GEBELİKTE HİPERTANSİYON PREEKLAMPSİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ İNT.DR. GÖZDE ÖZTÜRK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEBELİKTE HİPERTANSİYON PREEKLAMPSİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ İNT.DR. GÖZDE ÖZTÜRK"

Transkript

1 GEBELİKTE HİPERTANSİYON PREEKLAMPSİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ İNT.DR. GÖZDE ÖZTÜRK

2 CURRENT DİAGNOSİS AND TREATMENT NEFROLOJİ VE HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ, TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ,.WARKING GROUPHAN HİGH BLOOD PRESSUREİN PREGNANCY. NATİONAL INSTUTES HEALTH WASHİNGTON 2000.

3 Hipertansiyon gebeliklerin % 6-10 unda rapor edilen komplikasyon ve gebeliğin en sık medikal hastalığıdır. ABD de her yıl 4 milyon doğum yapan kadınların yaklaşık i hipertansiyondan etkilelenmektedir. Hipertansiyon ve preeklampsi önemli maternal ve fetal sorunlara yol açabilir. ABD de maternal ölümlerin %15 inden sorumludur.

4 GEBELİKTE 4 MAJÖR HİPERTANSİF HASTALIK 1. KRONİK HİPERTANSİYON 2. PREEKLAMPSİ 3. KRONİK HİPERTANSİYONA EKLENMİŞ PREEKLAMPSİ 4. GESTASYONEL HİPERTANSİYON

5 KRONİK HİPERTANSİYON Gebelikten önce veya gebeliğin 20. haftasından önceki erken dönemde yada hipertansiyonun doğum sonrası 12 haftadan daha uzun süre devam etmesi; KB> 140/90 mmhg olmasıdır. Proteinüri yoktur. Workıng group on hıgh blood of pressure ın pregnancy.natıonal Instuteus of Health Washıngton DC2000

6 GESTASYONEL HİPERTANSİYON Daha önce kan basıncı değerleri normal olan kadında 20. gebelik haftasından sonra SKB:140 mmhg DKB:90 mmhg Proteinüri yok Doğum sonrası > 12 hafta kan basıncı değerleri normal olacak

7 PREEKLAMPSİ Preeklampsi gebeliğin 20. haftasından sonra 1. SKB> 140 mmhg DKB> 90 mm Hg 2. PROTEİNÜRİ İDRARDAKİ PROTEİNÜRİ> 300 mg/gün 3. ÖDEM sıklıkla pozitif ama tanı için şart değildir İnsidansı yaklaşık olarak %5 tir.

8 PREEKLAMPSİ PATOFİZYOLOJİSİ Preeklampsinin patofizyolojik gelişimi çok yönlü olup maternal spiral arterlerin endovasküler sitotrofoblastlar tarafından yetersiz invazyonu sonucunda geliştiği bilinmektedir. Bu olayı takiben spiral arterler, düşük kapasiteli yüksek dirençli damarlardan yüksek kapasiteli düşük dirençli uteroplasental damarlara yeterince dönüşemezler. Normalde spiral arterler trofoblastik hücreler tarafından invazyona uğrarken vazokonstruktor yeteneğini kaybederler ancak preeklampside yetersiz invazyon nedeniyle vasokonstruksiyon devam eder ve lokal plasental hipoksiyle sonuçlanır.

9

10

11

12 Uygunsuz plasental gelişim bir taraftan fetal büyüme geriliğine yol açarken diğer taraftan maternal endotel harabiyetine yol açan faktörlerin üretimi ile sonuçlanır, bunlar da henüz tam olarak açıklanamamış preeklampsi patogenezindeki uteroplasental vasküler sistem ve sistemik maternal dolaşımdaki endotelyal disfonksiyonun sonuçlarıdırlar. Bir çok mediatör sistemik vazospazm, artmış trombosit agregasyonu ve endotel permabilitesinde artmaya neden olur. Preeklampsinin gelişimi için gerekli koşul, trofoblast varlığıdır. Fetus olması şart değildir.

13 RİSK FAKTÖRLERİ Nulliparite Multipl gebelik Aile hikayesi Daha önceki gebeliğinde 34. hafta öncesi preeklampsi hikayesi HELLP sendromu hikayesi Obezite (VKİ>35) Mol hidatiform Yaş>40 Altta yatan medikal durumlar Hipertansiyon varlığı Böbrek hastalığı varlığı Diabet varlığı AFA varlığı

14 PREEKLAMPSİ SINIFLAMASI PREEKLAMPS ŞİDDETİNE GÖRE 1. HAFİF PREEKLAMPSİ 2. ŞİDDETLİ PREEKLAMPSİ

15 PREEKLAMPSİ ORTAYA ÇIKIŞI ZAMANINA GÖRE 1.ERKEN ORTAYA ÇIKAN (<34 HAFTA) 2.GEÇ ORTAYA ÇIKAN (>34 HAFTA)

16 ERKEN ORTAYA ÇIKAN PREEKLAMPSİ Fetal ve maternal mortalite morbidite daha fazladır. Plasental anjiogenezi azalır. Plasental kan akımı azalır. GEÇ ORTAYA ÇIKAN PRREKLAMPSİ Fetal ve maternal mortalite morbidite daha azdır. Plasental anjıogenezısde azalma yok artar yada damar rezistansı azalır. Normal plasental kan akımı vardır.

17 HAFİF PREEKLAMPSİ DKB:<100 mmhg 24 saatlik idrarda mg proteinüri Baş ağrısı ve görme bozukluğu yok Sağ üst kadran ağrısı yok Oligüri yok Konvülziyon yok Serum kreatini normal Trombositopeni ve hiperbilüribinemi yok Kc enzimlerinde minimal artış IUGR veya oligohidro amnioz yok Ac ödemi ve siyanoz yok

18 ŞİDDETLİ PREEKLAMPSİ DKB >110 mmhg 24 saatlik idrarda 500 mg ve üzeri proteinüri Baş ağrısı var Görme bozukluğu var Sağ üst kadran ağrısı var Oligüri var.(< 500ml/ 24 saat) Konvülziyon olabilir. Serum kreatinin artmış Trombositopeni vehiperbilüribinemi var KC enzimleri yüksek IUGR ve oligohidroamnioz eşlik eder AC ödemi ve siyanoz var.

19 MATERNAL KOMPLİKASYONLAR Eklamptik nöbetler İntraserebellar hemoraji Akut renal yetmezlik Pulmoner ödem Ağır proteinüri Karaciğer disfonksiyonu DİC (tüketim koagulopatisi)

20 FETAL KOMPLİKASYONLAR Plasenta dekolmanı IUGR Prematüre doğum İntrauterin ölüm

21 TANIDA KULLANILAN TESTLER KAN TAHLİLİ 24 SAATLİK İDRARDA PROTEİN KAYBI FETAL ULTRASON NONSTRES TEST VE BİOFİZİK PROFİLİ Şu ana kadar geliştirilen hiçbir test preeklampsi taraması için kabul edilebilir düzeyde sensitiviteye sahip değildir

22 PREEKLAMPSİ TEDAVİSİ Hastanın tedavisinin planlanmasında en önemli antite acil doğum veya hastalığın izlem kararının verilmesi Genel yaklaşım yatak istirahati, antihipertansif ilaçların kullanılmanın göz önünde tutulması ve doğumdur. Nöbet profilaksisi Mg sülfat ile.

23 HAFİF PREEKLAMPSİDE TEDAVİ Anne ve bebek ciddi tehlikede değilse gebeliğe devam zaman kazandırır Normal 38. haftada doğum olup 40 haftayı aşmamalıdır. Vajinal doğum tercih edilmedir Antihipertansif tedaviye gerek yoktur. Evde günlük kan basıncı takibi, haftalık dipstickle idrarda protein,haftada bir kez ürik asit, ast,alt,ldh,bilüribin ve tam kan sayımı, nst ve biofizik takibi yapılmalı, doğumdan 6 hafta sonra kan basıncı yüksek seyrediyorsa hipertansiyon etyolojisi araştırılmalıdr.

24 ŞİDDETLİ PREEKLAMPSİDE TEDAVİ Obstetrik bir acildir, ölümcül olabilir! Sıvı dengesi sağlanmalı Gebenin hemodinamik durumu takip edilmeli Antihipertansif tedavi başlanmalı Konvülziyon Profilaksisi( baş ağrısı görme ve şuur bozukluğu varsa) Eğer tedaviye ihtiyaç duyulacak koşullar devam ediyorsa doğum <34 hf. Ac matürasyonu için steroid (12 mg ıv 12 saat arayla)

25 KESİN DOĞUM ENDİKASYONLARI EMR, CİDDİ OLİGOHİDROAMNİYOZ FETAL ve MATERNAL DİSTRESS AĞIR IUGR SPONTAN EYLEM >34 HAFTADAN BÜYÜK GEBELİK

26 NE ZAMAN MEDİKASYON? Uç organ hasarı olmayan gebede ; SKB: mmhg DKB: mmhg Uç organ hasrı olan gebede; <140/90 mmhg Akut ciddi hipertansiyon Hipertansiyon idame tedavisinde

27 UTEROPLASENTAL KAN AKIMINI VE SEREBELLAR PERFÜZYON BASINCIN AZALTMAMAK İÇİN Kan basıncını normale getirmek yerine SKB: mmhg DKB: mmhg arasında tutulmalıdır.

28 PREEKLAMPSİDE ANTİ HİPERTANSİF TEDAVİ Hemen doğum planlanıyorsa; 1. HİDRALAZİN 5 mg IV veya IM,sonra 5-10 mg her dakikada bir veya mg/saat sürekli infüzyon 2.LABETOLOL 20 mg/ gün IV sonra mg her dakika maksimum 300 mg a kadar veya 1-2 mg/dk sürekli infüzyon 3.NİFEDİPİN Sadece tabletlet önerilir: mg oral; gerekirse 45 dakika sonra tekrarla

29

30 Doğum ertelenmişse; 1. METİL DOPA : Bu grupta en yaygın kullanılan ilaçtır g / dl (2-4 bölünmüş dozlar ile) 2.LABETOLOL,DİĞER BETA BLOKERLER: Bu ilaçlar gebeliğin ileri dönemlerinde kullanıldığında etkin ve güvenlidir.gebeliğin erken veya orta dönemlerinde kullanılırsa fetal büyüme geriliği yapabilir.fetal bradikardi glişebilir. 200 mg/dl ( 2-3 bölünmüş dozlarla) 3.KALSİYUM KANAL BLOKERKERİ : 4. HİDRALAZİN : Metil dopa ve beta blokerlere ek olarak kullanılabilir mg /dl ( 2-4 bölünmüş dozlar ile )

31

32 NELERİ KULLANMAYALIM? 1. ACE İnhibitörleri : Kaptopril fetal ölümlere neden olur.birçok ACE inhibitörü oligohidroamniosis ve neonatal böbrek yetmezliğine yol açar. 2. ARB

33

34 ANTİKONVÜLZAN TEDAVİ Eklampsinin önlenmesinde ve tedavisinde en etkili antikonvülzan ilaç mg sülfattır. Kriz,sıklıkla travay sırasında, doğum ve sonrasında geliştiği için bu zaman aralığında ve postpartum 24 saat süresince profilaktik olarak kullanılmalıdır. Parenteral ve IM verilebilir.

35 Magnezyum beyinde N Metil D-Aspartat reseptörleini inhrik aibe ederek konvülzyon eşiğini yükseltir. Ek olarak periferik vasküler direnci azatır ve kısman hipotansi etki gösterir ancak kullanım amacı hiçbir zaman hipertansiyon tedavisi değildir. Myometrial hücre içine Ca girişini azaltarak uterin kontraktiliteyi azaltır.(tokoliz). Postpartum uterin atoni riskinde artışa neden olur. KULLANIM: 4-6 gram yükleme dozu 100ml sıvı içerisinde dakika içerisinde infüze edilmeli, sonrasında 1 veya 2 gram/saat olacak şekilde idame doza geçilmelidir.

36

37 DAR BİR TERAPOTİK PENCERESİ VARDIR! Kan düzeyi 4-7 meq/l olmalıdır. Bu sınır aşıldığında ilk olarak kaybolan patellar reflekstir.(8-12 mg/dl). Sıcaklık hissi, flushing, uyku hali,konuşmada yavaşlama,kas paralizisi, solunum zorluğu, kardiak arrest. Takibinde pattellar refleks ve metabolize olmadan tamamına yakını böbrekler yoluyla atılır. Bu nedenle tedavisi sırasında idrar çıkışı azalırsa Mg dozu azaltılır. İdrar takibi bu hastalarda çok önemlidir.toksitite durumunda antidotu olan IV kalsiyum glukonat veya kalsiyum klorid 1 gram verilir.

38 SABRINIZ İÇİN TEŞEKÜR EDERİM

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI AĞIR PREEKLAMPSİDE VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ,SOLUBL FMS BENZERİ TİROZİN KİNAZ-1 VE ENDOTELİN DÜZEYLERİ VE BUNLARIN

Detaylı

Gebelikte Hipertansif Bozukluklar; Tanım, Sınıflandırma ve Patofizyoloji

Gebelikte Hipertansif Bozukluklar; Tanım, Sınıflandırma ve Patofizyoloji Gebelikte Hipertansif Bozukluklar; Tanım, Sınıflandırma ve Patofizyoloji Özlem Banu TULMAÇ* * Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Hacı Hidayet Doğruer Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kırıkkale Özet Gebelikte

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Dr. Yasemin Erten Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hipertansiyon Türkiye %31.8 Avrupa %44 Kuzey Amerika %28 Kanada %27 Dünyada >1 milyar üzeri hipertansif

Detaylı

Tedavisi. Dr. Betül Kalender. Nefroloji Bilim Dalı 23. 09. 2010

Tedavisi. Dr. Betül Kalender. Nefroloji Bilim Dalı 23. 09. 2010 Acil Hipertansiyon Tedavisi Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 23. 09. 2010 Konuşma Planı Tanımlamalar Hipertansif acillerde hedef organ hasarı gelişiminin patofizyolojisi

Detaylı

HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008

HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008 HİPERTANSİYON Dr. A. Özlem DURMUŞ Ekim 2008 Tanım Hipertansiyon (HT) Arteryal kan basıncındaki kalıcı ve anormal yüksekliktir. HİPERTANSİYON Arteriyel kan basıncının devamlı yükselmesi ile kendini gösteren

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Detaylı

GEBELİKTE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ İNT. DR. ADEM TOPCU

GEBELİKTE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ İNT. DR. ADEM TOPCU GEBELİKTE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ İNT. DR. ADEM TOPCU Sunum Planı Normal gebelikte böbrekler ve kan basıncı Gebelerde böbrek fonksiyonunun klinik değerlendirilmesi Gebelikte ABY araştırması Gebelikte ABY

Detaylı

Preoperatif değerlendirme. Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011

Preoperatif değerlendirme. Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011 Preoperatif değerlendirme Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011 Amaç Cerrahi girişimin yarattığı riski belirlemek ve en aza indirmektir. Bilinmeyen komorbid bir hastalığı ve cerrahi risk faktörlerini tanımak Preoperatif

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDAKİ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDAKİ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİĞİ ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDAKİ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Kadın Doğum/1 Kadın Doğum/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Kadın Doğum/3

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİLATREND 25 mg tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Yardımcı maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİLATREND 25 mg tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Yardımcı maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİLATREND 25 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Karvedilol 25 mg Yardımcı maddeler: Laktoz Sukroz 10.0 mg 25.0 mg Diğer yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ EPORON 10.000 I.U./1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

Gebelikte travma. Derleme / Review. Veli Mihmanlı 1, Gülşen Karahisar 1 GEBELİKTE GÖRÜLEN ANATOMİK VE FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

Gebelikte travma. Derleme / Review. Veli Mihmanlı 1, Gülşen Karahisar 1 GEBELİKTE GÖRÜLEN ANATOMİK VE FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER Derleme / Review Gebelikte travma Veli Mihmanlı 1, Gülşen Karahisar 1 ÖZET: Gebelikte travma Gebelikte travma, maternal ve fetal morbidite ve mortalitenin en büyük sebeplerinden birisidir. Potansiyel komplikasyonlar;

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOŞUYOLU KALP EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç.Dr.YELDA BAŞARAN ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK

Detaylı

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ Bu rehber, uygulamada birlikteliği sağlamak ve hekimlerin klinik pratiklerinde yol gösterici olması amacı ile, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Perinatoloji Derneği,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE VE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Acil Tıp Anabilim Dalı ACİL SERVİSE BAŞVURAN AYAKTAN TEDAVİ EDİLMİŞ HAŞLANMA YANIĞI OLAN 60 YAŞ ÜZERİ YANIK HASTALARINDA AQUACELL AG HİDROFİBER YARDIMCI PANSUMAN MALZEMESİ

Detaylı

ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ

ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ T.C Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Fatma KÖKSEL Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı

HEPARİNE SODİUM PANPHARMA 25 000 IU / 5 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (ROTEXMEDICA GmbH ALMANYA) VEM

HEPARİNE SODİUM PANPHARMA 25 000 IU / 5 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (ROTEXMEDICA GmbH ALMANYA) VEM HEPARİNE SODİUM PANPHARMA 25 000 IU / 5 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (ROTEXMEDICA GmbH ALMANYA) VEM Antikoagülan FORMÜLÜ Beher 5 ml lik flakon; Etkin madde:25 000 I.U. Heparin Sodyum, Yardımcı

Detaylı

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ Giriş Genel olarak sezaryen; vajinal doğumun güvenle tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlar söz konusu ise veya vajinal doğum ile birlikte maternal ve/veya fetal

Detaylı