STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLANI ( ) T.C. ORDU VALİLİĞİ MESLEK LİSESİ ORDU KIZ TEKNİK MESLEK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ ORDU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLAN 2011 2014 STRATEJİK PLANI ( 2011 2014 ) T.C. ORDU VALİLİĞİ MESLEK LİSESİ ORDU KIZ TEKNİK MESLEK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ ORDU - 2010"

Transkript

1 ORDU KIZ T.C. TEKNİK VE ORDU VALİLİĞİ MESLEK LİSESİ ORDU KIZ TEKNİK MESLEK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ( ) STRATEJİK PLANI ORDU ORDU

2

3

4 OKUL MÜDÜRÜNÜN SUNUŞU Zaman içinde değişmeyen tek şey değişimdir. Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında kullar, bilginin öğrenildiği ve tplumlara yön vermeye çalışılan kurumların başında gelmektedir. Bireyler veya kurumlar çağın gereği lan değişime ayak uydurmak ve gelecek için hazırlayacakları plan ve prgramları buna göre hazırlamak zrundadır. Stratejik plan sayesinde knumumuzu bilerek nerede lduğumuzu görmemiz ve lmamız gereken yeri belirleyerek gelişimimizi nasıl takip edeceğimizi, lmak istediğimiz yere nasıl ulaşabileceğimizi ve bunları nasıl izleyeceğimizi srgulamamız gereklidir. Bu nedenle; geleceği başarılı bir şekilde yönetilebilmek için adımlarımızı dğru larak planlayıp, uygulanmak da gereklidir. Stratejik plan hazırlanırken yalnız nereye gideceğimizi değil, en iyi hangi yldan ve nasıl gidebileceğimizi araştıran ve luşturan bir sürece yer verilmiştir. Stratejik planımızın hazırlanmasında kulumuzdaki yönetici ve öğretmenlerimizle tüm paydaşlarımızın görüşleri alınmış, planımız gerektiğinde revize edilecek şekilde hazırlanmıştır. Okulumuzun geleceğine yön vermesi için hazırladığımız bu stratejik planın uygulanması ile Ordu Kız Teknik ve Meslek Lisesi larak, geleceğe daha emin adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyrum. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen stratejik planlama ekibi başta lmak üzere tüm çalışanlara özverili çalışmalarından dlayı teşekkür eder, ilimizin ssyal ve eknmik gelişimine temel luşturan eğitimin en önemli hizmetlerden biri lduğu anlayışıyla hazırlanan stratejik planımızda belirlediğimiz misyn, vizyn, amaçlar ve hedefler dğrultusunda yürütülecek çalışmalarda başarılar dilerim. Şükran ÖZÇELİK Okul Müdür Vek.

5 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı ( Kurumun tam adı yazılacak) Kurum Türü Genel Lise Anadlu Lisesi Mesleki ve Teknik Lise Anadlu Mesleki ve Anadlu Teknik Lise Fen Lisesi Diğer (.) Kurum Kdu Kurum Statüsü Kamu Özel Kurumda Çalışan Persnel Sayısı Yönetici : 6 Öğretmen : 62 Hizmetli : 2 Memur : 4 Öğrenci Sayısı 896 Öğretim Şekli Nrmal ikili Okulun Hizmete EKİM 1945 Giriş Tarihi Kurum Tel. : Telefnu / Fax Fax : Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Kurum Müdürü Kurum Müdür Yardımcıları rdukml.meb.k12.tr BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK BULVARI NO: MERKEZ/ORDU Şükran ÖZÇELİK Mehmet Emin YILMAZ Melek GENCELOĞLU Gönül YEŞİLTEPE Elif Ayşe AYDIN Gülgün KAYA (Görevlendirme ) M. Mutlu AKTAŞ Uğur AYDIN (Görevlendirme ) GSM Tel:

6 I. BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlık ve Analiz Çalışmaları Stratejilerin Belirlenmesi; Stratejik Planlama Kmisynu YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER OKULUMUZDA FAALİYET GÖSTEREN ALANLAR... 8 II. BÖLÜM DURUM ANALİZİ DURUM DEĞERLENDİRME Ordu Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürlüğü Tarihçesi Döner sermaye ile çalışan kulumuz, halen Teşkilat Yapısı İnsan Kaynakları YÖNETİCİ DURUMU ÖĞRETMEN DURUM MEMUR HİZMETLİ DURUMU ÖĞRENCİ DURUMU BİNA VE DURUMU OKULUN MALİ YAPISI PAYDAŞ LİSTESİ Paydaş Analiz Tablsu İç Paydaşlar Dış Paydaşlar GZFT ANALİZİ ÇEVRE ANALİZİ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ III BÖLÜM GELECEĞE BAKIŞ MİSYON, VİZYON, İLKELER, DEĞERLER VE VARSAYIMLAR MİSYON VİZYON İLKELER DEĞERLERİMİZ VARSAYIMLAR IV. BÖLÜM TEMALAR, STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR TEMALAR TEMA-1 Eğitim-Öğretim Hizmetleri: TEMA-2 Eğitime Destek Hizmetleri: TEMA-3 İnsan Kaynakları: STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TEMA I - EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ TEMA-2 EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ... 46

7 TEMA III - İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ V. BÖLÜM MALİYETLENDİRME MALİYETLENDİRME TABLOSU MALİ KAYNAKLAR: VI. BÖLÜM SONUÇ....Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1. STRATEJİK HEDEF BİRİM SORUMLULUK TABLOSU... 56

8 I. BÖLÜM ORDU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

9 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 09/02/2010 tarihli 2010/14 Sayılı genelge ile kul ve kurum stratejik planlarının hazırlanması, tebliği ile başlayan kul stratejik planlama sürecimiz, kulumuzun değişen ve gelişen çevre kşulları göz önüne alınarak, bağlı bulunduğumuz Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Planı ışığı altında hazırlanmaya başlanmıştır. Bakanlığımız Planlama Süreci İş Takvimine bağlı kalarak yürütülecek stratejik plan çalışmamız; hazırlık, analiz, plan içeriği hazırlama, sunum ve paylaşım aşamalarından luşacaktır Hazırlık ve Analiz Çalışmaları Okul stratejik planımızın hazırlık çalışmaları kapsamında planlama çalışmaları, kulumuz paydaşlarına duyurulmuş, ilgili eğitimlere kul temsilcileri katılmış, çalışmalarda yer alacak ekipler luşturulmuştur. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Planı incelenmiş, plan ekiplerce analiz edilerek kul çalışanları ile paylaşılmıştır. Okulumuzda çalışma ekipleri kurularak, durum analiz süreci planlanmış, faaliyet takvimi luşturulmuştur. Durum analizi yapılmıştır. Bu süreçte; Okul Gelişim Mdeli uygulamaları çerçevesinde yapılan kurum özdeğerlendirme snuçlarından yararlanılmıştır. İç, dış paydaş, hizmet alan, temel rtak, stratejik rtak paydaşlarımız belirlenmiştir Okul Stratejik Planımıza kaynak sağlamak üzere kulumuzla ilgili tüm paydaşları kapsayan çk yönlü algı ölçme çalışmaları yapılmıştır. Okulumuza ait mevcut durumu resmetmek için sn üç yılı kapsayan istatistik çalışmaları yapılmıştır. Kurum ürettiği hizmetler yönüyle; insan kaynakları, fiziki durumu, mali yapısı vb. açılardan analiz edilmiştir. Okulumuz Stratejik Plan çalışma ekiplerince fırsat ve tehditlerimiz belirlenmiştir. GZFT ve PEST analizleri yapılmış güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarımız belirlenerek durum analizimiz tamamlanmıştır Stratejilerin Belirlenmesi; Stratejik planlama süreci iş takvimindeki planlama aşamaları dikkate alınarak, kmisynumuz tarafından kulumuzun misynu, vizynu, ilke ve değerleri, kulumuzun uyguladığı eğitim-öğretim prgramları ve durum analizinde rtaya knan veriler göz önünde bulundurularak belirlenmiş. Buna göre kulun stratejik planlamada belirtilen amaç ve hedeflere ulaşması için kurum içi ve dışı faktörlere bağlı varsayımlar luşturulmuştur.

10 Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 1.Okulun var luş nedeni (misyn), ulaşmak istenilen nkta (vizyn) belirlenip kulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan da vizyna ulaşmak için gerekli lan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar; a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, krunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili lan stratejik amaçlar, b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili lan stratejik amaçlar, c. Yasalar kapsamında yapmak zrunda lduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar larak da ele alındı. 2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler knuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili larak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, snuca daklı, açık ve anlaşılabilir lmasına özen gösterildi. 3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük luşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet amacımıza ulaştırır mı srgulaması yapıldı. 4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için srumlu ekipler ve zaman belirtildi. 5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için perfrmans göstergeleri tanımlandı. 6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/prjeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zrunda lunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu. 7. GZFT çalışmasında rtaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. 8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten snra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi yapıldı.

11 9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/prjenin tplamları hesaplanarak bütçeler rtaya çıkartıldı. Yukarıdaki çalışmalar gerçekleştirildikten snra Ordu Kız Teknik ve Meslek Lisesi dönemi stratejik planına sn halini vermek üzere Milli Eğitim Müdürlüğü AR- GE birimine gönderildi Stratejik Planlama Kmisynu S.N. Adı-Syadı Görevi Görev Yeri 1 Mutlu M. AKTAŞ Müdür Yardımcısı Ordu Kız Teknik ve Meslek Lisesi 2 Mahmut YILMAZ Bil. Tek. Öğretmeni Ordu Kız Teknik ve Meslek Lisesi 3 İsa ALTUNSOY Edebiyat Öğretmeni Ordu Kız Teknik ve Meslek Lisesi 4 Leyla GÜRSOY El San. Öğretmeni Ordu Kız Teknik ve Meslek Lisesi 5 Nazan YILMAZ ÖZER Çcuk Gel. Öğretmeni Ordu Kız Teknik ve Meslek Lisesi 6 Mehmet ESEN Güz Saç Bak. Öğrt. Ordu Kız Teknik ve Meslek Lisesi 7 Nermin KAYA Yiy. İç. Hiz. Öğretmeni Ordu Kız Teknik ve Meslek Lisesi 8 Türkan SADIKOĞLU Rehber Öğretmen Ordu Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9 Emine AKSU Rehber Öğretmen Ordu Kız Teknik ve Meslek Lisesi

12 2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Sıra N Referans Kaynağının Adı 1 Anayasa DAYANAK 2 Milli Eğitim Temel Kanunu sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kntrl Kanunu Sayılı Eğitim Kanunu 5 Mesleki Eğitim Kanunu 6 Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı Eğitim Özel İhtisas Kmisynu Rapru 9 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 10 Milli Eğitim Strateji Belgesi 11 Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve prgramlar 12 Milli Eğitim Şura Kararları 13 TÜBİTAK Vizyn 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raprları 14 Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili tüm prjeler 15 Bakanlık Stratejik Plan Taslağı 16 Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 17 Diğer Kaynaklar

13 3. OKULUMUZDA FAALİYET GÖSTEREN ALANLAR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DAL ADI Web Prgramcılığı TANITIM Bilgisayar sistemlerinin dnanım ve yazılım larak kurulumu bilgilerinin yanında web sayfası tasarımı ve prgramlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlama yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirilir. GİRİLEBİLECEĞİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI Bilgi yönetimi Bilgisayar Teknljileri ve Bilişim Sistemleri Bilgisayar Teknljisi ve Prgramlama Bilişim Sistemleri ve Teknljileri Bilişim-Yönetim e-ticaret İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı İnternet ve Ağ Teknljileri Masaüstü Yayıncılık Web Teknljileri ve Prgramlama GİRİLEBİLECEĞİ LİSANS PROGRAMLARI Bilgi teknljileri (Bilgisayar ve Teknlji YO) Bilgisayar Öğretmenliği Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği Bilgisayar ve Kntrl Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğretim Teknljileri Öğretmenliği Elektrnik ve Bilgisayar Öğretmenliği Kntrl Öğretmenliği

14 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DAL ADI TANITIM GİRİLEBİLECE Ğİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI Erken Çcuklukta Eğitim 0-6 yaş çcuklarının tüm gelişim alanlarını ve özelliklerini tanıyan, plan ve uygulama yapma, yaparak ve yaşıyarak öğrenme, mesleki alanda araç gereç kullanma knusunda yeterli, insan ilişkileri ve iletişim rganizasyn yapma bilgi ve becerisine sahip, çcuk hastalıkları ve sağlığı knusunda bilgili elemanlar yetiştirilir. Çcuk Gelişimi Ssyal Hizmetler GİRİLEBİLECEĞİ LİSANS PROGRAMLARI Çcuk Gelişimi ve Eğitimi Öğr. Görme Engelliler Öğretmenliği İşitme Engelliler Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Öncesi Öğr. (açıköğretim)- Özel Eğitim Özel eğitim gerektiren çcukların bakım ve eğitimine yardımcı lma, plan ve uygulama yapma, yaparak ve yaşayarak öğrenme, teknljik gelişmeleri izleme bilgi ve becerisine sahip nitelikle elemanlar yetiştirilir. Ssyal Hizmet (Sağlık Yüksekkulu) Üstün Zekalılar Öğretmenliği Zihin Engelliler Öğretmenliği

15 EL SANATLARI TEKNOLOJİLERİ DAL ADI Dekratif El Sanatları TANITIM Geleneksel ve yöresel ürün hazırlayan, giyim ve ev aksesuarlarını yapabilen eleman yetiştirilir. GİRİLEBİLECEĞİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI El Sanatları Geleneksel El Sanatları GİRİLEBİLECEĞİ LİSANS PROGRAMLARI Çiçek, Örgü, Dkuma Öğretmenliği Dekratif Sanatlar Öğretmenliği Halı ve Kilim Nakış Öğretmenliği Dekratif Ev Tekstili Evlerde kullanılan tekstil ve çeyiz ürünlerini hazırlayabilen eleman yetiştirilir. Halıcılık Halıcılık ve Desinatörlüğü Tekstil Dkuma ve Örgü Öğretmenliği Kuyumculuk ve Takı Tasarımı El ve Makine Nakışı Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde elde yada makinada desen ve nakış tekniklerini kullanarak çeşitli zemin üzerine işleme yapma bilgi ve becerisine sahip eleman yetiştirilir. Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği Takı ve El Sanatları Uygulamalı Takı Teknljisi

16 GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ DAL ADI Hazır Giyim Mdel Makineciliği Kadın Giyim Mdelistliği Kadın Terziliği TANITIM Mdelist tarafından verilen dikim talimatlarına göre, mdel ve malzeme özelliğine uygun dikiş tekniklerinin uygulayarak numune dikimi yapmak, mdel geliştirmeye yönelik önerilerde bulunan bilgi ve becerisine sahip eleman yetiştirilir. Kadın giysilerine ait kalıp hazırlama kalıba uygun şabln, serileme ve pastal planı hazırlama, numune dikiminin yapılmasını sağlama, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip eleman yetiştirilir. Sparişe göre kadın giysileri üretmek için müşteriyi mdel ve malzeme seçimi knusunda yçnlendirme, kalıp hazırlama kesme prva yapma dikme süsleme ve ütüleme bilgi ve becerisine sahip eleman yetiştirilir. GİRİLEBİLECEĞİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI Deri Knfeksiyn Kstüm Tasarımı Mda Tasarımı Mda ve Tekstil Tasarımı Tekstil Deri Knfeksiyn Kstüm Tasarımı Mda Tasarımı Mda ve Tekstil Tasarımı Tekstil GİRİLEBİLECEĞİ LİSANS PROGRAMLARI Giyim Endüstrisi Öğretmenliği Giyim Öğretmenliği Hazır Giyim Öğretmenliği Tekstil Dkuma ve Örgü Öğretmenliği Tekstil Öğretmenliği Giyim Endüstrisi Öğretmenliği Giyim Öğretmenliği Hazır Giyim Öğretmenliği Tekstil Dkuma ve Örgü Öğretmenliği Tekstil Öğretmenliği

17 GRAFİK VE FOTOĞREFCILIK DAL ADI Ftğrafçılık TANITIM Bir mesajı görsel ve belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla tasarımları elle ve bilgisayarla sanatsal ölçütler içinde hazırlayan grafikerlik mesleğinin yeterliklerine sahip elemanları yetiştirilir. GİRİLEBİLECEĞİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI Ftğrafçılık Ftğrafçılık ve Kameramanlık Grafik Tasarımı Grafik ve Reklamcılık Halıcılık ve Desinatörlüğü GİRİLEBİLECEĞİ LİSANS PROGRAMLARI Matbaa Öğretmenliği Tasarım ve Knstrüksiyn Öğretmenliği Grafik Bir mesajı görsel ve belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla tasarımları elle ve bilgisayarla sanatsal ölçütler içinde hazırlayan grafikerlik mesleğinin yeterliklerine sahip elemanları yetiştirilir. Marka İletişimi Matbaacılık Mimari Dekratif Sanatlar GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ALANI DAL ADI Saç Bakımı TANITIM Saç şekillendirme, renklendirme, kesim ve saç bakımı yapma kuaförlük mesleği yeterlilklerine sahip elemanlar yetiştirilir. GİRİLEBİLECEĞİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI Cilt Bakımı ve Güzellik Kuaförlük Tıbbi ve Armatik Bitkiler GİRİLEBİLECEĞİ LİSANS PROGRAMLARI Kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmenliği

18 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİLERİ DAL ADI TANITIM GİRİLEBİLECEĞİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI GİRİLEBİLECEĞİ LİSANS PROGRAMLARI Serbest Seramik Şekillendir me Seramik frm tasarımları dğrultusunda, serbest şekillendirme teknikleri ile çeşitli frmlar şekillendirme, dekrlu-dekrsuz, sırlı-sırsız pişirme yeterlikilerine sahip eleman yetiştirir. Cam-Seramik Çini İşlemeciliği Mimari Dekratif Sanatlar Seramik YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI DAL ADI TANITIM GİRİLEBİLECEĞİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI GİRİLEBİLECEĞİ LİSANS PROGRAMLARI Mutfak Mutfak araç gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyn kurallarına uygun yiyecek üretimi yapabilen ve servise hazır hale getiren, aşçılık mesleğinin yeterliliklerine sahip elemen yetiştirilir. Aşçılık Aile eknmisi ve beslenme öğretmenliği

19 2. BÖLÜM DURUM ANALİZİ

20 1. DURUM DEĞERLENDİRME 1.1. Ordu Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürlüğü Tarihçesi Okulumuz 1945 yılının ekim ayında AKŞAM KIZ SANAT kulu larak eğitimöğretime başlamıştır eğitim-öğretim yılında MEB tarafından Kız Enstitüsü ne dönüştürülmüş ve 5 yıllık eğitime geçmiştir eğitim-öğretim yılında Kız Sanat Okulu adı ile üç yıllık eğitim vermiş, yılında ilkkuldan snra beş yıllık meslek eğitimi ile ismi Kız Enstitüsü lmuş, bu dönemde öğrenciler bütün branşlarda eğitim görerek kulumuzdan mezun lmuşlardır öğretim yılından itibaren rtakul ve lise ayrılmış, lisede branşlaşmaya başlanmıştır. Kız Sanat Ortakulu ve Kız Enstitüsü larak eğitime devam eden kulumuz yılında 9.Milli Eğitim Şurası kararına göre ismi KIZ MESLEK LİSESİ larak değiştirilmiştir eğitim-öğretim yılında rta kısmı kapanarak sadece 3 yıllık lise bölümü ile eğitim ve öğretime devam etmiştir eğitim-öğretim yılında Anadlu Meslek Lisesi, sınavla Bilgisayar bölümü açmış ve aynı yıl METGE prjesinde Çcuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü açılmıştır öğretim yılında erkek öğrencilerin alınması ile kız kelimesi kaldırılarak kulumuzun adı Anadlu Kız Meslek Lisesi ve Meslek Lisesi lmuştur eğitim-öğretim yılından itibaren liselerin 4 yıl lması ile birlikte 4 yıllık eğitime geçilmiştir eğitim-öğretim yılından itibaren METGE prgramından Avrupa Birliği ile eşgüdümlü yürütülmekte lan Meslek Eğitimini Güçlendirme Eğitim Prjesi ne geçiş yapılmıştır. Bu prje bünyesinde 8 alanda faaliyet göstermektedir. Ayrıca, 2007 yılı Mart ayında faaliyete geçen 80 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdumuz da mevcuttur. Döner sermaye ile çalışan kulumuz, halen 4 yıllık Anadlu Kız Meslek Lisesi 4 yıllık Kız Meslek Lisesi Uygulamalı Anakulu Halka yönelik yetiştirme kursları ile eğitim ve öğretime devam etmekte, alanlara yönelik siparişler almaktadır eğitim-öğretim yılında kulumuzun adı Kız Teknik ve Meslek Lisesi larak değiştirilmiştir.

21 1.2. Teşkilat Yapısı OKUL MÜDÜRÜ OKUL AİLE BİRLİĞİ MÜDÜR YARDIMCILARI ÖĞRETMENLER KURUMLU ÖĞRETMENLER YARDIMCI PERSONEL MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİ ÖĞRENCİLER KÜLTÜR DERSİ ÖĞRETMENLERİ KULÜPLER KURULLAR KOMİSYONLAR

22 1.3. İnsan Kaynakları YÖNETİCİ DURUMU YÖNETİCİ DURUMU S.NO. Görevi Erkek Kadın Tplam 1 Müdür 4 2 Müdür Yard YILI İTİBARİ İLE KURUM YÖNETİCİ EĞİTİM DURUMU Eğitim Düzeyi Yönetici Sayısı % Ön Lisans 1 16,66 Lisans 5 83,33 Yüksek Lisans Dktra

23 2010 YILI İTİBARİ İLE YÖNETİCİ YAŞ DÜZEYLERİ Yaş Düzeyleri Yönetici Sayısı % , , , YILI İTİBARİ İLE YÖNETİCİ HİZMET SÜRELERİ Hizmet Süreleri Yönetici Sayısı % 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 1 16, Yıl Yıl üzeri 5 83,33

24

25 1.3.2 ÖĞRETMEN DURUM 2010 YILI İTİBARİ İLE KURUM ÖĞRETMEN EĞİTİM DURUMU Eğitim Düzeyi Yönetici Sayısı % Ön Lisans 7 11,22 Lisans 53 85,48 Yüksek Lisans 2 3,22 Dktra 2010 YILI İTİBARİ İLE ÖĞRETMEN YAŞ DÜZEYLERİ Yaş Düzeyleri Yönetici Sayısı % , , , ,83

26 2010 YILI İTİBARİ İLE ÖĞRETMEN HİZMET SÜRELERİ Hizmet Süreleri Yönetici Sayısı % 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 1 16, Yıl Yıl üzeri 5 83,33 YIL İÇERİSİNDE KURUMDAN AYRILAN ÖĞRETMEN SAYISI Yıllar TOPLAM 2 1 6

27 YIL İÇERİSİNDE KURUMA YENİ ATANAN ÖĞRETMEN SAYISI Yıllar TOPLAM BRANŞLARA GÖRE ÖĞRETMEN SAYILARI Sıra N. Branşı Erkek Kadın Tplam 1 Yabancı Dil Beden Eğitimi Biylji Cğrafya Din K. Ve Ah. Bilgisi Felsefe Fizik Kimya Matematik Müzik - 11 Rehber Öğretmen Resim - 13 Tarih Türk Dili Edebiyatı El San. Tek. /Nakış El San. Tek. /El Sanatları Seramik ve Cam Tek Giyim Üretim Tek Grafik ve Ftğraf Okul Öncesi Öğretmenliği Çcuk Gelişimi ve Eğitimi Güzellik ve Saç Bakım Hiz Bilişim Teknljileri Yiyecek İçecek Hizmetleri 4 4 TOPLAM

28 1.3.3 MEMUR HİZMETLİ DURUMU MEMUR- HİZMETLİ DURUMU Görevi Erkek Kadın Tplam 1 Memur Hizmetli Teknisyen Sözleşmeli İşçi Sigrtalı İşçi ÖĞRENCİ DURUMU ÖĞRENCİLERİN DİSİPLİN DURUMU Yıl Kınama Yıl Uzaklaştırma DİSİPLİN CEZASI ALAN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

29 ÖĞRENCİLERİN ÖDÜL DURUMU Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Onur Belgesi Alan Öğr. Sayısı Teşekkür Belgesi Alan Öğr. Sayısı Takdir Belgesi Alan Öğr. Say YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI Öğretim Yılı Öğrenci Sayısı ÖĞRENCİLERİN SINIFLARA DAĞILIMI Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

30 ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ ORANLARI YIL SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI AÖF YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI Ön Lisans Yetenek Sınavı Lisans Başarı Yüzdesi Üniversiteye Giriş Oranı BİNA VE DURUMU OKULUN BİNA VE DONANIM DURUMU BİNA YAPISI SAYI Arşiv 2 Atölye Sayısı (Kullanılan ve Kullanılmayanlar Dahil) 15 Çk Amaçlı Saln Sayısı 1 Dep 1 Derslik Sayisi (Anasinifi Olarak Kullanilan ) 5 Derslik Sayisi (Kullanilan, Kullanilmayan, Anasinifi dahil) 19 Eğitim Araçları Odası 1 İdari İşler Odası 1 Kütüphane Sayısı (Sınıf Kitaplıkları Hariç) 1 Müdür Odası 1 Müdür Yardımcısı Odası 4 Ortak Kullanılan Labratuar Sayısı 1 Öğretmenler Odası 1 Rehberlik Servisi Oda Sayısı 1

31 BİLİŞİM VE EĞİTİM-ÖĞRETİM METARYELLERİ MATERYAL ADI SAYI Kütüphanede kitap sayısı 1011 ADSL 1 Nkta Vuruşlu Yazıcı 2 Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı 3 Lazer Yazıcı 14 Tarayıcı 2 Hparlör 10 Mikrfn 2 Web Cam 2 Telefn Hattı Sayısı 2 Prjeksiyn 4 Ftkpi Makinesi 1 Okul Yönetim Yazılımları OKULUN MALİ YAPISI Okulun Sn 3 Yıllık Durumu ( Okul Aile Birliği- Kantin Hesabı) Gelirler Tutarı Giderler Tutarı 2007 Yılı Gelirler Tplamı YTL 2007 Yılı Gelirler Tplamı YTL 2008 Yılı Gelirler Tplamı YTL 2008 Yılı Gelirler Tplamı YTL 2009 Yılı Gelirler Tplamı YTL 2009 Yılı Gelirler Tplamı YTL

32 2. PAYDAŞ LİSTESİ 2.1. Paydaş Analiz Tablsu İç Paydaşlar PAYDAŞ LİDER ÇALIŞANLAR HİZMET ALANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Müdürü Öğretmenler Öğrenciler Veliler Okul Aile Birliği Memurlar Destek Persneli İç Paydaşlarımız 1. Milli Eğitim Müdürlüğü: Milli Eğitim Bakanlığının ürettiği plitikaları uygulayan ve kulun bağlı lduğu mercidir. 2. Öğretmenler: Hizmeti veren persnellerdir. 3. Öğrenciler: Hizmetin sunulduğu paydaşlardır. 4 Veliler: Okullara maddi ve manevi destek sağlayabilme kapasitesi bulunur. Aynı zamanda uyumlu işbirliği içinde lunması gereken kesimdir. 5. Okul Aile Birliği: Okulun tedarikçisi knumunda lup, kulun ljistik yönden destekçisi ve işleticisi görevi vardır. 6. Memurlar: Görevli persneldir. 7. Destek Persneli: Görevli persneldir.

33 2.1.2 Dış Paydaşlar PAYDAŞ LİDER ÇALIŞANLAR HİZMET ALANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ Yerel Yönetimler Medya Üniversiteler Sivil Tplum Örgütleri Dış Paydaşlarımız 1. Yerel Yönetimler: Eğitim hizmetin ljistik destekçileri lmaları beklenir. 2. Medya: Eğitimin niteliğinin arttırılmasında işbirliği kaçınılmaz ve lüzumlu lan stratejik bir dış paydaştır. 3. Üniversiteler: Eğitim öğretim hizmetinin niteliği açısından destekçi ve işbirlikçi knumda lması gereken tedarikçi ve müşteri sayılabilecek kesimdir. Bir taraftan mezun öğrencileri sunduğumuz müşteri knumundadır. 4. Sivil Tplum Örgütleri: En stratejik destekçi knumundadırlar. Uyumlu bir işbirliği ile bir gelişim fırsatıdırlar.

34 2.2. GZFT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER Öğretmenler arası iletişimin kuvvetli lması, Okulun bulunduğu knumun tercih edilen bir yerde lması, 8 farklı meslek alanında eğitim yapıyr lması, Yeni eğitim yaklaşımlarına açık öğretmenlerin bulunması, Öğretmenler tarafından tercih edilen bir kul lması, Okul bahçesinin alanın geniş lması, OGYE çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesi, Rehber öğretmenlerin bulunması, Öğretmenler tarafından tercih edilen bir kul lması. Öğretmen çcukları için ana kulunun bulunması Öğretmen ve idare arasındaki iletişimin zayıf lması, Okuldaki teknljik lanakların yetersiz lması, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile diyalg eksikliği, Kütüphanenin yetersiz lması, Velilerin bilinç düzeylerinin yetersiz lması, Öğrencilerin ders başarılarının yetersiz lması, Etkili bir ödüllendirme ve ceza sisteminin lmaması, Ders araç ve gereçlerinin yetersiz lması, Ssyal faaliyetleri yapabilmek için uygun zaman ve şartların lmaması, İkili eğitimin yapılması, Teneffüs saatlerinin yetersizliği, Okulun fiziki kapasitesinin yetersiz lması, Öğrencilerin devamsızlık prblemlerinin fazla lması, Veli desteğinin tam larak sağlanamaması, Sınıflardaki öğrenci sayısının fazla lması, Ssy-kültürel ve eknmik düzeyleri zayıf öğrenciler tarafından tercih edilme. İdarecilerin ve öğretmenlerin öğrencileri aynı kararlılıkla disipline edememesi, Bahçenin verimli kullanılamaması, Atölyelerin sayı ve dnanım yönünden yetersiz lması, Karar almada katılımcılık ilkesinin lmaması, Okul idaresinden öğretmenlerin yeterli desteği alamaması, Öğrencilerin üniversite sınavlarında yeterince başarılı lamamaları, Hedef kyma alışkanlığının lmaması, Okulun fiziki, mali ve insan kaynaklarının etkili yönetilmemesi,

35 FIRSATLAR TEHDİTLER Rehberlik servisinin güçlü lması Çeşitli alanlarda birikimli öğretmenlerin bulunması. Merkezi yerde bulunmak, Öğrencilerin sınavsız geçiş hakkını kullanarak üst öğrenime geçebilmesi. Mezun lan öğrencilere İş yeri Açma Belgesi verilmesi. Dışarıdan sipariş alabilme, üretilen ürünlerin satışının yapılabilmesi. Alan sayısının fazla lması, Öğrenci yurduna sahip lmak, Öğrencilerin genellikle kırsal kesimden gelmeleri nedeniyle velileri ile yeterince görüşülememesi, Okulda öğretimin erken başlaması geç bitmesi, Bölgedeki rtaöğretim kurumu sayısının az lması sebebiyle bina kapasitesinden fazla öğrenin kayıt talebinde bulunması. Maddi kaynakların yetersiz lması, Kantinin yetersiz lması nedeniyle öğrencilerin kul dışına gitmeye ihtiyaç duymaları, Okul çevresinde trafik yğunluğunun fazla lması, Ana kuluna sahip lmak, Öğrencilerin derslere ilgisiz lması, Ordu ilindeki tek kız meslek lisesi lma. Binanın fiziki larak yetersiz lması, Mesleki eğitim prgramlarının sektörel beklentileri karşılayamaması, Mezunların öğrenim gördükleri alanlarla ilgili il içerisinde yeterince iş lanaklarının lmaması, Ssy-ekmnik durumu düşük, parçalınmış ailelerin çcuklarının kulda çk lması, Öğrencilerin kişilik gelişimine ve eğitim-öğretim faaliyetlerine ilgisiz velilerin fazla lması.

36 2.3. ÇEVRE ANALİZİ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ PEST Analizi (Plitik, Eknmik, Ssyal, Teknlji) ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Etkisi Çk Olumsuz (-2) Etkisi Olumsuz (- 1) POLİTİK sayılı Teşvik Kanunu x - Sınavsız MYO geçiş hakkı x - MEGEP Kapsamında uygulanan mdüler eğitim x - Meslek liselerinde alan açılmasında bölge ihtiyaçları x - Meslek lisesi mezunlarına işyeri açma belgesi verilmesi x Etkisiz (0) Etkisi Olumlu (1) Etkisi Çk Olumlu (2) EKONOMİK Organize sanayinin açılması x TEKNOLOJİ Bilgisayar ve internet kullanımının artması x - Sanayideki yatırımcıların teknljiyi yakından takip etmesi x - İnternet kafelerin amacına uygun hizmet vermemesi x SOSYO-KÜLTÜREL Veli eğitim seviyesinin düşüklüğü x - Ssyal-Kültürel faaliyet alanlarının yetersizliği x - İlimizin dğal güzelliklerini barındırması x - Kültür turizm açısından keşfedilmemiş lması x - Eknminin fındık tarımına bağlanması x - Bölge insanın istihdama yönelik yatırım yapmaması x - İlimize dğalgaz gelmesi x Karadeniz Sahil Ylunun İlimizden geçmesi.

37 III BÖLÜM GELECEĞE BAKIŞ

38 1. MİSYON, VİZYON, İLKELER, DEĞERLER VE VARSAYIMLAR 1.1. MİSYON Milli ve manevi değerlere gönülden bağlı, ülkesini seven, sürekli gelişmeye açık, iş piyasasının taleplerine cevap verebilecek, mesleki ve ahlaki yeterliliğe sahip; yapıcı ve yaratıcı bireyler yetiştirmek VİZYON Mesleki eğitimde öncü; emsalleri arasında marka bir kul lmak İLKELER Atatürk ilke ve inkılapları Adalet Liyakat İnsana değer Şeffaflık Katılımcılık ve Paylaşımcılık Demkratiklik Eleştiriye açıklık Sürekli eğitim 1.4. DEĞERLERİMİZ Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalırız, Ülkesine bağlı bireyler yetiştiririz, Sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açığız, Katılımcılığı ve paylaşımcılığı esas alır; hşgörü içinde çalışırız. Öğrenciye hizmeti, ülkemizin geleceğine hizmet biliriz. Geçmişini bilen, geleceğini gören nesil yetiştirmeyi amaçlarız.

39 1.5. VARSAYIMLAR Bu planın gerçekleşmesi aşağıda sıralanan kurum içi ve dışı faktörlere bağlıdır: Kurum içi: Okul yöneticileri stratejik yönetim anlayışı içerisinde kararlı bir davranış sergilemeli. Çalışanlara stratejik yönetim anlayışı benimsetilerek, kurum kültürü haline getirilmeli. Kurum kaynakları stratejik plana uygun kullanılmalı. Plan sürecinin ölçülmeli; aksayan nktaların iyileştirilmesi geciktirilmemeli. Kurum dışı: Okul, üst yönetimlerce plana uygun hareket edip, etmediği yönünde takip edilmeli. Stratejik yönetim anlayışı ile hareket eden kullar ödüllendirilmeli. Yerel yönetimlerce kullar desteklenmeli. Okul; tplum, çevre ve velilerce desteklenmeli.

40 IV. BÖLÜM TEMALAR, STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

41 1. TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR 1.1. TEMALAR TEMA-1 Eğitim-Öğretim Hizmetleri: Stratejik Amaç 1. Eğitimde kalite ve verimliliği artırmak.(il Milli Eğitim Müdürlüğünün 1 numaralı stratejik amacı) Stratejik Amaç 2. Yaşam byu öğrenme ilkesine uygun larak yaygın eğitimde mesleki eğitim yapmak. (İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 3 numaralı stratejik amacı) Stratejik Amaç 3. Ssyal ve kültürel faaliyetler yaparak,sanatsal ve estetik yönü de gelişmiş meslek elemanları yetiştirmek..(il Milli Eğitim Müdürlüğünün 4 numaralı stratejik amacı) Stratejik Amaç 4. Türk kültürünü ve yöresel flklrik özellikleri gelecek nesillere aktarmak, bölgesel ve ulusal beğenilere ürün larak sunmak TEMA-2 Eğitime Destek Hizmetleri: Stratejik Amaç 5. Dnanımı tam eğitim-öğretim rtamlarında hizmet vermek..(il Milli Eğitim Müdürlüğünün 6 numaralı stratejik amacı) Stratejik Amaç 6. Kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimini sağlamak..(il Milli Eğitim Müdürlüğünün 7 numaralı stratejik amacı) Stratejik Amaç 7. Okulun tplum ve çevreye etkisini artırmak..(il Milli Eğitim Müdürlüğünün 8 numaralı stratejik amacı) TEMA-3 İnsan Kaynakları: Stratejik Amaç 8. Okulun yönetim perfrmansını artırmak. (İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 9 numaralı stratejik amacı) Stratejik Amaç 9. Öğrenen örgüt kültürü için kurumsal mesleki ve kişisel gelişim lanakları sağlamak. (İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 10 numaralı stratejik amacı)

42 1.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TEMA-1 Eğitim-Öğretim Hizmetleri: Stratejik Amaç 1: Eğitimde kalite ve verimliliği artırmak.(il Milli Eğitim Müdürlüğünün 1 numaralı stratejik amacı) Stratejik Hedef: 1.1 Akademik başarıyı değerlendirmede 2010 yılında rtak perfrmans göstergeleri belirlenerek, gelişimin her yıl bu göstergelerle takip edilmesini sağlamak, YGS ve LYS de 2014 yılı snuna kadar yerleşen öğrenci ranını % 15 artırmak. Stratejik Hedef: 1.2 Eğitim prgramlarını 2011 yılından itibaren yerel ve sektörel ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlayarak uygulamak. Stratejik Amaç 2: Yaşam byu öğrenme ilkesine uygun larak yaygın eğitimde mesleki eğitim yapmak. (İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 3 numaralı stratejik amacı) Stratejik Hedef: 2.1 halka sunmak, Çevrenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup kul imkanlarını Stratejik Amaç 3: Ssyal ve kültürel faaliyetler yaparak,sanatsal ve estetik yönü de gelişmiş meslek elemanları yetiştirmek..(il Milli Eğitim Müdürlüğünün 4 numaralı stratejik amacı) S. Hedef: 3.1 Okul içi ssyal etkinlikleri çeşitlendirerek, artırmak. Stratejik Amaç 4: Türk kültürünü ve yöresel flklrik özellikleri gelecek nesillere aktarmak, bölgesel ve ulusal beğenilere ürün larak sunmak. S. Hedef: 4.1. Yöresel flklrik ürünlerin yaşatılması, S. Hedef: 4.2. Eğitim prgramları atölye uygulamalarında yöresel materyallerin üretiminin de sağlanarak, beceri yarışmalarının yapılması. TEMA-2 Eğitime Destek Hizmetleri: Stratejik Amaç 5: Dnanımı tam eğitim-öğretim rtamlarında hizmet vermek. (İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 6 numaralı stratejik amacı) S. Hedef: 5.1. Atölye ve labratuvarların sektörel ihtiyaçları karşılayacak güncel dnanımlara sahip lması. S. Hedef: 5.2. Eğitim rtamlarında bilişim teknljilerinden yararlanma.

43 Stratejik Amaç 6. Kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimini sağlamak..(il Milli Eğitim Müdürlüğünün 7 numaralı stratejik amacı) S. Hedef: 6.1. Bütçe yönetim sisteminin kurulması. Stratejik Amaç 7: Okulun tplum ve çevreye etkisini artırmak..(il Milli Eğitim Müdürlüğünün 8 numaralı stratejik amacı) S. Hedef: 7.1. Okul ve çevre halkının ssy-kültürel yapısına katkıda bulunmak. TEMA-3 İnsan Kaynakları: Stratejik Amaç 8: Okulun yönetim perfrmansını artırmak. (İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 9 numaralı stratejik amacı) S. Hedef 8.1.Okulda 2011 yılından itibaren stratejik yönetim anlayışı yerleştirerek, sürekli gelişen, paylaşımcı yönetişim kültürünü luşturmak. Stratejik Amaç 9: Öğrenen örgüt kültürü için kurumsal mesleki ve kişisel gelişim lanakları sağlamak. (İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 10 numaralı stratejik amacı) S. Hedef Kişisel ve mesleki gelişim knularında 2014 yılının snuna kadar tüm persnelin eğitim almalarını sağlamak.

44 TEMA I EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

45 TEMA I - EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ İnsanların diğer insanlarla ve çevreleriyle etkileşimlerinin maddi ve manevi ürünlerine kültür dendiği dikkate alınırsa, insanın, çevresiyle etkileşimi snucunda kültürlenmeye uğradığı söylenebilir. Günümüzde daha çk tercih edilen tanım: bireyin davranışında, kendi yaşantısı yluyla ve kasıtlı larak istenilen yönde(eğitimin amaçlarına uygun ) değişme meydana getirme sürecidir. Bu tanıma göre; Eğitim bir süreçtir. Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Davranışlarındaki değişme kasıtlı larak gerçekleştirilmektedir. Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır. Mesleki eğitim ise; tplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir. Mesleki eğitimin amacı, tplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri dğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır. Türkiye 10 yıllık perspektif içinde AB ye tam üye lacaksa, eknmide güçlü ve yapısal bir dönüşüm gerçekleştirmek zrunda. Bu dönüşümün temelinde de verimlilik ve katma değeri yüksek ürünler üretmek ve ihraç etmek yatıyr. Bu hedefe ulaşabilmenin en önemli ön kşullarından biri, vasıflı işgücüdür. Ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru lan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, eknmik başarının temelidir. Meslek eğitimi özellikle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek ylu hazırlamak, diğer yandan eknmiye vasıflı eleman yetiştirmektir. Günümüzde, hızlı teknljik değişme ve dünya düzeyindeki yapılaşma değişiminde Mesleki Teknik Eğitimin öneminin çk büyük lduğu herkes tarafından bilinen ve söylenen gerçektir. Geleceğimizin teminatı lan gençlerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve Ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur haline gelmesinde Mesleki Eğitimin önemi çk büyüktür. Ordu Kız Teknik ve Lisesi larak amacımız, öğrencilerimizi her alanda eğitmek; nları gerek üniversiteye giden ylda, gerekse de sektörün ihtiyacını karşılayacak mesleki beceriye ulaştırmaktır. Stratejik Amaç 1: Eğitimde kalite ve verimliliği artırmak.(il Milli Eğitim Müdürlüğünün 1 numaralı stratejik amacı) Stratejik Hedef: 1.1 Akademik başarıyı değerlendirmede 2010 yılında rtak perfrmans göstergeleri belirlenerek, gelişimin her yıl bu göstergelerle takip edilmesini sağlamak, YGS ve LYS de 2014 yılı snuna kadar yerleşen öğrenci ranını artırmak. Perfrmans Hedefi: 1.1.1: 2011 yılında rtak perfrmans göstergeleri hazırlamak,

46 Perfrmans Hedefi: : 2011 yılında YGS ve LYS snucunda üst öğrenime yerleşen öğrenci ranını %38 e çıkarmak, Perfrmans Hedefi: yılında YGS ve LYS snucunda üst öğrenime yerleşen öğrenci ranını %40 e çıkarmak, Perfrmans Hedefi: yılında YGS ve LYS snucunda üst öğrenime yerleşen öğrenci ranını %42 e çıkarmak, Perfrmans Hedefi: yılında YGS ve LYS snucunda üst öğrenime yerleşen öğrenci ranını %44 e çıkarmak, S. Amaç: 1 S. Hedef: 1.1 P. G : YGS ve LYS ile üst öğrenime yerleşen öğrenci ranı, P.G : Diplması ile işe yerleşen öğrenci ranı, P.G Okul içinde yapılan deneme sınavı sayıları, P.G Sınava hazırlanan öğrencilere öğrenci kçluğu yapan öğretmen sayısı, P.G Öğretmen ve öğrencilere düzenlenen seminer sayısı, P.G Diplması ile işe giren kişi sayısı, P.G İş yeri açma belgesi ile iş yeri açan kişi sayısı, FAALİYET VE PROJELER yılından itibaren her yıl kul iki deneme sınavı yapmak, yılından itibaren üst öğrenime yerleşen öğrenci istatistikleri veri tabanı luşturmak, yılında akademik başarıyı artırmak için öğretmenlere eğitimde teknlji kullanımı knulu seminerler yapmak, yılında sınava girecek öğrencilere hedef belirleme, verimli çalışma knularında eğitim yapmak sınıflar arası bilgi yarışması yapmak, 6- Okul içi sınavlarda başarılı lan öğrencileri ödüllendirmek, 7- Milli Eğitim Bakanlığı e-mezun prjesi verilerini kullanmak, Stratejik Hedef: 1.2 Eğitim prgramlarını 2011 yılından itibaren yerel ve sektörel ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlayarak uygulamak. Perfrmans Hedefi Mesleki eğitim prgramlarını yerel sektör ihtiyaçlarına göre güncelleyerek uygulama, Perfrmans Hedefi İşletmelere mesleki beceri eğitimine giden öğrenci sayılarını artırarak öğrencilerin piyasada iş görme becerisini yükseltmek,

47 Perfrmans Hedefi Yerel sektör temsilcilerinin kul içindeki eğitim sürecine desteklerini sağlamak, S. Amaç: 1 S. Hedef: 1.1 P. G Sektör temsilcileri ile yapılan tplantı sayısı, P. G Sektör taleplerine göre yeni açılan alan, dal sayısı, P. G Çeşitli meslek alanlarından eğitim/seminer vermek için kula davet edilen usta öğretici sayısı, FAALİYET VE PROJELER yılında İl Mesleki Eğitim Kurulu ve İŞKUR un hazırladığı sektörel ihtiyaç analizlerinin incelenip yeni ihtiyaç bulunan meslek dallarında eğitim prgramlarının alan/dal larak açılması, 2- Yiyecek-İçecek hizmetleri alanında faaliyet gösteren yerel firmalardan gıda mühendisi ve aşçılardan seminer vermek için kula getirmek, Stratejik Amaç 2: Yaşam byu öğrenme ilkesine uygun larak yaygın eğitimde mesleki eğitim yapmak..(il Milli Eğitim Müdürlüğünün 3 numaralı stratejik amacı) Stratejik Hedef: 2.1 Çevrenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup kul imkanlarını halka sunmak, Perfrmans Hedefi: , 2013, 2014 yıllarında MEGEP kapsamında halka açılan meslek kurslarının sektörel ihtiyaçlara göre çeşitlendirilerek, çğaltılması. S. Amaç: 2 S. Hedef: 2.1 P.G Sektörel ihtiyaçlar ve kursiyer taleplerine göre açılan meslek kursu sayısı. Faaliyet ve Prjeler 2011 yılında sektörün mesleki alanda ihtiyaçlarını belirlemek için alan taraması yapılması. Çevre halkına kulda açılacak kurslarla ilgili yazılı ve görsel basında duyuru yapılması. Çevre halkına talep ettikleri alanlarda mesleki eğitim kursları düzenlemek.

48 Stratejik Amaç 3: Ssyal ve kültürel faaliyetler yaparak, sanatsal ve estetik yönü de gelişmiş meslek elemanları yetiştirmek..(il Milli Eğitim Müdürlüğünün 4 numaralı stratejik amacı) S. Hedef: 3.1 Okul içi ssyal etkinlikleri çeşitlendirerek, artırmak. P. Hedefi yılından itibaren öğrencilere yönelik en az bir defa sergi, yarışma, tiyatr etkinlikleri düzenlemek. P. Hedefi yılından itibaren etkinliklere katılan öğrencilerin sınıflar bazında listesini hazırlamak. P. Hedefi Okul dışında sinema, tiyatr, sergi vb. etkinliklere öğrencilerin katılımını sağlamak amacıyla Kültür Müdürlüğü, Belediye ve il içerisinde faaliyet gösteren sinemalarla iş birliğine gitmek. S. Amaç: 3 S. Hedef: 3.1 P.G Okul içi düzenlenen ssyal etkinlik sayısı. P.G Okul içi düzenlenen ssyal etkinliklere katılımcı sayısı. P.G Okul dışı katılınan ssyal etkinlik sayısı. P.G Okul dışı ssyal etkinliğe katılan kişi sayısı. Faaliyet ve Prjeler Okul içinde düzenlenen sprtif, kültürel faaliyetlerde derece alan öğrencilere; kul içinde yapılan yarışma ve sınavlarda dereceye giren öğrencilere tiyatr, sinema, knser gibi etkinliklere ücretsiz katılabilmeleri için bilet hediye edilmesi. Üniversite, Kültür Müdürlüğü ve Belediye ile iş birliğine gidilerek düzenleyecekleri ssyal ve kültürel etkinliklere öğretmen ve öğrencilerimizin katılmaları için kntenjan ayırmalarını sağlama. Yerel ve ulusal bazda yapılan yarışmalara katılmak isteyen öğrencilere, alanla ilgili öğretmenlerden seçilen öğrenci kçlarının görevlendirilmesinin yapılması. S. AMAÇ :4 Türk kültürünü ve yöresel flklrik özellikleri gelecek nesillere aktarmak, bölgesel ve ulusal beğenilere ürün larak sunmak. S. Hedef: 4.1. Yöresel flklrik ürünlerin yaşatılması, P. Hedefi ve 2014 yıllarında yöresel üretimlerin yerel ve ulusal rtamlarda sunulması. S. Amaç: 4 S. Hedef: 4.1 P.G Hazırlanan görsel materyal sayısı. P.G Açılan sergi ve özel gün sayısı. P.G Yayımlanan basılı kitapçık sayısı. P.G Yayımlanan web sitesi sayısı.

49 Faaliyet ve Prjeler yılları arasında giyim bölümünce yöresel kıyafetlere ait görsel arşiv (resim, vide vs.) hazırlanması yılında sergi, kitapçık ve web sitesi halinde yayımlanması yılları arasında yiyecek içecek hizmetleri bölümünce yöresel yemek türlerine ait görsel arşiv (resim, vide vs.) hazırlanması yılında kitapçık ve web sitesi halinde yayımlanması yılları arasında her yıl yiyecek içecek hizmetleri bölümünce yöresel yemek günleri düzenlenmesi yılları arasında el sanatları bölümünce yöresel el sanatları ürünlerine ait görsel arşiv (resim, vide vs.) hazırlanması yılında sergi, kitapçık ve web sitesi halinde yayımlanması. S. Hedef: 4.2. Eğitim prgramları atölye uygulamalarında yöresel materyallerin üretiminin de sağlanarak, beceri yarışmalarının yapılması. P. Hedefi yılında flklrik ürün üretimi yarışması yapmak. S. Amaç: 4 S. Hedef: 4.2. P.G Öğrenciler tarafından üretilen yöresel ürün sayısı. P.G Yöresel ürün knulu yapılan beceri yarışması sayısı. Faaliyet ve Prjeler 2012 yılında giyim, el sanatları ve yiyecek içecek hizmetleri alanlarında beceri yarışması düzenlenmesi. Yarışmaların basında duyurulması; yarışmaya katılan öğrencilerin ürünlerinin sergilenmesi.

50 TEMA-2 EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

51 TEMA-2 EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ Okul ssyal bir örgüttür. Girdisi ve çıktısı insandır. Girdiyi çevreden alır, belirli bir eğitim sürecinden snra ürünü tekrar çevreye verir. Bu yüzden çevreyle sıkı bir ilişki içindedir. Okul sadece bünyesindeki bireylere değil yaşadığı tplumu da etkilemelidir. Bu etkileşimin tam larak gerçekleştiği örgütlerde örgüt amacına ulaşır, gerçekleşmeyen örgütlerde ise eğitim örgütü tam larak amacına ulaşamaz, srunlar rtaya çıkar. Bir kulun eğitime tam larak hazır hale gelebilmesi için her yönüyle kulun eğitime hazır hale gelmesi gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek için güçlü bir mali yapıya sahip lmak gerekir. Ordu Kız Teknik ve Meslek Lisesi larak güçlü bir mali yapıya sahip, her yönüyle eğitime hazır, çevre ile etkileşim halinde bir kul lmak en önemli ideallerimizdendir. Stratejik Amaç 5: Dnanımı tam eğitim-öğretim rtamlarında hizmet vermek..(il Milli Eğitim Müdürlüğünün 6 numaralı stratejik amacı) S. Hedef: 5.1. Atölye ve labratuvarların sektörel ihtiyaçları karşılayacak güncel dnanımlara sahip lması. P. Hedefi yılına kadar kulda mevcut atölye ve dersliğin dnanımının %60 ranında yenilemesinin yapılması. P. Hedefi yılından 2014 yılına kadar her yıl en az 2 hayırseverin kula katkı yapmasının sağlanması. S. Amaç: 5 S. Hedef: 5.1. P.G Atölye ve labratuar rtamı için hazırlanan simülasyn sayısı. P.G Eğitime destek veren hayırsever sayısı ve tplanılan bağış miktarı. Faaliyet ve Prjeler Her meslek alanı için ideal atölye ve labratuar rtamı simülasynu hazırlamak. Kaynak araştırması yapılarak, mevcut bulunan kaynakların planlanması. Eğitime destek verecek hayırseverlerin katkılarını sağlamak. S. Hedef: 5.2. Eğitim rtamlarında bilişim teknljilerinden yararlanma. P. Hedefi yılında kulda mevcut sınıf ve atölyelerin %20 ranında bilişim teknljileri ürünleri ile dnatılması P. Hedefi yılında kulda mevcut sınıf ve atölyelerin %20 ranında bilişim teknljileri ürünleri ile dnatılması P. Hedefi yılında kulda mevcut sınıf ve atölyelerin %20 ranında bilişim teknljileri ürünleri ile dnatılması P. Hedefi yılında kulda mevcut sınıf ve atölyelerin %20 ranında bilişim teknljileri ürünleri ile dnatılması

52 S. Amaç: 5 S. Hedef: 5.2. P.G Eğitim öğretim rtamlarına knulan bilgisayar ve prjeksiyn sayısı. Faaliyet ve Prjeler Her eğitim rtamına bilgisayar, prjeksiyn ve internet bağlantısı sağlamak için kul-veli iş birliği ile kula kaynak sağlamak. Okulumuzdan mezun lanların iş gücünden yararlanan sektör temsilcileri ve hayırseverlerle iş birliğine gidilerek atölye ve sınıfların dnanımı sağlanacak. Stratejik Amaç 6: Kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimini sağlamak..(il Milli Eğitim Müdürlüğünün 7 numaralı stratejik amacı) S. Hedef: 6.1. Bütçe yönetim sisteminin kurulması. P. Hedef: yılında kul bütçe yönetim sisteminin luşturulması. P. Hedefi: yılından itibaren bütçe kullanımının şeffaf larak herkes tarafından görülebilmesi. S. Amaç: 6 S. Hedef: 6.1. P.G Bütçe yönetim plan metninin yayımlanması. P.G Bütçe harcamalarının kul web sitesinde yayımlanması. Faaliyet ve Prjeler OGYE çalışmaları kapsamında yapılan öz değerlendirme snucunda belirlenen öncelikli ihtiyaçlar için bütçe planlanması. Her yıl kulun bütçe bilgilerinin web sitesinde en az iki defa yayımlanması. Okul bütçesinden yapılacak harcamaların kul persneli ve velilerle paylaşılması, Öğretmen, öğrenci ve velilerden görüş istenmesi. Bütçe ile ilgili harcamaların kulun ilgili bölümlerine asılması.

53 Stratejik Amaç 7: Okulun tplum ve çevreye etkisini artırmak..(il Milli Eğitim Müdürlüğünün 8 numaralı stratejik amacı) S. Hedef: 7.1. Okul ve çevre halkının ssy-kültürel yapısına katkıda bulunmak. P.Hedefi , 2012, 2013, 2014 yıllarında Anne-Baba Dershanesi prjesini uygulamak. S. Amaç: 7 S. Hedef: 7.1. P.G Anne-baba dershanesine katılan kursiyer sayısı. Faaliyet ve Prjeler Çevre halkına anne-baba dershanesi eğitimleri yapmak. Her yıl kul ürünlerini sergilemek için kermes düzenlemek.

54 TEMA III İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ

55 TEMA III - İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ İnsan kaynakları yönetimi, örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili plitika luşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplindir. Bu anlamda, çalışanların örgüte lan katkılarını en üst düzeye çıkaracak şekilde geliştirilip, örgütle bütünleşmesini amaçlayan insan kaynakları yönetimi, örgütsel bütünleşmeyi, işgören katılımını, esnekliği ve çalışma kalitesini en üst düzeye çıkaran bir yaklaşımı ifade eder. İnsan kaynakları yönetimi, örgütün hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli lan faaliyetleri gerçekleştirecek elemanların işe alımını, eğitimini, geliştirilmesini, mtivasynunu ve değerlendirilmesini içerir. İnsan kaynakları kavramı, örgütlerin mamul ve hizmet üretimi larak tanımlanan hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullandıkları kaynaklardan birisi lan insanı ifade eder. Bu kavram, bir örgütte en üstteki yöneticiden, en alttaki vasıfsız persnele kadar tüm çalışanları kapsar. Bu nedenle, işgörenler, örgütlerin sadece değerli bir kaynağı değil, aynı zamanda en önemli zenginliğidir. Örgütlerde insan girdisi, diğer girdiler arasında farklı ve yeri dldurulamaz bir knumdadır Örgütlerde insan kaynakları, örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayan önemli bir itici güç knumundadır. Varlığını devam ettirmek isteyen ve başarıyı hedefleyen her örgüt, bunları çalışanları sayesinde yapabileceğini unutmamalıdır. Ayrıca, insan kaynaklarının etkili kullanımına ek larak, bir örgütün belirlediği hedeflerine ulaşabilmesi, örgütün verimliliğini etkileyen, fiziksel kaynakların ve mali kaynakların da etkili kullanımını gerektirir. Okulda kültür luşturma yöneticinin işidir. Kültür ise; insanğlunun elinin ve aklının rtaya kyduğu her şeydir. Okulda luşturulan lumlu hava kulun verimliliğine de lumlu yansır. Olumlu iklime sahip kullarda sınıf yönetimi de klaylaşır. Öğretmen yönetici iletişimsizliğinden luşan çatışmalar, dedikdular sınıf içi iletişimi de lumsuz yönde etkileyebilmektedir. Okulda lumlu bir kültür luşturmada iletişimin önemi büyüktür. İletişim yllarını kapalı tutan ve gerektiği gibi kullanmayan bir kurum, önemli yaşam kaynaklarından birini kullanmıyr demektir. Bir kurumun etkili bir şekilde uzun süre yaşayabilmesi için, kurum içi iletişimin en iyi şekilde düzenlenmesi gerekir. Stratejik Amaç 8: Okulun yönetim perfrmansını artırmak. (İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 9 numaralı stratejik amacı) S. Hedef 8.1.Okulda 2011 yılından itibaren stratejik yönetim anlayışı yerleştirerek, sürekli gelişen, paylaşımcı yönetişim kültürünü luşturmak. P.Hedefi , 2012, 2013, 2014 yıllarında kulda görevli persnelin stratejik yönetim knusunda eğitilmesi. S. Amaç: 8 S. Hedef: 8.1. P.G Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan yönetici ve öğretmen sayıları.

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI i ii iii iv OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ BAKIRKÖY ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU ADRES TELEFON 0212 560 10 42 FAKS 0212 661 24 79 WEB

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 1 / 14 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BATI ÇÜNÜR KAMPÜSÜ, ISPARTA TEL: 0 246 211 3192 / 3099 FAX: 0 246 237 0920 MERKEZ STRATEJİK

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI EUA Kurumsal Değerlendirme Prgramı EUA: Eurpean Universities Assciatin Avrupa Üniversiteler

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı BİR EĞİTİMCİ OLARAK MESLEK HAYATIM BOYUNCA KAÇ ÇOCUĞUN / GENCİN, İLGİLERİNİ, YETENEKLERİNİ, DEĞERLERİNİ KEŞFETMESİNE, KENDİSİNİ OLUMLU YÖNDE İFADE EDEBİLMESİNE, ÜRETİCİ BİREYLER

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 FEN BİLİMLERİ LİSESİ GENEL AÇIKLAMALAR Fen Bilimleri Lisesi ni farklı kılan, Fen

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 Zonguldak - 2010 İçindekiler Merkezimizin Tarihçesi...3 Merkezimizin Mevcut Durumu...4 Merkezimizin GZFT (SWOT) Analizi...8

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

TEMA 1-FİZİKİ YAPILANMA

TEMA 1-FİZİKİ YAPILANMA FİZİKİ YAILANMA EKİBİ TEMA 1-FİZİKİ YAPILANMA STRATEJİK AMAÇ 1: 1- Okul içerisinde 100 kişilik konferans salonu yatırmak OKULUMUZUN FİZİKİ İMKANLARINI EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK. - %50 %50 PG 1.1.1-Konferans

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 18 1. Fiziksel Yapı... 21 2. Örgüt Yapısı...

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı

SULUOVA KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SULUOVA KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ SULUOVA KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 1971-1990 yılları arasında Suluova Pratik Kız Sanat Okulu olarak Eğitim-Öğretim hizmeti vermeye başlamıştır. 1990 Yılında bakanlık onayı ile Suluova Kız Meslek

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

YENIŞEHIR DICLE MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI

YENIŞEHIR DICLE MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI YENIŞEHIR DICLE MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI Dicle Kız Teknik ve Meslek Lisesi 06.10.2008 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Kurucu müdürü Yüksel GÜMÜŞ olup, bu görevi yeni okul müdürümüz Mehmet

Detaylı

OKULUMUZDAKİ ALANLAR VE ALANLARIN ÜNİVERSİTEDE SEÇEBİLECEKLERİ BÖLÜMLER

OKULUMUZDAKİ ALANLAR VE ALANLARIN ÜNİVERSİTEDE SEÇEBİLECEKLERİ BÖLÜMLER OKULUMUZDAKİ ALANLAR VE ALANLARIN ÜNİVERSİTEDE SEÇEBİLECEKLERİ BÖLÜMLER Uydukent Kız Teknik ve Meslek Lisesi, hem Anadolu Kız Meslek hem de Kız Meslek Lisesi olarak öğrencilere eğitim vermektedir. Anadolu

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

TÜM ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE

TÜM ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE T.C KOZAN KAYMAKAMLIĞI 50.Yıl Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı: 10167268-776/272 14.08.2015 Konu: Mesleki lar TÜM ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE İlgi: a)milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği b)ortaöğretim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri. 1 2. Kurumun Kimlik Bilgisi..3 3. Kurumun Genel Özellikleri.4 4. Personel Bilgileri... 5

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSTOÇ İLKOKULU

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSTOÇ İLKOKULU T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSTOÇ İLKOKULU İSTOÇ İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 Okul sayesinde, kulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk eknmisi,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) FOTOĞRAF VE GRAFİK ALANI ANKARA 2007 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -17 FOTOĞRAF VE GRAFİK Bu faaliyet sonucunda

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2015 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 06 Mayıs 2012 tarih ve 28284 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/3058

Detaylı

KARAPINAR İBRAHİM GÜNDÜZ ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

KARAPINAR İBRAHİM GÜNDÜZ ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI KARAPINAR İBRAHİM GÜNDÜZ ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM A-OKUL ADI : Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi B-ADRES: Yunus Emre Mah. Hacı Veyiszade Cad. C-TELEFON NO :7556892 FAKS NO: 7556892

Detaylı

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI İçindekiler 1. Kurum Kimlik Bilgileri... 2 2. Kurumun Genel Özellikleri... 3 3. Personel Bilgileri... 5 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri... 5 3.2. Kurumda

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA 2007 GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -16 Bu öğrenme

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler OKUL MÜDÜRÜ AHMET İYİOL MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler MEVCUT DURUM Okulumuz Manavgat

Detaylı

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Örgün Eğitim Kurumlarında (Okul öncesi ve İlköğretim kurumları hariç) 2013-2014 öğretim yılı Öğrenci kayıtları: a) Sınavsız öğrenci alan Ortaöğretim Kurumlarının 9. sınıflarına öğrencilerin tercihlerini

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI TANIM Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ile hammaddenin; nakliyesi, dağıtımı, barkdlaması (etiketleme) stklanması, paketlenmesi, deplanması ve tüketileceği

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ T.C. KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI YUKARI HEREKE İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM A - OKULUN KURUMUN ADI B ADRESİ C WEB ADRESİ D E MAİL ADRESİ E - TELEFON FAX F MÜDÜRÜ G OKUTULAN YABANCI

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı