DENIZDE KURTARMA MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN DENİZDE KURTARILMASI UYGULAMALARI KİTAPÇIĞI MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN DENİZDE KURTARILMASI UYGULAMALARI KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENIZDE KURTARMA MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN DENİZDE KURTARILMASI UYGULAMALARI KİTAPÇIĞI MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN DENİZDE KURTARILMASI UYGULAMALARI KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 DENIZDE KURTARMA DENİZDE AT SEA MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN DENİZDE KURTARILMASI UYGULAMALARI KİTAPÇIĞI MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN DENİZDE KURTARILMASI UYGULAMALARI KİTAPÇIĞI Photo: Marius Remøy Fotoğraf:: Marius Remøy

2 GİRİŞ Deniz yoluyla seyahat eden göçmen ve mülteciler yeni bir olgu değildir. Dünyanın her yerindeki çaresiz insanlar, uzun zamandır denize çıkmaya uygun olmayan gemi ve diğer araçlarda hayatlarını riske atıyorlar. Bazıları iş için, bazılarıysa daha iyi yaşam şartları veya eğitim fırsatları aradığı için bunu yapıyor. Diğerleriyse işkenceye, çatışma tehlikesine, ve yaşamlarını, özgürlüklerini veya güvenliklerini tehdit eden diğer faktörlere karşı uluslararası koruma talebinde bulunuyorlar. Bu da genellikle kaderlerini, vicdansız, sabıkalı insan kaçakçılarına teslim etmeleri anlamına geliyor. Tehlikeli şartlarda seyahat etmek zorunda kalmalarına ek olarak, birçoğu bu yolculuk sırasında sömürü, istismar ve şiddete maruz kalıyor. Denizde zor durumda kalan bir kişiye yardım etmek için, tüm dünyadaki arama kurtarma (SAR) hizmetleri, büyük ölçüde uluslararası deniz taşımacılığına bağlıdır. Günümüzde, olumsuz durum sinyalleri uydu ve karasal iletişim teknikleriyle hızlı bir şekilde, hem kıyıdaki arama kurtarma yetkililerine hem de en yakındaki gemilere iletilebilmektedir. Böylece, kurtarma operasyonu hızlı ve koordineli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Yine de, arama ve emin bir yerde karaya çıkarma operasyonlarının karmaşıklığı, her biri uluslararası denizcilik hukuku tarafından belirlenmiş olan özel yükümlülüklere sahip, çok farklı birçok aktörün ve mülteci ve insan hakları hukuku gibi diğer uluslararası hukuk kurumlarının da birlikte çalışması anlamına gelir. Kurtarma başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde bile, göçmen ve mültecilerin karaya çıkarılmasıyla ilgili devletlerin, anlaşmaya varmasında problemler çıkabilmektedir. Bu problemlerin farkına varan Uluslararası Denizcilik Örgütü ne (IMO) üye devletler, 2004 te ilgili

3 Fotoğraf:: UNHCR / A. denizcilik anlaşmalarının iki tanesinde düzeltme yaptılar. 1 Kaptanların destek verme zorunluluğunu tamamlayıcı bir şekilde, Üye devletler de, denizde kurtarılan kişilerin en kısa zamanda güvenli bir yerde karaya çıkarılmasını koordine etme ve bu konuda işbirliği yapma yükümlüğü taşımaktadır. Bu kitapçık, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından ortak bir çalışmayla hazırlanmıştır. Kaptanlar, gemi sahipleri, hükümet yetkilileri, sigorta şirketleri ve denizde kurtarma durumlarında rol oynayan diğer ilgili aktörleri hedef almaktadır. İlgili hukuki koşullar, kurtarılan kişilerin hızlıca karaya çıkarılmasını güvence altına almak için uygulanabilir prosedürler ve özellikle mülteci ve sığınma talebinde bulunan kişilerin özel ihtiyaçlarının karşılanması için önlemler alınması konularında rehberlik eder. 1 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi 1974; ve Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesi Mayıs 2004'te yapılan düzeltmeler, 1 Temmuz 2006'da yürürlüğe girmiştir. 3

4 HUKUKİ ÇERÇEVE ULUSLARARASI HUKUKTA, İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE TANIMLAR ULUSLARARASI DENİZCİLİK HUKUKU Kaptanın Yükümlülükleri Kaptan, zor durumdaki kişilere milliyetlerine, hukuki statülerine veya içinde bulundukları şartlara bakmaksızın yardım etmekle yükümlüdür. Bu eskiden beri uygulanan, uluslararası hukukta önemli bir yere sahip bir denizcilik geleneğidir. Bu yükümlülüğe uymak, denizcilik aramakurtarma hizmetlerinin dürüstlüğünü korumakta çok önemli bir yere sahiptir. Bu, diğer metinlere ek olarak, iki temel metine dayanır: 1982 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ (UNCLOS) gereğince; Her devlet kendi bayrağını taşıyan bir geminin kaptanından, gemi mürettabat ve yolcular için ciddi bir tehlike oluşturmadan, aşağıdaki hususları gerçekleştirmesini talep edecektir: a) denizde kaybolma tehlikesi içerisinde bulunan her kişiye yardım etmek; b) yardım ihtiyaçlarından haberdar edildiği takdirde, tehlikede bulunan kişileri, kendisinden makul olarak beklenebilen ölçüde ve mümkün olduğu kadar çabuk kurtarmaya gitmek (Madde 98(1)). 4

5 Fotoğraf: Christian Remøy 1974 DENİZDE CAN EMNİYETİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ (SOLAS) gereğince, İnsanların tehlikede olduğuna dair herhangi bir kaynaktan bir tehlike mesajı alan ve yardım edebilecek bir mevkide bulunan denizdeki bir geminin kaptanı, tehlikedeki insanlara yardımda bulunmak üzere, mümkün olan durumda onları veya arama ve kurtarma birimini, hareketi konusunda bilgilendirmek 2 suretiyle, mümkün olan en yüksek süratle ilerleyecektir. (SOLAS Bölüm V/ Kural 33.1). 2 Sinyal kelimesi, 2004 Mayıs Düzeltmeleri nin bir parçası olarak, bilgilendirmek kelimesiyle değiştirilmiştir. 5

6 Hükümet ve Kurtarma Koordinasyon Merkezleri nin (RCC) Yükümlülükleri Çok sayıda denizcilik anlaşması, Taraf Devletlerin sorumluluk sahalarında tehlikeli bir durum söz konusu olduğu zaman tehlike iletişimi, koordinasyonu ve kendi kıyılarına bitişik deniz alanlarında tehlike içinde bulunan kişilerin kurtarılmasını sağlamak için, gerekli düzenlemeleri güvence altına almak amacıyla yükümlülüklerini tanımlamıştır: UNCLOS gereğince, sahili bulunan bütün devletler deniz ve hava güvenliğini sağlamak üzere uygun ve etkili bir sürekli arama ve kurtarma servisinin kurulmasını ve işleyişini kolaylaştıracak ve gerektiği takdirde bu amaçla komşu devletlerle bölgesel düzenlemeler çerçevesinde işbirliğinde bulunacaktır (Madde 98(2)).

7 Fotoğraf: UNHCR / F. Noy / May DENİZDE CAN EMNİYETİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ (SOLAS) gereğince tüm Taraf Devletler; kendi sorumluluk sahaları içindeki tehlike haberleşmesi ve koordinasyonu ile, kendi kıyılarına bitişik deniz alanlarında tehlike içinde bulunan insanların kurtarılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamayı üstlenmiştir. Söz konusu düzenlemeler, arama ve kurtarma tesislerinin kurulması, işletilmesi ve idame ettirilmesi gibi hususlardan uygun ve uygulanabilir olanlarını içerecektir (SOLAS Bölüm V/7). Buna ek olarak, DENİZDE ARAMA VE KURTARMA ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ 1979 (SAR) gereğince Taraf Devletler, denizde tehlike içinde olan her kişiye yardım sağlanmasını kişinin milliyetini, statüsünü veya içinde bulunduğu şartları dikkate almaksızın garanti edecektir (Bölüm ) ve ilk tıbbi veya diğer ihtiyaçlarını karşılayacak ve onları emniyetli bir yere götürecektir (Bölüm 1.3.2). 7

8 ULUSLARARASI MÜLTECİ HUKUKU Eğer denizde kurtarılan insanlar, mülteci veya sığınmacı olduklarını iddia ediyorlarsa, veya belli bir yerde karaya çıkarılacak olduklarında herhangi bir şekilde işkence ya da kötü muameleye maruz kalmaktan korktuklarını ifade ediyorlarsa, uluslararası mülteci hukukunun öngördüğü ilkeler uygulanmalıdır. Kaptan, kurtarılan kişilerin statüsünü belirlemekle görevli değildir. Bazı temel tanımlarla birlikte, Hükümetlerin ve Kurtarma Koordinasyon Merkezleri nin temel yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir. MÜLTECİLERİN STATÜSÜNE İLİŞKİN 1951 S Ö Z L E Ş M E S İ, MÜLTECİ yi şöyle tanımlar:... ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından, haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 3 olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen her şahıs (Madde 1A(2)). Sığınma talebinde bulunan kişi, uluslararası koruma talebinde bulunan ve iddiası henüz nihai bir karara bağlanmamış kişidir. Her sığınma talebinde bulunan kişi sonunda mülteci statüsünü elde etmez. Mülteci statüsü, açıklayıcı bir statüdür - diğer bir deyişle, mülteci statüsünü belirlemek bir kişiyi mülteci yapmaz, ama onun bir mülteci olduğunu kabul eder. 3 Veya, devletsiz kişiler için, daha önce yaşanılan ülke. 8

9 MÜLTECİLERİN STATÜSÜNE İLİŞKİN 1951 S Ö Z L E Ş M E S İ mültecilerin ve sığınma talebinde bulunan kişilerin her ne şekilde olursa olsun sınırdışı edilmesini veya hayatlarının tehdit altında olacağı bir ülkeye iade edilmesini yasaklar: ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına Madde 33(1)). Bu, kişinin sadece kaçtığı ülkeyi değil, benzer bir tehditle karşı karşıya kalacağı herhangi bir başka bölgeyi de içerir. Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi nin mülteci tanımı kriterlerine uymayan fakat işkence veya diğer ciddi insan hakları ihlallerinden korkan veya silahlı çatışmadan kaçan kişiler de kurtarıldıktan sonra belli bir yere geri gönderilmeye ( refouler ) karşı diğer uluslararası veya bölgesel insan hakları veya mülteci hukuk araçları tarafından korunur. 4 4 Örneğin, onarılamaz zarar riski olduğuna inanmak için önemli sebepler olduğu durumlarda, bir kişiyi geri göndermeme yükümlülüğü, uluslararası insan hakları hukukuna dayanır (örn. Kişisel ve Siyasal Haklar 1966 Sözleşmesi nin. 6 ve7. Maddeleri ). İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı 1984 Sözleşmesi, kişinin geri gönderilmesi durumunda işkenceye maruz kalacağı tehlikesi olduğuna inanmak için güçlü sebepler mevcutsa, geri göndermeyi açık ve net bir şekilde yasaklar. Afrika Birliği Örgütünün (ABÖ) Afrika da Mülteci Sorununun Bazı Veçhelerini Belirleyen 1969 Sözleşmesi, bir kişinin hayatının, fiziksel bütünlüğünün veya özgürlüğünün, işkence, dış şiddet, işgal yabancıların istilası veya kamu düzenini ciddi biçimde etkileyen olaylar sebebiyle tehdit altında olacağı bir bölgeye geri gönderilmesini yasaklar. 9

10 PROSEDÜR REHBERİ DENİZDE KURTARMA OPERASYONUNDA YER ALAN ÇEŞİTLİ GRUPLARIN YAPMASI GEREKEN EYLEMLER ÜZERİNE TEMEL REHBER KAPTANIN YAPMASI GEREKENLER Denizde tehlike içinde olan kişilere destek sağlaması veya başka bir yere yönlendirmesi istendiğinde; geminin Kaptanı mümkünse: è Kurtarma operasyonu için geminin donanımının ve hayatkurtarma araçlarının uygun olup olmadığını belirlemelidir; è Kurtarma operasyonu için özel bir düzenleme, ilave ekipman veya destek gerekip gerekmeyeceğini belirlemelidir; è Mürettebat ve geminin sahibi/operatörünü korumak için gerekli plan ve prosedürleri uygulamalıdır; è Geminin sahibini/operatörünü ve gidilecek bir sonraki limandaki görevliyi kurtarma operasyonuyla ilgili bilgilendirmelidir. Denizde insanları kurtarırken, destek veren geminin Kaptanı, talep üzerine, arama kurtarma bölgesinden sorumlu Kurtarma Koordinasyon Merkezi ne (RCC) mümkünse aşağıdaki spesifik bilgileri aktarmalıdır: è destek veren geminin detayları: ismi, bayrağı ve kayıtlı olduğu liman; geminin sahibinin/operatörünün ve bir sonraki liman temsilcisinin ismi ve adresi; teknenin pozisyonu, maksimum hızı, ve durulması planlanan bir sonraki liman; mevcut güvenlik ve emniyet durumu, ve gemideki ilave kişilere karşı geminin dayanıklılığı; 10

11 Fotoğraf: UNHCR / A. D Amato è Kurtarılan kişilerin detayları: toplam sayı; isim, cinsiyet, ve yaş; gözle görülebilir sağlık durumu (her türlü, özel tıbbi ihtiyaçları da dâhil olarak); è Kaptan tarafından gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilmesi planlanan eylemler; è Kaptanın, kurtarılan kişilerin yaşamlarının veya güvenliklerinin tehlikede olduğu bir yere çıkarılmaması veya aktarılmaması gerektiğinin bilinciyle tercih ettiği bir düzenleme ve karaya çıkarmak için uygun gördüğü yer; è Destek veren geminin ihtiyacı olan her türlü yardım (gemi ekipmanı, mevcut işgücü, malzeme stoklarının sınırlılığı ve özellikleri sebebiyle); ve è Her türlü özel şart (örn. navigasyon güvenliği, hava şartları, zamanında varması gereken kargo). Denizde tehlike içinde bulunan kişileri taşıyan kaptanlar, onlara geminin kapasitesi dâhilinde insanî bir şekilde davranmalıdır. Eğer kurtarılan kişiler, sığınma talebinde bulunduklarını veya mülteci olduklarını, veya belirli bir yerde karaya çıkarlarsa işkenceye veya kötü muameleye maruz kalmaktan korktuklarını ifade ederlerse, Kaptan 5, kurtarılan kişilere kendisinin sığınma talebini alma, değerlendirme ya da belirleme konularında bir yetkisi olmadığını anlatmalıdır. 5 Devlet kontrolündeki gemilerin Kaptanlarının, uluslararası mülteci yasasının şart koştuğu ve burada ele alınmayan ilave yükümlülükleri vardır. 11

12 Fotoğraf: İtalyan Donanması için Massimo Sestini HÜKÜMETLER VE KURTARMA KOORDİNASYON MERKEZLERİ (RCC) TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER Hükümetler, denizde mahsur kalmış kişilere yardım eden gemilerin Kaptanlarını, geminin planlanan yolculuğundan minimum sapmayla görevlerini yerine getirmeleri için koordine etmeli ve onlarla işbirliği yapmalı ve mümkün olan en kısa zamanda karaya çıkarma operasyonunu organize etmeli. è Denizde Kurtarılan İnsanlara Yardım Usullerini Gösteren Rehberde belirtildiği gibi, 6 kurtarılan kişilerin bulunduğu arama kurtarma bölgesinden sorumlu Hükümet temel olarak, emniyetli bir yer sağlamakla veya böyle emniyetli bir yerin sağlandığını garanti altına almakla sorumludur. è İlk temasa geçilen Kurtarma Koordinasyon Merkezi (RCC), yardımın verildiği bölgeden sorumlu RCC yetkilisine vakayı transfer etme girişimlerini hemen başlatmalı. Yardıma ihtiyaç duyulan Arama Kurtarma Bölgesi yetkilisi durumdan haberdar edildiğinde, 6 MSC.167(78) no lu karar.

13 o RCC hemen kurtarma çabalarını koordine etme sorumluluğunu üstlenmelidir çünkü kurtarılan kişiler için emniyetli bir yer ayarlama gibi ilgili sorumluluklar, temel olarak o bölgeden sorumlu Hükümete aittir. Fakat ilk RCC, ilgili RCC veya bir diğer yetkili merci sorumluluğu üstlenene kadar vakayı koordine etmekle sorumludur. è Emniyetli yer, kurtarma operasyonlarının sonlanması beklenen ve kurtarılan kişilerin hayat emniyetinin artık tehdit altında olmadığı, temel insanî ihtiyaçlarının (gıda, barınacak yer ve tıbbi ihtiyaçlar) karşılanabileceği ve kurtarılan kişilerin bir sonraki veya son varacakları yere gitmeleri için gerekli ulaşım planlarının yapılabileceği yerdir. è Destek veren bir gemi geçici bir emniyet durağı olarak hizmet etse de, alternatif düzenlemeler yapılır yapılmaz bu sorumluluğu sona erer. è Kurtarılan sığınma talepçileri ve mültecilerin, yaşamlarının ve özgürlüklerinin tehlike altında olduğu yerlerde karaya çıkarılmalarından kaçınılmalıdır. 13

14 è Kurtarılan kişilerin menşei ülkelerinin tespiti ve statü değerlendirmesi gibi, tehlike altındaki kişilere destek vermenin ötesine geçen hiçbir işlem ve prosedürün verilecek desteği aksatmasına veya gereksiz yere karaya çıkarma zamanını geciktirmesine izin verilmemelidir. 7 è RCC ler, her türlü arama kurtarma durumuna karşılık verebilmek için, gerçekleştirecekleri operasyonlar ve koordine edecekleri düzenlemelerle ilgili mevcut planlara (varsa kurumlar arası veya uluslararası planlar ve sözleşmelere) etkili bir şekilde sadık kalmalıdırlar. Bu arama kurtarma durumlarından en önemlileri: denizden kurtarma operasyonları; kurtarılan kişilerin gemiden karaya çıkarılması; kurtarılan kişilerin emniyetli bir yere götürülmesidir. Diğer taraftan, RCC ler, kurtarılan kişiler hâlâ destek veren gemideyken ve bu tip sorunlar çözülmeye devam edilirken, kurtarılan kişilerin milliyetleri, statüleri veya içinde bulundukları durumla ilgili çalışmalar; geçici kalacak yer ayarlama; ve mümkün olan en kısa zamanda gereksiz gecikmeleri, finansal yükü veya denizdeki kişilere destek sağlamanın sebep olabileceği diğer engellerden kaçınarak diğer birimlerle (gümrük, sınır kontrolü ve göçten sorumlu yetkililer; gemi sahibi; veya bayrak Devleti) işbirliği içinde olup geminin mümkün olan en kısa zamanda serbest kalmasını sağlamalıdır. RCC ler ve diğer Devlet temsilcileri ve hizmetlerinin olduğu kadar, Devlet kontrolündeki gemilerin de (örneğin sahil güvenlik ve savaş gemileri) uluslararası mülteci hukuku (en önemlisi, geri gönderme yöntemine başvurmama veya buna izin vermeme yükümlülüğü) gereğince uluslararası denizcilik hukuku tarafından da bağlayıcılığı olan doğrudan yükümlülükleri vardır. 7 Bir kişinin mülteci olup olmadığını değerlendirmeye yönelik, kişilerin menşei ülkelerinin tespiti veya statü belirleme prosedüreleri hiçbir şart altında denizde gerçekleştirilmemelidir.

15 Fotoğraf: İtalyan Donanması için Massimo Sestini EK FAKTÖRLER Kurtarılan kişiler arasında sığınma talebinde bulunan kişiler veya mülteciler bulunabilir. Bu sebeple, aşağıdakileri garanti altına almaya özen gösterilmelidir: è kurtarılan kişilerin karaya çıkarılması için yapılan düzenlemeler, onların işkenceye veya kötü muameleye maruz kalacakları bir yere geri gönderilmeleriyle sonuçlanmaz ve è olası sığınma talepçileri veya mültecilere ait kişisel bilgiler geldikleri ülkenin yetkilileriyle veya zarar görme riski olduğunu iddia ettikleri ve kaçtıkları hiçbir ülkeyle, veya o ülkelerin yetkililerine bu bilgiyi aktaracak hiçbir kişiyle paylaşılmaz. Uluslararası veri koruma ilkeleri, kişisel bilginin paylaşılmasında rehberlik etmelidir. 8 Sığınma talepçisi veya mülteci olma ihtimali olan kurtarılan kişilerin tedavisi veya karaya çıkarılması için gerekli adımların atılmasıyla ilgili anlaşmaya varılamıyorsa, BMMYK le bağlantıya geçilmelidir. Sığınma talepçileri ve mülteciler BMMYK ile bağlantıya geçme hakkına sahiptir. Bu genellikle karaya çıkarma gerçekleşir gerçekleşmez yapılır. 8 Bakınız örn. Elektronik Kişisel Veri Dosyalarının Düzenlemesi için Rehber, BM Genel Kurulu Kararı A/RES/45/95 14 Aralık

16 ULUSLARARASI KURUMLAR VE ÖNEMLİ İRTİBAT BİLGİLERİ Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), güvenli, emniyetli ve verimli deniz taşımacılığı ve gemilerin sebep olduğu kirlililiği önlemekle sorumlu Birleşmiş Milletler birimidir RCC lerin detaylarına GISIS e ait https:gisis.imo.org adresinden erişilebilir. GISIS, IMO Sekreterliği tarafından toplanıp seçilmiş verilere halkın erişimini sağlar. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Sığınma talebinde bulunan kişiler, mülteciler, devletsiz kişiler ve bu büroyu ilgilendiren diğer kişilere uluslararası koruma ve destek verme ve Hükümetlerle birlikte çalışarak bu kişilerin zor durumuna çözüm bulma işiyle görevlendirilmiş birimdir. BMMYK aynı zamanda Hükümetlerin uluslararası mülteci hukuku çerçevesinde sahip oldukları yükümlülüklerini yerine getirirken onları denetlemekle ve onlara destek vermekle sorumludur Mülteci Anlaşması na Taraf Devletler, Yüksek Komiser le işbirliği halinde olmakla yükümlüdür BMMYK saha ofislerine ait irtibat detaylarına adresinden ilgili ülkeyi seçerek ulaşılabilir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMİHYK) Tüm insanların mevcut insan haklarından eksiksiz bir şekilde yararlanması ve bu hakların tamamen uygulanmasını yaymak ve korumak için ve evrensel olarak kabul edilmiş insan hakları normlarını güvence altına almak için çalışır. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), insani ve düzenli göçün, göçmenlere ve toplumlara fayda sağladığı ilkesine bağlıdır. Göçü yönetme, göç meselelerinin daha ileri düzeyde anlaşılması ve insan onuru ve refahını savunma konularında destek sağlamak için Uluslararası topluluk mensubu ortaklarıyla birlikte çalışır. Hukuki İlişkiler Müdürlüğü (OLA), Okyanus İlişkileri ve Denizcilik Hukuku Birimi UNCLOS un daha yaygın bir şekilde benimsenmesi ve Devletler tarafından bu anlaşmanın maddelerinin daha eşit ve tutarlı bir şekilde uygulanması konularında çalışır. Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) deniz taşımacılığı üzerine çalışan, tüm sektör ve ticaret kollarındaki gemi sahiplerini ve operatörlerini temsil eden ana uluslararası ticaret derneğidir. ICS, uluslararası deniz taşımacılığını etkileyebilecek tüm teknik, hukuki, iş meseleleri üzerine faaliyet gösterir Ocak 2015 Bu rehber, 2006 da yayınlanan bir önceki versiyonun güncel bilgilerle yenilenmiş halidir. Bu rehber, Koyler Fonu nun verdiği maddi destek sayesinde yayınlanabilmiştir. Layout&design: BakOS DESIGN

BMMYK BM MÜLTECİ AJANSI KIBRIS

BMMYK BM MÜLTECİ AJANSI KIBRIS BMMYK BM MÜLTECİ AJANSI KIBRIS İçerik Misyonumuz 4 Mülteciler kimlerdir? 5 Mülteciler neden korunmaya ihtiyaç duyar? Mültecileri kim korur? 6 BMMYK ve 1951 Sözleşmesi 6 5 Le oşa Şubat 2014 BMMYK Kıbrıs

Detaylı

6458 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DÜZENLENEN GÖÇ VE ILTICA SEMINERI IZMIR BAROSU

6458 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DÜZENLENEN GÖÇ VE ILTICA SEMINERI IZMIR BAROSU 6458 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DÜZENLENEN GÖÇ VE ILTICA SEMINERI IZMIR BAROSU 16-17 Ocak 2015 İZMİR Raporu Hazırlayanlar Av. Ayşe Dicle ÜNLÜ - Av. Münürcan ATILGAN Sayfa 1 / 28 İçindekiler Bölüm 1: YABANCILARI

Detaylı

Denizden Gelen Sığınmacılar ve Uluslararası Hukuk

Denizden Gelen Sığınmacılar ve Uluslararası Hukuk Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 3, No:10 ss.75-95, 2007 Denizden Gelen Sığınmacılar ve Uluslararası Hukuk Deniz KIZILSÜMER ÖZER* Özet Uluslararası Hukukta denizden gelen sığınmacıların korunmasına

Detaylı

İKİ ARADA BİR DEREDE TÜRKİYE DEKİ MÜLTECİLERE KORUMA SAĞLANMIYOR

İKİ ARADA BİR DEREDE TÜRKİYE DEKİ MÜLTECİLERE KORUMA SAĞLANMIYOR İKİ ARADA BİR DEREDE TÜRKİYE DEKİ MÜLTECİLERE KORUMA SAĞLANMIYOR Uluslararası Af Örgütü dünya çapında 150 den fazla ülke ve bölgede 2.2 milyon üyesi ile insan hakları ihlallerine karşı kampanya yürüten

Detaylı

REFAKATSİZ. DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler

REFAKATSİZ. DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler REFAKATSİZ ve AİLESİNDEN AYRI DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler Uluslararası Kızılhaç Komitesi Merkezi Takip Kurumu ve Koruma Birimi 19 Avenue de la Paix 1202 Cenevre, İsviçre T +41

Detaylı

REFAKATSİZ ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET SUNUMU EĞİTİM PROGRAMI

REFAKATSİZ ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET SUNUMU EĞİTİM PROGRAMI TÜRKİYE DE REFAKATSİZ ÇOCUKLARA ERİŞİM VE ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARINA YÖNELİK HİZMET SUNUMUNUN TEŞVİK EDİLMESİ PROJESİ REFAKATSİZ ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET SUNUMU EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM KAYNAK DÖKÜMANI Nisan

Detaylı

KORUMA GÜNDEMİ. ÜÇÜNCÜ BASKI Ekim 2003

KORUMA GÜNDEMİ. ÜÇÜNCÜ BASKI Ekim 2003 KORUMA GÜNDEMİ KORUMA GÜNDEMİ ÜÇÜNCÜ BASKI Ekim 2003 İÇİNDEKİLER Yüksek Komiser tarafından hazırlanan Önsöz Genel Koruma Gündemi Giriş Taraf Devletler Beyannamesi Eylem Programı HEDEF 1 1951 Sözleşmesi

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ IMO Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi

Detaylı

RAPOR SAYI 1 ŞUBAT 2014 STATÜ BELİRLEME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE BULUNAN REFAKATSİZ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN DURUMU

RAPOR SAYI 1 ŞUBAT 2014 STATÜ BELİRLEME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE BULUNAN REFAKATSİZ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN DURUMU RAPOR SAYI 1 ŞUBAT 2014 STATÜ BELİRLEME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE BULUNAN REFAKATSİZ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN DURUMU IMPR Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 2093 (74)

Detaylı

(2) BÖLGESEL BELGELER

(2) BÖLGESEL BELGELER IKINCI BÖLÜM (2) BÖLGESEL BELGELER (2.1) MÜLTECILER 2.1.1. AFRIKA'DAKI MÜLTECI SORUNLARININ ÖZEL YÖNLERINI DÜZENLEYEN ABÖ (AFRIKA BIRLIĞI ÖRGÜTÜ) SÖZLEŞMESI Devlet ve Hükümet Başkanları Kurulu tarafından

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 210 Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Đstanbul, 11.V.2011 www.coe.int/conventionviolence

Detaylı

SIĞINMACILARIN KORUNMASINA YÖNELİK TÜRK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

SIĞINMACILARIN KORUNMASINA YÖNELİK TÜRK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI SIĞINMACILARIN KORUNMASINA YÖNELİK TÜRK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI SAMİ KALAYCI Giriş Tarih boyunca insanlar vatanlarını ekonomik, siyasi, sosyal sebeplerin yanı sıra savaşlar ve iç çatışmalar gibi nedenlerle

Detaylı

İltica ve Göç Mevzuatı

İltica ve Göç Mevzuatı İltica ve Göç Mevzuatı Bu kitap, BMMYK Türkiye ve Türk İçişleri Bakanlığı nın işbirliği ile, İltica ve Göç Konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında yayınlanmıştır Şubat 2005 İltica ve Göç Mevzuatı

Detaylı

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kalin

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kalin ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR Walter Kalin (Bu çalışma, Temmuz 2005 de Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanmıştır. Lütfen yollamalar için bu yayını kullanınız.)

Detaylı

GERÇEKLER & RAKAMLAR Ocak 2011, Sayı 03

GERÇEKLER & RAKAMLAR Ocak 2011, Sayı 03 GERÇEKLER & RAKAMLAR Ocak 2011, Sayı 03 Özel Sayı UNHCR 60. Yıl Dönümü Kuruluşunun altmışıncı yılında UNHCR mülteciler için uluslararası korumayı teşvik etmeye devam ediyor. BM Mülteciler Yüksek Komiseri

Detaylı

Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme

Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 8, Sayı: 30, ss.25-58, 2012 Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme Elif UZUN* GİRİŞ Özet Geri göndermeme

Detaylı

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR Walter Kälin BROOKINGS ENSTİTÜSÜ Yerinden Olma Projesi : İmaj Yayınevi Ankara, Temmuz 2005 ISBN İMAJ KİTABEVİ

Detaylı

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005)

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) 18 No lu Genel Yorum ÇALIŞMA HAKKI (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER 1. Çalışma hakkı pek çok uluslararası hukuki araçta tanınan temel bir haktır. Ekonomik,

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda kabul edilen, 30 Mart 2007 tarihinde imzaya açılan ve Ülkemiz tarafından aynı tarihte 80 ülke ile

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA DENİZ HAYDUTLUĞU KAVRAMI VE ŞİDDET FAKTÖRÜ. Bekir EVİN * PIRACY IN INTERNATIONAL LAW AND VIOLENCE FACTOR ABSTRACT

ULUSLARARASI HUKUKTA DENİZ HAYDUTLUĞU KAVRAMI VE ŞİDDET FAKTÖRÜ. Bekir EVİN * PIRACY IN INTERNATIONAL LAW AND VIOLENCE FACTOR ABSTRACT Güvenlik Bilimleri Dergisi, Kasım 2012, 1(1), 119-151. ULUSLARARASI HUKUKTA DENİZ HAYDUTLUĞU KAVRAMI VE ŞİDDET FAKTÖRÜ Bekir EVİN * ÖZ Dünya kamuoyunun gündeminde olan ve alınan askeri tedbirlere rağmen

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi

1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi 1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi Av. Ersan BARKIN* * Ankara Barosu. Av. Ersan BARKIN ÖZ Çalışmamızda mültecilik kavramının ve benzer kavramlarla aralarındaki farkların üzerinde durmaya,

Detaylı

tmmob mimarlar odası ankara şubesi kent izleme merkezi elverişli konut hakkı bir insan hakkıdır!

tmmob mimarlar odası ankara şubesi kent izleme merkezi elverişli konut hakkı bir insan hakkıdır! tmmob mimarlar odası ankara şubesi kent izleme merkezi elverişli konut hakkı bir insan hakkıdır! Bu kitapçık, 29-30 Mart 2013 tarihlerinde TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Uluslararası

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı'nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

Göç. Terimleri Sözlügü

Göç. Terimleri Sözlügü 31 Uluslararası Göç Hukuku Göç Terimleri Sözlügü ( Ikinci Baskı Editörler Richard Perruchoud ile Jillyanne Redpath - Cross İKİNCİ BASIMIN ÖNSÖZÜ Göç Terimleri Sözlüğü IOM Göç Sözlüğünün ilk basımı, 2004

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM PLANININ

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK TÜZÜĞÜ (2005) İKİNCİ BASIM

ULUSLARARASI SAĞLIK TÜZÜĞÜ (2005) İKİNCİ BASIM ULUSLARARASI SAĞLIK TÜZÜĞÜ (2005) İKİNCİ BASIM DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ULUSLAR ARASI SAĞLIK TÜZÜĞÜ (2005) İKİNCİ BASIM ULUSLARARASI SAĞLIK TÜZÜĞÜ (2005) İKİNCİ BASIM DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DSO Kütüphanesi Yayın

Detaylı

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999)

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 13 No lu Genel Yorum: EĞİTİM HAKKI (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 1. Eğitim, hem kendi içinde bir insan hakkıdır, hem de diğer insan haklarının gerçekleşmesi için vazgeçilemez bir araçtır.

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME ÜYÜK DAİRE M.S.S. v. BELÇİKA VE YUNANİSTAN (Başvuru no. 30696/09) SONKARAR STRAZBURG 21 Ocak 2011 Bu sonkarar kesindir, fakat yazım

Detaylı