T.C. AĞAÇÖREN KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AĞAÇÖREN KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ"

Transkript

1 T.C. AĞAÇÖREN KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ AĞAÇÖREN-2012

2 ĠÇĠNDEKĠLER Konu : Sayfa No: 1. İçerik: Projenin Özeti: Projenin Adı: Projenin Uygulama alanı ve süresi Amacı: 3 6. Gerekçesi:.3 7. Faaliyetleri: Beklenen Sonuçlar: Bütçesi: Sonuç :

3 PROJENĠN ÖZETĠ 1 PROJENİN KONUSU :Ceviz Yetiştiriciliği Projesi 2 PROJENİN AMACI :Kapama Ceviz Bahçelerini Yaygınlaştırma ve Geliştirme 3 PROJENİN UYGULAMA YERİ :Ağaçören İlçe Merkezi ve Bağlı Köyler 4 PROJENİN SÜRESİ :7 Yıl 5 PROJE İÇİN TEKNİK DESTEK :Ağaçören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 6 PROJEDEN FAYDALANACAK ÇİFTÇİ SAYISI :20-30 çiftçi 7 TOPLAM PROJE ALANI :100 Dekar 8 PROJENİN TOPLAM MALİYETİ :85.048,00 TL 9 ÇİFTÇİ KATKISI :21.748,00 TL 10 PROJE İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAK TUTARI :63.300,00 TL 2

4 1.Projenin Adı: CEVĠZ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ PROJESĠ KURUM Ağaçören Kaymakamlığı & İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TEL. / FAKS E-MAİL TARİH Projenin Uygulama Alanı ve Süresi Aksaray ili, Ağaçören ilçe merkezi ve bağlı köyler (7 Yıl) 3. Amaç: 1. Birim alandaki verim artırılarak çiftçinin gelir düzeyini yükseltmek, 2. Çiftçileri meyve yetiştiriciliği için teşvik etmek, 3. Çiftçilere alternatif geçim kaynağı sağlamak, 4. Bölgede ürün desenini çeşitlendirmek, 5. Tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamak, 6. Bölgede kapama bahçeler planlayarak meyve yetiştiriciliğinin gelişmesini sağlamak, 7. Aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamak, 8. Köyden kente nüfus hareketinin bir nebze de olsa azalmasına katkıda bulunmak, 9. Bilinçli üretimler ile yeni iş sahaları oluşturmak, 10. İşsizliği azaltmak. 4. Gerekçe: Aksaray İli içerisinde ceviz yetiştiriciliği için ekolojik şartları en uygun olan yöre Ağaçören ilçesidir. İlçe mikro klima iklim yapısına sahiptir. Ceviz için en uygun rakım m dir. İlçenin rakımı ortalama 1100 m olup ceviz yetiştiriciliği için oldukça uygundur. Yapılan araştırmalara göre cevizin ihtiyaç duyduğu soğuklanma süresi çeşitlere göre saat arasında değişmektedir. Ağaçören ilçesi cevizin ihtiyaç duyduğu soğuklanma ihtiyacını karşılamaktadır. Yıllık yağış miktarı 343,4 mm. dir. Yetiştirilecek ceviz çeşidine göre cevizin su ihtiyacı mm arasında değişmektedir. Gerekli olan su ihtiyacı kurulacak olan damlama sulama sistemiyle Haziran ayından Eylül ayına kadar en az 6 defa su verilerek karşılanacaktır. Yıllık en düşük sıcaklık -29,0 ºC, en yüksek sıcaklık 40,0 ºC, ortalama sıcaklık 11,9 ºC, ortalama yüksek sıcaklık 18,3 ºC dir. 3

5 Ortalama Sıcaklık o C En DüĢük Sıcaklık o C En Yüksek Sıcaklık o C Ortalama Yüksek Sıcaklık o C YağıĢ Miktarı (mm) Ortalama Nisbi Nem (%) Vejetasyonun BĢlgıç ve BitiĢ T. Erken ve Geç Don Tarihleri AYLAR Yıllık 0,5 1,7 6,1 11,5 16,1 20,2 23,6 23,0 18,4 12,8 6,7 2,3 11,9-19,3-29,0-19,0-7,5-0,2 2,9 6,8 5,9 1,6-5,2-14,0-20,3-29,0 17,4 21,6 26,8 30,5 33,8 35,8 40,0 38,4 36,5 32,8 25,8 21,1 40,0 5,3 7,0 12,1 17,8 22,5 26,8 30,5 30,3 26,6 20,5 13,2 7,1 18,3 37,4 31,1 36,3 *52,5 48,3 22,7 7,0 3,7 7,5 *26,8 33,0 41,6 343, * * ,5 1,0 6,9 *19,4 29,4 30,0 30,7 31,0 29,9 *23,9 8,2 1,3 212, * * - - Aksaray Meteoroloji İstasyonu yılları arasındaki aylık ortalama yağış miktarı, Aylık Ortalama Nisbi Nem ve Aylık Ortalama Sıcaklığın 10 o C nin üzerinde olduğu günler dikkate alındığında Proje Sahasında vejetasyon dönemi 1 Nisan-30 Ekim tarihleri arasındadır. En erken don Ekim, en geç don ise Mayıs aylarında görülmektedir. Bu bilgiler dikkate alındığında Ağaçören ilçesinde ilkbahar geç donları ve sonbahar erken donlarından kaynaklanan zararların önlenmesi için Şebin ve Bilecik ceviz çeşitlerinin dikilmesi önerilmektedir. Ağaçören ilçesi toprağı genel olarak su tutma kapasitesi düşük, gevşek, süzek, taban suyu problemi olmayan hafif alkali yapıya sahiptir. Ceviz yetiştiriciliği için yer seçimini kısıtlayan en önemli faktör taban suyunun yüksekliğidir. Ağaçören ilçesinde görülen en önemli ceviz hastalığı Antraknoz ve Ceviz Yanığıdır. En önemli ceviz zararlısı ise ceviz iç kurdudur. Şebin ve Bilecik çeşitlerinin Antraknoz ve ceviz yanığına karşı dayanıklı oldukları tespit edilmiştir. Ceviz çeşitlerinden Bilecik çeşidinin Şebin çeşidine göre ceviz iç kurdu zararlısına daha dayanıklı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıdaki bilgiler ışığında Aksaray ili Ağaçören ilçesinin ceviz yetiştiriciliğine iklim, ekolojik şartlar ve teknik yönden uygun olduğu tespit edilmiştir. 4

6 5. Proje Faaliyetleri: 1. Çiftçi başvurularının alınması, 2. Projeye katılacak çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi ne (ÇKS) kaydedilmesi, 3. Yer seçimi ve uygunluk kontrolünün yapılması, 4. Kafes tel ve beton direk sisteminin kurulması, 5. Arazi hazırlığı: (Toprak işleme zamanı toprağın tavda olduğu zaman olup Mart-Nisan- Mayıs aylarında yapılabilecektir. Toprağın kuru olduğu dönemlerde ve toprağın yaş ya da donlu olduğu Aralık, Ocak, Şubat aylarında toprak işleme yapılması uygun değildir. Toprağın tavda olduğu aylarda toprak işleme tekniğine uygun ve ekonomik olacaktır.) 6. Toprak analizinin yapılması, 7. Çiftçilere ceviz yetiştiriciliği konusunda eğitim çalışmalarının yapılması, 8. İşçi ve burgu makinesinin tedarik edilmesi, 9. Dikim yerlerinin belirlenmesi, 10. Dikim çukurlarının açılması: (Dikim metodu adi çukur dikimi şeklinde olacaktır. Fidanlar dikilmeden önce 8m x 8m aralıklar ile dikim çukurları belirlenecektir. Dikim çukurları; 100 cm. uzunluğunda, cm. genişlik ve derinlikte açılacaktır. Böylece çukurların içi güneş ve yağmurların etkisiyle tavlanmış, kabarmış ve havalanmış olur. Çukurdan çıkan alt ve üst toprak çukurun başında ayrı ayrı yerlere yığılacaktır.) 11. Ceviz fidanlarının dikilmesi: (Ağaçlandırma sahasında dikimi takip eden bir vejetasyon dönemi geçtikten sonra tesiste kullanılan dikim tekniği ile tamamlama dikimleri yapılacaktır. Tamamlama oranı % 15 olarak alınmıştır. Tamamlama dikimleri en geç dikimi takip eden ikinci yılın içerisinde bitirilecektir.) 12. Damlama sulama sisteminin kurulması, 13. Budama: (Bir yaşlı aşılı ceviz fidanı 120cm yükseklikten ve aşı gözünün aksi tarafına bakan bir gözün 0,5cm üzerinden tepesi kesilerek aşı macunu ile yara üzeri kapatılır. Daha sonra boğumlarda (yaprak koltuklarında) teşekkül etmiş olan 1-3 adet odun gözünden en üstteki iri gözler (boyunlu göz) bir bıçak ucu ile koparılarak ortadaki düğme gözlerin uyanıp sürmesi sağlanır.) 14. Sertifikalı fidan temini: Yapılan araştırmalar neticesinde ilçemiz iklim ve toprak yapısına en uygun ceviz çeşidinin Şebin ve Bilecik olduğu tespit edilmiştir. 5

7 ŞEBİN BİLECİK ġebġn: Şebinkarahisar İlçesi kökenli bir ceviz çeşididir. Kıyı bölgeleri hariç, ceviz yetişen tüm yörelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlere tavsiye edilir. Çok verimlidir meyve salkımı 2-4'lü olur. Oval bir meyve yapısına sahiptir. İç cevizi açık renklidir, kabuktan kolay ve bütün olarak çıkar. İç büzüşmesi düşük orandadır. Geç yapraklanma nedeni ile ilkbahar geç donlarına toleranslıdır. İnce kabuklu, kabuktan kolay ayrılır. İçi dolgun, Çeşidin orijinindeki ortalama meyve ağırlığı 9,40-12 gr, iç randımanı % 63-67, yağ içeriği % 69-40, protein % 17 olarak belirlenmiştir. Çiçekleri ( homogamous ) kendine verimlidir. Bilecik, KR- 2 (Y-1) çeşitleri ile tozlanır. BĠLECĠK: Dik, yayvan ve kuvvetli bir taç gelişmesi gösterir. Kıyı bölgeler hariç, tüm bölgelerde yetiştirilir. Özellikle geç donların görüldüğü yörelere tavsiye edilir. İnce kabuklu, içi dolgun olup kabuktan kolay ayrılır. Kuru ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. Dane ağırlığı 13 g, iç oranı % 53, yağ oranı % 68 ve protein oranı % 18 olup, eylül ayı sonlarında hasat edilir. 6. Beklenen Sonuçlar: 1. Üstün vasıflı ceviz çeşitlerinin yaygınlaştırılması ile ağaç başına üretim miktarının da artması sağlanmış olacaktır, 2. Yörede meyveciliğin yaygınlaşması, 3. Tarım alanlarının bilinçli şekilde kullanılması, 4. Yeni pazar alanlarının oluşması : (Ağaçören ilçesine yakın olan Ankara, Kırşehir, Nevşehir ve Konya illeri ile ceviz ticareti yapılarak ilçe ekonomisine katkı sağlanacaktır.) 5. Çiftçilerin gelir seviyelerinin yükselmesi, 6

8 7. Bütçesi: 7.1. Proje Sabit Yatırım ve DeğiĢken Giderler Tablosu (100 da Ceviz Bahçesi için): GİRDİNİN ADI MİKTARI BİRİMİ BİRİM FİYATI (TL) 1.YIL TUTARI (TL) Fidan ( 8x8) Adet 12, , YILLAR TUTARI Beton Direk Adet 7, ,00 Kafes Tel m 2, ,00 Damlama Sulama 100 Da 200, ,00 Toprak İşleme * 240 Lt (Mazot) 4, ,00 İşçilik Bedeli * 25 Yevmiye 75, ,00 Çiftlik Gübresi * Kg 0,50 500,00 TSP * 800 Kg 1,20 960,00 DAP * Kg 1, ,00 M22 * 2 Kg 25-50,00 Amonyum Nitrat * Kg 0, ,00 Bordo Bulamacı * 28 Kg 15,00-420,00 İlaçlama ve Toprak işleme İçin Gerekli Mazot * Beklenmeyen Gider ( %5) * 120 Lt (Mazot) 4,30-516,00 1 5% , ,00 TOPLAM , ,00 ( * Bu giderler projeye dahil olacak çiftçi tarafından karşılanacaktır.) Toplam Yatırım Gideri : ,00 + (4.666,00 x 3) = ,00 TL 7.2.Yıllara Göre Verim ve Gelir Tabloları (*) Verim Tablosu: Yıllar Verim (Ağaç) (kg) 0 3 kg 5 kg 10 kg 40 kg 100 kg 7

9 Gelir Tablosu: Yıllar Yıllık Üretim Miktarı (kg) Birim Satış Fiyatı (TL) Toplam Gelir (TL) x 16 = 48 10,00 480, x 16 = 80 10,00 800, x 16 = , , x 16 = , , x 16 = , ,00 * Gelir tablosundaki fiyat kabullenmeleri 2012 yılı baz alınarak hesaplanmıştır. 8. Sonuç: Aksaray İlinin Ağaçören İlçesi ve bağlı köylerde Ağaçören Kaymakamlığı ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Ceviz Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında toplam 100 da arazide çiftçimizin dahil olacağı Kapama Ceviz Bahçesi kurulması planlanmaktadır. Proje 3 dekardan az, 5 dekardan fazla olmamak şartı ile istekli ve arazisi uygun olan çiftçilere uygulanacaktır. Projenin uygulanması halin de başta çiftçilerimizin olmak üzere ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak, yörede kapama meyve bahçelerinin çoğalmasına örnek teşkil edecektir. Arz ederiz. Soner ALTUN Ağaçören Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harika KAÇAN Ziraat Müh. (Tar-Gel) Projeyi Hazırlayanlar Yasin YILMAZ Ziraat Müh. (Tar-Gel) Meryem ÇELĠK Ziraat Müh. (Tar-Gel) Murat EROĞLU Gıda Müh. (Tar-Gel) Projeyi Onaylayan ġaban Arda YAZICI Kaymakam 8

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 48 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü C E V İ Z E Y L E M P L A N I ( 2 0 1 2-2 0 1 6 ) Eylem planı süresince 5 milyon adet ceviz fidanı toprakla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 621EEH041

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 621EEH041 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 621EEH041 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TC MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu

TC MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu TC MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu Kırsal Kalkınma Çalışma Komisyonu Teknik Komisyon Başkanı Erkan Kahraman Rapor Editörü

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BADEM EYLEM PLANI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BADEM EYLEM PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BADEM EYLEM PLANI 2013-2017 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü C BE AV Dİ Z E M E YE LY EL M E M P LP AL NA I N I ( 2( 02 10 21-3 2-02 10 61

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

BUĞDAY TARIMI. Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr

BUĞDAY TARIMI. Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr BUĞDAY TARIMI Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr 1. Buğday ın Türkiye, Trakya ve Edirne İçin Önemi: Hızla artan ülke nüfusumuzun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK DUT YETİŞTİRİCİLİĞİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK DUT YETİŞTİRİCİLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK DUT YETİŞTİRİCİLİĞİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5.

1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5. 1 1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5. TOPLAM YATIRIM TUTARI... 4 2.6. YATIRIM SÜRESİ... 4

Detaylı

Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ

Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ Birinci Baskı: Mart 2013 Editörlerin İletişim Adresi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat

Detaylı

HAŞHAŞ TARIMI. 1-Haşhaşın İklim İstekleri

HAŞHAŞ TARIMI. 1-Haşhaşın İklim İstekleri HAŞHAŞ TARIMI Ülkemizde haşhaş, yoğun işçilik kullanımı ve güvenlik nedeniyle daha ziyade köy, kasaba vs. gibi yerleşim yerlerine yakın tarlalarda yetiştirilmektedir. Haşhaş tarımının aile işletmesi karakterini

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE, Kimya Mühendisi)

Detaylı

Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliği

Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliği Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayın No: 38 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliği Alim GÖKTAŞ Lütfen Dikkat!... Ahududu, taze tüketimi yanında meyve suyu, dondurma, pastacılık,

Detaylı

ANTEPFISTIĞI Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

ANTEPFISTIĞI Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele ANTEPFISTIĞI HASTALIK ve ZARARLILARI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ANTEPFISTIĞI Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2010 1 2 ANTEPFISTIĞI HASTALIK ve ZARARLILARI

Detaylı

Üzüm Yetiştiriciliği - Gözde Fidancılık 1. GİRİŞ

Üzüm Yetiştiriciliği - Gözde Fidancılık 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Asma, dünya üzerinde kültürü yapılan en eski meyve türlerinden birisidir. Yeryüzünde bağcılığın tarihçesi M.Ö. 5000 yılına kadar dayanır. Asmanın anavatanı Anadolu'yu da içine alan ve Küçük Asya

Detaylı

KİRAZ VİŞNE ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

KİRAZ VİŞNE ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ (Lycopersicon Esculentum) Zir. Müh. Sabahattin TÜZÜN GAP-TEYAP Batman-Siirt BYU 1. TANIMI VE ÖNEMİ 1.1.Anavatanı: Domatesin anavatanı Orta ve Güney Amerika (Peru da And Dağları)

Detaylı

Çınar Ziraat tarafından yazıldı. Cumartesi, 10 Ekim 2009 18:33 - Son Güncelleme Çarşamba, 05 Ocak 2011 19:58

Çınar Ziraat tarafından yazıldı. Cumartesi, 10 Ekim 2009 18:33 - Son Güncelleme Çarşamba, 05 Ocak 2011 19:58 Ülkemizde Şeker Pancarı tarımı, şeker pancarı üretimiyle geçimini temin eden yaklaşık 500 bin çiftçinin, diğer bir ifadeyle 3 milyon insanın yanısıra; tarım, hayvancılık yani yem, ilaç, et, süt, nakliye

Detaylı

EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI

EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ TAHTALI KÖYÜ 20059354 NOLU İŞLETME RUHSATLI ALAN ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Atabulvarı Altınşehir Mah. 241

Detaylı

TR63 BÖLGESİ ZEYTİNCİLİK SEKTÖR RAPORU VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

TR63 BÖLGESİ ZEYTİNCİLİK SEKTÖR RAPORU VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI TR63 BÖLGESİ ZEYTİNCİLİK SEKTÖR RAPORU VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER Çizelgeler...4 Grafikler...5 Şekiller...5 ÖNSÖZ...7 1. GİRİŞ...10 Yayın Sahibi : Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Yönetim

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI MODERN SERACILIK YATIRIM RAPORU Yatırım Destek Ofisleri 29/11/2012 İçindekiler 1 ÇALIŞMANIN AMACI ve GEREKÇESİ... 3 2 MODERN SERACILIK NEDİR?... 3

Detaylı

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU ORDU-2008 1 . BaĢkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi Yayın No: 1 Yazarlarla YazıĢma

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

AYAŞ FİDANLIĞI TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA FİDAN ÜRETİM PROJESİ

AYAŞ FİDANLIĞI TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA FİDAN ÜRETİM PROJESİ AYAŞ FİDANLIĞI TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2 Projenin Konusu: Ankara İlinde Ağaçlandırma, Yeşil kuşak, Erozyon Kontrolü, Rehabilitasyon, Yol Ağaçlandırması,

Detaylı

FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ

FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ 2014 2 FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak demek, üreticinin kazanması, ülkemizin dünya pazarlarının tamamına hitap etmesine katkı sağlanması ve daha fazla

Detaylı

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER:

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER: Yıl: 18 Sayı: 105 T.C. Ordu Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayınıdır İki Ayda Bir Yayınlanan Mesleki Gazete MART-NİSAN 2014 BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER: Tarımsal Hasılamız 62 Milyar Dolara

Detaylı

T.C. BAFRA KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÇALIŞMALARI

T.C. BAFRA KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÇALIŞMALARI T.C. BAFRA KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÇALIŞMALARI Ocak 2013 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DURUM... 5 1.1. TARİHÇE... 5 1.2.COĞRAFİ DURUMU VE İKLİMİ... 5 1.3.NÜFUS VE YERLEŞİMİ...

Detaylı

T.C. HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI

T.C. HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI T.C. HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI 1 HÜYÜK TE ORGANİK ÇİLEK ÜRETİMİNİN MARKALAŞMASI, PAZARLANMASI VE İHRACAAT KANALLARININ ARAŞTIRILMASI Kasım-2012 "Bu Rapor T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği HÜYÜK TE

Detaylı