: Posta ve Faks ile yapılacak siparişlerde Murad ALEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": Posta ve Faks ile yapılacak siparişlerde Murad ALEN"

Transkript

1 Kitap Adı : 26.Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi Eylül 2010-HATAY Yazarlar : Doç.Dr.Yurtsever SOSYAL Yrd.Doç.Dr.Muharrem KESKİN - Yrd.Doç.Dr.Serap GÖÜRÜCÜ KESKİN Yrd.Doç.Dr.Selçuk UĞURLUAY Yrd.Doç.Dr.Cengiz KARACA Baskı Yılı : 2010 Sayfa Sayısı : 434 Satışı Yapılmamaktadır, üniversitemiz kütüphanesinden erişebilirsiniz. Kitapların satışı Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Siparişte bulunanlar kitap bedelini ; Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın T.Halkbankası Defne Şubesindeki TR iban no lu hesaba yatırdıktan sonra dekontu okunaklı bir şekilde no lu faks numarasına "Murad ALEN adına çekilmesi rica olunur. Posta ve Faks ile yapılacak siparişlerde ; - Hangi kitaptan kaç adet olduğu - Kargonu gideceği açık adres ve telefon yazılmalıdır. Not 1) Gönderilen faksın okunaklı olması ve gönderildikten sonra numaralı telefondan teyit edilmesi gerekmektedir. Not 2) Kargo ücreti kitap bedeline dahil olmayıp, tarafınızca ödenecektir. İletişim : Murad ALEN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kitap Satış Birimi Tel : Faks :

2 SOZLU BİLDİRİLER DİZİNİ Sayfa No Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım... 1 Safer Agriculture for Employees in Rurat - SAFER Yeşim Benal YURTLU, Kerim EKMEKÇİ, Mesut GÖLBAŞI, Elçin Yeşiloğlu Biçerdöverlerde Güvenilirlik Analizi... 2 Re/iabi/ity Ana/ysis of Combine Harvesters Sait M. SAY, Alim IŞIK Çiftçilerin Traktör Markası Tercihlerinin AHP ile Belirlenmesi... 3 Tractor Branç! Preferences of Farmers: an Anatytic Hierarchy Process Approach Murat CANKURT, Bülent MİRAN Lazer Kontrollü Tesviye Makinelerinin Çalışma Sürelerinin ve İş Başarılarının Tahminlenmesi... 4 Prediction of the VZorking Time Requirement and Fieid Capacity of Laser Controiied Land Leveiing Machines Hüseyin YÜRDEM, İsmet ÖNAL Menengiç Yağından Elde Edilen Biyodizelin ve Karışımlarının Yakıt Özelliklerinin İncelenmesi... 5 Examination of Fuei Properties of Biodisei vvhich Obtained from Terebinth OH and B/ending Ayşe Betül BALCI, Hakan Okyay MENGEŞ Pamuk ve Susam Sapı Briketlerinin Baca Gazı Emisyon Değerlerinin Belirlenmesi... 6 Determination of Fİue Gas Emission Va/ues of Cotton and Sesame Staik Briçuettes Sefai BİLGİN Dizel Motorlarda Kullanılan Standart Dışı Yakıtların Performans ve Emisyon Değerlerinin İncelenmesi... 7 Investigation of the Performance and Emission Vaiues of Non-Standard Fue/s at Diesel Engines Tanzer ERYILMAZ, Hüseyin ÖĞÜT, Hidayet OĞUZ, Seda BACAK Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı (Biyogaz)... 8 The Production of Biogas from Agricuiturai and An imal Wastes and Its Utilization in the Integrated Energy System (Biogas) Osman YALDIZ, Durmuş KAYA, H. İbrahim SARAÇ, Kamil EKİNCİ, Günnur KOÇAR, Berk KÜÇÜKKARA İşletme Ölçeğinde Yüksek Tünel Plastik Sera Tipi Kurutucu ile Baharatlık Kırmızıbiberin Kurutulması... 9 Red Chiti Pepper Drying by Farm Sca/e High Tunnei P/astic Greenhouse Dryer Serdar ÖZTEKİN, Bekir YELMEN Farklı Kurutma Tekniklerinin Domateste (Lycopersicon esculentum) Bazı Besin Bileşenlerine Etkisi Effects of Different Drying Techniques on Some Nutritionai Components of Tomato (Lycopersicon esculentum) Füsun HASTÜRK ŞAHİN, Poyraz ÜLGER, Türkan AKTAŞ, Hülya ORAK VIII

3 Sıcak Hava ve Mikrodalga Yöntemi ile Kurutulan Defne Meyvesi için Uygun Matematiksel Modelin Seçilmesi ve Kurumanın Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklere Etkisi Se/ection of Proper Mathematical Model for Laurel Berries dried by Hot Air and Microwave Method and Influence of Drying on Physicat and Mechanical Properties Serdar ÖZTEKİN, Tunahan ERDEM, Sevil KARAASLAN Prototip Sıvı Ahır Gübresi Dağıtma Makinesinin Azot Kayıplarına ve Tane Mısır Verimine Etkileri The Effects of a Prototype Liquid Manure Spreader Machine on Nitrogen Losses and Ma ize Yie/d Osman ÖZBEK, Tamer MARAKOĞLU, Kazım ÇARMAN Koruyucu Toprak İşleme Sistemlerinde Anızın İşlenmesinde ve Ekimde Kalite Kriterleri Qua/ity Cri ter i a of Stubble Cultivation and Drilling on the Conservation Tillage systems İsmet ÖNAL Ekim Makinalarının Tohum Dağılımının İncelenmesinde Yeni Yaklaşımlar: İki Boyutlu Değerlendirme New Approaches in Seed Distribution Uniformity of the Seeders: Two Dimensiona/ Evaiuations Davut KARAYEL, Aziz ÖZMERZİ Tek Dane Mısır Ekiminde Makina Performansının Matematiksel Modellemesi ve Optimizasyonu Optimization on the Precision M a ize Seeding and Mathematical Modeling of the Machine Performance Arzu YAZGI, Adnan DEĞİRMENCİOĞLU, İsmet ÖNAL, Emine BAYRAM Ege Bölgesinde Azaltılmış Toprak İşleme Ve Doğrudan Ekim Uygulamalarının Mısır Ve Arpa-Fiğ Verimine Etkileri The Effects of Reduced Tillage And Direct Seeding Systems on The Yield Of Ma ize And Barley - Vetch in Ege Region Engin ÇAKIR, Erdem AYKAS, Harun YALÇIN, Anıl ÇAY, İkbal DERELİ Değişken Miktarlı Uygulama için HaritalamaProgramı Geliştirilmesi Development of a Mapping Program for Variable Rate Application Murat Gökçe ÜNGÖR, Bahattin AKDEMİR Hassas Tarım Uygulamasıyla Türkiye'de Buğday, Pamuk ve Mısır Üretiminin Karşılaştırmalı İncelenmesi Application of Precision Farming in Turkey, Comparative Analysis of Wheat, Cotton and Corn Production Mehmet Metin ÖZGÜVEN, Ufuk TÜRKER Hassas Tarımda Koordinat Belirleme Sistemleri ve CORS-TR Positioning systems in precision farming and CORS- TR Kamil EREN, Turgut UZEL, Bahattin AKDEMİR Manüel Kontrollü Elektrik Direnç Nokta Kaynak Makinesinde Pnömatik Kontrolün Geliştirilmesi Deveioping of Pneumatic Control for a Manuel Electrical Resistance Spot VVelding Machine İbrahim S. DALMIŞ, Atilla BABACAN, Sinan CENGİZ, Serap AKDEMİR, Birol KAYİŞOĞLU IX

4 Batı Akdeniz Bölgesinde Basınçlı Sulama Sistemi Elemanları Üretim Sanayii ve Özellikleri Industry of Pressurized Irrigation System Components and its Characteristics in West Mediterranean Region Murad ÇANAKÇI, Hakdan AYTEM, Davut KARAYEL, Mehmet TOPAKCI, İbrahim AKINCI Dalgıç Sulama Pompalarında Çark Çıkış Kesitinin Pompa İşletme Karakteristiklerine Etkisi The Effect of Impeüer Discharge Cross Section on Submersibie Irrigation Pump Performances Sedat ÇALIŞIR Farklı Hasat Yöntemlerinin İş Başarıları ve Zeytin Verimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma (2. Yıl Sonuçları) A Research on the Effect of Different Harvest Methods on Oiive Yieid and Work Capacity (Two Years Resuits) Gıyasettin ÇİÇEK, Sarp Korkut SÜMER, Habib KOCABIYIK Tarımsal Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompaların Dökme Demir Malzemeden Yapılmış Çarklarında Meydana Gelebilecek Aşınmanın Belirlenmesi Determination of Wear that Can Be Formed at the Cast Iron Wheeis of the Centrifuge Pumps Used at Agricultural Irrigation Elif YÜKSEL, Bülent EKER Bağda Alev ile Yabancı Ot Mücadelesinin Diğer Yöntemler ile Karşılaştırılması Comparison With Other Methods of Fiame Weeding in Vineyard Turgay KIRAN, Cihangir SAĞLAM Şeker Pancarı Baş Kesme Dilim Kalınlığının Görüntü Analiz Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi Determination ofsugar Beet Topping S/ice Thickness by Using Image Anaiysis Technique Abdullah BEYAZ, Ahmet ÇOLAK, Ramazan ÖZTÜRK, Ali İhsan ACAR Hasat Dönemi, Kıyma Boyutu ve Sıkıştırma Basıncının Sorgum Silajmın Yem Niteliği Üzerine Etkileri The Effects of Harvest Time, Mincing Size and Compression Pressure on Forage Çuaiity of Sorghum Si/age Cihat YILDIZ, İsmail ÖZTÜRK, Yücel ERKMEN X

5 POSTER BİLDİRİLER DİZİNİ Savfa No BİYOLOJİK MALZEME TEKNİĞİ İran'da Yaygın Kullanılan Monogerm Şeker Pancarı Tohumların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi The Determination ofsome Physicai Properties of Commoniy used Monogerm Sugar Beet Seeds in Iran Hashem ALLAHVERDİ, Bülent ÇAKMAK, Fazilet N. ALAYUNT Kışlık Kanola Çeşidinin (Elvis Çeşidi) Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Determination ofsome Physicai Properties of Winter Canoia Variety (Elvis Variety) M. Fırat BARAN, M.Recai DURGUT, Türkan AKTAŞ, Poyraz ÜLGER, Birol KAYIŞOĞLU Yabani ve Limon Çeşidi Ayva Meyvelerinin Bazı Fiziksel ve Hidrodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi Determination ofsome Physicai and Hydrodynamic Properties of WHd and Limon Variety of Quince Fruit Türker SARAÇOĞLU, Necmiye ÜÇER, Cengiz ÖZARSLAN 'Balo' Tipi Dolmalık Biberin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Görüntü İşleme Yöntemiyle Belirlenmesi Determination ofsome Physicai Properties of 'Balo'Sweet Pepper by Using Image Processing Method Önder KABAŞ, Aziz ÖZMERZİ İsparta Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Elma Çeşitlerinin Su ile Taşınmasında Önemli Bazı Parametrelerinin Belirlenmesi Determination ofsome Important Parametres in Water ofsome Apple Cultivars Grown in İsparta H.Emre AKMAN, Önder UYSAL, Deniz YILMAZ Karacasu'da Üretilen Sahtiyan Derilerin Bazı Fizikomekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Definition OfSome Physicomechanical Properties Of Sahtiyan Leathers Produced In Karacasu Şükrü ÖMÜR, Tuna DOĞAN Farklı Tip Sap Parçalama Makinalarının Bağ Çubuklarını Parçalama Etkinliklerinin Belirlenmesi Defin ing the Effects of Different Stalk Choppers on the Performance of Chopping Stalks İkbal DERELİ, Engin ÇAKIR SULAMA VE POMPAJ Türkiye'de Tarımsal Amaçlı Kullanılan Bazı Dalgıç Pompaların Karakteristik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Evatuation of Pump Characteristics ofsome Submersible Pumps Used for Agricultural Purposes in Turkey Sedat ÇALIŞIR, Hüseyin YÜRDEM, Vedat DEMİR, Mehmet Hakan SONMETE Deniz Suyunun Tarımda Kullanımı ve Arıtma Olanakları The Possibilities of Using Sea Water in Agriculture A. Konuralp ELİÇİN, Mustafa GEZİCİ, Selim UYGUN XI

6 HASSAS TARIM UYGULAMALARI Türkiye'de Hassas Tarım Araştırmaları ve Eğitimi Precision Farming Researches and Education in Turkey Bahattin AKDEMİR Hassas Tarımda Değişken Oranlı Uygulamalar Variable Rate Application In Precision Agriculture Mehmet TOPAKCI, İlker ÜNAL Hububat Ekim Makinalarında Değişken Düzeyli Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi 114 Developing Variable Rate Control System for Cereal Drills Levni C. ÖZYÜRÜYEN, Bahattin AKDEMİR, Umut ERKAL TARIMSAL MEKANİZASYON İŞLETMECİLİĞİ Gap Bölgesinde Sulu Koşullarda Yetiştirilen Buğday ve Pamuğun Mekanizasyon Girdileri ve Maliyetlerindeki Değişimler Irrigated Wheat Grown in The Region And The Conditions Of Entry And Cost Changes In Mechanization Of Cotton Tali MONİS, Ahmet ÇIKMAN Harran Ovası'ında Tarımsal İşletmelerin Mekanizasyon Düzeyleri Agricultural Mechanization Level in Harran Plain Ahmet ÇIKMAN, Tali MONİS, Yasemin VURARAK Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Buğday Üretiminde Yakıt Tüketiminin Modellenmesi Modeling Fuel Consumption in Wheat Production Using Artificial Neural Netvvorks Alper TANER, Kazım GÜR, Kazım ÇARMAN Diyarbakır Yöresinde Mısır Tarımında Mekanizasyon Uygulamaları Mechanization Application on Maize Production in Diyarbakır Region Reşat ESGİCİ, Abdullah SESSİZ, M. Tunç ÖZCAN Tarım Makineleri Sektöründe Servis Hizmeti ve Çiftçinin Makine Ahırımdaki Öncelikleri Servicing In Agricultural Machinery Sector and The Priorities Of Farmers' Purchases İbrahim İÇÖZ Trakya Bölgesi Çiftçileri ile Tarımsal Ekipman Üreticilerinin Arazi Toplulaştırılması ve Ortak Makine Kullanımı Hakkındaki Düşünceleri Farmers And Agricultural Eçuipment Producers Thoughts On Land Consolidation And Joint Machinery Usage İbrahim İÇÖZ, Bülent EKER İsparta İlindeki Bazı Soğuk Hava Depolama ve Paketleme İşletmelerinin Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi Determination of Mechanization Level ofsome Cold Storage and Packing Enterprises in İsparta Deniz YILMAZ, Önder UYSAL, H. Emre AKMAN Çanakkale İli Zeytin Yetiştiriciliğindeki Bazı Tarımsal Sorunların Belirlenmesi Determination ofsome Agricultural Problems for OHve Production in Çanakkale Sakine ÖZPINAR, Ali ÖZPINAR, M. Burak BÜYÜKCAN, Burak POU\T Coğrafik Bölgeler Bazında Türkiye'nin Traktör Parkı ve Mekanizasyon Özelliklerinin Yıllara Göre Değişimi Tractor Presence and Mechanization Properties of Turkey According to Geographical Regions by Years Sefa ALTI KAT, Ahmet ÇELİK, Zinnur GÖZÜBÜYÜK CE İşaretlemesi ve Tarım Makineleri CE Marking and Agricultural Machines Aslı SALİHOĞLU, Cihangir SAĞLAM XII

7 TOPRAK İŞLEME MEKANİZASYONU II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi... Determination of Different Tillage and Sovving Methods In Terms of Technically And Economically in Second Crop M a ize For SHage M. Fırat BARAN, M. Recai DURGUT, İ. Engin KAYHAN, İbrahim KAMBUROĞLU, İlker KURŞUN, Başak AYDIN, Birol KAYIŞOĞLU Kontrollü Trafik Uygulanan Tarlalarda Toprak Sıkışmasının Ölçümü için Traktöre Asılabilen Toprak Penetrometresinin Geliştirilmesi... Development of a Tractor-Mounted Soil Cone Penetrometer to Measuring Soil Strength on Controlled Traffic Fie/ds Mahdi AHANI, Ömer ERTUĞRUL, Sina HAGHIGHAT SHISHVAN Patates Yetiştiriciliğinde Toprak İşleme Uygulamaları... Soil Tillage Practices in Potato Production Murat ASİLTÜRK, Ebubekir ALTUNTAŞ Toprak İşleme Yöntemleri ile Anız Yönetiminin Toprak Fiziksel Özelliklerine ve Şeker Pancarı Verimine Etkisi... Soil Physicai Properties and Yield ofsugar Beet as Affected by Residue Management and Various Tillage Methods Gholamreza GAHRAMANIAN, Ömer ERTUĞRUL, Nasim SEDAGAT Görüntü İşleme Yöntemi Kullanılarak Toprak Yüzey Düzgünlüğünün Belirlenmesi... Determination of Soil Surface Roughness Using Image Processing Method Mehmet TOPAKCI, İlker ÜNAL, Davut KARAYEL, İbrahim AKINCI Doğrudan Ekim Yönteminin Ekonomik ve Çevresel Etkileri ile GAP Bölgesindeki Uygulamaları... Economical and Environmental Effects of Direct Seeding and Its Treatment in GAP Region Abdullah SESSİZ Kulaklı Pullukta Çeki Kuvvetine Etki Eden Faktörler... Factors Affected on Draught of The Moldboard Plow Mustafa Gökalp BOYDAŞ, Fatih UYGAN EKİM DİKİM GÜBRELEME MEKANİZASYONU Çayır Merada Tohum Yatağı Hazırlama, Ekim, Gübreleme ve Gençleştirme Tekniği ve Makineleri... Seedbed Preparation, Drilling, FertiHzing and Renovation Technics and Machinery on Hilly Pastureland Ceren TÜLEK, İsmet ÖNAL Katı Ahır Gübresi Dağıtma Makinaları Genel Özellikleri... Factors Affecting Distribution of Manure and Manure Spreading in Solid Manure Spreaders Emrah KUŞ, Yıldıran YILDIRIM Taşköprü Sarımsağında Tarımsal Uygulamaların ve Yaklaşımların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma... Research on Determining to Agricultural Applications and Approaches on Taşköprü Garlic H. Güran ÜNAL, Kamil SAÇILIK, Y.Benal YURTLU HAYVANSAL ÜRETİMDE MEKANİZASYON Farklı Karıştırma Uygulamalarının Kompost Üzerine Etkisi... Effect On Compost Of Di fferent Mixing Applications Utku ERDENER, Fulya TORUK XIII

8 Türkiye'de Süt Sağım Makinalarında Kullanılan Kauçuk Tip Emzik Lastiklerinin Fiziksel Özelliklerinin Zamanla Değişimi Changing Physicai Properties ofaged Rubber Liner of MUking Machine Used in Turkey Ruhan NAZİK, Erkan GÖNÜLOL Büyükbaş Hayvan İşletmelerinde Kullanılacak Veri Tabanı Yazılımının Geliştirilmesi Ve Uygulanabilirliğinin Saptanması Development of Database Softvvare for the Dairy Farm Enterprises and the Feasibility of the Softvvare Ersen OKUR, Selçuk ARIN Sağım Makinalarında Kullanılan Meme Başlığı Lastiklerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi Finite Element Analysis of Teatcup Liners Used in MUking Machines Mustafa ÇETİN, Evren Barış KAYHAN, Taner AKBAŞ, Erkan ŞİMŞEK HASAT HARMAN VE HASAT SONRASI İŞLEMLER TEKNOLOJİSİ Pamuk Üretiminde Sırta Ekim Yöntemi ve Makinalı Hasat Ridge Tillage Method and Machine Harvesting in the Cotton Production Ahmet KILIÇKAN, Necmiye ÜÇER, İbrahim Yalçın Patates Hasat Makinalarının Yumru Zedelenmesine Etkisi The Effect of Pota to Harvesters on Tuber Damages İbrahim Ethem GÜLER Yerli Yapım Kurutma Makinesinde Kurutulan Çeltiğin Kurutma Süresi ve Kurutma Maliyeti Cost of Dry Rough Rice on Domestic Drying Machinery Eşref IŞIK, Nazmi İZLİ, Kamil ALİBAŞ, Erol ÖZÇEŞMECİ Ürün Depolanmasında Atmosfer Kontrollü Depoların Kullanımı Use of Controlled Atmosphere Storage in Product Storage Ahmet KILIÇKAN, Necmiye ÜÇER, M.Bülent COŞKUN Antepfıstığında Kullanılan Sınıflandırma Sistemlerinin İncelenmesi Investigation of Classification System Used at Pistachio Ümran ATAY, Refik POLAT, H. Cem Bilim Aydın İli Sofralık Zeytin İşleme Tesislerinde Yapısal Durumun Belirlenmesi Determination of the Situation of OHve Processing Plants in Aydın Province İbrahim YALÇIN, Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Necmiye ÜÇER Buğday ve Adi Fiğ Karışımının Ayrılabilirlik Olanaklarının Belirlenmesi Determining of Separabih'ty of Mixture of VVheat and Vetch Seeds Ahmet AKYOL, Ahmet İNCE * TARIMDA ENERJİ KULLANIMI Akdeniz Bölgesi İçin Yatay Düzleme Gelen Aylık Ortalama Toplam Güneş Işınımının Tahmini Estimation of Average Monthly TotalSolar Radiation on HorizontalSurface for Mediterranean Region Bekir YELMEN, Serdar ÖZTEKİN Ankara'nın Hayvansal Atıklardan Biyogaz Potansiyeli ve Uygun Reaktör Büyüklüğünün Belirlenmesi Potantial of Biogas from An i mal Wastes of Ankara Province and Determination of Suitable Reactor Size Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU, A. Konuralp ELİÇİN XIV

9 LED Lambalarının Mikroalg Üretimi İçin Fotobiyoreaktörlerde Işık Kaynağı Olarak Kullanımı Using of LED Lamps as Light Source for Production of Microa/gae in Photobioreactors Caner KOÇ, Ali Bülent KOÇ, Önder UYSAL, Mustafa VATANDAŞ Seralarda Sıcaklık ve Oransal Nemin PLC ile Kontrolü The Controt of Temparature and Re/ative Humidity with PLC Kadir SABANCI, Cevat AYDIN Elma Sınıflandırmada Enerji Bilançosu Energy Ana/ysis of Apple C/assifİcation Yusuf DİLAY, Adem ÖZKAN, Cevat AYDIN Soğuk Hava Depolarında Enerji Tüketimi Energy Consumption in Coid Storage Serap AKDEMİR, Savaş DALMIŞ, Atilla BABACAN, Sinan CENGİZ Isıtma ve Pişirmede Yaygın Olarak Kullanılan Bir Mikrodalga Fırının Veriminin Belirlenmesi Determination of The Efficiency of a Microwave Öven Extensive/y Used for Heating and Cooking Turhan KOYUNCU, Fuat LÜLE, Yunus PINAR Bitkisel Üretimde Işık Ölçümü.393 Measurement of Light in Crop Production Mustafa VATANDAŞ, Ali Bülent KOÇ, Caner KOÇ, Önder UYSAL Karaman İli Elma Üretiminde Eneıji Bilançosu ve Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi Energy Ana/ysis of Apple Productions in Karaman and Determination of the Efficiency of Energy Use Yusuf DİLAY, Adem ÖZKAN, Cevat AYDIN * DİĞER KONULAR Bağ İlaçlamasında Kullanılan Yerli Tip İçi Boş Konik Hüzmeli Memenin Sürüklenme Potansiyelinin Rüzgar Tünelinde Belirlenmesi Determination of Drift Potentials of Domestic Hollovv Cone Nozzle Used for Vineyard Application in the Wind Tunnel Erkan URKAN, Hüseyin GÜLER, Andreas HERBST Alevli Mücadelede Alevin Bazı Yabancı Ot Türlerine Etkisi Effect of Flame on Some Weeds on The Flame Weeding Sebla ÖZVARDAR, İlker H. ÇELEN, Eray ÖNLER İkinci Ürün Mısırda Faklı Püskürtme Yöntemlerine Ait Kalıntı ve Biyolojik Etki Değerlerinin Belirlenmesi Determination Of Di fferent Spray Application Methods For Deposit And Biological Effect in Second Crop M a ize Ali BOLAT, Ali BAYAT, Mustafa GÜLLÜ, Hikmet SARIHAN, Alper SOYSAL Tarım Makinalarında Kullanılan Sac Malzemelere Uygulanan Değişik Kaynak Bağlantı Şekillerinin Mekanik Darbelere Karşı Davranışlarının İncelenmesi The Study of Behaviors, Against Mechanical Impacts of Various Plate Welds Used in Agricultural Machinery Hüseyin METİNER, Bülent EKER, Atilla BABACAN XV

TARIM MAKİNALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TARIM MAKİNALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TARIM MAKİNALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim Dalı Öğretim

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uluslararası Toprak Yılı BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME www.topraksukongresi2015.org Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15 Kayıt / Registration 01.09.2015 (Birinci Gün / The First Day) 09:15-10:15 Açılış ve Protokol Konuşmaları / Opening Ceremony Saat / Shedule 10:15-10:30

Detaylı

TEKNOLOJİ. Uluslararası Uygulamalı Mühendislik Dergisi Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi. Cilt 11, Sayı 1, Ocak - Mart 2008 TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ. Uluslararası Uygulamalı Mühendislik Dergisi Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi. Cilt 11, Sayı 1, Ocak - Mart 2008 TEKNOLOJİ ISSN (Baskı / Printed): 302-0056 ISSN (Elektronik / Online): 308-205 ISSN (E Mektup / E-Mail): 308-2043 TEKNOLOJİ Uluslararası Uygulamalı Mühendislik Dergisi Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Kuru Koşullarda Ayçiçeği Üretiminde Sonbahar Toprak İşlemesinde Pulluk ve Ağıryaylı Kultivatör Kullanımının Karşılaştırılması

Kuru Koşullarda Ayçiçeği Üretiminde Sonbahar Toprak İşlemesinde Pulluk ve Ağıryaylı Kultivatör Kullanımının Karşılaştırılması Kuru Koşullarda Ayçiçeği Üretiminde Sonbahar Toprak İşlemesinde Pulluk ve Ağıryaylı Kultivatör Kullanımının Karşılaştırılması İ.Engin KAYHAN 1, M.Fırat BARAN 1 1 TAGEM Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Đçindekiler listesi... 2 Tablo Listesi.. 3 Şekil Listesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (7 th AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS) 26-27 Mayıs 2014, Bursa (May 26-27

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2011 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2011 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2011 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu Tekirdağ-2012 SUNUŞ Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Türkiye arazi

Detaylı

ISPARTA İLİ ŞEFTALI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALIZI

ISPARTA İLİ ŞEFTALI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALIZI 145 ISPARTA İLİ ŞEFTALI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALIZI ENERGY INPUT OUTPUT ANALYSIS IN PEACH AGRICULTURE IN ISPARTA PROVINCE Osman GÖKDOĞAN 1* 1 Hakkari Üniversitesi, Yüksekova Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu Tekirdağ-2013 SUNUŞ Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Türkiye arazi

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2013 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2013 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2013 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu Tekirdağ-2014 SUNUŞ Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Türkiye arazi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLETLERİ KİTABI 2-4 EYLÜL 2014 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ TEKİRDAĞ i 10. SEBZE TARIMI SEMPOZYUMU 2-4 EYLÜL - TEKİRDAĞ Editörler Doç. Dr. Süreyya ALTINTAŞ

Detaylı

Düzenleme Tarihi. Adı Soyadı, Unvanı. Doğum Tarihi ve yeri. Medeni Durum. Askerlik. Telefon 0 370 433 2021 / 1040. E-Mail.

Düzenleme Tarihi. Adı Soyadı, Unvanı. Doğum Tarihi ve yeri. Medeni Durum. Askerlik. Telefon 0 370 433 2021 / 1040. E-Mail. Prof. Dr. Refik POLAT 1969 yılında Konya da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya da tamamladı. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Yüksek lisans

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRICILARIN 2012 YILINDA YAPTIKLARI ULUSAL ve ULUSLARARASI YAYIN LİSTESİ

ARAŞTIRMA ENSTİTÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRICILARIN 2012 YILINDA YAPTIKLARI ULUSAL ve ULUSLARARASI YAYIN LİSTESİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRICILARIN 2012 YILINDA YAPTIKLARI ULUSAL ve ULUSLARARASI YAYIN LİSTESİ A-Ulusal Yayınlar 3 Aydın Erbeyli İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü...

Detaylı

SCHEDULE AT-A-GLANCE Thursday, 22 May 2014 HALLS H1 H2 H3 H4 H5 H6 DH 09:00 Shuttle from Hotels to SDU Campus 09:30-10:30 Registration 10:30-11:30

SCHEDULE AT-A-GLANCE Thursday, 22 May 2014 HALLS H1 H2 H3 H4 H5 H6 DH 09:00 Shuttle from Hotels to SDU Campus 09:30-10:30 Registration 10:30-11:30 SCHEDULE AT-A-GLANCE Thursday, 22 May 2014 HALLS H1 H2 H3 H4 H5 H6 DH 09:00 Shuttle from Hotels to SDU Campus 09:30-10:30 Registration 10:30-11:30 Opening 11:30-12:30 Keynote Speech 13:00-14:00 Lunch 14:00-15:15

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ 2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA 09.00-10.00 Kayıt 10.00-10.45 Açılış Konuşmaları ve Destekleyen Firmalar İçin Ödül Töreni 10.45-11.00 Çay Arası 11.00-12.00 Çağrılı

Detaylı

Kuyruk Milinden Hareketli Budama Artığı Parçalama Makinasının Temel Đşletmecilik Verilerinin Belirlenmesi

Kuyruk Milinden Hareketli Budama Artığı Parçalama Makinasının Temel Đşletmecilik Verilerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Kuyruk Milinden Hareketli Budama

Detaylı

SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015)

SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015) 08:30-09:30 09:30-10:15 KAYIT İŞLEMLERİ Açılış Konuşmaları SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015) Ç A Ğ R I L I B İ L D İ R İ L E R 10:15-10:40 10:40-10:05 10:05-11:30 11:30-11:55 12:00-13:30 13:30-13:45

Detaylı

15. EYİ KABUL EDİLEN SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLER Bildiri No Bildiri Adı Yazar_1 Yazar_2 Yazar_3 Yazar_4 1

15. EYİ KABUL EDİLEN SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLER Bildiri No Bildiri Adı Yazar_1 Yazar_2 Yazar_3 Yazar_4 1 15. EYİ KABUL EDİLEN SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLER Bildiri No Bildiri Adı Yazar_1 Yazar_2 Yazar_3 Yazar_4 1 2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE SİYASİ PARTİLERİN İLLERDEKİ OY ORANLARININ VE BELİRLEYİCİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Yozgat İli Şartlarında Yetiştirilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Dinçer Çeşidinden Üretilen Biyodizelin Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi

Yozgat İli Şartlarında Yetiştirilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Dinçer Çeşidinden Üretilen Biyodizelin Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Cilt: 3 Sayı: 1 2014

Cilt: 3 Sayı: 1 2014 Bahçe Bitkileri Derneği nin Haber Bültenidir. Cilt: 3 Sayı: 1 2014 Dernekten Haberler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Erkenci Karpuz Yetiştiriciliği Ve Türkiye Açısından Önemi İncir w w w. b a h c e

Detaylı

T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ BAHÇE TARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ Adı Yarıyılı

Detaylı

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS ABSTRACTS OF ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS

Detaylı

9. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ

9. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ 9. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 3-5 EYLÜL 2015 KONYA YER: SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ SELÇUKLU/KONYA 08.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış

Detaylı

ARGEPP 2010 TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ AR-GE PROJE PAZARI

ARGEPP 2010 TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ AR-GE PROJE PAZARI i ii DÜZENLEYEN KURULUŞLAR S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü S.Ü. Veteriner Fakültesi S.Ü. Ziraat Fakültesi S.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi S.Ü.

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL FACULTY ISSN 1300-9362 CİLT VOLUMI: A SAYI 1-2 1999 NLfMBER Sahibi Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi adına Dekan Prof.Dr.Kadriye

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Rıza Gürbüz Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2012 - Çankırı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Rıza Gürbüz Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2012 - Çankırı ÖNSÖZ Mekatronik; makine, elektrik, elektronik, kontrol teknolojileri, otomotiv, iklimlendirme ve soğutma, biyomedikal, uçak ve uzay sanayi, silah sanayi ve raylı sistemler teknolojileri alanlarındaki

Detaylı

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA 24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA Değerli Katılımcılar; Yeterli ve güvenli gıda arzı; son yıllarda gerek dünyada, gerekse ülkemizde gündemde yer işgal eden konuların başında gelmektedir. Gıda

Detaylı

Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı TARIMSAL MEKANİZASYON ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMALARI Dr. Suat AKGÜL Grup Koordinatörü

Detaylı

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 24 26 KASIM 2011 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ ANKARA Kitaplar Serisi: 26 Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 1.Baskı - 750 adet ISBN 978-605-01-0212-3

Detaylı