BİRECİK 2015 YILI BRİFİNG DOSYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRECİK 2015 YILI BRİFİNG DOSYASI"

Transkript

1 BİRECİK 2015 YILI BRİFİNG DOSYASI (1 Ocak 30 Haziran) 1

2 BİRECİK İN TARİHİ Birecik yüzey şekillerinin elverişliliği ve Fırat kenarında yer almasından dolayı tarih boyunca önemli yerleşimlere sahne olmuştur. M.Ö. ikibinli yıllarda Hititlerin elinde bulunan Birecik adının Birthe olduğu sanılıyor. MÖ 9.yüzyılda Asurların eline geçen Birecik sırasıyla Pers, Makedonya, Roma ve Bizans egemenliklerini yaşamıştır. 780 yılında Müslümanlar tarafından fethedildi. 11. Yüzyıl sonralarındaki Selçuklu egemenliğinden sonra yeniden Bizans ın eline geçti. Artuklu, Eyyubi, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Dönemlerini 1502 de başlayan Safevi egemenliği izledi. Birecik 1517 de Osmanlı topraklarına katıldı da bir süre İngiliz işgalinde, Kasım Nisan 1920 arasında ise Fransız işgalinde kaldı. 19. yy. sonralarında Halep vilayetinin Urfa sancağına bağlı bir kaza iken Cumhuriyet le birlikte Şanlıurfa iline bağlanmıştır. 2

3 BİRECİK İN GENEL ÖZELLİKLERİ Birecik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Orta Fırat Bölümünde, Şanlıurfa iline bağlı Fırat Nehri kıyısında bir ilçedir. Birecik ilçesi doğudan Arat ve Babadağları, güneydoğudan Suruç sınırında Beko Dağı ve kuzeybatıdan da Kalazan Dağı ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkezinin denizden yüksekliği 340 metre olup 38o kuzey boylam 36o kuzey enlem noktasında yer almaktadır. İlçenin içinden Fırat Nehri geçmekte ve etrafı yarım daire şeklinde dağlarla çevrili ova konumundadır. Fırat Nehri üzerindeki konumu, ilçenin tarih boyunca önemli bir merkez olmasına neden olmuştur. İlçenin adı, Fırat Nehri nin doğu kıyısında kurulmuş eski El-Bira kentinin Türkçeleştirilmesi nden gelmiş halidir. Birecik ismi kelime olarak Birtha dan türetilmiştir. Birtha ise Ermenicede "kale" anlamına gelmektedir. Burada antik çağdan gelen ve bugün de görülebilen Birecik Kalesi aynı zamanda kentin ismini de oluşturmuştur. 3

4 FIRAT NEHRİ Türkiye nin en verimli ve su potansiyeli en yüksek ırmağı olan Fırat Nehri, kaynağını Ağrı dan doğan Murat Nehri ve Erzurum un 30 km doğusunda, Dumlubaba Dağı ndaki Dumlubaba kaynağından alır. Toplam uzunluğu km olup, Türkiye sınırları içinde kalan bölümün uzunluğu ise 1263 km dir km² su toplama havzasına sahiptir. Fırat Nehri nin rejimi Türkiye deki diğer akarsulara göre daha düzenlidir. Mart ile haziran ayları arasında yavaş yavaş kabarır, Temmuz ile Ocak ayları arasında çekilmiş olmasına rağmen yine de bol su akışına sahiptir. Nehir üzerine Türkiye nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı nın yanı sıra Keban, Karakaya, Birecik ve Karkamış Barajları inşa edilmiştir. 4

5 BİRECİK İN TARİHİ YAPISI Birecik Kalesi kentteki önemli tarihsel yapılardandır. Asurlar zamanında yapılmış çeşitli dönemlerde onarımdan geçmiştir. Büyük kesme taşlardan yapılmış yüksekliği m yi bulan duvarları üstünde 12 burç bulunmaktadır. Birecik Kalesi, ilçe merkezinde ve Fırat Nehri nin doğu yamacında doğal, sert kalker kayalık tepe üzerine kurulmuştur. Kalenin ilk inşa tarihi hakkında farklı görüşler vardır. Üzerinde inşa edildiği beyaz kalker tepeden dolayı Beyaz Kale (Kal'etül Beyza/ Beyda) denilen yapı 13. yüzyılda inşa edilmiştir. Birecik kalesi Romalılar,(MÖ.30- MS 395) Franklar(MS ) ve Memlükler Dönemi ( ) olmak üzere üç defa onarım görmüştür. İlçemizin tarihi gelişimi içerisinde yapılan, zaman zaman yıkılan ve onarılan, hala kalıntıları bulunan iç kale ve dış surları önem arz etmektedir. Birecik ilçe merkezini çevreleyen surlar, büyük bir tahribata uğramış, günümüze ancak bazı burç kalıntıları ve kısmen ayakta kalan iki kapısıyla gelebilmiştir. Ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmeyen surların iki kapısı, bir burcu ve bir duvarında kitabe bulunmaktadır. Bu kitabelere dayanarak 1483 yılına, Memlüklü Dönemine tarihlenmektedir. Bağlar Kapısı ve Meydan Kapısı olarak da bilinen Birecik Surları nın günümüzde ayakta kalan iki kapısı bulunmaktadır. Bunlar Urfa Kapı ve Meçan Kapıdır. 5

6 Birecik Köprüsü Fırat Irmağı üzerindedir. Köprü yapımından önce Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Birecik te kesintiye uğramakta ve ırmak kayık ve sallarla geçildikten sonra yolculuğa devam edilmekteydi yılı ortalarında yapımına başlanan ve 1956 yılı başlarında biten Birecik Köprüsü 720 m uzunluğunda ve 10 m genişlediğindedir. Yolun her iki tarafında yayaların geçmesi için birer metrelik kesimler ayrılmıştır. İlçe sınırları içerisinden her ne kadar otoyol bağlantısı bulunmakta ise de araç geçişi bakımından Birecik Köprüsü önemini korumaktadır. Birecik Köprüsü Türkiye'nin ikinci uzun ırmak köprüsü olmakla birlikte doğu ile batının birbiriyle bağlantısı açısından önemli bir köprüdür. Fırat Nehri üzerine henüz inşa edilmiş olan Birecik Köprüsü

7 ALABURÇ Birecik surlarının Meydan Kapısı na ait olan burcudur. İlçenin güneybatısındadır. Kesme taşlardan inşa edilmiş olan Alaburç un cephelerinde rozetler üzerinde İslami kitabeler ve at nalı şeklinde sağır kemerler yer almaktadır. Yuvarlak rozet kitabelerde Mevlana sultan Melik-el Eşref Nasr Kayıtbay yazılıdır. Burcun batıya bakan cephesinde bir kapısı bulunmaktadır. Yakın zamanda restore edilen Alaburç Birecik Halk Müzesi olarak hizmet vermektedir. URFA KAPISI Tam olarak ayakta kalan ve günümüze ulaşabilen tek şehir kapısıdır. Sur dışına açılan doğu kapısını boydan boya dolaşan şerit kitabeye göre 1483 te Memluklu Hanı Kayıtbay tarafından Yunus eş- Şeref e yaptırılmıştır. Kapının ana yapım malzemesi kesme taştır. 7

8 Birecik çok sayıda tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Ancak bu yapılardan birçoğu günümüze sağlam şekilde ulaşamamış olmakla birlikte, sağlam kalmış olanlarda düzensiz tadilatlar ve çarpık kentleşmeden dolayı estetik görünümünü yitirmiş durumdadır. Bu tarihi yapılara bina ve çevre restorasyonu yapıldığı takdirde eski değerine kavuşmasının yanın da turizm getirisinin de olacağı açıktır. 8

9 BİRECİK ULU CAMİİ Caminin inşa kitabesi bulunmamaktadır. Bu yüzden kim tarafından ve ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir yıllarında Zengiler tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Kitabelere göre Ulu Cami; 1684, 1779, 1780 ve 1870 tarihlerinde onarım görmüştür. Mihraba paralel üç sahandan (bölümden) oluşmaktadır. Bunun dışında mihrab önünde bir de kubbe yer alır. Harim kısmında(ana ibadet alanı-iç kısım) dört giriş kapısı yer alır. Son cemaat yeri de dâhil olmak üzere yapıda, üst örtü olarak, tonoz kullanılmıştır. Urfa Ulu Cami plan olarak, Halep Hükümdarı Nureddin Mahmud Zengi tarafından tamir ettirilip bugünkü şeklini alan Halep Ulu Cami ne benzemektedir. Bu nedenle Urfa Ulu Cami'nin de aynı dönemde yaptırıldığı tahmin edilmektedir. İslam fetihlerinden sonra, sütunlarda kullanılan kırmızı mermerler ve kilise ile ilişkisinden dolayı Mescid ül- Hamra (Kırmızı mescit) olarak isimlendirilmiştir. Payeler üzerine oturan ve her biri çapraz tonozlarla örülü on dört sivri kemerle avluya açılan cemaat yeri Anadolu'da ilk kez Urfa Ulu Cami'nde bulunmaktadır. Caminin harim kısmında bir kuyu yer alır. Halk arasındaki bir inanışa göre Hz. İsa nın, Kral Abgar a, Havarisi Thomas la gönderdiği mendil bu kuyuya düşmüştür. Bu nedenle camiinin içindeki kuyunun suyu, şifalı olarak kabul edilir. Minareye, Cumhuriyet Döneminde bir saat eklenerek saat kulesine dönüştürülmüştür. Minare, aynı zamanda şehrin ilk ve tek saat kulesi görevini de görmektedir. Kızıl Kiliseye ait kalın duvarlarla çevrili cami avlusunun kuzeybatı kesimi mezarlıktır. Bu mezarlıktaki türbede, 1823 yılında vefat eden, Halidi Tarikatı nın kurucusu Mevlana Halid Ziyâeddin Hazretleri'nin küçük oğlu Şehabeddin Ahmet in mezarı bulunmaktadır. Türbe, yakın zamanda restore edilmiştir. 9

10 KELAYNAKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Birecik'in sembolü olan Kelaynaklar, her şubat ayında ilçeye gelip yerleşmekte ve temmuz ayında ilçeyi terk etmektedirler. Artık Birecik'le özdeşleşen, yörede bolluk ve bereketin simgesi olarak da kabul gören Kelaynak Kuşları dünya genelinde sadece Birecik ve Kuzey Afrika'da bulunmaktadır. Tüysüz kırmızı bir yüz ve kafa ile uzun kıvrık kırmızı bir gagaya sahiptir. İri, parlak, cilalı, siyah kuşlardır. Başlarında tüy olmaması nedeniyle Kelaynak adını almışlardır. İlk yumurtadan çıktıklarında yavrunun kafası ve boğazı tüylüdür. Yaşları ilerledikçe bu tüyler yok olur. Siyah tüyleri güneş ışığının farklı açılarında parlak yeşil, kavuniçi ve mor rengini alır. Uçuşları insanı hayrete düşürecek kadar güzel ve zariftir. Kelaynaklar çok sosyaldir, sabahın erken saatlerinde km uzaklıktaki beslenme alanlarına gruplar halinde giderler. Uzun ve kıvrık gagalarıyla yiyeceklerini ararlar. Yuvalarını yapma dönemi şubat-mart aylarıdır. Yavruları koyu gri renkte olup, yuvada dolaşırken yere düşme tehlikesi yaşarlar. Yumurtadan çıktıktan 2-3 ay sonra palazlanırlar. Erişkin kuşlarla birlikte beslenme alanlarına uçarlar. Kendilerini besleyebilecek duruma gelene kadar anneleri onları 2-3 ay besler. Tek eşli yaşamaları nedeniyle üremeleri çok yavaş olur. Kelaynaklar böceklerden beslenirler. 10

11 Kelaynakların yok olmasının birçok sebebi vardır. Bunların başında avcılık ve beslenme sahalarının azalması gelmektedir yılında çekirge salgınına karşı yapılan DDT ilaçlaması Birecik'teki kelaynakların hızla yok olmasına yol açmıştır. Kurtulanlar ise ilacın etkisinden birkaç sene yumurta vermemiştir yılında Birecik'te 600 çiftten fazla ve üreyen bir topluluk vardı. DDT ilacının uygulamasından sonra, 1962 yılında Birecik'te toplam 130 çift kelaynak kalmıştı. 1972'ye kadar bunların hiçbiri yumurtlamamıştır yılına gelindiğinde ise 26 çift kelaynak kalmıştı yılında ise sadece 17 tane kuş Afrika'dan geri dönmüş ve 6 çift doğal ortamında üremiştir yılından sonra, Birecik'te yarı yabani kuşlar üreme dönemine hazırlık için şubat-mart aylarında kafeslerinden çıkarılır ve göç zamanına doğru temmuz ağustos aylarında tekrar kafeslerine alınırlar. Bu dönem içerisinde kuşlar doğal ortamlarında serbestçe uçup, üreyebilirler. Üreme istasyonunun içindeki kayalıklar ve tahta yuvalarda üreyen kelaynaklara günde iki defa yem verilir. Kuşlar aynı zamanda Fırat ın kenarındaki sahalara gidip beslenebilirler. Günümüzde 200 kelaynak bulunmaktadır. Ve Birecik'teki kelaynakların sağlık durumları da iyidir. 11

12 İLÇEDE TURİZM Birecik coğrafi konumu nedeniyle turistlerin çok fazla ilgisini çeken bir ilçe olmamasına rağmen tarihi dokusu ve doğal yaşamı sayesinde özellikle kültür gezilerini tercih eden turistlerin ilgisini çekmektedir. Dünyada sadece Fas'ta, Birecik'te ve çok az sayıda da Suriye'de yaşayan Kelaynak kuşları ilçenin simgesi durumundadır. Kelaynak kuşlarının yanı sıra birçok doğal değere sahip olan Birecik ve çevresinde doğa turizmi alt yapısı yeni projelerle geliştirilmektedir. Yeni Proje planlarıyla yöre halkının da desteği alınarak Birecik in doğasının geniş çerçevede tanıtılması hedefleniyor. 12

13 İlçede Turizm kültürünü geliştirmek ve Turizm gelirlerini artırmak amacıyla resmi projeler kapsamında Fırat Nehri üzerinde gezi tekneleri, sürat tekneleri ve su motosikletleri faaliyete geçirilmiştir. Yine aynı amaçlarla Birecik Kalesi restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup, restorasyon işlemlerinden sonra Birecik Kalesinin ilçe turizmine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 13

14 BİRECİK YEMEK KÜLTÜRÜ ERİK TAVASI NOHUT MUMBAR Birecik yemek kültürü, ülkemiz genelinde bilinmeyen yemek türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bunların başında, ilçede sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan fırında kaynatılmış nohut ve her öğün tüketilen kebap çeşitleri gelmekle beraber, sadece ekşi erik mevsiminde rastlayabileceğimiz erik tavası; mercimekli,patatesli,yumurtalı köfte ve çiğ köfte; şişbelek, şırşırlı, su kabağı, çarpana, tıklıya çorbası, püşürük, mumbar, fıstıklı cevizli içli köfte, soğan kebabı, Arap tavası, hasbeli aş, boranı, unutbeni, kaşığabinen, ve peynirli pide çeşitleri ilçenin değişik yemek kültürünü gözler önüne sermektedir. 14

15 PATLICANLI TEPSİ KEBABI ÇİĞ KÖFTE SOĞAN KEBABI BORANI 15

16 BİRECİKTE YABAN HAYATI ÇÖL VARANI Çöl varanının, Türkiye de sadece Şanlıurfa nın Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Şırnak ın Silopi ilçesinde yaşamını sürdürmekte olduğu bilinmektedir. Çöl ve yarı çöl alanlarda yayılış gösteren canlılardır. En belirgin özellikleri; dillerinin uzun, ince ve uçlarının çatallı olmasıdır. Sırt bölgesinin rengi genellikle sarımsı kahverengi ya da grimsi olur. Gündüzleri aktiftir. Genel olarak diğer küçük kertenkeleler, kemiriciler, avlayabildikleri kuşlar ve sürüngen yumurtalarıyla beslenirler. ÇİZGİLİ İSHAK KUŞU İlçemizin Söğütlük parkındaki ağaçlarda yaşamını sürdüren çizgili İshak Kuşlarının nesli dünya ölçeğinde tehlike altındadır. Tüm Avrupa`da sadece Birecik te yaşamını sürdürmektedirler. Birecik Kaymakamlığı, Birecik Belediyesi ve Doğa Derneği iş birliği çerçevesinde çok önemli tür olan çizgili ishak kuşu koruma altına alınmıştır. Kuşun önemi hakkında yöre halkı bilgilendirilmektedir. Gövdesi açık gri, koyu çizgiler daha uzundur, yüzü daha açık renklidir. Yan tarafındaki çizgiler daha kalın ve düzenlidir. Boyları cm kadardır. Kulakları vardır ve diktir. Geceleri avlanırlar. nisan ayı ile haziran ayı arasında üreme dönemleridir. Mevsimsel olarak yaz ve kış rengi vardır. Oldukça çekingen yapıya sahiptirler, tek eşlidirler. Kuluçkaya dişi yatar, yavruları hem baba hem anne birlikte besler. Çizgili İshak Kuşu tünediği yarı açık manzara dan avını gözler. Çizgili ishak kuşlarının avlarını bulmak için yardımcı işitme sağduyuları vardır. Yırtıcı ve güçlü pençeleri ile kavisli bir gagası vardır. 16

17 İLÇENİN NÜFUSU Medeni Durum, Cinsiyet Ve Yaş Grubuna Göre İlçe Merkezleri Nüfusu Yaş grubu Cinsiyet Hiç evlenmedi Evli Boşandı Eşi öldü Toplam Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Toplam Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı: Toplam Erkek Kadın Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Nüfus 2014: Yaş grubu Toplam Erkek Kadın '0-4' '5-9' '10-14' '15-19' '20-24' '25-29' '30-34' '35-39' '40-44' '45-49' '50-54' '55-59' '60-64' '65-69' '70-74' '75-79' '80-84' '85-89' '90+' Toplam

18 Okuma Yazma Bilmeyen (Erkek+Kadın) Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen (Erkek+Kadın) Birecik İlçe Nüfusu (Eğitim Durumuna Göre Dağılım) İlkokul Mezunu (Erkek+Kadın) İlköğretim Mezunu (Erkek+Kadın) Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu (Erkek+Kadın) Lise veya Dengi Okul Mezunu (Erkek+Kadın) Yüksekokul veya Fakülte Mezunu (Erkek+Kadın) Yüksek Lisans Mezunu (Erkek+Kadın) Doktora Mezunu (Erkek+Kadın) Okuma Yazma Bilmeyen (Erkek+Kadın) Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen (Erkek+Kadın) İlkokul Mezunu (Erkek+Kadın) İlköğretim Mezunu (Erkek+Kadın) Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu (Erkek+Kadın) Lise veya Dengi Okul Mezunu (Erkek+Kadın) Yüksekokul veya Fakülte Mezunu (Erkek+Kadın) Yüksek Lisans Mezunu (Erkek+Kadın ) Doktora Mezunu (Erkek+Kadın)

19 EĞİTİM FAALİYETLERİ MESLEK KURSLARI AÇILAN KURS SAYISI 81 KADIN SAYISI 1100 ERKEK SAYISI 158 TOPLAM 1258 MESLEK KURSLARI BELGE ALAN SAYILARI: TOPLAM KURSİYER SAYISI KADIN SAYISI 413 ERKEK SAYISI 88 TOPLAM

20 GENEL KURSLAR: AÇILAN KURS SAYISI 72 KADIN SAYISI 906 ERKEK SAYISI 889 TOPLAM 1795 GENEL KURSLARDA BELGE ALAN SAYILARI: TOPLAM KURSİYER SAYISI KADIN SAYISI 636 ERKEK SAYISI 347 TOPLAM

21 OKUMA-YAZMA KURSLARI(GENEL) AÇILAN KURS SAYISI 19 KADIN SAYISI 139 ERKEK SAYISI 64 TOPLAM 203 OKUMA YAZMA KURSLARI BELGE ALAN SAYILARI(GENEL) TOPLAM KURSİYER SAYISI KADIN SAYISI 15 ERKEK SAYISI 5 TOPLAM 20 21

22 HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SES EĞİTİMİ KONSER GÖSTERİSİ 22

23 HALK EĞİTİM MERKEZİNCE AÇILAN KURS BRANŞLARI KURS ADI KURS SAYISI Okuma-Yazma I. Kademe 17 Okuma-Yazma I. Kademe Seviye Tespit Sınavı 1 Okuma-Yazma II. Kademe 1 Sandık Kurulu Görevlilerinin Eğitimi 9 İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI 1 Cenaze Hizmetleri 1 Osmanlı Türkçesi İmlası 1 Osmanlıcada Kolay Metinler 2 Bağlama Eğitimi (Bozuk Düzen) 1 Ney Eğitimi 1 Org Eğitimi 1 Türk Halk Oyunları Şanlıurfa Yöresi 4 Uygulamalı Tiyatro 1 Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi 16 Atletizm 2 Badminton 3 Futbol 4 Futbol (13-14 Yaş Grupları) 1 Hentbol 2 Masa Tenisi 1 Satranç 1 Voleybol 2 Arapça Seviye A1 1 Arapça Seviye A2 1 Mesleki Almanca (Konaklama) 4 Mesleki Almanca (Seyahat) 4 Mesleki İngilizce (Konaklama) 4 Mesleki İngilizce (Seyahat) 4 Ahşap Kakmacısı 1 Arı Yetiştiriciliği 1 Bitki Zararlıları İle Mücadele 1 Bilgisayar Kullanımı Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri 1 Dekoratif Tablo Yapımı 1 Deri Tablo Yapımı 2 Doğal Taşları İşleme 3 Elde Beyaz İş 1 Elde Çin İğnesi 1 Elde Kurdela İşi 1 Elde Maraş İşi 1 Hazır Gereçlerle Yapılan Nakışlar 1 Keçe Yapımı 2 Kırkyama 12 Kum İşi 2 Kumaş Boyama 1 Makinede Antep İşi 2 Makinede Dantel Sarma ve Piko Yapma 2 Makinede Geleneksel Türk İşlemeleri 7 Mekik Oyası 3 Mekikli Dokuma 1 Oyalar 4 Örtü Ve Minder Dikimi (Sandalye, Şezlong, Koltuk) 1 Sepet Örücülüğü 2 Şiş Örücülüğü 1 Yatak Odası Tekstili Hazırlama 1 Çocuk Üst Giysileri Dikimi (Etek-Pantolon-Jean Pantolon) 1 Kadın Pijama Dikimi 1 Kalıcı Makyaj 5 Makyör-Makyöz 6 Orman ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale 1 Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi 1 Gaziantep Mutfağı 3 Pasta yapımı ve sunumu 1 Pastacı Çırağı 1 Pastacı Hijyen Eğitimi 1 Servis Görevlisi (Garson) Hijyen Eğitimi 1 Servis Görevlisi (Garson) Hijyen Eğitimi

24 1994 yılında kurulan Birecik Meslek Yüksekokulu, eğitim-öğretim yılında Pazarlama ve Elektrik Programlarına öğrenci alarak ilçe merkezinde bulunan 4 derslikli Halis Efendi Konağı nda eğitim öğretime başlamıştır Eğitim-Öğretim Yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Bahçe Ziraatı Programları açılmış ve Eğitim-Öğretim Yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programına öğrenci alınmıştır yılında yüksekokulumuzun halen faaliyette bulunduğu 12 derslik, 2 bilgisayar laboratuvarı, 1 elektrik laboratuvarı, 20 odalı uygulama oteli, 1 kütüphane, 1 kafeterya, 1 konferans salonu, 1 toplantı salonu, 1 futbol sahası, 1 basketbol sahası, 1 voleybol sahası ve idari binaya sahip yerleşkeye taşınmıştır. Mevcut programlara ek olarak Eğitim-Öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve Bilgisayar Programcılığı Programları açılarak, aynı dönemde bu programlara öğrenci alınmıştır Eğitim- Öğretim yılında İkinci Öğretimde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama ve Bilgisayar Programcılığı Programları açılarak aynı dönemde bu programlara da öğrenci alınmıştır Eğitim-Öğretim yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı açılmış ve öğrenci alınmıştır Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi itibariyle Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) ve Elektrik (İ.Ö.) programları açılarak öğrenci alınmaya başlanmıştır. Ayrıca, aynı dönemde Çocuk Gelişim programı açılmış ancak öğrenci alınmamıştır. Böylece Eğitim-Öğretim yılı itibariyle 5 sosyal ve 2 teknik programda 317 kız ve 597 erkek olmak üzere toplam 914 öğrenciyle eğitim-öğretim faaliyeti 24 sürdürülmektedir.

25 Birecik Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yılı itibarı ile aşağıdaki programlardan oluşmaktadır: I. Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü 1. Pazarlama Programı (N.Ö.) 2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı (N.Ö.) 3. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı (İ.Ö.) II. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü 4. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (N.Ö.) III. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 5. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı (N.Ö.) IV. Dış Ticaret Bölümü 6. Dış Ticaret Programı (N.Ö.) V. Elektrik ve Enerji Bölümü 7. Elektrik Programı (N.Ö.) 8. Elektrik Programı (İ.Ö.) VI. Bilgisayar Programcılığı Bölümü 7. Bilgisayar Programcılığı Programı (N.Ö.) 8. Bilgisayar Programcılığı Programı (İ.Ö.) Birecik Meslek Yüksekokulunda; 1 Doç. Dr, 17 öğretim görevlisi olmak üzere 18 akademik personel ve ihtiyaç durumuna göre Harran Üniversitesinin diğer birimlerimden görevlendirilen öğretim elemanlarının da yardımlarıyla öğretim verilmektedir. İdari hizmetler için 1 Yüksekokul Sekreteri, 4 memur, 5 temizlik görevlisi, 6 güvenlik görevlisi olmak üzere 15 adet idari/yardımcı personel görev yapmaktadır. Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde halen 12 adet derslik ve 2 Bilgisayar ve 1 Elektrik olmak üzere 3 adet laboratuar bulunmaktadır. Laboratuarlar 30-50'şer, sınıflar ise 50 ve 60-90'ar kişilik kapasiteye sahiptir. Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Pazarlama, Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Dış Ticaret Programlarındaki derslerin bir bölümü bu laboratuarlarda uygulamalı olarak gösterilmektedir tarihi itibarı ile yüksekokulda toplam 914 öğrenci öğrenimini sürdürmektedir. Yüksekokul öğrencilerinin faydalanması için kapalı alan kantin-kafeterya, kablosuz internet ortamı, yemek salonu mevcut olup ayrıca öğrencilerin ders veya genel kültür amaçlı faydalanabilecekleri bir kütüphane ve etüt merkezi ile boş vakitlerini değerlendirebilecekleri geniş bir bahçe, sportif faaliyetlerde bulunabilecekleri birer adet futbol, basketbol 25 ve voleybol sahaları bulunmaktadır.

26 İLÇEDE SAĞLIK İLÇEMİZDE BULUNAN SAĞLIK KURUM VE KURULUŞU BİLGİLERİ İlçe Nüfusu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 İlçe Toplum Sağlığı Merkezi 1 Devlet Hastanesi 1 (100 Yataklı) Aile Sağlığı Merkezi 13 Aktif Sağlık Evi 0 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 BİRECİK DEVLET HASTANESİ 01/01/ /06/2015 TARİHLERİ ARASI VERİLER: POLİKLİNİK SAYISI İlimizin Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti ne komşu olması ve ülkelerindeki iç karışıklıktan dolayı ilimize iltica eden mülteciler nedeniyle Polio (Çocuk Felci) Hastalığı riskine karşı 0-59 Ay Grubu Çocuklara yönelik OPA kampanyası Toplum Sağlığı Merkezince yürütülmüş ve İlçemizde Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılan 1. Turda kendi vatandaşlarımızdan çocuğa, Suriyeli çocuklara ise 687 adet aşı yapılmıştır. 2. Tur 29 Mayıs-05 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılmış olup, 2. Turda ise kendi vatandaşlarımızdan çocuğa ve Suriyeli 561 çocuğa aşı yapılmıştır. ACİL MUAYANE SAYISI DOĞUM SAYISI 451 AMELİYAT SAYISI 4495 YATAN HASTA SAYISI 4727 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞARI (AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ) MUAYANE SAYISI

27 İLÇEMİZDE GÖREV YAPAN TOPLAM SAĞLIK PERSONELİ SAYISI İlçe Sağlık Müdürü-TSM Başkanı 1 Baştabip 1 Baştabip Yardımcısı 1 İdari İşlerden Sorumlu Müdür 1 İdari İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı 1 Sağlık İşlerinden Sorumlu Müdür 1 Sağlık İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı 1 Uzman Doktor 42 Pratisyen Doktor 39 Diş Hekimi 5 Eczacı 2 Psikolog 1 V.H.K.İ 5 Araştırmacı 2 Memur 5 Tıbbi Sekreter 9 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 5 Laboratuar Teknikeri 4 Laboratuar Teknisyeni 3 Röntgen Teknisyeni 9 Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikeri 13 Hemşire 89 Ebe 25 Teknisyen 1 Fizyoterapist 1 Şoför 1 Terzi 2 Hizmetli 6 Biyolog 1 Diyetisyen 1 Sosyal Çalışmacı 1 27

28 BİRECİK İLÇE DEVLET HASTANESİ 2015 YILI / İSTATİSTİKLERİ HASTANE BAŞHEKİMİ 1 ŞOFÖR 3 BAŞHEKİM YARDIMCISI 1 HİZMETLİ 5 İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 1 DAİMİ İŞÇİ 3 İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜR YARDIMCISI 1 TERZİ 2 SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ 1 BİYOLOG 1 SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI 1 ŞİRKET ELEMANI 94 UZMAN HEKİM SAYISI 37 DİYETİSYEN 1 PRATİSYEN HEKİM SAYISI 10 FİZYOTERAPİST 1 DİŞ HEKİMİ SAYISI 4 FTR TEK. 1 ECZACI SAYISI 2 TEKNİSYEN 1 HEMŞİRE SAYISI 66 MEMUR SAYISI 6 EBE SAYISI 11 VERİ HAZ. VE KONTROL İŞLETMENİ SAYISI 4 LABORATUAR TEKNİSYENİ SAYISI 7 PSİKOLOG 1 RÖNTGEN TEKNİSYENİ SAYISI 9 SOSYAL ÇALIŞMACI 1 TIBBI SEKRETER SAYISI 7 TOPLAM TESCİLLİ YATAK SAYISI 100 ANESTEZİ TEKNİSYENİ SAYISI 7 YATAN HASTA SAYISI 4857 ATT SAYISI 2 AYAKTAN MUAYANE SAYISI SAĞLIK MEMURU SAYISI 3 ACİL MUAYANE SAYISI TOPLAM AMELİYAT SAYISI 4517 TOPLAM DOĞUM SAYISI 625 İlçemiz Devlet Hastanesi 1952 yılında Sağlık Merkezi, 1965 yılından sonra da 50 (elli) yataklı Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır yılından itibaren 100 (Yüz) yatakla hizmete kesintisiz olarak devam etmektedir. 28

29 BİRECİK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ Birecik SGM tarihinde 1 müdür ve 2 memur ile hizmete başlanmış 2012 yılından itibaren halen yeni yapılan binasında Hizmet vermeye devam etmektedir. BİRECİK SGM NİN AÇILMASIYLA Vatandaşlarımız sağlık aktivasyonlarını GSS Tescil ve İşlemlerini 4-b Esnaf Tescil İşlemlerini 4-b Tarım Tescil İşlemlerini İşyeri tescil İşlemlerini E-bildirge işlemlerini İşveren İşlemlerini Geçici İş Göremezlik ve Analık Emzirme Ödemeleri Ve diğer Tıbbi Malzeme Ödemeleri için 9o+90 toplam 180 km mesafedeki İl Müdürlüğüne gitme mecburiyetinden kurtulmuşlardır 18 yaş altı ve GSS tescilleri esnasında vergi kayıtları anında incelemeye tabi tutulduğundan bu şekilde 1500 civarında 4-b tescil yapılmış olup ortalama 5000 kişinin haksız yeşil kartı iptal edilmiştir. Vatandaşlarımızın sosyal güvenlik konusunda ilgi ve alakaları artmış ve rehberlik faaliyetleri ile sosyal güvenceleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. BİRECİK SGM NİN İŞ VE İŞLEMLERİN SAYISAL VERİLERİ 2350 İşveren Dosyası 1704 adet E-Bildirge şifresi b Esnaf ve 4/ btarım Dosyası Nüfusun Tamamını Kapsayan GSS Tescil ve Aktivasyon İşlemleri Aylık civarı Geçici iş Göremezlik Belgesi intikali Aylık civarı İş Göremezlik Ödemesi 400 adet ek-5 tarım sigortası dosyası Hasta alt bezi yolluk ödemeleri Rehberlik Hizmetleri 182 İşveren Dosyası 207 adet E-Bildirge şifresi 318 adet 4-b Esnaf ve 4/b Tarım Dosyası Nüfusun Tamamını Kapsayan GSS Tescil ve Aktivasyon İşlemleri Aylık civarı Geçici iş Göremezlik Belgesi intikali Aylık 50 civarı Analık Emzirme Ödemeleri 120 adet ek-5 tarım sigortası dosyası Hasta alt bezi yolluk ödemeleri Rehberlik Hizmetleri BİRECİK SGM NİN HEDEFLERİ Vatandaş memnuniyetine odaklı hizmet anlayışı ile hızlı ve verimli kurum kültürü oluşturmak. Mevzuat çerçevesinde vatandaşın karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve ilgili yerlere vakit kaybetmeden kanalize etmek ve buna benzer konularda yardımcı olmak Kayıt dışı istihdamla etkin mücadele ederek bilgi geri dönüşünü sağlayarak evrak takibini sonuçlanıncaya kadar izlemek 29 Kurum zararına neden olacak işlemlerin engellenmesini sağlamak

30 İLÇEMİZDE SPOR FAALİYETLERİ 30

31 Yapılan Çalışmalar ve Faaliyetler İlköğretim Küçük Erkekler Arası Futbol Turnuvası İlköğretim Yıldız Erkekler Arası Futbol Turnuvası İlköğretim Küçük Erkekler Arası Voleybol Turnuvası İlköğretim Küçük Kızlar Arası Voleybol Turnuvası İlköğretim Yıldız Kızlar Arası Voleybol Turnuvası Ortaöğretim Genç Erkekler Futbol Turnuvası Ortaöğretim Genç Kızlar Voleybol Turnuvası Ortaöğretim Genç Erkekler Voleybol Turnuvası Ortaöğretim ve ilköğretim yıldız erkekler ve kızlar-küçük erkek ve kızlar arası masa tenisi, satranç Badminton turnuvaları düzenlendi. İlçe müdürlüğümüzce, basketbol, satranç, tea kwon do, karate ve masa tenisi branşlarda yaz spor okulları açılmış olup bu kurslara 1467 sporcuya ilgili branşlarda kurs açılmıştır. 31

32 KİCK BOKS TURNUVASI İlçemizde, altın ödüllü iller arası Kaymakamlık Kupası Büyükler ve Gençler; Bay ve Bayan Kick Boks Şampiyonası düzenlendi. İlçemiz, Birecik Kapalı Spor Salonu nda müthiş bir boks turnuvasına ev sahipliği yaptı. Turnuvada 40 ilden 320 erkek, 80 bayan olmak üzere 400 sporcu mücadele ederken, 60 antrenör ve 40 hakem turnuvada yer aldı. Turnuvada Şanlıurfa takımı birinci olurken, Adıyaman ikinci, Diyarbakır üçüncü, Elazığ dördüncü, Adana beşinci, Kırşehir altıncı, Niğde yedinci Osmaniye ise sekizinci oldu. Turnuvada dereceye giren İlk 6 takıma kupa, dereceye giren sporculara ise altın ve madalya verildi. 32

33 DİNİ HİZMETLER KUR AN KURSU DURUMU MERKEZ 11 KIRSAL 16 TOPLAM 27 33

34 CAMİ DURUMU KİME AİT OLDUĞU MERKEZ KASABA MAHALLE TOPLAM N O T TÜRKİYE DİYANET VAKFI 4 4 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DR.A.Kadir ERDİL, Yeşildağ, Karşıyaka, Gültepe KADROLU:(Ulu,Cücük,Çarşı,Saadettin, İnnaplı, mağara, Mahmut Paşa Sancak,Tekke,Kule,Alaburç, zehravey) ŞAHISLAR 4 4 H.Ahmet,Muradiye, M.FİNCAN,Hacı KIZMAZ HAZİNE 2 2 Köprü Cami, TOKİ Camii DERNEK 1 1 Yunus Emre Cami BELEDİYE 2 2 Sebze Hali Camii, Sanayi Camii KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ Kasaba, Belde Ve Köy Camileri DİĞER(M.E.B) 2 2 A. Hatun,YİBO TOPLAM PERSONEL DURUMU ÜNVANI KADRO DOLU MÜNHAL N O T MÜFTÜ 1 1 VAİZ ŞEF 1 1 V.H.K.İ K.KURSU ÖĞR Adile Akan Kız Kur'an Kursu İMAM HATİP Damlıca Mah. C. Merkez Köprü C. Ayran Mah. Orta C. Bahçeönü Mah. C. Yukarı Yeniçağ Mah. C. Göktepe Mah. Bilekli C. Fatmacık Mah. C. Aşağı Kuyucak Mah. Yukarı Kuyucak C. Eşme Mah. C. Altınova Mah. İ. Halil C. Aşağı Fatmacık Mah. Yukarı Fatmacık C. MÜEZZİN KAYYIM ŞOFÖR 1 1 HİZMETLİ 1 1 TOPLAM

35 ÖĞRETMEN SAYISI OKULLAR ÖĞRETMEN SAYISI EĞİTİM FAALİYETLERİ DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI MERKEZ ORTAOKULLAR 283 KÖY ORTAOKULLAR 168 MERKEZ İLKOKULLAR 294 KÖY İLKOKULLAR 138 ANAOKULLAR 24 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF İLKOKULLAR(BSİ) 142 ORTAÖĞRETİM(LİSE) 470 OKULLARIMIZ VE SAYILARI Anaokulu 3 İlkokul(merkez ve köy) 33 İlkokul köy (bsi) 52 Ortaokul(merkez ve köy) 31 Lise(tüm liseler) 15 Yaygın eğitim kurumları 3 Toplam kurum sayısı 137 ANASINIFI ÖĞRENCİ SAYISI 2220 ANASINIFI DERSLİK SAYISI 104 DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 21, SINIFLARI ÖĞRENCİ SAYISI DERSLİK SAYISI 564 DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 33, SINIFLAR ARASI ÖĞRENCİ SAYISI 6707 DERSLİK SAYISI 285 DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 23, YILI ÖNCESİ DERSLİK SAYISI YILINDAN SONRA YAPILAN DERSLİK SAYISI 442 TOPLAM DERSLİK SAYISI 953 TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 29,21 35

36 BİRECİK M.E.M. ÇALIŞAN SAYISI Mili Eğitim Müdürü 1 1 Şube Müdürü 3 3 Müdür Müdür Baş Yardımcısı 7 7 Müdür Yardımcısı Sınıf Öğretmeni Branş Öğretmeni Teknisyen 2 2 Sayman 1 1 Şef 4 4 VHKİ Şoför 1 1 Memur 5 5 Hizmetli Daimi İşçi 4 4 Ücretli Öğretmen DÖNEMİ 2014/ /2015 OKUMA YAZMA ORANLARI 6 YAŞ ÜSTÜ ÇAĞ NÜFUSU OKUMA YAZMA BİLMEYEN 6443 OKUMA YAZMA BİLMEYEN ORANI 8,80% OKUMA YAZMA BİLEN ORANI 91,20% AÇILAN KURS SAYISI 23 KATILAN KURSİYER SAYISI 242 BELGE ALAN 43 BAŞARI ORANI %17,76 36

37 ANA OKULLARIMIZ S.N. OKUL ADI DERSLİK ŞUBE SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI 1 Gül Mirkelam Anaokulu Zübeyde Hanım Anaokulu M. Cuma Gökdoğan Anaokulu Anasınıfları TOPLAM İLKOKUL Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Toplam Okul Sayısı 85 Öğrenci Sayısı Şube Sayısı Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı 17,88 18,22 22,90 17,83 19,42 37

38 LİSE SINIFLAR Toplam Orta Öğretim Okullarımız Şube Sayıları Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı 22,92 25,04 19,45 18,76 21,70 Öğretmen Sayısı 453 Akıllı Tahta 277 ORTAOKUL Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Toplam Okul Sayısı 31 Öğrenci Sayısı Şube Sayısı Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı 27,06 26,76 25,63 28,44 26,95 38

39 OKULLARIMIZ KIZ VE ERKEK SAYILARI İLKOKUL E:1248 K: SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF TOPLAM E:1206 K:1163 E:1685 K:1509 E:1150 K:1062 E:5289 K:4946 TOPLAM SINIF 6.SINIF 7.SINIF 8.SINIF TOPLAM ORTAOKUL E:1097 K:1041 E:1118 K:1184 E:1070 K:981 E:1198 K:992 E:4483 K:4198 TOPLAM SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF TOPLAM LİSE E:1340 K:1145 E:864 K:901 E:588 K:720 E:526 K:578 E:3318 K:3344 TOPLAM

40 TAŞIMALI EĞİTİM Öğrenci Say. Araç Say. Ödenek miktarı Taşıma Maliyeti Yemek Toplam ,811,807,50 3,284,292,00 1,527,515,90 4,811,807,90 İlköğretim ,880,883,98 3,284,292,00 1,527,515,90 4,811,807, ,313,233,78 3,766,056,00 1,547,177,78 5,313,233,78 Lise ,221,365,95 3,766,056,00 1,547,177,78 5,313,233, ,089,80 84,295,00-84,295,00 Engelli ,089,80 84,295,00-84,295, ,233,134,48 7,134,643,00 3,074,693,63 10,209,336,68 TOPLAM ,233,134,48 7,134,643,00 3,074,693,63 10,209,336,68 40

41 HALK KÜTÜPHANESİ Kütüphanemizin Kitap Koleksiyonunda adet kitap mevcut olup, Bakanlığımızın abone olduğu 85 çeşit süreli yayın ve 2 çeşit günlük Gazete ile okuyucuya hizmet verilmektedir. İlçe Kütüphanesinde 1 Müdür 3 Memur 1 Hizmetli İle Kütüphanecilik hizmeti yürütülmektedir. KÜTÜPHANE OKUYUCU DURUMU KIZ ERKEK KÜTÜPHANE ÜYELİK DURUMU KIZ ERKEK 677 ÖDÜNÇ VERİLEN KİTAP SAYISI KIZ ERKEK KÜTÜPHANE KİTAP SAYISI VE KONULARA GÖRE DAĞILIM 000 GENEL KONULAR FELSEFE VE PSİKOLOJİ DİN TOPLUM BİLİMLERİ DİL VE DİLBİLİM DOĞA BİLİMLERİ TEKNOLOJİ SANATLAR EDEBİYAT VE RETORİK TARİH VE COĞRAFYA

42 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü A) BİNANIN ÖZELLİKLERİ: Binanın mülkiyeti Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. İdare, otel, Yemek salonu, toplantı salonu ve okuma salonundan oluşmaktadır. Binanın tamamında Wireless yayın mevcuttur. Ayrıca iki bilgisayar sürekli olarak öğretmenlerimizin kullanımına açıktır. Isınma şekli merkezi sistem kalorifer olup, kalorifer kömür ile çalışmaktadır. B) İDARE ODALARI: 2 idari oda C) KİTAPLIKLARI: Öğretmenevimizin kitaplığı vardır. D) DİĞER ODALAR: 1 adet depo, 2 adet temizlik odası ve 1 adet arşivi mevcuttur. E) TOPLANTI SALONU:1 adet toplantı salonu vardır. Ayrıca çay bahçesi bulunmakta olup toplantılar ve küçük çapta eğlencelerde kullanılmaktadır. F) OTEL DURUMU: 6 suit, 16 yarı suit ve 8 normal oda olmak üzere toplam 30 oda vardır. Normal odalar iki yataklı olup, her odada televizyon, banyo ve tuvalet vardır. Toplam yatak kapasitesi 44 dür. G) BAHÇE ALANI KORUMASI VE AĞAÇLANDIRILMASI: Bahçenin 1500m alanı bulunmaktadır. Bahçe ağaçlandırılmış ve uygun yerler çimlendirilmiştir. Bahçenin tümü ihata duvarı ile çevrilmiştir 42

43 SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ VAKFIMIZ HAKKINDA İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet konağı kat 2 de toplam 20 personelle hizmet vermektedir. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTILARIMIZ İhtiyaç sahibi vatandaşlarca Vakfımız Başkanlığına yapılan müracaatların değerlendirildiği Vakfımız Mütevelli Heyeti toplantıları düzenli olarak her hafta yapılmaktadır. 1 Ocak ile 30 Haziran arası dağılımı şu şekildedir; S.N AÇIKLAMA SAYISI 1 Mütevelli Heyet Toplantısı 26 GSS GELİR TESPİTİ İŞLEMLERİ Bilindiği gibi tarihinden itibaren sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmakta ve bu uygulamanın gerçekleştirmesi için de SYDV larınca gelir tespiti işlemleri yürütülmektedir yılı TUİK bilgilerine göre kişilik nüfusa sahip olan ilçemizde 1 Ocak 2015 ile 30 Haziran 2015 tarihleri içerisinde gelir tespiti için 1158 vatandaşımızın başvurusu alınarak işlemleri yapılmıştır. Sonuç olarak; Gelir Seviyesi Hane Sayısı Hane Sayısı 1000 GO 878 G Hane Sayısı G2 24 G GO G1 G2 G3 43

44 SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ 1. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın Soyso-Ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan yardımlar, a. Nakdi yardımlar, b. Ayni yardımlar, i. Yakacak yardımları, ii. Afet yardımları, iii. Tedavi destekleri yardımları, iv. Aşevi yardımları, c. ŞESY yardımları, d. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardımları, e. Engelli ve engelli yakını aylıkları, f. Yaşlı aylığı g. Muhtaç Asker Ailesi Yardımı ğ. Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı h. Öksüz Yetim Yardımı 2. GSS kapsamında gelir tespiti işlemleri, 3. Proje destekleri, a. Gelir getirici projeler, b. AB Projeleri, c. İŞKUR projeleri, d. Yardım içerikli projeler, e. Eğitim alanında yapılan projelerimiz, f. Diğer Projeler, 44

45 SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ İLÇEMİZ SINIRLARINDA İKAMET ETMEKTE OLUP SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KENDİLERİNE DÜZENLİ MERKEZİ ÖDEME YAPILAN VATANDAŞLARIMIZI GÖSTEREN TABLO 1 Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik 50 Yardım Programı 2 3 Engelli Aylığı 111 Engelli Yakını Aylığı 50 4 Yaşlı Aylığı Muhtaç Asker Ailesi Yardımı 45 Şartlı Eğitim Yardımı 1201 Şartlı Gebelik Yardımı 452 PROJE DESTEKLERİ Vakfımız Başkanlığınca ilçemiz merkez ve köylerinde yaşamakta olan vatandaşlarımızı sosyo-ekonomik alanda desteklemeye yönelik çeşitli projeler hazırlanarak uygulanmıştır. Bu kapsamda 2015 yılının ilk altı ayında yürütülen ve halen yürütülmekte olan projelerimiz şu şekildedir; 1. AŞEVİ YARDIMLARI 2. GELİR GETİRİCİ PROJELER AŞEVİ YARDIMLARI Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilerek finanse edilen 2015 yılı Aşevi Projesi kapsamında 159 aile 376 vatandaşımıza düzenli olarak her gün sıcak öğle yemeği verilmektedir. Bu kapsamda dağıtımı sürdürülen yemek yardımlarından yararlanan ailelerimiz vakfımız personelleri tarafından hanelerinde ziyaret edilerek anket çalışmaları yapılmaktadır. 8 Şartlı Sağlık Yardımı Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı 9 Öksüz Yetim Yardımı 9 45

46 SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GELİR GETİRİCİ PROJELER Fırat Nehri üzerinde kurulu Birecik Duba Cafe Restoran ve Marina işletmesi Vakfımız Başkanlığınca işletilmekte olup elde edilen gelirler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaktadır. İşletmemizin marina kısmında: servis botu, surat teknesi, jet ski ve kano yer almakta olup, Fırat Nehri üzerinde gezi turu hizmeti verilmektedir. Servis Botu Sürat Teknesi Jet Ski Kano 46

47 SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GELİR GETİRİCİ PROJELER Birecik Barajı sahasında yer alan KHGB tarafından Vakfımız Başkanlığına devredilen Antep fıstığı bahçesinin tüm çalışmaları Vakfımız Başkanlığınca yürütülmektedir yılı hasadında toplanan mahsul bilgileri ise şu şekildedir: BOŞ : kg YARI DOLU: 500 kg TAM DOLU : kg KAPLADIĞI ALAN AĞAÇ SAYISI MAĞALLI 700 (DA) (DA) ADET ŞETİL 400 (DA) MAĞALLI ADET ŞETİL ADET 47

48 BİRECİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI FAALİYET RAPORU 01/01/ /06/2015 Yardım Türü Teslimat Türü Kişi Sayısı Gerçekleşen Teslimatlar(TL) Şartlı Eğitim Yardımı NAKDİ ,64 AYNİ 0 0,00 Şartlı Sağlık Yardımı NAKDİ ,00 AYNİ 0 0,00 Şartlı Gebelik Yardımı NAKDİ ,00 AYNİ 0 0,00 Diğer Aile Yardımı (Aile Yardımları) NAKDİ ,00 AYNİ ,00 Gıda Yardımı (Aile Yardımları) NAKDİ ,00 AYNİ 0 0,00 TKİ Kömür Yardımı (Yakacak Yardımı) NAKDİ 0 0,00 AYNİ ,00 Ev Yapım Yardımı (Barınma Yardımı) NAKDİ 0 0,00 AYNİ ,00 Muhtaç Asker Ailesi Yardımı NAKDİ ,00 AYNİ 0 0,00 Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı NAKDİ ,00 AYNİ 0 0,00 Engelli Yakını Aylığı NAKDİ ,41 AYNİ 0 0,00 Engelli Aylığı NAKDİ ,35 AYNİ 0 0,00 Yaşlı Aylığı NAKDİ ,26 AYNİ 0 0,00 Tek Seferlik Yardım NAKDİ 2 500,00 AYNİ 0 0,00 Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı NAKDİ 2 200,00 AYNİ 0 0,00 Öksüz Yetim Yardımı NAKDİ ,00 48

49 BİRECİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI FAALİYET RAPORU 01/01/ /06/2015 Yardım Türü Teslimat Türü Kişi Sayısı Gerçekleşen Teslimatlar(TL) AYNİ 0 0,00 Yabancı Yardımı NAKDİ ,00 AYNİ 0 0,00 Vakfın Özkaynaklarından Yapılan Yardımlar Toplamı: NAKDİ ,00 AYNİ ,00 Merkezi Olarak Yapılan Yardımlar Toplamı: NAKDİ ,66 AYNİ 0 0,00 YARDIMLAR GENEL TOPLAM : ,66 TL AMACA YÖNELİK GİDERLER Toplam: ,89 TL * Aşevi işletme gideri olarak ,17 TL tutarında harcama yapılmıştır. (Aşevi kapasitesi: 5000) YÖNETİM GİDERLERİ Kişi Sayısı Tutarı (TL) Personel Giderleri ,84 Kira, su, aydınlatma, yakıt, kırtasiye, demirbaş vb. giderler ,83 YÖNETİM GİDERLERİ GENEL TOPLAM: ,67 TL 49

50 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN GENEL DURUMU 1) Tescilli :1532 Adet ,26m2 2) İratlı : 2335 Adet ,65 m2 3) İlişikli -DHTA : 4 adet 4) Tahsisli : 161 adet ,86 m2 5) Lojmanlar : 119 adet 6) Ecrimisil (Tahakkuk) : ,64 TL 7) Ecrimisil Tahsilat : ,18 TL 8)Lojman Kira Geliri : ,27 TL 9)Diğer Taşınmaz Kira geliri : ,87 TL 10)Çeşitli Gelir : 305,00 TL İlçemiz genelinde 82 adet taşınmazın tahsis işlemi devam etmektedir. Birecik Malmüdürlüğünün bilgileri 2015 yılı Haziran ayı sonu itibariyle maddeler halinde yukarıya çıkarılmıştır. 50

51 Ekonomik Durum Birecik Ticaret Ve Sanayi Odası na Kayıtlı Faal Olan Mükellef Sayısı Anonim Şirketi 33 Kooperatif 11 Limited Şirketi Gerçek Kişi 278 TOPLAM 540 Anonim Şirketi Kooperatif Limited Şirketi Gerçek Kişi Anonim Şirketi 3 Kooperatif 10 Limited Şirketi 54 Gerçek Kişi 80 TOPLAM 147 Anonim Şirketi - Kooperatif 1 Limited Şirketi 5 Birecik Ticaret Ve Sanayi Odası na Kayıtlı Askıda Olan Mükellef Sayısı Anonim Şirketi 3 10 Kooperatif Birecik Ticaret Ve Sanayi Odası na Kayıtlı Tasviye Halinde Olan Mükellef Sayısı Limited Şirketi 5 80 Gerçek Kişi - Gerçek Kişi - TOPLAM 6 Anonim Şirketi Kooperatif Limited Şirketi Gerçek Kişi 51

52 İlçemizde organize sanayi çalışmaları 1997 yılında başlamış olup, 1998 yılında organize sanayi bölgesi yer seçimi işlemi yapılmıştır. Bu yer seçimi sonrası OSB için iki alternatif olarak düşünülmüş olup, bu alternatifler içerisinden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü tarih ve sayılı yazıları ile Kocaali Köyü bölgesi arazi yapısı olarak organize sanayi bölgesi olarak seçildiği bildirilmiştir. Hazırlanan kuruluş protokolü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 276 sicil numarası ile onaylanmış olup, tarih ve sayılı yazı ile Birecik Organize Sanayi Müdürlüğü tüzel kişilik kazanmıştır. Birecik Organize Sanayi Bölgesi için kesin yer seçimi yapılan alanda I. Etap alanın 110 hektarlık bölümünde çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda gerekli ifraz ve tevhit işlemleri özel sektör alanında çalışan harita mühendislerince yapılmış ve arazinin tapusu Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne alınmıştır. 110 hektar üzerine kurulacak olan ve yaklaşık bir yıla yakın süre içerisinde tamamlanması planlanan Birecik Organize Sanayi Bölgesi nin temeli tarihinde yapılan resmi tören ile atıldı. Yol ve kavşakların kazı, dolgu ve reglaj uygulaması yapılarak ana yol ve tali yolların güzergahları belirlenme işi ihalesi yapılmış ve yapılan ihale neticesinde verilen işler bitme aşamasına gelmiştir. BİRECİK ORGANİZE SANANİ BÖLGESİ Birecik Organize Sanayi Bölgesi nde (OSB) altyapı yol çalışmaları için ilk kazma tarihinde vuruldu. 52

53 Birecik Organize Sanayi Bölgesi 6. Bölgede yer almaktadır. 6. Bölgenin Yatırımcılara Avantajları 53

54 Birecik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak kullanılacak ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı arazinin tapusu Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne devredildi. 54

55 TARIM ve HAYVANCILIK Yılı İçerisinde Birecik İlçe Müdürlüğümüzce Ödenmiş Bitkisel ve Hayvansal Destekleme Miktarı DESTEKLEMELER Çiftçi Sayısı Alan Destekleme Tutarı 2014 Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analiz Desteği ,685 da ,29 TL 2015 Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analiz Desteği Başvurular Devam Ediyor. Yem Bitkileri (2014) da ,33 TL 2014 Sertifikalı Tohum Kullanım Des.(Güzlük) da TL 2015 Sertifikalı Tohum Kullanım Des.(Güzlük) 7 706,04 da 5.295,29 TL 2014 Sertifikalı Tohum Desteği (yazlık) 1 37,20 da 279 TL 2014 İyi Tarım Desteği ,989da ,45TL 2014 Fark Ödemesi Desteği(Hububat, Baklagil) ,88 da ,79 TL 2014 Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteklemesi ,90 da ,32 TL 2014 yılı Dane Mısır Desteklemesi 24 99,18 da 3.366,30 TL 2014 yılı Organik Tarım Desteklemesi da , yılı Sertifikalı Fidan Desteklemesi ,48 da TL 2014 Buzağı Desteği Hayvan Sayısı TL 2014 Anaç Sığır Desteği Hayvan Sayısı TL 2014 Koyun-Keçi Desteği Hayvan Sayısı TL 2014 Süt Desteklemesi lt süt TL 2014 Besilik Erkek Sığır Desteklemesi Hayvan Sayısı TL 2014 Aktif Koloni Desteği (arı) Kovan Sayısı TL 2014 KKYDP Makine Ek.Alım Hibe Desteği TL 2014 Su Ürünleri Desteği Ton Balık TL

56 Büyükbaş HAYVAN VARLIĞI Cinsi Sayısı Yerli 750 Melez Kültür Büyükbaş Hayvan Toplamı Küçükbaş Koyun Keçi Küçükbaş Hayvan Toplamı Tek Tırnaklı 75 Kanatlı Yumurta Tavuğu Broiller - Kanatlı Toplamı Arı Kovanı 1721 TÜRKVET KKKS KAYITLI HAYVANSAL VERİLER HAYVANSAL BİLGİLER TOPLAM BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 3,934 4,690 5,723 6,884 7,812 8,598 9,665 10,348 11,047 12,033 13, TOPLAM KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 27,137 29,003 30,856 32,733 34,668 36,534 38,498 40,446 42,431 44,759 46, TOPLAM HAYVANSAL DESTEKLEMELER(TL) * * * * * 3,465 8,831 20, , , , *İlçemizde Alabalık yetiştiriciliği yapılmakta olup bu yetiştiriciliğin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için yıl boyunca barajdan can suyu verilmesi gerekmektedir. İLÇEDE İZİNLİ GIDA ÜRETİM İŞLETME DURUMLARI Üretim Yeri (Adet) Satış ve Toplu Tüketim Yeri (Adet)

57 Antep fıstığı ilçenin önemli geçim kaynakları arasında ilk sırada yer almaktadır. ilçeye özgü olan Birecik patlıcanı ve biberi çevre illerde yoğun rağbet görmektedir 1 Tarım Alanı (da) Orman ve Fundalık (da) Çayır ve Mera (da) Tarım Dışı Arazi (da) Arazi varlığı ve Dağılımı , , ,00 Tarım Alanı (da) Orman ve Fundalık (da) Çayır ve Mera (da) Tarım Dışı Arazi (da) , , ,00 57

58 Sulanan Arazi (da) Toplam Sulanan Arazi Tarım Arazisi (da) (da) Devlet Sulaması (da) Sulanabilir Alan Halk Sulaması (da) Sebze - Yem+Yağ Bitkileri KHGM DSİ (da) Meyve BİTKİSEL ÜRETİM Birecik te iklim tipik bir Akdeniz iklimi özelliği gösterir. Karasal iklim kuşağında yer almasına rağmen baskın olarak Akdeniz iklimi özelliği yansıtır. Kışların ılıman, yazları ise çok sıcak geçtiği ilçede doğudan kuşatılmış dağların tepeleri ve gerisinde kalan kısımlarda karasal iklim hüküm sürmektedir. Ürün Adı* Üretim Alanı (da) Üretim Miktarı (Ton) Antepfıstığı Arpa Buğday(kuru) Zeytin(Yağlık) Zeytin(Sofralık) Mercimek Buğday (Sulu) Nohut Aspir ,4 Sarımsak (Kuru) Sarımsak(Taze) Soğan (Kuru) Patlıcan Biber (Sofralık) Erik Üzüm Domates(sofralık) Marul Kabak Hıyar Acur VERİLER /YILLAR TOPLAM KURU TARIM ALANI (DA) ÇKS KAYITLI ARAZİ DURUMU 473, , , , , , , , , , ,765 TOPLAM SULU TARIM ALANI(DA) 19,110 19,950 19,950 21,350 22,600 23,250 23,250 24,000 24,000 24,000 24,000 TOPLAM ÇİFTÇİ SAYISI TOPLAM ZİRAÎ DESTEK MİKTARI(TL) ,00 58

59 BİRECİK TE BELEDİYECİLİK Birecik Belediyesinin Faaliyetleri Altınova Taziye Evi yapılmıştır. Sancak Taziye Evi yapılmıştır. Güvenir Taziye Evi yapılmıştır. Mezra Taziye evi yapılmıştır. Ayran m kilit taşı yapılmıştır. İlçe merkezinde bozulan toplam 5.00 m2 kilit taşı yapılmıştır. İlçe merkezindeki sokaklarda toplam m2 yer betonu yapılmıştır. İlçe merkezinde toplam 20 bin briket kullanılarak istinat duvarı yapılmıştır. Her Mahalleye Taziye Evi 59

60 1- Sahil yolunun başlangıcından Halfeti yol ayrımına kadar olan yol kısmında, trafik ve can güvenliğini tehlikeye sokan kaya düşmelerine karşı alınacak tedbirlerde karayolları teşkilatının teknik bilgi ve iş makinesi desteğinin sağlanması, 2- Bölgemizin iç sularda marka haline gelmesi, kalıcı ve sürdürülebilir bir hizmetle bölge ekonomisine katkı sağlaması, tekne, iskele ve kıyı yapılaşmalarının denetim, kontrol ve izinlerinin yakından takip edilmesi amacıyla ilçemizde liman başkanlığı kurulması hususunda gerekli desteğin sağlanması, 3-İlçe kütüphanemizin kendine ait bir hizmet binası bulunmadığından hizmet yeri hususunda yıllardır sıkıntı yaşanmakta ve ilçedeki okuma oranına olumsuz etki yapmaktadır. Bu durumun ortadan kaldırılması için ilgili kurumlarla temaslarda bulunulması, 4 - İlçemizin ve bölgemizin ( Halfeti ) turizm potansiyeli göz önünde bulundurularak, ilçemizde Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinin açılması konusunda destek sağlanması, 5 İlçemizde Harran Üniversitesine bağlı dört yıllık bir fakültenin kurulması ve İlçemizdeki Yüksek okul binasının bir an evvel yapılması çalışmalarına destek sağlanması, SORUN VE ÖNERİLER 6- İlçemizden 12 km lik mesafeyle Halfeti karayoluna bağlanan yol; karayolları standartları dışında, yer yer tehlikeli, ziyaretçiler açısından hayli zahmetli ve sıkıntılı durumdadır. Kapasitesinin limitlerine zaten ulaşmış yolun, bir an önce düzeltilmesi, genişletilmesi, standartlara kavuşturulması ve tanıtım levhalarıyla donatılması, 7- İlçemizde yaşanan elektrik sorunları ile ilgili olarak; a-ilçe merkezine ait F-9 enerji nakil hattı ile kırsal mahallelerimize F-6 nakil hattı üzerinden verilen elektriğin yeterli gelmediğinden, Nizip hattına ait kullanılmayan 3 enerji nakil hattından en az ikisinin ilçemize verilmesi, b-ilçe merkezinde bulunan trafoların güçlerinin yükseltilerek ilave trafoların bağlanması ve enerji nakil hatlarının yer altına alınması, 8-İlçemizde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı bir Sosyal Hizmet Merkezi bulunmadığından dolayı ilçemizdeki vatandaşlar bu kurumda yapacakları işlemler için ilçemize 60 km uzaklıkta yer alan Suruç ilçesine gitmektedirler. Bahse konu Sosyal Hizmet Merkezinin ilçemize de kurularak ilçe halkının hizmetine sunulması için kaymakamlığımızca hazine taşınmazında 3000 m2 yer tahsis edilmiştir. Bu hizmetin ilçe halkına sunumunu kolaylaştırması bakımından İlçemizde tahsis edilen bu alana Sosyal Hizmet Merkezi kurulması hususlarını; Bilgilerinize arz ederim. Deniz ZEYREK Birecik Kaymakamı 60

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

SOSYAL KÜLTÜREL KURSLAR. Okuryazar Olmayan Anne Destek Eğitimi Kurs Programı 3-6 Yaş (Temel Adp)

SOSYAL KÜLTÜREL KURSLAR. Okuryazar Olmayan Anne Destek Eğitimi Kurs Programı 3-6 Yaş (Temel Adp) ESENLER HALK EĞİTİM MERKEZİ KURS LİSTESİ Kurslar (Tam Liste) Halk eğitim merkezimizde verilen kurslar tam liste şeklinde verilmiştir. Bu liste alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Kurslara başvurmak için

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

T.C. ATABEY KAYMAKAMLIĞI ATABEY ÖĞRETMENEVİ VE ASO

T.C. ATABEY KAYMAKAMLIĞI ATABEY ÖĞRETMENEVİ VE ASO T.C. ATABEY KAYMAKAMLIĞI ATABEY ÖĞRETMENEVİ VE ASO BRİFİNG DOSYASI 2015 1. BÖLÜM KURULUŞUN GENEL TANIMI KURUMUN ADI Atabey : Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü KURUMUN ADRESİ Yeni Mahalle : Hastahane cad. TELEFON

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

BAYBURT HALK EĞİTİM VE AKŞAM SANAT OKULU FAALİYETLERİ

BAYBURT HALK EĞİTİM VE AKŞAM SANAT OKULU FAALİYETLERİ BAYBURT HALK EĞİTİM VE AKŞAM SANAT OKULU FAALİYETLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HALK EĞİTİM MERKEZLERİNİN FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Halk Eğitim Merkezlerimiz vatandaşlara temel bilgi ve beceriler

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

2013 YILINDA KURUMUMUZ DA YAPILAN FAALİYETLER

2013 YILINDA KURUMUMUZ DA YAPILAN FAALİYETLER 2013 YILINDA KURUMUMUZ DA YAPILAN FAALİYETLER -Açık Lise Öğrencilerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı. Açık Liseye yeni kayıt yaptıran ve halen kaydı olup kayıt yenileyen öğrenciler için 30.10.2013 tarihinde

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU

KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU 1- FAALİYETLER A-Okullar yapılan tadilat onarım ve dağıtımları: 2013 Yılında ilçemiz okulları için İl özel İdaresi tarafından 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN MÜDÜRÜ

Detaylı

T.C. ŞEHİTKÂMİL KAYMAKAMLIĞI ŞEHİTKÂMİL BELEDİYESİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

T.C. ŞEHİTKÂMİL KAYMAKAMLIĞI ŞEHİTKÂMİL BELEDİYESİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI T.C. ŞEHİTKÂMİL KAYMAKAMLIĞI ŞEHİTKÂMİL BELEDİYESİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI OKUL BİNASI PANSİYON BİNASI Şehitkâmil Belediyesi Kız Anadolu İmam

Detaylı

Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmî olması şarttır.

Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmî olması şarttır. Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmî olması şarttır. Mustafa Kemal Atatürk Müdürlüğümüzün Tarihçesi : İlköğretim

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I İLİ : AYDIN İLÇESİ : GERMENCİK ADI : BOZKÖY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : Bozköy İlkokulu B- KURUM KODU : 719987 C- TELEFONU : ( 0256 ) 5761093

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

VARTO HÜRRİYET İLKOKULU

VARTO HÜRRİYET İLKOKULU VARTO HÜRRİYET İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İÇİNDEKİLER 1. I.BÖLÜM: OKUL GENEL BİLGİLERİ 2. II. BÖLÜM: BİNA, DONANIM VE PERSONEL BİLGİLERİ 3. III. BÖLÜM: MEVCUT BİNA DONANIM DURUMLARI I.BÖLÜM

Detaylı

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 1 01 EKİM 2015 NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM İLİ : ARTVİN İLÇESİ

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü

T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM HİZMETLERİ BRİFİNGİ 2012 2013 MELİKGAZİ 1 İdare odası Öğretmenl er odası Sınıflar Laboratuv Rehberlik Servisi Depo BT sınıfı Çok amaçlı Salon Arşiv

Detaylı

T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 201-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI Uzunköprü - 201 2/1 KURUMUN ADI : Uzunköprü Halk Eğitimi Merkezi ADRESİ : Mescit Mahallesi / Keşan

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI NO ÇKS Kaydı İşlemleri 1 2 MGD Müracaatları Yem Bitkisi 3 Sertifikalı Fidan ve

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 1.BÖLÜM a) OKULUN ADI :AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ b) ADRESİ :Yeni valilik yanı AĞRI c) TELEFON NUMARALARI : 2151536 SANTRAL 2151538

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. KSÜ bünyesinde Avşar, Bahçelievler ve Karacasu olmak üzere üç kampus bulunmaktadır. KSÜ ana

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU

T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI OKUL /KURUM MÜDÜRÜ MÜDÜR BAŞ YARD. MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD.

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ T.C. KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI YUKARI HEREKE İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM A - OKULUN KURUMUN ADI B ADRESİ C WEB ADRESİ D E MAİL ADRESİ E - TELEFON FAX F MÜDÜRÜ G OKUTULAN YABANCI

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler OKUL MÜDÜRÜ AHMET İYİOL MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler MEVCUT DURUM Okulumuz Manavgat

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

SAYILARLA HÜYÜK HÜYÜK İLÇE NÜFUS BİLGİLERİ

SAYILARLA HÜYÜK HÜYÜK İLÇE NÜFUS BİLGİLERİ SAYILARLA HÜYÜK HÜYÜK İLÇE NÜFUS BİLGİLERİ 2010 2011 Belediyenin Adı Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Hüyük 1.697 1.733 3.430 1798 1839 3637 Burunsuz 368 393 761 350 364 714 Çamlıca 575 632 1.207

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG 2013-2014 T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-posta Adresi Web Adresi Paşaalanı M. Cemal Kutay Cd. Karesi - BALIKESİR zbfl@meb.k12.tr

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Arpaçsakarlar Ortaokulu İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

2013-2014 BRİFİNG DOSYASI

2013-2014 BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 BRİFİNG DOSYASI BRİFİNG DOSYASI İLİ : KARAMAN İLÇESİ : MERKEZ OKULUN ADI : BOZKANDAK ORTAOKULU 1 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : Bozkandak Ortaokulu B- KURUM KODU : 750500

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

DALAMAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DALAMAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 GIDA YARDIMI HİZMETİN ADI 2 YAKACAK YARDIMLARI 3 BARINMA YARDIMLARI 4 SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/ Periyodik Nakit DALAMAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI HİZMET

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 Bölgesi İstihdam Göstergeleri TR62 Sİ Tarım Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 26,1 27,3 Sanayi Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 21,5 25,4 Hizmet

Detaylı

İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012

İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012 İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012 1) Açılış. 2) Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2011 2012 Öğretim Yılı faaliyetleri ile

Detaylı

T.C. KARTAL KAYMAKAMLIĞI. Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu

T.C. KARTAL KAYMAKAMLIĞI. Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu T.C. KARTAL KAYMAKAMLIĞI Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu 2014/2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İstanbul/Kartal 11.02.2015 I.BÖLÜM A)OKULUN ADI: Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu B)ADRESİ : Atalar

Detaylı

BRİFİNG DOSYASI. 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLÇESİ : TEFENNİ

BRİFİNG DOSYASI. 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLÇESİ : TEFENNİ BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLİ : BURDUR İLÇESİ : TEFENNİ BRİFİNG DOSYASI BAŞPINAR ŞEHİT ÖMER KIZILKAYA ORTAOKULU 2015 2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI I. BÖLÜM Okulun/Kurumun

Detaylı

33. Okul/ Kurumunuzdaki güvenlik görevlilerinin personel giderleri hangi kurum/kuruluş vb. tarafından karşılanmaktadır? 34. Okul/ Kurumunuzda Z-

33. Okul/ Kurumunuzdaki güvenlik görevlilerinin personel giderleri hangi kurum/kuruluş vb. tarafından karşılanmaktadır? 34. Okul/ Kurumunuzda Z- OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ BİLGİ FORMU SORULARI AÇIKLAMA: Bu sorular yalnızca ön bilgi olarak ve sistemdeki Bilgi Formunu doldurmaya geçmeden önce hazırlık yapmanız açısından verilmiştir. 1. Okul/ Kurumun

Detaylı

BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD)

BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) 22-26 EKİM 2014 58. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ İlk sığınma 29 Nisan 2011 tarihinde başlamıştır Nüfus Hareketleri - Mevzuat «Açık kapı politikası»

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

01.09.2013-04/02-2014TARİHLERİ ARASI İLÇEMİZ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNCE AÇILAN GENEL KURSLARLA İLGİLİ BİLGİLER

01.09.2013-04/02-2014TARİHLERİ ARASI İLÇEMİZ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNCE AÇILAN GENEL KURSLARLA İLGİLİ BİLGİLER 01.09.2013-04/02-2014TARİHLERİ ARASI İLÇEMİZ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ NCE AÇILAN GENEL LARLA İLGİLİ BİLGİLER (Tablo -1) SIRA UN ADI İYER Seminer 2 60 27 87 27 1. Kademe Okuma Yazma Kursu ve 1.Kademe STS 2.

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 BÜLTEN NO 2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Çukurova Kalkınma Ajansı sorumluluk alanı olan TR62 Düzey 2 Bölgesi

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Resmi Gazete Sayısı: 27305 SAYFA NO : 1 / 5 BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Amatör Balıkçılık Belgesi 2 Tarımsal İlaç Reçetesi 3 Anaç Sığır BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

KURUM BİLGİLERİ İDARİ PERSONEL

KURUM BİLGİLERİ İDARİ PERSONEL KURUM BİLGİLERİ KURUMUN ADI ADRESİ :Kozluk Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü : Komando Mahallesi İlçe Jandarma Taburu yanı Kozluk TELEFON : 0488 411 22 00-0488 411 21 65 FAKS : 0488 411 21 65 MAİL WEB ÖĞRETİM

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

KARAPINAR İBRAHİM GÜNDÜZ ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

KARAPINAR İBRAHİM GÜNDÜZ ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI KARAPINAR İBRAHİM GÜNDÜZ ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM A-OKUL ADI : Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi B-ADRES: Yunus Emre Mah. Hacı Veyiszade Cad. C-TELEFON NO :7556892 FAKS NO: 7556892

Detaylı

SÖĞÜTLÜ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1993-2013 KURS İCMALİ

SÖĞÜTLÜ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1993-2013 KURS İCMALİ SÖĞÜTLÜ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1993-2013 KURS İCMALİ YILLAR AÇILAN KURS ADETİ KURSİYER SAYISI GİYİM 7 107 NAKIŞ 3 50 EL SANATLARI 2 50 DEKORATİF RESİM 1 28 TOPLAM 13 235 1993-1994 1994-1995 GİYİM 2 40 NAKIŞ

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. Yayın Tarihi : / Yayın No: Sayfa 1 / 8

EKONOMİK RAPOR. Yayın Tarihi : / Yayın No: Sayfa 1 / 8 EKONOMİK RAPOR 2014 Yayın Tarihi :07.01.2015 / Yayın No: 2015-01 Sayfa 1 / 8 Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal

Detaylı

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Yapılan çalışmalar 1- Çiftçi Kursları Sıra No 2014 YILI Kursun Konusu Açılan Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı 1 Arıcılık Kursu 1 30 2 Süt

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

YARDIMLARIMIZ AİLE YARDIMLARI AİLE YARDIMLARI 1. MADDİ YARDIMLAR 2. YAKACAK YARDIMLARI

YARDIMLARIMIZ AİLE YARDIMLARI AİLE YARDIMLARI 1. MADDİ YARDIMLAR 2. YAKACAK YARDIMLARI 1 2 2. YAKACAK YARDIMLARI 2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla dağıtılmaktadır.

Detaylı

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Müdürü İl Müdürü Yardımcısı (Teknik) İl Müdürü Yardımcısı (İdari) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 TARİHÇE: Bakırca Mahallemiz 18. Yy.dan günümüze değin iskan gören ve tipik Trakya Köy özelliklerini BAKIRÇA MAHALLESİ bünyesinde

Detaylı

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI 1 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 2 Amatör Balıkçı Belgesi 20 Dakika 30 Gün 2-Bir Adet Vesikalık

Detaylı

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşletme Kayıt Belgesi 2 Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Meslek odası

Detaylı

TC KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

TC KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI TC KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 OKULUMUZUN GENEL GÖRÜNÜMÜ CUMHURİYET İLKOKULU TARİHÇESİ Okulumuz; bina olarak 2000 Yılında Eğitim Öğretime başlayan 75. Yıl İlköğretim

Detaylı

İlçe Sayısı

İlçe Sayısı Sayfa1/7 İDARİ İlçe Sayısı 19 --- --- --- --- --- --- 19 19 19 19 19 19 20 20 20 2015 970 20 5 Yüzölçüm (km 2 ) (göl dahil) --- --- 14 473 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14 272 14 272 14 583 14 583

Detaylı

Kastamonu - Merkez İlçe

Kastamonu - Merkez İlçe Kastamonu - Merkez İlçe YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Merkez İlçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Kastamonu OSB, şehre ve bölgeye ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. OSB'de değişik sanayi

Detaylı

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI İçindekiler 1. Kurum Kimlik Bilgileri... 2 2. Kurumun Genel Özellikleri... 3 3. Personel Bilgileri... 5 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri... 5 3.2. Kurumda

Detaylı

DARENDE KAYMAKAMLIĞI NCA2012 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER. PROJENİN Bir Öğün Sıcak Yemek, Geleceğimiz Demek Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

DARENDE KAYMAKAMLIĞI NCA2012 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER. PROJENİN Bir Öğün Sıcak Yemek, Geleceğimiz Demek Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü DARENDE KAYMAKAMLIĞI NCA2012 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER Hibe Kaynağı Uygulama Yeri Proje Ortakları Yararlanıcı Sayısı PROJENİN Bir Öğün Sıcak Yemek, Geleceğimiz Demek Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı