ORTAOKULDA EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLARIN GELENEKSEL ve YENİ MEDYA ile OLAN İLİŞKİLERİ ve İLİŞKİLERİNİN DOĞASININ KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTAOKULDA EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLARIN GELENEKSEL ve YENİ MEDYA ile OLAN İLİŞKİLERİ ve İLİŞKİLERİNİN DOĞASININ KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 ORTAOKULDA EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLARIN GELENEKSEL ve YENİ MEDYA ile OLAN İLİŞKİLERİ ve İLİŞKİLERİNİN DOĞASININ KARŞILAŞTIRILMASI PROJESİ-MEDYAK Doç. Dr. Tuğba Asrak Hasdemir Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi II. Uluslararası Çocuk ve Medya Kongresi İzmir-2013

2 Nüfus ve Örneklem raştırmanın nüfusunu Ankara ili Çankaya ilçesinde 9-12 yaş rasında olan ve ortaokula devam eden çocuklar oluşturmaktadır. nkara ili, Çankaya ilçesinde, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine öre farklı sosyoekonomik statüye sahip ailelerin çocuklarının evam ettiği okullar bulunmaktadır. u nedenle nüfusu temsil edecek örneklem, basit tesadüfi örnekle öntemiyle hesaplanmıştır. nkara ili Çankaya ilçesindeki ortaokullar ve öğrenci sayısı elirlenmiş ve bu sayı üzerinden örneklem sayısı hesaplanmıştır.

3 Verilerin Toplanması ve Analizi raştırmada 9-12 yaş arasında olan ve ortaokula devam eden ocukların medya araçları ile ilişkilerini belirlemek amacıyla toplam 8 maddelik bir anket geliştirilmiştir. nkette sırasıyla; demografik özellikler, medya araçlarına sahiplik urumu, medya araçlarını kullanma biçimleri ve süresi ile medya raçları ve medya okuryazarlığı adı altında toplam dört alt başlık er almaktadır. erilerin toplanması sürecinde görev alacak anketörlere, okul aresi, sınıf öğretmenleri ve öğrencilerle kurulacak iletişim, nketin öğrencilere tanıtılması ve açıklamaların yapılması, uygulama e uygulama sonrası dosyalama konusunda bir eğitim verilmiştir. lde edilen veriler SPSS.15 programı kullanılarak analiz edilmiştir.

4 Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

5 Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

6 Ailelerinden Harçlık Alma Durumu nkete katılan öğrencilerin %93,8 i ailelerinden harçlık lmaktadır. 0 liradan az harçlık alanlar %29, lira arası harçlık alanlar %32, lira arası harçlık alanlar %14, lira arası harçlık alanlar %6,3 0 liradan fazla harçlık alanlar %11 dir.

7 Öğrencilerin Aile Tipi nkete katılan öğrencilerin; - %85,1 i çekirdek aile üyesidir. - %13,1 i ise geniş aile üyesidir.

8 ğrencilerin Annelerinin Öğrenim Durumu nkete katılan öğrencilerden anneleri; -İlkokul mezunu olanların oranı %10,5 -Ortaokul mezunu olanların oranı %11,1 -Lise mezunu olanların oranı %29,2 -Yüksekokul-Üniversite mezunu olanların oran %33 -Yüksek Lisans-Doktora mezunu olanların oranı % 2,4 dir. -Öğrencilerin %12 si annelerinin öğrenim durumunu bilmemektedir.

9 ğrencilerin Babalarının Öğrenim Durumu nkete katılan öğrencilerden babaları; -İlkokul mezunu olanların oranı %6,1 -Ortaokul mezunu olanların oranı %8,6 -Lise mezunu olanların oranı %26,4 -Yüksekokul-Üniversite mezunu olanların ranı%38,5 -Yüksek Lisans-Doktora mezunu olanların oranı,5 dır. -Öğrencilerin %12,7 si babalarının öğrenim

10 Medya Araçlarına Sahiplik Durumu

11 Medya Araçlarına Sahiplik Durumu ğrencilerin yaklaşık olarak tamamının evlerinde elevizyon bulunmaktadır. Bunun yanında evlerin çoğunluğunda internet bağlantıs ardır. izüstü bilgisayar, VCD-DVD DVD oynatıcı en fazla sahip lunan araçlar arasında yer almaktadır. n az sahip olunan araçlar ise Gamemaster ve Ipod dur

12

13 İnternete Ulaşım Biçimleri

14 Öğrencilerin İnternet Hesapları

15 Öğrencilerin İnternet Adreslerinin Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması

16 İnternet Adreslerinin Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması enel toplamda öğrencilerin % 81 nin hesabının kend dına açıldığı görülmektedir. endi adına hesap açılması yüzdesi 5., 6., 7. ve 8. ınıflara göre sırasıyla; % 78,8, % 81.2, % 80 ve % 2.9 dur. ğrencilerin yaklaşık % 10 nun hiç hesabı yoktur.

17 Hafta İçi İnternette Kalma Süresi ğrencilerin; % 10 u internet ile hiç ilgilenmezken, % 24 ü 1 saatten az, % 39 u 1-2 saat, % 14 ü 3-4 saat, % 12 si 4 saatten fazla internette kalmaktadır. Hafta içi ve 8. sınıflardaki öğrencilerin; % 23, % 24, % 28 ve % 33 ü 3 saat ve üzerinde ternette kalmaktadır.

18 Hafta Sonu İnternette Kalma Süresi rencilerin; % 5.4 ü internet ile hiç ilgilenmezken, % 15.4 ü 1 saatten az, % 33,3 ü 1-2 saat arası, % 26.3 ü 3-4 saat arası, % 19.6 sı 4 saatten fazla internette kalmaktadır. Hafta sonunda öğrencilerin yaklaşık yarısı (% 46) 3 saatte zla internette kalmaktadır- Hafta sonunda öğrenciler hafta ne göre kısmen biraz daha fazla internette kalmaktadır ve 8. sınıflarda öğrencilerin; % 37, % 45.4,

19 ınıf Düzeylerine Göre İnterneti Kullanım Durumlarına Ait Frekans ve Yüzde Değerleri

20 rencilerinin % 96 sı, 8.sınıf öğrencilerinin % 92,6 sı). ğrencilerin önemli bir bölümü, interneti ders başarılarını takip etmek acıyla kullanmaktadır. Buradaki en önemli bulgu ise 8.sınıf öğrencilerinin.6 sının ders başarılarını kendilerinin takip ettikleri, bu oranın diğer sınıf zeylerinde ise oldukça düşük olmasıdır. ğrencilerin interneti kullanma amaçları şöyle sıralanabilir; Müzik dinlemek (% 87,3) Oyun oynamak (% 82) Haber-bilgi paylaşımı (% 32.4) Haber okumak (% 31.4) Diğer amaçlarla (%8.2) ğrencilerin sınıf seviyesi yükseldikçe oyun oynama oranları düşerken, mü nleme ve film izleme oranlarının göreli olarak arttığı söylenebilir. Sınıf viyesi yükseldikçe öğrencilerin haberleri kısmen daha çok okudukları

21 Anne-Babaların Öğrencilerin Televizyon ve İnternet Kullanımları Üzerine Etkileri

22 57, % 63, % 63 ve % 59 u anne ve babalarının internet llanımlarına sınırlama getirdiğini belirtmektedir. ğrencilerin yaklaşık % 40 ı da bu konuda herhangi bir sınırlam rşılaşmadığını belirtmektedir. elevizyon izlenmesinin sınırlanmasında ise öğrenciler sınıfları re sırasıyla; 38, % 44, % 42 ve % 35 düzeyinde anne babaları tarafından ndilerine sınırlama getirildiğini belirtmektedirler. ne-baba tarafından koyulan sınırlamanın, televizyon izleyeme anla internet kullanımı sözkonusu olduğunda daha fazla olduğ ylenebilir. Sınıf düzeylerine göre en fazla sınırlama 6. ve 7. ıflarda iken en az sınırlama 8.sınıf öğrencileri düzeyinde rülmektedir.

23 Annenin Eğitim Düzeyi-İnternet Kullanımı Arasındaki İlişki

24 Babanın Eğitim Düzeyi-İnternet Kullanımı Arasındaki İlişki

25 Cep Telefonuna Sahiplik Durumu ğrencilerden; -Kendilerine ait cep telefonu olanların oranı % 72,8 -Kendilerine ait cep telefonu olmayanların oranı % 14,2 dir.

26

27 Eve Gazete Alınma Sıklığı

28 Öğrencilerin Radyo Dinleme Alışkanlıkları

29 Radyo Dinlenen Yerler

30 Radyoda Dinlenen Program Türleri ğrencilerden radyoda; Haber programı dinleyenlerin oranı %26,9 Müzik programı dinleyenlerin oranı % 44,8 Spor programı dinleyenlerin oranı % 28,3 dir.

31 Karşılaştırılması

32 Televizyon İzlenmesinin Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması Hafta içi öğrencilerin; - % 87.4 ü 1 saat ve üzerinde televizyon izlerken, - Yaklaşık yarısı (% 44 ü) 3 saat ve üzerinde televizyon izlemektedir. - Sınıf düzeylerine bakıldığında ise televizyon izleme saati 5.ve sınıfta diğer sınıflardakine göre kısmen azalmaktadır. Hafta sonu öğrencilerin ; - Genel olarak 3 saat ve üzerinde televizyon seyrettikleri görülmektedir. - Sınıf düzeylerine göre bakıldığında ise hafta içinde olduğu gibi

33 Televizyonda İzlenen Program Türleri rencilerden; Haber izleyenler %10,7 Çizgi film izleyenler %10,7 Dizi film izleyenler %13,1 Film izleyenler %13 Yarışma izleyenler %13,1 Dini program izleyenler %6 Spor programı izleyenler %10,3 Müzik klip izleyenler %11,6 Belgesel izleyenler %10,9 Diğer programları izleyenler %0,5 dir.

34 Annenin Eğitim Düzeyi-Televizyon İzleme Arasındaki İlişki

35 Babanın Eğitim Düzeyi-Televizyon İzleme Arasındaki İlişki

36 TRT OKUL VE TRT ÇOCUK KANALLARININ İZLENME DURUMU

37 zleme Durumlarının Cinsiyetlerine ve Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması ız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla TRT Çocuk kanalını daha fazla ledikleri görülmektedir. rkek öğrencilerin ise % 57 si TRT Çocuk kanalını hiç izlememektedir. RT Okul kanalının öğrencilerin cinsiyetlerine göre izlenme oranlarına akıldığında ise; Kız öğrencilerin % 88 i, Erkek öğrencilerinin % 84 ü bu kanalı hiç izlememektedir. ğrencilerin TRT Okul kanalını TRT Çocuk kanalına oranla daha az eyretmelerinin nedeni olarak TRT Okul kanalının yayınlanma saatinin ocukların uyuma saatlerine denk gelmesi söylenebilir.

38 Sıklıklarının Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması

39 RT Çocuk Kanalında Yayınlanan Programların İzlenme Oranları Programlar Frekans Programlar Frekans Keloğlan 603 Pepe 426 Köstebekgiller 191 Nane ile Limon 128 Mancınık 102 Cille 94 Yarışçı 54 Arı Maya 41 Laura nın Yıldızı 41 Dede Korkut Hikayeleri 40 Tel Ali 39 Canım Kardeşim 32 Arthur 21 Haberin Olsun 17 Biz İkimiz 16 Çufçuflar Diyarı 14 Tilki 11 Anka 8 Dinozor Treni 8 Kimin Tarlası 8 Çatlak Yumurtalar 6 Balıktronot 5 Bayan Mallard ın Maceraları 5 Jibber ve Jabber 5 Kuzucuk 5 Leylek Kardeşler 5 Pak ile Pırpır 5 Tatonka 4 Üçüzler 4 Kahverengi Ayıcık 3 Rüzgar Gülü 3 Yılkı Atı 3 Arkabahçede Bilim 2 Arkadaşım Bıdı 2 Ben Yaparım 2 Çizgi Film Makinesi 2 Karagöz Hacivat 2 Marsu Pilami 2 O kadar seviyorum ki 2 Şapkadaki Kedi 2 Canlı Serüven 1 Rüya nın Günlüğü 1 Sid ile Bilim 1 Trotro 1

40 TRT Okul Kanalının Öğrenciler Tarafından İzlenme Durumu Program Frekans Program Frekans Radi Hoca 33 Kelime Oyunu 1 Boys Over Flowers 17 Sinema Aşkına 1 Tek Jeton 15 TRT Sınav Soruları 1 Bir Kelime Bir İşlem 14 İngilizce dersi 10 Kelimelerle Yarış 9 Ben Yaparım 6 Galaksi Notları 3 Anatomi Atlası 3 Teknoloji Dergisi 3 Kilometre Taşları 2 Dikkat Eğlence Var 2 Dream High 2 Matematik Dersi 1 Okuldaki Meraklı 1 Tasarım Okulu 1 Bilinmeyen Gezegen 1 Osmanlı Padişahları 1 Hatırlar mısınız 1 Böyle Çalışır 1 Böyle Tamir Edilir 1 Kendimi Tanıyorum 1 Toplu Hayat 1 Hayvan Hikayeleri 1 Trenle Devr-i Alem 1

41 Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması ğrencilerin en çok yararlandıkları iletişim araçlarının başında ternet (%89), televizyon (%84) ve kitap (%61) gelirken en az ararlandıkları araçlar ise radyo (%26), gazete (%30) ve inemadır(%44). ınıf düzeylerine göre kullanılan iletişim araçları arşılaştırıldığında sınıf düzeyi yükseldikçe, dergi ve kitap ullanım oranı düşerken, başta internet olmak üzere, sinema leme ve radyo kullanımı oranı yükselmektedir. Sınıf üzeylerine göre, televizyon seyretme ile gazete okuma urumunda bir farklılık görülmemektedir.

42 MEDYA OKURYAZARLIĞI

43 Medya Okuryazarlığı Dersinde Faydalı Üniteler

44 edya Okuryazarlığında Ayrıntılandırılmas Gereken Üniteler

45 SONUÇ ullanım yüzdeleri ve amaçları özellikle sınıflara gör arklılıklar göstermekle birlikte, örneklemimiz ahilindeki 9-12 yaş grubundaki çocuklar yaşamların ürdürürken, başta yeni medyanın önemli bir edyumu olan internet olmak üzere medya raçlarından yoğun biçimde yararlanmaktadırlar. nternet kullanmayı izleyen ise televizyon izlemedir edya araçlarına sahiplik durumunda ise, yeni medy raçları, çeşitleri ve sahip olma oranları ile öne eçmektedir.

46 edya araçlarını kullanma mekan ve biçimlerinde de arklılıklar görülmektedir. Örneğin radyo artık evde inlenen bir araç olmaktan çıkmıştır. Öğrencilerin üyük bir çoğunluğu radyoyu arabada dinlediklerini elirtmektedirler. ğrencilerin farklı amaçlarla yoğun biçimde ullandıkları internete ise, evdeki bilgisayarın yanı ıra cep telefonunu kullanarak ulaştıkları örülmektedir.

47 Çocukların medya araçlarıyla ilişkilerini, deneyim ve görüşlerini aktarmayı amaçlayan bu ve benzeri araştırma ve çalışmalarla elde edilen bulgular ve veriler, iletişim politika ve uygulamalarını gözden geçirmek, çocuk haklarına dayalı politika ve uygulamalarını oluşturmak bakımından önem taşımaktadır. Haydi Çocuk Dostu Bir Medya İçin Elele!...

48 MEDYAK tan Kareler

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Araş. Gör. Yavuz İNAL* yinal@metu.edu.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Araş. Gör. Yavuz İNAL* yinal@metu.edu. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Araş. Gör. Yavuz İNAL* yinal@metu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY* kursat@metu.edu.tr Özet

Detaylı

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/2, Sayı:18 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2013/2, Number:18 GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN

Detaylı

ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHERS OF THE SUMMER QURAN COURSES (CASE OF ELAZIG)

ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHERS OF THE SUMMER QURAN COURSES (CASE OF ELAZIG) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011 ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE YAZ KUR AN KURSLARI (ELAZIĞ ÖRNEĞİ)

Detaylı

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi ERG RAPORLARI temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi 23 Ocak 1995 tarihinde kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), aradan

Detaylı

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI Mayıs 2014, İstanbul Bu araştırma Bernard van Leer Vakfı'nın finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bernard van Leer

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Photo credit: UNICEF/Turkey/2014/Aldemir Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Aile EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

Aile EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR Aile Yıl: 12 Cilt: 7 Sayı: 27 Aile Üç Aylık Dergi Yıl: 12 Cilt: 7 Sayı 27 ISSN: 1303-0256 EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ İnternet Aile Türkiye de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Türkay TÜRKOĞLU 1, Erdoğan GAVCAR 2, Halit BÜYÜKSAKALLI 3 ÖZET Meslek Yüksekokullarında

Detaylı

ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMASI

ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMASI ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMASI 2008 DİSK BİRLEŞİK METAL-İŞ BİRLEŞİK METAL-İŞ Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İstanbul Tel: 0216 380 8590 Fax: 0216 410 6626 www.birlesikmetal.org bilgi@birlesikmetal.org Basım

Detaylı

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1 türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri 2 Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri türkiye de e itime eri imin belirleyicileri DR. OZAN BAKIŞ* DOÇ.

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Global Media Journal Bahar 2015 sayısına hoşgeldiniz. 2010 Bahar döneminden bu yana Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve

Global Media Journal Bahar 2015 sayısına hoşgeldiniz. 2010 Bahar döneminden bu yana Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Global Media Journal Bahar 2015 sayısına hoşgeldiniz. 2010 Bahar döneminden bu yana Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü nün yoğun gayret ve emeğiyle yayına hazırlanan

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek

Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek Public Disclosure Authorized Rapor No: 77722-TR Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 Mart 2013. Beşeri

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker.

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker. GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Özgür Arun ve Zeynep Diker Ocak 2009 Ankara 1 Teşekkür Bu rapor, Yerel Gündem 21 Batman Kent Konseyi nin talebi üzerine

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Turkish Bir Bakışta Eğitim: OECD Göstergeleri - 2006 Türkçe Özet Bir Bakışta Eğitim, eğitimciler, politika yapıcılar, öğrenciler ve velilere

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı