ÇİFTDÜZEYLİ BİR REKABETÇİ TESİS YER SEÇİMİ PROBLEMİ İÇİN TABU ARAMA SEZGİSELİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇİFTDÜZEYLİ BİR REKABETÇİ TESİS YER SEÇİMİ PROBLEMİ İÇİN TABU ARAMA SEZGİSELİ"

Transkript

1 Eüst ühesð Degs Ct: 3 Sayý: Sayfa: 8-39 YE 00 Öze Sayısı ÇİFTDÜZEYLİ BİR REKBETÇİ TESİS YER SEÇİİ PROBLEİ İÇİN TBU R SEZGİSELİ Hae KÜÇÜKYDIN*, Necat RS, İ. Kuba LTINEL Boğazç Üvestes, Eüst ühesğ Böüü, İstabu Geş Tah: 3 Eyü 00; Kabu Eş Tah: 6 ayıs 0 Bu aae ez üzete üzee 4 gü yazaaa aıştı. ÖZET Bu çaışaa b abe at tesse buuuğu pazaa, ye tesse açaa geye çaışa b faı pobe ee aıataı. Pazaa ye gş yapa fa âıı ebüyüeyece ey tess yee ve çece buayı aaçaataı. Dğe taafta ap fa e âıı ebüyüee ç, bu uu aşısıa tep gösteee va oa tesse çece eğştee yee tasaayab, va oa tesse apatab veveya ye tesse açab. üştee avaışıı oeee ç çe tee göstee yaaaıataı. Bu göstee b üşte b tess zyaet ete oasıığı tess çecğye oğu, üşteye tess aasıa uzaıa tes oatııı. Çaışaa es uzaya çftüzey oğusa oaya b aışı tasayı pogaaa göste geştete. Bu göstee pazaa ye gş yapa fa aa vecee öcü, ap fa se zeyc ouaı. Geşte göstee ouu çözü bua ç tabu aaa sezgse öeete. Bu sezgseee, b eğ atış agotası e oğusa oaya pogaaa gevşetes uaa b a-sıı agotası oa üzee es yötee atyoa oaa yaaaıataı. ahta Sözcüe: Reabetç tess ye seç, çftüzey pogaaa, aışı tasayıı pogaaa, tabu aaa sezgse TBU SERCH HEURISTICS FOR BILEVEL COPETITIVE FCILITY LOCTION PROBLE BSTRCT I ths stuy, the pobe of a f s cosee whee the f tes to ope ew factes a aet whee thee ae aeay exstg factes beogg to a copetto. The ew etat f wshes to f the opta ocato a attactveess eves of ts factes to axze ts poft. O the othe ha, the copetto ca eact to the ew etat by chagg the attactveess eves of ts exstg factes, cosg the ao opeg ew factes. The gavty-base ue s epoye oe to oe the custoe behavo. ccog to ths ue, the pobabty that a custoe patozes a facty s popotoa to the attactveess eve of the facty a vesey popotoa to the stace betwee the custoe a the facty. To ths e, a beve xe-tege oea pogag pobe scete space s fouate. The ew etat f s the eae of the gae a the copetto s the foowe. I oe to f feasbe soutos to the oe, two tabu seach heustc ethos ae popose. Two exact ethos ae utze as suboutes of the popose ethos: a gaet ascet agoth a a bach-a-bou agoth that uses oea pogag eaxato. Keywos: Copettve facty ocato, beve pogag, xe-tege pogag, tabu seach heustc * İetş yazaı 8

2 Çftüzey B Reabetç Tess Ye Seç Pobe İç Tabu aa Sezgse. GİRİŞ Reabetç tess ye seç pobeee b fa veya faa, ape buuuğu pazaa ye b tess açaa geye çaışı. Rapee at tesse yee ve çece öse oaa bete. Tü tesse aacı üştee ve paza payı ç eabet eee âaıı ebüyüeet. Kâı ebüyüee aacıya tü eabetç tess ye seç göstee he tess aptığı paza payıı çıasaaya çaışı. Geee bu göstee paza payıı veya âı ebüyüeğ ey tess yee bua ç. Hoteg 99 öcü çaışasıa b paa buua eşt çecğe sahp ouacıı eabet ee aa b göste geştşt. Bu göstee üştee e yaıa ouacıyı seçete. Bu göste zaa çese güüüzü eğşş paza oşuaıı yasıtaca bçe eşt oaya çecee sahp tesse çee gösteee öüşeye başaıştı. Reabetç tess ye seç göstee üeye ayıa oaaıı: Geec ve assa yaa göstee. Çaışaaı tüüe tess çecğ, tesse at öztee b fosyou oaa beeete. aa ayıı, geec yaa gösteee üştee eee e yüse yaa sağaya te b tesse gtee, assa yaa gösteee se üştee he tess be b oasıığa göe zyaet etee eeye. Reabetç tess ye seç yazııa e ço uaıa assa yaa göste Rey 93 taafıa taıtıa aha soa Huff 964,966 taafıa a uaıa çe tee göste. Bu göstee b üşte b tesse gte oasıığı tess çecğye oğu, tesse üşte aasıa uzaıa tes oatııı. Tess çecğ se tess büyüüğü, şgöe sayısı, satıa a çeştğ vs. e beeete Huff 964, 966; Naash ve Coope, 974. Bu çaışaa sözü ee çe tee göstee yaaaıataı. Reabetç b otaa pazaa evcut tesse oa b faı, pazaa ye ge fa tesse açtıta soa bu ye uu aşısıa tep göstees oaaıı. Bu uu çftüzey b pobe otaya çıasıa ee ou. B çftüzey pobee hyeaş b yapı çese sıaaış öcü ve zeyc oaa aaııa bağısız oyucu ye aı. ooe ve Ba 990 taafıa gösteğ gb he oyucu e aaç fosyouu eyeeye çaışı ve çoğu zaa bu aaç fosyoaı bbye çeş Güüş ve Fouas 00. Öce, öcü e aaç fosyouu eyee ç b state seçe. ıa öcüü states be outa soa, zeyc e aaç fosyouu eyeyebe ç b state seçee teps göste. Eyee yazııa bu çftüzey pobeee, oyu uaı çeçevese uağa Stacebeg oyuaı eete Ba, 998. Oyu uasa göstee çee eabetç tess ye seç yazıı ceeğe sez çaışaya aşıaşıı. Bu çaışaaa bazıaı çftüzey pogaaa pobee ee aıe ğee Stacebeg ege pobee çözeye çaışı. Fsche 00, boyutu uzaya ayı otaaa üeeş üştee buuuğu pazaaa ayı üüü sata ap b es eabetç tess ye seç pobeye ge. İ ab e aacı be sayıa ye tess ç ey yee bua ve he paza ç üü eee beeet. Bu aaça Fsche 00 aet çftüzey göste öe. İ, ab e tess yee ve üü eee sabteğ aışı tasayıı çftüzey b göste, ğe eee eğştebğ oğusa aışı tasayıı b göste. Doğusa göste ç sezgse b yöte öeş, aca bgsayısa souça veeşt. Bhauy v. 003, süe uzaya öcüye tep oaa ave tesse aça b zeyc pobe göz öüe buuua b ağıı eez göste ee aı. Buu yaı sıa Deze 98 pobe öe. İ pobee te b va oa tess taafıa oto ee b pazaa ste otaaıı aı gücüü e büyü ısıı ee geçece ye b tess açıataı. İc pobee e ayı aaça ye b tess açıaya çaışıı, aca bu ez faı oaa ap ye b tess açaa tep veebete. Pasta ve Vahavebee 008 se ee zeyc ye b tess açacağıı göz öüe buuua ebüyü 9

3 Hae Küçüayı, Necat as, İ. Kuba tıe apaa gösteye uğaşıa ve üç stateye göe üç göste öee: E ötü uu eees, eaz yazıaa states ve ab aaç fosyouu göz öüe aa Stacebeg states. Sea ve ReVee 993 he öcüü he e zeyc ayı sayıa tess açtığı b göstee gee. Bu göstee öcüü aacı zeyc paza payıı eüçüeet; aca üştee e yaı tesse gttğ abu eete. B ğe Stacebeg ege pobe Péez ve Peegí 003 taafıa ee aıı. açaı he öcü he e zeyc tess yee b ağacı hehag b otasıa oabe ve oyucuu a be tess uuğu bütü Stacebeg egee tespt etet. Sáz v. 009, süe uzaya öcüü ve zeyc paza payaıı ebüyüeğ yee te b tess açtığı oğusa oaya çftüzey b pogaaa pobe ee aıa. yı bçe çe tee göstee yaaaıa; aca tess çece bete. Beeş b yaıgısızı çese gee eyy gaat ee b a-sıı agotası öee. Deze ve Deze 998, Sáz v. 009 çaışasıa ço yaı b göste öe ve çözüü ç üç sezgse yöte geşte.. TETİKSEL GÖSTERİ Göz öüe aıa uua pazaa ye gş yapa öcü, âıı ebüyüee aacıya ye tesse ç ey yee ve çece beeeye çaışataı. Rab se pazaa va oa tess ve ye tess aça ç aay ye buuataı. Oyuu zeycs oa ap e âıı ebüyüee ç öcüye tep gösteeb. İzeyc oası tepe va oa tesse çece eğşte, ye tess aça veveya va oa tesse apata ouğu vasayıataı. İzeyc tep oaa va oa tessee b çecğ sıfıa es, o tess apattığı aaıa ge. Buu ışıa üştee ste otasıa üeeğ, öcüü aay tess ye ouğu, zeycye at va oa tess ve aay tess ye ouğu vasayıataı. Göstee hazıı oaa öce ste otaaı =,,...,, öcüye at aay tess yee =,,...,, zeycye at va oa tesse =,,..., ve ye zeycye at aay tess yee =,,..., zeye gösteee pobee at paaetee ve aa eğşee taıaı. Paaetee: : otasıa satı aa gücü, Bu çaışaa es uzaya öcüü âıı c : yee b çec başıa ge, ebüyüee aacıya çftüzey b pobe f : yee tess açaı eğşez ge, ee aıataı. Pazaa ye ge ve tesse u : yee tess ç çecğ ısıtaya üst sıı, ç ey ye ve çecğ beee steye fa oyuu öcüsüü. Öcüü ye tesse açııta : ve yee aasıa uş uçuşu uzaı, soa zeyc e âıı ebüyüee ç va : ve yee aasıa uş uçuşu uzaı, oa tesse çece eğştee yee : ve yee aasıa uş uçuşu uzaı, tasaayab, va oa tesse apatab veveya ye tesse açab. Geşte göste çftüzey : yee va oa tess bugüü çecğ, oğusa oaya b aışı tasayı pogaaa : yee va oa tess ç çecğ ısıtaya göste ve çözüü ç tabu aaa sezgse öeete. üst sıı, b : yee va oa tess ç b çec başıa Çaışaı ge aaı şu bçe paaıştı:. ge veya get, böüe öee ateatse göste ve özee s : yee va oa tess apataı gets, taıtıataı. 3. böüe çözü yötee : yee tess ç çecğ ısıtaya üst sıı, aatıataı. Bgsayısa eey souçaı 4. e : yee ye tess ç b çec başıa böüe veete. So oaa, 5. böüe souçaa söz eete. ge, f : yee tess açaı eğşez ge. 30 f f h

4 Çftüzey B Reabetç Tess Ye Seç Pobe İç Tabu aa Sezgse 3 Kaa eğşee: : yee açıa tess çecğ, X : yee tess açıığıa b, açıaığıa sıfı oa eğşe, : yee va oa tess ye çecğ, : yee açıa tess çecğ, Z : yee va oa tess açı aığıa b, apatıığıa sıfı oa eğşe, Y : yee tess açıığıa b, açıaığıa sıfı oa eğşe. yee çecğye b tess açıığıa otasıa b üşte sağaığı yaa çe tee göste uaıaa e buuu. otasıa üşte zeycye at va oa ve ye tessee sağaığı tü yaa se e göste. Buu soucua otasıa b bey otasıa buua b tess üştes oa oasıığı oa P P h P h P h h 3 P: eb Π = X f c h 4 öye u X =,..., 5 0 =,..., 6 0, X =,..., 7 eb Z s h Y f e Z b 8 öye Z =,..., 9 0 =,..., 0 Y =,..., 0 =,..., 0, Z =,..., 3 eştğye göstee. Böyee öcüye at ye tesse ee ettğ topa ge ou. Beze bçe zeycye at va oa ve ye tesse ee ettğ topa ge se teye beeeb. Buaı uaaa öcü ve zeycs göz öüe aa aşağıa çftüzey oğusa oaya aışı tasayı pogaaa göste geşteb.

5 0 =,..., 6 X 0, =,..., 7 eb h Hae Küçüayı, Necat as, İ. Kuba tıe s Z b Z e f Y 8 öye Z =,..., 9 0 =,..., 0 Y =,..., 0 =,..., Z 0, =,..., 3 Y 0, =,..., 4 Öcüü aaç fosyou 4 üç aet topaa tee ouşu. Bc te öcüü ye tesse topaığı ge, ğe te se ye tess açaya ş gee gösteete. Kısıta ües 5 ve 6 yee tess açıazsa tess çecğ oa sıfı oasıı sağa ve eğe yee tess açıısa u üst sıııı geçes egee. İzeyc aaç fosyou 8 se beş aet topaa tee eyaa ge. Bc te zeyc ye ve va oa tesse ee ettğ ge, c te va oa tesse apatıığıa ouşa b, üçücü te va oa tesse yee tasaaaı ge veya gets, öücü ve beşc tee se ye tess açaı ge göste. Kısıta ües 9 ve 0 va oa b tess ye çecğ sıfıa be b üst sıı aasıa oasıı sağa. Pobe çözüüe eğşe ya eşt ousa yee va oa tess yee tasaaaığı, aca açı tutuuğu aaşıı. Böye b uua - Z sıfıa eşt oacağıa çece g ge ouşaz. ca < ousa b - aa çec ge oğa. Dğe yaa 0 < ousa b - aa b ge ee e. So oaa yee va oa tess apaısa ş ve Z eğee sıfıaacağıa çec ge ouşaz, aca zeyc s aa b b ee ee. Kısıta ües ve, yee tess açıazsa tess çecğ oa sıfı oasıı sağa ve eğe yee tess açıısa üst sıııı geçes egee. So oaa ısıta ües 7, 3 ve 4 eğşee, ısıta ües 6, 0 ve poztf süe eğşee göste. B soa böüe çözü yötee taıtıaa öce he öcüü he e zeyc aaç fosyoaıa at öe özeğ bete yaaı oacatı. Öcüü aaç fosyou, zeycye at =,,.., ve =,,.., eğşee sabteğe 0 ç eğşee üzee çbüey. Beze bçe zeyc aaç fosyou, öcüye at =,,.., eğşee sabteğe, 0 ç, üzee çbüey. Bu öze e Küçüayı v. 0a, 0b e agüaa geeeştee oayca aıtaab. 3. ÇÖZÜ YÖNTELERİ Bu böüe göstee ouu çözü buabe ç eez tabu aaa sezgse yöte öeete. Daha soa yötee başaıaı, öe pobee çözüee eeyse oaa aşıaştııataı. 3. Bc Tabu aa Sezgse Öee tabu aaa sezgse e aaayı öcüü ye seç eğşee oa X üzee üst üzey pobee geçeeşt. Tabu aaa, yee aaayı yee eyee taıayaca bçe yüüte yeee b eta-sezgse yöte Gove ve Lagua, 997. Geşte agotaaa bu uu, öcee zyaet ee çözüee öey geete öcüye at aay tess yeee ye tess açıası egeeee geçeeşt. İ agota a öcüye at te b tess açıığı b çözüe başaa. Bu te tess, öcüye at he b aay tess ye tü ste otaaıa oa otaaa uzaığı e üçü 3

6 Çftüzey B Reabetç Tess Ye Seç Pobe İç Tabu aa Sezgse ouğu * aay tess yee u * çecğye tess açaa bee. İ çözüe at ğe beşee se şu şee ee e: B öce böüe betğ üzee zeyc aaç fosyou, öcüye at =,,.., eğşee sabteğe, 0 ç, üzee çbüey. Bu yüze zeyc pobe, Y ve Z eğşee gevşetp oğusa oaya pogaaa gevşetes uaa b a-sıı agotasıa yaaaıaa çözüeb. Ya a-sıı ağacıı he üğüüe öce eğşee 0 e aasıa gevşetp böyee he üğüe süe oğusa oaya b pobe ee e. Bu süe pobe çözüü se zeycye at özgü pobee b üst sıı sağa. Gevşetş pobe çözüüe bütü Y ve Z eğşee eğee 0 veya oaa beese zeycye at pobe ç ouu b çözü ee eş ou. Bu ouu çözü ayı zaaa zeycye at pobee b at sıı sua. Bu süe oğusa oaya pobe çözüü ç he üğüe tca oğusa oaya çözücü KNITRO 6.0 a yaaaıı Watz ve Patega, 009. He üğüe aaa, o üğüü çözüüe Y ve Z eğşeee eğe 0,5 e e yaı oa eğşe seçee geçeeş. B üğüe tasayıı b çözü ee eğe veya ee ee üst sıı ağacı e y at sıııa aha üşü b eğe aığıa o üğü buaı. atıa a-sıı agotası sayese abe at,, Y ve Z eğşee eğee ee e. Bu eğee öcüye at ve X eğşee e eğeeye beabe öcüü aaç fosyoua ou ve öcüü âı çözü ç hesapaı. gotaı he yeeese yüüüte çözüe at X eğşeee eğş tpte haee uyguaaa oşu çözüe ee e. Bua -Ee, -Çıat, a -Değşt haee. -Ee haes tess oaya b aay yee b tess aça. -Çıat haes açı tess oa b yee tess apatı. So oaa -Değşt haes se tess oaya b aay yee b tess açae açı tess oa b yee tess apatı. Be b X'e sahp oşu b çözüe at öcüü âıı hesapayabe ç bu X'e ş çec eğee oa 'yu bua gee. Çüü be b açı tesse ües ve bu tessee at çece ç öcüü âı aca zeyc ese gösteeceğ ey tep buuuta soa hesapaab. eğşeee at eğee buuuta soa zeycye at pobe yuaıa aatıa oğusa oaya pogaaa gevşetes uaa a-sıı agotasıya çözüeb. eğşee eğee se seçe haee X eğee ve yüüüte çözü taafıa sağaa zeycye at ve çec eğee öcüye at pobee yeeştte soa buuab. Çüü b öce böüe söz eğ gb öcüü aaç fosyou, zeycye at =,,.., ve =,,.., eğşee sabteğe 0 ç üzee çbüey. Gee X, ve eğee yeeştte soa öcüü pobe 0 u sıı ısıtaı oa b çbüey ebüyüee pobe. Pobe çözüü Kaush-Kuh- Tuce bc eece eyee oşuaı uaıaa buuab: * pobe yee eys aca ve aca * 0 ouğua 0 se * * u ouğua 0 se * 0 * u ouğua 0 se Bu oşua Betseas ı 995 tabıa ışbüey eüçüee pobee ç veşt ve Π u gee ebüyüğüü bua ç b eğ atış yöte ee ete aacıya uyguaabe. Yöte yeeese eyf oaa beee 0 başagıç eğee ataı. He t yeeese e t oaa aaııa b yö vetöüe ve α t e göstee b aı büyüüğüe gees vaı. ı büyüüğü he yeeee α t = ag eb α Π t +αe t bağıtısıya bee ve b soa yeeee eğşe eğe güceee ç uaıı: t+ = t +α t e t t. Yöte, e e bete yö vetöüü üzgüsü, uaıcı taafıa beee * 33

7 Hae Küçüayı, Necat as, İ. Kuba tıe b eğee aha üçü hâe geee aa eva ee. Ey aı büyüüğüü beee ç atı böü aaa Pess v., 986 yötee yaaaıı. tı böü aaa yöte başata ç öce [0, α eb ] başagıç aaığı tay e. α eb se α aı büyüüğü ç vetöüü at ve üst sııaıa göe ouuuğuu bozayaca e büyü eğe. Yuaıa aatıa eğ atış yöte yaııya b oşu çözü ç gee eğee beeeb. Öee yötee öcee oaaa çözüe yee ee eteye ee oabece ögüe egeee gee. Bu ögüe egeee tabu stee tutuaa başaıı. Bc tabu aaa sezgsee bu ste, öcüü X ye eğşeee ve öce yeeeee ee ee oşu çözüee at ab ve çec eğşeee ouşu. Eğe ye tüete oşu çözüe X eğee tabu stese saaa X eğeeye ötüşüyosa ve, eğee ea uzuuğu 00 ve eez saaa, eğee oa ço boyutu b üpü çeseyse, o zaa bu oşu çözü tabu et. Tabu stes yapısıı böye oasıı ee ayı X eğee ç beze ve eğee üetey egeeet. Çüü beze, eğee ab beze tepe veese, bu a öcüü âıı beze eğee aasıa sebep ou. Tabu aaaı he yeeese e y oşu çözü, b soa yeee ç yüüüte çözüü. Eğe e y oşu çözüe öcüü âı be e y çözüe âa aha eğeyse e y oşu çözü ayı zaaa be e y çözü ou. Yeeee soaıa ç öçütte yaaaıı. İ öçüt geçeeşe e ço yeee sayısı, c öçüt se be ey çözüe yeşe eyaa geee geçeeşe e ço yeee sayısıı. 3. İc Tabu aa Sezgse Bc tabu aaa sezgsee es yötee yaaaıataı. Bua, eğ atış yöteye oğusa oaya pogaaa gevşetes uaa a-sıı agotasıı. Eğ atış yöte, ab çec eğee ve öcüü açıaca tess yee be outa soa öcüü tesse çece bee. Daha soa öcüü tess çece abe at at üzey pobee sabte, öcüü pobe a-sıı agotasıya çözüee ey tess yee ve çece buuu. Bu çözü ab öcüye oa ey teps ve. Daha soa öcüü tess yee ve çece ab ey teps gösteges oa tess çeceye beabe öcüü aaç fosyoua yeeşt ve öcüü âı hesapaı. İc tabu aaa yötee se saece oğusa oaya pogaaa gevşetes uaa a-sıı agotasıa yaaaıı. Eğ atış yöte uaa yee öcüye at tess çece assa oaa üet. Bu yötee tabu stes öcüü X ye eğşeee ve ye öcüü tess çecee ouşataı. Yüüüte çözüe b haeye oşu çözü ee ee ş tess çece, eez yüüüte çözüe at tess çece oa b ε çapı üe çese -yatay üzgü yaııya ouştuuataı. Yüüüte çözüü öcüye at çece ve eez oa üe yaıçapıı ε ouğu vasayıığıa, oşu çözüe at öcüü çece oa, '' ' oaca bçe assa oaa üet. ' Eğe b X eğşe eğe yüüüte çözüe sıfıa eştse ve ye yaatıa oşu çözüe eğe be eştse, ş eğe ye assa oaa [0, u ] '' aaığıa üet. Ye bc tabu aaa yötee ouğu gb ye tüete oşu çözüe X eğee tabu stese saaa X eğeeye ötüşüse ve e eğee ea uzuuğu 00 ve eez saaa eğee oa b ço boyutu üpü çeseyse, o zaa bu oşu çözü tabu et. 4. BİLGİSYISL SONUÇLR Reabetç tess ye seç pobee yazııa, aşıaştıa pobe öee buuaası eeye assa oaa sıa öee üet. İste otaaıı sayısıı {50, 60, 70, 80, 90} ve abe at va oa tess sayısıı {, 3, 4 ouğu topa o beş ve ües ouştuuu. Bu 34

8 Çftüzey B Reabetç Tess Ye Seç Pobe İç Tabu aa Sezgse ve üeee abe at aay tess ye sayısı oa he öete e eşt seç. Öcüye at aay tess ye sayısı se = x + bağıtısıya bee. Bütü öeee öcüye at + aay tess ye, ab va oa ve aay tess yeeye ötüşü. He ve üese beş ayı öe yaatıaa topa 75 öe üet. İste otaaıı, öcüye at aay tess yee ve abe at va oa ve aay tess yee x ve y ooataı, [0, 00] aaığıa taıaa bbç ağııa ee e. otasıa üştee satı aa gücü oa h, öcüü yee b çec başıa ge oa c, ab yee ye tess ç b çec başıa ge oa e, ab yee va oa tess ç b çec başıa ge veya gets oa b ve ye ab yee va oa tess bugüü çecğ göstee tasayı eğe paaetee oaa bbç ağııaa tüet: h U 00, 00000, c U, 0, e U, 0, b U,0 ve U 00, 000. Ye tess açaı eğşez ge göstee f ve f ş b çec başıa gee 000 atıa eşt oaa aıı: f = 000c ve f = 000e. u, ve üst sııaı se sıasıya u = 0000c, = 0000b ve = 0000e t bçe buuu. So oaa yee va oa b tess apataı gets oa s, b çec başıa ge veya get oa b 500 atıa eşte: s = 500b. He agota ç e yeeee soaıa öçüte oa geçeeşe e ço yeee sayısı ve be ey çözüe yeşe eyaa geee geçeeşe e ço yeee sayısı sıasıya 000 ve 00 oaa bee. Çözü yötee C# e pogaaı; 6 GB R, Wows 003 Seve şet sstee ve sez çee 3.6 GHz hızıa Ite Petu Xeo şecye sahp b ş stasyou uaıı. 75 öete ee ee souça Çzege ve e veete. T bc tabu aaa sezgse, T e c tabu aaa sezgse tes ee. z bc tabu aaaa ee ee e y ouu çözüü göstee İZ aa şec zaaıı ve. İc tabu aaa sezgsee öcüye at çec eğee assa oaa ee eğe oayı bu agota he öe üzee beş ez çaıştııı. Bu yöte ç z,e 5 oşua ee ee e ötü aaç eğe, z,eb e y aaç eğe ve z,ot otaaa aaç eğe göste. İZ se beş oşuu otaaa aa şec zaaıı ve. Bu 75 öete bc tabu aaa agotasıı otaaa aa şec zaaı 5, saye e c tabu aaa agotasıı 3606,6 saye. He pobe öeğ ç e y souç ya öcüü âıı e yüse ouğu souç oyu oaa göste. Öeğ =8, =50, = = oa 8, 50,, ve ües öeğe, bc tabu aaa agotası öcüü âıı 70807,7 buue c tabu aaa agotasıı beş oşuua e ys âı 76638,6 oaa hesapaı; bu eee 76638,6 eğe, Çzege e oyu oaa göste. Bc tabu aaa agotası 75 öete 4 taese e y ouu soucu buue ge aa 34 öete c tabu aaa agotası bcse aha y souça buu. İ tabu aaa agotası ıyasaısa he aha faza öete aha y souça buuğu ç he e otaaa aa şec zaaı ğe tabu aaa agotasıı yaaşı yee b ouğu ç, bc tabu aaa agotası c agotaa aha yüse başaı gösteete. Tabu aaa agotaaıa ee ee souçaı özee segeyebe ç 8, 50,, ve ües üçücü öeğ b şee göste. Bu öete e y ouu souç c tabu aaa agotası taafıa buuu ve bu souç şe üzee göste. Şe ste otaaıı, zeyc va oa tesse ve öcü e zeyc aay tess yee sege. Şe se bu pobe öeğ soucuu göste. Öcüü bc, c, üçücü, beşc ve atıcı aay tess yeee topa beş ye tess açtığı göüete. Bu tesse çece se sıasıya 49756,4, 998,6, 8376,, 0833, ve 940,5 t. Öcüü bc ve c ye tesse zeyc bc ve c va oa tess yeee açıığıa, zeyc teps c va oa tess apata ve bc va oa tess çecğ 877 e 67,4 e yüsete oataı. Çecğ yüsete tess Şe e ç ou aeye, öcüü 35

9 Hae Küçüayı, Necat as, İ. Kuba tıe Çzege. Bgsayısa Deey Souçaı T T Öe Z İZ Z,e Z,ot Z,eb İZ,,, sa. sa ,7 9,8 7434, , ,6 45,5 6356, 4, ,7 7050, 900, 983,0 8, 50,, 0069, 700,8 6947,9 8690,3 3967,5 37, ,4 47, 39688,8 4549, ,0 9, ,7 35, , , ,5 0,8 9545,5 775,9 8896, 9764, ,3 366, 98793,4 4, ,5 8583, , 355,9 8, 60,, 76533,6 7,3 7764, , ,9 86, ,6, , , 07894,6 30,4 036,6 77,3 374,6 7480,9 044,4 4074,6 5387,9 66,7 5479,4 5503, 55598, 3364,3 3593,8 5737, 87377, , 3598,4 353,0 8, 70,, 34694,7 004,4 3083, 3385, ,7 3574,5 730,6 379, 73477, , ,3 3449,7 0584,9 54, , , ,9 489, ,0 55,8 0007,6 0973,6 0566,7 47,0 739, 945,4 666, , ,3 504, 8, 80,, 43867,7 36,0 4007,7 4395, ,6 07, ,7 53, , , ,3 64, ,6 547, , , 80550,0 380, ,8 030, 7389, ,0 8999,3 704, ,6 4,3 5448, , , 4468, 8, 90,, ,7 606, , ,4 0,4 99, ,3 70,5 8670, , ,6 96, ,6 908, ,9 9377, ,4 86,8 0746,0 45,7 433,0 5765,4 6305,9 5969, , 98, , ,7 096,3 6660,3, 50, 3, , 5377,4 9886, , ,7 870, ,0 330, 33844,7 3435, ,3 466, ,6 80, 00483, , ,6 37, 4604,0 33,0 4357, 4783,8 4999,4 788, ,8 357, ,6 9486, , 704,, 60, 3, ,7 59, , , 00069,7 40,8 3860,3 698, 3776, , ,8 8463, ,3 44, 9645, , 35039, 9350, , 4795, ,7 3464,5 3774,6 3965,0 656,9 766,5 448, , ,3 8536,9, 70, 3, ,6 49, 3088,6 3680,7 3095,0 335, 73307,7 6305, ,3 789,8 790,4 306, ,3 663, 49759, , ,0 5333,3 36

10 Çftüzey B Reabetç Tess Ye Seç Pobe İç Tabu aa Sezgse Çzege. Bgsayısa Deey Souçaı T T Öe Z İZ z,e z,ot z,eb İZ,,, sa. sa ,8 45, , , 8408,3 5347, ,0 74, , , ,4 35,6, 80, 3, ,7 370,5 87,5 474,0 6668,3 847, ,7 90, 9995, ,6 9530, 50540,4 6904,3 07, , , , 474,7 6339,7 487, 568,8 5987, ,9 985, ,5 389, , ,7 408, ,3, 90, 3, ,3 85, , , ,4 830,3 6965,6 4777,7 6606, , , , 97303,8 5964, , , , ,5 8394,3 0846, ,3 884, 8889,4 3093, ,0 6, , , , ,4 6, 50, 4, , 48, , ,0 9764, 74, ,0 564,5 830, ,3 934, , ,4 3360, ,3 3846, ,4 3636, , 58,3 83,6 0547, , , , 965,4 33, , ,3 590,3 6, 60, 4, ,6 9, 9509,4 9886, ,6 6436,4 53,0 349, ,5 04,7 96,8 673, 4849,4 783, , , ,9 8369, ,9 306, , , , ,3 3404,8 749,7 937, , 33300,4 5549,8 6, 70, 4, ,9 53,7 5077, , , 50645, 7770, 5898,4 7780, , , 3479, ,5 3758, , 39956,9 4750,4 695, 53885,7 5085, , ,4 5858,5 738, ,4 8,8 8398,5 839,4 8437, 33996, 6, 80, 4, ,3 8685, , , 36639,6 3556,4 6903,3 463, , , ,4 6770, ,6 56,9 5495, , ,0 876, ,3 599, 6674, , , 53454, ,7 636, , ,0 7750, 6400,5 6, 90, 4, ,0 8304, , , ,6 85, ,3 3037,4 7346, 7340,3 7345,3 005, , 033,8 6458, 78438, 8404, , 37

11 Hae Küçüayı, Necat as, İ. Kuba tıe İste Notaaı X İste Notaaı İzeyc Va Oa Tesse İzeyc Vaoa İzeyc Tesse ay Tess Yee İzeyc ay Tess Öcüü Yeeay Tess Yee Öcüü ay Tess Yee Şe. Öete İste Notaaı, Va Oa Tesse ve ay Tess Yee =998,6 6 =940,5 İste Notaaı =67,4 X İste Notaaı İzeyc Va Oa =49756,4 Tesse İzeyc Vaoa İzeyc Tesse Ye Tesse 5 =0833, Öcüü İzeyc Ye Tesse Ye Tesse =40000 Öcüü Ye Tesse = =8376, Şe. Öete Ye ve Va Oa Tesse Yee ye tesse se ç ou üçgeee gösteete. Buu ışıa öcüü ye tessee bs zeyc bc aay tess yee açıataı. İzeyc e ayı yee çece ye b tess açış ve buu yaı sıa c aay tess yee e çec ye b tess açataı. İzeyc ye tesse e syah aeee gösteete. 5. SONUÇ Bu çaışaa, pazaa ye gş yapa b faya pazaa va oa tesse buua b ap fa aasıa sıaı oyuu göz öüe buuua b eabetç tess ye seç pobe ee aıı. Pazaa ye gş yapa fa ab tepe hesaba ataa âıı ebüyüeyece tess yee 38

12 Çftüzey B Reabetç Tess Ye Seç Pobe İç Tabu aa Sezgse ve çece buayı aaça. Rap fa se bu uu aşısıa va oa tesse çece eğştee, va oa tesse apataa veveya ye tesse açaa tep göste. Bu pobe ç çftüzey oğusa oaya aışı tasayıı b göste geşt ve çözüü ç tabu aaa yöte öe. Geşte tabu aaa yötee başaııı aşıaştıabe ç assa oaa 75 aet öe pobe ves üet ve bu öee üzee bgsayısa eeye geçeeşt. Souçaa göe bc yöte otaaa aa şec zaaı 5, saye e c yöte 3606,6 saye. Bu 75 öete 4 taese bc yöte aha y souç vee ge aa öeee c yöte aha y souça sağaataı. Bu bağaa geşte bc yöte başaııı aha yüse ouğu söyeeb. TEŞEKKÜR Bu çaışa Boğazç Üvestes Bse aştıa Poee Kooatöüğü taafıa 08H30D uaaı poe apsaıa esteeşt. KYNKÇ. Ba, J.F Pactca Beve Optzato goths a ppcatos, Kuwe caec Pubshes.. Bhauy, J., Eset, H.., Jaao, J.H teatg Heustc Fo eao a Ceto Pobes the Pae, Coputes a Opeatos Reseach, 30, Betseas, D.P Noea Pogag, thea Scetfc, Bosto, US. 4. Deze, Z. 98. Copettve Locato Stateges fo Two Factes, Regoa Scece a Uba Ecoocs,, Deze, T., Deze, Z Facty Locato tcpato Of Futue Copetto, Locato Scece, 6, Fsche, K. 00. Sequeta Dscete p-facty oes fo Copettve Locato Pag, as of Opeatos Reseach, -4, Gove, F., Lagua, Tabu Seach, Kuwe caec Pubshes. 8. Güüş, Z., Fouas, C.E. 00. Goba Optzato of Noea Beve Pogag Pobes, Joua of Goba Optzato, 0, Hoteg, H. 99. Stabty Copetto, Ecooc Joua, 39, Huff, D. L Defg a Estatg a Tae ea, The Joua of aetg, 8, Huff, D. L Pogae Souto Fo ppoxatg a Optu Reta Locato, La Ecoocs, 4, Küçüayı, H., as, N., tıe, İ.K. 0a. Dscete Copettve Facty Locato oe Wth Vaabe ttactveess, Joua of the Opeatoa Reseach Socety, 6, Küçüayı, H., as, N., tıe, İ.K. 0b. Copettve Facty Locato Pobe wth ttactveess ustet of the Foowe: Beve Pogag oe a ts Souto, Euopea Joua of Opeatoa Reseach, 08 3, ooe, J.T., Ba, J.F The xe-itege Lea Beve Pogag Pobe, Opeatos Reseach, 38, Naash,., Coope, L.G Paaete Estate fo utpcatve Iteactve Choce oe: Least Squae ppoach, Joua of aetg Reseach,, Péez,.D.G., Peegí, B Stacebeg Locato Equba the Hoteg s Duopoy oe o a Tee wth Paaetc Pces, as of Opeatos Reseach, -4, Pasta, F., Vahavebee, L Dscete oes fo Copettve Locato Wth Foesght, Coputes a Opeatos Reseach, 35 3, Pess, W.H., Faey, B.P., Teuosy, S.., Vetteg, W.T Nueca Recpes: The t of Scetfc Coputg, Cabge Uvesty Pess, New Yo. 9. Rey, W.J. 93. The Law of Reta Gavtato, Kceboce Pess, NewYo, NY. 0. Sáz,.E., Hex, E..T., Feáez, J., Peegí, B O a Bach-a-bou ppoach Fo a Huff-e Stacebeg Locato Pobe, OR Spectu, 3 3, Sea, D., ReVee, C aet Captue by Two Copettos: The Pe-eptve Locato Pobe, Ecoocs Wog Pape Sees, 39.. Watz, R.., Patega, T.D Kto Use s aua Veso 6.0, Zea Optzato Ic. 39

İLERLEYEN TÜR TİP-II SAĞDAN SANSÜRLÜ ÖRNEKLEME DAYALI DÜZGÜN DAĞILIMIN PARAMETRELERİNİN JACKKNİFE TAHMİN EDİCİSİ

İLERLEYEN TÜR TİP-II SAĞDAN SANSÜRLÜ ÖRNEKLEME DAYALI DÜZGÜN DAĞILIMIN PARAMETRELERİNİN JACKKNİFE TAHMİN EDİCİSİ ooet ve İtatt Sayı: 5-9 İSTANBUL ÜNİVSİTSİ İKTİSAT FAKÜLTSİ KONOMTİ V İSTATİSTİK DGİSİ İLLYN TÜ TİP-II SAĞDAN SANSÜLÜ ÖNKLM DAYALI DÜZGÜN DAĞILIMIN PAAMTLİNİN JACKKNİF TAHMİN DİCİSİ D. Coşu Kuş Bu aale

Detaylı

Hüseyin TOPAN. Yrd. Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, Zonguldak, topan@beun.edu.

Hüseyin TOPAN. Yrd. Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, Zonguldak, topan@beun.edu. DÖNÜŞÜM KASAYILARININ VE SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİNİN KONUM DOĞRULUĞUNUN OROGÖRÜNÜLERİN KONUM DOĞRULUĞU ÜERİNDEKİ EKİSİNİN BELİRLENMESİ: IKONOS, QUICKBIRD, ORBVIEW-3 VE PLÉIADES-1A GÖRÜNÜLERİ İLE ÖRNEK

Detaylı

BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI

BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI Muammed ÇINAR TEZ YÖNETİCİSİ Pof. D. Miail ET YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI ELAZIĞ-2007

Detaylı

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler www.statstcler.org İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya Yaşam eğrler arşılaştırma ç ullaıla sor ve ağırlılı testler: ayısal öreler Duru Karasoy Hacettepe Üverstes

Detaylı

EN KÜÇÜK KARELER VE TOPLAM EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMLERİ İLE DEFORMASYON ANALİZİ

EN KÜÇÜK KARELER VE TOPLAM EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMLERİ İLE DEFORMASYON ANALİZİ MMO Hata ve Kadasto Mühedsle Odası. üke Hata lmsel ve ekk Kuultaı 5 Maıs 9, kaa EN KÜÇÜK KELE VE OPLM EN KÜÇÜK KELE YÖNEMLEİ İLE DEFOMSYON NLİZİ M. ca,. a, O. kılma İÜ, İstabul ekk Üvestes, Jeode ve Fotogamet

Detaylı

BÖLÜM 1 LİNEER DENKLEM TAKIMLARININ ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 1 LİNEER DENKLEM TAKIMLARININ ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ BÖLÜM LİEER DEKLEM TAKIMLARII ÇÖZÜM YÖTEMLERİ - Gş Mtse Lnee enem tımının çözüm yönteme Gss emnsyon yöntem Gss-Jon Yöntem Thoms yöntem LU Ayıştım yönteme Jco st tesyon yöntem Gss-Se tesyon yöntem 7 SOR

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

E-Bü lten. Başkanın Mesajı. Değerli FODER Destekçileri,

E-Bü lten. Başkanın Mesajı. Değerli FODER Destekçileri, E-Bü lten MART 5 Başkanın Mesajı Değerli FODER Destekçileri, Ülkemizde G Dö e Başka lığı ı te ilk kez gerçekleştiril ekte ol asıyla örtüşe Küresel Para Haftası proje etki liği i geçe yıla kıyasla çok daha

Detaylı

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Brlk Hava Savua Öcelkler Tespte Bulaık Br Yaklaşı Mehet Kabak Öz Hava savua desteğ belrlees proble savua ssteler verllğde öel br etkye sahp ve karaşık br koudur.

Detaylı

Açık k aynak dünyas ından

Açık k aynak dünyas ından Lnux K u anıcı Açık k aynak dünyas ından h ab r r O p no ffc.org proj s 4 yaşında Lnux ç k rd ğnn günc güv n k öz k r Y r ştrm ça ışm a arı Pos tgr SQL 8.0 dah a da güç ü N d n D ban? Lnus Torva ds h ak

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

TEMEL ROBOT K Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU

TEMEL ROBOT K Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU e Yön (Düz) Knemat B obot ana çeçeveden aaç çeçevee dou bbne pzmat veya döne eemee baanm e uzuvadan ouu. uzuv aanda b homoen

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal

ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal Fİİ Basınç 11. SINIF Sayısal 1 1. Şe kl I e eşt bo yut lu ve ka tı c sm le rn - en, nn ye re uy gu - la ı ğı ba sınç P, ba sınç kuv ve t F, nn ye uygula ığı basınç P r. 2. csm, Şekl II ek konuma getrlğne,

Detaylı

Kurallar FELSEFE. . DUYARLI PROFE YONELLİK izler Duyarlı Profesyo ellersi iz.

Kurallar FELSEFE. . DUYARLI PROFE YONELLİK izler Duyarlı Profesyo ellersi iz. Kurallar FELSEFE. DUYARLI PROFE YONELLİK izler Duyarlı Profesyo ellersi iz. Bir taraftan SORUNLAR için ÇÖZÜMLER üzeri de uğraşırke, diğer tarafta he ke di takı ı ızdaki, he de diğer takı lardaki HERKE

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

KARTEZYEN GEOMETRİDE FAZ DEĞİŞİMLİ VE FAZ DEĞİŞİMSİZ ISI TRANSFERİ PROBLEMLERİ

KARTEZYEN GEOMETRİDE FAZ DEĞİŞİMLİ VE FAZ DEĞİŞİMSİZ ISI TRANSFERİ PROBLEMLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 004 : 10 : : 35-4 KARTEZYEN

Detaylı

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL:

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL: B Genel Yayın: 2800 TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN MAHKEME KAYITLARI IŞIĞINDA 17. YÜZYIL İSTANBUL UNDA SOSYO-EKONOMİK YAŞAM - CİLT 9 SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY

Detaylı