Bilgi, Bildirim ve Beyan Yükümlülüğü İdare ile İlişkilerinde TEKNOLOJİNİN ETKİN KULLANIMI VE BİLGİ HAVUZU OLUŞTURULMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi, Bildirim ve Beyan Yükümlülüğü İdare ile İlişkilerinde TEKNOLOJİNİN ETKİN KULLANIMI VE BİLGİ HAVUZU OLUŞTURULMASI"

Transkript

1 Bilgi, Bildirim ve Beyan Yükümlülüğü İdare ile İlişkilerinde TEKNOLOJİNİN ETKİN KULLANIMI VE BİLGİ HAVUZU OLUŞTURULMASI İSMMMO 2 MART 2015 SUNUM PROF. DR. S. SAYGIN EYÜPGİLLER IŞIK ÜNİVERSİTESİ

2 e- DEVLET: Temel Amaç ve İlkeler Teknolojinin etkin kullanımı çerçevesinde Devletin bir tür yeniden yapılanması projesi olarak e-devlet çalışmalarının temel amaç ve ilkeleri: ETKİNLİK, VERİMLİLİK ( DAHA FAZLA PAYLAŞIM-YENİDEN KULLANILABİLİRLİK VE ÇAPRAZ UYGULAMA İMKANI) VATANDAŞ ODAKLILIK, İŞ SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

3 e- DEVLET: Yaşanan sorunlar Son yıllarda yoğunlaşan ve yaygınlaşan e-devlet ve teknoloji (internet) kullanarak veri toplama faaliyetleri çerçevesinde ÇOK BAŞLILIK VE KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ NEDENİYLE İDARİ ETKİNLİĞİN SAĞLANAMAMASI VERGİ MÜKELLEFLERİ VE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ OLAĞANÜSTÜ UYUM MALİYETLERİNE KATLANMALARI e-devlet «HİZMET»LERİNDEN BEKLENEN YARARLARIN SAĞLANAMAMASI

4 e- DEVLET: DEVLETİN SORUMLULUĞU 5018 sayılı Kanunun 8 inci maddesi, Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların ETKİLİ, EKONOMİK, VERİMLİ ve HUKUKA UYGUN olarak ELDE EDİLMESİNDEN; KULLANILMASINDAN, MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDEN, RAPORLANMASI ve KÖTÜYE KULLANILMAMASI için GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SORUMLU olduklarını ve YETKİLİ MERCİLERE HESAP VERMEK zorunda olduklarını belirlemektedir. Aynı Kanunun 36 ncı maddesi de, MÜKELLEFLERE yükümlülüklerine yerine getirmeleri için KOLAYLIKLAR SAĞLANMASI VE VERGİYE UYUMUN TEŞVİKİ görevini KAMU İDARESİNE vermektedir. e-devlet çalışmasının, daha önceden sağlanan bir hizmetin geniş bir vatandaş kesimine daha hızlı, daha ekonomik, daha az adımda ve daha pratik olarak sağlanması (MALMÖ DEKLARASYONU/Kasım 2009) anlamına gelmesi gerekir. bu hususlar muhasebe, vergi, sosyal sigorta, ticaret sicili ve benzeri işlemlerde Devlete (İdareye) yapılan raporlamalarda amaçlananın AKSİNE mükellef kanadının ÇOK YÜKSEK UYUM MALİYETLERİNE VE ETKİNLİK MALİYETLERİNE KATLANMALARI ve bu maliyetlerin haksız yükünün (ek hizmetlerinin maliyetini mükellefe aktarma imkanı bulamayan) MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ üzerinde kalmasına neden olmaktadır.

5 e- DEVLET: DEVLETİN SORUMLULUĞU (2) e-devlet çalışmasının, daha önceden sağlanan bir hizmetin geniş bir vatandaş ve işletmeler kesimine DAHA HIZLI, DAHA EKONOMİK, DAHA AZ ADIMDA VE DAHA PRATİK olarak sağlanması (MALMÖ DEKLARASYONU/Kasım 2009) anlamına gelmesi gerekir. OYSA GÜNÜMÜZDE ELEKTRONİK BİLGİ ALMA SÜREÇLERİNDE muhasebe, vergi, sosyal sigorta, ticaret sicili ve benzeri işlemlerde Devlete (İdareye) yapılan raporlamalarda amaçlananın AKSİNE mükellef kanadının ÇOK YÜKSEK UYUM MALİYETLERİNE VE ETKİNLİK MALİYETLERİNE KATLANMALARI ve bu maliyetlerin haksız yükünün (ek hizmetlerinin maliyetini mükellefe aktarma imkanı bulamayan) MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ üzerinde kalmasına neden olmaktadır.

6 e- DEVLET: UYGULAMADA GÜNCEL DURUM e-devlet DAHA HIZLI, DAHA EKONOMİK, DAHA AZ ADIMDA VE DAHA PRATİK HİZMET OLMASI GEREKİRKEN GÜNÜMÜZDE ELEKTRONİK BİLGİ ALMA SÜREÇLERİNDE muhasebe, vergi, sosyal sigorta, ticaret sicili ve benzeri işlemlerde Devlete (İdareye) yapılan raporlamalarda AMAÇLANANIN AKSİNE Bilgi veren /Mükellef kanadının ÇOK YÜKSEK UYUM MALİYETLERİNE VE ETKİNLİK MALİYETLERİNE KATLANMALARI Bu maliyetlerin haksız yükünün (ek hizmetlerinin maliyetini mükellefe aktarma imkanı bulamayan) MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ üzerinde kalmasına neden olmaktadır.

7 BİLGİ VERMEK ZORUNDA OLANLAR (Vergi Usul Kanunu) Vergi Usul Kanunu'nun 148/1 nci maddesine göre Kamu idare ve müesseseleri, Mükellefler ve Mükelleflerle muamelede bulunan gerçek ve tüzel kişiler (Alım - satım işleri gerçekleşmemiş olsa bile verginin konusuna girecek bir muamele için yapılmış ön görüşmeler, mükellefe ait emtia nakil ve muhafazası, kredi verilmesi, mevduat kabulü şeklindeki münasebetler) Maliye Bakanlığının veya vergi inceleme yetkisi olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar.

8 BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU: YAPTIRIMLAR Bilgi, yazılı veya sözlü veya önceden genelge ile belirtilerek istenir. Ba- Bs formlarının verilmesinde olduğu gibi bilgi verilmesi gerektiği, Maliye Bakanlığı tarafından yönetmelik ve genelge vb. yoluyla daha önceden duyurulmuşsa, ayrıca yazılı olarak istenme şartı yoktur Bilgi isteme yazısında bilgi vermesi istenen kimseye 15 günden az olmamak üzere bir süre verilir. Ancak hiç bir şekilde bilgi almak için bilgi alınacak kişi vergi dairesine zorla getirilemez. Bilgi vermek zorunda olanlar (kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de dahil), bilgi vermekten kaçınırlarsa, geç eksik ya da yanıltıcı bilgi verirlerse, VUK mükerrer madde 355'te yazılı özel usulsüzlük cezası kesilebilir. Ancak bilgi vermeyenlere özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için, gönderilen bilgi isteme yazısında: a.) 15 günden az olmamak üzere verilen süre içinde bilgi verilemezse; eksik veya yanıltıcı bilgi verilirse; 15 günden az olmamak üzere verilen süre içinde defter ve belgelerin ilgili bölümleri gösterilmezse ceza kesilebileceği uyarısı açıkça yazılı olmalıdır.

9 SGK NIN BİLGİ ALMA YETKİLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU; Her türlü bilgi ve belgenin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda gerçek ve tüzel kişilerin zorunlu tutulmasını, Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnameleri diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirilmesini ve söz konusu belgeleri kamu idarelerinin internet ve elektronik bilgi işlem ortamından alınmasını, Kamu idarelerine yapılmış bildirimlerin Kuruma verilmiş sayılmasını, 5510 s. Kanun uygulaması ile ilgili olarak işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin talepleri üzerine veya resen düzenleyecekleri her türlü bilgi ve belgelerin bilgi işlem ortamında oluşturulmasını, Belirtilen bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri ortamda ilgili kişilere verilmesini, kararlaştırmaya yetkili kılınmıştır. Kurumca istenen bilgi ve belgelerin verilmesinde, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmamaktadır.

10 SGK YA BİLGİ VERMEMENİN YAPTIRIMLARI SGK tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında (2014: 5355 TL) bilgi ve belgeleri geç veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin iki katı tutarında (2014: 2142 TL) cezaya hükmedilir.

11 TÜİK İN BİLGİ ALMA YETKİLERİ VE YAPTIRIMLARI Türkiye İstatistik Kanunu nun 7. maddesi istatistiki birimlerin, kendilerinden istenen veri veya bilgileri vatandaşlık görevi bilinci içerisinde, TÜİK Başkanlığının belirleyeceği şekil, süre ve standartlarda eksiksiz ve doğru olarak ücretsiz vermekle yükümlü olduğunu düzenliyor. 54. maddede ise istenilen bilgileri geçerli mazereti olmaksızın belirlenen şekil ve süre içinde vermeyen, eksik veya hatalı verenlerin bir kereye mahsus uyarılarak, 7 gün içinde bilgileri vermeleri ve ya eksik ve hataları gidermelerinin isteneceği yer alıyor. Bu uyarıya rağmen, bilgileri hiç vermeyen veya talep edildiği halde eksiklikleri gidermeyen ve hataları düzeltmeyen gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin organ ve temsilcileri hakkında fiilin; a) hane halkı veya bireylerle yapılan araştırmalarda işlenmesi durumunda 500 lira b) Kurumlarla yapılan araştırmalarda işlenmesi durumunda TL; c) sayımlarda işlenmesi durumunda ise TL idari para cezası uygulanır. TÜİK, Türkiye İstatistik Kanunu nun 54. Maddesi kapsamında, yılları arasında; 311 i tüzel kişilere ve 139 u gerçek kişilere olmak üzere toplam 450 idari para cezası uyguladı: Toplam 678 bin 215 TL.

12 e- Devlet Koordinasyon Sorunu ve İDARE MÜKELLEF İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR İSMMMO DANIŞMA MECLİSİ SUNUM PROF. DR. S. SAYGIN EYÜPGİLLER İSTANBUL OCAK 2015

13 İdare ile İlişkilerde MÜKELLEFLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR İDARE NİN YASALARDA VE İKİNCİL MEVZUATTA YAPTIĞI SIK VE TUTARSIZ DÜZENLEMELER VERGİ İNCELEMELERİNİN YOĞUNLAŞTIRILMASI VERGİ AFLARININ SIK SIK GÜNDEME GELMESİ VE ADALETSİZ UYGULAMALARA NEDEN OLMASI

14 MÜKELLEFLERİN VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. Gelir Düzeyi ve Vergi Oranları 2. Sosyal ve Demografik Faktörler 3. Cezalar, Denetim Olasılığı ve Önceki Denetimler 4. Sübjektif ve Objektif Ölçüler /Tedbirler vergi idaresine karşı oldukça olumsuz tutum içinde olan mükellef ler ise daha fazla kaçırma eğilimi göstermektedirler. 5. Mali Müşavirlerin/Vergi Danışmanlarının Etkisi: mali müşavirler ya hata oranını azaltır ve ayrıca gönüllü uyumu düzenlerler veya denetimin ahlaki ve fiziksel maliyetini düşürerek doğru beyanda bulunmama eğilimine (noncompliance) neden olurlar. 6. Ahlaki ve Sosyal Dinamikler 7. Vergi Sisteminin Karmaşıklığı ve Vergi Affı

15

16 İdare ile İlişkilerde MESLEK MENSUPLARININ YAŞADIĞI SORUNLAR İDARENİN SÜREKLİ YENİ RAPORLAMA TALEPLERİ MÜKELLEFLERİN MESLEK MENSUBUNUN İLAVE ÇALIŞMA SAATLERİNİ DEĞERLENDİRMEMESİ İDARE NİN MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞUNU GENİŞLETME ÇABASI

17 BİLİM VE TEKNOLOJİ YÜKSEK KURULU RAPORUNA GÖRE e-devlet UYGULAMASINDA: Mevcut Durum ve İhtiyaç MEVCUT DURUM Kurumların kendi ihtiyaçlarının öncelikli olması Vatandaş odaklı yaklaşımın eksik olması Tüzel kişiliklere yönelik teknik altyapının olmaması Ortak çalışma kültürünün olmaması İHTIYAÇ e-devlet ile ilgili eylemlerin hedeflenen sürelerde hayata geçirilmesi için gerekli koordinasyonu ve kamunun katılım ve sahiplenmesi temin edecek üst seviye bir yapı kurulması

18 Mevcut durum ve Dünyadaki Gelişmeler Ülkemizde kamu kurumları e-devlet hizmetlerini verebilmek için kendi bağımsız (müstakil) altyapılarını geliştirmektedir. İdari ihtiyaçlar, tasarruf imkânı ve siber güvenlik gereksinimleri doğrultusunda, halen her kurumda müstakil olarak işletilmekte olan veri merkezlerinin tek bir çatı altında birleştirilerek Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezi nin kurulması önem arz etmektedir.

19 Dünyadaki örnekler incelendiğinde veri merkezlerinin birleştirilmesine dair eğilim gözlemlenmektedir. Güney Kore nin 48 merkezi kamu idaresinin bilgi sistemleri 2 ayrı şehre konumlandırılacak şekilde tek bir veri merkezinde birleştirilmiştir. Bu sayede yedeklilik, felaket kurtarma merkezi, siber güvenlik, iş sürekliliği, kamu bulutu, etkin işletme maliyeti, kurumlar arası veri paylaşımı gibi hususların tamamına çözüm sağlanmıştır. ABD, bulut bilişim ve ortak veri merkezi yaklaşımlarıyla 2015 yılına kadar 1000 veri merkezini kapatmıştır. Bu kapsamda 2015 yılı sonunda 3 Milyar ABD Doları tasarruf edilmesi öngörülmektedir.

20 e-devlet Koordinasyonu e-devlet Koordinasyonundan Sorumlu Kuruluş: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı e-devlet Koordinasyon Kurulu: e-devlet hizmetlerinde ve veri merkezlerinde, veri paylaşımı, entegrasyon vb. konularında kurumlar arası işbirliği sağlamak üzere, kurumların temsilcilerinden oluşan, kurumlardaki paralel çalışmayı temin edecek bir yapıya gerek duyulmaktadır. Bu kurul Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı başkanlığında tüm Bakanlıkların Müsteşarlarından oluşmaktadır.. İlgili Kuruluşlar: : Başbakanlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Tübitak, Türksat Yararlanıcı Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

21

22 e-devlet Yönetim Modeli e-devlet Yönetim Modelinin en üst seviye siyasi irade sahibi T.C. Başbakanı dır. BİLİM VE TEKNOLOJİ YÜKSEK KURULU (BTYK) BTYK, e-devlet Yönetim Modelinin politika belirleme işlevini yürütecektir. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI (UDHB) Hedeflerin belirlenmesi Kurumlar arası koordinasyon Projelerin önceliklendirilmesi Eylem planı İzleme görevleri verilmiştir

23 e-devlet Yönetim Modeli e-devlet KOORDİNASYON KURULU İlgili Bakanlıkların çatısı altında e-devlet hizmetlerinin uygulamaya geçirilmesi konusunda; Koordinasyon, İşbirliği Ortak proje geliştirme, görevleri e-devlet Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülecektir.

24 e-devlet Yönetim Modeli Proje Takibi Ulaştırma (UDH) Bakanlığı : Haberleşme Genel Müdürlüğü Proje Yönetimi İlgili Kurumlar (Bilgi İşlem, SGB vb.) Haberleşme Genel Müdürlüğü; Kurumlararası proje bazlı koordinasyonu ve izlemeyi sağlamak Eylem Planı oluşturmak Proje izleme ve değerlendirme toplantılarını yapmak Proje durum değerlendirme raporlarını UDH Bakanına sunmak Genel durum değerlendirme raporunu e-devlet Koordinatörleri Kuruluna sunmak

25 e-devlet Yönetim Modeli Teknik Danışmanlık Seviyesi TÜBİTAK - TÜRKSAT Kamu kurum ve kuruluşlarına e-devlet projelerinde danışmanlık hizmetleri TÜBİTAK ve TÜRKSAT tarafından verilecektir. Kamu Entegre Veri Merkezi Teknik İşletmecisi TÜRKSAT Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak veri merkezini kurma ve işletme görevleri TÜRKSAT tarafından yürütülecektir. Yetkin Firmalar e-devlet projelerinin gerçekleştirilmesinde yetkin özel sektör firmaları görev alabilecektir.

26 Mevcut Kamu Bilişim Altyapısı

27 Hedeflenen Kamu Bilişim Altyapısı

28 Kamu Entegre Veri Merkezi Avantajları Mükerrer Yatırımların Önlenmesi Enerji ve Diğer Maliyetlerin Düşürülmesi İş Sürekliliğinin Sağlanması Felaket Kurtarma (FKM) Hizmetlerinin Sağlanması İnsan Kaynağı İhtiyacı Teknolojinin Doğru Kullanılması Bilginin Kolay ve Güvenli Paylaşımı Bilgi Güvenliğinin Sağlanması Fiziksel Güvenliğin Sağlanması

29 Uygulama adımları Ortak Felaket Kurtarma Merkezlerinin kurulması Ulusal veri merkezlerinin kurulması Ulusal veri merkezine geçiş süreci Bilgi güvenliğinin sağlanması Fiziksel birliktelik Donanımların birleştirilmesi - sanallaştırma Bulut mimari

30 Veri Merkezi Planlamasında Önemli Hususlar Yer tespiti (Deprem, Sel, Doğal Afet Riskleri) (Konya alternatifi) Ulaşım kolaylığı İnsan kaynağı Enerji (Yenilenebilir enerji ve yeşil bilişim ) İletişim alt yapısı Yazılım lisanslarının tedariki Donanım tedariki Uygulamaların analizi Veri merkezi standartları

31 BTYK nın 2013/105 Nolu Kararı:Kurumlara Paket Program Çözümlerinin Toplu Alım Yöntemi İle Tedarik Edilmesi Mevcut Durum Kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaç ve standartlarını belirleyerek alımları kendileri yapıyor. Sorunlar 5018 ve 4734 e tabi alımlarda uygulanan usul ve esasların, bilişim hizmetlerinin tedariki için de geçerli olması Kurumlar arası ortak standardın olmaması Aynı hizmeti farklı kurumların mükerrer tedariki Ölçek ekonomisinden yararlanılamaması

32 Paket Programların Toplu Alım Yöntemi ile Tedarik Edilmesi Çözüm Mevzuat Düzenlemelerinin yapılması DMO Paket Program Alımları Ofis Veritabanı Haberleşme Genel Müdürlüğü Ortak Uygulamalar Elektronik belge yönetim sistemi Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurumsal kaynak planlaması Avantajları Düşük fiyat Mükerrer alımların engellenmesi Uygulamalarda birliğin sağlanması Yerli yazılım ürünlerinin teşvik edilmesi Kamu envanterinin oluşturulması Kısıtlar Toplu alımın 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Bütçe Kontrol Kanununa uygun olmaması Belli bir harcama miktarının üzerinde 4734 e tabi olunması

33 ÇÖZÜM ALTERNATİFLERİNİN ARAŞTIRILMASI

34 İdare ile İlişkilerde ÇÖZÜM ALTERNATİFLERİ: ORTA VADEDE Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 2012 yılından bu yana gündeminde olan Kamu Entegre Veri Merkezi kurulması ve Ulusal Veri merkezi oluşturulması projesinin gerçekleştirilmesi suretiyle mükellef adına meslek mensuplarının aynı veya benzer verileri defalarca sisteme girmekten kurtulmaları, hizmetin daha hızlı, daha ekonomik, daha az adımda ve daha pratik olarak sağlanması

35 İdare ile İlişkilerde ÇÖZÜM ALTERNATİFLERİ: KISA VADEDE 1) Mükelleflerden beyan, bildirim ve beyan talep eden idarelerin Kurum içi ve Kurumlar arası bilgi paylaşımı ve bilgi transferi yollarını açık tutarak yukarıda belirtilen haksız ve etkinlikten uzak durumun (etkilerinin hafifletilmesine) katkıda bulunmaları. 2) Mükelleflerin kamu kurumları tarafından talep edilen ek bildirimler ve veri tabanı oluşturma hizmetlerinin bedelini karşılaması için Meslek ücret tarifelerinin açık ve belirgin hale getirilmesi

36 TEŞEKKÜRLER. Prof.Dr. Saygın EYÜPGİLLER IŞIK ÜNİVERSİTESİ

37 BİLGİ, BİLDİRİM VE BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ İDARE (DEVLET) İLE İLİŞKİLERİNDE TEKNOLOJİNİN ETKİN KULLANIMI VE BİLGİ HAVUZU OLUŞTURULMASI İSMMMO PANELI: MART 2015

38 İSMMMO PANELİ: KATILMASI ÖNERİLEN KURUMLAR: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (e-devlet projesi) temsilcisi Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu ilgili dairesi temsilcisi Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) temsilcisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Üniversite (Akademik) temsilcisi (konunun hukuki yönü, uluslararası eniyi örnekler (best practices) Meslek Mensupları Temsilcisi.

39 VERGİ TEKNOLOJİLERİ : GÜNCEL UYGULAMALAR I. İŞLETMELERE DÖNÜK ELEKTRONİK VERGİSEL UYGULAMALAR II. VERGİ DENETİMİNE DÖNÜK ELEKTRONİK VERGİSEL UYGULAMALAR III. VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMA DÖNÜK ELEKTRONİK VERGİSEL UYGULAMALAR IV. MESLEK MENSUPLARINA DÖNÜK ELEKTRONİK VERGİSEL UYGULAMALAR V. ELEKTRONİK TÜRKİYE VERGİ DAİRESİ UYGULAMALARI

40 I. İŞLETMELERE DÖNÜK ELEKTRONİK VERGİSEL UYGULAMALAR E-DEFTER E-FATURA E-ARŞİV E-BİLET KDV İADESİ RİSK ANALİZ SİSTEMİ (KDVİRA) KDV İADE TAKİP SİSTEMİ YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR

41 II. VERGİ DENETİMİNE DÖNÜK ELEKTRONİK VERGİSEL UYGULAMALAR KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ BA-BS SİSTEMİ MÜKELLEF KARNE SİSTEMİ SAHTE BELGE RİSK ANALİZ SİSTEMİ (SARP) VERGİ GÖRSELLEŞTİRME VE ANALİZ SİSTEMİ (VEGAS) MERKEZİ RİSK ANALİZİ VE KATMANLAŞTIRMA MODELİ (MERAK) BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ (BÜİS) SEKTÖR BİLGİ SİSTEMİ (SBS)

42 III. VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMA DÖNÜK ELEKTRONİK VERGİSEL UYGULAMALAR ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KİRA BEYANNAME SİSTEMİ KREDİ KARTI YOLUYLA (POS) YAPILAN SATIŞLARIN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SİSTEMİ E-TİCARETİN İZLENMESİ GİB SOSYAL MEDYA MECRASI VERGİ İLETİŞİM MERKEZİ (VİMER) GERİ BİLDİRİM SİSTEMLERİ MÜKELLEF GERİ BİLDİRİM SİSTEMİ BEYANNAME VERMEYEN/GÖNDERMEYEN MÜKELLEFLERİN/MESLEK MENSUPLARININ GERİ BİLDİRİMİ BORÇ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

43 IV. MESLEK MENSUPLARINA DÖNÜK ELEKTRONİK VERGİSEL UYGULAMALAR E-BEYANNAME BEYANNAME ÇAĞRI MERKEZİ (BÇM) İNTERNET VERGİ DAİRESİ E-SÖZLEŞME BİLDİRİMİ

44 V. ELEKTRONİK TÜRKİYE VERGİ DAİRESİ UYGULAMALARI VERGİ DAİRESİ OTOMASYON PROJESİ (VEDOP) E-TAHSİLAT SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ VE İŞ AKIŞ SİSTEMİ (DYİAS) ELEKTRONİK HACİZ (E-HACİZ) ELEKTRONİK YOKLAMA (E-YOKLAMA) ÖZELGE OTOMASYON SİSTEMİ (E-ÖZELGE) DAVA TAKİP PROJESİ (DATAP) HACİZ İHBARNAMELERİ TAKİP PROGRAMI (HİTAP 89) TAKDİR KOMİSYONU OTOMASYON SİSTEMİ (TAKKOM) BORÇ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ DİLEKÇEMATİK

F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ VERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI

F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ VERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ VERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Çağımızın yaşam biçimine damgasını vuran en önemli olaylardan birisi, bilgi işlem teknolojileri ve bu

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. 2014 YILI Faaliyet Raporu

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. 2014 YILI Faaliyet Raporu GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI Faaliyet Raporu Ş u b a t 2 0 1 5 Y a y ı n N o : 1 9 9 1 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... 9 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 11 I-GENEL BİLGİLER... 12 A-Misyon ve Vizyon... 12 B- Yetki,

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010 FAALİYET RAPORU 2009 ANKARA-2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 112 Nisan 2010 www.gib.gov.tr www.vergibilir.gov.tr 444 0 189 Hazırlık - Baskı

Detaylı

e-devlet UYGULAMALARI ve VERİ PAYLAŞIMI MART 2015

e-devlet UYGULAMALARI ve VERİ PAYLAŞIMI MART 2015 e-devlet UYGULAMALARI ve VERİ PAYLAŞIMI MART 2015 e-devlet Nedir? e-devlet, çok kısa tanımla devletçe verilen hizmetlerin ÇAĞDAŞ anlayışla ve elektronik ortamda sunulmasıdır. e-devlet sayesinde devlet

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2009 BAŞKAN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı, kalkınma planları

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

(2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI

(2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Gelir İdaresi Başkanlığı OCAK 2015 KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 1.

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE E-MALİYE UYGULAMALARI E-FINANCIAL APPLICATIONS IN TURKISH TAX SYSTEM

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE E-MALİYE UYGULAMALARI E-FINANCIAL APPLICATIONS IN TURKISH TAX SYSTEM Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.2, s.67-92. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Son yıllarda alınan önlemlere ve kaydedilen aşamalara rağmen kayıt dışı ekonomi, ülkemiz açısından halen önemli sorun

Detaylı

YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 156 Ocak-2013 www.gib.gov.tr 444 0 189 2 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN

2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014 2015 2016 2017 2018 20 016 2015 2017 2014 2018 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014-2018 STRATEJİK PLANI 2013 ANKARA 2014-2018 STRATEJİK PLANI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013) T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2013) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (II) Kayıt

Detaylı

2012Yılı Performans Programı

2012Yılı Performans Programı 2012Yılı Performans Programı BÜİS (Bandrollü Ürün İzleme Sistemi) e-defter DYİAS 2012 Y I L I PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri ile vatandaşlarımızın çeşitlenen talepleri, özellikle bürokratik

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

:& İÇİNDEKİLER Bakanın Mesajı... Müsteşarın Sunuşu...7 I - GENEL BİLGİLER...9 A. Misyon ve Vizyon...9 B. Yetki ve Sorumluluklar...9 C. İdareye İlişkin Bilgiler.... Örgüt Yapısı... 2. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan D okümanı BAŞKANIN SUNUŞU Finansal tüketicinin korunması,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Bilindiği üzere, kamu yönetimi sistemimizde özellikle son yıllarda önemli reformlar gerçekleştirilmiş olup, bu reformlar ile kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması

Detaylı

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik 2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir araç teşkil etmektedir. Bu kapsamda

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2015)

(1 OCAK 31 ARALIK 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) 06/01/2015 Diyarbakır-Şanlıurfa (TRC2) İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 3 TABLOLAR 4 SUNUŞ 5 1. GİRİŞ 7 2. KURUMSAL YAPI 7 2.1 ORGANİZASYON YAPISI 8 2.2 FİZİKSEL

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı