Türkiye de E-Devlet Uygulamaları: Devlet Web Sitelerinin Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de E-Devlet Uygulamaları: Devlet Web Sitelerinin Değerlendirilmesi"

Transkript

1 inet-tr 06 - XI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı Bildirileri Aralık 2006 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara Türkiye de E-Devlet Uygulamaları: Devlet Web Sitelerinin Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Özlem Gökkurt-Bayram 1, Yrd.Doç.Dr. Feryal Turan 2 1 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü / Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sosyoloji Bölümü /1677 Giriş Bilgi teknolojisinin gelişimi devletin ve devlete bağlı kurumların geleneksel işleyiş mekanizmasında önemli dönüşümlerin yaşanmasını desteklemektedir. Öncelikle devletin tüm günlük idari işlerinin elektronik ortama taşınarak vatandaşların kamu hizmetleri ile etkileşim içinde olmaları sağlanarak bu yöndeki işlemlerin daha verimli, daha düşük maliyetli ve hızlı bir süreçte gerçekleşmesine çalışılmaktadır. E-devlet, Dünya Bankası tarafından kamu idari birimlerinin bilgi teknolojilerini (örneğin geniş alan ağları, internet, mobil iletişim v.b.) kullanarak vatandaşlar, işletmeler ve diğer devlet birimleri arasındaki ilişkilerini yeniden biçimlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. (World Bank). Böylelikle, ulusal bilgi otoyolunun kurulması süreci, her kurum tarafından oluşturulan web sitelerinin vatandaşın o kurum hakkında bilgilenmesini sağlayarak sözkonusu kurumla ilgili işlerini kolaylaştıracak biçimde tasarlanmasını gerektirmektedir. Ülkemizde e-devlet uygulamalarında kurumsal ve ulusal bilgi ağı alt yapısı kapsamında önemli adımlar atılmakla beraber kamu birimlerinin enformasyon ve iletişim temelli gereksinimlerini karşılamak yönünde henüz başlangıç noktasında olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle kamu birimlerinin web sitelerinin vatandaşı bilgilendirmek ve bu sayede ihtiyaçlarını etkileşimli olarak ne ölçüde yerine getirebildiklerinin değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Sözkonusu amaca hizmet etmek bakımından, bu çalışmada ülkemizde iyi bilinen ve devlete bağlı beş kamu kurumunun web sitelerinin belirli bir standart ölçü, model seçilerek değerlendirme sonuçları ortaya konmaya çalışılmıştır. Web Sitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar Son yıllarda literatürde web sitelerinin değerlendirilmesi üzerine yapılmış çalışmalar giderek artmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı tasarım sürecinin ve bir kısmı ise içeriğin değerlendirilmesi ile ilgilenir. Web sitelerinin nitelikleri açısından değerlendirilmesinde genel olarak iki yöntem uygulanılmaktadır: Birincisi bilgisayara dayalı web sitesi değerlendirme araçları ve ikincisi ise geleneksel yöntemlerdir. Birinci yöntem bilgi teknolojisi temelli araçlardan yaralanılarak kullanıcının site üzerindeki hareketlerinin analiz edilerek kullanıcı doyumunun belirlenmesine yöneliktir. Bu tekniği kullanan Bauer and Scharl (2000) analiz için web sitelerini içerik, kullanıcı etkileşimi ve site içi dolaşım kriterlerine göre değerlendirmişlerdir. Hwang, Huang and Tseng (2004) eğitim amaçlı sitelerin değerlendirilmesinde önceden oluşturulan değerlendirme gruplarından yararlanmışlardır. Bu amaçla bilgisayar destekli bir yazılım, EWSE (Educational Web Site Evaluator) geliştirilerek bu program üzerinde grup kararı tekniğini kullanmışlardır. Sitelerin teknik olarak web tasarımı açısından değerlendirilmesinde Benbunan-Fich (2001) in bilgisayar kayıtları üzerinde gerekleştirilen protokol analizi yönteminden söz edilebilir. Bu yöntem web tasarımı sürecinde kullanılan 167

2 Türkiye de E-Devlet Uygulamaları: Devlet Web Sitelerinin Değerlendirilmesi Özlem Gökkurt-Bayram, Feryal Turan etmenlerin kullanıcı perspektifi ile test edilmesine yardımcı olmaktadır. Web sitesinde fazla karmaşık olmayan işlemler kullanıldığında bu teknikten daha iyi sonuç alınabilmektedir. Web sitelerinin içerik bakımından değerlendirilmesinde ise genellikle geleneksel anket yöntemi uygulanarak değerlendirmecilerden belirli kriterlere göre web sitelerini değerlendirmeleri istenmektedir. Konuyla ilgili çalışmaların çoğunluğu ticari amaçlı (Benbunan-Fich 2001; Gonzalez 2004) ve eğitim amaçlı kurulmuş olan web siteleri için yürütülmüştür (Susser 2005; Hwang 2004, Olsina 1999). Gonzalez and Palacios(2004) bu çalışmalar arasında en geniş ölçekli uygulamayı gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada adı geçen araştırmacılar tarafından 200 İspanyol şirketinin web siteleri işlevsellik, kullanılabilirlik, etkinli ve güvenilirlik gibi temel kriterler açısından değerlendirilmiştir. Değerlendirmenin sonucunda web sitelerinin eksiklikleri ortaya konmuştur. Benzer bir diğer çalışmada da ABD deki resmi siteler değerlendirilmiştir (Eschenfelder). Yukarıda anılan çalışmaların hemen tümü geleneksel boyutta bir değerlendirme etkinliği için gerçekten de son derece ayrıntılı değişkenler üzerinde çalışmayı öngörür; bu durum geniş bir kullanıcı kitlesi ile çalışıldığında çalışmanın güç koşullarda yürütüleceği anlamına gelecektir. Smith(1997) in tanımladığı kapsam, erişim, etkileşim, erişim, doğruluk, yetkinlik ve güncellik kriterleri ise kütüphaneciler ve internet bilgi kaynakları kullanıcıları tarafından literatürde yaygınlıkla kullanılmıştır. Sonraki yıllarda değerlendirme kriterleri üzerinde Olsina et al. (1999) da çalışmış; ancak onun değerlendirme ölçütleri de Bauer and Scharl(2000) tarafından uygulanamayacak kadar ayrıntılı bulunmuştur. Susser (2004), diğer çalışmalardan farklı olarak web tasarımı ile turizm alanlarında öğrenim gören iki farklı öğrenci grubu üzerinde bir değerlendirme çalışması yürütmüştür. Bu 168 çalışmada sitelerin kendisinden çok özellikle web tasarımı dersini alan öğrencilerin web sitesi değerlendirme becerileri ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda Susser, web sitesi tasarımına yönelik dersler alan öğrencilere göre turizm alanındaki öğrencilerin web sitelerinin içeriğinin değerlendirilmesi konusunda daha bilinçli ve duyarlı oldukları sonucuna varmıştır. Literatürde web sitelerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları inceledikten sonra uygulama açısından hemen tümünde sözü edilen aşağıdaki ölçütleri belirleyici etmen olarak kabul edebiliriz: İçerik Görsel tasarım Erişim, kullanılabilirlik ve etkileşim Site içi dolaşım Erişim hızı Yöntem Bu çalışmada beş bakanlığın web sitelerinin ölçütlere göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden web tasarımı dersini alan öğrencilerin beş tane bakanlık sitesinin değerlendirmesi istenmiştir. Dersi alan 16 öğrenci hazırlanan 4 sayfalık soru kağıdı 16. Mayıs.2005 tarihinde öğrenciler tarafından doldurulmuştur. Bu araştırma için pilot çalışmada Mart 2005 de yapılmış ve bunun sonucunda soru kâğıdında gerekli düzeltmelere gidilmiştir. Bu araştırma için beş tane bakanlık sitesi seçilmiştir. Bunlar Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı. Bakanlık sitelerinin değerlendirilmesi için hazırlanan soru kağıdı 11 ana bölümden oluşmakta ve bu bölümler içinde alt değerlendirme kriterleri bulunmaktadır. Soru kağıdının hazırlanmasında daha önce bu konuda yapılmış çalışmalar temel alınmış ancak

3 Türkiye deki sitelerin değerlendirilmesinde uygun olmayan kriterler dikkate alınmamış ve bazı değişiklikler yapılmıştır. Her bir sorunun değerlendirmesinde evet, hayır ve kısmen şıkları kullanılmıştır. Bulgular ve Tartışma 1 Web sitesinin Tanıtımı Bu konuda değerlendiriciler, çalışma bakanlığının web sitesinin amaç/misyonu tanımlama bakımından daha iyi olduğunu ve sağlık bakanlığı sitesinin değerlendirilenler arasında en yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Çoğunluk kültür bakanlığının (11) sitesinde bilgilerin kaynağı, türü ve hedef kitlesinin belirtildiğini ifade edelerken daha az sayıdaki kişi milli eğitim bakanlığının sitesini göstermiştir. Bu konuda en yeterli kültür bakanlığı bulunmuştur. Genel olarak tüm web-sitelerinde yeni bilgilerin eklendiği bölümün belirlenmesinde tüm bakanlık sitelerinin göreli olarak kritere uygun olduğu belirtilmiştir. Bu noktada bakanlık sitelerinde yeni kanun, duyuru ve değişliklerin sık sık belirttiğii dikkate alınırsa, neden daha fazla kişi tarafından web sitelerinin bu açıdan olumlu olduğu ortaya çıkmaktadır. 2 İçerik/kapsam İçerik, Websitesinin tanıtımı ile ilgili açıklamalarla uyum sağlaması bakımından çoğunluk (12) tarafından çalışma bakanlığının websitesi uygun bulunmuştur; milli eğitim(7) ve iç işleri bakanlığı (7) ise daha az kişi tarafından seçilmiştir.. Web-sitelerinin en önemli noktalarından biri de kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamasıdır. Bu konuda kültür bakanlığı web-sitesi değerlendiriciler (11) tarafından en yetkin bulunmuştur. Değerlendiriciler devlet web-sitelerinin genellikle yararlı ve gerekli bilgileri sağladığını düşünmektedirler. Ancak bilginin dengeli ve yeterli olduğu konusunda görüşler değişmektedir. Değerlendirilen websitelerindeki ifadelerde teknik dil kullanılması (politik, alaycı, suçlayıcı ifadelerden kaçınılmıştır) ve içerikte önyargıya yer verilmemesi inet-tr 06 - XI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı Bildirileri Aralık 2006 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara 169 (ırk, sınıf, cinsiyet, kültürel ayrımlara yer verilmemiştir) konusunda çoğunluk aynı düşünceyi paylaşmaktadır. 3 Güncellik Değerlendiriciler birbirine yakın sayıda bir çoğunlukla web-sitelerinin güncellendiğini belirtmişlerdir. Ancak bunların ne zaman güncellendiği konusunda web-sitelerinin yeterli bilgi sağlamadığı görüşündedirler. 4 Metadata Web sitesinin başlığı, alt başlığı, yazarları, bölümleri, sitenin tanımı, anahtar sözcüklerinin belirtilmesinde kültür bakanlığı değerlendiricilerin çoğunluğu (14) tarafından yeterli bulunurken; daha az sayıda kişi (8) Sağlık Bakanlığı nı yeterli belirlemiştir. Her sayfanın başlığının açıkça belirtilmesi konusundaki değerlendirmede olumlu düşünen kişilerin sayıları birbirine oldukça yakındır. Değerlendirmede Çalışma (15) ve Kültür Bakanlığının (15) siteleri kullanılan terimler (terminoloji) ve alt sayfalarda verilen başlıklar bütün web sitesi ile uyum içinde bulunmuştur. 5 Hizmetler Değerlendiricilerin çoğunluğu (12) İç İşleri ve Sağlık Bakanlığı nın hizmetlerinin internet ortamında herkese açık olduğunu doğrulamışlardır. Azınlık (2) tarafından Kültür Bakanlığı bu kritere uygun bulunmuştur. 6 Şahsi bilgiler Web sitelerinin kullanıcıların şahsi bilgilerle ilgili tutumunun belirlenmesinde kişilerin kendilerinden özel bilgilerin istenmediğine ya da istenen bilgilerin gizliliğinin korunacağına ilişkin değerlendirmede çoğunluk (5) tüm kurumlar için eşit ya da birbirine yakın olarak olumlu görüşü paylaşmışlardır. 7 İnternette Tanınma Web sitelerinin İnternette tanınmasına yönelik değerlendirmede web siteleri arasında çoğunluk (13) İç İşleri ve Kültür Bakanlığı nın ziyaretçi sayısını verdiğini belirtmişlerdir.

4 Türkiye de E-Devlet Uygulamaları: Devlet Web Sitelerinin Değerlendirilmesi Özlem Gökkurt-Bayram, Feryal Turan Çalışma Bakanlığı da bu sayıyı izleyen bir çoğunluk(12) tarafından aynı kritere uygun bulunmuştur. Sadece bir kişi bu görüş için Milli Eğitim Bakanlığı nı işaretlemiştir. Aynı değerlendirme kapsamında çoğunluk(13) Milli Eğitim Bakanlığı nın web sitesinde site dışı link(bağlantı) linklere yer verilmediğini belirtirken; ancak azınlık (1 ve 2 kişi) diğer kurumların web siteleri için bu bilgiye olumlu yanıt vermiştir. 8 Kullanım Kolaylığı Web sitelerinin kullanım kolaylığına ilişkin değerlendirmelerinde ilk olarak site içi bağlantıların/ bilgilerin güncelliği ele alınmıştır. Çoğunluk (15) Çalışma ile Milli Eğitim Bakanlıkları sitelerinin güncellendiğini doğrularken bu kriter için İç İşleri ve Kültür Bakanlığı en az sayıda kişinin (8) seçtiği siteler olarak belirlenmiştir. Aynı değerlendirme kapsamında siteyi sık kullananlar için kısa yolların bulunduğu başta Çalışma Bakanlığı (9 kişi) olmak üzere hemen tüm siteler için doğrulanmaktadır (7 kişi). Site içi bağlantılarla ilgili kapsam hakkında bilgi verilmesine ilişkin kriter için çoğunluk(12) İç İşleri ve Kültür Bakanlığı nı uygun bulurken; yakın bir çoğunluk (9) Çalışma Bakanlığı nın uygunluğunu doğrulamıştır. 9 Geri Bildirim Web sitelerinin kullanıcılarının geri bildirimlerini ne ölçüde dikkate aldığını ölçmek amacıyla, kullanıcının site hakkında görüşlerini bildirebilecekleri bir adres bulunduğunu doğrulayan değerlendirmede çoğunluk (13) tarafından Çalışma Bakanlığı işaretlenirken azınlıkta kalan kişi sayısı (5) Milli Eğitim Bakanlığı nı işaretlemiştir. 10 Erişim Web sitelerinin erişim açısından değerlendirildiği ilk durum erişimin hızlı olup olmadığıdır. Erişim hızı yönünden Milli Eğitim Bakanlığı çoğunlukça (12) ilk sırada yerini almakla beraber, diğer bütün kurumlar yine yakın bir çoğunluk tarafından (11) hızlı olarak değerlendirilmiştir. Kurum başlığının site adresinde yer 170 aldığına ilişkin ikinci seçenek için değerlendiricilerin çoğunluğu (16) Sağlık Bakanlığı nı işaretlemekle beraber diğer kurumlar için de yakın çoğunlukta kişi olumlu yanıt vermiştir. 11 Tasarım Web sitelerinin tasarımı ile ilgili değerlendirmede çoğunluk 10) İç İşleri ve Kültür Bakanlığı nın sitelerinin format ve grafik tasarımı bakımından konuyla uyum sağladığını bildirmiştir. Bu soruda en az sayıda kişi (6) Çalışma Bakanlığını uyumlu değerlendirmiştir. Değerlendirmenin tasarımla ilgili ikinci seçeneğinde, değerlendiricilerin çoğunluğu (9) Milli Eğitim Bakanlığı nın site sayfalarını yeterli kapsamda ve anlaşılır bulurken daha az sayıda değerlendirici(5) Çalışma Bakanlığı nı bu kritere uygun bulmuştur. Sitelerin tasarımında HTML kullanıldığına yönelik bilgilendirmede ise çoğunluk (16) yine Milli Eğitim Bakanlığı nı seçmekle beraber diğer kurumlar da birbirine yakın çoğunlukla bu kritere uygun bulunmuştur. Tasarım kapsamındaki son değerlendirme ise siteyi görüntülemede sadece metin ya da grafik yani alternatif erişim olanaklarının sunulduğunu doğrulayan bilgi ile ilgilidir. Bu değerlendirmede çoğunluk (8) Sağlık Bakanlığı nı işaretlerken azınlık (2) tarafından İç İşleri ve Kültür Bakanlığı bu kriteri doğrulayan kurumlar olarak seçilmiştir. 12 Site içi dolaşım Site içi dolaşıma yönelik değerlendirme kapsamındaki ilk seçenek websitesinin kullanıcının beklentilerine cevap verebilecek biçimde organize edildiğine ilişkin doğrulamadır. Çoğunluk(9) bu değerlendirmede Çalışma ve Milli Eğitim Bakanlığı nı işaretlemiş; en az kişi(2) ise Sağlık Bakanlığı nı uygun bulmuştur. Site içi tarama menüleri ve/veya site haritası gibi yönlendirme açısından uygunluğun değerlendirildiği ikinci kritere, Çalışma ve Milli Eğitim Bakanlığı çoğunluk(12) tarafından uygun gösterilmekle beraber diğer kurumlar da bu çoğunluğa yakın bir sayı (10) ile olumlu değerlendirilmiştir. Site içi dolaşıma

5 yönelik üçüncü değerlendirme seçeneği olarak çoğunluk(14) Milli Eğitim, İç İşleri ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı (13) için herhangi bir arama motoruna bu sitelerden erişime olanak tanındığı görüşünü paylaşırken, en az sayıda kişi (8) Çalışma Bakanlığı nı bu kritere uygun göstermiştir. Sonuç Araştırma kapsamında ele alınan Websitelerinin değerlendirmesindeki ilk konuyu Web-sitelerinin tanıtımı oluşturmaktadır. Websitesinin amacının, konusunun, bilgi kaynağı tarihi ve nasıl kullanılacağı hakkındaki bilgiler, kullanıcı için büyük önem taşıdığı açıktır. Nasıl kullanılacağı belli olmayan bir web-sitesi çok önemli bilgiler içerse bile kullanıcılar bu bilgilere kolayca ulaşamazlarsa sorunlar yaşanacağı açıktır. Değerlendirmede genel olarak tüm web-sitelerinin göreli olarak kritere uygun olduğu görülmüştür. İçerik yönünden amaç, misyon ve işlevlerin kriterleri karşılaması bakımından web siteleri arasında büyük bir benzerlik bulunmuştur. Web sitelerinin güncelliği konusunda değerlendiriciler arasında kurumların bilgilerini elektronik ortamda sıklıkla yeniledikleri konusunda bir görüş birliği vardır. Web sitesinin başlığı, alt başlığı, yazarları, bölümleri, sitenin tanımı, anahtar sözcüklerinin belirtilmesini kapsayan metadata ögelerinin kullanımına yönelik kriterde siteler arasında farklılıkların olduğu görülmüştür. Hizmetlerin internet ortamında herkesin ihtiyacına cevap verecek biçimde düzenlenmesine rağmen herkesçe erişilebilir olması kriterinde siteler arasında uyum bulunmamıştır. Web sitelerinin kişilerin kendilerinden özel bilgilerin istenmediğine ya da istenen bilgilerin gizliliğinin korunacağına ilişkin ifadelere yer verilmesi ile ilgili değerlendirmede tüm web inet-tr 06 - XI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı Bildirileri Aralık 2006 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara 171 siteleri tutarlılık göstermektedir. Bu nedenle web sitelerinin şahsi bilgiler bakımından güvenilir olduğu söylenebilir. Web sitelerinin hizmet verdiği konuyla ilgili olarak diğer sitelere erişime olanak sağlaması o konuda hizmet ya da bilgi ihtiyacı olan bireyler açısından önem taşırken bir yönden de o kurumun internette tanınmasına da olanak tanıyacak bir özellik taşımaktadır. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki diğer tüm sitelerde ziyaretçi sayısının verilmesi yeterli olmamaktadır. Web sitelerinin kullanım kolaylığını belirlemek için site içi bağlantıların güncelliği ve her vatandaşı ilgilendiren bilgilere erişimin herkese açık olması önemli birer ölçüt olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda güncellik bakımından Çalışma Bakanlığı diğer siteler arasında ilk sırada yerini alırken; diğer kriterler bakımından tüm kurumların siteleri birbirine yakın sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu anlamda genelde sitelerin erişim açısından kullanım kolaylığı olduğu sonucuna varılabilir. Web sitelerinde kullanıcının site hakkında görüşlerini bildirebilecekleri bir adresin verilmesi, kullanıcılarının geri bildirimlerini ne ölçüde dikkate aldığını ölçmek bakımından önem taşımaktadır. Bu açıdan yapılan değerlendirmede diğer kurumlar arasında Çalışma Bakanlığı nın kullanıcıların geri bildirimlerine değer veren bir site olduğu söylenebilir. Değerlendirme kapsamındaki tüm kurumların web sitelerine erişim hızında bir sorun yaşanmamaktadır. Kurumların hepsinin açık adı site adreslerinde yer almaktadır. Web sitelerinin tasarımları değerlendirildiğinde teknik alt yapı bakımından tüm web siteleri standartlara uygun olmakla beraber içerik tasarımlarının kriterlere uygunluğu açısından Çalışma Bakanlığı sıralamada diğerlerinden daha düşük düzeyde yer almaktadır. Ancak site içi tarama menüleri ve/veya site haritası gibi yön-

6 Türkiye de E-Devlet Uygulamaları: Devlet Web Sitelerinin Değerlendirilmesi Özlem Gökkurt-Bayram, Feryal Turan lendirmelerin değerlendirilmesi bakımından kriterlere en uygun siteler Çalışma ve Milli Eğitim Bakanlıkları seçilmiştir. Sonuç olarak sitelerden biri bir kriteri karşılarken diğerini karşılayamayabiliyor. Kendi içinde kriterleri ortalama olarak yerine getirse bile genelde kendi aralarında tutarsızlık var; çünkü standart bir yapıdan söz edilemiyor. Bunun için her birinin tek bir portalda hizmet vermesi uygundur. Kaynakça [1] Bauer, Christian and Arno Scharl Quentitative evaluation of web site content and structure. Internet Research. 10(1) : [2] Benbunan Fich, Raquel Using protocol analysis to evaluate the usability of a commercial web site. Information and Management 39 (2) December : [3] Choi, JaeHwa and DallYong Kim 2004 A comperative analysis of automated web site evaluation tools. Proceeding of the Eighth Pacific- Asia Conference on Information Systems PACIS 2004, July 8-11 [online] 14 April [Accessed 14 April 2005] Available from <http:www.pacisnet.org/file/2004/s pdf> [4] Gonzalez, F.J. Miranda and T. M. Banegil Palacios Quantitative evaluation of commercial web sites: an empirical study of Spanish Firms. International Jurnal of Information Management 24 (4) : [5] Hwang, Gwo-Jen, Tony C.K. Huang and Judy C.R. Tseng A group-decision approach for evaluating educational web sites. Computers and Education 42 (1): [6] Marsico, Maria De and Stefano Levialdi Evaluating web sites: exploiting user s expectations. International Journal of Human- Computer Studies 60(3) March : [7] Smith. Alastair G Testing the surf: Criteria for Evaluating Internet Information Resources. The Public-Access Computer Systems Review 8 (3) :1-13.Stufflebeam, Daniel L Evaluation checklists: practical tools for guiding and judging evaluations. The American Juornal of Evaluation. 22 (1) : [8] Susser, Bernard and Taeko Ariga Teaching e-commerce Web page evaluation and design: a pilot study using tourism destination sites. Computers and Education 2005 (Article in press). Available online at www. sciencedirect.com [9] World Bank E-Government Website. (Erişim tarihi: 15 Ekim 2006) EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATI- ONANDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERN MENT/0,,menuPK:702592~pagePK:149018~ pipk:149093~thesitepk:702586,00.html 172

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Mustafa DALCI, Özge ALÇAM, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU, Feride ERDAL Orta

Detaylı

DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Mustafa Dalcı ODTÜ BİDB Araştırma Görevlisi Erişilebilir Web Proje Sorumlusu Kurumlar Sunum Web Erişilebilirliği Türkiye deki Durum Türkiye deki Çalışmalar Dünyadaki

Detaylı

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi Kütüphane Web Sitelerinde İçerik Zenginleştirme Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu kubra@hacettepe.edu.tr 04.06.2008 ÜNAK 1 Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Gülten ALIR, İrem SOYDAL {alir,soydal@hacettepe.edu.tr} Özgür ÖZTÜRK ecoshu@gmail.com E - Devlet Bütünleşik

Detaylı

TASARIMIN TEMEL İLKELERİ

TASARIMIN TEMEL İLKELERİ TASARIMIN TEMEL İLKELERİ Web Tasarımı ve Programlama İçerik Hedef Kitle Beklentileri Tasarım Renk Dengesi İşlevsellik Okunabilirlik Kullanılabilirlik Hizalama Uyumluluk Ses ve Görüntü Dosyaları 2 İçerik

Detaylı

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr Kamu Kurumlarıİnternet Siteleri Standartlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Kütüphane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Turkiye. gov.tr

Detaylı

B2B E-Ticaret Siteleri ÖN ONAY KRİTERLERİ (6 sayfa)

B2B E-Ticaret Siteleri ÖN ONAY KRİTERLERİ (6 sayfa) B2B E-Ticaret Siteleri ÖN ONAY KRİTERLERİ (6 sayfa) Site işleticisinin Sunucusunun herhangi bir şey satmadığı ve malların fiyatını belirlemediği, ancak alıcı ve satıcılar için ticari işlevselliği olan

Detaylı

KULLANILABİLİRLİK TESTLERİ VE UYGULAMALARI

KULLANILABİLİRLİK TESTLERİ VE UYGULAMALARI 6 İnternet sitelerinin kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığının ve sitenin kullanılabilirliğinin ölçülmesi amacıyla kullanılabilirlik testleri uygulanmaktadır. Kullanılabilirlik

Detaylı

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ İnternet sitelerinin pek çoğu kolay kullanılabilir olmadığı için kullanıcılarca eleştirilmektedir Zaman, Emek ve Mali Kayıplar Web sitelerinin kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

Web Sitelerinin Değerlendirilmesi

Web Sitelerinin Değerlendirilmesi Web Sitelerinin Değerlendirilmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Web sitesi Web sayfası Web dokümanı İlgili Kavramlar Web Kaynaklarının Değerlendirilmesi Web üzerinde

Detaylı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Esra G. Kaygısız İshak Keskin Başlıklar e-dönüşüm Kamu Kurumları İnternet Siteleri Rehberi,

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

Site Türleri ve Yapıları. Web Teknolojileri ve Programlama ODTÜ-SEM

Site Türleri ve Yapıları. Web Teknolojileri ve Programlama ODTÜ-SEM Site Türleri ve Yapıları Web Teknolojileri ve Programlama ODTÜ-SEM Site Türleri Halka açık Web Siteleri: Belirli bir sınıfın erişimine kapalı olmayan İnternet sayfalarıdır. İç İnternet, intranet. Bir kuruluşa

Detaylı

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Lisansüstü öğrenciler için Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi 21-22 Kasım 2015 Program Yöneticisi: Dr. Nevzat Özel Etkinliğin Süresi: 16 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

Bilgisayar Temelli Eğitsel Oyunların Müşteri Merkezli (İhtiyaca Cevap Verici) Değerlendirme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi

Bilgisayar Temelli Eğitsel Oyunların Müşteri Merkezli (İhtiyaca Cevap Verici) Değerlendirme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi Bilgisayar Temelli Eğitsel Oyunların Müşteri Merkezli (İhtiyaca Cevap Verici) Değerlendirme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi Mustafa SARITEPECİ Hatice YILDIZ İçindekiler 1. Giriş 2. Eğitsel Bilgisayar

Detaylı

Elsevier ClinicalKey TM. Sık Sorulan Sorular. İçindekiler. ClinicalKey nedir? ClinicalKey e nereden erişebilirim?

Elsevier ClinicalKey TM. Sık Sorulan Sorular. İçindekiler. ClinicalKey nedir? ClinicalKey e nereden erişebilirim? Elsevier ClinicalKey TM Sık Sorulan Sorular İçindekiler ClinicalKey nedir? ClinicalKey e nereden erişebilirim? ClinicalKey içeriğindeki uzmanlık alanları nelerdir? ClinicalKey ile ne tür bilgilere erişilmektedir?

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU Bilgi İşlem Birimi Ankara 2. Bölge Genel Sekreterliği 01.02.2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Web Sitesi/Sayfası/Dokümanı

Web Sitesi/Sayfası/Dokümanı Kütüphane Web Sitelerinde İçerik: Planlama ve Yönetim Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu - İstanbul 31 Mayıs 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu kubra@hacettepe.edu.tr 6/4/2008 ÜNAK 1 Web Sitesi/Sayfası/Dokümanı

Detaylı

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği)

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 129-146, ELAZIĞ-2003 İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Projesi üzerinde çalışılan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel

Detaylı

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu ÜNAK Kamil Çömlekçi ÜNAK Kütüphanecilerin Değişen Rolleri Geleneksel Roller Koleksiyon geliştirme ve

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

K U L L A N I M B İLGİLERİ

K U L L A N I M B İLGİLERİ T Ü R K Ç E C O M P U TER SYSTE M U S A B I L I TY QU E S T I O N N A IRE S H O RT VERSIO N (T- C S U Q - S V ) A N K E Tİ K U L L A N I M B İLGİLERİ DOÇ.DR. OGUZHAN ERDINC I S T A N B U L, 2 0 1 5 GENEL

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

Görme ve İşitme Engellilerin Üniversite İnternet Sayfalarına Erişebilirliği İshak Keskin İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ishakkeskin@hotmail.com Esra G. Kaygısız

Detaylı

Menüler ve Alt Bölümler olmak üzere Menü tasarımı 2 bölüme ayrılmıştır.

Menüler ve Alt Bölümler olmak üzere Menü tasarımı 2 bölüme ayrılmıştır. BİLGİ MİMARİSİ ÖDEV RAPORU Türk Kütüphaneciler Derneği web sitesi, Kütüphaneciliği Dergisini kullanıcıya açmak, lobicilik ve gerçek bilgiyi sağlamak amacıyla web sitesini oluşturulmuştur. Sitenin Ana Sayfası;

Detaylı

Bu Çalışma. Tarafından Hazırlanmıştır

Bu Çalışma. Tarafından Hazırlanmıştır WEB SİTELERİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMALARI YÖNTEMLER 5 EKİM 2001 WEB SITELERI DEĞERLENDIRME ARAŞTIRMALARI 5 EKİM 2001 Bu Çalışma Tarafından Hazırlanmıştır 2001 Proje Ekibi Güçlü Atılgan... Proje Lideri Dr.Emre

Detaylı

Kullanıcı Merkezli kütüphane Web Siteleri: İYTE Örneği. Gültekin Gürdal Hakan Yanaz Engin Şentürk

Kullanıcı Merkezli kütüphane Web Siteleri: İYTE Örneği. Gültekin Gürdal Hakan Yanaz Engin Şentürk Kullanıcı Merkezli kütüphane Web Siteleri: İYTE Örneği Gültekin Gürdal Hakan Yanaz Engin Şentürk Akademik Bilişim 2012 Neden Kullancı Merkezli Web Sitesi Akademik kütüphaneler Web siteleri üzerinden birçok

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, yapılacak olan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik,

Detaylı

DEÜKARİYERİM KARİYER YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI Dokuz Eylül Üniversitesinde, öğrenimi devam eden ve mezun öğrencilerin etkin bir şekilde kariyer

DEÜKARİYERİM KARİYER YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI Dokuz Eylül Üniversitesinde, öğrenimi devam eden ve mezun öğrencilerin etkin bir şekilde kariyer 1 PROBLEM Mezunlar İle İletişim Problemi Mezunların Güncel Bilgilerine Erişim Problemi Öğrenciler İle İletişim Problemi Kariyer Planlama Koordinatörlüğü ve Birim Sekreterlerinin Öğrencilerle İletişim Problemi

Detaylı

TÜRK HÜKÜMDARLARI TARİH MÜZESİ

TÜRK HÜKÜMDARLARI TARİH MÜZESİ TÜRK HÜKÜMDARLARI TARİH MÜZESİ Hanife Meltem YILDIZ, Elif Simay ENGİN, Mervenur AYDEMİR, Fatma ÖZDEMİR, Zeynep ERDOĞAN Tasarım Belgesi BBY 370 Müzelerde Bilgi Yönetimi 27 Mart 2016 Öz Türk Hükümdarları

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı Lisansüstü öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı 27-28-29 Mart 2015 Program Yöneticileri: Dr. Nevzat Özel Arş. Gör. Tolga Çakmak Etkinliğin Süresi: 21 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

YOLSUZLUK VE RÜŞVET OPERASYONU ANKETİ

YOLSUZLUK VE RÜŞVET OPERASYONU ANKETİ YOLSUZLUK VE RÜŞVET OPERASYONU ANKETİ Anket Amacı Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu Anketi nin amacı: Ankete katılan kişilerin, operasyonların hükümeti yıpratmak için yapılıp yapılmadığı konusunda fikirlerini

Detaylı

Mevzuat İyi Uygulamalar Deneyim. Hastanın İhtiyacı. Muayene. Diagnoz (Tanı) Tedavi Planlama. Ek Bilgi. Veri Sonuç Sağlıklı Birey

Mevzuat İyi Uygulamalar Deneyim. Hastanın İhtiyacı. Muayene. Diagnoz (Tanı) Tedavi Planlama. Ek Bilgi. Veri Sonuç Sağlıklı Birey Kanıta Dayalı Dişhekimliği ve İnternette Bilgiye Erişim Evidence Based Dentistry and Information Retrieval on the Internet Uzm.Küt. Huriye ÇOLAKLAR İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Kütüphane

Detaylı

WEB USABILITY. Ruşen Yürek. Web Kullanılabilirliği ; İçerik Hakkında. Kullanıcı Merkezli Tasarım(UCD) 01.11.2011. FreeDownloadPowerPoint.

WEB USABILITY. Ruşen Yürek. Web Kullanılabilirliği ; İçerik Hakkında. Kullanıcı Merkezli Tasarım(UCD) 01.11.2011. FreeDownloadPowerPoint. Ruşen Yürek 2008639034 FreeDownloadPowerPoint.Com WEB USABILITY 2 İçerik Hakkında Web Kullanılabilirliği nedir? Kullanıcı Merkezli Tasarım Ve Önemi Jacob Nielsen Kullanılabilirlik Sloganları Web Sayfası

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

Bir Eğitim Aracı Olarak Internet ve Internet te Bilgiye Erişim

Bir Eğitim Aracı Olarak Internet ve Internet te Bilgiye Erişim Bir Eğitim Aracı Olarak Internet ve Internet te Bilgiye Erişim Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Internet Birçok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu bir iletişim ağı Temel

Detaylı

WEB KULLANILABİLİRLİĞİ

WEB KULLANILABİLİRLİĞİ WEB KULLANILABİLİRLİĞİ FATMA BODUR 2008638500 *(8) Kullanılabilirlik Nedir? Bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından, belirli bir kullanım bağlamı içinde, amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için,

Detaylı

GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL?

GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL? GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL? S İ BEL SOMYÜREK B İLAL ATASOY İçerik Neden gezinme adaptasyonuna ihtiyaç duyulur? Gezinme adaptasyonu nedir? Gezinme adaptasyonu nasıl gerçekleştirilir? Sonuç ve öneriler

Detaylı

WordPress ile Web Sayfası Tasarımı

WordPress ile Web Sayfası Tasarımı WordPress ile Web Sayfası Tasarımı WordPress nedir? WordPress, dünyada en çok kullanılan blog sistemlerinden biridir, açık kaynaklı ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.wordpress açık kaynaklı bir yazılım

Detaylı

Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları

Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları Ömer Dalkıran H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü omerdalkiran@hacettepe.edu.tr Terminoloji Açık Erişim; 2001 yılında yayımlanan Budapeşte Açık Erişim

Detaylı

ULAKBİM de Kullanılan Veri Tabanlarının Yönetimi, Kullanım Analizi ve Sorunlar

ULAKBİM de Kullanılan Veri Tabanlarının Yönetimi, Kullanım Analizi ve Sorunlar ULAKBİM de Kullanılan Veri Tabanlarının Yönetimi, Kullanım Analizi ve Sorunlar Mehmet BOZ Öz Bu bildiride, ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezinde kullanılan veri tabanları ile ilgili çalışmalar hakkında kısa

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ E-ANKET SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ E-ANKET SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ E-ANKET SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Anket uygulaması, üniversite bünyesinde idari ve akademik anlamda bilgi toplama, analiz etme, yayınlama ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış bir yazılımdır.

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri İş süreçleri ve belgelerin bilgisayar ortamında izlenmesi Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi Kurumların belge ve içerik yönetim işlemleriyle iş süreçlerinin tanımlanması ve denetlenmesi ve bu

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

Oxford Online Dergi Koleksiyonu nun Etkin Kullanımı. Bölüm 1 Oxford Dergilerini Tarama ve Tarama Seçeneklerini Genişletme

Oxford Online Dergi Koleksiyonu nun Etkin Kullanımı. Bölüm 1 Oxford Dergilerini Tarama ve Tarama Seçeneklerini Genişletme Oxford Online Dergi Koleksiyonu nun Etkin Kullanımı. Bölüm 1 Oxford Dergilerini Tarama ve Tarama Seçeneklerini Genişletme Oxford Dergilerini Tarama ve Tarama Seçeneklerini Genişletme Dört bölümden oluşan

Detaylı

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ web uygulamaları Üyelik Koşulları; TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ

Detaylı

Proje Dosyası. Bilgi-Bedava Nokta Net. İnternet Yayıncılığı İnternet Medya Sitesi

Proje Dosyası. Bilgi-Bedava Nokta Net. İnternet Yayıncılığı İnternet Medya Sitesi Proje Dosyası Bilgi-Bedava Nokta Net İnternet Yayıncılığı İnternet Medya Sitesi Hazırlayan Ejaz Kadry Gazetecilik Bölümü İletişim Fakültesi Erciyes Üniversitesi Kayseri 38029 / TÜRKİYE Bilgi-Bedava Nokta

Detaylı

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ Kriter No Kriter Başlığı Rehber İlke Başlığı A 6. Üst Düzey Tasarım Kararları ve Tasarım Stratejisi 6.1 Genel özellikler 6.2 Web uygulamasının amacının belirginliği 3.10.1. Kurumsal Bilgiler 1.3.2. Kullanıcıların

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

Internet te Pazarlama

Internet te Pazarlama Internet te Pazarlama Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Reklâm Doğrudan posta Telepazarlama Internet Internet - Büyüklük Kullanıcı

Detaylı

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67 Özel Sağlık Sigortalıları Sağlık Hizmet Kullanımı Anket Değerlendirmesi Erdem ALPTEKİN Özel sağlık sigortalıların sorunlarını irdelemek ve beklentilerini belirlemek amacıyla Sigorta sektöründe faaliyet

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

Bir Sağlık Sitesinin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

Bir Sağlık Sitesinin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi TURKMIA 09 Proceedings 3 VI. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri ENMI Vol V No, 009 Bir Sağlık Sitesinin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi Güler KALEM a,b, a,c ve Mustafa KAHRAMAN a Tıp Bilişimi

Detaylı

Konuşmacı. Cüneyt Manavoğlu

Konuşmacı. Cüneyt Manavoğlu Konuşmacı Cüneyt Manavoğlu Web içerik yönetim sistemi nedir? Kullanıcıların web sitelerini standart bilgisayar bilgisiyle kolay ve hızlı bir şekilde kişiselleştirmesini sağlayan yapılardır. Nerelerde kullanılır?

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI İHRAÇÇI ÜYELİK KILAVUZU

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI İHRAÇÇI ÜYELİK KILAVUZU KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI İHRAÇÇI ÜYELİK KILAVUZU 2011 İçerik Bilgileri 1. İhraççı Şirket Portal Katılım Süreci... 3 2.Şirket Kullanıcısı Portal Kayıt İşlemleri... 5 2 / 11 1. İHRAÇÇI

Detaylı

COCHRANE LİBRARY. http://brainshark.com/wiley/cochranetr COCHRANE KİTAPLIĞI NEDİR?

COCHRANE LİBRARY. http://brainshark.com/wiley/cochranetr COCHRANE KİTAPLIĞI NEDİR? COCHRANE LİBRARY Klinik incelemelerin tam metinlerinin yer aldığı; The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews), Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), The Cochrane Central

Detaylı

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Web Temelli Öğretim Yönetim Sistemleri ve İçerik Yönetim Sistemlerinin Bilginin Yönetilmesi ve Sunumu Açısından Değerlendirilmesi R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 28.12.2007 Madran

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0

Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0 Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr ~ Nevzat ÖZEL Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü nozel@humanity. ankara.edu.tr

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (SE 212) Ders Detayları

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (SE 212) Ders Detayları İnsan Bilgisayar Etkileşimi (SE 212) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İnsan Bilgisayar Etkileşimi SE 212 Bahar 3 0 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

Fortune 100 Türkiye Firmalarının Web Sitesi Temel Kullanılabilirlik Araştırması

Fortune 100 Türkiye Firmalarının Web Sitesi Temel Kullanılabilirlik Araştırması Fortune 100 Türkiye Firmalarının Web Sitesi Temel Kullanılabilirlik Araştırması a d s o l u t i o n s Araștırma Hakkında Bu araştırma, MoreClick Google Certified Company tarafından, Türkiye'nin önde gelen

Detaylı

Userspots Online Test Servisi. Remotespots Tanı4m Dosyası

Userspots Online Test Servisi. Remotespots Tanı4m Dosyası Userspots Online Test Servisi Remotespots Tanı4m Dosyası Remotespots Userspots un online kullanılabilirlik testi ürünü Remotespots ile kullanıcılarınızın arayüzünüz hakkındaki yorumlarını ve neyi nerede

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ

ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ DOKÜMAN ARŞİV VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI TEMEL KULLANICI KILAVUZU ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ Elektronik Belge Yönetim Sistemi web

Detaylı

Harmanlanmış Bilgisayar Dersinde Öğrencilerin Sınav Günü İnternet Hareketliliği

Harmanlanmış Bilgisayar Dersinde Öğrencilerin Sınav Günü İnternet Hareketliliği Harmanlanmış Bilgisayar Dersinde Öğrencilerin Sınav Günü İnternet Hareketliliği Yalçın Ezginci 1 1 Selçuk Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Konya yezginci@selcuk.edu.tr Özet: İnternet

Detaylı

HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER. Danışman Öğretmen Aslı Çakır

HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER. Danışman Öğretmen Aslı Çakır HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER Danışman Öğretmen Aslı Çakır 2010 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Front Page İle Web Tasarımı... 1 3.

Detaylı

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ile Bandırma Ticaret Odası (BTO) tarafından Bandırma da faaliyet gösteren işletmelerin AB uyum sürecinde müktesebata

Detaylı

Cochrane Library. http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health.

Cochrane Library. http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health. Cochrane Library http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health. Güvenilir kaynak Bilinçli kararlar Daha iyi sağlık Cochrane daha iyi sağlık kararları ve daha iyi teşhisler

Detaylı

MediaKit. www.defaultmagazine.com

MediaKit. www.defaultmagazine.com MediaKit www.defaultmagazine.com .Sayılar #01 #02 #03 #04 #05 #06 #07 #09 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 .istatistikler Dünyada 62 ülkeden takip edilen.default magazine her ay ortalama 125.000 kişi

Detaylı

Turkmedya grubuna ait, portallarının, mobil uygulamalarının güncel UI/UX kurallarına göre tasarımlarının yapılması ve yenilenmesi.

Turkmedya grubuna ait, portallarının, mobil uygulamalarının güncel UI/UX kurallarına göre tasarımlarının yapılması ve yenilenmesi. Tonguç Karaçay Senior UX & UI Designer İletişim Bilgileri E-Posta : tkaracay@gmail.com tonguckaracay@gmail.com Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Avr.) - Büyükçekmece - Fatih mah. Cep Telefonu : 90 (532)

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ: AVRASYA MYM bünyesinde tanımlanan sorumluluklar verilen personelin, uygulanabilir öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim konularında yetkin olması, firma kalite politika ve sistemine uygun olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Öğretmen Eğitimi Programı Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Eğitimi Programı Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi 2015 Öğretmen Eğitimi Programı Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi SÜRÜM 1.0 28.04.2015 EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ Elektronik Belge Yönetim Sistemi web tarayıcınızda açık durumdayken güvenilen sitelere ekleme işlemi

Detaylı

MEF Üniversitesi Kütüphanesi. Atölye Çalışması Hazırlık Değerlendirme Anketi Raporu

MEF Üniversitesi Kütüphanesi. Atölye Çalışması Hazırlık Değerlendirme Anketi Raporu MEF Üniversitesi Kütüphanesi Atölye Çalışması Hazırlık Değerlendirme Anketi Raporu Hazırlayan MEF Üniversitesi Kütüphanesi İstanbul, @2016 MEF Üniversitesi Kütüphanesi 52. Kütüphane Haftası Etkinlikleri

Detaylı

17.10.2011. Türk Standartlari Enstitüsü'nün tanımladığı

17.10.2011. Türk Standartlari Enstitüsü'nün tanımladığı USABİLİTY ANALYSİS Kullanılabilirlik Nedir? Koray Metin 2008639026 Türk Standartlari Enstitüsü'nün tanımladığı ISO 9241 no'lu standardın bir bölümü olan "Kullanılabilirlik Kılavuzu"na göre; kullanılabilirlik,

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Engelliler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 363 Anketteki toplam kayıt: 363 Toplama göre yüzde: 100.00% 1. Cinsiyetiniz?

Detaylı

info@ph1istanbul.com

info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com DİJİTAL DÜNYA YA DAİR NE VARSA.. Mevcut Durum Analizi Algı Yönetimi Sürdürülebilir İlişkiler Hedef Kitle Analizi Dijital Strateji Kurulumu Marka Konumlandırma Rakip

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr PROJE HAKKINDA Bilgimi Koruyorum e Öğrenme Projesi DPT tarafından desteklenmiş olan Ulusal Bilgi Sistemleri Programı kapsamında gerçekleştirilmiş

Detaylı

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 Ağlar ve Internet Ağ, iletişim aygıtları ve iletim ortamı yoluyla, genellikle kablosuz olarak bağlanan bilgisayar ve aygıtların

Detaylı

Sanaltercih, üniversite adaylarının üniversite ve bölüm tercihlerinde dogru kararlar vermesini sağlayan tercih simülatörü dür.

Sanaltercih, üniversite adaylarının üniversite ve bölüm tercihlerinde dogru kararlar vermesini sağlayan tercih simülatörü dür. www.sanaltercih.com Sanaltercih nedir? Sanaltercih, üniversite adaylarının üniversite ve bölüm tercihlerinde dogru kararlar vermesini sağlayan tercih simülatörü dür. Vizyonu nedir? Türkiye de üniversite

Detaylı

AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi

AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi Hazırlayan Öğr. Gör. Özlem ÖZÖĞÜT ERORTA Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Açıköğretimin

Detaylı