ÇİFTDÜZEYLİ BİR REKABETÇİ TESİS YER SEÇİMİ PROBLEMİ İÇİN TABU ARAMA SEZGİSELİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇİFTDÜZEYLİ BİR REKABETÇİ TESİS YER SEÇİMİ PROBLEMİ İÇİN TABU ARAMA SEZGİSELİ"

Transkript

1 Eüst ühesð Degs Ct: 3 Sayý: Sayfa: 8-39 YE 00 Öze Sayısı ÇİFTDÜZEYLİ BİR REKBETÇİ TESİS YER SEÇİİ PROBLEİ İÇİN TBU R SEZGİSELİ Hae KÜÇÜKYDIN*, Necat RS, İ. Kuba LTINEL Boğazç Üvestes, Eüst ühesğ Böüü, İstabu Geş Tah: 3 Eyü 00; Kabu Eş Tah: 6 ayıs 0 Bu aae ez üzete üzee 4 gü yazaaa aıştı. ÖZET Bu çaışaa b abe at tesse buuuğu pazaa, ye tesse açaa geye çaışa b faı pobe ee aıataı. Pazaa ye gş yapa fa âıı ebüyüeyece ey tess yee ve çece buayı aaçaataı. Dğe taafta ap fa e âıı ebüyüee ç, bu uu aşısıa tep gösteee va oa tesse çece eğştee yee tasaayab, va oa tesse apatab veveya ye tesse açab. üştee avaışıı oeee ç çe tee göstee yaaaıataı. Bu göstee b üşte b tess zyaet ete oasıığı tess çecğye oğu, üşteye tess aasıa uzaıa tes oatııı. Çaışaa es uzaya çftüzey oğusa oaya b aışı tasayı pogaaa göste geştete. Bu göstee pazaa ye gş yapa fa aa vecee öcü, ap fa se zeyc ouaı. Geşte göstee ouu çözü bua ç tabu aaa sezgse öeete. Bu sezgseee, b eğ atış agotası e oğusa oaya pogaaa gevşetes uaa b a-sıı agotası oa üzee es yötee atyoa oaa yaaaıataı. ahta Sözcüe: Reabetç tess ye seç, çftüzey pogaaa, aışı tasayıı pogaaa, tabu aaa sezgse TBU SERCH HEURISTICS FOR BILEVEL COPETITIVE FCILITY LOCTION PROBLE BSTRCT I ths stuy, the pobe of a f s cosee whee the f tes to ope ew factes a aet whee thee ae aeay exstg factes beogg to a copetto. The ew etat f wshes to f the opta ocato a attactveess eves of ts factes to axze ts poft. O the othe ha, the copetto ca eact to the ew etat by chagg the attactveess eves of ts exstg factes, cosg the ao opeg ew factes. The gavty-base ue s epoye oe to oe the custoe behavo. ccog to ths ue, the pobabty that a custoe patozes a facty s popotoa to the attactveess eve of the facty a vesey popotoa to the stace betwee the custoe a the facty. To ths e, a beve xe-tege oea pogag pobe scete space s fouate. The ew etat f s the eae of the gae a the copetto s the foowe. I oe to f feasbe soutos to the oe, two tabu seach heustc ethos ae popose. Two exact ethos ae utze as suboutes of the popose ethos: a gaet ascet agoth a a bach-a-bou agoth that uses oea pogag eaxato. Keywos: Copettve facty ocato, beve pogag, xe-tege pogag, tabu seach heustc * İetş yazaı 8

2 Çftüzey B Reabetç Tess Ye Seç Pobe İç Tabu aa Sezgse. GİRİŞ Reabetç tess ye seç pobeee b fa veya faa, ape buuuğu pazaa ye b tess açaa geye çaışı. Rapee at tesse yee ve çece öse oaa bete. Tü tesse aacı üştee ve paza payı ç eabet eee âaıı ebüyüeet. Kâı ebüyüee aacıya tü eabetç tess ye seç göstee he tess aptığı paza payıı çıasaaya çaışı. Geee bu göstee paza payıı veya âı ebüyüeğ ey tess yee bua ç. Hoteg 99 öcü çaışasıa b paa buua eşt çecğe sahp ouacıı eabet ee aa b göste geştşt. Bu göstee üştee e yaıa ouacıyı seçete. Bu göste zaa çese güüüzü eğşş paza oşuaıı yasıtaca bçe eşt oaya çecee sahp tesse çee gösteee öüşeye başaıştı. Reabetç tess ye seç göstee üeye ayıa oaaıı: Geec ve assa yaa göstee. Çaışaaı tüüe tess çecğ, tesse at öztee b fosyou oaa beeete. aa ayıı, geec yaa gösteee üştee eee e yüse yaa sağaya te b tesse gtee, assa yaa gösteee se üştee he tess be b oasıığa göe zyaet etee eeye. Reabetç tess ye seç yazııa e ço uaıa assa yaa göste Rey 93 taafıa taıtıa aha soa Huff 964,966 taafıa a uaıa çe tee göste. Bu göstee b üşte b tesse gte oasıığı tess çecğye oğu, tesse üşte aasıa uzaıa tes oatııı. Tess çecğ se tess büyüüğü, şgöe sayısı, satıa a çeştğ vs. e beeete Huff 964, 966; Naash ve Coope, 974. Bu çaışaa sözü ee çe tee göstee yaaaıataı. Reabetç b otaa pazaa evcut tesse oa b faı, pazaa ye ge fa tesse açtıta soa bu ye uu aşısıa tep göstees oaaıı. Bu uu çftüzey b pobe otaya çıasıa ee ou. B çftüzey pobee hyeaş b yapı çese sıaaış öcü ve zeyc oaa aaııa bağısız oyucu ye aı. ooe ve Ba 990 taafıa gösteğ gb he oyucu e aaç fosyouu eyeeye çaışı ve çoğu zaa bu aaç fosyoaı bbye çeş Güüş ve Fouas 00. Öce, öcü e aaç fosyouu eyee ç b state seçe. ıa öcüü states be outa soa, zeyc e aaç fosyouu eyeyebe ç b state seçee teps göste. Eyee yazııa bu çftüzey pobeee, oyu uaı çeçevese uağa Stacebeg oyuaı eete Ba, 998. Oyu uasa göstee çee eabetç tess ye seç yazıı ceeğe sez çaışaya aşıaşıı. Bu çaışaaa bazıaı çftüzey pogaaa pobee ee aıe ğee Stacebeg ege pobee çözeye çaışı. Fsche 00, boyutu uzaya ayı otaaa üeeş üştee buuuğu pazaaa ayı üüü sata ap b es eabetç tess ye seç pobeye ge. İ ab e aacı be sayıa ye tess ç ey yee bua ve he paza ç üü eee beeet. Bu aaça Fsche 00 aet çftüzey göste öe. İ, ab e tess yee ve üü eee sabteğ aışı tasayıı çftüzey b göste, ğe eee eğştebğ oğusa aışı tasayıı b göste. Doğusa göste ç sezgse b yöte öeş, aca bgsayısa souça veeşt. Bhauy v. 003, süe uzaya öcüye tep oaa ave tesse aça b zeyc pobe göz öüe buuua b ağıı eez göste ee aı. Buu yaı sıa Deze 98 pobe öe. İ pobee te b va oa tess taafıa oto ee b pazaa ste otaaıı aı gücüü e büyü ısıı ee geçece ye b tess açıataı. İc pobee e ayı aaça ye b tess açıaya çaışıı, aca bu ez faı oaa ap ye b tess açaa tep veebete. Pasta ve Vahavebee 008 se ee zeyc ye b tess açacağıı göz öüe buuua ebüyü 9

3 Hae Küçüayı, Necat as, İ. Kuba tıe apaa gösteye uğaşıa ve üç stateye göe üç göste öee: E ötü uu eees, eaz yazıaa states ve ab aaç fosyouu göz öüe aa Stacebeg states. Sea ve ReVee 993 he öcüü he e zeyc ayı sayıa tess açtığı b göstee gee. Bu göstee öcüü aacı zeyc paza payıı eüçüeet; aca üştee e yaı tesse gttğ abu eete. B ğe Stacebeg ege pobe Péez ve Peegí 003 taafıa ee aıı. açaı he öcü he e zeyc tess yee b ağacı hehag b otasıa oabe ve oyucuu a be tess uuğu bütü Stacebeg egee tespt etet. Sáz v. 009, süe uzaya öcüü ve zeyc paza payaıı ebüyüeğ yee te b tess açtığı oğusa oaya çftüzey b pogaaa pobe ee aıa. yı bçe çe tee göstee yaaaıa; aca tess çece bete. Beeş b yaıgısızı çese gee eyy gaat ee b a-sıı agotası öee. Deze ve Deze 998, Sáz v. 009 çaışasıa ço yaı b göste öe ve çözüü ç üç sezgse yöte geşte.. TETİKSEL GÖSTERİ Göz öüe aıa uua pazaa ye gş yapa öcü, âıı ebüyüee aacıya ye tesse ç ey yee ve çece beeeye çaışataı. Rab se pazaa va oa tess ve ye tess aça ç aay ye buuataı. Oyuu zeycs oa ap e âıı ebüyüee ç öcüye tep gösteeb. İzeyc oası tepe va oa tesse çece eğşte, ye tess aça veveya va oa tesse apata ouğu vasayıataı. İzeyc tep oaa va oa tessee b çecğ sıfıa es, o tess apattığı aaıa ge. Buu ışıa üştee ste otasıa üeeğ, öcüü aay tess ye ouğu, zeycye at va oa tess ve aay tess ye ouğu vasayıataı. Göstee hazıı oaa öce ste otaaı =,,...,, öcüye at aay tess yee =,,...,, zeycye at va oa tesse =,,..., ve ye zeycye at aay tess yee =,,..., zeye gösteee pobee at paaetee ve aa eğşee taıaı. Paaetee: : otasıa satı aa gücü, Bu çaışaa es uzaya öcüü âıı c : yee b çec başıa ge, ebüyüee aacıya çftüzey b pobe f : yee tess açaı eğşez ge, ee aıataı. Pazaa ye ge ve tesse u : yee tess ç çecğ ısıtaya üst sıı, ç ey ye ve çecğ beee steye fa oyuu öcüsüü. Öcüü ye tesse açııta : ve yee aasıa uş uçuşu uzaı, soa zeyc e âıı ebüyüee ç va : ve yee aasıa uş uçuşu uzaı, oa tesse çece eğştee yee : ve yee aasıa uş uçuşu uzaı, tasaayab, va oa tesse apatab veveya ye tesse açab. Geşte göste çftüzey : yee va oa tess bugüü çecğ, oğusa oaya b aışı tasayı pogaaa : yee va oa tess ç çecğ ısıtaya göste ve çözüü ç tabu aaa sezgse öeete. üst sıı, b : yee va oa tess ç b çec başıa Çaışaı ge aaı şu bçe paaıştı:. ge veya get, böüe öee ateatse göste ve özee s : yee va oa tess apataı gets, taıtıataı. 3. böüe çözü yötee : yee tess ç çecğ ısıtaya üst sıı, aatıataı. Bgsayısa eey souçaı 4. e : yee ye tess ç b çec başıa böüe veete. So oaa, 5. böüe souçaa söz eete. ge, f : yee tess açaı eğşez ge. 30 f f h

4 Çftüzey B Reabetç Tess Ye Seç Pobe İç Tabu aa Sezgse 3 Kaa eğşee: : yee açıa tess çecğ, X : yee tess açıığıa b, açıaığıa sıfı oa eğşe, : yee va oa tess ye çecğ, : yee açıa tess çecğ, Z : yee va oa tess açı aığıa b, apatıığıa sıfı oa eğşe, Y : yee tess açıığıa b, açıaığıa sıfı oa eğşe. yee çecğye b tess açıığıa otasıa b üşte sağaığı yaa çe tee göste uaıaa e buuu. otasıa üşte zeycye at va oa ve ye tessee sağaığı tü yaa se e göste. Buu soucua otasıa b bey otasıa buua b tess üştes oa oasıığı oa P P h P h P h h 3 P: eb Π = X f c h 4 öye u X =,..., 5 0 =,..., 6 0, X =,..., 7 eb Z s h Y f e Z b 8 öye Z =,..., 9 0 =,..., 0 Y =,..., 0 =,..., 0, Z =,..., 3 eştğye göstee. Böyee öcüye at ye tesse ee ettğ topa ge ou. Beze bçe zeycye at va oa ve ye tesse ee ettğ topa ge se teye beeeb. Buaı uaaa öcü ve zeycs göz öüe aa aşağıa çftüzey oğusa oaya aışı tasayı pogaaa göste geşteb.

5 0 =,..., 6 X 0, =,..., 7 eb h Hae Küçüayı, Necat as, İ. Kuba tıe s Z b Z e f Y 8 öye Z =,..., 9 0 =,..., 0 Y =,..., 0 =,..., Z 0, =,..., 3 Y 0, =,..., 4 Öcüü aaç fosyou 4 üç aet topaa tee ouşu. Bc te öcüü ye tesse topaığı ge, ğe te se ye tess açaya ş gee gösteete. Kısıta ües 5 ve 6 yee tess açıazsa tess çecğ oa sıfı oasıı sağa ve eğe yee tess açıısa u üst sıııı geçes egee. İzeyc aaç fosyou 8 se beş aet topaa tee eyaa ge. Bc te zeyc ye ve va oa tesse ee ettğ ge, c te va oa tesse apatıığıa ouşa b, üçücü te va oa tesse yee tasaaaı ge veya gets, öücü ve beşc tee se ye tess açaı ge göste. Kısıta ües 9 ve 0 va oa b tess ye çecğ sıfıa be b üst sıı aasıa oasıı sağa. Pobe çözüüe eğşe ya eşt ousa yee va oa tess yee tasaaaığı, aca açı tutuuğu aaşıı. Böye b uua - Z sıfıa eşt oacağıa çece g ge ouşaz. ca < ousa b - aa çec ge oğa. Dğe yaa 0 < ousa b - aa b ge ee e. So oaa yee va oa tess apaısa ş ve Z eğee sıfıaacağıa çec ge ouşaz, aca zeyc s aa b b ee ee. Kısıta ües ve, yee tess açıazsa tess çecğ oa sıfı oasıı sağa ve eğe yee tess açıısa üst sıııı geçes egee. So oaa ısıta ües 7, 3 ve 4 eğşee, ısıta ües 6, 0 ve poztf süe eğşee göste. B soa böüe çözü yötee taıtıaa öce he öcüü he e zeyc aaç fosyoaıa at öe özeğ bete yaaı oacatı. Öcüü aaç fosyou, zeycye at =,,.., ve =,,.., eğşee sabteğe 0 ç eğşee üzee çbüey. Beze bçe zeyc aaç fosyou, öcüye at =,,.., eğşee sabteğe, 0 ç, üzee çbüey. Bu öze e Küçüayı v. 0a, 0b e agüaa geeeştee oayca aıtaab. 3. ÇÖZÜ YÖNTELERİ Bu böüe göstee ouu çözü buabe ç eez tabu aaa sezgse yöte öeete. Daha soa yötee başaıaı, öe pobee çözüee eeyse oaa aşıaştııataı. 3. Bc Tabu aa Sezgse Öee tabu aaa sezgse e aaayı öcüü ye seç eğşee oa X üzee üst üzey pobee geçeeşt. Tabu aaa, yee aaayı yee eyee taıayaca bçe yüüte yeee b eta-sezgse yöte Gove ve Lagua, 997. Geşte agotaaa bu uu, öcee zyaet ee çözüee öey geete öcüye at aay tess yeee ye tess açıası egeeee geçeeşt. İ agota a öcüye at te b tess açıığı b çözüe başaa. Bu te tess, öcüye at he b aay tess ye tü ste otaaıa oa otaaa uzaığı e üçü 3

6 Çftüzey B Reabetç Tess Ye Seç Pobe İç Tabu aa Sezgse ouğu * aay tess yee u * çecğye tess açaa bee. İ çözüe at ğe beşee se şu şee ee e: B öce böüe betğ üzee zeyc aaç fosyou, öcüye at =,,.., eğşee sabteğe, 0 ç, üzee çbüey. Bu yüze zeyc pobe, Y ve Z eğşee gevşetp oğusa oaya pogaaa gevşetes uaa b a-sıı agotasıa yaaaıaa çözüeb. Ya a-sıı ağacıı he üğüüe öce eğşee 0 e aasıa gevşetp böyee he üğüe süe oğusa oaya b pobe ee e. Bu süe pobe çözüü se zeycye at özgü pobee b üst sıı sağa. Gevşetş pobe çözüüe bütü Y ve Z eğşee eğee 0 veya oaa beese zeycye at pobe ç ouu b çözü ee eş ou. Bu ouu çözü ayı zaaa zeycye at pobee b at sıı sua. Bu süe oğusa oaya pobe çözüü ç he üğüe tca oğusa oaya çözücü KNITRO 6.0 a yaaaıı Watz ve Patega, 009. He üğüe aaa, o üğüü çözüüe Y ve Z eğşeee eğe 0,5 e e yaı oa eğşe seçee geçeeş. B üğüe tasayıı b çözü ee eğe veya ee ee üst sıı ağacı e y at sıııa aha üşü b eğe aığıa o üğü buaı. atıa a-sıı agotası sayese abe at,, Y ve Z eğşee eğee ee e. Bu eğee öcüye at ve X eğşee e eğeeye beabe öcüü aaç fosyoua ou ve öcüü âı çözü ç hesapaı. gotaı he yeeese yüüüte çözüe at X eğşeee eğş tpte haee uyguaaa oşu çözüe ee e. Bua -Ee, -Çıat, a -Değşt haee. -Ee haes tess oaya b aay yee b tess aça. -Çıat haes açı tess oa b yee tess apatı. So oaa -Değşt haes se tess oaya b aay yee b tess açae açı tess oa b yee tess apatı. Be b X'e sahp oşu b çözüe at öcüü âıı hesapayabe ç bu X'e ş çec eğee oa 'yu bua gee. Çüü be b açı tesse ües ve bu tessee at çece ç öcüü âı aca zeyc ese gösteeceğ ey tep buuuta soa hesapaab. eğşeee at eğee buuuta soa zeycye at pobe yuaıa aatıa oğusa oaya pogaaa gevşetes uaa a-sıı agotasıya çözüeb. eğşee eğee se seçe haee X eğee ve yüüüte çözü taafıa sağaa zeycye at ve çec eğee öcüye at pobee yeeştte soa buuab. Çüü b öce böüe söz eğ gb öcüü aaç fosyou, zeycye at =,,.., ve =,,.., eğşee sabteğe 0 ç üzee çbüey. Gee X, ve eğee yeeştte soa öcüü pobe 0 u sıı ısıtaı oa b çbüey ebüyüee pobe. Pobe çözüü Kaush-Kuh- Tuce bc eece eyee oşuaı uaıaa buuab: * pobe yee eys aca ve aca * 0 ouğua 0 se * * u ouğua 0 se * 0 * u ouğua 0 se Bu oşua Betseas ı 995 tabıa ışbüey eüçüee pobee ç veşt ve Π u gee ebüyüğüü bua ç b eğ atış yöte ee ete aacıya uyguaabe. Yöte yeeese eyf oaa beee 0 başagıç eğee ataı. He t yeeese e t oaa aaııa b yö vetöüe ve α t e göstee b aı büyüüğüe gees vaı. ı büyüüğü he yeeee α t = ag eb α Π t +αe t bağıtısıya bee ve b soa yeeee eğşe eğe güceee ç uaıı: t+ = t +α t e t t. Yöte, e e bete yö vetöüü üzgüsü, uaıcı taafıa beee * 33

7 Hae Küçüayı, Necat as, İ. Kuba tıe b eğee aha üçü hâe geee aa eva ee. Ey aı büyüüğüü beee ç atı böü aaa Pess v., 986 yötee yaaaıı. tı böü aaa yöte başata ç öce [0, α eb ] başagıç aaığı tay e. α eb se α aı büyüüğü ç vetöüü at ve üst sııaıa göe ouuuğuu bozayaca e büyü eğe. Yuaıa aatıa eğ atış yöte yaııya b oşu çözü ç gee eğee beeeb. Öee yötee öcee oaaa çözüe yee ee eteye ee oabece ögüe egeee gee. Bu ögüe egeee tabu stee tutuaa başaıı. Bc tabu aaa sezgsee bu ste, öcüü X ye eğşeee ve öce yeeeee ee ee oşu çözüee at ab ve çec eğşeee ouşu. Eğe ye tüete oşu çözüe X eğee tabu stese saaa X eğeeye ötüşüyosa ve, eğee ea uzuuğu 00 ve eez saaa, eğee oa ço boyutu b üpü çeseyse, o zaa bu oşu çözü tabu et. Tabu stes yapısıı böye oasıı ee ayı X eğee ç beze ve eğee üetey egeeet. Çüü beze, eğee ab beze tepe veese, bu a öcüü âıı beze eğee aasıa sebep ou. Tabu aaaı he yeeese e y oşu çözü, b soa yeee ç yüüüte çözüü. Eğe e y oşu çözüe öcüü âı be e y çözüe âa aha eğeyse e y oşu çözü ayı zaaa be e y çözü ou. Yeeee soaıa ç öçütte yaaaıı. İ öçüt geçeeşe e ço yeee sayısı, c öçüt se be ey çözüe yeşe eyaa geee geçeeşe e ço yeee sayısıı. 3. İc Tabu aa Sezgse Bc tabu aaa sezgsee es yötee yaaaıataı. Bua, eğ atış yöteye oğusa oaya pogaaa gevşetes uaa a-sıı agotasıı. Eğ atış yöte, ab çec eğee ve öcüü açıaca tess yee be outa soa öcüü tesse çece bee. Daha soa öcüü tess çece abe at at üzey pobee sabte, öcüü pobe a-sıı agotasıya çözüee ey tess yee ve çece buuu. Bu çözü ab öcüye oa ey teps ve. Daha soa öcüü tess yee ve çece ab ey teps gösteges oa tess çeceye beabe öcüü aaç fosyoua yeeşt ve öcüü âı hesapaı. İc tabu aaa yötee se saece oğusa oaya pogaaa gevşetes uaa a-sıı agotasıa yaaaıı. Eğ atış yöte uaa yee öcüye at tess çece assa oaa üet. Bu yötee tabu stes öcüü X ye eğşeee ve ye öcüü tess çecee ouşataı. Yüüüte çözüe b haeye oşu çözü ee ee ş tess çece, eez yüüüte çözüe at tess çece oa b ε çapı üe çese -yatay üzgü yaııya ouştuuataı. Yüüüte çözüü öcüye at çece ve eez oa üe yaıçapıı ε ouğu vasayıığıa, oşu çözüe at öcüü çece oa, '' ' oaca bçe assa oaa üet. ' Eğe b X eğşe eğe yüüüte çözüe sıfıa eştse ve ye yaatıa oşu çözüe eğe be eştse, ş eğe ye assa oaa [0, u ] '' aaığıa üet. Ye bc tabu aaa yötee ouğu gb ye tüete oşu çözüe X eğee tabu stese saaa X eğeeye ötüşüse ve e eğee ea uzuuğu 00 ve eez saaa eğee oa b ço boyutu üpü çeseyse, o zaa bu oşu çözü tabu et. 4. BİLGİSYISL SONUÇLR Reabetç tess ye seç pobee yazııa, aşıaştıa pobe öee buuaası eeye assa oaa sıa öee üet. İste otaaıı sayısıı {50, 60, 70, 80, 90} ve abe at va oa tess sayısıı {, 3, 4 ouğu topa o beş ve ües ouştuuu. Bu 34

8 Çftüzey B Reabetç Tess Ye Seç Pobe İç Tabu aa Sezgse ve üeee abe at aay tess ye sayısı oa he öete e eşt seç. Öcüye at aay tess ye sayısı se = x + bağıtısıya bee. Bütü öeee öcüye at + aay tess ye, ab va oa ve aay tess yeeye ötüşü. He ve üese beş ayı öe yaatıaa topa 75 öe üet. İste otaaıı, öcüye at aay tess yee ve abe at va oa ve aay tess yee x ve y ooataı, [0, 00] aaığıa taıaa bbç ağııa ee e. otasıa üştee satı aa gücü oa h, öcüü yee b çec başıa ge oa c, ab yee ye tess ç b çec başıa ge oa e, ab yee va oa tess ç b çec başıa ge veya gets oa b ve ye ab yee va oa tess bugüü çecğ göstee tasayı eğe paaetee oaa bbç ağııaa tüet: h U 00, 00000, c U, 0, e U, 0, b U,0 ve U 00, 000. Ye tess açaı eğşez ge göstee f ve f ş b çec başıa gee 000 atıa eşt oaa aıı: f = 000c ve f = 000e. u, ve üst sııaı se sıasıya u = 0000c, = 0000b ve = 0000e t bçe buuu. So oaa yee va oa b tess apataı gets oa s, b çec başıa ge veya get oa b 500 atıa eşte: s = 500b. He agota ç e yeeee soaıa öçüte oa geçeeşe e ço yeee sayısı ve be ey çözüe yeşe eyaa geee geçeeşe e ço yeee sayısı sıasıya 000 ve 00 oaa bee. Çözü yötee C# e pogaaı; 6 GB R, Wows 003 Seve şet sstee ve sez çee 3.6 GHz hızıa Ite Petu Xeo şecye sahp b ş stasyou uaıı. 75 öete ee ee souça Çzege ve e veete. T bc tabu aaa sezgse, T e c tabu aaa sezgse tes ee. z bc tabu aaaa ee ee e y ouu çözüü göstee İZ aa şec zaaıı ve. İc tabu aaa sezgsee öcüye at çec eğee assa oaa ee eğe oayı bu agota he öe üzee beş ez çaıştııı. Bu yöte ç z,e 5 oşua ee ee e ötü aaç eğe, z,eb e y aaç eğe ve z,ot otaaa aaç eğe göste. İZ se beş oşuu otaaa aa şec zaaıı ve. Bu 75 öete bc tabu aaa agotasıı otaaa aa şec zaaı 5, saye e c tabu aaa agotasıı 3606,6 saye. He pobe öeğ ç e y souç ya öcüü âıı e yüse ouğu souç oyu oaa göste. Öeğ =8, =50, = = oa 8, 50,, ve ües öeğe, bc tabu aaa agotası öcüü âıı 70807,7 buue c tabu aaa agotasıı beş oşuua e ys âı 76638,6 oaa hesapaı; bu eee 76638,6 eğe, Çzege e oyu oaa göste. Bc tabu aaa agotası 75 öete 4 taese e y ouu soucu buue ge aa 34 öete c tabu aaa agotası bcse aha y souça buu. İ tabu aaa agotası ıyasaısa he aha faza öete aha y souça buuğu ç he e otaaa aa şec zaaı ğe tabu aaa agotasıı yaaşı yee b ouğu ç, bc tabu aaa agotası c agotaa aha yüse başaı gösteete. Tabu aaa agotaaıa ee ee souçaı özee segeyebe ç 8, 50,, ve ües üçücü öeğ b şee göste. Bu öete e y ouu souç c tabu aaa agotası taafıa buuu ve bu souç şe üzee göste. Şe ste otaaıı, zeyc va oa tesse ve öcü e zeyc aay tess yee sege. Şe se bu pobe öeğ soucuu göste. Öcüü bc, c, üçücü, beşc ve atıcı aay tess yeee topa beş ye tess açtığı göüete. Bu tesse çece se sıasıya 49756,4, 998,6, 8376,, 0833, ve 940,5 t. Öcüü bc ve c ye tesse zeyc bc ve c va oa tess yeee açıığıa, zeyc teps c va oa tess apata ve bc va oa tess çecğ 877 e 67,4 e yüsete oataı. Çecğ yüsete tess Şe e ç ou aeye, öcüü 35

9 Hae Küçüayı, Necat as, İ. Kuba tıe Çzege. Bgsayısa Deey Souçaı T T Öe Z İZ Z,e Z,ot Z,eb İZ,,, sa. sa ,7 9,8 7434, , ,6 45,5 6356, 4, ,7 7050, 900, 983,0 8, 50,, 0069, 700,8 6947,9 8690,3 3967,5 37, ,4 47, 39688,8 4549, ,0 9, ,7 35, , , ,5 0,8 9545,5 775,9 8896, 9764, ,3 366, 98793,4 4, ,5 8583, , 355,9 8, 60,, 76533,6 7,3 7764, , ,9 86, ,6, , , 07894,6 30,4 036,6 77,3 374,6 7480,9 044,4 4074,6 5387,9 66,7 5479,4 5503, 55598, 3364,3 3593,8 5737, 87377, , 3598,4 353,0 8, 70,, 34694,7 004,4 3083, 3385, ,7 3574,5 730,6 379, 73477, , ,3 3449,7 0584,9 54, , , ,9 489, ,0 55,8 0007,6 0973,6 0566,7 47,0 739, 945,4 666, , ,3 504, 8, 80,, 43867,7 36,0 4007,7 4395, ,6 07, ,7 53, , , ,3 64, ,6 547, , , 80550,0 380, ,8 030, 7389, ,0 8999,3 704, ,6 4,3 5448, , , 4468, 8, 90,, ,7 606, , ,4 0,4 99, ,3 70,5 8670, , ,6 96, ,6 908, ,9 9377, ,4 86,8 0746,0 45,7 433,0 5765,4 6305,9 5969, , 98, , ,7 096,3 6660,3, 50, 3, , 5377,4 9886, , ,7 870, ,0 330, 33844,7 3435, ,3 466, ,6 80, 00483, , ,6 37, 4604,0 33,0 4357, 4783,8 4999,4 788, ,8 357, ,6 9486, , 704,, 60, 3, ,7 59, , , 00069,7 40,8 3860,3 698, 3776, , ,8 8463, ,3 44, 9645, , 35039, 9350, , 4795, ,7 3464,5 3774,6 3965,0 656,9 766,5 448, , ,3 8536,9, 70, 3, ,6 49, 3088,6 3680,7 3095,0 335, 73307,7 6305, ,3 789,8 790,4 306, ,3 663, 49759, , ,0 5333,3 36

10 Çftüzey B Reabetç Tess Ye Seç Pobe İç Tabu aa Sezgse Çzege. Bgsayısa Deey Souçaı T T Öe Z İZ z,e z,ot z,eb İZ,,, sa. sa ,8 45, , , 8408,3 5347, ,0 74, , , ,4 35,6, 80, 3, ,7 370,5 87,5 474,0 6668,3 847, ,7 90, 9995, ,6 9530, 50540,4 6904,3 07, , , , 474,7 6339,7 487, 568,8 5987, ,9 985, ,5 389, , ,7 408, ,3, 90, 3, ,3 85, , , ,4 830,3 6965,6 4777,7 6606, , , , 97303,8 5964, , , , ,5 8394,3 0846, ,3 884, 8889,4 3093, ,0 6, , , , ,4 6, 50, 4, , 48, , ,0 9764, 74, ,0 564,5 830, ,3 934, , ,4 3360, ,3 3846, ,4 3636, , 58,3 83,6 0547, , , , 965,4 33, , ,3 590,3 6, 60, 4, ,6 9, 9509,4 9886, ,6 6436,4 53,0 349, ,5 04,7 96,8 673, 4849,4 783, , , ,9 8369, ,9 306, , , , ,3 3404,8 749,7 937, , 33300,4 5549,8 6, 70, 4, ,9 53,7 5077, , , 50645, 7770, 5898,4 7780, , , 3479, ,5 3758, , 39956,9 4750,4 695, 53885,7 5085, , ,4 5858,5 738, ,4 8,8 8398,5 839,4 8437, 33996, 6, 80, 4, ,3 8685, , , 36639,6 3556,4 6903,3 463, , , ,4 6770, ,6 56,9 5495, , ,0 876, ,3 599, 6674, , , 53454, ,7 636, , ,0 7750, 6400,5 6, 90, 4, ,0 8304, , , ,6 85, ,3 3037,4 7346, 7340,3 7345,3 005, , 033,8 6458, 78438, 8404, , 37

11 Hae Küçüayı, Necat as, İ. Kuba tıe İste Notaaı X İste Notaaı İzeyc Va Oa Tesse İzeyc Vaoa İzeyc Tesse ay Tess Yee İzeyc ay Tess Öcüü Yeeay Tess Yee Öcüü ay Tess Yee Şe. Öete İste Notaaı, Va Oa Tesse ve ay Tess Yee =998,6 6 =940,5 İste Notaaı =67,4 X İste Notaaı İzeyc Va Oa =49756,4 Tesse İzeyc Vaoa İzeyc Tesse Ye Tesse 5 =0833, Öcüü İzeyc Ye Tesse Ye Tesse =40000 Öcüü Ye Tesse = =8376, Şe. Öete Ye ve Va Oa Tesse Yee ye tesse se ç ou üçgeee gösteete. Buu ışıa öcüü ye tessee bs zeyc bc aay tess yee açıataı. İzeyc e ayı yee çece ye b tess açış ve buu yaı sıa c aay tess yee e çec ye b tess açataı. İzeyc ye tesse e syah aeee gösteete. 5. SONUÇ Bu çaışaa, pazaa ye gş yapa b faya pazaa va oa tesse buua b ap fa aasıa sıaı oyuu göz öüe buuua b eabetç tess ye seç pobe ee aıı. Pazaa ye gş yapa fa ab tepe hesaba ataa âıı ebüyüeyece tess yee 38

12 Çftüzey B Reabetç Tess Ye Seç Pobe İç Tabu aa Sezgse ve çece buayı aaça. Rap fa se bu uu aşısıa va oa tesse çece eğştee, va oa tesse apataa veveya ye tesse açaa tep göste. Bu pobe ç çftüzey oğusa oaya aışı tasayıı b göste geşt ve çözüü ç tabu aaa yöte öe. Geşte tabu aaa yötee başaııı aşıaştıabe ç assa oaa 75 aet öe pobe ves üet ve bu öee üzee bgsayısa eeye geçeeşt. Souçaa göe bc yöte otaaa aa şec zaaı 5, saye e c yöte 3606,6 saye. Bu 75 öete 4 taese bc yöte aha y souç vee ge aa öeee c yöte aha y souça sağaataı. Bu bağaa geşte bc yöte başaııı aha yüse ouğu söyeeb. TEŞEKKÜR Bu çaışa Boğazç Üvestes Bse aştıa Poee Kooatöüğü taafıa 08H30D uaaı poe apsaıa esteeşt. KYNKÇ. Ba, J.F Pactca Beve Optzato goths a ppcatos, Kuwe caec Pubshes.. Bhauy, J., Eset, H.., Jaao, J.H teatg Heustc Fo eao a Ceto Pobes the Pae, Coputes a Opeatos Reseach, 30, Betseas, D.P Noea Pogag, thea Scetfc, Bosto, US. 4. Deze, Z. 98. Copettve Locato Stateges fo Two Factes, Regoa Scece a Uba Ecoocs,, Deze, T., Deze, Z Facty Locato tcpato Of Futue Copetto, Locato Scece, 6, Fsche, K. 00. Sequeta Dscete p-facty oes fo Copettve Locato Pag, as of Opeatos Reseach, -4, Gove, F., Lagua, Tabu Seach, Kuwe caec Pubshes. 8. Güüş, Z., Fouas, C.E. 00. Goba Optzato of Noea Beve Pogag Pobes, Joua of Goba Optzato, 0, Hoteg, H. 99. Stabty Copetto, Ecooc Joua, 39, Huff, D. L Defg a Estatg a Tae ea, The Joua of aetg, 8, Huff, D. L Pogae Souto Fo ppoxatg a Optu Reta Locato, La Ecoocs, 4, Küçüayı, H., as, N., tıe, İ.K. 0a. Dscete Copettve Facty Locato oe Wth Vaabe ttactveess, Joua of the Opeatoa Reseach Socety, 6, Küçüayı, H., as, N., tıe, İ.K. 0b. Copettve Facty Locato Pobe wth ttactveess ustet of the Foowe: Beve Pogag oe a ts Souto, Euopea Joua of Opeatoa Reseach, 08 3, ooe, J.T., Ba, J.F The xe-itege Lea Beve Pogag Pobe, Opeatos Reseach, 38, Naash,., Coope, L.G Paaete Estate fo utpcatve Iteactve Choce oe: Least Squae ppoach, Joua of aetg Reseach,, Péez,.D.G., Peegí, B Stacebeg Locato Equba the Hoteg s Duopoy oe o a Tee wth Paaetc Pces, as of Opeatos Reseach, -4, Pasta, F., Vahavebee, L Dscete oes fo Copettve Locato Wth Foesght, Coputes a Opeatos Reseach, 35 3, Pess, W.H., Faey, B.P., Teuosy, S.., Vetteg, W.T Nueca Recpes: The t of Scetfc Coputg, Cabge Uvesty Pess, New Yo. 9. Rey, W.J. 93. The Law of Reta Gavtato, Kceboce Pess, NewYo, NY. 0. Sáz,.E., Hex, E..T., Feáez, J., Peegí, B O a Bach-a-bou ppoach Fo a Huff-e Stacebeg Locato Pobe, OR Spectu, 3 3, Sea, D., ReVee, C aet Captue by Two Copettos: The Pe-eptve Locato Pobe, Ecoocs Wog Pape Sees, 39.. Watz, R.., Patega, T.D Kto Use s aua Veso 6.0, Zea Optzato Ic. 39

T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2.KUR ŞUBELENDİRME LİSTESİ

T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2.KUR ŞUBELENDİRME LİSTESİ AA İ ÜÜÜĞÜ ÖĞ.. A A AÜ ÖÜ Ş 1 170308019 İ AÇÖ İŞ 2 170512903 A AÇ AĞ İİİ Şİİ 3 170314013 AŞA İĞ İİ 4 170308905 A İAİ A AŞ İŞ 5 170813017 ÜŞ Aİ 6 170163093 A İİ 7 170512031 İ ÇA AĞ İİİ Şİİ 8 170308011 A

Detaylı

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL Süleyma Demel Üvestes Sosyal Blmle Esttüsü DegsYıl: 203/, Sayı:7 Joal of Süleyma Demel Uvesty Isttte of Socal ScecesYea: 203/, Nme:7 YENİ Bİ BOÇ ÖDEME MODELİ ÖZET Allah EOĞLU Bakala taafıa e çok kllaıla

Detaylı

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3 . Bi uça sesten ızı oaa, H yüseiğinde üstüüzden uçaen ta tepeizden geçtiten τ süe sona sesini duyabiiyouz. es ızı c ise uçağın ızını buunuz. H c τ H c τ H c τ H c τ H c τ tenis oeti u o v tenis topu. Kütesi

Detaylı

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650 - -. Bi cisi uzunutai younu sabit hızı ie at eteye başıyo. Cisi youn yaısını at ettiğinde hızını yaıya düşüüp aan youn yaısını at ettiğinde yine hızını yaıya düşüetedi. Cisi aan youn yaısını gittiğinde

Detaylı

ITAP_Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP_Fizik Olimpiyat Okulu Ttreş_ ITAP FOO: art-6 art 4 Opat Konu Sınaı. Açıa hızarı büüü oara anı, öner e zıt e br brne parae oan ata ndr ütünde ndrern eenne d oara üte oan br tahta buunatadır. Sndrern erezer araında eafe L, tahta

Detaylı

ç ü ü ü ü ü ç ü ğ ö İ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ İ ç İ ç ğ ü ü ç ç ç ğ ü ü üğü ğ ç ç ö ö ü ü ü İ ç ü ü ğ ğ ü ü ğ ü ü üğü ü ğ ö ö ç ç ğ ğ ü üğ ü ü üğü ö ö ö ğ ö ğ ü

ç ü ü ü ü ü ç ü ğ ö İ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ İ ç İ ç ğ ü ü ç ç ç ğ ü ü üğü ğ ç ç ö ö ü ü ü İ ç ü ü ğ ğ ü ü ğ ü ü üğü ü ğ ö ö ç ç ğ ğ ü üğ ü ü üğü ö ö ö ğ ö ğ ü Ğ Ü Ü İ İ İ İ Ğ Ö İĞ Ç Ç ö ğ ğ ü ü ü ç ğ ü ü üğü ü ö ç ç ğ ü ü ç ç ü ö ü ğ ü ü ç ç ü ü ğ ü ü Ü ğ ü ü üğü ü ö ç ö ü ü ö ğ İ ö ğ ğ ü ü ö ü ü ü ğ İ ğ ö ğ ü ü ğ ü ü ü ğ ü ü ğ ü ü ğ ü üğü ü ğ ü ü ü ç ü ğ ü

Detaylı

Aritmetik Fonksiyonlar

Aritmetik Fonksiyonlar BÖÜM V Aiteti osiyola Taı 5. Taı üesi oğal sayıla ola, : N C, şeliei osiyolaa aiteti osiyola ei., içi.. oşuluu sağlaya aiteti osiyolaa ise çaısal osiyola ei. Öe He N içi, ve 3 0 şelie taılaa osiyola bie

Detaylı

Topraklama 2015-3. Prof.Dr.. Nurettin UMURKAN

Topraklama 2015-3. Prof.Dr.. Nurettin UMURKAN Topraaa 5-3 ProfDr Nuretti UMUN a D b boua uzuu eie uzuu D aaıa eşeğer aire çapı r içi 3 içi 4 Gözü ve çubu topraaıcıarı birite uaıaı - Çubuarı topraaa ireci eapaır arşııı o ete etii oara % iave eiir -

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMPLEKTİK GEOMETRİ E. ATA

DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMPLEKTİK GEOMETRİ E. ATA DÜ Fe Blmle Esttüsü Degs Dual Kuateyola 6. Sayı (Em l004) Üzede Smlet Geomet DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMLEKTİK GEOMETRİ E. ATA Özet Bu maalede dual uateyola üzede smlet gu, smlet etö uzayı e smlet

Detaylı

ü ü üü ş ş ş Ü ÜÜ ü ü üü ş ü ş ş ö ç ş ş ç ş ü ü ü ç ç ş ü ş ş ü ü ü ö ş ö ş ö ş ş ç ş ü ş ç ş Ç ç Ü öü ü ü üü ü ü üü ç ş ç ş ö ö ü ç ş ç ş ş ö ç ş ö

ü ü üü ş ş ş Ü ÜÜ ü ü üü ş ü ş ş ö ç ş ş ç ş ü ü ü ç ç ş ü ş ş ü ü ü ö ş ö ş ö ş ş ç ş ü ş ç ş Ç ç Ü öü ü ü üü ü ü üü ç ş ç ş ö ö ü ç ş ç ş ş ö ç ş ö ş ü ş ü ü üü ü ş ö ş ş ö Ü ş ş ş ö Ç ö öü ö ö Ç ş ş ş ö ç ç ş ş ş ş ü ç ş ö ü ü ü üü ş ş ş Ü ÜÜ ü ü üü ş ü ş ş ö ç ş ş ç ş ü ü ü ç ç ş ü ş ş ü ü ü ö ş ö ş ö ş ş ç ş ü ş ç ş Ç ç Ü öü ü ü üü ü ü üü ç ş ç

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

alan ne kadardır? ; 3 3

alan ne kadardır? ; 3 3 - -. Doğa saıa kümeside f(k)=(k+) -k foksiou kuaaak k, k, k topamaı buuuz. ( + ) ( + )( + ) ( + ) 6. Topam fomüei kuaaak uzuuğu oa homoje bi çubuğu ucua göe ağıık mekezi buuuz.. Topam fomüei kuaaak uzuuğudaki

Detaylı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı Ş Ü Ğ Ü Ğİ Ö İ Ö öç Ş İ Ğ ç ç ö Ü Ş ö Ö ç ç ö ö ö Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş İ İ ö ö ç ç İ Ç İ Ü Ş İ Ç Ç Ü Ş İ İ ö İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ Ü ö ç ö Ç İ ç İ İ ç ç ç İ İ İ ö ö İ ö ö ç İ ö ç İ İ İ ç ç ö ç ö ç ç İ ç İ ö ç ç ç ö

Detaylı

«ç ç Ç ş ö ş ç ş ş ş ö ş ö ç ç Ç ö Ç ç ç ö ş ç ş

«ç ç Ç ş ö ş ç ş ş ş ö ş ö ç ç Ç ö Ç ç ç ö ş ç ş Ş ç Ü Ü ÜÜ ö ş ş ç ş ç ş «ç ç Ç ş ö ş ç ş ş ş ö ş ö ç ç Ç ö Ç ç ç ö ş ç ş Ü ç ç Ç ç ş ö ş ç ş ö Ç ş ö Ç ş ö ç ş ç Çö ç ş ş ö ş ş ş ş ş ö ö ş ç ş ç Çö ş ö ş ş ç ş Ü ş ş Ö Ü ş ç ç Çö ö Ş ş Çö ş ö ş ş ç ş

Detaylı

Titreşim_1 ITAP FOO: 04 Mart 2014 Olimpiyat Konu Sınavı

Titreşim_1 ITAP FOO: 04 Mart 2014 Olimpiyat Konu Sınavı Titreşi_ ITAP FOO: art Oipiyat Konu Sınavı. Şeidei esne, hafif ütei tahtanın ucunda buunan sporcu ağırına tahtanın ucunun yerine aşağı doğru h.5 adar değiştiriyor. Tahtanın dene onuuna öre titreşi periyotunu

Detaylı

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1 Feel Deklemle 8 HSaı 1 De İçeğ Aa Yüzeyde Mawell Deklemle Feel şlkle Yaıma Kıılma 8 HSaı Kayak(la Oc ugee Hech, Alfed Zajac Addo-Weley,199 Kuaum leko-diamğ (KDİ, Rchad Feyma, (Çev. Ömü Akyuz, NAR Yayılaı,

Detaylı

30dk EPICURE M30. Mucize Yüz Yenileme Tedavi Programı. mucizesi. Epicure M30 nedir? Cilt Bakım Bilesenleri. Içerik. Aktif Bilesenlerin Etkileri

30dk EPICURE M30. Mucize Yüz Yenileme Tedavi Programı. mucizesi. Epicure M30 nedir? Cilt Bakım Bilesenleri. Içerik. Aktif Bilesenlerin Etkileri 30 s Ep M30 n? Ct Baı Bsn Atf Bsnn Et Nası Kanıı? Küs ab ayan yn nan tnjy ütş ö patnt b üünü Bn faa t baı tavs çn (aıa, ıışıı naıı, byaata, ön aata, syah nta v tt yağın taan aııası) aaştıa nsttüü ştşt

Detaylı

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim BASİT MAİNELER Makine; dendiğinde, dişieden, mieden ve daa biçok aeketi paçadan ouşmuş büyük cisimei kadımaya, kımaya yaayan kamaşık bi yapı akımıza gei. Oysa bi işi yapaken daa az kas gücü kuanmak veya

Detaylı

ü ü İ ü Ç Ç ü üü İ ü ü ü ü üü ü İ ü ğ İ İ ğ ğ Ç ü İ ü Ç ğ ü Ç üü İ Ç ü ü ü ğ ğ ü ü ğ ü ğ ü ğ Ç ü ü Ç İ Ç ğ ğ Ç ü üü İ İ Ç ü ü ğ ü üü İ ü ü ü ü Ç ü üü ğ ğ ü ü ğ ğ ğ Ç ğ ğ ü ü ü ü İ ü Ç ü ü Ç ü üü ğ Ç ğ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖÜM TRİS UT TRİS N MD SRU - Dİ SRURIN ÇÖZÜMRİ uvveti bileşenleine ayılığına yatay ve üşey bileşenle bibiine eşit olu u uuma, 4 4 yü ü nün işa e ti ( ol ma lı ı yü ü nün yü ü ne uy gu la ığı ele ti sel

Detaylı

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları wwwsascleog İsasçle Degs 009-8 İsasçle Degs Fa oaıı aslaı değşe olması duumuda am haya ve döem sgoalaı sa Saıcı Haceee Üveses Fe Faüles İsas Bölümü eelago@haceeeedu Cea dem Haceee Üveses Fe Faüles üeya

Detaylı

Ğ Ğ ö Ş ö Ğ ö ö ö Ü Ü ö Ğ ö ö Ü Ü Ğ Ğ Ğ Ç Ğ Ö ÜĞ Ğ ğ

Ğ Ğ ö Ş ö Ğ ö ö ö Ü Ü ö Ğ ö ö Ü Ü Ğ Ğ Ğ Ç Ğ Ö ÜĞ Ğ ğ Ö Ö Ü ö Ü ö Ğ Ğ Ğ Ö ö Ü ö Ö Ğ Ğ ö Ö ÜĞ öü ö ÜĞÜ ö ÜĞÜ Ü Ğ ö Ü Ü ö Ğ Ğ Ç Ğ ö Ç Ğ Ğ ö Ğ ö Ü Ö ö Ü Ü ö ö Ü ö Ğ Ş Ö ÜĞÜÜ Ü Ö ö ö ö Ğ Ü ö ÜĞÜ ö ö Ü Ü Ü ö Ü Ğ Ğ ö Ş ö Ğ ö ö ö Ü Ü ö Ğ ö ö Ü Ü Ğ Ğ Ğ Ç Ğ Ö ÜĞ Ğ

Detaylı

Ğ Ğ Ü Ş «ğ ğ ğ ç ü ü ğ ç ü ü ü ğ ç Ş ç ç ü ü ü ü ü ü ü ü Ü Ü ü ğ Ş ç ü ü ü ü ğ ç ü ğ ü ü ü Ş ç ğ ğ ç ç ğ ü ü ü ç ğ ğ ü ü ü ü ç ü ç ü ü ü ü ü ü ü ğ ğ ç

Ğ Ğ Ü Ş «ğ ğ ğ ç ü ü ğ ç ü ü ü ğ ç Ş ç ç ü ü ü ü ü ü ü ü Ü Ü ü ğ Ş ç ü ü ü ü ğ ç ü ğ ü ü ü Ş ç ğ ğ ç ç ğ ü ü ü ç ğ ğ ü ü ü ü ç ü ç ü ü ü ü ü ü ü ğ ğ ç Ğ ĞÜ Ü Ş ü ğ ğ ç ğ ğ ü ü ç ç ğ ç Ş Ö Ş Ş ç ü ç ğ Ö Ş ğ ğ ü ç ü ü ğ ğ ğ ç ç ğ ğ ü ü ü üü ğ ç ç ü ç ğ Ğ Ğ Ü Ş «ğ ğ ğ ç ü ü ğ ç ü ü ü ğ ç Ş ç ç ü ü ü ü ü ü ü ü Ü Ü ü ğ Ş ç ü ü ü ü ğ ç ü ğ ü ü ü Ş ç ğ ğ ç

Detaylı

G r u pao SAKAO G Ö R E V İ T S M K TAKAO Sİ C İ LAO T İ C A R E TAO Ü N V A N I T E M S İ L C İ S İ A D R E S İ T E L E F O N F A K S AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I

Detaylı

G r u pao SAKAO G Ö R E V İ T S M K TAKAO Sİ C İ LAO T İ C A R E TAO Ü N V A N I T E M S İ L C İ S İ A D R E S İ T E L E F O N F A K S AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I

Detaylı

Optoelektronik Ara Sınav-Çözümler

Optoelektronik Ara Sınav-Çözümler Optelektk Aa Sıav-Çöümle s (.57 ) Su : Dğusal laak kutuplamış ışık ç elektk ala 5 π + t + ( + ) 5 velmekted. uada ala gelğ ˆ ˆ se bu ışık dalgasıı, a) aetk alaı (vektöel) ç b fade tüet ( pua) b) Otamı

Detaylı

G r u pao SAKAO G Ö R E V İ T S M K TAKAO Sİ C İ LAO T İ C A R E TAO Ü N V A N I T E M S İ L C İ S İ A D R E S İ T E L E F O N F A K S AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I

Detaylı

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Doç.D. Suat ŞAHİNLE Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Olasılık: Eşit saşla meydaa gele tae olayda A taesi A olayı olsu. Bu duumda A olayıı meydaa gelme olasılığı;

Detaylı

G r u pao SAKAO G Ö R E V İ T S M K TAKAO Sİ C İ LAO T İ C A R E TAO Ü N V A N I T E M S İ L C İ S İ A D R E S İ T E L E F O N F A K S AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I

Detaylı

ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ FIBONACCI DİZİLERİ VE FIBONACCI MATRİSLERİNİN DETERMİNANTLARI, NORMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA HASAN HÜSEYİN GÜLEÇ

ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ FIBONACCI DİZİLERİ VE FIBONACCI MATRİSLERİNİN DETERMİNANTLARI, NORMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA HASAN HÜSEYİN GÜLEÇ ÖZET YÜSE İSNS TEZİ IBNCCI DİZİERİ VE IBNCCI TRİSERİNİN DETERİNNTRI NRRI ÜZERİNE BİR ÇIŞ SN ÜSEYİN ÜEÇ SEÇU ÜNİVERSİTESİ EN BİİERİ ENSTİTÜSÜ TETİ NBİİ DI Daışa Yd. Doç. D. Neat TŞR Jü Pof. D. Duuş BZURT

Detaylı

AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I MAO İ N ŞAK T U RAK T İ CAKAO V EAO O S M A NAO Y A L Ç I NAO Ç A Y B A Ş IAO M A HAK A L İAO Ç E T İ N K A Y AAO C A DAKAO S A N A Y

Detaylı

( k) Ayrık Zaman Hopfield Ağı ile Çağrışımlı Bellek Tasarımı. x 1, 1 1. Aşama: Belleğin Oluşturulması. n Aşama: Anımsama

( k) Ayrık Zaman Hopfield Ağı ile Çağrışımlı Bellek Tasarımı. x 1, 1 1. Aşama: Belleğin Oluşturulması. n Aşama: Anımsama Hatıratma Kaıa Hücre Moe: McCoch-Ptts Örütüer: { } Arı Zama Hoe Ağı e Çağrışımı Bee Tasarımı, { }. Aşama: Beeğ Oştrması s brşe ar!! > 0 < 0 bot, tae ere araraara beeğ oştrma ç ağırıar bereme Her öro çıışı

Detaylı

Veri zarflama analizi (VZA) ile Türkiye deki vakıf üniversitelerinin etkinliğinin ölçülmesi

Veri zarflama analizi (VZA) ile Türkiye deki vakıf üniversitelerinin etkinliğinin ölçülmesi İtabul Üvete İşlete Faülte Deg Itabul Uvety Joual of the School of Bue Adtato Clt/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 167-185 ISSN: 1303-1732 - www.fdeg.og 2008 Ve zaflaa aalz (VZA) le Tüye de vaıf üvetele etlğ ölçüle

Detaylı

Tümevarım ve Özyineleme

Tümevarım ve Özyineleme Tümevaım ve Özyieleme CSC-59 Ayı Yapıla Kostati Busch - LSU Tümevaım Tümevaım ço ullaışlı bi ispat teiğidi. Bilgisaya bilimleide, tümevaım algoitmalaıı özellileii aıtlama içi ullaılı. Tümevaım ve öz yieleme

Detaylı

İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ ö ç ç ü Ş ö ö ç ç ö ç Ö ö ç ü Ö ö İ ü ö Ö İ ü ö ç ö ö ç ö ö ö ü ü ü ç ö ö ü ö ü ü ü ü ü ö ü ö ü ö ö Ö ö ü ö ç ü ö ö ö ö Ö Ö ç ç ç ü ö İ İç çü ö ç ü ö ç ö ö ö İ ç ç ç ç ç ö ö ö ç

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

Ğ ç «Ğ ç Ö Ö Ö ş ö ö ç Ö Ö ö ş ö ş Ş Ö Ö ç ş ş ç Ş ş

Ğ ç «Ğ ç Ö Ö Ö ş ö ö ç Ö Ö ö ş ö ş Ş Ö Ö ç ş ş ç Ş ş ö ş Ğ ç ç Ü Ü ÜĞÜ Ö Ö ş ö ö ç Ö Ö ö ş ö ş ç Ö Ö Ğ Ö ş ç ş Ğ ç «Ğ ç Ö Ö Ö ş ö ö ç Ö Ö ö ş ö ş Ş Ö Ö ç ş ş ç Ş ş Ğ Ğ Ö Ö ç Ğ Ö ş ö Ö ş ö ç ş ö ö ş ş ö ö ş ş ç ç ş ö ö ö ç ş ş ö ö ş ç ş ş ç ç ş Ö ö ş Ö ş

Detaylı

o f 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE E Tel : +90 212 286 47 27 Fax m: +90 212 286 10 51

o f 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE E Tel : +90 212 286 47 27 Fax m: +90 212 286 10 51 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.11.2014 y: 2014/48 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R Ekk Tc Dü Hkk Ku R G y. Ö:1

Detaylı

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ İ İ İ Ş Ğ ğ Ş İ İ ç ü ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ü ç ü ğ ğ ğ ç ö ğ ğ ç ü ğ ö ç ç ğ Ş ö ü ü ü ü ğ ö ü ü ü ğ ğ ö ç İ ğ ğ ğ Ş ğ ö ğ Ş ğ ö ç İ ğ ğ ç ü ğ ö ü ü ü İ ö ü ü ö ü Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ

Detaylı

el-mu'cem el-mufehres li Elfaz el-kur'an el-ker m

el-mu'cem el-mufehres li Elfaz el-kur'an el-ker m el-mu'cem el-mufehres li Elfaz el-kur'an el-ker m Kaynak: Kral Fahd Kur'an Kompleksi Sitesi (www.qurancomplex.com) 30.10.2002 Abdullah Ahmetolu abdullahahmetoglu@hotmail.com www.hayran.cjb.net Mu'cemu'l-Mufehres

Detaylı

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN . BÖÜ TRİS UVVT V TRİS IŞTIRR ÇÖZÜR TRİS UVVT V TRİS. v no ta sın a i yü ün no ta sın a bu lu nan yü e uy gu la ı ğı uv vet,.. 0. & 0 olu. b. 5 0.. 0. 0.. ( 6 olu... 5 0.. 0. 0.. ( 6 olu. uv vet le eşit

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 07.12.2012 y: 2012/128 Ku: İ R K Ü L E R R O R 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Ej y Dü Kuuu ğ kk v ğg ğ şk v g y ög (OB) ü kşk; kk v ğg g ük g çk y ğ 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ 2012/128

Detaylı

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa;

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa; 0. Boru çaı 00 ve uzunuğu 00 oan basınçı hava borusunun başınaki basınç 6,4 at ir. Bu boruan saatte 800 N hava geçiriirse boru sonunaki basınç ne our. Boru iç yüzeyineki ürüzerin boyutu 0,, basınçı hava

Detaylı

8. f( x) 9. Almanca ve İngilizce dillerinden en az birini bilenlerin

8. f( x) 9. Almanca ve İngilizce dillerinden en az birini bilenlerin . MAEMAİK çapıldığıda, çapım olu? 6 ifadesi aşağıdakilede hagisi ile ) 6 + ifadesie eşit ) D) 6 + 8. f( ) ile taımlı f foksiouu e geiş taım kümesi aşağıdaki sg( ) lede hagisidi? 6,@ ) 6,@ ) ^, h, ^, +

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

İşte MHP'nin 1 Kasım tam aday listesi

İşte MHP'nin 1 Kasım tam aday listesi n5yirmi5.com şte P'nin asım tam aday listesi asım genel seçimler için milletvekili aday listesini açıklayan ilk parti P oldu. P'nin listesinde bir iki farklılık dışında çok büyük değişim yok. ayın arihi

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

İ İ İĞİ ü ü üü Ü İ Ö İ İ İ Ğİ ş Ğ ü üü ü ş ş ş ü üü ş ü İ ç ü ç Ğ Ü Ğ ü» Ğ Ğİ İ ü Ü ü Ş ç ç ç ş Ş ç İ ü ü ü Ş ş ü«ü üü ü ü ü ş ç ş Ş ş Ş ü ç ç Ğİ İ Ü ş ç ü Ş ş ç ü ç ş ç Ş Ç ç ş ç ş ş ş Ş ş ş İ ş Ş ş ç

Detaylı

ü ş ş İ Ü ö ş ğ ş ü ç ş ö «Ü İ İ İ ü ü ğ ş ş ğ ş ğ ğ Ü ş ğ ü ş ç ç üç ç ş ö ç ş ş ğ ü ş ç ş ç ğ ş ş ş ç ş ğ ş ü ç ş ğ ğ ş ö ü ğ ş ü ü ğ ş ç ü ş ş ç ş

ü ş ş İ Ü ö ş ğ ş ü ç ş ö «Ü İ İ İ ü ü ğ ş ş ğ ş ğ ğ Ü ş ğ ü ş ç ç üç ç ş ö ç ş ş ğ ü ş ç ş ç ğ ş ş ş ç ş ğ ş ü ç ş ğ ğ ş ö ü ğ ş ü ü ğ ş ç ü ş ş ç ş Ü İ İ ğ ğ ş Ü Ş üşü ü ş ş ğ Ğ Ş Ü ş ç ö ü ü ç ş ş ğ ü ş ğ ş ç ş ğ ş ü ü ü ç ü ş ü ğ ç ş ü ü ç ü ü ü ü ü ş ü ç ç ü ç ü ç ü ü ü ç İ ÜÇÜ ü ü ü ç ş ş ö ş ü ü ç ü ç Ö Ş Ö ğ ş ö ğ İ ç İ Ü Ş ü ş ş İ Ü ö ş ğ ş

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 06.12.2012 y: 2012/126 Ku: İ R K Ü L E R D Tk İş Hkk Duyuu R O R Ö: 01.07.2012 h yüüüğ g 6102 y Tük Tc Kuu u gş uğu yk c kuu g hükü. 2013 y ç c hg, v şk k cğ v kucğ şk ü,

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte Deneme - / Mat MTEMTİK DENEMESİ Çözümle. 7 7 7, 0, 7, + + = + + 03, 00,, 3 0 0 7 0 0 7 =. +. +. 3 = + + = 0 bulunu.. Pa ve padaa eklenecek saı olsun. a- b+ b =- a+ b+ a & a - ab+ a =-ab-b -b & a + b =

Detaylı

32. Kardinal Say lar, Tan m ve lk Özellikler

32. Kardinal Say lar, Tan m ve lk Özellikler 32. Kardial Say lar, Ta ve l Özelliler Her üei iyis ralaabilece ii a tla flt (Teore 24.1). Özel iyis ral üeler ola ordialleri de Bölü 10 da ta la flt. Ordiallerde iyis ralaa iliflisiyle verilir, yai bir

Detaylı

ü ü Ü ü Ş ö ü ü ü ü ö ç ç ç ü ü ü ü ü ü ü Ö ö ü ç ü ü ü ü ü ç Üçü ü ü ç ü ü ü üç ü ö ü ç Ş ö çü ü ü ö ü ü ö ö ö İ

ü ü Ü ü Ş ö ü ü ü ü ö ç ç ç ü ü ü ü ü ü ü Ö ö ü ç ü ü ü ü ü ç Üçü ü ü ç ü ü ü üç ü ö ü ç Ş ö çü ü ü ö ü ü ö ö ö İ ç ü ü ü ö ü ö ü ç ö ü ö ü ü ü ç ö ö ü ü ü ü ü üü ü ü ü ö ü ö üü ü Ü ü ü ö ö ö ü ü Ş ö ç ü ü ö ü ö çö ü ü üç ü Ş ö ü ö çü ü ü ü Ü ü Ş ö ü ü ü ü ö ç ç ç ü ü ü ü ü ü ü Ö ö ü ç ü ü ü ü ü ç Üçü ü ü ç ü ü ü

Detaylı

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır.

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır. T ULULRR DENETİ K Th: 29.06.2012 y: 2012/77 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk vu Hkk R O R Ö: Tşvk vu şk hş uğuu çş 2012/74 u kü y k. yg, Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212

Detaylı

ALFABE A B. Aşağıdaki alfabe trenini ok yönlerini dikkate alarak tamamlayınız.

ALFABE A B. Aşağıdaki alfabe trenini ok yönlerini dikkate alarak tamamlayınız. Ad :... Soyad :... S n f/nu.:... /... ALFABE Aşağıdai alfabe tenini o yönleini diate alaa tamamlayınız. A B Aşağıdai sözcülede aç tane ünlü haf olduğunu önetei gibi utulaın içine yazınız. ben 1 esim güzeldi

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

Kutu Poblemlei (Tekalı Kombiasyo) c) faklı dağıtılabili! Özdeş üç kutuya pay, pay, pay dağıtımı yapılısa; pay ala kutuu diğeleiyle ola özdeşliği bozul

Kutu Poblemlei (Tekalı Kombiasyo) c) faklı dağıtılabili! Özdeş üç kutuya pay, pay, pay dağıtımı yapılısa; pay ala kutuu diğeleiyle ola özdeşliği bozul Kutu Poblemlei (Tekalı Kombiasyo) KUTU PROBLEMLERİ Bu kouyu öekle üzeide iceleyeek geellemele elde edelim Öek a) faklı ese, kutuya pay, kutuya pay ve kutuya pay olacak şekilde kaç faklı dağıtılabili? b)

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

Yakup BOZKURT Okul Müdürü

Yakup BOZKURT Okul Müdürü ŞHİT Uİ PAİ AADOLU İA HATİPLİSSİ Sayı : 015-1- Sınıfın Adı : 9A 4.10.015 1 3 4 5 6 7 8 İG9 BUS Gİ DYL COG SA ŞBAŞ İG9 BUS Gİ DYL COG SA BD1 FFD A DYL İG9 BUS Gİ DYL YU YU DYL İG9 BUS Gİ DYL İ SBLU İ Fİ

Detaylı

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır.

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır. Sınav Süesi 60 dakikadı, atı dakika giiş yapa süesi buunaktadı. Dikkat!! Cevapaın giiş dakikaaını sou çözek için kuanayın çünkü sınava katıan sayı yüksek oduğundan intenet işeeinde sıkıntı yaşanabii!!

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTİ

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTİ ĞLK MEKEZİ VE LN TLET MMENTİ 1 1. ĞLK MEKEZİ (CENTD) ğılık meke paalel kuvvetleen otaa çıkan geometk kavamı. Yalnıca paalel kuvvetle ağılık meke vaı. ğılık meke fksel csmn vea paçacıkla sstemnn tüm ağılığının

Detaylı

VİLAYET VE İL ÖZEL İDARE WEB SİTELERİNDE E-KATILIM OLGUSU

VİLAYET VE İL ÖZEL İDARE WEB SİTELERİNDE E-KATILIM OLGUSU Süya D Üvsts Ssya sttüsü Ds Ja f Süya D Uvsty Isttt f Sca Sccs Yı: 0/, Sayı: Ya: 0/, Nb: VİLAYT V İL ÖZL İDAR W SİTLRİND -KATILIM OLGUSU Nac KARKIN Hüsy Sha ÇALHAN ÖZT t, t aak, -vt tkj kapsaıa vayt v

Detaylı

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü İ Ğ Ş Ğ Ğ ü»ü üğü ü İ ü ü İ ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü İ Ğ» Ğ Ğ ü ü İ ü Ü İ Ş ü İ Ş ü ü ü ü Ş ü İ Ş ü İ Ş ü ü ü ü İ İ ü ü ü ü ü ü üü ü İ üü ü ü ü ü Ş üü üü ü ü Ş ü Ş ü ü ü İ ü ü İ ü İ İ ü İ ü ü ü ü ü ü ü

Detaylı

Ü Ğ Ş Ü Ğ İ ö İ ö öç Ğ ö İ Ü Ş ö Ö ç ç ğ ö ö ğ ö Ğ Ğ «Ü Ş ğ Ü Ş İ ğ İ ğ ğ ğ ö ö ç ç ğ ğ İ ğ Ç ğ ğ Ü Ş İ ğ İ Ç ğ ğ Ç ğ Ü Ş ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ İ ö İ ğ İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ ğ Ü ğ ö ç ö ğ ğ İ ğ İ ç ç ç İ ğ ğ İ ğ İ

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HELMHOLTZ DENKLEMİNİN ROLATE KÜRESEL KOORDİNAT SİSTEMİNDE AYRIŞTIRILMASI VE UYGULAMALARI ıa NAYİR Yüksk Lisas Ti Daışa: Y. Doç. D. Cgi DANE T.C. TRAKYA

Detaylı

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: 31.12.2013 y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2 BÖÜ IŞI VE GÖGE IŞTIRR ÇÖZÜER IŞI VE GÖGE a) c) N N O O P P R R pee pee ve noktalaı yalnız kaynağınan, P ve R noktalaı yalnız kaynağınan ışık alabili noktası yalnız kaynağınan, O ve P noktalaı yalnız kaynağınan

Detaylı

HİDROLİK ve HAVA DEVRELERİ ŞEMASI HYDRAULIC and PNEUMATIC CIRCUITS DIAGRAMS

HİDROLİK ve HAVA DEVRELERİ ŞEMASI HYDRAULIC and PNEUMATIC CIRCUITS DIAGRAMS HİOİK VE HAVA EVEEİ ŞEMASI HYAUIC an PNEUMATIC CICUITS IAGAMS HİOİK İFTEİN KAEME ÇAPAINA GÖE KAIMA KUVVETEİ Font Type Telescopic Cylines Stength iagas Telesopi iftlein Çeşitleine Göe Kalıa Kapasitelei

Detaylı

Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö

Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö Ş Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö Ş Ö Ğ Ç Ç Ğ ç Ç «ö ç Ğ Ç ö Ö Ğ ö ö ö Ü ç Ğ Ğ ö ç ö ö Ü ç Ö Ü Ü ç Ş Ç Ü ö ö ö Ş Ü ç Ç ö Ü ç ö ç ö ö Ü ö ö ö ö Ü Ü ö ö Ğç Ç ö Ş Ğ ö ö ö ö ç ö ö ö ö ç ç ö

Detaylı

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!!

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!! UYGULAMALAR ( Duruş Görüş Uzunuğu, Fren Eniyet Meaei, Stopping Sight Ditance ) PROBLEM: 90 k/a' ik hıza uygun, % 3 eğii bir yo üzerinde tairat (onarı) ebebiye işaret ( uyarı) evhaı konuacaktır. Bu evha

Detaylı

FERİBOTLARDA TAŞIMA MALİYET ANALİZİ

FERİBOTLARDA TAŞIMA MALİYET ANALİZİ apı Mabaaılı L., İabul, 999 Eöle :. İ. LDOĞN. ÜNSN E BRTRTL GEMİ İNŞT VE DENİ TENOLOJİSİ TENİ ONGRESİ 99 BİLDİRİ İTB FERİBOTLRD TŞM MLİET NLİİ Hüe LM, Meu GÜNER, Tae LM ÖET oğu a üüü azala ç aa ulaşı aleb

Detaylı

BÖLÜM 1 LİNEER DENKLEM TAKIMLARININ ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 1 LİNEER DENKLEM TAKIMLARININ ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ BÖLÜM LİEER DEKLEM TAKIMLARII ÇÖZÜM YÖTEMLERİ - Gş Mtse Lnee enem tımının çözüm yönteme Gss emnsyon yöntem Gss-Jon Yöntem Thoms yöntem LU Ayıştım yönteme Jco st tesyon yöntem Gss-Se tesyon yöntem 7 SOR

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE AADOLU ÜİVERSİTESİ BİLİ VE TEKOLOJİ DERİSİ AADOLU UIVERSITY JOURAL OF SCIECE AD TECHOLOY Clt/Vol.:5-Sayı/o: : 53-58 (4) ARAŞTIRA AKALESİ/RESEARCH ARTICLE O-HAI (ROSEBLOO-TSFASA) ETRİĞİE ÖRE LİEER KODLARI

Detaylı

AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI

AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI İstabul Tcaet Üvestes Sosyal Blmle Degs Yıl: Sayı: Baha 0 / s.455-468 AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI Üal H. ÖZDEN 6 ÖZET Çalışmada, AB ye

Detaylı

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ İ İ İ İ Ö İ ç İ ö İ ö ö ç İ ö ç ç ö ö İç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ö ç İ İ ç ö ç İ ç İ İ ö ö ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö

Detaylı

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ş ş ş Ü ş ş ş Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş Ç ş Ö ö ş ş ş ş ş ö Ç Ç ş ö ş ö ö ö ö ö ö ş ş

Detaylı

Ş

Ş Ü Ş Ç ç Ö ş Ş Ü ç Ç Ğ Ş ş ç Ü ç ş ş Ç ş ş Ş ç Ç ç Ö Ğ ş Ü Ü ç ş ç ş Ğ Ş Ö ç Ö Ü Ü Ğ ç Ğ Ş şş Ğ ş ç ç ş ş ş Ö ş Ş ş Ü Ü ÜÜ Ö ş ÜŞ ş ç ş Ö Ğ Ğ ç ş Ü Ş Ğ ş ş ş ş ş Ğ ş ş ç ş ş Ü ş Ğ ş «ş Ü ş ş ş ş ş ş ç ç

Detaylı

Đki Oyun Yaz Dnemi 22 Haziran 2011, Çarşamba Đst201 Đstatistik Teorisi Dersin konusu: Olasılık Hesabı

Đki Oyun Yaz Dnemi 22 Haziran 2011, Çarşamba Đst201 Đstatistik Teorisi Dersin konusu: Olasılık Hesabı Đki Oyu Yaz Demi 22 Hazira 20, Çarşamba Đst20 Đstatistik Teorisi Dersi kousu: Olasılık Hesabı - Çocuklar, Đstatistik Teorisi bir tarafa, istatistikçileri işi rasgelelik ortamıda hesap yapmaktır. Şöyle

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir.

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir. HAZİNE-1 HAZİNE-2 Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir. Doğrultusu (üzerinde bulunduğu doğru) ve uzunluğundan söz edilebilir.

Detaylı

Ğ ğ Ç ğ ğ ğ ö ö ğ ğ Ö ğ ğ ö ğ ğ ğ ö ğ ö ğ ö ğ ö ğ ö ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ö ğ Ç ğ Ğ ğ ö ğ Ö ğ ö ğ ö ö ğ Ç Ç ö Ç ğ ğ Ç Ç ö Ç ğ ö ğ Ç ğ ö ğ ğ Ç Ç ö ğ ğ ö öç ğ ğ Ç ğ öç Ç ö ğ Ğ ö ö ğ ğ ö ğ ğ Ğ ğ Ö ğ Ğ ğ ğ ğ Ç ğ ğ»

Detaylı

ı ı ı ğ ş ı ı ı ı ı ı ı ı

ı ı ı ğ ş ı ı ı ı ı ı ı ı Ş Ü Ğ ö ö İ ö öç Ğ Ş ö ç İ Ö Ü Ş ö Ö ç ç ğ ö ö ğ ö İ Ş ç ç ç ğ ğ ç İ İ İİ ö ç Ş ö İİ ö ç ç İ İ ğ ö İ ğ ğ ö ğ ö ç ğ ç ğ İç Ş Ü Ş ğ Ü Ş ö İŞ Ü Ş İ ğ İ İ Ü İ ö «İ ö Ş ç ç ğ ö ğ ö ç İ ö ğ ç ö İ İ ğ ğ ğ ğ ğ

Detaylı

6 (saatte 6 müşteri aramaktadır), servis hızı ise. 0.6e

6 (saatte 6 müşteri aramaktadır), servis hızı ise. 0.6e İST KUYRUK TEORİSİ ARASIAV SORULARI ( MAYIS ). Bir baaı müşteri hizmetleride te işi hizmet vermetedir. Müşteriler ortalama daiada bir arama yapmatadır bua arşı ortalama servis süresi ise daia sürmetedir.

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 13.04.2012 y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ

Detaylı

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D.

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D. KOU 5 VSL ÇK SS Çözüle. S 5- ÇÖÜL 5. çısal oentu kounduğu için eşit zaan aalıklaında eşit açı taala. L v CVP: C liptik öüngede dönen udua etki eden çeki kuvveti h z vektöüne dik de ildi. Bundan dola çeki

Detaylı

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 12.12.2014 y: 2014/20 Ku: DUURU 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE Kv İ L Çk / İp E Tp Dkç İ O V İşk Duyuu Ö: KDV İ K Rp uş h g cy (KDV gş kyk) ük İ Vg D gök y p

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç «Ğ ü İ ç ö ç İ ö ç İ ğ ğ İ İ» ğ İ ğ Ş ö ğ ğ ö ü ü ü İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI GÜ P TE ÜVETE T FKÜTE 4- YY F POG T 3 4 6 7 8 8: 3 - K3) T ÜDEE : YÖT. K3) T ÜDEE YÖT. 3) EEK GE () 3) FYOOJ () TY3) K YE. TEK. 9 T3) T YY. VE T. TEK. 3) E TKEDE Y T YG () E.K E.K.ÖDE.GÜÖ G.TY.OĞ.K : -

Detaylı

FZM450 Elektro-Optik. 7.Hafta. Fresnel Eşitlikleri

FZM450 Elektro-Optik. 7.Hafta. Fresnel Eşitlikleri FZM45 leko-ok 7.Hafa Feel şlkle 28 HSaı 1 7. Hafa De İçeğ Feel şlkle Yaıma Kıılma lekomayek dalgaı dalga özellkle kullaaak ışığı faklı kıılma de ah yüzeydek davaışı celeecek 28 HSaı 2 Feel şlkle-1 Şekldek

Detaylı