EĞİTİMDE İHTİYAÇ ANALİZİ: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİMDE İHTİYAÇ ANALİZİ: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİMDE İHTİYAÇ ANALİZİ: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ UZMANLIK TEZİ Esin Zeynep SELVİ Tez Danışmanı Bakanlık Müşaviri Dr. Şeyda ODABAŞI Şubat 2010 ANKARA

2 Esin Zeynep SELVİ tarafından hazırlanan EĞİTİMDE İHTİYAÇ ANALİZİ: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ adlı bu tezin Uzmanlık Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Dr. Şeyda ODABAŞI (Danışman) Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Kültür ve Turizm Uzmanı Tezi olarak kabul edilmiştir. Adı ve Soyadı İmzası Başkan : Üye : Üye : Üye : Üye : Tarih :.../. / Bu tez, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarının Uzmanlık Tezlerini Hazırlarken Uyacakları Yazım Kuralları Yönergesiyle belirlenen tez yazım kurallarına uygundur.

3 KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIK TEZİNİN ÇOĞALTILMASI VE YAYIMI İÇİN İZİN BELGESİ Tezi Hazırlayanın Adı Soyadı : Esin Zeynep SELVİ Tez Konusu Tez Danışmanı : Eğitimde İhtiyaç Analizi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Örneği : Dr. Şeyda ODABAŞI Kültür ve Turizm Uzmanlık Tez çalışmamın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanarak Milli Kütüphane ve İhtisas Kütüphanesinde her türlü elektronik formatta arşivlenmesini ve kullanıma sunulmasını kabul ediyorum. / /2010

4 SINAV YETERLİK KOMİSYONUNA BEYAN Bu belge ile bu uzmanlık tezindeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplayıp sunduğumu; ayrıca, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim../.../2010 Esin Zeynep SELVİ Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

5 ÖNSÖZ Küreselleşme ile birlikte artan rekabet neticesinde, kurumlar öne çıkmak, rakipleri arasından sıyrılmak için çeşitli yollar denemektedirler. Ürün çeşitliliğinin artırılması, teknolojiden daha çok faydalanılması, hizmet sunumunda değişikliklere gidilmesi gibi yeniliklerin hepsinin, toplumda belli farkındalık yarattığı kesin olmakla birlikte; kurumlar, ellerinde bütün bu unsurlardan daha önemli bir kaynağın olduğunu keşfetmişlerdir. İnsan kaynağı, günümüzde, kurumları birbirinden farklı kılan ve sürekli büyüyen küresel pazarda ayakta kalarak, rakiplerin önüne geçilmesini sağlayan unsur konumuna gelmiştir. İnsan kaynağının önemini kavrayan kurumlar da, bu alana yatırım yapmaya başlamışlardır. Bu yatırımların en önemlisi de çalışanların gelişimini, işe adaptasyonunu, yeniliklere uyumunu sağlamak ve iş verimini artırmak üzere gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerdir. Günümüzde bütün büyük kurumlar çalışanlarının sürekli eğitimini önemsemekte ve onlara ihtiyaçları olan eğitimi sağlamak üzere çalışmalar yürütmektedirler. Hangi personelin ne konuda eğitime ihtiyacı olduğunu belirlemek üzere yapılan eğitimde ihtiyaç analizleri personelin eksikliklerinin giderilmesi, kurumda verimliliğin artırılması ve kurumun hedeflerine ulaşması açısından büyük önem arz etmektedir. Eğitimde ihtiyaç analizi ile ilgili bu tez çalışmamda benden yardım ve desteklerini esirgemeyen Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Mahmut EVKURAN, Milli Kütüphane Başkanı Tuncel ACAR, Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanı Nizam EREL ve iş arkadaşlarıma, tez yazım sürecinde bilgisi ve birikimi ile sürekli yanımda olan ve beni yönlendiren tez danışmanım Dr. Şeyda ODABAŞI na içtenlikle teşekkür ederim. Hayatımın her evresinde olduğu gibi bu dönemde de sevgi, anlayış ve desteklerini hep yanımda hissettiğim aileme ve eşime de çok teşekkür ederim. i

6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR, RESİMLER ve ŞEKİLLER DİZİNİ... vi BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1. GİRİŞ Konunun Önemi Araştırmanın Amacı Araştırmanın Kapsamı Araştırmanın Sınırlılıkları Araştırma Yöntemi ve Veri Toplama Teknikleri... 3 İKİNCİ BÖLÜM EĞİTİM 2. EĞİTİM Eğitimin Tanımı Eğitimin Temel Özellikleri Eğitimin Tarihi Temelleri Göçebe Topluluklarda Eğitim Sümerlerde Eğitim Eski Mısır da Eğitim Çin de Eğitim ii

7 Hindistan da Eğitim Eski Yunan da Eğitim Ortaçağda Avrupa da Eğitim Ortaçağda İslam Devletlerinde Eğitim Yeni ve Yakın Çağda Eğitim ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HİZMET İÇİ EĞİTİM 3. HİZMET İÇİ EĞİTİM Hizmet İçi Eğitimin Amaçları Hizmet İçi Eğitimin Yararları Hizmet İçi Eğitimin Türleri Kamuda Hizmet İçi Eğitim Kalkınma Planlarında Hizmet İçi Eğitim Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) iii

8 DÖRDÜNCU BÖLÜM EĞİTİMDE İHTİYAÇ ANALİZİ 4. EĞİTİMDE İHTİYAÇ ANALİZİ Eğitimde İhtiyaç Analizi Modelleri İhtiyaç Analizinde Kullanılan Yöntemler Anket Gözlem Mülakat Doküman Analizi İhtiyaç Analizinde Kullanılan Yöntemlerin Yararları ve Sınırlılıkları BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE VE TURİZM BAKANLIĞI NDA HİZMET İÇİ EĞİTİM 5. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NDA HİZMET İÇİ EĞİTİM Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri Eğitim Kurulu Eğitim Kurulu nun Görevleri Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü nün Hizmet İçi Eğitim İle İlgili Görevleri Hizmet İçi Eğitim Programlarının Özellikleri Hizmet İçi Eğitim Konularının Belirlenmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Yılları Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri iv

9 Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri ALTINCI BÖLÜM EĞİTİMDE İHTİYAÇ ANALİZİ UYGULAMASI 6. EĞİTİMDE İHTİYAÇ ANALİZİ UYGULAMASI Bulgular SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZGEÇMİŞ v

10 TABLOLAR, RESİMLER VE ŞEKİLLER CETVELİ Tablolar Tablo Yılları Arasında Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri. 45 Tablo 2 Milli Kütüphane Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı Şekiller Şekil 1 Hizmet İçi Eğitim Türleri (Taymaz)...17 Şekil 2 Hizmette Gerçekleştirilen Eğitimler...18 Şekil 3 Hizmet İçi Eğitim (Küçükahmet)...19 Şekil 4 Hizmet İçi Eğitim (Kalkandelen)...19 Şekil 5 Eğitimde İhtiyaç Analizi Modeli (McArdle)...26 Şekil 6 Eğitimde İhtiyaç Analizi Modeli (Gupta)...28 Şekil 7 Eğitimde İhtiyaç Analizi Aşamaları (Noe)...29 Şekil 8 İhtiyaç Analizi Modeli (Goldstein & Ford)...31 Şekil Yılları Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Katılım...46 Şekil 10 Milli Kütüphane Başkanlığı Teşkilat Şeması...55 Şekil 11 Görev Yapılan Birim...56 Şekil 12 Görev Süresi...57 Şekil 13 Eğitim Durumu...58 Şekil 14 - Temel bilgisayar kullanımı (Microsoft Office uygulamaları)...59 Şekil 15 - Veri toplama değerlendirme yöntemleri ve istatistiksel analizler...59 Şekil 16 - Raporlama teknikleri...60 Şekil 17 - Milli Kütüphane Başkanlığı Mevzuatı...61 Şekil 18 - Avrupa Birliği Mevzuatı...61 Şekil 19 - Bibliyografya hazırlama...62 vi

11 Şekil 20 - Kataloglama ve sınıflama...63 Şekil 21 - Derleme hizmetleri...64 Şekil 22 - Uygulamalı bilgi yönetimi...64 Şekil 23 - ALEPH Şekil 24 - TO-KAT (Ulusal Toplu Katalog)...66 Şekil 25 - Linux işletim sistemi...66 Şekil 26 - Grafik tasarımı...67 Şekil 27 - Temel kütüphanecilik hizmetleri...68 Şekil 28 - Patoloji...68 Şekil 29 - Restorasyon ve konservasyon...69 Şekil 30 - Kütüphane hizmetlerinde standardizasyon...70 Şekil 31 - Osmanlı paleografyası...71 Şekil 32 - Performans esaslı bütçeleme...71 Şekil 33 - Proje geliştirme ve proje yönetimi...72 Şekil 34 - Toplam kalite yönetimi...73 Şekil 35 - e-devlet süreci ve e-kütüphanecilik...73 Şekil 36 - Mesleki İngilizce...74 Şekil 37 - Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması...75 Şekil 38 - Taşınır Mal Yönetmeliği...75 Şekil 39 - Liderlik ve personel yönetimi...76 Şekil 40 - Yazışma ve dosyalama kuralları...77 Şekil 41 - Stratejik planlama...77 Şekil 42 - Kurum kültürü...78 Şekil 43 - Empati ve duygusal zekâ...79 Şekil 44 - Halkla ilişkiler ve iletişim...79 Şekil 45 - Güzel konuşma ve diksiyon...80 Şekil 46 - Motivasyon...81 Şekil 47 - Zaman yönetimi...81 Şekil 48 - Stres yönetimi...82 Şekil 49 - Sunum teknikleri...83 Şekil 50 - Sizce ihtiyaç duyduğunuz hizmet içi eğitim faaliyeti nasıl düzenlenmelidir?...84 vii

12 Şekil 51 Sizce ihtiyaç duyduğunuz hizmet içi eğitim faaliyeti nerede düzenlenmelidir?...85 viii

13 BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. Konunun Önemi Gelişen ve yaygınlaşan teknoloji, hizmet ve ürün sunumunda artan çeşitlilik ve yükselen kalite değerleri neticesinde kurumlar arasında farklılaşmayı sağlayan en önemli unsur insan kaynağı olmaktadır. Halka çeşitli kamu hizmetleri sunmakla yükümlü olan kamu kurumlarında da hizmetlerin düzenli, verimli ve sorunsuz verilebilmesi istihdam edilmiş olan insan kaynaklarının yeterliği ve kalitesi ile sağlanabilir. Var olan insan kaynağı yeniliklere, gelişmelere ve değişen teknolojilere adapte edilebilir ise kurumların başarısının artması kaçınılmazdır. Kamu kurumlarında insan kaynaklarının geliştirilmesi çalışmaları, hizmet içi eğitim faaliyetleri aracılığı ile yapılmaktadır. Ancak, gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin dayandığı politika, strateji gibi temeller açıkça belli değildir. Oysa ki, insan kaynakları planlamasının önemli bir parçası olan hizmet içi eğitimlerin; kurumların eksikliklerini gidermek, verimliliğini artırmak ve ilerlemesine katkıda bulunmak üzere, ihtiyaçlar doğrultusunda planlanması gerekmektedir. Gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinin belirlenmesinden önce yapılması gereken ihtiyaç analizleri, personelin ihtiyaçlarını ortaya çıkardığı için eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapan kurumlar, gerçekten eksikliği duyulan konuları belirleyebilecek ve belirlenecek eğitim ihtiyaçları sonucunda, ihtiyaç olmayan ya da etkisi sınırlı olacak eğitim programlarından kaçınarak ve sadece personelin gelişimi 1

14 için ihtiyaç duyulan eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek eğitim bütçelerini doğru şekilde harcamış olacaktır Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı kurumlarda eğitim konuları ve öncelikleri belirlenirken ihtiyaç analizlerinin yapılmasının sağlayacağı faydaları ortaya koymak ve kurumların bu sayede insan kaynaklarını daha verimli kullanarak hizmet kalitesini artıracağını göstermektir. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen hizmetiçi eğitim etkinliklerinin incelenmesi sonucunda, kurumdaki eğitim stratejisi açıkça görülebilecek ve mevcut uygulamanın iyileştirilmesi yönünde önerilerde bulunulacaktır Araştırmanın Kapsamı Bu araştırmanın kapsamını Kültür ve Turizm Bakanlığı nda gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetleri oluşturmaktadır. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin belirlenmesine ilişkin prosedürler incelenecek, ayrıca Bakanlıkta hizmet içi eğitim programlarını planlamak ve gerçekleştirmekle yükümlü olan Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü nün arşivleri taranarak yılları arasındaki hizmet içi eğitim faaliyetleri gözden geçirilecektir. Araştırmada, eğitimde ihtiyaç analizi çalışmalarına örnek oluşturması amacı ile Milli Kütüphane Başkanlığı nın hizmet içi eğitim ihtiyacını saptamaya yönelik olarak doküman analizi yapılacak ve personele bir anket uygulanacaktır. Araştırmanın örneklemini, anket çalışmasına katılacak Milli Kütüphane Başkanlığı personeli oluşturmaktadır. 2

15 1.4. Araştımanın Sınırlılıkları Kültür ve Turizm Bakanlığı nda eğitim programları/etkinlikleri hizmet içi eğitim faaliyetleri ve yaygın eğitim faaliyetleri olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Gerçekleştirilen yaygın eğitim faaliyetleri; turizm sektöründe yemeiçme ve konaklama işletmelerinde gerçekleştirilen eğitimlerden, turist rehberliği, geleneksel el sanatları ve/veya geleneksel Türk süsleme sanatları gibi alanları kapsadığı için araştırmacı eğitimde ihtiyaç analizi konusunu Bakanlığın gerçekleştirdiği hizmet içi eğitim faaliyetleri açısından incelemiş, yaygın eğitim faaliyetlerini değerlendirme kapsamına almamıştır. Araştırmanın uygulama bölümünde ise ihtiyaç analizi çalışması yapılması için Milli Kütüphane Başkanlığı örneklem olarak seçilmiş, Bakanlığın bütün birimleri için benzer bir çalışma yapılmamıştır Araştırma Yöntemi ve Veri Toplama Teknikleri Araştırmanın ikinci ve üçüncü bölümlerinde, eğitim, hizmet içi eğitim ve eğitimde ihtiyaç analizi kavramları üzerinde literatür taraması yapılmıştır. Bu aşamada Orta Doğu Teknik ve Bilkent Üniversitesileri elektronik veritabanları taranmış ve konunun uzmanları tarafından yazılmış kitap ve makalelerden yararlanılmıştır. Ayrıca, konu ile ilgili mevzuat ve Kalkınma Planları da incelenmiştir. Araştırmanın dördüncü bölümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü mevzuatından ve arşivde bulunan kaynaklardan faydalanılmıştır. 3

16 Araştırmanın uygulama aşamasında ise Milli Kütüphane Başkanlığı nın mevzuatından faydalanılarak hazırlanan anket Başkanlığın personeline yönelik olarak uygulanmış ve elde edilen veriler, araştırmacı tarafından SPSS 1 programı yardımıyla derlenerek istatiksel tablolara dönüştürülmüştür. 1 Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı (Statistical Programming For Social Sciences, Release 16.0 for Windows) 4

17 İKİNCİ BÖLÜM 2. EĞİTİM Eğitim, bireylerin doğumundan ölümüne kadar sürekli yaşadığı bireysel, sosyal ve kültürel bir süreçtir ve hayatın her evresinde farklı düzeylerde devam eder. İnsanların belli bir düzen içinde yaşayabilmesi için gerekli olan ortam nesilden nesile eğitim yoluyla aktarılır Eğitimin Tanımı Eğitim, kişinin davranış örüntülerini değiştirme sürecidir (Tyler; aktaran, Celep, 2007:8). Ertürk e göre eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir (aktaran, Çevikbaş, 2002:16). Kalkandelen, eğitimi tanımlarken değişimi esas almış ve insanı değiştirmeye yönelik çabaların tümü olarak tanımlamıştır (1979:13). Yıldırım a göre eğitim, insan davranışlarında bilgi, beceri, anlayış, ilgi, tavır, karakter ve önemli sayılan kişilik nitelikleri yönünden belli değişiklikler sağlamak amacıyla yürütülen düzenli bir etkileşimdir (aktaran, Celep, 2007:8). Eğitim, Fidan a göre insanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir (aktaran, Celep, 2007:8). Alkan ın eğitim tanımlaması ise davranış değişikliği, bireyin belli hedefler yönünde maksatlı olarak kendi yaşantıları yoluyla davranışlarını değiştirmesi, kişinin yeteneklerini çeşitli yönlerden birey ve toplum için uygun ve dengeli olarak geliştirmesi dir (aktaran, Celep, 2007:8). Sönmez eğitimi sadece davranışlarda değişiklik yaratma değil, 5

18 davranış değişiklikleri yoluyla hem bireyin yaşantısına hem de toplumun yaşantısına kalite katma süreci olarak tanımlamıştır (2006:16). Eğitim Terimleri Sözlüğü eğitimi önceden saptanmış amaçlara göre, insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinlikler dizgesi ve her kuşağa geçmişin bilgi ve deneylerini düzenleyen bir biçimde aktarma ya da kazandırma işi olarak tanımlamıştır (Oğuzkan, 1974:61). Ansiklopedik Eğitim Sözlüğü nde yer alan tanımlarda ise eğitim, yeni yetişen kuşakları toplum hayatına hazırlamak amacıyla onların gerekli bilgi, beceri ve anlayış kazanmalarına ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme etkinliğidir (Alaylıoğlu ve Oğuzkan, 1976:82). Eğitim felsefi görüşlere göre değişik şekillerde tanımlanmıştır. İdealizm, eğitimi insanın bilinçlice ve özgürce Allah a ulaşmak için sürdürdüğü biteviye çabalar olarak; realizm, yerli kuşağa kültürel mirası aktararak, onları topluma hazırlama süreci olarak açıklar. Pragmatizm, eğitimi, kişiyi yaşantılarını inşa yoluyla yeniden yetiştirme süreci, Marksizm, insanı çok yönlü eğitme, doğayı denetleyerek onu değiştirecek ve üretimde bulunacak biçimde yetiştirme süreci olarak tanımlarken, natüralizm, kişinin doğal olgunlaşmasını artırma ve onun bu özelliğini göstermesini sağlama işi şeklinde açıklar (Butler; aktaran, Celep, 2007:9). Realizm temelli düşünürlerden Good (aktaran, Celep, 2007:9) a göre eğitim, kişinin toplumsal ve kişisel yeteneklerini geliştirmesi için seçilmiş ve denetlenmiş bir çevrede gerçekleştirilen bir süreçtir. Bir başka realist Kneller (aktaran, Celep, 2007:9) ise eğitimi, Belli bilgi, beceri ve görüşleri okullar gibi kurumlar yoluyla kuşaktan kuşağa aktarma olarak tanımlar. 6

19 2.2. Eğitimin Temel Özellikleri Eğitimin temel özellikleri, öznesi, işlevi ve sonuçları açısından değişik açılardan değerlendirilmiştir. Eğitimin nesnesinin öncelikle insan olduğunu söyleyen ve aynı zamanda da insanın hâlihazırdaki durumunun yetersiz olduğunu belirten Celep e göre, eğitimin belli temel özellikleri bulunmaktadır. Nesnenin istenen yönde değiştirilmesi için gerekli ortamın yaratılması, araç, strateji, metot gibi değişkenlerin devreye sokulması da eğitimin özelliklerindendir. Ayrıca, eğitim sürecinin sonunda insanın istenen davranışları kazanıp kazanmadığının da kontrol edilmesi gerekir (2007:19). Celep (2007:12) eğitimin beş temel öğeden oluştuğunu belirtmiştir: 1. Amaç, 2. Davranış, 3. Yaşantı, 4. Süreç, 5. İstendik. Sönmez e (2006:12) göre eğitim sürecinin üç temel öğesi bulunmaktadır: 1. Hedef, 2. Eğitim durumları 3. Değerlendirme. Burada sözü edilen hedef, yetiştirilmesi planlanan kişide bulunması istenen, eğitim yolu ile kazandırılabilecek istendik özelliklerdir. Eğitim durumlarından kastedilen ise hedef olarak belirlenen özelliklerin kişiye kazandırılabilmesi için yapılan bütün çalışmalardır. Eğitim sürecinin son öğesi olan değerlendirme ölçme 7

20 sonuçlarını bir ölçüte vurarak, ölçülen nitelik hakkında bir değer yargısına varma sürecidir (Sönmez, 2006:12-15). Canman (1979:1) eğitimin üç türlü işlevi yerine getirmeyi amaçladığını ileri sürmüştür: 1. Bireysel İşlev: Eğitim bireyleri topluma hazırlayarak onların daha bilinçli ve mutlu bir yaşam sürmesini sağlar. 2. Toplumsal İşlev: Toplumdaki bireylerin bilinçlenmesini sağlayarak daha dengeli bir toplum yaratır. 3. Ekonomik İşlev: Kişilerin eğitilmesiyle toplum daha üretken ve verimli hale gelir. Eğitimi çeşitli kategorilere ayırmak mümkündür. Amacın varlığı yönünden değerlendirildiğinde formal ve informal olarak iki kategoriye ayrılabilir. Formal eğitim amaçlı eğitimdir ve planlı olarak yapılır, öğretim yolu ile gerçekleştirilir. İnformal eğitim ise kişinin yaşamı içinde kendiliğinden gelişen plansız öğrenim sürecidir (Celep, 2007:15). Diğer bir kategorizasyon, bir eğitim kurumu olarak okul merkezli yapılmıştır. Örgün eğitim, belirli yaş gruplarındaki kişilerin okul çatısı altında aldığı düzenli ve programlı eğitimdir. Yaygın eğitim ise (diğer adıyla halk eğitimi), örgün eğitim almamış, örgün eğitimi bitirmiş veya yarıda bırakmış kişilere meslek kazandırmak amacıyla düzenlenen okul dışı eğitimdir (Celep, 2007:18). Varış ın yaygın eğitim tanımı ise daha kapsamlıdır: Örgün eğitimlerini hangi nedenle olursa olsun tamamlayamayanlara, eğitim fırsat ve olanaklarından yararlanamayanlara, eğitimini sürdürmek isteyenlere sağlanan eğitim anlamına gelmektedir (1978:172). Yaygın eğitim kuşaklararası eğitim farkını azaltırken, örgün eğitimin ulaşamadığı yerlere ulaşmayı sağlar (Varış, 1978:172). Yaygın 8

21 eğitimin bir diğer işlevi ise meslekte bilgi ve becerilerin yenilenmesine, tüketici nüfusun üretici nüfus haline getirilmesine yardımcı olmasıdır (Varış, 1978:172) Eğitimin Tarihi Temelleri İnsanların birarada yaşayabilmesi içi gerekli olan kuralların eğitim yolu ile genç nesillere aktarılması, eğitimin, tarihin her döneminde varolan bir kavram olmasına neden olmuştur Göçebe Topluluklarda Eğitim Göçebe topluluklarda eğitim, model alma ve bizzat uygulama yapılarak gelişen bir süreçti. İlkel insanlar hayatlarını sürdürmek için ihtiyaçları olan bilgi, beceri duygu ve sezgileri doğal ve toplumsal çevreyle geçirdikleri yaşantılar yoluyla öğreniyorlardı (Sönmez, 2006:28). Bu dönemde, insanoğlu, yaşamını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürürdü ve eğitim, genel olarak bu bilgilerin gelecek kuşaklara aktarılmasından ibaretti. Avcılık için gerekli araç-gerecin yapımının aktarılması ve toplulukların konuştukları dilin yeni nesillere öğretilmesi, göçebe topluluklarda eğitim faaliyetlerini oluşturmakta idi. Bu aktarım, informal yollarla; örnek alma, hikayeler, şarkılar, şiirler ve danslarla sağlanırdı (Ornstein ve Levine, 1993:81-82) Sümerlerde Eğitim İnsanoğlu yerleşik yaşama geçince bilgi, beceri ve duygularında bir artış ve bu artışı da destekleyecek artı değer ve boş zaman oluştu. Dolayısıyla daha önceki göçebe toplumlarda yeterli olan yaşamdan öğrenme yerleşik insanlar için yeterli 9

22 olmamaya başladı. Kent devletlerin kurulmasıyla birlikte okul, öğretmen ve eğitim kavramları hayatın bir parçası oldu. Bilinen ilk yerleşik toplum olan Sümerler de okul ve öğretmen vardır. Sümerler deki okul sistemi, bilimsel ve hafızaya yönelik bir eğitim modeli ve edebi ve yaratıcı konulara yönelen bir eğitim modeli olmak üzere iki yönlüydü (Sönmez, 2006:29) Eski Mısır da Eğitim M.Ö yılları arasında hüküm sürmüş olan Eski Mısır da eğitime büyük önem verilirdi. Eğitim çocuk yaşta başlar ve çok kapsamlı bir şekilde oniki yıl kadar sürerdi. Okuma-yazma, matematik, astronomi, heykel, müzik ve beden eğitimi dersleri eğitimin temelini oluştururdu. Öğretmenler de toplumda saygı gören kişilerdi (Sönmez, 2006:30-31) Çin de Eğitim Eski uygarlıklardan Çin de eğitim, çok yönlü olarak mevcuttu. İlk, orta ve yüksek okul sistemleri bulunan Çin de çocuklar küçük yaşlardan itibaren eğitilirdi. İlk ve ortaokulda okuma yazma ve matematik eğitimi verilirken yüksek okulda edebiyat, tarih, doğa bilimleri ve aralarında Lao-Tzu (Taoizm) ve Konfiçyus un da bulunduğu din felsefesi dersleri verilmekteydi (Sönmez, 2006:32) Hindistan da Eğitim Hindistan da, kast sistemi içinde yer alan her kast için ayrı bir eğitim düzenlenmişti. Bu coğrafyadaki iki yaygın inanış olan; Brahmanizm ve Budizm de 10

23 eğitimin rolü büyüktür. Her iki inanışta da eğitime ve öğretmene büyük önem verilir ve hatta kutsal sayılırdı (Sönmez, 2006:33) Eski Yunan da Eğitim Eski Yunan da eğitim akla, iyiye ve erdeme dayandırılmıştı (Sönmez, 2006:34). Bu dönemde eğitimin amacı; iyi vatandaşlar yetiştirmekti (Ornstein ve Levine, 1993:84). Sadece seçkinler sınıfı için var olan eğitim, kesinlikle işçi, köle, zanaatkâr ve çiftçilere açık değildi. Karakter, beden ve estetik eğitimi esas alınırdı. İlk, orta, lise ve yüksek eğitim seviyelerinin mevcut olduğu Yunan da, edebiyat, matematik, resim, müzik, beden eğitimi, klasik Yunanca, felsefe ve mantık dersleri verilirdi. Gelişmiş bir eğitim sistemi olan eski Yunan ın bugünkü klasik batı eğitim sisteminin kaynağı olduğu söylenilebilir (Sönmez, 2006:34). Bu dönemin önemli filozofları Sokrates, Platon ve Aristoteles, eğitim alanında da önde gelen isimler olmuşlardır (Celep, 2007:26). Platon un da hocası olan Sokrates in öğretileri, Platon un eserleri yolu ile bilinmektedir. Sokrates in eğitim anlayışı, bir öğretmenin öğrencisine doğruları öğretmesi şeklinde değildir. Sokrates, bilginin insanın içinde olduğunu ve kişinin kendi düşüncelerini sorgulamasıyla bilinç düzeyine çıkacağına inanır. Bir öğretmen olarak Sokrates, öğretim metodu olarak öğrencilerini hayatın anlamı, gerçek ve adalet gibi konularda sürekli sorgulamayı ve onları düşünmeye itmeyi seçmiştir. Bu teknik günümüzde halen Sokratik metod olarak anılmaktadır (Ornstein ve Levine, 1993:86). Milattan önce 387 yılında Akademi yi kuran Platon da, hocası Sokrates gibi, insanlarda bilginin var olduğunu, sadece eğitimle bu bilginin hatırlanmasına ihtiyaç olduğunu düşünür. Bu teorisinin adını da Hatırlayış Teorisi olarak belirtmiştir 11

24 (Ornstein ve Levine, 1993:87). Platon un öğrencisi olan Aristoteles, Lyceum denilen felsefe okulunun kurucusudur ve okulda, felsefenin yanı sıra, fizik, astronomi, zooloji, botanik, mantık, etik ve metafizik gibi dersler de verilmiştir. Aristoteles Politika isimli eserinde, iyi toplumların rasyonel insanların yetiştirilmesiyle oluşacağını söylemiş ve bu nedenle zorunlu devlet okullarının kurulmasını savunmuştur (Ornstein ve Levine, 1993:89-90). Eski Yunan da, spekülatif felsefe, eğitimin temelini oluştururken, aynı zamanlarda hüküm süren Roma da eğitimin amacı, politikacı ve yöneticileri eğitmekti. Eski Yunan dakine benzer olarak Roma da da eğitim zengin ve ayrıcalıklı kesimin çocuklarına yönelik olarak varolmuştur. Yunan a göre daha pratik amaçları olan Roma eğitimi, günümüz Batı eğitimine, teorileri pratiğe dökme ve informal eğitim süreçlerinin okul ortamında kurumsallaştırılması gibi etkilerle yansımıştır (Ornstein ve Levine, 1993:94-98) Ortaçağda Avrupa da Eğitim Avrupa da Ortaçağa gelindiğinde eğitim dinselleştirilmiş, temele insan yerine Tanrı kavramı konulmuş ve dinin yaygınlaştırılması için bir araç olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Okulların çoğu kiliseye bağlanırken, deney, gözlem gibi bilimsel yöntemler neredeyse yasaklanma noktasına gelmiştir (Sönmez, 2006:35-36). Bu dönemde de okullar toplumun büyük kısmına karşı kapalı olmuş, eğitim olanaklarından yalnızca zenginler ve rahip olmak isteyenler yararlanabilmişlerdir (Ornstein ve Levine, 1993:99). 12

25 Ortaçağda İslam Devletlerinde Eğitim Ortaçağda Avrupa da eğitim, Hıristiyanlık etkisiyle dinselleştirilirken aynı dönem İslam dünyasında din, okumaya, araştırmaya ve incelemeye engel olmamıştır (Celep, 2007:27). İslami eğitimin amacı erdemli, dürüst, iyi, topluma faydalı, bilim, sanat ve felsefeyi bilen insanlar yetiştirmektir. Eğitim kurumları genellikle cami ve medreseler olmakla birlikte, Selçuklu ve Osmanlı da ilkokullar da bulunmaktaydı. Bu okullarda fıkıh, kelam gibi dini içeriklerle birlikte, matematik, coğrafya, tarih, felsefe, astronomi gibi dersler de okutulurdu (Sönmez, 2006:38). Ayrıca İspanya ve Kuzey Afrika daki Arap toplumları da matematik, fen bilimleri, tıp ve felsefe eğitimi konusunda önemli katkılar sağlamışlardır. Arap sayı sistemi, bugünkü Batı aritmetiğinin temelini oluşturmuştur (Ornstein ve Levine, 1993:98) Yeni ve Yakın Çağda Eğitim Yeni ve yakın çağa doğru gelindiğinde, özellikle Rönesans ve reform hareketlerinin neticesinde, eğitimde tekrar antik Yunan amaçlarına ve ilkelerine dönülmüş, insan, akıl, pozitif düşünce ve bilim ön plana çıkmıştır. Kilisenin eğitimdeki rolü azaltılmış, bilimsel araştırma, gözlem ve deney eğitimin temeli olmuştur. Okullar antik Yunan daki gibi ilk, orta okul, lise ve üniversite olarak düzenlenmiş ve üniversite bilimin merkezi haline gelmiştir (Sönmez, 2006:38-39). Özellikle matbaanın bulunmasıyla yazılı materyallerin çoğaltılması kolaylaşmış ve bu durum eğitimin daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlamıştır (Ornstein ve Levine, 1993:107). 13

26 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. HİZMET İÇİ EĞİTİM Çalışanlarının iş verimini artırmak bütün kurumların üzerinde çalıştığı bir husustur ve bu konuda yapılan çalışmaların temelinde eğitim yer alır. Kurumların personeline yönelik gerçekleştirdiği eğitim etkinlikleri hizmet içi eğitim olarak anılmaktadır ve hemen her kurumda, personel, çeşitli zamanlarda hizmet içi eğitime tabi tutulmaktadır. Eğitim kavramının çeşitli tanımları olduğu gibi hizmet içi eğitim kavramının da pek çok şekilde tanımlanması mümkündür. Taymaz a göre hizmet içi eğitim, özel ve tüzel kişilere ait işyerlerinde, belirli bir maaş veya ücret karşılığında işe alınmış ve çalışmakta olan bireylerin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak üzere yapılan eğitim dir (1992:3). Türk Dil Kurumu hizmet içi eğitimi, Çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çalıştıkları süre içinde verilen eğitim, işbaşında eğitim olarak tanımlamıştır (http://tdkterim.gov.tr, 2009)). Tanyeli ise hizmet içi eğitimi, belirli bir hizmet veya ürünü üreten emek sahibinin verimliliğini artırmak için kişiye gerekli tutum ve becerileri kazandırmak üzere gerçekleştirilen eğitim olarak açıklamaktadır (1970:9) Hizmet İçi Eğitimin Amaçları Hizmet içi eğitim programlarının amacı, genel olarak, çalışanların kapasitesini ve verimini artırmak olmakla birlikte, asıl amaç çalışanların eğitimle birlikte artan performanslarını işe yansıtmaları ve ortaya daha kaliteli ürün çıkartmalarıdır. 14

27 Taymaz a göre her hizmet içi eğitim programı aşağıdaki amaçlara ulaşmayı hedefler: Üretilen ürün veya hizmetin nitelik ve niceliğini artırmak, Üretimde verimlilik ve kazancı artırmak, hatalı üretimi azaltmak, Üretimde zaman, malzeme ve enerji tasarrufunu sağlamak, Teknolojiyi amacına uygun kullanmayı sağlamak, Gelişmelere uyumu sağlamak, Yeni üretim teknikleri geliştirmek, İş güvenliğini sağlamak, Personel arasındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek, Kurum içi disiplinsizlik, anlaşmazlık ve şikâyetleri azaltmak, Kaliteli iş gücü sağlamak (1992:5-6). Çevikbaş a göre kamu görevlileri açısından hizmet içi eğitimin amaçları: Kamu görevlilerinin verimliliğini artırma, Öğrenme sürecinin artırılması, Kamu görevlilerinin kusur ve eksikliklerinin düzeltilmesinin sağlanması, Çalışanların morallerinin yükseltilmesi, Kariyerin gelişmesine yardımcı olmak, Üretimin zamanında yapılması, Üretimde verimliliğin artırılması (Çevikbaş, 2002:28-29) Hizmet İçi Eğitimin Yararları Hizmet içi eğitimin yararları arasında personelin gelişimine katkı sağlaması ve verimliliğini artırması en öne çıkanlar olmakla birlikte, kurumun hedeflerine ulaşmasını sağlamada da hizmet içi eğitimin önemi büyüktür. 15

28 Çevikbaş hizmet içi eğitimin faydalarını kurumsal ve bireysel olmak üzere iki grupta betimlemiştir: 1. Kurumsal Yararlar: Ürün miktarının artması, Ürün maliyetinin azalması, Ürün kalitesinin yükselmesi, Üretimin zamanında yapılması, Verimliliğin artması, Kazancın artması, İş güvenliğinin artması, Kaliteli iş gücünün sağlanması, Rekabet gücünün artması. 2. Bireysel Yararlar: Güven duygusunun gelişmesi, İş memnuniyetinin artması, Ortama uyumun kolaylaşması, Yenilikleri izleme imkânı sunması, İnsan ilişkilerinin artması, Başarının artması, Bireysel iş tatmininin artması, İş devamlılığının artması (2002:30-31) Hizmet İçi Eğitimin Türleri Eğitimciler hizmet içi eğitimi, eğitimin gerçekleştirildiği zamana, eğitimin amacına ve eğitimin gerçekleştirildiği yere göre çeşitli şekillerde gruplamışlardır. 16

29 Taymaz, personelin işin gereklerine göre gelişimlerini hedef alan hizmet içi eğitim programlarını, altı kategoriye ayırmıştır (1992:8-9): 1. Oryantasyon Eğitimi: Kuruma yeni giren personelin, kurumu, kurumun amacını, görevlerini ve işleyişini kavraması için gerçekleştirilen eğitimdir. 2. Temel Eğitim: Bir kurumda göreve başlayacak personele yapacağı görevle ilgili olarak temel bilgi, beceri ve tutumların kazandırıldığı eğitimdir. 3. Geliştirme Eğitimi: Kurumda çalışan personele kendi alanlarındaki yenilikleri öğretmek, sürekli gelişimlerini sağlamak üzere düzenlenen eğitimlerdir. 4. Tamamlama Eğitimi: Kurumda görev değiştiren personele yeni görevinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandıran eğitimdir. 5. Yükseltme Eğitimi: Kurumda gerçekleşecek atamalar için personeli üst düzey görevlere hazırlayan eğitimdir. 6. Özel Alan Eğitimi: Personeli özel hizmetlere hazırlamak için uygulanan eğitimlerdir. Şekil 1 Hizmet İçi Eğitim Türleri (Taymaz) Çevikbaş (2002:23) ise hizmet içi eğitimi adaylıkta ve hizmette olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Adaylıkta gerçekleştirilen hizmet içi eğitim kendi içinde ikiye ayrılmıştır: Uyarlama eğitimi ve hazırlık eğitimi. Uyarlama eğitimi hizmete yeni giren personele işi, kurumu, iş arkadaşlarını ve amirlerini tanıtmak için uygulanan eğitimdir. Uyarlama eğitiminden sonra gerçekleştirilen hazırlık 17

30 eğitimi nin amacı ise göreve başlayan personele işin gerekleri hakkında bilgi vermektir (2002:33). Hizmette gerçekleştirilen eğitimler ise beş kategoride toplanmıştır: Hizmette uyarlama eğitimi, adaylıkta uygulanan eğitim gibi personeli işinin gerekleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi yapmayı amaçlar. Değişikliklere uyarlama eğitimi, görevle ilgili mevzuat ve teknoloji gibi alanlarda yaşanan değişikliklerin personele aktarıldığı eğitimdir. Bilgi tazeleme eğitimi, personele mesleki bilgilerin hatırlatıldığı eğitim programlarıdır. Tamamlama eğitimlerinde görev değişikliği yapılan personele yeni göreviyle ilgili işleyiş hakkında bilgi verilir. Hizmette eğitimin son kategorisi olan, üst görevlere hazırlama eğitiminde ise personele bir üst göreve geçiş için imkan sağlamak üzere o görevin işleyişiyle ve mevzuatıyla ilgili bilgiler verilir (2002:34-36). Şekil 2 Hizmette Gerçekleştirilen Eğitimler Küçükahmet (1992:2) hizmet içi eğitimi kişinin hizmette bulunduğu sürece gördüğü eğitim olarak tanımlamış ve üç tür hizmet içi eğitim olduğunu belirtmiştir: 1. Yeniden eğitim: Kişilere yeni bilgilerin kazandırıldığı eğitim programları, 2. İlave eğitim: Kişilere mesleki eksikliklerini gidermek üzere verilen hizmet içi eğitim, 3. İleri eğitim: Kişilerin mesleki anlamda ilerlemelerini sağlamak üzere verilen hizmet içi eğitim (Küçükahmet, 1992:4). 18

31 Şekil 3 Hizmet İçi Eğitim (Küçükahmet) Hizmet içi eğitimin bir başka kategorizasyonunu ise Kalkandelen yapmış ve hizmet içi eğitimi, İşbaşı eğitim iş dışındaki eğitim, Kurum içinde eğitim kurum dışında eğitim, Personelin yetiştirilmesine yönelik personelin geliştirilmesine yönelik olmak üzere üç grupta incelemiştir (1979:26-29). Şekil 4 Hizmet İçi Eğitim (Kalkandelen) 19

32 3.4. Kamuda Hizmet İçi Eğitim Kamu örgütlerinin görevlerini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmelerinin ve böylece ulusal kalkınmaya katkıda bulunabilmelerinin önemli bir koşulu da, tüm örgütsel düzeylerde değişik görevleri yerine getirmeye yetenekli kamu görevlilerinin yetiştirilmesidir (Canman, 1979:3). Dolayısıyla kamu yönetiminin önemli işlevlerinden biri de toplumsal değişim ve gelişime paralel olarak kamu görevlilerini yetiştirmek, verimliliklerini artırmak üzere yeniliklere uyumlarını sağlamaktır (Çevikbaş, 2002:25). Kamu kurumlarında personelin eğitimi, hizmet içi eğitim programları aracılığı ile yapılmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemektedir. Söz konusu kanunun Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi bölümünde yer alan 214 üncü maddesinde Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amaciyle uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütülür denilmektedir. 215 inci maddede yer alan Her kurumda, yetiştirme faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmekle görevli bir eğitim birimi kurulur ifadesiyle de kurumlarda hizmet içi eğitim birimi kurulması konusu önemle vurgulanmıştır Kalkınma Planlarında Hizmet İçi Eğitim Hizmet içi eğitim, Devlet Planlama Teşkilatı nın beş yıllık dönemler için hazırlamış olduğu Kalkınma Planları nda da artan bir önemle yer bulmuştur. 20

33 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nda hizmet içi eğitim ile ilgili bir başlık bulunmamaktadır. İdarede Yeniden Düzenleme başlığı altında İş vermek, yetiştirmek ve verimi değerlendirmek konularını iyi bir şekilde kavrayan bir personel politikası tesbit etmek ifadesi kullanılmıştır (http://ekutup.dpt.gov.tr, 2009) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nda hizmet içi eğitim konusu ayrı bir başlık altında değerlendirilmiş ve konuyla ilgili üç ana ilke belirlenmiştir (http://ekutup.dpt.gov.tr, 2009). a. Toplumun bütününe yönelmiş, eğitimin genel amaçlarını bir bütün olarak gerçekleştirmek isteyen örgün ve yaygın eğitim programlarından amaçlarının sınırlılığı ve kapsamının belirli şartlarda çalışan kişileri içine almasıyla farklı olan hizmet içi eğitim, iş veriminin artırılması, üretilen mal ve hizmetlerin niteliklerinin yükseltilmesi için gerekmektedir. Böylece iktisadi gelişme içinde, zamandan ve eğitim maliyetlerinden tasarruf edilerek bütün sektörlerde her kademede ihtiyaç duyulan vasıflı işgücünü belirli bir süre içinde yetiştirmek amaç olacaktır. b. Çalışanlara okul süresi içinde kazanamadıkları, işleri ile ilgili bilgi ve kabiliyetleri vermek ve geliştirmek, işgücünün kademeler arasındaki dikey hareketliliğini sağlamak, teknolojik gelişmelere göre çalışanları bilgi sahibi kılmak, çeşitli sektörlerde teknolojide ortaya çıkacak gelişmeler ve sektörler arasındaki ilişkilerde değişmeler sonucu olan işgücü fazlalığının diğer alanlara geçmesini sağlamak amacıyla bütün sektörlerde ve her kademede hizmet içi eğitim verilecektir. 21

34 c. Hizmet içi eğitim programları, örgün ve yaygın meslek eğitimi programları ile ilişkili kılınacak meslek içi eğitim programlarının, diğer meslek eğitimi programlarını tamamlayıcı ve geliştirici bir nitelikte olması sağlanacaktır Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı nda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin hizmet içi eğitimine ilişkin herhangi bir düzenleme ya da öneri bulunmamaktadır Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) 1979 yılında yayımlanan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı nın maddesinde (http://ekutup.dpt.gov.tr, 2009). Kamu yöneticilerinin çağdaş yönetimi ve yöntemlerini bilen ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte eğitilmeleri için merkezi düzeyde gerekli önlemler alınacak, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü bu işlevi yerine getirebilecek biçimde yeniden düzenlenecektir. Bu konuda başka eğitim kuruluşlarından yararlanılacaktır. Ayrıca meslek personelini hizmet içi eğitim konusunda özendirici önlemler alınacaktır denilerek emniyet teşkilatı ve sağlık teşkilatında görev yapmakta olan personelin hizmet içi eğitim programlarına tabi tutulacağından bahsedilmektedir Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nda eğitim alanında önem verilecek hususlar arasında Hizmet içi eğitim programlarının kamu ve özel bütün işyerlerinde, 22

35 verimliliği artırıcı ilkeler gözetilerek yürütülmesi hususu yer almış, ayrıca her kademedeki kamu çalışanına hizmet içi eğitim verileceği belirtilmiştir (http://ekutup.dpt.gov.tr, 2009) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) 1989 yılında yayımlanan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı nın 839. maddesinde Hizmet içi eğitim programları verimliliği artırıcı bir araç olarak ele alınacak ve bu tür eğitimin ücret-terfi sistemi ile ilişkilendirilmesine yönelik çalışmalar başlatılacaktır denilmektedir (http://ekutup.dpt.gov.tr, 2009). Aynı planın 870. maddesinde ise Kamu kurumlarında, zaman içindeki gelişmelere açık, kuruluşların amaçlarıyla uyumlu olan ve iş tanımları, iş değerlendirmeleri, liyakate dayalı ücret sistemleri ve hizmet içi eğitimi kapsayan bir insan gücü planlaması sistemi oluşturulacaktır ifadesine yer verilerek hizmet içi eğitim konusuna atıfta bulunulmuştur (http://ekutup.dpt.gov.tr, 2009) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nda hizmet içi eğitim konusu özel olarak ele alınmamış, yalnızca Yönetici sınıfta yer alacak devlet memurlarının üst düzeyde eğitimden geçirilip yönetici formasyonunu kazandırılması temin edilecek ibaresi ile kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilecek hizmet içi eğitimden bahsedilmiştir (http://ekutup.dpt.gov.tr, 2009). 23

36 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) 2000 yılında yayımlanan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nda hizmet içi eğitim ayrı bir başlık altında ele alınmamış ancak, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması başlığı altında, konudan, personelin bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında eğitiminin sağlanması maddesi ile söz edilmiştir (http://ekutup.dpt.gov.tr, 2009) Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı nın Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi başlığı altındaki 310. maddesinde yer alan Kamu personelinin yetkin bir seviyeye ulaştırılması için kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlaması yapılamamaktadır. Kamu personelinin yeterli hizmet içi eğitime tabi tutulmaması, kamu çalışanlarının işlerini verimli bir şekilde yürütecek bilgi ve beceriye kavuşmasını engellemektedir ibaresi ile hizmet içi eğitimin önemine vurgu yapılmıştır (http://ekutup.dpt.gov.tr, 2009). 24

37 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. EĞİTİMDE İHTİYAÇ ANALİZİ Sürekli gelişen ve rekabetin giderek arttığı günümüz iş dünyasında, eğitim ihtiyacı, üstünde daha fazla durulan bir konu olmaya başlamıştır. Kurumlar, personelinin eğitilmesine ve gelişimine önem vererek önlemler alırken eğitime ayrılan bütçenin doğru yere aktarılması için de çalışmaktadırlar ve böylece, kurumların insan kaynakları birimleri performans sorunlarını belirlemek, bu sorunların eğitim yolu ile giderilip giderilmeyeceğini saptamak ve hangi personele hangi eğitimin verileceğine karar vermek üzere, ihtiyaç analizleri yapmaktadırlar. Eğitim bilimciler, eğitimde ihtiyaç analizini değişik açılardan pek çok şekilde tanımlamışlardır. Brinkerhoff ve Gill e göre ihtiyaç analizi, bir kurumun organizasyonel hedeflerine ulaşmasını sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri belirleme sürecidir (1994:4). Bir başka tanımlama ile, eğitimde ihtiyaç analizi, performans problemlerinin doğasını anlama ve çözüm yolları geliştirmeyi amaçlayan bir süreçtir (Molenda, Pershing ve Reigeluth; aktaran, Craig, 1996). Noe, eğitimde ihtiyaç analizinin bir kurumda eğitimin gerekli olup olmadığını belirlemeye yarayan bir süreç olduğunu belirtmektedir (1999:54). Gupta eğitimde ihtiyaç analizini, kişilerin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri belirleme ve bu bilgi ve becerileri ilgili kişilere kazandırmak üzere adımlar atma olarak tanımlamıştır (1999:115). Gupta, eğitimde ihtiyaç analizinin özellikle aşağıdaki durumlarda gerekli olduğunu söylemiştir: 25

38 Yeni iş fırsatları doğduğunda, Yeni bir teknoloji veya sisteme geçiş yapılması gerektiğinde, Halihazırda sürdürülen eğitim programlarının revize edilmesi gerektiğinde, Personele yeni sorumluluklar verilmesi gerektiğinde, Kurumlar küçülmeye gittiğinde, Kurumlarda büyüme hızlı bir şekilde gerçekleştiğinde (1999:115). McArdle ın ihtiyaç analizi tanımı ise bir işyerindeki problemleri belirlemek ve eğitimin bu sorunları çözmek için uygun bir araç olup olmadığını saptamak üzere yapılan bir dizi çalışma olduğu şeklindedir. McArdle ayrıca, ihtiyaç analizinin etkili bir değişimin ilk adımı olduğunu söylemektedir (1998:3) Eğitimde İhtiyaç Analizi Modelleri McArdle ın ihtiyaç analizi modelinde dört temel aşama vardır (McArdle, 1998:8): 1. Tarama, 2. Araştırma, 3. Analiz, 4. Raporlama. Şekil 5 Eğitimde İhtiyaç Analizi Modeli (McArdle) 26

39 Tarama aşamasında, kurumun hâlihazırdaki durumu incelenerek ihtiyaçlar ve performans eksiklikleri saptanır; kurumda her düzeyden çalışanlarla görüşmeler yapılır, onların fikirleri alınır ve bu kişiler işbaşında gözlemlenir. Görüşmeler ve gözlemler tamamlandıktan sonra elde edilen veriler düzenlenerek ihtiyaçların mikro ya da makro düzeyde olduğuna karar verilir. Mikro ya da makro düzeyde değerlendirilen ihtiyaçların öncelikli olanlarını saptamak üzere fiyat-fayda analizi yapılır ve öncelikli ihtiyaçlar belirlenir. Belirlenen ihtiyaçlar üst yönetime sunulur ve birlikte tekrar değerlendirilir (McArdle, 1998:11-20). Araştırma aşaması, tarama bölümünde ortaya çıkan ihtiyaçların eğitim ile karşılanıp karşılanamayacağına karar vermek üzere veri toplanması sürecidir. Bu aşamada insan kaynakları kayıtları, hata/kaza raporları, performans değerlendirmeleri ve üretim istatistikleri gibi halihazırda kurumda var olan veriler incelenir, ayrıca çalışanlar ve yöneticilerle görüşmeler yapılır, anketler uygulanır ve personel işbaşında gözlemlenir. Toplanan veriler analiz edilerek varolan problemlerin bilgi, beceri ya da davranış eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirlenir (McArdle, 1998:29-42). Analiz aşaması, ilk iki aşamada belirlenen sorunların temel sebebi göz önüne alınarak eğitim ile çözülüp çözülemeyeceğine karar verilen süreçtir. Belirlenen problemlerin sebebi bilgi, beceri veya davranış eksikliği ise bu sorunların eğitim ile çözülebileceği varsayılır ve eğitim programı geliştirmek üzere metodoloji seçilir(mcardle, 1998:49-50). McArdle ın modelinin son aşaması olan raporlama da, iki adet rapor yazılması önerilmektedir. İlk rapor Eğitim Dizaynı Raporu dur ve ilk iki aşamada belirlenen ihtiyaçların ne tür eğitimlerle giderilebileceğini anlatan rapordur. İkinci rapor ise performans kayıplarını içeren, kurumun ne tür değişikliklere gitmesi 27

40 gerektiğini tavsiye eden, bu değişikliklerin nasıl yapılacağını ve kurumu hedeflerine hangi yöntemle yaklaştıracağını anlatan rapordur (McArdle, 1998:75). Gupta nın eğitim ihtiyaç analizi modeli beş aşamadan oluşmaktadır: 1. Ön verilerin toplanması 2. Planlama 3. Eğitim Gereksinimleri Analizi nin gerçekleştirilmesi - Araç geliştirme - Analiz 4. Verileri Yorumlama 5. Raporlama (1999:116). Şekil 6 Eğitimde İhtiyaç Analizi Modeli (Gupta) Ön verilerin toplanması aşamasında iç ve dış müşteriler, üst yönetim, hedef grup, hedef grubun bölüm müdürleri gibi kaynaklardan, analizle ilgili görev tanımı, personelin eğitim durumu, performans bilgileri gibi konularda ön veriler toplanır (Gupta, 1999:118). 28

41 Planlama aşamasında; Hangi tür verilerin toplanacağına karar verilir, Veri kaynakları belirlenir, Ne tür analizler yapılacağına karar verilir, Veri toplarken hangi araçlardan faydalanılacağı belirlenir (Gupta, 1999: ). Gupta nın modelinde üçüncü aşama olan, Eğitim Gereksinimleri Analizi nin gerçekleştirilmesi aşamasında iki alt aşama bulunmaktadır. Araç geliştirme sürecinde anket, mülakat ve gözlem formları, odak grup soruları gibi bilgi toplama araçları geliştirilir. Analiz bölümünde ise hazırlanan araçlarla veri toplanmasına başlanılır. Verileri yorumlama aşamasında bir önceki aşamada gerçekleştirilen anket, mülakat ve gözlem gibi araçların çıktılarının çözümlemesi yapılır ve son aşama olan analiz aşamasında da, elde edilen çıktılar yazılı bir rapor haline getirilir (Gupta, 1999: ). Bir kurumda hizmet içi eğitim programları düzenlemek üzere atılması gereken ilk adım olan ihtiyaç analizi Noe ye göre üç aşamada gerçekleştirilir: Organizasyonel analiz, kişi analizi ve görev analizi (Noe, 1999:55). Şekil 7 Eğitimde İhtiyaç Analizi Aşamaları (Noe) 29

42 Organizasyonel analiz şirketin iş stratejilerine eğitimin uygunluğunu, eğitim için ne kadar kaynak ayrıldığını ve eğitim aktiviteleri için yöneticilerin desteğini belirlemeyi (Noe, 1999:55) içermektedir. Kişi analizi ise genel olarak hangi personelin eğitime ihtiyaç duyduğunu saptamayı amaçlamaktadır. Bu süreç, personelin performans düşüklüğünün yetenek eksikliğinden mi yoksa motivasyonel veya iş dizaynı probleminden mi kaynaklandığını ve eğitimde ağırlık verilmesi gereken davranışları belirlemeye yöneliktir (Noe, 1999:55). Noe ye göre ihtiyaç analizi sürecinin bir diğer aşaması olan görev analizinin amacı ise görevin yükümlülüklerini anlayarak performans sorunlarıyla ilişkilendirmektir (Noe, 1999:55). Noe ihtiyaç analizinin her aşamasında insan kaynakları uzmanlarının sormaları gereken soruları aşağıdaki şekilde belirtmiştir: Organizasyonel Analiz: Eğitim hizmetlerini yürütmek için gerekli bütçemiz var mıdır? Kişi Analizi: Hangi personelin eğitime ihtiyacı vardır? Görev Analizi: Hangi görevler için eğitim verilmeli? Hangi bilgi, beceri ve yeteneklerin kazandırılması hedeflenmelidir? Goldstein ve Ford beş aşamadan oluşan bir ihtiyaç analizi modeli tasarlamışlardır: 5. Kurumsal desteğin alınması, 6. Kurumsal analiz, 7. Gereksinim analizi, 8. Görev ve bilgi/beceri/yetenek analizi, 9. Kişi analizi (2002:35). 30

43 Şekil 8 İhtiyaç Analizi Modeli (Goldstein & Ford) Herhangi bir kurumda gerçekleştirilecek olan eğitimde ihtiyaç analizinin başarısı, o kurumun üyelerinin bu analiz sürecine ne kadar destek olduklarına bağlıdır. Bu sebeple Goldstein ve Ford ihtiyaç analizinin ilk aşamasında, üst yönetimden başlayarak bütün tarafların bu süreç konusunda bilgilendirilmesinin gereğini belirtmişlerdir. Ayrıca, ilk aşamada taraflar arasında bağlantıyı kuracak bir takımın kurulmasını da önermişlerdir (Goldstein ve Ford, 2002:35-37). Bir kurumun eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için o kurumun işleyişini ve hedeflerini bilmek gerekir. Goldstein ve Ford un modelinin ikinci aşaması olan Kurumsal Analiz kısmında, kurumun hedeflerinin belirlenmesi, kurumun eğitime bakışının araştırılması, eğitimi sınırlayan ya da engelleyen herhangi bir yasal dayanak olup olmadığının saptanması ve kurumun mali kaynaklarının gözden geçirilmesi gerekmektedir (2002:41-49). Üçüncü aşama olan Gereksinim Analizi aşamasında ise iş tanımlarının yapılması, ihtiyaç analizi uygulamak üzere yöntemlerin seçilmesi ve ihtiyaç analizi 31

44 sürecine katılacak ilgililerin belirlenmesi gerekmektedir (Goldstein ve Ford, 2002:49-53). Goldstein ve Ford un modelinin en detaylı araştırma gerektiren aşaması olan Görev ve Bilgi/Beceri/Yetenek Analizi kısmında, işin gereklerini anlamak için görev tanımlarının yapılması, bir işi yapacak personelin hangi bilgi/beceri/yeteneklere sahip olması gerektiğinin saptanması bulunmaktadır. Goldstein ve Ford bu aşamada, öncelikle görev tanımlarının yapılıp kümelenmesini, ardından bilgi/beceri/yetenek tanımlarının yapılıp kümelenerek iş tanımlarıyla ilişkilendirilmesini önermişlerdir (Goldstein ve Ford, 2002:59-68). Beşinci ve son aşama olan Kişi Analizi aşamasında ise her bir personelin eğitim ihtiyacı olup olmadığı ve varsa ne tip eğitime ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi bulunmaktadır. Bu aşamada, ihtiyaç analizini gerçekleştiren uzmanlar performans verilerini ve bilgi/beceri/yetenek çıktılarını inceleyerek personelin eğitim ihtiyacını belirlemeye çalışırlar (Goldstein ve Ford, 2002:75-76) İhtiyaç Analizinde Kullanılan Yöntemler Eğitimde ihtiyaç analizi sürecinde, farklı yöntemler kullanılır. Kullanılan yöntemler arasında en yaygın olanları anket, gözlem, mülakat ve doküman analizidir. 32

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Necati BİLGİÇ Grup Başkanı bilgicnecati@meb.gov.tr 1 SUNUM Sunu 4 bölümden oluşmaktadır. 1) Yeniden

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ

SAĞLIK PERSONELİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ SAĞLIK PERSONELİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Doç.Dr. Sema ZERGEROĞLU GİRİŞ Yaşadığımız bilgi çağında hızla artan ve yayılan bilgi, iş ve meslek hayatında rekabeti

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ HAZİRAN 2017 İL GENEL DURUMU KOCAELİ İLİNDE ; 12 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 1.291 Okul (935) / Kurum (356), 22.477 Öğretmen Tarafından 368.106 Öğrenciye Eğitim/Öğretim Hizmeti Verilmektedir. Sayısal

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Ülkemizde sanat ve tasarım sektörü, gerek yaratılan

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVE FİDAN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVE FİDAN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVE FİDAN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlayan ve

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Ağustos / 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL PROJE YÖNETİMİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MANİKÜRCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MANİKÜRCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MANİKÜRCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- 4 (DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- 4 (DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- 4 (DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 008

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı