Yrd. Doç.Dr. Hilmi Tozkır Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç.Dr. Hilmi Tozkır Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi"

Transkript

1 ANTİ HLA ANTİKORLARI ve TAYİN YÖNTEMLERİ Yrd. Doç.Dr. Hilmi Tozkır Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 KONULAR ve AKIŞ PLANI NEDİR? NASIL OLUŞUR? NELERE NEDEN OLUR? CEVAP ARANAN SORULAR? NELER YAPILABİLİR? NASIL TESPİT EDERİZ?

3 ANTİ-HLA ANTİKORU NEDİR? İNSAN LÖKOSİT ANTİJENLERİNE (Human leucocyte Antigens HLA) KARŞI OLUŞMUŞ OLAN ANTİKORLARA ANTİ-HLA ANTİKORU veya PANEL REAKTİF ANTİKOR (PRA) DENİR.

4 Panel Reaktif Antikor (PRA) oluşması nedenleri Kan Transfüzyonu Gebelik (Özellikle Multiparlarda) Doku veya organ transplantasyonları (2. veya 3. transplantasyona hazırlanan hastalar) ** PRA duyarlılığının nedeni bilinmeyen bir hasta grubunun da varlığı, diğer olası faktörlerin araştırılmasına yol açmıştır.

5 Yüksek PRA oluşumu ve nedenleri(1) PRA %85 in üzerinde olan hastalara high immune hastalar denilmektedir. Bu hastalarda organ bulma şansları diğer hastalara göre düşüktür. Çünkü birçok antijene karşı antikor taşıdığı için cross-match testi pozitif çıkmaktadır.

6 Yüksek PRA oluşumu ve nedenleri(2) Bazı hastalar geniş spektrumda antikor üretmeye meyillidir. Bu hastalar özellikle nadir doku grupları (A29, A33, B37, B70, CW3) taşıyan hastalardır. BW4 ve BW6 homozigot hastalar

7 Kan transfüzyonuna bağlı anti-hla antikorları oluşma nedenleri(i) Transplantasyon öncesi renal yetmezlikli hastalarda sıklıkla hemoglobin %6-8 mg, hematokrit ise %20-25 dolayındadır. Eritropoetin sentez ve serbestleşmesinin bozulması ile hastalarda anemi gelişmektedir.

8 Kan transfüzyonuna bağlı anti-hla antikorları oluşum nedenleri (2) Yapılan Kan transfüzyonlarında HLA uyumu olmadığı için bu hastalarda HLA antijenlerine karşı antikorlar oluşmaktadır. Bu antikorlar da olası organ transplantasyonuna engel oluşturabilmektedir. Son yıllarda rekombinant insan eritropoetinin kullanımı ile hastaların anemileri tedavi edilmekte ancak çok mecbur kalındığı durumlarda kan transfüsyonlarına baş vurulmaktadır.

9 Multipar Kadınlarda Antikor Oluşma Nedenleri Antikoru oluşturan neden çocuğa babadan geçen HLA antijenleridir. Fetus normalde anne için immunojeniktir. Çünkü babadan gelen antijenler anne için yabancı sayılır. Birinci gebelikte bu antijenlere karşı IgM antikorları gelişirken, ikinci ve sonraki gebeliklerde IgG antikorları bol miktarda yapılır.

10 Böbrek bekleme listesindeki hastalarda oranı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte ortalama %10-25 arasında presensitize (PRA pozitif) hasta vardır.

11 Yüksek panel reaktif antikor (PRA) düzeyi olan hastalar, transplantasyon bekleme listelerinde giderek artmaktadır. Bu nedenle PRA sensitizasyonunu etkileyen faktörler üzerinde durulmaktadır.

12 Renal transplantasyon hikayesine ek olarak HD süresinin PRA sensitizasyonunda etkili bir faktör olduğu gösterilmiştir. Bu bulgu, HD süresi uzadıkça, hastanın PRA sensitizasyonuna yol açacak kan, kan ürünleri, ilaçlar, bio uyumsuz membranlar gibi eksternal antijenlerle karşılaşmış olma riskinin artmasıyla açıklanabilir.

13 CEVAP ARANAN SORULAR? On üniteden fazla kan transfüzyonu almış olmasına rağmen PRA titresinin negatif veya 2 ünite kan transfüzyonu olan bireylerde PRA pozitifliği Hiç transfüzyon, hamilelik veya transplantasyon hikayesi olmadan PRA titresinin yüksek olduğu bir hasta grubunun saptanması,

14 İnsan lökosit antijen (HLA) gen dağılımı ve PRA duyarlılığı arasındaki ilişki halen araştırılan bir konudur. Rekombinan human eritropoetin (r-huepo) tedavisinin, kan transfüzyon ihtiyacını azaltarak PRA pozitiflik oranını düşürebilir. Hepatitis C virus (HCV) enfeksiyonuna sekonder olarak gelişen pek çok immünolojik bozukluk bildirilmiştir. Bu nedenle,hcv enfeksiyonu ve PRA pozitifliği arasında bir ilişki olabileceği öne sürülebilir.

15 Hayatlarında hiç kan transfüzyonu yapılmamış veya organ nakli olmamış sağlıklı erkeklerin serumlarında anti-hla antikorlarının varlığı bulunmuştur. Bu HLA antikorları mikroorganizmalarda ve allerjenlerde Bulunan cross-reaktif epitoplara karşı oluştuğu düşünülmektedir. Örnek olarak HLA-B27 nin Klebsiella pneumoniae, Shigella ve Yersinia ile cross-reaktivitesi rapor edilmiştir.

16 Presensitize hastanın dezavantajları Daha az organ bulma şansı, çünkü: - pozitif Cross-Match Daha kötü greft sağkalımı, çünkü: Genel olarak daha yüksek alloreaktivite - Donor-spesifik antikorların çok görülmesi

17 PRA düzeyinin akut rejeksiyon atağı riskinin ve transplantasyon sonrası HD ihtiyacının belirlenmesinde, graft sürvisi uzunluğu ile ilgili prediktif değeri vardır

18

19

20

21

22 Anti-HLA antikorlarına sahip diyaliz hastalarında bu antikorların seviyesini azaltmak veya ortadan kaldırmak önemlidir. Bunun için bugün başvurulan metodlar; 1. Plazmaferez, 2. Protein A immunoadsorpsiyon, 3. İntrovenöz immunoglobulin, 4. B-Hücre spesifik ajanlar ile İmmünosüpressiyon 5. Kombinasyonlar.

23 Plazmaferez ve düşük doz introvenöz immunuglobulin (100mg/vucut ağırlığı, her bir doz için) en yaygın ve etkili metoddur. Plazmaferez ile birlikte düşük doz intravenöz immunoglobulin dönörü olan hastalar için (living dönor) en sık başvurulan yöntemdir.yüksek doz intravenöz immunoglobulin kadavradan yapılacak Tx da önemlidir

24 Bu tanımlanan anti-hla antikorlarının seviyesini azaltıcı veya ortadan kaldıran metodlar, morbitide ve mortaliteye de sebebiyet verdiği bilinmektedir. Bunlara ilave olarak Tx dan sonra humoral rejeksiyon oranının da yüksek olduğu rapor edilmiştir [9,10].

25 Vericiye özgü antikor (donor specifik antibody- DSA) saptanırsa; bunların IgG mi yoksa IgM mi olduğu, hangi hedef hücreye (T, B) mi özgü olduğunun bilinmesi önemlidir. Nakilden önce bu antikorların saptanması, rejeksiyon riski olan nakillerin belirlenmesine yardım eder. Çünkü lenfositler HLA antijenlerini yüksek oranda eksprese eder ve DSA ların belirlenmesi için hedef hücre olarak seçilirler

26 Organ Transplantasyonlarında; Cross-Match in negatif olması akut rejeksiyon için yeterli değildir. Hastada daha önceden donöre karşı PRA gelişip gelişmediği bilinmelidir.

27 PRA pozitifliğinin bilinmesinde hastanın avantajları PRA pozitifliği olan hastada anti-hla antikoru tanımlanırsa, bu HLA antijenini taşıyan donörlerden organ transplantasyonu yapılmaz. PRA pozitifliği olan hastaya Cross-Match negatif olan donör bulunduğunda bu verici ile yapılacak transplantasyon öncelik kazanır. Hastada, donörün HLA antijenlerine karşı önceden gelişmiş PRA pozitifliği var ise, transplantasyondan vazgeçilir.

28 HLA antijenleri ile karışabilen oto antikorların ayırt edilmesi Teste DTT ilave edildiğinde, IgM antikorlarının yapısı bozulur ve Cross-Match negatif olur. Bu antikorlar transplante edilen organ için zarar oluşturamazlar. Özellikle viral enfeksiyonlarda ve Lupus Eritematosus da görülürler.

29 Grafttaki uyumsuz HLA antijenlerine karşı hümoral immün cevap farklı alloantikorların üretilmesine sebep olabilir. Bu antikorların bazıları sınıf I, bazıları ise sınıf II antijenlerinin ortak veya özel yapılarına özgü olabilir. Bazı literatürlerde de, HLA sınıf I DSA lar erken graft yetmezliği ile ilişkili iken HLA sınıf II DSA ların ise uzun dönem graft yetmezliği ile ilişkili olduğu açıklanmıştır.

30 Antikorlar doğrudan grafta bağlanarak aktive olan verici endotel hücrelerinde rejeksiyonu başlatabilir. Antikorların üretiminin akut rejeksiyon ataklarından çok organ fonksiyonu ve sağkalımı üzerindeki etkisinin daha kötü olduğu belirtilmektedir.

31 Kronik graft yetmezliğinin gelişiminde en önemli risk faktörlerinden biri erken akut rejeksiyon ataklarının ve DSA ların oluşumudur Böbrek nakli sonrasında DSA ların saptanması rejeksiyon tedavisine başlanması için bir gösterge olabilmektedir.

32

33 NASIL TESPİT EDERİZ? Böbrek Transplantasyonuna Aday olan Hastalara PRA Testi bir kere yapılmaz. Dializ Hastalarına: Her kan transfüzyonunu takiben 3 hf. sonra Yılda 4 kez büyük panel ile yapılmalı

34 Panel Reaktif Antikor (PRA) aranması Screening Testi Cross-Match i pozitif olan veya olmayan hastalarda, herhangi bir HLA antijeni veya antijenlerine karşı antikor olup olmadığını belirlemek için yapılır.

35 PRA Tayin Yöntemleri CDC ELİSA Flow-cytometri Luminex-Lifematch Fluroanalyser

36 CDC TESTİ Tamamen canlı hücreye dayanır..

37 ELİSA ile PRA antikorlarının saptanması 40 donor plateletlerinden elde edilen I. Sınıf HLA glikoproteinler kuyular üzerine immobilize edilmiş olarak kullanılır. - Kuyular yıkama solusyonu ile rehidrate edilir - Dilue edilmiş hasta serumu ve kontroller eklenir. - Enzim işaretli anti-igg antikoru eklenir - Enzim aktivitesi kromojenik sustrat eklenerek ölçülür.

38 FLOW-PRA HLA Sınıf I ve Sınıf II antijenleri ile kaplı mikroboncuk ( bead ) havuzu kullanılarak HLA antikorlarının Flow Sitometri aracılığıyla taranmasıdır.

39 FLOW-PRA nın ÖZELLİKLERİ Düşük yoğunluktaki HLA Sınıf I antikorlarının ve Sınıf II antikorlarının saptanmasını sağlar. Aktivasyonu komplemana bağlı olan antikorların (IgG1, IgG3) yanısıra, aktivasyonu komplemana bağlı olmayan antikorların (IgG2,IgG4) tesbit edilmesinde rol oynar.

40 FLOW-PRA TESTLERİ Flow-PRA screening Test serumunda bulunan HLA antikorlarının yüzde miktarını verir. Flow-PRA spesifik Bu antikorların hangi HLA antijenine spesifik olduğunu belirler.

41 FLOW-PRA SCREENİNG TESTİ Flow -PRA Sınıf I Screening Testi Flow -PRA Sınıf II Screening Testi Flow -PRA Sınıf I ve Sınıf II Screening Testi KONTROLLER Negatif Kontrol Sınıf I Pozitif Kontrol Sınıf II Pozitif Kontrol

42 FLOW-SİTOMETRİ YÖNTEMİ İLE ANTİ-HLA ANTİKORLARIN TESPİTİ FlowPRA I boncuklarının FSC-SSC nokta alanı FlowPRA II boncuklarının FSC-SSC nokta alanı

43 FLOW-SİTOMETRİ YÖNTEMİ İLE ANTİ-HLA ANTİKORLARIN TESPİTİ Sınıf I ve Sınıf II boncuklarının ayırt edildiği FL2 histogramı

44 FLOW-SİTOMETRİ YÖNTEMİ İLE ANTİ-HLA ANTİKORLARIN TANIMLANMASI

45 FLOW-SİTOMETRİ YÖNTEMİ İLE ANTİ-HLA ANTİKORLARIN TANIMLANMASI

46 FLUOROANALİZÖR YÖNTEMİ İLE ANTİ-HLA ANTİKORLARIN TESPİTİ VE TANIMLANMASI

47 LUMINEXTECHNOLOGY Amplicon labeled with Biotin during PCR is mixed with the bead mix and it will bind to a complementary probe during hybridization. Allele DRB 1 *0101 Allele DRB 1 *07 * * Allele DRB 1 *07 * Allele DRB 1 *0101 * Allele DRB 1 *0101 * Allele DRB 1 *07 * Allele DRB 1 *07 Allele DRB 1 *0101 * *

48 LUMINEXTECHNOLOGY Sample will be taken up by the instrument and will pass the lasers. * * * * Detection of Signal * * * * * * Red Laser determines bead set * Green laser quantify Captured amplicon Two different lasers are directed on the flow cell Flow

49 DSA?

50 Özet olarak Yüksek Oranlı PRA olan hastalar için öneriler Iyi bir HLA uyumu Hassas cross-match Spesifik peri-operatif uygulamalar Plazmaferez/Immun-adsorbsiyon ± IvIg ± Rituximab

51 Soğuk iskemi zamanı HLA Uyumu İmmunsupresyon PRA Graft Sağkalım Gecikmiş graft fonksiyonu Alıcı Yaşı Verici yaşı Akut rejeksiyon

52 Sonuç olarak solid organ nakillerinde, özellikle en sık yapıldığı için renal Tx da greft sağ kalımı ve greft ömrü göz önüne alındığında cross matchlerin kesin negatif ve anti-hla antikorlarınında olmaması Tx un başarısında en önemli faktörlerden birisidir.

SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONUNDA VIRTUAL CROSS-MATCH UYGULAMASI PROF.DR.MAHMUT ÇARİN TIGED- 15 NİSAN 2010 BODRUM Patel ve Terasaki, N Engl J Med 1969; 280:735-739 Significance of the positive crossmatch

Detaylı

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI NEFROLOJİ BİLİM DALI PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KRONİK HEPATİT C ENFEKSİYONUNDA MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN DÜZEYLERİNİN VE MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN POLİMORFİZMLERİNİN TEDAVİ CEVABINA ETKİSİ

KRONİK HEPATİT C ENFEKSİYONUNDA MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN DÜZEYLERİNİN VE MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN POLİMORFİZMLERİNİN TEDAVİ CEVABINA ETKİSİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KRONİK HEPATİT C ENFEKSİYONUNDA MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN DÜZEYLERİNİN VE MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN POLİMORFİZMLERİNİN

Detaylı

HLA LABORATUVARLARINDA ÇALIŞILAN TESTLERİN STANDARDİZASYONU. Prof. Dr. Belma DURUPINAR TİGED 2013

HLA LABORATUVARLARINDA ÇALIŞILAN TESTLERİN STANDARDİZASYONU. Prof. Dr. Belma DURUPINAR TİGED 2013 HLA LABORATUVARLARINDA ÇALIŞILAN TESTLERİN STANDARDİZASYONU Prof. Dr. Belma DURUPINAR TİGED 2013 "yapmış olmak için yapmak" Ya şansınız tutmazsa? AMAÇ Kaliteli, hata riski düşük ve güvenilirliği yüksek

Detaylı

PRA class I, PRA class II Antikor titresi ne kadar önemli? Dr.Hüseyin Tutkak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD. CDC CROSSMATCH / BÖBREK NAKLİ Patel R., Terasaki P.I.

Detaylı

Diyaliz ve Nakil Hastaları İçin Soru ve Cevaplarla BÖBREK NAKLİ

Diyaliz ve Nakil Hastaları İçin Soru ve Cevaplarla BÖBREK NAKLİ Diyaliz ve Nakil Hastaları İçin Soru ve Cevaplarla BÖBREK NAKLİ Dr. Murat Tuncer Aileme Yakınlarının organlarını bağışlayanlara BÖBREK NAKLİ Dr. Murat Tuncer BÖBREK NAKLİ GİRİŞ Böbrek yetmezliğinin en

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Dr. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD, İstanbul Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) çok yüksek

Detaylı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı SOLİD ORGAN NAKLİ SONRASI GELİŞEN LÖKOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI. UZMANLIK TEZİ Dr. Burçak Evren ARIN TAŞDOĞAN

İç Hastalıkları Anabilim Dalı SOLİD ORGAN NAKLİ SONRASI GELİŞEN LÖKOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI. UZMANLIK TEZİ Dr. Burçak Evren ARIN TAŞDOĞAN 1993 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı SOLİD ORGAN NAKLİ SONRASI GELİŞEN LÖKOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Burçak Evren ARIN TAŞDOĞAN Ankara, 2007 1993 BAŞKENT

Detaylı

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR İsmail Sarı, Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri K an transfüzyonu özel bir doku transplantasyonu olarak tanımlanabilir.

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 2. İç Hastalıkları Kliniği. Şefi: Uzm. Dr. Refik DEMİRTUNÇ

T.C. Sağlık Bakanlığı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 2. İç Hastalıkları Kliniği. Şefi: Uzm. Dr. Refik DEMİRTUNÇ T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hastalıkları Kliniği Şefi: Uzm. Dr. Refik DEMİRTUNÇ HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKKULT HEPATİT B ENFEKSİYONU PREVELANSI İç Hastalıkları

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, bütün dünyada sık görülen ciddi seyirli bir karaciğer hastalığıdır. Bilindiği gibi Batı Ülkelerinde HBV infeksiyonunun sıklığı

Detaylı

HEPATIT C VIRUSU VE RENAL TRANSPLANTASYON

HEPATIT C VIRUSU VE RENAL TRANSPLANTASYON Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi/Office Journal of the Turkish Nephrology, Association 1998; 4:179-183 HEPATIT C VIRUSU VE RENAL TRANSPLANTASYON HEPATITIS C VIRUS AND RENAL TRANSPLANTATION

Detaylı

Bağışıklık sisteminin temel özelliklerini, Hastalıkların patogenezinde immun yanıtların rolünü öğrenmiş olacaksınız.

Bağışıklık sisteminin temel özelliklerini, Hastalıkların patogenezinde immun yanıtların rolünü öğrenmiş olacaksınız. ÜNİTE 7 İmmunoloji ve İmmunopatoloji Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Bağışıklık sisteminin temel özelliklerini, Hastalıkların patogenezinde immun yanıtların rolünü öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler

Detaylı

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi?

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Dr. Klara DALVA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı Laboratuvarı Genel bilgiler, terimler Doku uyumu çalışmaları,

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK DR.AYTÜL NOYAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UAM ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI

RENAL TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK DR.AYTÜL NOYAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UAM ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI RENAL TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK DR.AYTÜL NOYAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UAM ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. RENAL TRANSPLANTASYON SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİNİN EN SEÇKİNTEDAVİ

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GBV-C/HGV PREVALANSININ ARAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GBV-C/HGV PREVALANSININ ARAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI HEMODİYALİZ HASTALARINDA GBV-C/HGV PREVALANSININ ARAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ DR. SEVGİ YILMAZ HANCI TEZ DANIŞMANI

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KLĠNĠK BAKTERĠYOLOJĠ VE ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI HEPATĠT B VE AġI KONUSUNDA ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLGĠ, TUTUM VE DAVRANIġININ ARAġTIRILMASI Dr.

Detaylı

Hepatit E Virus. Dr.Saadet Yazıcı

Hepatit E Virus. Dr.Saadet Yazıcı Hepatit E Virus Dr.Saadet Yazıcı Plan Giriş Virusun özellikleri Coğrafi dağılım Klinik bulgular Tanı Tedavi Korunma Insanda viral hepatite neden olan A, B, C, D, ve E olmak üzere 5 farklı virus vardır

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1996/ SAYI 3 HIV/ AIDS ve Kan Transfüzyonu Prof. Dr. Enver Tali Çetin AIDS Savaşım Derneği Başkanı Ülkemizde Sağlık Bakanlığının ve Hükümet dışı

Detaylı

SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI

SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI T.C S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Klinik Şefi: Doç.Dr. Nail Özgüneş SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI

Detaylı

Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi

Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Dr. Tülay Karaağaç Akyol Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM) Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezi ve Aferez

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ÖNEMİ (UZMANLIK TEZİ) TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT B Lİ OLGULARDA RELAPS GELİŞİMİ VE RELAPSA ETKİ FAKTÖRLER

ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT B Lİ OLGULARDA RELAPS GELİŞİMİ VE RELAPSA ETKİ FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ Uz. Dr. A.CÜNEYT MÜDERRİSOĞLU ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT

Detaylı

Solid Organ Alıcılarında İnfeksiyon Riski ve Sık Görülen İnfeksiyonlar

Solid Organ Alıcılarında İnfeksiyon Riski ve Sık Görülen İnfeksiyonlar İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 3(2): 41-45 ISSN:2146-6696 Derleme Solid Organ Alıcılarında İnfeksiyon Riski ve Sık Görülen İnfeksiyonlar Infection Risks and Frequent Infections in Solid

Detaylı