BİRECİK 2015 YILI BRİFİNG DOSYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRECİK 2015 YILI BRİFİNG DOSYASI"

Transkript

1 BİRECİK 2015 YILI BRİFİNG DOSYASI (1 Ocak 30 Haziran) 1

2 BİRECİK İN TARİHİ Birecik yüzey şekillerinin elverişliliği ve Fırat kenarında yer almasından dolayı tarih boyunca önemli yerleşimlere sahne olmuştur. M.Ö. ikibinli yıllarda Hititlerin elinde bulunan Birecik adının Birthe olduğu sanılıyor. MÖ 9.yüzyılda Asurların eline geçen Birecik sırasıyla Pers, Makedonya, Roma ve Bizans egemenliklerini yaşamıştır. 780 yılında Müslümanlar tarafından fethedildi. 11. Yüzyıl sonralarındaki Selçuklu egemenliğinden sonra yeniden Bizans ın eline geçti. Artuklu, Eyyubi, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Dönemlerini 1502 de başlayan Safevi egemenliği izledi. Birecik 1517 de Osmanlı topraklarına katıldı da bir süre İngiliz işgalinde, Kasım Nisan 1920 arasında ise Fransız işgalinde kaldı. 19. yy. sonralarında Halep vilayetinin Urfa sancağına bağlı bir kaza iken Cumhuriyet le birlikte Şanlıurfa iline bağlanmıştır. 2

3 BİRECİK İN GENEL ÖZELLİKLERİ Birecik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Orta Fırat Bölümünde, Şanlıurfa iline bağlı Fırat Nehri kıyısında bir ilçedir. Birecik ilçesi doğudan Arat ve Babadağları, güneydoğudan Suruç sınırında Beko Dağı ve kuzeybatıdan da Kalazan Dağı ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkezinin denizden yüksekliği 340 metre olup 38o kuzey boylam 36o kuzey enlem noktasında yer almaktadır. İlçenin içinden Fırat Nehri geçmekte ve etrafı yarım daire şeklinde dağlarla çevrili ova konumundadır. Fırat Nehri üzerindeki konumu, ilçenin tarih boyunca önemli bir merkez olmasına neden olmuştur. İlçenin adı, Fırat Nehri nin doğu kıyısında kurulmuş eski El-Bira kentinin Türkçeleştirilmesi nden gelmiş halidir. Birecik ismi kelime olarak Birtha dan türetilmiştir. Birtha ise Ermenicede "kale" anlamına gelmektedir. Burada antik çağdan gelen ve bugün de görülebilen Birecik Kalesi aynı zamanda kentin ismini de oluşturmuştur. 3

4 FIRAT NEHRİ Türkiye nin en verimli ve su potansiyeli en yüksek ırmağı olan Fırat Nehri, kaynağını Ağrı dan doğan Murat Nehri ve Erzurum un 30 km doğusunda, Dumlubaba Dağı ndaki Dumlubaba kaynağından alır. Toplam uzunluğu km olup, Türkiye sınırları içinde kalan bölümün uzunluğu ise 1263 km dir km² su toplama havzasına sahiptir. Fırat Nehri nin rejimi Türkiye deki diğer akarsulara göre daha düzenlidir. Mart ile haziran ayları arasında yavaş yavaş kabarır, Temmuz ile Ocak ayları arasında çekilmiş olmasına rağmen yine de bol su akışına sahiptir. Nehir üzerine Türkiye nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı nın yanı sıra Keban, Karakaya, Birecik ve Karkamış Barajları inşa edilmiştir. 4

5 BİRECİK İN TARİHİ YAPISI Birecik Kalesi kentteki önemli tarihsel yapılardandır. Asurlar zamanında yapılmış çeşitli dönemlerde onarımdan geçmiştir. Büyük kesme taşlardan yapılmış yüksekliği m yi bulan duvarları üstünde 12 burç bulunmaktadır. Birecik Kalesi, ilçe merkezinde ve Fırat Nehri nin doğu yamacında doğal, sert kalker kayalık tepe üzerine kurulmuştur. Kalenin ilk inşa tarihi hakkında farklı görüşler vardır. Üzerinde inşa edildiği beyaz kalker tepeden dolayı Beyaz Kale (Kal'etül Beyza/ Beyda) denilen yapı 13. yüzyılda inşa edilmiştir. Birecik kalesi Romalılar,(MÖ.30- MS 395) Franklar(MS ) ve Memlükler Dönemi ( ) olmak üzere üç defa onarım görmüştür. İlçemizin tarihi gelişimi içerisinde yapılan, zaman zaman yıkılan ve onarılan, hala kalıntıları bulunan iç kale ve dış surları önem arz etmektedir. Birecik ilçe merkezini çevreleyen surlar, büyük bir tahribata uğramış, günümüze ancak bazı burç kalıntıları ve kısmen ayakta kalan iki kapısıyla gelebilmiştir. Ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmeyen surların iki kapısı, bir burcu ve bir duvarında kitabe bulunmaktadır. Bu kitabelere dayanarak 1483 yılına, Memlüklü Dönemine tarihlenmektedir. Bağlar Kapısı ve Meydan Kapısı olarak da bilinen Birecik Surları nın günümüzde ayakta kalan iki kapısı bulunmaktadır. Bunlar Urfa Kapı ve Meçan Kapıdır. 5

6 Birecik Köprüsü Fırat Irmağı üzerindedir. Köprü yapımından önce Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Birecik te kesintiye uğramakta ve ırmak kayık ve sallarla geçildikten sonra yolculuğa devam edilmekteydi yılı ortalarında yapımına başlanan ve 1956 yılı başlarında biten Birecik Köprüsü 720 m uzunluğunda ve 10 m genişlediğindedir. Yolun her iki tarafında yayaların geçmesi için birer metrelik kesimler ayrılmıştır. İlçe sınırları içerisinden her ne kadar otoyol bağlantısı bulunmakta ise de araç geçişi bakımından Birecik Köprüsü önemini korumaktadır. Birecik Köprüsü Türkiye'nin ikinci uzun ırmak köprüsü olmakla birlikte doğu ile batının birbiriyle bağlantısı açısından önemli bir köprüdür. Fırat Nehri üzerine henüz inşa edilmiş olan Birecik Köprüsü

7 ALABURÇ Birecik surlarının Meydan Kapısı na ait olan burcudur. İlçenin güneybatısındadır. Kesme taşlardan inşa edilmiş olan Alaburç un cephelerinde rozetler üzerinde İslami kitabeler ve at nalı şeklinde sağır kemerler yer almaktadır. Yuvarlak rozet kitabelerde Mevlana sultan Melik-el Eşref Nasr Kayıtbay yazılıdır. Burcun batıya bakan cephesinde bir kapısı bulunmaktadır. Yakın zamanda restore edilen Alaburç Birecik Halk Müzesi olarak hizmet vermektedir. URFA KAPISI Tam olarak ayakta kalan ve günümüze ulaşabilen tek şehir kapısıdır. Sur dışına açılan doğu kapısını boydan boya dolaşan şerit kitabeye göre 1483 te Memluklu Hanı Kayıtbay tarafından Yunus eş- Şeref e yaptırılmıştır. Kapının ana yapım malzemesi kesme taştır. 7

8 Birecik çok sayıda tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Ancak bu yapılardan birçoğu günümüze sağlam şekilde ulaşamamış olmakla birlikte, sağlam kalmış olanlarda düzensiz tadilatlar ve çarpık kentleşmeden dolayı estetik görünümünü yitirmiş durumdadır. Bu tarihi yapılara bina ve çevre restorasyonu yapıldığı takdirde eski değerine kavuşmasının yanın da turizm getirisinin de olacağı açıktır. 8

9 BİRECİK ULU CAMİİ Caminin inşa kitabesi bulunmamaktadır. Bu yüzden kim tarafından ve ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir yıllarında Zengiler tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Kitabelere göre Ulu Cami; 1684, 1779, 1780 ve 1870 tarihlerinde onarım görmüştür. Mihraba paralel üç sahandan (bölümden) oluşmaktadır. Bunun dışında mihrab önünde bir de kubbe yer alır. Harim kısmında(ana ibadet alanı-iç kısım) dört giriş kapısı yer alır. Son cemaat yeri de dâhil olmak üzere yapıda, üst örtü olarak, tonoz kullanılmıştır. Urfa Ulu Cami plan olarak, Halep Hükümdarı Nureddin Mahmud Zengi tarafından tamir ettirilip bugünkü şeklini alan Halep Ulu Cami ne benzemektedir. Bu nedenle Urfa Ulu Cami'nin de aynı dönemde yaptırıldığı tahmin edilmektedir. İslam fetihlerinden sonra, sütunlarda kullanılan kırmızı mermerler ve kilise ile ilişkisinden dolayı Mescid ül- Hamra (Kırmızı mescit) olarak isimlendirilmiştir. Payeler üzerine oturan ve her biri çapraz tonozlarla örülü on dört sivri kemerle avluya açılan cemaat yeri Anadolu'da ilk kez Urfa Ulu Cami'nde bulunmaktadır. Caminin harim kısmında bir kuyu yer alır. Halk arasındaki bir inanışa göre Hz. İsa nın, Kral Abgar a, Havarisi Thomas la gönderdiği mendil bu kuyuya düşmüştür. Bu nedenle camiinin içindeki kuyunun suyu, şifalı olarak kabul edilir. Minareye, Cumhuriyet Döneminde bir saat eklenerek saat kulesine dönüştürülmüştür. Minare, aynı zamanda şehrin ilk ve tek saat kulesi görevini de görmektedir. Kızıl Kiliseye ait kalın duvarlarla çevrili cami avlusunun kuzeybatı kesimi mezarlıktır. Bu mezarlıktaki türbede, 1823 yılında vefat eden, Halidi Tarikatı nın kurucusu Mevlana Halid Ziyâeddin Hazretleri'nin küçük oğlu Şehabeddin Ahmet in mezarı bulunmaktadır. Türbe, yakın zamanda restore edilmiştir. 9

10 KELAYNAKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Birecik'in sembolü olan Kelaynaklar, her şubat ayında ilçeye gelip yerleşmekte ve temmuz ayında ilçeyi terk etmektedirler. Artık Birecik'le özdeşleşen, yörede bolluk ve bereketin simgesi olarak da kabul gören Kelaynak Kuşları dünya genelinde sadece Birecik ve Kuzey Afrika'da bulunmaktadır. Tüysüz kırmızı bir yüz ve kafa ile uzun kıvrık kırmızı bir gagaya sahiptir. İri, parlak, cilalı, siyah kuşlardır. Başlarında tüy olmaması nedeniyle Kelaynak adını almışlardır. İlk yumurtadan çıktıklarında yavrunun kafası ve boğazı tüylüdür. Yaşları ilerledikçe bu tüyler yok olur. Siyah tüyleri güneş ışığının farklı açılarında parlak yeşil, kavuniçi ve mor rengini alır. Uçuşları insanı hayrete düşürecek kadar güzel ve zariftir. Kelaynaklar çok sosyaldir, sabahın erken saatlerinde km uzaklıktaki beslenme alanlarına gruplar halinde giderler. Uzun ve kıvrık gagalarıyla yiyeceklerini ararlar. Yuvalarını yapma dönemi şubat-mart aylarıdır. Yavruları koyu gri renkte olup, yuvada dolaşırken yere düşme tehlikesi yaşarlar. Yumurtadan çıktıktan 2-3 ay sonra palazlanırlar. Erişkin kuşlarla birlikte beslenme alanlarına uçarlar. Kendilerini besleyebilecek duruma gelene kadar anneleri onları 2-3 ay besler. Tek eşli yaşamaları nedeniyle üremeleri çok yavaş olur. Kelaynaklar böceklerden beslenirler. 10

11 Kelaynakların yok olmasının birçok sebebi vardır. Bunların başında avcılık ve beslenme sahalarının azalması gelmektedir yılında çekirge salgınına karşı yapılan DDT ilaçlaması Birecik'teki kelaynakların hızla yok olmasına yol açmıştır. Kurtulanlar ise ilacın etkisinden birkaç sene yumurta vermemiştir yılında Birecik'te 600 çiftten fazla ve üreyen bir topluluk vardı. DDT ilacının uygulamasından sonra, 1962 yılında Birecik'te toplam 130 çift kelaynak kalmıştı. 1972'ye kadar bunların hiçbiri yumurtlamamıştır yılına gelindiğinde ise 26 çift kelaynak kalmıştı yılında ise sadece 17 tane kuş Afrika'dan geri dönmüş ve 6 çift doğal ortamında üremiştir yılından sonra, Birecik'te yarı yabani kuşlar üreme dönemine hazırlık için şubat-mart aylarında kafeslerinden çıkarılır ve göç zamanına doğru temmuz ağustos aylarında tekrar kafeslerine alınırlar. Bu dönem içerisinde kuşlar doğal ortamlarında serbestçe uçup, üreyebilirler. Üreme istasyonunun içindeki kayalıklar ve tahta yuvalarda üreyen kelaynaklara günde iki defa yem verilir. Kuşlar aynı zamanda Fırat ın kenarındaki sahalara gidip beslenebilirler. Günümüzde 200 kelaynak bulunmaktadır. Ve Birecik'teki kelaynakların sağlık durumları da iyidir. 11

12 İLÇEDE TURİZM Birecik coğrafi konumu nedeniyle turistlerin çok fazla ilgisini çeken bir ilçe olmamasına rağmen tarihi dokusu ve doğal yaşamı sayesinde özellikle kültür gezilerini tercih eden turistlerin ilgisini çekmektedir. Dünyada sadece Fas'ta, Birecik'te ve çok az sayıda da Suriye'de yaşayan Kelaynak kuşları ilçenin simgesi durumundadır. Kelaynak kuşlarının yanı sıra birçok doğal değere sahip olan Birecik ve çevresinde doğa turizmi alt yapısı yeni projelerle geliştirilmektedir. Yeni Proje planlarıyla yöre halkının da desteği alınarak Birecik in doğasının geniş çerçevede tanıtılması hedefleniyor. 12

13 İlçede Turizm kültürünü geliştirmek ve Turizm gelirlerini artırmak amacıyla resmi projeler kapsamında Fırat Nehri üzerinde gezi tekneleri, sürat tekneleri ve su motosikletleri faaliyete geçirilmiştir. Yine aynı amaçlarla Birecik Kalesi restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup, restorasyon işlemlerinden sonra Birecik Kalesinin ilçe turizmine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 13

14 BİRECİK YEMEK KÜLTÜRÜ ERİK TAVASI NOHUT MUMBAR Birecik yemek kültürü, ülkemiz genelinde bilinmeyen yemek türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bunların başında, ilçede sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan fırında kaynatılmış nohut ve her öğün tüketilen kebap çeşitleri gelmekle beraber, sadece ekşi erik mevsiminde rastlayabileceğimiz erik tavası; mercimekli,patatesli,yumurtalı köfte ve çiğ köfte; şişbelek, şırşırlı, su kabağı, çarpana, tıklıya çorbası, püşürük, mumbar, fıstıklı cevizli içli köfte, soğan kebabı, Arap tavası, hasbeli aş, boranı, unutbeni, kaşığabinen, ve peynirli pide çeşitleri ilçenin değişik yemek kültürünü gözler önüne sermektedir. 14

15 PATLICANLI TEPSİ KEBABI ÇİĞ KÖFTE SOĞAN KEBABI BORANI 15

16 BİRECİKTE YABAN HAYATI ÇÖL VARANI Çöl varanının, Türkiye de sadece Şanlıurfa nın Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Şırnak ın Silopi ilçesinde yaşamını sürdürmekte olduğu bilinmektedir. Çöl ve yarı çöl alanlarda yayılış gösteren canlılardır. En belirgin özellikleri; dillerinin uzun, ince ve uçlarının çatallı olmasıdır. Sırt bölgesinin rengi genellikle sarımsı kahverengi ya da grimsi olur. Gündüzleri aktiftir. Genel olarak diğer küçük kertenkeleler, kemiriciler, avlayabildikleri kuşlar ve sürüngen yumurtalarıyla beslenirler. ÇİZGİLİ İSHAK KUŞU İlçemizin Söğütlük parkındaki ağaçlarda yaşamını sürdüren çizgili İshak Kuşlarının nesli dünya ölçeğinde tehlike altındadır. Tüm Avrupa`da sadece Birecik te yaşamını sürdürmektedirler. Birecik Kaymakamlığı, Birecik Belediyesi ve Doğa Derneği iş birliği çerçevesinde çok önemli tür olan çizgili ishak kuşu koruma altına alınmıştır. Kuşun önemi hakkında yöre halkı bilgilendirilmektedir. Gövdesi açık gri, koyu çizgiler daha uzundur, yüzü daha açık renklidir. Yan tarafındaki çizgiler daha kalın ve düzenlidir. Boyları cm kadardır. Kulakları vardır ve diktir. Geceleri avlanırlar. nisan ayı ile haziran ayı arasında üreme dönemleridir. Mevsimsel olarak yaz ve kış rengi vardır. Oldukça çekingen yapıya sahiptirler, tek eşlidirler. Kuluçkaya dişi yatar, yavruları hem baba hem anne birlikte besler. Çizgili İshak Kuşu tünediği yarı açık manzara dan avını gözler. Çizgili ishak kuşlarının avlarını bulmak için yardımcı işitme sağduyuları vardır. Yırtıcı ve güçlü pençeleri ile kavisli bir gagası vardır. 16

17 İLÇENİN NÜFUSU Medeni Durum, Cinsiyet Ve Yaş Grubuna Göre İlçe Merkezleri Nüfusu Yaş grubu Cinsiyet Hiç evlenmedi Evli Boşandı Eşi öldü Toplam Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Toplam Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı: Toplam Erkek Kadın Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Nüfus 2014: Yaş grubu Toplam Erkek Kadın '0-4' '5-9' '10-14' '15-19' '20-24' '25-29' '30-34' '35-39' '40-44' '45-49' '50-54' '55-59' '60-64' '65-69' '70-74' '75-79' '80-84' '85-89' '90+' Toplam

18 Okuma Yazma Bilmeyen (Erkek+Kadın) Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen (Erkek+Kadın) Birecik İlçe Nüfusu (Eğitim Durumuna Göre Dağılım) İlkokul Mezunu (Erkek+Kadın) İlköğretim Mezunu (Erkek+Kadın) Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu (Erkek+Kadın) Lise veya Dengi Okul Mezunu (Erkek+Kadın) Yüksekokul veya Fakülte Mezunu (Erkek+Kadın) Yüksek Lisans Mezunu (Erkek+Kadın) Doktora Mezunu (Erkek+Kadın) Okuma Yazma Bilmeyen (Erkek+Kadın) Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen (Erkek+Kadın) İlkokul Mezunu (Erkek+Kadın) İlköğretim Mezunu (Erkek+Kadın) Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu (Erkek+Kadın) Lise veya Dengi Okul Mezunu (Erkek+Kadın) Yüksekokul veya Fakülte Mezunu (Erkek+Kadın) Yüksek Lisans Mezunu (Erkek+Kadın ) Doktora Mezunu (Erkek+Kadın)

19 EĞİTİM FAALİYETLERİ MESLEK KURSLARI AÇILAN KURS SAYISI 81 KADIN SAYISI 1100 ERKEK SAYISI 158 TOPLAM 1258 MESLEK KURSLARI BELGE ALAN SAYILARI: TOPLAM KURSİYER SAYISI KADIN SAYISI 413 ERKEK SAYISI 88 TOPLAM

20 GENEL KURSLAR: AÇILAN KURS SAYISI 72 KADIN SAYISI 906 ERKEK SAYISI 889 TOPLAM 1795 GENEL KURSLARDA BELGE ALAN SAYILARI: TOPLAM KURSİYER SAYISI KADIN SAYISI 636 ERKEK SAYISI 347 TOPLAM

21 OKUMA-YAZMA KURSLARI(GENEL) AÇILAN KURS SAYISI 19 KADIN SAYISI 139 ERKEK SAYISI 64 TOPLAM 203 OKUMA YAZMA KURSLARI BELGE ALAN SAYILARI(GENEL) TOPLAM KURSİYER SAYISI KADIN SAYISI 15 ERKEK SAYISI 5 TOPLAM 20 21

22 HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SES EĞİTİMİ KONSER GÖSTERİSİ 22

23 HALK EĞİTİM MERKEZİNCE AÇILAN KURS BRANŞLARI KURS ADI KURS SAYISI Okuma-Yazma I. Kademe 17 Okuma-Yazma I. Kademe Seviye Tespit Sınavı 1 Okuma-Yazma II. Kademe 1 Sandık Kurulu Görevlilerinin Eğitimi 9 İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI 1 Cenaze Hizmetleri 1 Osmanlı Türkçesi İmlası 1 Osmanlıcada Kolay Metinler 2 Bağlama Eğitimi (Bozuk Düzen) 1 Ney Eğitimi 1 Org Eğitimi 1 Türk Halk Oyunları Şanlıurfa Yöresi 4 Uygulamalı Tiyatro 1 Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi 16 Atletizm 2 Badminton 3 Futbol 4 Futbol (13-14 Yaş Grupları) 1 Hentbol 2 Masa Tenisi 1 Satranç 1 Voleybol 2 Arapça Seviye A1 1 Arapça Seviye A2 1 Mesleki Almanca (Konaklama) 4 Mesleki Almanca (Seyahat) 4 Mesleki İngilizce (Konaklama) 4 Mesleki İngilizce (Seyahat) 4 Ahşap Kakmacısı 1 Arı Yetiştiriciliği 1 Bitki Zararlıları İle Mücadele 1 Bilgisayar Kullanımı Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri 1 Dekoratif Tablo Yapımı 1 Deri Tablo Yapımı 2 Doğal Taşları İşleme 3 Elde Beyaz İş 1 Elde Çin İğnesi 1 Elde Kurdela İşi 1 Elde Maraş İşi 1 Hazır Gereçlerle Yapılan Nakışlar 1 Keçe Yapımı 2 Kırkyama 12 Kum İşi 2 Kumaş Boyama 1 Makinede Antep İşi 2 Makinede Dantel Sarma ve Piko Yapma 2 Makinede Geleneksel Türk İşlemeleri 7 Mekik Oyası 3 Mekikli Dokuma 1 Oyalar 4 Örtü Ve Minder Dikimi (Sandalye, Şezlong, Koltuk) 1 Sepet Örücülüğü 2 Şiş Örücülüğü 1 Yatak Odası Tekstili Hazırlama 1 Çocuk Üst Giysileri Dikimi (Etek-Pantolon-Jean Pantolon) 1 Kadın Pijama Dikimi 1 Kalıcı Makyaj 5 Makyör-Makyöz 6 Orman ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale 1 Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi 1 Gaziantep Mutfağı 3 Pasta yapımı ve sunumu 1 Pastacı Çırağı 1 Pastacı Hijyen Eğitimi 1 Servis Görevlisi (Garson) Hijyen Eğitimi 1 Servis Görevlisi (Garson) Hijyen Eğitimi

24 1994 yılında kurulan Birecik Meslek Yüksekokulu, eğitim-öğretim yılında Pazarlama ve Elektrik Programlarına öğrenci alarak ilçe merkezinde bulunan 4 derslikli Halis Efendi Konağı nda eğitim öğretime başlamıştır Eğitim-Öğretim Yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Bahçe Ziraatı Programları açılmış ve Eğitim-Öğretim Yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programına öğrenci alınmıştır yılında yüksekokulumuzun halen faaliyette bulunduğu 12 derslik, 2 bilgisayar laboratuvarı, 1 elektrik laboratuvarı, 20 odalı uygulama oteli, 1 kütüphane, 1 kafeterya, 1 konferans salonu, 1 toplantı salonu, 1 futbol sahası, 1 basketbol sahası, 1 voleybol sahası ve idari binaya sahip yerleşkeye taşınmıştır. Mevcut programlara ek olarak Eğitim-Öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve Bilgisayar Programcılığı Programları açılarak, aynı dönemde bu programlara öğrenci alınmıştır Eğitim- Öğretim yılında İkinci Öğretimde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama ve Bilgisayar Programcılığı Programları açılarak aynı dönemde bu programlara da öğrenci alınmıştır Eğitim-Öğretim yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı açılmış ve öğrenci alınmıştır Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi itibariyle Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) ve Elektrik (İ.Ö.) programları açılarak öğrenci alınmaya başlanmıştır. Ayrıca, aynı dönemde Çocuk Gelişim programı açılmış ancak öğrenci alınmamıştır. Böylece Eğitim-Öğretim yılı itibariyle 5 sosyal ve 2 teknik programda 317 kız ve 597 erkek olmak üzere toplam 914 öğrenciyle eğitim-öğretim faaliyeti 24 sürdürülmektedir.

25 Birecik Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yılı itibarı ile aşağıdaki programlardan oluşmaktadır: I. Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü 1. Pazarlama Programı (N.Ö.) 2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı (N.Ö.) 3. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı (İ.Ö.) II. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü 4. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (N.Ö.) III. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 5. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı (N.Ö.) IV. Dış Ticaret Bölümü 6. Dış Ticaret Programı (N.Ö.) V. Elektrik ve Enerji Bölümü 7. Elektrik Programı (N.Ö.) 8. Elektrik Programı (İ.Ö.) VI. Bilgisayar Programcılığı Bölümü 7. Bilgisayar Programcılığı Programı (N.Ö.) 8. Bilgisayar Programcılığı Programı (İ.Ö.) Birecik Meslek Yüksekokulunda; 1 Doç. Dr, 17 öğretim görevlisi olmak üzere 18 akademik personel ve ihtiyaç durumuna göre Harran Üniversitesinin diğer birimlerimden görevlendirilen öğretim elemanlarının da yardımlarıyla öğretim verilmektedir. İdari hizmetler için 1 Yüksekokul Sekreteri, 4 memur, 5 temizlik görevlisi, 6 güvenlik görevlisi olmak üzere 15 adet idari/yardımcı personel görev yapmaktadır. Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde halen 12 adet derslik ve 2 Bilgisayar ve 1 Elektrik olmak üzere 3 adet laboratuar bulunmaktadır. Laboratuarlar 30-50'şer, sınıflar ise 50 ve 60-90'ar kişilik kapasiteye sahiptir. Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Pazarlama, Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Dış Ticaret Programlarındaki derslerin bir bölümü bu laboratuarlarda uygulamalı olarak gösterilmektedir tarihi itibarı ile yüksekokulda toplam 914 öğrenci öğrenimini sürdürmektedir. Yüksekokul öğrencilerinin faydalanması için kapalı alan kantin-kafeterya, kablosuz internet ortamı, yemek salonu mevcut olup ayrıca öğrencilerin ders veya genel kültür amaçlı faydalanabilecekleri bir kütüphane ve etüt merkezi ile boş vakitlerini değerlendirebilecekleri geniş bir bahçe, sportif faaliyetlerde bulunabilecekleri birer adet futbol, basketbol 25 ve voleybol sahaları bulunmaktadır.

26 İLÇEDE SAĞLIK İLÇEMİZDE BULUNAN SAĞLIK KURUM VE KURULUŞU BİLGİLERİ İlçe Nüfusu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 İlçe Toplum Sağlığı Merkezi 1 Devlet Hastanesi 1 (100 Yataklı) Aile Sağlığı Merkezi 13 Aktif Sağlık Evi 0 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 BİRECİK DEVLET HASTANESİ 01/01/ /06/2015 TARİHLERİ ARASI VERİLER: POLİKLİNİK SAYISI İlimizin Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti ne komşu olması ve ülkelerindeki iç karışıklıktan dolayı ilimize iltica eden mülteciler nedeniyle Polio (Çocuk Felci) Hastalığı riskine karşı 0-59 Ay Grubu Çocuklara yönelik OPA kampanyası Toplum Sağlığı Merkezince yürütülmüş ve İlçemizde Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılan 1. Turda kendi vatandaşlarımızdan çocuğa, Suriyeli çocuklara ise 687 adet aşı yapılmıştır. 2. Tur 29 Mayıs-05 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılmış olup, 2. Turda ise kendi vatandaşlarımızdan çocuğa ve Suriyeli 561 çocuğa aşı yapılmıştır. ACİL MUAYANE SAYISI DOĞUM SAYISI 451 AMELİYAT SAYISI 4495 YATAN HASTA SAYISI 4727 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞARI (AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ) MUAYANE SAYISI

27 İLÇEMİZDE GÖREV YAPAN TOPLAM SAĞLIK PERSONELİ SAYISI İlçe Sağlık Müdürü-TSM Başkanı 1 Baştabip 1 Baştabip Yardımcısı 1 İdari İşlerden Sorumlu Müdür 1 İdari İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı 1 Sağlık İşlerinden Sorumlu Müdür 1 Sağlık İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı 1 Uzman Doktor 42 Pratisyen Doktor 39 Diş Hekimi 5 Eczacı 2 Psikolog 1 V.H.K.İ 5 Araştırmacı 2 Memur 5 Tıbbi Sekreter 9 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 5 Laboratuar Teknikeri 4 Laboratuar Teknisyeni 3 Röntgen Teknisyeni 9 Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikeri 13 Hemşire 89 Ebe 25 Teknisyen 1 Fizyoterapist 1 Şoför 1 Terzi 2 Hizmetli 6 Biyolog 1 Diyetisyen 1 Sosyal Çalışmacı 1 27

28 BİRECİK İLÇE DEVLET HASTANESİ 2015 YILI / İSTATİSTİKLERİ HASTANE BAŞHEKİMİ 1 ŞOFÖR 3 BAŞHEKİM YARDIMCISI 1 HİZMETLİ 5 İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 1 DAİMİ İŞÇİ 3 İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜR YARDIMCISI 1 TERZİ 2 SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ 1 BİYOLOG 1 SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI 1 ŞİRKET ELEMANI 94 UZMAN HEKİM SAYISI 37 DİYETİSYEN 1 PRATİSYEN HEKİM SAYISI 10 FİZYOTERAPİST 1 DİŞ HEKİMİ SAYISI 4 FTR TEK. 1 ECZACI SAYISI 2 TEKNİSYEN 1 HEMŞİRE SAYISI 66 MEMUR SAYISI 6 EBE SAYISI 11 VERİ HAZ. VE KONTROL İŞLETMENİ SAYISI 4 LABORATUAR TEKNİSYENİ SAYISI 7 PSİKOLOG 1 RÖNTGEN TEKNİSYENİ SAYISI 9 SOSYAL ÇALIŞMACI 1 TIBBI SEKRETER SAYISI 7 TOPLAM TESCİLLİ YATAK SAYISI 100 ANESTEZİ TEKNİSYENİ SAYISI 7 YATAN HASTA SAYISI 4857 ATT SAYISI 2 AYAKTAN MUAYANE SAYISI SAĞLIK MEMURU SAYISI 3 ACİL MUAYANE SAYISI TOPLAM AMELİYAT SAYISI 4517 TOPLAM DOĞUM SAYISI 625 İlçemiz Devlet Hastanesi 1952 yılında Sağlık Merkezi, 1965 yılından sonra da 50 (elli) yataklı Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır yılından itibaren 100 (Yüz) yatakla hizmete kesintisiz olarak devam etmektedir. 28

29 BİRECİK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ Birecik SGM tarihinde 1 müdür ve 2 memur ile hizmete başlanmış 2012 yılından itibaren halen yeni yapılan binasında Hizmet vermeye devam etmektedir. BİRECİK SGM NİN AÇILMASIYLA Vatandaşlarımız sağlık aktivasyonlarını GSS Tescil ve İşlemlerini 4-b Esnaf Tescil İşlemlerini 4-b Tarım Tescil İşlemlerini İşyeri tescil İşlemlerini E-bildirge işlemlerini İşveren İşlemlerini Geçici İş Göremezlik ve Analık Emzirme Ödemeleri Ve diğer Tıbbi Malzeme Ödemeleri için 9o+90 toplam 180 km mesafedeki İl Müdürlüğüne gitme mecburiyetinden kurtulmuşlardır 18 yaş altı ve GSS tescilleri esnasında vergi kayıtları anında incelemeye tabi tutulduğundan bu şekilde 1500 civarında 4-b tescil yapılmış olup ortalama 5000 kişinin haksız yeşil kartı iptal edilmiştir. Vatandaşlarımızın sosyal güvenlik konusunda ilgi ve alakaları artmış ve rehberlik faaliyetleri ile sosyal güvenceleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. BİRECİK SGM NİN İŞ VE İŞLEMLERİN SAYISAL VERİLERİ 2350 İşveren Dosyası 1704 adet E-Bildirge şifresi b Esnaf ve 4/ btarım Dosyası Nüfusun Tamamını Kapsayan GSS Tescil ve Aktivasyon İşlemleri Aylık civarı Geçici iş Göremezlik Belgesi intikali Aylık civarı İş Göremezlik Ödemesi 400 adet ek-5 tarım sigortası dosyası Hasta alt bezi yolluk ödemeleri Rehberlik Hizmetleri 182 İşveren Dosyası 207 adet E-Bildirge şifresi 318 adet 4-b Esnaf ve 4/b Tarım Dosyası Nüfusun Tamamını Kapsayan GSS Tescil ve Aktivasyon İşlemleri Aylık civarı Geçici iş Göremezlik Belgesi intikali Aylık 50 civarı Analık Emzirme Ödemeleri 120 adet ek-5 tarım sigortası dosyası Hasta alt bezi yolluk ödemeleri Rehberlik Hizmetleri BİRECİK SGM NİN HEDEFLERİ Vatandaş memnuniyetine odaklı hizmet anlayışı ile hızlı ve verimli kurum kültürü oluşturmak. Mevzuat çerçevesinde vatandaşın karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve ilgili yerlere vakit kaybetmeden kanalize etmek ve buna benzer konularda yardımcı olmak Kayıt dışı istihdamla etkin mücadele ederek bilgi geri dönüşünü sağlayarak evrak takibini sonuçlanıncaya kadar izlemek 29 Kurum zararına neden olacak işlemlerin engellenmesini sağlamak

30 İLÇEMİZDE SPOR FAALİYETLERİ 30

31 Yapılan Çalışmalar ve Faaliyetler İlköğretim Küçük Erkekler Arası Futbol Turnuvası İlköğretim Yıldız Erkekler Arası Futbol Turnuvası İlköğretim Küçük Erkekler Arası Voleybol Turnuvası İlköğretim Küçük Kızlar Arası Voleybol Turnuvası İlköğretim Yıldız Kızlar Arası Voleybol Turnuvası Ortaöğretim Genç Erkekler Futbol Turnuvası Ortaöğretim Genç Kızlar Voleybol Turnuvası Ortaöğretim Genç Erkekler Voleybol Turnuvası Ortaöğretim ve ilköğretim yıldız erkekler ve kızlar-küçük erkek ve kızlar arası masa tenisi, satranç Badminton turnuvaları düzenlendi. İlçe müdürlüğümüzce, basketbol, satranç, tea kwon do, karate ve masa tenisi branşlarda yaz spor okulları açılmış olup bu kurslara 1467 sporcuya ilgili branşlarda kurs açılmıştır. 31

32 KİCK BOKS TURNUVASI İlçemizde, altın ödüllü iller arası Kaymakamlık Kupası Büyükler ve Gençler; Bay ve Bayan Kick Boks Şampiyonası düzenlendi. İlçemiz, Birecik Kapalı Spor Salonu nda müthiş bir boks turnuvasına ev sahipliği yaptı. Turnuvada 40 ilden 320 erkek, 80 bayan olmak üzere 400 sporcu mücadele ederken, 60 antrenör ve 40 hakem turnuvada yer aldı. Turnuvada Şanlıurfa takımı birinci olurken, Adıyaman ikinci, Diyarbakır üçüncü, Elazığ dördüncü, Adana beşinci, Kırşehir altıncı, Niğde yedinci Osmaniye ise sekizinci oldu. Turnuvada dereceye giren İlk 6 takıma kupa, dereceye giren sporculara ise altın ve madalya verildi. 32

33 DİNİ HİZMETLER KUR AN KURSU DURUMU MERKEZ 11 KIRSAL 16 TOPLAM 27 33

34 CAMİ DURUMU KİME AİT OLDUĞU MERKEZ KASABA MAHALLE TOPLAM N O T TÜRKİYE DİYANET VAKFI 4 4 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DR.A.Kadir ERDİL, Yeşildağ, Karşıyaka, Gültepe KADROLU:(Ulu,Cücük,Çarşı,Saadettin, İnnaplı, mağara, Mahmut Paşa Sancak,Tekke,Kule,Alaburç, zehravey) ŞAHISLAR 4 4 H.Ahmet,Muradiye, M.FİNCAN,Hacı KIZMAZ HAZİNE 2 2 Köprü Cami, TOKİ Camii DERNEK 1 1 Yunus Emre Cami BELEDİYE 2 2 Sebze Hali Camii, Sanayi Camii KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ Kasaba, Belde Ve Köy Camileri DİĞER(M.E.B) 2 2 A. Hatun,YİBO TOPLAM PERSONEL DURUMU ÜNVANI KADRO DOLU MÜNHAL N O T MÜFTÜ 1 1 VAİZ ŞEF 1 1 V.H.K.İ K.KURSU ÖĞR Adile Akan Kız Kur'an Kursu İMAM HATİP Damlıca Mah. C. Merkez Köprü C. Ayran Mah. Orta C. Bahçeönü Mah. C. Yukarı Yeniçağ Mah. C. Göktepe Mah. Bilekli C. Fatmacık Mah. C. Aşağı Kuyucak Mah. Yukarı Kuyucak C. Eşme Mah. C. Altınova Mah. İ. Halil C. Aşağı Fatmacık Mah. Yukarı Fatmacık C. MÜEZZİN KAYYIM ŞOFÖR 1 1 HİZMETLİ 1 1 TOPLAM

35 ÖĞRETMEN SAYISI OKULLAR ÖĞRETMEN SAYISI EĞİTİM FAALİYETLERİ DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI MERKEZ ORTAOKULLAR 283 KÖY ORTAOKULLAR 168 MERKEZ İLKOKULLAR 294 KÖY İLKOKULLAR 138 ANAOKULLAR 24 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF İLKOKULLAR(BSİ) 142 ORTAÖĞRETİM(LİSE) 470 OKULLARIMIZ VE SAYILARI Anaokulu 3 İlkokul(merkez ve köy) 33 İlkokul köy (bsi) 52 Ortaokul(merkez ve köy) 31 Lise(tüm liseler) 15 Yaygın eğitim kurumları 3 Toplam kurum sayısı 137 ANASINIFI ÖĞRENCİ SAYISI 2220 ANASINIFI DERSLİK SAYISI 104 DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 21, SINIFLARI ÖĞRENCİ SAYISI DERSLİK SAYISI 564 DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 33, SINIFLAR ARASI ÖĞRENCİ SAYISI 6707 DERSLİK SAYISI 285 DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 23, YILI ÖNCESİ DERSLİK SAYISI YILINDAN SONRA YAPILAN DERSLİK SAYISI 442 TOPLAM DERSLİK SAYISI 953 TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 29,21 35

36 BİRECİK M.E.M. ÇALIŞAN SAYISI Mili Eğitim Müdürü 1 1 Şube Müdürü 3 3 Müdür Müdür Baş Yardımcısı 7 7 Müdür Yardımcısı Sınıf Öğretmeni Branş Öğretmeni Teknisyen 2 2 Sayman 1 1 Şef 4 4 VHKİ Şoför 1 1 Memur 5 5 Hizmetli Daimi İşçi 4 4 Ücretli Öğretmen DÖNEMİ 2014/ /2015 OKUMA YAZMA ORANLARI 6 YAŞ ÜSTÜ ÇAĞ NÜFUSU OKUMA YAZMA BİLMEYEN 6443 OKUMA YAZMA BİLMEYEN ORANI 8,80% OKUMA YAZMA BİLEN ORANI 91,20% AÇILAN KURS SAYISI 23 KATILAN KURSİYER SAYISI 242 BELGE ALAN 43 BAŞARI ORANI %17,76 36

37 ANA OKULLARIMIZ S.N. OKUL ADI DERSLİK ŞUBE SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI 1 Gül Mirkelam Anaokulu Zübeyde Hanım Anaokulu M. Cuma Gökdoğan Anaokulu Anasınıfları TOPLAM İLKOKUL Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Toplam Okul Sayısı 85 Öğrenci Sayısı Şube Sayısı Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı 17,88 18,22 22,90 17,83 19,42 37

38 LİSE SINIFLAR Toplam Orta Öğretim Okullarımız Şube Sayıları Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı 22,92 25,04 19,45 18,76 21,70 Öğretmen Sayısı 453 Akıllı Tahta 277 ORTAOKUL Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Toplam Okul Sayısı 31 Öğrenci Sayısı Şube Sayısı Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı 27,06 26,76 25,63 28,44 26,95 38

39 OKULLARIMIZ KIZ VE ERKEK SAYILARI İLKOKUL E:1248 K: SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF TOPLAM E:1206 K:1163 E:1685 K:1509 E:1150 K:1062 E:5289 K:4946 TOPLAM SINIF 6.SINIF 7.SINIF 8.SINIF TOPLAM ORTAOKUL E:1097 K:1041 E:1118 K:1184 E:1070 K:981 E:1198 K:992 E:4483 K:4198 TOPLAM SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF TOPLAM LİSE E:1340 K:1145 E:864 K:901 E:588 K:720 E:526 K:578 E:3318 K:3344 TOPLAM

40 TAŞIMALI EĞİTİM Öğrenci Say. Araç Say. Ödenek miktarı Taşıma Maliyeti Yemek Toplam ,811,807,50 3,284,292,00 1,527,515,90 4,811,807,90 İlköğretim ,880,883,98 3,284,292,00 1,527,515,90 4,811,807, ,313,233,78 3,766,056,00 1,547,177,78 5,313,233,78 Lise ,221,365,95 3,766,056,00 1,547,177,78 5,313,233, ,089,80 84,295,00-84,295,00 Engelli ,089,80 84,295,00-84,295, ,233,134,48 7,134,643,00 3,074,693,63 10,209,336,68 TOPLAM ,233,134,48 7,134,643,00 3,074,693,63 10,209,336,68 40

41 HALK KÜTÜPHANESİ Kütüphanemizin Kitap Koleksiyonunda adet kitap mevcut olup, Bakanlığımızın abone olduğu 85 çeşit süreli yayın ve 2 çeşit günlük Gazete ile okuyucuya hizmet verilmektedir. İlçe Kütüphanesinde 1 Müdür 3 Memur 1 Hizmetli İle Kütüphanecilik hizmeti yürütülmektedir. KÜTÜPHANE OKUYUCU DURUMU KIZ ERKEK KÜTÜPHANE ÜYELİK DURUMU KIZ ERKEK 677 ÖDÜNÇ VERİLEN KİTAP SAYISI KIZ ERKEK KÜTÜPHANE KİTAP SAYISI VE KONULARA GÖRE DAĞILIM 000 GENEL KONULAR FELSEFE VE PSİKOLOJİ DİN TOPLUM BİLİMLERİ DİL VE DİLBİLİM DOĞA BİLİMLERİ TEKNOLOJİ SANATLAR EDEBİYAT VE RETORİK TARİH VE COĞRAFYA

42 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü A) BİNANIN ÖZELLİKLERİ: Binanın mülkiyeti Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. İdare, otel, Yemek salonu, toplantı salonu ve okuma salonundan oluşmaktadır. Binanın tamamında Wireless yayın mevcuttur. Ayrıca iki bilgisayar sürekli olarak öğretmenlerimizin kullanımına açıktır. Isınma şekli merkezi sistem kalorifer olup, kalorifer kömür ile çalışmaktadır. B) İDARE ODALARI: 2 idari oda C) KİTAPLIKLARI: Öğretmenevimizin kitaplığı vardır. D) DİĞER ODALAR: 1 adet depo, 2 adet temizlik odası ve 1 adet arşivi mevcuttur. E) TOPLANTI SALONU:1 adet toplantı salonu vardır. Ayrıca çay bahçesi bulunmakta olup toplantılar ve küçük çapta eğlencelerde kullanılmaktadır. F) OTEL DURUMU: 6 suit, 16 yarı suit ve 8 normal oda olmak üzere toplam 30 oda vardır. Normal odalar iki yataklı olup, her odada televizyon, banyo ve tuvalet vardır. Toplam yatak kapasitesi 44 dür. G) BAHÇE ALANI KORUMASI VE AĞAÇLANDIRILMASI: Bahçenin 1500m alanı bulunmaktadır. Bahçe ağaçlandırılmış ve uygun yerler çimlendirilmiştir. Bahçenin tümü ihata duvarı ile çevrilmiştir 42

43 SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ VAKFIMIZ HAKKINDA İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet konağı kat 2 de toplam 20 personelle hizmet vermektedir. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTILARIMIZ İhtiyaç sahibi vatandaşlarca Vakfımız Başkanlığına yapılan müracaatların değerlendirildiği Vakfımız Mütevelli Heyeti toplantıları düzenli olarak her hafta yapılmaktadır. 1 Ocak ile 30 Haziran arası dağılımı şu şekildedir; S.N AÇIKLAMA SAYISI 1 Mütevelli Heyet Toplantısı 26 GSS GELİR TESPİTİ İŞLEMLERİ Bilindiği gibi tarihinden itibaren sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmakta ve bu uygulamanın gerçekleştirmesi için de SYDV larınca gelir tespiti işlemleri yürütülmektedir yılı TUİK bilgilerine göre kişilik nüfusa sahip olan ilçemizde 1 Ocak 2015 ile 30 Haziran 2015 tarihleri içerisinde gelir tespiti için 1158 vatandaşımızın başvurusu alınarak işlemleri yapılmıştır. Sonuç olarak; Gelir Seviyesi Hane Sayısı Hane Sayısı 1000 GO 878 G Hane Sayısı G2 24 G GO G1 G2 G3 43

44 SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ 1. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın Soyso-Ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan yardımlar, a. Nakdi yardımlar, b. Ayni yardımlar, i. Yakacak yardımları, ii. Afet yardımları, iii. Tedavi destekleri yardımları, iv. Aşevi yardımları, c. ŞESY yardımları, d. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardımları, e. Engelli ve engelli yakını aylıkları, f. Yaşlı aylığı g. Muhtaç Asker Ailesi Yardımı ğ. Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı h. Öksüz Yetim Yardımı 2. GSS kapsamında gelir tespiti işlemleri, 3. Proje destekleri, a. Gelir getirici projeler, b. AB Projeleri, c. İŞKUR projeleri, d. Yardım içerikli projeler, e. Eğitim alanında yapılan projelerimiz, f. Diğer Projeler, 44

45 SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ İLÇEMİZ SINIRLARINDA İKAMET ETMEKTE OLUP SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KENDİLERİNE DÜZENLİ MERKEZİ ÖDEME YAPILAN VATANDAŞLARIMIZI GÖSTEREN TABLO 1 Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik 50 Yardım Programı 2 3 Engelli Aylığı 111 Engelli Yakını Aylığı 50 4 Yaşlı Aylığı Muhtaç Asker Ailesi Yardımı 45 Şartlı Eğitim Yardımı 1201 Şartlı Gebelik Yardımı 452 PROJE DESTEKLERİ Vakfımız Başkanlığınca ilçemiz merkez ve köylerinde yaşamakta olan vatandaşlarımızı sosyo-ekonomik alanda desteklemeye yönelik çeşitli projeler hazırlanarak uygulanmıştır. Bu kapsamda 2015 yılının ilk altı ayında yürütülen ve halen yürütülmekte olan projelerimiz şu şekildedir; 1. AŞEVİ YARDIMLARI 2. GELİR GETİRİCİ PROJELER AŞEVİ YARDIMLARI Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilerek finanse edilen 2015 yılı Aşevi Projesi kapsamında 159 aile 376 vatandaşımıza düzenli olarak her gün sıcak öğle yemeği verilmektedir. Bu kapsamda dağıtımı sürdürülen yemek yardımlarından yararlanan ailelerimiz vakfımız personelleri tarafından hanelerinde ziyaret edilerek anket çalışmaları yapılmaktadır. 8 Şartlı Sağlık Yardımı Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı 9 Öksüz Yetim Yardımı 9 45

46 SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GELİR GETİRİCİ PROJELER Fırat Nehri üzerinde kurulu Birecik Duba Cafe Restoran ve Marina işletmesi Vakfımız Başkanlığınca işletilmekte olup elde edilen gelirler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaktadır. İşletmemizin marina kısmında: servis botu, surat teknesi, jet ski ve kano yer almakta olup, Fırat Nehri üzerinde gezi turu hizmeti verilmektedir. Servis Botu Sürat Teknesi Jet Ski Kano 46

47 SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GELİR GETİRİCİ PROJELER Birecik Barajı sahasında yer alan KHGB tarafından Vakfımız Başkanlığına devredilen Antep fıstığı bahçesinin tüm çalışmaları Vakfımız Başkanlığınca yürütülmektedir yılı hasadında toplanan mahsul bilgileri ise şu şekildedir: BOŞ : kg YARI DOLU: 500 kg TAM DOLU : kg KAPLADIĞI ALAN AĞAÇ SAYISI MAĞALLI 700 (DA) (DA) ADET ŞETİL 400 (DA) MAĞALLI ADET ŞETİL ADET 47

48 BİRECİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI FAALİYET RAPORU 01/01/ /06/2015 Yardım Türü Teslimat Türü Kişi Sayısı Gerçekleşen Teslimatlar(TL) Şartlı Eğitim Yardımı NAKDİ ,64 AYNİ 0 0,00 Şartlı Sağlık Yardımı NAKDİ ,00 AYNİ 0 0,00 Şartlı Gebelik Yardımı NAKDİ ,00 AYNİ 0 0,00 Diğer Aile Yardımı (Aile Yardımları) NAKDİ ,00 AYNİ ,00 Gıda Yardımı (Aile Yardımları) NAKDİ ,00 AYNİ 0 0,00 TKİ Kömür Yardımı (Yakacak Yardımı) NAKDİ 0 0,00 AYNİ ,00 Ev Yapım Yardımı (Barınma Yardımı) NAKDİ 0 0,00 AYNİ ,00 Muhtaç Asker Ailesi Yardımı NAKDİ ,00 AYNİ 0 0,00 Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı NAKDİ ,00 AYNİ 0 0,00 Engelli Yakını Aylığı NAKDİ ,41 AYNİ 0 0,00 Engelli Aylığı NAKDİ ,35 AYNİ 0 0,00 Yaşlı Aylığı NAKDİ ,26 AYNİ 0 0,00 Tek Seferlik Yardım NAKDİ 2 500,00 AYNİ 0 0,00 Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı NAKDİ 2 200,00 AYNİ 0 0,00 Öksüz Yetim Yardımı NAKDİ ,00 48

49 BİRECİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI FAALİYET RAPORU 01/01/ /06/2015 Yardım Türü Teslimat Türü Kişi Sayısı Gerçekleşen Teslimatlar(TL) AYNİ 0 0,00 Yabancı Yardımı NAKDİ ,00 AYNİ 0 0,00 Vakfın Özkaynaklarından Yapılan Yardımlar Toplamı: NAKDİ ,00 AYNİ ,00 Merkezi Olarak Yapılan Yardımlar Toplamı: NAKDİ ,66 AYNİ 0 0,00 YARDIMLAR GENEL TOPLAM : ,66 TL AMACA YÖNELİK GİDERLER Toplam: ,89 TL * Aşevi işletme gideri olarak ,17 TL tutarında harcama yapılmıştır. (Aşevi kapasitesi: 5000) YÖNETİM GİDERLERİ Kişi Sayısı Tutarı (TL) Personel Giderleri ,84 Kira, su, aydınlatma, yakıt, kırtasiye, demirbaş vb. giderler ,83 YÖNETİM GİDERLERİ GENEL TOPLAM: ,67 TL 49

50 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN GENEL DURUMU 1) Tescilli :1532 Adet ,26m2 2) İratlı : 2335 Adet ,65 m2 3) İlişikli -DHTA : 4 adet 4) Tahsisli : 161 adet ,86 m2 5) Lojmanlar : 119 adet 6) Ecrimisil (Tahakkuk) : ,64 TL 7) Ecrimisil Tahsilat : ,18 TL 8)Lojman Kira Geliri : ,27 TL 9)Diğer Taşınmaz Kira geliri : ,87 TL 10)Çeşitli Gelir : 305,00 TL İlçemiz genelinde 82 adet taşınmazın tahsis işlemi devam etmektedir. Birecik Malmüdürlüğünün bilgileri 2015 yılı Haziran ayı sonu itibariyle maddeler halinde yukarıya çıkarılmıştır. 50

51 Ekonomik Durum Birecik Ticaret Ve Sanayi Odası na Kayıtlı Faal Olan Mükellef Sayısı Anonim Şirketi 33 Kooperatif 11 Limited Şirketi Gerçek Kişi 278 TOPLAM 540 Anonim Şirketi Kooperatif Limited Şirketi Gerçek Kişi Anonim Şirketi 3 Kooperatif 10 Limited Şirketi 54 Gerçek Kişi 80 TOPLAM 147 Anonim Şirketi - Kooperatif 1 Limited Şirketi 5 Birecik Ticaret Ve Sanayi Odası na Kayıtlı Askıda Olan Mükellef Sayısı Anonim Şirketi 3 10 Kooperatif Birecik Ticaret Ve Sanayi Odası na Kayıtlı Tasviye Halinde Olan Mükellef Sayısı Limited Şirketi 5 80 Gerçek Kişi - Gerçek Kişi - TOPLAM 6 Anonim Şirketi Kooperatif Limited Şirketi Gerçek Kişi 51

52 İlçemizde organize sanayi çalışmaları 1997 yılında başlamış olup, 1998 yılında organize sanayi bölgesi yer seçimi işlemi yapılmıştır. Bu yer seçimi sonrası OSB için iki alternatif olarak düşünülmüş olup, bu alternatifler içerisinden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü tarih ve sayılı yazıları ile Kocaali Köyü bölgesi arazi yapısı olarak organize sanayi bölgesi olarak seçildiği bildirilmiştir. Hazırlanan kuruluş protokolü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 276 sicil numarası ile onaylanmış olup, tarih ve sayılı yazı ile Birecik Organize Sanayi Müdürlüğü tüzel kişilik kazanmıştır. Birecik Organize Sanayi Bölgesi için kesin yer seçimi yapılan alanda I. Etap alanın 110 hektarlık bölümünde çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda gerekli ifraz ve tevhit işlemleri özel sektör alanında çalışan harita mühendislerince yapılmış ve arazinin tapusu Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne alınmıştır. 110 hektar üzerine kurulacak olan ve yaklaşık bir yıla yakın süre içerisinde tamamlanması planlanan Birecik Organize Sanayi Bölgesi nin temeli tarihinde yapılan resmi tören ile atıldı. Yol ve kavşakların kazı, dolgu ve reglaj uygulaması yapılarak ana yol ve tali yolların güzergahları belirlenme işi ihalesi yapılmış ve yapılan ihale neticesinde verilen işler bitme aşamasına gelmiştir. BİRECİK ORGANİZE SANANİ BÖLGESİ Birecik Organize Sanayi Bölgesi nde (OSB) altyapı yol çalışmaları için ilk kazma tarihinde vuruldu. 52

53 Birecik Organize Sanayi Bölgesi 6. Bölgede yer almaktadır. 6. Bölgenin Yatırımcılara Avantajları 53

54 Birecik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak kullanılacak ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı arazinin tapusu Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne devredildi. 54

55 TARIM ve HAYVANCILIK Yılı İçerisinde Birecik İlçe Müdürlüğümüzce Ödenmiş Bitkisel ve Hayvansal Destekleme Miktarı DESTEKLEMELER Çiftçi Sayısı Alan Destekleme Tutarı 2014 Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analiz Desteği ,685 da ,29 TL 2015 Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analiz Desteği Başvurular Devam Ediyor. Yem Bitkileri (2014) da ,33 TL 2014 Sertifikalı Tohum Kullanım Des.(Güzlük) da TL 2015 Sertifikalı Tohum Kullanım Des.(Güzlük) 7 706,04 da 5.295,29 TL 2014 Sertifikalı Tohum Desteği (yazlık) 1 37,20 da 279 TL 2014 İyi Tarım Desteği ,989da ,45TL 2014 Fark Ödemesi Desteği(Hububat, Baklagil) ,88 da ,79 TL 2014 Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteklemesi ,90 da ,32 TL 2014 yılı Dane Mısır Desteklemesi 24 99,18 da 3.366,30 TL 2014 yılı Organik Tarım Desteklemesi da , yılı Sertifikalı Fidan Desteklemesi ,48 da TL 2014 Buzağı Desteği Hayvan Sayısı TL 2014 Anaç Sığır Desteği Hayvan Sayısı TL 2014 Koyun-Keçi Desteği Hayvan Sayısı TL 2014 Süt Desteklemesi lt süt TL 2014 Besilik Erkek Sığır Desteklemesi Hayvan Sayısı TL 2014 Aktif Koloni Desteği (arı) Kovan Sayısı TL 2014 KKYDP Makine Ek.Alım Hibe Desteği TL 2014 Su Ürünleri Desteği Ton Balık TL

56 Büyükbaş HAYVAN VARLIĞI Cinsi Sayısı Yerli 750 Melez Kültür Büyükbaş Hayvan Toplamı Küçükbaş Koyun Keçi Küçükbaş Hayvan Toplamı Tek Tırnaklı 75 Kanatlı Yumurta Tavuğu Broiller - Kanatlı Toplamı Arı Kovanı 1721 TÜRKVET KKKS KAYITLI HAYVANSAL VERİLER HAYVANSAL BİLGİLER TOPLAM BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 3,934 4,690 5,723 6,884 7,812 8,598 9,665 10,348 11,047 12,033 13, TOPLAM KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 27,137 29,003 30,856 32,733 34,668 36,534 38,498 40,446 42,431 44,759 46, TOPLAM HAYVANSAL DESTEKLEMELER(TL) * * * * * 3,465 8,831 20, , , , *İlçemizde Alabalık yetiştiriciliği yapılmakta olup bu yetiştiriciliğin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için yıl boyunca barajdan can suyu verilmesi gerekmektedir. İLÇEDE İZİNLİ GIDA ÜRETİM İŞLETME DURUMLARI Üretim Yeri (Adet) Satış ve Toplu Tüketim Yeri (Adet)

57 Antep fıstığı ilçenin önemli geçim kaynakları arasında ilk sırada yer almaktadır. ilçeye özgü olan Birecik patlıcanı ve biberi çevre illerde yoğun rağbet görmektedir 1 Tarım Alanı (da) Orman ve Fundalık (da) Çayır ve Mera (da) Tarım Dışı Arazi (da) Arazi varlığı ve Dağılımı , , ,00 Tarım Alanı (da) Orman ve Fundalık (da) Çayır ve Mera (da) Tarım Dışı Arazi (da) , , ,00 57

58 Sulanan Arazi (da) Toplam Sulanan Arazi Tarım Arazisi (da) (da) Devlet Sulaması (da) Sulanabilir Alan Halk Sulaması (da) Sebze - Yem+Yağ Bitkileri KHGM DSİ (da) Meyve BİTKİSEL ÜRETİM Birecik te iklim tipik bir Akdeniz iklimi özelliği gösterir. Karasal iklim kuşağında yer almasına rağmen baskın olarak Akdeniz iklimi özelliği yansıtır. Kışların ılıman, yazları ise çok sıcak geçtiği ilçede doğudan kuşatılmış dağların tepeleri ve gerisinde kalan kısımlarda karasal iklim hüküm sürmektedir. Ürün Adı* Üretim Alanı (da) Üretim Miktarı (Ton) Antepfıstığı Arpa Buğday(kuru) Zeytin(Yağlık) Zeytin(Sofralık) Mercimek Buğday (Sulu) Nohut Aspir ,4 Sarımsak (Kuru) Sarımsak(Taze) Soğan (Kuru) Patlıcan Biber (Sofralık) Erik Üzüm Domates(sofralık) Marul Kabak Hıyar Acur VERİLER /YILLAR TOPLAM KURU TARIM ALANI (DA) ÇKS KAYITLI ARAZİ DURUMU 473, , , , , , , , , , ,765 TOPLAM SULU TARIM ALANI(DA) 19,110 19,950 19,950 21,350 22,600 23,250 23,250 24,000 24,000 24,000 24,000 TOPLAM ÇİFTÇİ SAYISI TOPLAM ZİRAÎ DESTEK MİKTARI(TL) ,00 58

59 BİRECİK TE BELEDİYECİLİK Birecik Belediyesinin Faaliyetleri Altınova Taziye Evi yapılmıştır. Sancak Taziye Evi yapılmıştır. Güvenir Taziye Evi yapılmıştır. Mezra Taziye evi yapılmıştır. Ayran m kilit taşı yapılmıştır. İlçe merkezinde bozulan toplam 5.00 m2 kilit taşı yapılmıştır. İlçe merkezindeki sokaklarda toplam m2 yer betonu yapılmıştır. İlçe merkezinde toplam 20 bin briket kullanılarak istinat duvarı yapılmıştır. Her Mahalleye Taziye Evi 59

60 1- Sahil yolunun başlangıcından Halfeti yol ayrımına kadar olan yol kısmında, trafik ve can güvenliğini tehlikeye sokan kaya düşmelerine karşı alınacak tedbirlerde karayolları teşkilatının teknik bilgi ve iş makinesi desteğinin sağlanması, 2- Bölgemizin iç sularda marka haline gelmesi, kalıcı ve sürdürülebilir bir hizmetle bölge ekonomisine katkı sağlaması, tekne, iskele ve kıyı yapılaşmalarının denetim, kontrol ve izinlerinin yakından takip edilmesi amacıyla ilçemizde liman başkanlığı kurulması hususunda gerekli desteğin sağlanması, 3-İlçe kütüphanemizin kendine ait bir hizmet binası bulunmadığından hizmet yeri hususunda yıllardır sıkıntı yaşanmakta ve ilçedeki okuma oranına olumsuz etki yapmaktadır. Bu durumun ortadan kaldırılması için ilgili kurumlarla temaslarda bulunulması, 4 - İlçemizin ve bölgemizin ( Halfeti ) turizm potansiyeli göz önünde bulundurularak, ilçemizde Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinin açılması konusunda destek sağlanması, 5 İlçemizde Harran Üniversitesine bağlı dört yıllık bir fakültenin kurulması ve İlçemizdeki Yüksek okul binasının bir an evvel yapılması çalışmalarına destek sağlanması, SORUN VE ÖNERİLER 6- İlçemizden 12 km lik mesafeyle Halfeti karayoluna bağlanan yol; karayolları standartları dışında, yer yer tehlikeli, ziyaretçiler açısından hayli zahmetli ve sıkıntılı durumdadır. Kapasitesinin limitlerine zaten ulaşmış yolun, bir an önce düzeltilmesi, genişletilmesi, standartlara kavuşturulması ve tanıtım levhalarıyla donatılması, 7- İlçemizde yaşanan elektrik sorunları ile ilgili olarak; a-ilçe merkezine ait F-9 enerji nakil hattı ile kırsal mahallelerimize F-6 nakil hattı üzerinden verilen elektriğin yeterli gelmediğinden, Nizip hattına ait kullanılmayan 3 enerji nakil hattından en az ikisinin ilçemize verilmesi, b-ilçe merkezinde bulunan trafoların güçlerinin yükseltilerek ilave trafoların bağlanması ve enerji nakil hatlarının yer altına alınması, 8-İlçemizde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı bir Sosyal Hizmet Merkezi bulunmadığından dolayı ilçemizdeki vatandaşlar bu kurumda yapacakları işlemler için ilçemize 60 km uzaklıkta yer alan Suruç ilçesine gitmektedirler. Bahse konu Sosyal Hizmet Merkezinin ilçemize de kurularak ilçe halkının hizmetine sunulması için kaymakamlığımızca hazine taşınmazında 3000 m2 yer tahsis edilmiştir. Bu hizmetin ilçe halkına sunumunu kolaylaştırması bakımından İlçemizde tahsis edilen bu alana Sosyal Hizmet Merkezi kurulması hususlarını; Bilgilerinize arz ederim. Deniz ZEYREK Birecik Kaymakamı 60

OCAK-2015 T.C. HAVRAN KAYMAKAMLIĞI İLÇE BRİFİNGİ

OCAK-2015 T.C. HAVRAN KAYMAKAMLIĞI İLÇE BRİFİNGİ OCAK-2015 1 T.C. HAVRAN KAYMAKAMLIĞI İLÇE BRİFİNGİ TAKDİM PLANI A - İlçenin Genel Olarak Tanıtılması B - Mahalli İdarelerin Durumu C - Asayiş ve Güvenlik Durumu D - Yürütülmekte Olan Belli Başlı Çalışmalar

Detaylı

EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA BİRİMİ. T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi SULTANHİSAR İLÇE RAPORU

EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA BİRİMİ. T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi SULTANHİSAR İLÇE RAPORU EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA BİRİMİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi SULTANHİSAR İLÇE RAPORU 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ... 3 1.2. KAPSAM... 3

Detaylı

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM BUCA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 134. 2006 (Projeksiyon) 2006 (Projeksiyon) kişi/km 2 386.929. km 2 2.

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM BUCA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 134. 2006 (Projeksiyon) 2006 (Projeksiyon) kişi/km 2 386.929. km 2 2. 234 KÜNYE DEĞİŞKEN YIL BİRİM BUCA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 134 Nüfusu Nüfus yoğunluğu 2006 (Projeksiyon) 2006 (Projeksiyon) kişi/km 2 386.929 km 2 2.888 Kentleşme oranı 2006 yüzde 98,0 Rakımı

Detaylı

Elif ATAR - M. Fatih ESLEMEZ Program Yönetim Birimi Uzmanları

Elif ATAR - M. Fatih ESLEMEZ Program Yönetim Birimi Uzmanları CEYLANPINAR ĠLÇE DURUM RAPORU Elif ATAR - M. Fatih ESLEMEZ Uzmanları ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER 1. Tarihi...4 2. Coğrafi Yapısı...4 3. İklimi...5 4. Nüfus Durumu...5 5. İdari Durum...5 6. Sosyal Durum...6

Detaylı

2014 YILI ŞUBAT BRİFİNGİ. İrfan BALKANLIOĞLU Vali

2014 YILI ŞUBAT BRİFİNGİ. İrfan BALKANLIOĞLU Vali İrfan BALKANLIOĞLU Vali İçindekiler Sayfa No 1 1. Tarihi Yapısı 2 2. Coğrafi Yapısı 2 3. Nüfus Durumu 3 4. İdari ve Sosyo Ekonomik Durum 3 5. Çalışma Hayatı 4 6. Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar 5

Detaylı

Çalı ş ma Raporu 2014

Çalı ş ma Raporu 2014 Çalışma Raporu 2014 Misyonumuz Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek, Ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya

Detaylı

T.C DEVELİ BELEDİYESİ

T.C DEVELİ BELEDİYESİ T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANLAMA Eylül 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Başkanın Sunuşu Stratejik Planlama Ekibinin Sunuşu STRATEJİK PLANLAMA GENEL ÇALIŞMA EKİBİNİN BELİRLENMESİ STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

SAYILARLA ELAZIĞ (Mart-2013)

SAYILARLA ELAZIĞ (Mart-2013) SAYILARLA ELAZIĞ (Mart-2013) Elazığ Valiliğince hazırlanmıştır. (2012 yılı verileridir.) 2 SAYILARLA ELAZIĞ NÜFUS : 562.703 kişi YÜZÖLÇÜMÜ : 9.313 km² RAKIM : 1.067 m. BELEDİYE : 26 KÖY : 544 MEZRA : 711

Detaylı

T.C. SİNOP VALİLİĞİ SİNOP İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2006-2010

T.C. SİNOP VALİLİĞİ SİNOP İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2006-2010 T.C. SİNOP VALİLİĞİ SİNOP İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2006-2010 Sinop-2006 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ -Yasal Dayanak -İlkeler -Stratejik Planın Onaylanması, Kullanımı ve Revizyonu Süreci -Kapsam II-DURUM

Detaylı

FAALİYET RAPORU. www.bayburttarim.gov.tr

FAALİYET RAPORU. www.bayburttarim.gov.tr 1 FAALİYET RAPORU 2012 www.bayburttarim.gov.tr 1. MİSYON VE VİZYON: 2 Tarım sektörü; günlük politikaların uygulama alanı değil, popülist politikaların dışında tutulması gereken stratejik ve iktisadi bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. YALOVA NIN COĞRAFİ KONUMU 2. NÜFUS 3. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 3.1. Eğitim ve Öğretim Hizmetlerine Ait Genel Bilgiler 3.2.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. YALOVA NIN COĞRAFİ KONUMU 2. NÜFUS 3. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 3.1. Eğitim ve Öğretim Hizmetlerine Ait Genel Bilgiler 3.2. 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. YALOVA NIN COĞRAFİ KONUMU 2. NÜFUS 3. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 3.1. Eğitim ve Öğretim Hizmetlerine Ait Genel Bilgiler 3.2. Mesleki Eğitim ve Öğretim Kuruluşları 3.3. Çıraklık ve Yaygın

Detaylı

1. İLİN GENEL OLARAK TANITILMASI 1.1. TARİH

1. İLİN GENEL OLARAK TANITILMASI 1.1. TARİH 1. İLİN GENEL OLARAK TANITILMASI 1.1. TARİH Bolu yöresine ilk yerleşenlerin Bebrikler olduğu sanılmaktadır. Bebrikya adıyla anıldığı sanılan bu yöreye İ.Ö. 8.yy sonra batıdan gelen Bithynialılar yerleşti.

Detaylı

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM DİKİLİ: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 541 Nüfusu 2006 (Projeksiyon) kişi/

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM DİKİLİ: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 541 Nüfusu 2006 (Projeksiyon) kişi/ 350 KÜNYE DEĞİŞKEN YIL BİRİM DİKİLİ: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 541 Nüfusu 2006 kişi (Projeksiyon) 32.995 Nüfus yoğunluğu 2006 kişi/ (Projeksiyon) km 2 61 Kentleşme oranı 2006 yüzde 41,4 Rakımı

Detaylı

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM BALÇOVA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 28,9. kişi 68.226. kişi/ km 2 2006 YTL 4.339.310 2006 YTL 89.375.

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM BALÇOVA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 28,9. kişi 68.226. kişi/ km 2 2006 YTL 4.339.310 2006 YTL 89.375. 58 KÜNYE DEĞİŞKEN YIL BİRİM BALÇOVA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 28,9 Nüfusu Nüfus yoğunluğu 2006 (Projeksiyon) 2006 (Projeksiyon) kişi 68.226 kişi/ km 2 59 2.361 Kentleşme oranı 2006 yüzde 100 Rakımı

Detaylı

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM KARABURUN: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 415. kişi 15.924

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM KARABURUN: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 415. kişi 15.924 484 KÜNYE DEĞİŞKEN YIL BİRİM KARABURUN: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 415 Nüfusu Nüfus yoğunluğu 2006 (Projeksiyon) 2006 (Projeksiyon) kişi 15.924 kişi/ km 2 Kentleşme oranı 2006 yüzde 20 Rakımı 2006

Detaylı

SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI

SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ 1 İÇİNDEKİLER 1.SAKARYA (GENEL BİLGİLER)... 4 2.SAKARYA İLİ NİN GENEL ANLATIMI... 5 2.1.Coğrafi Konum, Doğal ve

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Stratejik Plan 2013-2017 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i İlimizde yetişen yonca BAŞKANIN SUNUŞU GİRİŞ STRATEJİK PLANLAMA AMACI

Detaylı

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM KARŞIYAKA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 102,4. kişi 481.126

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM KARŞIYAKA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 102,4. kişi 481.126 514 KÜNYE DEĞİŞKEN YIL BİRİM KARŞIYAKA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 102,4 Nüfusu 2006 (Projeksiyon) kişi 481.126 Nüfus yoğunluğu 2006 kişi/ (Projeksiyon) km 2 4.699 Kentleşme oranı 2006 yüzde 99,9

Detaylı

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM TİRE: VERİ / AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 792 Nüfusu 2006 (Projeksiyon) kişi/

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM TİRE: VERİ / AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 792 Nüfusu 2006 (Projeksiyon) kişi/ 902 KÜNYE DEĞİŞKEN YIL BİRİM TİRE: VERİ / AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 792 Nüfusu 2006 kişi (Projeksiyon) 75.760 Nüfus yoğunluğu 2006 kişi/ (Projeksiyon) km 2 96 Kentleşme oranı 2006 yüzde 55,76 Rakımı

Detaylı

BOZKURT KAYMAKAMLIĞI

BOZKURT KAYMAKAMLIĞI BOZKURT KAYMAKAMLIĞI 60 dakikalık ĐLÇE BRĐFĐNGĐ OCAK 2010 - TAKDĐM PLANI - I - Đlçenin Genel Olarak Tanıtılması 1 - Tarihi, Coğrafi Yapısı ve Nüfus Durumu a - Tarihi b - Konumu, Coğrafi Yapısı ve Đklimi

Detaylı

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2015-2019 DÖNEMİ. [2015-2019] Stratejik Plan

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2015-2019 DÖNEMİ. [2015-2019] Stratejik Plan BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2015-2019 DÖNEMİ [2015-2019] Stratejik Plan Bolu Belediye Başkanlığı 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 MİSYON BİLDİRİMİ... 3 VİZYON BİLDİRİMİ...

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I BAŞKANDAN... VII GİRİŞ...1 1. MEVCUT DURUM ANALİZİ...4 1.1. SAKARYA YA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1.1.1. Kent Tarihi...4 1.1.2. Coğrafi Alanı ve Yerleşim

Detaylı

Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER

Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER... 2 SOSYAL GÖSTERGELER...4 TARIM...5 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...25 ENERJİ...32 LOJİSTİK...36 DIŞ TİCARET...38 HATAY DA DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...41 NEDEN HATAY?...46

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014 2017

STRATEJİK PLAN 2014 2017 Kapak KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE COMMODITY EXCHANGE STRATEJİK PLAN 2014 2017 Web : www.kirikkaletb.org.tr e - mail :info@kirikkaletb.org.tr e mail :kirikkaletb@tobb.org.tr Yayına Hazırlayan :

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz

Misyonumuz. Vizyonumuz Misyonumuz Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek, Ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım

Detaylı

BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI (adına) Sahibi Göksel BAŞAR Yönetim Kurulu Başkanı. Mesul Müdür Coşkun ATASOY Yönetim Kurulu Üyesi

BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI (adına) Sahibi Göksel BAŞAR Yönetim Kurulu Başkanı. Mesul Müdür Coşkun ATASOY Yönetim Kurulu Üyesi Bu eserin tüm telif hakları Bafra Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Bafra TSO nun ismi kaydedilmek koşulu ile yayından alıntı yapmak mümkündür.ancak Bafra TSO nun yazılı izni olmaksızın yayının tamamı

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sunuş...1 MİSYON...2 VİZYON...3 TEMEL DEĞERLER...4 I. DENİZLİ İLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...6 I.1 Coğrafya ve İklim...6 I.2 Tarih...8 I.3 Demografi...

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI DADAY İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI DADAY İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI DADAY İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı Temmuz, 2013 Yönetici Özeti 2014 2018 Bölge Planına altlık

Detaylı

OSMANGAZİ BELEDİYESİ ŞEHİR SAĞLIK PROFİLİ

OSMANGAZİ BELEDİYESİ ŞEHİR SAĞLIK PROFİLİ OSMANGAZİ BELEDİYESİ ŞEHİR SAĞLIK PROFİLİ 2012 KÜNYE Bursa Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörlüğü Çalışma Yöneticisi Esin KARAHAN Yayına Hazırlayan

Detaylı