ERZURUM İLİNDE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERZURUM İLİNDE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ"

Transkript

1 ERZURUM İLİNDE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ ERZURUM YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014

2 1 EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ERZURUM UYGULAMASI 19 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile il bazlı teşvik sistemine geçilmiştir. İllerin toplam 6 bölgeye ayrıldığı yeni teşvik sisteminde Erzurum 5. teşvik bölgesinde yer almaktadır. ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında öncelikli yatırım konusu olarak ifade edilen aşağıda belirtilen yatırım konularında Erzurum da yapılacak yatırımlar 5 inci bölgede uygulanan bölgesel destek unsurlarından faydalanabileceklerdir. a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları. c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar). ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları. d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). e) Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar. f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar. g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları ( tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç). ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları eğitim.

3 2 h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen ARGE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar. ı) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 Milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar. i) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları tarihli resmi gazetede yayımlanan değişiklik ile öncelikli yatırım konuları arasına yenileri eklenmiştir: j) Enerji Verimliliğine Yönelik Yatırımlar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına dâhil edildi. k) Atık Isıdan Elektrik Üretme Yatırımları: Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç) l) Doğalgaz Yatırımları: Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları. m) Termal Konaklama Tesisi Yatırımları: Termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına dâhil edilmiştir. n) Kreş ve Gündüz Bakımevi Yatırımları: Önceki durumda özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları öncelikli yatırım olarak desteklenmekteydi. Bu yatırımlar arasına kreş ve gündüz bakımevleri yatırımları da dâhil edilmiş oldu.

4 3 ERZURUM DA BÖLGESEL TEŞVİKLERDEN YARARLANAN SEKTÖRLER, ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI VE KAPASİTELERİ 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Erzurum ilinde gerçekleştirilecek yatırımların Bölgesel Teşvik Unsurları ndan yararlanabilmesi için aşağıda Tablo 1 de verilen yatırım konularının kapsamına girmesi ve yine Tablo 1 de belirtilen asgari kapasite ve sabit yatırım tutarı miktarlarını karşılamaları gerekmektedir. Tablo 1: Erzurum da Bölgesel Teşviklerden Yararlanan Sektörler, Asgari Sabit Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri Yatırım Konusu Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları Asgari Sabit Yatırım Tutarı ve Asgari Kapasite Şartları Asgari Sabit Yatırım Tutarı: 500 Bin TL Asgari Kapasite: Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem Damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş Damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında küçükbaş Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında küçükbaş/dönem Kanatlı entegre yatırımlarında adet/dönem Damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) Gıda ürünleri ve içecek imalatı Tekstil ürünleri imalatı Giyim eşyası imalatı Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 500 Bin TL Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL Diğer yatırım konularında 'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları 500 Bin TL 10 Milyon TL (6 ncı bölge hariç olmak üzere, sadece kağıt

5 4 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi Metal eşya Makine ve teçhizat imalatı Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı Elektrikli makine ve cihazları imalatı Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) Oteller Öğrenci yurtları Soğuk hava deposu hizmetleri Lisanslı depoculuk Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) Hastane yatırımı, huzurevi Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri Seracılık hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.) 500 Bin TL 3 Yıldız ve üzeri (Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmaz.) Asgari Sabit Yatırım Tutarı: 500 Bin TL Asgari Kapasite: Öğrenci Yurdu: 100 kişi 500 metrekare 500 Bin TL Asgari Sabit Yatırım Tutarı: 500 Bin TL Asgari Kapasite: Huzurevi: 100 kişi 500 Bin TL 500 Bin TL 10 dekar

6 5 Erzurum ilinde bölgesel teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar aşağıdaki destek unsurlarının hepsinden istifade edebilirken, genel teşvik belgeli yatırımlar sadece gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlanabilirler. Tablo 2: Genel ve Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Destek Unsurları Genel Teşvik Destek Unsurları Bölgesel Teşvik Destek Unsurları KDV İstisnası KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası: 3065 sayılı Katma Değer Kanunu gereğince Teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizatın ithal ve yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilebilmektedir. 2012/1 Sayılı Tebliğ in 8. maddesi ve 69 Seri No lu KDV Genel Tebliğine ne göre; - Hammadde, ara malı ve işletme malzemesi, - Porselenden, seramikten mamul sofra ve mutfak eşyaları,

7 6 - İnşaat malzemeleri, - Sarf malzemeleri ve yedek parçalar, - İdari ve pazarlama gibi hizmet üretimi dışı alanlarda kullanılan (ofis mobilyaları vb.) aynı cins sabit kıymetler, KDV istisnasından yararlanmaz ve makine-teçhizat listelerinde yer verilemez. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali gümrük vergisinden muaf tutulur. 2012/3305 Sayılı Kararın 9. maddesine (gümrük vergisi muafiyeti) göre; mobilyalar, gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ancak KDV istisnasına tabi olarak ithal listede yer alabilecektir. Makine-teçhizatın yüzde beşi kadar yedek parça, gümrük vergisi ve KDV istisnası sağlanmaksızın ithal listede yer alabilecektir. Vergi İndirimi: Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır. Tablo 3: Bölgesel Teşvik Uygulamaları Kapsamında Vergi İndirimi Uygulaması/ e Kadar Başlanılan Yatırımlar İçin- OSB DIŞI Erzurum e kadar başlanılan yatırımlar ten sonra başlanılan yatırımlar için Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı(%) İşletme/Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme Dönemi

8 7 Bakanlar Kurulu kararı gereğince yatırımın OSB lerde yapılacak olması ve aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması durumunda vergi indirimi destek unsuru açısından bir alt bölge destek unsurundan yararlanabilmektedir. Bu durumda vergi indirimi tablosu aşağıda verilmiştir. Tablo 4: Bölgesel Teşvik Uygulamaları Kapsamında Vergi İndirimi Uygulaması/ e Kadar Başlanılan Yatırımlar İçin- OSB İÇİ Erzurum e kadar başlanılan yatırımlar ten sonra başlanılan yatırımlar için Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı(%) İşletme/Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme Dönemi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla; Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanır. Desteğin süresini ve yatırıma katkı oranını içeren tablo aşağıda verilmiştir.

9 8 Tablo 6: 16 Yaşını Doldurmuş Asgari Ücretli Bir Çalışanın Brüt Ücretinin Dağılımı ÇALIŞAN ASGARİ ÜCRET TL TL GÜN GÜNLÜK ÜCRET 35,7 TL 37,8 TL BRÜT AYLIK ÜCRET TL TL Sigorta Primi İşçi Payı(9+5) %14 149,94 TL 158,76 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı % 1 10,71 TL 11,34 TL GELİR VERGİSİ MATRAHI 910,35 TL 963,9TL Gelir Vergisi %15 136,55 TL 144,58 Damga Vergisi % 07,59 8,13 TL 8,61 TL Kesintiler Toplamı 225,00 242,97 NET ÜCRET 765,67 TL 810,7 TL Asgari Geçim İndirimi 80,33 TL 80,33 TL ELE GEÇEN NET ÜCRET 846 TL 891,03 TL İŞVEREN BRÜT AYLIK ÜCRET TL TL Sigorta Primi İşveren Payı(11+1+7,5) %19,5 208,85 TL 221,13 TL İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı % 2 21,42 TL 22,68 TL İşveren Payı Toplamı 230,27 TL 243,81 TL İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) 1.301,27 TL 1377,81 TL Tablo 5: Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği nden Yararlanılabilecek Oran ve Süreler Erzurum e kadar başlanılan yatırımlar için Destek Süresi ten sonra başlanılan yatırımlar için Destek Süresi Destek Tavanı/ Sabit Yatırıma Oranı OSB İçi 10 Yıl 7 Yıl % 50 OSB Dışı 7 Yıl 6 Yıl % 35

10 9 Faiz Desteği: Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının belirli oranlarına tekabül eden kısmı bakanlık bütçesinden ödenebilir. İlgili oranları içeren tablo aşağıda verilmiştir. Bu kapsamda Erzurum da yapılacak yatırımlar için alınacak kredinin faizinin en fazla TL lik kısmı bakanlık bütçesinden karşılanabilmektedir. Tablo 7: Bölgesel Teşvik Uygulamaları Kapsamında Faiz Desteği Destek Oranı Bölgeler TL Cinsi Kredi Döviz Cinsi Kredi Azami Destek Tutarı (TL) Erzurum 5 Puan 2 Puan ÖRNEK UYGULAMA Bu bölümde seçmiş olduğumuz yatırım konusu için her üç ilimizde de 4562 sayılı Kanunun geçici dokuzuncu maddesine istinaden tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren tarihli ve 2013/5363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bedelsiz arsa tahsisi yapıldığını farz edeceğiz sayılı kanunun geçici dokuzuncu maddesi uyarınca Erzurum, Erzincan ve Bayburt Organize Sanayi Bölgeleri nde en az on kişilik istihdam öngören yatırımlar için gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz arsa tahsisi yapılabilmektedir. 1 Söz konusu bedelsiz arsa tahsisi uygulaması tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren tarihli ve 2013/5363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca tarihine kadar uzatılmıştır kişi istihdam edilmesini öngördüğümüz söz konusu örnek yatırım konumuz için toplam sabit yatırım tutarı tablomuz Tablo 8 de sunulmuştur tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Geçici 9. Md(RG ) tarihli ve 2013/5363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 1/1(RG )

11 10 Tablo 8: Gıda ve İçecek Ürünleri İmalatı Yatırımı Toplam Sabit Yatırım Tutarı Tablosu. YATIRIM TUTARI Harcama 1. Arazi arsa - 2. Bina inşaat TL 3. Makine ve teçhizat 3.1. İthal TL 3.2. Yerli TL 4. Diğer yatırım harcamaları 4.1. Etüd ve proje Yardımcı makine ve teçhizat İthalat ve gümrükleme TL 4.4. Taşıma ve sigorta TL 4.5. Montaj Diğer - TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI TL YATIRIMIN FİNANSMANI Toplam Finansman 1. Öz Kaynaklar (% 40) TL 2. Yabancı Kaynaklar (%60) 2.1. İç kredi TL 2.2. Dış kredi Döviz / Dövize Endeksli Kredi TOPLAM FİNANSMAN TL Şimdi söz konusu yatırımımız için destek unsurlarının uygulamasını yapacağız. KDV İSTİSNASI Söz konusu yatırımımızın toplam sabit yatırım tutarı içerisinde KDV istisnası uygulanabilecek yerli makine-teçhizat giderleri toplamı olan TL dir. Burada TL bedel öngörülen yerli makine-teçhizat için %18 olarak uygulanmakta olan KDV istisnası uygulanacaktır. %18 KDV üzerinden TL için hesaplanan KDV istisnası ise TL dir. İthal makine-teçhizat için KDV hesaplanırken malın CIF(Mal Bedeli+Sigorta+Nakliye) Bedeli ve diğer vergi ve işlemlerin toplam bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. Bizim örneğimize baktığımızda ise Tablo 8 e göre KDV ye esas tutarın = TL olduğunu görmekteyiz. Söz konusu TL için %18 üzerinden yararlanılabilecek olan KDV istisnası tutarının ise TL olduğunu görmekteyiz.

12 11 Yerli ve ithal makine-teçhizat için uygulanacak toplam KDV istisnası tutarının = TL olduğu görülmektedir. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ İthalat işlemleri 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun da belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile karşılarında belirtilen madde isimleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda Gümrük Müsteşarlığı tarafından G.T.İ.P. ları bazında yapılan sınıflandırmalar çerçevesinde, uluslar arası yükümlülüklerimiz dikkate alınarak, ithale konu olan tüm ürünlerin gümrük vergileri ile diğer ek mali yükümlülükler İthalat Rejimi Kararı nın ekinde yer alan 6 liste kapsamında tespit edilmiştir. 3 Gümrük vergisi hesaplanırken ise malın CIF(Mal Bedeli+Sigorta+Nakliye) bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. 4 Bizim örneğimize dönecek olursak, örneğimizde temin edilecek ithal makine-teçhizat açısından gümrük vergisi oranı % 3 olarak uygulanmaktadır. Tablo 8 üzerinde gümrük vergisine esas tutarımıza baktığımızda ise = TL(Mal bedeli+sigorta+nakliye) olduğunu görmekteyiz. Gümrük vergisi oranını %3 olarak aldığımızda TL için yatırımcının yararlanabileceği gümrük vergisi muafiyeti ise TL dir. VERGİ İNDİRİMİ Vergi İndirimi Desteği uygulamasında daha önce ifade ettiğimiz üzere yatırımın hangi bölgede ve OSB de yapılıp yapılmadığına göre indirimi oranları ve yatırıma katkı oranları değişmektedir. Söz konusu örnek yatırımımızın Erzurum da Organize Sanayi Bölgeleri nde yapıldığını ifade etmiştik

13 12 Organize Sanayi Bölgeleri nde gerçekleştirilecek yatırımların Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği bakımından bir alt bölgede uygulanan oran ve sürelerde yararlanabileceğini ifade etmiştik. Bu durumda Erzurum OSB de altıncı bölge oran ve süreleri geçerli olacaktır. Bu kapsamda Erzurum OSB de gerçekleştirilecek yatırımız için vergi indirim oranları Tablo 9 da verilmiştir. Tablo 9 : Erzurum OSB de Gerçekleştirilecek Örnek Yatırım için Vergi İndirim Oranları. Erzurum OSB ten önce ten sonra Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı(%) İşletme/Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme Dönemi Yatırım ten sonra Erzurum OSB de gerçekleştirildiğinde vergi indirim oranı %90 olacak ve yatırımcı kurumlar veya gelir vergisini %20 yerine % 2 olarak ödeyecektir. Burada yatırımcının yararlanabileceği toplam vergi indirimi tutarı ise TL nin %35 ne tekabül eden TL dir(tablo 10). Tablo 10: Erzurum OSB de Gerçekleştirilecek Örnek Yatırım için Toplam Yararlanılabilecek Vergi İndirim Tutarları. Yatırım Tutarı(TL): Vergi İndirimi Oranı % : 90 Yatırıma Katkı Oranı %: 50 Toplam Yararlanılabilecek Vergi İndirimi Tutarı(TL): Yatırım Döneminde İndirilecek Tutar (% 80) -İşletme Döneminde İndirilecek Tutar (%20) Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir vergisi oranı: % 2

14 13 FAİZ DESTEĞİ Faiz Desteği uygulamasında bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının bölgelere göre değişen belirli miktarlarının Ekonomi Bakanlığı tarafından ödenebileceğini ifade etmiştik. Erzurum da TL Kredileri için 5 puan ve döviz kredileri için 2 puan lık faiz desteği bulunmaktadır. Erzurum için faiz desteği üst limiti TL dir Tablo 11: Erzurum OSB de Gerçekleştirilecek Örnek Yatırım için Faiz Desteği Oranları ve Azami Destek Tutarları. İl TL Cinsi Krediler Döviz Kredileri Azami Destek Tutarı Erzurum 5 Puan 2 Puan TL Faiz desteği hesaplamalarını Faiz Hesaplama Formülü = formülü ile yapmaktayız. Anapara Faiz Gün Sayısı Bu kapsamda ilimizde faiz desteğine konu tutarımız, toplam yatırım tutarının %60 na denk gelecek şekilde TL dir. Diğer taraftan faiz oranını %12 olarak kabul ediyoruz. Kullanılan kredinin geri ödeme süresini ise 2 yıl yani 730 gün olarak alacağız. Erzurum da gerçekleştirilen yatırım için toplam faiz tutarımız = TL dir. Bakanlık tarafından ödenecek toplam tutar ise = TL olup üst limit olan TL yi aşmamaktadır. Faiz desteği uygulaması niçin yapmış olduğumuz hesaplamalar Tablo 12 de özetlenmiştir.

15 14 Tablo 12: Erzurum OSB de Gerçekleştirilecek Örnek Yatırım İçin Hesaplanmış Faiz Desteği Tutarları. İl TL Cinsi Kredilerde Destek Toplam Faiz Tutarı Bakanlık Tarafında Ödenecek Tutar Erzurum 5 Puan TL TL SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında gerçekleştirilen bir yatırımda Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlık bütçesinden karşılanacağını ifade etmiştik. Hatırlayacağımız üzere çalışmamızın birinci bölümünde Bir Alt Bölge Desteklerinden Yararlanma Uygulaması başlığı altında Organize Sanayi Bölgeleri nde gerçekleştirilecek yatırımların Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği bakımından bir alt bölgede uygulanan oran ve sürelerde yararlanabileceğini ifade etmiştik. Bu durumda, Erzurum OSB de altıncı bölge oran ve süreleri geçerli olacaktır. Bu hususu da göz önüne alarak, Erzurum ilimizde söz konusu desteğin uygulama süresini Tablo 13 de, yararlanılabilecek toplam sigorta primi işveren hissesi desteğinin toplam sabit yatırım tutarına oranını ise Tablo 14 de bulabileceksiniz. Tablo 13: Erzurum OSB de Gerçekleştirilecek Örnek Yatırım İçin Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği nde Yararlanma Süreleri. İl 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar 1/1/2015 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar Erzurum 10 yıl 7 yıl Kaynak: tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(RG /28328) Tablo 14: Erzurum OSB de Gerçekleştirilecek Örnek Yatırım İçin Yararlanılabilecek Toplam Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Toplam Sabit Yatırım Tutarına Oranı. Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar Bölgeler Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%) Erzurum Kaynak: tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(RG /28328)

16 15 Tablo 8 den hatırlayacağımız üzere, 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 16 yaşını doldurmuş asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyetinin 208,85 TL na karşılık gelen kısmı sigorta primi işveren hissesi desteği kapsamında işverenden alınmamaktadır. Şimdi mevcut veriler ışığında Erzurum OSB de gerçekleştirilecek ve 40 kişilik istihdam öngören örnek yatırım konumuz için yararlanılabilecek toplam sigorta primi işveren hissesi desteği tutarını hesaplayalım. Burada hesaplamalarımızı 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 16 yaşını doldurmuş asgari ücretle çalışan bir işçinin brüt ücreti üzerinden yapacağız. Önümüzdeki yıllarda asgari ücrete gelecek olan zamları hesaba almayacağız. Erzurum OSB de de bir işçi için aylık olarak yararlanılabilecek sigorta primi işveren hissesi tutarı 208,85 TL dir. 40 işçi için aylık olarak yararlanılabilecek sigorta primi işveren hissesi tutarı ise yine 40x208,85 TL= 8354 TL dir. Erzurum OSB de tarihinden sonra başlayan yatırımlarda bu destekten yararlanma süresinin 7 yıl olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, 40 işçi için 7 yıl(84 ay) boyunca yararlanılabilecek sigorta primi işveren hissesi tutarı ise 84 x = TL olacaktır. Erzurum OSB de gerçekleştirilen bir yatırım için yararlanılabilecek toplam sigorta primi işveren hissesi desteği tutarının toplam sabit yatırım tutarına oranının % 50 olduğunu belirtmiştik. Örnek yatırımızın %50 si ise TL ye tekabül etmektedir. Burada hesaplanan TL lik tutar TL yi aşmadığı için bu destekten yatırımcı 10 yıl boyunca yararlanabilecektir. YATIRIM YERİ TAHSİSİ Söz konusu yatırım için 4562 sayılı kanunun geçici dokuzuncu maddesi uyarınca Erzurum Organize Sanayi Bölgesi nde en az on kişilik istihdam öngördüklerinden dolayı bedelsiz arsa tahsisi yapıldığı varsayılmıştır.

17 16 SONUÇ TOPLAM TEŞVİK TUTARI Bu bölümde örnek yatırımımız için yukarıda uygulamasını yapmış olduğumuz teşvik unsurlarının tamamını tablo üzerinde görmeye çalışacağız. Örneğimize konu teşkil eden TL sabit yatırım tutarı ve 40 kişilik istihdam öngören yatırımın sonuç olarak illerimiz itibariyle hangi oranda teşvik edildiğini bulabileceğiz. Tablo 1: Erzurum OSB de ten Sonra Gerçekleştirilecek Örnek Yatırım İçin Toplam Teşvik Tutarları. Erzurum KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırım Dönemi İşletme Dönemi Faiz Desteği Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği TOPLAM DEVLET DESTEĞİ (TL) DESTEK YOĞUNLUĞU (%) (Destek Miktarı/Toplam Sabit Yatırım Tutarı) % 65

18 17 Söz konusu yatırımın tarihinden önce yine Erzurum OSB de yapıldığını varsaydığımızda yararlanabileceği toplam teşvik miktarı ise Tablo 22 de verilmiştir. Tablo 2: Erzurum OSB de ten Önce Gerçekleştirilecek Örnek Yatırım İçin Toplam Teşvik Tutarları. Erzurum KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırım Dönemi İşletme Dönemi Faiz Desteği Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği TOPLAM DEVLET DESTEĞİ (TL) DESTEK YOĞUNLUĞU (%) (Destek Miktarı/Toplam Sabit Yatırım Tutarı) % 85

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması i Yeni Teşvik Mevzuatına Genel Bakış Yeni Teşvik Sistemi 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış ve 1 Ocak 2012

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Alaattin ÖZYÜREK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. BATI AKDENİZ DE TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ II. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR III. YENİ TEŞVİK

Detaylı

Invest in TEŞVİK SİSTEMİ

Invest in TEŞVİK SİSTEMİ Invest in TEŞVİK SİSTEMİ 2015 2 İçerik 19 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 20 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan Yatırımlarda

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 16 MAYIS 2014 ANKARA 1. Yatırım Teşvik Sistemi 2. Destek Oran ve Süreleri 3. Ankara Ġlinde Sağlanan Destekler 4. Yatırım Teşvik Belgesi 2 YATIRIM TEŞVİK

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 1. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Aydın ve Denizli illerimiz 2. Bölgede ilimiz 1. bölgede yer almaktadır. 14.07.2009

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK MEVZUATININ TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

YATIRIM TEŞVİK MEVZUATININ TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATININ TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA) YATIRIM TEŞVİK MEVZUATININ TRA 1 DÜZEY 2 BÖLGESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN ANTALYA ĠLĠNDE YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLAYACAĞI DESTEKLER. Serkan ERDĠNÇ, YMM

YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN ANTALYA ĠLĠNDE YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLAYACAĞI DESTEKLER. Serkan ERDĠNÇ, YMM 1- GĠRĠġ YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN ANTALYA ĠLĠNDE YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLAYACAĞI DESTEKLER Serkan ERDĠNÇ, YMM Bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli unsurlardan biri olan özel sektör yatırımlarının Devlet

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 2014 MAYIS 2014 1 İçindekiler Tanımlar... 3 1. Yatırım Teşviki... 4 2. Teşvik Belgesi... 4 3. Teşvik Sistemi İle

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi,

Yeni Teşvik Sistemi, Yeni Teşvik Sistemi, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (*) Karara ilişkin uygulama tebliği (**) resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. (*) Karar sayısı:

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ. Vergi Danışmanlık. Vergi Danışmanlık

TEŞVİK SİSTEMİ. Vergi Danışmanlık. Vergi Danışmanlık TEŞVİK SİSTEMİ Vergi Danışmanlık Vergi Danışmanlık Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın artırılması, Uluslararası rekabet

Detaylı

Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi,

Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın arttırılması, Uluslararası rekabet gücünü arttıracak ve Ar-Ge içeriği

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012 YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012 TEMEL YENİLİKLER Yeni Teşvik Sistemi (1 Ocak 2012 den itibaren geçerli) Daha önce İBBS-2 Bölgeleri kapsamında sağlanan Bölgesel

Detaylı

YENİ TEŞVİK REHBERİ. Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın. Bitlis Yatırım Destek Ofisi

YENİ TEŞVİK REHBERİ. Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın. Bitlis Yatırım Destek Ofisi YENİ TEŞVİK REHBERİ Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın Bitlis Yatırım Destek Ofisi 1 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: TEŞVİKLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR...3 1.1 Teşvike İlişkin Yasal Düzenlemeler...4 1.2 Teşviklerin

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi. Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır.

Yeni Teşvik Sistemi. Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır. Yeni Teşvik Sistemi Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN AMACI Kalkınma Planları, Yıllık

Detaylı

Yatırımcı Bilgilendirme Serisi. Yayın No: 3. Hazırlayan Arif KÖSEOĞLU. Konya Yatırım Destek Ofisi Haziran 2014. Yatırım Teşvik

Yatırımcı Bilgilendirme Serisi. Yayın No: 3. Hazırlayan Arif KÖSEOĞLU. Konya Yatırım Destek Ofisi Haziran 2014. Yatırım Teşvik Yatırımcı Bilgilendirme Serisi Yayın No: 3 Hazırlayan Arif KÖSEOĞLU Konya Yatırım Destek Ofisi Haziran 2014 Yatırım Teşvik Rehberi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Uygulamaları2014 İÇİNDEKİLER

Detaylı

23.07.2012 Sirküler, 2012/17. Sayın MeslektaĢımız; KONU : Yeni teşvik sistemine ilişkin açıklayıcı bilgiler.

23.07.2012 Sirküler, 2012/17. Sayın MeslektaĢımız; KONU : Yeni teşvik sistemine ilişkin açıklayıcı bilgiler. 23.07.2012 Sirküler, 2012/17 Sayın MeslektaĢımız; KONU : Yeni teşvik sistemine ilişkin açıklayıcı bilgiler. Bildiğiniz üzere yeni teşvik sistemi ile ilgili Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT

YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT YATIRIM TEŞVİK REHBERİ Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT Hazırlayanlar: Semih DEMİRTOKA - Proje ve İş Geliştirme Birimi Emrah ORAL - Proje ve İş Geliştirme Birimi (Sivas

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI GENEL BİLGİLER Tüm ülkelerce değişik amaçlarla uygulanan ve temelde ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesini hedef alan devlet yardımları,

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN VERGİSEL BOYUTU

A. MURAT YILDIZ YMM & YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN VERGİSEL BOYUTU 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN TANITIMI Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com KIBRIS 09.11.2012 2 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN TANITIMI SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin Genel Tanıtımı

Detaylı

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI (Kütahya) 500.000 (10 kişi istihdam) 31.12.2013'e kadar

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI (Kütahya) 500.000 (10 kişi istihdam) 31.12.2013'e kadar Teşvikler 4. Bölgede yer alan Sektörler için Kütahya da bölgesel teşvik kapsamında yatırımcılara sunulan avantajlar hakkında aşağıdaki tablodan örnek uygulamalarını görebilirsiniz. Destek Unsuru BÖLGESEL

Detaylı

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim? Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.08.2014 Sayı:2014/141 Ref: 4/141. Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARA İLAVELER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.08.2014 Sayı:2014/141 Ref: 4/141. Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARA İLAVELER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.08.2014 Sayı:2014/141 Ref: 4/141 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARA İLAVELER YAPILMIŞTIR 06.08.2014 tarih ve 29080 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Bakanlar Kurulu

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

E-BÜLTEN - 2012/15. Yeni Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşmaktadır.

E-BÜLTEN - 2012/15. Yeni Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşmaktadır. İstanbul 27.07.2012 KONU: Yeni Teşvik Sistemi ve Özet Tablo E-BÜLTEN - 2012/15 Yeni teşvik sistemine ilişkin Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19 Haziran 2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi

Detaylı