YILI. Çocukları ciddiye almak: Dijital haklara ilişkin söylemde çocukların daha fazla yer alması için çağrı. Urs Gasser

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILI. Çocukları ciddiye almak: Dijital haklara ilişkin söylemde çocukların daha fazla yer alması için çağrı. Urs Gasser"

Transkript

1 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME NİN YILI Çocukları ciddiye almak: Dijital haklara ilişkin söylemde çocukların daha fazla yer alması için çağrı Urs Gasser ÇOCUKLARI CİDDİYE ALMAK: DİJİTAL HAKLAR A İLİŞKİN SÖYLEMDE ÇOCUKLARIN DAHA FA ZLA YER ALMASI İÇİN ÇAĞRI i

2 Kapak: Maroantsetra, Madagaskar da gençler Gençliğin Sesini Haritalandırmak çalıştayına katılarak çevrelerini yansıtan bir rapor oluşturdu. Rapor küresel konumlama sistemi (GPS) koordinatları ile çevrim içi bir haritaya yüklendi. Gençliğin Sesini Haritalandırmak, sayısal haritalama sisteminden faydalanarak iletişim araçları ile gençlerin katılımını sağlayan ve onları güçlendiren çevrim içi bir platform. UNICEF Madagascar/DDC/2014/Miantsa ÇOCUKLARI CIDDIYE ALMAK: Dijital haklara ilişkin söylemde çocukların daha fazla yer alması için çağrı URS GASSER Bu yayında dile getirilen görüşler yazarlarının kendi görüşleri olup Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu nun ilke ve görüşlerini zorunlu olarak yansıtmamaktadır. Bu yayının herhangi bir bölümünün basılarak kullanılması izne bağlıdır. İzin, eğitimle ilgili ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara ücretsiz verilir. Diğer kuruluşlar ise küçük bir ücrete tabidirler. Bilgi için: Division of Communication, UNICEF Attn: Permissions 3 United Nations Plaza New York, NY 10017, USA Tel: +1 (212) En son veriler için: <www.childinfo.org> Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ekim 2014 Urs Gasser 1 Berkman Harvard Üniversitesi İnternet ve Toplum Merkezi Genel Direktörü ve Harvard Hukuk Okulu Uygulama Profesörüdür. Ayrıca St. Gallen (İsviçre) ve KEIO (Japonya) Üniversitelerinde konuk profesör olup Fudan Üniversitesi İşletme Okulu nda (Çin) ders vermektedir. Torino Üniversitesi İnternet ve Toplum NEXA Merkezi mütevelli heyeti, St. Gallen Üniversitesi Bilgi Hukuku Araştırma Merkezi üyeliklerinin yanı sıra, Berlin deki Alexander von Humboldt İnternet ve Toplum Enstitüsü Uluslararası Danışma Kurulu nda yer almaktadır. Bu yıl, birbirinden çok farklı, ancak eşit öneme sahip iki olayın 25. yılını kutluyoruz: Çocuk Haklarına dair Sözleşme nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2 tarafından kabulü ve Dünya Webinin Sir Tim Berners-Lee tarafından geliştirilmesi. 3 Sözleşme, sivil, siyasal, ekonomik, sosyal, sağlık ve kültürel haklarını ortaya koyarak çocuklara sıra dışı bir vaatte bulunmuştur 4 ve milyonlarca çocuk o günden bu yana bu haklardan yararlanmıştır. Web kodunun kamuoyuna açılması ise bugün bildiğimiz Webin başlangıcıdır ve bugün tüm dünyada 3 milyara yakın kullanıcı vardır yılında birbirinden çok ayrı görünen Sözleşme ve Web bugün, 2014 yılında önemli görevlere ve fırsatlara işaret etmektedir. Hem bir sosyal yenilik olarak Sözleşme hem de teknik bir yenilik olarak Web dönüştürücü etkiler yaratmış, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmiştir. Sözleşme, çocukların tam potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için yapılan yasal düzenlemelere rehberlik etmiş, tüm çocukların sağlığı ve esenliği için çaba gösteren kuruluşların elinde güçlü bir tanıtım-savunu aracı olarak işlev görmüştür. Kendi payına Web ise, dünyanın dört bir yanındaki çocukları birbirine bağlamış, bu çocukların daha güçlenmelerine yardımcı olmuş, kendilerini ifade, yaratıcılık, öğrenme ve yurttaş katılımı gibi alanlarda çocuklara yeni fırsatlar sunmuştur. 6 Bu arada, aynı yıldönümlerine sahip iki gelişmenin verdiği sözlerin yerine getirilmesi için henüz yapılacak işler vardır. Sözleşme söz konusu olduğunda, çocukların yaşama ve gelişme hakları bakımından eşitsizlikler bugün de sürmektedir 7. Web ise dijital eşitsizlikleri ve beceri açıklarını aşma çabaları içindedir 8. Çünkü dünya nüfusunun büyük bir kesimi henüz bağlantı dışıdır 9 ve özgür ve açık Web vaadi sağlıklı bir demokrasinin temel özelliği olması gerekir tehdit altındadır. Gelinen bu kritik kesişim noktasında Sözleşme ve Web hepimizin yenilenmiş ve katlanmış bir sahiplenişine ihtiyaç duymaktadır. Öyle ki sonuçta bu sahipleniş küresel eşgüdüme sahip bir eylemliliğe, ilgili tüm gruplar ve paydaşlar arasında ortak çalışmaya dönüşebilsin. Çocukların gerek çevrimiçi gerekse çevrimdışı karşılaştıkları açıkların, yarılmaların, eşitsizliklerin ve risklerin ele alınması yalnızca ahlaki bir zorunluluk ve sorumluluk olmakla kalmayıp aynı zamanda toplumsal, hatta ekonomik bir gerekliliktir. 25. yıldönümlerini kutlarken, yenilenmiş bir sahiplenme vaadi ve ihtiyacı Sözleşme ile Web arasındaki tek bağlantı noktası değildir yılında bu ikisi zaten daha önce hiç olmadığı kadar birbiriyle bağlantılıdır. Web İnternet üzerine inşa ii URS GASSER Fotoğraf: Asia Kepka 1

3 edilen bir bilgi paylaşım modeli olarak çocukların Çocuk Haklarına dair Sözleşme ile korunan bilgi ve iletişim haklarına erişebildikleri, bu haklarını beceriyle kendi başlarına kullanabildikleri başlıca teknoloji haline gelmiştir. Çocuklar Webi bilgi ve bilgiye ulaşmak, yaşamlarının önemli anlarını paylaşmak, sınırlar ötesi ilişkiler kurup bunları sürdürmek için kullanmaktadır. Çocuklar Webi ayrıca kendilerini yaratıcı biçimlerde ifade etmek, topluluklarına katılmak ve yaşları ilerledikçe dijital ekonomiye katkıda bulunmak için de kullanmaktadır. 10 Web pek çok çocuğun yaşamının önemli bir parçası haline gelirken; siyasetin, ticari yaşamın, sivil toplum aktörlerinin ve diğer paydaşların önde gelenleri küresel iletişimde yer alıp birbiriyle ilişkisi olmayan milyonlarca insanı Webde bir araya getirmede giderek daha eşgüdümlü hareket ederken, bizim de Sözleşme nin 25. yıldönümünü vesilesi ile çocuk hakları ile bilgi ve iletişim teknolojisi arasındaki karşılıklı etkileşim konusunu dikkatlice, ancak açık fikirlilikle düşünmemiz gerekir. 11 Dijital çağda çocukların temel haklarından yararlanabilmelerinde görülen açıkları, yarılmaları ve eşitsizlikleri aşmada hem hukuku hem de teknolojiyi nasıl kullanabileceğimize ilişkin bir yol haritasına ve vizyona ihtiyacımız var. Bunun kadar önemli bir başka nokta da, bugün dünyada gençler Webin 25. yıldönümü dolayısıyla Arzu Ettiğimiz Web girişimine 12 nasıl katkıda bulunuyorlarsa, çocukları da benzer biçimde bu sürece dâhil etmemizdir. UNICEF/BANA /Mawa Öğrenciler Rangamati, Bangladeş teki bir okulda boyama yazılım programı ile oynamayı öğreniyor. Çocuklar Gürcistan ın güney-doğusundaki Rustavi şehrinde bir evde bilgisayar kullanıyor. UNICEF/NYHQ /Pirozzi Bu tür konuşmaların başta yakınlardaki Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Genel Oturumu olmak üzere bu yıl gerçekleşmekte olduğunu görmek umut vericidir 13. Genel Oturumda önde gelen akademisyenler ve uygulamacılar çocukların dijital deneyimleriyle ilgili verileri paylaşmışlar ve bugün giderek daha fazla çocuğun içinde büyüdüğü dijital olarak bağlı ortama daha uygun hale gelmesi için Sözleşmede yapılabilecek kimi değişiklikleri tartışmışlardır 14. Ancak, dijital bir gelecekteki haklarını araştırıp şekillendirirken çocukların buna katılımını bir adım daha ileriye taşıyabiliriz ve taşımalıyız. Dijital hakları konusundaki görüşmeler sürerken, çocukların ve gençlerin bu sürece katılmaları açısından daha kapsamlı, daha stratejik ve küresel bağlantılı bir yaklaşım öneriyorum. Önerilen yaklaşım, dijital haklar konusunda günümüzdeki tartışmaların ilgili tüm evrelerine gençlerin de dâhil edilmelerini amaçlamaktadır. Buna araştırma, eylem, eğitim ve değerlendirme evreleri de dâhildir. Böylece, Webde gerekli düzenlemeler yapılabilecek, kuşaklar arası ortak çalışmalar güçlendirilebilecek ve dünyanın çeşitli yerlerindeki gençlik yönelimli girişimlerden çıkarılan dersler temel alınabilecektir. Örneğin, Berkman Internet ve Toplum Merkezi ndeki Gençlik ve Medya 15,16, çocukların dijital olarak bağlantılı yaşamlarının daha iyi anlaşılmasına yönelik küresel araştırma çalışmalarına gençlerin nasıl bilgi sağlayabileceğine ilişkin model geliştiren ve bu araştırmaların ulaştığı bulguların yorumlanmasına yardım etmeyi amaçlayan bir projedir. Young ve Well Ortak Araştırma Merkezi nin Çocuk Hakları Komitesi Genel Oturumunda sunduğu ve 16 ülkeden 148 çocuğun görüşlerini yansıtan son rapor, dijital haklarını ele aldığımız çalışmalara çocukların ne ölçüde katkıda bulunabileceklerini göstermektedir. 17 Ardından, Adalet ve Suç Önleme Merkezi (CJCP) ile UNICEF-Güney Afrika nın son çalışması, politikaları başarılı ve yerinde müdahalelere ve deneyimlere dönüştürmeye çalışırken gençlerle birlikte çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. 18 Gerek bunların gerekse sahadan pek çok deneyimin sağladığı derslerle, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde çocukların oluşum halindeki dijital haklar söylemine katılmalarına yönelik güçlü bir strateji, ilgili bütün aktörlerin gerektiği gibi eğitilmelerini öngörür. Eğiticilerin kendileri de eğitilmelidir ki yalnızca iyi öğretmenler olarak kalmayıp aynı zamanda Web ve diğer dijital teknolojileri kullanan çocukları yaratıcılık ve sorumluluk anlayışıyla sürece katan rehberler olabilsinler. Yeterli destek ve Dijital hakları konusundaki görüşmeler sürerken, çocukların ve gençlerin bu sürece katılmaları açısından daha kapsamlı, daha stratejik ve küresel bağlantılı bir yaklaşım öneriyorum. 2 URS GASSER ÇOCUKLARI CİDDİYE ALMAK: DİJİTAL HAKLARA İLİŞKİN SÖYLEMDE ÇOCUKLARIN DAHA FAZLA YER ALMASI İÇİN ÇAĞRI 3

4 denetim yapılarının, çocukların bağlantılı öğrenme ve katılım mekânlarında Webin kullanılmasıyla ilgili risklerin gerektiği gibi ele alınmasını ve ortadaki fırsatların azamiye çıkarılmasını sağlaması gerekir. Dijital haklar alanında çocuklarla birlikte gerçekleştirilecek çalışmalar, örneğin erişimi sağlamada ve dijital becerileri geliştirmede finansal kaynaklara, ayrıca çocuklarla ilgilenenlerin, eğiticilerin ve nihayet politikaları belirleyenlerin zaman ayırmalarına da gerek duyacaktır. Dijital açıkları kapatmak, eşitsizlikleri aşmak ve Sözleşme nin öngördüğü gibi kendilerini etkileyen konularda çocukların görüşlerini almak istiyorsak, sergilenecek çabalar, yukarıda sayılanların hepsinin ötesinde, çocukları ve gençleri ciddiye alan güçlü bir kolektif sahipleniş gerektirecektir. İster Çocuk Haklarına dair Sözleşme ister Dünya Webi bağlamında olsun, sergilenecek uyumlu, kararlı ve küresel ölçekteki çabalar, çocukları kendi gelecekleri hakkındaki tartışmalara daha yaygın biçimde katmalıdır. Eğer bunu başaramazsak, dijital alanda giderek daha bağlantılı hale gelen genç kuşağın gerçeklerinden kopuk biçimde önümüzdeki 25 yılı dijital haklara ilişkin anlaşmalar, yasalar ve politikalar geliştirmeye harcama gibi bir riskle karşı karşıya geliriz ve özellikle en güç ve marjinal konumdaki çocuklar açısından dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi başaramayız. UNICEF Kenya/2013/Huxta NOTLAR 1 <http://hls.harvard.edu/faculty/directory/10298/gasser>. 2 United Nations General Assembly, Convention on the Rights of the Child, A/RES/44/25, United Nations,New York, 20 November 1989, <www.un.org/documents/ga/res/44/a44r025.htm>. 3 World Wide Web Foundation, <http://webfoundation.org/about/sir-tim-berners-lee/>. 4 See the Convention on the Rights of the Child, available at <www.ohchr.org/en/ ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>. 5 International Telecommunication Union (ITU). Key (Excel). <www.itu.int/en/itu-d/ Statistics/Pages/stat/default.aspx> (see Excel spreadsheet; for example cells K39, U39) 6 Palfrey, John, and Urs Gasser, Born Digital: Understanding the first generation of digital natives, Basic Books, New York, UNICEF, report, <http://uni.cf/1x324qj>. 8 Hargittai, Eszter, Digital Na(t)ives? Variation in internet skills and uses among members of the netgeneration, Sociological Inquiry, vol. 80, no. 1, 2010, pp , available at <http:// onlinelibrary.wiley.com/doi/ /j x x/abstract>. 9 International Telecommunication Union (ITU). Key (Excel). <www.itu.int/en/itu-d/ Statistics/Pages/stat/default.aspx> (see Excel spreadsheet; cell K40) ; and ITU, Measuring the Information Society, ITU, Geneva, 2013, pp , <www.itu.int/en/itu-d/statistics/documents/ publications/mis2013/mis2013_without_annex_4.pdf> 10 Costanza-Chock, Sasha, Youth and Social Movements: Key lessons for allies, Born This Way Foundation and Berkman Center for Internet & Society, Culver City, Calif., and Cambridge, Mass., 17 December 2012, available at <http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/ KBWYouthandSocialMovements2012_0.p df>; Gasser, Urs, et al., Youth and Digital Media: From credibility to information quality, Berkman Center for Internet & Society, Cambridge, Mass., 16 February 2012, available at <http://ssrn.com/abstract= >; Gil de Zúñiga, Homero, Nakwon Jung and Sebastián Valenzuela, Social Media Use for News and Individuals Social Capital, Civic Engagement and Political Participation, Journal of Computer-Mediated Communication, vol. 17, no. 3, 2012, pp , available at <http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/ /j x/pdf>; Junco, Reynol, ispy: Seeing what students really do online, Learning, Media and Technology, vol. 39, no. 1, 2014, pp , available at <http:// blog.reyjunco.com/pdf/juncoispylmt.pdf>; and Madden, Mary, et al., Teens, Social Media, and Privacy, Pew Research Center s Internet & American Life Project, Washington, D.C., 21 May 2013, available at <www.pewinternet.org/files/2013/05/pip_teenssocialmediaandprivacy_pdf.pdf>. 11 Kleine, Dorothea, David Hollow and Sammie Poveda, Children, ICT and Development: Capturing the potential, meeting the challenges. Innocenti Insight.United Nations Children s Fund, UNICEF Office of Research, Florence, 2014, <www.unicef-irc.org/publications/pdf/unicef_royalholloway_ ict4dreport_final.pdf>; and Livingstone, Sonia, and Monica Bulger, A Global Agenda for Children s Rights in the Digital Age: Recommendations for developing UNICEF s research strategy. United Nations Children s Fund, Office of Research, Florence, 2013, <www.unicef-irc.org/publications/pdf/ lse%20olol%20final3.pdf>. See also: <www.digitallyconnected.org/>. 12 <https://webwewant.org/>. 13 For more information, see <www.ohchr.org/en/hrbodies/crc/pages/discussion2014.aspx>. 14 Digital Media and Children s Rights, no. DGD2014, Storify.com, available at <https://storify. com/unrightswire/digital-media-and-children-s-rights- dgd2014?utm_source=t.co&awesm=sfy. co_cr0w&utm_medium=sfy.co-twitter&utm_content=storify- pingback&utm_campaign=>. 15 <http://youthandmedia.org/>. Minneh, 14 ve arkadaşları, cep telefonundan mesaj okuyorlar, Nairobi merkezden 20 km uzaktaki Cura kasabası, Kenya. 16 <http://cyber.law.harvard.edu/>. 17 Third, Amanda, et al., Children s Rights in the Digital Age, Young and Well Cooperative Research Centre, Melbourne, Australia, 2014, available at <www.youngandwellcrc.org.au/knowledge- hub/ publications/childrens-rights-in-the-digital-age/>. 18 Samuels, Crystal, et al., Connected Dot Com: Young people s navigation of online risks Social media, ICTs & online safety, Centre for Justice and Crime Prevention and UNICEF South Africa, Cape Town and Pretoria, South Africa, 2013, available at <www.unicef.org/southafrica/saf_ resources_connecteddotcom.pdf>. 4 URS GASSER ÇOCUKLARI CİDDİYE ALMAK: DİJİTAL HAKLARA İLİŞKİN SÖYLEMDE ÇOCUKLARIN DAHA FAZLA YER ALMASI İÇİN ÇAĞRI 5

5 Yayınlayan UNICEF Division of Communication 3 United Nations Plaza New York, NY 10017, USA Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ekim URS GASSER

çocuklar için birleşin

çocuklar için birleşin SAYILARLA DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2014 HER ÇOCUK ÖNEMLİDİR Eşitsizliklerin ortaya konulması, çocuk haklarının ileriye götürülmesi çocuklar için birleşin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Detaylı

2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU

2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU 2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Binyıl Kalkınma Hedeflerinin (BKH) Gerçekleştirilmesi ve Erken Çocukluk

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

Abstract. Bülent YILMAZ* ve Hakan AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69

Abstract. Bülent YILMAZ* ve Hakan AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69 BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69 Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi

Detaylı

-:HSTCSH=V[CdTH: http://book.coe.int 19/US$29. changes in young people s lives and to build a better society. In recent years one

-:HSTCSH=V[CdTH: http://book.coe.int 19/US$29. changes in young people s lives and to build a better society. In recent years one Gençlik kendi başına olumlu Youth katılımı participation is not bir an amaç end indeğildir, itself, ancak but a gençlerin means toyaşamlarında achieve positive değişimler elde etmek ve daha iyi bir toplum

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu SOSYAL

Detaylı

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8 Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8 Yirmi Birinci Oturum, 1999 9 Eğitim Hakkı (13. Madde) 1. Eğitim hem başlı başına ayrı bir insan

Detaylı

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999)

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 13 No lu Genel Yorum: EĞİTİM HAKKI (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 1. Eğitim, hem kendi içinde bir insan hakkıdır, hem de diğer insan haklarının gerçekleşmesi için vazgeçilemez bir araçtır.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Serisi 10 ISBN: İçindekiler Genel Yorum No. 11

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

CRC. Çocuk Haklarına dair Sözleşme BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Dağıtım GENEL. CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009. Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON

CRC. Çocuk Haklarına dair Sözleşme BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Dağıtım GENEL. CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009. Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Haklarına dair Sözleşme Dağıtım GENEL CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009 CRC Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ Elli birinci oturum Cenevre, 25 Mayıs-12

Detaylı

ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE SOSYAL ÇALIŞMANIN ROLÜ

ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE SOSYAL ÇALIŞMANIN ROLÜ ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE SOSYAL ÇALIŞMANIN ROLÜ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, 2013 Bu çalışma, UNICEF Orta ve Doğu Avrupa ile BDT Bölge Temsilciğinin talebi üzerine Nigel Cantwell tarafından

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI ÖZET UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI Yürütme Kurulu, 194. Oturumunda 194 EX/Karar 31 Bölüm II maddesinde UNESCO nun 70. Yıl dönümü Kutlamaları na ilişkin kararı benimsemiştir.

Detaylı

Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük

Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük 5 5. BÖLÜM Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük Arap devletlerinde temel politik değişim yaratmada halk hareketlerinin başarısını gördük. Şimdi ise sırada daha güç ve daha ayrıntılı bir iş var; daha kapsayıcı

Detaylı

Değişim Mimarisini Yapılandırmak: Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi nin 33. Maddesine İlişkin Kılavuz. Madde 33 CRPD

Değişim Mimarisini Yapılandırmak: Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi nin 33. Maddesine İlişkin Kılavuz. Madde 33 CRPD Değişim Mimarisini Yapılandırmak: Birleşmiş Milletler Engelli Hakları özleşmesi nin 33. Maddesine İlişkin Kılavuz Madde 33 CRPD Mental Disability Advocacy Center Değişim Mimarisini Yapılandırmak: Birleşmiş

Detaylı

Seçenekler yaratmak: Kadınlar için LİDERLİK EĞİTİMİ EL KİTABI

Seçenekler yaratmak: Kadınlar için LİDERLİK EĞİTİMİ EL KİTABI Seçenekler yaratmak: Kadınlar için LİDERLİK EĞİTİMİ EL KİTABI Seçenekler Yaratmak: Kadınlar için Liderlik Eğitimi El Kitabı Kitabın orjinal adı: Leading to Choices; Leadership Training Handbook for Women

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM

EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM 739 ÖZET EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM ŞİRİN, Hüseyin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Eğitim sistemi ile toplumun diğer alt sistemleri pek çok yönden bir birini besler ve bir birinden yararlanır.

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Yazarlar Ingrid Prikken (Involve) Emre Koyuncu (TEPAV) 31 Ocak 2011 Raporun orijinali İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı