KĠġĠSEL BĠLGĠLER. Ġġ TECRÜBESĠ. Ö Z G E Ç M Ġ ġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KĠġĠSEL BĠLGĠLER. Ġġ TECRÜBESĠ. Ö Z G E Ç M Ġ ġ"

Transkript

1 Ö Z G E Ç M Ġ ġ KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı-Soyadı : Salih Zeki ŞAHİN Adresi : Eymir Mah. Park Eymir TOKİ Konutları, 5.Etap, F1 34/A D: Gölbaşı / Ankara Telefon : (İş) (Gsm) Faks : (İş) E-posta : Milliyeti : Türkiye Cumhuriyeti Medeni Durum: Evli Boy: 1 91 cm Kilo: 97 Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 17 / 02 / 1976 Askerlik Durumu: Tamamladı Yedek Subay Öğr. Ġġ TECRÜBESĠ Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Eylül ĠĢverenin Adı ve Adresi : Yunus Emre Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürlüğü; Yenimahalle / Ankara Sahip olunan rol yada pozisyon : Öğretmen ( Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ) Yürüttüğü Dersler: Ön büro, Seyahat Acenteciliği, Kat Hizmetleri, Konuk ĠliĢkileri, Dosyalama ve ArĢivleme, Konaklamada Bilgisayar, Önbüroda Ġstatistik i Raporlar Tarihler (baģlangıç bitiģ) : ġubat 2010 Eylül 2011 ĠĢverenin Adı ve Adresi : Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürlüğü; Atatürk Bulvarı, Iskenderun / Hatay Sahip olunan rol yada pozisyon : Okul Müdürü / Öğretmen ( Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ) Ana faaliyetler ve sorumluluklar : Okulun Örgün ve Yaygın tüm eğitim faaliyetlerinden, personelinden sorumlu kiģi Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Aralık Mayıs 2011 ĠĢverenin Adı ve Adresi : Turizm Sektöründe Kadın Ġstihdamını GeliĢtirme Projesi, TUSKĠP, Ġskenderun / Hatay ĠĢ tipi veya sektörü : Eğitim/ YetiĢkin Yaygın Eğitim Sahip olunan rol yada pozisyon : Uzman Eğitici ( Kısmi Zamanlı ) Ana faaliyetler ve sorumluluklar : Proje Konusu Dersleri yürütmek Proje Kapsamındaki Dersler: * Mutfak Teknikleri ve Uygulaması Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Eylül Ocak 2011 (Güz Dönemi) *Turizm Pazarlaması, *Kat Hizmetleri, *Yiyecek Ġçecek Maliyet Kontrolü (2. Öğretim) Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Ocak Haziran 2010 (Bahar Dönemi) Mutfak Yönetimi (2. Öğretim) Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Temmuz ġubat 2010 ĠĢverenin Adı ve Adresi : Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü; Atatürk Bulvarı, 40. sk. No: Iskenderun / Hatay Sahip olunan rol yada pozisyon : Müdür Yardımcısı / Öğretmen ( Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ) Ana faaliyetler ve sorumluluklar : Açık Öğretim Okulları (Açık Ġlköğretim, Açık Lise ve Mesleki Açık Lise) ĠĢ ve ĠĢlemelerini yürütmek, kurs, seminer ve bilgilendirme toplantıları ile eğitimlerine destek vermek Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Mart Ekim 2009 ĠĢverenin Adı ve Adresi : ĠġKUR Aktif Ġstihdam Tedbirleri Projesi II, Yerel Kalkınmada Öncelikli Sektörlerde Ġstihdam Edilebilirliği Artırma Projesi, Ġskenderun / Hatay ĠĢ tipi veya sektörü : Eğitim/YetiĢkin Yaygın Eğitim 1 Sayfa Öz Geçmiş Salih Zeki ŞAHİN

2 Sahip olunan rol yada pozisyon : Uzman Eğitici ( Kısmi Zamanlı ) Ana faaliyetler ve sorumluluklar : Proje Konusu Dersleri yürütmek Proje Kapsamındaki Dersleri: * Yönetici Sekreterliği/Büro Yönetimi ve Sekreterlik Uygulaması, * Mutfak Teknikleri ve Uygulaması Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Eylül Ocak 2010 (Güz Dönemi) Yiyecek Ġçecek Maliyet Kontrolü (2. Öğretim) Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Eylül Ocak 2009 (Güz Dönemi) Önbüro Yönetimi I, Kat Hizmetleri Yönetimi I, Yiyecek Ġçecek Maliyet Kontrolü (2. Öğretim) Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Ocak Haziran 2008 (Bahar Dönemi) Genel Turizm II, Uluslararası Turizm, Mutfak Yönetimi (2. Öğretim) Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Ocak Haziran 2007 (Bahar Dönemi) Uluslararası Turizm, Mutfak Yönetimi (1.Öğretim) Genel Turizm II, Uluslararası Turizm, Mutfak Yönetimi (2.Öğretim) Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Ocak 2004 Temmuz 2005 ĠĢverenin Adı ve Adresi : Mithat PaĢa Ġlköğretim Okulu, 31200, Ġskenderun / Hatay Ana faaliyetler ve sorumluluklar : Dersleri yürütmek Verdiği Dersler: ĠĢ Eğitimi / Ticaret, Bilgisayar Tarihler (baģlangıç bitiģ) : 24/09/ /12/2003 ĠĢverenin Adı ve Adresi : Ticaret Meslek Lisesi, SĠĠRT Ana faaliyetler ve sorumluluklar : Dersleri yürütmek ve öğrencilerin iģ baģı eğitimlerinde rehberlik ve denetim yapmak. Verdiği Dersler : Turizm, Muhasebe Teknikleri II, Ekonomi, GiriĢimcilik, Turizm ĠĢletmeciliği, ĠĢletme Bilgisi, e Ticaret, Web Tasarımı, Sunu Hazırlama, Reklamcılık, Ticaret Matematiği, Hukuk, Sigortacılık, Maliye, Daktilografi, Pazarlama ve SatıĢ Teknikleri, Ġstatistik Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Ocak 2003 Aralık 2003 ĠĢverenin Adı ve Adresi : Dicle Üniversitesi, Siirt Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Bölümü, SĠĠRT Ana faaliyetler ve sorumluluklar : Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütme Yürüttüğü Ön Lisans Dersleri: ĠĢletme Becerileri Grup ÇalıĢması, DıĢ Ticaret ĠĢlemleri, Büro Yönetimi ve ĠletiĢim Teknikleri, Finansman, Bilgisayarlı Muhasebe (2. Öğretim) 2 Sayfa Öz Geçmiş Salih Zeki ŞAHİN

3 Tarihler (baģlangıç bitiģ) : 14/10/ /09/2001 ĠĢverenin Adı ve Adresi : Kiraz Çok Programlı Lisesi KĠRAZ / ĠZMĠR Ana faaliyetler ve sorumluluklar : Dersleri yürütmek ve öğrencilere iģ baģı eğitimi ( staj) süresinde eğitim, danıģmanlık yapmak ve denetimlerini gerçekleģtirmek Verdiği Dersler: Turizm, Turizm ĠĢletmeciliği, GiriĢimcilik, Hukuk, Ticaret Matematiği, Sigortacılık, Daktilografi, Bilgisayar, Reklâmcılık Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Turizm Sezonları ĠĢverenin Adı ve Adresi : Piramit Otel BODRUM / MUĞLA Sahip olunan rol yada pozisyon : ĠĢletme Müdürü Ana faaliyetler ve sorumluluklar : Personelin seçilerek iģe alınması, yetiģtirilmesi ve iģletmedeki tüm hizmetlerin eksiksiz olarak planlanıp yürütülmesinden sorumlu en üst düzeydeki personel Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Turizm Sezonları ĠĢverenin Adı ve Adresi : Piramit Otel BODRUM / MUĞLA Sahip olunan rol yada pozisyon : Resepsiyonist Ana faaliyetler ve sorumluluklar : MüĢteri check in check out iģlemlerini yapmak, rezervasyonları almak v.b gibi iģ ve iģlemleri yapmak Tarihler (baģlangıç bitiģ) : 1993 Turizm Sezonu ĠĢverenin Adı ve Adresi : Novotel Aquamarine (Tatil Köyü), Beldibi, KEMER / ANTALYA Sahip olunan rol yada pozisyon : Stajyer ( Mutfak Bölümü / Tüm Departmanlar ) Ana faaliyetler ve sorumluluklar : Mutfak mesleğine yeni baģlamıģ, Teorik eğitimini almıģ pratik eğitimini yapan personel Tarihler (baģlangıç bitiģ) : 1992 Turizm Sezonu ĠĢverenin Adı ve Adresi : Baler Motel, Ambarlı, AVCILAR / ĠSTANBUL ĠĢ tipi veya sektörü : Turizm- Özel Sektör Sahip olunan rol yada pozisyon : Stajyer ( Garson ) Ana faaliyetler ve sorumluluklar : Servis mesleğine yeni baģlamıģ, Teorik eğitimini almıģ pratik eğitimini yapan personel Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Aralık 1990 Nisan 1992 ĠĢverenin Adı ve Adresi : Yelken Restaurant, TEKĠRDAĞ Sahip olunan rol yada pozisyon : Garson ( Part Time ) Ana faaliyetler ve sorumluluklar : Bir postanın bütün servis hizmetlerinden sorumlu personel EĞĠTĠM VE ÖĞRENĠM DURUMU : Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Eylül 2009 (Devam Etmekte) Eğitimi veren kuruluģun adı ve : Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ĠĢlenen temel konular/mesleki : Turizm ĠĢletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Elde edilecek Diploma/Unvan : Doktora Diploması / Ulusal sınıflandırmaya göre : Doktora Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Ocak 2004 Temmuz 2006 Eğitimi veren kuruluģun adı ve : Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢlenen temel konular/mesleki : Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı Elde edilen Diploma/Ünvan : Yüksek Lisans Diploması / Bilim Uzmanı Ulusal sınıflandırmaya göre : Yüksek Lisans ( Master ) 3 Sayfa Öz Geçmiş Salih Zeki ŞAHİN

4 Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Eğitimi veren kuruluģun adı ve : Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi ĠĢlenen temel konular/mesleki : Turizm Eğitimi Bölümü Seyahat ĠĢletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Elde edilen Diploma/Ünvan : Lisans Ulusal sınıflandırmaya göre : Lisans Tarihler (baģlangıç bitiģ) : Eğitimi veren kuruluģun adı ve : Tekirdağ Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ĠĢlenen temel konular/mesleki : Mutfak Bölümü Elde edilen Diploma/Ünvan : Meslek Lisesi Diploması KĠġĠSEL BECERĠLER VE ANA DĠL : Türkçe DĠĞER DĠLLER : Anlama KonuĢma Yazma : Dinleme Okuma KarĢılıklı KonuĢma Sözlü Anlatım Yazılı Anlatım Ġngilizce : B2 B2 B2 B2 B2 SOSYAL BECERĠLER VE ÖRGÜTSEL BECERĠLER VE TEKNĠK BECERĠLER VE : Futbol ( Amatör Sporcu Lisansı ), Satranç ( Ferdi Sporcu Lisansı ),Basketbol, Atletizm, Yüzme Eğlence aktivitelerin organizasyonu gerçekleģtirme ve katılma. ÇeĢitli turistik tesislerde çalıģarak çok kültürlü ortamlarda hizmet etme becerisini elde ettim. : Görev yaptığım kurum ve kuruluģlara iliģkin, yönetim ve organizasyona iliģkin tüm iģ ve iģlemlerin yerine getirilmesine yönelik çalıģmaları, iģ tecrübelerinde belirtildiği üzere, gerçekleģtirdim. : Microsoft Office programları, power point, front page, bilgisayarlı muhasebe programları (eta, logo klasik), sis par, SPSS gibi bilgisayar programlarının kullanımını eğitim ve çalıģma hayatım süresince öğrendim 4 Sayfa Öz Geçmiş Salih Zeki ŞAHİN

5 SÜRÜCÜ BELGESĠ : T.C - B Sınıfı Sürücü Belgesi EKLER : A.ULUSAL HAKEMLĠ DERGĠ YAYIN / KONFERANS SUNUMLARI (MAKALE) : ÜNLÜÖNEN, K. ve ġahġn, S.Z (2010). Turizmde Ġstihdam, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz, Cilt:10, Sayı: 37 ( ), on (BĠLDĠRĠLER) TOSUN, Cevat ve ġahġn, Salih Zeki, Uluslararası Turizm Profilinin Analizi, III. Balıkesir Turizm Kongresi, Nisan 2008, Balıkesir. TOSUN, Cevat ve ġahġn, Salih Zeki, GeliĢen ve DeğiĢen Eğilim: Ekoturizm, II. Balıkesir Turizm Kongresi, Nisan 2006, Balıkesir. (YÜKSEK LİSANS TEZİ) B.HĠZMET ĠÇĠ EĞĠT ĠMLER 1.YURTİÇİ 2. YURT DIŞI ġahġn Salih Zeki (2006). AB Sürecinde Küçük Ölçekli Konaklama ĠĢletmelerinin Analizi, Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri: Bodrum Örneği, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Hatay Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehberlik Hizmetleri Semineri, Kursiyer, 06/09/ /09/1999, Kiraz/Ġzmir M.E.B. Ticaret ve Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, Bilgisayar Kursu (Programla Dilleri - Web Tasarımı), Kursiyer, 14/07/ /07/2003, Etiler/Ġstanbul M.E.B. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Program Hazırlama Teknikleri Kursu, Kursiyer, 31/07/ /08/2006, Alanya/Antalya M.E.B. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Açık Öğretim Kurumları ĠĢleyiĢi Tanıtma Semineri, Kursiyer, 20/08/ /08/2007, Esenköy/Yalova M.E.B. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Modüler Eğitim Programlarını Tanıtma Semineri, Kursiyer, 21/07/ /07/2008, Çayeli/Rize M.E.B. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, YetiĢkin Eğitiminde Suç ve ġiddeti Önleme Semineri, Kursiyer, 18/08/ /08/2008, Pozcu/Mersin M.E.B. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Açık Öğretim Hizmetleri Semineri, Kursiyer, 17/08/ /08/2009, Esenköy/Yalova M.E.B. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ġnsan Kaynakları Yönetimi Semineri, Kursiyer, 24/05/ /05/2010, Pozcu/Mersin M.E.B. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Proje Hazırlama Semineri(AB Fonu), Kursiyer, 07/06/ /06/2010, Aksaray M.E.B. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Eğitim Yönetimi Semineri, Kursiyer, 06/12/ /12/2010, Kızılcahamam/Ankara Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Stratejik Planlama Semineri, Kursiyer, 01/03/ /03/2011, Ġskenderun / Hatay Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Semineri, Eğitim Yöneticisi, 06/06/ /06/2011, Ġskenderun/Hatay Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Etkili ĠletiĢim Teknikleri Semineri, Eğitim Yöneticisi, 20/06/ /06/2011, Ġskenderun/Hatay M.E.B. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, TaĢınır Mal Mevzuatı Uygulamaları Semineri, Kursiyer, 25/07/ /07/2011, Alanya/Antalya : A View Into European Adult Education, Grundtvig Project, Participant, 03/05/ /05/2009, Palermo/Ġtalya Lifelong Guidance System in Lithuania, CEDEFOP Study Visit Programme, Participant, 19/05/ /05/2009, Vilnius/Litvanya REFERANS LAR: 1. Prof. Dr. Cevat TOSUN, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi, (Dâhili 345) 2. Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, (Dâhili 358) 3. Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, (Dâhili 356) 4. Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi, (Dâhili 346) 5 Sayfa Öz Geçmiş Salih Zeki ŞAHİN

ULUSAL MESLEK STANDARDI. SEYAHAT ACENTASI SATIġ GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0145-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 09.08.2011-28020 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. SEYAHAT ACENTASI SATIġ GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0145-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 09.08.2011-28020 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI SEYAHAT ACENTASI SATIġ GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0145-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 09.08.2011-28020 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: SEYAHAT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU

T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU 2013 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No DEKANDAN... 1 1.1. FAKÜLTENĠN VĠZYONU... 2 1.2. FAKÜLTENĠN MĠSYONU... 2 1.3. FAKÜLTENĠN KURULUġU...

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI SEYAHAT ACENTASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0144-5

ULUSAL MESLEK STANDARDI SEYAHAT ACENTASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0144-5 ULUSAL MESLEK STANDARDI SEYAHAT ACENTASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0144-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 09.08.2011-28020 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı...4 2 Dekanın Mesajı...5 3 Bölüm Başkanının Mesajı...6 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi...7 5 Vizyon...8

Detaylı

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ĠDARE FAALİYET RAPORU 0 Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına her türlü zorluk karşısında yılmamaları öğretilmelidir. i ĠÇĠNDEKĠLER ġekġller... iv ÇĠZELGELER... v ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde hizmet sektörü ülke ekonomisi ve istihdam açısından her alanda önemli bir yere sahiptir. Büro yönetimi

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU / 1

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU / 1 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU / 1 2 / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU HAZIRLAYANLAR: Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Mustafa GÜNDOĞDU Memur KIRIKKALE

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI TRANSFER ELEMANI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0146-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 09.08.2011-28020 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI TRANSFER ELEMANI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0146-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 09.08.2011-28020 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI TRANSFER ELEMANI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0146-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 09.08.2011-28020 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: TRANSFER ELEMANI Seviye:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleģen dünya içinde kurum

Detaylı

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri :İnönü- Eskişehir Doğum Tarihi :13.02.1947 Medeni Hali :Evli, iki çocuklu Telefon :0 312 354 17 79 (ev) 0 312 586 86 28 (iş) 0 532 223 06 28 (GSM)

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT ÖZGEÇMİŞ Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenlenme Tarihi: 9. 01. 2013 İletişim Bilgileri Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan

Detaylı

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41 nci maddesince hazırlanması gereken,

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019)

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) AMASYA- 2013 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR DĠZĠNĠ.. iii SUNUġ... iv 1. STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU. SUNUġ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU. SUNUġ SUNUġ Gazi Üniversitesi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü nün kurulmasından günümüze kadar eğitim-öğretim alanında faaliyet göstermektedir. 1982 yılında 9 fakülte, 12 yüksekokul, 4 enstitü ile

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

UNUTAMADIKLARIMIZ KUVEYT TÜRK OKULU NDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİMİZ

UNUTAMADIKLARIMIZ KUVEYT TÜRK OKULU NDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİMİZ UNUTAMADIKLARIMIZ KUVEYT TÜRK OKULU NDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİMİZ Muzaffer ÇEVEN Görevi: Okul Müdürü Branşı: İngilizce Çalıştığı Süre: 2012-2015 15.01.1959 tarihinde Kütahya da doğdu, 20.05.1980 de Ankara

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAġBAKANLIK GENELGESĠ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR TARAFINDAN

Detaylı

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör SUNUġ Bilimde, eğitimde ve öğretimde Türkiye Cumhuriyeti nin meģalesi olarak kurulan Gazi Üniversitesi nin tarihi Cumhuriyetin ilk yıllarına uzanmaktadır. Üniversitenin kuruluģunun temelini, Türkiye Cumhuriyetinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde 2005-2008 yılı hizmet dönemini

Detaylı