Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele"

Transkript

1 Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) Fax: / website:

2

3 İçerik Yönetici özeti Giriş Araştırma hakkında genel bilgi Kayıt dışı çalışmanın boyutu ve niteliği Kayıt dışı çalışmaya karşı yapılan çalışmaların organizasyonu Kayıt dışı çalışmaya yönelik politika yaklaşımları Sonuçlar Referanslar

4

5 Yönetici özeti Giriş Bu raporun amacı, AB üyeliğine aday Türkiye de kayıt dışı çalışmanın boyutunu ve niteliğini ve bunun nasıl ele alındığını sistematik şekilde değerlendirmektedir. Türkiye, 2012 de kişi başı GMG USD ile Dünya Bankası tarafından üst orta gelir ülkesi olarak sınıflandırılmıştır. Bu raporun amaçları şunlardır: Türkiye de kayıt dışı çalışmanın özelliklerini ve ne kadar yaygın olduğunu analiz etmek; kayıt dışı çalışmaya karşı yapılan çalışmaların nasıl organize edildiğini incelemek; bu konuyla ilgili uygulanan politika yaklaşımlarını ve tedbirleri değerlendirmektir. Rapor boyunca, uygun olan yerlerde, Türkiye deki durum AB27 ülkeleri ile kıyaslanmaktadır. Bu rapor beş ülkedeki kayıt dışı çalışma ile ilgili yürütülen araştırma çalışmasının bir parçasıdır. Bu ülkeler şunlardır: AB üyeliğine aday dört ülke (İzlanda, Karadağ, Türkiye ve Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti) ve katılımcı ülke Hırvatistan dır. 1 Politika bağlamı Türkiye de kayıt dışı çalışmanın boyutu Türkiye de kayıt dışı ekonominin boyutu ile ilgili çeşitli tahminler mevcuttur. Ortak bulgu, Türkiye nin AB27 ülkelerine nazaran büyük bir kayıt dışı ekonomiye sahip olduğudur. Türkiye yi Çoklu Gösterge Çoklu Sebep (MIMIC) yöntemini kullanarak AB27 ülkeleri ile karşılaştıran Schneider (2011), Türkiye deki kayıt dışı ekonominin GSYİH nin %29,1 ine tekabül ettiğini ve bu itibarla AB27 Üye Devletlerinin çoğuna göre daha büyük olduğunu belirlemiştir. Kayıt dışı ekonominin boyutunu tahmin etmek için girdi-çıktı yöntemi kullanıldığında da benzer bir rakam elde edilmekte ve 2002 yılında GSYİH nin %30 i bulunmaktadır Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Hane İş Gücü Anketi, tarım dışı işlerde çalışan tüm kişilerin yaklaşık %30,6 sının kayıt dışı şekilde çalıştığını ortaya koymuştur. Bir diğer araştırmaya göre maaşlı çalışanların %31,4 ünün sosyal güvenlik ödemelerinin yapılmadığı görülmüştür. Dünya Bankası nın 2009 İşletme Anketi nin sonucuna göre, şirketlerin %52,4 ü kayıt dışı firmalara karşı rekabet ettiklerini ve %32,2 si gayri resmi sektör içindeki rakiplerinin işlerinin büyümesinin önündeki en büyük engel olduğunu rapor etmektedir. Bu oran AB27 ülkeleri ile karşılaştırıldığında yüksektir. Türkiye de kayıt dışı çalışmanın boyutu 2009 ILO Hane İş Gücü Anketi ne göre, maaşlı gayri resmi tüm çalışanların %87,1 i tarım sektöründe çalışmaktadır. Bu temelde, Dünya Bankası (2010) Türkiye de kayıt dışı çalışmada son zamanlarda görülen düşüşün neredeyse tamamen tarım dışına çıkılmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye de kayıt dışı ekonominin tarım dışı sektörde nerede yoğunlaştığı incelendiğinde, inşaat sektöründeki tüm işlerin %55 i, ticaretin %39,6 sı ve ticaret ve ulaşım dışındaki hizmetlerin sadece %17,1 i kayıt dışıdır. Sonuca göre tarım dışı sektördeki tüm kayıt dışı çalışanların %37,3 ü ticarette, %22,7 si üretimde, %17,9 u ticaret ve ulaşım dışındaki diğer hizmetlerde, %14,3 ü inşaat ve %7,8 i ulaşım sektöründe çalışmaktadır ILO Hane İş Gücü Anketi ne göre Türkiye de tarım dışı sektörlerde kayıt dışı tüm çalışanların %60 ı maaşlı işçilerdir, %30,7 si işveren ve kendi hesabına çalışan ve %9,2 si katkıda bulunan aile işçileridir. Kayıt dışı ekonomi kentsel alanlardan çok kırsal alanlarda yaygındır. Resmileştirmenin önündeki engeller Dünya Bankası nın yıllık olarak gerçekleştirdiği İş Yapma anketleri, yerel bir girişimcinin ilgili mevzuatlara uyarak küçük veya orta büyüklükte bir işletme açmasının ne kadar kolay ya da zor olduğunu analiz etmektedir. Türkiye iş yapma kolaylığı açısından 2012 yılında 183 ülke içinde 71. sırada, AB27 ise 38. sırada yer almıştır. 1 Rapor yazılırken, Hırvatistan ın 1 Temmuz 2013 itibarıyla AB Üye Devleti olması bekleniyordu. 1

6 İş kurma kolaylığı bakımından, Türkiye 183 ülke içinde 61. sırada iken AB sırada bulunmuştur. Türkiye de iş kurmak için altı süreçten geçilmekte ve altı gün sürmektedir; maliyeti kişi başına düşen gelirin %11,2 sidir ve ödenmiş asgari sermayenin kişi başına düşen gelirin %8,7 si olmaktadır. Vergi ödeme kolaylığı açısından, Türkiye 183 ülke arasında 79. sırada iken AB27 ise 71. sırada yer almıştır. Ortalamada, Türkiye deki firmalar yılda 15 vergi ödemesi yapmakta, yılda 223 saati vergi kaydı, hazırlığı ve ödemesi için harcamakta ve kazançlarının %17,9 si oranında toplam vergi ödemektedir. Temel bulgular Türkiye de kayıt dışı çalışmaya karşı yapılan çalışmaların organizasyonu 2010 yılında 31 Avrupa ülkesinde yapılan çalışmada, sadece sekiz ülkede (%26) kayıt dışı çalışma ile mücadeleden sorumlu tek bir kurum ya da kayıt dışı çalışmayı ele alan çeşitli departmanların çalışmalarının koordineli şekilde çalışmasını sağlamaktan sorumlu bir merkezi koordinasyon komitesi bulunmaktadır. Türkiye de, kayıt dışı çalışmayı ele alan tek bir uyum birimi veya koordinasyon komitesi yoktur. Konunun farklı yönleriyle ilgilenen farklı hükümet kurumları ile daha bölünmeli bir yaklaşım uygulanmaktadır. Bununla beraber Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Kalkınma Bakanlığı (eski adıyla Devlet Planlama Teşkilatı), Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Tütün, Tütün Ürünleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürütülen çalışmalarda Gelir İdaresi ana sorumluluk sahibidir. Sosyal ortaklar çalışmalara dâhil olsa da bu katılım daha güçlü ve gelişmiş şekilde olabilir. Şu anda, sosyal ortakların katkısına daha az vurgu yapılarak hükümet kurumlarının çalışmaları arasında koordinasyon sağlanmasına daha fazla odaklandığı görülmektedir. Kayıt dışı çalışmaya yönelik politika yaklaşımları Türkiye, bir bütün olarak AB27 de olduğu gibi, tamamen baskıcı politika yaklaşımını terk etmektedir: Baskıcı tedbirler, kayıt dışı çalışmayla mücadeleyi amaçlayan geniş yelpazedeki kolaylaştırıcı politika tedbirleri ile bir arada uygulanmaktadır. Politika göstergeleri Türkiye nin kayıt dışı çalışmaya karşı kampanya yürütme şeklindeki gelişme alanları şunlardır: Daha geniş yelpazede arza yönelik daha sert iyileştirici tedbirlerin uygulanması; vatandaşların vergi ahlakını geliştirmek için daha fazla gelişmiş daha yumuşak taahhüt tedbirleri; kayıt dışı çalışma ile ilgili üç taraflı sosyal diyaloğun sürdürülmesi için resmi kurumlar oluşturulması konusuna daha fazla yoğunlaşılması; ve çok farklı kurumların işin içine dâhil olduğu görünen yerlerde hükümet içinde kayıt dışı çalışmayla mücadelenin daha iyi şekilde koordine edilmesi. Ancak yapılması gereken değişiklikler sadece bunlar değildir. Kırsal alanlar geride kalırken, kentsel ekonomide güçlü ve süratli bir modernleşme gerçekleşmektedir. Bu kırsal alanlarda, kayıt dışı ekonomi kentsel ortamlara göre çok daha fazla yaygındır. Yüksek kentleşme hızıyla birlikte, resmileştirme artmakta olup örneğin önleyici ve iyileştirici tedbirler yoluyla desteklenmelidir. Bu tür doğrudan politika müdahalelerinin yanı sıra, bu rapor daha geniş çaplı pazar müdahalesi, sosyal koruma, yeniden bölüşüm ve eşitlik ile daha küçük kayıt dışı ekonomiler arasında güçlü bir korelasyon olduğuna dair muhtemel kanıtlar sunmaktadır. 2

7 Giriş Avrupa nın ekonomik durgunlukla mücadelesi ve tarihi boyunca yüksek olan istihdam seviyeleri, kayıt dışı çalışma sorununu politik gündemin üst sıralarına taşımıştır; bunun en önemli nedenlerinde biri kamusal finans ve istihdam katılım oranları üzerindeki belirgin etkinleridir. Bu rapor beş ülkedeki kayıt dışı çalışma ile ilgili yürütülen araştırma çalışmasının bir parçasıdır. Bu ülkeler şunlardır: AB üyeliğine aday dört ülke (İzlanda, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Karadağ ve Türkiye) ve katılımcı ülke Hırvatistan. Raporun amacı Bu raporun amacı, Türkiye de kayıt dışı çalışmanın boyutunu ve niteliğini ve bunun nasıl ele alındığını sistematik şekilde değerlendirmektedir. Hedefler şunlardır: Türkiye de kayıt dışı çalışmanın özelliklerini ve ne kadar yaygın olduğunu analiz etmek; kayıt dışı çalışmaya karşı yapılan çalışmaların nasıl organize edildiğini incelemek; bu konuyla ilgili uygulanan politika yaklaşımlarını ve tedbirleri değerlendirmek. Rapor boyunca, bu ülkedeki kayıt dışı çalışmanın boyutu, niteliği ve nasıl ele alındığı AB27 deki durumla karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Ele alınan ana sorular şunlardır: n n n n n Türkiye de kayıt dışı çalışmanın boyutu ve niteliği nedir ve Avrupa nın geri kalanına kıyasla ne durumdadır? Kayıt dışı çalışma konusunda hangi kurumsal yapılar ve politika yaklaşımları kullanılmaktadır ve bunların AB27 ile kıyaslaması nasıldır? Kayıt dışı çalışmayla mücadele etkili olduğu görülen hangi belirli politika tedbirleri uygulanmıştır? Türkiye de kayıt dışı çalışmayla mücadelede, politika tedbirleri bakımından, Avrupa nın geri kalanından hangi dersler çıkarılabilir? AB27, bu ülkedeki uygulamadan neler öğrenebilir? Yöntembilim ve veri toplama İlk olarak, kapsamlı bir literatür değerlendirmesi yapılarak akademik kaynaklar, hükümet ve sosyal ortaklar tarafından basılan yayınlar ve istatiksel araştırmalar incelendi. Tamamlanan değerlendirme aşağıda özetlenen üç unsurdan oluşmaktadır. Türkiye de kayıt dışı çalışma hakkındaki anketlerin incelenmesi: Diğer AB27 ülkeleri ve AB aday ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye de Dünya Bankası İşletme Anketleri ve Dünya Bankası İş Yapma Anketleri nin gibi uluslar arası veri tabanlarının yanı sıra dolaylı ölçüm yöntemlerini kullanan çeşitli çok uluslu anketlere de dâhil edilmiştir (bkz. see Schneider, 2011; Avrupa Komisyonu, 2007b). Kayıt dışı çalışmanın kapsamını ve içeriği hakkında bilgi veren ulusal seviyede anketler ve gri yayınlar da mevcuttur; ve uygun olan yerlerde, bu bilgiler AB27 deki durum ile karşılaştırılmıştır. Türkiye de kayıt dışı çalışmayla mücadeleye yönelik kurumsal yaklaşım hakkında masa başı değerlendirmesi: Buna Türkiye de kayıt dışı çalışmayla mücadelenin organize edilmesi hakkındaki hem yayınlanmış yayınlar hem de gri yayınlar dâhildir. Üye Devletler ile karşılaştırma yapmak için geliştirilmiş olan tipolojiler kullanılarak, bulgular AB27 deki yaklaşımlar ile kıyaslanmıştır (Dekker ve arkadaşları, 2010). Politika tedbiri girişimleri hakkında masa başı araştırması: Türkiye de kullanılan çeşitli politika araçları, sosyal ortaklar ve sektöre özgü kuruluşlar tarafından üstlenilenler dâhil, rapor edilmiş ve AB27 ile karşılaştırılmıştır. 3

8 İkinci olarak, hem güncel bilgi sağlamak hem de anlayıştaki boşlukları doldurmak için, ana paydaşlarla telefon görüşmeleri ve online anketler yapılmıştır. Söz konusu ana paydaşlar arasında kayıt dışı çalışmaya karşı yürütülen kampanyaya dâhil olan hükümet departmanlarındaki üst düzey yetkililer, uzman akademisyenler ve sosyal ortak kuruluşların temsilcileri yer almıştır. Türkiye de kayıt dışı çalışmanın boyutu ve niteliği, kayıt dışı çalışmaya karşı mücadelenin nasıl organize edildiği ve kullanılan politika yaklaşımları ve tedbirleri ile birlikte bunların algılanan etkinlikleri hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada karşılaştırmalı veri toplanmasına olanak sağlayan ve AB27 genelinde yakın zamanda uygulanmış olan bir anket yöntemi (Dekker ve arkadaşları, 2010) kullanılmıştır. Üçüncü olarak, uzmanların ve dört aday ülke ve Hırvatistan daki ana paydaşların katılımıyla Kasım 2012 de bir doğrulama toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda, Türkiye de kayıt dışı çalışmanın boyutu ve niteliği ve kayıt dışı çalışmanın nasıl ele alındığı hakkında AB27 deki durumla kıyaslama yapılarak geniş yelpazede bir değerlendirme ortaya konulmuştur. 4

9 Araştırma hakkında genel bilgi AB27 de kayıt dışı çalışma için resmi bir tanımlama bulunmasa da, yaygın şekilde kabul gören tanıma göre kayıt dışı çalışma Üye Devletler arasındaki düzenleyici sistemler arasındaki farklılıklar dikkate alınarak, nitelikleri bakımında yasal olan ancak kamu yetkililerine bildirilmeyen üretim faaliyetleri (Avrupa Komisyonu, 2007a, sf.2). Artık AB27 de kayıt dışı çalışma ile ilgili dikkate değer bir araştırma ve politika belgesi kaynağı bulunmaktadır. Bu raporun amacı bu ülkelerdeki kayıt dışı çalışmayı anlamak, kavramsallaştırmak, ölçümlemek ve ele almaktır. Milenyumun başlangıcından bu yana, Avrupa Komisyonu tarafından AB27 deki kayıt dışı çalışmanın boyutu ve niteliği, nasıl ele alındığı ve gelecekte ne yapılabileceği üzerine önemli araştırmalar yapılmıştır. Türkiye deki durum bu verilerle karşılaştırılabilir. Undeclared labour in Europe (Avrupa da kayıt dışı çalışma) (Mateman & Renooy, 2001) ve Undeclared work in an enlarged Europe (Genişlemiş Avrupa da kayıt dışı çalışma) (Renooy ve arkadaşları, 2004) çalışmaları, Üye Devletlerde kayıt dışı çalışmanın boyutu ve niteliği hakkında ilk tahminleri sağlamaktadır. Avrupa İstihdam Gözlemevi (2004), Fighting the immeasurable? Addressing the phenomenon of undeclared work in the European Union (Ölçülemeyen ile mücadele? Avrupa Birliği nde kayıt dışı çalışma fenomeninin ele alınması) isimli daha kapsamlı bir değerlendirme yayınlamıştır. Daha yakın bir zamanda, bu fenomeni daha iyi anlamak için, Avrupa Komisyonu hem doğrudan bir anket (Avrupa Komisyonu, 2009) hem de dolaylı anket yöntemlerinin bir değerlendirmesini (Avrupa Komisyonu, 2009) başlatmıştır. Aynı dönemde, kayda değer politika kaymaları yaşanmıştır yılında İstihdam Politikası Rehber İlkesi No. 9 un caydırma yaklaşımından uzaklaşıp kayıt dışı çalışmayı kurallara uygun çalışma haline dönüştürme (sadece ortadan kaldırmak yerine) teklifinin ve bu duruşun Komisyonun kayıt dışı çalışmaya yönelik Stepping up the fight against undeclared work (Kayıt dışı çalışmaya karşı mücadeleyi hızlandırmak) (Avrupa Birliği, 2007a) adlı ikinci İletişiminde tekrarlanmasının ardından, birtakım girişimler yapılmıştır. Eurofound, bunun nasıl başarılabileceğini görmek için hem 2007 de hem de 2008 de çalışmalar yapmış (Eurofound 2008, 2009) ve iyi uygulama örneği politika tedbirlerinden oluşan bir bilgi bankası oluşturmuştur (bkz. Bu banka Hırvatistan, İzlanda, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Karadağ ve Türkiye den vakalarla 2013 yılında tamamen güncellenmiştir. Komisyon, AB27 genelinde kayıt dışı çalışmayla mücadelenin daha iyi koordine edilmesi için bir Avrupa platformu oluşturulması konusunda fizibiliteyi inceledi (Dekker ve arkadaşları, 2010). Tüm bu araştırmalar, Türkiye deki kayıt dışı çalışmanın boyutunun ve bununla başa çıkmada kullanılan çeşitli stratejilerin karşılaştırılabileceği sağlam bir bulgu temeli oluşturmaktadır. Dünya Bankası, Türkiye yi lik nüfusu ve kişi başı USD GSMG üst orta gelir ülkesi olarak tanımlamaktadır (Dünya Bankası, 2012b). Dünya Bankası şöyle ifade etmektedir: Gayri resmilik, Türkiye de insanların günlük yaşamlarının bir parçası. Resmi olmayan işlemler pek çok bağlamda gerçekleşiyor: İş anlaşmaları el sıkışarak bağlanıyor; ödemeler rutin olarak erteleniyor; çalışanlar ödemelerini nakit olarak alıyor; fiş ancak açık şekilde isterseniz veriliyor. Bu fenomenler kayıt dışı çalışanlar, serbest meslek ve vergi kaçırma gibi daha geleneksel gayri resmilikler ile ilişki içinde. Resmilik ve gayri resmilik, aynı kuruluş içinde sık sık yan yana varlıklarını sürdürüyor, örneğin firmalar üretimlerinin yalnızca belirli bir bölümünü kayıt altına alıyor. İki algı oldukça yaygın. İlki, bunu herkes yapıyor: vergi kaçırıyor ve ücretlerini olduğundan az gösteriyor. İkincisi, ne alıyorsak onu ödüyoruz: Kamu hizmetlerinin düşük kalitede olması ve kamusal alandaki yozlaşma düşük vergi ahlakına neden oluyor. Herkes bu inançlara sahip olduğunda, kayıt dışı ekonomik faaliyet rutin ve kabul edilebilir hale geliyor. (Dünya Bankası, 2010, p.1) 5

10

11 Türkiye de kayıt dışı çalışmanın boyutu ve niteliği Kayıt dışı çalışmanın boyutu Türkiye de, diğer ülkelere benzer şekilde, kayıt dışı ekonominin boyutuna yönelik pek çok tahmin bulunuyor; bu tahminler uygulanan ölçüm metodolojisine göre çok fazla değişiklik gösteriyor. Bu nedenle, kayıt dışı ekonominin boyutunun temelini oluşturan ölçüm metotlarının farkında olmak önemlidir. Tablo 1 de, şirket sahibi ile görüşülerek ve pek çok ülkede aynı sorular kullanılarak gerçekleştirilen Dünya Bankası İşletme Anketi 2008 in bulguları gösteriliyor. Firmaların yarısından fazlası (%52,4) kayıt dışı ya da resmi olmayan firmalarla rekabet ettiklerini, %32,2 si ise gayri resmi sektördeki rakiplerinin faaliyetlerinin işlerinin büyümesi önündeki en büyük engel olduklarını belirtmiştir. Ankete katılan firmaların yaklaşık %94 ü faaliyetlerine başladıklarında resmi olarak kaydolduklarını; %6 sı ise resmi kayıt olmadan ortalama sadece 0,4 yıl çalıştıklarını belirtmiştir. Tablo 1: Türkiye de kayıt dışı çalışmanın yaygınlığı Notlar: Firma sayısı= Kaynak: Dünya Bankası İşletme Anketi 2008 Türkiye Doğu Avrupa ve Orta Asya Kayıt dışı firmalarla rekabet eden firmalar (%) Gayri resmi sektördeki firmaların faaliyetlerini büyük bir engel olarak tanımlayan firmalar (%) Dünya Faaliyetlerine başladıklarında resmi olarak kaydolan firmalar (%) Resmi olarak kayıt olmadan çalışılan yıl sayısı Schneider tarafından alternatif bir ölçüm sağlanmıştır (2011). Şekil 1 de Scheneider in Çoklu Gösterge Çoklu Sebep (MIMIC) yönteminin sonuçları gösterilmektedir. Tahmin prosedüründe, Avusturya, Almanya, Polonya ve İsviçre olmak üzere birkaç ülkenin döviz talep yaklaşımının yardımıyla sadece ilgili değerler verilmektedir. (Bu değerlerde ayarlama yapılarak kesin değerlere çevrilmiştir.) Ortaya çıkan sonuca göre, AB27 ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye GSYİH nin %29,1 ine denk gelen kayıt dışı ekonomisi ile AB27 Üye Devletlerinin çoğundan daha büyük bir kayıt dışı ekonomiye sahiptir. 7

12 Şekil 1: GSYİH yüzdesine göre kayıt dışı ekonominin boyutu, ülkelere göre Avusturya Lüksemburg Birleşik Krallık Hollanda Fransa Almanya İrlanda Slovakya Danimarka Çek Cumhuriye Finlandiya İsveç Norveç Belçika İspanya Portekiz Macaristan Slovenya Polonya Kıbrıs Yunanistan Malta İtalya Letonya Türkiye Estonya Litvanya Romanya Bulgaristan Kaynak: Schneider (2011) Kayıt dışı ekonomiye yönelik çok sayıda çalışmada, dolaylı göstergeleri ve/veya başka amaçlar için toplanan verilerde kayıt dışı çalışmanın istatiksel izlerini kullanan dolaylı ölçüm yöntemleri kullanılmaktadır (bkz. Tablo 2). Bu çalışmalar Türkiye deki kayıt dışı ekonominin boyutunun Avrupa daki çoğu ülkedekinden daha büyük olduğunu doğrulamaktadır. Basit nakdi derecelendirme, vergi yaklaşımı, ekonometrik yaklaşım, nakit derecesi, işlem hacmi, girdi-çıktı yöntemi, istidam yöntemi ve aynı yıl ya da farklı yıllar için gerçekleştiren karma yöntem gibi farklı dolaylı ölçüm yöntemleri kullanan bu çalışmalar, Türkiye de kayıt dışı ekonominin yüzdesinin GSYİH nin %2 ila %70 i arasında bir yer de olduğunu tahmin etmektedir. Takim (2011, Tablo 1) ve Avrupa Komisyonu (2009), Türkiye de kullanılan çeşitli dolaylı ölçüm yöntemlerinin sonuçlarını sentezleyerek benzer sonuçlara varmıştır. 8

13 Tablo 2: Türkiye de kayıt dışı ekonominin boyutuna yönelik tahminler Araştırmacı Yıl Yöntem Ilgın Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, 2009 (Tablo 1) Kayıt dışı ekonomi % GSYİH olarak 2001 Basit nakdi derecelendirme Basit nakdi derecelendirme Ekonometrik derecelendirme 47.2 Altuğ 1992 Gayri resmi istihdam yaklaşımı 35.0 Derdiyok 1989 Vergi yaklaşımı 46.9 Temel, Şimşek, Yazıcı Çetintaş-Vergil 1992 Ekonometrik yaklaşım İşlem hacmi Yaklaşım (farklı varsayımlarla) Ekonometrik nakdi tahmin Ekonometrik nakdi tahmin 24.7 Schneider 2001 Karma yöntem 33.2 Kasnakoğlu 1997 Nakit derecesi Ekonometrik 9 13 İşlem hacmi 31 Özsoylu 1990 Nakit derecesi 11.7 Bu dolaylı yöntemlerin yanı sıra, Türkiye deki kayıt dışı çalışma ile ilgili olarak bir takım direkt anketler de gerçekleştirilmiş olup bunlardan biri de 2009 ILO Hane İş Gücü Anketi dir. Gayri resmi istihdam edilen kişileri, yani temel sosyal ya da yasal korumalardan veya istihdam haklarından yoksun işler olarak tanımlanan işlerde çalışanları, inceleyen anket; Türkiye de yaklaşık 4,9 milyon kişinin (1,1 milyon kadın ve 3,8 milyon erkek) gayri resmi olarak istihdam edildiğini ortaya koymuştur. Bu oran tarım dışı alanda istihdam edilen tüm çalışanların %30,6 sını (istihdam edilen tüm kadınların %32,6 sı ve tüm erkeklerin %30,1 i) temsil etmektedir. Erkekler gayri resmi iş gücünün yaklaşık %77 sini oluşturmaktadır. Benzer şekilde, Tansel ve Kan (2011) 2009 yılında kayıt dışı çalışmanın maaşlı işlerin %31,4 ünü oluşturduğunu bulmuştur. Kayıt dışı çalışmanın niteliği Sektörel farklılıklar 2009 ILO Hane İş Gücü Anketi ne göre, maaşlı gayri resmi tüm çalışanların %87,1 i tarım sektöründe çalışmaktadır. Bu nedenle, Dünya Bankası (2010) Türkiye de kayıt dışı çalışmada son zamanlarda görülen düşüşün neredeyse tamamen tarım dışına çıkılmasından kaynaklandığını ileri sürmüştür. Türkiye de tarım dışı sektörlerde kayıt dışı ekonominin dağılımını inceleyen Tablo 3, inşaat sektöründeki tüm işlerin %55,2 sinin, ticaret alanında %39,6 sının, ticaret ve ulaşım dışı hizmetlerde ise sadece %17,1 inin kayıt dışı olduğunu göstermektedir. Sonuca göre tarım dışı sektördeki tüm kayıt dışı çalışanların %37,3 ü ticarette, %22,7 si üretimde, %17,9 u ticaret ve ulaşım dışındaki diğer hizmetlerde, %14,3 ü inşaat ve %7,8 i ulaşım sektöründe çalışmaktadır. 9

14 Tablo 3: Toplam istihdam içinde gayri resmi istihdamın oranı, sektöre göre (%) Sektör Toplam Kadın Erkek Tüm tarım dışı faaliyetler Üretim İnşaat Ticaret Ulaşım Ticaret ve ulaşım dışındaki diğer hizmetler Kaynak: ILO Hane İş Gücü Anketi 2009 Dünya Bankası İşletme Anketi nden alınan veriler, Türkiye de kayıt dışı ekonomideki sektörel farklılıkların ülkeler arası karşılaştırma yapılarak değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır yılında, Tablo 4 de gösterildiği gibi, gıda, kimya ve kimya ürünleri sektörlerindeki firmalar kayıt dışı firmalarla rekabet yaşaması en muhtemel firmalar olmuştur. İkinci sektördeki resmi firmalar, kayıt dışı firmaları büyük bir engel olarak görmeye en meyilli firmalar olmuştur. Tablo 4: Türkiye de kayıt dışı ekonominin yaygınlığındaki farklılıklar (%) Notlar: Firma sayısı= Kaynak: Dünya Bankası İşletme Anketi (2008) Kayıt dışı firmalarla rekabet eden firmalar Gayri resmi sektördeki firmaların faaliyetlerini büyük bir engel olarak tanımlayan firmalar Faaliyetlerine başladıklarında resmi olarak kaydolan firmalar Resmi olarak kayıt olmadan çalışılan yıl sayısı Hepsi Sektöre göre: Gıda Tekstil Giysi Kimyasallar ve Kimya ürünleri Metalik olmayan mineral ürünler Diğer üretim Şirket boyutuna göre: Küçük (5-19 çalışan) Orta (20-99 çalışan) Büyük (100+ çalışan) Lokasyona göre: Marmara Güney Ege Orta Anadolu Karadeniz - doğu İhracat durumuna göre: Direkt ihracatı satışlarının %10+ u olan İhracat yapmayan Şirket sahibine göre: Yerli mülkiyet Yabancı mülkiyet

15 Sosyoekonomik, işsel ve mekânsal farklıklar Tablo 4 ayrıca, pek çok ülkeye oldukça tezat olarak, Türkiye de daha büyük firmaların kayıt dışı firmaların varlığından orta ölçekli firmalara göre biraz daha fazla etkilenme eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla beraber, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kayıt dışı firmaların büyük bir engel oluşturduğunu ileri sürmeleri büyük işletmelere göre çok daha olasıdır. Bununla ilgili olarak, ihracat yapmayan firmalar ve yerel mülkiyetli firmaların kayıt dışı firmalarla rekabete tanık olması daha olasıdır; ayrıca bunların kayıt dışı ekonominin, işlerinin önünde engel oluşturduğunu belirtmeleri ihracat yapan ve yabancı mülkiyetli firmalara göre daha olasıdır. Tablo 4, kayıt dışı ekonominin yaygınlığında mekânsal olarak belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Kayıt dışı ya da gayri resmi firmalarla rekabet eden firmaların oranı Ege Bölgesi nde en yüksek olup bu bölgeyi Orta Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri takip etmektedir. Marmara ve Orta Anadolu daki firmaların kayıt dışı firmaların büyük bir engel oluşturduğunu belirtmeleri daha olası olsa da, kayıt dışı çalışmada en düşük oran güney ve Marmara bölgelerinde görülmektedir. Kayıt dışı ekonomide kırsal ve kentsel alanlar arasında da farklılıklar mevcuttur ILO Hane İş Gücü Anketi, tarım dışı iş gücünün %40,5 inin kırsal alanlarda kayıt dışı çalıştığını ve bu oranın kentsel alanlarda %28,5 olduğunu ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Tansel ve Kan (2011) 2009 yılında, gayri resmi sektörde çalışanların yaklaşık %44,6 sının kırsal alanlarda ve %31,2 sinin kentsel alanlarda, sosyal güvenlik katkısı olmadan, çalıştığını bulmuştur. Tablo 5, cinsiyetler arasındaki bu farklılık arasında bir nebze azalmış olsa da, kadınların erkeklere nazaran kayıt dışı ekonomide daha fazla yoğunlaştığını göstermektedir. Ayrıca, daha genç yaş gruplarındaki çalışanların (15-24 yaş) ve daha büyük yaş gruplarının (45-64) beyan edilmemesinin daha olası olduğunu ortaya koymaktadır. Kayıt dışı çalışması daha muhtemel olan diğer gruplar şunlardır: daha kısa süre eğitim almış olanlar; evlilerden ziyade bekarlar; profesyoneller, teknisyenler ve büro elemanlarından ziyade hizmet işinde çalışanlar, zanaatkarlar, tarım ve tesis operatörleri; tarım, inşaat, otel ve restoranlarda çalışanlar; ulaşımda çalışanlar; düzenli çalışanlar ve işverenlerden ziyade geçici işçiler ve serbest meslek sahipleri; kentsel alanlardakiler. Tablo 5: Tüm sektörlerde ve tarım dışı sektörlerde gayri resmi ekonomide çalışma (%) Tüm örneklem Tarım dışı örneklem Resmi Gayri resmi Resmi Gayri resmi Resmi Gayri resmi Resmi Gayri resmi Cinsiyet Erkek Kadın Yaş Eğitim Hiç Evlilikle ilgili İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Evli Bekar Meslek Yasa koyucu Profesyoneller Teknisyenler Büro elemanları

16 Kaynak: Tansel ve Kan (2011, Tablo 2) Tüm örneklem Tarım dışı örneklem Resmi Gayri resmi Resmi Gayri resmi Resmi Gayri resmi Resmi Gayri resmi Meslek Hizmet işçileri Becerili tarım işçileri Zanaatkarlar Tesis operatörleri Temel operatörler Sektör Tarım İstihdam durumu Şirket büyüklüğü Madencilik Üretim Kamu hizmetleri İnşaat Ticaret Oteller ve restoranlar Ulaşım Finans İş hizmetleri Kamu idaresi Eğitim Sağlık Diğer Düzenli çalışan Geçici çalışan Kendi hesabına çalışan Ücretsiz çalışan aile üyesi veya altı veya üzeri Hane tipi Bekar Çocuksuz Çocuklu Lokasyon Kırsal Kentsel Kayıt dışı çalışmanın türleri 2009 ILO Hane İş Gücü Anketi ne göre Türkiye de tarım dışı sektörlerde kayıt dışı tüm çalışanların %60 ı maaşlı işçilerdir, %30,7 si işveren ve kendi hesabına çalışan ve %9,2 si katkıda bulunan aile işçileridir. Erkekler serbest meslek sahibi olmaları (kayıt dışı çalışan erkeklerin %31,9 u ve kadınların %26,7 si) ve çalışan olmaları (erkeklerin %61 i ve kadınların %56,5 i) daha olasıdır. Kadınların ailelerine katkıda bulunan çalışanlar olması daha muhtemeldir (kayıt dışı çalışan kadınların %16,8 i ve erkeklerin %7 si). Kentsel kayıt dışı ekonomilerin maaşlı çalışanlar içindeki payı daha yüksek (kayıt dışı tüm çalışanların %62 si) iken kırsal kayıt dışı ekonomiler daha çok kendi için çalışan kayıt dışı çalışanlar ile karakterizedir (kırsal alanlarda %35,4 ve kentsel alanlarda %29,4) ILO Hane İş Gücü Anketi ne göre, tarım dışı tüm kayıt dışı çalışanların %22,8 ini kadınlar oluşturmasına rağmen, gayri resmi serbest meslek 12

17 çalışanların %24,7 sini ve kayıt dışı maaşlı çalışanların %21,4 ün oluşturmaktadırlar. Bu nedenle, Türkiye deki kayıt dışı ekonominin niteliğinin kırsal ve kentsel alanlarda önemli derecede farklı olabileceği görülmektedir. Resmileştirmenin önündeki engeller Şimdiye kadar, az sayıda deneysel çalışma kayıt dışı çalışmanın resmileştirilmesinin önündeki engelleri değerlendirmiştir. Bu ciddi bir eksikliktir. Farklı kayıt dışı çalışan grupları için resmileştirmenin önündeki engeller tanımlanmadığı takdirde, politika tedbirleri belirlenemez. İleride yapılacak araştırmaların, kayıt dışı çalışmanın resmileştirilmesini önleyen engelleri ve bunların nasıl çözümlenmeye çalışıldığını değerlendirmeye çok daha fazla dikkat etmesi gerekecektir. Dünya Bankası nın İş Yapma anketleri, resmileştirmenin önündeki engeller ile ilgili olarak ülkeler arası verilerin karşılaştırılmasını sağlayan az sayıdaki kaynaktan birisidir. Bu anketler, yerel bir girişimcinin ilgili mevzuatlara uyarak küçük veya orta büyüklükte bir işletme açmasının ne kadar kolay ya da zor olduğunu belirtmektedir. Anket her yıl 183 ülkede gerçekleştirildiğinde, bu veriler diğer ülkelerdeki durumla karşılaştırılabilir. Ayrıca bir firmanın ömrü içindeki 10 alanı etkileyen düzenlemelerdeki değişiklikleri ölçmekte ve takip etmektedir: iş kurma; inşaat izinleri ile uğraşma; elektrik bağlatma; tesisi kaydettirme; kredi alma; yatırımcıları koruma; vergileri ödeme; sınır dışı ile ticaret yapma; sözleşmelerin uygulanması; ödeme güçlüğünün çözülmesi yılında, Türkiye bu ankete katılan 183 ülke içinde 71. sırada yer alırken, bir bütün olarak AB sıraya yerleşmiştir. Ancak, Türkiye bazı göstergelerde diğerlerine göre diğer ülkelere nazaran daha iyi bir performans sergilemiştir (bkz. Şekil 2). Türkiye iş kurmaya elverişli koşullara sahip olma açısından 183 ülke arasında 61. olmuş iken AB27 bir bütün olarak 66. olmuştur. Türkiye de iş kurmak için altı süreçten geçilmekte ve altı gün sürmektedir; maliyeti kişi başına düşen gelirin %11,2 sidir ve kişi başına düşen gelirin %8,7 si oranında ödenmiş asgari sermaye gerektirmektedir de, Türkiye şirket sözleşmelerinde ve diğer belgelerde noter onayı ücretlerini kaldırarak iş kurmayı daha az masraflı hale getirmiştir (Dünya Bankası, 2012a). Türkiye vergi ödemede 183 ülke içinde 79. sıradadır; AB27 ise bir bütün olarak 71. sıradadır. Ortalamada, Türkiye deki firmalar yılda 15 vergi ödemesi yapmakta, yılda 223 saati vergi kaydı, hazırlığı ve ödemesi için harcamakta ve kazançlarının %17,9 si oranında toplam vergi ödemektedir. Bu durumu iyileştirmek için, 2012 de Türkiye şirketlere %5 indirim sağlayarak sosyal güvenlik katkı payı ücretlerini düşürmüştür. Şekil 2: İş Yapma anketi başlıklarında Türkiye nin sıralaması İş kurma (61) Elektrik bağlatma (72) İnşaat izinleri ile uğraşma (155) Ödeme güçlüğünün çözülmesi (120) Tesisi kaydettirme (44) Sözleşmeleri uygulama (51) Kredi alma (78) Sınır dışı ile ticaret yapma (80) Yatırımcıları koruma (65) Vergileri ödeme (79) Kaynak: Dünya Bankası, 2012a 13

18

19 Kayıt dışı çalışmaya karşı yapılan çalışmaların organizasyonu Hükümetler arası işbirliği 31 Avrupa ülkesinde kayıt dışı çalışmayla nasıl mücadele edildiğini inceleyen Dekker ve arkadaşları (2010), sadece sekiz ülkede (%26) kayıt dışı çalışmayla mücadeleye adanmış tek bir kuruluş oluşturulmuş olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu, kayıt dışı çalışma ile mücadeleden sorumlu tek bir kurum ya da kayıt dışı çalışmayı ele alan çeşitli departmanların çalışmalarının koordineli şekilde çalışmasını sağlamaktan sorumlu bir merkezi koordinasyon komitesi şeklindedir. Tablo 6 da gösterildiği üzere; vergi daireleri, sosyal güvenlik daireleri ve çalışma müfettişlikleri ilgili ülkeye bağlı olarak bu merkezi rolü üstlenebilir. Nordik ülkelerinde, vergi idaresi bu rolü üstlenmeye meyillidir; bunun nedeni özellikle kayıt dışı çalışmanın çoğunun serbest meslek şeklinde yürütülmesidir. Bu kayıt dışı çalışma türü, çalışma müfettişlerinin ilgi alanına girmez. Güney ve orta doğu Avrupa nın çoğunda, maaşlı çalışma daha yaygın bir kayıt dışı çalışmadır ve bu nedenle işveren-işçi ilişkilerine odaklanılmaktadır; burada, çalışma müfettişinin daha büyük sorumluluğu vardır. Tablo 6: 31 ülkede kayıt dışı çalışmayla mücadelen sorumlu ana yetkili makam Çalışma müfettişliği Sosyal güvenlik idaresi Vergi idaresi Belçika, Fransa, İsviçre, Liechtenstein Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs, Macaristan, İspanya, İtalya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Malta, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan Kaynak: Dekker ve arkadaşları (2010) Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, İsveç, Norveç Tablo 3, Avrupa nın farklı bölgelerinde çeşitli makamlar arasında sorumluluk dengesinin nasıl olduğunu özetlemektedir. Kuzey Avrupa ülkelerinde, kayıt dışı çalışmaya yönelik politikaları belirlemede önder rol ağırlıklı olarak vergi makamlarınındır. Batı Avrupa ülkelerinde, vergi makamları yine önder rolü üstlense de, sosyal güvenlik makamları tarafından daha fazla katkı sağlanmaktadır. Güney Avrupa ülkelerinde, üç kurumun hepsi daha eşit derecede katkıda bulunmakta iken; orta doğu Avrupa da, çalışma müfettişlerine daha çok, vergi ve sosyal güvenlik makamlarına daha az sorumluluk düşmektedir. Tabloda sorumluluk dengesinin zaman içinde nasıl kaydığı da belirtilmektedir. Vergi makamlarının kayıt dışı çalışmayı ele almaktan yaygın şekilde sorumlu olmaya devam ettiği Kuzey Avrupa ülkelerinde yok denecek kadar az değişiklik olsa da, batı Avrupa ülkelerinde vergi makamlarının hakimiyeti artmaktadır. Bu arada güneydeki ülkelerde ise daha çok, üç kurumun eşit rol oynamasından vergi ve iş gücü makamlarının daha fazla sorumluluk almasına doğru bir değişim söz konusudur. 15

20 Şekil 3: Avrupa bölgelerinde kayıt dışı çalışma konusunda sorumluluk Vergi Kuzey Güney Batı Doğu İş kanunu Sosyal güvenlik Türkiye de, kayıt dışı çalışmayı ele alan tek bir birim veya koordinasyon komitesi yoktur. Ancak, ana bir bölüm mevcuttur ve Türk hükümeti kayıt dışı çalışmayı ele almaya yönelik bir hareket planı çıkarmıştır dokuzuncu kalkınma planının sunduğu çerçevede Yüksek Planlama Konseyi tarafından yayınlanan Hükümetin 2008 Yıllık Programı nda, kayıt dışı çalışmayı ele almak için bir strateji ve hareket planı hazırlanacağı belirtilmiştir. Bu hazırlık geniş yelpazede kamu kurumlarının katkılarıyla vergi idaresi tarafından yürütülmüştür Şubat ayında, hareket planı başbakanlık genelgesi olarak yayınlanmıştır. Bu genelgeyle gelir idaresi kayıt dışı çalışmayla mücadele stratejisi geliştirmekten sorumlu ana makam olarak atanmıştır. Bununla beraber Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Tütün, Tütün Ürünleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) olmak üzere diğer departmanlar işbirliği kurumları olarak atanmıştır. Üç hedef belirlenmiştir: n n n resmi faaliyetleri teşvik etmek, denetim kapasitesinin güçlendirilmesi ve yaptırımların caydırıcı etkisinin artırılması, kurumsal ve toplumsal fikir birliğinin oluşturulması ve güçlendirilmesi. Bu plan olmak üzere üç yıllık bir dönemi kapsamakta olup bu üç hedef altında gerçekleştirilecek 105 eylem içermektedir. Performans göstergeleri, zaman çerçeveleri ve sorumlu kuruluşları belirleyen detaylı bir belgedir. Planda yer alan önemli bir eylem, denetimlerin risk analizi modeline dayanarak yapılacak olmasıdır. Bir diğer önemli eylem de SGK veri tabanından ve ilgili diğer kurumların veri tabanlarından oluşan yeni bir ortak veri tabanı oluşturulmasıdır. 16

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Avrupa Komisyonu mali desteği ile hazırlanmıştır. Nisan 2009 İÇİNDEKİLER 1) Giriş... 1 2) Sosyal diyaloğun tanımı... 3 3) AB düzeyinde

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2603 - ÖİK: 614 KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2812 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

Sosyal Diyalog. İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı. Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır

Sosyal Diyalog. İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı. Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır Sosyal Diyalog İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır Sosyal Diyalog İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı Bu belge, Avrupa Birliği nin mali desteğiyle, Avrupa

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 5 Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 1. KÜRESEL KRİZ VE İŞSİZLİK... 7 1.1. İşgücü Piyasalarındaki Gelişmeler...

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015 Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü Nisan 2015 1 SON EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Büyüme ve Ekonomik Yönetim Türkiye diğer yükselen ülkeler için çıkarılabilecek dersler

Detaylı