Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB10AB220

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB10AB220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567505"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Cihaznzn parçalarn tanyacaksnz. Ve size ayarlar nasl yapacanz adm adm göstereceiz. Son derece kolaydr. bilgilerin tamam kendi stüdyomuzda test edilmiåtir. bir dizin, aradklarnz kolayca bulmanza yardmc olacaktr. Ve afiyet olsun. BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Å. Çakmak Mahallesi Balkan Caddesi No: Ümraniye - stanbul TÜRKYE Kullanm klavuzu HB 10AB.20 tr çindekiler Güvenlik bilgileri. Montajdan önce... Kendi güvenliiniz için uyarlar Hasar nedenleri.... Yeni frnnz Kumanda bölümü.. Fonksiyon seçme dümesi.... Is seçme dümesi. Piåirme alan Aksesuar..... lk kullanmdan önce... Frnn stlmas

3 .... Aksesuarn temizlenmesi. Frnn ayarlanmas.... Istma türleri ve scaklk.. Bakm ve Temizlik..... Temizlik malzemeleri.... Raflar askdan çkartma ve takma... Frn kapsnn çkartlmas ve yerleåtirilmesi.... Kap camlarnn sökülmesi ve taklmas... Arza durumunda ne yapmal?... Hasar tablosu..... Tavandaki frn lambasn deiåtiriniz Cam kapak çindekiler Müåteri hizmetleri..... Enerji ve çevre için öneriler Enerji tasarrufu.... Çevre kurallarna uygun åekilde imha edilmesi Sizin için kendi mutfamzda test edilmiåtir..... Pasta ve çörek.

4 ... Yemek piåirme ile ilgi öneriler Et, kümes hayvan, balk. Kzartma ve zgara ile ilgili öneriler.. Sufleler, gratenler, tostlar..... Hazr ürünler Özel yemekler..... Konserveleme..... Gda maddelerinde bulunan akrilamid Test yemekleri d Güvenlik bilgileri Lütfen bu kullanm klavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kullanm ve montaj klavuzunu özenle saklaynz. Eer cihaz baåkasna verecekseniz, kullanma klavuzunu da birlikte veriniz. Montajdan önce Nakliye hasarlar Elektrik balants Ambalajn açtktan sonra cihaz kontrol ediniz. Nakliye hasar varsa, cihaz elektrie balanmamaldr. sadece yemek hazrlama amacyla kullannz. scak piåirme alannn iç yüzeylerine ve stc elemanlara dokunmaynz. Cihazn kapan açarken dikkatli olunuz. Scak buhar çkabilir. Küçük çocuklar cihazdan uzak tutunuz. Yangn tehlikesi! Asla yanc cisimleri piåirme alannda bulundurmaynz. Cihazn içinde buhar varsa cihaz kapsn kesinlikle açmaynz. Cihaz kapatnz. Cihazn fiåini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortay kapatnz. 4 Ksa devre tehlikesi! Elektrikli cihazlarn balant kablosunu asla scak durumdaki cihaz kapana skåtrmaynz. Kablo izolasyonu eriyebilir. Haålanma tehlikesi! Asla piåirme alan scakken su püskürtmeyiniz. Scak buhar oluåacaktr. Yanma tehlikesi! Asla büyük miktardaki yiyecekleri, yüksek oranl alkollü içeceklerle hazrlamaynz. Alkol buhar piåirme alannda tutuåabilir. Sadece az miktarda yüksek oranl alkollü içecekler kullannz ve cihaz kapan dikkatlice açnz. Scak aksesuar ve kap Yanma tehlikesi! Scak bir aksesuar veya kab, mutfak eldiveni olmadan piåirme alanndan çkarmaynz. Elektrik çarpma tehlikesi! Usulüne aykr onarmlar tehlike teåkil eder. Onarmlar, sadece tarafmzdan eitilmiå bir yetkili servis teknisyeni tarafndan yaplmaldr. Eer cihaz arzalysa, elektrik fiåini çekiniz veya sigorta kutusundaki sigortay kapatnz. Yetkili servisi çarnz. Usulüne aykr onarmlar Hasar nedenleri Piåirme alan taban üzerinde aksesuar, folyo, yal kat veya kap Piåirme alan taban üzerine aksesuar koymaynz. Piåirme alan tabann herhangi bir tür folyo veya yal katla kaplamaynz. Scaklk 50 ºC'nin üzerine ayarlanmåsa piåirme alan tabanna kap koymaynz. Scaklk skåmas oluåmaktadr. Böyle bir durumda piåirme ve kzartma süreleri yanlå olur ve frnn emaye kaplamas zarar görür. Asla scak piåirme alanna su dökmeyiniz. Su buhar oluåacaktr. Scaklk deiåiminden dolay frnn emaye kaplamasnda hasar meydana gelebilir. Kapal piåirme alannda uzun süre, slak gda maddesi muhafaza etmeyiniz. Emaye zarar görür. Frn tepsisine çok sulu meyveli kekten, fazla doldurmaynz. Meyve suyu frn tepsisinden damlayarak çkartlmas mümkün olmayan lekeler brakabilir. Mümkünse derin üniversal tava kullannz. Scak piåirme alannda su olmas Islak gda maddesi olmas Meyve suyu olmas 5 Frn kaps açk iken soutulmas Piåirme alan sadece kaplar kapal durumda iken soumaya braklmaldr. Frn kaps sadece aralk braklsa bile yanndaki mobilya yüzeyleri zamanla zarar görebilir. Çalårken frn contas aår kirlenmiå ise, frn kaps doru bir åekilde kapanmayacaktr. Yandaki mobilya yüzeyleri hasar görebilir. Frn contasn daima temiz tutunuz. Açk olan frn kapsnn üzerine bir åey yerleåtirmeyiniz veya oturmaynz. Kaplar veya aksesuar frn kapsnn üzerine koymaynz.

5 Cihaz kapak kolundan taåmaynz veya tutmaynz. Kapak kolu cihazn arln taåmaz ve krlabilir. Frn contasnn aår kirlenmesi Oturma yeri veya çekmece olarak sürgülü kapan kullanlmas Cihazn taånmas Yeni frnnz Burada yeni frnnz tanyacaksnz. Kumanda bölümünü ve çeåitli kumanda elemanlarn açklyoruz. Burada piåirme alanna ve aksesuarlara iliåkin bilgileri bulabilirsiniz. Kumanda bölümü Burada kumanda bölümünüze genel bir bakå görmektesiniz. Cihaz tipine göre ayrntlarda farkllklar olabilir. 6 Fonksiyon seçme dümesi Is seçme dümesi Fonksiyon seçme dümesi Pozisyon Fonksiyon seçme dümesi ile stma åekli ayarlanr.

6 Kullanm Frn kapanr. Pasta, sufle ve örnein hindi veya yabani hayvan gibi az yal kzartmalar ayn kademede. Is, alttan ve üstten eåit derecede gelir. Biftein, sosisin, tostun ve balk parçalarnn zgara yaplmas. Izgara stcsnn altndaki bütün yüzey snr. Küçük miktarlarda biftein, sosisin, tostun ve balk parçalarnn zgara yaplmas. Izgara stcsnn orta ksm snr. Konserveleme, sonradan piåirme veya kzartma. Is alttan gelir. Frn lambasnn açlmas. Û % Sfr konum Üst/alt stma* ( Izgara, büyük alanl * Izgara, küçük alanl $ \ * Alt stma Frn lambas Enerji yeterlilik snfnn EN50304'e göre belirlendii stma türü. Ayarlama yaptnzda piåirme alanndaki frn lambas yanar. 7 Is seçme dümesi Pozisyon Ú S, SS, SSS Sfr konum Scaklk aral Izgara kademeleri Is seçme dümesiyle scakl veya zgara kademesini ayarlaynz. Anlam Frn scak deil. Piåirme alanndaki scaklk ºC cinsindendir. Izgara için zgara kademeleri, büyük alan (. S = Kademe 1, zayf SS = Kademe 2, orta SSS = Kademe 3, güçlü Frn stt zaman scaklk seçme dümesinin üst tarafndaki gösterge lambas yanar. Istma molalarnda söner. Piåirme alan Frn lambas Piåirme alannda frn lambas vardr. Soutma fan frn aår snmaya karå korur. Çalåma iålemi srasnda piåirme alanndaki frn lambas yanar. Fonksiyon seçme dümesindeki \ konumunda lambay frn stmadan açabilirsiniz. Soutma fan ihtiyaç durumunda kendi kendine açlr ve kapanr. Scak hava kapan üzerinden dåar çkar. Dikkat! Havalandrma yarklarn örtmeyiniz. Aksi takdirde frn aår snacaktr. Piåirme alannn çalåma iåleminden sonra hzl bir åekilde soumas için soutma fan belirli bir süre boyunca çalår. Soutma fan 8 Aksesuar Aksesuarlar 5 farkl raf seviyesinde frna sürülebilir. Aksesuarn üçte ikisini, devrilmeden dåar çekebilirsiniz. Böylece yemekler kolayca dåar çekilebilmektedir. Aksesuar sndnda deforme olabilir. Aksesuar tekrar sour soumaz åekil deiåiklii kaybolur ve herhangi bir fonksiyon kayb olmaz. Özel aksesuar müåteri hizmetlerinden, bayilerden veya internetten temin edinebilirsiniz. Bunun için lütfen HZ numarasn belirtiniz. Tel zgara tencereler, kek kaplar, et yemekleri kzartma parçalar ve derin dondurulmuå yemekler için. Tel zgaray kavislendirerek aåaya doru ¾ sürünüz. Üniversal tava nemli kekler, kurabiyeler, derin dondurulmuå yemekler ve büyük et yemekleri için. Dorudan zgara üzerinde kzartma yapmanz durumunda ya toplama kab olarak da kullanlabilmektedir. Üniversal tavay frn kapsnn eimiyle frna yerleåtiriniz. Özel aksesuar Özel aksesuarlar yetkili servisten veya teknik marketten satn alabilirsiniz. Frnnz için sunulan çok sayda ürünü broåürlerimizde veya internette bulabilirsiniz. Özel aksesuarn temin edilip edilemeyecei veya internet üzerinden sipariå olanaklar ülkelere göre farkllk gösterir. Lütfen satå belgelerine baknz. 9 Tel zgara HZ Üniversal tava HZ Kaplar, kalplar, et yemekleri, kzartma parçalar ve donmuå yemekler için. nemli kekler, kurabiyeler, derin dondurulmuå yemekler ve büyüiversal kzartc HZ katl Teleskop çekme HZ katl Teleskop çekme HZ katl Teleskop tam çekme HZ Müåteri hizmetleri bölümü Paslanmaz çelik yüzeyler için temizleme bezleri artikel numaras Frn zgara temizleme jeli artikel numaras Petekli mikrofiber bez artikel numaras Kapak emniyeti artikel numaras lk kullanmdan önaåk bezi ile temizleyiniz. Ovalayarak temizlemeyiniz. Scak deterjanl su: Yumuåatnz ve bir bulaåk bezi veya bir frça ile temizleyiniz. Scak deterjanl su: Yumuåatnz ve bir bulaåk bezi veya bir frça ile temizleyiniz. Aksesuar 15 Raflar askdan çkartma ve takma Raflarn çkartlmas Raflar temizleme amacyla çkartabilirsiniz. Frn soutulmuå olmaldr. 1. Raflar öne yukar doru kaldrnz 2. ve çkartnz. (Resim A) 3. Daha sonra tüm raf öne çekerek çkartnz. (Resim B) A B Raflar bulaåk deterjan ve bulaåk süngeri ile temizleyiniz. natç kirlerde bir frça kullannz. Raflarn aslmas 1. Raf önce arka kovana yerleåtiriniz, biraz arkaya doru bastrnz (Resim A) 2. ve daha sonra öndeki kovana asnz. (Resim B) A B Raflar sol ve sa tarafa uyum salar. Çknt daima altta olmaldr. 16 Frn kapsnn çkartlmas ve yerleåtirilmesi Kap camlarn sökmek ve temizlemek için frn kapsn yerinden çkartabilirsiniz. Frn kaps menteåelerinin birer kilitleme kolu vardr. Kilitleme kolu kapandysa (Resim A), frn kaps emniyete alnmåtr. Frn kaps çkartlamaz. Kilitleme kolu, frn kapsn çkartmak için açldysa, menteåeler emniyete alnmåtr. Aniden kapatamazsnz (Resim B). A B d Yaralanma tehlikesi! Menteåeler emniyete alnmamåsa, büyük bir kuvvet ile aniden kapatnz. Daima kilitleme kolunun tamamen kapandna, örn. frn kapsnn çkartlmasnda tamamen açldysa, dikkat ediniz. 1. Frn kapsn tamamen açnz. 2. Sa ve sol taraftaki her iki kilitleme kolunu açnz (Resim A). 3. Frn kapan dayamaya kadar kapatnz (Resim B). Her iki eliniz ile sol ve sadan tutunuz. iki kilitleme kolunu tekrar kapatnz (Resim C). Frn kapan kilitleyiniz. C d Yaralanma tehlikesi! Frnn üst ksmndaki kapa sökünüz. Bunun için sa ve sol cvatay gevåetiniz. (Resim A) 3. Cam kaldrnz ve çekip çkartnz. veya aåndrc malzeme ve cam kazyc kullanmaynz. Cam hasar görebilir. 4. Cam kavislendirerek arkaya doru sürünüz. Düz yüzey dåta olmaldr. 5. Kapa yerleåtiriniz ve vidalaynz. 6. Frnn kapsn asnz. nedeni Sigorta arzal. lambasnn veya dier mutfak aletlerinin çalåp çalåmadn kontrol ediniz. Arza Frn çalåmyor. Elektrik kesintisi. Frn scak deil. Kontak yerlerinde toz Åalter tutamaklarn birkaç kez vardr. saa sola çeviriniz. d Elektrik çarpma tehlikesi! Usulüne aykr onarmlar tehlike teåkil eder. bu uygun lambalar kullannz. d 1. Elektrik çarpma tehlikesi! Sigorta kutusundaki sigortay kapatnz. 2. Cam kapa sola çevirerek sökünüz.

7 20 4. Frn lambasnn yerine ayn tip yeni bir lamba taknz. 5. Cam kapa tekrar taknz. 6. cam kapa müåteri hizmetlerinden temin edebilirsiniz. yer ald tip levhasn frn kapsnn sa tarafnda bulacaksnz. Nr. renkli, siyah cilal veya emaye kaplama kalplar kullannz. Bu tür kalplar frnn scan en iyi åekilde deerlendirir. henüz scaktr. kutu kalb yan yana da sürebilirsiniz. stmay sadece, eer tabloda verilmiå ise yapnz. ön stma yapmadan önce yal kat ile kaplaynz. Tablolarda bildirilmiå olan süreler klavuz deerlerdir. Bu deerler, gda maddelerinin durumuna ve kalitesine baldr. Teslimatta yer alan aksesuar kullannz. silikon kalplar kullanmak isterseniz, üreticinin yemek tarifleri ve verilerine göre kendinizi yönlendiriniz. Silikon kalplar, genelde normal kalplara göre daha küçüktür. Hamur miktar ve tarifte verilenler farkl olabilirler. 23 Tablolar Tablolarda çeåitli pastalar ve kekler için optimum stma türlerini bulacaksnz. Scaklk ve piåme süresi, hamurun miktarna ve özelliklerine baldr. Bu nedenle tablolarda scaklk aralklar verilmiåtir. lk olarak daha düåük deerle deneyerek baålaynz. Daha düåük bir scaklk, pastann daha muntazam ve düzgün kzarmasn salar. Eer gerekirse, bir sonraki denemede daha yüksek dereceye ayarlarsnz. Eer ön stma yaparsanz, piåirme süresi 5 ile 10 dakika aras ksalr. Ek bilgileri tablolarn eklerinde, piåirme için önerilerin altnda bulacaksnz. Kalp içinde pasta Kaplar Yük seklik Istma türü Scaklk C Dakika olarak piåirme süresi Basit kuru pasta Basit kuru pasta, hassas Basit hamurdan pasta taban Özel meyveli pasta, basit hamur Bisküvi taban, 2 yumurta ön stma Pandispanya pastas, 6 yumurta, ön stma Poaça hamurundan pasta taban Poaça hamurundan mey.&s.yourt. pasta sviçre usulü sufle Kek Kasnak/Kutu kalp Kasnak/Kutu kalp Meyveli pasta taban kalb Açlabilir/Ortas delik yüksek kek kalp Meyveli pasta taban kalb Koyu renkli açlabilir yuvarlak kalp Koyu renkli açlabilir yuvarlak kalp Koyu renkli açlabilir yuvarlak kalp Pizza tepsisi Kek kalb % % % % % % % % % % Kalp içinde pasta Kaplar Yük seklik Istma türü Scaklk C Dakika olarak piåirme süresi Pizza, ince taban, az malzeme, ön stma Baharatl pasta Pizza tepsisi Koyu renkli açlabilir yuvarlak kalp Aksesuar 1 1 % % Tepside piåirilen pasta Yükseklik Istma åekli Scaklk C Dakika olarak piåirme süresi Kuru kaplamal basit hamur Yaå kaplamal basit hamur (meyve) Kuru kaplamal mayal hamur Yaå kaplamal mayal hamur (meyve) Kuru kaplamal yumuåak hamur Yaå kaplamal yumuåak hamur (meyve) sviçre usulü sufle Pandispanya rulosu ön stma Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava Frn tepsisi Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava % % % % % % % % % % % % % % Paskalya çörei, 500 g un Üniversal tava ile Paskalya keki, 500 g un ile Kuru kek, 1 kg un ile Turta, tatl Pizza nce tabanl pizza ön stma Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava 25 Küçük kek ve kurabiyeler Aksesuar Yükseklik Istma åekli Scaklk C Dakika olarak piåirme süresi Kurabiye Badem kurabiyesi Beze Muffin Piåirilen hamurdan kurabiyeler Milföy hamurundan kurabiyeler Mayal hamurdan kurabiyeler Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava Tel zgara ile muffin tepsisi Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava % % % % % % % Ekmek ve küçük kahvalt ekmei Baåka bir åey denilmedii sürece, ekmek piåirirken frn önceden stnz. Asla frn scakken içine su püskürtmeyiniz. Ekmek ve küçük kahvalt ekmei Aksesuar Yükseklik Istma åekli Scaklk C Dakika olarak piåirme süresi Mayal ekmek ile 1,2 kg un Ekåi mayal hamur ile 1,2 kg un Pide Sandviç ekmei ön stmasz Mayal hamurdan sandviç ekmei, tatl Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava Frn tepsisi Frn tepsisi % % % % % Yemek piåirme ile ilgi öneriler Kendi tarifinize göre yemek piåirmek istiyorsunuz. Basit kekinizin iyice piåip piåmediini åu åekilde belirleyebilirsiniz. Pasta çöküyor. Piåirme tablolarnda yer alan benzer ürünlere göre hareket ediniz. Tarifte belirtilen piåme süresi dolmadan yaklaåk 10 dakika önce, bir tahta çubuk ile pastann en yüksek noktasn deliniz. Çubua hamur yapåmyorsa, pasta piåmiåtir. Bir sonraki denemede daha fazla sv koyunuz veya frn scakln 10 derece düåük ayarlaynz. Tarifte belirtilen karåtrma zamanlarna dikkat ediniz. Açlan kasnak kalbn kenarn yalamaynz. Piåirdikten sonra pastay bir bçakla dikkatle ayrnz. Pastay bir altna sürünüz, daha düåük bir scaklk seçiniz ve biraz daha uzun piåiriniz. Piåmiå kekte bir kürdan ile küçük delikler açnz. Ardndan üzerine meyve suyu veya alkollü bir içki dökünüz. Bir sonraki denemede scakl 10 derece yükseltiniz ve piåme süresini ksaltnz. Bir sonraki sefere daha az sv kullannz ve daha düåük scaklkta biraz daha uzun bir süre piåiriniz. Yaå kaplamal keklerde ilk önce pasta tabann piåiriniz. Üzerine badem veya graten serpiniz ve kaplama malzemesini dökünüz Lütfen tariflere ve piåme sürelerine dikkat ediniz. kad daima tepsiye göre kesiniz. Bir sonraki sefere pastay bir alt seviyeye sürünüz. kurabiye parçasnn etrafnda yakl.

8 2 cm bir mesafe olmaldr. üstü aår karard. Pasta aår kuru. Ekmek veya pasta (örn. suyu pastadan aåaya akyor. buhar kapnn üstünden çkyor. yemek kaplar kullanmanz tavsiye ederiz. Kzartc için kapak uygun olmal ve iyi kapanmaldr. Eer emaye kzartc kullanrsanz, biraz daha fazla sv ekleyiniz. Emaye kzartcda, et daha az kahverengi olur ve daha az piåer. Piåirme süresini uzatnz. Kab daima tel zgarann ortasna yerleåtiriniz. halde camn çatlama tehlikesi söz konusudur. Kzartma hakknda bilgiler Yasz et için biraz sv katnz. Kabn taban yakl. ½ cm yüksekliinde örtülmelidir. Buulamal kzartma için yeterli miktarda sv katnz. Kabn taban yakl 1 2 cm örtülmelidir. Svnn miktar etin türüne ve kabn malzemesine baldr. Eer eti emaye kzartcda hazrlayacaksanz, cam kaba göre biraz daha fazla sv gereklidir. Paslanmaz çelik kzartma tencereleri sadece belirli koåullarda uygundur. Et daha yavaå piåecek ve daha az kahverengileåecektir. Daha yüksek scakl ve/veya daha uzun piåirme süresini kullannz. Izgara yaparken, frnn kapsnn daima kapal olmasna dikkat ediniz. Izgara yaparken, zgaraya koyacanz yiyecekleri yerleåtirmeden önce yakl. 3 dakika önce zgaray stnz. Izgara yapma hakknda bilgiler 28 Izgara yaplacak olan etleri vs. dorudan tel zgarann üzerine diziniz. Tek bir parça zgaralk et vs. kzartacaksanz, tel zgarann tam ortasna koyunuz. Ayrca üniversal tavay seviye 1'e yerleåtiriniz. Böylelikle etten damlayan su ve yalar tepsiye akar ve frn temiz kalr. Izgara yaplan etlerin mümkün olduu kadar ayn kalnlkta olmasna özen gösteriniz. Böylelikle etler muntazam ve ayn oranda kzarp lezzetlerini korurlar; ayrca fazla kurumalar önlenmiå olur. Biftekleri ancak zgara üzerinde kzarttktan sonra tuzlaynz. Izgara parçalarnn Z'ü dolduunda çeviriniz. Izgara stma eleman sürekli açlp kapanmaktadr. Bu normaldir. Bunun ne sklkla olduu ayarlanmå kzartma seviyesine göre deiåir. Et Et parçalarn sürenin yars dolduktan sonra çeviriniz. Kzartma piåtikten sonra 10 dakika daha kapatlmå ve kaps kapal tutulan frnn içinde bekletilmelidir. Böylelikle kzartma dinlenmiå olur ve etin suyu daha iyi dalr. Rozbifi piåtikten sonra alüminyum folyoya sarnz ve 10 dakika bekletiniz. Domuz kzartmasn derisi ile kesiniz, kzartmay derisi çapraz olacak åekilde ve ilk önce derisi alta gelecek åekilde kaba yerleåtiriniz. Et Arlk Aksesuar ve tencereler Yükseklik Istma åekli Scaklk C, Dakika zgara olarak kademesi piåirme süresi Sr eti Sr kzartmas 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg Sr filetosu, orta piåmiå ii Rozbif, orta piåmiå 1,0 kg 1,5 kg 1,0 kg açk açk ç kapal p % % % % % % Et Arlk Aksesuar ve tencereler Tel zgara + Üniversal tava Yükseklik Istma åekli Scaklk C, zgara kademesi Dakika olarak piåirme süresi Biftek, 3 cm kaln, orta piåmiå Dana eti Dana rosto 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg Dana paças Domuz eti Kzartma, derisiz (örn. (ö ense) ) 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg Derili kzartma (örn. (ö omuz) ) 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg Domuz kzartmas, k yasz Kassler usulü kemikli et Biftek, 2 cm kaln 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg 1,0 kg 1,5 kg 5+1 ( 3 15 açk ç % % % % % % % % % % % % % % ( açk açk ç açk ç açk ç 2 kapal Tel zgara + Üniversal tava Kuzu eti Kemiksiz kuzu budu, orta piåmiå Dalyan köfte Sosis 1,5 kg 500 g etten açk açk Tel zgara + Üniversal tava % % ( Kümes hayvan Tablodaki arlk ile ilgili bilgiler, içi doldurulmamå, kzartlmaya hazr kümes hayvanlar için geçerlidir. Dorudan zgara üzerinde kzartma yapmanz durumunda, üniversal tavay 1. yükseklie sürünüz. Böylelikle etten damlayan su ve yalar tepsiye akar ve frn temiz kalr. Ördek ve kazlarda, kanadn alt tarafndaki deriyi deliniz, böylelikle ya dåarya akabilir. lk önce göüs taraf tel zgarada alta gelecek åekilde, bütün kümes hayvann yerleåtiriniz. Verilen sürenin Z'ü dolduunda çeviriniz. Hindi sarma kzartmas veya hindi gösü gibi kzartma parçalarn piåirme süresinin yars dolduunda çeviriniz. Tavuk parçalarn sürenin Z'ü dolduunda çeviriniz. Kümes hayvanlar kzartmalar, kzartma süresinin sonuna doru üzerine tereya, tuzlu su veya portakal suyu sürülürse daha iyi kzarr ve daha güzel görünür. Kümes hayvanlar Arlk Aksesuar ve tencereler Tel zgara Tel zgara Tel zgara Tel zgara Tel zgara Tel zgara Tel zgara Tel zgara Tel zgara açk kapal Tel zgara Yükseklik Istma åekli Scaklk C, zgara kademesi Dakika olarak piåirme süresi Tavuk, bütün Piliç, bütün Tavuk, yarm Tavuk parçalar Tavuk parçalar Ördek, bütün Kaz, bütün Kaz budu Bebek hindi, bütün Hindi sarma kzartmas Hindi gösü Hindi butu 1,2 kg 1,6 kg her biri 500 g her biri 150 g her biri 300 g 2,0 kg 3,5-4 kg her biri 400 g 3,0 kg 1,5 kg 1,0 kg 1,0 kg % % % % % % % % % % % % Balk Dorudan zgara üzerinde kzartma yapmanz durumunda, ek olarak üniversal tavay 1. yükseklie sürünüz. Böylelikle damlayan sv tepsiye akar ve frn temiz kalr. Balk parçalarn sürenin Z'ü dolduunda çeviriniz. Bütün baln çevrilmesi gerekmez. Bütün bal yüzer pozisyonda srtndaki yüzgeçleri yukarda kalacak åekilde frna sürünüz. Kesilmiå bir patates veya ocaa dayankl küçük bir kap ile bal karnndan sabitleyiniz. Balk filetosunu sotelemek için bir kaç yemek kaå sv ekleyiniz. Balk Arlk Aksesuarlar ve kaplar Yük seklik Istma türü Scaklk Dakika C, olarak zgara süre kademesi Balk, bütün her biri yakl.

9 300 g 1,0 kg 1,5 kg Tel zgara ( % % ( % Tel zgara Tel zgara Tel zgara kapal Balk pirzolas, 3 cm kaln Balk filetosu Kzartma ve zgara ile ilgili öneriler Kzartma arl için tabloda hiçbir bilgi yer almamaktadr. Kzartma iåleminin tamamlanp tamamlanmadn nasl anlayabilirsiniz? Kzartma fazla koyulaåt ve kabuunda ksmen yanklar var. Uygun arlk için verilen bilgiyi seçiniz ve süreyi buna uygun åekilde uzatnz. Et termometresi (yetkili satcdan temin edebilirsiniz) kullannz veya "kaåk testi" uygulaynz. Kzartmann üstüne kaåkla bastrnz. Katlaåmåsa piåmiåtir. Hala yumuåaksa biraz daha bekleyiniz. Sürme seviyesini ve scakl kontrol ediniz. 32 Kzartma iyi görünüyor fakat sos yanmå. Kzartma iyi görünüyor fakat sos fazla açk renkte ve sulu. Kzartma suyu kzartmann üzerine dökülürken su buhar oluåuyor. Bir sonraki kzartma iåleminde daha ufak bir kzartma kab kullannz veya daha fazla sv ekleyiniz. fiziksel olarak gereklidir ve normaldir. Su buharnn büyük bir ksm buhar çkåndan szar. sürünüz. Frn temiz kalacaktr. Kaplar daima zgarann üzerine yerleåtiriniz. cm yüksek Tostu üstten kzartma, 4 adet Tostu üstten kzartma, 12 adet Sufle kab Sufle kab Sufle kab Sufle kab Sufle kab % % % % % * ( Tel zgara Tel zgara 33 Hazr ürünler Ambalajdaki üretici bilgilerini dikkate alnz. Aksesuar yal kat ile kaplayacaksanz, lütfen yal kadn bu scaklk için uygun olup olmadna dikkat ediniz. Kadn büyüklüü kaba uygun olmaldr. Piåen yemein lezzeti, kullanlan gdaya baldr. Önceden kzarmå ve eåit olmayan ölçümler çi ürünlerde önceden mevcut olabilir. Yemek Aksesuar Yük seklik Istma türü Scaklk C, zgara kademesi Dakika olarak piåirme süresi Pizza, dondurulmuå nce tabanl pizza Kaln tabanl pizza Pizza Baget Mini pizza Pizza, soutulmuå, ön stma Kzarmå patates Kroket Kzarmå rende patates, doldurulmuå patates bohçalar Sandviç ekmei, Baget Simit (hamur yumaklar) Frnda piåirilmiå sandviç ekmei veya baget Kzartmalar, dondurulmuå Balk åiå Tavuk åiå, nugget Turta, dondurulmuå Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava % % % % % Patates ürünleri, dondurulmuå Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava % % % Unlu mamuller, dondurulmuå Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava % % % Unlu mamuller, önceden piåirilmiå % % % Özel yemekler Cihaznzla scakl 50º'den 270 ºC'ye kadar ayarlayabilirsiniz. Mayal hamur kadar yumuåak iyi bir krema kvamnda 50 ºC'de yourt elde edersiniz. g yourt karåtrnz. ºC'de 5 dakika süreyle stnz. Daha sonra, belirtildii åekilde hazrlaynz. Mayal hamuru her zaman yaptnz gibi hazrlaynz. Isya dayankl seramik bir kaba boåaltnz ve üzerini kapatnz. Piåirme alann 5 dakika stnz. olduunca eåit büyüklükte kavanozlar kullannz. Tablolardaki veriler bir litrelik yuvarlak kavanozlar için geçerlidir. Dikkat! Daha büyük ya da yüksek kavanozlar kullanmaynz. Kapaklar patlayabilir. Sadece iyi durumdaki meyve ve sebzeleri kullannz. yice ykaynz. Kavanozlar meyve veya sebze ile doldurunuz. Gerekirse kavanozlarn çevresini tekrar temizleyiniz. Kavanozlarn temiz olmas gereklidir. Her bir kavanozun üzerine slak plastik halka ve kapak koyunuz. Kavanozlar kskaçlarla kapatnz. Piåirme alanna alt kavanozdan daha fazla kavanoz koymaynz. Tablolarda belirtilen süreler referans deerlerdir. Bu süreler oda scaklna, kavanozlarn saysna ve kavanoz içeriinin miktar ve scaklna göre deiåiklik gösterebilir. Ayar deiåtirmeden veya kapamadan önce kavanozlarn içinde kabarcklar oluåtuundan emin olunuz. Åu åekilde yerleåtiriniz 1. Üniversal tavay 2. yükseklie sürünüz. Kavanozlar birbirine demeyecek biçimde yerleåtiriniz. 2. ½ litre scak suyu (yakl. 80 C) üniversal tavaya dökünüz. 3. Frn kapsn kapatnz. 4. Fonksiyon ayar dümesini $ alt stmaya ayarlaynz. 5. Is ayar dümesini 170 ile 180 C'ye kadar ayarlaynz. Meyvelerden reçel yapmak Yaklaåk 40 ila 50 dakika sonra ksa aralklarla kabarmaya baålar. Frn kapatnz. 25 ila 35 dakikalk müteakip stmann ardndan kavanozlar piåirme alanndan alnz. Piåirme alannda souma iåleminin uzun sürmesi durumunda reçel yaplmå meyvenin asitlenmesi ihtimali yükselmekte ve bakteriler oluåabilmektedir. Frn kapatnz. 36 Bir litrelik kavanozlarda meyve Kabarck oluåumundan itibaren kapatlmas kapatlmas kapatlmas Takip eden s Elma, Frenküzümü, Çilekler Kirazlar, Kayslar, Åeftaliler, Bektaåi üzümleri Elma püresi, Armutlar, Erikler yakl. 25 dakika yakl. 30 dakika yakl. 35 dakika Sebzelerin konserve edilmesi Kavanozlarda kabarcklar yükselmeye baåladnda scakl ºC arasnda bir scakla indiriniz, sebze türüne göre yaklaåk dakika bu scaklkta braknz. Daha sonra frn kapatnz ve müteakip stmadan faydalannz. Kabarck oluåumundan itibaren yakl. 35 dakika yakl. 45 dakika yakl. 60 dakika yakl. 70 dakika Takip eden s Soumuå suyu ile bir litrelik kavanozlarda sebze Salatalklar Krmz pancar Brüksel lahanas Fasulyeler, Kvrck lahana, Krmz lahana Bezelye yakl. 35 dakika yakl. 30 dakika yakl. 30 dakika yakl. 30 dakika yakl. 30 dakika Kavanozlarn çkarlmas Scak kavanozlar souk veya slak altlklarn üzerine koymaynz. Kavanoz kapaklar sçrayabilir. 37 Gda maddelerinde bulunan akrilamid Riskli gdalar hangileridir? Akrilamid her åeyden önce, örn. patates cipsi, patates kzartmas, kzarmå ekmek, sandviç ekmei, ekmek, hassas piåmiå besinler (bisküviler, kurabiye, åekil verilmiå bisküviler) gibi yüksek scaklkta hazrlanmå tahl ve patates ürünlerinde oluåur.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Yemeklerin az akrilamid üretecek åekilde hazrlanmasn salayacak öneriler Genel Piåirme sürelerini mümkün oldukça ksa tutunuz. Yemeklerin altn renginde kzarmasna, yanmamasna dikkat ediniz. Büyük, kaln yiyecekler daha az akrilamid içerir. Üst/Alt stma maks. 200 ºC, 3D-scak hava veya scak hava maks.180 ºC. Üst/Alt stma maks. 190 ºC, 3D-scak hava veya scak hava maks. 170 ºC. Yumurta ya da yumurta sars akrilamid oluåumunu azaltr. Eåit miktarda ve yayvan bir åekilde tepsiye yaynz. Kzarmå patateslerin kurumamas için tepsi baåna en az 400 g patates piåiriniz. Piåirme Kurabiye Frnda kzarmå patates 38 Test yemekleri Bu tablolar, çeåitli cihazlarn kontrol edilmesini ve denenmesini kolaylaåtrmak amacyla kontrol enstitüleri için hazrlanmåtr. EN/IEC 60350'ye göre. Piåirme 1 seviyede üstü kapal elmal pasta: Koyu renk açlan kasnak kalbn yerini deiåtirip, yan yana yerleåtiriniz. Beyaz tepsiden açlan kasnak kalp: Üst ve alt stmal % 1 seviyede piåirme. Tel zgarann yerine, üniversal tavay kullannz ve açlan kasnak kalb bunun üzerine yerleåtiriniz. Yemek Aksesuar ve kaplar Yük seklik Istma türü Scaklk C Dakika olarak süre Skma çörek Üniversal tava (tulumba tatls gibi) Küçük kekler ön stma Islak bisküvi ön stma Üstü kapal elmal pasta Üniversal tava Tel zgara üzerinde açlan kasnak kalp Tel zgara + 2 açlan kasnak kalp çap 20 cm % % % % % Mayal tepsi pastas Üniversal tava 39 Izgara Yiyecei dorudan tel zgarann üzerine yerleåtirecekseniz, ek olarak üniversal tavay 1. yükseklie yerleåtiriniz. Sv toplanr ve frn temiz kalr. Aksesuar ve kaplar Yük seklik Istma türü Izgara kademesi Dakika olarak süre Yemek Tost kzartma 10 dak. ön stma Bif burger, 12 adet* ön stma olmadan * Tel zgara Tel zgara + Üniversal tava ( ( 3 3 0, Sürenin 2/3'ü dolduunda çeviriniz. 40.

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HL424200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657184

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HL424200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657184 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

[tr] Kullanma kılavuzu

[tr] Kullanma kılavuzu [tr] Kullanma kılavuzu HB331.0T Ankastre fırın ô İçindekiler[tr]Kulanmakιlavuzu Güvenlik uyarıları... 3 Montajdan önce...3 Kendi güvenliğiniz için uyarılar...3 Kapı ilave güvenliği...4 Hasar nedenleri...4

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HBA76B6.0. [tr] Kullanma kιlavuzu...3 *9000618233* 9000618233

HBA76B6.0. [tr] Kullanma kιlavuzu...3 *9000618233* 9000618233 HBA76B6.0 [tr] Kullanma kιlavuzu...3 *9000618233* 9000618233 ô İçindekiler Güvenlik uyarıları... 4 Montajdan önce...4 Kendi güvenliğiniz için uyarılar...4 Hasar nedenleri...4 Yeni fırınınız... 5 Kumanda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654660

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654660 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

[tr] Kullanma kιlavuzu

[tr] Kullanma kιlavuzu [tr] Kullanma kιlavuzu HB86K.75 Mikrodalgalı kompakt fırın ô İçindekiler[tr] Kul lanmakιlavuzu Güvenlik bilgileri... 3 Montajdan önce...3 Kendi güvenliğiniz için uyarılar...3 Mikro dalga fırın için uyarılar...3

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B http://tr.yourpdfguides.com/dref/4545624

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B http://tr.yourpdfguides.com/dref/4545624 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BOSCH HBC36D754B için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BOSCH HBC36D754B tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BS281630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3552239

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BS281630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3552239 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG MS-2029G http://tr.yourpdfguides.com/dref/3956538

Kullanım kılavuzunuz LG MS-2029G http://tr.yourpdfguides.com/dref/3956538 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG MS-2029G tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Mikrodalgalı Fırın

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Mikrodalgalı Fırın Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Mikrodalgalı Fırın Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz.

Detaylı

HOP 4075 VX HOS 4075 VX

HOP 4075 VX HOS 4075 VX ANKASTRE FIRIN HOP 075 VX HOS 075 VX GENEL UYARILAR Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Fırınınızdan en iyi verimi almanız için size aşağıdakileri tavsiye ediyoruz: Bu kılavuzdaki bilgileri

Detaylı

V-ZUG Ltd GK21TI. Kullanma kılavuzu

V-ZUG Ltd GK21TI. Kullanma kılavuzu V-ZUG Ltd GK21TI Kullanma kılavuzu GK21TI 2 Ø = cm ô İçindekilerKul lanımkι lavuzu Güvenlik uyarıları...3 Hasar sebepleri...4 Çevre koruma...5 Çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmesi...5 Enerji tasarrufu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu CombiMaster

Kullanım Kılavuzu CombiMaster 2 Yıl RATIONAL Garantisi 2 yıl garantiyi ve ücretsiz ClubRATIONAL üyeliğini şimdi garantileyebilirsiniz www.rational-online.com/warranty Kullanım Kılavuzu CombiMaster Piktogram açıklaması Tehlike! En ağır

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Thermomix TM31. Kullanım Kılavuzu İleride bakabilmek için saklayın!

Thermomix TM31. Kullanım Kılavuzu İleride bakabilmek için saklayın! Thermomix TM31 Kullanım Kılavuzu İleride bakabilmek için saklayın! İçerİk tablosu Güvenli kullanım bilgileri... 5 Teknik bilgiler... 8 Giriş/Müşteri hizmetleri... 9 Thermomix TM31 iniz... 10 Başlamadan

Detaylı

Microwave MD 10838_TR.fm Seite 3 Mittwoch, 18. April 2007 2:24 14 İÇİNDEKİLER

Microwave MD 10838_TR.fm Seite 3 Mittwoch, 18. April 2007 2:24 14 İÇİNDEKİLER Microwave MD 10838_TR.fm Seite 3 Mittwoch, 18. April 2007 2:24 14 İÇİNDEKİLER GÜVENLİK UYARILARI..............................5 Kullanım Alanları/Talimatlara Uygun Kullanım.............. 5 Kurulum ve elektrik

Detaylı

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük kullanımda............... 4 Evde çocuk

Detaylı

[tr] Kullanma kιlavuzu... 3 [en] Instruction manual... 14

[tr] Kullanma kιlavuzu... 3 [en] Instruction manual... 14 [tr] Kullanma kιlavuzu... 3 [en] Instruction manual... 14 MIDI fırın HO110210, HO110310F MIDI oven HO110210, HO110310F ô İçindekiler[tr]Kulanmakιlavuzu Önemli güvenlik uyarıları... 3 Hasar nedenleri...5

Detaylı

M KRODALGA/IZGARA/ KONVEKS YONLU FIRIN

M KRODALGA/IZGARA/ KONVEKS YONLU FIRIN http://www.lge.com M KRODALGA/IZGARA/ KONVEKS YONLU FIRIN KULLANICI KILAVUZU LÜTFEN ÜRÜNÜ ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE BU KULLANICI KILAVUZUNUN TAMAMINI OKUYUN. MC8088FRR P/No: MFL51228872 ÇA RI MERKEZ : 444 6

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF6102 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628388

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF6102 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628388 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO D1 5102 B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3580285

Kullanım kılavuzunuz BEKO D1 5102 B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3580285 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO D1 5102 B tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

RMC-M4510TR ÇOK FONKSİYONLU PİŞİRİCİ (Elektrikli Pişirici) Kullanma Kılavuzu

RMC-M4510TR ÇOK FONKSİYONLU PİŞİRİCİ (Elektrikli Pişirici) Kullanma Kılavuzu RMC-M4510TR ÇOK FONKSİYONLU PİŞİRİCİ (Elektrikli Pişirici) Kullanma Kılavuzu A1 1 2 3 4 10 11 12 9 5 6 7 16 15 14 13 8 17 160 120 A2 1 2 b c d 4 e f g h i 6 7 İPTAL / ISITMA GECİKMELİ BAŞLATMA MENÜ SICAKLIK

Detaylı

MİKROJET AR 282 IZGARALI MİKRODALGA FIRIN

MİKROJET AR 282 IZGARALI MİKRODALGA FIRIN MİKROJET AR 282 IZGARALI MİKRODALGA FIRIN KULLANMA KILAVUZU 1200 W MİKROJET AR 282 IZGARALI MİKRODALGA FIRIN Arzum Mikrojet Izgaralı Mikrodalga Fırın ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünün

Detaylı

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük kullanımda............... 4 Evde çocuk varsa................ 4 Kapak kilidi.....................

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

- Bula ık... 14. 8 Amacına uygun kullanım... 4 ( Güvenlik bilgileri... 4. 7 Çevrenin korunması... 9. . Temizleme... 18. * Cihazı tanıma...

- Bula ık... 14. 8 Amacına uygun kullanım... 4 ( Güvenlik bilgileri... 4. 7 Çevrenin korunması... 9. . Temizleme... 18. * Cihazı tanıma... SM SB çindekiler 8 Amacına uygun kullanım..... 4 ( Güvenlik bilgileri............ 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 5 Cihaz teslim edilince.............. 5 Kurma ileminde................. 5 Günlük

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gazlı-Ocaklar KM 363 G

Kullanma Kılavuzu. Gazlı-Ocaklar KM 363 G Kullanma Kılavuzu Gazlı-Ocaklar KM 363 G Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce mutlaka Kullanma Kılavuzunu okuyunuz. Böylece oluşabilecek zararlardan kendinizi ve cihazınızı korumuş olursunuz. T M.-Nr.

Detaylı