Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele"

Transkript

1 Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) Fax: / website:

2

3 İçerik Yönetici özeti Giriş Araştırma hakkında genel bilgi Kayıt dışı çalışmanın boyutu ve niteliği Kayıt dışı çalışmaya karşı yapılan çalışmaların organizasyonu Kayıt dışı çalışmaya yönelik politika yaklaşımları Sonuçlar Referanslar

4

5 Yönetici özeti Giriş Bu raporun amacı, AB üyeliğine aday Türkiye de kayıt dışı çalışmanın boyutunu ve niteliğini ve bunun nasıl ele alındığını sistematik şekilde değerlendirmektedir. Türkiye, 2012 de kişi başı GMG USD ile Dünya Bankası tarafından üst orta gelir ülkesi olarak sınıflandırılmıştır. Bu raporun amaçları şunlardır: Türkiye de kayıt dışı çalışmanın özelliklerini ve ne kadar yaygın olduğunu analiz etmek; kayıt dışı çalışmaya karşı yapılan çalışmaların nasıl organize edildiğini incelemek; bu konuyla ilgili uygulanan politika yaklaşımlarını ve tedbirleri değerlendirmektir. Rapor boyunca, uygun olan yerlerde, Türkiye deki durum AB27 ülkeleri ile kıyaslanmaktadır. Bu rapor beş ülkedeki kayıt dışı çalışma ile ilgili yürütülen araştırma çalışmasının bir parçasıdır. Bu ülkeler şunlardır: AB üyeliğine aday dört ülke (İzlanda, Karadağ, Türkiye ve Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti) ve katılımcı ülke Hırvatistan dır. 1 Politika bağlamı Türkiye de kayıt dışı çalışmanın boyutu Türkiye de kayıt dışı ekonominin boyutu ile ilgili çeşitli tahminler mevcuttur. Ortak bulgu, Türkiye nin AB27 ülkelerine nazaran büyük bir kayıt dışı ekonomiye sahip olduğudur. Türkiye yi Çoklu Gösterge Çoklu Sebep (MIMIC) yöntemini kullanarak AB27 ülkeleri ile karşılaştıran Schneider (2011), Türkiye deki kayıt dışı ekonominin GSYİH nin %29,1 ine tekabül ettiğini ve bu itibarla AB27 Üye Devletlerinin çoğuna göre daha büyük olduğunu belirlemiştir. Kayıt dışı ekonominin boyutunu tahmin etmek için girdi-çıktı yöntemi kullanıldığında da benzer bir rakam elde edilmekte ve 2002 yılında GSYİH nin %30 i bulunmaktadır Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Hane İş Gücü Anketi, tarım dışı işlerde çalışan tüm kişilerin yaklaşık %30,6 sının kayıt dışı şekilde çalıştığını ortaya koymuştur. Bir diğer araştırmaya göre maaşlı çalışanların %31,4 ünün sosyal güvenlik ödemelerinin yapılmadığı görülmüştür. Dünya Bankası nın 2009 İşletme Anketi nin sonucuna göre, şirketlerin %52,4 ü kayıt dışı firmalara karşı rekabet ettiklerini ve %32,2 si gayri resmi sektör içindeki rakiplerinin işlerinin büyümesinin önündeki en büyük engel olduğunu rapor etmektedir. Bu oran AB27 ülkeleri ile karşılaştırıldığında yüksektir. Türkiye de kayıt dışı çalışmanın boyutu 2009 ILO Hane İş Gücü Anketi ne göre, maaşlı gayri resmi tüm çalışanların %87,1 i tarım sektöründe çalışmaktadır. Bu temelde, Dünya Bankası (2010) Türkiye de kayıt dışı çalışmada son zamanlarda görülen düşüşün neredeyse tamamen tarım dışına çıkılmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye de kayıt dışı ekonominin tarım dışı sektörde nerede yoğunlaştığı incelendiğinde, inşaat sektöründeki tüm işlerin %55 i, ticaretin %39,6 sı ve ticaret ve ulaşım dışındaki hizmetlerin sadece %17,1 i kayıt dışıdır. Sonuca göre tarım dışı sektördeki tüm kayıt dışı çalışanların %37,3 ü ticarette, %22,7 si üretimde, %17,9 u ticaret ve ulaşım dışındaki diğer hizmetlerde, %14,3 ü inşaat ve %7,8 i ulaşım sektöründe çalışmaktadır ILO Hane İş Gücü Anketi ne göre Türkiye de tarım dışı sektörlerde kayıt dışı tüm çalışanların %60 ı maaşlı işçilerdir, %30,7 si işveren ve kendi hesabına çalışan ve %9,2 si katkıda bulunan aile işçileridir. Kayıt dışı ekonomi kentsel alanlardan çok kırsal alanlarda yaygındır. Resmileştirmenin önündeki engeller Dünya Bankası nın yıllık olarak gerçekleştirdiği İş Yapma anketleri, yerel bir girişimcinin ilgili mevzuatlara uyarak küçük veya orta büyüklükte bir işletme açmasının ne kadar kolay ya da zor olduğunu analiz etmektedir. Türkiye iş yapma kolaylığı açısından 2012 yılında 183 ülke içinde 71. sırada, AB27 ise 38. sırada yer almıştır. 1 Rapor yazılırken, Hırvatistan ın 1 Temmuz 2013 itibarıyla AB Üye Devleti olması bekleniyordu. 1

6 İş kurma kolaylığı bakımından, Türkiye 183 ülke içinde 61. sırada iken AB sırada bulunmuştur. Türkiye de iş kurmak için altı süreçten geçilmekte ve altı gün sürmektedir; maliyeti kişi başına düşen gelirin %11,2 sidir ve ödenmiş asgari sermayenin kişi başına düşen gelirin %8,7 si olmaktadır. Vergi ödeme kolaylığı açısından, Türkiye 183 ülke arasında 79. sırada iken AB27 ise 71. sırada yer almıştır. Ortalamada, Türkiye deki firmalar yılda 15 vergi ödemesi yapmakta, yılda 223 saati vergi kaydı, hazırlığı ve ödemesi için harcamakta ve kazançlarının %17,9 si oranında toplam vergi ödemektedir. Temel bulgular Türkiye de kayıt dışı çalışmaya karşı yapılan çalışmaların organizasyonu 2010 yılında 31 Avrupa ülkesinde yapılan çalışmada, sadece sekiz ülkede (%26) kayıt dışı çalışma ile mücadeleden sorumlu tek bir kurum ya da kayıt dışı çalışmayı ele alan çeşitli departmanların çalışmalarının koordineli şekilde çalışmasını sağlamaktan sorumlu bir merkezi koordinasyon komitesi bulunmaktadır. Türkiye de, kayıt dışı çalışmayı ele alan tek bir uyum birimi veya koordinasyon komitesi yoktur. Konunun farklı yönleriyle ilgilenen farklı hükümet kurumları ile daha bölünmeli bir yaklaşım uygulanmaktadır. Bununla beraber Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Kalkınma Bakanlığı (eski adıyla Devlet Planlama Teşkilatı), Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Tütün, Tütün Ürünleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürütülen çalışmalarda Gelir İdaresi ana sorumluluk sahibidir. Sosyal ortaklar çalışmalara dâhil olsa da bu katılım daha güçlü ve gelişmiş şekilde olabilir. Şu anda, sosyal ortakların katkısına daha az vurgu yapılarak hükümet kurumlarının çalışmaları arasında koordinasyon sağlanmasına daha fazla odaklandığı görülmektedir. Kayıt dışı çalışmaya yönelik politika yaklaşımları Türkiye, bir bütün olarak AB27 de olduğu gibi, tamamen baskıcı politika yaklaşımını terk etmektedir: Baskıcı tedbirler, kayıt dışı çalışmayla mücadeleyi amaçlayan geniş yelpazedeki kolaylaştırıcı politika tedbirleri ile bir arada uygulanmaktadır. Politika göstergeleri Türkiye nin kayıt dışı çalışmaya karşı kampanya yürütme şeklindeki gelişme alanları şunlardır: Daha geniş yelpazede arza yönelik daha sert iyileştirici tedbirlerin uygulanması; vatandaşların vergi ahlakını geliştirmek için daha fazla gelişmiş daha yumuşak taahhüt tedbirleri; kayıt dışı çalışma ile ilgili üç taraflı sosyal diyaloğun sürdürülmesi için resmi kurumlar oluşturulması konusuna daha fazla yoğunlaşılması; ve çok farklı kurumların işin içine dâhil olduğu görünen yerlerde hükümet içinde kayıt dışı çalışmayla mücadelenin daha iyi şekilde koordine edilmesi. Ancak yapılması gereken değişiklikler sadece bunlar değildir. Kırsal alanlar geride kalırken, kentsel ekonomide güçlü ve süratli bir modernleşme gerçekleşmektedir. Bu kırsal alanlarda, kayıt dışı ekonomi kentsel ortamlara göre çok daha fazla yaygındır. Yüksek kentleşme hızıyla birlikte, resmileştirme artmakta olup örneğin önleyici ve iyileştirici tedbirler yoluyla desteklenmelidir. Bu tür doğrudan politika müdahalelerinin yanı sıra, bu rapor daha geniş çaplı pazar müdahalesi, sosyal koruma, yeniden bölüşüm ve eşitlik ile daha küçük kayıt dışı ekonomiler arasında güçlü bir korelasyon olduğuna dair muhtemel kanıtlar sunmaktadır. 2

7 Giriş Avrupa nın ekonomik durgunlukla mücadelesi ve tarihi boyunca yüksek olan istihdam seviyeleri, kayıt dışı çalışma sorununu politik gündemin üst sıralarına taşımıştır; bunun en önemli nedenlerinde biri kamusal finans ve istihdam katılım oranları üzerindeki belirgin etkinleridir. Bu rapor beş ülkedeki kayıt dışı çalışma ile ilgili yürütülen araştırma çalışmasının bir parçasıdır. Bu ülkeler şunlardır: AB üyeliğine aday dört ülke (İzlanda, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Karadağ ve Türkiye) ve katılımcı ülke Hırvatistan. Raporun amacı Bu raporun amacı, Türkiye de kayıt dışı çalışmanın boyutunu ve niteliğini ve bunun nasıl ele alındığını sistematik şekilde değerlendirmektedir. Hedefler şunlardır: Türkiye de kayıt dışı çalışmanın özelliklerini ve ne kadar yaygın olduğunu analiz etmek; kayıt dışı çalışmaya karşı yapılan çalışmaların nasıl organize edildiğini incelemek; bu konuyla ilgili uygulanan politika yaklaşımlarını ve tedbirleri değerlendirmek. Rapor boyunca, bu ülkedeki kayıt dışı çalışmanın boyutu, niteliği ve nasıl ele alındığı AB27 deki durumla karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Ele alınan ana sorular şunlardır: n n n n n Türkiye de kayıt dışı çalışmanın boyutu ve niteliği nedir ve Avrupa nın geri kalanına kıyasla ne durumdadır? Kayıt dışı çalışma konusunda hangi kurumsal yapılar ve politika yaklaşımları kullanılmaktadır ve bunların AB27 ile kıyaslaması nasıldır? Kayıt dışı çalışmayla mücadele etkili olduğu görülen hangi belirli politika tedbirleri uygulanmıştır? Türkiye de kayıt dışı çalışmayla mücadelede, politika tedbirleri bakımından, Avrupa nın geri kalanından hangi dersler çıkarılabilir? AB27, bu ülkedeki uygulamadan neler öğrenebilir? Yöntembilim ve veri toplama İlk olarak, kapsamlı bir literatür değerlendirmesi yapılarak akademik kaynaklar, hükümet ve sosyal ortaklar tarafından basılan yayınlar ve istatiksel araştırmalar incelendi. Tamamlanan değerlendirme aşağıda özetlenen üç unsurdan oluşmaktadır. Türkiye de kayıt dışı çalışma hakkındaki anketlerin incelenmesi: Diğer AB27 ülkeleri ve AB aday ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye de Dünya Bankası İşletme Anketleri ve Dünya Bankası İş Yapma Anketleri nin gibi uluslar arası veri tabanlarının yanı sıra dolaylı ölçüm yöntemlerini kullanan çeşitli çok uluslu anketlere de dâhil edilmiştir (bkz. see Schneider, 2011; Avrupa Komisyonu, 2007b). Kayıt dışı çalışmanın kapsamını ve içeriği hakkında bilgi veren ulusal seviyede anketler ve gri yayınlar da mevcuttur; ve uygun olan yerlerde, bu bilgiler AB27 deki durum ile karşılaştırılmıştır. Türkiye de kayıt dışı çalışmayla mücadeleye yönelik kurumsal yaklaşım hakkında masa başı değerlendirmesi: Buna Türkiye de kayıt dışı çalışmayla mücadelenin organize edilmesi hakkındaki hem yayınlanmış yayınlar hem de gri yayınlar dâhildir. Üye Devletler ile karşılaştırma yapmak için geliştirilmiş olan tipolojiler kullanılarak, bulgular AB27 deki yaklaşımlar ile kıyaslanmıştır (Dekker ve arkadaşları, 2010). Politika tedbiri girişimleri hakkında masa başı araştırması: Türkiye de kullanılan çeşitli politika araçları, sosyal ortaklar ve sektöre özgü kuruluşlar tarafından üstlenilenler dâhil, rapor edilmiş ve AB27 ile karşılaştırılmıştır. 3

8 İkinci olarak, hem güncel bilgi sağlamak hem de anlayıştaki boşlukları doldurmak için, ana paydaşlarla telefon görüşmeleri ve online anketler yapılmıştır. Söz konusu ana paydaşlar arasında kayıt dışı çalışmaya karşı yürütülen kampanyaya dâhil olan hükümet departmanlarındaki üst düzey yetkililer, uzman akademisyenler ve sosyal ortak kuruluşların temsilcileri yer almıştır. Türkiye de kayıt dışı çalışmanın boyutu ve niteliği, kayıt dışı çalışmaya karşı mücadelenin nasıl organize edildiği ve kullanılan politika yaklaşımları ve tedbirleri ile birlikte bunların algılanan etkinlikleri hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada karşılaştırmalı veri toplanmasına olanak sağlayan ve AB27 genelinde yakın zamanda uygulanmış olan bir anket yöntemi (Dekker ve arkadaşları, 2010) kullanılmıştır. Üçüncü olarak, uzmanların ve dört aday ülke ve Hırvatistan daki ana paydaşların katılımıyla Kasım 2012 de bir doğrulama toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda, Türkiye de kayıt dışı çalışmanın boyutu ve niteliği ve kayıt dışı çalışmanın nasıl ele alındığı hakkında AB27 deki durumla kıyaslama yapılarak geniş yelpazede bir değerlendirme ortaya konulmuştur. 4

9 Araştırma hakkında genel bilgi AB27 de kayıt dışı çalışma için resmi bir tanımlama bulunmasa da, yaygın şekilde kabul gören tanıma göre kayıt dışı çalışma Üye Devletler arasındaki düzenleyici sistemler arasındaki farklılıklar dikkate alınarak, nitelikleri bakımında yasal olan ancak kamu yetkililerine bildirilmeyen üretim faaliyetleri (Avrupa Komisyonu, 2007a, sf.2). Artık AB27 de kayıt dışı çalışma ile ilgili dikkate değer bir araştırma ve politika belgesi kaynağı bulunmaktadır. Bu raporun amacı bu ülkelerdeki kayıt dışı çalışmayı anlamak, kavramsallaştırmak, ölçümlemek ve ele almaktır. Milenyumun başlangıcından bu yana, Avrupa Komisyonu tarafından AB27 deki kayıt dışı çalışmanın boyutu ve niteliği, nasıl ele alındığı ve gelecekte ne yapılabileceği üzerine önemli araştırmalar yapılmıştır. Türkiye deki durum bu verilerle karşılaştırılabilir. Undeclared labour in Europe (Avrupa da kayıt dışı çalışma) (Mateman & Renooy, 2001) ve Undeclared work in an enlarged Europe (Genişlemiş Avrupa da kayıt dışı çalışma) (Renooy ve arkadaşları, 2004) çalışmaları, Üye Devletlerde kayıt dışı çalışmanın boyutu ve niteliği hakkında ilk tahminleri sağlamaktadır. Avrupa İstihdam Gözlemevi (2004), Fighting the immeasurable? Addressing the phenomenon of undeclared work in the European Union (Ölçülemeyen ile mücadele? Avrupa Birliği nde kayıt dışı çalışma fenomeninin ele alınması) isimli daha kapsamlı bir değerlendirme yayınlamıştır. Daha yakın bir zamanda, bu fenomeni daha iyi anlamak için, Avrupa Komisyonu hem doğrudan bir anket (Avrupa Komisyonu, 2009) hem de dolaylı anket yöntemlerinin bir değerlendirmesini (Avrupa Komisyonu, 2009) başlatmıştır. Aynı dönemde, kayda değer politika kaymaları yaşanmıştır yılında İstihdam Politikası Rehber İlkesi No. 9 un caydırma yaklaşımından uzaklaşıp kayıt dışı çalışmayı kurallara uygun çalışma haline dönüştürme (sadece ortadan kaldırmak yerine) teklifinin ve bu duruşun Komisyonun kayıt dışı çalışmaya yönelik Stepping up the fight against undeclared work (Kayıt dışı çalışmaya karşı mücadeleyi hızlandırmak) (Avrupa Birliği, 2007a) adlı ikinci İletişiminde tekrarlanmasının ardından, birtakım girişimler yapılmıştır. Eurofound, bunun nasıl başarılabileceğini görmek için hem 2007 de hem de 2008 de çalışmalar yapmış (Eurofound 2008, 2009) ve iyi uygulama örneği politika tedbirlerinden oluşan bir bilgi bankası oluşturmuştur (bkz. Bu banka Hırvatistan, İzlanda, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Karadağ ve Türkiye den vakalarla 2013 yılında tamamen güncellenmiştir. Komisyon, AB27 genelinde kayıt dışı çalışmayla mücadelenin daha iyi koordine edilmesi için bir Avrupa platformu oluşturulması konusunda fizibiliteyi inceledi (Dekker ve arkadaşları, 2010). Tüm bu araştırmalar, Türkiye deki kayıt dışı çalışmanın boyutunun ve bununla başa çıkmada kullanılan çeşitli stratejilerin karşılaştırılabileceği sağlam bir bulgu temeli oluşturmaktadır. Dünya Bankası, Türkiye yi lik nüfusu ve kişi başı USD GSMG üst orta gelir ülkesi olarak tanımlamaktadır (Dünya Bankası, 2012b). Dünya Bankası şöyle ifade etmektedir: Gayri resmilik, Türkiye de insanların günlük yaşamlarının bir parçası. Resmi olmayan işlemler pek çok bağlamda gerçekleşiyor: İş anlaşmaları el sıkışarak bağlanıyor; ödemeler rutin olarak erteleniyor; çalışanlar ödemelerini nakit olarak alıyor; fiş ancak açık şekilde isterseniz veriliyor. Bu fenomenler kayıt dışı çalışanlar, serbest meslek ve vergi kaçırma gibi daha geleneksel gayri resmilikler ile ilişki içinde. Resmilik ve gayri resmilik, aynı kuruluş içinde sık sık yan yana varlıklarını sürdürüyor, örneğin firmalar üretimlerinin yalnızca belirli bir bölümünü kayıt altına alıyor. İki algı oldukça yaygın. İlki, bunu herkes yapıyor: vergi kaçırıyor ve ücretlerini olduğundan az gösteriyor. İkincisi, ne alıyorsak onu ödüyoruz: Kamu hizmetlerinin düşük kalitede olması ve kamusal alandaki yozlaşma düşük vergi ahlakına neden oluyor. Herkes bu inançlara sahip olduğunda, kayıt dışı ekonomik faaliyet rutin ve kabul edilebilir hale geliyor. (Dünya Bankası, 2010, p.1) 5

10

11 Türkiye de kayıt dışı çalışmanın boyutu ve niteliği Kayıt dışı çalışmanın boyutu Türkiye de, diğer ülkelere benzer şekilde, kayıt dışı ekonominin boyutuna yönelik pek çok tahmin bulunuyor; bu tahminler uygulanan ölçüm metodolojisine göre çok fazla değişiklik gösteriyor. Bu nedenle, kayıt dışı ekonominin boyutunun temelini oluşturan ölçüm metotlarının farkında olmak önemlidir. Tablo 1 de, şirket sahibi ile görüşülerek ve pek çok ülkede aynı sorular kullanılarak gerçekleştirilen Dünya Bankası İşletme Anketi 2008 in bulguları gösteriliyor. Firmaların yarısından fazlası (%52,4) kayıt dışı ya da resmi olmayan firmalarla rekabet ettiklerini, %32,2 si ise gayri resmi sektördeki rakiplerinin faaliyetlerinin işlerinin büyümesi önündeki en büyük engel olduklarını belirtmiştir. Ankete katılan firmaların yaklaşık %94 ü faaliyetlerine başladıklarında resmi olarak kaydolduklarını; %6 sı ise resmi kayıt olmadan ortalama sadece 0,4 yıl çalıştıklarını belirtmiştir. Tablo 1: Türkiye de kayıt dışı çalışmanın yaygınlığı Notlar: Firma sayısı= Kaynak: Dünya Bankası İşletme Anketi 2008 Türkiye Doğu Avrupa ve Orta Asya Kayıt dışı firmalarla rekabet eden firmalar (%) Gayri resmi sektördeki firmaların faaliyetlerini büyük bir engel olarak tanımlayan firmalar (%) Dünya Faaliyetlerine başladıklarında resmi olarak kaydolan firmalar (%) Resmi olarak kayıt olmadan çalışılan yıl sayısı Schneider tarafından alternatif bir ölçüm sağlanmıştır (2011). Şekil 1 de Scheneider in Çoklu Gösterge Çoklu Sebep (MIMIC) yönteminin sonuçları gösterilmektedir. Tahmin prosedüründe, Avusturya, Almanya, Polonya ve İsviçre olmak üzere birkaç ülkenin döviz talep yaklaşımının yardımıyla sadece ilgili değerler verilmektedir. (Bu değerlerde ayarlama yapılarak kesin değerlere çevrilmiştir.) Ortaya çıkan sonuca göre, AB27 ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye GSYİH nin %29,1 ine denk gelen kayıt dışı ekonomisi ile AB27 Üye Devletlerinin çoğundan daha büyük bir kayıt dışı ekonomiye sahiptir. 7

12 Şekil 1: GSYİH yüzdesine göre kayıt dışı ekonominin boyutu, ülkelere göre Avusturya Lüksemburg Birleşik Krallık Hollanda Fransa Almanya İrlanda Slovakya Danimarka Çek Cumhuriye Finlandiya İsveç Norveç Belçika İspanya Portekiz Macaristan Slovenya Polonya Kıbrıs Yunanistan Malta İtalya Letonya Türkiye Estonya Litvanya Romanya Bulgaristan Kaynak: Schneider (2011) Kayıt dışı ekonomiye yönelik çok sayıda çalışmada, dolaylı göstergeleri ve/veya başka amaçlar için toplanan verilerde kayıt dışı çalışmanın istatiksel izlerini kullanan dolaylı ölçüm yöntemleri kullanılmaktadır (bkz. Tablo 2). Bu çalışmalar Türkiye deki kayıt dışı ekonominin boyutunun Avrupa daki çoğu ülkedekinden daha büyük olduğunu doğrulamaktadır. Basit nakdi derecelendirme, vergi yaklaşımı, ekonometrik yaklaşım, nakit derecesi, işlem hacmi, girdi-çıktı yöntemi, istidam yöntemi ve aynı yıl ya da farklı yıllar için gerçekleştiren karma yöntem gibi farklı dolaylı ölçüm yöntemleri kullanan bu çalışmalar, Türkiye de kayıt dışı ekonominin yüzdesinin GSYİH nin %2 ila %70 i arasında bir yer de olduğunu tahmin etmektedir. Takim (2011, Tablo 1) ve Avrupa Komisyonu (2009), Türkiye de kullanılan çeşitli dolaylı ölçüm yöntemlerinin sonuçlarını sentezleyerek benzer sonuçlara varmıştır. 8

13 Tablo 2: Türkiye de kayıt dışı ekonominin boyutuna yönelik tahminler Araştırmacı Yıl Yöntem Ilgın Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, 2009 (Tablo 1) Kayıt dışı ekonomi % GSYİH olarak 2001 Basit nakdi derecelendirme Basit nakdi derecelendirme Ekonometrik derecelendirme 47.2 Altuğ 1992 Gayri resmi istihdam yaklaşımı 35.0 Derdiyok 1989 Vergi yaklaşımı 46.9 Temel, Şimşek, Yazıcı Çetintaş-Vergil 1992 Ekonometrik yaklaşım İşlem hacmi Yaklaşım (farklı varsayımlarla) Ekonometrik nakdi tahmin Ekonometrik nakdi tahmin 24.7 Schneider 2001 Karma yöntem 33.2 Kasnakoğlu 1997 Nakit derecesi Ekonometrik 9 13 İşlem hacmi 31 Özsoylu 1990 Nakit derecesi 11.7 Bu dolaylı yöntemlerin yanı sıra, Türkiye deki kayıt dışı çalışma ile ilgili olarak bir takım direkt anketler de gerçekleştirilmiş olup bunlardan biri de 2009 ILO Hane İş Gücü Anketi dir. Gayri resmi istihdam edilen kişileri, yani temel sosyal ya da yasal korumalardan veya istihdam haklarından yoksun işler olarak tanımlanan işlerde çalışanları, inceleyen anket; Türkiye de yaklaşık 4,9 milyon kişinin (1,1 milyon kadın ve 3,8 milyon erkek) gayri resmi olarak istihdam edildiğini ortaya koymuştur. Bu oran tarım dışı alanda istihdam edilen tüm çalışanların %30,6 sını (istihdam edilen tüm kadınların %32,6 sı ve tüm erkeklerin %30,1 i) temsil etmektedir. Erkekler gayri resmi iş gücünün yaklaşık %77 sini oluşturmaktadır. Benzer şekilde, Tansel ve Kan (2011) 2009 yılında kayıt dışı çalışmanın maaşlı işlerin %31,4 ünü oluşturduğunu bulmuştur. Kayıt dışı çalışmanın niteliği Sektörel farklılıklar 2009 ILO Hane İş Gücü Anketi ne göre, maaşlı gayri resmi tüm çalışanların %87,1 i tarım sektöründe çalışmaktadır. Bu nedenle, Dünya Bankası (2010) Türkiye de kayıt dışı çalışmada son zamanlarda görülen düşüşün neredeyse tamamen tarım dışına çıkılmasından kaynaklandığını ileri sürmüştür. Türkiye de tarım dışı sektörlerde kayıt dışı ekonominin dağılımını inceleyen Tablo 3, inşaat sektöründeki tüm işlerin %55,2 sinin, ticaret alanında %39,6 sının, ticaret ve ulaşım dışı hizmetlerde ise sadece %17,1 inin kayıt dışı olduğunu göstermektedir. Sonuca göre tarım dışı sektördeki tüm kayıt dışı çalışanların %37,3 ü ticarette, %22,7 si üretimde, %17,9 u ticaret ve ulaşım dışındaki diğer hizmetlerde, %14,3 ü inşaat ve %7,8 i ulaşım sektöründe çalışmaktadır. 9

14 Tablo 3: Toplam istihdam içinde gayri resmi istihdamın oranı, sektöre göre (%) Sektör Toplam Kadın Erkek Tüm tarım dışı faaliyetler Üretim İnşaat Ticaret Ulaşım Ticaret ve ulaşım dışındaki diğer hizmetler Kaynak: ILO Hane İş Gücü Anketi 2009 Dünya Bankası İşletme Anketi nden alınan veriler, Türkiye de kayıt dışı ekonomideki sektörel farklılıkların ülkeler arası karşılaştırma yapılarak değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır yılında, Tablo 4 de gösterildiği gibi, gıda, kimya ve kimya ürünleri sektörlerindeki firmalar kayıt dışı firmalarla rekabet yaşaması en muhtemel firmalar olmuştur. İkinci sektördeki resmi firmalar, kayıt dışı firmaları büyük bir engel olarak görmeye en meyilli firmalar olmuştur. Tablo 4: Türkiye de kayıt dışı ekonominin yaygınlığındaki farklılıklar (%) Notlar: Firma sayısı= Kaynak: Dünya Bankası İşletme Anketi (2008) Kayıt dışı firmalarla rekabet eden firmalar Gayri resmi sektördeki firmaların faaliyetlerini büyük bir engel olarak tanımlayan firmalar Faaliyetlerine başladıklarında resmi olarak kaydolan firmalar Resmi olarak kayıt olmadan çalışılan yıl sayısı Hepsi Sektöre göre: Gıda Tekstil Giysi Kimyasallar ve Kimya ürünleri Metalik olmayan mineral ürünler Diğer üretim Şirket boyutuna göre: Küçük (5-19 çalışan) Orta (20-99 çalışan) Büyük (100+ çalışan) Lokasyona göre: Marmara Güney Ege Orta Anadolu Karadeniz - doğu İhracat durumuna göre: Direkt ihracatı satışlarının %10+ u olan İhracat yapmayan Şirket sahibine göre: Yerli mülkiyet Yabancı mülkiyet

15 Sosyoekonomik, işsel ve mekânsal farklıklar Tablo 4 ayrıca, pek çok ülkeye oldukça tezat olarak, Türkiye de daha büyük firmaların kayıt dışı firmaların varlığından orta ölçekli firmalara göre biraz daha fazla etkilenme eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla beraber, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kayıt dışı firmaların büyük bir engel oluşturduğunu ileri sürmeleri büyük işletmelere göre çok daha olasıdır. Bununla ilgili olarak, ihracat yapmayan firmalar ve yerel mülkiyetli firmaların kayıt dışı firmalarla rekabete tanık olması daha olasıdır; ayrıca bunların kayıt dışı ekonominin, işlerinin önünde engel oluşturduğunu belirtmeleri ihracat yapan ve yabancı mülkiyetli firmalara göre daha olasıdır. Tablo 4, kayıt dışı ekonominin yaygınlığında mekânsal olarak belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Kayıt dışı ya da gayri resmi firmalarla rekabet eden firmaların oranı Ege Bölgesi nde en yüksek olup bu bölgeyi Orta Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri takip etmektedir. Marmara ve Orta Anadolu daki firmaların kayıt dışı firmaların büyük bir engel oluşturduğunu belirtmeleri daha olası olsa da, kayıt dışı çalışmada en düşük oran güney ve Marmara bölgelerinde görülmektedir. Kayıt dışı ekonomide kırsal ve kentsel alanlar arasında da farklılıklar mevcuttur ILO Hane İş Gücü Anketi, tarım dışı iş gücünün %40,5 inin kırsal alanlarda kayıt dışı çalıştığını ve bu oranın kentsel alanlarda %28,5 olduğunu ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Tansel ve Kan (2011) 2009 yılında, gayri resmi sektörde çalışanların yaklaşık %44,6 sının kırsal alanlarda ve %31,2 sinin kentsel alanlarda, sosyal güvenlik katkısı olmadan, çalıştığını bulmuştur. Tablo 5, cinsiyetler arasındaki bu farklılık arasında bir nebze azalmış olsa da, kadınların erkeklere nazaran kayıt dışı ekonomide daha fazla yoğunlaştığını göstermektedir. Ayrıca, daha genç yaş gruplarındaki çalışanların (15-24 yaş) ve daha büyük yaş gruplarının (45-64) beyan edilmemesinin daha olası olduğunu ortaya koymaktadır. Kayıt dışı çalışması daha muhtemel olan diğer gruplar şunlardır: daha kısa süre eğitim almış olanlar; evlilerden ziyade bekarlar; profesyoneller, teknisyenler ve büro elemanlarından ziyade hizmet işinde çalışanlar, zanaatkarlar, tarım ve tesis operatörleri; tarım, inşaat, otel ve restoranlarda çalışanlar; ulaşımda çalışanlar; düzenli çalışanlar ve işverenlerden ziyade geçici işçiler ve serbest meslek sahipleri; kentsel alanlardakiler. Tablo 5: Tüm sektörlerde ve tarım dışı sektörlerde gayri resmi ekonomide çalışma (%) Tüm örneklem Tarım dışı örneklem Resmi Gayri resmi Resmi Gayri resmi Resmi Gayri resmi Resmi Gayri resmi Cinsiyet Erkek Kadın Yaş Eğitim Hiç Evlilikle ilgili İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Evli Bekar Meslek Yasa koyucu Profesyoneller Teknisyenler Büro elemanları

16 Kaynak: Tansel ve Kan (2011, Tablo 2) Tüm örneklem Tarım dışı örneklem Resmi Gayri resmi Resmi Gayri resmi Resmi Gayri resmi Resmi Gayri resmi Meslek Hizmet işçileri Becerili tarım işçileri Zanaatkarlar Tesis operatörleri Temel operatörler Sektör Tarım İstihdam durumu Şirket büyüklüğü Madencilik Üretim Kamu hizmetleri İnşaat Ticaret Oteller ve restoranlar Ulaşım Finans İş hizmetleri Kamu idaresi Eğitim Sağlık Diğer Düzenli çalışan Geçici çalışan Kendi hesabına çalışan Ücretsiz çalışan aile üyesi veya altı veya üzeri Hane tipi Bekar Çocuksuz Çocuklu Lokasyon Kırsal Kentsel Kayıt dışı çalışmanın türleri 2009 ILO Hane İş Gücü Anketi ne göre Türkiye de tarım dışı sektörlerde kayıt dışı tüm çalışanların %60 ı maaşlı işçilerdir, %30,7 si işveren ve kendi hesabına çalışan ve %9,2 si katkıda bulunan aile işçileridir. Erkekler serbest meslek sahibi olmaları (kayıt dışı çalışan erkeklerin %31,9 u ve kadınların %26,7 si) ve çalışan olmaları (erkeklerin %61 i ve kadınların %56,5 i) daha olasıdır. Kadınların ailelerine katkıda bulunan çalışanlar olması daha muhtemeldir (kayıt dışı çalışan kadınların %16,8 i ve erkeklerin %7 si). Kentsel kayıt dışı ekonomilerin maaşlı çalışanlar içindeki payı daha yüksek (kayıt dışı tüm çalışanların %62 si) iken kırsal kayıt dışı ekonomiler daha çok kendi için çalışan kayıt dışı çalışanlar ile karakterizedir (kırsal alanlarda %35,4 ve kentsel alanlarda %29,4) ILO Hane İş Gücü Anketi ne göre, tarım dışı tüm kayıt dışı çalışanların %22,8 ini kadınlar oluşturmasına rağmen, gayri resmi serbest meslek 12

17 çalışanların %24,7 sini ve kayıt dışı maaşlı çalışanların %21,4 ün oluşturmaktadırlar. Bu nedenle, Türkiye deki kayıt dışı ekonominin niteliğinin kırsal ve kentsel alanlarda önemli derecede farklı olabileceği görülmektedir. Resmileştirmenin önündeki engeller Şimdiye kadar, az sayıda deneysel çalışma kayıt dışı çalışmanın resmileştirilmesinin önündeki engelleri değerlendirmiştir. Bu ciddi bir eksikliktir. Farklı kayıt dışı çalışan grupları için resmileştirmenin önündeki engeller tanımlanmadığı takdirde, politika tedbirleri belirlenemez. İleride yapılacak araştırmaların, kayıt dışı çalışmanın resmileştirilmesini önleyen engelleri ve bunların nasıl çözümlenmeye çalışıldığını değerlendirmeye çok daha fazla dikkat etmesi gerekecektir. Dünya Bankası nın İş Yapma anketleri, resmileştirmenin önündeki engeller ile ilgili olarak ülkeler arası verilerin karşılaştırılmasını sağlayan az sayıdaki kaynaktan birisidir. Bu anketler, yerel bir girişimcinin ilgili mevzuatlara uyarak küçük veya orta büyüklükte bir işletme açmasının ne kadar kolay ya da zor olduğunu belirtmektedir. Anket her yıl 183 ülkede gerçekleştirildiğinde, bu veriler diğer ülkelerdeki durumla karşılaştırılabilir. Ayrıca bir firmanın ömrü içindeki 10 alanı etkileyen düzenlemelerdeki değişiklikleri ölçmekte ve takip etmektedir: iş kurma; inşaat izinleri ile uğraşma; elektrik bağlatma; tesisi kaydettirme; kredi alma; yatırımcıları koruma; vergileri ödeme; sınır dışı ile ticaret yapma; sözleşmelerin uygulanması; ödeme güçlüğünün çözülmesi yılında, Türkiye bu ankete katılan 183 ülke içinde 71. sırada yer alırken, bir bütün olarak AB sıraya yerleşmiştir. Ancak, Türkiye bazı göstergelerde diğerlerine göre diğer ülkelere nazaran daha iyi bir performans sergilemiştir (bkz. Şekil 2). Türkiye iş kurmaya elverişli koşullara sahip olma açısından 183 ülke arasında 61. olmuş iken AB27 bir bütün olarak 66. olmuştur. Türkiye de iş kurmak için altı süreçten geçilmekte ve altı gün sürmektedir; maliyeti kişi başına düşen gelirin %11,2 sidir ve kişi başına düşen gelirin %8,7 si oranında ödenmiş asgari sermaye gerektirmektedir de, Türkiye şirket sözleşmelerinde ve diğer belgelerde noter onayı ücretlerini kaldırarak iş kurmayı daha az masraflı hale getirmiştir (Dünya Bankası, 2012a). Türkiye vergi ödemede 183 ülke içinde 79. sıradadır; AB27 ise bir bütün olarak 71. sıradadır. Ortalamada, Türkiye deki firmalar yılda 15 vergi ödemesi yapmakta, yılda 223 saati vergi kaydı, hazırlığı ve ödemesi için harcamakta ve kazançlarının %17,9 si oranında toplam vergi ödemektedir. Bu durumu iyileştirmek için, 2012 de Türkiye şirketlere %5 indirim sağlayarak sosyal güvenlik katkı payı ücretlerini düşürmüştür. Şekil 2: İş Yapma anketi başlıklarında Türkiye nin sıralaması İş kurma (61) Elektrik bağlatma (72) İnşaat izinleri ile uğraşma (155) Ödeme güçlüğünün çözülmesi (120) Tesisi kaydettirme (44) Sözleşmeleri uygulama (51) Kredi alma (78) Sınır dışı ile ticaret yapma (80) Yatırımcıları koruma (65) Vergileri ödeme (79) Kaynak: Dünya Bankası, 2012a 13

18

19 Kayıt dışı çalışmaya karşı yapılan çalışmaların organizasyonu Hükümetler arası işbirliği 31 Avrupa ülkesinde kayıt dışı çalışmayla nasıl mücadele edildiğini inceleyen Dekker ve arkadaşları (2010), sadece sekiz ülkede (%26) kayıt dışı çalışmayla mücadeleye adanmış tek bir kuruluş oluşturulmuş olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu, kayıt dışı çalışma ile mücadeleden sorumlu tek bir kurum ya da kayıt dışı çalışmayı ele alan çeşitli departmanların çalışmalarının koordineli şekilde çalışmasını sağlamaktan sorumlu bir merkezi koordinasyon komitesi şeklindedir. Tablo 6 da gösterildiği üzere; vergi daireleri, sosyal güvenlik daireleri ve çalışma müfettişlikleri ilgili ülkeye bağlı olarak bu merkezi rolü üstlenebilir. Nordik ülkelerinde, vergi idaresi bu rolü üstlenmeye meyillidir; bunun nedeni özellikle kayıt dışı çalışmanın çoğunun serbest meslek şeklinde yürütülmesidir. Bu kayıt dışı çalışma türü, çalışma müfettişlerinin ilgi alanına girmez. Güney ve orta doğu Avrupa nın çoğunda, maaşlı çalışma daha yaygın bir kayıt dışı çalışmadır ve bu nedenle işveren-işçi ilişkilerine odaklanılmaktadır; burada, çalışma müfettişinin daha büyük sorumluluğu vardır. Tablo 6: 31 ülkede kayıt dışı çalışmayla mücadelen sorumlu ana yetkili makam Çalışma müfettişliği Sosyal güvenlik idaresi Vergi idaresi Belçika, Fransa, İsviçre, Liechtenstein Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs, Macaristan, İspanya, İtalya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Malta, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan Kaynak: Dekker ve arkadaşları (2010) Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, İsveç, Norveç Tablo 3, Avrupa nın farklı bölgelerinde çeşitli makamlar arasında sorumluluk dengesinin nasıl olduğunu özetlemektedir. Kuzey Avrupa ülkelerinde, kayıt dışı çalışmaya yönelik politikaları belirlemede önder rol ağırlıklı olarak vergi makamlarınındır. Batı Avrupa ülkelerinde, vergi makamları yine önder rolü üstlense de, sosyal güvenlik makamları tarafından daha fazla katkı sağlanmaktadır. Güney Avrupa ülkelerinde, üç kurumun hepsi daha eşit derecede katkıda bulunmakta iken; orta doğu Avrupa da, çalışma müfettişlerine daha çok, vergi ve sosyal güvenlik makamlarına daha az sorumluluk düşmektedir. Tabloda sorumluluk dengesinin zaman içinde nasıl kaydığı da belirtilmektedir. Vergi makamlarının kayıt dışı çalışmayı ele almaktan yaygın şekilde sorumlu olmaya devam ettiği Kuzey Avrupa ülkelerinde yok denecek kadar az değişiklik olsa da, batı Avrupa ülkelerinde vergi makamlarının hakimiyeti artmaktadır. Bu arada güneydeki ülkelerde ise daha çok, üç kurumun eşit rol oynamasından vergi ve iş gücü makamlarının daha fazla sorumluluk almasına doğru bir değişim söz konusudur. 15

20 Şekil 3: Avrupa bölgelerinde kayıt dışı çalışma konusunda sorumluluk Vergi Kuzey Güney Batı Doğu İş kanunu Sosyal güvenlik Türkiye de, kayıt dışı çalışmayı ele alan tek bir birim veya koordinasyon komitesi yoktur. Ancak, ana bir bölüm mevcuttur ve Türk hükümeti kayıt dışı çalışmayı ele almaya yönelik bir hareket planı çıkarmıştır dokuzuncu kalkınma planının sunduğu çerçevede Yüksek Planlama Konseyi tarafından yayınlanan Hükümetin 2008 Yıllık Programı nda, kayıt dışı çalışmayı ele almak için bir strateji ve hareket planı hazırlanacağı belirtilmiştir. Bu hazırlık geniş yelpazede kamu kurumlarının katkılarıyla vergi idaresi tarafından yürütülmüştür Şubat ayında, hareket planı başbakanlık genelgesi olarak yayınlanmıştır. Bu genelgeyle gelir idaresi kayıt dışı çalışmayla mücadele stratejisi geliştirmekten sorumlu ana makam olarak atanmıştır. Bununla beraber Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Tütün, Tütün Ürünleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) olmak üzere diğer departmanlar işbirliği kurumları olarak atanmıştır. Üç hedef belirlenmiştir: n n n resmi faaliyetleri teşvik etmek, denetim kapasitesinin güçlendirilmesi ve yaptırımların caydırıcı etkisinin artırılması, kurumsal ve toplumsal fikir birliğinin oluşturulması ve güçlendirilmesi. Bu plan olmak üzere üç yıllık bir dönemi kapsamakta olup bu üç hedef altında gerçekleştirilecek 105 eylem içermektedir. Performans göstergeleri, zaman çerçeveleri ve sorumlu kuruluşları belirleyen detaylı bir belgedir. Planda yer alan önemli bir eylem, denetimlerin risk analizi modeline dayanarak yapılacak olmasıdır. Bir diğer önemli eylem de SGK veri tabanından ve ilgili diğer kurumların veri tabanlarından oluşan yeni bir ortak veri tabanı oluşturulmasıdır. 16

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Araştırma Notu 16/193

Araştırma Notu 16/193 Araştırma Notu 16/193 21 Nisan 2016 HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2014 yılında Türkiye

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 28

HABER BÜLTENİ Sayı 28 HABER BÜLTENİ 10.02.2015 Sayı 28 Konya Ticaret Odası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) ile Konya da inşaat

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr İKT442 Gelir Dağılımı Türkiye de Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk Bir ekonomide belli bir dönemde yaradlan gelirin kişiler, hane halkları, sınıflar ve ürejm faktörleri arasında bölüşülmesini ifade etmektedir.

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 38

HABER BÜLTENİ Sayı 38 HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 38 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ HABER BÜLTENİ xx.12.2015 Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200 firmaya

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri Safi Tasarruflar (özel sektör) 3. İşsizlik Oranı 30. Gayri Safi Tasarruflar (genel devlet)

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 19 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmedi: Mart ayında düşen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2015 te bir önceki aya göre değişmedi. Geçen

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ:

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: HABER BÜLTENİ 02.10.2015 Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Konya da inşaat sektöründe

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.08.2016 Sayı 34 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Haziran

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Mevcut sipariş durumunun denge değeri Şubat 2016

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

Değerlendirme Araçları Projesi

Değerlendirme Araçları Projesi Hastanelerde Kalite Geliştirme için Performans Değerlendirme Araçları Projesi (PATH) ve Türkiye nin Katılımı Günnur ERTONG Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 20 Mart 2009 PATH NEDİR? Hastanelerin emsalleriyle

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 22

HABER BÜLTENİ Sayı 22 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 22 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Türkiye genelinden ve AB-28 den daha düşük: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 88

HABER BÜLTENİ Sayı 88 NİSAN AYINDA TEPE, SON 99 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE HABER BÜLTENİ 03.05.2017 Sayı 88 Şubat 2016 dan bu yana aralıksız negatifte bulunan perakende güveni, -20,2 ile Nisan ayında son 99 ayın en düşük seviyesini

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13 HABER BÜLTENİ xx.11.2014 Sayı 13 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Ağustos 2014 te yükselişe geçen Konya hizmetler sektörü güven endeksi, ekim ayında bir önceki

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 9

HABER BÜLTENİ Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükselmeye devam ediyor: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014 te bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek -3,8

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Araştırma Notu 15/180

Araştırma Notu 15/180 Araştırma Notu 15/180 22 Nisan 2015 ÇOCUKLARIN YARISI MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz Yönetici Özeti Avrupa Birliği standartlarına göre 2013 yılında Türkiye de 0-15

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

8 Aralık 2016, İstanbul

8 Aralık 2016, İstanbul 8 Aralık 2016, İstanbul 1 Asgari ücret sadece asgari ücret değil Yıl Asgari Ücretli Sayısı (Bin) Zorunlu Sigortalı Sayısı (Bin) Asgari Ücretli Oran (%) 2004 2.697 6.181 44 2005 3.042 6.919 44 2006 3.763

Detaylı

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Konular Avrupa daki sosyoekonomik modeller: Rhineland Anglo-Saxon Akdeniz İskandinav Uygulama Modellerin performansı Türkiye nerede duruyor? 2 Avrupa

Detaylı

1 Şekil-1. TEPE (Şubat 2016 Şubat 2017) 1

1 Şekil-1. TEPE (Şubat 2016 Şubat 2017) 1 HABER BÜLTENİ 03.03.2017 Sayı 86 GELECEĞE DAİR UMUTSUZLUK PERAKENDE GÜVENİNİ DÜŞÜRÜYOR 2016 yılını negatif seyirle tamamlayan perakende güveni, yeni yılın ilk iki ayında da bu eğilimine devam ederek son

Detaylı

1 Şekil-1. TEPE (Ocak 2016 Ocak 2017) 1

1 Şekil-1. TEPE (Ocak 2016 Ocak 2017) 1 HABER BÜLTENİ 02.02.2017 Sayı 85 PERAKENDE GÜVENİ 12 AYDIR NEGATİFTE 2016 yılını negatif seyirle tamamlayan perakende güveni, yeni yılın ilk ayında da bu eğilimine devam ederek son 12 ayı negatif seviyede

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 94 PERAKENDE GÜVENİ 13 AY SONRA İLK DEFA YILLIK BAZDA YÜKSELİŞTE

HABER BÜLTENİ Sayı 94 PERAKENDE GÜVENİ 13 AY SONRA İLK DEFA YILLIK BAZDA YÜKSELİŞTE HABER BÜLTENİ 03.11.2017 Sayı 94 PERAKENDE GÜVENİ 13 AY SONRA İLK DEFA YILLIK BAZDA YÜKSELİŞTE Perakende güveni Ekim ayında -16,6 puan değerini aldı. Endeks, bir önceki aya göre 2,1 puan, bir önceki yılın

Detaylı

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ Bankamız, tüm Vadesiz TL ve Vadesiz Döviz türü hesaplarınıza birer IBAN üretmektedir. Bankamızca size verilen IBAN lar, bunların ait olduğu hesaplara yapılacak para transferlerinde

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 69

HABER BÜLTENİ Sayı 69 HABER BÜLTENİ 09.10.2015 Sayı 69 PERAKENDEDE GÜVEN GEÇEN AYA VE GEÇEN YILA GÖRE DÜŞTÜ: TEPE, eylül ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14 HABER BÜLTENİ xx.12.2014 Sayı 14 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Kasım 2014 te bir önceki aya göre artarken geçen yılın aynı dönemine

Detaylı

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 3,7 puan yükselerek -6,3 puan değerini

Detaylı

Araştırma Notu 17/209

Araştırma Notu 17/209 Araştırma Notu 17/209 21 Nisan 2017 7 MİLYON 200 BİN ÇOCUK MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Seyfettin Gürsel * Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2015 yılında

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 1 Değişim hayatınızdaki bir yıl değil, bir yıl içerisindeki hayattır. -Anonim 2 Hareketlilikler ÖĞRENCİ PERSONEL 1.

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 78

HABER BÜLTENİ Sayı 78 PERAKENDE GÜVENİ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AZALDI: HABER BÜLTENİ 04.07.2016 Sayı 78 TEPE değeri, haziran ayında mayıs ayına benzer şekilde gerçekleşti. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve işlerin

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya hizmetler sektörü güven endeksi geçen aya göre düştü: 2014 ün başından bu yana düşme eğilimini sürdüren Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te bir önceki

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 92

HABER BÜLTENİ Sayı 92 PERAKENDE GÜVENİ 11 AYDIR YATAY SEYİRDE HABER BÜLTENİ 07.09.2017 Sayı 92 Perakende güveni Ağustos ayında -18,7 puan değerini aldı. Endeks, bir önceki aya göre 0,5 puan artış, bir önceki yılın aynı dönemine

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 82 PERAKENDE GÜVENİ EKİM DE SON 7 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİNİ ALDI

HABER BÜLTENİ Sayı 82 PERAKENDE GÜVENİ EKİM DE SON 7 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİNİ ALDI HABER BÜLTENİ 04.11.2016 Sayı 82 PERAKENDE GÜVENİ EKİM DE SON 7 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİNİ ALDI Perakende güveni Ekim ayında hem geçen yıla hem de geçen aya göre azaldı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu,

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

Hibe ve Destek Programları

Hibe ve Destek Programları Hibe ve Destek Programları Süreçler ve Fırsatlar Ocak, 2011 HİBE VE DESTEK PROGRAMLARI Hibe ve destek programları büyük, orta, küçük; tüm ölçekteki işletmelerin işlerini geliştirmesi için fırsattır. HİBE

Detaylı

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015)

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015) PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015) PERAKENDECİNİN GELECEK DÖNEM SATIŞ BEKLENTİLERİ YENİDEN ARTIYOR: TEPE, ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 6

HABER BÜLTENİ xx Sayı 6 HABER BÜLTENİ xx.10.2014 Sayı 6 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin, yerel

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 42

HABER BÜLTENİ Sayı 42 KONYA PERAKENDE SEKTÖRÜ DURAĞAN SEYRETTİ: HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 42 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi. Önümüzdeki 3 aydaki satış fiyatı ve

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 87 ŞUBAT AYINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜ BEKLENTİLERDEKİ ARTIŞLA TELAFİ EDEN TEPE, HALA NEGATİFTE

HABER BÜLTENİ Sayı 87 ŞUBAT AYINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜ BEKLENTİLERDEKİ ARTIŞLA TELAFİ EDEN TEPE, HALA NEGATİFTE HABER BÜLTENİ 04.04.2017 Sayı 87 ŞUBAT AYINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜ BEKLENTİLERDEKİ ARTIŞLA TELAFİ EDEN TEPE, HALA NEGATİFTE Şubat 2016 dan bu yana negatifte bulunan perakende güveni, yılın üçüncü ayında da yine

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

TEPE TEPE_Mevsimsellikten Arındırılmamış Seri

TEPE TEPE_Mevsimsellikten Arındırılmamış Seri HABER BÜLTENİ 02.08.2016 Sayı 79 PERAKENDEDE İŞLER TOPARLANIRKEN BEKLENTİLER DÜŞÜYOR: TEPE değeri, temmuz ayında geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve işlerin geçen yıla

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 43

HABER BÜLTENİ Sayı 43 KONYA DA PERAKENDECİLER İŞLERDEN MEMNUN DEĞİL HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 43 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre azaldı. Geçtiğimiz 3 aydaki işlerin durumunda geçen yıla ve geçen

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK 06 Temmuz 2015 GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK TĠSK in OECD ve TÜĠK verileri ile yaptığı analize göre, 6 milyon genç boģta geziyor, üstelik bunların 4,7 milyonu iģ de aramıyor. Sorunun temel

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı