), en yüksek tane verimi 1979 yılında 22.4 kg N/da dozunda elde edilmiş, 28 kg N/da dozunda düşüş gözlenmiştir yılında ise 28 kg N/da dozuna kadar artış göstermiştir. Sencar (1988) tane veriminin artan azot dozlarıyla artış gösterdiğini, ancak 21 kg N/da ve 28 kg N/da uygulamaları arasında fark görülmediğini saptamıştır. Özer (1993) yaptığı çalışmada tane verimi yıllarında 22.5 kg N/da dozuna kadar artış, 30 kg N/da dozunda düşüş gözlenmiştir yılında ise 18 kg N/da dozuna kadar artmış 24 kg N/da uygulamasında düşüş gözlenmiştir. Sonuçlar Yapılan bu çalışmada, incelenen özellikler yönünden, azotlu gübre miktarındaki artış bitki büyüme ve gelişmesini genel olarak olumlu yönde etkilemiştir. Bitki boyu, tek koçan ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane verimi azot dozu uygulamalarından etkilenmiştir. Toprak işleme yöntemleri, bu özellikler yönünden önemsiz bulunmuştur. Azot dozu ortalamalarına göre; en uzun bitki boyu cm ile 22.5 kg N/da uygulamasından, en kısa bitki boyu cm ile 0 kg N/da uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek tek koçan ağırlığı g ile 22.5 kg N/da uygulamasında, en düşük tek koçan ağırlığı 133 g ile 0 kg N/da uygulamasından tespit edilmiştir. En yüksek hektolitre ağırlığı değeri g ile 7.5 kg N/da uygulamasında, en düşük hektolitre ağırlığı değeri ise 73.9 g ile 0 kg N/da uygulamasında saptanmıştır. Azot dozları yönünden, en yüksek tane verimi 1056 kg ile 22.5 kg N/da uygulamasından, en düşük tane verimi ise 371 kg ile 0 kg N/da uygulamasından elde edilmiştir. Azot dozu artışıyla beraber, tane verimi de artmış fakat bu artış 22.5 kg N/da uygulamasına kadar sürmüştür. Bu araştırma sonucu bize, en yüksek tane veriminin 22.5 kg N/da uygulamasıyla elde edildiğini göstermiştir. Yapılan bu araştırmada toprak işleme yöntemlerinin tane verimine etkisi önemsiz bulunmuştur. Azot dozları x toprak işleme interaksiyonunda tane verimi yönünden önemsiz olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmanın yapıldığı alan toprakları, alüviyal yapıdadır. 60 cm ve daha derinlerde kil oranı artar. Bu gibi topraklarda patlatma ile beklenen verim farklılıkları elde edilememektedir. Ayrıca bu toprakların tekstür sınıfı killi-tın yapıdadır. Bu özellikteki toprak tekstürünün taban taşı oluşumuna da çok fazla etkisi yoktur. Bu nedenle, bölgemiz topraklarında 2. ürün mısır tarımında yüksek verim elde edilebilmesi açısından klasik toprak işleme metodu ve 22.5 kg N/da azot dozu uygulanabilir.

7 Kaynaklar AMORUWA, G.M., OGUNLELA, V.B., OLOGUNDE, O.O., Agronomic performance and nutrient concentration of maize (Zea mays.l.) as influenced by nitrogen fertilization and plant density. J. Agronomy and Crop Science, 159; AYDIN, H., Çukurova Koşullarında İkinci Ürün Mısır Bitkisinde (Zea mays L.) Değişik Azot Dozları ve Sıra Arası Mesafelerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. ADANA (67 s.). FAO, Production Yearbook, Rome, Italy. GİRAY, F.N., Çukurova Koşullarında İkinci Ürün Mısır Bitkisinde Değişik Azot Dozları ve Sıra Üzeri Mesafenin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana. GÖZÜBENLİ, H., Değişik Azot Uygulamalarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Genotiplerinin Azot Kullanım Etkinliğinin Saptanması. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Tezi, Adana. HILLS, F., BROADBENT, F.E., LORENZ, O.A., Fertilizer nitrogen utilization by corn, tomato, and sugarbeet. Agronomy Journal, 75; KIRTOK, Y., Mısır Üretimi-2, Mısır Üretiminde Toprak Hazırlığı ve Önemi. Cine-Tarım Gündem. Sayı:10, Sayfa: LIANG, B.C., and MACKENZIE, A.F., Corn Yield, Nitrogen Uptake and Nitrogen use Efficiency as Influenced by Nitrogen Fertilization. Can. J. Soil Sci., 74; ÖZER, M.S., GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Mısırın Azotlu Gübre İsteği. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları. Genel yayın no: 83, Rapor serisi no: 57. Ş.URFA (31s.). SENCAR, Ö., Mısır Yetiştiriciliğinde Sıklık ve Azotun Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi Yayınları: 6, Araştırma ve incelemeler: 3, TOKAT. SUPHOT, P., KITIMA, M., Effect of Nitrogen Fertilizer on Nitrat Reductase, Grain Yield and Some Agronomic Characteristics in Corn (Zea mays L.). (Agris ) Kassetsart Journal, 11(1-2); ŞENTÜRK, K., (1999) Farklı Azot Dozlarının Bazı Mısır Çeşitlerinde Kök Gelişimine ve Tane Verimine Etkisi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enst. T.B.A.D,Yüksek Lisans Tezi, Adana. TURKAY, M.A., Farklı Azot Dozlarının Atdişi Melez Mısır Çeşitlerinde Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enst. T.B.A.D, Yüksek Lisans Tezi, Adana. TÜFEKÇİ, A., ve KARAALTIN S., Kahramanmaraş Koşullarında I. Ürün Olarak Yetiştirilen Mısır (Zea mais L. ) Bitkisinde Farklı Azot Dozlarının I: Fizyolojik Özellikler Ve Verime Etkileri. Türkiye III: Tarla Bitkileri Kongresi, Kasım 1999, Cilt I, Genel Ve Tahıllar, , Adana. USLU, Ö.S., ve KARAALTIN S., Farklı Azot Dozlarının Kahramanmaraş Şartlarında II. Ürün Olarak Yetiştirilen Mısır (Zea mais L.) Bitkisinde Fizyolojik Özellikler Ve Verime Etkisi. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi Kasım 1999, Adana, Cilt,Genel ve Tahıllar, ÜLGER, A.C., Değişik Azot Dozlarının Tek Melez Atdişi Mısır Genotiplerinde Tepe Püskülü Çıkarma Süresi Ve Tane Verimine Etkisi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi.

8

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI **

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI ** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 79-91 Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT Hikmet SOYA Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr Alınış (Received):26.03.2013

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi: 23.06.2015 Kabul Tarihi: 04.09.2015 ISSN:1300-9362

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):87-93 Araştırma Makalesi (Research Article) Tokat Kazova ve Zile Ana Ürün Koşullarında Yetiştirilen Melez Atdişi Mısır (Zea mays

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 1, 11(1):63-68 Geliş Tarihi: 20.11.0 Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane

Detaylı

Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi

Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi Abdullah ÖKTEM 1 Abdurrahman ÇELİK 2 Ayşe Gülgün ÖKTEM 1 1 Harran Üniversitesi,

Detaylı

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri Mahmut DAŞCI 1 Binali ÇOMAKLI 2 Tuncay ÖNER 2 1 Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu, Narman, Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum e-posta: mtasci@atauni.edu.tr

Detaylı

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi*

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi* Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 171-176, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ. Sinan ALICI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ. Sinan ALICI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KAHRAMANMARAŞ ŞARTLARINDA FARKLI AZOT DOZLARI İLE SIRA ÜZERİ EKİM MESAFELERİNİN II. ÜRÜN MISIR (Zea mays L.) BİTKİSİNDE VERİM, VERİM UNSURLARI

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma

Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma Araştırma Makalesi / Research Article Derim, 2016, 33 (2):299-308 DOI:10.16882/derim.2016.267913 Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi

Detaylı

8 Araştırma Makalesi. Tane Ürünü İçin Yetiştirilen İkinci Ürün Mısır Çeşitlerinin Bazı Verim Öğeleri İle Tane Nişasta Oranlarının Belirlenmesi

8 Araştırma Makalesi. Tane Ürünü İçin Yetiştirilen İkinci Ürün Mısır Çeşitlerinin Bazı Verim Öğeleri İle Tane Nişasta Oranlarının Belirlenmesi 8 Araştırma Makalesi Tane Ürünü İçin Yetiştirilen İkinci Ürün Mısır Çeşitlerinin Bazı Verim Öğeleri İle Tane Nişasta Oranlarının Belirlenmesi Leyla İDİKUT, Sevim Nesrin KARA KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarla

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Buğday ve Arpa Gübrelemesi

Buğday ve Arpa Gübrelemesi Buğday ve Arpa Gübrelemesi Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak ph isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin

Detaylı

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi yazlık yulaf tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Albatros çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim,

Detaylı

Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 93-97, 2012 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Detaylı

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2011; 8(2) : 41-45 Araştırma BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 1 1 Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ÖZET Mısır, dünyada önem bakımından tahıllar grubundaki

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ *

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ * OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(3):72-81 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(3):72-81 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ * Abdulveli SİRAT İsmail SEZER

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 109 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

Ali ÖZKAN 1 *, Ahmet Can ÜLGER 2

Ali ÖZKAN 1 *, Ahmet Can ÜLGER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(3):1-208 Geliş Tarihi (Received): 25.04.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 13.05.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Çukurova Ekolojik Koşullarında

Detaylı

BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM

BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(3), 337-341 BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM (Sorghum bicolor L.), SUDANOTU (Sorghum sudanense Staph.) VE MISIRIN (Zea mays L.) İKİNCİ ÜRÜN OLARAK

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI SORGUM (Sorghum spp.)

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Bitki Sıklığının Silajlık Mısırda Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi

Bitki Sıklığının Silajlık Mısırda Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 39 (2), 217-224, 2008 ISSN : 1300-9036 Bitki Sıklığının Silajlık Mısırda Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi Ali ÖZTÜRK Sancar BULUT Ebru BORAN Atatürk Üniversitesi

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 127-136 Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Mehmet SİNCİK*

Detaylı

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 91-97, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 91-97, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.23066

Detaylı

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr Ç. KAYA, T. KUŞAKSIZ: FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIR (Zea mays L.) 1 ANADOLU, J. of AARI 22 (2) 2012,

Detaylı

Evaluation of dent corn varieties (Zea mays indentata Sturt.) for major plant traits, yield componenets and grain yield grown in Cukurova conditions

Evaluation of dent corn varieties (Zea mays indentata Sturt.) for major plant traits, yield componenets and grain yield grown in Cukurova conditions ÇUKUROVA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI ATDİŞİ MISIR (Zea mays indentata Sturt.) ÇEŞİTLERİNİN ÖNEMLİ BİTKİSEL KARAKTERLER, VERİM KOMPONENTLERİ VE DANE VERİMİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ * Evaluation of

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı:

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: Toprak işlemenin sebebi, tohumların uygun çimlenme ve çıkış ortamını hazırlamak; su kaybını en aza indiren, toprağın yapısını en az bozan, erozyonu önemli

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

Ankara Koşullarında Hibrit Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi*

Ankara Koşullarında Hibrit Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi* TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (3) 195-202 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ankara Koşullarında Hibrit Mısır inin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi* Sefa VARTANLI 1 H. Yavuz EMEKLİER 1

Detaylı

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum Lam.) İN OT VE TOHUM VERİMİ İLE OT KALİTESİNE ETKİSİ* The Effects of Different Forms and

Detaylı

Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme Toprak isteği bakımından iyi havalanabilen pulluk tabanı olmayan (geçirimsiz toprak tabakası), derin yapılı,tınlı,killi tın ve kumlu tın gibi topraklarda iyi

Detaylı

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi kuruda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Mv Suba çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ 1. Tritikalenin Önemi : Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü suzersami@yahoo.com Tritikale

Detaylı

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 27-34, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Arsuz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Arsuz-Hatay 2

Arsuz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Arsuz-Hatay 2 KSÜ Doğa Bil. Derg., 20 (Özel Sayı), 308312, 2017 KSU J. Nat. Sci., 20 (Özel Sayı), 308312, 2017 Araştırma Makalesi/Research Article DOI : 10.18016/ksudobil.349269 Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında

Detaylı

DUFED 5(3) (2016) 93-98

DUFED 5(3) (2016) 93-98 DUFED 5(3) (2016) 93-98 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Toprağa farklı miktarlarda uygulanan leonarditin buğday bitkisinin verim, verim öğeleri ve

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri *

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri * Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19(2): 1-11 Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri * Emine BUDAKLI

Detaylı

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım NEMLİ TARIM TARIM SİSTEMLERİ 3 Nemli Tarım Nemli Tarım Yağan yağışlarla gelen su, evaporasyon ve transpirasyonla harcanan sudan fazla olur ise böyle yerlere nemli bölgeler denir. Bu bölgelerde uygulanan

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 5(1) 27-34 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.56241 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.56241 Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),35-42 CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

Detaylı

The Effects of Different Types of Ridge Sowing Methods on Yield and Some Yield Properties in Wheat Production

The Effects of Different Types of Ridge Sowing Methods on Yield and Some Yield Properties in Wheat Production Buğday Tarımında Değişik Sırta Ekim Yöntemlerinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Sait AYKANAT 1, Zeliha B. BARUT 2, M. Murat TURGUT 2, H. Ali KARAAĞAÇ 1, Hatun BARUT 1 1 Doğu Akdeniz

Detaylı

Azotun Silaj Verimine ve Silaj Kalitesine Etkisi

Azotun Silaj Verimine ve Silaj Kalitesine Etkisi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):265-271 Araştırma Makalesi (Research Article) Azotun Silaj Verimine ve Silaj Kalitesine Etkisi *Ali KOÇ Murat ÇALIŞKAN Batı Akdeniz

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Hüseyin ONARAN 1 Murat NAM 1 1 Niğde Patates Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29(1), 75-79 Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi Ali Safi KIRAL Aynur ÇELİK

Detaylı

ÖZET. İlhan TURGUT * Ahmet DUMAN ** Arzu BALCI ***

ÖZET. İlhan TURGUT * Ahmet DUMAN ** Arzu BALCI *** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 47-56 Kendilenmiş Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Hatlarının Yoklama Melezlerinde, Verim ve Verim Öğeleri Bakımından Heterosis ve Kombinasyon Yeteneği Değerlerinin

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI /BUGEM/TTSM/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=54T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

Detaylı

Bazı At Dişi Mısır Çeşitlerinin Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarına Adaptasyonu

Bazı At Dişi Mısır Çeşitlerinin Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarına Adaptasyonu TÜRK TRIM ve DOĞ İLİMLRİ DRGİSİ TURKISH JOURNL of GRICULTURL and NTURL SCINCS www.turkjans.com azı t Dişi Mısır Çeşitlerinin Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarına daptasyonu Yalçın COŞKUN a *, yşe COŞKUN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Burhan KARA ÇUKUROVA KOŞULLARINDA DEĞİŞİK BİTKİ SIKLIKLARI ve FARKLI AZOT DOZLARINDA MISIRIN VERİM ve VERİM ÖZELLİKLERİ ile AZOT ALIM ve KULLANIM

Detaylı

Tohum yatağının hazırlanması:

Tohum yatağının hazırlanması: Toprak isteği: Yem bezelyesi tüm baklagillerde olduğu gibi, özellikle yeterli kireç bulunan ve PH değeri 6,5-7 olan toprakları sever. PH değeri 6-8 aralığında olan topraklarda da ekimi yapılabilir. Bu

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 86-93 Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi Fahri Sönmez A.Safi Kıral Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ Burhan KARA Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Isparta Giriş İletişim: burhankara@sdu.edu.tr, Tel: 0246 211

Detaylı

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (2) 124-130 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi Mustafa GÜLER 1 Geliş Tarihi: 03.10.2007

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

Tane Üretimi İçin Yetiştirilen Mısırın Birinci ve İkinci Üründeki Performanslarının Belirlenmesi 1

Tane Üretimi İçin Yetiştirilen Mısırın Birinci ve İkinci Üründeki Performanslarının Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (2): 181-190 ISSN 1018 8851 Yakup Onur KOCA 2 İsmail TURGUT 2 Osman EREKUL 2 2 Adnan menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü,

Detaylı

Bursa Koşullarında Ekim Nöbeti Sistemlerinin Mısırın Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi *

Bursa Koşullarında Ekim Nöbeti Sistemlerinin Mısırın Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi * Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19 (2): 61-68 Bursa Koşullarında Ekim Nöbeti Sistemlerinin Mısırın Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi * Ayşen UZUN ** Abdullah KARASU *** İlhan TURGUT ** Fevzi ÇAKMAK

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA DEĞİŞİK AZOT DOZU UYGULAMALARININ İKİ CİN MISIRI (Z

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA DEĞİŞİK AZOT DOZU UYGULAMALARININ İKİ CİN MISIRI (Z ÇUKUROVA KOŞULLARINDA DEĞİŞİK AZOT DOZU UYGULAMALARININ İKİ CİN MISIRI (Zea mays everta Sturt.) ÇEŞİDİNDE TANE VERİMİ, TARIMSAL ÖZELLİKLER VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * Effects of Different Nitrogen

Detaylı

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1):11-19 ISSN 1018-8851 Ege Bölgesi Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Bazı Hibrit Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve Bitki Özelliklerinin

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN MANİSA KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN EKİMİNDEKİ VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN SAPTANMASI

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN MANİSA KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN EKİMİNDEKİ VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN SAPTANMASI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI ZTB-YL-2009-0001 BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN MANİSA KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN EKİMİNDEKİ VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN

Detaylı

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ Organomineral Taban ve Üst Gübreleri 2-4 mm Granül (50 kg) 2>3 SF. INDEX İÇİNDEKİLER 2016 01 02 03 04 05 5.0.30+(40So3) NK HARMANLANMIȘ GÜBRE Potasyum

Detaylı

Uşak Koşullarında Kızıltan 91 Buğday Çeşidi Üzerinde Farklı Azot Dozu ve Sıvı Gübre Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Uşak Koşullarında Kızıltan 91 Buğday Çeşidi Üzerinde Farklı Azot Dozu ve Sıvı Gübre Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University Fen Bilimleri A. Altuntaş, Enstitüsü İ. Akgün / Uşak Dergisi Koşullarında Kızıltan 91 Buğday Çeşidi Üzerinde Farklı Azot Dozu ve Sıvı Gübre Uygulamalarının

Detaylı

Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması

Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (1) 78-85 Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması Murat TUNÇTÜRK 1 İbrahim

Detaylı

GİRİŞ Arpa genel olarak hayvan yemi olarak tüketilmekte olup üretim bakımından ülkemiz tarla tarımında buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Güne

GİRİŞ Arpa genel olarak hayvan yemi olarak tüketilmekte olup üretim bakımından ülkemiz tarla tarımında buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Güne HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2006, 10(1/2):73-81 J.Agric.Fac.HR.U., 2006, 10 (1/2):73-81 DİYARBAKIR YAĞIŞA DAYALI ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 ARPA ÇEŞİDİNİN AZOTLU VE FOSFORLU GÜBRE İSTEĞİNİNİN BELİRLENMESİ Hasan KILIÇ

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA YARI ISLATMALI (PRD) VE KISINTILI SULAMA PROGRAMLARININ II. ÜRÜN MISIR VERİMİ VE SU KULLANMA RANDIMANINA ETKİLERİ *

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA YARI ISLATMALI (PRD) VE KISINTILI SULAMA PROGRAMLARININ II. ÜRÜN MISIR VERİMİ VE SU KULLANMA RANDIMANINA ETKİLERİ * ÇUKUROVA KOŞULLARINDA YARI ISLATMALI (PRD) VE KISINTILI SULAMA PROGRAMLARININ II. ÜRÜN MISIR VERİMİ VE SU KULLANMA RANDIMANINA ETKİLERİ * Effect of Partial Root Zone Drying and Deficit Irrigation on Yield

Detaylı

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

Çinko Uygulamasının Van Yöresinde Yetiştirilen Buğday Çeşit ve Hatlarının Çinko Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi *

Çinko Uygulamasının Van Yöresinde Yetiştirilen Buğday Çeşit ve Hatlarının Çinko Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) 379-383 Çinko Uygulamasının Van Yöresinde Yetiştirilen Buğday Çeşit ve Hatlarının Çinko Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi * Zuhal KOCAKAYA 1 İbrahim ERDAL 2 Geliş

Detaylı

MISIR SEKTÖR RAPORU 2016

MISIR SEKTÖR RAPORU 2016 26.08. DÜNYA DA MISIR Buğdaygiller familyası içerisinde yer alan mısır, tek yıllık bir sıcak iklim tahıl bitkisidir. Tropik ve subtropik ılıman iklim kuşağında yetiştirilebildiği gibi, dünyanın hemen her

Detaylı

Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi

Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi E Işıl Demirtaş 1 Nuri Arı 1 Ahmet E. Arpacıoğlu 1 Cevdet F. Özkan 1 Harun Kaya

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK ŞARTLARINDA II. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN SİLAJLIK MISIRIN KURU OT VE HAM PROTEİN VERİMİ ÜZERİNE SIKLIK VE BİÇİM ZAMANININ ETKİSİ*

SAMSUN EKOLOJİK ŞARTLARINDA II. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN SİLAJLIK MISIRIN KURU OT VE HAM PROTEİN VERİMİ ÜZERİNE SIKLIK VE BİÇİM ZAMANININ ETKİSİ* O.M.Ü.Z.F. Dergisi, 1995,10, (1):15-22 J.Agric.Fac.O.M.Ü. 1995,10, (1):15-22 SAMSUN EKOLOJİK ŞARTLARINDA II. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN ÖZET SİLAJLIK MISIRIN KURU OT VE HAM PROTEİN VERİMİ ÜZERİNE SIKLIK

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 135-143, 2015 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim

Detaylı

Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması

Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (2), 133-138 Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması Ahmet Çıkman 1, Ramazan

Detaylı

Archived at

Archived at ERZURUM YÖRESİNDE ORGANİK TARIMDA BUĞDAY VE FİĞ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zir. Yük. Müh. Köksal KARADAŞ 1 kkaradas2002@yahoo.com, Dr. Murat OLGUN 2 molgun@ogu.edu.tr, Zir. Yük. Müh. Bülent TURGUT 1 turgutbulent@hotmail.com,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Merve ŞİRİKCİ KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA ÜÇ MISIR ÇEŞİDİNDE FARKLI BİTKİ SIKLIĞININ VERİM VE BAZI ÖZELLİKLERE ETKİSİ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM

Detaylı

MISIR TARIMI. Giriş. İklim ve Toprak İstekleri

MISIR TARIMI. Giriş. İklim ve Toprak İstekleri MISIR TARIMI Giriş Dünyada üretilen mısırın % 27 si insan beslenmesinde, % 73 ü ise hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde mısırın kullanımı hayvan beslenmesinde % 46, insan beslenmesinde

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI

TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cengiz YÜRÜRDURMAZ KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI GÜBRE DOZLARININ DEĞİŞİK MISIR ÇEŞİTLERİNE ETKİSİNİN SAPTANMASI VE CERES-MAİZE BİTKİ BÜYÜME

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Talip ATÇEKEN FERTİGASYON YÖNTEMİYLE FARKLI MİKTARLARDA AZOT VE SU UYGULAMALARININ SİLAJLIK MISIR VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı