T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)"

Transkript

1 T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız le Sağlık Bakanlığı arasında tarhnde mzalanan "Beslenme Dostu Okullar Projes" şbrlğ Protokolü, b) Sağlık Bakanlığının tarh ve B.l0.0.TSH /36370 sayılı yazısı Bakanlığımıza bağlı okul önces, lk ve ortaöğretm okullarında eğtm gören öğrenclern sağlıklı beslenme ve hareketl yaşam konularında teşvk edlmes, bu konuda yapılan y uygulamaların desteklenmes amacıyla lg (a) protokol mzalanmıştır. Söz konusu protokol çerçevesnde yürütülecek ş ve şlemlerle lgl Sağlık Bakanlığının lg (b) yazısı ve ekler yazımız eknde gönderlmektedr. Beslenme Dostu Okullar Projes çalışmalarının ekte gönderlen yazı, form ve ş akış planı doğrultusunda yürütülmes sırasında gerekl kolaylığın sağlanması hususunda; Blglernz ve gereğn rca ederm. M.~~AN Bakan a. Dare Başkanı EK: 7 Sayfa DAGITIM Gereğ: 81 İl Vallğne Blg: Sağlık Bakanlığına (Temel Sağ.Hz.Gn.Md.) Sağlık İşler Dares Başkanlığı M.E. B. Beşevler kaınpusu J-Blok / ANKARA Tel: ( )/ /Şb.Md.H.POlA T Fax: ( ) E-mal: sdm'nıeb.>!ov.tr

2 / Her gün aüzenf fzrjd T.C. SAÖLIK BAKANLIGI Temel Sağlık Hzmetler Genel Müdürlüğü a/(jvte yapınız Sayı Konu : B.lO.O.TSH /..3 b : "Beslenme Dostu Okullar Projes" MİLLİ EGİTİM BAKANLIGINA (Sağlık İşler Dares Başkanlığı) İlg: 26. ı ı.2008 tarh ve 3924 sayılı resm yazınız. Koruyucu sağlık hzmetler kapsamında, okullarda sağlıklı beslenme, obeztenn önlenmes ve hareketl yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan y uygulamaların desteklenmes amacıyla, Bakanlığınız le şbrlğ çersnde başarı le uygulanacağını düşündüğümüz "Beslenme Dostu Okullar Projes"ne at Makam Onayı Ek'te yer almaktadır. İlg yazınızda Bakanlığınız lgl brmlernn görüşü alınarak uygun görülen "Beslenme Dostu Okullar Değerlendrme Formu"nun da dahlolduğu "Beslenme Dostu Okullar Projes"nn Makam Onayı'nın eknde bulunan İş Akışı'na göre İl Mll Eğtm Müdürlükler aracılığıyla okullara duyurularak yürütülmes hususunda gereğn ve blglernz rca ederm. Dr. Seraceddn ÇOM Bakana. Genel Müdür V. Ek: Makam Onayı (.. 9.-: sayfa) Salh~~;~~r.o~(~LRşfF]'tllıWo..,. _*002869

3 Sağ!{çı'n Sağtfj Süt çn. Sayı : B TSH / ~ bje-...9 Konu: Beslenme Dostu Okullar T.C. SAGLIK BAKANLIGI Temel Sağlık Hzmetler Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA çocuğun kşlğ özellkle okul çağlarında şekllenmekte ve yetşkn çağdak davranışları üzernde etkl olacak alışkanlıkların ednlmes yne bu yıllara dayanmaktadır. Bu nedenle, okul çnde sağlıklı beslenme ve hareketl yaşamın teşvk edlmes amacıyla bu konuda yapılan uygulama ve faalyetler le eğtmenlern sergledğ örnek davranışlar, çocuk ve gençlermzn sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanınalarında temel roloynamaktadır. Koruyucu sağlık hzmetler kapsamında, okullarda sağlıklı beslenme, obeztenn önlenmes ve hareketl yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan y uygulamaların desteklenmes amacıyla, Mll Eğtm Bakanlığı le şbrlğ çersnde tüm okulların, belrlenen krterler doğrultusunda denetlenmes, 100 puan üzernden 90 ve üzer puan alan okulların "Beslenme Dostu Okul" sertfkası le ödüllendrlmes düşünülmektedr. r Konu le lgl hzmetlern Ek'de yer alan "Beslenme Dostu Okul İş Akışı"na göre yürütülmes hususunu takdr ve tensplernze arz ederm. EK: "Beslenme Dostu Okul" uygulaması ş akışı '.'.., )eqqflt7ı;~ "--~Dr. Serac~~bOM Genel Müdür V. Uygun görüşle arz ederm. '""'.../.../2009 '-'~~ Prof. Dr. Adnan ÇINAL Müsteşar Yardımcısı :;; LT7... ~ /2009 Prof. Dr. Nhat TOSUN Bakan a. Müsteşar

4 .! EK "BESLENME DOSTU OKUL" İş AKışı I-Konu İl Mll Eğtm Müdürlüğü kanalı le okullara "Beslenme Dostu Okullar Denetm Formu" (EK 1 ve Ek 2) ve "Başvuru Formu" (EK 3) le brlkte duyurulur. 2- Başvurular "Beslenme Dostu Okullar Denetm Formu"ndak blgler dkkate alınarak İl Mll Eğtm Müdürlüğü kanalı le İl Sağlık Müdürlüğüne yapılır. 3- Başvuru yapan okullar, İl Sağlık Müdürlüğü Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürü ve/veya personel le İl Mll Eğtm Müdürlüğünden kşer yetklnn katılımı le oluşturulacak denetm ekb tarafından okulların açık olduğu dönemde denetm forınuna göre denetlenr ve denetm raporu düzenlenr. 4- Yapılan denetm sonucunda tam gün okulların değerlendrmes IOO puan üzernden, çft tedrsatlı eğtm veren okulların değerlendrlmes 80 puan üzernden yapılacaktır. 100 puan üzernden 90; 80 puan üzernden 72 ve üzer puan alan okulların denetm raporları, okul lstes (okulların adı, lçes, adres, telefonu, aldığı puan, yemekhanes olup olma:dığı) le brlkte "Sertfka" düzenlemek üzere Bakanlığımıza gönderlr. 5- Bakan1ığımızca "Beslenme Dostu Okul Sertfkası" (EK 4) hazırlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderlr. 6- Bakanlığırnızca düzenlenen sertfka İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Mll Eğtm Müdürlüğü tarafından söz konusu okullara teslm edlr. 7- Düzenlenen sertfka üç yıl geçerldr. 8- Sertfka almaya hak kazanan okullar her eğtm-öğretm yılında en az 1 kez denetlenr; "Beslenme Dostu Okul" şartlarının devamlılığını sağlayamayanlardan verlen sertfka ger alınır. 9- Bakanlığımızca "Beslenıne Dostu Okul Sertfkası" verlen okulların lstes belrl peryotlarla Mll Eğtm Bakanlığına gönderlr.

5 EKI. T.C SACLIK BAKANLıCı TEMEL SACLIK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ - TAM GÜN OKULLAR İcİN "BESLENME DOSTU OKULLAR" DENETİM FORMU.: AP VP A. YÖNETİM FAALİYETLERİ (25 puan) L. Yönetm tarafından, sağlıklı beslenme ve hareketl yaşam konusunda zlenecek sağlıklı yaşam bçmlern destekleyc, 3 yeterl ve dengel beslenme ve hareketl yaşamı teşvk edc br program (hedefler, yıl ç yapılacak aktvte ve faalyetler vb.) hazırlanmıştır. 2. Yapılacak aktvtelern sağlıklı yürütülmes ve zlenmes amacıyla öğrenc temslcler, veller, öğretmenler, okul 2 yönetcler ve yemek hzmet sunan tedarkçlern de katılımının sağlandığı br "Beslenme ve Hareketl Yaşam Ekb" bulunmaktadır. 3. Öğrenclern boylklo ölçümler rutn aralıklarla (yılda 2 kez) yapılmakta ve rsk grubunda (çok zayıf ve şşman 5 öğrencler ektek tabloya göre değerlendrlecektr) olan öğrenclern veller le görüşmelerblglendrme faalyetler yapılarak sağlık kuruluşlarına yönlendrlmektedr. 4. Ok-ul kantn/yemek hzmetlernde sağlıklı uygulamaları teşvk edc çalışmalar yürütülmektedr Okul çevresnde hzmet veren yyecek/çecek satışı yapan yerlern denetlenmes ve kontrolü çn rutn aralıklarla lgl 2 kurumlardan (Tarım İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü) destek alınmaktadır. 6. Okul ç sağlıklı beslenme ve hareketl yaşam le lgl yapılan tüm aktvtelerdek uygulamalar yönetmn bu konuda 2 belrledğ poltkalara ve programa uyumludur. 7. Ok-ulun "Beyaz Bayrak" sertfkası bulunmaktadır, 5 8. Öğrenclern evden getrdkler beslenme çantalarının çerkler Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu ve İl Mll Eğtm 3 Müdürlüğünün okullara dağıtmış olduğu haftalık beslenme programına göre hazırlatılmakta ve öğretmenler tarafından beslenme cantalarırun çerkler her gün kontrol edlmektedr. B. EGİTİM FAALİYETLERİ (18 Duan) 1. Eğtm faalyetlern yürütmek amacıyla uygun eğtm materyaller (afş, poster, broşür vb.) k-ullanılmaktadır. (Eğtm 2 materyallerne (Beslenme Blg Sers, afşler, posterler, Türkye'ye Özgü Beslenme Rehber vb.) Sağlık Bakanlığının '<, nternet stesnden ulaşılablr*.) 2. Öğrenc, öğretmen ve vellere yönelk hatırlatıcı posterler, afşler doğru mesajları çermekte ve okul ç uygun yerlerde 2 serglenrnektedr. 3. Eğtm faalyetlernn yürütülmesnde ve eğtm kadrosunun blglernn güncellenmesrıde lgl uzmanlardan (dyetsyen, 2 gıda mühends, halk sağlığı uzmanları vb. ) kuruınıkuruluşlardan destek alınmaktadır. 4. Sağlıklı beslenme ve hareketl yaşam konularında ulusal/uluslararası zün/haftalar etkn olarak kutlanmaktadır. 5. Sağlıklı beslenme ve hareketl yaşamı teşvk edc blg yarışması, resm yarışması, şenlk vb. okul ç etknlkler 2 düzenlenmektedr. 6. Vel\ere yönelk sağlıklı beslenme ve hareketl yaşam konularında blglendrme çalışmaları (semnerler, konferanslar vb.) yürütülmektedr. 7. Sağlıklı beslenme ve hareketl yaşam konularında sınıf çnde münazara ortamı yaratılmakta, akran eğtmnden 3 yararlanılarak öğrenclern brbrlern eğtmelerne ve beslenme konularını brlkte tartışmalarına zemn hazırlanmaktadır. 8. Beden eğtm dersne aktf katılım sağlanmaktadır Çeştl spor dallarında (basketbol, voleybol, futbol, folklor vb.) takımlar bulunmaktadır ve lgl uzmanlar eşlğnde rutn 3 aralıklarla antrenman yapılmaktadır, C. FİzİKİ KOŞULLAR (17 puan) ı. Okul bahçes oyun oynama, koşma gb faalyetlere uygun olarak düzenlenmştr Beslenme ve hareketl yaşam konularında sınıf çlernde ve kordorlarda aktvte panosu bulunmaktadır, 2 3. Yemek yeme alanlarına yakın mesafede el yıkama amaçlı yeterl sayıda lavabo ve ekpman bulunmaktadır Okul çnde uygun alanlarda sağlıklı çme suyu olanakları bulunmaktadır Su deposu vardır ve temzlğ rutn aralıklara yapılmaktadır Okulun uygun donanımjekpmana sahp br spor salonu bulunmaktadır ve alan olarak yeterldr. 2 D. KANTİN HİZMETLERİ (20 puan) 1. Kantn çalışanlarına güvenl gıda üretm ve sağlıklı beslenme konusunda lgl kurum ve kuruluşlardan (Tarım İl 1 Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü vb.) destek alınarak veya uzman br personel le hzmet ç eğtmler düzenlenmektedr. 2. Süt, ayran, yoğurt vb. çecekler ve taze sıkılmış meyve ve sebze suyu satışı yapılmaktadır Tane le meyve ve sebze satışı yapılmaktadır Yetersz ve dengesz beslenmeye neden olablecek gıda maddelernn (kızartınalar, gazlı çecekler, kolalı çecekler vb.) 5 satışı yapılmamaktadır. 5. Yetersz ve dengesz beslenmeye neden olablecek gıda maddelernn (kızartmalar, gazlı çecekler, kolalı çecekler vb.) tüketmn özendrc reklam, promosyon, tanıtım amaçlı afş, poster, broşür bulunmamaktadır. 6. Kantn hzmetler 17 Nsan 2007 tarhl ve 1008 sayılı (2007/33 genelge nolu) genelgede belrtldğ üzere Okul 5 Müdürünün kends veya görevlendreceğ br Müdür Yardımcısı başkanlığında kurulacak br komsyon tarafından ayda en az br kez genelge eknde bulunan "Okul Kantn Denetm Formu" kullanılarak derıetlenmektedr. E. YEMEKHANE HİZMETLERİ (20 puan) L. Yemekhane hzmet satın alınan frmanın Tarım ve Köyşler Bakanlığından üretm zn bulunmaktadır, 5 2. Yemekhane hzmetler yönetm tarafından rutn aralıklarla denetlerımekte ve gerekl hallerde Tarım İl Müdürlüğünden 5 destek alınmaktadır, 3. Öğle yemeklern yemek çn öğrenclern sosyal htyaçlarını karşılar ntelkte rahat, yemek yemeye uygun br ortam 2 hazırlanmış ve yemek yemek çn uygun br süre (en az 30 dakka) ayrılmıştır. 4. Yemek hzmetlernde çalışanlara güvenl gıda üretm ve sağlıklı beslenme konusunda lgl kurum ve k-uruluşlardan 3 (Tarım İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü vb.) destek alınarak hzmet ç eğtmler düzenlenmektedr. 5. Menüler Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı menü modeller örnek alınarak hazırlanmaktadır, 5 TOPLAMPUAN 100 * w\\'w.beslenme.sa~lık.~ov.tr TARİH İl Sağlık Müdürlüğü İl Mll Eğtm Müdürlüğü İl Mll Eğtm Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Okul Yönetcs

6 EK 2. T.C SACLIK BAKANLICI TEMEL SACLIK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ YARıM GÜN OKULLAR İcİN "BESLENME DOSTU OKULLAR" DENETİM FORMU AP IYP A. YÖNETİM FAALİYETLERİ (25 Duan) 1. Yönetm tarafından, sağlıklı beslenme ve hareketl yaşam konusunda zlenecek sağlıklı yaşam bçmlern destekleyc, yeterl ve dengel beslenme ve hareketl yaşamı teşvk edc br prograrn (hedefler, yıl ç yapılacak aktvte ve 3 faalyetler vb.) hazırlanmıştır. 2. Yapılacak aktvtelern sağlıklı yürütülmes ve zlenmes amacıyla öğrenc temslcler, veller, öğretmenler, okul 2 yönetcler ve yemek hzmet sunan tedarkçlern de katılımının sağlandığı br "Beslenme ve Hareketl Yaşam Ekb" bulunmaktadır. 3. Öğrenclern boylklo ölçümler rutn aralıklarla (yılda 2 kez) yapılmakta ve rsk grubunda (çok zayıf ve şşman 5 öğrencler ektek tabloya göre değerlendrlecektr) olan öğrenclern veller le görüşmelerblglendrme faalyetler yapılarak sağlık kuruluşlarına yönlendrlmektedr. 4. Okul kantrı/yemek hzmetlernde sağlıklı uygulamaları teşvk edc çalışmalar yürütülmektedr Okul çevresnde hzmet veren yyecek/çecek satışı yapan yerlern denetlenmes ve kontrolü çn rutn aralıklarla lgl 2 kurumlardan (Tarım İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü) destek alınmaktadır. 6. Okul ç sağlıklı beslenme ve hareketl yaşam le lgl yapılan tüm aktvtelerdek uygulamalar yönetmn bu konuda 2 belrledğ poltkalara ve programa uyumludur. 7. Okulun "Beyaz Bayrak" sertfkası bulunmaktadır Öğrenclern evden getrdkler beslenme çantalarının çerkler Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu ve İl Mll 3 Eğtm Müdürlüğünün okullara dağıtmış olduğu haftalık beslenme programına göre hazırlatılmakta ve öğretmenler tarafından beslenme çantalarının çerkler her gün kontrol edlmektedr. "'-B. EGİTİM FAALİYETLERİ (18 Duan) ı. Eğtm faalyetlern yürütmek amacıyla uygun eğtm materyaller (afş, poster, broşür vb.) kullanılmaktadır. (Eğtm 2 materyallerne (Beslenme Blg Sers, afşler, posterler, Türkye'ye Özgü Beslenme Rehber vb.) Sağlık Bakanlığının nternet stesnden ulaşılablr*) 2. Öğrenc, öğretmen ve vellere yönelk hatırlatıcı posterler, afşler doğru mesajları çermekte ve okul ç uygun yerlerde 2 serglenmektedr. 3. Eğtm faalyetlernn yürütülmesnde ve eğtm kadrosunun blglernn güncellenmesnde lgl uzmanlardan 2 (dyetsyen, gıda mühends, halk sağlığı uzmanları vb. ) kurum/kuruluşlardan destek alınmaktadır. 4. Sağlıklı beslenme ve hareketl yaşam konularında ulusal/uluslararası günjhafta1ar etkn olarak kutlanmaktadır Sağlıklı beslenme ve hareketl yaşamı teşvk edc blg yarışması, resm yarışması, şenlk vb. okul ç etknlkler 2 düzenlenmektedr. 6. Vellere yönelk sağlıklı beslenme ve hareketl yaşam konularında blglendrme çalışmaları (semnerler, konferanslar 1 vb.) yürütülmektedr. 7. Sağlıklı beslenme ve hareketl yaşam konularında sınıf çnde münazara ortamı yaratılmakta, akran eğtmnden 3 yararlanılarak öğrenclern brbrlern eğtmelerne ve beslenme konularını brlkte tartışmalarına zemn hazırlanmaktadır. 8. Beden eğtm dersne aktf katılım sağlanmaktadır Çeştl spor dallarında (basketbol, voleybol, futbol, folklor vb.) takımlar bulunmaktadır ve lgl uzmanlar eşlğnde rutn 3 aralıklarla antrenman yapılmaktadır. C. FİzİKİ KOŞULLAR (17 puan) 1. Okul bahçes oyun oynama, koşma gb faalyetlere uygun olarak düzenlenmştr Beslenme ve hareketl yaşam konularında sınıf çlernde ve kordorlarda aktvte panosu bulunmaktadır Yemek yeme alanlarına yakın mesafede el yıkama amaçlı yeterl sayıda lavabo ve ekpman bulunmaktadır Okul çnde uygun alanlarda sağlıklı çme suyu olanakları bulunmaktadır, 5 5. Su deposu vardır ve temzlğ rutn aralıklarla yapılmaktadır Okulun uygun donanım/ekpmana sahp br spor salonu bulunmaktadır ve alan olarak yeterldr. 2 D. KANTİN HİZMETLERİ (20 Duan) 1. Kantn çalışanlarına güvenl gıda üretm ve sağlıklı beslenme konusunda lgl kurum ve kuruluşlardan (Tarım İl 1 Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü vb.) destek alınarak veya uzman br personel le hzmet ç eğtmler düzenlenmektedr. 2. Süt, ayran, yoğurt vb. çecekler ve taze sıkılmış meyve ve sebze suyu satışı yapılmaktadır Tane le meyve ve sebze satışı yapılmaktadır Yetersz ve dengesz beslenmeye neden olablecek gıda maddelernn (kızartmalar, gazlı çecekler, kolalı çecekler vb.) 5 satışı yapılmamaktadır. 5. Yetersz ve dengesz beslenmeye neden olablecek gıda maddelernn (kızartmalar, gazlı çecekler, kolalı çecekler vb.) 1 tüketmn özendrc reklam, promosyon, tanıtım amaçlı afş, poster, broşür bulunmamaktadır. 6. Kantn hzmetler 17 Nsan 2007 tarhl ve 1008 sayılı (2007/33 genelge nolu) genelgede belrtldğ üzere Okul 5 Müdürünün kends veya görevlendreceğ br Müdür Yardımcısı başkanlığında kurulacak br komsyon tarafından ayda en az br kez genelge eknde bulunan "Okul Kantn Denetm Formu" kullanılarak denetlenrnektedr. TOPLAM PUAN ** *www.saglık.gov.tr.wıvw.beslenme.sa!!lık.!!ov.tr 80 ** Yarım gün okullardayemekhane hzmetler bulunmadığı durumlar çn değerlendrme 80 puan üzernden yapılacaktır. TARİH n Sağlık Müdürlüğü n Mll Eğtm Müdürlüğü İl Mll Eğtm Müdürlüğü n Sağlık Müdürlüğü Okul Yönetcs

7 Ek 3 "BESLENME DOSTU OKUL" BASVURU FORMU, BAŞVURUDA BULUNAN OKULUN: ADI: ACIK ADRESİ: > TELEFON NUMARASı: E-MAİL ADRESİ: KIZ ÖGRENCİ SAYısı: ERKEK ÖGRENCİ SAYısı: TOPLAM ÖGRENCİ SAYısı: ÖGRETMEN SAYısı: BEYAZ BAYRAK SERTİFİKASI VAR MI? KANTİNİ VAR MI? 1"\ YEMEKHANESİ VAR MI?

8 " ') EK: 4 BESLENME DOSTU OKUL SERTIFIKAST ) II II \, ~\ \':.GlTII16'-1tı rot -- \, ı-; " _ \t:~ ~.../.../.... OKULU Belge No:. Geçerllk süres: 3 yıl Sağlık Bak:anlığı ve Mll Eğtm Bakanlığı tarafından yapılan denetınde sağlıklı beslenme ve hareketl yaşam koşulları uygun bulunduğundan "BESLENME DOSTU OKUL SERTİFİKASI" almaya hak kazannııştır. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hzmetler Genel Müdürü Mll Eğtm Bakanlığı Sağlık İşler Dare Başkanı

EK 5: BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI UYGULAMA KILAVUZU BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI UYGULAMA KILAVUZU

EK 5: BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI UYGULAMA KILAVUZU BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI UYGULAMA KILAVUZU EK 5: BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI UYGULAMA KILAVUZU BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI UYGULAMA KILAVUZU Ankara 2013 Basım tarihi: Basım yeri: Katkı Veren Kişi ve Kurumlar Prof Dr Hilal Özcebe, Başkan Prof.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz:

Web'deki Belediyelerimiz: Web'dek Beledyelermz: İstanbul Büyükşehr Beledyes Türksel Kaya Bensghr * Ülkemzde nternete açılan ve web stes yoluyla halka elektronk ortamda daha hızlı ve etkleşml blg, mal ve hzmet sunmak üzere çalışmalar

Detaylı

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir;

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir; lllll lllll 2014 yılını değerlendren Eşbaşkan Özdemr; SORUNLAR BİTECEK Beledye Eşbaşkanı Sabr Özdemr dün saat 11.00 de Beledye bnasında basın toplantısı düzenleyerek, 2014 yılı çnde yaptıkları ve 2015

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

ilk- VE ORTAÖGRETiM OKULLARıNDA YABANCI DiL DERS KiTABI SEçiMi FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS

ilk- VE ORTAÖGRETiM OKULLARıNDA YABANCI DiL DERS KiTABI SEçiMi FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS Hacettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs 22 : 74-81 {2002} [ 1. of LK- VE ORTAÖGRETM OKULLARıNDA YABANCI DL DERS KTABI SEçM FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS Ayten GENÇ*

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İlköğretim Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İlköğretim Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İlköğretim Genel Müdürlüğü Trafİk Okulu Projesi Uygulama Klavuzu 2009 Ç NDEK LER çindekiler Da t m Yaz s 1 Makam Onay 2 Trafik Okulu Projesi Takvimi 3 Trafik Okulu Projesi Okul

Detaylı

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler Fransa'da İdar Sstem ve Yerel Yönetmler Yusuf Erbay * Bu makale hazırlanırken kaynakçasında belrtlen eserlern yanı sıra, atanmış ve seçlmş Türk yerel yönetm görevllernn 13-20 Eylül 1998 tarhler arasında

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık! www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyc sağlık! Sevgl Kartallılar, Sağlık hzmetler, brey, ale, toplum şbrlğn gerektrr. Bu hzmetlerde başarı, ekp çalışması le olanaklıdır. Türkye'de halk sağlığına yönelk sağlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı OKUL SAĞLI LIĞI ÇALIŞMALARI VE OKUL SÜTÜS PROGRAMI Doç Dr. Nazan YARDIM Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı Okul Sütü

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Süreğen Hastalığı Olan Bireylerin Eğitimi Yönergesi (T A S L A K) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Millî Eğitim Bakanlığı Süreğen Hastalığı Olan Bireylerin Eğitimi Yönergesi (T A S L A K) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Millî Eğitim Bakanlığı Süreğen Hastalığı Olan Bireylerin Eğitimi Yönergesi (T A S L A K) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; zorunlu öğrenim çağındaki süreğen

Detaylı

Yüzünden Okuyanlar İçin Eğitim-Öğretim Takvimi İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI DÖNEM VE KAYIT TARİHLERİ

Yüzünden Okuyanlar İçin Eğitim-Öğretim Takvimi İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI DÖNEM VE KAYIT TARİHLERİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI BAŞLIKLAR A. Eğitim-Öğretim Takvimi B. Yüzüne Eğitim Verilen Kur an Kursları 1. İhtiyaç Odaklı Kur an Kursları 2. D Grubu Kur an Kursları

Detaylı

Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 1 Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 23824201/663.02 Konu : YBÜ Denetimi İlgi : a) 31.05.2012 tarihli ve B.10.0.SHG.0.64.00.00/663.02/9115 sayılı Makam Onayı. b) 22.10.2013 tarihli

Detaylı

OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 5 Kasım 2013 - Sayı: 28812 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTANBUL / MALTEPE CUMHURİYET ORTAOKULU ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU HAMZA AYDEMİR AYDAN EKİNCİ H.ARZU ATAY A.KUBİLAY BARITCI 3 İÇİNDEKİLER. Liderlik 7.Liderlerin önderliğinde, okul/kurum

Detaylı

2008-2009 ÖĞRETİM YILI RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A. FİZİKİ DURUM. 1. Okul Bahçesi:

2008-2009 ÖĞRETİM YILI RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A. FİZİKİ DURUM. 1. Okul Bahçesi: 2008-2009 ÖĞRETİM YILI RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A. FİZİKİ DURUM 1. Okul Bahçesi: 1.1. Okul çevre duvarı bulunur (MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR TÜRKKIZILAYI 868 TÜRK KIZIL A Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR - Türk Kızılay: tarafından djtal ve ofset baskı yayın hzmet lanen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle

Detaylı

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01/12/2006 Sayı: 2006/11350 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 16/12/2006 Sayı: 26378

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL. Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 13 Yolun yapımı ve bakımı le görevl kuruluştan zn almadan ve trafk akımı le güvenlğn bozacak, karayolunu

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Spor Genel Müdürlüğü İL SPOR MERKEZLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Spor Genel Müdürlüğü İL SPOR MERKEZLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Spor Genel Müdürlüğü İL SPOR MERKEZLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; çocuk ve gençlere sporu sevdirerek yönlendirmek,

Detaylı

AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRENCİ El Kitabı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İstiklalden İstikbale www.mehmetakif.edu.tr Sevgili Öğrencilerimiz, Uzun ve yorucu çalışma yıllarının ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı