T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ZORUNLU EĞİTİM SONRASI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI KILAVUZU 2007, ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ZORUNLU EĞİTİM SONRASI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI KILAVUZU 2007, ANKARA"

Transkript

1 T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ZORUNLU EĞİTİM SONRASI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI KILAVUZU 007, ANKARA

2 GİRİŞ Ülkemiz, insan kaynaklarını geliştirmek için eğitim fırsatlarının tabana yayılmasına önem ve öncelik vermektedir. Bu nedenle herkese ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri ölçüsünde ve doğrultusunda en ileri eğitim fırsatlarının sunulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda bireylere zorunlu eğitimlerinden itibaren mesleki rehberliğin verilmesi büyük önem arz etmektedir. Kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda meslek sahibi olanlar ülke kalkınmasına da önemli ölçüde katkıda bulunurlar. Bu sebeple eğitim öğretim sistemi içinde yer alan tüm ilköğretim öğrencilerine zorunlu eğitim sonrası ortaöğretim kurumlarını tanıtan bir kılavuz hazırlanmıştır. Söz konusu kılavuzda örgün eğitim veren genel ve mesleki ortaöğretim okullarının amaçları, giriş şartları ve mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri hakkında bilgi verilerek farklı meslek liselerinde öğrenimi verilen meslek alan ve dalların da tanıtımı yapılmıştır. Örgün eğitim dışında kalan öğrencilere de çıraklık eğitimi ve yaygın eğitim veren okullar tanıtılmıştır. Böylece ilköğretim öğrencileri bir üst öğrenim kurumları olan tüm ortaöğretim kurumlarını tanıtıcı bilgilere erişerek gelecekleri hakkında düşünecekler, öğrencilerin aileleri de kılavuzda toplu olarak yer alan bilgilerle çocuklarının geleceklerini yönlendirmede geniş bir yelpazeden yararlanacaklardır. Hazırlanan bu kılavuzun zorunlu eğitim çağında bulunan öğrencilere ve onların ailelerine, devam edecekleri eğitim hayatlarında yardımcı olacağını umuyoruz. Tüm öğrencilere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda mutlu olacakları meslekleri seçmelerini diler, başarılar dileriz.

3 TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ İÇİNDE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI Türk Millî Eğitim sistemi demokratik, çağdaş, bilimsel, lâik ve karma bir yapıya sahiptir. Sisteminin amacı, Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve Türk Ulusu nu çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır. Türkiye de eğitim hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınmış; eğitimin tür ve kademelerini ve işleyişe dönük esasları düzenleyen mevzuatla Türk Eğitim Sisteminin bugünkü yapısı kurulmuştur sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile belirlenmiş olan Millî Eğitim Sistemi bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılayacak şekilde ve bir bütünlük içinde örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşur: 3

4 ÖRGÜN EĞİTİM Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları örgün eğitim içinde yer alır. İLKÖĞRETİM İlköğretim, 6-14 yaş grubundaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. Devlet okullarında parasız olan ilköğretim kız ve erkek bütün yurttaşlar için zorunludur. 8 YILLIK OKULLARDAN OLUŞAN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA KESİNTİSİZ EĞİTİM YAPILIR VE BİTİRENLERE İLKÖĞRETİM DİPLOMASI VERİLİR. İlköğretimin amacı, her Türk çocuğunun iyi bir vatandaş olabilmesi için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, millî ahlâk anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır. İlköğretimden mezun olan öğrenciler; II kademe ortaöğretim kurumlarında eğitimlerine devam ederler Çalışma hayatına atılırlar. II. kademe ortaöğretim kurumlarının bir kısmı merkezi sistemle yapılan sınavlar doğrultusunda öğrencileri alırken bir kısmı ise sınavsız alırlar. 4

5 ORTAÖĞRETİM Ortaöğretim kurumlarında ilköğretime dayalı en az dört yıllık eğitim ve öğretim verilir. Ortaöğretim kurumları ikiye ayrılır; GENEL ORTAÖĞRETİM KURUMU MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMU GENEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARI Bu kurumların amacı, öğrencileri ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültüre sahip, toplumun sorunlarına duyarlı, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bireyler olarak yetiştirmek ve yükseköğretime hazırlamaktır. Geenneel l Orrt taaööğğrreet tim Kuurruuml laarrı ı: : Genel Liseler, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Askerî Liseler ve Astsubay Hazırlık Okulları 5

6 Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Kolejleridir. Bu okullardan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liselerine öğrenci seçimi her öğretim yılında merkezî sistemle olan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ile yapılmaktadır. Ancak 007/008 öğretim yılından itibaren 6. ve 7. sınıftan itibaren Orta öğretime Geçiş Sistemi kapsamında Seviye Belirleme Sınavları yapılacaktır. Söz konusu okullara öğrenci kabulleri Ortaöğretime Geçiş Sistemi esaslarına göre belirlenecektir. 1 Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine ise öğrenciler özel yetenek sınavı ile alınmaktadırlar. Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması kapsamında; Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Haziran 005 tarih ve 184 sayılı kararı ile bu okulların öğretim süresi, öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak 4 yıla çıkarılmıştır. Sınava, başvuru tarihinde ilköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrenciler başvurabilirler. Başvurular ile daha detaylı bilgiler bu kılavuzda tanıtılan her ortaöğretim kurumunun Giriş Şartları bölümünde verilmektedir. Askeri Liselerde okumak isteyen öğrenciler ise Liseler Sınavına başvurabilirler. her öğretim yılı için yapılan Askeri Her eğitim öğretim yılında Seviye Belirleme Sınavları (SBS) ve ALS ile ilgili duyurular ilköğretim okullarına gönderilir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının web sitesinde de yayınlanır. 1 Ortaöğretime Geçiş Sistemi ve Seviye Belirleme Sınavları için daha detaylı bilgiler adresinden temin edilebilir. 6

7 GENEL LİİSELER Amacı Yüksek öğrenime öğrenci hazırlayan bu okulların amaçları, öğrencilerin; Türkiye Cumhuriyetinin, millî ahlâkı benimsemiş ve olumlu bilim anlayışını kazanmış, çalışkan, yararlı bir yurttaşı olarak yetişmelerini, Müfredatı programlarla saptanan ve yüksek öğrenimi izlemek için gerekli bulunan bilgi ve kültür düzeyine erişmelerini, Bilgilerini uygulama alanında kullanma yollarını öğrenmesini ve ilerde meslek seçmesini kolaylaştıracak surette yeteneklerini geliştirmelerini, İyi alışkanlıklar, maharetler kazanmalarını, ruhça ve bedence sağlam olmalarını sağlamaktır. Ortak olan 9. sınıfı geçen öğrenciler 10. sınıftan itibaren Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe-Matematik ve Yabancı Dil alanlarından birini seçerler. Giriş Şartları İlköğretimden mezun öğrenciler doğrudan bu okullara başvurabilirler. MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Genel liseden mezun olanlar, Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler. 7

8 Eğitim kurumlarına devam etmek istemeyenler çalışma hayatına atılabilirler. Bir meslek edinmek isteyenler, uzaktan öğretim teknikleri ile meslek kursları ve sertifika programlarının açıldığı, eğitim sonundaki sınavlarda başarılı olanlara bitirme veya yetki belgelerinin verildiği mesleki ve teknik açık öğretim okuluna başvurabilirler. Yaygın eğitim alanında çeşitli beceri programlarına katılabilirler. ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİİSELERİİ Amacı Güzel Sanatlar alanında özel ilgi ve yetenekleri belirlenen çocukları yetiştirmek üzere kurulan bu okulların amacı; Güzel Sanatlar dallarında yetenekli öğrencilerin yaratıcı, yapıcı ve yorumcu yeteneklerini geliştirmek, Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak, Öğrencileri araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmek, yetenekleri doğrultusunda bağımsız, doğru ve seçenekli yorumlar ve uygulamalar yapabilecek yaratıcı kişiler olarak yetiştirmek, Öğrencilerin ulusal ve evrensel, tarihî yeni sanat eserlerini tanımaları ve anlamalarına yardımcı olmak, Yabancı dil öğrenmelerini sağlamak, Müzik ve resim alanında yükseköğretime alt yapı hazırlamaktır. Resim bölümündeki öğrenciler, desen, grafik ve heykel atölyelerinde profesyonel bir çalışma ortamında eğitimlerini sürdürürken Müzik bölümünde de keman, yan flüt, klasik gitar ve zorunlu piyano dersleri ile ses ve kulak eğitimi verilmektedir. 8

9 Giriş şartları Bu okullara başvuracak öğrencilerden; İlköğretim okulundan başvuru yılında mezun olmaları, Diploma notlarının en az 3.00, gireceği alanla ilgili dersin 4,5,6,7,8 inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalamalarının en az 4.00 olması, Okul tarafından düzenlenen müzik ve resim özel yetenek yarışma sınavında ilk 4 sıraya girmeleri istenir. Kazanan öğrenciler isterlerse yatılı olarak kalabilirler. Eğitim süresi 4 yıl olan ve yoğunlaştırılmış dil eğitimin verildiği bu okullara her sene 48 öğrenci (4 öğrenci resim, 4 öğrenci müzik bölümüne) alınır. MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun olan öğrenciler; 1. Üniversitelerin Resim öğretmenliği bölümlerine,. Güzel Sanatlar Fakültelerinin, İç Mimarlık, Resim, Heykel, Seramik-cam, Grafik, Tekstil, Sahne Dekorları, Kostüm, Fotoğraf, 9

10 Endüstri Ürünleri tasarımı, Sinema ve Televizyon bölümlerine sınav şartlarına uygun olarak başvurabilirler. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden mezun olan öğrenciler; 1. Üniversitelerin Müzik öğretmenliği bölümlerine,. Devlet konservatuarının Orkestra Şefliği, Piyano Ana Sanat Dalı, Üflemeli Çalgı, Müzikoloji, Sahne Sanatları bölümlerine, sınav şartlarına uygun olarak başvurabilirler SPOR LİİSELERİİ Amacı Sporun geliştirilmesi ve yetenekli öğrencilerin daha sağlıklı ve bilimsel ortamda yetiştirilmesini sağlamak üzere kurulan bu okulların amacı öğrencilerin; Beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve becerileri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini ve başarılı sporcular olarak yetiştirilmelerini, Alanı ile ilgili olarak dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak Türk sporunu geliştirecek ve temsil edebilecek gençler olarak yetiştirilmelerini, İşbirliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket etmelerini, Spor disiplini ve centilmenliğini özümsemiş örnek bireyler olarak yetişmelerini, Spor alanında araştırmaya yönelmelerini; bu alanda yetenekleri doğrultusunda uygulama yapabilecek kişiler olarak yetişmelerini, Beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğrenim programlarına hazırlanmalarını 10

11 sağlamaktır. Bursa, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Karabük, Trabzon, Malatya, Sivas ve Uşak illerinde olan Spor Liselerinin eğitim süresi ilköğretim üzerine dört yıldır. Bu okullarda karma ve yatılı olarak hizmet verilir. Okula bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 48 i, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 4 ü geçemez. Giriş şartları Bu okullara başvuracak öğrencilerden; Diploma notunun en az 3.00 olması, Yetenek sınavını kazanmış olması, MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Spora engel herhangi bir durumlarının olmadığının sağlık raporu ile belgelemeleri istenir. Mezun olan öğrenciler Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler. FEN LİSELERİ Amacı Bilim adamı yetiştirmek üzere kurulan Fen Liselerinin amacı; Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yükseköğrenime hazırlamak, Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek, Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamak, 11

12 Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek, Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamaktır. Fen liseleri yatılı ve karma okullardır. Ancak öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda öğrenciler gündüzlü olarak devam edebilirler. Yabancı dil olarak İngilizce eğitiminin verildiği fen liselerinin öğrenim süresi 4 yıldır. Bu okullarda sınıf mevcutları 4 olup her yıl alınan öğrenci sayısı 96'yı geçemez. Fen liselerinde, fen programlarının, laboratuar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Ancak matematik ve fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir. Ayrıca. yabancı dil olarak seçmeli Almanca ya da Fransızca eğitimi verilir. Giriş şartları Fen Lisesinde okumak isteyen bir öğrencinin, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını (OKS) kazanmış olması gerekir. Bu okulları tercih edecek öğrencilerin; Başvuru yılında 8. sınıfta öğrenim görüyor olmaları, 6 ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az orta ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamalarının en az 4.00 olması istenir. 1

13 MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanan öğrenciler özellikle matematik ve fen bilimleri alanları olmak üzere çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler. SOSYAL BİİLİİMLER LİİSELERİİ Amacı Sosyal alanda iyi yetişmiş, kültür alanına zenginlik ve ufuk kazandıracak bireyler yetiştirmek üzere açılan Sosyal Bilimler Liselerinin amacı; Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek, Zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğretime hazırlamak, Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak, Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlamak, Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirmek, Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunmak,. Öğrencileri araştırmaya yönelterek, sosyal bilimler alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamaktır. Halen İstanbul, Ankara, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun ve Sakarya illerinde eğitim ve öğretim veren Sosyal Bilimler Lisesinin öğrenim süresi hazırlık+4 yıldır. Sınıf mevcutlarının 4 olduğu bu okullarda karma ve yatılı olarak eğitim hizmeti verilir. Ancak öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda öğrenciler okula gündüzlü olarak ta devam edebilirler. 13

14 Okulun eğitim sisteminde Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki alan bulunmaktadır. Türkçe-Matematik alanını seçen öğrenciler istedikleri takdirde Uluslararası Bakalorya Programını takip edebilirler. Giriş şartları Sosyal Bilimler Lisesinde okumak isteyen bir öğrencinin, Ortaöğretim kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını (OKS) kazanmış olması gerekir. Bu okulları tercih edecek öğrencilerin; Başvuru yılında 8. sınıfta öğrenim görüyor olmaları, 6 ve 7 inci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az orta ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamalarının en az 4.00 olması istenir. MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Mezun olan öğrenciler Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler. ANADOLU LİİSELERİİ Amacı 14

15 Anadolu Liseleri ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren karma okullardır. Ancak İstanbul Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Vefa Lisesi, Kabataş Lisesi ve Çağaloğlu Anadolu Lisesinin öğrenim süreleri hazırlık+4 yıldır. Yoğunlaştırılmış dil eğitiminin verildiği Anadolu Liselerinin amacı, öğrencileri; İlgi, yetenek ve başarılarına göre yükseköğrenim programlarına hazırlamak, Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olarak yetiştirmektir. Giriş şartları Anadolu Lisesinde okumak isteyen bir öğrencinin, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını (OKS) kazanmış olması gerekir. Giriş sınavına başvuracak öğrencilerden başvuru yılında 8 inci sınıfta öğrenim görüyor olmaları istenir. MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Mezun olan öğrenciler Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler. ANADOLU ÖĞRETMEN LİİSELERİİ 15

16 Amacı Özellikle öğretmen yetiştiren yükseköğretim programları olmak üzere yükseköğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, Öğrencilerine; öğretmenlik mesleğini sevdirmek, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tutum ve davranışları kazandırmak, ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek, Ülke kalkınmasına ekonomik, sosyal ve kültürel katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmaktır. Eğitim süresi 4 yıl olan ve sınıf mevcutlarının en fazla 30 olduğu Anadolu öğretmen liselerinde genel kültür dersleri, öğretmenlik mesleği ile ilgili dersler, öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve bazı alanlarda derinleşmelerine imkân sağlayan derslerin yanı sıra. yabancı dil olarak Almanca veya Fransızca okutulur. Öğretim programında yer alan dersler, öğrencilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda yönelecekleri yükseköğretim programlarına uygun olarak Türkçe-Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil alanlarına göre gruplandırılır. Giriş şartları Anadolu Öğretmenler Lisesinde okumak isteyen bir öğrencinin Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını (OKS) kazanmış olması gerekir. Giriş sınavına başvuracak öğrencilerden; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, Başvuru yılında ilköğretim okulu sekizinci sınıfta okuyor olmaları, İlköğretim okulunun ve 8 inci sınıflarında sınıf tekrar etmemiş olmaları, Bulunduğu ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca aday gösterilmiş olmaları istenir. 16

17 Bulunduğu ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca aday seçimi yapılırken öğrencinin; Çalışkanlığı, Öğretmenlik mesleğine karşı ilgisi ve yatkınlığı, Konuşma, kavrama ve ifade yeteneği, Kendine olan güven duygusu, Ahlâkî durumu, Fizikî görünüşü itibarıyla, bilinen bir bedenî ve ruhî bozukluğunun bulunup bulunmadığı hususları göz önünde bulundurulur. MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanan öğrenciler tüm yükseköğretim programlarına devam edebilirler. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları tercih edildiğinde ise 457 sayılı Yasanın 45/a maddesi gereğince ayrıca ek puan verilir. Burs kontenjanı tanınan öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarını ilk beş sırada tercih edenlere doğrudan burs verilir. A ASSK KE ER RÎÎ O OK KU UL LL LA AR R Eğitim-öğretim veren askeri okullar: 1. Kuleli Askerî Lisesi,. Maltepe Askerî Lisesi, 3. Işıklar Askerî Lisesi, 4. Deniz Lisesi, 5. Bando Astsubay Hazırlık Okulu 17

18 A Asskkeerrîî L Liisseelleerr vvee B Baannddoo A Assttssuubbaayy H Haazzıırrllııkk O Okkuulluu Amacı Askerî liseler ilgili Kuvvet Komutanlıklarının amaçlarına uygun, yeterli beden yeteneğine, genel kültüre, başlangıç askerlik anlayış ve davranışlarına sahip; Harp Okullarındaki eğitim ve öğretimi izleyebilecek nitelikte askeri öğrenci yetiştirmeyi, Bando Astsubay Hazırlama Okulu ise Bando Astsubay Meslek Yüksek Okuluna öğrenci yetiştirmeyi amaçlar. Giriş Şartları Askeri Liselere ve Bando Astsubay Hazırlama Okuluna her yıl ÖSYM tarafından yapılan sınav ile öğrenci alınır. Bu sınava Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ile bu okullara denkliği kabul edilmiş, özel ve yabancı ilköğretim okullarından mezun olan öğrenciler başvururlar. Askeri Liselere giriş için başvuru işlemleri her yıl belirlenen tarihler arasında yapılmaktadır. Askeri Liselere ve Bando Astsubay Hazırlama Okuluna öğrenci seçim işlemleri iki aşamada yapılmaktadır. 18

19 Birinci aşama Kara, Deniz ve Hava namına Askeri Liselere ve Bando Astsubay Hazırlama Okuluna girmek için başvuran öğrencilerin tümünün katıldığı, ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınav (ASL) aşamasıdır. Yazılı sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınav sonucuna göre sıralamaya giren ve ilgili Kuvvet Komutanlığınca belirlenen baraj puanını aşan adaylar 'nci seçim aşamasına çağrılırlar. Bando Astsubay Hazırlama Okuluna alınacak öğrenciler ilave olarak müzik yeteneği sınavına tabi tutulmaktadırlar. Askerî Liselerin ve Bando Astsubay Hazırlama Okulunun müfredat programı Milli Eğitim Bakanlığı ile uyumlu olup Askeri Liseler Anadolu Liseleri fen bilimleri alanına, Bando Astsubay Hazırlama Okulu ise Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi müzik alanına denk eğitim verilmektedir. Öğrenciler yatılı olarak eğitim görmekte, iaşe ve ibateleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Öğrenciler hafta sonları evci izni kullanabilmektedirler. Askeri Okullara Başvurma Koşulları: Durumları aşağıdaki maddeler uyanlar yazılı sınav için başvurabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, Nişanlı, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak, Kendisi, babası, annesi, kardeşleri ve velisinin; Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonuçları ile adli sicil kayıtlarının (18 yaşından küçük olanlar dahil) olumlu olması, 19

20 Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmaması veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmaması, Okula karşı uygun nitelikte sorumlu veli göstermesi, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin, Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak, Her ne derece olursa olsun gözlük, lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, Belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak, Sevk edileceği askeri hastaneden "Askeri Öğrenci Olur, Askeri Öğrenci Olur Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir veya Askeri Öğrenci Olur Uçucu Yetiştirmeye Elverişli Değildir" kaydını içeren sağlık raporu almak, Türkçe'yi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak), Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarından, sınavın yapıldığı yılın haziran döneminde doğrudan mezun olmak ve mesleğe yönelik herhangi bir öğretim kurumunda okumamış olmak (Öğretmenler kurulu kararıyla geçenler ile son sınıfta yıl okuyarak mezun olanların başvurusu geçersizdir.), Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak, Yurt dışındaki okul mezunları için (bu durumdaki adayların da sınavın yapıldığı yılın haziran döneminde doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ilköğretim okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda İlgili 0

21 Kuvvet Komutanlığınca tarafından belirlenecek baraj puanı aşıldığı takdirde ikinci aşamaya gelirken getirilecektir.) Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) Askerî Liseler için en az 3,50, Astsubay Hazırlama Okulları için en az 3,00 olmak, Giriş yılında en çok 16, en az 13 yaşında olmak, Giriş yılında yapılacak sınav, mülâkat ve benzeri seçim işlemleri sonundaki puan sıralamasında, kontenjan içinde bulunmak, Askeri Okullara Başvurma Koşullarına ilişkin diğer hususlar ise Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yayımlanan Asker Liseler Sınavı Kılavuzunda yer almaktadır. Kara Harp Okulu Deniz Harp Hava Harp MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Harp okullarının öğrenci kaynağını oluşturan Askeri Liselerden mezun olan öğrenciler Kara Harp Okuluna, Hava Harp Okullarına ve Deniz Harp Okullarına, Bando Astsubay Hazırlama Okulundan mezun olan öğrenciler ise Bando Astsubay Meslek Yüksek Okuluna devam ederler. 1

22 Mezun öğrenciler isterlerse Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) başvurarak üniversitede eğitimlerine devam edebilirler. PPO OL LİİSS K KO OL LE EJJL LE ER Rİİ Amacı Polis Koleji, Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademede amir yetiştiren Polis Akademisinin veya Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyduğu branşlarda Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci kaynağını sağlamak amacıyla kurulmuş, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı parasız yatılı, resmi üniformalı bir eğitim-öğretim kurumudur. Giriş şartları Polis Koleji aday tespit sınavına katılacak adaylar, başvurularını tespit edilecek tarihler arasında halen okumakta oldukları okul müdürlüklerine yaparlar. Koleje alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis, veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak, İlköğretim okulunu üç ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

23 Polis Kolejine giriş sınavının yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 16 yaşından, hazırlık sınıfı okuyan adaylar için 17 yaşından gün almamış olmak, Öğrenime ara vermemiş olmak, Herhangi bir okuldan, ahlâkî veya disiplin sebebiyle çıkarılmamış olmak, Hazırlık sınıfı hariç, lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak. MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Polis Kolejine öğrenci alımı, "Polis Koleji Aday Tespit Sınavı" ve "Polis Kolejine Giriş Sınavı" olarak iki ayrı sınav şeklinde gerçekleştirilir. Polis Koleji Mezunları, Emniyet Teşkilatına amir yetiştiren Polis Akademisinde veya Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyacağı branşlardaki fakültelerde eğitim gördükten sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında çalışmaya başlamaktadırlar. 3

24 Bu okulların amacı, öğrencileri genel ortaöğretimin amaçları ile birlikte iş ve meslek alanlarına yetişmiş insan gücü olarak hazırlamaktır. Anadolu Teknik Meslek Liseleri Anadolu Meslek Liseleri Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Anadolu İletişim Meslek Lisesi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Teknik Liseler Endüstri Meslek Liseleri Meslek Liseleri Ticaret Meslek Liseleri İmam Hatip Liseleri Adalet Meslek Liseleri Tarım Meslek Liseleri Sağlık Meslek Liseleri Meteoroloji Meslek Lisesi Çok Programlı Liseler Bu kurumlara öğrenciler ya doğrudan yada sınavla başvuruda bulunabilirler. 4

25 A AN NA AD DO OL LU UT TE EK KN NİİK KL LİİSSE EL LE ER Rİİ Amacı İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu teknik liselerinin öğrenim süresi 4 yıldır. Bu okullarda öğrencilere, genel bilgi dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Başvuru şartları Anadolu teknik liselerine, merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ile öğrenci alınır. Sınava başvuru şartları Anadolu Meslek Liseleri Sınav Başvuru şartları ile aynıdır MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Bu okullardan mezunlar olanlar Teknisyen unvanı ile kendi alanları ile ilgili yerlerde çalışabilecekleri gibi Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler. 5

26 A AN NA AD DO OL LU UM ME ESSL LE EK KL LİİSSE EL LE ER Rİİ Amacı İlköğretim okulu üzerine, öğretim süresi 4 yıl olan Anadolu meslek liselerinde, öğrencilere meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir. Bu okullarda öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Çeşitli meslek alanlarına yönelik eğitim verilmektedir. Yabancı dil olarak İngilizce veya Almanca dil eğitimi verilmektedir. Giriş şartları Bu okullara merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ile öğrenci alınmaktadır. Sınava başvuracak öğrencilerde aranacak şartlar: İlköğretim okulunun 8. sınıfına devam ediyor olmak (İlköğretimden sonra öğrenime ara verenler ile ortaöğretim düzeyinde herhangi bir programa bir süre devam etmiş olanlar sınavı kazansalar bile bu okullara alınmazlar), Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak, Girmek istediği alanın OKS Kılavuzunda belirtilen Burslu okumak isteyenlerin ise ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavına girip başarılı olmaları gerekir. 6

27 MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Bu okullardan mezunlar olanlar Teknisyen unvanı ile kendi alanları ile ilgili yerlerde çalışabilecekleri gibi Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler. T TE EK KN NİİK KL LİİSSE EL LE ER R Amacı Öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür kazandırılmasını ve endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini amaçlayan bu okullarda öğrenciler kendilerini hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programların eğitimlerini alırlar. Giriş şartları Teknik lise programlarına başvuracak öğrencilerin; Genel liseler ile mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının 9'uncu sınıfını birinci ders yıl sonunda başarmış olması, Dil ve anlatım, matematik, fizik ve kimya derslerinin; Her birinden ders yılı sonunda başarılı olması Bu dört dersin yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.00 olması, 7

28 Teknik orta öğretim programına kayıt için gerekli koşulları taşıyan öğrenciler, form dilekçe ile derslerin kesildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde kurum müdürlüklerine başvururlar. MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Bu okullardan mezun olanlar işletmelerde TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler. Mezunlar doğrudan İŞYERİ AÇMA BELGESİ sahibi olabilirler. Kamuya ait işyerlerinde çalışmaları durumunda genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar. Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler. E EN ND DÜ ÜSST TR Rİİ M ME ESSL LE EK KL LİİSSE ESSİİ Amacı Öğretim süresi 4 yıl olan bu okullar genellikle üretim ve öncelikle endüstriyel üretim programlarını uygulayan okullardır. İlköğretimden mezun olan öğrenciler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçecekleri bir alanda eğitim almak üzere bu okullara başvurabilirler. Giriş şartları Bu okullara başvuru için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. 8

29 MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Bu okullardan teknisyen unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler. Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler. K KIIZ ZM ME ESSL LE EK KL LİİSSE EL LE ER Rİİ Amacı Öğretim süresi 4 yıl olan bu okullarda öğrencilere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçecekleri bir alanda verilen meslek eğitimi ile birlikte genel lise ile ortak genel bilgi dersleri de verilir. Giriş şartları Bu okullara başvuru için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. 9

30 MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Bu okullardan teknisyen unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler. Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler. T TİİC CA AR RE ET TM ME ESSL LE EK KL LİİSSE EL LE ER Rİİ Amacı İlköğretim üzerine dört yıl eğitim veren meslek liseleridir. Öğrenciler, aldıkları teorik ve pratik eğitimle nitelikli meslek elemanı olarak mezun olurlar. Bu okullarda kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu muhasebe, finansman, büro yönetimi ve sekreterlik, pazarlama, bilgisayar ve diğer hizmet alanlarında görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek nitelikli insan gücü yetiştirilir. 30

31 Giriş şartları İlköğretimden mezun olan öğrenciler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda istedikleri bölüm için başvuruda MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ bulunabilirler. Başvuru şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İlköğretim okulu mezunu olmak, Sağlığı, girmek istediği mesleğin öğrenimine elverişli olmak, Öğrenim yılının başlayacağı günde 19 yaşını bitirmemiş olmaktır. Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler. 470 sayılı Kanun ile, herhangi bir alanda çalışabilmek veya işyeri açabilmek için, o alanda mesleki eğitim görmüş olmak zorunluluğu getirilmiştir. Mezunlar özel ve kamu kurumlarında geniş iş imkanlarına sahip oldukları gibi kendi iş yerlerini kurup çalışabilirler. 31

32 ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ Amacı İletişim Sektörünün ihtiyaç duyduğu; Gazetecilik, Radyo Televizyon, Halkla İlişkiler ve Organizasyon, Matbaa, Grafik ve Fotoğraf alanlarında istihdam edilecek yabancı dil bilir nitelikli ara insan gücünü yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır. Giriş şartları İlköğretimden mezun olan öğrenciler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda istedikleri bölüm için başvuruda bulunabilirler. Başvuru şartları: 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,. İlköğretim Okulu mezunu olmak, 3. Sağlığı ve fiziki durumu İletişim Sektöründe görev yapmaya uygun olmak, 4. Okul müdürlüğünce yapılacak mülâkatta başarılı olmak, 5. İlköğretimden sonra öğrenimine ara vermemiş olmak, 6. Ortaöğretim seviyesinde herhangi bir okula devam etmemiş olmak. MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Programı tamamlayarak mezun olan öğrenci, alan diploması alarak yüksek öğrenime de devam edebilir. Mezun olan öğrenci öğrenimi sırasında seçtiği dalda/meslekte kazandığı yeterliklerin karşılığında sertifika da almaya hak kazanır. Öğretim programının herhangi bir yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlikler sertifika programlarında değerlendirilir. 3

33 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ Amacı Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm sektörünün; Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve Denizcilik alanlarında sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır. Giriş şartları Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine; ilköğretim okulu mezunu edilmektedirler. öğrenciler Ortaöğretim merkezi sınav Kurumları sistemi Öğrenci ile kabul Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olan öğrenciler ayrıca mülâkata tabi tutulurlar. Başvuru şartları: 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,. İlköğretim Okulu mezunu olmak, 3. Sağlığı ve fiziki durumu İletişim Sektöründe görev yapmaya uygun olmak, 4. Okul müdürlüğünce yapılacak mülâkatta başarılı olmak, 5. İlköğretimden sonra öğrenimine ara vermemiş olmak, 6. Ortaöğretim seviyesinde herhangi bir okula devam etmemiş olmak. 33

34 MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler. Ayrıca, 470 sayılı Kanun gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler. A AN NA AD DO OL LU UT TİİC CA AR RE ET TM ME ESSL LE EK KL LİİSSE EL LE ER Rİİ Amacı İlköğretim okulu üzerine, öğretim süresi 4 yıl olan Anadolu meslek liselerinde, öğrencilere meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir. Bu okullarda; öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Çeşitli meslek alanlarına yönelik eğitim verilmektedir. Yabancı dil olarak İngilizce veya Almanca dil eğitimi verilir. 34

35 Giriş şartları Bu okullara merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ile öğrenci alınmaktadır. Sınava başvuracak öğrencilerde aranacak şartlar: İlköğretim okulunun 8 inci sınıfına devam ediyor olmak (İlköğretimden sonra öğrenime ara verenler ile ortaöğretim düzeyinde herhangi bir programa bir süre devam etmiş olanlar sınavı kazansalar bile bu okullara alınmazlar.), Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak, Girmek istediği alanın OKS Kılavuzunda belirtilen özel başvuru şartlarını taşımak MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Bu okullardan mezunlar olanlar Teknisyen unvanı ile kendi alanları ile ilgili yerlerde çalışabilirler. Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler. 35

36 ANADOLU TAPU KADASTRO MESLEK LİSESİ Amacı Bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda tapu, kadastro ve harita programları ile yabancı dil bilen, ara kademede meslekî ve teknik eleman yetiştirmektir. Giriş şartları Bu okullara merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ile öğrenci alınmaktadır. Sınava başvuracak öğrencilerde aranacak şartlar: İlköğretim okulunun 8 inci sınıfına devam ediyor olmak (İlköğretimden sonra öğrenime ara verenler ile ortaöğretim düzeyinde herhangi bir programa bir süre devam etmiş olanlar sınavı kazansalar bile bu okullara alınmazlar.), Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak, Girmek istediği alanın OKS Kılavuzunda belirtilen özel başvuru şartlarını taşımak MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Bu kurumdan mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında ve kendi alanları ile ilgili sektörlerde de çalışabilirler. 36

37 Ç ÇO OK K PPR RO OG GR RA AM ML LII L LİİSSE EL LE ER R Amacı Çok programlı liseler, ilköğretim okulu üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan ve öğrencilere; ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültür ve uygar bir dünya görüşü kazandırılması yanında, çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmek suretiyle öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programların uygulandığı mesleki ve teknik okullardır. Giriş Şartları Çok programlı liselere kayıt yaptıracak öğrencilerin, öğrenim görmek istedikleri programın gerektirdiği özel şartları taşımaları gerekmektedir. MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Bu okullardan mezun olanlar kendi alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilirler. Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler. 37

38 ANADOLU MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARDA OKUTULAN ALANLAR: AHŞAP TEKNOLOJİSİ AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ BAHÇECİLİK BBİİLLİİŞŞİİM M TTEEK KN NO OLLO OJJİİLLEER Rİİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ D DEEN NİİZZ A AR RA AÇ ÇLLA AR RII Y YA APPIIM MII DENİZCİLİK EĞLENCE HİZMETLERİ EELL SSA AN NA ATTLLA AR RII TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ EELLEEK T R İ K E L E K T R O N İ K KTRİK-ELEKTRONİK TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ EEN ND DÜ ÜSSR RİİY YEELL O OTTO OM MA ASSY YO ON N TTEEK KN NO OLLO OJJİİLLEER Rİİ G GA AZZEETTEEC CİİLLİİK K G GIID DA A TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ G GİİY YİİM MÜ ÜR REETTİİM M TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ G GR RA AFFİİK KV VEE FFO OTTO OĞ ĞR RA AFF G GÜ ÜZZEELLLLİİK KV VEE SSA AÇ Ç BBA AK KIIM MH HİİZZM MEETTLLEER Rİİ H HA ALLK KLLA A İİLLİİŞŞK KİİLLEER RV VEE O OR RG GA AN NİİZZA ASSY YO ON NH HİİZZM MEETTLLEER Rİİ H A S T A V E Y A Ş L I H İ Z M E T L E R İ HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ İİN NŞŞA AA ATT TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ K KİİM MY YA A TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ K O N A K L A M A V E KONAKLAMA VE SSEEY YA AH HA ATT H HİİZZM MEETTLLEER Rİİ K U Y U M C U L U K T E K N O L O J İ S İ KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ M MA AK KİİN NEE TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ M A T B A A MATBAA M MEETTA ALL TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ M MEETTA ALLU UR RJJİİ TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ M O T O R L U A R A Ç L A R MOTORLU ARAÇLAR TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ M U H A S E B E V E F İ N A N S M A N MUHASEBE VE FİNANSMAN M MÜ ÜZZİİK KA ALLEETTLLEER Rİİ Y YA APPIIM MII PPA Z A R L A M A V E P E R A K AZARLAMA VE PERAKEEN ND DEE PPLLA S T İ K T E K N O L O J İ S İ ASTİK TEKNOLOJİSİ R RA AD DY YO O TTEELLEEV VİİZZY YO ON N R A Y L I S İ S T E M L E R T RAYLI SİSTEMLER TEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ SSA AN NA ATT V VEE TTA ASSA AR RIIM M SSEER RA AM MİİK KV VEE C CA AM M TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ TTEEK S T İ L T E K N O L O J İ S İ KSTİL TEKNOLOJİSİ TTEESSİİSSA ATT TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ V VEE İİK KLLİİM MLLEEN ND DİİR RM MEE U UÇ ÇA AK K BBA AK KIIM M U ULLA AŞŞTTIIR RM MA AH HİİZZM MEETTLLEER Rİİ Y YİİY YEEC CEEK K İİÇ ÇEEC CEEK KH HİİZZM MEETTLLEER Rİİ 38

39 AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI: Sanat ve teknolojinin birlikte kullanıldığı bu alanda yapılan çalışmalarla yaşadığımız ve çalıştığımız mekânların kullanışlı, sıcak, sevimli ve renkli bir ortam hâline gelmesini sağlanır. Alanda ahşap ve ahşap ürünleriyle birlikte boya, vernik, renk, cam, plastik, çelik ve metal gibi gereçler de kullanılmaktadır. Bu alanda yer alan meslek dalları: MOBİLYA İMALATI: Mobilya imalatçısının sahip olduğu, mobilya üretim yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. Bu eğitimi alanlar; hazır veya sipariş alarak iş resmini tasarlayan, çizen ve ölçümlendiren, iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, şablon-kalıp-numune hazırlayan, makinelerde ağaç ve ağaç ürünlerini işleyerek sabit ve hareketli mobilya yapan, kontrol eden nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. MOBİLYA DÖŞEME İMALATI: Mobilya Döşeme imalatçısının sahip olduğu, mobilya döşemesi ve imalatı yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. Bu eğitimi alanlar hazır veya sipariş alarak iş resmini tasarlayan, çizen ve ölçümlendiren, iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, şablon-kalıp-numune hazırlayan, döşeme araç, gereç ve makinelerini kullanan, elde ve makinede döşeme malzemelerini kullanarak kanepe, koltuk ve sandalye döşeyen, kontrol eden nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. AHŞAP ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ: Ahşap üst yüzey meslek elemanının sahip olduğu, ahşap ürünlerin ve mobilyaların üst yüzey işlemlerini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. Bu eğitimi alanlar; sipariş kabul eden, iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, boya ve vernik araç, gereç ve makinelerini kullanan, boya ve vernik atan, kontrol eden nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. 39

40 AHŞAP SÜSLEME: Ahşap süslemecinin sahip olduğu, ahşap ürünlerde süsleme resmi, oyma, tornalama ve kakma üretim yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. Bu eğitimi alanlar; sipariş alarak iş resmini tasarlayan, çizen ve ölçümlendiren, iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, şablon-kalıp-numune hazırlayan, makinelerde ağacı işleyerek ayak, kulp, sütun, aplik çıta ve süsleme parçaları tornalayan, makinelerde ve elde ağaç ve ağaç ürünlerini oyarak şekillendiren, değişik türde kaplamalarla kakma ve marketri işlemleri yapan, kontrol eden nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. AHŞAP İSKELET İMALATI: Ahşap iskelet imalatçısının sahip olduğu, ahşap iskelet üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. Bu eğitimi alanlar; hazır veya sipariş alarak iş resmini tasarlayan, çizen ve ölçümlendiren, iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, şablon-kalıp-numune hazırlayan, makinelerde ağaç ve ağaç ürünlerini işleyerek sandalye, kanepe ve koltuk iskeleti yapan, kontrol eden nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. AHŞAP DOĞRAMA İMALATI: Ahşap Doğrama imalatçısının sahip olduğu, ahşap doğrama üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. Bu eğitimi alanlar, sipariş alarak iş resmini tasarlayan, çizen ve ölçümlendiren, iş organizasyonu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, şablon-kalıp-numune hazırlayan, makinelerde ağaç ve ağaç ürünlerini işleyen, kapı pencere imalatı ve montajı yapan, kontrol eden nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. AHŞAP YAT VE TEKNE İMALATI: Ahşap tekne imalatçısının sahip olduğu, ahşap tekne resmi, tekne iskeleti, kamara üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. Bu eğitimi alanlar; alınan siparişi projeye göre iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi 40

41 seçen, şablon-kalıp hazırlayan, makinelerde ağaç ve ağaç ürünlerini işleyerek ahşap yat ve tekne yapan, kontrol eden nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. Ahşap Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dalda meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda ahşap teknoloji sektöründe; Atölyeler, Tersaneler, Fabrikalar, Kendi iş yerleri, Mağazalar, vb. yerlerde çalışabilirler. AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI: Ayakkabıcılık; deri, tekstil, metal, plastik gibi birçok alanlarla ilişkilidir. Ayakkabıcılıkta; ayakkabı, bot, terlik vb. üretilirken; saraciyede çeşitli türde çanta, cüzdan, kemer, avcılık ve spor malzemeleri, dosyalık, kalemlik, bloknot, ajanda gibi büro malzemeleri vb. eşyalar üretilmektedir. Ülkemizde bu alanda pek çok kişiye istihdam imkanı sağlanmaktadır. Bu alanda yer alan meslek dalları: AYAKKABI MODELİSTLİĞİ: Ayakkabı modelistinin sahip olduğu, ayakkabı modelleri geliştirme ve kalıp hazırlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar; kalıbı bantlama, elde ve bilgisayarda kalıp üzerine modeli çizme, farklı model ve tekniklerde ıstampalarını çıkarma, kontrollerini yapma ve hataları düzeltebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. AYAKKABI ÜRETİMİ: Ayakkabı üretim elemanının sahip olduğu, ayakkabı üretimi yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen 41

42 daldır. Bu eğitimi alanlar; elde monta, saya kesimi ve dikimi, monta, finisaj, kalite kontrol yapma ve hataları düzeltebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. SARACİYE MODELİSTLİĞİ: Saraciye modelistinin sahip olduğu, saraciye modelleri geliştirme ve kalıp hazırlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar; kalıbı bantlama, elde ve bilgisayarda kalıp üzerine modeli çizme, farklı model ve tekniklerde kalıp çıkarma, kontrollerini yapma ve hataları düzeltebilme, aynı zamanda saraciye üretimi de yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. SARACİYE ÜRETİMİ: Saraciye üretim elemanının sahip olduğu, saraciye üretimi yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar; saraciye ürünlerini kesme, dikme, montajlama, kalite kontrol yapma ve hataları düzeltebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanından mezun olan veya sertifika alan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda ayakkabı ve saraciye sektöründe; Ayakkabı üretim atölye ve fabrikalarında, Ayakkabı yan sanayi fabrikalarında, Saraciye, çanta, kemer, cüzdan üretim atölye ve fabrikalarında, Deri aksesuar üretim işletmelerinde, vb. yerlerde çalışabilirler. 4

43 BAHÇECİLİK ALANI: Bireylere alan ile ilgili temel bilimleri içeren bilgi ve becerilerin verildiği, seralarda ve açık alanda farklı üretim yöntemleri kullanılarak meyve, sebze ve süs bitkilerinde fide/fidan üretiminin yapıldığı; üretilen fide/fidanın yetiştiricilik, kültürel bakım ve hasadının yapıldığı, peyzaj projelerinin okunup uygulandığı, değişik çiçek düzenlemelerinin yapıldığı alandır. Bu alanda yer alan meslek dalları: İÇ MEKÂN BİTKİLERİ: İç mekân bitkileri yetiştiricisinin sahip olduğu iç mekân bitkilerinin üretimi, bakımı ve kültürel işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar; ziraat mühendisi ile birlikte iş organizasyonu yapma, iç mekan bitkilerinin üretimini, yetiştiriciliğini, kültürel işlemlerini, sera iklim koşullarını düzenleme ve ürünü pazara hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. DIŞ MEKAN BİTKİLERİ: Dış mekân bitkileri yetiştiricisinin sahip olduğu dış mekân bitkilerinin üretimi, bakımı ve kültürel işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar; ziraat mühendisinin hazırladığı plan dahilinde iş organizasyonu yapan, tohumla, çelikle, aşıyla fidan üreten, ürünü ekime dikime hazırlayan, dikim işlemini gerçekleştiren, bitkilerin kültürel bakımını üstlenen, fidanları söken ve pazara hazırlayan, alet ve ekipmana bakım yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. KESME ÇİÇEK: Kesme çiçek yetiştiricisinin sahip olduğu kesme çiçek bitkilerinin üretimi, bakımı ve kültürel işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar; ziraat mühendisiyle birlikte iş organizasyonu yapan, tohum, çelik, aşı, soğanla fide üreten, dikim yerini hazırlayarak dikim yapan, kültürel bakım işlemlerini gerçekleştirerek ürünü pazara hazırlama bilgi ve becerisine sahip kişiler olarak mezun olurlar. 43

GENEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

GENEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARI verilir. ORTAÖĞRETİM Ortaöğretim kurumlarında ilköğretime dayalı en az dört yıllık eğitim ve öğretim Ortaöğretim kurumları ikiye ayrılır; GENEL ORTAÖĞRETİM KURUMU MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMU GENEL

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ZORUNLU EĞİTİM SONRASI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KILAVUZU 2010, ANKARA

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ZORUNLU EĞİTİM SONRASI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KILAVUZU 2010, ANKARA T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ZORUNLU EĞİTİM SONRASI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KILAVUZU 2010, ANKARA GİRİŞ Ülkemiz, insan kaynaklarını geliştirmek için eğitim

Detaylı

2010 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ OKUL TANITIM BİLGİLERİ

2010 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ OKUL TANITIM BİLGİLERİ 2010 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ OKUL TANITIM BİLGİLERİ 1 2010 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Okul Tanıtım Bilgileri 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ OKUL TANITIM BİLGİLERİ 2010

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 33

ÖĞRENME FAALİYETİ 33 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 33 MOBİLYA VE DEKORASYON ALANI Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda mobilya ve dekorasyon alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT

Detaylı

Kara Harp Okulu Öğrenci Alacak

Kara Harp Okulu Öğrenci Alacak On5yirmi5.com Kara Harp Okulu Öğrenci Alacak Kara Harp Okulu'nda okumak isteyenler müjde! Kara Harp Okulu kız ve erkek öğrenci alacak. İşte koşullar... Yayın Tarihi : 26 Nisan 2010 Pazartesi (oluşturma

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun 6001 * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU) 2003 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından 6001 mezun * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur.

ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur. ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur. Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -1 AMAÇ AHŞAP TEKNOLOJİSİ Bu faaliyette verilecek

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için;

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; İlköğretim okullarının 5, 6 ve 7 nci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10 uncu sınıfları,

Detaylı

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile; Anadolu Mesleki ve Teknik Liselere,

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile; Anadolu Mesleki ve Teknik Liselere, Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile; Resmi Fen Liselerine, Özel Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine, Anadolu Liselerine, Anadolu Mesleki ve Teknik Liselere, Anadolu İmam-Hatip Liselerine,

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

K. K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı Tanıtım Brifingi 1 /54

K. K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı Tanıtım Brifingi 1 /54 K. K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı Tanıtım Brifingi 1 /54 2 Yıllık Ön Lisans Seviyesinde 2003-Balıkesir 2 /54 Öğt. Bşk.lığı ve Teknik dershaneler Atölyeler Öğr. A. K.lığı ve Dershaneler Okul

Detaylı

2.1.2 SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM OKULLARI

2.1.2 SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2.1.2 SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2.1.2.a. SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ GENEL BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR? Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının genel başvuru koşulları

Detaylı

LİSE TÜRLERİ VE GİRİŞ ŞARTLARI

LİSE TÜRLERİ VE GİRİŞ ŞARTLARI LİSE TÜRLERİ VE GİRİŞ ŞARTLARI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ SUNUM İÇERİĞİ TEOG ile birlikte tercih sistemi nasıl değişti? Lise türleri ve giriş şartları nelerdir? Tercih Sistemi

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde) hizmet veren Fırat Kalkınma Ajansı na, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI İlan No: TBTK.ARDEB.2017-2 ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1- İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ: Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonları için; TÜBİTAK a sunulan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE NİSAN 2001 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç : Madde 1- Bu

Detaylı

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU EK - 1 İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel

Detaylı

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Ege İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcılığı kadrosuna 1 (bir) adet Maden Mühendisi

Detaylı

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Mobilya ve Dekorasyon meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Mobilya ve dekorasyon meslek alanı ile ilgili

Detaylı

ALAN SEÇİMİ. Ali PARMAKSIZ Rehberlik Öğretmeni

ALAN SEÇİMİ. Ali PARMAKSIZ Rehberlik Öğretmeni ALAN SEÇİMİ Ali PARMAKSIZ Rehberlik Öğretmeni Alan seçimi ne zaman yapılır? Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında; Alan seçimi 9 uncu sınıfın sonunda yapılır. Dal seçimi 10 uncu sınıfın sonunda yapılır.

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI: T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI İlan No: TBTK.ARDEB/2015-1 İŞİN GENEL TANIMI VE ÖZELLİKLERİ pozisyonları için; TÜBİTAK a sunulan Ar-Ge proje önerileri ile diğer destek taleplerinin, mevzuata uygun

Detaylı

AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI

AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI 2017-2018 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI Üniversitemiz, belirlemiş olduğu kontenjana göre üniversitelerden gelen başvuruları sınıf bazında genel akademik ortalamaya göre değerlendirmektedir.

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI İlan No: TBTK.BİDEB.2017-1 1- İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ TÜBİTAK a sunulan burs, destek ve yarışma programları başvurularının, mevzuata uygun olarak ön değerlendirmesi

Detaylı

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 T.C BURSA VALİLİĞİ Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 http://osmangazi.meb.gov.tr http://www.memosmangazi.com

Detaylı

T. HALK BANKASI A.Ş.

T. HALK BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS) GİRİŞ SINAVI Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam edilmek üzere, Uzman Yardımcıları alınacaktır.

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI İlan No: TBTK.MAM.BYİM.2016-01 İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI 1- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYİM.2016-1.01 1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri Bütçe ve Raporlama Birimi görevleri kapsamında yürütülen

Detaylı

DIŞ MEKÂN BİTKİ YETİŞTİRİCİSİ

DIŞ MEKÂN BİTKİ YETİŞTİRİCİSİ TANIM Dış mekân bitki yetiştiricisi; ziraat mühendisinin hazırladığı plan dahilinde dış mekân bitkilerinin üretimi, dikimi, bakımı ve kültürel işlemlerinin yapan kişidir. A- GÖREVLER - Tohumdan fide/fidan

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler.

olan adaylar tercih edemezler. kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2017 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 05.06.2017 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına

Detaylı

faaliyetlerin bir veya birden fazlasında yer almak, verilen görevleri yerine

faaliyetlerin bir veya birden fazlasında yer almak, verilen görevleri yerine ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ENSTİTÜSÜ İlan No: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2014-1 1) İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 1.1. Referans Kodu: TBTK. UEKAE.2014-1.1 / AR-GE Personeli: Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü'nde

Detaylı

BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURULAR 11 ARALIK 21 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA KİLİS VALİLİĞİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İL MERKEZ JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

Detaylı

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF (ÖZEL) Programın Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

TÜRKĠYE HERKES ĠÇĠN SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE HERKES ĠÇĠN SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETĠM KURULU KARAR TARİHİ : 29.05.2009 KARAR NO : 8/6 TÜRKĠYE HERKES ĠÇĠN SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İŞLETME TEZLİ KONTENJAN TEZSİZ

Detaylı

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak 1 DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI (BÖLÜMÜ)

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI (BÖLÜMÜ) MUHASEBE FİNANSMAN ALANI (BÖLÜMÜ) ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye uzun süredir iş gücünün niteliğini yükseltmek ve ekonominin tüm sektörlerinde istihdam imkânlarını artırabilmek için mesleki eğitim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 Öğretim yılında Üniversitemizin bazı programlarına ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemi ile öğrenci alınacaktır. FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ (*)

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI İlan No: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2016-1 1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2016-1.1 1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerinde mevzuata

Detaylı

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

Yazılım Mu hendisi - I ş Analisti Uzman Yardımcısı I şe Giriş Sınav Kılavuzu

Yazılım Mu hendisi - I ş Analisti Uzman Yardımcısı I şe Giriş Sınav Kılavuzu Yazılım Mu hendisi - I ş Analisti Uzman Yardımcısı I şe Giriş Sınav Kılavuzu İçindekiler Genel bilgiler Görev tanımları Adaylarda aranan şartlar Başvuru süreci Başvuru formu doldurulurken dikkat edilecek

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği ne Uzman Yardımcısı ve İdari Memur(Engelli) kadrolarıiçin aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde

Detaylı

VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE 2007/ 58

VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE 2007/ 58 VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE 2007/ 58 İlgi: a) 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

MODEL ÖĞRETMENİ TANIM

MODEL ÖĞRETMENİ TANIM TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, makine model meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Makine model meslek alanı ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM TANIM A-GÖREVLER OTOMOTİV ÖĞRETMENİ Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi

Detaylı

FİDAN YETİŞTİRME TEKNİKERİ

FİDAN YETİŞTİRME TEKNİKERİ TANIM Süs bitkileri ve meyve ağaçlarını aşı, tohum, çelik, kök sürgünü, yumru gibi yöntemlerle fidan olarak (küçük yaştaki bitki ve ağaç) yetiştiren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

KÖ (Kızılötesi-Infrared) sistemler analiz modelleme ve performans değerlendirme altyapılarının geliştirilmesi,

KÖ (Kızılötesi-Infrared) sistemler analiz modelleme ve performans değerlendirme altyapılarının geliştirilmesi, İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İlan No: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2014-1 1) İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 1.1. Referans Kodu: TBTK. İLTAREN. 2014-1.1/ AR-GE Personeli: İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU 2012 DİKKAT: Bu kılavuzu Bu kılavuzu dikkatle dikkatlice okuyunuz. okuduktan sonra

Detaylı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

Detaylı

TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ İlan No: TBTK.TÜSSİDE/2015-1 1. İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 1.1. Referans Kodu: TÜSSİDE.01 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Eğitim projelerinde görev almak üzere Projeler Koordinatörlüğüne bağlı çalışacak

Detaylı

Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler:

Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler: JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNU TANIYALIM Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler: Ülkemizin yaklaşık %90 ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MESLEK LİSELERİ

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MESLEK LİSELERİ Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MESLEK LİSELERİ MESLEK NEDİR Meslek insanlara yararlı mal veya hizmet üretmek ve karşılığında bir gelir elde etmek için yapılan

Detaylı

Sıralama Kriterlerinde Kullanılacak Talim ve Terbiye Kurulu nun 2014-Şubat tarihli ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

Sıralama Kriterlerinde Kullanılacak Talim ve Terbiye Kurulu nun 2014-Şubat tarihli ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci T.C. DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU AĞUSTOS - 2016 http://dortyol.meb.gov.tr/

Detaylı

LYS puanıyla girilebilecek bölümler 2015

LYS puanıyla girilebilecek bölümler 2015 On5yirmi5.com LYS puanıyla girilebilecek bölümler 2015 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) puanlarıyla tercih edilebilecek bölümler? İşte yanıtı.. Yayın Tarihi : 23

Detaylı

TÜRKĠYE TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠ MERKEZ BĠRLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKĠYE TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠ MERKEZ BĠRLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĠYE TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠ MERKEZ BĠRLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI ĠLANI TÜRKĠYE Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 20 (Yirmi)

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU

2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU Başvuru formunu doldurmadan önce başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci Başvuruların Yapılacağı

Detaylı

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler:

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler: JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler: Ülkemizin yaklaşık %90 ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen

Detaylı

A. SEVİYE BELİRLEME SINAVI VE ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN MESLEKİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI

A. SEVİYE BELİRLEME SINAVI VE ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN MESLEKİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, ortaokul veya imam- hatip ortaokulu üzerine öğretim yapan zorunlu eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar, ortaöğretim sistemi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI Fakülte / Yüksekokul / Konservatuar Süresi Kontenjan Özel Koşul Yıllık Ücreti Ceyhan Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KLAVUZU AĞUSTOS-EYLÜL-2015 İlgili İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Web Sayfası Başvuru Süresi

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "İstatistikçi", " Mimar", "Mühendis", "Teknisyen", "Hemşire", "Arşiv Memuru", "Memur" ve "Sekreter"

Detaylı

Alanlara Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Çalışma Takvimi

Alanlara Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Çalışma Takvimi Alanlara Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Çalışma Takvimi MBY sınavının yapılacağı denizcilik alanı bulunan okulların e-okul sisteminde ilan edilmesi 20 Nisan 2015 MBY sınavı başvurularının velilerce e-okul

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI

HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI ne yarışma sınavı İle 5431 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun 25inci Maddesi uyarınca İdari Hizmet Sözleşmesinde

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI: T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

ÇAĞRILI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

ÇAĞRILI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI ÇAĞRILI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI İlan No: TBTK.BAŞKANLIK.2017-4 1- Referans Kodu: TBTK.ÇAĞDEB.2017-1.01 1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri Yaşam Bilimleri Araştırma Destek Grubunda, sunulan proje önerilerinin

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Fizik mühendisi doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir. A- GÖREVLER - Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER MESLEK ELEMANI (MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI)

YEREL YÖNETİMLER MESLEK ELEMANI (MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI) TANIM Yerel yönetimler meslek elemanı, belediyeler ve özel idarelerin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilerin yardımcısı olarak çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mahalli

Detaylı

İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1- İlahiyat Fakültesi 10

İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1- İlahiyat Fakültesi 10 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI PROGRAMI DUYURUSU Yükseköğretim Genel Kurulunun 13 Eylül 2012 tarihinde almış olduğu karar gereğince 2012-2013 eğitim-öğretim

Detaylı

MOBİLYA İSKELETİ VE DÖŞEMESİ TEKNİSYENİ/DÖŞEMECİLİK TEKNİSYENİ

MOBİLYA İSKELETİ VE DÖŞEMESİ TEKNİSYENİ/DÖŞEMECİLİK TEKNİSYENİ TANIM Sandalye, koltuk, kanepe, yatak vb. mobilyaların iskeletlerinde yay, kolon ve dolgu gereçlerini kumaş, deri gibi malzemelerle kaplayan ve şekil veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

UZMAN PERSONEL KİŞİ SAYISI Danışma Görevlisi 1 TOPLAM 1

UZMAN PERSONEL KİŞİ SAYISI Danışma Görevlisi 1 TOPLAM 1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan

Detaylı

4. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

4. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 07.12.2015 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, bilgisayar ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Bilgisayar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

uzman ve 3 adet destek personeli istihdam edilecektir.

uzman ve 3 adet destek personeli istihdam edilecektir. T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nda istihdam edilmek üzere 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YAZ DÖNEMİ KONTENJAN BİLGİLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YAZ DÖNEMİ KONTENJAN BİLGİLERİ Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2016 2017 Yaz Dönemi kontenjan bilgileri ve açıklamalar aşağıda sunulmuştur. Ön kayıt başvurusu yapmadan önce tüm

Detaylı

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI 1 Adalet 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3 Almanca 4 Arapça 5 Bahçecilik 6 Bilişim Teknolojileri 7 Biyoloji 8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9 Coğrafya 10 Çince

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama TANIM Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ TANIMI: Elektrik-elektronik alanında; bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumu ile ilgili işleri kendi

Detaylı

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ 016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ YGS DEKİ TESTLER VE KAPSAMLARI Test Testin Kapsamı Soru Sayısı Türkçe Testi Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular... 0 Sosyal Bilimler

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 17.11.2003/25292 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2003/2555 Ek ve Değişiklikler: 1) 25.5.2004/25472 rg (TEMMUZ 2004/2562 TD) 2) 5.4.2005/25777

Detaylı

SAVCI. Büro malzemeleri, Dava dosyaları, Cübbe, Delil teşkil eden eşyalar, Türkiye Cumhuriyeti kanunları, tüzükleri ve yönetmelikleri.

SAVCI. Büro malzemeleri, Dava dosyaları, Cübbe, Delil teşkil eden eşyalar, Türkiye Cumhuriyeti kanunları, tüzükleri ve yönetmelikleri. SAVCI TANIM Herhangi bir suretle haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyup, lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar veren,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS KONTENJAN 1/8

YÜKSEK LİSANS KONTENJAN 1/8 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2007 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS KONTENJAN TEZLİ TEZSİZ TOPLAM Başvuru

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ TANIM Gemi inşaatı mühendisi her türlü deniz taşıtının ve gemi makinesinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretiminin yapılması konularında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir.

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 7. DÖNEM)

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 7. DÖNEM) 1. GENEL HUSUSLAR T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 7. DÖNEM) a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

Detaylı